Tử vi

NÔ BỘC CUNG

Nô bộc cung khoa Tử Vi cho ta thấy quan hệ với thủ hạ, với bạn đồng sự, với người thân quen. Ở cung Nô cũng có thể xem một tình trạng nào đó về hôn phối về một cuộc tình như thế nào đó.

Tử Vi

 • Tử Vi thủ cung giao hữu, sao quá mạnh, trong các tình hình thông thường lại khó khống chế người dưới quyền
 • Tử Vi nhập miếu, còn có Tả Hữu đồng độ hoặc hội chiếu, Tử Vi càng mạnh, giao du với những người ngang vui tuy bạn bè có thể có ích, nhưng bạn bè lại hơn mệnh tạo, người dưới quyền lại khó khống chế. Nếu mệnh tạo có bụng dạ rộng rãi, dìu dắt, giúp đỡ hậu bối, có thể cải thiện mối quan hệ giao tế, được bạn bè và lớp vãn bối ủng hộ.
 • Tử Vi lạc hãm, không có phụ tá cát hội chiếu, thường hào nhoáng bề ngoài, nhiều bạn bè, ít tri kỉ, hoặc tuy kết giao được những người có địa vị xã hội, nhưng quan hệ không thân tình, có người dưới quyền nhưng họ đều có chủ kiến riêng
 • Tử Vi rất ghét Phá Quân hội chiếu cung giao hữu, gặp thêm Không Kiếp thì dễ bị thuộc câp làm liên luỵ, bạn bè phá tài
 • Tử Vi Phá Quân, thêm Đà La chủ về mệnh tạo vì thuộc cấp mà ra mặt nên bất hoà, tranh chấp thị phi
 • Tử Vi có tứ sát hội chiếu, chủ về thuộc cấp dễ làm lỡ việc. Phương diện giao du, khó có bạn bè hữu ích, dễ gần với tiểu nhân, hoặc bị người có địa vị hãm hại.
 • Tử Vi tương hội với Hoá Kỵ và Kình Dương, thuộc cấp bạc tình vô nghĩa, được mệnh tạo dìu dắt giúp đỡ nhưng quay lại báo oán, hoặc bị bán đứng. Về phương diện giao du, chủ về cố sức giúp người nhưng lại bị báo oán.
 • Tử Phá đồng độ, người dưới quyền vô tình vô nghĩa, làm mệnh tạo bị tổn thương, sự nghiệp bị đả kích, tiền tài tổn thất, địa vị dao động. Phương diện bạn bè, được bạn bè nói lời ngay thẳng khuyên can, nhưng nếu có sát tinh hội chiếu thì vì bạn mà phá tài. Nếu có các sao sát kị hình hao cùng chiếu thì vì bạn bè hoặc người dưới làm liên luỵ mà dính vào phạm pháp. Có cát tinh hội hơp thì nhờ bạn bè tốt mà được lợi ích, người dưới quyền tuy vô tình vô nghĩa, nhưng vì có nhiều người nên cũng có một thời kì thành trợ lực, hoặc chủ về gặp cơ hội được người có địa vị xã hội chiếu cố, nhưng mối quan hệ dễ thành lạt lẽo.
 • Tử Phủ đồng độ, tình huống thông thường chủ về kết giao với người có địa vị xã hội, người dưới quyền nhiều, nhưng ý kiến bất nhất. Nếu Tử Vi Hoá Quyền, Hoá Khoa thì người dưới quyền phần nhiều có chủ kiến riêng, có thể trở thành trợ thủ đắc lực, nếu dìu dắt giúp đỡ thì tương lai có thể thành bạn bè hữu ích. Nếu THiên Phủ Hoá Khoa thì không nên thêm Lộc Tồn đông cung, người dưới quyền giỏi giữ tiền nhưng kém kinh doanh, chỉ có thể thủ thành. Nếu có thêm sát tinh tụ tập thì chủ về oán hận, hoặc chủ về người dưới quyền có âm mưu. Nếu gặp thêm Không Kiếp Hao thì vì bạn mà phá tài. Nếu có Văn Khúc Hoá Kỵ thì thượng cấp của mệnh tạo bị người dưới lừa gạt, gặp Liêm Kỵ thì bị người dưới mà bản thân làm liên luỵ
 • Tử Tham đồng độ chủ giao du rộng. Có thêm Tả Hữu Khôi Việt, Thiên Vu, Ân Quang, Thiên Quý, Thiên Phúc hội chiếu, đến đâu cũng có bạn bè hoan nghênh. Nếu gặp Khoa Lộc Quyền thì nhờ tài phú, quyền lực, danh dự mà được bạn bè ủng hộ. Nếu gặp các sao đào hoạ, thêm Đà La, Âm Sát thì bị bạn bè hãm hại, hoặc người dưới quyền làm liên luy, hoặc vì giao du với những người gió trăng mà chuộc thị phi. Nếu có Lộc Tồn đồng độ mà gặp sát tn chủ về tranh chấp tiền bạc với bạn bè, hoặc bạn bè có nhiều tiền mà keo kiệt bủn xỉn.
 • Tử Tướng đồng độ, bạn bè, người dưới đều có trợ lự. Gặp cát tinh, tam cát hoá hội chiếu thì được người có địa vị dìu dắt giúp đỡ. Phần nhiều là bạn tốt hoặc bạn bè và người dưới quyền phần nhiều có chữ nghĩa. Nhưng nếu gặp sát tinh, chủ về vì bạn bè hoặc người dưới quyền mà phá tài, thêm Không Kiếp Hao thì chủ về chịu lỗi thay người khác. Thêm tứ sát, Hình Hao hội chiếu, thì giao du với bạn xấu mà hao tốn, bị người dưới trộm cắp.
 • Tử Vi rất ngại Thất Sát đồng độ, vì bạn bè và người dưới quyền bài xích, chèn ép, dù gặp cát tinh cũng bị chiếm đoạt tiền bạc hoặc quyền lực. Gặp thêm Không Kiếp Hình Hao chủ về bạn bè và người dưới quyền lấy oán báo ân. Có Hoả Tinh Thiên Hình đồng đô thì bạn bè và người dưới quyền phần nhiều cứng rắn, thô bạo.

Thiên Cơ

Bạn đang xem: NÔ BỘC CUNG

 • Thiên Cơ thủ Nô Bộc, gặp cát tinh thì giao tiếp rộng, nhập miếu cũng vậy. Tuy người dưới quyền tốt nhưng hay thay đổi theo thời thế, làm trợ thủ đắc lực không được bèn, bạn bè cũng có lúc thay đổi. Đời người tuy không cô tịch nhưng khó tìm người dưới quyền trợ lực lâu dài. Nếu lạc hãm hoặc hội sát tinh thì bạn bè nhiều nhưng kết oán nhiều. Số người dưới quyền lưu động lớn, thường mang lòng bất mãn.
 • Lấy tính chất sát tinh phân biệt, Kình Đà đồng độ, thường vì bạn bè hoặc người dưới làm liên luỵ. Thêm Thiên Hình bị hãm hại, Hoả Linh chủ về nhiều tranh đoạt. Thiên Cơ Hoạ Lộc thì vì tiền mà tranh chấp. Gặp Không Kiếp Hao, vì theo bạn mà phá tài, hoặc vì thay đổi người dưới quyền mà hao tốn tiền bạc, hoặc vì tranh chấp mà phá tán hao tài.
 • Thiên Cơ Hoá Lộc gặp sát tinh, vì bạn mà hao tán tiền bạc, có thêm Hoá Kỵ Thiên Hình hội hợp, chủ về có tranh chấp, kiện tụng với bạn bè hoặc người dưới quyền.
 • Cơ Âm đồng độ, nhập miếu thì giao du rộng, lạc hãm thì đê phòng bạn bè hoặc người dưới âm mưu. Gặp Thiên Đồng Hoá Lộc chủ về nhiều người dưới quyền. Cung giao hữu gặp thêm sát tinh thì nên đề phòng người dưới quyền xâm phạm, thêm Thiên Hình thì vì thuộc cấp làm liên luỵ.
 • Cơ Cự đồng độ, thông thươn chủ về điều tiếng thị phi với bạn bè một cách vô vị, hoặc dù có lòng khoan hậu nhưng vẫn bị người dưới oán trách, chủ về giao du với người sốc nổi, không thiết thực. Cự Kị, không nên gặp Thiên Hình, nếu gặp vì tranh chấp mà dẫn đến điều tiếng hay phạm pháp. Gặp sát tinh Kình Đà chủ về bị liên luỵ, tranh cãi ồn ào, gặp Hoả Linh chủ về bị hãm hại, gặp Không Kiếp chủ về vì tranh hơn thua mà phá tài.
 • Cơ Lương đồng độ, có thể kết giao với bạn bè hữu ích, bạn bè tốt, nhưng quan hệ hữu nghị không lâu dài. Gặp cát tinh thì được bạn bè trợ lực, hoặc người dưới quyền thẳng thắn, nhưng vẫn luôn thay đổi thuộc cấp. Vì vậy nếu cung giao hữu có Cơ Lương đồng độ, cần phải khéo léo cư xử với người dưới quyền, mới có thể xoay chuyển vận thế tiên thiên Nếu mệnh có Lộc Tồn đồng độ thì nên chsu ý điều chỉnh cách đãi ngộ thuộc cấp. Gặp các sao sát, kị, hình thì vì bạn bè hoặc người dưới mà bị liên luỵ, hoặc phạm pháp. Nếu thêm Không Kiếp Hao thì vì liên luỵ hoặc phạm pháp mà phá tài. Nhưng nếu có sao cát hội hợp thì chỉ là một phen hú vía.

