Tử vi

Nhận định về trường hợp sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ

Bài viết của tác giả Phong Nguyên

Tôi có thể nói rằng hầu hết những nhà nghiên cứu Tử vi, dù giỏi hay kém đều quan tâm đến trường hợp trên, nếu không muốn nói là thắc mắc, và chính tôi cũng đã và đang cố gắng tìm hiểu sâu rộng hơn về vấn đề này, để bênh vực cho khía cạnh khoa học và hợp lý của khoa Tử vi. Thực ra, có một số nhà Tử vi đã nêu ra những giải thích về điểm trên rồi, nhưng vẫn có nhiều người chưa đồng ý hoặc thỏa mãn. Vì vậy, tôi mạo muội vun đắp con đường các vị trên đã đi, sau khi tổng hợp các ý kiến của những vị cao thâm về Tử vi, đồng thời thử đưa ra những nhận định riêng của tôi qua nhiều năm kinh nghiệm, ngõ hầu bổ túc được phần nào hay phần đó, chứ thực chẳng dám “múa rìu qua mắt thợ”.

Để cho dễ thảo luận với quý bạn, tôi xin phân tích bài này làm hai phần: giải đoán trên phương diện tương đối và giải đoán trên phương diện tuyệt đối.

Bạn đang xem: Nhận định về trường hợp sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ

A) GIẢI ĐOÁN TRÊN PHƯƠNG DIỆN TƯƠNG ĐỐI

Nếu đứng trên phương diện tương đối của Tử vi, để giải đoán số mạng cho những người sinh cùng năm tháng ngày giờ hoặc của những người song sinh, tôi thấy có thể chê trách được khoa Tử-vi, vì khi đã đặt vấn đề tương đối ta phải chấp nhận tỷ lệ chính xác khá thấp, nhất là khi đi sâu vào chi tiết. Thực thế, không ai có thể đồng ý rằng những người sinh cùng năm tháng ngày giờ (dù cùng một phút) kể cả những người song sinh (trong cùng một giờ Tử-vi) lại có thể có một cuộc sống y hệt như nhau và có cả những người liên hệ giống như nhau (vì cùng một cung Phụ mẫu, Huynh đệ, v.v…).

Như vậy, khoa Tử vi không có gì là chính xác hay chăng? Theo thiển ý, trừ phi ta có căn bản uyên thâm Tử-vi đến mức có thể phối hợp với tướng mạo, tính tình cùng môi trường của một người, để tìm ra những chi tiết riêng biệt của cá nhân, thì may ra mới có thể giải đoán được sự khác biệt cho từng người, còn ngoài ra ta đành phải chấp nhận việc giải đoán chung cho tất cả. Trong trường hợp này, tôi phải công nhận rằng chỉ đúng một cách tổng quát, chứ đi sâu vào từng điểm hoặc tìm hiểu từng tháng thì khó lòng giống nhau.

Ngay trong khía cạnh tổng quát, cũng có khi chênh lệch rất nhiều, mặc dầu vẫn có những trường hợp giống nhau lạ kỳ. Kể ra trên phương diện tổng quát, nếu có nhiều điểm giống nhau cũng không có, vì là vô lý, vì ta thử nghĩ xem trên đời này nói tổng quát cuộc sống chỉ bao gồm: giàu, nghèo, thọ yểu, sang hèn, thông minh ngu dốt, khỏe yếu, đẹp xấu, cao thấp, trắng đen, mập ốm (nói về tướng dạng) … cho nên những người sinh cùng năm tháng ngày giờ tưởng cũng có thể tập trung vào một “serie” được chứ, vẫn biết rằng họ hẳn khác nhau về tỷ lệ. Tỷ dụ như hai người cùng có sao mập, nhưng có thể một người mập thù lù, một người mập chắc chẳng hạn; hoặc hai người cùng có sao đậu đạt cao thì một người đậu tiến sỹ, còn một người đậu cử nhân. Đó là do ảnh hưởng của môi trường, hoàn cảnh (như về nơi sinh, gia đình, xã hội, quốc gia) chứ nếu nói rằng họ hoàn toàn khác hẳn nhau (như người thì có bằng tiến sỹ, kẻ kia chỉ có bằng tiểu học, hay mù chữ) thì cũng không hợp lý vì làm gì có quá nhiều yếu tố về con người mà phải đòi hỏi có sự khác biệt hẳn trong trường hợp nêu trên. Hơn nữa, đã có những người dễ dãi chấp nhận việc tìm hiểu số mạng qua năm sinh đơn thuần, hoặc hơn một chút qua năm tháng và ngày sinh (như cách coi chiêm tinh Tây phương) thì tại sao ta lại không thể chấp nhận trên nửa triệu loại người (Như ông Ân Quang đã nêu ra trong KHHB) trên đất nước Việt Nam (tôi xin nói thu hẹp để tiện so sánh mà không nói trên toàn thế giới vì tương đối trên một quốc gia thì sự chênh lệch không nhiều), tức là số người sinh cùng năm tháng ngày giờ trên đất nước này cũng không quá 40 người cho mỗi loại, như vậy số mạng tổng quát của họ giống nhau tưởng không có gì quá đáng hoặc vô lý, có khác chăng là ở tỷ lệ do ảnh hưởng của môi trường. Nhưng cũng vì vậy, trên phương diện tương đối, ta không bao giờ nên quyết đoán một người nào sẽ làm vua, tổng thống, thủ tướng khi chỉ được xem lá số của người đó mà chưa biết gì về tướng mạo, tính tình, hoàn cảnh… vì làm sao trong một nước mà có hàng mấy chục vị lãnh đạo tối cao cùng một thời. Tuy nhiên khi đoán về khả năng, khuynh hướng của người nào, ta vẫn có thể mạnh dạn quyết đoán nếu đã thấy đủ yếu tố trong Tử Vi, vì trong một nước có thể có mấy chục vị bác sỹ, luật sư, kỹ sư cùng một thời, họ chỉ khác nhau về địa vị cao thấp trong xã hội, hoặc về vài khía cạnh khác.

Một trường hợp lạ: 2 người sinh đôi

Về điểm giống nhau tổng quát, trong đời tôi đã được biết trực tiếp hai trường hợp ứng nghiệm lạ lùng, nhất là đối với cặp sinh đôi.

– Trường hợp thứ nhất là 2 anh bạn học cũ (song sinh) có lẽ hiện còn sống ở Sài Gòn, về hình dáng, hai anh này giống nhau đến nổi tôi không thể phân biệt nổi điểm khác biệt, thậm chí trên má hai người cũng có một nốt ruồi. Hồi đó, 2 anh này cùng học một lớp, một trường, đậu bằng tiểu học cùng một kỳ thi, và rớt bằng trung học cùng một kỳ. Hai anh này còn cùng có tánh du côn, ưa đánh nhau; hễ hôm nao người anh đánh nhau ở đâu thì thường thường người em hôm đó cũng đánh lộn. Chỉ có điểm khác biệt là về người vợ của hai người thì lại không trùng hợp mấy, mặc dù cũng có nhiều điểm giống, vì một người có học thức cao, còn người kia chỉ có bằng tiểu học. Tôi rất tiếc bây giờ hai anh địa chỉ ở đâu, để đến tiếp xúc hầu tìm hiểu thêm về những điểm giống nhau và xin ngày giờ sinh vì hồi trước tôi chưa lập lá số của hai anh.

