Tử vi

Nguồn gốc Đài Loan tử vi đẩu số Bắc phái

Có một vị Quảng Đông mai huyền “Tố Tâm lão nhân” tên là “Viên đạt” đến đài, không biết là gì cơ duyên đem tử vi đẩu số bắc phái tư liệu truyền cho Thái Minh Hồng tiên sinh.

Lý xán dương, bút danh Tử Dương, là hướng Thái Minh Hồng học tập tử vi đẩu số bắc phái, mà vén lên đấu số bắc phái tại Đài Loan phát triển.

Ông Phúc Dụ (đã tạ thế) khi còn sống đã từng viết “Đấu số hộ pháp” do thân thiết lão sư lý tử dương viết ra tư liệu theo đó tồn tại internet,một người khác trong mệnh lý giới gọi “Phi thiên” cũng có thân thiết Thái Minh Hồng tự thuật trên mạng.

Bạn đang xem: Nguồn gốc Đài Loan tử vi đẩu số Bắc phái

2 bên song phương sáng tác, nguyên nhân là:

Tử Dương thừa nhận là hướng Thái Minh Hồng học tử vi đẩu số bắc phái, Thái Minh Hồngđúng là ân sư của hắn, nhưng cường điệu khi đó chỉ là Thái giống loại khai lớp mệnh lý bổ túc giống như nộp tiền vào học, cũng không giống như khi luyện võ là đốt hương bái lậy “Bái sư”, sở dĩ không thừa nhận hắn là “Môn hạ” đệ tử của Thái Minh Hồng, chỉ có thầy trò quan hệ, làm song phương không vui vẻ. Thậm chí ngay cả Ông Phúc Dụ cũng bị gọi là đệ tử “Phái Hoa Sơn khâm thiên môn”, Ông cũng đưa ra phản bác không thể chỉ hươu làm mã, hắn là sư thừa Lý Tử Dương!

Thêm nữa chính là, Thái Minh Hồng vào học không có giảng nghĩa,Lý Tử Dương vào học chép bài “bút ký” vô cùng tốt, bị đồng học mượn đi sao chụp bán ra ngoài kiếm không ít tiền, thái chính là hướng lý muốn bút ký, lý nói cái này là mình sửa sang lại tâm huyết không cho, nếu có giúp thái xuất thư treo tên thái ở đó, lý chỉ ở bên trong sách quảng cáo mở lớp chiêu mộ học trò. Việc này cũng làm song phương sóng gió không ngừng.

Tại thời điểm này thì cả Lý tử Dương và Thái Minh Hồng đều không lập môn phái. Lý Tử Dương tiên phong lập lên “Khâm thiên vô cực môn đại dịch nguyên chính tông tử vi đẩu số phi tinh bí mật nghi”
Sau đó Thái Minh Hồng cũng đăng ký lập lên “Phái Hoa Sơn khâm thiên môn tử vi đẩu số phi tinh bí mật nghi”. Đây cũng lý do vì sao Lý chỉ thừa nhận Thái là lão sư, không thừa nhận là môn hạ phái Hoa Sơn.

Còn như cái gọi là “Khâm thiên Tứ hóa” cùng “Bí mật nghi”, “Cửu tử kết lan” các loại danh từ này, Thái thừa nhận đều là mình lấy từ cổ văn cộng thêm tự tạo ra, lý cũng thừa nhận đúng vậy, bao gồm cả các từ “Độc bước Tứ hóa”, “Bộ thiên thông hội”, “Hà Lạc tiên cơ” các loại danh xưng, đều là chính Thái tạo ra, mục đích là muốn danh xưng nghe có vẻ cổ kính, tiếng kêu, nghe hay. Đều là lấy từ cổ văn , cũng là trích dẫn địa lý khám dư lý luận.

Bởi vì Ông Phúc Dụ từng hỏi tử dương nói: Có từng thấy Tố Tâm lão nhân? Lý dương đáp rằng: Chưa từng thấy, chúng ta đều là nghe Thái chính mình nói, đến cùng có hay không người này, cũng không ai biết!