Thái Dương

 • Thái Dương tại Nô Bộc, tình hình thông thường chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền oán trách. Nếu các sao cung phụ mẫu không cát, lại chủ về có lúc bị thượng cấp đòi hỏi, trách phạt. Đây là vì Thái Dương mang ánh sáng và nhiệt cống hiến khắp nơi, muôn vật nhờ vậy mà được ích lợi, nhưng không những không báo đáp Thái Dương, mà thường oán trách Thái Dương.
 • Thái Dương Hoá Kỵ thì tình hình ở trên càng nặng, chịu lỗi thay người khác.
 • Thái Dương có Cự Môn chiếu, Cự Kị, thì càng nhiều tranh chấp oanh uổng, vì người dưới quyền mà ra mặt, rồi bị cả thượng cấp lẫn những người dưới quyền khác oán trách. Vì vậy, nếu cung Nô Bộ có tổ hợp các sao này, mệnh tạo cần phải thành thật công bố, tuyệt đối không đứng về phe nào hoặc không để bị cuốn vào tranh chấp. Như đại diện cho người thuộc cấp đòi hỏi phúc lợi, hoặc đại diện cho ông chủ để hoà giải yêu sách của thuộc cấp, thảy đều không nên.
 • Thái Dương hội cát tinh, nếu nhập miếu thì có thể được bạn bè trợ lực, bạn bè hào sảng, người dưới quyền cũng có nhiều trợ lực, tính chất bị oán trách, đòi hỏi vẫn không thay đổi, nếu hội lục sát, người dưới quyền ắt lấy oán báo ân. Đạo hoá giải là kiên trì nguyên tắc, đặt định trước các nguyên tắc chế độ rồi giao cho một người phụ trách chấp hành, còn bản thân đứng bên ngoài
 • Nhật nguyệt là tổ hợp cát lợi của Thái Dương cung Nô Bộc, chủ về duyên với người khá tốt, có lúc được bạn bè hữu ích hay người dưới trợ lực. Chỉ hội với các sao sát hình, mới có tính chất bị người dưới quyền hay bạn bè oán trách, hoặc bị thượng cấp trách phạt, nhưng duyên với người khá tốt. Nhật Kỵ chủ về thị phi. Nhật Kị mà gặp Kình Đà, đề phòng người dưới có âm mưu.
 • Nhật Cự đồng độ, chủ về điều tiếng thị phi, gặp sát tinh càng bất lợi như thuật ở trên. Có tam cát khoa thì có bạn bè giỏi biện luận, giỏi ăn nói hoặc bạn bè phần nhiều trong giới pháp luật và giới quảng bá. Chỉ giao du vơi những người có nghề nghiệp như vậy mới có thể thay đổi tính chất thị phi, bị oán trách.
 • Dương Lương đồng độ, phần nhiều chủ về giao du với các nhân vật trong chính giới hoặc người nổi tiếng. Nhưng nếu gặp Kình Dương, Hình Hao thì chủ về vì giao du mà phải hao tài, thậm chí phạm pháp. Nếu gặp thêm cát tinh và tam cát hoá thì có bạn bè chính trực hoặc người dưới quyền trung thành, còn nhờ bạn bè mà được ích lợi, được trợ lực của người dưới quyền, nhưng vẫn chủ về bị bạn bè hoặc người dưới oán trách. Vì vậy, cung Nô Bộc gặp các sao này, tối kị vì bạn bè mà bị cuốn vào vòng tranh chấp, nhất là Thái Dương lạc hãm ở cung Dậu.

Vũ Khúc

 • Vũ Khúc tại Nô Bộc, thường chủ về ít bạn bè, người dưới không nhiều, duyên với người cũng hiếm.
 • Gặp cát tinh và tam cát hoá mới nhiều bạn bè và người dưới quyền nhiều trợ lực, nhưng vẫn khó được lòng bạn bè hoặc được lòng người dưới
 • Rất kị gặp các sao đào hoa, nếu hội thêm Tham Lang, cuộc đời nhiều bạn bè tửu sắc, không nên thêm Phá Quân lại gặp Kỵ, Hao, Âm Sát, Thiên Vu, chủ về vì bạn bè mà phá tài, giúp đỡ người lại bị họ oán hận, cũng không nên có Thất Sát hội chiếu, còn gặp thêm sát tinh, bị bạn bè hoặc người dưới phản bội. Tóm lại Vũ Khúc ở giao hữu, hội hợp với Sát Phá Tham đều có chỗ không nên
 • Vũ Khúc tốt khi gặp Thiên Phủ, Vũ Khúc miếu mà cát tinh chiếu, không chỉ bạn bè nhiều, mà con được bạn bè và người dưới ủng hộ, đắc lực và tính tình hảo sảng
 • Vũ Phủ đồng độ, nhiều bạn bè, nhiều người dưới mà đắc lực. Đây là kết cấu tốt cho Vũ Khúc khi nhập cung Nô. Dù hội sát tinh, cũng có thể bị tiểu nhân oán hận, Vũ Kỵ là xấu. Gặp thêm Kình Đà Hình chủ về tiền bạc của mình bị bạn bè người dưới đục đẽo, thậm chí dẫn đến tranh chấp
 • Vũ Tham đồng độ, thêm các sao đào hoa, chủ về giao du với bạn bè cờ bạc, gặp thêm sát kị hình thì bị bạn bè hoặc người dưới dụ dỗ, dẫn đến phá tán hao tài, thất bại. Nếu có cát tinh hội hợp, hoặc Vũ Khúc Hoá Quyền, Hoá Lộc mới có tính chất cải thiện, nhưng vẫn cần giao du thận trọng, cẩn thận chọn người dưới
 • Vũ Tướng đồng độ, thường chủ về bạn bè hoặc người dưới bất nghĩa. Nếu gặp sát tinh đồng độ, có thể bị bán đứng vào lúc quan trọng. Có cát tinh đồng độ, chủ về bạn bè hoặc người dưới tranh chấp tiền bạc với bản thân. Kết cấu này không nên kết giao với người xu nịnh, cũng ko nên xem trọng lời ngon tiếng ngọt, những người vâng dạ cũng không xem trọng
 • Vũ Sát đồng độ, là kết cấu xấu nhất, chủ về bị bạn bè hoặc người dưới bán đứng. Gặp cát tinh thêm tam hoá cát thì người dưới quyền tuy ít, nhưng đắc lực, nếu giao du rộng hoặc có nhiều người dưới thì vẫn bị tình trạng phản bối. Vũ Kỵ, gặp sát tinh, Đại Hao, Kiếp Sát thì vì bạn bè mà liên luỵ hay phá sản, hao tài, hoặc bị người dưới hại mà hao tài. Có Lộc Tồn đồng độ, chủ về bị bài xích, chèn ép, lấy oán báo ân
 • Vũ Phá ở Nô, người dưới phần nhiều a dua xu nịnh, bạn bè cũng khẩu phật tâm xà, gặp sao cát hội hợp thì có thể không tổn thất, nhưng nếu gặp Hao, ắt vì bạn bè hoặc người dưới mà phá tài. Gặp Không Kiếp thì bạn bè hoặc người dưới phản bội vào những lúc quan trọng. Vũ Phá cũng ở cung giao hưu, mà Vũ Kỵ, thêm sat hình Âm Sát, chủ về bị bán đứng, dẫn đến phạm pháp.

Thiên Đồng

 • Thiên Đồng tại Nô, chủ về giao du rộng mà không câu nệ người tầng lớp nào. Nếu gặp đủ cát tinh, chủ về giao du khắp nơi. Về người dưới, chủ về nhiều mà đắc lực.
 • Thiên Đồng lạc hãm, trong số bạn bè hoặc người dưới có người muốn hãm hại mệnh tạo, bạn bè hữu ích hoặc có thể trợ giúp mệnh tạo rất ít.
 • Thiên Đồng ưa hội chiếu Thái Âm hoặc Thiên Lương, bạn bè hữu ích, bạn bè tốt, người dưới trợ lực hoặc cương nghị thẳng thắn
 • Thiên Đồng không ưa hội chiếu với Cự Môn, dễ bị bạn bè hoặc người dưới hiểu lầm
 • Thiên Đồng lạc hãm gặp Kình Đà, chủ về bị bạn bè liên luỵ, hoặc người hãm hại, nhập miếu thì bất hoà, hoặc người dưới không trợ lực
 • Thiên Đông lạc hãm, gặp Hoả Linh, chủ về bị bạn bè giận, hoặc va chạm xung đột với người, nhập miếu thì giảm nhẹ
 • Thiên Đồng lạc hãm, gặp Không Kiếp, chủ về vì bạn bè mà phá tài, thêm Kình Đà Hình Âm Sát thì liên luỵ nên dính dáng tới pháp luật, phá tán hao tài
 • Đồng Âm đồng độ, thông thường bạn bè hữu ích, người dưới quyền có trợ lực. Nếu gặp đủ tứ sát, Thiên Hư, Âm Sát thì vì bạn bè mà bị hại, hoặc người dưới có âm mưu, nên cẩn thận đề phòng
 • Đồng Lương đồng độ, chủ về nhiều bạn bè chính trực, hoặc người dưới trung thành thủ phận. Nếu gặp đủ tứ sát, Hình Hao thêm Âm Sát, Phi Liêm thì dễ bị thuộc cấp hãm hại, dẫn đến kiện tụng. Gặp Không Kiếp thì phá tán hao tài.
 • Đồng Cự, có nhiều hiểm lầm với bạn bè hoặc người dưới, hoặc trở mặt thành thù. Đồng Cự hội với Kình Đà thì càng nhiều thị phi tranh chấp, kiện tụng, Đồng Cự gặp Không Kiếp Âm Sát, thì vì bạn bè hoặc người dưới mà phá tài. Nếu gặp đủ tứ sát, các sao hình kị hao chủ về giao du thì nhiều, chỉ là bạn bè qua đường, người dưới tuy nhiều, nhưng chỉ là trên danh nghĩ, đời người khó tránh cô tịch.