– Trường hợp thứ 2 là một người Mỹ có vợ Việt Nam, sinh được hai con trai (sinh đôi) cùng trong một giờ Tử Vi. Ông ta nhờ tôi lấy lá số cho 2 người con, vì thế ông mới cho biết có nhiều sự giống nhau y hệt; hễ hôm nào một đứa đau và hay khóc là đương nhiên chỉ một hai phút sau là đứa kia cũng như vậy; thậm chí chứng bệnh cũng giống nhau, thí dụ một đứa đi ỉa chảy, thì đứa kia không bao giờ mắc chứng bệnh khác. Lúc nào đứa này cười, thì đứa kia chẳng bao giờ khóc. Bây giờ ông bà ta đã về Mỹ, nên tôi không biết hiện giờ có những điểm gì khác nhau hay không. Dù sao chăng nữa, tôi vẫn có thể tin tưởng rằng một cặp song sinh (với điều kiện cùng trong một giờ Tử vi thực sự) rất dễ có một cuộc sống giống nhau y hệt vì cùng thuộc một môi trường, hoàn cảnh (cùng cha mẹ, cùng nơi chốn sinh, cùng điều kiện sinh trưởng…), mặc dù cũng có nhiều nhà Tử Vi cho tôi biết là theo kinh nghiệm của họ có đã có một vài trường hợp song sinh mà khác hẳn nhau, tuy cùng sinh cùng một giờ Tử Vi. Đó là một ngoại lệ hiếm có mà tôi chưa hề bao giờ gặp và sẽ đề cập tới trong phần hai sau đây.

Những người không phải song sinh

Còn về sự ứng nghiệm đối với những người không phải song sinh nhưng cùng năm, tháng, ngày, giờ sinh thì đương nhiên là tương đối rất nhiều. Tuy vậy những điểm giống nhau vẫn nhiều hơn điểm khác nhau, dù tôi phải nói thành thật là tôi không được may mắn gặp thật nhiều trường hợp sinh cùng năm tháng ngày giờ để chiêm nghiệm.

Sở dĩ tôi có thể nói rằng có nhiều điểm giống nhau hơn là khác nhau vì tôi đã được xem nhiều lá số tuy không cùng năm tháng ngày giờ sinh mà cuộc sống của họ có khá nhiều điểm tương đồng, chỉ vì cách bố cục của cung và sao trong lá số của họ giống nhau gần hết. Do đó tôi suy luận rằng những người sinh cùng năm, tháng, ngày giờ đương nhiên phải có nhiều yếu tố giống nhau hơn, nhất là khi họ ở cùng một môi trường như khu vực, tỉnh, làng, phong tục, tập quán.

Nếu quý bạn chịu chấp nhận quan niệm tương đối về khoa tử vi, tôi dám nói khoa này như thế là vi diệu lắm rồi, vì cuộc sống của con người là cả một sự huyền bí mà khoa học tiến bộ vượt bực bây giờ vẫn không thể điều chỉnh hoặc tìm hiểu rõ rệt, trong khi khoa tử vi cho ta biết khá nhiều điều về cuộc sống, như thế cũng tưởng là may mắn cho chúng ta rồi, cần gì phải đòi hỏi được biết thật nhiều chi tiết. Có như thế chúng ta mới thông cảm được các nhà tử vi đang hành nghề, nhất là các vị thiếu thị giác, không biết được tướng dạng, mà phối hợp với Tử-vi, vì đa số những vị này đâu có đặt điều kiện phải có sự hiện diện của người coi số; nhiều khi gặp thân chủ đến một mình mà xin xem tử vi cho cả anh, chị em, con cháu… như thế đương nhiên thiếu hẳn yếu tố tướng mạo, tính tình… để tìm hiểu những khía cạnh riêng biệt của một cá nhân. Ngay cả tờ KHHB này cũng vậy, khi giải đoán giúp độc giả gởi lá số tới tòa soạn cũng đành chịu “mù tịt” về tướng mạo, tính tình, môi trường của độc giả, vì độc giả thường chỉ gởi lá số mà dấu hết cả thông tin lẫn địa chỉ thật chứ chưa nói đến tướng dạng (trừ một vài trường hợp có độc giả quá kỹ đã gởi cả hình chụp của mình, nhưng thật ra vẻ mặt thật mới rõ rệt về phương diện tướng mạo). Tuy vậy,mà hầu hết các lá số đã không đến nỗi sai trật nhiều, đối với các nhà Tử-vi hành nghề cũng như đối với KHHB (tôi được nhiều độc giả cho biết như vậy chứ tôi không hề có ý “mẹ hát con khen” hay đâu). Do đó, tuy nói là tương đối mà cách đoán Tử-vi theo chiều hướng “tập thể” cũng không đến nổi làm ta thất vọng, và nếu quý bạn cố gắng nghiên cứu tử vi để giải đoán thông thường cho đúng mức thì cũng đã bạc đầu rồi, chứ đừng nên có tham vọng tìm được nhiều sự khác biệt giữa những người sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ hoặc giữa những cặp song sinh.

B) GIẢI ĐOÁN TRÊN PHƯƠNG DIỆN TUYỆT ĐỐI

Có thể nói tôi rất e ngại, dè dặt khi đề cập đến mục này vì quả thực tôi chưa đủ kinh nghiệm và khả năng để trình bày cho đầy đủ và hợp lý, mặc dù tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều vị rành tử vi.

Trước hết tôi xin nói rằng tôi tạm dùng chữ “Tuyệt đối” ở đây để chỉ sự riêng biệt của từng số mạng, có nghĩa là không có lá số nào giống lá số nào hoàn toàn, dù sinh đôi trong cùng 1 giờ tử vi, vì tôi hiểu rằng trên đời này có cái gì là tuyệt đối đâu. Ngoài ra, tôi cũng khuyên quý bạn nào mới nghiên cứu Tử vi cũng đừng nên thắc mắc nhiều về mục này mà đâm hoang mang, sốt ruột trên đường tìm hiểu, học hỏi khoa này, vì thực tế ít người có đủ kiên nhẫn cũng như khả năng giải đoán một lá số theo khía cạnh tuyệt đối của một cá nhân, trừ một vài vị cao thâm, nhàn rỗi mới ngồi cân nhắc mọi khía cạnh, trước khi giải đoán một lá số.

