Tử vi

Phá Quân ở cung phu thê

Phá Quân ở cung phu thê chẳng phải là sao thiện, đù Phá Quân Hóa Lộc, cũng chủ về gặp nhiều sóng gió, trắc trở trước hôn nhân, gây ra tranh đoạt.

Phá Quân gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, hoặc bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, chủ về hôn nhân bị phá hoại, hoặc bị áp lực, không nên kết hôn sớm. Nếu kết hôn sớm, hoặc trước hôn nhân thuận lợi, thì sau kết hôn sẽ chủ về bất hòa, hoặc tình cảm vợ chồng nguội lạnh.

Phá Quân bị Kình Dương, Đà La hội chiếu, chủ về trước hôn nhân hoặc sau kết hôn, hai bên đều từng chia li một lần.

Phá Quân gặp Địa Không, Địa Kiếp, hoặc bị Địa Không, Địa Kiếp giáp cung, cũng chủ về vợ chồng có duyên mà không có tình.

Phá Quân gặp các “sao lẻ” phụ, tá chủ về hai lần hôn nhân; hoặc sau khi kết hôn có có người thứ ba xen vào, hoặc lúc yêu nhau có quan hệ tay ba. Đồng độ với Lộc Tồn, chủ về bạn đời có tính ích kỉ; nếu lại gặp sát tinh, sẽ chủ về hôn nhân bị gia đình cản trở, hoặc bạn đời bất hòa với gia đình của mệnh tạo.

Phá Quân bị Kình Dương, Đà La giáp cung, còn bị cả Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, chủ về bạn đời bất hòa với gia đình mệnh tạo và mệnh tạo bất hòa với thân gia.

“Tử Vi, Phá Quân” thủ cung phu thê, chủ về tuổi tác vợ chồng nên chênh lệch nhau mới tốt, cũng chủ về vợ đoạt quyền chồng.

“Liêm Trinh, Phá Quân” gặp “sao lẻ” phụ, tá hoặc sát tinh, chủ về bất hòa; nếu gặp thêm sao đào hoa, phần nhiều có ngoại tình.

Vũ Khúc, Phá Quân” gặp sát tinh, chủ về hình khắc, hoặc vợ chồng ở hai nơi. Hễ Phá Quân ở cung phu thê, nam mệnh hay nữ mệnh đều có khuynh hướng chế ngự người bạn đời, cho nên, gặp sát tinh thì rất dễ chia li.

Phá Quân hội Vũ Khúc Hóa Kị, lại gặp Kình Dương, Đà La, chủ về không có lạc thú khuê phòng; ở thời hiện đại thường do đó mà thay lòng đổi dạ. Nếu lại có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, sẽ chủ về bạn đời bị nạn tai, bệnh tật, hoặc hình khắc.

Tổ hợp “Phá Quân, Liêm Trinh, Thiên Tướng”, nếu Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về bạn đời bất hòa với anh chị em của mệnh tạo. Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc, sẽ chủ về hôn nhân hạnh phúc, chi nếu lại có sao đào hoa đồng cung, thì chủ về có tình nhân bên ngoài; nếu Phá Quân Hóa Lộc, nam mệnh chủ về vợ đoạt quyền chồng, nữ mệnh lại chủ về có chồng làm ăn phát đạt.

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối cung là “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, có thể tham khảo đoạn trên.

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hội Tham Lang Hóa Lộc, lại gặp “sao lẻ” Văn Xương, Văn Khúc, hoặc các sao đào hoa, đều chủ về bản thân mệnh tạo có tình nhân bên ngoài. Tham Lang Hóa Kị, thì chủ về bạn đời có tình nhân bên ngoài.

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đồng cung là “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, nếu bị “Hình kị giáp ấn”, thì cần phải xem Phá Quân có sát tinh đồng độ hay không để định tính chất không lành của nó. Có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về vợ chồng chia li; có Kình Dưong, Đà La đồng cung, sẽ chủ về vợ chồng bất hòa; có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, chủ về vợ chồng hình khắc hoặc bị nạn tai, bệnh tật.