Ông phúc dụ chính là đem “Nguồn gốc Đài Loan tử vi đẩu số bắc phái ” xác định là: “Ân sư Tử Dương cùng Thái Minh Hồng lão sư đồng thời sư thừa khâm thiên môn tại đài Loan của Thiếu Lâm tông sư Tố Tâm lão nhân Viên Đạt, Tố Tâm lão nhân là truyền thụ, thái minh hồng là thụ nghiệp giảng sư.Thái và Tử Dương đồng làm khâm thiên vô cực môn đời thứ ba mươi sáu đệ tử đích truyền.Ông Phúc Dụ sư thừa là tử dương, làm thứ ba mươi bảy đại môn sinh (trưởng môn), bái sư nhập môn,Dương ân Sư dạy dỗ, cho nên cá nhân chính là nhận Tử Dương làm ân sư .

Tử Dương năm dân quốc bảy mươi bốn sáng tác “Lạc dương dịch nguyên độc bộ tứ hóa, tử vi đẩu số phi tinh bộ thiên thông hội 144 quyết” bên trong bài tựa trích lục như sau: “Tử dương học tử vi đẩu số, sư thừa Hà Nam Lạc dương dịch nguyên Chu anh phong của khâm thiên độc bộ tứ hóa tử vi đẩu số phi tinh bí nghi”.

Cho nên, internet có nói: Cái gọi là khâm thiên, là chỉ Minh triều khâm thiên giám, tử vi đẩu số bắc phái phi tinh tuyệt kỹ bởi vì chiến loạn mà lưu lạc tự miếu (Thiếu Lâm)!

Làm cho người nghi ngờ chính là: Nếu là đến từ Thiếu Lâm, vì sao lại liền xuất hiện cái “Phái Hoa Sơn khâm thiên môn”, không hiểu! Nếu là sư thừa Thiếu Lâm, tự tạo ra hoa sơn, dường như không có gì là không thể ! Đừng để bị lừa!

Cuối cùng, khiến người khâm phục chính là Tử Dương thông mẫn, năm ấy vào học lúc dù không giảng nghĩa, nhưng lấy tay chép bút ký hơn nữa dung hội quán thông, trở thành Đài Loan tử vi đẩu số bắc phái nhất đại khai tông tông sư.

(Chép từ FB Chiến Nguyễn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nguồn gốc Đài Loan tử vi đẩu số Bắc phái

Có một vị Quảng Đông mai huyền “Tố Tâm lão nhân” tên là “Viên đạt” đến đài, không biết là gì cơ duyên đem tử vi đẩu số bắc phái tư liệu truyền cho Thái Minh Hồng tiên sinh.

Lý xán dương, bút danh Tử Dương, là hướng Thái Minh Hồng học tập tử vi đẩu số bắc phái, mà vén lên đấu số bắc phái tại Đài Loan phát triển.

Ông Phúc Dụ (đã tạ thế) khi còn sống đã từng viết “Đấu số hộ pháp” do thân thiết lão sư lý tử dương viết ra tư liệu theo đó tồn tại internet,một người khác trong mệnh lý giới gọi “Phi thiên” cũng có thân thiết Thái Minh Hồng tự thuật trên mạng.

2 bên song phương sáng tác, nguyên nhân là:

Tử Dương thừa nhận là hướng Thái Minh Hồng học tử vi đẩu số bắc phái, Thái Minh Hồngđúng là ân sư của hắn, nhưng cường điệu khi đó chỉ là Thái giống loại khai lớp mệnh lý bổ túc giống như nộp tiền vào học, cũng không giống như khi luyện võ là đốt hương bái lậy “Bái sư”, sở dĩ không thừa nhận hắn là “Môn hạ” đệ tử của Thái Minh Hồng, chỉ có thầy trò quan hệ, làm song phương không vui vẻ. Thậm chí ngay cả Ông Phúc Dụ cũng bị gọi là đệ tử “Phái Hoa Sơn khâm thiên môn”, Ông cũng đưa ra phản bác không thể chỉ hươu làm mã, hắn là sư thừa Lý Tử Dương!

