Tử vi

Phá Quân ở cung huynh đệ

Phá Quân thủ cung huynh đệ, phần nhiều chủ về có khuyết điểm; hội sát tinh chủ về cô độc; hội các sao hình, kị thì anh em bị “hình khắc”, bạn tri giao trở mặt. Dù hội các sao phụ, tá cát, cũng bất lợi về anh cả hay chị cả. Nếu có Lộc Tồn đồng cung, thì phải một mình gánh vác trách nhiệm của anh cả hay chị cả; hợp tác với người khác cũng chủ về lập ra mà không chủ về thu hoạch.

Phá Quân thủ cung huynh đệ, có thể không có anh em, nếu không, anh em tuổi tác chênh lệch rất nhiều, từ 8 đến 10 tuổi.

Phá Quân thủ cung huynh đệ, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, còn gặp Địa Không, Địa Kiếp, chủ về anh em có cha mẹ “lưỡng trùng” (như cho làm con nuôi, bị bỏ rơi lúc nhỏ), nếu không, sẽ chủ về chia li nơi khác. Cho nên gặp cách cục này, không nên hợp tác với người khác, nếu không sẽ dễ đổ vỡ giữa chừng.

Phá Quân thủ cung huynh đệ, có sao phụ, tá cát tụ tập, có thể mượn lực của người khác mà sáng lập sự nghiệp; (Chú ý lúc có Lộc Tồn đồng độ thì tình hình sẽ ngược lại).

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung huynh đệ, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên Phá Quân, Thất Sát, “Liêm Trinh, Thiên Tướng” thủ cung huynh đệ.

Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, thủ cung huynh đệ, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lun niên “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, Phá Quân, “Liêm Trinh, Thiên Phủ” thủ cung huynh đệ.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung huynh đệ, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên “Tử Vi, Thiên Tướng”, Phá Quân, Thất Sát thủ cung huynh đệ.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Phá Quân ở cung huynh đệ

Xem thêm Phá Quân ở cung huynh đệ

Phá Quân thủ cung huynh đệ, phần nhiều chủ về có khuyết điểm; hội sát tinh chủ về cô độc; hội các sao hình, kị thì anh em bị “hình khắc”, bạn tri giao trở mặt. Dù hội các sao phụ, tá cát, cũng bất lợi về anh cả hay chị cả. Nếu có Lộc Tồn đồng cung, thì phải một mình gánh vác trách nhiệm của anh cả hay chị cả; hợp tác với người khác cũng chủ về lập ra mà không chủ về thu hoạch.

Phá Quân thủ cung huynh đệ, có thể không có anh em, nếu không, anh em tuổi tác chênh lệch rất nhiều, từ 8 đến 10 tuổi.

Phá Quân thủ cung huynh đệ, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, còn gặp Địa Không, Địa Kiếp, chủ về anh em có cha mẹ “lưỡng trùng” (như cho làm con nuôi, bị bỏ rơi lúc nhỏ), nếu không, sẽ chủ về chia li nơi khác. Cho nên gặp cách cục này, không nên hợp tác với người khác, nếu không sẽ dễ đổ vỡ giữa chừng.

Phá Quân thủ cung huynh đệ, có sao phụ, tá cát tụ tập, có thể mượn lực của người khác mà sáng lập sự nghiệp; (Chú ý lúc có Lộc Tồn đồng độ thì tình hình sẽ ngược lại).

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung huynh đệ, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên Phá Quân, Thất Sát, “Liêm Trinh, Thiên Tướng” thủ cung huynh đệ.

Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, thủ cung huynh đệ, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lun niên “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, Phá Quân, “Liêm Trinh, Thiên Phủ” thủ cung huynh đệ.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung huynh đệ, cát hung phần nhiều ứng nghiệm lúc đến các lưu niên “Tử Vi, Thiên Tướng”, Phá Quân, Thất Sát thủ cung huynh đệ.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button