Liêm Trinh

 • Liêm Trinh tại Nô, nhiều bạn bè hoặc người dưới, nhưng chưa chắc đắc lực, cần phải xem miếu hãm và các sao nào hội chiếu để định
 • Liêm Trinh tại Nô rất ưa gặp Lộc, bất kể là Lộc Tồn hay Hoá Lộc, đều chủ về nhờ bạn bè trợ lực mà kiếm được tiền, hoặc nhờ người dưới mà kiếm tiền. Dù Liêm Trinh lạc hãm cũng chỉ giảm bớt mà thôi
 • Liêm Kỵ lạc hãm, còn gặp sát tinh thì trái lại chủ về bạn mà phá tài. Nếu Liêm Trinh hội Văn Khúc Hoá Kỵ chủ về mượn tiền không trả, hội Tham Lang, chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền dụ dỗ, tham gia đầu cơ, cờ bạc mà dẫn đến phá tài, nếu gặp thêm Đào Hoa, Đại Hao, Thiên Diêu thì bị dụ dỗ vì sắc mà phá tài.
 • Liêm Trinh có Phá Quân, Thất Sát hội chiếu, thêm lục sát tinh Hao Hình, chủ về bị bạn bè hoặc người dưới làm liên luỵ mà phạm pháp. Nếu Liêm Kỵ, dễ xảy ra hoạ lao ngục. Gặp Âm Sát thì nên đề phòng người dưới hãm hại.
 • Liêm Tướng đồng độ, nếu Liêm Trinh Hoá Lộc hoặc có Lộc Tồn đồng cung, lại được cát tinh hối chiếu nâng đỡ, chủ về nhờ được bạn bè trợ lực mà khá giả, hoặc người có thể giúp mệnh tạo kiếm tiền. Nếu Liêm Kỵ dù gặp cát tinh cũng nên đề phòng bạn bè hoặc người dưới, tuy có thể trợ giúp nhưng cũng gây liên luỵ tới bản thân.
 • Liêm Sát đồng độ, bạn bè phần nhiều là người cứng rắn thô bạo, người dưới không hợp mệnh tạo. Liêm Kỵ lại gặp sát tinh, chủ về bị người dưới ngầm xâm phạm. Được Liêm Lộc thêm lục cát tinh chiếu, càng ưa Phủ Khoa ở cung Huynh Đệ, lúc đó Liêm Sát mới thành khí tưởng hoà, chủ về bạn bè và người dưới tính tình cương nghị. Liêm Kỵ, mà không gặp các sao sát hình, còn chủ về dễ kết giao với người trong quân đội hay cảnh sát, giới bác sĩ, thầy thuốc.
 • Liêm Phá đông độ, hội sát tinh dễ bị người dưới phản bội, hoặc bị bạn bè hãm hại hoặc trở mặt. Liêm Phá thêm Hình Hao Không Kiếp chủ vì bạn mà dính pháp luật, nhưng có thể nhờ trợ lực của người trên hoá giải
 • Liêm Phủ đồng độ, nếu Thiên Phủ Hoá Khoa thì tình cảm sâu sắc, người dưới trung thành thẳng thắn. Liêm Trinh Hoá Lộc thì nhờ bạn bè hoặc người dưới trợ lực mà gia vận hưng thịnh. Gặp sát tinh thì bạn bè hoặc người dưới ủng hộ, cũng chủ về sự nghiệp của thượng cấp vững vàng. Bản thân nhờ vậy mà được cát lợi. Gặp Hoá Kỵ, Hình Sát chủ về “bân biến thành thù” hoặc bị người phản bội.

Thiên Phủ

 • Thiên Phủ tại Nô, giao du rộng, nhưng nên thận trọng chọn bạn. Tính chất này khác với giao du rộng của Thiên Đồng, Thiên Đồng không câu nệ địa vị xuất thân, cũng không giống tính giao du của Liêm Trinh, Liêm Trinh dễ giao du với bạn xấu.
 • Thiên Phủ tại Nô, nhiều người dưới mình đều trưởng thành, chính chắn ??
 • Thiên Phủ Hoá Khoa, gặp Hoá Quyền, hoặc được các cát tinh hội chiếu, thì bạn bè và người dưới đều trung thành
 • Thiên Phủ thủ Nô có tứ sát đồng độ hoặc hội chiếu thì bạn bè hoặc người dưới tụ tán bất định, hoặc bị bạn bè ức hiếp, người dưới làm nhục.
 • Phủ Tướng lạc hãm, vô lực hội chiếu, gặp thêm Không Kiếp, các sao sát hình kị hao, chủ về bạn bè hoặc người dưới âm mưu hãm hại, hoặc trộm cắp tài vật
 • Thiên Phủ độc toạ, cùng với Không Kiếp, không có ác sát hội hợp, chủ về bạn bè hoặc người dưới vô tình vô nghĩa, bản thân mệnh tạo chân thành với người nhưng cũng không được gì

Thái Âm

 • Thái Âm miếu tại Nô, chủ về nhiều bạn bè hữu ích, dễ được trợ lực, nhưng không nên gặp Thiên Cơ hội chiếu, tuy cũng giao du rộng, có nhiều người dưới, nhưng thay đổi luôn, khó được bạn bè thâm giao, không có trợ thủ đắc lực
 • Nhật Nguyệt đông độ là người kết giao rộng, hào sảng, phung phí, cũng chủ về tình cảm lúc hậu lúc bạc
 • Thái Âm lạc hãm tại Nô, dễ giao du với bạn xấu, hoặc tin lầm người dưới, tiểu nhân. Có các sao ác, còn bị âm mưu hãm hại xâm phạm.
 • Thái Âm gặp Không Kiếp Hao chủ về vì bạn bè mà phá tài hoặc vì thuộc cấp sai lầm mà bản thân chịu tổn thất
 • Thái Âm gặp Kình Đà, dễ vì bản thân mệnh tạo coi là tri kỉ nên bị hại, hoặc ban ân huệ cho người dưới nhưng bị báo oán
 • Thái Âm gặp Hoả Linh, chủ về vì người mà vất vả
 • Thái Âm gặp Thiên Hình, bị bạn bè hoặc người dưới uy hiếp
 • Thái Âm gặp Âm Sát, Thiên Vu, bị bạn bè hoặc người dưới ngầm gây tổn tại, xâm phạm tiền bạc, hoặc người dưới dèm xiểm với cấp trên của mệnh tạo.

Tham Lang

 • Tham Lang thủ cung Nô, gặp lục cát tinh, Ân Quang, Thiên Vu hội chiếu, giao du rộng, quan hệ với người sôi nổi, được bạn bè hoan nghênh, khéo xã giao, nhưng động lực thực tế không đủ. Thêm tam cát hoá hội chiếu, là nhân vật nổi bật, được mọi người tôn trọng
 • Vì vậy lại chủ về ít người dưới đắc lực thật sự, bản thân cũng hay xem thường các thuộc cấp làm việc thực sự. Mệnh tạo cần chú ý cải thiện điểm này, nếu không sẽ gặp trở ngại với sự nghiệp bản thân.
 • Tham Lang thủ Nô, thích kết bạn hoặc có sở thích thư pháp, hội hoạ, cầm kỳ, y bốc, tướng số, ham tửu sắc, phong hoa tuyết nguyệt, hoặc tôn giáo tín ngưỡng, phải xem các sao hội chiếu mà tính
 • Tham Lang ưa Thiên Hình, có nhiều sở thích nhưng có thể tự kiềm chế
 • Tham Lang có Hoa Cái đồng độ, ưa nghiên cứu triết lý tôn giáo
 • Tham Lang không nên gặp Đào Hoa, Đại Hao, Hồng Hỷ Thiên Diêu, Đà La, Kiếp Sát, Thiên Nguyệt, gặp thì có nhiều bạn bè tửu sắc, thêm sát tinh thì vì giao du bừa bãi mà sinh tai hoạ, hoặc nghe lời xiểm nịnh của người dưới mà chuốc chuyện thị phi, vì vậy mà phá tán, thất bại hoặc bị âm mưu hãm hại.

Cự Môn

 • Cự Môn thủ Nô, rất ưa tam hoá cát, Lộc Tồn, lục cát tinh hội chiếu, bạn bè giỏi nói năng, giỏi biện luận, đa mưu túc trí, được bạn bè trợ lực, ngươi dưới trung thành, có thể giúp bản thân mệnh tạo gia vận hưng thịnh, sáng lập sự nghiệp
 • Cự Môn rất ưa Thái Dương đồng độ, bạn bè trượng nghĩa. Cổ nhân cho là chủ có nghĩa, tớ báo ơn.
 • Dù vậy kết cấu trên vẫn chủ về có điều tiếng, tranh cãi ồn ào với bạn bè hoặc người dưới, có điều vì giao du với người tốt nên không trở mặt
 • Cự Cơ đồng độ, bạn bè hoặc người dưới phần nhiều sốc nổi, không thiết thực, khó xem là tâm phúc
 • Cự Đồng đồng độ, điều tiếng thị phi, bạn bè và người dưới nói và làm bất nhất
 • Cự Kỵ thì nhiều điều tiếng, sự tình rối bời, không có trợ lực. Nếu gặp thêm tứ sát, thì bạn bè hoặc người dưới bội tín, quên nghĩa. Gặp Âm Sát, Thiên Nguyệt chủ về âm mưu hãm hại, hoặc dùng lời ngon ngọt để lừa gạt. Gặp thêm Không Kiếp Hao thì phá tài hao tổn, bị xâm phạm tài vật hoặc bản thân tổn hại mới được lợi ích.