Bây giờ tôi xin đưa ra những yếu tố cần phối hợp với lá số tử vi của một cá nhân theo thứ tự sau:

– Nơi sinh (tỉnh, làng, khu vực và rộng hơn là quốc gia)
– Hình dạng (hoặc tướng mạo) và giọng nói đích thực
– Tính tình trên thực tế
– Vợ hoặc chồng và con cái (nếu có)
– Cha mẹ và anh chị em
– Giòng họ.

Nếu căn cứ thêm vào những yếu tố này để tìm hiểu một lá số hẳn quý bạn có thể mường tượng được nhiều sự khác biệt giữa những người sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ. Nay quý bạn cùng tôi đi sâu vào chi tiết, từng yếu tố (Vấn đề sinh đôi sẽ bàn tới ở phần chót)

a) Nơi sinh:

Khi nói tới nơi sinh tôi không đề cập tới khía cạnh địa lý là một khoa rất khó (nếu biết thêm được thì còn gì bằng) mà tôi chỉ bàn về ảnh hưởng thông thường trên thực tế thôi. Điều này có lẽ tôi chưa giải thích chắc quý bạn cũng đã hiểu được rồi, do đó tôi chỉ cần nêu ra một sự so sánh như sau là đủ:

Nếu qúy bạn đã có dịp về thôn quê, qúy bạn chắc hẳn đều nhận thấy người miền quê rất chất phác, thật thà, không thể nào họ thông minh, lanh lợi bằng những người sinh ở tỉnh, thành, nhất là ở thủ đô nôi phồn hoa đô thị. Ngoài ra, cả về việc học, họ cũng không đặt qúa nặng, chỉ cần có tiểu học hoặc cùng lắm là trung học phổ thông là “le“ lắm rồi. Do đó, có thể lá số của họ tuy vẫn cần hội đủ Xương, Khúc, Hóa Khoa, Khôi Việt …. chẳng hạn (trường hợp có học thức một chút), nhưng cùng một lá số đó nếu họ sinh ở đô thị, thành phố.. thì đương nhiên là họ có tú tài dễ như chơi, chứ chưa cần nói tới bằng cử nhân. Nếu nói rộng ra một quốc gia, thì giữa một người sinh tại Việt Nam với người sinh tại Hoa Kỳ dù cùng năm, tháng, ngày, giờ chắc chắn phải có nhiều sự khác biệt, hơn cũng như kém. Có thể người sinh bên Hoa Kỳ học cao hơn một chút và có nhiều tiện nghi hơn, nhưng cũng có thể người sinh bên Việt Nam tuy kém nhưng lại lanh lợi, thông minh hơn vì phải tranh đấu với cuộc sống đầy cam go như trong hoàn cảnh chiến tranh.

b- Tướng mạo và giọng nói

Đọc tới mấy chữ này chắc quý bạn có thể bắt bẻ rằng đã cùng một lá số thì tướng mạo và giọng nói (ở đây tôi không đề cập đến khoa coi tướng) phải giống nhau chứ, còn phải bàn tới làm gì. Nhưng nếu suy nghĩ một chút qúy bạn hẳn phải công nhận rằng lá số của một người đâu có phải chỉ dùng riêng cho người đó mà chính trên thực tế có ít nhất trên 30 người cùng chung lá số đó. Đấy là chỉ nói riêng về nước Việt Nam cho tiện việc thảo luận. Khi đã cùng chung một lá số thì có thể ví như ngồi cùng ăn một mâm cơm, người ăn món này, kẻ gắp món kia, hoặc cùng ăn cùng một món nhừng người ăn nhiều kẻ ăn ít. Về phương diện Tử-vi cũng tương tự như vậy. Thí dụ cung Mệnh có Vũ Khúc, Thiên Tướng đồng cung tại Dần. Nếu người nào cao và lông mày xếch lên nhiều là “ăn” vào sao Thiên Tướng nhiều hơn là Vũ Khúc; còn người nào có nhiều nốt ruồi ở ngực mà lại thấp một chút là đương nhiên chịu ảnh hưởng của sao Vũ Khúc nhiều hơn Thiên Tướng. Khi nghiêng sang Thiên Tướng nhiều tức là con người ưa về công danh, thích chỉ huy, có tài lãnh đạo, có tâm hồn quân tử …. Còn khi thiên sang Vũ Khúc tức là chỉ ưa kinh doanh (vì Vũ Khúc cư Dần có Thiên Phủ ở Tuất chiếu sang là cách “tích ngọc đôi kim”), tính qủa cảm, khô khan thích cô đơn, ít lém lỉnh như Thiên Tướng. Lẽ tất nhiên sao mình không thấy ứng vào tướng mạo cũng vẫn có ảnh hưởng, nhưng nhẹ thôi.

Riêng về giọng nói, qúy bạn cần phân biệt xem người đó nói giọng trầm hay thanh để liệt kê vào giọng Thổ hay Kim (tôi chưa tìm hiểu được gịong nào ứng vào Hỏa, Mộc, Thủy). Thí dụ biết là gịong Thổ thì tìm xem những sao nào chiếu Mệnh, Thân hoặc Đại Tiểu Hạn thuộc Thổ hoặc Hỏa rồi giải đoán sự ảnh hưởng của các sao đó như khi so với ngũ hành của bản Mệnh.

Còn về việc giải đoán vận hạn cũng phải căn cứ những sao nào mình chịu ảnh hưởng nhiều để phối hợp với các sao trong Đại Tiểu hạn. Tỷ dụ như khi Mệnh “ăn” vào sao Vũ Khúc thì gặp hạn có Song Lộc thì dễ làm giàu. Nếu nghiêng về sao Thiên Tướng thì hạn gặp Quyền, Tướng, Ấn, Tả, Hữu … thì dễ làm lớn. Đây chỉ là nêu vắn tắt để cho khỏi rườm rà, vì cách đoán này các sách đều đã bàn đến nhiều rồi.

c- Tính tình

Cũng như trên, tuy cùng một lá số nhưng không thể nào có một tính y hệt nhau. Do đó ta cũng cần nhận xét kỹ lưỡng khía cạnh này (nếu gặp người qúa kín đáo hoặc không muốn tiết lộ tâm hồn mình thì đành chịu, vì có nhiều người cho rằng nói rõ ra e rằng nhà Tử-vi sẽ nói dựa, nhưng họ đâu biết là trong trường hợp đoán kiểu tuyệt đối thì phải cho biết) để xem các sao, nhất là chính tinh, đã ảnh hưởng tới người đó tới mức nào.

