Tử vi

PHA QUAN – Sao Phá Quân – Ông vua Phá hoại trong lá số tử vi

PHA QUAN.

Bài viết của Bửu Đình. Bản dịch của Tran Quang Hoan, Mai Anh và Ourania

PHÁ QUÂN thuộc chòm sao THIÊN PHỦ đứng cách sao này 1 cung. Cầm đầu 1 nhóm sao gọi tắt là SÁT PHÁ THAM (THẤT SÁT PHÁ QUÂN THAM LANG). PHÁ QUÂN luôn luôn có THIÊN TƯỚNG xung. Nhị hợp luôn luôn có THIÊN CƠ.

Bạn đang xem: PHA QUAN – Sao Phá Quân – Ông vua Phá hoại trong lá số tử vi

PHA QUAN belongs to THIEN PHU constellation, always locates 1 section away from THIEN PHU star. PHA QUAN is the leader of a star group which is called SAT PHA THAM group in short (THAT SAT, PHA QUAN, THAM LANG). PHA QUAN is always in opposition with THIEN TUONG, in horizontal interaction position with THIEN CO.

v Ngôi Sao Khám Phá.

PHÁ QUÂN là ngôi sao giỏi về khám phá. Khoa học tiến bộ như ngày hôm nay là nhờ những con người giỏi khám phá, hoặc những con người thông minh, những con người tài ba hạn hành đến ngôi sao ưa khám phá. Phát sinh trong lòng họ những ý thích khám phá.

Từ ngôi sao PHÁ QUÂN có người lại thích khai phá. Người ta cho rằng Columbus là người khám phá ra châu Mỹ. Người khai phá ra châu Mỹ có… trời mới biết được. PHÁ QUÂN còn là ngôi sao giỏi săn lùng, đánh bắt thú rừng, thuỷ sản…

Ta lại có những PHÁ QUÂN giỏi đánh phá. Họ là những chiến binh đánh phá quân địch. Có người giỏi phòng thủ, có kẻ lại giỏi tấn công… Họ còn xuất hiện trên đấu trường thể thao…

Liệu những PHÁ QUÂN trên đời có thật sự giỏi như thế không? Thưa ngay là không ạ. Quân IS đang quậy phá vùng Trung Đông. Trong nhà bạn biết đâu có người thân đang phá phách. Ngoài đường lắm kẻ đang quấy rối cuộc sống bình yên của kẻ khác… Do đâu? Là do PHÁ QUÂN đi với các bàng tinh hội họp với nó.

v The exploring star/ The star of discovery

PHA QUAN is excellent in discovery. Nowadays, science is so advanced thanks to the people who are good in discovery; or intelligent people, talented people when they arrive to the Term that contains the exploring star. Due to the stimulation of the term, the need for exploration stems up inside them.

With the same PHA QUAN star, there are others who like to exploit. It is thought that Columbus was the one who discovered the America Continent. But the first exploder is who maybe only God knows; this star is also excellent in hunting, fishing, fisheries…

We also have PHA QUAN who is good in raiding. They are the warriors battling with the enemy. Some are good in defense; others are good in onslaught… They also appear in the sports arena…

But can all PHA QUAN in real life be that excellent? The answer is NO. The IS are ravaging the Middle East. Who knows maybe there are family members of you who is harassing other people? There are so many out there who are who are disrupting the peaceful lives of others. Why is it that way? Because it is a bad case of PHA QUAN surrounding by disadvantageous Minor Stars.

v Ép Buộc và Áp Đặt.

Một PHÁ QUÂN giỏi trở thành vô địch, bất khả chiến bại. Để có 1 PHÁ QUÂN giỏi như thế, vô số PHÁ QUÂN khác trở thành kẻ chiến bại.

Một PHÁ QUÂN giỏi có thể ép buộc được tất cả mọi người làm theo ý muốn của mình. Áp đặt được tất cả mọi việc. Tất cả PHÁ QUÂN khác bị lâm vào hoàn cảnh bị ép buộc là PHÁ QUÂN, bị áp đặt là THẤT SÁT. Có nghĩa là đa phần PHÁ QUÂN là kẻ bị ép buộc, kẻ bị đàn áp..

