Tử vi

Nguyên lý hình thành vòng lộc tồn và vì sao lộc tồn không ở tứ mộ (minhgiac)

cụ thể có 5 vòng được thể hiện từ thuyết ngũ lão, ngũ tinh! như vòng lộc tồn mang hành thổ, vòng thái tếu hành mộc, vòng thiên không thái dương hành hỏa, vòng kình đà mang hành kim, vòng tràng sinh mang hành thủy. giữa vào 5 vòng này biến hóa tương tác mag xấu tốt lợi hị có lý mà dịch diễn vậy. còn một số sao vòng tướng tinh là các thần sát mà thôi!

Như mọi ngừoi biết vòng lộc tồn được an theo Can sinh của đương số. nói theo ý niệm là một yếu tố thiên thời, tiên thiên vậy. vậy câu hỏi là vòng lộc tồn được hình thành như thế nào xuất điểm là tại đâu? nó xuất phát từ dịch học nó chính là xuất phát từ vòng tràng sinh của can năm. và ngừoi ta hay nói là vị trí của lộc tồn tức vị trí của lâm quan vậy chính là sự hóa hơp của một vòng trang sinh khởi từ thiên can năm mà ra vậy.

-như mọi ngừoi đã biết là có 5 can dương là: giáp,bính,mậu, canh, nhâm

Bạn đang xem: Nguyên lý hình thành vòng lộc tồn và vì sao lộc tồn không ở tứ mộ (minhgiac)

-và 5 can âm là ất, đinh, kỷ, tân, quý

-can dương thì an thuận can âm thì an nghịch

tôi sẽ triển khai tràng sinh của can( hay còn gọi là vòng tràng sinh tiên thiên nên sẽ có thuận và nghịch) như sau:

– can giáp mộc dương khởi tràng sinh tại hợi nên vị trí lâm quan ở dần nên lộc tồn tại dần

– can bính hỏa dương khởi tràng sinh tại dần nên vị trí lâm quan ở tỵ nên lộc tồn tại tại

– can mậu thổ dương khởi tràng sinh tại dần nên vị trí lộc tồn cũng tương tự như bính được an ở tỵ

– can canh kim dương khởi tràng sinh khởi tại tỵ nên vị trí lâm quan tại thân nên an lộc tồn tại đó

– can nhâm thủy dương tràng sinh khởi tại thân nên vị trị lâm quan tại hợi và lộc tồn tại hợi

+ can ất mộc âm khởi tràng sinh tại ngọ nghich về thì lâm quan tại mão nên an lộc tồn tại mão

+ can đinh hỏa âm tràng sinh khởi tại dậu nghịch về lâm quan ở tại ngọ nên lộc tồn tại đó

+ can kỷ thổ âm khởi tràng sinh tại dậu tương tư lộc tồn an tại ngọ

+ can tân kim âm tràng sinh khởi tại tý nên lâm quan tại dậu nên lộc tồn tại dậu vậy

+ can quý thủy âm khởi tràng sinh tại mão nên lâm quan tại tý và lộc tồn tại tý vậy

bất cứ ai học dịch cũng biết tại sao can này khởi tràng sinh tại chỗ này, chỗ kia. do đó đi trung với vòng lộc tồn chính là vòng tràng sinh tiên thiên vậy. và đó cũng là lý do tại sao lộc tồn không cư tứ mộ vậy. và ứng với các sao khác của vòng lộc tồn mà ta biết thế thiên cho ta cái gì dược gì vậy.

vd: như can bính dương hỏa lộc tồn tại tỵ khỏi thuận thì tướng quân tại dậu tương ứng với đế vượng vậy. còn các sao khác cũng từ đó mà suy ra.

thế còn vòng tràng sinh được hóa ra từ cục số thì sao. xin thưa đó là vòng tràng sinh hậu thiên mạng yếu tố địa của thời gian và quá trình phát triển của tự nhiên nên nó sẽ an thuận và đó cũng chính là lý do vì sao minhgiac an thuận vòng tràng sinh

