Tử vi

Phá Quân ở cung thiên di

Phá Quân ở cung thiên di, trong các tình hình thông thường đều bất lợi về thiên di, xuất ngoại. Trừ phi cung mệnh là Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, Kình Dương và Đà La giáp cung, mới chủ về không thể không rời xa quê hương để phát triển. Trong đó trường hợp ưu nhất là Kình Dương và Đà La giáp cung. Thiên Tướng nếu bị Kình Dương và Đà La giáp cung, ắt sẽ có Lộc Tồn đồng độ và gặp Phá Quân vây chiếu, đại lợi về thiên di.

Hễ Phá Quân ở cung thiên di, cần phải dựa vào kĩ năng chuyên môn để khởi nghiệp.

Nếu Phá Quân có Văn Khúc đồng độ, mà Hóa Kị, là thư sinh nghèo, thất chí, lưu lạc giang hổ, hoặc là giang hổ lãng tử giỏi nghề vặt, bao gổm ảo thuật, bán thuốc dạo, v.v…

Phá Quân gặp Thiên Khôi, Thiên Việt thì rất tốt, chủ về có cơ hội phát huy kĩ năng, mà còn được trọng dụng.

Phá Quân ở cung thiên di có sao lộc cũng tốt, có thế nhờ kĩ năng chuyên môn mà có chỗ đứng ở quê người.

Phá Quân Hóa Quyền, ở quê người nên dựa vào nghề để mưu sinh. Gặp sát tinh, chủ về công nghệ hoặc có tay nghề.

Phá Quân thủ cung thiên di có tứ sát tinh đồng độ; Hỏa Tinh, Linh Tinh thì chủ về rời xa người thân, lưu lạc; Kình Dương, Đà La thì chủ về phá tán, thất bại; sát tinh nặng sẽ chủ về thiếu duyên với người, tai họa đến liên tục.

Phá Quân lạc hãm ở ba cung Dần, Thân, Dậu, bất lợi về thiên di, nêu rời xa quê hương sẽ phiêu lưu mà không có thành tựu. Trường hợp có Kinh Dương, Đà La giao hội mới đúng.

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, được cát hóa, có sao cát, cũng có thể kinh doanh làm ăn, nhưng vẫn cần phải có tính chất chuyên môn. Ví dụ như mở quán trà ở nước ngoài.

Cho nên lúc Phá Quân thủ cung thiên di, cũng ưa Long Trì, Phượng Các, Thiên Tài, Văn Xương, Văn Khúc hội hợp, có thể làm tài năng và tính chuyên môn. Lúc Địa Không, Địa Kiếp cùng bay đến tương hội, cũng có thể lấy lối suy nghĩ tính xảo làm nghề.

Phá Quân gặp sát tinh nhẹ thì không ngại, rất kị các sao sát, kị tụ tập. Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ rất ghét gặp Liêm Trinh Hóa Kị, sẽ chủ về đau lòng rơi lệ, hoặc bản thân bị nạn tai, bệnh tật.

“Tử Vi, Phá Quân” thủ cung thiên di ở hai cung Sửu hoặc Mùi, xuất ngoại được người ta kính sợ. Nhất là trong tình huống được “bách quan triều củng” thi càng đúng. Nếu chỉ gặp “triều củng” mà thiếu các sao phụ, tá chủ yếu; nhưng lại gặp sát tinh, thì ở nước ngoài là nhân vật lãnh đạo trong một ngành nghề.

Tử Vi Hóa Quyền, ắt sẽ đồng thời gặp Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về ở tha hương không thích hợp tự kinh doanh làm ăn; cũng chủ về nhiều quyền uy, nhưng gặp trắc trở liên tục.

Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp Vũ Khúc Hóa Kị xung chiêu, lại có các sao Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Thiên Hư, Đại Hao, Âm Sát hội hợp, chủ về thiên di ở đất lạ, ít nhất cũng có một lần gặp tai họa nghiêm trọng, hoặc thậm chí chết ở nước ngoài (hoặc nơi xa).

“Liêm Trinh, Phá Quân” không thích hợp tự kinh doanh làm ăn, chủ về duyên với khách hàng không nhiều. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, sát tinh nặng, cũng chủ về xảy ra bất trắc trong số khách hàng.

“Vũ Khúc, Phá Quân” gặp sát tinh thì không sao; nhưng nếu Vũ Khúc Hóa Kị sẽ chủ về túng thiếu; hội Liêm Trinh Hóa Kị, cũng chủ về nạn tai, bệnh tật.

