Tử vi

Phan Tử Ngư: Nghiên cứu sao chủ tinh

Bản dịch:

Phan Tử Ngư: Nghiên cứu sao chủ tinh

Phan tử ngư đối đẩu số chủ tinh giám mổ

Bạn đang xem: Phan Tử Ngư: Nghiên cứu sao chủ tinh

Tử vi Tinh nghiên cứu

Tử vi tọa huynh đệ, tử nữ, phụ mẫu, tật ách, nô bộc, đều là lao lực mệnh, vưu kị ở nô bộc cung, nhân kỳ bạn bè nhận đắt, suốt ngày ở quý nhân quan lớn trung vái chào, xu nịnh thúc ngựa, bị người khu trì sai sử, vừa chủ thái độ làm người thế lực, vô rộng lớn hoài bão, chí khí, hiện thực người cũng

Tử vi cần tốt tinh tú, cũng xưng ngôi sao may mắn lai phụ trợ nó, tài năng hiện ra hắn tôn quý, giống “Cây mẫu đơn tuy tốt, toàn bộ trượng lá xanh đến đỡ”, nếu như tử vi là cây mẫu đơn, thì cái gọi là lá xanh là chỉ tả phụ, hữu bật, Thiên phủ, thiên tướng, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên khôi, thiên việt, thì đại phú đại quý.

Tử vi Thiên phủ tổ hợp vốn là rất tốt phối hợp, nhưng nếu tọa mệnh trái lại bất hảo, tại sao vậy chứ, bởi vì nó của cung phu thê phá quân tọa thủ, chủ hôn nhân có khúc chiết hoặc ly hôn, ở riêng hoặc gương vỡ lại lành, luôn luôn không được hoàn mỹ.

Tử vi Thiên phủ tọa cung phu thê, phu thê song phương cần phải nỗ lực gấp bội ái tâm lai giữ gìn cái gia đình này, nếu có tả phụ, hữu bật, không kiếp đồng cung, tất nhân phối ngẫu đánh bạc tốt háo sắc, hoặc những nguyên nhân khác mà chia lìa, nếu tọa cung phụ mẫu, họ Chủ Phụ mẫu chết sớm, tọa cung tử nữ tử nữ con một mấy đời, gia sát tử nữ chết non mà tuyệt tự.

Sách cổ tử vi tham lang đồng cung, cho rằng đào hoa phạm chủ là chí dâm, nữ mệnh hội lưu lạc phong trần, trải qua xác minh cũng không nhất định lưu lạc phong trần, nếu ở dậu địa, kim khắc mộc, sử tham lang biết sở tiết chế, nếu có sát tinh, năng lực khiến cho người này khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, xuất gia.

Tử vi thiên tướng hoặc tử vi phá quân tổ hợp, hội khiến người bất trung bất hiếu, nếu gia sát, không cần tham gia công chức tuyển cử, không thích hợp làm quan viên chánh phủ, kinh thương thì cát. Tử vi phá quân, đồng cung sách cổ miêu tả là thái độ ác liệt của nhân viên công vụ.

Tử vi gia sát, sách cổ xưng là “Trái lại tiểu chí mà cô hàn”, biến thành không có một người chí khí người của, hoặc vị nhân gian trá giả nhân giả nghĩa, tâm thuật bất chính.

Tử vi nếu có không kiếp ở tam phương tứ chính vây quanh chiếu, cũng nên là tăng là nói.

Tử vi ở nhiều cung của tình hình chung

Thân cung mệnh khí chất cao nhã, tâm địa thiện lương, nữ mệnh đoan trang, vượng phu ích tử.

Huynh đệ cung huynh đệ thông minh, tin cậy, huynh đệ tỷ muội đây đó chiếu cố.

Cung phu thê phu xướng phụ tùy, tình cảm hòa hợp, sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc. Nhưng kị và tham lang đồng cung, hội thụ đối phương tinh thần và thân thể ngược đãi, phối ngẫu bá đạo.

Cung tử nữ tử nữ hoạt bát khỏe mạnh, tâm địa thiện lương, thông minh khả ái.

Cung tật ách tính khí nghèo nàn, lao thương, gia sát thì dễ thần kinh phân liệt, đau đầu hoặc bệnh tiểu đường.

Cung thiên di có trưởng bối hoặc quý nhân đề bạt mà khai thác sự nghiệp.

Nô bộc cung hạ nhân đắc lực, có thể giúp chủ thành công, ánh sáng môn tiếp.

Cung Quan lộc đảm nhiệm cao quý chức nghiệp, như giáo thụ, công trình sư, học giả, tôn giáo gia, bị người tuân sùng.

Cung điền trạch nơi ở cao cấp hoa lệ, sẽ có bất động sản.

Cung phúc đức suốt đời vui sướng giàu có, ham truyền thống văn hóa, phẩm cách cao thượng, bị người kính ngưỡng.

Cung phụ mẫu có phú quý cha mẫu, có thể thọ tốt đẹp gia đình giáo dục, gia sát, nên tác người khác nuôi con, hoặc tại gia giáo dục.

Tử vi tham lang đồng cung ở nhiều cung của tình hình chung

Thân cung mệnh ưa đương lão đại, nhân cách thiếu quang minh chính đại, không thành thực, có đào hoa, thường là khác giới tình cảm làm phức tạp phiền não, ưa và tiểu nhân làm bạn bất trung bất nghĩa.

Huynh đệ cung có kết hôn muộn hoặc độc thân chủ nghĩa người, hoặc là hòa thượng ni cô người, hoặc nhân nhĩ hảo sắc mà gây thù hằn nhiều lắm đến nỗi không chỗ dung thân.

Cung phu thê đã bị đối phương tinh thần thượng cập trên thân thể ngược đãi, chà đạp, không thắng kỳ phiền, phối ngẫu bá đạo, chuyên quyền, hoặc nhân chính dâm đãng thương cập phối ngẫu.

Cung tử nữ tử nữ tương lai phi vương tức khấu.

Cung tài bạch nhân sắc rủi ro, bị người dùng tiên nhân khiêu gạt tài, bị khác giới sử dụng dỗ ngon dỗ ngọt hoặc giả lấn ân cần mà mất tiền, hoặc quá không để ý tới tưởng, không có mục tiêu sinh hoạt, cái xác không hồn, tiên bần hậu phú.

Cung tật ách thần kinh não, tính thần kinh suy nhược, gia sát vưu nghiêm trọng, hội tinh thần phân liệt, hoặc tắm thận, nhân miệt mài quá độ, thể lực tiêu hao quá lớn mà nhiễm bệnh.

Cung thiên di nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, nơi chốn lưu tình, gia sát, bị khác giới liên lụy bị khổ, thêm cát, có quý nhân đề bạt, sức lao động phát tài.

Nô bộc cung hạ nhân đắc lực.

Cung Quan lộc nắm quyền, quan cao quyền đại, có đắt.

Cung điền trạch có sản nghiệp tổ tiên.

Cung phúc đức công tác bận rộn, tiên đau khổ hậu cam, năm mới khổ cực, lúc tuổi già hưởng phúc.

Cung phụ mẫu phụ mẫu vọng tử thành long hoặc ngắm nữ Thành Phượng sốt ruột, đến nỗi khiến cho người ta tinh thần và tâm lý phụ hà quá nặng, khiến cho phụ tử hoặc phụ nữ trong lúc đó có sự khác nhau, tâm linh bất năng cảm ứng, nên bái nghĩa phụ mẫu.

Thiên cơ Tinh nghiên cứu

Thiên cơ Tinh ở trong tử vi đẩu số, xưng là kéo dài tuổi thọ ngôi sao, cũng có thể thí dụ như là một vị trung hậu hiền lành trưởng giả, sở dĩ nó rất sợ Tứ Sát, nhất và Tứ Sát đồng cung tựu phá hư nó tốt đẹp chính là cục diện, nhất là thiên cơ lạc hãm, tức xấu vị tị hợi.

Thiên cơ lạc hãm và sát đồng cung, kỳ tóm tắt trạng huống như sau

1 nên kiêng rượu, hội nhân rượu hỏng việc.

2 thái độ làm người giảo hoạt, thiếu thành thực.

3 nên tập nhất nghệ tinh, hoặc kinh thương.

4 nếu như có bất lương tập quán, nên sớm cho kịp cải chính.

Khổ hạn phùng thiên cơ

1 nên xuất ngoại hoặc đi xa.

2 nên dọn nhà.

3 nên đổi hoàn cảnh.

4 đổi chức nghiệp, nếu phùng thiên mã hoặc lưu mã vưu cát, ở dần thân có mặt trăng, mặt trăng cũng chủ động, cho nên động thì tất cát, cũng chủ động thì có tài, nhân thiên mã cũng chủ tài nguyên nhân.

Duy nữ mệnh nếu tọa dần thân, bất luận phu thê cung tinh tú làm sao, tất có nhị độ hôn nhân.

Thiên cơ mặt trăng nếu tọa cung tài bạch, cũng chủ nên kinh doanh nghề phụ, nhân kỳ thu nhập tiền tài nơi phát ra có hai con đường.

Nếu tọa cung phu thê, cũng chủ có nhị độ hôn nhân, mà lại trong đó nhất thiếp, tất hệ nhà kề sở sanh, tức hệ kỳ nhạc phụ của đệ nhị thê sở sanh.

Thiên cơ ở tị gia sát tọa cung tử nữ, tử nữ trung hội mắc bệnh ung thư chết non.

Thiên cơ ở hãm địa tọa cung phụ mẫu gia sát, tiếng đồng hồ tặng người tác nuôi con, đại thì lại bị nhân kén rể.

Thiên cơ vưu ưa cùng trời lương đồng cung, bất luận ở cung nào

1 người này có Trương Lương tài, có thể là tốt nhất quân sự tham mưu, hoặc phụ tá.

2 nên tập y.

3 văn chương hảo.

4 thọ bỉ nam sơn.

5 không sợ hung nguy.

6 tham gia các loại cuộc thi, năng lực tên đề bảng vàng.

7 duy hội mê hoa yêu rượu.

8 đại tài trưởng thành trể.

9 có tuyệt nghệ trong người.

10 cá tính hiền lành, khiêm tốn, có hậu phúc.

Thiên cơ thiên lương nếu tọa cung thiên di, người này nên làm nghệ thuật, như quốc hoạ, viết tiểu thuyết, đàn dương cầm, y thuật. . . Mười năm gian khổ học tập không người vấn, nhất cử thành danh thiên hạ biết, tương lai kiêm năng lực chu du liệt quốc.

Duy thiên cơ thiên lương, bất luận tọa cung nào, sợ nhất không kiếp dương đà

1 sớm có hình khắc, vãn vừa cô.

2 lúc tuổi già nên xuất gia.

3 duy như thế người, lên có lòng từ bi nghi ngờ.

Thiên cơ thiên lương cũng ưa tọa cung phúc đức, chủ người này

1 đời sống tinh thần nặng vu đời sống vật chất.

2 có nghệ thuật thiên phú, cao thâm tạo nghệ.

Thiên cơ tọa phúc đức gia sát

1 nhận hết thế sự rất nhiều dằn vặt.  2 chung là xuất gia quy dựa vào.

Thiên cơ tại thân thể đại diện đảm, sở dĩ thiên cơ tọa cung tật ách người của, nhát như chuột, như đột nhiên một tiếng vang thật lớn, sẽ đem nó sợ đến tim đập không ngớt. Lạc hãm gia sát, chủ thể chất nghèo nàn, hoa mắt xỉ rơi, dễ có thương tích ba, bệnh bao tử, không có nguyên khí, kinh nguyệt lùi lại, khuyết thiếu nhẫn nại.

Thiên cơ tại tử nữ cung, người này đối làm tình đối tượng rất tùy tiện, không xoi mói, hoặc nói không có thẩm mỹ ánh mắt, nhưng năng lực hưởng thụ các loại các thức tính kỹ xảo, thường năng lực đạt được cao trào mà say sưa, hoặc thuyết ai đến cũng không – cự tuyệt.

Thiên cơ không ở hãm địa tọa cung phụ mẫu nói, biểu thị song thân thông minh lõi đời, người ta sẽ phải chịu tốt đẹp gia đình giáo dục, nhưng nếu có cự môn hoặc Tứ Sát đồng cung, và phụ mẫu duyên mỏng, nên bái nghĩa phụ mẫu.

Phàm trên mệnh bàn thiên cơ cùng trời lương hội hợp, hoặc thiên cơ thiên lương tọa mệnh, hoặc thiên cơ thiên lương luôn mãi phương tứ chính người của, đều chủ người này tâm địa thiện lương, hiền lành phúc hậu, nhưng phạ ở có Địa không Địa kiếp dương đà đồng cung hoặc vây quanh chiếu, hội khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, lánh đời tư tưởng.

Thái dương tinh nghiên cứu

Thái dương tinh đầu tiên yếu coi trọng miếu vượng hoặc lạc hãm, phàm ở mão thìn tị ngọ xưng là miếu vượng, phàm ở tuất hợi tí xưng là lạc hãm. Thái dương lạc hãm, mặt trăng tất lạc hãm, xưng trái với bối, chủ nhân lao lực, nên sớm ly khai nơi sinh, đáo quê người khứ phấn đấu, sẽ ở tha hương có thành tựu.

Thái dương Hỏa Tinh đồng cung, chủ nhân tả con mắt có thương tích, thái dương Hóa kị cũng chủ mắt đa bệnh.

Nữ mệnh thái dương ở vượng địa tọa mệnh, hoặc cung thân có thái dương ở miếu vượng, tất mi thanh mục tú, lòng tự trọng cường, dáng vẻ chuyên gia, khoan hồng độ lượng, hiền lành, vượng phu ích tử, nếu lại có hóa quyền hóa lộc đồng cung, chồng của cô tất là quan viên chánh phủ, quốc gia lương đống. Nếu ở hãm địa tọa mệnh, mặc dù lao lực, cũng chủ trinh tiết của phụ. Duy năm mới chăm chỉ, trung niên hậu lười biếng, hoặc chủ gặp nhân không quen, phu quân đánh bạc tốt háo sắc hoặc đa bệnh, cần phải dựa vào chính mình kiếm tiền lai nuôi nấng hắn, hoặc lập gia đình là nhà kề, trái lại được phu quân sủng ái, dĩ cát luận của.

Nam mệnh thái dương ở miếu vượng tọa mệnh, hào khí vạn trượng, nhân vật anh hùng. Nếu ở hãm địa, thì năm mới mặc dù chăm chỉ công tác, trung niên hậu trầm mê tửu sắc đổ. Bất luận thái dương ở cung nào, chỉ cần lạc hãm gia sát, người này cùng phụ thân vô duyên, hơn nữa chính mắt cũng nhiều ốm đau.

Thái dương là hỏa, tọa tử tuất lưỡng địa là thủy hỏa bất dung, vô luận tọa cung nào đều không cát, tất lao lực bôn ba, khó hoà hợp chiêu phi.

Thái dương ở vượng địa có thiên hình cùng độ, bất luận tọa cung nào, nên quân cảnh.

Thái dương ở mão thìn tị ngọ tọa mệnh của người, đều là phú quý song toàn.

Thái dương ở vượng cung chủ người này nhiệt tình mười phần, không ngừng cố gắng, trái lại thái dương ở hãm địa người, phần lớn đều là tiên chuyên cần hậu lại, đầu voi đuôi chuột.

Thái dương ở xấu vị, tất có mặt trăng cùng độ, ưa tọa tài bạch và phúc đức, chủ người này tiền tài không thiếu, có thể sinh hoạt rất phong phú mỹ mãn.

Thái dương ở dậu, tất có thiên lương cùng độ, chủ người này có tài nhưng không gặp thời, đầy bụng bực tức.

Thái dương đại diện mắt, nếu thái dương Hóa kị, gia sát, đều chủ người này có bệnh mù màu, hoặc mắt ế, hoặc tản quang, hoặc thụ thương, hoặc con mắt manh.

Duy thái dương ở vượng đất không sợ Hóa kị, nếu như có Hóa kị, như mặt trăng ở vượng địa Hóa kị như nhau, xưng là thay đổi cảnh, chỉ tạm thời thụ ta ủy khuất, qua đi càng thêm huy hoàng.

Sao Vũ khúc nghiên cứu

Vũ khúc sợ nhất và lục sát đồng cung, cái gọi là lục sát tức dương đà hỏa linh không kiếp (trong đó vưu kị không kiếp).

Và nhiều sát đồng cung ý nghĩa cũng có phân biệt

Vũ khúc dương nhận nhân tài động đao

Vũ khúc đà la nhân tài bị cướp

Vũ khúc Hỏa Tinh nhân tài bị cướp

Vũ khúc linh Tinh nhân tài bị cướp

Vũ khúc không kiếp phá sản (tọa mệnh thì nhân tài bị chết)

Thường và vũ khúc tổ hợp tinh tú, có tham lang, xưng là vũ tham cách, phàm trên mệnh bàn có vũ khúc tham lang đồng cung người của, bất luận tọa cung nào đất, đều chủ người này, ba mươi tuổi tiền vận không tốt, tiên bần hậu phú, đại tài trưởng thành trể, nhưng cũng chủ người này sẽ bị khác giới mê được gắt gao, nam nữ giai như vậy.

Mặt khác và vũ khúc tổ hợp tinh tú có Thiên phủ, đặc thù ý nghĩa, chủ thọ bỉ nam sơn, nhưng cũng kị và nhiều sát cùng triền, sẽ phá hư kỳ mỹ hảo cục diện.

Sao Vũ khúc một … khác đặc sắc, đương kỳ hóa lộc thì, thích hợp nhất kinh thương, có thể phát tài.

Phàm kỷ năm sinh ra, bất luận vũ khúc ở cung nào đất, đều nên kinh thương, hoặc đại hạn mười năm phùng vũ khúc hóa lộc, cũng nên kinh thương, nếu tiểu hạn một năm phùng vũ khúc hóa lộc, cũng không thể chỉ làm sống một năm ý nha, cho nên nếu phùng tiểu hạn vũ khúc hóa lộc, chích nên nghề phụ các loại sinh ý, để phát chút ít tài, trợ cấp tiêu vặt.

Vũ khúc sợ nhất không kiếp, vũ khúc không kiếp đồng cung, tài có ám hao tổn, nó ở cái gì cung tựu biểu thị nhân cái gì mà ám hao tổn, vưu kị ở cung mệnh, nguyên nhân chính tài chết.

Vũ khúc không kiếp đồng cung hiện tượng

Mệnh cung hội tương tổ nghiệp bại quang, hoặc nhân tài chết.

Huynh đệ cung bị huynh đệ yêu cầu vô ghét mà rủi ro.

Cung phu thê thái thái hoặc nhà mẹ đẻ yêu cầu vô ghét, hoặc nhân thái thái đánh bạc tốt, hoặc nhân thái thái đa bệnh mà phá sản. Nhân tài dẫn đến hôn nhân vỡ tan.

