Tử vi

Phân tích cung Quan lộc

Cung Quan lộc chủ về sự nghiệp. Con người cần nỗ lực làm việc, có làm việc mới có thể kiếm tiền, có tiền mới có thể sống, mới có thể mua nhà, thành gia thất, nuôi dưỡng giáo dục con cái. Cho nên, công việc trong cuộc sống của con người rất quan trọng, có quan hệ mật thiết với vinh hoa phú quý hoặc bần cùng nghèo khổ của một đời người.

Cung Quan lộc hóa kỵ, chủ phá sản, sự nghiệp thất bại.

Cung Quan lộc có Địa không, Địa kiếp tọa thủ, sự nghiệp trái với mong muốn.

Bạn đang xem: Phân tích cung Quan lộc

Cung Quan lộc có Thiên tướng nên làm phó quản lý, hoặc quản lý con dấu.

Cung Quan lộc có Hóa quyền có thể làm quan cao.

Cung Quan lộc có Liêm trinh, thêm sát tinh, khó tránh họa lao ngục.

Cung Quan lộc có Thiên đồng, Thiên lương, có thể trở thành một nhân viên công chức ưu tú.

Cung Quan lộc có Phá quân, thêm sát tinh, sự nghiệp ắt thất bại, nên làm công nhân viên chức hoặc phục vụ trong quân đội. Nếu như ngũ trụ không tốt e sẽ gặp biến cố trên đường đi mà khó giữ mạng.

Cung Quan lộc ở Dần, Thân, Tỵ, Hợi, cả đòi vì sự nghiệp mà bôn ba, cũng chủ về có thể kiếm chức. Nói cách khác, đồng thời có thể làm 2 việc. Nếu như chỉ có 1 nghề cùng phái bôn ba 2 nơi, ví dụ như làm bác sĩ, làm giáo viên. Nếu như lại có song tinh, ví như Tử vi, Thất sát; Liêm trinh, Tham lang; Thiên đồng, Thiên lương; Thiên cơ, Thái âm thì hiện tượng bản thân kiêm 2 chức hoặc bôn ba đi lại 2 nơi càng rõ.

Cung Quan lộc có Thiên cơ, Thiên lương hoặc Thiên cơ, Thiên lương đồng cung, nên làm công tác từ thiện, công tác xã hội, bác sỹ, quản lý mạng, khoa học kỹ thuật…

Thái dương chủ về sự nghiệp, ưa tọa ở vượng cung. Vì Thái dương tọa ở vượng cung nên Thái âm cũng tọa ở vượng cung. Thái âm tọa ở vượng cung chủ về có bất động sản. Một người có bất động sản không thể quá nghèo khó. Cho nên, người có Thái dương tọa ở vượng cung chủ về sự nghiệp, tài vận đều tốt.

(Tử vi đẩu số bổ mệnh thư – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phân tích cung Quan lộc

Cung Quan lộc chủ về sự nghiệp. Con người cần nỗ lực làm việc, có làm việc mới có thể kiếm tiền, có tiền mới có thể sống, mới có thể mua nhà, thành gia thất, nuôi dưỡng giáo dục con cái. Cho nên, công việc trong cuộc sống của con người rất quan trọng, có quan hệ mật thiết với vinh hoa phú quý hoặc bần cùng nghèo khổ của một đời người.

Cung Quan lộc hóa kỵ, chủ phá sản, sự nghiệp thất bại.

Cung Quan lộc có Địa không, Địa kiếp tọa thủ, sự nghiệp trái với mong muốn.

Cung Quan lộc có Thiên tướng nên làm phó quản lý, hoặc quản lý con dấu.

Cung Quan lộc có Hóa quyền có thể làm quan cao.

Cung Quan lộc có Liêm trinh, thêm sát tinh, khó tránh họa lao ngục.

Cung Quan lộc có Thiên đồng, Thiên lương, có thể trở thành một nhân viên công chức ưu tú.

Cung Quan lộc có Phá quân, thêm sát tinh, sự nghiệp ắt thất bại, nên làm công nhân viên chức hoặc phục vụ trong quân đội. Nếu như ngũ trụ không tốt e sẽ gặp biến cố trên đường đi mà khó giữ mạng.

Cung Quan lộc ở Dần, Thân, Tỵ, Hợi, cả đòi vì sự nghiệp mà bôn ba, cũng chủ về có thể kiếm chức. Nói cách khác, đồng thời có thể làm 2 việc. Nếu như chỉ có 1 nghề cùng phái bôn ba 2 nơi, ví dụ như làm bác sĩ, làm giáo viên. Nếu như lại có song tinh, ví như Tử vi, Thất sát; Liêm trinh, Tham lang; Thiên đồng, Thiên lương; Thiên cơ, Thái âm thì hiện tượng bản thân kiêm 2 chức hoặc bôn ba đi lại 2 nơi càng rõ.

Cung Quan lộc có Thiên cơ, Thiên lương hoặc Thiên cơ, Thiên lương đồng cung, nên làm công tác từ thiện, công tác xã hội, bác sỹ, quản lý mạng, khoa học kỹ thuật…

Thái dương chủ về sự nghiệp, ưa tọa ở vượng cung. Vì Thái dương tọa ở vượng cung nên Thái âm cũng tọa ở vượng cung. Thái âm tọa ở vượng cung chủ về có bất động sản. Một người có bất động sản không thể quá nghèo khó. Cho nên, người có Thái dương tọa ở vượng cung chủ về sự nghiệp, tài vận đều tốt.

(Tử vi đẩu số bổ mệnh thư – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button