Tử vi

Phân biệt tài nghệ 4 sao Cơ, Tham, Xương, Khúc

+ Tài nghệ của sao Thiên cơ thiên về các lĩnh vực như vận động, vạch ra kế hoạch, phân tích, sáng tạo, phát minh, giao thiệp, truyền thông đại chúng.

+ Tài nghệ của sao Tham lang chủ yếu là giao tiếp ứng xử, cầm kỳ thư họa, thiết kế.

+ Tài nghệ của sao Văn Xương thì lại thiên về văn học, nghiên cứu học thuật, viết văn…

Bạn đang xem: Phân biệt tài nghệ 4 sao Cơ, Tham, Xương, Khúc

+ Tài nghệ của sao Văn Khúc chủ yếu ở các linh vực như: nghệ thuật, giao tiếp, ngoại ngữ, tài nghệ đặc biệt, âm nhạc, hội họa, vũ đạo, sân khấu, giải trí

– Đào hoa của Liêm, Tham:

+ Đào hoa của Tham Lang chủ về theo đuổi sắc tình

+ Còn đào hoa của Liêm Trinh là chủ về ghi lòng tạc dạ

(Sưu tầm)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phân biệt tài nghệ 4 sao Cơ, Tham, Xương, Khúc

+ Tài nghệ của sao Thiên cơ thiên về các lĩnh vực như vận động, vạch ra kế hoạch, phân tích, sáng tạo, phát minh, giao thiệp, truyền thông đại chúng.

+ Tài nghệ của sao Tham lang chủ yếu là giao tiếp ứng xử, cầm kỳ thư họa, thiết kế.

+ Tài nghệ của sao Văn Xương thì lại thiên về văn học, nghiên cứu học thuật, viết văn…

+ Tài nghệ của sao Văn Khúc chủ yếu ở các linh vực như: nghệ thuật, giao tiếp, ngoại ngữ, tài nghệ đặc biệt, âm nhạc, hội họa, vũ đạo, sân khấu, giải trí

– Đào hoa của Liêm, Tham:

+ Đào hoa của Tham Lang chủ về theo đuổi sắc tình

+ Còn đào hoa của Liêm Trinh là chủ về ghi lòng tạc dạ

(Sưu tầm)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button