Chúng tôi bị ép buộc (là SÁT PHÁ) làm việc này theo ý muốn (làTHAM LANG) của cấp trên. Chúng tôi cũng là Sát Phá Tham nhưng chỉ là tay sai mà thôi.

v To force and to impose.

A good PHA QUAN can become the champion, the invincible. In order for one PHA QUAN to triumph, countless other PHA QUAN became defeaters.

A good PHA QUAN can force everybody to follow his/her will. He/she can put force on everything. All the other PHA QUAN shall be put in situation where they are forced (PHA QUAN) or imposed (THAT SAT). In other words, most PHA QUAN are those who are living under oppression and imposition.

They are forced (is SAT PHA) to do this according to the wish (is THAM LANG) of their superiors. They are also SAT PHA THAM, but they are just henchmen.

v Ngôi Sao Nắm và Thả.

Trong động tác PHÁ QUÂN chủ nắm hay thả. Tìm kiếm là THAM LANG, Quan sát thấy là THẤT SÁT và cầm năm lấy hay buông thả là PHÁ QUÂN. Đó là các thao tác có thể thấy được, lại có những thao tác tình cảm không thể thấy được là.

Anh không thể gắn bó với em được đành buông thả.

PHÁ QUÂN tốt là gìn giữ được bản thân mình, PHÁ QUÂN xấu sống bê tha buông thả.

Trên đời thực. Ta dễ dàng gặp những PHÁ QUÂN bị ruồng bỏ, hoặc tự mình lìa bỏ gia đình xã hội. Đánh mất sự yên vui của mình. Các tin trên báo cho thấy, có hằng vạn người đầu quân cho IS. Có nghĩa tự mình đánh mất mình, tự mình lìa bỏ sự bình yên, tự mình tìm đến phục vụ cho cái ác. Thoả mãn bản năng tàn ác. Từ xưa đến nay đã chứng minh được rằng: Càng ác, càng hung bạo bao nhiêu càng mau chóng sụp đổ bấy nhiêu. Từ những sự việc như thế, thế gian lại xuất hiện những PHÁ QUÂN nhận lấy trách nhiệm trừ hung diệt bạo.

Có nghĩa có nhiều dạng PHÁ QUÂN trên đời.

v Holding on and letting go

Speaking of action, PHA QUAN denotes “holding on” or “letting go”. Searching is THAM LANG, observation is THAT SÂT and holding (or letting go) is PHA QUAN. These are the actions we can see, but there are behaviors in feelings which we can’t see, such as:

“I cannot be together with you anymore, I am letting go.”

A good PHA QUAN can keep himself together, a bad PHA QUAN indulges in an unprincipled lifestyle.

In real life, we easily encounter PHA QUAN who is abandoned, or deliberately abandon his/her family, community. They lost their happiness. According to the news, there are dozens of thousands people who have joined the IS party. It means they have forsaken themselves, their peace, and come to serve the evil to satisfy their sadistic instincts. Throughout history it has been proven that: increasing hate and violence only lead to faster destruction. From such incidence, there arises those PHA QUAN who shall shoulder the responsibility to vanquish the evil.

In short, there are countless types of PHA QUAN living among us.

v Bắt và Thả.

Từ nắm và thả. Chuyển qua bắt và giam giữ. Kẻ có quyền bắt kẻ vi phạm vì can tội quấy rối. Đó là chuyện thường tình trong xã hội. Cũng có nhiều hoàn cảnh éo le. Hôm nay bắt người, ngày sau bị người khác bắt. Ví dụ nhân vật Zhou Yongkang từng bắt biết bao người, hôm nay đang bị bắt. Đó là trường hợp tốt xấu lẫn lộn.

v Seize and Relinquish

From “holding on” to “letting go”, it shall transform into “seizing” and “confining”. The authority seizes the offenders based on their harassment crime. Such situation is common in society. There are a lot of intricate circumstances, for instance, one day the capturer shall become the one being captured. E.g: Zhou Yongkang (former Chinese Minister of Police) had seized so many people, but now he is being seized. It’s a mixed case which contains both good and bad stars.

v Đóng và Mở.