Thêm nữa chính là, Thái Minh Hồng vào học không có giảng nghĩa,Lý Tử Dương vào học chép bài “bút ký” vô cùng tốt, bị đồng học mượn đi sao chụp bán ra ngoài kiếm không ít tiền, thái chính là hướng lý muốn bút ký, lý nói cái này là mình sửa sang lại tâm huyết không cho, nếu có giúp thái xuất thư treo tên thái ở đó, lý chỉ ở bên trong sách quảng cáo mở lớp chiêu mộ học trò. Việc này cũng làm song phương sóng gió không ngừng.

Tại thời điểm này thì cả Lý tử Dương và Thái Minh Hồng đều không lập môn phái. Lý Tử Dương tiên phong lập lên “Khâm thiên vô cực môn đại dịch nguyên chính tông tử vi đẩu số phi tinh bí mật nghi”
Sau đó Thái Minh Hồng cũng đăng ký lập lên “Phái Hoa Sơn khâm thiên môn tử vi đẩu số phi tinh bí mật nghi”. Đây cũng lý do vì sao Lý chỉ thừa nhận Thái là lão sư, không thừa nhận là môn hạ phái Hoa Sơn.

Còn như cái gọi là “Khâm thiên Tứ hóa” cùng “Bí mật nghi”, “Cửu tử kết lan” các loại danh từ này, Thái thừa nhận đều là mình lấy từ cổ văn cộng thêm tự tạo ra, lý cũng thừa nhận đúng vậy, bao gồm cả các từ “Độc bước Tứ hóa”, “Bộ thiên thông hội”, “Hà Lạc tiên cơ” các loại danh xưng, đều là chính Thái tạo ra, mục đích là muốn danh xưng nghe có vẻ cổ kính, tiếng kêu, nghe hay. Đều là lấy từ cổ văn , cũng là trích dẫn địa lý khám dư lý luận.

Bởi vì Ông Phúc Dụ từng hỏi tử dương nói: Có từng thấy Tố Tâm lão nhân? Lý dương đáp rằng: Chưa từng thấy, chúng ta đều là nghe Thái chính mình nói, đến cùng có hay không người này, cũng không ai biết!

Ông phúc dụ chính là đem “Nguồn gốc Đài Loan tử vi đẩu số bắc phái ” xác định là: “Ân sư Tử Dương cùng Thái Minh Hồng lão sư đồng thời sư thừa khâm thiên môn tại đài Loan của Thiếu Lâm tông sư Tố Tâm lão nhân Viên Đạt, Tố Tâm lão nhân là truyền thụ, thái minh hồng là thụ nghiệp giảng sư.Thái và Tử Dương đồng làm khâm thiên vô cực môn đời thứ ba mươi sáu đệ tử đích truyền.Ông Phúc Dụ sư thừa là tử dương, làm thứ ba mươi bảy đại môn sinh (trưởng môn), bái sư nhập môn,Dương ân Sư dạy dỗ, cho nên cá nhân chính là nhận Tử Dương làm ân sư .

Tử Dương năm dân quốc bảy mươi bốn sáng tác “Lạc dương dịch nguyên độc bộ tứ hóa, tử vi đẩu số phi tinh bộ thiên thông hội 144 quyết” bên trong bài tựa trích lục như sau: “Tử dương học tử vi đẩu số, sư thừa Hà Nam Lạc dương dịch nguyên Chu anh phong của khâm thiên độc bộ tứ hóa tử vi đẩu số phi tinh bí nghi”.

Cho nên, internet có nói: Cái gọi là khâm thiên, là chỉ Minh triều khâm thiên giám, tử vi đẩu số bắc phái phi tinh tuyệt kỹ bởi vì chiến loạn mà lưu lạc tự miếu (Thiếu Lâm)!

Làm cho người nghi ngờ chính là: Nếu là đến từ Thiếu Lâm, vì sao lại liền xuất hiện cái “Phái Hoa Sơn khâm thiên môn”, không hiểu! Nếu là sư thừa Thiếu Lâm, tự tạo ra hoa sơn, dường như không có gì là không thể ! Đừng để bị lừa!

Cuối cùng, khiến người khâm phục chính là Tử Dương thông mẫn, năm ấy vào học lúc dù không giảng nghĩa, nhưng lấy tay chép bút ký hơn nữa dung hội quán thông, trở thành Đài Loan tử vi đẩu số bắc phái nhất đại khai tông tông sư.

(Chép từ FB Chiến Nguyễn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button