Tử vi

Nguyên lý khởi Tuần Triệt và tại sao triệt không an tại tuất hợi (minhgiac)

Với sao tuần giường như các quý vị có vẻ hiểu rõ hơn do lý thuyết và cách an có phần dễ hiểu hơn dễ nhận biết hơn. như quý vị đã biết tuần thì được an theo lục giáp. sự sự khuyết can mà thừa chi vì thế nên phải độn, đẩy lên hai can để cho đủ chu kỳ vậy. nên cái điểm độn, cái khuyết đó theo lý thuyết thì ta cho nó là vị trí tuần không, nghĩa thực là ” khiếm khuyết, là thiếu, chưa đến” đại thể như vậy chứ không phải là cái gì đó ảo hư hay vô. nó vẫn tồn tại một phương diện khách quan chứ không phải chủ quan vậy.

Còn nói đến triệt có lẽ đây là một định nghĩa mù mờ, hầu như không có sách vở hay bất kỳ ai đã giải thích nguyên lý an sao triệt này. và tại sao lại an như thế vì đâu? phần lớn chúng chỉ biết áp dụng rồi an nó theo can vậy. rồi tranh cãi là nó không phải không vong, mới là không vong. thực chất tôi cũng chỉ mới hiểu ra điều này mời gần đây mà thui, trước đó vẫn còn mù mờ và mơ màng lắm. và theo các sách xưa thì sao triệt còn gọi là tiệt. và cứ hiểu theo định nghĩa đắn đoạn, băm chảm gì đó. quả là rất mơ hồ phải không quý vị? rùi tự hỏi tại sao triệt không an tại tuất hợi? giường như không có câu giải thích nào cho nó vậy?

Theo cách an thì chúng ta an sao triệt như :

Bạn đang xem: Nguyên lý khởi Tuần Triệt và tại sao triệt không an tại tuất hợi (minhgiac)

_ giáp và kỷ cùng an tại thân dậu

_ ất canh thì an tại ngọ mùi

_ bính tân an tại thìn tỵ

_ đinh nhâm an tại dần mão

_ mậu quý an triệt tại tý sửu

vậy tại sao nó lại an như thế? sau đây tôi xin được giải thích:

_ sao triệt cũng được an theo như nguyên lý an sao tuần không vậy, nhưng chỉ có điều

nó được an theo lục giáp của tháng của năm sinh thuộc giáp nào sau đó rồi an tại đó thôi 

muốn hiểu được ta phải thuộc hổ độn:

năm giáp kỷ khởi tháng dần bắt đầu từ can bính. ta sẽ khởi thuận là bính dần là tháng 1 tiếp đến là đinh mão là tháng 2. tiếp tục đến mậu thìn, kỷ tỵ, canh ngọ, tân mùi, nhâm thân, quý dậu, giáp tuất. đến chữ giáp tuất vậy năm giáp kỷ này có các tháng và các đó có xuất hiện tuần giáp tuất. vậy do tuần giáp tuất theo nguyên lý tuần không thì tuần giáp tuất an tuần không tại thân dậu.

_năm ất canh thì khởi tháng dần là can mậu dần, tiếp tục khởi thuận tháng đến kỷ mão, canh thìn,tân tỵ, nhâm ngọ, quý mùi và đến giáp thân. vậy năm ất canh có các tháng nằm trong tuần giáp thân do vậy theo nguyên lý an sao tuần, thì đến giáp thân thì tuần không an tại ngọ mùi vậy.

