Tử vi

Nữ Mệnh Cốt Tủy phú

Phủ Tướng chi tinh nữ mệnh triền,

tất đương tử quý dữ phu hiền.

(Trong triền độ của cung mệnh người nữ mà có Phủ, Tướng,

Bạn đang xem: Nữ Mệnh Cốt Tủy phú

Thì tất sẽ có chồng là hiền nhân và có con là quý tử).

Liêm Trinh thanh bạch năng tương thủ.

Cánh hữu Thiên Đồng diệc lý nhiên.

(Liêm Trinh đắc miếu vào nữ mệnh là năng giữ được sự trong sạch, thuần khiết.

Thêm cả sao Thiên Đồng cũng có cùng cái lý giống như vậy).

Đoan chính Tử Vi Thái Dương tinh,

Tảo ngộ hiền phu tính khả bằng.

(Người nữ có Tử Vi, Thái Dương thủ mệnh là đoan chính,

Sớm gặp được chồng là hiền nhân để nương tựa).

Thái Dương Dần đáo Ngọ, ngộ cát chung thị phúc.

(Từ cung Dần thuận tới cung Ngọ, mà Thái Dương gặp cát tinh thì cả đời hưởng phúc).

Tả Phụ Thiên Khôi vi phúc thọ,

Hữu Bật Thiên Tướng phúc lai lâm.

(Tả Phụ gặp Thiên Khôi là phúc thọ tăng,

Hữu Bật đi với Thiên Tướng là phúc sẽ tới).

Lộc Tồn hậu trọng đa y thực,

Phủ Tướng triều viên mệnh tất vinh.

(Lộc Tồn phúc hậu và thận trọng có được giàu có,

Phủ Tướng chầu mệnh thì tất sẽ được hưng thịnh vẻ vang).

Tử Phủ Tị Hợi tương hỗ phụ, Tả Hữu phù trì phúc tất sinh.

(Tử Phủ ở Tị Hợi có sự giúp đỡ qua lại cho nhau,

Được thêm Tả Hữu phù trì cho nữa thì phúc sẽ phát sinh).

Cự Môn Thiên Cơ vi phá đãng,

Thiên Lương Nguyệt diệu nữ mệnh bần.

(Nữ Mệnh mà có Cự Môn, Thiên Cơ hãm thì sẽ phá đãng,

Có Thiên Lương, Thái Âm hãm thì sẽ nghèo).

Kình Dương Hỏa Tinh vi hạ tiện.

Văn Xương Văn Khúc phúc bất toàn.

(Nữ mệnh mà có Kình, Hỏa thủ Mệnh ở vượng cung thì vậy,

Văn Xương Văn Khúc hợp với Nam mà không hợp với Nữ, nên Phúc không toàn vẹn).

Vũ Khúc chi tinh vi quả tú,

Phá Quân nhất diệu tính nan minh.

(Vũ Khúc vào nữ mệnh thì dễ cô quả,

Phá Quân là một sao mà tính chất rất khó minh tường).

Tham Lang nội ngoan đa dâm dật,

Thất Sát trầm ngâm phúc bất vinh.

(Tham Lang làm vợ hung ác lại còn đa dâm,

Thất Sát thì do dự, ơ hờ mà không được sinh phúc).

Thập can hóa Lộc tối vinh xương

Nữ mệnh phùng chi đại cát xương

Cánh đắc Lộc Tồn tương tấu hợp

Vượng phu ích tử thụ ân quang.

(Mười can hóa Lộc rất vinh xương

Nữ mệnh gặp là đại cát tường

Thêm gặp Lộc Tồn xung thủ hợp

Vượng phu ích tử vua phong thưởng).

Hỏa Linh Dương Đà cập Cự Môn

Thiên Không Địa Kiếp hựu tương lâm

Tham Lang Thất Sát Liêm Trinh tú

Vũ Khúc gia lâm khắc hại xâm.

(Kình Đà Linh Hỏa Cự Môn tinh

Địa Kiếp Thiên Không cũng rập rình

Thất Sát Tham Lang Liêm cũng thế

Cùng là Vũ Khúc chủ khắc hình).

Tam phương tứ chính hiềm phùng phá

Cánh tại phu cung họa hoạn thâm

Nhược thị bản cung vô chính diệu

Tất chủ sinh ly khắc hại chân.

(Tam phương tứ chính ngại gặp phá

Đóng ở phu cung họa hoạn nhiều

Nếu mà bản cung vô chính diệu

Tất chủ sinh ly khắc hại rõ).

