Tử vi

Phá Quân bí cấp luận chế hóa cách

Bài viết này luận có phần khác với các cách giao hội cơ bản với bàng tinh của Phá Quân, nếu nghiên cứu tử vi ở mức sơ khai chỉ nên tham khảo ở phần kiến thức cơ bản của các tinh hệ Phá Quân tránh luận sai lầm với một số trường hợp đặc biệt của Phá Quân thủ mệnh khi luận giao hội tính chất biến hóa bất định và mức khí hình của đương số khác nhau chịu ảnh hưởng tính cách xã hội nơi sinh sống. Ở câu phú thường được luận ” Lộc phùng xung Phá cát xứ tàng hung”. Trong đa phần các trường hợp mệnh tạo khi luận thì cách cục Phá Quân ngộ Lộc Tồn là cách cục mang ý nghĩa xấu vì sự xung đột tính chất của chính tinh Phá Quân và sao Lộc Tồn đứng vị trí quan trọng của nhóm sao an theo Thiên Can. Tuy nhiên nếu người nghiên cứu tử vi nghiệm lý một thời gian dài với các lá số mệnh Phá Quân ngộ Lộc Tồn sẽ gặp các trường hợp đặc biệt biến hóa với mức độ khí hình ban đầu thấp, tức mệnh tạo thuở nhỏ trợ lực ở về kiến thức lẫn tài sản từ phụ mẫu để lại không lớn, một số trường hợp bôn ba vất vả kiếm sống qua ngày. Tuy nhiên theo vận chuyển động thì mệnh cách có sự tăng cường mức khí hình rất vượng, tham vọng và tầm nhìn trở nên lớn khi tiếp xúc với thành phần địa vị cao trong xã hội hoặc một trường hợp đặc biệt của Phá Quân do chính nội tâm của bản thân tạo ra cách cục này. Với bố cục được tạo ra thì chế hóa được gần như tất cả các cách cục xấu Sát Kỵ Hình giao hội của Sát Tinh.

Phá Quân khi đắc cách là vượt qua thay đổi hoàn toàn, phá vỡ các chuẩn mực với lẽ thông thường, đi tới việc nắm giữ, trụ vững và khám phá sâu cơ hội trong khó khăn lớn. Một số kẻ gây dựng từ tay trắng có cách cục này đều xuất hiện ngã rẽ lớn khi trưởng thành nếu ban đầu Phá Quân có khuynh hướng phá phách, chơi bời, đánh nhau hóa thành văn cách có trợ cách. Trước khi biến đổi Phá Quân việc Tham Lang cần thay đổi tầm nhìn, tham vọng cho nhóm Sát Phá Tham. Cách cục Phá Quân ngộ Lộc Tồn là tạo ra sự mâu thuẫn nội tại của bản thân, một bên cố gắng phá bỏ những khuyết điểm, một bên cố gắng giữ lại, ổn định dẫn tới trong một vài trường hợp, thường có mặt có Hỏa Linh, đặc biệt là Hỏa Tinh nhập cung độ Sinh Vượng tính cát hóa càng lớn. Tức Tham Lang đồng độ với Hỏa Tinh đắc vòng Trường Sinh thì Phá Quân ngộ Lộc Tồn trở thành cách cục tốt đẹp. Một trường hợp khác là Tham Lang ngộ Văn Xương cũng được luận ở cách cục này. Cách cục Phá Quân ngộ Lộc Tồn mang tính mâu thuẫn, nếu gặp thêm Hóa Kỵ tăng cường khuyết điểm. Cách cục này chịu tác động rất lớn từ vận kích phát, đặc biệt với bố cục Tham Hỏa hay Tham Xương khả năng định hướng bố cục theo khuynh hướng tài cách rất mạnh, do đó cổ nhân thường luận Hỏa Tham tương ngộ là bạo phát cách.