Tháo ra và lắp ráp vào…

Hằng ngày bạn mở máy vi tính, sau đó lên mạng và đóng máy để nghỉ ngơi. Các thao tác đó là PHÁ QUÂN chủ đóng và mở. Có bạn tìm kiếm những tin tức ưa thích cho kiến thức mình. Những thông tin đó có thể tốt hay xấu là do tính cách của bạn. Tính cách đó do các bàng tinh tụ tập quanh PHÁ QUÂN.

PHÁ QUÂN tạo ra vô số các động tác mà chúng ra làm hằng ngày. Đến các động tác bỏ, hay gắn bó. Như, bỏ việc, bỏ vợ, bị bợ bỏ… đến cả bỏ cả quê hương, tổ quốc ra đi. Đến động tác ngược là gắn bó với người yêu, gắn bó với gia đình, tổ quốc.

Vậy PHÁ QUÂN và THẤT SÁT là 2 sao mang 2 tính chất trái ngược nhau trong bản thân. Muốn đoán được điều đó chúng ta phải bước thêm một nấc thang nghiên cứu nữa.

v Close and Open

Disassembling and assembling…

Every day you open your computer, then go online and shutdown for the machine to rest. These actions are PHA QUAN – denotes close and open. There are people looking for their favorite news to serve their need of knowledge. Such information may be good or bad due to their characteristic. This characteristic depends on the Minor Stars surrounding PHA QUAN.

PHA QUAN represents a multitude of actions that we have to do every day. Even the actions such as quitting or bonding. Eg: quit a job, abandon his wife or vice versa… evenleave homeland, fatherland.

So PHA QUAN and THAT SAT are 2 stars which contain within them 2 opposite traits. In order to predict the trend accurately, we need to research more and more.

v Ngôi Sao Công Bằng.

PHÁ QUÂN là ngôi sao đòi hỏi sự công bằng, bên ngoài xung chiếu với nó là THIÊN TƯỚNG cũng đòi hỏi sự tương đương như vậy. Nhưng hãy tin rằng, trên đời không có sự công bằng. Trong vấn đề tình cảm lại càng không công bằng. Và PHÁ QUÂN là ngôi sao thường tạo ra sự rối ren cho chính mình. Nó ưa thay đổi tất cả. Vì luôn luôn tìm thấy những bất công trong xã hội. Xã hội nào cũng có kẻ giàu và người nghèo. Kẻ cai trị và kẻ bị trị… Cho dù có thiên đường đi chăng nữa cũng có người cai trị. Đã chấp nhận sống trong xã hội là phải chấp nhận có người lãnh đạo. Sống trong hoàn cảnh loạn ly mới thấy giá trị của người lãnh đạo. Cái không may người ta thường gặp là người lãnh đạo không được tài giỏi.

PHÁ QUÂN thường gây ra sự rối ren, lộn xộn, xáo trộn thêm trong cuộc sống. Lúc thì nắm cái này, gắn bó với người này, đi theo đường lối này… đến lúc lại bỏ cái này, nắm cái khác, bỏ người này theo người khác, bỏ lối đi này tìm lối đi khác… Để có một PHÁ QUÂN ổn định con đường của mình rất khó gặp. Hiếm có PHÁ QUÂN gìn giữ bản lãnh của mình. Vì phải cần biết đâu đúng, đâu sai. Lập trường phải bền vững. Ta dễ gặp một PHÁ QUÂN chán nản dễ bỏ cuộc, thậm chí chán đời từ bỏ cuộc sống… Nói đến PHÁ QUÂN ta dễ gặp các từ “chán quá”, “thôi”, “bỏ cuộc”… chuyển qua quậy phá, phá hoại, đập phá, đánh phá.