Hễ Phá Quân thủ cung thiên di, nếu không gặp Hóa Lộc, thì bất lợi về định cư ở đất lạ, nhưng lại lợi về lưu động các nơi để kiếm tiền.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Phá Quân ở cung thiên di

Xem thêm Phá Quân ở cung thiên di

Phá Quân ở cung thiên di, trong các tình hình thông thường đều bất lợi về thiên di, xuất ngoại. Trừ phi cung mệnh là Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn”, Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, Kình Dương và Đà La giáp cung, mới chủ về không thể không rời xa quê hương để phát triển. Trong đó trường hợp ưu nhất là Kình Dương và Đà La giáp cung. Thiên Tướng nếu bị Kình Dương và Đà La giáp cung, ắt sẽ có Lộc Tồn đồng độ và gặp Phá Quân vây chiếu, đại lợi về thiên di.

Hễ Phá Quân ở cung thiên di, cần phải dựa vào kĩ năng chuyên môn để khởi nghiệp.

Nếu Phá Quân có Văn Khúc đồng độ, mà Hóa Kị, là thư sinh nghèo, thất chí, lưu lạc giang hổ, hoặc là giang hổ lãng tử giỏi nghề vặt, bao gổm ảo thuật, bán thuốc dạo, v.v…

Phá Quân gặp Thiên Khôi, Thiên Việt thì rất tốt, chủ về có cơ hội phát huy kĩ năng, mà còn được trọng dụng.

Phá Quân ở cung thiên di có sao lộc cũng tốt, có thế nhờ kĩ năng chuyên môn mà có chỗ đứng ở quê người.

Phá Quân Hóa Quyền, ở quê người nên dựa vào nghề để mưu sinh. Gặp sát tinh, chủ về công nghệ hoặc có tay nghề.

Phá Quân thủ cung thiên di có tứ sát tinh đồng độ; Hỏa Tinh, Linh Tinh thì chủ về rời xa người thân, lưu lạc; Kình Dương, Đà La thì chủ về phá tán, thất bại; sát tinh nặng sẽ chủ về thiếu duyên với người, tai họa đến liên tục.

Phá Quân lạc hãm ở ba cung Dần, Thân, Dậu, bất lợi về thiên di, nêu rời xa quê hương sẽ phiêu lưu mà không có thành tựu. Trường hợp có Kinh Dương, Đà La giao hội mới đúng.

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, được cát hóa, có sao cát, cũng có thể kinh doanh làm ăn, nhưng vẫn cần phải có tính chất chuyên môn. Ví dụ như mở quán trà ở nước ngoài.

Cho nên lúc Phá Quân thủ cung thiên di, cũng ưa Long Trì, Phượng Các, Thiên Tài, Văn Xương, Văn Khúc hội hợp, có thể làm tài năng và tính chuyên môn. Lúc Địa Không, Địa Kiếp cùng bay đến tương hội, cũng có thể lấy lối suy nghĩ tính xảo làm nghề.

Phá Quân gặp sát tinh nhẹ thì không ngại, rất kị các sao sát, kị tụ tập. Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ rất ghét gặp Liêm Trinh Hóa Kị, sẽ chủ về đau lòng rơi lệ, hoặc bản thân bị nạn tai, bệnh tật.

“Tử Vi, Phá Quân” thủ cung thiên di ở hai cung Sửu hoặc Mùi, xuất ngoại được người ta kính sợ. Nhất là trong tình huống được “bách quan triều củng” thi càng đúng. Nếu chỉ gặp “triều củng” mà thiếu các sao phụ, tá chủ yếu; nhưng lại gặp sát tinh, thì ở nước ngoài là nhân vật lãnh đạo trong một ngành nghề.

Tử Vi Hóa Quyền, ắt sẽ đồng thời gặp Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về ở tha hương không thích hợp tự kinh doanh làm ăn; cũng chủ về nhiều quyền uy, nhưng gặp trắc trở liên tục.

Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp Vũ Khúc Hóa Kị xung chiêu, lại có các sao Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Thiên Hư, Đại Hao, Âm Sát hội hợp, chủ về thiên di ở đất lạ, ít nhất cũng có một lần gặp tai họa nghiêm trọng, hoặc thậm chí chết ở nước ngoài (hoặc nơi xa).

“Liêm Trinh, Phá Quân” không thích hợp tự kinh doanh làm ăn, chủ về duyên với khách hàng không nhiều. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, sát tinh nặng, cũng chủ về xảy ra bất trắc trong số khách hàng.

“Vũ Khúc, Phá Quân” gặp sát tinh thì không sao; nhưng nếu Vũ Khúc Hóa Kị sẽ chủ về túng thiếu; hội Liêm Trinh Hóa Kị, cũng chủ về nạn tai, bệnh tật.

Hễ Phá Quân thủ cung thiên di, nếu không gặp Hóa Lộc, thì bất lợi về định cư ở đất lạ, nhưng lại lợi về lưu động các nơi để kiếm tiền.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button