Đây xét với Hỏa Tham cách chính yếu chưa biến hóa, nếu giao hội với bàng tinh khiến tính chất thay đổi mang ý nghĩa khác. Phá Quân là sao của thay đổi, tính động nặng do vậy chủ sự thành bại thất thường, nếu gặp Lộc Tồn thành hai khuynh hướng. Thứ nhất biến hóa theo chiều hướng luôn giữ vững, nắm vững mục tiêu khi đặt ra từ Tham Lang, chủ động hướng về phía trước. Cách cục còn lại biến đổi theo chiều hướng thất thường, cần thay đổi lại phần ôm giữ không chịu thay đổi, dẫn tới cách phá sản, thất vọng. Phá Quân thủ mệnh, đặc biệt bố cục Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm hoặc các cách cục khi Cự Môn giao hội với Cơ Đồng, Âm Lương giao hội với Thái Dương đều cần thiết đắc vòng Trường Sinh là cách tiến khí, phát triển trong khó khăn, mâu thuẫn. Với Phá Quân gặp Lộc Tồn, đặc biệt là Tồn Không Kiếp hay Tồn Kỵ rất cần đắc Sinh Vượng để cát hóa cách cục. Nhược bằng không gặp bố cục trên tránh Hỏa Linh Hư Khốc giao hội, hay Đào Hồng Không Kiếp đều là cách cục xấu. Phá Quân ngộ Tam Không tức Tuần, Triệt, Thiên Không cũng thuộc cách đặc biệt của sao này. Phá Quân nếu trong nhóm Sát Phá Tham hoàn chỉnh rất ưa gặp Tam Không, đặc biệt là cách Tam Không giao hội với các sao tăng tính chuyển động như Kình Hao, Đà Hao. Với Phá Quân gặp Tồn Kỵ, nếu mệnh cách thuộc Phá Quân chủ nắm giữ, vững với tham muốn của Tham Lang và lý tưởng của sao này thì hoàn toàn khiến Tồn Kỵ thành trợ cách đặc biệt.

Bạn đang xem: Phá Quân bí cấp luận chế hóa cách

Về biểu hiện của cách cục đương số luôn gặp mâu thuẫn với các việc làm, Phá Quân ưa phá bỏ thay đổi tuy nhiên lại xuất hiện bất mãn mới theo chiều hướng phát triển, với Hóa Kỵ ở đây chủ sự cạnh tranh, ghen tị khiến mệnh cách luôn cố gắng hết tham vọng này tới tham vọng lớn hơn, nếu có Tham Hỏa Kỵ ngộ Tam Không tính chất này rất mạnh. Tham Lang thuộc cách Tham Hỏa trợ lực cho Phá Quân phân thành nhiều bố cục đắc cách. Trường hợp này gặp các sao tăng tính quan trọng rất tốt, tuy nhiên kỵ các cách cục ổn định như gặp Khoa Xương Khúc luận xấu do động lực của tham muốn không mang tính liên tục do mâu thuẫn. Nếu Phá Quân ngộ Tồn Kỵ Hỏa có Sinh Vượng ngộ Tam Hóa là cách cục thượng cách, ứng với tài cách rất lớn, mệnh tạo có phẩm chất giữ vững mục tiêu, vượt qua khó khăn, giỏi thay đổi cho phù hợp mà thành tựu. Khi luận giải lá số cần nhận rõ tất cả các bố cục giao hội của mệnh, trợ lực của cung an Thân tới mệnh. Các đại vận đặc biệt đại vận thứ hai khiến bố cục Mệnh cách thay đổi. Nếu Phá Quân ban đầu ngộ các trường hợp kỵ như Lộc Tồn, Kiếp Kỵ,…cơ bản, nếu có trợ lực từ các bố cục khác luận là cách cục được đắc thời. Do vậy, khác với luận thông thường việc xét các trường hợp kỵ của Phá Quân hay các Chính Tinh khác phối hợp để luận kết cục. Ứng với câu phú ” Sát tinh đắc địa phát dã như lôi”. Đa phần các bố cục này đều xuất phât từ khó khăn, có đặc điểm đặc biệt mà tạo nên kỳ tích. Vòng vận hành đi tối quan trọng với Phá Quân dạng này.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phá Quân bí cấp luận chế hóa cách

