Tử vi

Những sao giáp thân và mạng

Các cách có sẵn nói rằng Mạng giáp Kình, Đà, hay Mạng giáp Không, Kiếp là không hay (số ăn mày). Kình Đà đi trước và sau Lộc Tồn, vì thế mà Mạng có Lộc tồn chẳng ăn thua gì cả.

Các cách đó là như vậy, nhưng cũng phải tùy theo các điều kiện khác mà đoán. Các Mạng giáp Kình, Đà chỉ xấu nếu là Lộc tồn độc thủ, và không còn sao tốt nào khác, và Kình Đà lại là Kình, Đà hãm.

Nếu Kình, Đà giáp Mạng mà đắc địa. Nếu ở Mạng lại có thêm những sao tốt khác (như Thiên Tướng, Liêm Trinh), thì giáp Kình, Đà lại càng tốt. Trong trường hợp này, Kình Đà cũng như hai vị tinh gìn giữ cho kho Lộc khỏi bị tẩu tán. Người có cách Kình Đà giáp Mạng như trên cứ ngồi mà hưởng Lộc.

Bạn đang xem: Những sao giáp thân và mạng

Cách Không, Kiếp giáp Mạng cũng vậy.

Không phải cứ giáp Không Kiếp là mạng ăn mày đâu. Còn như Mạng tốt, có những sao tốt, thì giáp Không Kiếp chỉ có nghĩa là bị giảm độ số vậy thôi.

Giáp Khôi, Việt là tốt, nhưng kém tọa Khôi hướng Việt. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cặp Khôi Việt là cho công danh bất ngờ; có khi con người không cần học hành và theo đường khoa cử, ấy thế mà tự nhiên cũng có công danh (thời chiến thiếu gì những trường hợp như vậy). Nhưng cũng phải gặp thêm những cách tốt khác, mới thật là tốt).

TỬ VI CÓ ÍCH LỢI GÌ?

– Tôi cũng công nhận rằng khoa Tử vi là đúng. Nhưng tôi đã tự hỏi “xem tử vi để làm gì? Nếu Tử vi nói rằng năm nay mình mắc một nạn nào đó mà mình biết như thế để rồi tránh khỏi được thì cũng nên coi. Còn như biết mà vẫn không tránh được thì coi mà làm gì? Có phải chăng chỉ chuốc lấy việc lo buồn vô ích? Xin nhờ quí vị giải đáp hộ mục đích của việc Xem Tử vi và người muốn biết Tử vi của mình phải có tinh thần thế nào? (Ông Hoàng Minh Sơn).

Thảo luận:

– Tử vi không phải là một môn cho phép khẳng định một mạng số phải xẩy ra. Số Mạng là một sự kiện tương đối, và do đó mà khoa Tử vi có những ích lợi thực tiếc.

Một sự kiện đầu tiên, đáng nêu lên, là Tử vi cho biết những vận tốt, vận xấu. Biết có vận tốt, ta xúc tiến công việc làm ăn, dễ thành đạt. Biết có vận xấu, ta giảm sự làm ăn để tránh những thất bại, thiệt hại. Biết có hạn nặng, ta cẩn thận giữ gìn, tuy có gặp hạn, nhưng cũng bị nhẹ.

Nhiều người áp dụng như vậy, được đắc lợi; chính các ông thầy Tử vi cũng khuyên như vậy. Một người phải sợ hạn tù tội, phải bị kiện cáo. Người đó hết sức giữ mình, không làm việc phạm pháp, không hối lộ. Hạn đến, cũng bị ra chốn “công môn”, nhưng rồi chỉ bị nhẹ, hoặc chỉ làm chứng nhân.