Thiên Tướng

 • Thiên Tướng tại Nô, thường coi là sao tốt nhất, vì Thiên Tướng có lòng chính nghĩa, giàu nhiệt tâm, giao du với họ giúp mệnh tạo làm cho gia vận hưng thịnh, là bạn bè chân chính, có thể ra sức vì mệnh tạo, đồng thời chủ về người dưới ủng hộ, trung thành, có thể trông cậy.
 • Nếu gặp Tả Hữu, chủ về bản thân giao du rộng, hoặc nhiều người dưới.
 • Nếu gặp tam cát hoá, Lộc Tồn hội chiếu, chủ về bạn bè và người dưới có thể trợ giúp mệnh tạo. Gặp thêm Tử Vi hội chiếu, bạn bè tốt, có người dưới giỏi giang, trung thành, ngay thẳng. Gặp Thiên Phủ kèm cát tinh, bạn bè và người dưới chất phát, có trợ lực, lúc mệnh tạo khốn khó có thể ra tay giúp đỡ.
 • Thiên Tướng không nên đồng độ hoặc hội chiếu Vũ Khúc, bạn bất tín bất nghĩa, người dưới phản bội,
 • Thiên Tướng có Liêm Trinh hội chiếu đồng độ, gặp sao sát kị hình dễ giao du bạn xấu, hoặc người dưới làm liên luỵ, gây tổn hại.
 • Thiên Tướng có Vũ Phá đồng thời vây chiếu, làm ơn mắc oán.
 • Thiên Tướng có Không Kiếp Hao hội chiếu, giao du rộng nhưng không có tri kỉ, người dưới tuy nhiều nhưng không đắc lực. Nếu gặp các sao sát kị hinh chủ về bản thân chịu lỗi thay người.
 • Thiên Tướng nếu nhiều sao ác sát hình kị hao đến hội chiếu thì bạn bè hoặc người dưới bất lương, hoặc vì bạn bè người dưới mà mệnh tạo hao tổn nhiều.

Thiên Lương

 • Thiên Lương tại Nô, thường chủ bạn bè và người dưới không nhiều. Nếu có Thiên Cơ đông độ, nhiều bạn bè hoặc người dưới, nhưng vẫn luôn thay đổi luôn.
 • Thiên Lương nếu được cát tinh, tam cát hoá hội chiếu hoặc đồng độ mới dc người dưới bạn bè ủng hộ, trung thành và kết giao bạn tốt trợ lực. Thêm Thiên Đồng đồng độ, có nhiều bạn bè hữu ích, người dưới cũng có nhiều trợ lực.
 • Thiên Lương nếu có cát tinh hội hợp, mà Thái Dương đồng độ thì chủ về giao du được bạn quý, còn được bạn bè đề bạt, người dưới phần nhiều tài năng, thế lực.
 • Thiên Lương có Không Kiếp đồng độ, bạn bè và người dưới không có trợ lực, gặp thêm Hao Kiếp Sát, Âm Sát, Thiên Nguyệt thì nên đề phòng âm mưu hãm hại hoặc vì người dưới sai lầm mà dẫn đến bản thân bị tổn thất
 • Nếu Thiên Lương có Kình Hình Hao chủ về kiện tụng với bạn bè hoặc người dưới.

Thất Sát

 • Thất Sát tại Nô, kết giao với người thiếu đôn hậu, người dưới cũng nhiều cạnh tranh thị phi. Vì vậy nếu gặp sao này, không nên nghe lời nói bậy kích động, phàm việc gì cũng thận trọng tra xét, ngay thẳng nghe thì sáng, thiên lệch thì tối.
 • Thất Sát gặp lục cát tinh, bất quá là kết giao rộng, cải thiện phần nào tính thị phi, nhưng vẫn phải thận trọng. Nếu Thất Sát Lộc Tồn đồng độ, chủ về bị người dưới bài xích, chèn ép, đấu đá.
 • Thát Sát thêm Vũ Kỵ đồng độ hoặc hội chiếu, dù sát tinh nhẹ cũng nên đề phòng vì bạn bè mà liên luỵ, hoặc bị người dưới khuynh loát đến phá sản, hoặc vì thuộc cấp phạm sai lầm mà sự nghiệp thất bại, hoặc như cổ nhân nói “đầy tớ mạnh ép chủ nhân”
 • Thất Sát tại Nô, nếu không có sao cát hoá giải, không gặp sát tinh, cũng chủ về bị người đố kị, hãm hại hoặc người dưới phản bội, trộm cắp, xâm phạm.
 • Chỉ có Tử Vi mới hoá giải tính chất ko lành này của Thất Sát. Ngược lại chủ về có trợ lực, nhưng nếu không có cát tin, xung quanh gặp nhiều sát kị hình hao thì cuối cũng cũng bị đục khoét, chiếm đoạt hay làm liên luỵ.

Phá Quân

 • Phá Quân tại Nô, thường chủ về vì bạn bè mà phá tán hao tài, hoặc vì người dưới phản bội mà dẫn đến sự nghiệp bị tổn thất, tiền bạc phá tán.
 • Nếu gặp sat tinh, sự chuốc oán hoặc bị phản bội càng nặng, có thể gây tai hoạ. Nếu có sát tinh, Kiếp Sát Âm Sát, Hình Hao chủ về vì bạn bè mà chuộc hoạ, phạm pháp hoặc bị người dưới âm mưu gây tổn hại, xêm phạm, trộm cắp, chiếm đoạt. Có cát tinh thì bạn bè và người dưới vẫn bất lợi, chỉ bị liên luỵ nhẹ hơn thôi
 • Phá Quân rất ngại Vũ Khúc, chủ về bạn bè và người dưới khẩu thị tâm phi
 • Chỉ có Tử Vi đồng độ tốt nhất, bạn bè hữu ích và thẳng thắn, người dưới trung thành và ngay thẳng

Xương Khúc

 • Thường nhiều bạn bè và người dưới. Nhưng nếu Vă Xương hoặc Văn Khúc Hoá Kỵ lại chủ về người dưới thiếu tài, bạn bè ít trợ lực, không nên trông cậy để lập nghiệp
 • Xương Kị gặp sát tinh, vì bạn bè hoặc người dưới sai lầm, sai sót về văn thư. Văn Khúc Hoá Kỵ gặp sát tinh, bị ảnh hưởng của bạn bà mà đầu tư sai lầm.

Tả Hữu

Thường chủ về bạn bè và người dưới đắc lực, nhiều sao cát mới đúng.

Nếu có Thiên Hư, Âm Sát, Thiên Nguyệt hội hợp, nhiều bạn hay người dưới cũng vô ích, nên tránh xa tiểu nhân

Khôi Việt

Thường chủ về bạn bè có trợ lực, nhiều người dưới. Nếu gặp sát kih hình hao và Không Kiếp thì bạn bè và người dưới vô tình bạc nghĩa

Khoa Lộc Quyền

Thường chủ về giao du với người có địa vị cao trong xã hội, có nhiều thuộc cấp đắc lực, có thể giúp bản thân mệnh tạo làm cho gia vận hưng thịnh, sáng lập sự nghiệp. Hội thêm cát tinh thì hai bên dìu dắt, giúp đỡ nhau càng lớn.

Gặp ác sát tinh, tuy giao du với người có quyền thế, vẫn cần đề phong vì vậy mà chuốc lấy tổn thất, hoặc dễ bị người dưới thao túng người trên mình.

Lộc Tồn Thiên Mã

Xuất ngoại được trợ lực trong công việc kiếm tiền

Chỉ có Lộc Tồn đồng độ, chính diệu không cát, trái lại sẽ bị người đấu đá, thêm sát tinh càng hung

Kình Đà

Thường chủ về bị làm liên luỵ

Gặp sao Hình Kỵ cang có liên luỵ phạm pháp

Gặp Không Kiếp Hao bị luỵ mà phá sản

Hoả Linh

Thương chủ về bị người hiểu lầm

Gặp thêm Âm Sát, Kiếp Sát, Không Kiếp, bị người ngầm hại mà tổn thất, chủ về trộm cắp, xâm phạm.

Tỉ dụ câu phú chữ Hán về Nô Bộc cung không được phong phú mấy, đại khái cũng chỉ cát tinh là tốt, hung tinh là xấu và tuyệt đối không thấy câu nào liên hệ đến vợ con duyên tình. Nhưng phú nôm thì đa dạng hơn:

– Cung Nô mà có Hóa Quyền

Ắt rằng vợ lẽ cướp quyền người trên

– Đào Hoa Nô lại tương phùng

Vợ chồng mắc tiếng bất trung ưu phiền

– Nô cung Hoa Cái Đào Hồng

Cùng với Phụ Bật chiếu vào cho nên

Chính Thê thứ Thiếp nhiều duyên

Khác nào dây Cát sánh bên cõi Cù

– Vũ Tướng Tả Hữu đồng lưu

Nhất hô bách nặc ai đâu dám bì

– Phá Quân Vũ Khúc đồng cung

Những Quân phải bội phải phòng cho tinh

– Cự Môn oán chủ nhiều phen

Nhưng không thể kiếm được miền ra đi

– Dương Đà Kị Phá hãm bên

Bạn bè tôi tớ đảo điên khó lường

– Lương Cơ Tả Hữu Khúc Xương

Miếu cung cũng được mọi đường kết giao

– Tham Lang Trinh Tướng hợp vào

Thiếu niên bôn tẩu lại chiêu oán thù

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm NÔ BỘC CUNG

Nô bộc cung khoa Tử Vi cho ta thấy quan hệ với thủ hạ, với bạn đồng sự, với người thân quen. Ở cung Nô cũng có thể xem một tình trạng nào đó về hôn phối về một cuộc tình như thế nào đó.