Thí dụ: Mệnh có Tham Lang cư Tý, tức là có Phá Quân cư Thân, hội Không Kiếp thì người đó phải ích kỷ, tham lam, thủ đoạn, chỉ biết ăn người. Nếu đương số lại có tâm hồn đạo đức, vị tha thì ta phải kiếm xem đương số có thêm sao gì phù hợp nữa không (tỷ dụ như sao Quan, Phúc, Khôi, Việt, Tahi, Tọa.. ) để biết sự chuyển hướng của đương số trên phương diện tử-vi. Rồi căn cứ theo các sao gây ảnh hưởng để giải đoán công danh, sự nghiệp cũng như vận hạn của đương số. Nhưng như thế là phá cách và đương nhiên cuộc sống gặp nhiều mâu thuẫn gian truân.

d- Vợ hoặc chồng cùng con cái

Có thể nói nhờ khía cạnh này ta dễ tìm ra được nhiều điểm dị biệt giữa những người sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ sinh. Vì không bao giờ những người này có người hôn phối và con cái giống nhau nhiều (lẽ dĩ nhiên vẫn phải có một số điểm tương đồng). Trước hết ta hãy xem hình dáng và tính tình người hôn phối đó ứng vào những sao nào và tới mức độ nào trong cung phối của lá số chung đó. Rồi sao đó nếu có thể được ta coi cả lá số chính của người hôn phối để xem mức hỗ trợ của người này tới đâu. Tỷ dụ như hai người đàn ông cùng chung một lá số có cách “quần thần khánh hội” thì người nào có lá số của vợ tốt hơn là người đó dễ làm lớn hơn (trường hợp hai người ứng cử tổng thống chẳng hạn thì người đắc cử phải có, vợ có số đáng là đệ nhất phu nhân). Nói lá số của vợ tốt có nghĩa cung Mệnh, Thân, Phúc cũng như cung Phu Quân phải có nhiều cách tốt và ăn khớp với người chồng, chứ tốt mà đối chọi lại cũng vẫn giảm cái hay. Vì lý do này, các thầy Tử-vi thiếu thị giác thường hay bấm thêm lá số của người hôn phối để đoán cho chính xác hơn (Dù muốn dù không người hôn phối cũng ảnh hưởng suốt cuộc đời của mình). Đây là yếu tố phối hợp hữu ích và duy nhất mà các vị này có thể dựa vào một cách dễ dàng và hợp lý không sợ bị thân chủ cho là hỏi dò để nói dựa. Trường hợp đương số chưa có lập gia đình thì cũng thật đáng tiếc, vì không còn các nào để phối hợp hữu hiệu hơn.

Về con cái (nếu có) thì chỉ cần xem Đại Tiểu Hạn lúc nhỏ của chúng cùng với cung Phụ Mẫu để biết sự phối hợp có chặt chẽ và hỗ trợ cho nhau hay không, chứ chẳng cần xét tới cung Tử-Tức của cha mẹ chúng, vì đó là vấn đề khác. Thường thường cung Phụ Mẫu và Đại hạn của người con sau chót, nhất là trai, ảnh hưởng nhiều cho cha mẹ. Nhiều thầy Tử-vi có thể chỉ coi người con sau chót mà biết khá rõ về sự nghiệp của cha mẹ.

e- Cha Mẹ và anh chị em

Yếu tố này tuy cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu số mạng một cá nhân, nhưng ít khi biết được, vì mấy ai đi coi số lại cho thầy Tử-vi rõ hết cả gốc tích của mình, trừ trường hợp là bà con, thân thích hoặc bạn bè thì đương nhiên được biết. Do đó vấn đề ở đây là tìm hiểu, mổ xẻ một lá số đến cùng mức theo tinh thần khoa học chứ không phải để “hành nghề” kiếm tiền, mà cần nói dựa.

Nếu ta công nhận câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” chúng ta không thể phủ nhận được ảnh hưởng mạnh mẽ của những người ruột thịt trong gia đình, nhất là cha mẹ và các anh chị em (nếu có). Do đó người nào thuộc nhà gia thế, quý phái thường thường phải hơn người ở trong môt gia đình hạ lưu, mặc dầu cùng có một cung Phụ Mẫu và Huynh Đệ, vẫn biết rằng có thể có trường hợp ngược lại, nhưng rất hiếm, mà tôi chưa thể giải thích nổi.

Giòng họ

Tuy vấn đề giòng họ không phải là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp cho số mạng một cá nhân nhưng cũng giữ một vai trò khá quan trọng. Tục ngữ mình có câu: “Một người làm quan, cả họ được nhờ” cũng đã nói lên được phần nào ảnh hưởng của giòng họ. Thực vậy, trong lịch sử cũng như trong hiện tại ta thấy được khá nhiều giòng họ luôn luôn đứng đầu trong giới tài phiệt, kinh doanh … Về khía cạnh này tôi thấy khỏi cần nói dài dòng quý bạn cũng đã hiểu rõ.

Nay tôi xin bàn qua vấn đề song sinh

Về trường hợp này nếu muốn tìm hiểu những dị biệt giữa các cặp song sinh có thể nói là vô cùng khó khăn, trừ phi hai người không sinh cùng một giờ là chuyện khác.

Tôi thấy nhiều nhà Tử-vi tự hào có thể đoán được khác hẳn cho các cặp song sinh trong cùng một giờ Tử-vi. Họ nêu ra nào là đầu giờ, cuối giờ, nào là mập hay ốm, nào là nước da trắng hay đen, khóc nhiều hay ít (khi mới chào đời) … Về phần tôi, thì tôi cho rằng đối với những cặp song sinh còn nhỏ dù có áp dụng những yếu tố nêu trên cũng chẳng có thể tìm ra được những dị biệt, nhất là khi chúng giống nhau y như đúc như trường hợp tôi đã nêu trong phần một rồi. Còn bảo rằng khi sinh đầu giờ phải căn cứ thêm vào giờ trước và khi sinh vào cuối giờ phải chịu thêm ảnh hưởng của giờ sau thì thực là mênh mông, khó có thể đi tới một kết luận chính xác và hợp lý.

Theo ý tôi chỉ còn cách chờ đương sự có gia đình thì lúc đó xem thêm lá số của người hôn phối mới có thể tìm ra được những dị biệt khá chính xác và hợp lý. Còn về trường hợp song sinh trong cùng một giờ Tử-vi mà khi cả hai vừa mới sinh ra đời lại có một người bị chết thì thực là khó hiểu và huyền bí. Có vị Tử-vi cho rằng vì người nọ đã “hút” hết các sao tốt của người kia, không bám víu vào đâu để mà trưởng thành và dù cho có sống được cũng chẳng ra con người, phải chịu nhiều điều thiệt thòi, cay đắng. Vị này còn cho tôi biết là đã chứng kiến được vài trường hợp song sinh: một người thật giàu sang, thông minh, một người vừa nghèo khổ vừa ngu dốt. Nhưng dù sao tôi cũng chưa thấy có ai chứng minh được một cách hợp lý và khoa học về vấn đề này.

Để kết luận bài hôm nay tôi nghĩ rằng quý bạn chỉ cần nghiên cứu làm sao để có thể giải đoán đúng mức một lá số theo cách bình thường như thế cũng là khó khăn khăn lắm rồi, cần gì phải phân tách tới cùng mức đâm ra hoang mang và có khi còn sai trật nặng nề nữa. Phần hai trên đây chỉ có tính cách ước lệ, chứ thực ra tôi cũng ít khi áp dụng triệt để.

