Tử vi

NHỮNG CÂU PHÚ VỀ THIÊN PHỦ

Nam Thiên Phủ giao long vãng đực

(Mệnh đàn ông có Thiên Phủ tọa thủ là người làm việc thận trọng suy nghĩ chín chắc)

Thiên Phủ tối kị Không tinh nhi ngộ Thanh Long phản vi cát tường

Bạn đang xem: NHỮNG CÂU PHÚ VỀ THIÊN PHỦ

(Thiên Phủ sợ gặp Không Kiếp, nếu được Thanh Long thì tốt lắm)

Phủ cư địa võng nhược lâm Tuần Không Nhâm Đinh tuế, mãn thế hoài bão nan phùng vận lộ

(Thiên Phủ tại Tuất mà bị Tuần Không, tuổi Đinh Nhâm cả đời hoài bão không đạt)

Thiên Phủ kị ngộ Không tinh lại nhập tài cung tán hao vô độ

(Thiên Phủ không hợp với Tuần Triệt Kiếp Không án ngữ Thiên Phủ ở cung tài bạch thì tiền bạc hao tán hoài)

Thiên Phủ lâm Tuất cung vô sát tấu, Giáp Kỷ nhân yêu kim hư thả phú

(Thiên Phủ đóng Tuất thủ Mệnh không bị sát tinh, người tuổi Giáp Kỷ dễ phát công danh và cũng dễ làm giàu

Thiên Phủ cư Ngọ Tuất Thiên Tướng lai triều Giáp nhân nhất phẩm chi quí

(Thiên Phủ đóng Ngọ hay Tuất có Thiên Tướng chầu, người tuổi Giáp chức lớn)

Phủ tướng lai triều chung thân Phúc Lộc

(Mệnh có Phủ Tướng chầu, suốt đời có Lộc, tiền bạc dư dả, tốt nhất là ở hai cung tài bạch, quan lộc chiếu lên, có kèm lộc càng hay)

Phủ Vũ Tí cung, Giáp Đinh nhân phúc vượng danh hương; hung lại Tuần Kiếp danh sứ nhân khi ư Canh Nhâm tuế, tài phúc trường hành

(Cung Mệnh có Thiên Phủ ở Tí, người tuổi Giáp Đinh hưởng phúc nên danh nên giá nếu bị Tuần Không, Địa Kiếp thì dễ mang tiếng mang tai, riêng tuổi Canh Nhâm không đáng ngại)

Phủ Vũ Khúc an bài cung Tí

Người Giáp Đinh cách ấy rất hay

Gặp phải Tuần Kiếp rủi thay

Tiếng bia miệng xấu tháng ngày không yên

Nhưng gặp tuổi Canh Nhâm chế ngự

Phúc tài kia vẫn cứ hanh thông

 

Thiên Phủ Lộc Tồn Xương Khúc cự vạn chi tư

(Mệnh có Thiên Phủ Lộc Tồn Xương Khúc là số giàu)

Thiên Phủ Xương Khúc Tả Hữu cao đệ ân vinh.

(Mệnh Thiên Phủ cùng Tả Hữu Xương Khúc công thành danh toại)

Thiên Phủ cư Tài bạch diệt thị đa tài, ngộ Thiên hình tất hao tổn

(Thiên Phủ đóng Tài bạch thì tiền cũng nhiều, nhưng bị Thiên Hình thành hao tốn)

Phủ phùng Đà Tuế Tỵ cung

Cuồng ngôn loạn ngữ nói rông tháng ngày

Phủ phùng Không xứ tài suy

Thuỷ chung nan bảo tư cơ lưu truyền

 

Phủ bị Không Kiếp đồng cung

Gặp Thanh Long lại biến thành vòng cát tinh

(Phủ gặp Không Kiếp đồng cung, có Thanh Long lại trở nên tốt hẳn như ở trên đã bàn)

Dần cung Tử Phủ khá tường

Tam Hóa Kình Bật là phường văn nhân

Ấy văn cách chuyển sang võ tướng

Nắm quyền uy bốn hướng phục tòng

Nếu gặp Không Kiếp giao lâm

Ất danh hư ảo có lầm được đâu

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm NHỮNG CÂU PHÚ VỀ THIÊN PHỦ

