Tử vi

Nữ mệnh lá số Vũ Sát cư Mão ( phần 2)

Nữ mệnh lá số Vũ Sát cư Mão ( phần 2)

Mệnh có cách Vũ Sát có một số trường hợp rất ít là mệnh hiền lành tới ngu ngơ nếu có Triệt tại bản cung và một số trường hợp trong đó nếu có Hóa Khoa cũng là một yếu tố tốt vì Khoa là danh dự, cách ứng xử, giảm tính Sát của sao Thất Sát tại Mệnh. Với đương số thuộc trường hợp đa số còn lại, và cách cục Vũ Sát thực chất có khuyết điểm rất lớn về mặt tính cách do hai chính tinh hành Kim tọa thủ gây ra hiện tượng thái quá. Với chính tinh là gốc, tức cái gọi là tính cách, bản tính làm chủ thể và các bàng tinh định nghĩa đa dạng hơn cho cách cục. Như mệnh có Cự Môn cuộc đời liên quan tới bất mãn, cự cãi và thực tế tồn tại tới từng ngày, từng lúc suy nghĩ ăn sâu vào trong bản tính. Cách Vũ Sát này cũng vậy. Hóa Khoa khiến Sát giảm tính Sát, khiến Đào Hoa ưa thích tự gây ra, tạo ra không đi sai hướng. Vũ Sát có Đào Hoa tính chất ngất tự chủ trong suy nghĩ rất nặng. Ở đây cung an Thân nếu không có Khoa nằm trong một phần cách cục Thất Sát lâm Thân chung thị yểu. Ở đây ý muốn nói là sao Thất Sát cư tại cung an Thân nếu gặp phải hạn xấu không đáng chết cũng chết. Lá số này có cung an Thân không phù hợp, cái dễ gặp là bị ép buộc, áp lực bởi một số hành động tới cung này. Sao Đào Hoa cư tại Mệnh Thân cho ngoại hình hay khuôn mặt một nét khả ái, cũng liên quan tới chuyện tình cảm và vấn đề này sẽ bàn tới ở đoạn sau. Nhìn qua lá số có thể luận cung Mệnh có cá tính khá mạnh mẽ, với cách cục này mệnh tạo không thể là người yếu đuối, có tính cương quyết khi thực hiện một quyết định và tất nhiên sai lầm cũng đầy rẫy khi mà sao thủ mệnh lại có ý nghĩa là mất. Vũ Sát liên quan và ý nghĩa cơ bản là áp lực, nếu trước đây chọn chữ nghiệp nghiệp khác nhau thì cuộc đời sẽ khác nhau và đây mới là cái quan trọng vì mỗi bước đi trong hiện tại là kết quả của tương lai, thực chất bây giờ chưa muộn vì hai đại hạn sau mới quan trọng, ở đây là phần luận tổng quan nên người viết chỉ nêu khái quát không đề cập sâu. Nhiều lý do ảnh hưởng tới mệnh khiến đương số gặp khó khăn trong chuyện tình cảm.