Cung tử nữ chăn nữ sở trí, như con nữ đa bệnh, hoặc bại gia tử.

Cung tài bạch phá sản, rủi ro, rách nát.

Cung tật ách nhân bệnh tốn hao, nhân bệnh liên lụy, nhân bệnh phá sản.

Cung thiên di chết vào tha hương.

Nô bộc cung bị hạ nhân liên lụy mà phá sản, hạ nhân đạo tài, bất khả cùng người người bảo đảm.

Cung Quan lộc công danh vô vọng.

Cung điền trạch mại tẫn điền sản.

Cung phúc đức suốt đời khổ cực.

Cung phụ mẫu nhân phụ mẫu đa bệnh, hoặc kinh thương thất bại mà phá hao tổn, hoặc khắc phụ mẫu.

Nữ mệnh vũ khúc tọa cung tử nữ, có nhất hiện tượng đặc thù, tức người này cá tính kiêu căng, ánh mắt cao, như vậy nếu có nhân truy cầu, bất khả đơn giản sử dụng tình, tức trăm phương nghìn kế, cũng không là động, như vậy nếu trải qua một đêm ngọt ngào triền miên ái lúc, tựa như biến thành một người khác dường như, không hề rụt rè tự kiêu liễu. Kỳ thực rất nhiều nữ nhân đều có loại này cá tính, duy chỉ có vũ khúc tọa cung tử nữ nữ nhân, đặc biệt có đến đây khuynh hướng mà thôi.

Phàm vũ khúc gia sát, phải chú ý vài điểm

Nhất nếu như ngươi là ở ngân hàng giới, tài chính giới, bưu cục, công ty xuất nạp, kế toán chờ phục vụ người, phải cẩn thận tiền tài, phần lớn là tiền đa phó cho người khác, không thể làm gì khác hơn là chính khứ lỗ vốn(thua lỗ).

Nhị nếu như ngươi là thu lệ phí viên, xin chú ý

1 ở thang máy hoặc hẻm nhỏ thì, phòng kẻ bắt cóc cướp đoạt,

2 khéo tay cấp biên lai, khéo tay lấy tiền, hơn nữa thối tiền lẻ thì, yếu điểm thanh.

Thiên đồng Tinh nghiên cứu

Thiên đồng Tinh ở trong tử vi đẩu số xưng là phúc tinh, phàm nhân mệnh cung hoặc cung thân có thiên đồng người của, thích nghiên cứu y học, triết học hoặc tiếng Anh hoặc âm nhạc, lý tưởng cao, huyễn tưởng đa, thế nhưng đại đa số là bác mà không tinh.

Nữ mệnh, yếu đặc biệt chú ý thiên đồng Tinh, bởi vì thiên đồng có thể đại diện rất nhiều hiện tượng.

1 thiên đồng ở tị hợi lưỡng địa tọa mệnh, đều chủ đến đây vóc người rất đẹp, duy tính nhu cầu cuộc sống đa, cần nam tính nhiều mặt thoải mái.

2 thiên đồng ở dậu địa, nhân dậu là thủy của tắm rửa nơi, bất luận tọa cung nào, người này tất tái giá, hoặc là người tiểu thiếp.

3 thiên đồng ở xấu vị, nhân xấu vị là hãm địa, bất luận tọa cung nào, nếu gia sát, hội lưu lạc phong trần, nếu gia sát lại có ngôi sao may mắn đồng cung, trước phải lưu lạc phong trần, hậu bị dạ khách lấy vợ làm vợ thiếp, là có phúc khí.

4 nữ mệnh thiên đồng ở xấu vị tọa mệnh của người, không chỉ hình khắc rất nặng, hơn nữa cá tính hung bạo, hôn nhân không mỹ mãn, phi khắc tức ly. Nếu không có xuất thân nghèo hèn, chỉ cũng có nhị ba lần kết hôn, duy thiên đồng ở xấu bỉ ở vị tốt mệnh nhiều hơn.

5 sách cổ nói nữ mệnh thiên đồng tất là có tài có đức, đó là chỉ ở dần mão tử địa tọa mệnh mà nói, cái khác các nơi nghèo nàn.

Thiên đồng mặc dù danh phúc tinh, cũng không nên ở cung Quan lộc tọa thủ, chủ người này không có phấn đấu tinh thần, vẹn vẹn  biết ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng nếu cự môn ở hợi tọa mệnh, cung Quan lộc thiên đồng ở mão tọa thủ, thì lánh đương biệt luận, đây không phải là tử vi đẩu số mâu thuẫn địa phương, mà là bởi vì cự môn ở hợi tọa mệnh, thái dương ở tị miếu vượng xung chiếu nguyên nhân cũng.

Thiên đồng và dương đà đồng cung có vài điểm hiện tượng đặc thù

1 hội béo phì.

2 dễ thụ ngoại thương.

3 mắt một lớn một nhỏ hoặc mị hí mắt, cổ xưng miễu con mắt.

Thiên đồng gia sát, mặc kệ tọa cung nào, dễ bị người lừa dối.

Thiên đồng tọa cung phụ mẫu, biểu thị phụ mẫu cá tính ôn lương, trung hậu, khoan lượng, phụ mẫu văn thơ đối ngẫu nữ giáo dục thập phần khéo, rất có ái tâm, sử tử nữ ở tràn ngập hiền lành hòa hợp gia đình trong hoàn cảnh dựng dục lớn lên, nhưng nếu có Tứ Sát đồng cung, biểu thị cần phải gánh vác sinh phụ mẫu hoặc dưỡng phụ mẫu, việt cha mẹ sinh hoạt phí sử dụng.

Thiên đồng vưu ưa thiên lương tổ hợp, tọa cung phúc đức, biểu thị người ta hội hưởng hết một đoạn tốt đẹp chính là luyến ái khiến cho.

Thiên đồng thiên lương tọa cung thiên di, thụ thủ trưởng đề bạt, thăng quan phát tài

Thiên đồng tọa cung Quan lộc vưu ưa có văn xương hoặc văn khúc đồng cung, hội nhân người ta có thiên phú siêu nhân trí tuệ, giỏi về lợi dụng của ngươi tài phú phát tài, tựa như tuyết cầu như nhau việt cổn càng lớn.

Thiên đồng cũng ưa tọa cung điền trạch, hội ở lại xa hoa thư thích nơi ở hoặc biệt thự.

Thiên đồng nếu tọa cung phu thê, gia văn xương hoặc văn khúc, đều là một đôi kẻ khác ca ngợi, giống tiên lữ vậy một đôi giai ngẫu.

Khổ hạn phùng thiên đồng, vượng địa, tham gia thân hữu hôn lễ bận rộn hoặc thường liên hoan uống yến, hãm địa, tham gia thân hữu tang sự đa.

Sao Liêm trinh nghiên cứu

Nhất liêm trinh phạ sát, canh kị dương nhận đồng cung, lưu niên bạch hổ tương trùng, chỉ có quan tòa, lao ngục tai ương, nếu liêm trinh dương nhận vừa hợp thiên tướng đồng cung, sách cổ xưng “Tù hình giáp ấn”, khổ hạn cập bạch hổ tương trùng, tất có tai hoạ triền thân.

Nhị liêm trinh cũng sợ lửa Tinh, vưu kị và nhiều khoảng không cùng triền, sẽ có đầu trên sông treo chờ cường huống phát sinh.

Tam liêm trinh và tham lang đồng cung, chủ tửu sắc vong thân, nếu lại có đà la, sẽ có dưới đây trạng huống

1 mặt mày hốc hác.

2 nhân sắc gây.

3 danh dự bị hao tổn.

4 cô độc nghèo khó.

Liêm trinh nếu có dương nhận đồng cung hoặc vây quanh chiếu, sẽ phạm pháp bị bắt.

Tham lang và đà la đồng cung, hội tính sinh hoạt quá độ, khiến cho thận bị hao tổn, liêm trinh tham lang đang cùng đà la đồng cung, ngoại trừ thận bị hao tổn ở ngoài, vừa gia danh dự bị hao tổn.

Nữ mệnh hội

1 lưu lạc phong trần.

2 bị người cường bạo hoặc cưỡng dâm.

3 phạm pháp ngồi tù. (nam mệnh tất phạm pháp ngồi tù, canh kị lưu niên bạch hổ tương trùng)

Hóa giải phương pháp

1 vật sử dụng chi phiếu.

2 vật cùng người người bảo đảm.

3 giữ mình trong sach.

4 vật lấy thân thử nghiệm.

5 vật ham mê nữ sắc phạm dâm, rời xa tửu sắc.

Liêm trinh ở dần thân cung tọa quan lộc, vô sát, tất có phú quý, cho dù không tọa cung Quan lộc, chỉ cần vô sát đều chủ phú quý dương danh.

Liêm trinh ưa và lộc tồn đồng cung, hội phát tài, có tài, thì có đắt.

Liêm trinh và văn khúc, văn xương đồng cung, chủ nhân yêu thích âm nhạc. Trong người cung mệnh tọa thủ, có đoản mệnh chết non hiện tượng.

Liêm trinh trừ phạ và Tứ Sát đồng cung ở ngoài, cũng sợ và tả phụ hoặc hữu bật đồng cung, sẽ phạm pháp bị nhổ tóc (cổ đại hình pháp một trong), cho nên tiểu hạn gặp liêm trinh và tả hữu đồng cung, cần phải giữ mình trong sach, vật lấy thân thử nghiệm, vật vọng tưởng đòi hỏi quá đáng, không tham ô, không ngụy chứng, tự yêu cầu đa phúc, nhưng là khả năng đã bị người khác hoặc đạo tặc của thương tổn, nên cẩn thận cảnh giác. Hoặc nhân tóc dài cuốn vào cơ khí mà táng thân các loại.

Liêm trinh cũng phạ Hóa kị, sẽ phát sinh quan tòa, màu hồng phấn tranh cãi, đánh bạc tranh cãi, nợ nần tranh cãi, phiền não, tai nạn xe cộ, rủi ro, thất nghiệp chờ một chút.

Liêm trinh thất sát đồng cung không gia sát, hội tích thiểu thành đa, trở thành phú ông. Gia sát có tai nạn xe cộ của hại.

Liêm trinh dương nhận đồng cung, lưu niên bạch hổ tương trùng, có quan tòa, hoặc mọi việc dễ dàng mê hoặc.

Liêm trinh hỏa linh đồng cung, thích ăn thố, mọi việc ngờ vực vô căn cứ, độ lượng nhỏ hẹp.

Liêm trinh tham lang gia sát, nhân khác giới tình cảm tranh cãi.

Liêm trinh phá quân gia dương nhận, hội thụ tai bay vạ gió, hoặc xúc phạm hình pháp.

Liêm trinh hỏa linh không kiếp, hội đầu sông hoặc thắt cổ tự sát.

Liêm trinh thiên tướng gia dương nhận đồng cung, sách cổ xưng tù hình giáp ấn, khổ hạn cập lưu niên bạch hổ tương trùng, có quan tòa, thị phi, tranh cãi, lao ngục, vết đao chờ chuyện xảy ra sinh. Nếu liêm trinh thất sát dương nhận tọa cung điền trạch, năm mới hình khắc phụ mẫu, hoặc lúc tuổi già cật tử cật tôn.

Liêm trinh tọa cung tật ách, dễ mắc bệnh ung thư

Ở cung tật ách dễ có bệnh như sau

Liêm trinh da dị ứng

Liêm trinh gia Tứ Sát kem chà răng, khoang miệng ung thư

Liêm trinh thất sát dạ dày tràng bệnh

Liêm trinh thất sát gia sát tứ chi bị thương tàn phế

Liêm trinh phá quân bệnh phổi,

Liêm trinh phá quân gia sát ung thư phổi hoặc tứ chi bị thương tàn phế

Liêm trinh tham lang dương héo, thận hư, mắt tật

Liêm trinh tham lang gia sát nhiễm trùng đường tiểu, thận hư

Liêm trinh thiên tướng dạ dày bệnh, bệnh tiểu đường

Liêm trinh thiên tướng gia sát yếu khai đao, di bẩn ung thư

Liêm trinh Thiên phủ gia sát bị thương tàn phế, khoang miệng ung thư

Như liêm trinh ở trên mệnh bàn tác tị hợi lưỡng địa, bất luận tọa cung nào, đều chủ phôi mệnh hoặc phôi vận, bởi vì tị hợi tất và tham lang đồng cung, mỗi phùng liêm trinh Hóa kị, tất có quan tòa, tai nạn xe cộ, đào hoa, phiền não không ngừng, quan tai liên miên, gia sát vưu kị, tất có quan tòa hoặc lao ngục, hoặc tai nạn xe cộ, nữ mệnh rơi phong trần, nếu phùng hóa lộc, hoặc gặp cường bạo, vừa nguyên nhân chính phong lưu mà sinh bệnh hoa liễu.

Liêm trinh ở tị địa, nếu có sát đồng cung, tứ chi có thương tích tàn của ngu, vừa chủ người này xử trí theo cảm tính, lại có không bình thường đào hoa.

Liêm trinh tọa mệnh, phạ Hóa kị cập xương khúc cùng độ, hội nhân thông minh quá độ mà chết non.

Liêm trinh tọa mệnh người, bất khả và hỏa linh tọa mệnh khác giới nói yêu thương, bởi vì hai người ái tình như lửa, sẽ phải chịu phụ mẫu phản đối, hoặc hoàn cảnh không được có thể, đến nỗi hai người song song là tình tự sát, hoặc một người trong đó hội tự tử tự sát.

Liêm trinh dương nhận tọa quan lộc, sẽ phạm pháp ngồi tù.

Liêm phá án và bắt giam quân gia sát, hội khiến cho là quan viên chánh phủ, cũng chủ đến đây người không thể hiển đạt, đáo không bằng đi học tập nhất nghệ tinh, dĩ tài nghệ mà sống, có thể miễn đi rất nhiều phiền não. Liêm trinh ở thân ngồi một mình quan lộc, tất là đại quan, có quyền thế.

Thiên phủ Tinh nghiên cứu

Đến đây Tinh được xưng là Thiên phủ, cũng nhân kỳ chủ điền trạch vừa chủ tài bạch, cho nên phần lần đó Tinh tọa mệnh thủ thân, cư điền trạch, đều chủ một đời người giàu có, nữ mệnh vưu ưa Thiên phủ tọa mệnh.

Nhất vượng phu ích tử.

Nhị lớn lên môi hồng răng trắng.

Tam cá tính ôn lương, độ lượng rộng thùng thình.

Tứ chung tình, thuần khiết. Ngũ nhanh nhẹn linh hoạt, thông minh.

Lục mặt đầy ắp, thân thể động lòng người.

Thất tình cảm và lý trí cân đối. Thiên phủ ở tuất địa tọa mệnh, người này chỉ số thông minh rất cao, nếu có ngôi sao may mắn đồng cung hoặc vây quanh chiếu, tất vì quốc gia lương đống.

Thiên phủ ở hợi địa tọa mệnh, thực tế không bằng trong cổ thư theo như lời được tốt như vậy, trải qua nhiều lần xác minh, nhất là nếu có dương đà hỏa linh không kiếp, hội tương mỹ hảo cục diện, quậy đến rất tao.

Thiên phủ tọa cung phúc đức người của, yêu thích bên ngoài sinh hoạt, sự yên lặng hoàn cảnh, mọi việc không thể gấp phải từ từ lai, cũng tinh vu ẩm thực hưởng thụ, giỏi về chế biến thức ăn, suốt đời hưởng phúc.

Thiên phủ tọa cung thiên di người của, tất có xảo nghệ trong người, cho nên thuở nhỏ nhất tập nhất nghệ tinh, có thể đi khắp thiên hạ, đến đây mệnh sáng sớm rời xa nơi chôn rau cắt rốn, tự nghĩ ra thiên hạ, tiền đồ tự cẩm, người này bạn là có thể lực khôn khéo cao cường, sâu thủ trưởng thưởng thức đề bạt. Sự nghiệp tất thành công, tài phú cũng đi theo.

Thiên phủ tọa cung tật ách người của, suốt đời bản thân khỏe mạnh, cho dù có bệnh, cũng sẽ rất nhanh thuyên phục, nhưng phạ dương đà cùng triền, hội nhân công tác quá độ hoặc tinh thần thụ kích thích, mà dẫn đến tinh thần tan vỡ hoặc phân liệt.

Thiên phủ tọa cung điền trạch, có thể đầu tư bất động sản, hội kinh doanh kiến trúc thổ mộc.

Thiên phủ tọa cung tài bạch, đây là trời sinh hội kiếm tiền mệnh, người ta không cần cùng người khứ tác kịch liệt cạnh tranh hoặc bận rộn công tác, cai của ngươi tóm lại là của ngươi.

Thiên phủ không thích cùng không kiếp đồng cung, vưu kị ở lục thân của cung, chủ cô khắc.

Khổ hạn phùng Thiên phủ quá mức cát, đắp nhân tam phương tứ chính, có thiên tướng, tử vi, hoặc cái khác ngôi sao may mắn vây quanh chiếu, chủ tài lộc thịnh vượng, mập ra dị thường, thể xác và tinh thần thư sướng khoái trá.

Thái âm tinh nghiên cứu

Nếu như người ta có thể tương thái âm tinh nghiên cứu rất thấu triệt, như vậy người ta đối tử vi đẩu số công lực, cũng rất thâm hậu.

Nhất nhiều Tinh phạ sát, thái âm tinh vưu phạ dương đà, không chỉ hội được can bệnh, hơn nữa trong nhà âm suy dương thịnh. (đối nữ tính có hình khắc)

Nhị cung phúc đức có thái dương mặt trăng, hoặc thái dương mặt trăng ở tam phương tứ chính xung chiếu người của, có đào hoa.

Tam nam mệnh mặt trăng lạc hãm người của cũng có đào hoa. (tiểu hạn phùng thượng, là người nào tiểu hạn ni, cái này yếu tham chiếu đại hạn để phán đoán.)

Tứ mặt trăng lạc hãm lại cùng Tứ Sát đồng cung người của, người này xử trí theo cảm tính, hơn nữa tứ chi hội thụ thương.

Ngũ mặt trăng ở cung thiên di, nên thương lữ phát tài, giá thương lữ chỉ:

1 bọn người buôn nước bọt.

2 bán sỉ thương.

3 mậu dịch.

4 ủy thác đi.

5 lạp bảo.

6 đẩy mạnh tiêu thụ.

7 bãi hàng vỉa hè.

Lục cung thân có mặt trăng, có dưới đây trạng huống:

1 bố mẹ có nhị mẫu hoặc tam mẫu danh xưng là.

2 tùy mẫu cho làm con thừa tự.

3 có khiết phích.

Thất huynh đệ cung có mặt trăng ở hãm địa, chủ tỷ muội đa, huynh đệ ít, đây đó ít có trợ lực. Ở miếu vượng, huynh đệ tỷ muội đa, năng lực hỗ trợ.