PHÁ QUÂN đóng ở đâu thường là (chứ không phải là hoàn toàn như thế) đem lại sự bất ổn cho nơi đó. Điền cung có PHÁ QUÂN có khi từ nhà to biến hoá thành nhà… nhỏ. Từ nhà nhỏ biến thành kẻ không nhà. Có thế mới xứng danh PHÁ QUÂN. Gìn giữ, gắn bó hay bỏ. Đó là nỗi lòng của sao PHÁ QUÂN. Nếu Tật Ách có sao này, liên quan đến đến bệnh lý là từ “rối loạn…”. Ví dụ, rối loạn thần kinh, mạch máu… tuỳ theo bàng tinh đi kèm… Về tai ách dễ bị bỏ rơi, dễ bị bắt, bị ép buộc làm những điều không muốn… hướng luận đoán theo ý nào, tất cả tuỳ thuộc vào bàng tinh đi với PHÁ QUÂN để luận.

v An equitable star

PHA QUAN is the star which requires equality, in opposite position is THIEN TUONG also require an equivalence. But you should be aware that, in this world there is no equality. And in sentiment, it is even more unfair. And PHA QUAN is the star which often creates a mess for itself. PHA QUAN often likes to change everything because he always finds society to be unjust. In any society, there are always the rich and the poor. The rulers and the oppressed… Even in heaven, there must be some kind of ruler. Living in a society is a package deal with having a ruler, which you have to accept. Only during time of chaos can one realize the true value of a leader. Unfortunately, what people usually encounter is having an incompetent leader.

PHA QUAN often causes mayhem, chaos, turmoil in his/her life. Now they hold on to this thing, stick with this person, follow this path… over time, they give up their viewpoint, holding on to other things, abandoning the previous person for a new person, following a new path instead of the old path. It is difficult to have a Pha Quan in Menh with star arrangement that helps him remain stable in his chosen path. Rare is PHA QUAN who values his bravery. So PHA QUAN needs to know right from wrong in everything. The standpoint must be sustainable. We easily encounter a PHA QUAN who is depressed, easily giving up, even depressed enough to end his/her life … When speaking with a PHA QUAN, we often hear him/her uses words such as “boring”, “stop”, “quit”… it shall transform into disruptive, damaging, destroying, raiding…

When PHA QUAN resides somewhere, usually (but not entirely) it brings disrupt to that section. If section of property has PHA QUAN, the grand house could transform into a small house, from small home to homeless. That is PHA QUAN living up to its name (PHA = destroy, QUAN = the man). Whether to conserve, bond or abandon is the biggest concern of a PHA QUAN. If Tat Ach section has this star, usually it concerns sickness that contains words such as “disorder”. For example: mental disorder, venous disorder … depending on the surrounding minor stars. About karma (also in Tat Ach), it usually concerns being abandoned, oppressed, seized, forced to do unwilling things; that is the correct direction for prediction. It is all depending on the minor stars surrounding PHA QUAN for the correct result.

v Gắn Bó và Thương Yêu.

PHÁ QUÂN và THIÊN TƯỚNG là 2 trong 4 sao luôn luôn xung chiếu lẫn nhau. Nếu PHÁ QUÂN găn bó với người tất nhiên được THIÊN TƯỚNG thương yêu. THIÊN TƯỚNG trung thành tất PHÁ QUÂN quấn quít. Hai sao tạo thành thế bên này thương yêu và bên kia gắn bó. Đây là chuyện thường tình ở đời nhưng cũng rất dễ đổ vỡ. Vì cán cân rất dễ mất thăng bằng.

Ví dụ. Vì sao anh đến với em rất chân tình, em lại thương anh giả dối thế.

Trên là giói thiệu sơ lược về đặc tính độc đáo của ngôi sao mang trong lòng những tính chất trái ngược nhau.

v Bonding and loving

PHA QUAN and THIEN TUONG are two out of 4 stars always in opposition with the other. If PHA QUAN bonds then of course it is loved by THIEN TUONG. If THIEN TUONG is loyal, then of course PHA QUAN shall linger. These two stars creates a stance whereas one side loves and the other embrace. Such is common in life but it is also easily collapsible because it is easy to lose grip of balance.

For example: “Why do you lie to me that you love me when I love you so truly.”