Ở nữ mệnh thì cung Phúc Phối Di chính là cường cung quan trọng. Và tất cả mọi người đều chuyển dịch đại hạn về cung Phúc Đức hay cung Phối vào đại hạn thứ ba. Ở đây cung Phúc Phối Di không tốt mà tồn tại các cách cục xấu tại đây. Ý nghĩa một tổ hợp sao về tính cơ bản không đổi, khi gắn kết với thực tế ngoài cuộc sống trở nên mô tả những cách cục thiên biến vạn hóa ngoài đời. Một chữ Không Kiếp ý nghĩa là tai kiếp bất ngờ, nhưng cũng có thể luận là đi ngược truyền thống, cũng có thể luận là tư tưởng sáng tạo tuy thuộc vào thực tế môi trường tác động ở các trường hợp. Nữ mệnh có Vũ Sát được tặng cho nghị lực, sự quyết đoán, nhưng cũng lấy đi khá nhiều, cũng may là thời nay nam nữ bình quyền nên Vũ Sát bớt đi khổ so với thời xưa. Một sao Hóa Khoa là cứu mệnh cho mệnh Vũ Sát là Khoa Đào giúp cho nhiều cái công việc giải trí trở nên có tác dụng tốt mang tính khoa học. Trong các sách Tử Vi đều nhận định cách cục Vũ Sát rất xấu, là vị trí hung của Thất Sát đặc biệt khi hóa cương thành cô kỵ, tai nạn dễ yểu tử nếu cung an Thân tại đây. Tuy nhiên khi nghiệm lý thấy hoàn toàn cách cục này không hoàn toàn mang ý nghĩa xấu đặc biệt trong trường hợp này. Thất Sát gặp Kiếp Sát thành cách Lưỡng Sát, có Phi Liêm dễ do tranh đoạt mà mắc điều sai lầm. Một Vũ Sát mà nữ giới cần thiết giảm cái sự mạnh bạo, nhiệt huyết của bản thân xuống để cuộc sống yên bình bớt sóng gió hơn. Nữ mệnh Vũ Sát thường lập gia đình muộn, có trường hợp rất muộn trung niên mới lập gia đình. Một lá số trước người viết có nghiệm lý lập gia đình muộn 32 tuổi vì trong tình yêu đòi hỏi sự nghiêm túc. Lá số kia Vũ Sát tuổi Bính có Đào Hoa cư Mệnh như đương số tuy nhiên không có Hóa Khoa, đặc biệt có Kỵ ở Liêm Trinh nên cuộc sống khá vất vả, lo toan nhiều và có phần ương ngạnh, độc đoán. Đặc biệt đặc tính của Vũ Sát là sự khám phá và có cá tính riêng của bản thân. Bản thân lá số này cũng đánh giá những lời luận Tử Vi của một số thầy ở mức độ trung bình và có khuynh hướng lấn át. Với đương số mệnh tốt hơn vì được Khoa Khôi Lộc, bản chất cách Vũ Sát là người cương nghị tính dâm của Đào Hoa có thể bị khắc chế bởi tính chất này nhưng cần có Thiên Hình, đặc biệt khi có Hóa Khoa. Tuy nhiên gặp hạn xấu cẩn thận sa ngã như người viết đã luận ở trên. Lưu ý tính cô độc của Vũ Sát không thể hiện ở số lượng bạn bè mà chủ yếu ở tại trong tâm trí trống rỗng của bản thân. Lưu ý Vũ Sát có tính dò xét, soi mói và cái tôi khá lớn nên cần thiết để cách cục trở nên giảm tính xung đột giữa chính và tà nên để bản thân luôn được thư giãn, thoải mái giảm tính Sát của cách Lưỡng Sát. Bộ Vũ Sát có Đào Hoa thường ngoài ăn nói có duyên, dịu dàng nhưng trong nội tâm bản ngã lớn, yêu cầu nghiêm túc với bản thân.

Bạn đang xem: Nữ mệnh lá số Vũ Sát cư Mão ( phần 2)

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nữ mệnh lá số Vũ Sát cư Mão ( phần 2)

Nữ mệnh lá số Vũ Sát cư Mão ( phần 2)

Mệnh có cách Vũ Sát có một số trường hợp rất ít là mệnh hiền lành tới ngu ngơ nếu có Triệt tại bản cung và một số trường hợp trong đó nếu có Hóa Khoa cũng là một yếu tố tốt vì Khoa là danh dự, cách ứng xử, giảm tính Sát của sao Thất Sát tại Mệnh. Với đương số thuộc trường hợp đa số còn lại, và cách cục Vũ Sát thực chất có khuyết điểm rất lớn về mặt tính cách do hai chính tinh hành Kim tọa thủ gây ra hiện tượng thái quá. Với chính tinh là gốc, tức cái gọi là tính cách, bản tính làm chủ thể và các bàng tinh định nghĩa đa dạng hơn cho cách cục. Như mệnh có Cự Môn cuộc đời liên quan tới bất mãn, cự cãi và thực tế tồn tại tới từng ngày, từng lúc suy nghĩ ăn sâu vào trong bản tính. Cách Vũ Sát này cũng vậy. Hóa Khoa khiến Sát giảm tính Sát, khiến Đào Hoa ưa thích tự gây ra, tạo ra không đi sai hướng. Vũ Sát có Đào Hoa tính chất ngất tự chủ trong suy nghĩ rất nặng. Ở đây cung an Thân nếu không có Khoa nằm trong một phần cách cục Thất Sát lâm Thân chung thị yểu. Ở đây ý muốn nói là sao Thất Sát cư tại cung an Thân nếu gặp phải hạn xấu không đáng chết cũng chết. Lá số này có cung an Thân không phù hợp, cái dễ gặp là bị ép buộc, áp lực bởi một số hành động tới cung này. Sao Đào Hoa cư tại Mệnh Thân cho ngoại hình hay khuôn mặt một nét khả ái, cũng liên quan tới chuyện tình cảm và vấn đề này sẽ bàn tới ở đoạn sau. Nhìn qua lá số có thể luận cung Mệnh có cá tính khá mạnh mẽ, với cách cục này mệnh tạo không thể là người yếu đuối, có tính cương quyết khi thực hiện một quyết định và tất nhiên sai lầm cũng đầy rẫy khi mà sao thủ mệnh lại có ý nghĩa là mất. Vũ Sát liên quan và ý nghĩa cơ bản là áp lực, nếu trước đây chọn chữ nghiệp nghiệp khác nhau thì cuộc đời sẽ khác nhau và đây mới là cái quan trọng vì mỗi bước đi trong hiện tại là kết quả của tương lai, thực chất bây giờ chưa muộn vì hai đại hạn sau mới quan trọng, ở đây là phần luận tổng quan nên người viết chỉ nêu khái quát không đề cập sâu. Nhiều lý do ảnh hưởng tới mệnh khiến đương số gặp khó khăn trong chuyện tình cảm.