Bát mặt trăng tọa cung tử nữ ở hãm địa, nữ nhi đa, nam nhi ít. (thậm chí vô tử)

Cửu mặt trăng ở cung điền trạch, nếu là miếu vượng địa, thì ruộng đồng, sườn núi, bất động sản rất nhiều. Nếu là lạc hãm, nhưng có bất động sản, không nhiều lắm mà thôi.

Thập mặt trăng ở cung phu thê, phối ngẫu rất anh tuấn, đẹp.

Mười một mặt trăng bất luận tọa cung nào, chỉ cần ở mão thìn tị ngọ hãm địa, nếu lại cùng dương đà hỏa linh cùng triền, người này tất là xử trí theo cảm tính, khiếm lý trí tự hỏi và tuyển trạch, khư khư cố chấp, hơn nữa tứ chi (thủ hoặc đủ) sẽ có bị thương tàn phế.

Mười hai thái âm tinh một … khác đặc sắc, nhiều Tinh đều ưa hóa khoa hóa quyền hóa lộc. Phàm mặt trăng ở hãm địa người, bất luận kỳ có hay không Tứ Hóa, đều chủ người này lao lực mệnh, nên sớm rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đáo phần đất bên ngoài khứ phát triển, tương lai hội áo gấm về nhà.

Mười ba cung phụ mẫu có thiên cơ mặt trăng, thân thế của hắn cũng rất phức tạp, chí ít hắn sẽ có hai người mụ mụ (tức phụ thân của hắn hội thủ hai nữ nhân, hoặc tùy mụ mụ tái giá hoặc cho làm con thừa tự.)

Mười bốn mặt trăng vừa đại diện thân thể can, nếu như mặt trăng và dương nhận đồng cung, người này tương lai hội được ung thư gan, nếu như mặt trăng và Hỏa Tinh đồng cung hoặc ở đối cung xung chiếu, sẽ can bệnh.

Mười lăm nữ mệnh mặt trăng cùng trời ngồi chung mệnh, đều dài hơn được rất đẹp, nên nhà kề, nếu không có nhà kề, cũng chủ chồng của cô tại ngoại hữu tình phụ, không được chồng của cô thương hương tiếc ngọc. Nếu không có cãi nhau, đồng sàng dị mộng, cũng trượng phu hàng đêm không trở về nhà, bằng thủ Sống góa bụa. Bằng không, cũng là ly hôn hậu, đang cùng có phụ của phu ở chung, có lẽ gả cho đã ly dị nam nhân. Rất nhiều đi tiểu thuyết, ta mới không cần đối đãi tiểu lão bà, không biết, nếu như mạng của ngươi là nhà kề mệnh, nếu không đối đãi tiểu lão bà, thì trượng phu của ngươi, đối với ngươi trái lại không bằng tọa tiểu lão bà tới ngọt ngào hạnh phúc, sở dĩ xin khuyên vị hôn các tiểu thư, người ta kết hôn mục đích hay mong muốn phải nhận được phu quân sủng ái và thương tiếc, dã sử người ta phải nhận được càng nhiều hơn ân ái và hạnh phúc, sở dĩ cái này cũng nói là mệnh.

Mười sáu nữ mệnh mặt trăng tọa mệnh, thiên lương tại thân cung, hoặc thiên lương tọa mệnh, mặt trăng tọa cung thân nói:

1 suốt đời nghèo khó.

2 dâm loạn khó tránh khỏi.

3 thương phu khắc tử.

4 nơi phiêu đãng.

Mười bảy, mặt trăng ở tị địa là lạc hãm, bất luận tọa cung nào, người này có tiền thì không thích hợp mua bất động sản, nên mãi hoàng kim chứa đựng của, cũng không thể đầu tư bất động sản, tất khuy tiền.

Mười tám, mặt trăng và xương khúc đồng cung hoặc vây quanh chiếu, người này có bén nhạy giác quan thứ sáu, có thể học cực kỳ tâm lý học, quỷ hồn thuật.

Mười chín, mặt trăng và xương khúc đồng cung người của, không cần phải đi tham gia công chức tuyển cử, cũng không thích hợp cật nhà nước phạn, cái gọi là nhà nước phạn, hay quốc gia bổng lộc, bao quát chính phủ cơ cấu, quân nhân viên và giáo viên, bởi vì, người ta không có cật chung thân bổng lộc mệnh, không thể làm gì khác hơn là từ thương, từ công, theo nghề thuốc (nên tư nhân y viện hoặc tự giả sử phòng khám bệnh, không thích hợp ở công lập y viện phục vụ). Sách cổ xưng là 1.cửu lưu thuật sĩ.

Hai mươi, cung mệnh cung thân có mặt trăng ở hãm địa, người này tâm bỉ hoàng liên đau khổ.

Tham lang Tinh nghiên cứu

Tham lang Tinh ở sách cổ trung có đặc thù thuyết pháp: Nó ngũ hành thuộc mộc mà cây thuộc thủy, hóa khí là đào hoa, bởi vậy, đến đây Tinh ở trong tử vi đẩu số sắm vai một loại rất hoạt kê vai, ví dụ như nó có thể thiện ghê tởm, làm hại là phúc, rất khó vu định luận.

Ví dụ như nhiều Tinh phạ sát, duy độc tham lang không sợ hỏa linh, ngược lại còn thích và hỏa linh đồng cung, xưng là hỏa tham cách, đương mậu năm tham lang hóa lộc, hội phúc chí tâm linh, giàu to rồi một khoản tiền của phi nghĩa, hoặc có đột phát hiện ra.

Tham lang tọa thân mệnh người, hứng thú rộng khắp, tửu sắc tài vận, mọi thứ câu hảo, cho nên nếu kỳ phụ mẫu hài lòng, kinh tế cho phép, nên ban ở nghệ thuật hoặc ngôn ngữ, cầm kỳ thư họa, vũ đạo, đàn dương cầm, âm nhạc hoặc cái khác học thuật tài bồi, tất thành hữu dụng của tài. Nếu kỳ gia đình nghèo nàn, thì dễ chìm đắm vào đánh bạc tốt háo sắc chờ bất lương tập quán, đắp nhân cận mực thì hắc, cận chu thì xích, cho nên nếu người ta tử nữ cung mệnh hoặc cung thân có tham lang, người ta đương hiệu Mạnh mẫu tam thiên di, hoặc làm gương tốt, không phải, người ta hội hại của ngươi tử nữ suốt đời, phải có thận.

Tham lang tọa cung điền trạch, nếu và hỏa linh đồng cung, mời cần phải tương của ngươi nơi ở, tham gia hoả hoạn bảo hiểm, đồng thời người ta phải nói cho các ngươi biết người nhà, làm nhiều hoả hoạn diễn tập, làm sao cứu hoả? Làm sao đào sinh? Để tránh khỏi một ngày phát sinh cháy, chân tay luống cuống, đến nỗi sinh mệnh tài sản đã bị tổn hại.

Tham lang sợ nhất và đà la đồng cung, bất luận tọa cung nào đất, đều chủ người này:

1 tính sinh hoạt quá độ, hoặc tự an ủi quá độ.

2 nhân sắc phạm hình.

3 nữ mệnh dễ lưu lạc phong trần.

4 hội nhân tính hưng phấn quá độ mà chết.

5 thận hư, tính thần kinh suy nhược.

Tham lang và dương đà đồng cung, nên đồ tể, thịt thương.

Tham lang tọa cung phu thê, và phá quân tọa cung phu thê có cộng đồng hiện tượng, tức ly hôn, phi ly tức khắc, gia sát vưu hung, tam độ hôn nhân.

Nữ mệnh tham lang tọa cung phu thê, biểu thị:

1 trượng phu là đổ hoặc háo sắc.

2 trượng phu tánh khí nóng nảy, dễ tức giận.

3 chồng của cô ưa khoe khoang tài phú, tài năng hoặc quyền thế.

Nếu như người ta cung phu thê có tham lang tọa thủ, người ta hẳn là:

1 nhẫn nhục chịu đựng

2 hướng dẫn từng bước

3 nhu năng lực khắc cương

Dùng tới thuật phương thức, để thay thế Trung Hoa Trung Quốc vừa khóc nhị náo tam thắt cổ phương thức lai cảm hóa của ngươi tiên sinh, khiến cho hắn trở thành hữu dụng của tài, khiến cho hắn vĩnh viễn bái phục của ngươi váy hạ, tố làm trung tâm như một của thần.

Tham lang ngồi một mình cung phúc đức người của đáng thương nhất, bởi vì hắn khi còn sống cũng không thể thỏa mãn mà cảm thán, tiếc nuối, ôm hận dưới vượt qua. Con này trách hắn không biết đủ, hoặc là người đang phúc trung chẳng phúc ba, bằng không hắn sẽ chán chường, chẳng tỉnh lại, chơi bời lêu lổng, hoặc suốt ngày dĩ đổ lai gây tê chính, dĩ độ thời gian. Nếu gia sát, canh không có thuốc nào cứu được.

Tham lang tại thân thể đại diện thận, sở dĩ phàm tham lang tọa cung tật ách tất mắc thận hư, gia đà la vưu kị.

Tham lang ở cung Quan lộc, vượng địa có phú quý, hãm địa hội tham ô, gia sát hội nhân tham ô án thụ xem xét.

Phàm tham lang và hồng loan đồng cung, sẽ phát sinh:

1 lên xe trước hậu mua vé bổ sung.

2 và khác giới bỏ trốn hoặc đối phương yêu cầu bỏ trốn.

Cự môn Tinh nghiên cứu

Cự môn Tinh nếu tọa cung phụ mẫu, có dưới đây tình huống phát sinh:

1 mọi việc có lừa dối, hoặc giấu diếm phụ mẫu.

2 gặp phụ mẫu trịch khí.

3 bỉ phụ mẫu chết sớm, lệnh phụ mẫu tóc bạc tống tóc đen.

4 chính không chết tử tế được.

5 và phụ mẫu có sự khác nhau.

6 nên tố người khác nuôi con hoặc nghĩa tử.

Cự môn tọa cung mệnh người của:

1 thiện hoa ngôn xảo ngữ.

2 thiện biện luận.

3 thiện lừa dối, nói sạo.

4 khẩu tài hảo, có tài cán.

5 trí nhớ cường, ánh mắt lợi hại.

6 tiếu lí tàng đao.

7 đa nghi hoặc, có nghiên cứu tinh thần, mọi việc truy nguyên, tra ra manh mối.

8 gia sát, rất không nói lý lẽ, trầm mê tửu sắc.

Cự môn tọa cung Quan lộc:

1 vượng địa có quyền quý.

2 ở dậu địa, gia đạo sa sút tái hưng, từng có một đoạn thương tâm luyến ái sử, có đầu không có đuôi.

3 chức nghiệp nhiều biến động, hoặc bị cuốn gói.

Cự môn tọa nô bộc cung:

1 bộ hạ không đắc lực.

2 gia sát, hạ nhân xảy ra chủ bán nhân, hoặc ăn cây táo, rào cây sung.

3 không được bộ hạ tín nhiệm, ủng hộ.

Cự môn tọa cung tật ách:

1 bệnh bao tử.

2 thở khò khè.

3 khí quản viêm.

4 bệnh ngoài da.

5 có sát đồng cung, dễ nhân hảo tửu mà được can bệnh, bệnh lây qua đường sinh dục, hoặc bí nước tiểu hệ thống tật bệnh.

6 nhĩ tật.

7 da dị ứng.

8 phấn hoa dị ứng.

Cự môn tọa cung phu thê:

1 phu thê thường cãi nhau.

2 cho dù bất ly hôn, cũng mỹ ngọc có hà.

3 phu thê giống người qua đường, cừu nhân.

4 gia kiếp không, tình cảm vợ chồng, càng ngày càng lãnh đạm, nếu không có ly hôn, cũng khắc phối ngẫu.

Cự môn tọa cung tử nữ:

1 buồn lo vô cớ.

2 lao lực mệnh.

3 công tác bận rộn.

Cự môn và dương đà đồng cung, bất luận cung nào đất, chủ tính sinh hoạt không bình thường, hoặc mê vu đồng tính luyến ái, đồng tình luyến ái.

Thiên tướng Tinh nghiên cứu

Thiên tướng Tinh ở trong tử vi đẩu số, là một chính phái, hạnh phúc ngôi sao, hắn ở mười hai cung trung giai cát tường.

Mệnh cung: Thái độ làm người chính phái, có phong độ, cử chỉ cao nhã, nhân tế quan hệ hảo, suốt đời y lộc sung túc, đương chủ quan, doanh chính ấn, nắm quyền.

Thân cung: Giống như trên

Huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội tình cảm hảo, năng lực tin lẫn nhau hỗ trợ.

Cung phu thê: Phối ngẫu hiền lương, có trách nhiệm cảm, kham dĩ giao phó chung thân, phối ngẫu nên lớn tuổi, thêm cát Tinh, thân càng thêm thân.

Cung tử nữ: Tử nữ ái thể diện, năng lực quang tông Diệu Tổ, vừa chủ tử tôn phồn vinh.

Cung tài bạch: Họ Chủ Phụ mẫu là người nhà có tiền, nhạc phụ cũng là người có tiền, suốt đời tài lộc không thiếu.

Cung tật ách: Hội được bệnh tiểu đường, bệnh phụ nữ, bàng quang vô lực, con cái dễ dạ nước tiểu.

Cung thiên di: Nên đa du ngoạn, xuất ngoại, có thể ở nước ngoài kết giao đối với ngươi sinh ý hữu ích bằng hữu.

Nô bộc cung: Hạ nhân đắc lực, có thể giúp chủ ánh sáng cạnh cửa.

Cung Quan lộc: Đương chủ quan, doanh chính ấn, nắm quyền, làm quan công chính, cũng có thể là nhà công nghiệp hoặc xí nghiệp gia, cũng nên là y sư, nhà bào chế thuốc, hộ sĩ, y kỹ nhân viên. (nhưX quang kỹ sư, xét nghiệm sư)

Cung điền trạch: Có tổ nghiệp, mình cũng hội mãi bất động sản, có cấp bậc cao thự hoặc building.

Cung phúc đức: Háo khách, ưa hưởng thụ, ái mốt, có tinh thần trọng nghĩa, cùng chung chí hướng bằng hữu đa.

Cung phụ mẫu: Phụ mẫu sĩ diện, nhân cách cao thượng, bị người kính trọng, cũng chủ có phụ mẫu dư ấm.

Nữ mệnh vưu nên thiên tướng tọa mệnh, sách cổ nói: Thiên tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử đắt và phu có tài có đức, có dưới đây trạng huống:

Nhất hiền lương có chí.

Nhị sĩ diện hảo.

Tam ái trang phục.

Tứ háo khách.

Ngũ cần phải phụ gia đình sinh kế, hoặc nhà mẹ đẻ sinh kế.

Lục có lòng trắc ẩn.

Thất nói thành thực chắc chắn.

Bát có tinh thần trọng nghĩa.

Cửu giỏi về chế biến thức ăn, tinh vu thực vật liệu lý chi đạo.

Thập không nhỏ khí, không uổng ngụy.

Mười một suốt đời không lo ăn mặc.

Mười hai năng lực nói thiện nói.

Mười ba nhân tế quan hệ hảo.

Mười bốn ưa cùng người kết bái can tỷ muội.

Mười lăm có giúp chồng vận.

Mười sáu năng lực sinh quý tử, tử nữ có tiền đồ, tử nữ hiếu thuận.

Thiên tướng bất luận ở cung nào đất, sợ nhất hỏa linh đồng cung, biểu thị yếu động một lần giải phẫu, cắt mất trên người một khí quan, như ruột thừa, hạch cửa họng, dạ dày, trĩ, tử cung chờ một chút, hoặc tay chân thụ thương, cổ xưng tàn tật.

Thiên tướng cũng sợ phùng dương nhận, vưu kị ở mão dậu lưỡng địa, khổ hạn phùng của, hội bị tiểu nhân liên lụy, rủi ro, danh dự bị hao tổn, tăng vô tận phiền não.

Thiên lương Tinh nghiên cứu

Đến đây Tinh hay nhất ở ngọ địa tọa mệnh, chủ thái độ làm người quan tư thanh hiển. Nếu tại thân cung nên làm lão sư, giáo thụ, huấn luyện viên.

Đến đây Tinh sách cổ xưng là kéo dài tuổi thọ của ở lại, thực đái cô khắc ngôi sao, vì vậy Tinh tọa mệnh, kỳ phối ngẫu chết trước, tọa cung phu thê cũng chủ phối ngẫu có khắc, cho nên lúc tuổi già cô độc khó tránh khỏi.

Đến đây Tinh nếu ở tị hợi lưỡng địa, bất luận tọa cung nào, nam nữ đều chủ:

1 ái lang thang, tại gia đãi không được, ưa tại ngoại lưu lạc.

2 dễ trầm mê nào đó ham mê, như ngoạn chạy bằng điện, chơi mạt chược.

Khổ hạn phùng thiên lương:

1 là gây dựng sự nghiệp cơ hội tốt.

2 cho dù bệnh tình nguy kịch, không cần phải lo lắng, năng lực gặp dữ hóa lành.

Thiên lương tọa cung tử nữ biểu thị:

1 tử nữ hiếu thuận, vưu nên nữ nhi, nữ nhi bỉ nam nhi có tiền đồ.

2 người ta thái độ làm người rất lý trí.

3 tính sinh hoạt rất thỏa mãn, vưu năng lực tận lực làm cho đối phương vui sướng.

4 nếu gia sát thì toàn bộ mỹ hảo cục diện bị phá hư:

(1) phu thê trong lúc đó tính sinh hoạt rất thô lỗ.

(2) sở sanh tử nữ cá tính ngoan cố, cô độc, bất hiếu.

Thiên lương tọa cung tài bạch người của, nên học y, giáo thụ, sáng tác, nghệ thuật nhiều phương diện phát triển, gia văn xương văn khúc, nên văn hóa sự nghiệp hoặc văn nghệ phương diện, có thể phát đại tài.

Thiên lương nếu và văn xương tọa cung Quan lộc Vưu Giai, đắp trời đầy mây lương đất, văn xương thuộc kim, trong đất sinh kim, cát tường như ý, có thể trở thành là danh chính trị gia, năng lực lĩnh đạo đàn luân, cho dù không có văn xương cùng độ, đổi chủ sự nghiệp đắc ý, nên y tế công tác, giáo thụ, giáo dục công tác, đại chúng truyền bá, nhà xuất bản. Đều có thể trở nên nổi bật.

Nhưng nếu ở hãm địa, chủ người này làm việc qua loa, bất năng chăm chỉ, cẩn thận tỉ mỉ, mọi việc có đầu không có đuôi. Chỉ lo cá nhân lợi ích, vì tư lợi người của.

Thiên lương phạ sát, vưu kị ở tị hợi thân nhiều địa, chẳng những có thất tình của bi, hơn nữa và lục thân có khắc, nhất định là cô độc tịch mịch mệnh, nữ mệnh vưu không thích hợp. Kỳ tình nhân hoặc trượng phu đều nhìn về phía người khác ôm ấp hoặc lũ dễ tình nhân, do cảm động sinh tịch mịch, hàng đêm hận ngắn.