Nhưng khoa Tử vi còn kỳ diệu hơn ở chỗ chỉ dẫn những con đường đi trong đời, trong cả cuộc đời, hay chỉ trong một giai đoạn. Những câu chuyện đã được kể trên Khoa học huyền bí không thiếu. Như trường hợp một nhân vật, nếu đi tu thì thành công; nhưng nếu dấn thân vào việc chánh trị thì tuy làm lớn mà rồi chết thảm. Cùng một sao Thiên Không mà có hai ảnh hưởng, chia ra hai đường, như đã nói trên. Nếu biết trước do nhà Tử vi lành nghề, thì có thể lựa chọn.

Một thí dụ khác, cùng một sao Lộc Tồn mà có ảnh hưởng cho phát tài lộc và ảnh hưởng cứu khỏi tai nguy. Gặp hạn có Lộc tồn, nhưng lại có những sao xấu báo hiệu một hạn nguy hiểm (tù tội, đau nặng), con người có thể lựa chọn, hoặc xài hết ảnh hưởng của Lộc tồn (nghĩa là được một cái tài lớn và cứ chấp nhận), nhưng sẽ bị tai ương; hoặc là có thể được tài lộc, nhưng liệng bỏ đi, nhờ đấy mà hưởng trọn ảnh hưởng cứu khổ của Lộc tồn, thoát được tai nạn.

Nhân đây, cũng xin nói rằng Tử vi là một khoa tương đối để đoán vận mạng, và nó chỉ trở thành tuyệt đối, là khi chính mình đã biết những việc gì xẩy ra ngay trước đó. Thí dụ: gặp cách trên, vừa có Lộc tồn, vừa có cách tai ương, người đoán số có thể cho rằng vừa được tài lộc, nhưng vừa gặp tai ương, nhưng cũng có thể đoán rằng tai ương sẽ không sao nhờ ảnh hưởng cứu nguy của Lộc tồn. Nhưng nếu người đoán biết rằng đương sự vừa trúng một áp phe lớn, có nhiều tiền, nghĩa là đã sài xong ảnh hưởng của Lộc tồn rồi, thì có thể đoán thêm rằng tai ương sắp đến.

Theo tạp chí Khoa Học Huyền Bí

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Những sao giáp thân và mạng

Các cách có sẵn nói rằng Mạng giáp Kình, Đà, hay Mạng giáp Không, Kiếp là không hay (số ăn mày). Kình Đà đi trước và sau Lộc Tồn, vì thế mà Mạng có Lộc tồn chẳng ăn thua gì cả.

Các cách đó là như vậy, nhưng cũng phải tùy theo các điều kiện khác mà đoán. Các Mạng giáp Kình, Đà chỉ xấu nếu là Lộc tồn độc thủ, và không còn sao tốt nào khác, và Kình Đà lại là Kình, Đà hãm.

Nếu Kình, Đà giáp Mạng mà đắc địa. Nếu ở Mạng lại có thêm những sao tốt khác (như Thiên Tướng, Liêm Trinh), thì giáp Kình, Đà lại càng tốt. Trong trường hợp này, Kình Đà cũng như hai vị tinh gìn giữ cho kho Lộc khỏi bị tẩu tán. Người có cách Kình Đà giáp Mạng như trên cứ ngồi mà hưởng Lộc.

Cách Không, Kiếp giáp Mạng cũng vậy.

Không phải cứ giáp Không Kiếp là mạng ăn mày đâu. Còn như Mạng tốt, có những sao tốt, thì giáp Không Kiếp chỉ có nghĩa là bị giảm độ số vậy thôi.

Giáp Khôi, Việt là tốt, nhưng kém tọa Khôi hướng Việt. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cặp Khôi Việt là cho công danh bất ngờ; có khi con người không cần học hành và theo đường khoa cử, ấy thế mà tự nhiên cũng có công danh (thời chiến thiếu gì những trường hợp như vậy). Nhưng cũng phải gặp thêm những cách tốt khác, mới thật là tốt).

TỬ VI CÓ ÍCH LỢI GÌ?