KHHB số 41

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nhận định về trường hợp sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ

Bài viết của tác giả Phong Nguyên

Tôi có thể nói rằng hầu hết những nhà nghiên cứu Tử vi, dù giỏi hay kém đều quan tâm đến trường hợp trên, nếu không muốn nói là thắc mắc, và chính tôi cũng đã và đang cố gắng tìm hiểu sâu rộng hơn về vấn đề này, để bênh vực cho khía cạnh khoa học và hợp lý của khoa Tử vi. Thực ra, có một số nhà Tử vi đã nêu ra những giải thích về điểm trên rồi, nhưng vẫn có nhiều người chưa đồng ý hoặc thỏa mãn. Vì vậy, tôi mạo muội vun đắp con đường các vị trên đã đi, sau khi tổng hợp các ý kiến của những vị cao thâm về Tử vi, đồng thời thử đưa ra những nhận định riêng của tôi qua nhiều năm kinh nghiệm, ngõ hầu bổ túc được phần nào hay phần đó, chứ thực chẳng dám “múa rìu qua mắt thợ”.

Để cho dễ thảo luận với quý bạn, tôi xin phân tích bài này làm hai phần: giải đoán trên phương diện tương đối và giải đoán trên phương diện tuyệt đối.

A) GIẢI ĐOÁN TRÊN PHƯƠNG DIỆN TƯƠNG ĐỐI

Nếu đứng trên phương diện tương đối của Tử vi, để giải đoán số mạng cho những người sinh cùng năm tháng ngày giờ hoặc của những người song sinh, tôi thấy có thể chê trách được khoa Tử-vi, vì khi đã đặt vấn đề tương đối ta phải chấp nhận tỷ lệ chính xác khá thấp, nhất là khi đi sâu vào chi tiết. Thực thế, không ai có thể đồng ý rằng những người sinh cùng năm tháng ngày giờ (dù cùng một phút) kể cả những người song sinh (trong cùng một giờ Tử-vi) lại có thể có một cuộc sống y hệt như nhau và có cả những người liên hệ giống như nhau (vì cùng một cung Phụ mẫu, Huynh đệ, v.v…).

Như vậy, khoa Tử vi không có gì là chính xác hay chăng? Theo thiển ý, trừ phi ta có căn bản uyên thâm Tử-vi đến mức có thể phối hợp với tướng mạo, tính tình cùng môi trường của một người, để tìm ra những chi tiết riêng biệt của cá nhân, thì may ra mới có thể giải đoán được sự khác biệt cho từng người, còn ngoài ra ta đành phải chấp nhận việc giải đoán chung cho tất cả. Trong trường hợp này, tôi phải công nhận rằng chỉ đúng một cách tổng quát, chứ đi sâu vào từng điểm hoặc tìm hiểu từng tháng thì khó lòng giống nhau.

Ngay trong khía cạnh tổng quát, cũng có khi chênh lệch rất nhiều, mặc dầu vẫn có những trường hợp giống nhau lạ kỳ. Kể ra trên phương diện tổng quát, nếu có nhiều điểm giống nhau cũng không có, vì là vô lý, vì ta thử nghĩ xem trên đời này nói tổng quát cuộc sống chỉ bao gồm: giàu, nghèo, thọ yểu, sang hèn, thông minh ngu dốt, khỏe yếu, đẹp xấu, cao thấp, trắng đen, mập ốm (nói về tướng dạng) … cho nên những người sinh cùng năm tháng ngày giờ tưởng cũng có thể tập trung vào một “serie” được chứ, vẫn biết rằng họ hẳn khác nhau về tỷ lệ. Tỷ dụ như hai người cùng có sao mập, nhưng có thể một người mập thù lù, một người mập chắc chẳng hạn; hoặc hai người cùng có sao đậu đạt cao thì một người đậu tiến sỹ, còn một người đậu cử nhân. Đó là do ảnh hưởng của môi trường, hoàn cảnh (như về nơi sinh, gia đình, xã hội, quốc gia) chứ nếu nói rằng họ hoàn toàn khác hẳn nhau (như người thì có bằng tiến sỹ, kẻ kia chỉ có bằng tiểu học, hay mù chữ) thì cũng không hợp lý vì làm gì có quá nhiều yếu tố về con người mà phải đòi hỏi có sự khác biệt hẳn trong trường hợp nêu trên. Hơn nữa, đã có những người dễ dãi chấp nhận việc tìm hiểu số mạng qua năm sinh đơn thuần, hoặc hơn một chút qua năm tháng và ngày sinh (như cách coi chiêm tinh Tây phương) thì tại sao ta lại không thể chấp nhận trên nửa triệu loại người (Như ông Ân Quang đã nêu ra trong KHHB) trên đất nước Việt Nam (tôi xin nói thu hẹp để tiện so sánh mà không nói trên toàn thế giới vì tương đối trên một quốc gia thì sự chênh lệch không nhiều), tức là số người sinh cùng năm tháng ngày giờ trên đất nước này cũng không quá 40 người cho mỗi loại, như vậy số mạng tổng quát của họ giống nhau tưởng không có gì quá đáng hoặc vô lý, có khác chăng là ở tỷ lệ do ảnh hưởng của môi trường. Nhưng cũng vì vậy, trên phương diện tương đối, ta không bao giờ nên quyết đoán một người nào sẽ làm vua, tổng thống, thủ tướng khi chỉ được xem lá số của người đó mà chưa biết gì về tướng mạo, tính tình, hoàn cảnh… vì làm sao trong một nước mà có hàng mấy chục vị lãnh đạo tối cao cùng một thời. Tuy nhiên khi đoán về khả năng, khuynh hướng của người nào, ta vẫn có thể mạnh dạn quyết đoán nếu đã thấy đủ yếu tố trong Tử Vi, vì trong một nước có thể có mấy chục vị bác sỹ, luật sư, kỹ sư cùng một thời, họ chỉ khác nhau về địa vị cao thấp trong xã hội, hoặc về vài khía cạnh khác.

Một trường hợp lạ: 2 người sinh đôi

Về điểm giống nhau tổng quát, trong đời tôi đã được biết trực tiếp hai trường hợp ứng nghiệm lạ lùng, nhất là đối với cặp sinh đôi.

– Trường hợp thứ nhất là 2 anh bạn học cũ (song sinh) có lẽ hiện còn sống ở Sài Gòn, về hình dáng, hai anh này giống nhau đến nổi tôi không thể phân biệt nổi điểm khác biệt, thậm chí trên má hai người cũng có một nốt ruồi. Hồi đó, 2 anh này cùng học một lớp, một trường, đậu bằng tiểu học cùng một kỳ thi, và rớt bằng trung học cùng một kỳ. Hai anh này còn cùng có tánh du côn, ưa đánh nhau; hễ hôm nao người anh đánh nhau ở đâu thì thường thường người em hôm đó cũng đánh lộn. Chỉ có điểm khác biệt là về người vợ của hai người thì lại không trùng hợp mấy, mặc dù cũng có nhiều điểm giống, vì một người có học thức cao, còn người kia chỉ có bằng tiểu học. Tôi rất tiếc bây giờ hai anh địa chỉ ở đâu, để đến tiếp xúc hầu tìm hiểu thêm về những điểm giống nhau và xin ngày giờ sinh vì hồi trước tôi chưa lập lá số của hai anh.