Đến đây Tinh tọa cát ách cung dễ được dưới đây tật bệnh:

1 trái tim suy nhược.

2 tiêu hóa bất lương.

3 nóng tính đại.

4 chân chân phù thũng.

Như phát hiện con gái của mình cung cung tật ách có thiên lương tọa thủ nói, không thích hợp chuyên ăn trắng mễ, nên ăn nhiều bột mì loại, như diện điều, bánh mì. Thực mễ thực bất khả vô cùng tinh bạch, ăn nhiều gạo lức, là được tương kể trên tật bệnh hóa giải vu vô hình.

Thiên lương tọa mệnh hoặc ngồi cung phu thê, có nhất hiện tượng đặc thù, trừ kể trên phối ngẫu chết trước ở ngoài, bất khả kinh thương, cho dù cùng người kết phường cũng không nên.

Nữ mệnh thiên lương tọa cung phúc đức, đa tình cảm làm phức tạp.

Thiên lương Tinh nghiên cứu

Đến đây Tinh hay nhất ở ngọ địa tọa mệnh, chủ thái độ làm người quan tư thanh hiển. Nếu tại thân cung nên làm lão sư, giáo thụ, huấn luyện viên.

Đến đây Tinh sách cổ xưng là kéo dài tuổi thọ của ở lại, thực đái cô khắc ngôi sao, vì vậy Tinh tọa mệnh, kỳ phối ngẫu chết trước, tọa cung phu thê cũng chủ phối ngẫu có khắc, cho nên lúc tuổi già cô độc khó tránh khỏi.

Đến đây Tinh nếu ở tị hợi lưỡng địa, bất luận tọa cung nào, nam nữ đều chủ:

1 ái lang thang, tại gia đãi không được, ưa tại ngoại lưu lạc.

2 dễ trầm mê nào đó ham mê, như ngoạn chạy bằng điện, chơi mạt chược.

Khổ hạn phùng thiên lương:

1 là gây dựng sự nghiệp cơ hội tốt.

2 cho dù bệnh tình nguy kịch, không cần phải lo lắng, năng lực gặp dữ hóa lành.

Thiên lương tọa cung tử nữ biểu thị:

1 tử nữ hiếu thuận, vưu nên nữ nhi, nữ nhi bỉ nam nhi có tiền đồ.

2 người ta thái độ làm người rất lý trí.

3 tính sinh hoạt rất thỏa mãn, vưu năng lực tận lực làm cho đối phương vui sướng.

4 nếu gia sát thì toàn bộ mỹ hảo cục diện bị phá hư:

(1) phu thê trong lúc đó tính sinh hoạt rất thô lỗ.

(2) sở sanh tử nữ cá tính ngoan cố, cô độc, bất hiếu.

Thiên lương tọa cung tài bạch người của, nên học y, giáo thụ, sáng tác, nghệ thuật nhiều phương diện phát triển, gia văn xương văn khúc, nên văn hóa sự nghiệp hoặc văn nghệ phương diện, có thể phát đại tài.

Thiên lương nếu và văn xương tọa cung Quan lộc Vưu Giai, đắp trời đầy mây lương đất, văn xương thuộc kim, trong đất sinh kim, cát tường như ý, có thể trở thành là danh chính trị gia, năng lực lĩnh đạo đàn luân, cho dù không có văn xương cùng độ, đổi chủ sự nghiệp đắc ý, nên y tế công tác, giáo thụ, giáo dục công tác, đại chúng truyền bá, nhà xuất bản. Đều có thể trở nên nổi bật.

Nhưng nếu ở hãm địa, chủ người này làm việc qua loa, bất năng chăm chỉ, cẩn thận tỉ mỉ, mọi việc có đầu không có đuôi. Chỉ lo cá nhân lợi ích, vì tư lợi người của.

Thiên lương phạ sát, vưu kị ở tị hợi thân nhiều địa, chẳng những có thất tình của bi, hơn nữa và lục thân có khắc, nhất định là cô độc tịch mịch mệnh, nữ mệnh vưu không thích hợp. Kỳ tình nhân hoặc trượng phu đều nhìn về phía người khác ôm ấp hoặc lũ dễ tình nhân, do cảm động sinh tịch mịch, hàng đêm hận ngắn.

Đến đây Tinh tọa cát ách cung dễ được dưới đây tật bệnh:

1 trái tim suy nhược.

2 tiêu hóa bất lương.

3 nóng tính đại.

4 chân chân phù thũng.

Như phát hiện con gái của mình cung cung tật ách có thiên lương tọa thủ nói, không thích hợp chuyên ăn trắng mễ, nên ăn nhiều bột mì loại, như diện điều, bánh mì. Thực mễ thực bất khả vô cùng tinh bạch, ăn nhiều gạo lức, là được tương kể trên tật bệnh hóa giải vu vô hình.

Thiên lương tọa mệnh hoặc ngồi cung phu thê, có nhất hiện tượng đặc thù, trừ kể trên phối ngẫu chết trước ở ngoài, bất khả kinh thương, cho dù cùng người kết phường cũng không nên.

Nữ mệnh thiên lương tọa cung phúc đức, đa tình cảm làm phức tạp.

Thất sát Tinh nghiên cứu

Nghiên cứu tử vi đẩu số, đối thất sát Tinh yếu đặc biệt chú ý, đến đây Tinh trừ và tử vi đồng cung ở ngoài (tử vi năng lực hóa thất sát vì quyền), hắn hung tính rất nhiều, phải cẩn thận thôi tường.

Nhất, thất sát tọa mệnh, chủ nhân hỉ nộ vô thường, gấp gáp, có nhanh trí, nếu ở tị hợi, tất có tử vi đồng cung, nên đương quân nhân, có thể thăng quan tướng, chưởng đại quyền sanh sát, mà khi canh gác người tham mưu, quân pháp nơi chốn trường chờ chức hoặc uy trấn biên cương, nhưng nếu có Tứ Sát đồng cung, mặc dù cũng chủ đại quyền sanh sát, nhưng cũng không giống với, đắp nhân người trước thái độ làm người của đại quyền sanh sát, cho nên có thể làm đại quan, người sau là chưởng súc sinh của đại quyền sanh sát, cho nên chích nên là đồ tể, thịt thương, trong đó có khác nhau một trời một vực.

Nhị, thất sát tọa mệnh, tam phương tứ đang có Tứ Sát hội chiếu, hoặc ở cung mệnh trước sau tướng giáp, tất có dưới đây trạng huống phát sinh:

(1) năm mới chết non.

(2) tác chiến trận vong.

(3) khom lưng lưng còng, hoặc xương cột sống thụ thương.

(4) tứ chi không được đầy đủ (nếu xuất gia là tăng, có thể hóa giải, trái lại thịnh vượng, thiêm phúc thiêm thọ.)

Tam, thất sát tọa cung Quan lộc gia sát, không nên tham gia công chức tuyển cử, tất lạc tuyển, nên độc công chuyên, hoặc tập nhất nghệ tinh, hoặc kinh doanh thịt thương, loại thịt gia công.

Tứ, thất sát tọa tật ách, chớ tức giận, nam “Nổi giận thương can”, mà lại kỳ đại tràng khô ráo không đồng nhất, khi thì tiêu chảy, khi thì táo bón, vưu bất khả tham ăn lần thạch liễu, dễ được bệnh tắc ruột (đương khai đao), duy có thể dùng nước trái cây cơ đả nước hát, cũng dễ dương héo, bệnh phổi, thổ huyết chờ chứng, hơn nữa phùng đại hạn không cát, sẽ có tàn tật, như cát ruột thừa, tử cung, hạch cửa họng các loại, hoặc tay chân thụ thương.

Ngũ, cung thiên di có thất sát, vừa phùng quan phù, hoặc lưu dương, hoặc bạch hổ tương trùng, tất phạm pháp bị bắt, tống ngoài đảo quản huấn.

Lục, cung mệnh hoặc cung thân có thất sát, lại cùng Tứ Sát cùng độ, phùng lưu niên bạch hổ, có hung họa hoặc đột tử.

Thất, nữ mệnh thất sát tọa mệnh, gấp gáp, hỉ nộ vô thường, có chí khí, thông minh, quả đoán, dám đảm đương, chỉ là đối trượng phu tử nữ đều có đi khắc, hơn nữa lịch thụ gian khổ.

Bát, thất sát tọa cung phu thê, phối ngẫu chết trước.

Cửu, thất sát tọa cung tử nữ, có dưới đây trạng huống:

1 tử nữ dễ được tuyến chất bệnh.

2 phu thê trong lúc đó tính sinh hoạt, chưa đầy đủ hưởng thụ.

Giả như lại có Tứ Sát đồng cung:

1 phu thê trong lúc đó tính sinh hoạt bất năng hòa hợp.

2 tử nữ tâm tình cá tính cũng không tốt, thậm chí sẽ cùng tử nữ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ các loại.

3 tử nữ trung có thụ thương hoặc chết non người.

Thập, thất sát tọa cung điền trạch, không được tổ nghiệp, cho dù có tổ nghiệp, cũng bị cầm cố, thất sát vưu kị và liêm trinh dương nhận tọa cung điền trạch, sẽ có dưới đây trạng huống:

1 năm mới hình khắc phụ mẫu.

2 lúc tuổi già cật tử cật tôn.

Nếu cha mẹ ngươi cung điền trạch có thất sát, hoặc liêm trinh thất sát dương nhận đồng cung nói, người ta hoặc huynh đệ của ngươi hội sớm tử, hoặc của ngươi tử tôn hội chết non. Mạng của ngươi hoặc người ta con cháu mệnh tốt, lại phát sinh chết non, người ta hội mạc danh kỳ diệu, oán giận tử vi đẩu số không chính xác, kỳ thực người ta không biết, sai không ở tử vi đẩu số, mà là tổ phụ của ngươi hoặc phụ thân của ngươi cung điền trạch có thất sát liêm trinh dương nhận nguyên nhân cũng.

Mười một, thất sát tọa cung thân người của, có dưới đây trạng huống phát sinh:

1 thụ cận dằn vặt.

2 nếu cung thân tam phương tứ đang có sát xung, đoản mệnh chết non.

3 nếu cung thân lại có Tứ Sát đồng cung, nếu không có chết non, cũng tất mặt mày hốc hác.

Mười hai, phàm thất sát nếu và hỏa linh dương nhận đồng cung, bất luận ở cung nào, nên chú ý dưới đây vài điểm:

1 không thích hợp đương quân hiến cảnh, thủ vệ, bảo tiêu, thị vệ.

2 nếu phục binh dịch, không thích hợp phía trước tuyến, nếu phía trước tuyến cần phải đặc biệt cẩn thận:

(1) không thể trái kháng quân lệnh.

(2) bất khả sính anh hùng.

(3) bất khả lấy thân thử nghiệm.

(4) mọi việc cẩn thận.

3 bất khả nói hoặc bối, thôi, dời, thiêu vật nặng, lỗ xương cột sống nữu thương.

Mười ba, thất sát tọa cung phúc đức, sách cổ viết: Nữ mệnh tối kỵ thất sát đơn thủ phúc đức, tiện không thể nghi ngờ. Mà không có nói tới nam mệnh thất sát tọa cung phúc đức thì như thế nào? Trên thực tế, bất luận nam nữ, phàm thất sát chỉ tọa cung phúc đức người, đều có dưới đây hiện tượng:

1 ưa kích thích tính luyến ái, như là ái đáo tiệm rượu, phòng khiêu vũ, phong nguyệt nơi, tìm lạc thú, tìm phát tiết, tìm kích thích.

2 ưa tố lão đại, ái làm náo động, ưa lời tâng bốc, ưa bị người là cung, nịnh hót a dua, bất năng tiếp thu người khác thiện ý kiến nghị hoặc phê bình, tự nhận so với hắn nhân ưu việt. Kỳ thực dễ nhất bị người lợi dụng, chỉ cần có người tôn hắn lão đại, nhiều lời dễ nghe nói, rót điểm nước cơm, hắn cũng không biết vựng đáo na một quốc gia đi? Hắn hội bễ nghễ thiên hạ, duy ngã độc tôn, sở dĩ bằng hữu của hắn, hát hắn, nã hắn.

3 ưa trộm đạo, sảo không cẩn thận hoặc không tự ái, sẽ chìm đắm vào hắc đạo hoặc trộm cướp chi lưu, nữ mệnh dễ lưu lạc phong trần, hoặc thay đổi thất thường, ái tình không chuyên.

4 người đối diện đình một có trách nhiệm cảm.

5 bỏ rơi vợ con, nữ mệnh bỏ chồng quên con.

6 tính sinh hoạt rất loạn, nữ mệnh ai cũng có thể làm chồng, có tiền đó là phu.

7 như phùng nô bộc cung tinh tú bất hảo, thì sở giao người đều là bạn nhậu, ăn cây táo, rào cây sung.

Phàm thất sát tọa phúc đức người của, bất luận nam nữ, nên tu tâm dưỡng tính, iìt ham muốn, vật tồn tham niệm chi tâm, nữ mệnh nên quan tâm gia đình, vật thụ ngoại giới mê hoặc, giúp chồng dạy con, an bần thủ phân, đương năng lực xu cát tị hung, trời giáng cát tường. Chỉ nói là lai dễ, phải biết rằng phàm thất sát tọa cung phúc đức nữ nhân, người chắc là sẽ không cam tâm tình nguyện tố gia đình bà chủ, nàng là không chịu cô đơn người của, người thích chọn thêm nhiều vẻ sinh hoạt.

Thất sát gia sát, bằng lửa cháy đổ thêm dầu.

Thất sát và dương nhận hoặc linh Tinh đồng cung, lưu niên bạch hổ tương trùng, có tai hoạ hoặc ngồi tù.

Phá quân Tinh nghiên cứu

Phá quân thuộc cô độc dâm dục ngôi sao, khán nữ mệnh yếu đặc biệt chú ý:

Nhất tại tí ngọ tọa mệnh, chủ Phúc Thọ quang vinh xương, tài năng xuất chúng, vượng phu ích tử.

Nhị nhưng ở hạn địa, mão dậu dần thân tị hợi tọa mệnh, dâm đãng vô sỉ, mà lại khắc trượng phu.

Tam gia sát vưu kị, hội nhân gian tình mà mưu sát chồng, hoặc sát hại chính tử nữ, chích nên là người tiểu thiếp, ** phụ, hoặc ni cô.

Tứ phá quân nếu và dương nhận đồng cung, loại này nữ nhân không có thấy xa, chỉ biết là hiện nay hưởng thụ, không hề trinh tiết quan niệm, ai cũng có thể làm chồng, trêu hoa ghẹo nguyệt, chung dồn đùa lửa **** .

Ngũ phá quân tọa cung phu thê, tất ly hôn.

Lục phá quân tọa cung tử nữ, người này tính dục cường liệt, chỉ cần nam nhân nàng yêu mến, bất luận là quan hệ như thế nào, sư sinh quan hệ, thân thuộc quan hệ, thuộc hạ quan hệ, trăm phương nghìn kế cũng phải đuổi yêu cầu tới tay mới nghỉ, hoặc trầm mê đồng tính luyến ái, nếu như có sát đồng cung, thì nhân tính sinh hoạt quá độ, tường thương thân tâm, hơn nữa và tử nữ trong lúc đó không hề tình thương của mẹ, mẫu từ, uổng làm người mẫu.

Thất nếu tọa cung phúc đức, hội trầm mê đánh bạc say rượu.

Bát nữ trên mệnh bàn, nếu có phá quân liêm trinh đồng cung, bất luận ở cung nào đất, đương liêm trinh Hóa kị, hội lưu lạc phong trần, hoặc bị một vị nam nhân mê chết, mà phạm đào hoa, gia sát, có lao ngục tai ương. Phá quân ở cung Quan lộc tối kỵ và đà la đồng cung, tất tọa ăn mày luận của, cho dù không tọa cung Quan lộc, ở đại hạn của quan lộc, cũng tác đến đây mười năm cần nhờ mượn tiền cầu sinh, nếu trong mệnh bàn cung Quan lộc là phá quân tọa thủ, thì người ta có tiền thì, nên mãi hoàng kim tồn trữ, phùng nghèo khó thì để mà bán của cải lấy tiền mặt độ nhật, nếu đại hạn quan lộc có phá quân nói, đến đây mười năm bất khả kinh thương, ở đây tiền nhất đại hạn mười năm trung, nên đa tiết kiệm dự trữ, để vượt qua kế tiếp mười năm đại hạn, đắp nhân quá đến đây mười năm đại hạn, kế tiếp mười năm đại hạn, vừa hiện ra mỹ hảo cục diện.

Phá quân tọa cung phu thê, sở dĩ phải ly hôn người, khả năng trượng phu trầm mê ăn uống phiêu đổ, hoặc thê tử phản kháng tâm quá cường, lệnh trượng phu không thể chịu đựng được, cho nên song phương nên đa nhường nhịn khuyên nhủ, nhân phi thánh hiền, ai mà có thể vô quá? Hợp thời thường tỉnh lại, người đối diện đình nỗ lực càng nhiều hơn quan tâm và từ ái, nếu như song phương đã huyên túi bụi, vô phương tiên ở riêng một đoạn thời gian, làm cho song phương tâm tình bình tĩnh trở lại, ngày khác ở tâm bình khí hòa lai thảo luận, tố trượng phu, ở một đoạn này thời kì, canh phải cố gắng phấn đấu, hối cải để làm người mới, xuất ra chân thực và thành tựu cấp thê tử khán, dĩ giành được chiếm được người hồi tâm chuyển ý, gương vỡ lại lành.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

潘子渔对斗数主星的鉴解

紫微星研究

紫微坐兄弟, 子女, 父母, 疾厄, 奴仆, 均为劳碌命, 尤忌在奴仆宫, 因其友人接贵, 终日在贵人高官中打躬作揖, 逢迎拍马, 受人驱驰使唤, 又主为人势力, 无远大抱负, 志气, 现实之人也

紫微需要好的星宿, 亦称吉星来衬托它, 才能显出他的尊贵, 宛如”牡丹虽好, 全杖绿叶扶持”, 如果紫微是牡丹, 则所谓绿叶是指左辅, 右弼, 天府, 天相, 文昌, 文曲, 禄存, 天魁, 天钺, 则大富大贵.

紫微天府的组合原本是很好的搭配, 但若坐命反而不好, 为什么呢, 因为它的夫妻宫破军坐守, 主婚因有波折或离婚, 分居或破镜重圆, 总是美中不足.

紫微天府坐夫妻宫, 夫妻双方须付出加倍爱心来维护这个家庭, 若有左辅, 右弼, 空劫同宫, 必因配偶好赌好色, 或其他原因而分离, 若坐父母宫, 主父母早亡, 坐子女宫子女单传, 加煞子女夭折而绝嗣.

