Tử vi

Nhận xét về các sao trong Tử Vi

Đến đây, ta vào phần rất hấp dẫn của Tử Vi, nhưng cũng rất phức tạp, buộc ta phải nhớ rất nhiều để cân nhắc trong giải đoán.

Các sao chia ra:

  • Các Chính Tinh
  • Các Trung Tinh tốt
  • Các Hung Tinh, gồm có Sát Tinh và Bại Tinh
  • Các Bàng Tinh (sao nhỏ)

Lối chia đó giả tạo, vì trong nhiều trường hợp, trung tinh mạnh hơn chính tinh, hoặc là hung tinh lại làm tốt, trung tinh tốt lại báo họa.
Nhưng nói chung, vì đi vào phần này, ta phải biết trước để cân nhắc:

Bạn đang xem: Nhận xét về các sao trong Tử Vi

1 – Sao có hành của nó, có Âm Dương, lại có phương.

2 – Sao có những chỗ đứng (cung) có chỗ tốt thì sao Miếu, Vượng, Đắc địa; bị chỗ xấu thì sao hãm và không ảnh hưởng – nhưng cũng có sao hãm mới tác hại.

3 – Nhưng không phải cứ sao Miếu, Vượng, Đắc địa là tốt, vì Hành của nó phải sinh cho Mạng thì mới tốt; chứ nó khắc Mạng thì còn nguy hại hơn, là vì nó đủ ảnh hưởng để khắc, như thế, thì rằng nó ở hãm địa, vì không ảnh hưởng thì dù có khắc Mạng cũng chẳng đáng lo ngại.
4 – Sao lại còn phải ở cung đắc dụng mới tốt. Như Vũ Khúc là tài tình thì phải ở cung Tài Bạch mới tốt, chứ ở Tử Tức, thì nó lại tác hại mà giảm số con; như Cô Quả là sao tác hại, nhưng ở cung Tài Bạch thì nó lại báo sự tốt, là đương số giữ được tiền tài khỏi bị tán.

5 – Sao lại còn tốt, xấu hay vô hiệu đối với một tuổi này hay một tuổi khác. Như Cô Quả vô hiệu đối với các hạng tuổi, nhưng lại gây hại nặng cho tuổi Nhâm và tuổi Quý.

6 – Lại có những bộ sao, phải đủ bộ, đủ Âm Dương, mới có ảnh hưởng; hoặc những kết hợp phức tạp để gây ra một cái xấu lại gặp một thể khác làm lệch đi – hoặc gặp một sao giải quá tốt phá cho tan nát hết.

Hoặc là những bộ sao thật tốt gặp phải một sao xấu phá đi mất vì sao xấu đó một mình hoành hành tác hại, bao trùm hết thảy.

Trong tất cả những thể ấy, chủ yếu không phải là những thể sao có sẵn vì nếu cứ lấy “phú có sẵn” ra để đoán thì sẽ sai lầm; chủ yếu là phải tuỳ trường hợp mà lấy Âm Dương và lấy Hành ra để luận đoán, vì trong Tử Vi có hàng vạn hàng triệu cách kết hợp khác nhau giữa các sao mà người ta không thể nào nói hết.

Tuy có sự kiện ấy, nhưng chúng tôi cũng xin nêu lên một số những cách kết hợp sẵn có của sao, khi những cách đó có ảnh hưởng mạnh và vững vàng, mà những sao khác khó phá.

(Tử vi giảng minh – Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nhận xét về các sao trong Tử Vi

Đến đây, ta vào phần rất hấp dẫn của Tử Vi, nhưng cũng rất phức tạp, buộc ta phải nhớ rất nhiều để cân nhắc trong giải đoán.

Các sao chia ra:

  • Các Chính Tinh
  • Các Trung Tinh tốt
  • Các Hung Tinh, gồm có Sát Tinh và Bại Tinh
  • Các Bàng Tinh (sao nhỏ)

Lối chia đó giả tạo, vì trong nhiều trường hợp, trung tinh mạnh hơn chính tinh, hoặc là hung tinh lại làm tốt, trung tinh tốt lại báo họa.
Nhưng nói chung, vì đi vào phần này, ta phải biết trước để cân nhắc:

1 – Sao có hành của nó, có Âm Dương, lại có phương.

2 – Sao có những chỗ đứng (cung) có chỗ tốt thì sao Miếu, Vượng, Đắc địa; bị chỗ xấu thì sao hãm và không ảnh hưởng – nhưng cũng có sao hãm mới tác hại.

3 – Nhưng không phải cứ sao Miếu, Vượng, Đắc địa là tốt, vì Hành của nó phải sinh cho Mạng thì mới tốt; chứ nó khắc Mạng thì còn nguy hại hơn, là vì nó đủ ảnh hưởng để khắc, như thế, thì rằng nó ở hãm địa, vì không ảnh hưởng thì dù có khắc Mạng cũng chẳng đáng lo ngại.
4 – Sao lại còn phải ở cung đắc dụng mới tốt. Như Vũ Khúc là tài tình thì phải ở cung Tài Bạch mới tốt, chứ ở Tử Tức, thì nó lại tác hại mà giảm số con; như Cô Quả là sao tác hại, nhưng ở cung Tài Bạch thì nó lại báo sự tốt, là đương số giữ được tiền tài khỏi bị tán.

5 – Sao lại còn tốt, xấu hay vô hiệu đối với một tuổi này hay một tuổi khác. Như Cô Quả vô hiệu đối với các hạng tuổi, nhưng lại gây hại nặng cho tuổi Nhâm và tuổi Quý.

6 – Lại có những bộ sao, phải đủ bộ, đủ Âm Dương, mới có ảnh hưởng; hoặc những kết hợp phức tạp để gây ra một cái xấu lại gặp một thể khác làm lệch đi – hoặc gặp một sao giải quá tốt phá cho tan nát hết.

Hoặc là những bộ sao thật tốt gặp phải một sao xấu phá đi mất vì sao xấu đó một mình hoành hành tác hại, bao trùm hết thảy.

Trong tất cả những thể ấy, chủ yếu không phải là những thể sao có sẵn vì nếu cứ lấy “phú có sẵn” ra để đoán thì sẽ sai lầm; chủ yếu là phải tuỳ trường hợp mà lấy Âm Dương và lấy Hành ra để luận đoán, vì trong Tử Vi có hàng vạn hàng triệu cách kết hợp khác nhau giữa các sao mà người ta không thể nào nói hết.

Tuy có sự kiện ấy, nhưng chúng tôi cũng xin nêu lên một số những cách kết hợp sẵn có của sao, khi những cách đó có ảnh hưởng mạnh và vững vàng, mà những sao khác khó phá.

(Tử vi giảng minh – Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button