Tử vi

Phá Quân độc tọa tại Dần Thân (phần 1)

Phá Quân tại vị trí cung Dần Thân (phần 1)

Sao Phá Quân thuộc nhóm Sát Phá Tham khi độc tọa tức bộ Sát Phá Tham đầy đủ tính chất. Phá Quân đứng một mình tại các vị trí Dần Thân, Tí Ngọ, Thìn Tuất. Giao hội với Tử Vũ Liêm hình thành cách Tử Phá, Vũ Phá và Liêm Phá. Sao này được luận ít có vị trí đắc địa trong 12 cung vì đều mang khuyết điểm trong cách cục. Phá Quân độc tọa tại cung Dần Thân tương đối tốt đẹp so với các vị trí khác, ở đây bộ Sát Phá Tham khá yếu do Tử Vi cư Tí Ngọ điều khiển nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Phá Quân tại trường hợp này đầy đủ tính chất. Phá Quân nổi vật ở tính tiên phong đi đầu và sự khai sáng. Tính chất này có được do Phá Quân đưa ra những phương án trái với truyền thống lý tưởng của Tử Vi để thực hiện do thời cơ tức Thiên Cơ tại vị trí nhị hợp thay đổi. Bản thân Phá Quân chứa tính sát phạt, thường có tính chất tự tìm hiểu do tính động lớn, qua đó nếu hợp cách có tính chuyên môn cao do sức khám phá lớn, ở đây có thể dẫn tới công việc theo hướng nghiên cứu khoa học nếu được các Văn tinh như Khôi Việt, Xương Khúc, Khoa đặc biệt là bộ Xương Khúc giao hội. Phá Quân thủ Mệnh khó có được tính ổn định, một số trường hợp có tính động lớn ở tâm trí gây tác động xấu tới hành động của bản thân. Phá Quân độc toa tại Dần Thân xét tới trường hợp sáng tạo nên sự nghiệp khi đắc cách, đây là Phá Quân đi đầu có tính chất đổi mới so với lề lối cũ và thường gặp khó khăn, gian khổ. Nếu sáng tạo ra cái xấu xa trái ngược với đạo đức thì Phá Quân trở thành phá hoại. Qua nghiệm lí các cách Phá Quân độc tọa tại Dần Thân nổi bật nhất ở ý chí quyết tâm khi thực hiện các công việc, ý tưởng của Tham Lang. Do tinh hệ sao Tử Vi tại đây có tính chất xây dựng xã hội và mang chính nghĩa, tư tưởng của số đông nên Phá Quân khó có được sự thành công nhờ thay đổi lý tưởng của Tử Vi.

Bộ Sát Phá Tham có Thất Sát nhập La Võng và Tham Lang cư Tí Ngọ đối xung với Tử Vi khó tạo thành bố cục hay, sao Thất Sát ở cung Thìn Tuất có tính nhầm lẫn và Tham Lang thường có kế hoạch tầm thường khi Tử Vi bên ngoài đầy đủ tính chất của Đế Tinh. Cổ thư nhắc đến việc làm của Phá Quân là phá hoại rồi kiến thiết tức nhắc tới khi Tử Vi là chính đạo, Sát Phá Tham là tà. Phá Quân hóa khí thành Hao, tức sự mất mát, thay đổi. Phá Quân giỏi đoạt nhưng không giỏi thủ, do chỉ biết việc tấn công không nhường nhịn nên chứa tính Sát trong bố cục. Tuy nhiên có nhiều Phá Quân hiền lành, không phá hoại hay mang tính chủ động tấn công. Phá Quân có tính coi trọng lợi ich của bản thân nhiều như Thiên Cơ, tuy nhiên sẵn sàng bỏ đi vì lợi ích lâu dài trong các trường hợp cần thiết. Phá Quân cư Dần Thân cần thiết tăng cường vị trí trong cách cục với các sao tăng tính chất, Phá Quân mang nặng tính quyền lực, nếu không theo hướng này hoặc theo phú cách khó mà đạt được thành tựu trong cuộc đời. Với Phá Quân thăng trầm bất định trong cuộc sống, không ưa các việc nhàm chán, lặp đi lặp lại mà ưa thích mày mò, khám phá nhưng đắc cách tượng chính là Quân Từ.