_năm bính tân khởi canh dần là tháng 1 tiếp đến tân mão, nhâm thìn, quý tỵ và đến giáp ngọ, tương tự tuần giáp ngọ ta an tuần không tại thìn tỵ.

năm đinh nhâm ta khởi từ tháng nhâm dần tiếp đến quý mão, giáp thìn, tương tự tuần giáp thìn an sao tuần không tại mão dần

_ năm mậu quý khởi ngay là giáp dần vậy theo quy luận an sao tuần thì giáp dần an tại tý sửu vậy

+ Kết Luận 1: thực chất ý nghĩa của sao triệt cũng được an theo lục giáp như tuần không vậy nhưng chỉ khác tuần không của một giáp lớn 10 năm, còn sao triệt vì thời gian ngắn hơn chỉ trong tuần chu kỳ là 10 tháng lại xuất hiện vậy. chỉ vì lẽ đó người sáng tạo ra tử vi không thể lấy lý do lại an thêm sao tuần được nữa. mà phải đặt tên là sao triệt. và sao tuần tượng trưng cho sự khuyết hãm thời gian của năm hay của thái dương vậy. còn sao triệt tượng trung cho tuần không của nguyệt tháng hay thái âm vậy. chính vì lẽ sao triệt nhanh đến, chu kỳ ngắn nên nó có sức phá, cản trở sớm hơn, nhanh hơn sao tuần chu kỳ nâu hơn. và có từ đây mới có lý thuyết triệt ảnh hưởng 30 năm đầu, tuần sau 30 năm chăng? tuần là tuần, triệt là triệt đương nhiên quan điểm đó là sai trái, thiếu sót.

+ Kết Luận 2: sao triệt cũng là một trong tam không mà người xưa nói vậy. nó cũng là một sao tuần không vậy. có người chắc sẽ hỏi năm mậu quý cứ thể mà khởi sẽ qua 2 giáp là giáp dần và giáp tý sao không an theo giáp tý lại an thoe giáp dần. xin thưa là nếu giáp dần là cái đi trước, đến trước ta phải theo nguyên tắc đó, sao có thể an sao triệt theo giáp tý được? tiếp nữa nếu an giáp tý nữa thì năm mậu quý có tới 4 sao triệt ở tý sửu và tuất hợi sao? đương nhien là vô lý đúng không ạ?

THEO QUY LUẬT TRÊN MÀ AN THÌ TUẦN KHÔNG CŨNG LÀ AN TRIỆT LỘ VẬY CHỈ KHÁC LÀ TUẦN CỦA MỘT GIÁP 10 NĂM, VỚI TUẦN CỦA 1 GIÁP 10 THÁNG VẬY.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nguyên lý khởi Tuần Triệt và tại sao triệt không an tại tuất hợi (minhgiac)

Với sao tuần giường như các quý vị có vẻ hiểu rõ hơn do lý thuyết và cách an có phần dễ hiểu hơn dễ nhận biết hơn. như quý vị đã biết tuần thì được an theo lục giáp. sự sự khuyết can mà thừa chi vì thế nên phải độn, đẩy lên hai can để cho đủ chu kỳ vậy. nên cái điểm độn, cái khuyết đó theo lý thuyết thì ta cho nó là vị trí tuần không, nghĩa thực là ” khiếm khuyết, là thiếu, chưa đến” đại thể như vậy chứ không phải là cái gì đó ảo hư hay vô. nó vẫn tồn tại một phương diện khách quan chứ không phải chủ quan vậy.

Còn nói đến triệt có lẽ đây là một định nghĩa mù mờ, hầu như không có sách vở hay bất kỳ ai đã giải thích nguyên lý an sao triệt này. và tại sao lại an như thế vì đâu? phần lớn chúng chỉ biết áp dụng rồi an nó theo can vậy. rồi tranh cãi là nó không phải không vong, mới là không vong. thực chất tôi cũng chỉ mới hiểu ra điều này mời gần đây mà thui, trước đó vẫn còn mù mờ và mơ màng lắm. và theo các sách xưa thì sao triệt còn gọi là tiệt. và cứ hiểu theo định nghĩa đắn đoạn, băm chảm gì đó. quả là rất mơ hồ phải không quý vị? rùi tự hỏi tại sao triệt không an tại tuất hợi? giường như không có câu giải thích nào cho nó vậy?

