Tử vi

Phân tích cung Phu Thê

Trong hôn nhân, chúng ta thường gặp hiện tượng chồng lấn át vợ và ngược lại. Để có thể tránh được tình trạng đó, Phan Tủ Ngư có đưa ra phương pháp xem các đôi lứa có xung khắc nhau hay không?

Thứ nhất, xem cung Mệnh:

 • Tử vi, Tham lang thêm Lục sát.
 • Liêm trinh, Thiên tướng thêm Dương nhẫn.
 • Thái dương tọa thủ cung Mệnh rơi vào lạc hãm.
 • Thái âm tọa thủ cung Mệnh rơi vào lạc hãm.

Thứ hai, xem cung Phu thê:

Bạn đang xem: Phân tích cung Phu Thê

 • Cung Phu thê hóa ky thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Tử vi, Phá quân thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Tử vi, Thất sát thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Thiên cơ thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Vũ khúc, Thất sát thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Vũ khúc, Tham lang thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Vũ khúc, Phá quân thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Liêm trinh, Thiên tướng thêm Lục sát (hoặc Tả phù, Hữu bật).
 • Cung Phu thê có Liêm trinh, Phá quân thêm Lục sát (hoặc Tả phù, Hữu bật).
 • Cung Phu thê có Tham lang thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê cố Cự môn thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Thất sát thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Phá quân thêm Lục sát (không có Lục sát thì chủ về ly hôn).
 • Cung Phu thê thêm Lục sát (Linh tinh, Dương nhẫn).
 • Cung Phu thê hóa kỵ thêm sát (cho dù có sao nào tọa thủ).

Thời điểm kết hôn

 • Phàm tiểu hạn có Thiên hỷ hoặc Tam phương Tứ chính cố Thiên hỷ.
 • Tiểu hạn cố Hồng loan, Thiên diêu hoặc Tam phương Tứ chính có Hống loan, Thiên diêu.
 • Tiểu hạn gặp Tham lang thêm Đà ỉa hoặc Dương nhẫn.
 • Tiểu hạn gặp Liêm trinh, Tham lang thêm sát.

Thời điểm ly hôn

Trong xã hội ngày nay, hiện tượng ly hôn đã trở thành phổ biến. Vậy làm thế nào biết được điểu này xảy ra, từ đó có những phương pháp đế phồng hữu ích để bảo vệ tình yêu đôi lứa. Phan Tử Ngư xin đưa ra một vài cách luận đoán như sau:

 • Cung Mệnh: Mệnh nữ có Thiên cơ, Cự môn ở Dậu tọa thủ cung Mệnh, 3 lần kết hôn.
 • Cung Phu thê: Cung Phu thê có Phá quân, Cự môn hóa kỵ, Lục sát hoặc Tử vi, Thiên phủ thêm Hữu bật…
 • Xem 1 cung trước đại hạn và tiểu hạn có Phá quân, Cự môn, Tả phù, Hữu bật …
 • Căn cứ vào sách cổ, nam gặp Cô thần, nữ gặp Quả tú.

Nhưng nếu trong bàn mệnh không gặp các hiện tượng trên mà vẫn dẫn tới ly hôn thì chúng ta phải giải thích như thế nào? Sau một thời gian nghiên cứu thêm các sách, các môn tứ trụ, Thất chính Tứ dư, tác giả đã phát hiện ra 2 điểm nữa:

– Cung Phu thê ở chỗ Tứ mã (Dần, Thân, Tỵ, Hợi), cho dù có bất kỳ sao nào cùng có thể dẫn tới ly hôn.
– Tứ trụ gặp phải các tình huống như: 2 Giáp, 3 Canh, 3 Dần, 3 Quý, 1 Tân cũng có thể dẫn tối ly hôn.

Xin được đưa ra một ví dụ:

Cung Phu thê của một ngưòi ỏ Thân, có Vũ khúc, Thiên mã, Thiên tưởng tọa thù, nhìn qua bàn mệnh này thì không thể nói là có hiện tượng ly hôn được. Trên thực tế người này có 2 vợ 4 thiếp, sau khi ly hôn liền kết hôn ngay. Duy chỉ có thể căn cứ vào:

 • Cung Phu thê ở chỗ Tứ mã.
 • Tứ trụ có 2 Giáp.

Tứ trụ của người đó: Giáp Thân, Giáp Tuất, Nhâm Thân, Canh Tý.

Vì vậy bạn đọc có thể tiếp nhận thêm 2 điều trên để áp dụng khi xem bàn mệnh về tình hình hôn nhân.

