Tử vi

Nhật Nguyệt Sửu Mùi (minhgiac)

MUỐN LUẬN ÂM DƯƠNG PHẢI TỎ TƯỜNG

DÙ TRONG DÙ ĐỤC VẪN LÀ THÔNG MINH

NHẬT NGUYỆT SỬU MÙI U MINH

Bạn đang xem: Nhật Nguyệt Sửu Mùi (minhgiac)

CHỈ VÌ NHẬT THỰC NGUYỆT THỰC CHIẾN TINH

CHỈ CẦN KHOA LONG THỦ TRUNG

NẾU KHÔNG QUÝ NGỘ TRIỆT TUẦN

PHÂN MINH TÁC DUYÊN LẠI LÀNH

RIÊU ĐÀ KỴ ÁM XUNG

VỪA ĐA OAN TRÁI VỪA VƯƠNG LỤY TÌNH 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nhật Nguyệt Sửu Mùi (minhgiac)

MUỐN LUẬN ÂM DƯƠNG PHẢI TỎ TƯỜNG

DÙ TRONG DÙ ĐỤC VẪN LÀ THÔNG MINH

NHẬT NGUYỆT SỬU MÙI U MINH

CHỈ VÌ NHẬT THỰC NGUYỆT THỰC CHIẾN TINH

CHỈ CẦN KHOA LONG THỦ TRUNG

NẾU KHÔNG QUÝ NGỘ TRIỆT TUẦN

PHÂN MINH TÁC DUYÊN LẠI LÀNH

RIÊU ĐÀ KỴ ÁM XUNG

VỪA ĐA OAN TRÁI VỪA VƯƠNG LỤY TÌNH 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button