Ở nữ mệnh thì cung Phúc Phối Di chính là cường cung quan trọng. Và tất cả mọi người đều chuyển dịch đại hạn về cung Phúc Đức hay cung Phối vào đại hạn thứ ba. Ở đây cung Phúc Phối Di không tốt mà tồn tại các cách cục xấu tại đây. Ý nghĩa một tổ hợp sao về tính cơ bản không đổi, khi gắn kết với thực tế ngoài cuộc sống trở nên mô tả những cách cục thiên biến vạn hóa ngoài đời. Một chữ Không Kiếp ý nghĩa là tai kiếp bất ngờ, nhưng cũng có thể luận là đi ngược truyền thống, cũng có thể luận là tư tưởng sáng tạo tuy thuộc vào thực tế môi trường tác động ở các trường hợp. Nữ mệnh có Vũ Sát được tặng cho nghị lực, sự quyết đoán, nhưng cũng lấy đi khá nhiều, cũng may là thời nay nam nữ bình quyền nên Vũ Sát bớt đi khổ so với thời xưa. Một sao Hóa Khoa là cứu mệnh cho mệnh Vũ Sát là Khoa Đào giúp cho nhiều cái công việc giải trí trở nên có tác dụng tốt mang tính khoa học. Trong các sách Tử Vi đều nhận định cách cục Vũ Sát rất xấu, là vị trí hung của Thất Sát đặc biệt khi hóa cương thành cô kỵ, tai nạn dễ yểu tử nếu cung an Thân tại đây. Tuy nhiên khi nghiệm lý thấy hoàn toàn cách cục này không hoàn toàn mang ý nghĩa xấu đặc biệt trong trường hợp này. Thất Sát gặp Kiếp Sát thành cách Lưỡng Sát, có Phi Liêm dễ do tranh đoạt mà mắc điều sai lầm. Một Vũ Sát mà nữ giới cần thiết giảm cái sự mạnh bạo, nhiệt huyết của bản thân xuống để cuộc sống yên bình bớt sóng gió hơn. Nữ mệnh Vũ Sát thường lập gia đình muộn, có trường hợp rất muộn trung niên mới lập gia đình. Một lá số trước người viết có nghiệm lý lập gia đình muộn 32 tuổi vì trong tình yêu đòi hỏi sự nghiêm túc. Lá số kia Vũ Sát tuổi Bính có Đào Hoa cư Mệnh như đương số tuy nhiên không có Hóa Khoa, đặc biệt có Kỵ ở Liêm Trinh nên cuộc sống khá vất vả, lo toan nhiều và có phần ương ngạnh, độc đoán. Đặc biệt đặc tính của Vũ Sát là sự khám phá và có cá tính riêng của bản thân. Bản thân lá số này cũng đánh giá những lời luận Tử Vi của một số thầy ở mức độ trung bình và có khuynh hướng lấn át. Với đương số mệnh tốt hơn vì được Khoa Khôi Lộc, bản chất cách Vũ Sát là người cương nghị tính dâm của Đào Hoa có thể bị khắc chế bởi tính chất này nhưng cần có Thiên Hình, đặc biệt khi có Hóa Khoa. Tuy nhiên gặp hạn xấu cẩn thận sa ngã như người viết đã luận ở trên. Lưu ý tính cô độc của Vũ Sát không thể hiện ở số lượng bạn bè mà chủ yếu ở tại trong tâm trí trống rỗng của bản thân. Lưu ý Vũ Sát có tính dò xét, soi mói và cái tôi khá lớn nên cần thiết để cách cục trở nên giảm tính xung đột giữa chính và tà nên để bản thân luôn được thư giãn, thoải mái giảm tính Sát của cách Lưỡng Sát. Bộ Vũ Sát có Đào Hoa thường ngoài ăn nói có duyên, dịu dàng nhưng trong nội tâm bản ngã lớn, yêu cầu nghiêm túc với bản thân.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button