Tử Vi

 • Tử Vi thủ cung giao hữu, sao quá mạnh, trong các tình hình thông thường lại khó khống chế người dưới quyền
 • Tử Vi nhập miếu, còn có Tả Hữu đồng độ hoặc hội chiếu, Tử Vi càng mạnh, giao du với những người ngang vui tuy bạn bè có thể có ích, nhưng bạn bè lại hơn mệnh tạo, người dưới quyền lại khó khống chế. Nếu mệnh tạo có bụng dạ rộng rãi, dìu dắt, giúp đỡ hậu bối, có thể cải thiện mối quan hệ giao tế, được bạn bè và lớp vãn bối ủng hộ.
 • Tử Vi lạc hãm, không có phụ tá cát hội chiếu, thường hào nhoáng bề ngoài, nhiều bạn bè, ít tri kỉ, hoặc tuy kết giao được những người có địa vị xã hội, nhưng quan hệ không thân tình, có người dưới quyền nhưng họ đều có chủ kiến riêng
 • Tử Vi rất ghét Phá Quân hội chiếu cung giao hữu, gặp thêm Không Kiếp thì dễ bị thuộc câp làm liên luỵ, bạn bè phá tài
 • Tử Vi Phá Quân, thêm Đà La chủ về mệnh tạo vì thuộc cấp mà ra mặt nên bất hoà, tranh chấp thị phi
 • Tử Vi có tứ sát hội chiếu, chủ về thuộc cấp dễ làm lỡ việc. Phương diện giao du, khó có bạn bè hữu ích, dễ gần với tiểu nhân, hoặc bị người có địa vị hãm hại.
 • Tử Vi tương hội với Hoá Kỵ và Kình Dương, thuộc cấp bạc tình vô nghĩa, được mệnh tạo dìu dắt giúp đỡ nhưng quay lại báo oán, hoặc bị bán đứng. Về phương diện giao du, chủ về cố sức giúp người nhưng lại bị báo oán.
 • Tử Phá đồng độ, người dưới quyền vô tình vô nghĩa, làm mệnh tạo bị tổn thương, sự nghiệp bị đả kích, tiền tài tổn thất, địa vị dao động. Phương diện bạn bè, được bạn bè nói lời ngay thẳng khuyên can, nhưng nếu có sát tinh hội chiếu thì vì bạn mà phá tài. Nếu có các sao sát kị hình hao cùng chiếu thì vì bạn bè hoặc người dưới làm liên luỵ mà dính vào phạm pháp. Có cát tinh hội hơp thì nhờ bạn bè tốt mà được lợi ích, người dưới quyền tuy vô tình vô nghĩa, nhưng vì có nhiều người nên cũng có một thời kì thành trợ lực, hoặc chủ về gặp cơ hội được người có địa vị xã hội chiếu cố, nhưng mối quan hệ dễ thành lạt lẽo.
 • Tử Phủ đồng độ, tình huống thông thường chủ về kết giao với người có địa vị xã hội, người dưới quyền nhiều, nhưng ý kiến bất nhất. Nếu Tử Vi Hoá Quyền, Hoá Khoa thì người dưới quyền phần nhiều có chủ kiến riêng, có thể trở thành trợ thủ đắc lực, nếu dìu dắt giúp đỡ thì tương lai có thể thành bạn bè hữu ích. Nếu THiên Phủ Hoá Khoa thì không nên thêm Lộc Tồn đông cung, người dưới quyền giỏi giữ tiền nhưng kém kinh doanh, chỉ có thể thủ thành. Nếu có thêm sát tinh tụ tập thì chủ về oán hận, hoặc chủ về người dưới quyền có âm mưu. Nếu gặp thêm Không Kiếp Hao thì vì bạn mà phá tài. Nếu có Văn Khúc Hoá Kỵ thì thượng cấp của mệnh tạo bị người dưới lừa gạt, gặp Liêm Kỵ thì bị người dưới mà bản thân làm liên luỵ
 • Tử Tham đồng độ chủ giao du rộng. Có thêm Tả Hữu Khôi Việt, Thiên Vu, Ân Quang, Thiên Quý, Thiên Phúc hội chiếu, đến đâu cũng có bạn bè hoan nghênh. Nếu gặp Khoa Lộc Quyền thì nhờ tài phú, quyền lực, danh dự mà được bạn bè ủng hộ. Nếu gặp các sao đào hoạ, thêm Đà La, Âm Sát thì bị bạn bè hãm hại, hoặc người dưới quyền làm liên luy, hoặc vì giao du với những người gió trăng mà chuộc thị phi. Nếu có Lộc Tồn đồng độ mà gặp sát tn chủ về tranh chấp tiền bạc với bạn bè, hoặc bạn bè có nhiều tiền mà keo kiệt bủn xỉn.
 • Tử Tướng đồng độ, bạn bè, người dưới đều có trợ lự. Gặp cát tinh, tam cát hoá hội chiếu thì được người có địa vị dìu dắt giúp đỡ. Phần nhiều là bạn tốt hoặc bạn bè và người dưới quyền phần nhiều có chữ nghĩa. Nhưng nếu gặp sát tinh, chủ về vì bạn bè hoặc người dưới quyền mà phá tài, thêm Không Kiếp Hao thì chủ về chịu lỗi thay người khác. Thêm tứ sát, Hình Hao hội chiếu, thì giao du với bạn xấu mà hao tốn, bị người dưới trộm cắp.
 • Tử Vi rất ngại Thất Sát đồng độ, vì bạn bè và người dưới quyền bài xích, chèn ép, dù gặp cát tinh cũng bị chiếm đoạt tiền bạc hoặc quyền lực. Gặp thêm Không Kiếp Hình Hao chủ về bạn bè và người dưới quyền lấy oán báo ân. Có Hoả Tinh Thiên Hình đồng đô thì bạn bè và người dưới quyền phần nhiều cứng rắn, thô bạo.

Thiên Cơ

 • Thiên Cơ thủ Nô Bộc, gặp cát tinh thì giao tiếp rộng, nhập miếu cũng vậy. Tuy người dưới quyền tốt nhưng hay thay đổi theo thời thế, làm trợ thủ đắc lực không được bèn, bạn bè cũng có lúc thay đổi. Đời người tuy không cô tịch nhưng khó tìm người dưới quyền trợ lực lâu dài. Nếu lạc hãm hoặc hội sát tinh thì bạn bè nhiều nhưng kết oán nhiều. Số người dưới quyền lưu động lớn, thường mang lòng bất mãn.
 • Lấy tính chất sát tinh phân biệt, Kình Đà đồng độ, thường vì bạn bè hoặc người dưới làm liên luỵ. Thêm Thiên Hình bị hãm hại, Hoả Linh chủ về nhiều tranh đoạt. Thiên Cơ Hoạ Lộc thì vì tiền mà tranh chấp. Gặp Không Kiếp Hao, vì theo bạn mà phá tài, hoặc vì thay đổi người dưới quyền mà hao tốn tiền bạc, hoặc vì tranh chấp mà phá tán hao tài.
 • Thiên Cơ Hoá Lộc gặp sát tinh, vì bạn mà hao tán tiền bạc, có thêm Hoá Kỵ Thiên Hình hội hợp, chủ về có tranh chấp, kiện tụng với bạn bè hoặc người dưới quyền.
 • Cơ Âm đồng độ, nhập miếu thì giao du rộng, lạc hãm thì đê phòng bạn bè hoặc người dưới âm mưu. Gặp Thiên Đồng Hoá Lộc chủ về nhiều người dưới quyền. Cung giao hữu gặp thêm sát tinh thì nên đề phòng người dưới quyền xâm phạm, thêm Thiên Hình thì vì thuộc cấp làm liên luỵ.
 • Cơ Cự đồng độ, thông thươn chủ về điều tiếng thị phi với bạn bè một cách vô vị, hoặc dù có lòng khoan hậu nhưng vẫn bị người dưới oán trách, chủ về giao du với người sốc nổi, không thiết thực. Cự Kị, không nên gặp Thiên Hình, nếu gặp vì tranh chấp mà dẫn đến điều tiếng hay phạm pháp. Gặp sát tinh Kình Đà chủ về bị liên luỵ, tranh cãi ồn ào, gặp Hoả Linh chủ về bị hãm hại, gặp Không Kiếp chủ về vì tranh hơn thua mà phá tài.
 • Cơ Lương đồng độ, có thể kết giao với bạn bè hữu ích, bạn bè tốt, nhưng quan hệ hữu nghị không lâu dài. Gặp cát tinh thì được bạn bè trợ lực, hoặc người dưới quyền thẳng thắn, nhưng vẫn luôn thay đổi thuộc cấp. Vì vậy nếu cung giao hữu có Cơ Lương đồng độ, cần phải khéo léo cư xử với người dưới quyền, mới có thể xoay chuyển vận thế tiên thiên Nếu mệnh có Lộc Tồn đồng độ thì nên chsu ý điều chỉnh cách đãi ngộ thuộc cấp. Gặp các sao sát, kị, hình thì vì bạn bè hoặc người dưới mà bị liên luỵ, hoặc phạm pháp. Nếu thêm Không Kiếp Hao thì vì liên luỵ hoặc phạm pháp mà phá tài. Nhưng nếu có sao cát hội hợp thì chỉ là một phen hú vía.