– Trường hợp thứ 2 là một người Mỹ có vợ Việt Nam, sinh được hai con trai (sinh đôi) cùng trong một giờ Tử Vi. Ông ta nhờ tôi lấy lá số cho 2 người con, vì thế ông mới cho biết có nhiều sự giống nhau y hệt; hễ hôm nào một đứa đau và hay khóc là đương nhiên chỉ một hai phút sau là đứa kia cũng như vậy; thậm chí chứng bệnh cũng giống nhau, thí dụ một đứa đi ỉa chảy, thì đứa kia không bao giờ mắc chứng bệnh khác. Lúc nào đứa này cười, thì đứa kia chẳng bao giờ khóc. Bây giờ ông bà ta đã về Mỹ, nên tôi không biết hiện giờ có những điểm gì khác nhau hay không. Dù sao chăng nữa, tôi vẫn có thể tin tưởng rằng một cặp song sinh (với điều kiện cùng trong một giờ Tử vi thực sự) rất dễ có một cuộc sống giống nhau y hệt vì cùng thuộc một môi trường, hoàn cảnh (cùng cha mẹ, cùng nơi chốn sinh, cùng điều kiện sinh trưởng…), mặc dù cũng có nhiều nhà Tử Vi cho tôi biết là theo kinh nghiệm của họ có đã có một vài trường hợp song sinh mà khác hẳn nhau, tuy cùng sinh cùng một giờ Tử Vi. Đó là một ngoại lệ hiếm có mà tôi chưa hề bao giờ gặp và sẽ đề cập tới trong phần hai sau đây.

Những người không phải song sinh

Còn về sự ứng nghiệm đối với những người không phải song sinh nhưng cùng năm, tháng, ngày, giờ sinh thì đương nhiên là tương đối rất nhiều. Tuy vậy những điểm giống nhau vẫn nhiều hơn điểm khác nhau, dù tôi phải nói thành thật là tôi không được may mắn gặp thật nhiều trường hợp sinh cùng năm tháng ngày giờ để chiêm nghiệm.

Sở dĩ tôi có thể nói rằng có nhiều điểm giống nhau hơn là khác nhau vì tôi đã được xem nhiều lá số tuy không cùng năm tháng ngày giờ sinh mà cuộc sống của họ có khá nhiều điểm tương đồng, chỉ vì cách bố cục của cung và sao trong lá số của họ giống nhau gần hết. Do đó tôi suy luận rằng những người sinh cùng năm, tháng, ngày giờ đương nhiên phải có nhiều yếu tố giống nhau hơn, nhất là khi họ ở cùng một môi trường như khu vực, tỉnh, làng, phong tục, tập quán.

Nếu quý bạn chịu chấp nhận quan niệm tương đối về khoa tử vi, tôi dám nói khoa này như thế là vi diệu lắm rồi, vì cuộc sống của con người là cả một sự huyền bí mà khoa học tiến bộ vượt bực bây giờ vẫn không thể điều chỉnh hoặc tìm hiểu rõ rệt, trong khi khoa tử vi cho ta biết khá nhiều điều về cuộc sống, như thế cũng tưởng là may mắn cho chúng ta rồi, cần gì phải đòi hỏi được biết thật nhiều chi tiết. Có như thế chúng ta mới thông cảm được các nhà tử vi đang hành nghề, nhất là các vị thiếu thị giác, không biết được tướng dạng, mà phối hợp với Tử-vi, vì đa số những vị này đâu có đặt điều kiện phải có sự hiện diện của người coi số; nhiều khi gặp thân chủ đến một mình mà xin xem tử vi cho cả anh, chị em, con cháu… như thế đương nhiên thiếu hẳn yếu tố tướng mạo, tính tình… để tìm hiểu những khía cạnh riêng biệt của một cá nhân. Ngay cả tờ KHHB này cũng vậy, khi giải đoán giúp độc giả gởi lá số tới tòa soạn cũng đành chịu “mù tịt” về tướng mạo, tính tình, môi trường của độc giả, vì độc giả thường chỉ gởi lá số mà dấu hết cả thông tin lẫn địa chỉ thật chứ chưa nói đến tướng dạng (trừ một vài trường hợp có độc giả quá kỹ đã gởi cả hình chụp của mình, nhưng thật ra vẻ mặt thật mới rõ rệt về phương diện tướng mạo). Tuy vậy,mà hầu hết các lá số đã không đến nỗi sai trật nhiều, đối với các nhà Tử-vi hành nghề cũng như đối với KHHB (tôi được nhiều độc giả cho biết như vậy chứ tôi không hề có ý “mẹ hát con khen” hay đâu). Do đó, tuy nói là tương đối mà cách đoán Tử-vi theo chiều hướng “tập thể” cũng không đến nổi làm ta thất vọng, và nếu quý bạn cố gắng nghiên cứu tử vi để giải đoán thông thường cho đúng mức thì cũng đã bạc đầu rồi, chứ đừng nên có tham vọng tìm được nhiều sự khác biệt giữa những người sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ hoặc giữa những cặp song sinh.

B) GIẢI ĐOÁN TRÊN PHƯƠNG DIỆN TUYỆT ĐỐI

Có thể nói tôi rất e ngại, dè dặt khi đề cập đến mục này vì quả thực tôi chưa đủ kinh nghiệm và khả năng để trình bày cho đầy đủ và hợp lý, mặc dù tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều vị rành tử vi.

Trước hết tôi xin nói rằng tôi tạm dùng chữ “Tuyệt đối” ở đây để chỉ sự riêng biệt của từng số mạng, có nghĩa là không có lá số nào giống lá số nào hoàn toàn, dù sinh đôi trong cùng 1 giờ tử vi, vì tôi hiểu rằng trên đời này có cái gì là tuyệt đối đâu. Ngoài ra, tôi cũng khuyên quý bạn nào mới nghiên cứu Tử vi cũng đừng nên thắc mắc nhiều về mục này mà đâm hoang mang, sốt ruột trên đường tìm hiểu, học hỏi khoa này, vì thực tế ít người có đủ kiên nhẫn cũng như khả năng giải đoán một lá số theo khía cạnh tuyệt đối của một cá nhân, trừ một vài vị cao thâm, nhàn rỗi mới ngồi cân nhắc mọi khía cạnh, trước khi giải đoán một lá số.

Bây giờ tôi xin đưa ra những yếu tố cần phối hợp với lá số tử vi của một cá nhân theo thứ tự sau:

– Nơi sinh (tỉnh, làng, khu vực và rộng hơn là quốc gia)
– Hình dạng (hoặc tướng mạo) và giọng nói đích thực
– Tính tình trên thực tế
– Vợ hoặc chồng và con cái (nếu có)
– Cha mẹ và anh chị em
– Giòng họ.

