Tử vi

Những trường hợp ngoại lệ của Lục Bại Tinh

Trong Tử vi có 6 sao bị liệt danh là bại tinh phá hỏng mọi sinh hoạt: Song Hao, Tang Bạch, Khốc Hư.

Hai chữ Song Hoa (Đại Tiểu Hao) cũng đủ nghĩa lắm rồi. Tử Phủ ngộ Hao thì danh dự tiền tài phải sút kém. Trường hợp với Sát Phá Tham thấy nhiều dị biệt:

a) Thất sát gặp Hao là tang thương chực sẵn ngay bên.

Bạn đang xem: Những trường hợp ngoại lệ của Lục Bại Tinh

b) Phá Quân gặp Hao thì tài sản sẵn sàng khánh kiệt.

c) Tham Lang gặp Hao lại là cảnh sung túc của người kín đáo.

Riêng đối với bộ Cự Cơ ở tứ chính (Tí Ngọ Mão Dậu) Ssong Hao thành một bộ phận rất quan trọng:

a) Cơ gặp Hao, mưu tính mọi sự được thông đạt dễ dàng.

b/ Cự rất cần Hao để có gì mài dũa trở thành quí giá (ám tinh Thạch trung ẩn ngọc).

Tang Bạch hai chữ đứng với nhau, tưởng có phần nào lạm ý. Tang môn là tư thế lo âu bất đắc ý. Còn Bạch hổ là một thành phần trong tam hợp Thái Tuế có thành ý xây dựng bằng tất cả khả năng hầu mong thành công. Chỉ trừ trường hợp Bạch Hổ gặp Đường Phù, mãn nguyện cho ai trở nên thần linh ghi danh hậu thế, nhưng nội tâm vẫn chưa cho phép mãn nguyện.

Khốc Hư đọc lên như 2 tiếng thét kêu thảm thiết, nhưng mỗi sao có một

đường hướng riêng nên tuy bắt đầu cùng một gốc ở Ngọ mà đi, mỗi sao có một cá tính riêng.

Khốc thuộc âm đi nghịch. Hư thuộc âm đi xuôi.

Nhận thấy riêng Hư không bao giờ gặp Thái Tuế mà thường trực có Tuế Phá, thành chữ Phá Hư trùng điệu hoà nhịp. Tưởng không còn lý do gì đắc ý, luôn luôn trong cảnh bất mãn.

Khốc theo đường nghịch hướng, trên khắp cung dương đều có đôi bạn Thiên Mã Điếu khách được ghi là ngựa có nhạc khua tức là hãnh diện với đời. Sự thật có phải thế không ?

Thưa rằng còn nhiều chi tiết phải phân tích cho hợp lý tốt xấu. Nếu chỉ có Mã Khốc Khách tức là luôn luôn trong thế bất mãn (Tuế Phá, Tang môn, Điếu khách) lại cho là hãnh diện, thật không hợp lý. Chắc chắn phải thiếu một thành phàn quan trọng mà bỏ sót. Đây là Lộc Tồn, Lộc Mã Khốc Khách, ngựa được no béo mới chạy có nhịp khá vang dội.

Trường hợp ngoại lệ này chỉ có 2 tuổi Giáp và Canh mới có, mà phải là Giáp Thân Tí Thìn và Canh Dần Ngọ Tuất. Ngoài ra không một tuổi nào đắc Lộc Mã Khốc Khách. Trái hẳn với người Thái Tuế tuổi Giáp phải là Dần Ngọ Tuất mà Canh thì phải Thân Tí Thìn, vì Mã chỉ đứng trong hàng ngũ đối lập. Phần ngoại lệ này ban phát cho người đầy nghị lực, nhiều hay ít tuỳ theo mức độ như sau:

1) Canh Tuất

2) Giáp Thìn

3) Giáp Tí

4) Giáp Thân và Canh Ngọ

5) Canh Dần (nhiều nhất là Canh Tuất, tối thiểu là Canh Dần).