Thái Dương

 • Thái Dương tại Nô Bộc, tình hình thông thường chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền oán trách. Nếu các sao cung phụ mẫu không cát, lại chủ về có lúc bị thượng cấp đòi hỏi, trách phạt. Đây là vì Thái Dương mang ánh sáng và nhiệt cống hiến khắp nơi, muôn vật nhờ vậy mà được ích lợi, nhưng không những không báo đáp Thái Dương, mà thường oán trách Thái Dương.
 • Thái Dương Hoá Kỵ thì tình hình ở trên càng nặng, chịu lỗi thay người khác.
 • Thái Dương có Cự Môn chiếu, Cự Kị, thì càng nhiều tranh chấp oanh uổng, vì người dưới quyền mà ra mặt, rồi bị cả thượng cấp lẫn những người dưới quyền khác oán trách. Vì vậy, nếu cung Nô Bộ có tổ hợp các sao này, mệnh tạo cần phải thành thật công bố, tuyệt đối không đứng về phe nào hoặc không để bị cuốn vào tranh chấp. Như đại diện cho người thuộc cấp đòi hỏi phúc lợi, hoặc đại diện cho ông chủ để hoà giải yêu sách của thuộc cấp, thảy đều không nên.
 • Thái Dương hội cát tinh, nếu nhập miếu thì có thể được bạn bè trợ lực, bạn bè hào sảng, người dưới quyền cũng có nhiều trợ lực, tính chất bị oán trách, đòi hỏi vẫn không thay đổi, nếu hội lục sát, người dưới quyền ắt lấy oán báo ân. Đạo hoá giải là kiên trì nguyên tắc, đặt định trước các nguyên tắc chế độ rồi giao cho một người phụ trách chấp hành, còn bản thân đứng bên ngoài
 • Nhật nguyệt là tổ hợp cát lợi của Thái Dương cung Nô Bộc, chủ về duyên với người khá tốt, có lúc được bạn bè hữu ích hay người dưới trợ lực. Chỉ hội với các sao sát hình, mới có tính chất bị người dưới quyền hay bạn bè oán trách, hoặc bị thượng cấp trách phạt, nhưng duyên với người khá tốt. Nhật Kỵ chủ về thị phi. Nhật Kị mà gặp Kình Đà, đề phòng người dưới có âm mưu.
 • Nhật Cự đồng độ, chủ về điều tiếng thị phi, gặp sát tinh càng bất lợi như thuật ở trên. Có tam cát khoa thì có bạn bè giỏi biện luận, giỏi ăn nói hoặc bạn bè phần nhiều trong giới pháp luật và giới quảng bá. Chỉ giao du vơi những người có nghề nghiệp như vậy mới có thể thay đổi tính chất thị phi, bị oán trách.
 • Dương Lương đồng độ, phần nhiều chủ về giao du với các nhân vật trong chính giới hoặc người nổi tiếng. Nhưng nếu gặp Kình Dương, Hình Hao thì chủ về vì giao du mà phải hao tài, thậm chí phạm pháp. Nếu gặp thêm cát tinh và tam cát hoá thì có bạn bè chính trực hoặc người dưới quyền trung thành, còn nhờ bạn bè mà được ích lợi, được trợ lực của người dưới quyền, nhưng vẫn chủ về bị bạn bè hoặc người dưới oán trách. Vì vậy, cung Nô Bộc gặp các sao này, tối kị vì bạn bè mà bị cuốn vào vòng tranh chấp, nhất là Thái Dương lạc hãm ở cung Dậu.

Vũ Khúc

 • Vũ Khúc tại Nô Bộc, thường chủ về ít bạn bè, người dưới không nhiều, duyên với người cũng hiếm.
 • Gặp cát tinh và tam cát hoá mới nhiều bạn bè và người dưới quyền nhiều trợ lực, nhưng vẫn khó được lòng bạn bè hoặc được lòng người dưới
 • Rất kị gặp các sao đào hoa, nếu hội thêm Tham Lang, cuộc đời nhiều bạn bè tửu sắc, không nên thêm Phá Quân lại gặp Kỵ, Hao, Âm Sát, Thiên Vu, chủ về vì bạn bè mà phá tài, giúp đỡ người lại bị họ oán hận, cũng không nên có Thất Sát hội chiếu, còn gặp thêm sát tinh, bị bạn bè hoặc người dưới phản bội. Tóm lại Vũ Khúc ở giao hữu, hội hợp với Sát Phá Tham đều có chỗ không nên
 • Vũ Khúc tốt khi gặp Thiên Phủ, Vũ Khúc miếu mà cát tinh chiếu, không chỉ bạn bè nhiều, mà con được bạn bè và người dưới ủng hộ, đắc lực và tính tình hảo sảng
 • Vũ Phủ đồng độ, nhiều bạn bè, nhiều người dưới mà đắc lực. Đây là kết cấu tốt cho Vũ Khúc khi nhập cung Nô. Dù hội sát tinh, cũng có thể bị tiểu nhân oán hận, Vũ Kỵ là xấu. Gặp thêm Kình Đà Hình chủ về tiền bạc của mình bị bạn bè người dưới đục đẽo, thậm chí dẫn đến tranh chấp
 • Vũ Tham đồng độ, thêm các sao đào hoa, chủ về giao du với bạn bè cờ bạc, gặp thêm sát kị hình thì bị bạn bè hoặc người dưới dụ dỗ, dẫn đến phá tán hao tài, thất bại. Nếu có cát tinh hội hợp, hoặc Vũ Khúc Hoá Quyền, Hoá Lộc mới có tính chất cải thiện, nhưng vẫn cần giao du thận trọng, cẩn thận chọn người dưới
 • Vũ Tướng đồng độ, thường chủ về bạn bè hoặc người dưới bất nghĩa. Nếu gặp sát tinh đồng độ, có thể bị bán đứng vào lúc quan trọng. Có cát tinh đồng độ, chủ về bạn bè hoặc người dưới tranh chấp tiền bạc với bản thân. Kết cấu này không nên kết giao với người xu nịnh, cũng ko nên xem trọng lời ngon tiếng ngọt, những người vâng dạ cũng không xem trọng
 • Vũ Sát đồng độ, là kết cấu xấu nhất, chủ về bị bạn bè hoặc người dưới bán đứng. Gặp cát tinh thêm tam hoá cát thì người dưới quyền tuy ít, nhưng đắc lực, nếu giao du rộng hoặc có nhiều người dưới thì vẫn bị tình trạng phản bối. Vũ Kỵ, gặp sát tinh, Đại Hao, Kiếp Sát thì vì bạn bè mà liên luỵ hay phá sản, hao tài, hoặc bị người dưới hại mà hao tài. Có Lộc Tồn đồng độ, chủ về bị bài xích, chèn ép, lấy oán báo ân
 • Vũ Phá ở Nô, người dưới phần nhiều a dua xu nịnh, bạn bè cũng khẩu phật tâm xà, gặp sao cát hội hợp thì có thể không tổn thất, nhưng nếu gặp Hao, ắt vì bạn bè hoặc người dưới mà phá tài. Gặp Không Kiếp thì bạn bè hoặc người dưới phản bội vào những lúc quan trọng. Vũ Phá cũng ở cung giao hưu, mà Vũ Kỵ, thêm sat hình Âm Sát, chủ về bị bán đứng, dẫn đến phạm pháp.

Thiên Đồng

 • Thiên Đồng tại Nô, chủ về giao du rộng mà không câu nệ người tầng lớp nào. Nếu gặp đủ cát tinh, chủ về giao du khắp nơi. Về người dưới, chủ về nhiều mà đắc lực.
 • Thiên Đồng lạc hãm, trong số bạn bè hoặc người dưới có người muốn hãm hại mệnh tạo, bạn bè hữu ích hoặc có thể trợ giúp mệnh tạo rất ít.
 • Thiên Đồng ưa hội chiếu Thái Âm hoặc Thiên Lương, bạn bè hữu ích, bạn bè tốt, người dưới trợ lực hoặc cương nghị thẳng thắn
 • Thiên Đồng không ưa hội chiếu với Cự Môn, dễ bị bạn bè hoặc người dưới hiểu lầm
 • Thiên Đồng lạc hãm gặp Kình Đà, chủ về bị bạn bè liên luỵ, hoặc người hãm hại, nhập miếu thì bất hoà, hoặc người dưới không trợ lực
 • Thiên Đông lạc hãm, gặp Hoả Linh, chủ về bị bạn bè giận, hoặc va chạm xung đột với người, nhập miếu thì giảm nhẹ
 • Thiên Đồng lạc hãm, gặp Không Kiếp, chủ về vì bạn bè mà phá tài, thêm Kình Đà Hình Âm Sát thì liên luỵ nên dính dáng tới pháp luật, phá tán hao tài
 • Đồng Âm đồng độ, thông thường bạn bè hữu ích, người dưới quyền có trợ lực. Nếu gặp đủ tứ sát, Thiên Hư, Âm Sát thì vì bạn bè mà bị hại, hoặc người dưới có âm mưu, nên cẩn thận đề phòng
 • Đồng Lương đồng độ, chủ về nhiều bạn bè chính trực, hoặc người dưới trung thành thủ phận. Nếu gặp đủ tứ sát, Hình Hao thêm Âm Sát, Phi Liêm thì dễ bị thuộc cấp hãm hại, dẫn đến kiện tụng. Gặp Không Kiếp thì phá tán hao tài.
 • Đồng Cự, có nhiều hiểm lầm với bạn bè hoặc người dưới, hoặc trở mặt thành thù. Đồng Cự hội với Kình Đà thì càng nhiều thị phi tranh chấp, kiện tụng, Đồng Cự gặp Không Kiếp Âm Sát, thì vì bạn bè hoặc người dưới mà phá tài. Nếu gặp đủ tứ sát, các sao hình kị hao chủ về giao du thì nhiều, chỉ là bạn bè qua đường, người dưới tuy nhiều, nhưng chỉ là trên danh nghĩ, đời người khó tránh cô tịch.