Nam Thiên Phủ giao long vãng đực

(Mệnh đàn ông có Thiên Phủ tọa thủ là người làm việc thận trọng suy nghĩ chín chắc)

Thiên Phủ tối kị Không tinh nhi ngộ Thanh Long phản vi cát tường

(Thiên Phủ sợ gặp Không Kiếp, nếu được Thanh Long thì tốt lắm)

Phủ cư địa võng nhược lâm Tuần Không Nhâm Đinh tuế, mãn thế hoài bão nan phùng vận lộ

(Thiên Phủ tại Tuất mà bị Tuần Không, tuổi Đinh Nhâm cả đời hoài bão không đạt)

Thiên Phủ kị ngộ Không tinh lại nhập tài cung tán hao vô độ

(Thiên Phủ không hợp với Tuần Triệt Kiếp Không án ngữ Thiên Phủ ở cung tài bạch thì tiền bạc hao tán hoài)

Thiên Phủ lâm Tuất cung vô sát tấu, Giáp Kỷ nhân yêu kim hư thả phú

(Thiên Phủ đóng Tuất thủ Mệnh không bị sát tinh, người tuổi Giáp Kỷ dễ phát công danh và cũng dễ làm giàu

Thiên Phủ cư Ngọ Tuất Thiên Tướng lai triều Giáp nhân nhất phẩm chi quí

(Thiên Phủ đóng Ngọ hay Tuất có Thiên Tướng chầu, người tuổi Giáp chức lớn)

Phủ tướng lai triều chung thân Phúc Lộc

(Mệnh có Phủ Tướng chầu, suốt đời có Lộc, tiền bạc dư dả, tốt nhất là ở hai cung tài bạch, quan lộc chiếu lên, có kèm lộc càng hay)

Phủ Vũ Tí cung, Giáp Đinh nhân phúc vượng danh hương; hung lại Tuần Kiếp danh sứ nhân khi ư Canh Nhâm tuế, tài phúc trường hành

(Cung Mệnh có Thiên Phủ ở Tí, người tuổi Giáp Đinh hưởng phúc nên danh nên giá nếu bị Tuần Không, Địa Kiếp thì dễ mang tiếng mang tai, riêng tuổi Canh Nhâm không đáng ngại)

Phủ Vũ Khúc an bài cung Tí

Người Giáp Đinh cách ấy rất hay

Gặp phải Tuần Kiếp rủi thay

Tiếng bia miệng xấu tháng ngày không yên

Nhưng gặp tuổi Canh Nhâm chế ngự

Phúc tài kia vẫn cứ hanh thông

 

Thiên Phủ Lộc Tồn Xương Khúc cự vạn chi tư

(Mệnh có Thiên Phủ Lộc Tồn Xương Khúc là số giàu)

Thiên Phủ Xương Khúc Tả Hữu cao đệ ân vinh.

(Mệnh Thiên Phủ cùng Tả Hữu Xương Khúc công thành danh toại)

Thiên Phủ cư Tài bạch diệt thị đa tài, ngộ Thiên hình tất hao tổn

(Thiên Phủ đóng Tài bạch thì tiền cũng nhiều, nhưng bị Thiên Hình thành hao tốn)

Phủ phùng Đà Tuế Tỵ cung

Cuồng ngôn loạn ngữ nói rông tháng ngày

Phủ phùng Không xứ tài suy

Thuỷ chung nan bảo tư cơ lưu truyền

 

Phủ bị Không Kiếp đồng cung

Gặp Thanh Long lại biến thành vòng cát tinh

(Phủ gặp Không Kiếp đồng cung, có Thanh Long lại trở nên tốt hẳn như ở trên đã bàn)

Dần cung Tử Phủ khá tường

Tam Hóa Kình Bật là phường văn nhân

Ấy văn cách chuyển sang võ tướng

Nắm quyền uy bốn hướng phục tòng

Nếu gặp Không Kiếp giao lâm

Ất danh hư ảo có lầm được đâu

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button