Tử vi

Oan trái nghiệp quả Hình Riêu Không Kiếp

Mọi sự việc ở đời đều có 2 bộ mặt trái ngược nhau như âm dương trong vũ trụ, trắng đen của màu sắc, tốt xấu ở tính cách. Hình Riêu là bộ sao có 2 diện thái đặc biệt, cùng một vị trí đắc địa là Dần Thân Mão Dậu và đứng ở thế tam hợp với nhau phát khởi. Thiên Hình bắt đầu cung dậu kể là tháng giêng, Thiên Riêu kể tử cung Sửu. Như vậu rất khó lòng có 1 bộ Hình Riêu hoàn toàn đắc địa.

Hình là phạt vạ Kim hành nên gọi là thanh kiếm sắc bén để sát phạt. Riêu là siều viết Thủy hành lai láng huyền diệu hơn đời, đặc biệt đứng cặp với Xương Khúc là người có tài văn học như thần đồng. Quan trọng là Hình Riêu đứng cặp với bộ nào hợp tình hợp cảnh làm cho bộ đó có một ý nghĩa tăng lên, lợi hay hại tuỳ trường hợp.

Người Kim Mệnh đóng ở Thân cung có Thất sát gặp ngay Thiên hình ở đó là một uy dũng khó ai bì, trái lại Mộc mệnh gặp Thất sát ở Thìn Tuất có Hình kể như bản án giảm thọ bất đắc kỳ tử dán ngay trước ngực. Hình ở Thìn Tuất thì Riêu phải ở Dần Thân mới đắc địa, nếu vô phước bị non yểu sẽ thành bà cô ông mãnh. Hình ở Sửu Riêu dương nhiên ở Tỵ đó là oan trái, trường hợp gặp bộ Long Phượng Tả Hữu Xương Khúc là nghiệp quả chưa hết căn duyên.

Bạn đang xem: Oan trái nghiệp quả Hình Riêu Không Kiếp

Hàng Chi 12 tuổi, 6 tuổi dương ( dương nam, dương nữ ) Thìn Tuất Tí Ngọ Dần Thân, Đào hoa gặp Riêu ví như sen ở trong ao hồ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Còn 6 tuổi âm (âm nam, âm nữ) sự sa ngã đồi truỵ như se tụt dốc (1). Đặc biệt cung Phúc đức vô chính diệu được Nhật Nguyệt sáng sủa đóng chiếu mà có Riêu ở trong là phúc đức vô biên, linh thiêng phù trợ.

Không Kiếp là ác sát không bao giờ tử tế với ai , chỉ trừ có 1 Phá Quân là vị chỉ huy tối cao trực tiếp bản tính hung bạo chỉ chuyên phá hoại. Không Kiếp vốn là hạng dao búa hợp tình hợp cảnh nên chịu phục tùng hùa nhau gây sự chẳng lành. Trường hợp Phá Quân đắc địa hay Không Kiếp ở Dần Thân Tỵ Hợi chỉ nhất thời đưa nhau lên, sau vẫn tàn tạ như mọi vị trí khác.

Bốn chục năm trước đây bài hát “Tiễn chân anh Khóa” như được hầu hết thôn quê kẻ chợ biết đến. Một tác phẩm bình dân giản dị do nhà văn Á Nam Trần Tuấn Khải hạ bút.

Ông tuổi Ất Mùi ngày 18 tháng 9 giờ Sửu, sống dưới thời bị ngoại trị. Lượng sức mình không thể làm gì khác hơn là lay động lòng dân trước sức mạnh của kẻ xâm lăng ( Thân ở Thê Quan Phù) bằng lời văn cho thật réo rắt cảm động mà phải ẩn dưới một hình thức thông thường. Ông đã thành công, cái tên Á -Nam đã được ghi vào lịc sử văn học đồng hành với Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tản Đà.