Above is the outline of the distinguished characteristics of the star containing so many opposite traits. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm PHA QUAN - Sao Phá Quân - Ông vua Phá hoại trong lá số tử vi

PHA QUAN.

Bài viết của Bửu Đình. Bản dịch của Tran Quang Hoan, Mai Anh và Ourania

PHÁ QUÂN thuộc chòm sao THIÊN PHỦ đứng cách sao này 1 cung. Cầm đầu 1 nhóm sao gọi tắt là SÁT PHÁ THAM (THẤT SÁT PHÁ QUÂN THAM LANG). PHÁ QUÂN luôn luôn có THIÊN TƯỚNG xung. Nhị hợp luôn luôn có THIÊN CƠ.

PHA QUAN belongs to THIEN PHU constellation, always locates 1 section away from THIEN PHU star. PHA QUAN is the leader of a star group which is called SAT PHA THAM group in short (THAT SAT, PHA QUAN, THAM LANG). PHA QUAN is always in opposition with THIEN TUONG, in horizontal interaction position with THIEN CO.

v Ngôi Sao Khám Phá.

PHÁ QUÂN là ngôi sao giỏi về khám phá. Khoa học tiến bộ như ngày hôm nay là nhờ những con người giỏi khám phá, hoặc những con người thông minh, những con người tài ba hạn hành đến ngôi sao ưa khám phá. Phát sinh trong lòng họ những ý thích khám phá.

Từ ngôi sao PHÁ QUÂN có người lại thích khai phá. Người ta cho rằng Columbus là người khám phá ra châu Mỹ. Người khai phá ra châu Mỹ có… trời mới biết được. PHÁ QUÂN còn là ngôi sao giỏi săn lùng, đánh bắt thú rừng, thuỷ sản…

Ta lại có những PHÁ QUÂN giỏi đánh phá. Họ là những chiến binh đánh phá quân địch. Có người giỏi phòng thủ, có kẻ lại giỏi tấn công… Họ còn xuất hiện trên đấu trường thể thao…

Liệu những PHÁ QUÂN trên đời có thật sự giỏi như thế không? Thưa ngay là không ạ. Quân IS đang quậy phá vùng Trung Đông. Trong nhà bạn biết đâu có người thân đang phá phách. Ngoài đường lắm kẻ đang quấy rối cuộc sống bình yên của kẻ khác… Do đâu? Là do PHÁ QUÂN đi với các bàng tinh hội họp với nó.

v The exploring star/ The star of discovery

PHA QUAN is excellent in discovery. Nowadays, science is so advanced thanks to the people who are good in discovery; or intelligent people, talented people when they arrive to the Term that contains the exploring star. Due to the stimulation of the term, the need for exploration stems up inside them.

With the same PHA QUAN star, there are others who like to exploit. It is thought that Columbus was the one who discovered the America Continent. But the first exploder is who maybe only God knows; this star is also excellent in hunting, fishing, fisheries…

We also have PHA QUAN who is good in raiding. They are the warriors battling with the enemy. Some are good in defense; others are good in onslaught… They also appear in the sports arena…

But can all PHA QUAN in real life be that excellent? The answer is NO. The IS are ravaging the Middle East. Who knows maybe there are family members of you who is harassing other people? There are so many out there who are who are disrupting the peaceful lives of others. Why is it that way? Because it is a bad case of PHA QUAN surrounding by disadvantageous Minor Stars.

v Ép Buộc và Áp Đặt.

Một PHÁ QUÂN giỏi trở thành vô địch, bất khả chiến bại. Để có 1 PHÁ QUÂN giỏi như thế, vô số PHÁ QUÂN khác trở thành kẻ chiến bại.

Một PHÁ QUÂN giỏi có thể ép buộc được tất cả mọi người làm theo ý muốn của mình. Áp đặt được tất cả mọi việc. Tất cả PHÁ QUÂN khác bị lâm vào hoàn cảnh bị ép buộc là PHÁ QUÂN, bị áp đặt là THẤT SÁT. Có nghĩa là đa phần PHÁ QUÂN là kẻ bị ép buộc, kẻ bị đàn áp..

