Tử vi

Phân tích cung Phúc Đức

Cung Phúc đức là cung có liên quan đến đời sống tinh thần của một người. Có người gia đình giàu có, không phải lo nghĩ nhưng cuộc sống của họ lại không được vui vẻ như ý. Trái lại, có những người cuộc sống khó khăn nhưng lại không buồn lo, không có phiền não.

Trên thực tế có rất nhiều người có nhận thức không đầy đủ đối với cung Phúc đức, cho rằng cung Phúc đức chỉ xem về đời sống tinh thần của người này. Điều này không sai nhưng là chưa đủ. Cung Phúc đức có thể xem cuộc sống tinh thần của người này, đồng thời còn có thể xem về sự nghiệp của họ. Ví dụ, người mà cung Phúc đức có Thiên cơ, Thái âm chủ về giác quan thứ 6 nhạy bén, có thể học đoán mệnh. Người mà cung Phúc đức có Thái dương, Thái âm chủ về tình cảm không ổn định, lúc tỉnh lúc mê. Cung Phúc đức hóa kỵ hoặc ám kỵ cũng chủ về tình cảm không ổn định.

Cung Phúc đức có Thái âm lạc hãm:

Bạn đang xem: Phân tích cung Phúc Đức

 1. Sinh hoạt tình dục không được thỏa mãn.
 2. Cô độc.
 3. Nên theo tôn giáo.
 4. Mệnh nữ gặp phải cách cục này chủ về không giữ trinh tiết, mệnh nam háo sắc hoặc mê đánh bạc, hoặc có thói quen không tốt. Hoặc mệnh nam không thê trở thành người đứng đầu, có tài mà không gặp thời.
 5. Mệnh nam phạm đào hoa.

Cung Phúc đức có Dương nhẫn, nhọc tâm lo nghĩ.

Cung Phúc đức có Đà la, lao tâm khổ tứ.

Cung Phúc đức rất ưa Thái âm ở chỗ miếu vượng, có Văn xương tọa thủ:

 1. Thi cử ắt đỗ đầu bảng,
 2. Có bất động sản.
 3. Có mẹ mẫu mực.
 4. Mệnh nữ cát lợi, có chồng tốt.
 5. Mệnh nam cũng cát lợi, có vợ tốt, vợ có thể giúp đỡ hỗ trợ chồng.

(Tử vi đẩu số bổ mệnh thư – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phân tích cung Phúc Đức

Cung Phúc đức là cung có liên quan đến đời sống tinh thần của một người. Có người gia đình giàu có, không phải lo nghĩ nhưng cuộc sống của họ lại không được vui vẻ như ý. Trái lại, có những người cuộc sống khó khăn nhưng lại không buồn lo, không có phiền não.

Trên thực tế có rất nhiều người có nhận thức không đầy đủ đối với cung Phúc đức, cho rằng cung Phúc đức chỉ xem về đời sống tinh thần của người này. Điều này không sai nhưng là chưa đủ. Cung Phúc đức có thể xem cuộc sống tinh thần của người này, đồng thời còn có thể xem về sự nghiệp của họ. Ví dụ, người mà cung Phúc đức có Thiên cơ, Thái âm chủ về giác quan thứ 6 nhạy bén, có thể học đoán mệnh. Người mà cung Phúc đức có Thái dương, Thái âm chủ về tình cảm không ổn định, lúc tỉnh lúc mê. Cung Phúc đức hóa kỵ hoặc ám kỵ cũng chủ về tình cảm không ổn định.

Cung Phúc đức có Thái âm lạc hãm:

 1. Sinh hoạt tình dục không được thỏa mãn.
 2. Cô độc.
 3. Nên theo tôn giáo.
 4. Mệnh nữ gặp phải cách cục này chủ về không giữ trinh tiết, mệnh nam háo sắc hoặc mê đánh bạc, hoặc có thói quen không tốt. Hoặc mệnh nam không thê trở thành người đứng đầu, có tài mà không gặp thời.
 5. Mệnh nam phạm đào hoa.

Cung Phúc đức có Dương nhẫn, nhọc tâm lo nghĩ.

Cung Phúc đức có Đà la, lao tâm khổ tứ.

Cung Phúc đức rất ưa Thái âm ở chỗ miếu vượng, có Văn xương tọa thủ:

 1. Thi cử ắt đỗ đầu bảng,
 2. Có bất động sản.
 3. Có mẹ mẫu mực.
 4. Mệnh nữ cát lợi, có chồng tốt.
 5. Mệnh nam cũng cát lợi, có vợ tốt, vợ có thể giúp đỡ hỗ trợ chồng.

(Tử vi đẩu số bổ mệnh thư – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button