古书紫微贪狼同宫, 认为桃花犯主为至淫, 女命会沦落风尘, 经印证并不一定沦落风尘, 若在酉地, 金克木, 史贪狼知所节制, 若有煞星, 能使此人看破红尘, 遁入空门.

紫微天相或紫微破军的组合, 会使人不忠不孝, 若加煞, 不必参加公职选举, 不适合当政府官员, 经商则吉. 紫微破军, 同宫古书描述为态度恶劣之公务员.

紫微加煞, 古书称为”反小志而孤寒”, 变成一个没有志气的人, 或未人奸诈伪善, 心术不正.

紫微若有空劫在三方四正拱照, 亦宜为僧为道.

紫微在诸宫之概况

身命宫 气质高雅, 心地善良, 女命端庄, 旺夫益子.

兄弟宫 兄弟聪明, 可靠, 兄弟姊妹彼此照顾.

夫妻宫 夫唱妇随, 感情融洽, 生活美满幸福. 但忌与贪狼同宫, 会受对方精神与肉体虐待, 配偶霸道.

子女宫 子女活泼健康, 心地善良, 聪明可爱.

疾厄宫 脾胃欠佳, 痨伤, 加煞则易神经分裂, 头痛或糖尿病.

迁移宫 有长辈或贵人提拔而开拓事业.

奴仆宫 下人得力, 能助主成功, 光耀门楫.

官禄宫 担任高贵职业, 如教授, 工程师, 学者, 宗教家, 受人遵崇.

田宅宫 住宅高级华丽, 会有不动产.

福德宫 一生快乐富足, 爱好传统文化, 品格高尚, 受人景仰.

父母宫 有富贵之父母, 可寿优良家庭教育, 加煞, 宜作他人养子, 或在家教育.

紫微贪狼同宫在诸宫之概况

身命宫 喜当老大, 人格不够光明正大, 不诚实, 有桃花, 常为异性感情困扰烦恼, 喜与小人为伍不忠不义.

兄弟宫 有晚婚或单身主义者, 或为和尚尼姑者, 或因你好色而树敌太多以致无处容身.

夫妻宫 受到对方精神上及肉体上虐待, 蹂躏, 不胜其烦, 配偶霸道, 专权, 或因自己淫荡伤及配偶.

子女宫 子女将来非王即寇.

财帛宫因色破财, 被人用仙人跳诈财, 被异性用甜言蜜语或假欺殷勤而失财, 或过着没有理想, 没有目标的生活, 行尸走肉, 先贫后富.

疾厄宫 脑神经, 性神经衰弱, 加煞尤严重, 会精神分裂, 或洗肾, 因纵欲过度, 体力消耗太大而得病.

迁移宫 到处招蜂引蝶, 处处留情, 加煞, 被异性拖累受苦, 加吉, 有贵人提拔, 劳力生财.

奴仆宫 下人得力.

官禄宫 掌权, 官高权大, 有贵.

田宅宫 有祖产.

福德宫 工作繁忙, 先苦后甘, 早年辛苦, 晚年享福.

父母宫 父母望子成龙或望女成凤心切, 以致使你精神与心理负荷太重, 使父子或父女之间有代沟, 心灵不能感应, 宜拜义父母.

天机星研究

天机星在紫微斗数中, 称为延年益寿之星, 也可譬如是一位忠厚善良的长者, 所以它很怕四煞, 一与四煞同宫就破坏它美好的局面, 尤其天机落陷, 即丑未巳亥.

天机落陷与煞同宫, 其概略状况如下

1宜戒酒, 会因酒误事.

2为人狡猾, 不够诚实.

3宜习一技之长, 或经商.

4如有不良习惯, 宜及早改正.

大小限逢天机

1宜出国或远行.

2宜搬家.

3宜改换环境.

4改换职业, 若逢天马或流马尤吉, 在寅申有太阴, 太阴亦主动, 故动则必吉, 亦主动则有财, 因天马亦主财之故.

惟女命若坐寅申, 不论其夫妻宫星宿如何, 必有二度婚姻.

天机太阴若坐财帛宫, 亦主宜经营副业, 因其进财来源有两条路.

若坐夫妻宫, 亦主有二度婚姻, 且其中一妾, 必系偏房所生, 即系其岳父之第二妻所生.

天机在巳加煞坐子女宫, 子女中会得癌症夭折.

天机在陷地坐父母宫加煞, 小时送人作养子, 大时又被人招赘.

天机尤喜与天梁同宫, 不论在何宫

1此人有张良之才, 可为最佳军事参谋, 或幕僚.

2宜习医.

3文章好.

4寿比南山.

5不怕凶危.

6参加各种考试, 能金榜题名.

7惟会迷花恋酒.

8大器晚成.

9有绝艺在身.

10个性慈祥, 谦逊, 有厚福.

天机天梁若坐迁移宫, 此人宜从事艺术, 如国画, 写小说, 钢琴, 医术…十年寒窗无人问, 一举成名天下知, 将来兼能周游列国.

惟天机天梁, 不论坐何宫, 最怕空劫羊陀

1早有刑克, 晚又孤.

2晚年宜遁入空门.

3惟此等之人, 登有慈悲心怀.

天机天梁亦喜坐福德宫, 主此人

1精神生活重于物质生活.

2有艺术天赋, 高深造诣.

天机坐福德加煞

1受尽世事许多折磨. 2 终乃遁入空门皈依.

天机在身体代表胆, 所以天机坐疾厄宫的人, 胆小如鼠, 如突然一声巨响, 会把它吓得心跳不已. 落陷加煞, 主体质欠佳, 眼花齿落, 易有伤疤, 胃病, 没有元气, 月经延迟, 缺乏忍耐.

天机在子女宫, 此人对做爱对象很随便, 不挑剔, 或说没有审美眼光, 但却能享受各种各式性技巧, 常能达到高潮而陶醉, 或说来者不拒.

天机不在陷地坐父母宫的话, 表示双亲聪明世故, 你会受到优良家庭教育, 但若有巨门或四煞同宫, 与父母缘薄, 宜拜义父母.

凡命盘上天机与天梁会合, 或天机天梁坐命, 或天机天梁再三方四正的人, 都主此人心地善良, 慈祥福厚, 但怕在有地空地劫羊陀同宫或拱照, 会看破红尘, 遁世思想.

太阳星研究

太阳星首先要重视庙旺或落陷, 凡在卯辰巳午称为庙旺, 凡在戌亥子称为落陷. 太阳落陷, 太阴必落陷, 称违反背, 主人劳碌, 宜早离开出生地, 到外乡去奋斗, 会在异乡有成就.

太阳火星同宫, 主人左目有伤, 太阳化忌亦主眼睛多病.

女命太阳在旺地坐命, 或身宫有太阳在庙旺, 必眉清目秀, 自尊心强, 仪态大方, 宽宏大量, 慈祥, 旺夫益子, 若又有化权化禄同宫, 其夫必为政府官员, 国家栋梁. 若在陷地坐命, 虽劳碌, 亦主贞节之妇. 惟早年勤奋, 中年候怠惰, 或主遇人不淑, 夫君好赌好色或多病, 须靠自己赚钱来扶养他, 或嫁人为偏房, 反得夫君宠爱, 以吉论之.

男命太阳在庙旺坐命, 豪气万丈, 英雄人物. 若在陷地, 则早年虽勤奋工作, 中年候沉迷酒色赌. 不论太阳在何宫, 只要落陷加煞, 此人与父亲无缘, 而且自己眼睛也多病痛.

太阳为火, 坐子戌两地为水火不容, 无论坐何宫均不吉, 必劳碌奔波, 寡合招非.

太阳在旺地有天刑同度, 不论坐何宫, 宜军警.

太阳在卯辰巳午坐命的人, 都是富贵双全.

太阳在旺宫主此人干劲十足, 再接再厉, 反之太阳在陷地之人, 大都是先勤后懒, 虎头蛇尾.

太阳在丑未, 必有太阴同度, 喜坐财帛与福德, 主此人钱财不缺, 可以生活得很充实美满.

太阳在酉, 必有天梁同度, 主此人怀才不遇, 满腹牢骚.

太阳代表眼睛, 若太阳化忌, 加煞, 均主此人有色盲, 或眼翳, 或散光, 或受伤, 或目盲.

惟太阳在旺地不怕化忌, 如有化忌, 犹如太阴在旺地化忌一样, 称为变景, 指暂时受些委屈, 过后更加辉煌.

武曲星研究

武曲最怕与六煞同宫, 所谓六煞即羊陀火铃空劫(其中尤忌空劫).

与诸煞同宫之意义也有分别

武曲羊刃 因财动刀

武曲陀罗 因财被劫

武曲火星 因财被劫

武曲铃星 因财被劫

武曲空劫 破产(坐命则因财丧生)

常与武曲组合星宿, 有贪狼, 称为武贪格, 凡命盘上有武曲贪狼同宫的人, 不论坐何宫何地, 都主此人, 三十岁前运不好, 先贫后富, 大器晚成, 但亦主此人会被异性迷得死死, 男女皆然.

另外与武曲组合的星宿有天府, 特殊意义, 主寿比南山, 但亦忌与诸煞同缠, 会破坏其美好局面.

武曲星另一特色, 当其化禄时, 最适合经商, 可发财.

凡己年生人, 不论武曲在何宫何地, 都宜经商, 或大限十年逢武曲化禄, 亦宜经商, 若小限一年逢武曲化禄, 总不能只做一年生意呀, 故若逢小限武曲化禄, 只宜副业之类生意, 以便发点小财, 贴补零用.

武曲最怕空劫, 武曲空劫同宫, 财有暗耗, 它在什么宫就表示因什么而暗耗, 尤忌在命宫, 主因财丧命.

武曲空劫同宫现象

命 宫 会将祖业败光, 或因财丧命.

兄弟宫 被兄弟需索无厌而破财.

夫妻宫 太太或娘家需索无厌, 或因太太好赌, 或因太太多病而破产. 因财导致婚姻破裂.

子女宫 被子女所致, 如子女多病, 或败家子.

财帛宫 破产, 破财, 破败.

疾厄宫 因病花费, 因病拖累, 因病破产.

迁移宫 死于他乡.

奴仆宫 被下人拖累而破产, 下人盗财, 不可与人作保.

官禄宫 功名无望.

田宅宫 卖尽田产.

福德宫 一生辛苦.

父母宫 因父母多病, 或经商失败而破耗, 或克父母.

女命武曲坐子女宫, 有一特殊现象, 即此人个性骄矜, 眼光高, 然若有人追求, 不可轻易用情, 即千方百计, 亦不为动, 然若经一夜甜蜜缠绵的爱之后, 就像换了一个人似的, 不再矜持自骄了. 其实很多女人都有这种个性, 唯独武曲坐子女宫的女人, 特别有此倾向而已.

凡武曲加煞, 要注意几点

一 如果你是在银行界, 金融界, 邮局, 公司出纳, 会计等服务者, 要小心钱财, 大多是前多付给别人, 只好自己去赔.

二 如果你是收费员, 请注意

1在电梯或小巷时, 防歹徒抢劫,

2一手给收据, 一手收钱, 而且找钱时, 要点清.

天同星研究

天同星在紫微斗数中称为福星, 凡人命宫或身宫有天同的人, 喜欢研究医学, 哲学或英语或音乐, 理想高, 幻想多, 可是大多数是博而不精.

女命, 要特别注意天同星, 因为天同可代表很多现象.

1天同在巳亥两地坐命, 均主此人长得很漂亮, 惟性生活需求多, 需要男性多方安慰.

2天同在酉地, 因酉乃水之沐浴之地, 不论坐何宫, 此人必再嫁, 或为人小妾.

3天同在丑未, 因丑未为陷地, 不论坐何宫, 若加煞, 会沦落风尘, 若加煞又有吉星同宫, 必先沦落风尘, 后被恩客娶为妻妾, 乃有福气.

4女命天同在丑未坐命的人, 不但刑克很重, 而且个性凶暴, 婚姻不美满, 非克即离. 若非出身贫贱, 恐亦有二三次婚嫁, 惟天同在丑比在未要好命多多.

5古书云 女命天同必是贤, 那是指在寅卯子地座命而言, 其他各地欠佳.

天同虽名福星, 却不宜在官禄宫坐守, 主此人没有奋斗精神, 仅知坐享其成. 但若巨门在亥坐命, 官禄宫天同在卯坐守, 则另当别论, 这不是紫微斗数矛盾地方, 而是因为巨门在亥坐命, 太阳在巳庙旺冲照之故也.

天同与羊陀同宫有几点特殊现象

1会发胖.

2易受外伤.

3眼睛一大一小或瞇瞇眼, 古称眇目.

天同加煞, 不管坐何宫, 易受人欺骗.

天同坐父母宫, 表示父母个性温良, 忠厚, 宽量, 父母对子女教育十分得体, 很有爱心, 使子女在充满慈祥融洽的家庭环境中孕育长大, 但若有四煞同宫, 表示须负担生父母或养父母, 钺父母的生活费用.

天同尤喜天梁组合, 坐福德宫, 表示你会享尽一段美好的恋爱使.

天同天梁坐迁移宫, 受上司提拔, 升官发财

天同坐官禄宫尤喜有文昌或文曲同宫, 会因你有天赋超人智慧, 善于利用你的财富生财, 就像雪球一样越滚越大.

天同亦喜坐田宅宫, 会居住豪华舒适的住宅或别墅.

天同若坐夫妻宫, 加文昌或文曲, 都是一对令人称羡, 宛如仙侣一般的一对佳偶.

大小限逢天同, 旺地, 参加亲友婚庆事多或常聚餐饮晏, 陷地, 参加亲友丧事多.

廉贞星研究

一廉贞怕煞, 更忌羊刃同宫, 流年白虎相冲, 恐有官司, 牢狱之灾, 若廉贞羊刃又合天相同宫, 古书称”囚刑夹印”, 大小限及白虎相冲, 必有灾祸缠身.

二 廉贞亦怕火星, 尤忌与诸空同缠, 会有投河上吊等强况发生.

三 廉贞与贪狼同宫, 主酒色亡身, 若又有陀罗, 会有下列状况

1破相.

2因色惹祸.

3名誉受损.

4孤独贫苦.

廉贞若有羊刃同宫或拱照, 会犯法被捕.

贪狼与陀罗同宫, 会性生活过度, 使肾脏受损, 廉贞贪狼在与陀罗同宫, 除了肾脏受损之外, 又加名誉受损.

女命会

1沦落风尘.

2被人强暴或轮奸.

3犯法坐牢. (男命必犯法坐牢, 更忌流年白虎相冲)

化解方法

1勿使用支票.

2勿与人作保.

3洁身自爱.

4勿以身试法.

5勿贪色犯淫, 远离酒色.

廉贞在寅申宫坐官禄, 无煞, 必有富贵, 即使不坐官禄宫, 只要无煞均主富贵扬名.

廉贞喜与禄存同宫, 会发财, 有了财, 就有贵.

廉贞与文曲, 文昌同宫, 主人喜好音乐. 在身命宫坐守, 有短命夭折现象.

廉贞除怕与四煞同宫之外, 也怕与左辅或右弼同宫, 会犯法被拔掉头发(古代刑法之一), 故小限遇廉贞与左右同宫, 须洁身自爱, 勿以身试法, 勿妄想妄求, 不贪污, 不伪证, 自求多福, 但也可能受到他人或盗贼之伤害, 宜小心警惕. 或因长发卷入机器而丧身之类.

廉贞亦怕化忌, 会发生官司, 桃色纠纷, 赌博纠纷, 债务纠纷, 烦恼, 车祸, 破财, 失业等等.

廉贞七杀同宫不加煞, 会积少成多, 成为富翁. 加煞有车祸之殃.

廉贞羊刃同宫, 流年白虎相冲, 有官司, 或凡事易于迷惑.

廉贞火铃同宫, 爱吃醋, 凡事猜疑, 度量狭小.

廉贞贪狼加煞, 因异性感情纠纷.

廉贞破军加羊刃, 会受无妄之灾, 或触犯刑法.

廉贞火铃空劫, 会投河或上吊自杀.

廉贞天相加羊刃同宫, 古书称囚刑夹印, 大小限及流年白虎相冲, 有官司, 是非, 纠纷, 牢狱, 刀伤等事发生. 若廉贞七杀羊刃坐田宅宫, 早年刑克父母, 或晚年吃子吃孙.

廉贞坐疾厄宫, 易得癌症

在疾厄宫易得之病如下

廉贞 皮肤过敏

廉贞加四煞 牙痛, 口腔癌

廉贞七杀 胃肠病

廉贞七杀加煞 四肢伤残

廉贞破军 肺病,

廉贞破军加煞 肺癌或四肢伤残

廉贞贪狼 阳萎, 肾亏, 眼疾

廉贞贪狼加煞 尿毒症, 肾亏

廉贞天相 肠胃病, 糖尿病

廉贞天相加煞 要开刀, 胰脏癌

廉贞天府加煞 伤残, 口腔癌

如廉贞在命盘上作巳亥两地, 不论坐何宫, 均主坏命或坏运, 因为巳亥必与贪狼同宫, 每逢廉贞化忌, 必有官司, 车祸, 桃花, 烦恼不断, 官灾连绵, 加煞尤忌, 必有官司或牢狱, 或车祸, 女命落风尘, 若逢化禄, 或遭强暴, 又主因风流而生花柳病.

廉贞在巳地, 若有煞同宫, 肢体有伤残之虞, 又主此人感情用事, 又有不正常桃花.

廉贞坐命, 怕化忌及昌曲同度, 会因聪明过度而夭折.

廉贞坐命之人, 不可与火铃坐命的异性谈恋爱, 因为两人爱情如火, 会受到父母反对, 或环境不许可, 以致两人双双为情自杀, 或其中一人会殉情自杀.

廉贞羊刃坐官禄, 会犯法坐牢.

廉侦破军加煞, 会使为政府官员, 亦主此人不能显达, 到不如去学习一技之长, 以技艺为生, 可免去许多烦恼. 廉贞在申独坐官禄, 必为大官, 有权有势.

天府星的研究

此星被称为天府, 亦因其主田宅又主财帛, 故凡此星坐命守身, 居田宅, 均主人一生富足, 女命尤喜天府坐命.

一 旺夫益子.

二 长得唇红齿白.

三 个性温良, 度量宽大.

四 钟情, 纯洁. 五 机巧, 聪明.

六 面孔丰满, 体态可人.

七感情与理智平衡. 天府在戌地坐命, 此人智商很高, 若有吉星同宫或拱照, 必为国家栋梁.

天府在亥地坐命, 实际不如古书上所说得那么好, 经多次印证, 尤其是若有羊陀火铃空劫, 会将美好局面, 搅得很糟.

天府坐福德宫的人, 喜爱户外生活, 宁静环境, 凡事不能急要慢慢来, 也精于饮食享受, 善于烹调, 一生享福.

天府坐迁移宫的人, 必有巧艺在身, 故自幼一习一技之长, 可以走遍天下, 此命一早离乡背井, 自创天下, 前程似锦, 此人办是能力精明高强, 深得上司赏识提拔. 事业必成功, 财富也跟着来.