Nếu căn cứ thêm vào những yếu tố này để tìm hiểu một lá số hẳn quý bạn có thể mường tượng được nhiều sự khác biệt giữa những người sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ. Nay quý bạn cùng tôi đi sâu vào chi tiết, từng yếu tố (Vấn đề sinh đôi sẽ bàn tới ở phần chót)

a) Nơi sinh:

Khi nói tới nơi sinh tôi không đề cập tới khía cạnh địa lý là một khoa rất khó (nếu biết thêm được thì còn gì bằng) mà tôi chỉ bàn về ảnh hưởng thông thường trên thực tế thôi. Điều này có lẽ tôi chưa giải thích chắc quý bạn cũng đã hiểu được rồi, do đó tôi chỉ cần nêu ra một sự so sánh như sau là đủ:

Nếu qúy bạn đã có dịp về thôn quê, qúy bạn chắc hẳn đều nhận thấy người miền quê rất chất phác, thật thà, không thể nào họ thông minh, lanh lợi bằng những người sinh ở tỉnh, thành, nhất là ở thủ đô nôi phồn hoa đô thị. Ngoài ra, cả về việc học, họ cũng không đặt qúa nặng, chỉ cần có tiểu học hoặc cùng lắm là trung học phổ thông là “le“ lắm rồi. Do đó, có thể lá số của họ tuy vẫn cần hội đủ Xương, Khúc, Hóa Khoa, Khôi Việt …. chẳng hạn (trường hợp có học thức một chút), nhưng cùng một lá số đó nếu họ sinh ở đô thị, thành phố.. thì đương nhiên là họ có tú tài dễ như chơi, chứ chưa cần nói tới bằng cử nhân. Nếu nói rộng ra một quốc gia, thì giữa một người sinh tại Việt Nam với người sinh tại Hoa Kỳ dù cùng năm, tháng, ngày, giờ chắc chắn phải có nhiều sự khác biệt, hơn cũng như kém. Có thể người sinh bên Hoa Kỳ học cao hơn một chút và có nhiều tiện nghi hơn, nhưng cũng có thể người sinh bên Việt Nam tuy kém nhưng lại lanh lợi, thông minh hơn vì phải tranh đấu với cuộc sống đầy cam go như trong hoàn cảnh chiến tranh.

b- Tướng mạo và giọng nói

Đọc tới mấy chữ này chắc quý bạn có thể bắt bẻ rằng đã cùng một lá số thì tướng mạo và giọng nói (ở đây tôi không đề cập đến khoa coi tướng) phải giống nhau chứ, còn phải bàn tới làm gì. Nhưng nếu suy nghĩ một chút qúy bạn hẳn phải công nhận rằng lá số của một người đâu có phải chỉ dùng riêng cho người đó mà chính trên thực tế có ít nhất trên 30 người cùng chung lá số đó. Đấy là chỉ nói riêng về nước Việt Nam cho tiện việc thảo luận. Khi đã cùng chung một lá số thì có thể ví như ngồi cùng ăn một mâm cơm, người ăn món này, kẻ gắp món kia, hoặc cùng ăn cùng một món nhừng người ăn nhiều kẻ ăn ít. Về phương diện Tử-vi cũng tương tự như vậy. Thí dụ cung Mệnh có Vũ Khúc, Thiên Tướng đồng cung tại Dần. Nếu người nào cao và lông mày xếch lên nhiều là “ăn” vào sao Thiên Tướng nhiều hơn là Vũ Khúc; còn người nào có nhiều nốt ruồi ở ngực mà lại thấp một chút là đương nhiên chịu ảnh hưởng của sao Vũ Khúc nhiều hơn Thiên Tướng. Khi nghiêng sang Thiên Tướng nhiều tức là con người ưa về công danh, thích chỉ huy, có tài lãnh đạo, có tâm hồn quân tử …. Còn khi thiên sang Vũ Khúc tức là chỉ ưa kinh doanh (vì Vũ Khúc cư Dần có Thiên Phủ ở Tuất chiếu sang là cách “tích ngọc đôi kim”), tính qủa cảm, khô khan thích cô đơn, ít lém lỉnh như Thiên Tướng. Lẽ tất nhiên sao mình không thấy ứng vào tướng mạo cũng vẫn có ảnh hưởng, nhưng nhẹ thôi.

Riêng về giọng nói, qúy bạn cần phân biệt xem người đó nói giọng trầm hay thanh để liệt kê vào giọng Thổ hay Kim (tôi chưa tìm hiểu được gịong nào ứng vào Hỏa, Mộc, Thủy). Thí dụ biết là gịong Thổ thì tìm xem những sao nào chiếu Mệnh, Thân hoặc Đại Tiểu Hạn thuộc Thổ hoặc Hỏa rồi giải đoán sự ảnh hưởng của các sao đó như khi so với ngũ hành của bản Mệnh.

Còn về việc giải đoán vận hạn cũng phải căn cứ những sao nào mình chịu ảnh hưởng nhiều để phối hợp với các sao trong Đại Tiểu hạn. Tỷ dụ như khi Mệnh “ăn” vào sao Vũ Khúc thì gặp hạn có Song Lộc thì dễ làm giàu. Nếu nghiêng về sao Thiên Tướng thì hạn gặp Quyền, Tướng, Ấn, Tả, Hữu … thì dễ làm lớn. Đây chỉ là nêu vắn tắt để cho khỏi rườm rà, vì cách đoán này các sách đều đã bàn đến nhiều rồi.

c- Tính tình

Cũng như trên, tuy cùng một lá số nhưng không thể nào có một tính y hệt nhau. Do đó ta cũng cần nhận xét kỹ lưỡng khía cạnh này (nếu gặp người qúa kín đáo hoặc không muốn tiết lộ tâm hồn mình thì đành chịu, vì có nhiều người cho rằng nói rõ ra e rằng nhà Tử-vi sẽ nói dựa, nhưng họ đâu biết là trong trường hợp đoán kiểu tuyệt đối thì phải cho biết) để xem các sao, nhất là chính tinh, đã ảnh hưởng tới người đó tới mức nào.