– Tôi cũng công nhận rằng khoa Tử vi là đúng. Nhưng tôi đã tự hỏi “xem tử vi để làm gì? Nếu Tử vi nói rằng năm nay mình mắc một nạn nào đó mà mình biết như thế để rồi tránh khỏi được thì cũng nên coi. Còn như biết mà vẫn không tránh được thì coi mà làm gì? Có phải chăng chỉ chuốc lấy việc lo buồn vô ích? Xin nhờ quí vị giải đáp hộ mục đích của việc Xem Tử vi và người muốn biết Tử vi của mình phải có tinh thần thế nào? (Ông Hoàng Minh Sơn).

Thảo luận:

– Tử vi không phải là một môn cho phép khẳng định một mạng số phải xẩy ra. Số Mạng là một sự kiện tương đối, và do đó mà khoa Tử vi có những ích lợi thực tiếc.

Một sự kiện đầu tiên, đáng nêu lên, là Tử vi cho biết những vận tốt, vận xấu. Biết có vận tốt, ta xúc tiến công việc làm ăn, dễ thành đạt. Biết có vận xấu, ta giảm sự làm ăn để tránh những thất bại, thiệt hại. Biết có hạn nặng, ta cẩn thận giữ gìn, tuy có gặp hạn, nhưng cũng bị nhẹ.

Nhiều người áp dụng như vậy, được đắc lợi; chính các ông thầy Tử vi cũng khuyên như vậy. Một người phải sợ hạn tù tội, phải bị kiện cáo. Người đó hết sức giữ mình, không làm việc phạm pháp, không hối lộ. Hạn đến, cũng bị ra chốn “công môn”, nhưng rồi chỉ bị nhẹ, hoặc chỉ làm chứng nhân.

Nhưng khoa Tử vi còn kỳ diệu hơn ở chỗ chỉ dẫn những con đường đi trong đời, trong cả cuộc đời, hay chỉ trong một giai đoạn. Những câu chuyện đã được kể trên Khoa học huyền bí không thiếu. Như trường hợp một nhân vật, nếu đi tu thì thành công; nhưng nếu dấn thân vào việc chánh trị thì tuy làm lớn mà rồi chết thảm. Cùng một sao Thiên Không mà có hai ảnh hưởng, chia ra hai đường, như đã nói trên. Nếu biết trước do nhà Tử vi lành nghề, thì có thể lựa chọn.

Một thí dụ khác, cùng một sao Lộc Tồn mà có ảnh hưởng cho phát tài lộc và ảnh hưởng cứu khỏi tai nguy. Gặp hạn có Lộc tồn, nhưng lại có những sao xấu báo hiệu một hạn nguy hiểm (tù tội, đau nặng), con người có thể lựa chọn, hoặc xài hết ảnh hưởng của Lộc tồn (nghĩa là được một cái tài lớn và cứ chấp nhận), nhưng sẽ bị tai ương; hoặc là có thể được tài lộc, nhưng liệng bỏ đi, nhờ đấy mà hưởng trọn ảnh hưởng cứu khổ của Lộc tồn, thoát được tai nạn.

Nhân đây, cũng xin nói rằng Tử vi là một khoa tương đối để đoán vận mạng, và nó chỉ trở thành tuyệt đối, là khi chính mình đã biết những việc gì xẩy ra ngay trước đó. Thí dụ: gặp cách trên, vừa có Lộc tồn, vừa có cách tai ương, người đoán số có thể cho rằng vừa được tài lộc, nhưng vừa gặp tai ương, nhưng cũng có thể đoán rằng tai ương sẽ không sao nhờ ảnh hưởng cứu nguy của Lộc tồn. Nhưng nếu người đoán biết rằng đương sự vừa trúng một áp phe lớn, có nhiều tiền, nghĩa là đã sài xong ảnh hưởng của Lộc tồn rồi, thì có thể đoán thêm rằng tai ương sắp đến.

Theo tạp chí Khoa Học Huyền Bí

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button