Theo cách an thì chúng ta an sao triệt như :

_ giáp và kỷ cùng an tại thân dậu

_ ất canh thì an tại ngọ mùi

_ bính tân an tại thìn tỵ

_ đinh nhâm an tại dần mão

_ mậu quý an triệt tại tý sửu

vậy tại sao nó lại an như thế? sau đây tôi xin được giải thích:

_ sao triệt cũng được an theo như nguyên lý an sao tuần không vậy, nhưng chỉ có điều

nó được an theo lục giáp của tháng của năm sinh thuộc giáp nào sau đó rồi an tại đó thôi 

muốn hiểu được ta phải thuộc hổ độn:

năm giáp kỷ khởi tháng dần bắt đầu từ can bính. ta sẽ khởi thuận là bính dần là tháng 1 tiếp đến là đinh mão là tháng 2. tiếp tục đến mậu thìn, kỷ tỵ, canh ngọ, tân mùi, nhâm thân, quý dậu, giáp tuất. đến chữ giáp tuất vậy năm giáp kỷ này có các tháng và các đó có xuất hiện tuần giáp tuất. vậy do tuần giáp tuất theo nguyên lý tuần không thì tuần giáp tuất an tuần không tại thân dậu.

_năm ất canh thì khởi tháng dần là can mậu dần, tiếp tục khởi thuận tháng đến kỷ mão, canh thìn,tân tỵ, nhâm ngọ, quý mùi và đến giáp thân. vậy năm ất canh có các tháng nằm trong tuần giáp thân do vậy theo nguyên lý an sao tuần, thì đến giáp thân thì tuần không an tại ngọ mùi vậy.

_năm bính tân khởi canh dần là tháng 1 tiếp đến tân mão, nhâm thìn, quý tỵ và đến giáp ngọ, tương tự tuần giáp ngọ ta an tuần không tại thìn tỵ.

năm đinh nhâm ta khởi từ tháng nhâm dần tiếp đến quý mão, giáp thìn, tương tự tuần giáp thìn an sao tuần không tại mão dần

_ năm mậu quý khởi ngay là giáp dần vậy theo quy luận an sao tuần thì giáp dần an tại tý sửu vậy

+ Kết Luận 1: thực chất ý nghĩa của sao triệt cũng được an theo lục giáp như tuần không vậy nhưng chỉ khác tuần không của một giáp lớn 10 năm, còn sao triệt vì thời gian ngắn hơn chỉ trong tuần chu kỳ là 10 tháng lại xuất hiện vậy. chỉ vì lẽ đó người sáng tạo ra tử vi không thể lấy lý do lại an thêm sao tuần được nữa. mà phải đặt tên là sao triệt. và sao tuần tượng trưng cho sự khuyết hãm thời gian của năm hay của thái dương vậy. còn sao triệt tượng trung cho tuần không của nguyệt tháng hay thái âm vậy. chính vì lẽ sao triệt nhanh đến, chu kỳ ngắn nên nó có sức phá, cản trở sớm hơn, nhanh hơn sao tuần chu kỳ nâu hơn. và có từ đây mới có lý thuyết triệt ảnh hưởng 30 năm đầu, tuần sau 30 năm chăng? tuần là tuần, triệt là triệt đương nhiên quan điểm đó là sai trái, thiếu sót.

+ Kết Luận 2: sao triệt cũng là một trong tam không mà người xưa nói vậy. nó cũng là một sao tuần không vậy. có người chắc sẽ hỏi năm mậu quý cứ thể mà khởi sẽ qua 2 giáp là giáp dần và giáp tý sao không an theo giáp tý lại an thoe giáp dần. xin thưa là nếu giáp dần là cái đi trước, đến trước ta phải theo nguyên tắc đó, sao có thể an sao triệt theo giáp tý được? tiếp nữa nếu an giáp tý nữa thì năm mậu quý có tới 4 sao triệt ở tý sửu và tuất hợi sao? đương nhien là vô lý đúng không ạ?

THEO QUY LUẬT TRÊN MÀ AN THÌ TUẦN KHÔNG CŨNG LÀ AN TRIỆT LỘ VẬY CHỈ KHÁC LÀ TUẦN CỦA MỘT GIÁP 10 NĂM, VỚI TUẦN CỦA 1 GIÁP 10 THÁNG VẬY.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button