Người tuổi Ất Mùi mệnh nằm ở Dậu, Thân ở Hợi biết ngay người này lo việc đời là thế nào (Mệnh Tang môn, Thân Quan Phù). Người Hợi Mão Mùi là chủ nhân của Thiên lộc thuộc hàng Ất. Nhưng trong 3 tuổi Ất Hợi , Ất Mão, Ất Mùi, người Ất Mùi phải đứng sau chót, thường gặp nhiều trở lực trên đường đời vì Ất khắc Mùi. Rành rành Mệnh Lộc Thân Quyền mà chẳng quyền hành gì. Lộc chỉ là túc dụng. Tam hoá liên châu ở Tuất là có tiếng mà không có miếng. Ất Mùi Kim mệnh cho thấy từ Cự Cơ (Mệnh) đến Thiên Lương (Thân) Thiên Đồng ( tam hợp Mệnh) coi như vô chính diệu nên Văn Xương (Kim) được kể như đắc cách phối hiệp cùng Riêu cùng cung Dậu lập thành bộ Riêu Xương là gì mà không thu hút được lòng thế nhân cảm mến. Thiên Lương (thổ) ở Hợi (tam hợp) là tao nhân mặc khách đắn đo chín chắn hành động của mình, tâm thần giao cảm cùng non sanh gió mát.

Á Nam cũng như Sào Nam tiên sinh, 2 vị cùng trường hợp Mệnh Tang Môn thân Quan Phù đắc Riêu Xương Khoa Quyền Lộc mà không tơ hào mùi tục luỵ. Nhờ Riêu Xương làm phương tiện lay động lòng người đang mơ mộng, hai ông đều tránh được Không Kiếp, nếu không thành linh thánh của giang sơn, ít ra cũng lhần thiêng một cõi (Riêu đắc địa).

Người Thái Tuế một khi oan nghiêp còn theo đuổi, khi sống đã là chánh nhân, lẽ nào lúc qui hồi lại là ma quỉ.

(1) Phải phân tích sự khác biệt tính cách giữa Hồng Loan và Đào Hoa, Không nên vơ đũa cả nắm nói chung là Hồng Đào. Hồng Loan là rực rỡ thắm tươi tốt đẹp đượm ý chính đính, còn Đào Hoa là sắc sỡ loè loẹt có vẻ lẳng lơ.

Hồng Loan gặp Riêu. rất ít có, là sắc đẹp đoan trang đổ quán xiêu thành (nữ) phương phi tuấn tú ( nam). Đắc địa hay không Hồng Loan ở tứ sinh Riêu ở Dần Thân Mão Dậu tuỳ theo vị trí quyết dịnh chánh tà. Riêng Hồng Loan vẫn trên bậc Đào Hoa về phần thuỳ mị, dẫu có sa ngã một giai đoạn nào đó rồi cũng hối cải.

(Tử vi nghiệm lý toàn thư – tác giả Thiên Lương)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Oan trái nghiệp quả Hình Riêu Không Kiếp

Mọi sự việc ở đời đều có 2 bộ mặt trái ngược nhau như âm dương trong vũ trụ, trắng đen của màu sắc, tốt xấu ở tính cách. Hình Riêu là bộ sao có 2 diện thái đặc biệt, cùng một vị trí đắc địa là Dần Thân Mão Dậu và đứng ở thế tam hợp với nhau phát khởi. Thiên Hình bắt đầu cung dậu kể là tháng giêng, Thiên Riêu kể tử cung Sửu. Như vậu rất khó lòng có 1 bộ Hình Riêu hoàn toàn đắc địa.

Hình là phạt vạ Kim hành nên gọi là thanh kiếm sắc bén để sát phạt. Riêu là siều viết Thủy hành lai láng huyền diệu hơn đời, đặc biệt đứng cặp với Xương Khúc là người có tài văn học như thần đồng. Quan trọng là Hình Riêu đứng cặp với bộ nào hợp tình hợp cảnh làm cho bộ đó có một ý nghĩa tăng lên, lợi hay hại tuỳ trường hợp.

Người Kim Mệnh đóng ở Thân cung có Thất sát gặp ngay Thiên hình ở đó là một uy dũng khó ai bì, trái lại Mộc mệnh gặp Thất sát ở Thìn Tuất có Hình kể như bản án giảm thọ bất đắc kỳ tử dán ngay trước ngực. Hình ở Thìn Tuất thì Riêu phải ở Dần Thân mới đắc địa, nếu vô phước bị non yểu sẽ thành bà cô ông mãnh. Hình ở Sửu Riêu dương nhiên ở Tỵ đó là oan trái, trường hợp gặp bộ Long Phượng Tả Hữu Xương Khúc là nghiệp quả chưa hết căn duyên.

Hàng Chi 12 tuổi, 6 tuổi dương ( dương nam, dương nữ ) Thìn Tuất Tí Ngọ Dần Thân, Đào hoa gặp Riêu ví như sen ở trong ao hồ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Còn 6 tuổi âm (âm nam, âm nữ) sự sa ngã đồi truỵ như se tụt dốc (1). Đặc biệt cung Phúc đức vô chính diệu được Nhật Nguyệt sáng sủa đóng chiếu mà có Riêu ở trong là phúc đức vô biên, linh thiêng phù trợ.

