Tử vi

Phá Quân ở cung điền trạch

Phá Quân thủ cung điền trạch, nhập miếu, chủ về sản nghiệp cũ bị đứt đoạn; cho nên lúc gặp các sao phụ, tá cát sẽ chủ về có sản nghiệp của cha ông để lại, mà còn có thể phát triển thành mới trên nền tảng có sẵn.

Nếu Phá Quân lạc hãm, sẽ chủ về phá nhà cũ, cũng chủ về nơi làm việc không có sáng kiến.

Phá Quân Hóa Lộc hay Hóa Quyền, lại gặp cát tinh, chủ về phá bỏ nhà cũ xây mới lại; cũng chủ về thay đổi hoàn cảnh công tác theo hướng tốt hơn.

Phá Quân có Kình Dương, Đà La hội hợp, gặp Đại Hao, chủ về điền trạch bị thủy tai; nếu gặp Kình Dương, Đà La, lại gặp thêm Văn Khúc Hóa Kị hội chiếu hoặc đồng độ, chủ về bị gây lụy hoặc bị lừa mà phải bán sản nghiệp.

Phá Quân gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp đồng cung hoặc hội chiếu, chủ về sản nghiệp bị tổn thất; hội Vũ Khúc Hóa Kị và Âm Sát, Đại Hao, Thiên Hư, thì tường nghiêng, nhà cửa đổ nát.

“Tử Vi, Phá Quân” đồng độ, gặp Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, mà không có các sao sát, kị, hình, hao, sẽ chủ về có được sản nghiệp một cách bất ngờ; ưa nhất là gặp Thiên Khôi, Thiên Việt đồng độ, nếu hơi gặp sát tinh thì chủ về được nhanh mất nhanh.

Nhưng trường hợp “Tử Vi, Thiên Tướng”, thì không chủ về cổ được sản nghiệp một cách bất ngờ. Ghỉ trong tình hình được “Tài ấm giáp ấn”, lại gặp Phá Quân Hóa Lộc, mới chủ về mua thêm nhà cửa đất đai, cũng chủ về thay đổi hoàn cảnh công tác.

Phá Quân gặp Liêm Trinh đồng độ hay hội chiêu, rất ưa Liêm Trinh Hóa Lộc, chủ về sản nghiệp tăng lên; nếu Hóa Kị, sẽ chủ về hao tán.

Cung điền trạch của lưu niên gặp Phá Quân nhập miếu, lại có sao cát, sẽ chủ về đời đến nhà mới. Nếu lạc hãm mà gặp sát tinh, thì gia trạch phá tân; hội Vũ Khúc Hóa Kị càng chủ về bán nhà bán cửa, hoặc nơi làm việc ngừng hoạt động kinh doanh.

Phá Quân ở cung điền trạch, không bị ảnh hưởng phong thủy.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Phá Quân ở cung điền trạch

Xem thêm Phá Quân ở cung điền trạch

Phá Quân thủ cung điền trạch, nhập miếu, chủ về sản nghiệp cũ bị đứt đoạn; cho nên lúc gặp các sao phụ, tá cát sẽ chủ về có sản nghiệp của cha ông để lại, mà còn có thể phát triển thành mới trên nền tảng có sẵn.

Nếu Phá Quân lạc hãm, sẽ chủ về phá nhà cũ, cũng chủ về nơi làm việc không có sáng kiến.

Phá Quân Hóa Lộc hay Hóa Quyền, lại gặp cát tinh, chủ về phá bỏ nhà cũ xây mới lại; cũng chủ về thay đổi hoàn cảnh công tác theo hướng tốt hơn.

Phá Quân có Kình Dương, Đà La hội hợp, gặp Đại Hao, chủ về điền trạch bị thủy tai; nếu gặp Kình Dương, Đà La, lại gặp thêm Văn Khúc Hóa Kị hội chiếu hoặc đồng độ, chủ về bị gây lụy hoặc bị lừa mà phải bán sản nghiệp.

Phá Quân gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp đồng cung hoặc hội chiếu, chủ về sản nghiệp bị tổn thất; hội Vũ Khúc Hóa Kị và Âm Sát, Đại Hao, Thiên Hư, thì tường nghiêng, nhà cửa đổ nát.

“Tử Vi, Phá Quân” đồng độ, gặp Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, mà không có các sao sát, kị, hình, hao, sẽ chủ về có được sản nghiệp một cách bất ngờ; ưa nhất là gặp Thiên Khôi, Thiên Việt đồng độ, nếu hơi gặp sát tinh thì chủ về được nhanh mất nhanh.

Nhưng trường hợp “Tử Vi, Thiên Tướng”, thì không chủ về cổ được sản nghiệp một cách bất ngờ. Ghỉ trong tình hình được “Tài ấm giáp ấn”, lại gặp Phá Quân Hóa Lộc, mới chủ về mua thêm nhà cửa đất đai, cũng chủ về thay đổi hoàn cảnh công tác.

Phá Quân gặp Liêm Trinh đồng độ hay hội chiêu, rất ưa Liêm Trinh Hóa Lộc, chủ về sản nghiệp tăng lên; nếu Hóa Kị, sẽ chủ về hao tán.

Cung điền trạch của lưu niên gặp Phá Quân nhập miếu, lại có sao cát, sẽ chủ về đời đến nhà mới. Nếu lạc hãm mà gặp sát tinh, thì gia trạch phá tân; hội Vũ Khúc Hóa Kị càng chủ về bán nhà bán cửa, hoặc nơi làm việc ngừng hoạt động kinh doanh.

Phá Quân ở cung điền trạch, không bị ảnh hưởng phong thủy.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button