Tử vi

Những bệnh về bộ máy bài tiết và sinh dục

Về mặt cơ thể không có sao nào chỉ những bộ phận bài tiết cho rõ ràng. Nhưng về bộ phận sinh dục, có sao Kình Dương chỉ dương vật, sao Thai chỉ âm hộ.

– Thiên riêu hay Thiên Hư: bệnh suy thận, dương hư.

– Tham, Riêu

Bạn đang xem: Những bệnh về bộ máy bài tiết và sinh dục

– Đào, Hồng, Không, Kiếp

– Riêu, Cái

Ba bộ sao kể trên chỉ bệnh phong tình.

– Đào Hồng, Kỵ, Mộc

– Đào Hình, Thai, Mộc

Theo Thái Thứ Lang. 2 bộ sao này chỉ bệnh phạm phòng nhưng không được mô tả rõ ràng.

– Đào Hồng, Riêu, Hỷ

– Mộc Cái

Hai bộ sao này chỉ bệnh mộng tinh, di tinh.

– Thai, Không, Kiếp

Bộ sao này chỉ bệnh đau tử cung lệch hay sa tử cung.

– Cự, Kình, Hoả

– Tham ở Tý, Ngọ (có thể đi kèm với Đà La

Hai bộ sao này chỉ bệnh do tửu sắc, sinh dục quá độ. Tất cả các sao trên có thể đi chung với Sát Tinh, hình tinh, hao bại tinh, ám tinh. Đi với Không Kiếp thường là nặng và có máu mủ, với Thiên Hình, Kiếp Sát có thể bị mổ xẻ .v.v…

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Những bệnh về bộ máy bài tiết và sinh dục

Về mặt cơ thể không có sao nào chỉ những bộ phận bài tiết cho rõ ràng. Nhưng về bộ phận sinh dục, có sao Kình Dương chỉ dương vật, sao Thai chỉ âm hộ.

– Thiên riêu hay Thiên Hư: bệnh suy thận, dương hư.

– Tham, Riêu

– Đào, Hồng, Không, Kiếp

– Riêu, Cái

Ba bộ sao kể trên chỉ bệnh phong tình.

– Đào Hồng, Kỵ, Mộc

– Đào Hình, Thai, Mộc

Theo Thái Thứ Lang. 2 bộ sao này chỉ bệnh phạm phòng nhưng không được mô tả rõ ràng.

– Đào Hồng, Riêu, Hỷ

– Mộc Cái

Hai bộ sao này chỉ bệnh mộng tinh, di tinh.

– Thai, Không, Kiếp

Bộ sao này chỉ bệnh đau tử cung lệch hay sa tử cung.

– Cự, Kình, Hoả

– Tham ở Tý, Ngọ (có thể đi kèm với Đà La

Hai bộ sao này chỉ bệnh do tửu sắc, sinh dục quá độ. Tất cả các sao trên có thể đi chung với Sát Tinh, hình tinh, hao bại tinh, ám tinh. Đi với Không Kiếp thường là nặng và có máu mủ, với Thiên Hình, Kiếp Sát có thể bị mổ xẻ .v.v…

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button