Thí dụ: Mệnh có Tham Lang cư Tý, tức là có Phá Quân cư Thân, hội Không Kiếp thì người đó phải ích kỷ, tham lam, thủ đoạn, chỉ biết ăn người. Nếu đương số lại có tâm hồn đạo đức, vị tha thì ta phải kiếm xem đương số có thêm sao gì phù hợp nữa không (tỷ dụ như sao Quan, Phúc, Khôi, Việt, Tahi, Tọa.. ) để biết sự chuyển hướng của đương số trên phương diện tử-vi. Rồi căn cứ theo các sao gây ảnh hưởng để giải đoán công danh, sự nghiệp cũng như vận hạn của đương số. Nhưng như thế là phá cách và đương nhiên cuộc sống gặp nhiều mâu thuẫn gian truân.

d- Vợ hoặc chồng cùng con cái

Có thể nói nhờ khía cạnh này ta dễ tìm ra được nhiều điểm dị biệt giữa những người sinh cùng năm, tháng, ngày, giờ sinh. Vì không bao giờ những người này có người hôn phối và con cái giống nhau nhiều (lẽ dĩ nhiên vẫn phải có một số điểm tương đồng). Trước hết ta hãy xem hình dáng và tính tình người hôn phối đó ứng vào những sao nào và tới mức độ nào trong cung phối của lá số chung đó. Rồi sao đó nếu có thể được ta coi cả lá số chính của người hôn phối để xem mức hỗ trợ của người này tới đâu. Tỷ dụ như hai người đàn ông cùng chung một lá số có cách “quần thần khánh hội” thì người nào có lá số của vợ tốt hơn là người đó dễ làm lớn hơn (trường hợp hai người ứng cử tổng thống chẳng hạn thì người đắc cử phải có, vợ có số đáng là đệ nhất phu nhân). Nói lá số của vợ tốt có nghĩa cung Mệnh, Thân, Phúc cũng như cung Phu Quân phải có nhiều cách tốt và ăn khớp với người chồng, chứ tốt mà đối chọi lại cũng vẫn giảm cái hay. Vì lý do này, các thầy Tử-vi thiếu thị giác thường hay bấm thêm lá số của người hôn phối để đoán cho chính xác hơn (Dù muốn dù không người hôn phối cũng ảnh hưởng suốt cuộc đời của mình). Đây là yếu tố phối hợp hữu ích và duy nhất mà các vị này có thể dựa vào một cách dễ dàng và hợp lý không sợ bị thân chủ cho là hỏi dò để nói dựa. Trường hợp đương số chưa có lập gia đình thì cũng thật đáng tiếc, vì không còn các nào để phối hợp hữu hiệu hơn.

Về con cái (nếu có) thì chỉ cần xem Đại Tiểu Hạn lúc nhỏ của chúng cùng với cung Phụ Mẫu để biết sự phối hợp có chặt chẽ và hỗ trợ cho nhau hay không, chứ chẳng cần xét tới cung Tử-Tức của cha mẹ chúng, vì đó là vấn đề khác. Thường thường cung Phụ Mẫu và Đại hạn của người con sau chót, nhất là trai, ảnh hưởng nhiều cho cha mẹ. Nhiều thầy Tử-vi có thể chỉ coi người con sau chót mà biết khá rõ về sự nghiệp của cha mẹ.

e- Cha Mẹ và anh chị em

Yếu tố này tuy cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu số mạng một cá nhân, nhưng ít khi biết được, vì mấy ai đi coi số lại cho thầy Tử-vi rõ hết cả gốc tích của mình, trừ trường hợp là bà con, thân thích hoặc bạn bè thì đương nhiên được biết. Do đó vấn đề ở đây là tìm hiểu, mổ xẻ một lá số đến cùng mức theo tinh thần khoa học chứ không phải để “hành nghề” kiếm tiền, mà cần nói dựa.

Nếu ta công nhận câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” chúng ta không thể phủ nhận được ảnh hưởng mạnh mẽ của những người ruột thịt trong gia đình, nhất là cha mẹ và các anh chị em (nếu có). Do đó người nào thuộc nhà gia thế, quý phái thường thường phải hơn người ở trong môt gia đình hạ lưu, mặc dầu cùng có một cung Phụ Mẫu và Huynh Đệ, vẫn biết rằng có thể có trường hợp ngược lại, nhưng rất hiếm, mà tôi chưa thể giải thích nổi.

Giòng họ

Tuy vấn đề giòng họ không phải là một yếu tố ảnh hưởng trực tiếp cho số mạng một cá nhân nhưng cũng giữ một vai trò khá quan trọng. Tục ngữ mình có câu: “Một người làm quan, cả họ được nhờ” cũng đã nói lên được phần nào ảnh hưởng của giòng họ. Thực vậy, trong lịch sử cũng như trong hiện tại ta thấy được khá nhiều giòng họ luôn luôn đứng đầu trong giới tài phiệt, kinh doanh … Về khía cạnh này tôi thấy khỏi cần nói dài dòng quý bạn cũng đã hiểu rõ.

Nay tôi xin bàn qua vấn đề song sinh

Về trường hợp này nếu muốn tìm hiểu những dị biệt giữa các cặp song sinh có thể nói là vô cùng khó khăn, trừ phi hai người không sinh cùng một giờ là chuyện khác.

Tôi thấy nhiều nhà Tử-vi tự hào có thể đoán được khác hẳn cho các cặp song sinh trong cùng một giờ Tử-vi. Họ nêu ra nào là đầu giờ, cuối giờ, nào là mập hay ốm, nào là nước da trắng hay đen, khóc nhiều hay ít (khi mới chào đời) … Về phần tôi, thì tôi cho rằng đối với những cặp song sinh còn nhỏ dù có áp dụng những yếu tố nêu trên cũng chẳng có thể tìm ra được những dị biệt, nhất là khi chúng giống nhau y như đúc như trường hợp tôi đã nêu trong phần một rồi. Còn bảo rằng khi sinh đầu giờ phải căn cứ thêm vào giờ trước và khi sinh vào cuối giờ phải chịu thêm ảnh hưởng của giờ sau thì thực là mênh mông, khó có thể đi tới một kết luận chính xác và hợp lý.

Theo ý tôi chỉ còn cách chờ đương sự có gia đình thì lúc đó xem thêm lá số của người hôn phối mới có thể tìm ra được những dị biệt khá chính xác và hợp lý. Còn về trường hợp song sinh trong cùng một giờ Tử-vi mà khi cả hai vừa mới sinh ra đời lại có một người bị chết thì thực là khó hiểu và huyền bí. Có vị Tử-vi cho rằng vì người nọ đã “hút” hết các sao tốt của người kia, không bám víu vào đâu để mà trưởng thành và dù cho có sống được cũng chẳng ra con người, phải chịu nhiều điều thiệt thòi, cay đắng. Vị này còn cho tôi biết là đã chứng kiến được vài trường hợp song sinh: một người thật giàu sang, thông minh, một người vừa nghèo khổ vừa ngu dốt. Nhưng dù sao tôi cũng chưa thấy có ai chứng minh được một cách hợp lý và khoa học về vấn đề này.

Để kết luận bài hôm nay tôi nghĩ rằng quý bạn chỉ cần nghiên cứu làm sao để có thể giải đoán đúng mức một lá số theo cách bình thường như thế cũng là khó khăn khăn lắm rồi, cần gì phải phân tách tới cùng mức đâm ra hoang mang và có khi còn sai trật nặng nề nữa. Phần hai trên đây chỉ có tính cách ước lệ, chứ thực ra tôi cũng ít khi áp dụng triệt để.

KHHB số 41

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button