Chúng tôi bị ép buộc (là SÁT PHÁ) làm việc này theo ý muốn (làTHAM LANG) của cấp trên. Chúng tôi cũng là Sát Phá Tham nhưng chỉ là tay sai mà thôi.

v To force and to impose.

A good PHA QUAN can become the champion, the invincible. In order for one PHA QUAN to triumph, countless other PHA QUAN became defeaters.

A good PHA QUAN can force everybody to follow his/her will. He/she can put force on everything. All the other PHA QUAN shall be put in situation where they are forced (PHA QUAN) or imposed (THAT SAT). In other words, most PHA QUAN are those who are living under oppression and imposition.

They are forced (is SAT PHA) to do this according to the wish (is THAM LANG) of their superiors. They are also SAT PHA THAM, but they are just henchmen.

v Ngôi Sao Nắm và Thả.

Trong động tác PHÁ QUÂN chủ nắm hay thả. Tìm kiếm là THAM LANG, Quan sát thấy là THẤT SÁT và cầm năm lấy hay buông thả là PHÁ QUÂN. Đó là các thao tác có thể thấy được, lại có những thao tác tình cảm không thể thấy được là.

Anh không thể gắn bó với em được đành buông thả.

PHÁ QUÂN tốt là gìn giữ được bản thân mình, PHÁ QUÂN xấu sống bê tha buông thả.

Trên đời thực. Ta dễ dàng gặp những PHÁ QUÂN bị ruồng bỏ, hoặc tự mình lìa bỏ gia đình xã hội. Đánh mất sự yên vui của mình. Các tin trên báo cho thấy, có hằng vạn người đầu quân cho IS. Có nghĩa tự mình đánh mất mình, tự mình lìa bỏ sự bình yên, tự mình tìm đến phục vụ cho cái ác. Thoả mãn bản năng tàn ác. Từ xưa đến nay đã chứng minh được rằng: Càng ác, càng hung bạo bao nhiêu càng mau chóng sụp đổ bấy nhiêu. Từ những sự việc như thế, thế gian lại xuất hiện những PHÁ QUÂN nhận lấy trách nhiệm trừ hung diệt bạo.

Có nghĩa có nhiều dạng PHÁ QUÂN trên đời.

v Holding on and letting go

Speaking of action, PHA QUAN denotes “holding on” or “letting go”. Searching is THAM LANG, observation is THAT SÂT and holding (or letting go) is PHA QUAN. These are the actions we can see, but there are behaviors in feelings which we can’t see, such as:

“I cannot be together with you anymore, I am letting go.”

A good PHA QUAN can keep himself together, a bad PHA QUAN indulges in an unprincipled lifestyle.

In real life, we easily encounter PHA QUAN who is abandoned, or deliberately abandon his/her family, community. They lost their happiness. According to the news, there are dozens of thousands people who have joined the IS party. It means they have forsaken themselves, their peace, and come to serve the evil to satisfy their sadistic instincts. Throughout history it has been proven that: increasing hate and violence only lead to faster destruction. From such incidence, there arises those PHA QUAN who shall shoulder the responsibility to vanquish the evil.

In short, there are countless types of PHA QUAN living among us.

v Bắt và Thả.

Từ nắm và thả. Chuyển qua bắt và giam giữ. Kẻ có quyền bắt kẻ vi phạm vì can tội quấy rối. Đó là chuyện thường tình trong xã hội. Cũng có nhiều hoàn cảnh éo le. Hôm nay bắt người, ngày sau bị người khác bắt. Ví dụ nhân vật Zhou Yongkang từng bắt biết bao người, hôm nay đang bị bắt. Đó là trường hợp tốt xấu lẫn lộn.

v Seize and Relinquish

From “holding on” to “letting go”, it shall transform into “seizing” and “confining”. The authority seizes the offenders based on their harassment crime. Such situation is common in society. There are a lot of intricate circumstances, for instance, one day the capturer shall become the one being captured. E.g: Zhou Yongkang (former Chinese Minister of Police) had seized so many people, but now he is being seized. It’s a mixed case which contains both good and bad stars.

v Đóng và Mở.

