Tử vi

Nhớ trời xanh thìn đại sư một cái tử chiếm ví dụ2006-2-25 8:51:9 nhớ trời xanh thìn đại sư một cái tử chiếm ví dụ

Đại khái ở một hai tháng trước, có người tìm ta hợp tác một cái công trình, lúc ấy lòng ta có do dự, vừa lúc ở trên mạng gặp trời xanh thìn, ta liền hòa hắn nhắc tới chuyện của ta.

Bạn đang xem: Nhớ trời xanh thìn đại sư một cái tử chiếm ví dụ

Hắn lúc ấy bằng vào ta nói lên chuyện này thời gian nổi lên một quẻ, nói huynh hữu tuyến không lành, để cho ta cẩn thận bị người lừa gạt. Bởi vì ta tự cao kỹ thuật nơi tay, tuy rằng tin tưởng hắn, nhưng là nghĩ đến không có quan hệ gì.

Mà ở mấy ngày hôm trước, ta đã bị đồng bạn hợp tác phản bội, bọn họ cõng ta tiêu trừ ta tất cả hệ thống hậu trường quyền hạn, sau đó trốn tránh ta không có dám để ý đến ta. Sau lại truy vấn vài lần, bọn họ ngả bài nói đá ta đi. Mà hoàn toàn ở trước tết, bọn họ trả nhất định phải ta ký hợp đồng, kết quả qua hết năm liền tự mình trước phản bội hợp đồng.

Nhớ tới, Lam tiên sinh lúc ấy cực kỳ khẳng định đấy nói cho ta biết cẩn thận bị người lừa gạt, ngược lại đích xác là rất chính xác.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nhớ trời xanh thìn đại sư một cái tử chiếm ví dụ2006-2-25 8:51:9 nhớ trời xanh thìn đại sư một cái tử chiếm ví dụ

Đại khái ở một hai tháng trước, có người tìm ta hợp tác một cái công trình, lúc ấy lòng ta có do dự, vừa lúc ở trên mạng gặp trời xanh thìn, ta liền hòa hắn nhắc tới chuyện của ta.

Hắn lúc ấy bằng vào ta nói lên chuyện này thời gian nổi lên một quẻ, nói huynh hữu tuyến không lành, để cho ta cẩn thận bị người lừa gạt. Bởi vì ta tự cao kỹ thuật nơi tay, tuy rằng tin tưởng hắn, nhưng là nghĩ đến không có quan hệ gì.

Mà ở mấy ngày hôm trước, ta đã bị đồng bạn hợp tác phản bội, bọn họ cõng ta tiêu trừ ta tất cả hệ thống hậu trường quyền hạn, sau đó trốn tránh ta không có dám để ý đến ta. Sau lại truy vấn vài lần, bọn họ ngả bài nói đá ta đi. Mà hoàn toàn ở trước tết, bọn họ trả nhất định phải ta ký hợp đồng, kết quả qua hết năm liền tự mình trước phản bội hợp đồng.

Nhớ tới, Lam tiên sinh lúc ấy cực kỳ khẳng định đấy nói cho ta biết cẩn thận bị người lừa gạt, ngược lại đích xác là rất chính xác.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button