Tử vi

Nhận định về sao Lộc Tồn

Lộc tồn Kỷ thổ, thuộc âm, là sao thuộc tinh hệ Bắc Đẩu, hóa khí làm “phú”, là thần bổng lộc, là sao cai quản lợi lộc, có thể chế hóa giải nguy, cũng là một sao quý nhân, là người tâm tính thẳng thắn, thông minh, học rộng đa năng, tướng mạo đầy đặn, vững vàng, thanh tú, có bản tính chịu khổ cực để làm giàu.

Lộc Tồn là sao “chính tài”, nên nhập cung mệnh hoặc cung tài bạch, là ý tượng: có tiền tài.

Lộc Tồn nhập cung điền trạch, là ý tượng: sáng lập cơ nghiệp.

Bạn đang xem: Nhận định về sao Lộc Tồn

Lộc Tồn nhập cung phụ mẫu chủ về sống thọ, vãn niên có tiền, cha mẹ phần nhiều là người vất vả.

Lộc Tồn không nên nhập các cung lục thân, là ý tượng: khá vô duyên với người thân, dễ xảy ra tranh chấp.

Lộc Tồn nhập cung tật ách, là ý tượng: tuối trẻ cơ thể hư nhược, nhiều bệnh.

Lộc Tồn gặp Hóa Lộc, là ý tượng: tiền đến từ đâu.

Lộc Tồn gặp Hóa Kị, là ý tượng: tiền dùng vào chỗ nào.

(Phi Tinh Hà Lạc Phái – Phương Ngoại Nhân)

1. Cung lục thân là: mệnh, huynh đệ, phu thê, tử tức, nô bộc, phụ mẫu.

2. Dùng tiền ở đâu? Tiền dùng vào chỗ nào ở trên là căn cứ vào cung vị nó tọa.

Ví dụ: nếu Lộc Tồn gặp Hóa lộc ở cung Phu thê thì tạm hiểu là tiền đến từ phối ngẫu. Nếu Lộc tồn gặp Hóa kỵ ở cung Phụ mẫu thì tạm hiểu là tiền dùng để chăm sóc hoặc chăm lo cho bố mẹ.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nhận định về sao Lộc Tồn

Lộc tồn Kỷ thổ, thuộc âm, là sao thuộc tinh hệ Bắc Đẩu, hóa khí làm “phú”, là thần bổng lộc, là sao cai quản lợi lộc, có thể chế hóa giải nguy, cũng là một sao quý nhân, là người tâm tính thẳng thắn, thông minh, học rộng đa năng, tướng mạo đầy đặn, vững vàng, thanh tú, có bản tính chịu khổ cực để làm giàu.

Lộc Tồn là sao “chính tài”, nên nhập cung mệnh hoặc cung tài bạch, là ý tượng: có tiền tài.

Lộc Tồn nhập cung điền trạch, là ý tượng: sáng lập cơ nghiệp.

Lộc Tồn nhập cung phụ mẫu chủ về sống thọ, vãn niên có tiền, cha mẹ phần nhiều là người vất vả.

Lộc Tồn không nên nhập các cung lục thân, là ý tượng: khá vô duyên với người thân, dễ xảy ra tranh chấp.

Lộc Tồn nhập cung tật ách, là ý tượng: tuối trẻ cơ thể hư nhược, nhiều bệnh.

Lộc Tồn gặp Hóa Lộc, là ý tượng: tiền đến từ đâu.

Lộc Tồn gặp Hóa Kị, là ý tượng: tiền dùng vào chỗ nào.

(Phi Tinh Hà Lạc Phái – Phương Ngoại Nhân)

1. Cung lục thân là: mệnh, huynh đệ, phu thê, tử tức, nô bộc, phụ mẫu.

2. Dùng tiền ở đâu? Tiền dùng vào chỗ nào ở trên là căn cứ vào cung vị nó tọa.

Ví dụ: nếu Lộc Tồn gặp Hóa lộc ở cung Phu thê thì tạm hiểu là tiền đến từ phối ngẫu. Nếu Lộc tồn gặp Hóa kỵ ở cung Phụ mẫu thì tạm hiểu là tiền dùng để chăm sóc hoặc chăm lo cho bố mẹ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button