Tháo ra và lắp ráp vào…

Hằng ngày bạn mở máy vi tính, sau đó lên mạng và đóng máy để nghỉ ngơi. Các thao tác đó là PHÁ QUÂN chủ đóng và mở. Có bạn tìm kiếm những tin tức ưa thích cho kiến thức mình. Những thông tin đó có thể tốt hay xấu là do tính cách của bạn. Tính cách đó do các bàng tinh tụ tập quanh PHÁ QUÂN.

PHÁ QUÂN tạo ra vô số các động tác mà chúng ra làm hằng ngày. Đến các động tác bỏ, hay gắn bó. Như, bỏ việc, bỏ vợ, bị bợ bỏ… đến cả bỏ cả quê hương, tổ quốc ra đi. Đến động tác ngược là gắn bó với người yêu, gắn bó với gia đình, tổ quốc.

Vậy PHÁ QUÂN và THẤT SÁT là 2 sao mang 2 tính chất trái ngược nhau trong bản thân. Muốn đoán được điều đó chúng ta phải bước thêm một nấc thang nghiên cứu nữa.

v Close and Open

Disassembling and assembling…

Every day you open your computer, then go online and shutdown for the machine to rest. These actions are PHA QUAN – denotes close and open. There are people looking for their favorite news to serve their need of knowledge. Such information may be good or bad due to their characteristic. This characteristic depends on the Minor Stars surrounding PHA QUAN.

PHA QUAN represents a multitude of actions that we have to do every day. Even the actions such as quitting or bonding. Eg: quit a job, abandon his wife or vice versa… evenleave homeland, fatherland.

So PHA QUAN and THAT SAT are 2 stars which contain within them 2 opposite traits. In order to predict the trend accurately, we need to research more and more.

v Ngôi Sao Công Bằng.

PHÁ QUÂN là ngôi sao đòi hỏi sự công bằng, bên ngoài xung chiếu với nó là THIÊN TƯỚNG cũng đòi hỏi sự tương đương như vậy. Nhưng hãy tin rằng, trên đời không có sự công bằng. Trong vấn đề tình cảm lại càng không công bằng. Và PHÁ QUÂN là ngôi sao thường tạo ra sự rối ren cho chính mình. Nó ưa thay đổi tất cả. Vì luôn luôn tìm thấy những bất công trong xã hội. Xã hội nào cũng có kẻ giàu và người nghèo. Kẻ cai trị và kẻ bị trị… Cho dù có thiên đường đi chăng nữa cũng có người cai trị. Đã chấp nhận sống trong xã hội là phải chấp nhận có người lãnh đạo. Sống trong hoàn cảnh loạn ly mới thấy giá trị của người lãnh đạo. Cái không may người ta thường gặp là người lãnh đạo không được tài giỏi.

PHÁ QUÂN thường gây ra sự rối ren, lộn xộn, xáo trộn thêm trong cuộc sống. Lúc thì nắm cái này, gắn bó với người này, đi theo đường lối này… đến lúc lại bỏ cái này, nắm cái khác, bỏ người này theo người khác, bỏ lối đi này tìm lối đi khác… Để có một PHÁ QUÂN ổn định con đường của mình rất khó gặp. Hiếm có PHÁ QUÂN gìn giữ bản lãnh của mình. Vì phải cần biết đâu đúng, đâu sai. Lập trường phải bền vững. Ta dễ gặp một PHÁ QUÂN chán nản dễ bỏ cuộc, thậm chí chán đời từ bỏ cuộc sống… Nói đến PHÁ QUÂN ta dễ gặp các từ “chán quá”, “thôi”, “bỏ cuộc”… chuyển qua quậy phá, phá hoại, đập phá, đánh phá.

