Tử vi

NHẬT NGUYỆT ĐỒNG CUNG SỬU MÙI

Nhật Nguyệt đồng cung Sửu Mùi, nếu Mệnh VCD Nhật Nguyệt Mùi hoặc Sửu thì chiếu đẹp hơn là thủ Mệnh. Căn cứ vào câu phú:

Nhật Nguyệt thủ bất như chiếu

Phú đưa ra những câu:

Bạn đang xem: NHẬT NGUYỆT ĐỒNG CUNG SỬU MÙI

 

Nhật Nguyệt đồng Mùi, Mệnh an Sửu hầu bá chi tài

Nhật Nguyệt Mệnh Thân cư Sửu Mùi, tam phương vô cát phản vi hung

Cách trên là cách Nhật Nguyệt chiếu (Nhật Nguyệt tại Thiên Di) , cách dưới là cách Nhật Nguyệt đồng thủ Mệnh (Thân trùng Mệnh tại Sửu Mùi) .

Mấy người bất hiển công danh

Bởi chưng Nhật Nguyệt đồng tranh Sửu Mùi

Nhật Mão, Nguyệt Hợi Mệnh Mùi cung, đa triết quế” nghĩa là Mệnh lập tại Mùi vô chính diệu, Hợi Nguyệt chiếu lên, Nhật Mão chiếu qua học hành đỗ đạt cao, lấy vợ giàu sang. Cách này là Mệnh vô chính diệu được Nhật Nguyệt chiếu, có thể coi là học một biết 10, lấy vợ giàu sang.

Thái Dương Thái Âm đồng cung Sửu Mùi, Thái Dương lạc hãm tại Sửu, Thái âm lạc hãm tại Mùi. Hai cung đều có chính diệu lạ hãm. Tính chất cơ bản là lúc âm lúc dương, rất mâu thuẫn. Với người thì lúc nóng lúc lạnh, với sự nghiệp thì lúc tiêu cực, lúc tích cực, với tiền tài thì lúc rộng rãi, lúc keo kiệt.

Thái Dương gặp Khoa Lộc Quyền tại Sửu có thể tăng sức mạnh cho Thái Dương, thêm Thái Âm nhập miếu làm cho tính tình cởi mở, cảnh ngộ cũng thuận lợi hơn. Theo những ngành có tính phục vụ hoăc giáo dục có thể thành tựu. Tốt nhất có Xương Khúc tại Tị và Dậu hội sang, tăng thêm địa vị xã hội và cả khả năng lãnh đạo.

Thái Dương gặp Khoa Lộc Quyền tại Mùi khiến cho Thái Dương càng sáng thêm, cho nên thiên hướng tích cực, nhưng lại mất đi vẻ yên tĩnh, dịu dàng của Thái Âm. Càng làm cho tính chủ về quý hơn về phú của Thái Dương phát huy triệt để. Nên người tuy có tiền nhưng chưa chắc dồi dào.

Thái Âm gặp Khoa Lộc Quyền không băng Thái Dương. Thái Âm Hoá Lộc thường bất lợi tình cảm, lại nhiều điều tiếng?. Thái Âm Hoá Quyền dễ lực bất tòng tâm, không triển khai sự nghiệp. Chuyện này có thể ví như quan văn làm võ. Thái Âm Hoá Khoa hư danh thiếu thực tế là có thể sai lầm. Thái Âm ko nhất thiết phải thực tế

Thái Âm Thái Dương tại đây không nên gặp thêm tứ sát, dễ hành xử theo cảm xúc

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm NHẬT NGUYỆT ĐỒNG CUNG SỬU MÙI

Nhật Nguyệt đồng cung Sửu Mùi, nếu Mệnh VCD Nhật Nguyệt Mùi hoặc Sửu thì chiếu đẹp hơn là thủ Mệnh. Căn cứ vào câu phú:

Nhật Nguyệt thủ bất như chiếu

Phú đưa ra những câu:

 

Nhật Nguyệt đồng Mùi, Mệnh an Sửu hầu bá chi tài

Nhật Nguyệt Mệnh Thân cư Sửu Mùi, tam phương vô cát phản vi hung

Cách trên là cách Nhật Nguyệt chiếu (Nhật Nguyệt tại Thiên Di) , cách dưới là cách Nhật Nguyệt đồng thủ Mệnh (Thân trùng Mệnh tại Sửu Mùi) .

Mấy người bất hiển công danh

Bởi chưng Nhật Nguyệt đồng tranh Sửu Mùi

Nhật Mão, Nguyệt Hợi Mệnh Mùi cung, đa triết quế” nghĩa là Mệnh lập tại Mùi vô chính diệu, Hợi Nguyệt chiếu lên, Nhật Mão chiếu qua học hành đỗ đạt cao, lấy vợ giàu sang. Cách này là Mệnh vô chính diệu được Nhật Nguyệt chiếu, có thể coi là học một biết 10, lấy vợ giàu sang.

Thái Dương Thái Âm đồng cung Sửu Mùi, Thái Dương lạc hãm tại Sửu, Thái âm lạc hãm tại Mùi. Hai cung đều có chính diệu lạ hãm. Tính chất cơ bản là lúc âm lúc dương, rất mâu thuẫn. Với người thì lúc nóng lúc lạnh, với sự nghiệp thì lúc tiêu cực, lúc tích cực, với tiền tài thì lúc rộng rãi, lúc keo kiệt.

Thái Dương gặp Khoa Lộc Quyền tại Sửu có thể tăng sức mạnh cho Thái Dương, thêm Thái Âm nhập miếu làm cho tính tình cởi mở, cảnh ngộ cũng thuận lợi hơn. Theo những ngành có tính phục vụ hoăc giáo dục có thể thành tựu. Tốt nhất có Xương Khúc tại Tị và Dậu hội sang, tăng thêm địa vị xã hội và cả khả năng lãnh đạo.

Thái Dương gặp Khoa Lộc Quyền tại Mùi khiến cho Thái Dương càng sáng thêm, cho nên thiên hướng tích cực, nhưng lại mất đi vẻ yên tĩnh, dịu dàng của Thái Âm. Càng làm cho tính chủ về quý hơn về phú của Thái Dương phát huy triệt để. Nên người tuy có tiền nhưng chưa chắc dồi dào.

Thái Âm gặp Khoa Lộc Quyền không băng Thái Dương. Thái Âm Hoá Lộc thường bất lợi tình cảm, lại nhiều điều tiếng?. Thái Âm Hoá Quyền dễ lực bất tòng tâm, không triển khai sự nghiệp. Chuyện này có thể ví như quan văn làm võ. Thái Âm Hoá Khoa hư danh thiếu thực tế là có thể sai lầm. Thái Âm ko nhất thiết phải thực tế

Thái Âm Thái Dương tại đây không nên gặp thêm tứ sát, dễ hành xử theo cảm xúc

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button