天府坐疾厄宫的人, 一生身体健康, 即使有病, 也会很快痊复, 但怕羊陀同缠, 会因工作过度或精神受刺激, 而导致精神崩溃或分裂.

天府坐田宅宫, 可以投资不动产, 会经营建筑土木.

天府坐财帛宫, 这是天生会赚钱的命, 你不必与人去作激烈竞争或忙碌工作, 该你的总归是你的.

天府不喜与空劫同宫, 尤忌在六亲之宫, 主孤克.

大小限逢天府甚吉, 盖因三方四正, 有天相, 紫微, 或其他吉星拱照, 主财禄兴隆, 发福异常, 身心舒畅愉快.

太阴星研究

如果你能够将太阴星研究得很透彻, 那么你对紫微斗数的功力, 就很深厚了.

一 诸星怕煞, 太阴星尤怕羊陀, 不但会得肝病, 而且家中阴衰阳盛. (对女性有刑克)

二 福德宫有太阳太阴, 或太阳太阴在三方四正冲照的人, 有桃花.

三 男命太阴落陷的人也有桃花. (小限逢上, 是哪个小限呢, 这就要参照大限来判断.)

四 太阴落陷又与四煞同宫的人, 此人感情用事, 而且肢体会受伤.

五 太阴在迁移宫, 宜商旅生财, 这商旅指:

1 跑单帮.

2 批发商.

3 贸易.

4 委讬行.

5 拉保.

6 推销.

7 摆地摊.

六 身宫有太阴, 有下列状况:

1 堂上有二母或三母之称.

2 随母过继.

3 有洁癖.

七 兄弟宫有太阴在陷地, 主姊妹多, 兄弟少, 彼此少有助力. 在庙旺, 兄弟姊妹多, 能互助.

八 太阴坐子女宫在陷地, 女儿多, 男儿少. (甚至无子)

九 太阴在田宅宫, 若是庙旺之地, 则田地, 山坡, 不动产很多. 若是落陷, 仍有不动产, 不多而已.

十 太阴在夫妻宫, 配偶很英俊, 漂亮.

十一太阴不论坐何宫, 只要在卯辰巳午陷地, 若又与羊陀火铃同缠, 此人必是感情用事, 欠理智思考与选择, 一意孤行, 而且肢体(手或足)会有伤残.

十二太阴星另一特色, 诸星均喜化科化权化禄. 凡太阴在陷地者, 不论其有无四化, 均主此人劳碌命, 宜早离乡背井, 到外地去发展, 将来会衣锦还乡.

十三 父母宫有天机太阴, 他的身世也很复杂, 至少他会有两个妈妈(即他的父亲会取两个女人, 或随妈妈改嫁或过继.)

十四 太阴又代表身体的肝, 如果太阴与羊刃同宫, 此人将来会得肝癌, 如果太阴和火星同宫或在对宫冲照, 会的肝病.

十五女命太阴与天同坐命, 都长得很漂亮, 宜偏房, 若非偏房, 亦主其夫在外有情妇, 不得其夫怜香惜玉. 若非吵吵闹闹, 同床异梦, 亦丈夫夜夜不回家, 等于守活寡. 要不然, 也是离婚后, 在与有妇之夫同居, 或者嫁给离过婚的男人. 很多小解说, 我才不要做人小老婆, 殊不知, 如果你的命是偏房命, 若不做人小老婆, 则妳的丈夫, 对妳反不如坐小老婆来得甜蜜幸福, 所以奉劝未婚小姐们, 妳结婚的目的就是希望会得到夫君的宠爱与怜惜, 野史你会得到更多的恩爱和幸福, 所以这也说是命.

十六 女命太阴坐命, 天梁在身宫, 或天梁坐命, 太阴坐身宫的话:

1 一生贫苦.

2 淫乱难免.

3 伤夫克子.

4 到处飘荡.

十七, 太阴在巳地为落陷, 不论坐何宫, 此人有钱时不宜购买不动产, 宜买黄金储存之, 更不可以投资不动产, 必亏钱.

十八, 太阴与昌曲同宫或拱照, 此人有敏锐的第六感, 可学超心理学, 鬼魂之术.

十九, 太阴与昌曲同宫的人, 不必去参加公职选举, 也不适合吃公家饭, 所谓公家饭, 就是国家俸禄, 包括政府机构, 军公教人员, 因为, 你没有吃终身俸禄的命, 只好从商, 从工, 从医(宜私立医院或自设诊所, 不宜在公立医院服务). 古书称为九流术士.

二十, 命宫身宫有太阴在陷地, 此人心比黄莲苦.

贪狼星研究

贪狼星在古书中有特殊说法: 它五行属木而根属水, 化气为桃花, 因此, 此星在紫微斗数中扮演一种很滑稽的角色, 例如它可善可恶, 为祸为福, 很难于定论.

例如诸星怕煞, 惟独贪狼不怕火铃, 反喜与火铃同宫, 称为火贪格, 当戊年贪狼化禄, 会福至心灵, 发了一笔横财, 或有突发之兆.

贪狼坐身命之人, 兴趣广泛, 酒色财气, 样样俱好, 故若其父母良好, 经济许可, 宜予以在艺术或语言, 琴棋书画, 舞蹈, 钢琴, 音乐或其他学术栽培, 必成有用之材. 若其家庭欠佳, 则易沦入好赌好色等不良习惯, 盖因近墨则黑, 近朱则赤, 故若你子女的命宫或身宫有贪狼, 你当效孟母三迁, 或以身作则, 不然, 你会害了你的子女一生, 不可不慎.

贪狼坐田宅宫, 若与火铃同宫, 请你务必将你的住宅, 参加火灾保险, 并且你必须告诉你们家人, 多做火灾演习, 如何救火?如何逃生?以免一旦发生火警, 手足无措, 以致生命财产受到损害.

贪狼最怕与陀罗同宫, 不论坐何宫何地, 均主此人:

1性生活过度, 或自慰过度.

2因色犯刑.

3女命易沦落风尘.

4会因性兴奋过度而死.

5肾亏, 性神经衰弱.

贪狼与羊陀同宫, 宜屠宰, 肉商.

贪狼坐夫妻宫, 与破军坐夫妻宫有共同现象, 即离婚, 非离即克, 加煞尤凶, 三度婚姻.

女命贪狼坐夫妻宫, 表示:

1 丈夫嗜赌或好色.

2 丈夫脾气暴躁, 容易生气.

3 其夫喜自夸财富, 才能或权势.

如果你夫妻宫有贪狼坐守, 你应该:

1 逆来顺受

2 循循善诱

3 柔能克刚

用上述方式, 来代替中国一哭二闹三上吊方式来感化你的先生, 使他成为有用之材, 使他永远拜服你的裙下, 做为中心不二之臣.

贪狼独坐福德宫的人最可怜, 因为他的一生都不能满足而感叹, 遗憾, 抱恨之下度过. 这只怪他不知足, 或是人在福中不知福吧, 要不然他就会颓废, 不知振作, 游手好闲, 或终日以赌来麻醉自己, 以度时光. 若加煞, 更无药可救.

贪狼在身体代表肾, 所以凡贪狼坐疾厄宫必患肾亏, 加陀罗尤忌.

贪狼在官禄宫, 旺地有富贵, 陷地会贪污, 加煞会因贪污案受审.

凡贪狼与红鸾同宫, 会发生:

1 先上车后补票.

2 与异性私奔或对方要求私奔.

巨门星研究

巨门星若坐父母宫, 有下列情况发生:

1凡事有欺骗, 或隐瞒父母.

2遭父母掷弃.

3 比父母早亡, 令父母白发送黑发.

4 自己不得好死.

5 与父母有代沟.

6 宜做他人养子或义子.

巨门坐命宫的人:

1 善花言巧语.

2 善辩论.

3 善欺骗, 撒谎.

4 口才好, 有才干.

5 记忆力强, 目光锐利.

6 笑里藏刀.

7 多疑惑, 有研究精神, 凡事追根究底, 水落石出.

8 加煞, 蛮不讲理, 沉迷酒色.

巨门坐官禄宫:

1 旺地有权贵.

2 在酉地, 家道中落再兴, 有过一段伤心的恋爱史, 有始无终.

3 职业多变动, 或被炒鱿鱼.

巨门坐奴仆宫:

1 部下不得力.

2 加煞, 下人会出卖主人, 或吃里扒外.

3 不得部下信任, 拥护.

巨门坐疾厄宫:

1 胃病.

2 哮喘.

3 气管炎.

4 皮肤病.

5 有煞同宫, 易因好酒而得肝病, 性病, 或泌尿系统疾病.

6 耳疾.

7 皮肤过敏.

8 花粉过敏.

巨门坐夫妻宫:

1 夫妻常吵架.

2 即使不离婚, 亦是美玉有瑕.

3 夫妻宛如路人, 仇人.

4 加劫空, 夫妻感情, 越来越冷淡, 若非离婚, 亦克配偶.

巨门坐子女宫:

1杞人忧天.

2劳碌命.

3工作繁忙.

巨门与羊陀同宫, 不论何宫何地, 主性生活不正常, 或迷于同性恋, 鸡奸.

天相星研究

天相星在紫微斗数中, 是一个正派, 幸福之星, 他在十二宫中皆吉祥.

命 宫: 为人正派, 有风度, 举止高雅, 人际关系好, 一生衣禄丰足, 当主官, 营正印, 掌权.

身 宫: 同上

兄弟宫: 兄弟姊妹感情好, 能互信互助.

夫妻宫: 配偶贤良, 有责任感, 堪以托付终身, 配偶宜年长, 加吉星, 亲上加亲.

子女宫: 子女爱体面, 能光宗耀祖, 又主子孙繁荣.

财帛宫: 主父母是有钱人家, 岳父也是有钱的人, 一生财禄不缺.

疾厄宫: 会得糖尿病, 妇女病, 膀胱无力, 小孩易夜尿.

迁移宫: 宜多旅游, 出国, 可在国外交结对你生意有益的朋友.

奴仆宫: 下人得力, 能助主光耀门楣.

官禄宫: 当主官, 营正印, 掌权, 为官公正, 亦可为实业家或企业家, 亦宜为医师, 药剂师, 护士, 医技人员. (如X光技师, 化验师)

田宅宫: 可得祖业, 自己也会买不动产, 有高级别墅或大厦.

福德宫: 好客, 喜享受, 爱时髦, 有正义感, 志同道合的朋友多.

父母宫: 父母爱面子, 人格高尚, 受人敬重, 亦主可得父母馀荫.

女命尤宜天相坐命, 古书云: 天相之星女命缠, 必当子贵与夫贤, 有下列状况:

一 贤良有志.

二 好面子.

三 爱打扮.

四 好客.

五 须负家庭生计, 或娘家生计.

六 有恻隐之心.

七 说话诚实算数.

八 有正义感.

九 善于烹调, 精于食物料理之道.

十 不小气, 不虚伪.

十一 一生不愁吃穿.

十二 能言善道.

十三 人际关系好.

十四 喜与人结拜干姊妹.

十五 有帮夫运.

十六 能生贵子, 子女有出息, 子女孝顺.

天相不论在何宫何地, 最怕火铃同宫, 表示要动一次手术, 割掉身上某一器官, 如盲肠, 扁桃腺, 胃, 痔, 子宫等等, 或手足受伤, 古称残疾.

天相也怕逢羊刃, 尤忌在卯酉两地, 大小限逢之, 会被小人拖累, 破财, 名誉受损, 增加无尽烦恼.

天梁星研究

此星最好在午地坐命, 主为人官资清显. 若在身宫宜当老师, 教授, 教官.

此星古书称为延寿之宿, 实带孤克之星, 故此星坐命, 其配偶先死, 坐夫妻宫亦主配偶有克, 故晚年孤独难免.

此星若在巳亥两地, 不论坐何宫, 男女均主:

1爱浪荡, 在家待不住, 喜在外流浪.

2易沉迷某种嗜好, 如玩电动, 打麻将.

大小限逢天梁:

1是创业的好机会.

2即使病危, 不必担心, 能逢凶化吉.

天梁坐子女宫表示:

1子女孝顺, 尤宜女儿, 女儿比男儿有出息.

2 你为人很理智.

3 性生活很满足, 尤能尽量让对方快乐.

4 若加煞则整个美好局面被破坏:

(1)夫妻之间性生活很粗鲁.

(2)所生子女个性顽固, 孤独, 不孝.

天梁坐财帛宫的人, 宜学医, 教授, 著作, 艺术诸方面发展, 加文昌文曲, 宜文化事业或文艺方面, 可发大财.

天梁若与文昌坐官禄宫尤佳, 盖阴天梁土, 文昌属金, 土中生金, 吉祥如意, 能成为名政治家, 能领导群伦, 即使没有文昌同度, 易主事业得意, 宜医务工作, 教授, 教育工作, 大众传播, 出版社. 都能出人头地.

但若在陷地, 主此人办事草率, 不能勤奋, 细心, 凡事有始无终. 只顾个人利益, 自私自利的人.

天梁怕煞, 尤忌在巳亥申诸地, 不但有失恋之悲, 而且与六亲有克, 注定是孤独寂寞之命, 女命尤不宜. 其情人或丈夫都投向他人怀抱或屡易情夫, 犹感人生寂寞, 夜夜恨短.

此星坐吉厄宫易得下列疾病:

1 心脏衰弱.

2 消化不良.

3 肝火大.

4 脚腿浮肿.

如发现自己的子女宫疾厄宫有天梁坐守的话, 不宜专吃白米, 宜多吃面粉类, 如面条, 面包. 食米食不可过于精白, 多吃糙米, 即可将上述疾病化解于无形.

天梁坐命或坐夫妻宫, 有一特殊现象, 除上述配偶先死之外, 不可经商, 即使与人合伙亦不宜.

女命天梁坐福德宫, 多感情困扰.

天梁星研究

此星最好在午地坐命, 主为人官资清显. 若在身宫宜当老师, 教授, 教官.

此星古书称为延寿之宿, 实带孤克之星, 故此星坐命, 其配偶先死, 坐夫妻宫亦主配偶有克, 故晚年孤独难免.

此星若在巳亥两地, 不论坐何宫, 男女均主:

1 爱浪荡, 在家待不住, 喜在外流浪.

2 易沉迷某种嗜好, 如玩电动, 打麻将.

大小限逢天梁:

1 是创业的好机会.

2 即使病危, 不必担心, 能逢凶化吉.

天梁坐子女宫表示:

1 子女孝顺, 尤宜女儿, 女儿比男儿有出息.

2 你为人很理智.

3 性生活很满足, 尤能尽量让对方快乐.

4 若加煞则整个美好局面被破坏:

(1)夫妻之间性生活很粗鲁.

(2)所生子女个性顽固, 孤独, 不孝.

天梁坐财帛宫的人, 宜学医, 教授, 著作, 艺术诸方面发展, 加文昌文曲, 宜文化事业或文艺方面, 可发大财.

天梁若与文昌坐官禄宫尤佳, 盖阴天梁土, 文昌属金, 土中生金, 吉祥如意, 能成为名政治家, 能领导群伦, 即使没有文昌同度, 易主事业得意, 宜医务工作, 教授, 教育工作, 大众传播, 出版社. 都能出人头地.

但若在陷地, 主此人办事草率, 不能勤奋, 细心, 凡事有始无终. 只顾个人利益, 自私自利的人.

天梁怕煞, 尤忌在巳亥申诸地, 不但有失恋之悲, 而且与六亲有克, 注定是孤独寂寞之命, 女命尤不宜. 其情人或丈夫都投向他人怀抱或屡易情夫, 犹感人生寂寞, 夜夜恨短.

此星坐吉厄宫易得下列疾病:

1 心脏衰弱.

2 消化不良.

3 肝火大.

4 脚腿浮肿.

如发现自己的子女宫疾厄宫有天梁坐守的话, 不宜专吃白米, 宜多吃面粉类, 如面条, 面包. 食米食不可过于精白, 多吃糙米, 即可将上述疾病化解于无形.

天梁坐命或坐夫妻宫, 有一特殊现象, 除上述配偶先死之外, 不可经商, 即使与人合伙亦不宜.

女命天梁坐福德宫, 多感情困扰.

七杀星研究

研究紫微斗数, 对七杀星要特别注意, 此星除与紫微同宫之外(紫微能化七杀为权), 他的凶性很多, 要仔细推详.

一, 七杀坐命, 主人喜怒无常, 性急, 有急智, 若在巳亥, 必有紫微同宫, 宜当军人, 可升将官, 掌生杀大权, 可当警备司令, 军法处处长等职或威镇边疆, 但若有四煞同宫, 虽亦主生杀大权, 但可不一样, 盖因前者为人之生杀大权, 故可当大官, 后者乃掌畜生之生杀大权, 故只宜为屠宰, 肉商, 其中有天渊之别.

二, 七杀坐命, 三方四正有四煞会照, 或在命宫前后相夹, 必有下列状况发生:

(1)早年夭折.

(2)作战阵亡.

(3)弯腰驼背, 或脊椎骨受伤.

(4)四肢不全(若出家为僧, 可化解, 反而兴隆, 添福添寿.)

三, 七杀坐官禄宫加煞, 不要参加公职选举, 必落选, 宜读工专, 或习一技之长, 或经营肉商, 肉类加工.

四, 七杀坐疾厄, 切勿生气, 男”暴怒伤肝”, 且其大肠干燥不一, 时而拉肚子, 时而便秘, 尤不可贪吃番石柳, 易得肠阻塞(当开刀), 惟可用果汁机打汁喝, 也易的阳萎, 肺病, 吐血等症, 而且逢大限不吉, 会有残疾, 如割盲肠, 子宫, 扁桃腺之类, 或手足受伤.

五, 迁移宫有七杀, 又逢官符, 或流羊, 或白虎相冲, 必犯法被捕, 送外岛管训.

六, 命宫或身宫有七杀, 又与四煞同度, 逢流年白虎, 有凶祸或横死.

七, 女命七杀坐命, 性急, 喜怒无常, 有志气, 聪明, 果断, 敢做敢为, 只是对丈夫子女都有行克, 而且历受艰辛.

八, 七杀坐夫妻宫, 配偶先死.

九, 七杀坐子女宫, 有下列状况:

1子女易得腺质病.

2夫妻之间性生活, 没有满足的享受.

假如又有四煞同宫:

1夫妻之间性生活不能协调.

2子女情绪个性都不好, 甚至会和子女断绝父子关系之类.

3子女中有受伤或夭折者.

十, 七杀坐田宅宫, 不得祖业, 即使有祖业, 亦被典卖, 七杀尤忌与廉贞羊刃坐田宅宫, 会有下列状况:

1早年刑克父母.

2晚年吃子吃孙.

若你父母的田宅宫有七杀, 或廉贞七杀羊刃同宫的话, 你或你的兄弟会早死, 或你的子孙会夭折. 你的命或你子孙的命很好, 却发生夭折, 你会莫名其妙, 抱怨紫微斗数不准, 其实你不知道, 错不在紫微斗数, 而是你的祖父或你的父亲的田宅宫有七杀廉贞羊刃之故也.