Trên các âm cung Thiên Khốc thường trực trong tam hợp Thái Tuế, vì thế 4 chính cung Tí Ngọ Mão Dậu được liệt vào chỗ đắc địa (2 dương cung Khốc Hư đứng chụm thành nhiều tiếng dội, 2 âm cung Khốc sát nách Thái Tuế).

Quân sư Khổng Minh sanh năm Tân Dậu ngày 10 tháng 4 giờ Tuất, Tả Hữu Điếu khách nhập Mệnh được Thái Âm Hợi chiếu lên. Đây là tư cách một thầy đời hữu công vô lao, phù hợp với Thiếu Dương ở Mão thủ THÂN bị lôi cuốn vào một thế hệ không sao giữ nổi chánh nghĩa mặc dầu cố hết công trình xây dựng (Mộc mệnh sinh xuất cho Thái Dương, nghịch lý âm dương) Mệnh Thân Quyền Phá Hư đối diện Thiên Di Thái Tuế Thiên Khốc, rõ ràng mình ở thế xuống dốc mà kẻ đối nghịch được chính nghĩa dội vang hoà hợp ở thế Kim khắc Mộc, rốt cuộc họ thắng.

Tương Phố phu nhân sinh năm Đinh Dậu ngày 22 thnag 11 giờ Mão. Mệnh vô chính diệu đắc Thái Tuế Thiên Khốc, Thân Tử Tham Phá Hư Xương Khúc Khôi Việt Song Hao . Những tiếng khóc chồng lâm ly của bà (giọt lệ thu) kém gì lời gào thét uất hận “Thiên Hồ! Đế Hồ“ (Trời Đất Thánh Thần ơi) của Sào Nam Tiên sinh đứng trước quốc nạn.

Thiên Khốc Thái Tuế đưa thân thế bà lên hàng danh dự cao đẳng phụ nữ, Song Hao lưu truyền mãi mãi.

Lục bại tinh không khác gì những đường tơ nối chỉ trên mặt lụa, người thợ cố công vê xe cho tròn dệt nên những bông hoa tươi đẹp. Nhưng nhìn kỹ vẫn thấy những mối chắp nối không được trơn nhẵn.

(Tử vi nghiệm lý toàn thư – tác giả Thiên Lương)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Những trường hợp ngoại lệ của Lục Bại Tinh

Trong Tử vi có 6 sao bị liệt danh là bại tinh phá hỏng mọi sinh hoạt: Song Hao, Tang Bạch, Khốc Hư.

Hai chữ Song Hoa (Đại Tiểu Hao) cũng đủ nghĩa lắm rồi. Tử Phủ ngộ Hao thì danh dự tiền tài phải sút kém. Trường hợp với Sát Phá Tham thấy nhiều dị biệt:

a) Thất sát gặp Hao là tang thương chực sẵn ngay bên.

b) Phá Quân gặp Hao thì tài sản sẵn sàng khánh kiệt.

c) Tham Lang gặp Hao lại là cảnh sung túc của người kín đáo.

Riêng đối với bộ Cự Cơ ở tứ chính (Tí Ngọ Mão Dậu) Ssong Hao thành một bộ phận rất quan trọng:

a) Cơ gặp Hao, mưu tính mọi sự được thông đạt dễ dàng.

b/ Cự rất cần Hao để có gì mài dũa trở thành quí giá (ám tinh Thạch trung ẩn ngọc).

Tang Bạch hai chữ đứng với nhau, tưởng có phần nào lạm ý. Tang môn là tư thế lo âu bất đắc ý. Còn Bạch hổ là một thành phần trong tam hợp Thái Tuế có thành ý xây dựng bằng tất cả khả năng hầu mong thành công. Chỉ trừ trường hợp Bạch Hổ gặp Đường Phù, mãn nguyện cho ai trở nên thần linh ghi danh hậu thế, nhưng nội tâm vẫn chưa cho phép mãn nguyện.

Khốc Hư đọc lên như 2 tiếng thét kêu thảm thiết, nhưng mỗi sao có một

đường hướng riêng nên tuy bắt đầu cùng một gốc ở Ngọ mà đi, mỗi sao có một cá tính riêng.

Khốc thuộc âm đi nghịch. Hư thuộc âm đi xuôi.