PHÁ QUÂN đóng ở đâu thường là (chứ không phải là hoàn toàn như thế) đem lại sự bất ổn cho nơi đó. Điền cung có PHÁ QUÂN có khi từ nhà to biến hoá thành nhà… nhỏ. Từ nhà nhỏ biến thành kẻ không nhà. Có thế mới xứng danh PHÁ QUÂN. Gìn giữ, gắn bó hay bỏ. Đó là nỗi lòng của sao PHÁ QUÂN. Nếu Tật Ách có sao này, liên quan đến đến bệnh lý là từ “rối loạn…”. Ví dụ, rối loạn thần kinh, mạch máu… tuỳ theo bàng tinh đi kèm… Về tai ách dễ bị bỏ rơi, dễ bị bắt, bị ép buộc làm những điều không muốn… hướng luận đoán theo ý nào, tất cả tuỳ thuộc vào bàng tinh đi với PHÁ QUÂN để luận.

v An equitable star

PHA QUAN is the star which requires equality, in opposite position is THIEN TUONG also require an equivalence. But you should be aware that, in this world there is no equality. And in sentiment, it is even more unfair. And PHA QUAN is the star which often creates a mess for itself. PHA QUAN often likes to change everything because he always finds society to be unjust. In any society, there are always the rich and the poor. The rulers and the oppressed… Even in heaven, there must be some kind of ruler. Living in a society is a package deal with having a ruler, which you have to accept. Only during time of chaos can one realize the true value of a leader. Unfortunately, what people usually encounter is having an incompetent leader.

PHA QUAN often causes mayhem, chaos, turmoil in his/her life. Now they hold on to this thing, stick with this person, follow this path… over time, they give up their viewpoint, holding on to other things, abandoning the previous person for a new person, following a new path instead of the old path. It is difficult to have a Pha Quan in Menh with star arrangement that helps him remain stable in his chosen path. Rare is PHA QUAN who values his bravery. So PHA QUAN needs to know right from wrong in everything. The standpoint must be sustainable. We easily encounter a PHA QUAN who is depressed, easily giving up, even depressed enough to end his/her life … When speaking with a PHA QUAN, we often hear him/her uses words such as “boring”, “stop”, “quit”… it shall transform into disruptive, damaging, destroying, raiding…

When PHA QUAN resides somewhere, usually (but not entirely) it brings disrupt to that section. If section of property has PHA QUAN, the grand house could transform into a small house, from small home to homeless. That is PHA QUAN living up to its name (PHA = destroy, QUAN = the man). Whether to conserve, bond or abandon is the biggest concern of a PHA QUAN. If Tat Ach section has this star, usually it concerns sickness that contains words such as “disorder”. For example: mental disorder, venous disorder … depending on the surrounding minor stars. About karma (also in Tat Ach), it usually concerns being abandoned, oppressed, seized, forced to do unwilling things; that is the correct direction for prediction. It is all depending on the minor stars surrounding PHA QUAN for the correct result.

v Gắn Bó và Thương Yêu.

PHÁ QUÂN và THIÊN TƯỚNG là 2 trong 4 sao luôn luôn xung chiếu lẫn nhau. Nếu PHÁ QUÂN găn bó với người tất nhiên được THIÊN TƯỚNG thương yêu. THIÊN TƯỚNG trung thành tất PHÁ QUÂN quấn quít. Hai sao tạo thành thế bên này thương yêu và bên kia gắn bó. Đây là chuyện thường tình ở đời nhưng cũng rất dễ đổ vỡ. Vì cán cân rất dễ mất thăng bằng.

Ví dụ. Vì sao anh đến với em rất chân tình, em lại thương anh giả dối thế.

Trên là giói thiệu sơ lược về đặc tính độc đáo của ngôi sao mang trong lòng những tính chất trái ngược nhau.

v Bonding and loving

PHA QUAN and THIEN TUONG are two out of 4 stars always in opposition with the other. If PHA QUAN bonds then of course it is loved by THIEN TUONG. If THIEN TUONG is loyal, then of course PHA QUAN shall linger. These two stars creates a stance whereas one side loves and the other embrace. Such is common in life but it is also easily collapsible because it is easy to lose grip of balance.

For example: “Why do you lie to me that you love me when I love you so truly.”

Above is the outline of the distinguished characteristics of the star containing so many opposite traits. 

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button