Đối với Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn phu thê Thái Dương, Cự Môn, Thiên Đồng là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, nếu gặp đối cung là “Vũ Khúc, Thiên Tướng” được “Tài ấm giáp ấn”, thl không nên gặp Văn Xương Hóa Kị, chủ về trải qua sóng gió, trắc trở mới được thành vợ chồng, còn chủ về không có hôn lễ chính thức, nếu không sẽ chủ về sau khi kết hôn có một thời kì xa nhau. Nếu đối cung là “Vũ Khúc, Thiên Tướng” bị “Hình kị giáp ấn”, có thể tham khảo đoạn “Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ”. Trường hợp hội Tham Lang, nếu Hóa Lộc, Hóa Kị, cũng có thể tham khảo ở trên.

Đối với Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn phu thê “Thiên Đồng, Cự Môn”, “Thái Dương, Thiên Lương” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, tính chất cơ bản là không lành, ở cung phu thê thì tuổi tác vợ chồng nên chênh lệch nhau. Đối cung là “Tử Vi, Thiên Tướng”, nếu có “bách quan triều củng”, sẽ chủ về bạn đời có sự nghiệp tốt, nhưng giữa vợ chồng có sự ngăn cách.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối cung là “Tử Vi, Thiên Tướng” được “Tài ấm giáp ấn”, chủ về tuổi tác vợ chồng chênh lệch nhau nhiều. Nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi hơn mình nhiều (khoảng 12 tuổi trở lên), thi có thể được chồng lo lắng, chăm sóc.

Nếu bị “Hình kị giáp ấn”, có thể tham khảo đoạn thuật ở trước. Phá Quân hội Tham Lang Hóa Lộc hay Hóa Kị, cũng có thể tham khảo đoạn thuật ở trước.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, Hóa Quyền, không gặp Văn Xương, Văn Khúc và sao đào hoa thì cát; nếu gặp, chủ về bản thân mệnh tạo có tình nhân bên ngoài.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đồng độ với Đà La, chủ về dễ yêu người đã có gia đình, do đó mà xảy ra rối rắm khó xử.

Đối với Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cưpg hạn phu thê “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, “Thái Âm, Thái Dương”, Thiên Đồng là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Phá Quân ở cung phu thê

Xem thêm Phá Quân ở cung phu thê

Phá Quân ở cung phu thê chẳng phải là sao thiện, đù Phá Quân Hóa Lộc, cũng chủ về gặp nhiều sóng gió, trắc trở trước hôn nhân, gây ra tranh đoạt.

Phá Quân gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, hoặc bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, chủ về hôn nhân bị phá hoại, hoặc bị áp lực, không nên kết hôn sớm. Nếu kết hôn sớm, hoặc trước hôn nhân thuận lợi, thì sau kết hôn sẽ chủ về bất hòa, hoặc tình cảm vợ chồng nguội lạnh.

Phá Quân bị Kình Dương, Đà La hội chiếu, chủ về trước hôn nhân hoặc sau kết hôn, hai bên đều từng chia li một lần.

Phá Quân gặp Địa Không, Địa Kiếp, hoặc bị Địa Không, Địa Kiếp giáp cung, cũng chủ về vợ chồng có duyên mà không có tình.

Phá Quân gặp các “sao lẻ” phụ, tá chủ về hai lần hôn nhân; hoặc sau khi kết hôn có có người thứ ba xen vào, hoặc lúc yêu nhau có quan hệ tay ba. Đồng độ với Lộc Tồn, chủ về bạn đời có tính ích kỉ; nếu lại gặp sát tinh, sẽ chủ về hôn nhân bị gia đình cản trở, hoặc bạn đời bất hòa với gia đình của mệnh tạo.

Phá Quân bị Kình Dương, Đà La giáp cung, còn bị cả Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, chủ về bạn đời bất hòa với gia đình mệnh tạo và mệnh tạo bất hòa với thân gia.

“Tử Vi, Phá Quân” thủ cung phu thê, chủ về tuổi tác vợ chồng nên chênh lệch nhau mới tốt, cũng chủ về vợ đoạt quyền chồng.

“Liêm Trinh, Phá Quân” gặp “sao lẻ” phụ, tá hoặc sát tinh, chủ về bất hòa; nếu gặp thêm sao đào hoa, phần nhiều có ngoại tình.