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nguyên lý hình thành vòng lộc tồn và vì sao lộc tồn không ở tứ mộ (minhgiac)

cụ thể có 5 vòng được thể hiện từ thuyết ngũ lão, ngũ tinh! như vòng lộc tồn mang hành thổ, vòng thái tếu hành mộc, vòng thiên không thái dương hành hỏa, vòng kình đà mang hành kim, vòng tràng sinh mang hành thủy. giữa vào 5 vòng này biến hóa tương tác mag xấu tốt lợi hị có lý mà dịch diễn vậy. còn một số sao vòng tướng tinh là các thần sát mà thôi!

Như mọi ngừoi biết vòng lộc tồn được an theo Can sinh của đương số. nói theo ý niệm là một yếu tố thiên thời, tiên thiên vậy. vậy câu hỏi là vòng lộc tồn được hình thành như thế nào xuất điểm là tại đâu? nó xuất phát từ dịch học nó chính là xuất phát từ vòng tràng sinh của can năm. và ngừoi ta hay nói là vị trí của lộc tồn tức vị trí của lâm quan vậy chính là sự hóa hơp của một vòng trang sinh khởi từ thiên can năm mà ra vậy.

-như mọi ngừoi đã biết là có 5 can dương là: giáp,bính,mậu, canh, nhâm

-và 5 can âm là ất, đinh, kỷ, tân, quý

-can dương thì an thuận can âm thì an nghịch

tôi sẽ triển khai tràng sinh của can( hay còn gọi là vòng tràng sinh tiên thiên nên sẽ có thuận và nghịch) như sau:

– can giáp mộc dương khởi tràng sinh tại hợi nên vị trí lâm quan ở dần nên lộc tồn tại dần

– can bính hỏa dương khởi tràng sinh tại dần nên vị trí lâm quan ở tỵ nên lộc tồn tại tại

– can mậu thổ dương khởi tràng sinh tại dần nên vị trí lộc tồn cũng tương tự như bính được an ở tỵ

– can canh kim dương khởi tràng sinh khởi tại tỵ nên vị trí lâm quan tại thân nên an lộc tồn tại đó

– can nhâm thủy dương tràng sinh khởi tại thân nên vị trị lâm quan tại hợi và lộc tồn tại hợi

+ can ất mộc âm khởi tràng sinh tại ngọ nghich về thì lâm quan tại mão nên an lộc tồn tại mão

+ can đinh hỏa âm tràng sinh khởi tại dậu nghịch về lâm quan ở tại ngọ nên lộc tồn tại đó

+ can kỷ thổ âm khởi tràng sinh tại dậu tương tư lộc tồn an tại ngọ

+ can tân kim âm tràng sinh khởi tại tý nên lâm quan tại dậu nên lộc tồn tại dậu vậy

+ can quý thủy âm khởi tràng sinh tại mão nên lâm quan tại tý và lộc tồn tại tý vậy

bất cứ ai học dịch cũng biết tại sao can này khởi tràng sinh tại chỗ này, chỗ kia. do đó đi trung với vòng lộc tồn chính là vòng tràng sinh tiên thiên vậy. và đó cũng là lý do tại sao lộc tồn không cư tứ mộ vậy. và ứng với các sao khác của vòng lộc tồn mà ta biết thế thiên cho ta cái gì dược gì vậy.

vd: như can bính dương hỏa lộc tồn tại tỵ khỏi thuận thì tướng quân tại dậu tương ứng với đế vượng vậy. còn các sao khác cũng từ đó mà suy ra.

thế còn vòng tràng sinh được hóa ra từ cục số thì sao. xin thưa đó là vòng tràng sinh hậu thiên mạng yếu tố địa của thời gian và quá trình phát triển của tự nhiên nên nó sẽ an thuận và đó cũng chính là lý do vì sao minhgiac an thuận vòng tràng sinh

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button