Liêm Trinh

 • Liêm Trinh tại Nô, nhiều bạn bè hoặc người dưới, nhưng chưa chắc đắc lực, cần phải xem miếu hãm và các sao nào hội chiếu để định
 • Liêm Trinh tại Nô rất ưa gặp Lộc, bất kể là Lộc Tồn hay Hoá Lộc, đều chủ về nhờ bạn bè trợ lực mà kiếm được tiền, hoặc nhờ người dưới mà kiếm tiền. Dù Liêm Trinh lạc hãm cũng chỉ giảm bớt mà thôi
 • Liêm Kỵ lạc hãm, còn gặp sát tinh thì trái lại chủ về bạn mà phá tài. Nếu Liêm Trinh hội Văn Khúc Hoá Kỵ chủ về mượn tiền không trả, hội Tham Lang, chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền dụ dỗ, tham gia đầu cơ, cờ bạc mà dẫn đến phá tài, nếu gặp thêm Đào Hoa, Đại Hao, Thiên Diêu thì bị dụ dỗ vì sắc mà phá tài.
 • Liêm Trinh có Phá Quân, Thất Sát hội chiếu, thêm lục sát tinh Hao Hình, chủ về bị bạn bè hoặc người dưới làm liên luỵ mà phạm pháp. Nếu Liêm Kỵ, dễ xảy ra hoạ lao ngục. Gặp Âm Sát thì nên đề phòng người dưới hãm hại.
 • Liêm Tướng đồng độ, nếu Liêm Trinh Hoá Lộc hoặc có Lộc Tồn đồng cung, lại được cát tinh hối chiếu nâng đỡ, chủ về nhờ được bạn bè trợ lực mà khá giả, hoặc người có thể giúp mệnh tạo kiếm tiền. Nếu Liêm Kỵ dù gặp cát tinh cũng nên đề phòng bạn bè hoặc người dưới, tuy có thể trợ giúp nhưng cũng gây liên luỵ tới bản thân.
 • Liêm Sát đồng độ, bạn bè phần nhiều là người cứng rắn thô bạo, người dưới không hợp mệnh tạo. Liêm Kỵ lại gặp sát tinh, chủ về bị người dưới ngầm xâm phạm. Được Liêm Lộc thêm lục cát tinh chiếu, càng ưa Phủ Khoa ở cung Huynh Đệ, lúc đó Liêm Sát mới thành khí tưởng hoà, chủ về bạn bè và người dưới tính tình cương nghị. Liêm Kỵ, mà không gặp các sao sát hình, còn chủ về dễ kết giao với người trong quân đội hay cảnh sát, giới bác sĩ, thầy thuốc.
 • Liêm Phá đông độ, hội sát tinh dễ bị người dưới phản bội, hoặc bị bạn bè hãm hại hoặc trở mặt. Liêm Phá thêm Hình Hao Không Kiếp chủ vì bạn mà dính pháp luật, nhưng có thể nhờ trợ lực của người trên hoá giải
 • Liêm Phủ đồng độ, nếu Thiên Phủ Hoá Khoa thì tình cảm sâu sắc, người dưới trung thành thẳng thắn. Liêm Trinh Hoá Lộc thì nhờ bạn bè hoặc người dưới trợ lực mà gia vận hưng thịnh. Gặp sát tinh thì bạn bè hoặc người dưới ủng hộ, cũng chủ về sự nghiệp của thượng cấp vững vàng. Bản thân nhờ vậy mà được cát lợi. Gặp Hoá Kỵ, Hình Sát chủ về “bân biến thành thù” hoặc bị người phản bội.

Thiên Phủ

 • Thiên Phủ tại Nô, giao du rộng, nhưng nên thận trọng chọn bạn. Tính chất này khác với giao du rộng của Thiên Đồng, Thiên Đồng không câu nệ địa vị xuất thân, cũng không giống tính giao du của Liêm Trinh, Liêm Trinh dễ giao du với bạn xấu.
 • Thiên Phủ tại Nô, nhiều người dưới mình đều trưởng thành, chính chắn ??
 • Thiên Phủ Hoá Khoa, gặp Hoá Quyền, hoặc được các cát tinh hội chiếu, thì bạn bè và người dưới đều trung thành
 • Thiên Phủ thủ Nô có tứ sát đồng độ hoặc hội chiếu thì bạn bè hoặc người dưới tụ tán bất định, hoặc bị bạn bè ức hiếp, người dưới làm nhục.
 • Phủ Tướng lạc hãm, vô lực hội chiếu, gặp thêm Không Kiếp, các sao sát hình kị hao, chủ về bạn bè hoặc người dưới âm mưu hãm hại, hoặc trộm cắp tài vật
 • Thiên Phủ độc toạ, cùng với Không Kiếp, không có ác sát hội hợp, chủ về bạn bè hoặc người dưới vô tình vô nghĩa, bản thân mệnh tạo chân thành với người nhưng cũng không được gì

Thái Âm

 • Thái Âm miếu tại Nô, chủ về nhiều bạn bè hữu ích, dễ được trợ lực, nhưng không nên gặp Thiên Cơ hội chiếu, tuy cũng giao du rộng, có nhiều người dưới, nhưng thay đổi luôn, khó được bạn bè thâm giao, không có trợ thủ đắc lực
 • Nhật Nguyệt đông độ là người kết giao rộng, hào sảng, phung phí, cũng chủ về tình cảm lúc hậu lúc bạc
 • Thái Âm lạc hãm tại Nô, dễ giao du với bạn xấu, hoặc tin lầm người dưới, tiểu nhân. Có các sao ác, còn bị âm mưu hãm hại xâm phạm.
 • Thái Âm gặp Không Kiếp Hao chủ về vì bạn bè mà phá tài hoặc vì thuộc cấp sai lầm mà bản thân chịu tổn thất
 • Thái Âm gặp Kình Đà, dễ vì bản thân mệnh tạo coi là tri kỉ nên bị hại, hoặc ban ân huệ cho người dưới nhưng bị báo oán
 • Thái Âm gặp Hoả Linh, chủ về vì người mà vất vả
 • Thái Âm gặp Thiên Hình, bị bạn bè hoặc người dưới uy hiếp
 • Thái Âm gặp Âm Sát, Thiên Vu, bị bạn bè hoặc người dưới ngầm gây tổn tại, xâm phạm tiền bạc, hoặc người dưới dèm xiểm với cấp trên của mệnh tạo.

Tham Lang

 • Tham Lang thủ cung Nô, gặp lục cát tinh, Ân Quang, Thiên Vu hội chiếu, giao du rộng, quan hệ với người sôi nổi, được bạn bè hoan nghênh, khéo xã giao, nhưng động lực thực tế không đủ. Thêm tam cát hoá hội chiếu, là nhân vật nổi bật, được mọi người tôn trọng
 • Vì vậy lại chủ về ít người dưới đắc lực thật sự, bản thân cũng hay xem thường các thuộc cấp làm việc thực sự. Mệnh tạo cần chú ý cải thiện điểm này, nếu không sẽ gặp trở ngại với sự nghiệp bản thân.
 • Tham Lang thủ Nô, thích kết bạn hoặc có sở thích thư pháp, hội hoạ, cầm kỳ, y bốc, tướng số, ham tửu sắc, phong hoa tuyết nguyệt, hoặc tôn giáo tín ngưỡng, phải xem các sao hội chiếu mà tính
 • Tham Lang ưa Thiên Hình, có nhiều sở thích nhưng có thể tự kiềm chế
 • Tham Lang có Hoa Cái đồng độ, ưa nghiên cứu triết lý tôn giáo
 • Tham Lang không nên gặp Đào Hoa, Đại Hao, Hồng Hỷ Thiên Diêu, Đà La, Kiếp Sát, Thiên Nguyệt, gặp thì có nhiều bạn bè tửu sắc, thêm sát tinh thì vì giao du bừa bãi mà sinh tai hoạ, hoặc nghe lời xiểm nịnh của người dưới mà chuốc chuyện thị phi, vì vậy mà phá tán, thất bại hoặc bị âm mưu hãm hại.

Cự Môn

 • Cự Môn thủ Nô, rất ưa tam hoá cát, Lộc Tồn, lục cát tinh hội chiếu, bạn bè giỏi nói năng, giỏi biện luận, đa mưu túc trí, được bạn bè trợ lực, ngươi dưới trung thành, có thể giúp bản thân mệnh tạo gia vận hưng thịnh, sáng lập sự nghiệp
 • Cự Môn rất ưa Thái Dương đồng độ, bạn bè trượng nghĩa. Cổ nhân cho là chủ có nghĩa, tớ báo ơn.
 • Dù vậy kết cấu trên vẫn chủ về có điều tiếng, tranh cãi ồn ào với bạn bè hoặc người dưới, có điều vì giao du với người tốt nên không trở mặt
 • Cự Cơ đồng độ, bạn bè hoặc người dưới phần nhiều sốc nổi, không thiết thực, khó xem là tâm phúc
 • Cự Đồng đồng độ, điều tiếng thị phi, bạn bè và người dưới nói và làm bất nhất
 • Cự Kỵ thì nhiều điều tiếng, sự tình rối bời, không có trợ lực. Nếu gặp thêm tứ sát, thì bạn bè hoặc người dưới bội tín, quên nghĩa. Gặp Âm Sát, Thiên Nguyệt chủ về âm mưu hãm hại, hoặc dùng lời ngon ngọt để lừa gạt. Gặp thêm Không Kiếp Hao thì phá tài hao tổn, bị xâm phạm tài vật hoặc bản thân tổn hại mới được lợi ích.