十一, 七杀坐身宫的人, 有下列状况发生:

1受近折磨.

2若身宫三方四正有煞冲, 短命夭折.

3若身宫又有四煞同宫, 若非夭折, 亦必破相.

十二, 凡七杀若与火铃羊刃同宫, 不论在何宫, 宜注意下列数点:

1不宜当军宪警, 守卫, 保镖, 侍卫.

2若服兵役, 不宜在前线, 若在前线务必特别小心:

(1)不可违抗军令.

(2)不可逞英雄.

(3)不可以身试法.

(4)凡事谨慎小心.

3不可提或背, 推, 移, 挑重物, 孔脊椎骨扭伤.

十三, 七杀坐福德宫, 古书曰: 女命最忌七杀单守福德, 贱无疑. 而没有提到男命七杀坐福德宫又如何?事实上, 不论男女, 凡七杀单坐福德宫之人, 都有下列现象:

1喜刺激性恋爱, 诸如爱到酒家, 舞厅, 风月场所, 找乐趣, 找发泄, 找刺激.

2喜做老大, 爱出风头, 喜戴高帽子, 喜受人为恭, 奉承阿谀, 不能接受他人善意建议或批评, 自认比他人优越. 其实最易被人利用, 只要有人尊他老大, 多说好听的话, 灌点米汤, 他就不知道晕到哪一国去了?他会睥睨天下, 唯我独尊, 所以他的朋友, 喝他的, 拿他的.

3喜偷鸡摸狗, 稍不谨慎或不自爱, 就会沦入黑道或盗窃之流, 女命易沦落风尘, 或朝三暮四, 爱情不专.

4对家庭没有责任感.

5抛妻弃子, 女命抛夫弃子.

6性生活很乱, 女命人尽可夫, 有钱便是夫.

7如逢奴仆宫星宿不好, 则所交之人皆是酒肉朋友, 吃里扒外.

凡七杀坐福德的人, 不论男女, 宜修心养性, 寡欲, 勿存贪念之心, 女命宜关心家庭, 勿受外界诱惑, 相夫教子, 安贫守份, 当能趋吉避凶, 天降吉祥. 只是说来容易, 要知道凡七杀坐福德宫的女人, 她是不会心甘情愿做家庭主妇的, 她是不甘寂寞的人, 她喜欢多采多姿的生活.

七杀加煞, 等于火上加油.

七杀与羊刃或铃星同宫, 流年白虎相冲, 有灾祸或坐牢.

破军星研究

破军属孤独淫欲之星, 看女命要特别注意:

一 在子午坐命, 主福寿荣昌, 才能出众, 旺夫益子.

二 但在限地, 卯酉寅申巳亥坐命, 淫荡无耻, 且克丈夫.

三 加煞尤忌, 会因奸情而谋杀亲夫, 或杀害自己子女, 只宜为人小妾, **妇, 或尼姑.

四 破军若与羊刃同宫, 此种女人没有远见, 只知道目前享受, 毫无贞节观念, 人尽可夫, 招蜂引蝶, 终致玩火**** .

五 破军坐夫妻宫, 必离婚.

六破军坐子女宫, 此人性欲强烈, 只要她心爱的男人, 不论是何关系, 师生关系, 亲属关系, 部属关系, 千方百计也要追求到手方休, 或沉迷同性恋, 如有煞同宫, 则因性生活过度, 戕伤身心, 而且与子女之间毫无母爱, 母慈, 枉为人母.

七 若坐福德宫, 会沉迷赌博酗酒.

八女命盘上, 若有破军廉贞同宫, 不论在何宫何地, 当廉贞化忌, 会沦落风尘, 或被一位男人迷死, 而犯桃花, 加煞, 有牢狱之灾. 破军在官禄宫最忌与陀罗同宫, 必坐求乞论之, 即使不坐官禄宫, 在大限之官禄, 亦作此十年要靠借贷求生, 若命盘中官禄宫是破军坐守, 则你有钱时, 宜买黄金存储, 逢贫困时用以变卖渡日, 若大限官禄有破军的话, 此十年不可经商, 在此前一大限的十年中, 宜多节俭储蓄, 以便渡过下一个十年大限, 盖因过此十年大限, 下一个十年大限, 又呈现美好局面.

破军坐夫妻宫, 所以会离婚者, 可能丈夫沉迷吃喝嫖赌, 或妻子反抗心过强, 令丈夫无法忍受, 故双方宜多忍让规劝, 人非圣贤, 孰能无过?应时常反省, 对家庭付出更多的关怀与慈爱, 如果双方已闹得不可开交, 无妨先分居一段时间, 好让双方心境平静下来, 改日在心平气和来讨论, 做丈夫的, 在这一段时期, 更要努力奋斗, 改过自新, 拿出真实与成就给妻子看, 以博得她回心转意, 破镜重圆.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phan Tử Ngư: Nghiên cứu sao chủ tinh

Bản dịch:

Phan Tử Ngư: Nghiên cứu sao chủ tinh

Phan tử ngư đối đẩu số chủ tinh giám mổ

Tử vi Tinh nghiên cứu

Tử vi tọa huynh đệ, tử nữ, phụ mẫu, tật ách, nô bộc, đều là lao lực mệnh, vưu kị ở nô bộc cung, nhân kỳ bạn bè nhận đắt, suốt ngày ở quý nhân quan lớn trung vái chào, xu nịnh thúc ngựa, bị người khu trì sai sử, vừa chủ thái độ làm người thế lực, vô rộng lớn hoài bão, chí khí, hiện thực người cũng

Tử vi cần tốt tinh tú, cũng xưng ngôi sao may mắn lai phụ trợ nó, tài năng hiện ra hắn tôn quý, giống “Cây mẫu đơn tuy tốt, toàn bộ trượng lá xanh đến đỡ”, nếu như tử vi là cây mẫu đơn, thì cái gọi là lá xanh là chỉ tả phụ, hữu bật, Thiên phủ, thiên tướng, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên khôi, thiên việt, thì đại phú đại quý.

Tử vi Thiên phủ tổ hợp vốn là rất tốt phối hợp, nhưng nếu tọa mệnh trái lại bất hảo, tại sao vậy chứ, bởi vì nó của cung phu thê phá quân tọa thủ, chủ hôn nhân có khúc chiết hoặc ly hôn, ở riêng hoặc gương vỡ lại lành, luôn luôn không được hoàn mỹ.

Tử vi Thiên phủ tọa cung phu thê, phu thê song phương cần phải nỗ lực gấp bội ái tâm lai giữ gìn cái gia đình này, nếu có tả phụ, hữu bật, không kiếp đồng cung, tất nhân phối ngẫu đánh bạc tốt háo sắc, hoặc những nguyên nhân khác mà chia lìa, nếu tọa cung phụ mẫu, họ Chủ Phụ mẫu chết sớm, tọa cung tử nữ tử nữ con một mấy đời, gia sát tử nữ chết non mà tuyệt tự.

Sách cổ tử vi tham lang đồng cung, cho rằng đào hoa phạm chủ là chí dâm, nữ mệnh hội lưu lạc phong trần, trải qua xác minh cũng không nhất định lưu lạc phong trần, nếu ở dậu địa, kim khắc mộc, sử tham lang biết sở tiết chế, nếu có sát tinh, năng lực khiến cho người này khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, xuất gia.

Tử vi thiên tướng hoặc tử vi phá quân tổ hợp, hội khiến người bất trung bất hiếu, nếu gia sát, không cần tham gia công chức tuyển cử, không thích hợp làm quan viên chánh phủ, kinh thương thì cát. Tử vi phá quân, đồng cung sách cổ miêu tả là thái độ ác liệt của nhân viên công vụ.

Tử vi gia sát, sách cổ xưng là “Trái lại tiểu chí mà cô hàn”, biến thành không có một người chí khí người của, hoặc vị nhân gian trá giả nhân giả nghĩa, tâm thuật bất chính.

Tử vi nếu có không kiếp ở tam phương tứ chính vây quanh chiếu, cũng nên là tăng là nói.

Tử vi ở nhiều cung của tình hình chung

Thân cung mệnh khí chất cao nhã, tâm địa thiện lương, nữ mệnh đoan trang, vượng phu ích tử.

Huynh đệ cung huynh đệ thông minh, tin cậy, huynh đệ tỷ muội đây đó chiếu cố.

Cung phu thê phu xướng phụ tùy, tình cảm hòa hợp, sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc. Nhưng kị và tham lang đồng cung, hội thụ đối phương tinh thần và thân thể ngược đãi, phối ngẫu bá đạo.

Cung tử nữ tử nữ hoạt bát khỏe mạnh, tâm địa thiện lương, thông minh khả ái.

Cung tật ách tính khí nghèo nàn, lao thương, gia sát thì dễ thần kinh phân liệt, đau đầu hoặc bệnh tiểu đường.

Cung thiên di có trưởng bối hoặc quý nhân đề bạt mà khai thác sự nghiệp.

Nô bộc cung hạ nhân đắc lực, có thể giúp chủ thành công, ánh sáng môn tiếp.

Cung Quan lộc đảm nhiệm cao quý chức nghiệp, như giáo thụ, công trình sư, học giả, tôn giáo gia, bị người tuân sùng.

Cung điền trạch nơi ở cao cấp hoa lệ, sẽ có bất động sản.

Cung phúc đức suốt đời vui sướng giàu có, ham truyền thống văn hóa, phẩm cách cao thượng, bị người kính ngưỡng.

Cung phụ mẫu có phú quý cha mẫu, có thể thọ tốt đẹp gia đình giáo dục, gia sát, nên tác người khác nuôi con, hoặc tại gia giáo dục.

Tử vi tham lang đồng cung ở nhiều cung của tình hình chung

Thân cung mệnh ưa đương lão đại, nhân cách thiếu quang minh chính đại, không thành thực, có đào hoa, thường là khác giới tình cảm làm phức tạp phiền não, ưa và tiểu nhân làm bạn bất trung bất nghĩa.

Huynh đệ cung có kết hôn muộn hoặc độc thân chủ nghĩa người, hoặc là hòa thượng ni cô người, hoặc nhân nhĩ hảo sắc mà gây thù hằn nhiều lắm đến nỗi không chỗ dung thân.

Cung phu thê đã bị đối phương tinh thần thượng cập trên thân thể ngược đãi, chà đạp, không thắng kỳ phiền, phối ngẫu bá đạo, chuyên quyền, hoặc nhân chính dâm đãng thương cập phối ngẫu.

Cung tử nữ tử nữ tương lai phi vương tức khấu.

Cung tài bạch nhân sắc rủi ro, bị người dùng tiên nhân khiêu gạt tài, bị khác giới sử dụng dỗ ngon dỗ ngọt hoặc giả lấn ân cần mà mất tiền, hoặc quá không để ý tới tưởng, không có mục tiêu sinh hoạt, cái xác không hồn, tiên bần hậu phú.

Cung tật ách thần kinh não, tính thần kinh suy nhược, gia sát vưu nghiêm trọng, hội tinh thần phân liệt, hoặc tắm thận, nhân miệt mài quá độ, thể lực tiêu hao quá lớn mà nhiễm bệnh.

Cung thiên di nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, nơi chốn lưu tình, gia sát, bị khác giới liên lụy bị khổ, thêm cát, có quý nhân đề bạt, sức lao động phát tài.

Nô bộc cung hạ nhân đắc lực.

Cung Quan lộc nắm quyền, quan cao quyền đại, có đắt.

Cung điền trạch có sản nghiệp tổ tiên.

Cung phúc đức công tác bận rộn, tiên đau khổ hậu cam, năm mới khổ cực, lúc tuổi già hưởng phúc.

Cung phụ mẫu phụ mẫu vọng tử thành long hoặc ngắm nữ Thành Phượng sốt ruột, đến nỗi khiến cho người ta tinh thần và tâm lý phụ hà quá nặng, khiến cho phụ tử hoặc phụ nữ trong lúc đó có sự khác nhau, tâm linh bất năng cảm ứng, nên bái nghĩa phụ mẫu.

Thiên cơ Tinh nghiên cứu

Thiên cơ Tinh ở trong tử vi đẩu số, xưng là kéo dài tuổi thọ ngôi sao, cũng có thể thí dụ như là một vị trung hậu hiền lành trưởng giả, sở dĩ nó rất sợ Tứ Sát, nhất và Tứ Sát đồng cung tựu phá hư nó tốt đẹp chính là cục diện, nhất là thiên cơ lạc hãm, tức xấu vị tị hợi.

Thiên cơ lạc hãm và sát đồng cung, kỳ tóm tắt trạng huống như sau

1 nên kiêng rượu, hội nhân rượu hỏng việc.

2 thái độ làm người giảo hoạt, thiếu thành thực.

3 nên tập nhất nghệ tinh, hoặc kinh thương.

4 nếu như có bất lương tập quán, nên sớm cho kịp cải chính.

Khổ hạn phùng thiên cơ

1 nên xuất ngoại hoặc đi xa.

2 nên dọn nhà.

3 nên đổi hoàn cảnh.

4 đổi chức nghiệp, nếu phùng thiên mã hoặc lưu mã vưu cát, ở dần thân có mặt trăng, mặt trăng cũng chủ động, cho nên động thì tất cát, cũng chủ động thì có tài, nhân thiên mã cũng chủ tài nguyên nhân.

Duy nữ mệnh nếu tọa dần thân, bất luận phu thê cung tinh tú làm sao, tất có nhị độ hôn nhân.

Thiên cơ mặt trăng nếu tọa cung tài bạch, cũng chủ nên kinh doanh nghề phụ, nhân kỳ thu nhập tiền tài nơi phát ra có hai con đường.

Nếu tọa cung phu thê, cũng chủ có nhị độ hôn nhân, mà lại trong đó nhất thiếp, tất hệ nhà kề sở sanh, tức hệ kỳ nhạc phụ của đệ nhị thê sở sanh.

Thiên cơ ở tị gia sát tọa cung tử nữ, tử nữ trung hội mắc bệnh ung thư chết non.

Thiên cơ ở hãm địa tọa cung phụ mẫu gia sát, tiếng đồng hồ tặng người tác nuôi con, đại thì lại bị nhân kén rể.

Thiên cơ vưu ưa cùng trời lương đồng cung, bất luận ở cung nào

1 người này có Trương Lương tài, có thể là tốt nhất quân sự tham mưu, hoặc phụ tá.

2 nên tập y.

3 văn chương hảo.

4 thọ bỉ nam sơn.

5 không sợ hung nguy.

6 tham gia các loại cuộc thi, năng lực tên đề bảng vàng.

7 duy hội mê hoa yêu rượu.

8 đại tài trưởng thành trể.

9 có tuyệt nghệ trong người.

10 cá tính hiền lành, khiêm tốn, có hậu phúc.

Thiên cơ thiên lương nếu tọa cung thiên di, người này nên làm nghệ thuật, như quốc hoạ, viết tiểu thuyết, đàn dương cầm, y thuật. . . Mười năm gian khổ học tập không người vấn, nhất cử thành danh thiên hạ biết, tương lai kiêm năng lực chu du liệt quốc.

Duy thiên cơ thiên lương, bất luận tọa cung nào, sợ nhất không kiếp dương đà

1 sớm có hình khắc, vãn vừa cô.

2 lúc tuổi già nên xuất gia.

3 duy như thế người, lên có lòng từ bi nghi ngờ.

Thiên cơ thiên lương cũng ưa tọa cung phúc đức, chủ người này

1 đời sống tinh thần nặng vu đời sống vật chất.

2 có nghệ thuật thiên phú, cao thâm tạo nghệ.

Thiên cơ tọa phúc đức gia sát

1 nhận hết thế sự rất nhiều dằn vặt.  2 chung là xuất gia quy dựa vào.

Thiên cơ tại thân thể đại diện đảm, sở dĩ thiên cơ tọa cung tật ách người của, nhát như chuột, như đột nhiên một tiếng vang thật lớn, sẽ đem nó sợ đến tim đập không ngớt. Lạc hãm gia sát, chủ thể chất nghèo nàn, hoa mắt xỉ rơi, dễ có thương tích ba, bệnh bao tử, không có nguyên khí, kinh nguyệt lùi lại, khuyết thiếu nhẫn nại.

Thiên cơ tại tử nữ cung, người này đối làm tình đối tượng rất tùy tiện, không xoi mói, hoặc nói không có thẩm mỹ ánh mắt, nhưng năng lực hưởng thụ các loại các thức tính kỹ xảo, thường năng lực đạt được cao trào mà say sưa, hoặc thuyết ai đến cũng không – cự tuyệt.

Thiên cơ không ở hãm địa tọa cung phụ mẫu nói, biểu thị song thân thông minh lõi đời, người ta sẽ phải chịu tốt đẹp gia đình giáo dục, nhưng nếu có cự môn hoặc Tứ Sát đồng cung, và phụ mẫu duyên mỏng, nên bái nghĩa phụ mẫu.

Phàm trên mệnh bàn thiên cơ cùng trời lương hội hợp, hoặc thiên cơ thiên lương tọa mệnh, hoặc thiên cơ thiên lương luôn mãi phương tứ chính người của, đều chủ người này tâm địa thiện lương, hiền lành phúc hậu, nhưng phạ ở có Địa không Địa kiếp dương đà đồng cung hoặc vây quanh chiếu, hội khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, lánh đời tư tưởng.

Thái dương tinh nghiên cứu

Thái dương tinh đầu tiên yếu coi trọng miếu vượng hoặc lạc hãm, phàm ở mão thìn tị ngọ xưng là miếu vượng, phàm ở tuất hợi tí xưng là lạc hãm. Thái dương lạc hãm, mặt trăng tất lạc hãm, xưng trái với bối, chủ nhân lao lực, nên sớm ly khai nơi sinh, đáo quê người khứ phấn đấu, sẽ ở tha hương có thành tựu.

Thái dương Hỏa Tinh đồng cung, chủ nhân tả con mắt có thương tích, thái dương Hóa kị cũng chủ mắt đa bệnh.

Nữ mệnh thái dương ở vượng địa tọa mệnh, hoặc cung thân có thái dương ở miếu vượng, tất mi thanh mục tú, lòng tự trọng cường, dáng vẻ chuyên gia, khoan hồng độ lượng, hiền lành, vượng phu ích tử, nếu lại có hóa quyền hóa lộc đồng cung, chồng của cô tất là quan viên chánh phủ, quốc gia lương đống. Nếu ở hãm địa tọa mệnh, mặc dù lao lực, cũng chủ trinh tiết của phụ. Duy năm mới chăm chỉ, trung niên hậu lười biếng, hoặc chủ gặp nhân không quen, phu quân đánh bạc tốt háo sắc hoặc đa bệnh, cần phải dựa vào chính mình kiếm tiền lai nuôi nấng hắn, hoặc lập gia đình là nhà kề, trái lại được phu quân sủng ái, dĩ cát luận của.