Không Kiếp là ác sát không bao giờ tử tế với ai , chỉ trừ có 1 Phá Quân là vị chỉ huy tối cao trực tiếp bản tính hung bạo chỉ chuyên phá hoại. Không Kiếp vốn là hạng dao búa hợp tình hợp cảnh nên chịu phục tùng hùa nhau gây sự chẳng lành. Trường hợp Phá Quân đắc địa hay Không Kiếp ở Dần Thân Tỵ Hợi chỉ nhất thời đưa nhau lên, sau vẫn tàn tạ như mọi vị trí khác.

Bốn chục năm trước đây bài hát “Tiễn chân anh Khóa” như được hầu hết thôn quê kẻ chợ biết đến. Một tác phẩm bình dân giản dị do nhà văn Á Nam Trần Tuấn Khải hạ bút.

Ông tuổi Ất Mùi ngày 18 tháng 9 giờ Sửu, sống dưới thời bị ngoại trị. Lượng sức mình không thể làm gì khác hơn là lay động lòng dân trước sức mạnh của kẻ xâm lăng ( Thân ở Thê Quan Phù) bằng lời văn cho thật réo rắt cảm động mà phải ẩn dưới một hình thức thông thường. Ông đã thành công, cái tên Á -Nam đã được ghi vào lịc sử văn học đồng hành với Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tản Đà.

Người tuổi Ất Mùi mệnh nằm ở Dậu, Thân ở Hợi biết ngay người này lo việc đời là thế nào (Mệnh Tang môn, Thân Quan Phù). Người Hợi Mão Mùi là chủ nhân của Thiên lộc thuộc hàng Ất. Nhưng trong 3 tuổi Ất Hợi , Ất Mão, Ất Mùi, người Ất Mùi phải đứng sau chót, thường gặp nhiều trở lực trên đường đời vì Ất khắc Mùi. Rành rành Mệnh Lộc Thân Quyền mà chẳng quyền hành gì. Lộc chỉ là túc dụng. Tam hoá liên châu ở Tuất là có tiếng mà không có miếng. Ất Mùi Kim mệnh cho thấy từ Cự Cơ (Mệnh) đến Thiên Lương (Thân) Thiên Đồng ( tam hợp Mệnh) coi như vô chính diệu nên Văn Xương (Kim) được kể như đắc cách phối hiệp cùng Riêu cùng cung Dậu lập thành bộ Riêu Xương là gì mà không thu hút được lòng thế nhân cảm mến. Thiên Lương (thổ) ở Hợi (tam hợp) là tao nhân mặc khách đắn đo chín chắn hành động của mình, tâm thần giao cảm cùng non sanh gió mát.

Á Nam cũng như Sào Nam tiên sinh, 2 vị cùng trường hợp Mệnh Tang Môn thân Quan Phù đắc Riêu Xương Khoa Quyền Lộc mà không tơ hào mùi tục luỵ. Nhờ Riêu Xương làm phương tiện lay động lòng người đang mơ mộng, hai ông đều tránh được Không Kiếp, nếu không thành linh thánh của giang sơn, ít ra cũng lhần thiêng một cõi (Riêu đắc địa).

Người Thái Tuế một khi oan nghiêp còn theo đuổi, khi sống đã là chánh nhân, lẽ nào lúc qui hồi lại là ma quỉ.

(1) Phải phân tích sự khác biệt tính cách giữa Hồng Loan và Đào Hoa, Không nên vơ đũa cả nắm nói chung là Hồng Đào. Hồng Loan là rực rỡ thắm tươi tốt đẹp đượm ý chính đính, còn Đào Hoa là sắc sỡ loè loẹt có vẻ lẳng lơ.

Hồng Loan gặp Riêu. rất ít có, là sắc đẹp đoan trang đổ quán xiêu thành (nữ) phương phi tuấn tú ( nam). Đắc địa hay không Hồng Loan ở tứ sinh Riêu ở Dần Thân Mão Dậu tuỳ theo vị trí quyết dịnh chánh tà. Riêng Hồng Loan vẫn trên bậc Đào Hoa về phần thuỳ mị, dẫu có sa ngã một giai đoạn nào đó rồi cũng hối cải.

(Tử vi nghiệm lý toàn thư – tác giả Thiên Lương)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button