Tử vi

Phá Quân : Âm Thuỷ

Sát Phá Tham luôn nằm trong thế tam hợp, theo thứ tự của nó là Thất sát (kim)–>Phá Quân (thuỷ) –> Tham lang (mộc) cũng tương tự như Tử Liêm Vũ, Phá Quân như vị vua của thế Sát Phá Tham, cho nên Thất sát chủ Quan lộc cùng uy quyền. Tham lang chủ Tài cung, tiền bạc. cho nên Thất sát thường chủ võ cách, nắm uy quyền còn Tham lang chủ về tiền tài, kinh thương.

Do Tử vi là vua của hệ 14 chính tinh, mà nhất định chỉ có 1 ông vua, cho nên Phá quân chỉ ở thế đối lập với Tử vi, điều đó được thể hiện rõ qua việc Thiên Tướng ngăn chặn Phá Quân bằng cách đối xung, Thiên Phủ ngăn chặn Thất sát cũng bằng sự đối xung, mà Phủ Tướng vốn theo Tử Liêm Vũ, Phủ Tướng và Tử Liêm Vũ có sự ổn định, theo lề lối, phép tắc, ưa cát tinh triều củng là quần thần khánh hội chủ về có quyền thế. Tuy nhiên ở thời hiện đại thì Tử Phủ Vũ Tướng chủ về giữ gìn bảo vệ, còn Sát Phá Tham có tính xông sáo hơn nên mang tính khai sáng, cho nên tuỳ từng lĩnh vực trong xã hội mà cần giữ gìn bảo vệ cái cũ, cái vốn có, để giữ trật tự ổn định xã hội. mặt khác lại cần sự ngông cuồng, sáng tạo, sự đổi mới của Sát phá tham để làm cách mạng mang tính khai phá để phát triển tốt hơn. cho nên 2 hệ Tử Phủ Vũ Tướng và Sát Phá Tham tuy là đối nghịch nhưng lại có sự gắn kết với nhau, Sát phá Tham khai phá dựa trên cái hệ thống có sẵn của Tử Phũ Vũ Tướng và Tử Phủ Vũ Tướng giữ gìn và quản lý cái Sát phá Tham đã khai phá được.

Phá Quân làm chủ cách Sát Phá Tham, mà Sát Phá Tham là bộ sao chủ biến động, cho nên nó thường có thể mang 2 trạng thái đối nghịch nhau như “phá hoại” hay “sáng tạo”, “ổn định” hay “thiếu ổn định”, “làm càn”hay “can đảm”…tuỳ vào phụ tinh và tứ hoá mà sẽ có các trạng thái khác nhau. Phá quân hoá khí là Hao tinh chủ về sự phá tán, chơi bời, ngông cuồng đây là chủ về sự phá hoại, nếu đi cùng Hoá kỵ, Kình Đà không kiếp thì tính chất phá hoại càng gia tăng mạnh mẽ, Phá Quân Kình Đà thì làm điều ngang tàng, không theo luật lệ xã hội, Phá hoả Linh thì bôn ba lao lực vì Phá Quân thuỷ còn Hoả Linh hoả mãnh liệt dẫn tới Thuỷ hoả giao chiến mà trở nên xung đột, Phá Không Kiếp thì lại mang tính chất phá mạnh, sẵn sàng đập cũ xây mơi. nhất là khi chúng có Hoá kỵ đồng độ chủ về cái sự phá tán mang đến tai hoạ và thị phi, lao lực nhiều hơn. nếu Phá quân đi cùng với Hao thì có thể chơi bời, nghiện ngập mà tán tài, bản mệnh không vững vàng như ở nơi Tử Tuyệt thì rất đúng, thật khó để có thể giữ được tiền,làm được ít mà phá thì nhiều nên chủ “phá hoại” là như vậy.

Bạn đang xem: Phá Quân : Âm Thuỷ

(Dẫn theo trang kimca.net)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phá Quân : Âm Thuỷ

Sát Phá Tham luôn nằm trong thế tam hợp, theo thứ tự của nó là Thất sát (kim)–>Phá Quân (thuỷ) –> Tham lang (mộc) cũng tương tự như Tử Liêm Vũ, Phá Quân như vị vua của thế Sát Phá Tham, cho nên Thất sát chủ Quan lộc cùng uy quyền. Tham lang chủ Tài cung, tiền bạc. cho nên Thất sát thường chủ võ cách, nắm uy quyền còn Tham lang chủ về tiền tài, kinh thương.

Do Tử vi là vua của hệ 14 chính tinh, mà nhất định chỉ có 1 ông vua, cho nên Phá quân chỉ ở thế đối lập với Tử vi, điều đó được thể hiện rõ qua việc Thiên Tướng ngăn chặn Phá Quân bằng cách đối xung, Thiên Phủ ngăn chặn Thất sát cũng bằng sự đối xung, mà Phủ Tướng vốn theo Tử Liêm Vũ, Phủ Tướng và Tử Liêm Vũ có sự ổn định, theo lề lối, phép tắc, ưa cát tinh triều củng là quần thần khánh hội chủ về có quyền thế. Tuy nhiên ở thời hiện đại thì Tử Phủ Vũ Tướng chủ về giữ gìn bảo vệ, còn Sát Phá Tham có tính xông sáo hơn nên mang tính khai sáng, cho nên tuỳ từng lĩnh vực trong xã hội mà cần giữ gìn bảo vệ cái cũ, cái vốn có, để giữ trật tự ổn định xã hội. mặt khác lại cần sự ngông cuồng, sáng tạo, sự đổi mới của Sát phá tham để làm cách mạng mang tính khai phá để phát triển tốt hơn. cho nên 2 hệ Tử Phủ Vũ Tướng và Sát Phá Tham tuy là đối nghịch nhưng lại có sự gắn kết với nhau, Sát phá Tham khai phá dựa trên cái hệ thống có sẵn của Tử Phũ Vũ Tướng và Tử Phủ Vũ Tướng giữ gìn và quản lý cái Sát phá Tham đã khai phá được.

Phá Quân làm chủ cách Sát Phá Tham, mà Sát Phá Tham là bộ sao chủ biến động, cho nên nó thường có thể mang 2 trạng thái đối nghịch nhau như “phá hoại” hay “sáng tạo”, “ổn định” hay “thiếu ổn định”, “làm càn”hay “can đảm”…tuỳ vào phụ tinh và tứ hoá mà sẽ có các trạng thái khác nhau. Phá quân hoá khí là Hao tinh chủ về sự phá tán, chơi bời, ngông cuồng đây là chủ về sự phá hoại, nếu đi cùng Hoá kỵ, Kình Đà không kiếp thì tính chất phá hoại càng gia tăng mạnh mẽ, Phá Quân Kình Đà thì làm điều ngang tàng, không theo luật lệ xã hội, Phá hoả Linh thì bôn ba lao lực vì Phá Quân thuỷ còn Hoả Linh hoả mãnh liệt dẫn tới Thuỷ hoả giao chiến mà trở nên xung đột, Phá Không Kiếp thì lại mang tính chất phá mạnh, sẵn sàng đập cũ xây mơi. nhất là khi chúng có Hoá kỵ đồng độ chủ về cái sự phá tán mang đến tai hoạ và thị phi, lao lực nhiều hơn. nếu Phá quân đi cùng với Hao thì có thể chơi bời, nghiện ngập mà tán tài, bản mệnh không vững vàng như ở nơi Tử Tuyệt thì rất đúng, thật khó để có thể giữ được tiền,làm được ít mà phá thì nhiều nên chủ “phá hoại” là như vậy.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button