Bài viết này luận có phần khác với các cách giao hội cơ bản với bàng tinh của Phá Quân, nếu nghiên cứu tử vi ở mức sơ khai chỉ nên tham khảo ở phần kiến thức cơ bản của các tinh hệ Phá Quân tránh luận sai lầm với một số trường hợp đặc biệt của Phá Quân thủ mệnh khi luận giao hội tính chất biến hóa bất định và mức khí hình của đương số khác nhau chịu ảnh hưởng tính cách xã hội nơi sinh sống. Ở câu phú thường được luận ” Lộc phùng xung Phá cát xứ tàng hung”. Trong đa phần các trường hợp mệnh tạo khi luận thì cách cục Phá Quân ngộ Lộc Tồn là cách cục mang ý nghĩa xấu vì sự xung đột tính chất của chính tinh Phá Quân và sao Lộc Tồn đứng vị trí quan trọng của nhóm sao an theo Thiên Can. Tuy nhiên nếu người nghiên cứu tử vi nghiệm lý một thời gian dài với các lá số mệnh Phá Quân ngộ Lộc Tồn sẽ gặp các trường hợp đặc biệt biến hóa với mức độ khí hình ban đầu thấp, tức mệnh tạo thuở nhỏ trợ lực ở về kiến thức lẫn tài sản từ phụ mẫu để lại không lớn, một số trường hợp bôn ba vất vả kiếm sống qua ngày. Tuy nhiên theo vận chuyển động thì mệnh cách có sự tăng cường mức khí hình rất vượng, tham vọng và tầm nhìn trở nên lớn khi tiếp xúc với thành phần địa vị cao trong xã hội hoặc một trường hợp đặc biệt của Phá Quân do chính nội tâm của bản thân tạo ra cách cục này. Với bố cục được tạo ra thì chế hóa được gần như tất cả các cách cục xấu Sát Kỵ Hình giao hội của Sát Tinh.

Phá Quân khi đắc cách là vượt qua thay đổi hoàn toàn, phá vỡ các chuẩn mực với lẽ thông thường, đi tới việc nắm giữ, trụ vững và khám phá sâu cơ hội trong khó khăn lớn. Một số kẻ gây dựng từ tay trắng có cách cục này đều xuất hiện ngã rẽ lớn khi trưởng thành nếu ban đầu Phá Quân có khuynh hướng phá phách, chơi bời, đánh nhau hóa thành văn cách có trợ cách. Trước khi biến đổi Phá Quân việc Tham Lang cần thay đổi tầm nhìn, tham vọng cho nhóm Sát Phá Tham. Cách cục Phá Quân ngộ Lộc Tồn là tạo ra sự mâu thuẫn nội tại của bản thân, một bên cố gắng phá bỏ những khuyết điểm, một bên cố gắng giữ lại, ổn định dẫn tới trong một vài trường hợp, thường có mặt có Hỏa Linh, đặc biệt là Hỏa Tinh nhập cung độ Sinh Vượng tính cát hóa càng lớn. Tức Tham Lang đồng độ với Hỏa Tinh đắc vòng Trường Sinh thì Phá Quân ngộ Lộc Tồn trở thành cách cục tốt đẹp. Một trường hợp khác là Tham Lang ngộ Văn Xương cũng được luận ở cách cục này. Cách cục Phá Quân ngộ Lộc Tồn mang tính mâu thuẫn, nếu gặp thêm Hóa Kỵ tăng cường khuyết điểm. Cách cục này chịu tác động rất lớn từ vận kích phát, đặc biệt với bố cục Tham Hỏa hay Tham Xương khả năng định hướng bố cục theo khuynh hướng tài cách rất mạnh, do đó cổ nhân thường luận Hỏa Tham tương ngộ là bạo phát cách.