(Tử vi đẩu số bổ mệnh thư – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phân tích cung Phu Thê

Trong hôn nhân, chúng ta thường gặp hiện tượng chồng lấn át vợ và ngược lại. Để có thể tránh được tình trạng đó, Phan Tủ Ngư có đưa ra phương pháp xem các đôi lứa có xung khắc nhau hay không?

Thứ nhất, xem cung Mệnh:

 • Tử vi, Tham lang thêm Lục sát.
 • Liêm trinh, Thiên tướng thêm Dương nhẫn.
 • Thái dương tọa thủ cung Mệnh rơi vào lạc hãm.
 • Thái âm tọa thủ cung Mệnh rơi vào lạc hãm.

Thứ hai, xem cung Phu thê:

 • Cung Phu thê hóa ky thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Tử vi, Phá quân thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Tử vi, Thất sát thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Thiên cơ thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Vũ khúc, Thất sát thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Vũ khúc, Tham lang thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Vũ khúc, Phá quân thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Liêm trinh, Thiên tướng thêm Lục sát (hoặc Tả phù, Hữu bật).
 • Cung Phu thê có Liêm trinh, Phá quân thêm Lục sát (hoặc Tả phù, Hữu bật).
 • Cung Phu thê có Tham lang thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê cố Cự môn thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Thất sát thêm Lục sát.
 • Cung Phu thê có Phá quân thêm Lục sát (không có Lục sát thì chủ về ly hôn).
 • Cung Phu thê thêm Lục sát (Linh tinh, Dương nhẫn).
 • Cung Phu thê hóa kỵ thêm sát (cho dù có sao nào tọa thủ).

Thời điểm kết hôn

 • Phàm tiểu hạn có Thiên hỷ hoặc Tam phương Tứ chính cố Thiên hỷ.
 • Tiểu hạn cố Hồng loan, Thiên diêu hoặc Tam phương Tứ chính có Hống loan, Thiên diêu.
 • Tiểu hạn gặp Tham lang thêm Đà ỉa hoặc Dương nhẫn.
 • Tiểu hạn gặp Liêm trinh, Tham lang thêm sát.

Thời điểm ly hôn

Trong xã hội ngày nay, hiện tượng ly hôn đã trở thành phổ biến. Vậy làm thế nào biết được điểu này xảy ra, từ đó có những phương pháp đế phồng hữu ích để bảo vệ tình yêu đôi lứa. Phan Tử Ngư xin đưa ra một vài cách luận đoán như sau:

 • Cung Mệnh: Mệnh nữ có Thiên cơ, Cự môn ở Dậu tọa thủ cung Mệnh, 3 lần kết hôn.
 • Cung Phu thê: Cung Phu thê có Phá quân, Cự môn hóa kỵ, Lục sát hoặc Tử vi, Thiên phủ thêm Hữu bật…
 • Xem 1 cung trước đại hạn và tiểu hạn có Phá quân, Cự môn, Tả phù, Hữu bật …
 • Căn cứ vào sách cổ, nam gặp Cô thần, nữ gặp Quả tú.

Nhưng nếu trong bàn mệnh không gặp các hiện tượng trên mà vẫn dẫn tới ly hôn thì chúng ta phải giải thích như thế nào? Sau một thời gian nghiên cứu thêm các sách, các môn tứ trụ, Thất chính Tứ dư, tác giả đã phát hiện ra 2 điểm nữa:

– Cung Phu thê ở chỗ Tứ mã (Dần, Thân, Tỵ, Hợi), cho dù có bất kỳ sao nào cùng có thể dẫn tới ly hôn.
– Tứ trụ gặp phải các tình huống như: 2 Giáp, 3 Canh, 3 Dần, 3 Quý, 1 Tân cũng có thể dẫn tối ly hôn.

Xin được đưa ra một ví dụ:

Cung Phu thê của một ngưòi ỏ Thân, có Vũ khúc, Thiên mã, Thiên tưởng tọa thù, nhìn qua bàn mệnh này thì không thể nói là có hiện tượng ly hôn được. Trên thực tế người này có 2 vợ 4 thiếp, sau khi ly hôn liền kết hôn ngay. Duy chỉ có thể căn cứ vào:

 • Cung Phu thê ở chỗ Tứ mã.
 • Tứ trụ có 2 Giáp.

Tứ trụ của người đó: Giáp Thân, Giáp Tuất, Nhâm Thân, Canh Tý.

Vì vậy bạn đọc có thể tiếp nhận thêm 2 điều trên để áp dụng khi xem bàn mệnh về tình hình hôn nhân.

(Tử vi đẩu số bổ mệnh thư – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button