Vũ Khúc, Phá Quân” gặp sát tinh, chủ về hình khắc, hoặc vợ chồng ở hai nơi. Hễ Phá Quân ở cung phu thê, nam mệnh hay nữ mệnh đều có khuynh hướng chế ngự người bạn đời, cho nên, gặp sát tinh thì rất dễ chia li.

Phá Quân hội Vũ Khúc Hóa Kị, lại gặp Kình Dương, Đà La, chủ về không có lạc thú khuê phòng; ở thời hiện đại thường do đó mà thay lòng đổi dạ. Nếu lại có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, sẽ chủ về bạn đời bị nạn tai, bệnh tật, hoặc hình khắc.

Tổ hợp “Phá Quân, Liêm Trinh, Thiên Tướng”, nếu Liêm Trinh Hóa Kị, chủ về bạn đời bất hòa với anh chị em của mệnh tạo. Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc, sẽ chủ về hôn nhân hạnh phúc, chi nếu lại có sao đào hoa đồng cung, thì chủ về có tình nhân bên ngoài; nếu Phá Quân Hóa Lộc, nam mệnh chủ về vợ đoạt quyền chồng, nữ mệnh lại chủ về có chồng làm ăn phát đạt.

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối cung là “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, có thể tham khảo đoạn trên.

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, hội Tham Lang Hóa Lộc, lại gặp “sao lẻ” Văn Xương, Văn Khúc, hoặc các sao đào hoa, đều chủ về bản thân mệnh tạo có tình nhân bên ngoài. Tham Lang Hóa Kị, thì chủ về bạn đời có tình nhân bên ngoài.

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đồng cung là “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, nếu bị “Hình kị giáp ấn”, thì cần phải xem Phá Quân có sát tinh đồng độ hay không để định tính chất không lành của nó. Có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, chủ về vợ chồng chia li; có Kình Dưong, Đà La đồng cung, sẽ chủ về vợ chồng bất hòa; có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, chủ về vợ chồng hình khắc hoặc bị nạn tai, bệnh tật.

Đối với Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn phu thê Thái Dương, Cự Môn, Thiên Đồng là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, nếu gặp đối cung là “Vũ Khúc, Thiên Tướng” được “Tài ấm giáp ấn”, thl không nên gặp Văn Xương Hóa Kị, chủ về trải qua sóng gió, trắc trở mới được thành vợ chồng, còn chủ về không có hôn lễ chính thức, nếu không sẽ chủ về sau khi kết hôn có một thời kì xa nhau. Nếu đối cung là “Vũ Khúc, Thiên Tướng” bị “Hình kị giáp ấn”, có thể tham khảo đoạn “Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ”. Trường hợp hội Tham Lang, nếu Hóa Lộc, Hóa Kị, cũng có thể tham khảo ở trên.

Đối với Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn phu thê “Thiên Đồng, Cự Môn”, “Thái Dương, Thiên Lương” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, tính chất cơ bản là không lành, ở cung phu thê thì tuổi tác vợ chồng nên chênh lệch nhau. Đối cung là “Tử Vi, Thiên Tướng”, nếu có “bách quan triều củng”, sẽ chủ về bạn đời có sự nghiệp tốt, nhưng giữa vợ chồng có sự ngăn cách.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối cung là “Tử Vi, Thiên Tướng” được “Tài ấm giáp ấn”, chủ về tuổi tác vợ chồng chênh lệch nhau nhiều. Nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi hơn mình nhiều (khoảng 12 tuổi trở lên), thi có thể được chồng lo lắng, chăm sóc.

Nếu bị “Hình kị giáp ấn”, có thể tham khảo đoạn thuật ở trước. Phá Quân hội Tham Lang Hóa Lộc hay Hóa Kị, cũng có thể tham khảo đoạn thuật ở trước.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, Hóa Quyền, không gặp Văn Xương, Văn Khúc và sao đào hoa thì cát; nếu gặp, chủ về bản thân mệnh tạo có tình nhân bên ngoài.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đồng độ với Đà La, chủ về dễ yêu người đã có gia đình, do đó mà xảy ra rối rắm khó xử.

Đối với Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cưpg hạn phu thê “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, “Thái Âm, Thái Dương”, Thiên Đồng là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button