Đây xét với Hỏa Tham cách chính yếu chưa biến hóa, nếu giao hội với bàng tinh khiến tính chất thay đổi mang ý nghĩa khác. Phá Quân là sao của thay đổi, tính động nặng do vậy chủ sự thành bại thất thường, nếu gặp Lộc Tồn thành hai khuynh hướng. Thứ nhất biến hóa theo chiều hướng luôn giữ vững, nắm vững mục tiêu khi đặt ra từ Tham Lang, chủ động hướng về phía trước. Cách cục còn lại biến đổi theo chiều hướng thất thường, cần thay đổi lại phần ôm giữ không chịu thay đổi, dẫn tới cách phá sản, thất vọng. Phá Quân thủ mệnh, đặc biệt bố cục Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm hoặc các cách cục khi Cự Môn giao hội với Cơ Đồng, Âm Lương giao hội với Thái Dương đều cần thiết đắc vòng Trường Sinh là cách tiến khí, phát triển trong khó khăn, mâu thuẫn. Với Phá Quân gặp Lộc Tồn, đặc biệt là Tồn Không Kiếp hay Tồn Kỵ rất cần đắc Sinh Vượng để cát hóa cách cục. Nhược bằng không gặp bố cục trên tránh Hỏa Linh Hư Khốc giao hội, hay Đào Hồng Không Kiếp đều là cách cục xấu. Phá Quân ngộ Tam Không tức Tuần, Triệt, Thiên Không cũng thuộc cách đặc biệt của sao này. Phá Quân nếu trong nhóm Sát Phá Tham hoàn chỉnh rất ưa gặp Tam Không, đặc biệt là cách Tam Không giao hội với các sao tăng tính chuyển động như Kình Hao, Đà Hao. Với Phá Quân gặp Tồn Kỵ, nếu mệnh cách thuộc Phá Quân chủ nắm giữ, vững với tham muốn của Tham Lang và lý tưởng của sao này thì hoàn toàn khiến Tồn Kỵ thành trợ cách đặc biệt.

Về biểu hiện của cách cục đương số luôn gặp mâu thuẫn với các việc làm, Phá Quân ưa phá bỏ thay đổi tuy nhiên lại xuất hiện bất mãn mới theo chiều hướng phát triển, với Hóa Kỵ ở đây chủ sự cạnh tranh, ghen tị khiến mệnh cách luôn cố gắng hết tham vọng này tới tham vọng lớn hơn, nếu có Tham Hỏa Kỵ ngộ Tam Không tính chất này rất mạnh. Tham Lang thuộc cách Tham Hỏa trợ lực cho Phá Quân phân thành nhiều bố cục đắc cách. Trường hợp này gặp các sao tăng tính quan trọng rất tốt, tuy nhiên kỵ các cách cục ổn định như gặp Khoa Xương Khúc luận xấu do động lực của tham muốn không mang tính liên tục do mâu thuẫn. Nếu Phá Quân ngộ Tồn Kỵ Hỏa có Sinh Vượng ngộ Tam Hóa là cách cục thượng cách, ứng với tài cách rất lớn, mệnh tạo có phẩm chất giữ vững mục tiêu, vượt qua khó khăn, giỏi thay đổi cho phù hợp mà thành tựu. Khi luận giải lá số cần nhận rõ tất cả các bố cục giao hội của mệnh, trợ lực của cung an Thân tới mệnh. Các đại vận đặc biệt đại vận thứ hai khiến bố cục Mệnh cách thay đổi. Nếu Phá Quân ban đầu ngộ các trường hợp kỵ như Lộc Tồn, Kiếp Kỵ,…cơ bản, nếu có trợ lực từ các bố cục khác luận là cách cục được đắc thời. Do vậy, khác với luận thông thường việc xét các trường hợp kỵ của Phá Quân hay các Chính Tinh khác phối hợp để luận kết cục. Ứng với câu phú ” Sát tinh đắc địa phát dã như lôi”. Đa phần các bố cục này đều xuất phât từ khó khăn, có đặc điểm đặc biệt mà tạo nên kỳ tích. Vòng vận hành đi tối quan trọng với Phá Quân dạng này.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button