Thiên Tướng

 • Thiên Tướng tại Nô, thường coi là sao tốt nhất, vì Thiên Tướng có lòng chính nghĩa, giàu nhiệt tâm, giao du với họ giúp mệnh tạo làm cho gia vận hưng thịnh, là bạn bè chân chính, có thể ra sức vì mệnh tạo, đồng thời chủ về người dưới ủng hộ, trung thành, có thể trông cậy.
 • Nếu gặp Tả Hữu, chủ về bản thân giao du rộng, hoặc nhiều người dưới.
 • Nếu gặp tam cát hoá, Lộc Tồn hội chiếu, chủ về bạn bè và người dưới có thể trợ giúp mệnh tạo. Gặp thêm Tử Vi hội chiếu, bạn bè tốt, có người dưới giỏi giang, trung thành, ngay thẳng. Gặp Thiên Phủ kèm cát tinh, bạn bè và người dưới chất phát, có trợ lực, lúc mệnh tạo khốn khó có thể ra tay giúp đỡ.
 • Thiên Tướng không nên đồng độ hoặc hội chiếu Vũ Khúc, bạn bất tín bất nghĩa, người dưới phản bội,
 • Thiên Tướng có Liêm Trinh hội chiếu đồng độ, gặp sao sát kị hình dễ giao du bạn xấu, hoặc người dưới làm liên luỵ, gây tổn hại.
 • Thiên Tướng có Vũ Phá đồng thời vây chiếu, làm ơn mắc oán.
 • Thiên Tướng có Không Kiếp Hao hội chiếu, giao du rộng nhưng không có tri kỉ, người dưới tuy nhiều nhưng không đắc lực. Nếu gặp các sao sát kị hinh chủ về bản thân chịu lỗi thay người.
 • Thiên Tướng nếu nhiều sao ác sát hình kị hao đến hội chiếu thì bạn bè hoặc người dưới bất lương, hoặc vì bạn bè người dưới mà mệnh tạo hao tổn nhiều.

Thiên Lương

 • Thiên Lương tại Nô, thường chủ bạn bè và người dưới không nhiều. Nếu có Thiên Cơ đông độ, nhiều bạn bè hoặc người dưới, nhưng vẫn luôn thay đổi luôn.
 • Thiên Lương nếu được cát tinh, tam cát hoá hội chiếu hoặc đồng độ mới dc người dưới bạn bè ủng hộ, trung thành và kết giao bạn tốt trợ lực. Thêm Thiên Đồng đồng độ, có nhiều bạn bè hữu ích, người dưới cũng có nhiều trợ lực.
 • Thiên Lương nếu có cát tinh hội hợp, mà Thái Dương đồng độ thì chủ về giao du được bạn quý, còn được bạn bè đề bạt, người dưới phần nhiều tài năng, thế lực.
 • Thiên Lương có Không Kiếp đồng độ, bạn bè và người dưới không có trợ lực, gặp thêm Hao Kiếp Sát, Âm Sát, Thiên Nguyệt thì nên đề phòng âm mưu hãm hại hoặc vì người dưới sai lầm mà dẫn đến bản thân bị tổn thất
 • Nếu Thiên Lương có Kình Hình Hao chủ về kiện tụng với bạn bè hoặc người dưới.

Thất Sát

 • Thất Sát tại Nô, kết giao với người thiếu đôn hậu, người dưới cũng nhiều cạnh tranh thị phi. Vì vậy nếu gặp sao này, không nên nghe lời nói bậy kích động, phàm việc gì cũng thận trọng tra xét, ngay thẳng nghe thì sáng, thiên lệch thì tối.
 • Thất Sát gặp lục cát tinh, bất quá là kết giao rộng, cải thiện phần nào tính thị phi, nhưng vẫn phải thận trọng. Nếu Thất Sát Lộc Tồn đồng độ, chủ về bị người dưới bài xích, chèn ép, đấu đá.
 • Thát Sát thêm Vũ Kỵ đồng độ hoặc hội chiếu, dù sát tinh nhẹ cũng nên đề phòng vì bạn bè mà liên luỵ, hoặc bị người dưới khuynh loát đến phá sản, hoặc vì thuộc cấp phạm sai lầm mà sự nghiệp thất bại, hoặc như cổ nhân nói “đầy tớ mạnh ép chủ nhân”
 • Thất Sát tại Nô, nếu không có sao cát hoá giải, không gặp sát tinh, cũng chủ về bị người đố kị, hãm hại hoặc người dưới phản bội, trộm cắp, xâm phạm.
 • Chỉ có Tử Vi mới hoá giải tính chất ko lành này của Thất Sát. Ngược lại chủ về có trợ lực, nhưng nếu không có cát tin, xung quanh gặp nhiều sát kị hình hao thì cuối cũng cũng bị đục khoét, chiếm đoạt hay làm liên luỵ.

Phá Quân

 • Phá Quân tại Nô, thường chủ về vì bạn bè mà phá tán hao tài, hoặc vì người dưới phản bội mà dẫn đến sự nghiệp bị tổn thất, tiền bạc phá tán.
 • Nếu gặp sat tinh, sự chuốc oán hoặc bị phản bội càng nặng, có thể gây tai hoạ. Nếu có sát tinh, Kiếp Sát Âm Sát, Hình Hao chủ về vì bạn bè mà chuộc hoạ, phạm pháp hoặc bị người dưới âm mưu gây tổn hại, xêm phạm, trộm cắp, chiếm đoạt. Có cát tinh thì bạn bè và người dưới vẫn bất lợi, chỉ bị liên luỵ nhẹ hơn thôi
 • Phá Quân rất ngại Vũ Khúc, chủ về bạn bè và người dưới khẩu thị tâm phi
 • Chỉ có Tử Vi đồng độ tốt nhất, bạn bè hữu ích và thẳng thắn, người dưới trung thành và ngay thẳng

Xương Khúc

 • Thường nhiều bạn bè và người dưới. Nhưng nếu Vă Xương hoặc Văn Khúc Hoá Kỵ lại chủ về người dưới thiếu tài, bạn bè ít trợ lực, không nên trông cậy để lập nghiệp
 • Xương Kị gặp sát tinh, vì bạn bè hoặc người dưới sai lầm, sai sót về văn thư. Văn Khúc Hoá Kỵ gặp sát tinh, bị ảnh hưởng của bạn bà mà đầu tư sai lầm.

Tả Hữu

Thường chủ về bạn bè và người dưới đắc lực, nhiều sao cát mới đúng.

Nếu có Thiên Hư, Âm Sát, Thiên Nguyệt hội hợp, nhiều bạn hay người dưới cũng vô ích, nên tránh xa tiểu nhân

Khôi Việt

Thường chủ về bạn bè có trợ lực, nhiều người dưới. Nếu gặp sát kih hình hao và Không Kiếp thì bạn bè và người dưới vô tình bạc nghĩa

Khoa Lộc Quyền

Thường chủ về giao du với người có địa vị cao trong xã hội, có nhiều thuộc cấp đắc lực, có thể giúp bản thân mệnh tạo làm cho gia vận hưng thịnh, sáng lập sự nghiệp. Hội thêm cát tinh thì hai bên dìu dắt, giúp đỡ nhau càng lớn.

Gặp ác sát tinh, tuy giao du với người có quyền thế, vẫn cần đề phong vì vậy mà chuốc lấy tổn thất, hoặc dễ bị người dưới thao túng người trên mình.

Lộc Tồn Thiên Mã

Xuất ngoại được trợ lực trong công việc kiếm tiền

Chỉ có Lộc Tồn đồng độ, chính diệu không cát, trái lại sẽ bị người đấu đá, thêm sát tinh càng hung

Kình Đà

Thường chủ về bị làm liên luỵ

Gặp sao Hình Kỵ cang có liên luỵ phạm pháp

Gặp Không Kiếp Hao bị luỵ mà phá sản

Hoả Linh

Thương chủ về bị người hiểu lầm

Gặp thêm Âm Sát, Kiếp Sát, Không Kiếp, bị người ngầm hại mà tổn thất, chủ về trộm cắp, xâm phạm.

Tỉ dụ câu phú chữ Hán về Nô Bộc cung không được phong phú mấy, đại khái cũng chỉ cát tinh là tốt, hung tinh là xấu và tuyệt đối không thấy câu nào liên hệ đến vợ con duyên tình. Nhưng phú nôm thì đa dạng hơn:

– Cung Nô mà có Hóa Quyền

Ắt rằng vợ lẽ cướp quyền người trên

– Đào Hoa Nô lại tương phùng

Vợ chồng mắc tiếng bất trung ưu phiền

– Nô cung Hoa Cái Đào Hồng

Cùng với Phụ Bật chiếu vào cho nên

Chính Thê thứ Thiếp nhiều duyên

Khác nào dây Cát sánh bên cõi Cù

– Vũ Tướng Tả Hữu đồng lưu

Nhất hô bách nặc ai đâu dám bì

– Phá Quân Vũ Khúc đồng cung

Những Quân phải bội phải phòng cho tinh

– Cự Môn oán chủ nhiều phen

Nhưng không thể kiếm được miền ra đi

– Dương Đà Kị Phá hãm bên

Bạn bè tôi tớ đảo điên khó lường

– Lương Cơ Tả Hữu Khúc Xương

Miếu cung cũng được mọi đường kết giao

– Tham Lang Trinh Tướng hợp vào

Thiếu niên bôn tẩu lại chiêu oán thù

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button