Nhận thấy riêng Hư không bao giờ gặp Thái Tuế mà thường trực có Tuế Phá, thành chữ Phá Hư trùng điệu hoà nhịp. Tưởng không còn lý do gì đắc ý, luôn luôn trong cảnh bất mãn.

Khốc theo đường nghịch hướng, trên khắp cung dương đều có đôi bạn Thiên Mã Điếu khách được ghi là ngựa có nhạc khua tức là hãnh diện với đời. Sự thật có phải thế không ?

Thưa rằng còn nhiều chi tiết phải phân tích cho hợp lý tốt xấu. Nếu chỉ có Mã Khốc Khách tức là luôn luôn trong thế bất mãn (Tuế Phá, Tang môn, Điếu khách) lại cho là hãnh diện, thật không hợp lý. Chắc chắn phải thiếu một thành phàn quan trọng mà bỏ sót. Đây là Lộc Tồn, Lộc Mã Khốc Khách, ngựa được no béo mới chạy có nhịp khá vang dội.

Trường hợp ngoại lệ này chỉ có 2 tuổi Giáp và Canh mới có, mà phải là Giáp Thân Tí Thìn và Canh Dần Ngọ Tuất. Ngoài ra không một tuổi nào đắc Lộc Mã Khốc Khách. Trái hẳn với người Thái Tuế tuổi Giáp phải là Dần Ngọ Tuất mà Canh thì phải Thân Tí Thìn, vì Mã chỉ đứng trong hàng ngũ đối lập. Phần ngoại lệ này ban phát cho người đầy nghị lực, nhiều hay ít tuỳ theo mức độ như sau:

1) Canh Tuất

2) Giáp Thìn

3) Giáp Tí

4) Giáp Thân và Canh Ngọ

5) Canh Dần (nhiều nhất là Canh Tuất, tối thiểu là Canh Dần).

Trên các âm cung Thiên Khốc thường trực trong tam hợp Thái Tuế, vì thế 4 chính cung Tí Ngọ Mão Dậu được liệt vào chỗ đắc địa (2 dương cung Khốc Hư đứng chụm thành nhiều tiếng dội, 2 âm cung Khốc sát nách Thái Tuế).

Quân sư Khổng Minh sanh năm Tân Dậu ngày 10 tháng 4 giờ Tuất, Tả Hữu Điếu khách nhập Mệnh được Thái Âm Hợi chiếu lên. Đây là tư cách một thầy đời hữu công vô lao, phù hợp với Thiếu Dương ở Mão thủ THÂN bị lôi cuốn vào một thế hệ không sao giữ nổi chánh nghĩa mặc dầu cố hết công trình xây dựng (Mộc mệnh sinh xuất cho Thái Dương, nghịch lý âm dương) Mệnh Thân Quyền Phá Hư đối diện Thiên Di Thái Tuế Thiên Khốc, rõ ràng mình ở thế xuống dốc mà kẻ đối nghịch được chính nghĩa dội vang hoà hợp ở thế Kim khắc Mộc, rốt cuộc họ thắng.

Tương Phố phu nhân sinh năm Đinh Dậu ngày 22 thnag 11 giờ Mão. Mệnh vô chính diệu đắc Thái Tuế Thiên Khốc, Thân Tử Tham Phá Hư Xương Khúc Khôi Việt Song Hao . Những tiếng khóc chồng lâm ly của bà (giọt lệ thu) kém gì lời gào thét uất hận “Thiên Hồ! Đế Hồ“ (Trời Đất Thánh Thần ơi) của Sào Nam Tiên sinh đứng trước quốc nạn.

Thiên Khốc Thái Tuế đưa thân thế bà lên hàng danh dự cao đẳng phụ nữ, Song Hao lưu truyền mãi mãi.

Lục bại tinh không khác gì những đường tơ nối chỉ trên mặt lụa, người thợ cố công vê xe cho tròn dệt nên những bông hoa tươi đẹp. Nhưng nhìn kỹ vẫn thấy những mối chắp nối không được trơn nhẵn.

(Tử vi nghiệm lý toàn thư – tác giả Thiên Lương)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button