Tử vi

Nhầm lẫn Tử vi là mê tín. Đúng hay sai ?

Một số người tự cho rằng không có trời đất, mà quỷ thần cũng không. Họ tự cho rằng mình là người tự quyết định lấy số phận của chính mình. Giàu nghèo, hay sang hèn ….đều là do tự chính họ quyết định tất. Than ôi, nếu đã tự quyết định được tất thì thế giới này chắc chắn sẽ không có thiên tai, lũ lụt, hạn hán, chiến tranh, tật bệnh, đói nghèo, dịch tả,…xảy ra khắp nơi… Do vậy họ cũng cho rằng Tử vi là mê tín, là dị đoan, là không thể chấp nhận.

Họ không biết rằng ảnh hưởng nhân-quả của “Hu Thiên”, tức là những tiêu chí tàng chứa trong T tr hoặc lá s là những tiêu chí thuộc “Tiên Thiên” do Trời định, nhưng qua thời gian hành vận đương số đã làm nhiều việc có sự ảnh hưởng căn bản đến các tiêu chí Tiên Thiên.

Nếu làm nhiều điều thiện thì các tiêu chí xung xấu được giảm đi nhiều, tất nhiên là nếu làm nhiều điều xấu thì những tiêu chí hung họa cũng tăng theo tỉ lệ thuận. Cho nên khi coi hạn năm cho những người càng lớn tuổi thì các tiêu chí thông tin ở các cung Tiểu hạn không có độ chuẩn xác cao so với thực tế, vì đã có sự can thiệp của Hậu Thiên tác động làm cho các tiêu chí Tiên Thiên sai lệch đi, ví dụ như thấy 2 cung Đại-Tiểu hạn rất mờ ám, đáng lẽ là năm đó sẽ phải xảy ra bệnh tật-hoặc tai nạn nặng nhưng vì người đó suốt trong cuộc đời đã làm thiện tích đức nhiều, nên đã hóa giải được xung xấu này nên năm đó bình an vô sự.

Bạn đang xem: Nhầm lẫn Tử vi là mê tín. Đúng hay sai ?

Sở dĩ TuviGLOBAL cần phân tích những yếu tố trên để những ai khi xem dịch vụ tổng quát trọn đời gặp Đại-Tiểu hạn thấy có nhiều xung xấu, thì cũng không nên quá lo lắng nếu như tin chắc rằng mình có nhiều yếu tố đẹp hỗ trợ.

Những ai tự biết mình thiếu nhiều sự hỗ trợ thì cho dù gặp năm chỉ có những tiêu chí xung xấu nhẹ cũng không nên chủ quan coi thường vì rất có thể gặp sự cố xung xấu bất ngờ.

 Xem Dự đoán Tổng quát trọn đời có kết hợp Tứ trụ.

(Dẫn theo trang tuviglobal.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nhầm lẫn Tử vi là mê tín. Đúng hay sai ?

Một số người tự cho rằng không có trời đất, mà quỷ thần cũng không. Họ tự cho rằng mình là người tự quyết định lấy số phận của chính mình. Giàu nghèo, hay sang hèn ….đều là do tự chính họ quyết định tất. Than ôi, nếu đã tự quyết định được tất thì thế giới này chắc chắn sẽ không có thiên tai, lũ lụt, hạn hán, chiến tranh, tật bệnh, đói nghèo, dịch tả,…xảy ra khắp nơi… Do vậy họ cũng cho rằng Tử vi là mê tín, là dị đoan, là không thể chấp nhận.

Họ không biết rằng ảnh hưởng nhân-quả của “Hu Thiên”, tức là những tiêu chí tàng chứa trong T tr hoặc lá s là những tiêu chí thuộc “Tiên Thiên” do Trời định, nhưng qua thời gian hành vận đương số đã làm nhiều việc có sự ảnh hưởng căn bản đến các tiêu chí Tiên Thiên.

Nếu làm nhiều điều thiện thì các tiêu chí xung xấu được giảm đi nhiều, tất nhiên là nếu làm nhiều điều xấu thì những tiêu chí hung họa cũng tăng theo tỉ lệ thuận. Cho nên khi coi hạn năm cho những người càng lớn tuổi thì các tiêu chí thông tin ở các cung Tiểu hạn không có độ chuẩn xác cao so với thực tế, vì đã có sự can thiệp của Hậu Thiên tác động làm cho các tiêu chí Tiên Thiên sai lệch đi, ví dụ như thấy 2 cung Đại-Tiểu hạn rất mờ ám, đáng lẽ là năm đó sẽ phải xảy ra bệnh tật-hoặc tai nạn nặng nhưng vì người đó suốt trong cuộc đời đã làm thiện tích đức nhiều, nên đã hóa giải được xung xấu này nên năm đó bình an vô sự.

Sở dĩ TuviGLOBAL cần phân tích những yếu tố trên để những ai khi xem dịch vụ tổng quát trọn đời gặp Đại-Tiểu hạn thấy có nhiều xung xấu, thì cũng không nên quá lo lắng nếu như tin chắc rằng mình có nhiều yếu tố đẹp hỗ trợ.

Những ai tự biết mình thiếu nhiều sự hỗ trợ thì cho dù gặp năm chỉ có những tiêu chí xung xấu nhẹ cũng không nên chủ quan coi thường vì rất có thể gặp sự cố xung xấu bất ngờ.

 Xem Dự đoán Tổng quát trọn đời có kết hợp Tứ trụ.

(Dẫn theo trang tuviglobal.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button