Bạn đang xem: Phá Quân độc tọa tại Dần Thân (phần 1)

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phá Quân độc tọa tại Dần Thân (phần 1)

Phá Quân tại vị trí cung Dần Thân (phần 1)

Sao Phá Quân thuộc nhóm Sát Phá Tham khi độc tọa tức bộ Sát Phá Tham đầy đủ tính chất. Phá Quân đứng một mình tại các vị trí Dần Thân, Tí Ngọ, Thìn Tuất. Giao hội với Tử Vũ Liêm hình thành cách Tử Phá, Vũ Phá và Liêm Phá. Sao này được luận ít có vị trí đắc địa trong 12 cung vì đều mang khuyết điểm trong cách cục. Phá Quân độc tọa tại cung Dần Thân tương đối tốt đẹp so với các vị trí khác, ở đây bộ Sát Phá Tham khá yếu do Tử Vi cư Tí Ngọ điều khiển nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Phá Quân tại trường hợp này đầy đủ tính chất. Phá Quân nổi vật ở tính tiên phong đi đầu và sự khai sáng. Tính chất này có được do Phá Quân đưa ra những phương án trái với truyền thống lý tưởng của Tử Vi để thực hiện do thời cơ tức Thiên Cơ tại vị trí nhị hợp thay đổi. Bản thân Phá Quân chứa tính sát phạt, thường có tính chất tự tìm hiểu do tính động lớn, qua đó nếu hợp cách có tính chuyên môn cao do sức khám phá lớn, ở đây có thể dẫn tới công việc theo hướng nghiên cứu khoa học nếu được các Văn tinh như Khôi Việt, Xương Khúc, Khoa đặc biệt là bộ Xương Khúc giao hội. Phá Quân thủ Mệnh khó có được tính ổn định, một số trường hợp có tính động lớn ở tâm trí gây tác động xấu tới hành động của bản thân. Phá Quân độc toa tại Dần Thân xét tới trường hợp sáng tạo nên sự nghiệp khi đắc cách, đây là Phá Quân đi đầu có tính chất đổi mới so với lề lối cũ và thường gặp khó khăn, gian khổ. Nếu sáng tạo ra cái xấu xa trái ngược với đạo đức thì Phá Quân trở thành phá hoại. Qua nghiệm lí các cách Phá Quân độc tọa tại Dần Thân nổi bật nhất ở ý chí quyết tâm khi thực hiện các công việc, ý tưởng của Tham Lang. Do tinh hệ sao Tử Vi tại đây có tính chất xây dựng xã hội và mang chính nghĩa, tư tưởng của số đông nên Phá Quân khó có được sự thành công nhờ thay đổi lý tưởng của Tử Vi.

Bộ Sát Phá Tham có Thất Sát nhập La Võng và Tham Lang cư Tí Ngọ đối xung với Tử Vi khó tạo thành bố cục hay, sao Thất Sát ở cung Thìn Tuất có tính nhầm lẫn và Tham Lang thường có kế hoạch tầm thường khi Tử Vi bên ngoài đầy đủ tính chất của Đế Tinh. Cổ thư nhắc đến việc làm của Phá Quân là phá hoại rồi kiến thiết tức nhắc tới khi Tử Vi là chính đạo, Sát Phá Tham là tà. Phá Quân hóa khí thành Hao, tức sự mất mát, thay đổi. Phá Quân giỏi đoạt nhưng không giỏi thủ, do chỉ biết việc tấn công không nhường nhịn nên chứa tính Sát trong bố cục. Tuy nhiên có nhiều Phá Quân hiền lành, không phá hoại hay mang tính chủ động tấn công. Phá Quân có tính coi trọng lợi ich của bản thân nhiều như Thiên Cơ, tuy nhiên sẵn sàng bỏ đi vì lợi ích lâu dài trong các trường hợp cần thiết. Phá Quân cư Dần Thân cần thiết tăng cường vị trí trong cách cục với các sao tăng tính chất, Phá Quân mang nặng tính quyền lực, nếu không theo hướng này hoặc theo phú cách khó mà đạt được thành tựu trong cuộc đời. Với Phá Quân thăng trầm bất định trong cuộc sống, không ưa các việc nhàm chán, lặp đi lặp lại mà ưa thích mày mò, khám phá nhưng đắc cách tượng chính là Quân Từ.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button