Tử vi

PHÁ QUÂN TẠI DẦN THÂN

Phá Quân Dần Thân, đối cung là Vũ Tướng. Vũ Khúc là sao tính chất cô độc hình khắc, vì vậy nên chú trọng tính cát hung với phụ mẫu. Nếu Phụ Mẫu có các sao sát kị hình, cung mệnh có Lộc Mã giao trì mà gặp sát tinh, đều từ nhỏ rời xa gia đình, lưu lạc chân trời góc bể.

Thiên Tướng bị ảnh hưởng, nên hay hành hiệp trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình ra tay. Nên tuy cứng rắn, vẫn được người ủng hộ yêu mến. Hơn nữa cần có nghề tuỳ thân, sau này lưu lạc tha hưởng

Gặp Lộc Tồn, Khoa Lộc Quyền hội chiếu, gặp thêm Tả Hữu Khôi Việt thì tuy hiếu động, trôi nổi nhưng sự nghiệp có thành tích, có thể rời xa quê đẻ phát triển. Nếu ở nơi sinh ra. Ở nơi sinh ra, sự hời hợt hiếu động thành không chuyên một nghề, sự nghiệp chức vị thay đổi luôn, hoàn cảnh công tác cũng thay đổi.

Bạn đang xem: PHÁ QUÂN TẠI DẦN THÂN

Phá Quân an mệnh, nếu gặp Xương Khúc, là văn sĩ nghèo nàn thất chí. Nếu gặp sát tinh thì một đời phiêu bạt. Gặp Hoá Kỵ, Kình Đà tụ hội ở mệnh thì tàn tật, nhưng tính nết hiếu chiến hung dữ.

Nữ mệnh dễ truỵ lạc phong trần, phàn nhiều có quan hệ hôn nhân không chính thức.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm PHÁ QUÂN TẠI DẦN THÂN

Phá Quân Dần Thân, đối cung là Vũ Tướng. Vũ Khúc là sao tính chất cô độc hình khắc, vì vậy nên chú trọng tính cát hung với phụ mẫu. Nếu Phụ Mẫu có các sao sát kị hình, cung mệnh có Lộc Mã giao trì mà gặp sát tinh, đều từ nhỏ rời xa gia đình, lưu lạc chân trời góc bể.

Thiên Tướng bị ảnh hưởng, nên hay hành hiệp trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình ra tay. Nên tuy cứng rắn, vẫn được người ủng hộ yêu mến. Hơn nữa cần có nghề tuỳ thân, sau này lưu lạc tha hưởng

Gặp Lộc Tồn, Khoa Lộc Quyền hội chiếu, gặp thêm Tả Hữu Khôi Việt thì tuy hiếu động, trôi nổi nhưng sự nghiệp có thành tích, có thể rời xa quê đẻ phát triển. Nếu ở nơi sinh ra. Ở nơi sinh ra, sự hời hợt hiếu động thành không chuyên một nghề, sự nghiệp chức vị thay đổi luôn, hoàn cảnh công tác cũng thay đổi.

Phá Quân an mệnh, nếu gặp Xương Khúc, là văn sĩ nghèo nàn thất chí. Nếu gặp sát tinh thì một đời phiêu bạt. Gặp Hoá Kỵ, Kình Đà tụ hội ở mệnh thì tàn tật, nhưng tính nết hiếu chiến hung dữ.

Nữ mệnh dễ truỵ lạc phong trần, phàn nhiều có quan hệ hôn nhân không chính thức.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button