Tử vi

Phá Quân ở cung giao hữu

Phá Quân nhập cung giao hữu, do nó hóa khí làm “hao”, nên tính chất cơ bản là bất lợi, chủ về hao tổn. Chỉ trường hợp Phá Quân nhập miếu, mà còn Hóa Lộc hoặc đồng độ với Lộc Tồn, mới chủ về đắc lực.

Phá Quân độc tọa ở cung giao hữu, chủ về sống cô lập; có các sao phụ, tá cát đồng cung, mới được bạn bè hay người dưới quyền trợ lực. Nếu gặp Tả Phụ, Hữu Bật, nhưng lại gặp thêm sát tinh, thì sinh điều tiêhg thị phi, còn vì vậy mà hao tài, phá tán; gặp thêm các sao không, kiếp, hư, hao thì hao tài, phá tán càng lớn.

Phá Quân bị Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung hay đồng cung, lại gặp thêm các sao Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Thiên Hư, Đại Hao, Âm Sát, Thiên Nguyệt, Kiếp Sát, thì chủ về vì bạn bè mà phạm pháp, hoặc bị người dưới quyền trộm cắp, xâm phạm lợi ích, vì vậy mà chuốc họa, dẫn đến thất bại.

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ là nhập miếu, lại được đối cung là “Liêm Trinh, Thiên Tướng” điều hòa, có bạn bè hữu ích khá dễ dàng. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, thì không nên hợp tác với bạn bè, nếu không, sẽ bị tổn thất; gặp thêm các sao sát, hình thì tổn hao rất lớn.

Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, đối nhau với “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, nếu có Kình Dương, Đà La hội hợp, là có bạn bè xấu, còn bị gây lụy. Vũ Khúc Hóa Lộc, hoặc Phá Quân Hóa Lộc, mới chủ về có trợ lực để kiếm tiền.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với “Tử Vi, Thiên Tướng”, chủ về giao du với bạn bè tốt và hữu ích, cũng chủ về có được người dưới quyêh già dặn vững vàng. Nếu gặp sát tinh cũng chủ về có bạn tri giao trợ lực nhưng dễ li tán.

Hễ Phá Quân tọa cung giao hữu, rất ngại gặp Vũ Khúc Hóa Kị đồng độ hoặc vây chiếu, chủ về bị gây lụy dẫn đến tổn thất. Củng không nên hội Tham Lang Hóa Kị, gặp các sao sát, kị, hình, hao, thì cần phải đề phòng bị xâm phạm lợi ích hay tranh đoạt. Gặp Thiên Tướng đồng độ hoặc vây chiếu, nhưng bị “Hình kị giáp ấn”, cũng chủ về bị gây lụy hoặc uy hiếp.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Phá Quân ở cung giao hữu

Xem thêm Phá Quân ở cung giao hữu

Phá Quân nhập cung giao hữu, do nó hóa khí làm “hao”, nên tính chất cơ bản là bất lợi, chủ về hao tổn. Chỉ trường hợp Phá Quân nhập miếu, mà còn Hóa Lộc hoặc đồng độ với Lộc Tồn, mới chủ về đắc lực.

Phá Quân độc tọa ở cung giao hữu, chủ về sống cô lập; có các sao phụ, tá cát đồng cung, mới được bạn bè hay người dưới quyền trợ lực. Nếu gặp Tả Phụ, Hữu Bật, nhưng lại gặp thêm sát tinh, thì sinh điều tiêhg thị phi, còn vì vậy mà hao tài, phá tán; gặp thêm các sao không, kiếp, hư, hao thì hao tài, phá tán càng lớn.

Phá Quân bị Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung hay đồng cung, lại gặp thêm các sao Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Thiên Hư, Đại Hao, Âm Sát, Thiên Nguyệt, Kiếp Sát, thì chủ về vì bạn bè mà phạm pháp, hoặc bị người dưới quyền trộm cắp, xâm phạm lợi ích, vì vậy mà chuốc họa, dẫn đến thất bại.

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ là nhập miếu, lại được đối cung là “Liêm Trinh, Thiên Tướng” điều hòa, có bạn bè hữu ích khá dễ dàng. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, thì không nên hợp tác với bạn bè, nếu không, sẽ bị tổn thất; gặp thêm các sao sát, hình thì tổn hao rất lớn.

Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, đối nhau với “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, nếu có Kình Dương, Đà La hội hợp, là có bạn bè xấu, còn bị gây lụy. Vũ Khúc Hóa Lộc, hoặc Phá Quân Hóa Lộc, mới chủ về có trợ lực để kiếm tiền.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với “Tử Vi, Thiên Tướng”, chủ về giao du với bạn bè tốt và hữu ích, cũng chủ về có được người dưới quyêh già dặn vững vàng. Nếu gặp sát tinh cũng chủ về có bạn tri giao trợ lực nhưng dễ li tán.

Hễ Phá Quân tọa cung giao hữu, rất ngại gặp Vũ Khúc Hóa Kị đồng độ hoặc vây chiếu, chủ về bị gây lụy dẫn đến tổn thất. Củng không nên hội Tham Lang Hóa Kị, gặp các sao sát, kị, hình, hao, thì cần phải đề phòng bị xâm phạm lợi ích hay tranh đoạt. Gặp Thiên Tướng đồng độ hoặc vây chiếu, nhưng bị “Hình kị giáp ấn”, cũng chủ về bị gây lụy hoặc uy hiếp.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button