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nữ Mệnh Cốt Tủy phú

Phủ Tướng chi tinh nữ mệnh triền,

tất đương tử quý dữ phu hiền.

(Trong triền độ của cung mệnh người nữ mà có Phủ, Tướng,

Thì tất sẽ có chồng là hiền nhân và có con là quý tử).

Liêm Trinh thanh bạch năng tương thủ.

Cánh hữu Thiên Đồng diệc lý nhiên.

(Liêm Trinh đắc miếu vào nữ mệnh là năng giữ được sự trong sạch, thuần khiết.

Thêm cả sao Thiên Đồng cũng có cùng cái lý giống như vậy).

Đoan chính Tử Vi Thái Dương tinh,

Tảo ngộ hiền phu tính khả bằng.

(Người nữ có Tử Vi, Thái Dương thủ mệnh là đoan chính,

Sớm gặp được chồng là hiền nhân để nương tựa).

Thái Dương Dần đáo Ngọ, ngộ cát chung thị phúc.

(Từ cung Dần thuận tới cung Ngọ, mà Thái Dương gặp cát tinh thì cả đời hưởng phúc).

Tả Phụ Thiên Khôi vi phúc thọ,

Hữu Bật Thiên Tướng phúc lai lâm.

(Tả Phụ gặp Thiên Khôi là phúc thọ tăng,

Hữu Bật đi với Thiên Tướng là phúc sẽ tới).

Lộc Tồn hậu trọng đa y thực,

Phủ Tướng triều viên mệnh tất vinh.

(Lộc Tồn phúc hậu và thận trọng có được giàu có,

Phủ Tướng chầu mệnh thì tất sẽ được hưng thịnh vẻ vang).

Tử Phủ Tị Hợi tương hỗ phụ, Tả Hữu phù trì phúc tất sinh.

(Tử Phủ ở Tị Hợi có sự giúp đỡ qua lại cho nhau,

Được thêm Tả Hữu phù trì cho nữa thì phúc sẽ phát sinh).

Cự Môn Thiên Cơ vi phá đãng,

Thiên Lương Nguyệt diệu nữ mệnh bần.

(Nữ Mệnh mà có Cự Môn, Thiên Cơ hãm thì sẽ phá đãng,

Có Thiên Lương, Thái Âm hãm thì sẽ nghèo).

Kình Dương Hỏa Tinh vi hạ tiện.

Văn Xương Văn Khúc phúc bất toàn.

(Nữ mệnh mà có Kình, Hỏa thủ Mệnh ở vượng cung thì vậy,

Văn Xương Văn Khúc hợp với Nam mà không hợp với Nữ, nên Phúc không toàn vẹn).

Vũ Khúc chi tinh vi quả tú,

Phá Quân nhất diệu tính nan minh.

(Vũ Khúc vào nữ mệnh thì dễ cô quả,

Phá Quân là một sao mà tính chất rất khó minh tường).

Tham Lang nội ngoan đa dâm dật,

Thất Sát trầm ngâm phúc bất vinh.

(Tham Lang làm vợ hung ác lại còn đa dâm,

Thất Sát thì do dự, ơ hờ mà không được sinh phúc).

Thập can hóa Lộc tối vinh xương

Nữ mệnh phùng chi đại cát xương

Cánh đắc Lộc Tồn tương tấu hợp

Vượng phu ích tử thụ ân quang.

(Mười can hóa Lộc rất vinh xương

Nữ mệnh gặp là đại cát tường

Thêm gặp Lộc Tồn xung thủ hợp

Vượng phu ích tử vua phong thưởng).

Hỏa Linh Dương Đà cập Cự Môn

Thiên Không Địa Kiếp hựu tương lâm

Tham Lang Thất Sát Liêm Trinh tú

Vũ Khúc gia lâm khắc hại xâm.

(Kình Đà Linh Hỏa Cự Môn tinh

Địa Kiếp Thiên Không cũng rập rình

Thất Sát Tham Lang Liêm cũng thế

Cùng là Vũ Khúc chủ khắc hình).

Tam phương tứ chính hiềm phùng phá

Cánh tại phu cung họa hoạn thâm

Nhược thị bản cung vô chính diệu

Tất chủ sinh ly khắc hại chân.

(Tam phương tứ chính ngại gặp phá

Đóng ở phu cung họa hoạn nhiều

Nếu mà bản cung vô chính diệu

Tất chủ sinh ly khắc hại rõ).

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button