Tử vi

Phá Quân ở cung phúc đức

Phá Quân thủ cung phúc đức, nhập miếu thì rất quyết đoán; lạc hãm thì nhiều thành kiến, thiếu quyết đoán. Cả hai trường hợp đều chủ về ưa đích thân làm, lao tâm lao lực nhưng không từ chối, nhưng dễ sinh lòng thay đối.

Phá Quân đồng cung với các sao sát, kị, còn gặp Thiên Hinh, Âm Sát, Đại Hao, Thiên Nguyệt, chủ về dễ mắc bệnh mãn tính, dây dưa, khó lành, làm ảnh hưởng đến sự hưởng thụ tinh thần.

Phá Quân đồng độ với Hỏa tinh, Linh Tinh, nội tâm luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng; gặp Kình Dương, Đà La đồng độ, hay hối tiếc, thường thay đổi chủ ý; gặp Địa Không, Địa Kiếp đồng cung thì nhiều không tường mà ít thực hiện.

Phá Quân không ưa Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, nếu gặp thêm sát tinh, thì giả dối; không gặp sát tinh, thì hay do dự, hồ nghi.

Phá Quân đối nhau với “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, trong các tình hình thông thường thì chủ về ít lo nghĩ; chi trường hợp Liêm Trinh Hóa Kị, thì suốt ngày lo lắng, bất an.

Phá Quân đối nhau với “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, chủ về việc gì cũng lao tâm lao lực, không tin tường giao cho người khác; nếu Vũ Khúc Hóa Kị, thì lo nghĩ buồn phiền, mà việc gì cũng hay tráo trở.

Phá Quân đối nhau với “Tử Vi, Thiên Tướng”, trong các tình hình thông thường đều chủ về ái ngâ (narcissi). Nếu Tử Vi Hóa Khoa thì tính tự tin cực mạnh; Tử Vi Hóa Quyến thì xem mình là trung tâm một cách quá đáng.

Phá Quân gặp các sao phụ, tá cát, thì nhiều sáng kiến.

Phá Quân Hóa Lộc hay Hóa Quyền, lại gặp Hỏa Tinh, Kình Dương, chủ về quá tham vọng.

Phá Quân đối nhau với Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, chủ về khí chất cao thượng, thanh nhã. Phá Quần đối nhau với Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, thi hay lo nghĩ một cách vô vị, có cảm giác bị áp bức, thường muốn đột phá hiện trạng nhưng không thể thực hiện.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Phá Quân ở cung phúc đức

Xem thêm Phá Quân ở cung phúc đức

Phá Quân thủ cung phúc đức, nhập miếu thì rất quyết đoán; lạc hãm thì nhiều thành kiến, thiếu quyết đoán. Cả hai trường hợp đều chủ về ưa đích thân làm, lao tâm lao lực nhưng không từ chối, nhưng dễ sinh lòng thay đối.

Phá Quân đồng cung với các sao sát, kị, còn gặp Thiên Hinh, Âm Sát, Đại Hao, Thiên Nguyệt, chủ về dễ mắc bệnh mãn tính, dây dưa, khó lành, làm ảnh hưởng đến sự hưởng thụ tinh thần.

Phá Quân đồng độ với Hỏa tinh, Linh Tinh, nội tâm luôn cảm thấy bồn chồn, lo lắng; gặp Kình Dương, Đà La đồng độ, hay hối tiếc, thường thay đổi chủ ý; gặp Địa Không, Địa Kiếp đồng cung thì nhiều không tường mà ít thực hiện.

Phá Quân không ưa Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, nếu gặp thêm sát tinh, thì giả dối; không gặp sát tinh, thì hay do dự, hồ nghi.

Phá Quân đối nhau với “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, trong các tình hình thông thường thì chủ về ít lo nghĩ; chi trường hợp Liêm Trinh Hóa Kị, thì suốt ngày lo lắng, bất an.

Phá Quân đối nhau với “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, chủ về việc gì cũng lao tâm lao lực, không tin tường giao cho người khác; nếu Vũ Khúc Hóa Kị, thì lo nghĩ buồn phiền, mà việc gì cũng hay tráo trở.

Phá Quân đối nhau với “Tử Vi, Thiên Tướng”, trong các tình hình thông thường đều chủ về ái ngâ (narcissi). Nếu Tử Vi Hóa Khoa thì tính tự tin cực mạnh; Tử Vi Hóa Quyến thì xem mình là trung tâm một cách quá đáng.

Phá Quân gặp các sao phụ, tá cát, thì nhiều sáng kiến.

Phá Quân Hóa Lộc hay Hóa Quyền, lại gặp Hỏa Tinh, Kình Dương, chủ về quá tham vọng.

Phá Quân đối nhau với Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, chủ về khí chất cao thượng, thanh nhã. Phá Quần đối nhau với Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, thi hay lo nghĩ một cách vô vị, có cảm giác bị áp bức, thường muốn đột phá hiện trạng nhưng không thể thực hiện.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button