Nam mệnh thái dương ở miếu vượng tọa mệnh, hào khí vạn trượng, nhân vật anh hùng. Nếu ở hãm địa, thì năm mới mặc dù chăm chỉ công tác, trung niên hậu trầm mê tửu sắc đổ. Bất luận thái dương ở cung nào, chỉ cần lạc hãm gia sát, người này cùng phụ thân vô duyên, hơn nữa chính mắt cũng nhiều ốm đau.

Thái dương là hỏa, tọa tử tuất lưỡng địa là thủy hỏa bất dung, vô luận tọa cung nào đều không cát, tất lao lực bôn ba, khó hoà hợp chiêu phi.

Thái dương ở vượng địa có thiên hình cùng độ, bất luận tọa cung nào, nên quân cảnh.

Thái dương ở mão thìn tị ngọ tọa mệnh của người, đều là phú quý song toàn.

Thái dương ở vượng cung chủ người này nhiệt tình mười phần, không ngừng cố gắng, trái lại thái dương ở hãm địa người, phần lớn đều là tiên chuyên cần hậu lại, đầu voi đuôi chuột.

Thái dương ở xấu vị, tất có mặt trăng cùng độ, ưa tọa tài bạch và phúc đức, chủ người này tiền tài không thiếu, có thể sinh hoạt rất phong phú mỹ mãn.

Thái dương ở dậu, tất có thiên lương cùng độ, chủ người này có tài nhưng không gặp thời, đầy bụng bực tức.

Thái dương đại diện mắt, nếu thái dương Hóa kị, gia sát, đều chủ người này có bệnh mù màu, hoặc mắt ế, hoặc tản quang, hoặc thụ thương, hoặc con mắt manh.

Duy thái dương ở vượng đất không sợ Hóa kị, nếu như có Hóa kị, như mặt trăng ở vượng địa Hóa kị như nhau, xưng là thay đổi cảnh, chỉ tạm thời thụ ta ủy khuất, qua đi càng thêm huy hoàng.

Sao Vũ khúc nghiên cứu

Vũ khúc sợ nhất và lục sát đồng cung, cái gọi là lục sát tức dương đà hỏa linh không kiếp (trong đó vưu kị không kiếp).

Và nhiều sát đồng cung ý nghĩa cũng có phân biệt

Vũ khúc dương nhận nhân tài động đao

Vũ khúc đà la nhân tài bị cướp

Vũ khúc Hỏa Tinh nhân tài bị cướp

Vũ khúc linh Tinh nhân tài bị cướp

Vũ khúc không kiếp phá sản (tọa mệnh thì nhân tài bị chết)

Thường và vũ khúc tổ hợp tinh tú, có tham lang, xưng là vũ tham cách, phàm trên mệnh bàn có vũ khúc tham lang đồng cung người của, bất luận tọa cung nào đất, đều chủ người này, ba mươi tuổi tiền vận không tốt, tiên bần hậu phú, đại tài trưởng thành trể, nhưng cũng chủ người này sẽ bị khác giới mê được gắt gao, nam nữ giai như vậy.

Mặt khác và vũ khúc tổ hợp tinh tú có Thiên phủ, đặc thù ý nghĩa, chủ thọ bỉ nam sơn, nhưng cũng kị và nhiều sát cùng triền, sẽ phá hư kỳ mỹ hảo cục diện.

Sao Vũ khúc một … khác đặc sắc, đương kỳ hóa lộc thì, thích hợp nhất kinh thương, có thể phát tài.

Phàm kỷ năm sinh ra, bất luận vũ khúc ở cung nào đất, đều nên kinh thương, hoặc đại hạn mười năm phùng vũ khúc hóa lộc, cũng nên kinh thương, nếu tiểu hạn một năm phùng vũ khúc hóa lộc, cũng không thể chỉ làm sống một năm ý nha, cho nên nếu phùng tiểu hạn vũ khúc hóa lộc, chích nên nghề phụ các loại sinh ý, để phát chút ít tài, trợ cấp tiêu vặt.

Vũ khúc sợ nhất không kiếp, vũ khúc không kiếp đồng cung, tài có ám hao tổn, nó ở cái gì cung tựu biểu thị nhân cái gì mà ám hao tổn, vưu kị ở cung mệnh, nguyên nhân chính tài chết.

Vũ khúc không kiếp đồng cung hiện tượng

Mệnh cung hội tương tổ nghiệp bại quang, hoặc nhân tài chết.

Huynh đệ cung bị huynh đệ yêu cầu vô ghét mà rủi ro.

Cung phu thê thái thái hoặc nhà mẹ đẻ yêu cầu vô ghét, hoặc nhân thái thái đánh bạc tốt, hoặc nhân thái thái đa bệnh mà phá sản. Nhân tài dẫn đến hôn nhân vỡ tan.

Cung tử nữ chăn nữ sở trí, như con nữ đa bệnh, hoặc bại gia tử.

Cung tài bạch phá sản, rủi ro, rách nát.

Cung tật ách nhân bệnh tốn hao, nhân bệnh liên lụy, nhân bệnh phá sản.

Cung thiên di chết vào tha hương.

Nô bộc cung bị hạ nhân liên lụy mà phá sản, hạ nhân đạo tài, bất khả cùng người người bảo đảm.

Cung Quan lộc công danh vô vọng.

Cung điền trạch mại tẫn điền sản.

Cung phúc đức suốt đời khổ cực.

Cung phụ mẫu nhân phụ mẫu đa bệnh, hoặc kinh thương thất bại mà phá hao tổn, hoặc khắc phụ mẫu.

Nữ mệnh vũ khúc tọa cung tử nữ, có nhất hiện tượng đặc thù, tức người này cá tính kiêu căng, ánh mắt cao, như vậy nếu có nhân truy cầu, bất khả đơn giản sử dụng tình, tức trăm phương nghìn kế, cũng không là động, như vậy nếu trải qua một đêm ngọt ngào triền miên ái lúc, tựa như biến thành một người khác dường như, không hề rụt rè tự kiêu liễu. Kỳ thực rất nhiều nữ nhân đều có loại này cá tính, duy chỉ có vũ khúc tọa cung tử nữ nữ nhân, đặc biệt có đến đây khuynh hướng mà thôi.

Phàm vũ khúc gia sát, phải chú ý vài điểm

Nhất nếu như ngươi là ở ngân hàng giới, tài chính giới, bưu cục, công ty xuất nạp, kế toán chờ phục vụ người, phải cẩn thận tiền tài, phần lớn là tiền đa phó cho người khác, không thể làm gì khác hơn là chính khứ lỗ vốn(thua lỗ).

Nhị nếu như ngươi là thu lệ phí viên, xin chú ý

1 ở thang máy hoặc hẻm nhỏ thì, phòng kẻ bắt cóc cướp đoạt,

2 khéo tay cấp biên lai, khéo tay lấy tiền, hơn nữa thối tiền lẻ thì, yếu điểm thanh.

Thiên đồng Tinh nghiên cứu

Thiên đồng Tinh ở trong tử vi đẩu số xưng là phúc tinh, phàm nhân mệnh cung hoặc cung thân có thiên đồng người của, thích nghiên cứu y học, triết học hoặc tiếng Anh hoặc âm nhạc, lý tưởng cao, huyễn tưởng đa, thế nhưng đại đa số là bác mà không tinh.

Nữ mệnh, yếu đặc biệt chú ý thiên đồng Tinh, bởi vì thiên đồng có thể đại diện rất nhiều hiện tượng.

1 thiên đồng ở tị hợi lưỡng địa tọa mệnh, đều chủ đến đây vóc người rất đẹp, duy tính nhu cầu cuộc sống đa, cần nam tính nhiều mặt thoải mái.

2 thiên đồng ở dậu địa, nhân dậu là thủy của tắm rửa nơi, bất luận tọa cung nào, người này tất tái giá, hoặc là người tiểu thiếp.

3 thiên đồng ở xấu vị, nhân xấu vị là hãm địa, bất luận tọa cung nào, nếu gia sát, hội lưu lạc phong trần, nếu gia sát lại có ngôi sao may mắn đồng cung, trước phải lưu lạc phong trần, hậu bị dạ khách lấy vợ làm vợ thiếp, là có phúc khí.

4 nữ mệnh thiên đồng ở xấu vị tọa mệnh của người, không chỉ hình khắc rất nặng, hơn nữa cá tính hung bạo, hôn nhân không mỹ mãn, phi khắc tức ly. Nếu không có xuất thân nghèo hèn, chỉ cũng có nhị ba lần kết hôn, duy thiên đồng ở xấu bỉ ở vị tốt mệnh nhiều hơn.

5 sách cổ nói nữ mệnh thiên đồng tất là có tài có đức, đó là chỉ ở dần mão tử địa tọa mệnh mà nói, cái khác các nơi nghèo nàn.

Thiên đồng mặc dù danh phúc tinh, cũng không nên ở cung Quan lộc tọa thủ, chủ người này không có phấn đấu tinh thần, vẹn vẹn  biết ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng nếu cự môn ở hợi tọa mệnh, cung Quan lộc thiên đồng ở mão tọa thủ, thì lánh đương biệt luận, đây không phải là tử vi đẩu số mâu thuẫn địa phương, mà là bởi vì cự môn ở hợi tọa mệnh, thái dương ở tị miếu vượng xung chiếu nguyên nhân cũng.

Thiên đồng và dương đà đồng cung có vài điểm hiện tượng đặc thù

1 hội béo phì.

2 dễ thụ ngoại thương.

3 mắt một lớn một nhỏ hoặc mị hí mắt, cổ xưng miễu con mắt.

Thiên đồng gia sát, mặc kệ tọa cung nào, dễ bị người lừa dối.

Thiên đồng tọa cung phụ mẫu, biểu thị phụ mẫu cá tính ôn lương, trung hậu, khoan lượng, phụ mẫu văn thơ đối ngẫu nữ giáo dục thập phần khéo, rất có ái tâm, sử tử nữ ở tràn ngập hiền lành hòa hợp gia đình trong hoàn cảnh dựng dục lớn lên, nhưng nếu có Tứ Sát đồng cung, biểu thị cần phải gánh vác sinh phụ mẫu hoặc dưỡng phụ mẫu, việt cha mẹ sinh hoạt phí sử dụng.

Thiên đồng vưu ưa thiên lương tổ hợp, tọa cung phúc đức, biểu thị người ta hội hưởng hết một đoạn tốt đẹp chính là luyến ái khiến cho.

Thiên đồng thiên lương tọa cung thiên di, thụ thủ trưởng đề bạt, thăng quan phát tài

Thiên đồng tọa cung Quan lộc vưu ưa có văn xương hoặc văn khúc đồng cung, hội nhân người ta có thiên phú siêu nhân trí tuệ, giỏi về lợi dụng của ngươi tài phú phát tài, tựa như tuyết cầu như nhau việt cổn càng lớn.

Thiên đồng cũng ưa tọa cung điền trạch, hội ở lại xa hoa thư thích nơi ở hoặc biệt thự.

Thiên đồng nếu tọa cung phu thê, gia văn xương hoặc văn khúc, đều là một đôi kẻ khác ca ngợi, giống tiên lữ vậy một đôi giai ngẫu.

Khổ hạn phùng thiên đồng, vượng địa, tham gia thân hữu hôn lễ bận rộn hoặc thường liên hoan uống yến, hãm địa, tham gia thân hữu tang sự đa.

Sao Liêm trinh nghiên cứu

Nhất liêm trinh phạ sát, canh kị dương nhận đồng cung, lưu niên bạch hổ tương trùng, chỉ có quan tòa, lao ngục tai ương, nếu liêm trinh dương nhận vừa hợp thiên tướng đồng cung, sách cổ xưng “Tù hình giáp ấn”, khổ hạn cập bạch hổ tương trùng, tất có tai hoạ triền thân.

Nhị liêm trinh cũng sợ lửa Tinh, vưu kị và nhiều khoảng không cùng triền, sẽ có đầu trên sông treo chờ cường huống phát sinh.

Tam liêm trinh và tham lang đồng cung, chủ tửu sắc vong thân, nếu lại có đà la, sẽ có dưới đây trạng huống

1 mặt mày hốc hác.

2 nhân sắc gây.

3 danh dự bị hao tổn.

4 cô độc nghèo khó.

Liêm trinh nếu có dương nhận đồng cung hoặc vây quanh chiếu, sẽ phạm pháp bị bắt.

Tham lang và đà la đồng cung, hội tính sinh hoạt quá độ, khiến cho thận bị hao tổn, liêm trinh tham lang đang cùng đà la đồng cung, ngoại trừ thận bị hao tổn ở ngoài, vừa gia danh dự bị hao tổn.

Nữ mệnh hội

1 lưu lạc phong trần.

2 bị người cường bạo hoặc cưỡng dâm.

3 phạm pháp ngồi tù. (nam mệnh tất phạm pháp ngồi tù, canh kị lưu niên bạch hổ tương trùng)

Hóa giải phương pháp

1 vật sử dụng chi phiếu.

2 vật cùng người người bảo đảm.

3 giữ mình trong sach.

4 vật lấy thân thử nghiệm.

5 vật ham mê nữ sắc phạm dâm, rời xa tửu sắc.

Liêm trinh ở dần thân cung tọa quan lộc, vô sát, tất có phú quý, cho dù không tọa cung Quan lộc, chỉ cần vô sát đều chủ phú quý dương danh.

Liêm trinh ưa và lộc tồn đồng cung, hội phát tài, có tài, thì có đắt.

Liêm trinh và văn khúc, văn xương đồng cung, chủ nhân yêu thích âm nhạc. Trong người cung mệnh tọa thủ, có đoản mệnh chết non hiện tượng.

Liêm trinh trừ phạ và Tứ Sát đồng cung ở ngoài, cũng sợ và tả phụ hoặc hữu bật đồng cung, sẽ phạm pháp bị nhổ tóc (cổ đại hình pháp một trong), cho nên tiểu hạn gặp liêm trinh và tả hữu đồng cung, cần phải giữ mình trong sach, vật lấy thân thử nghiệm, vật vọng tưởng đòi hỏi quá đáng, không tham ô, không ngụy chứng, tự yêu cầu đa phúc, nhưng là khả năng đã bị người khác hoặc đạo tặc của thương tổn, nên cẩn thận cảnh giác. Hoặc nhân tóc dài cuốn vào cơ khí mà táng thân các loại.

Liêm trinh cũng phạ Hóa kị, sẽ phát sinh quan tòa, màu hồng phấn tranh cãi, đánh bạc tranh cãi, nợ nần tranh cãi, phiền não, tai nạn xe cộ, rủi ro, thất nghiệp chờ một chút.

Liêm trinh thất sát đồng cung không gia sát, hội tích thiểu thành đa, trở thành phú ông. Gia sát có tai nạn xe cộ của hại.

Liêm trinh dương nhận đồng cung, lưu niên bạch hổ tương trùng, có quan tòa, hoặc mọi việc dễ dàng mê hoặc.

Liêm trinh hỏa linh đồng cung, thích ăn thố, mọi việc ngờ vực vô căn cứ, độ lượng nhỏ hẹp.

Liêm trinh tham lang gia sát, nhân khác giới tình cảm tranh cãi.

Liêm trinh phá quân gia dương nhận, hội thụ tai bay vạ gió, hoặc xúc phạm hình pháp.

Liêm trinh hỏa linh không kiếp, hội đầu sông hoặc thắt cổ tự sát.

Liêm trinh thiên tướng gia dương nhận đồng cung, sách cổ xưng tù hình giáp ấn, khổ hạn cập lưu niên bạch hổ tương trùng, có quan tòa, thị phi, tranh cãi, lao ngục, vết đao chờ chuyện xảy ra sinh. Nếu liêm trinh thất sát dương nhận tọa cung điền trạch, năm mới hình khắc phụ mẫu, hoặc lúc tuổi già cật tử cật tôn.

Liêm trinh tọa cung tật ách, dễ mắc bệnh ung thư

Ở cung tật ách dễ có bệnh như sau

Liêm trinh da dị ứng

Liêm trinh gia Tứ Sát kem chà răng, khoang miệng ung thư

Liêm trinh thất sát dạ dày tràng bệnh

Liêm trinh thất sát gia sát tứ chi bị thương tàn phế

Liêm trinh phá quân bệnh phổi,

Liêm trinh phá quân gia sát ung thư phổi hoặc tứ chi bị thương tàn phế

Liêm trinh tham lang dương héo, thận hư, mắt tật

Liêm trinh tham lang gia sát nhiễm trùng đường tiểu, thận hư

Liêm trinh thiên tướng dạ dày bệnh, bệnh tiểu đường

Liêm trinh thiên tướng gia sát yếu khai đao, di bẩn ung thư

Liêm trinh Thiên phủ gia sát bị thương tàn phế, khoang miệng ung thư

Như liêm trinh ở trên mệnh bàn tác tị hợi lưỡng địa, bất luận tọa cung nào, đều chủ phôi mệnh hoặc phôi vận, bởi vì tị hợi tất và tham lang đồng cung, mỗi phùng liêm trinh Hóa kị, tất có quan tòa, tai nạn xe cộ, đào hoa, phiền não không ngừng, quan tai liên miên, gia sát vưu kị, tất có quan tòa hoặc lao ngục, hoặc tai nạn xe cộ, nữ mệnh rơi phong trần, nếu phùng hóa lộc, hoặc gặp cường bạo, vừa nguyên nhân chính phong lưu mà sinh bệnh hoa liễu.

Liêm trinh ở tị địa, nếu có sát đồng cung, tứ chi có thương tích tàn của ngu, vừa chủ người này xử trí theo cảm tính, lại có không bình thường đào hoa.

Liêm trinh tọa mệnh, phạ Hóa kị cập xương khúc cùng độ, hội nhân thông minh quá độ mà chết non.

Liêm trinh tọa mệnh người, bất khả và hỏa linh tọa mệnh khác giới nói yêu thương, bởi vì hai người ái tình như lửa, sẽ phải chịu phụ mẫu phản đối, hoặc hoàn cảnh không được có thể, đến nỗi hai người song song là tình tự sát, hoặc một người trong đó hội tự tử tự sát.

Liêm trinh dương nhận tọa quan lộc, sẽ phạm pháp ngồi tù.

Liêm phá án và bắt giam quân gia sát, hội khiến cho là quan viên chánh phủ, cũng chủ đến đây người không thể hiển đạt, đáo không bằng đi học tập nhất nghệ tinh, dĩ tài nghệ mà sống, có thể miễn đi rất nhiều phiền não. Liêm trinh ở thân ngồi một mình quan lộc, tất là đại quan, có quyền thế.

Thiên phủ Tinh nghiên cứu

Đến đây Tinh được xưng là Thiên phủ, cũng nhân kỳ chủ điền trạch vừa chủ tài bạch, cho nên phần lần đó Tinh tọa mệnh thủ thân, cư điền trạch, đều chủ một đời người giàu có, nữ mệnh vưu ưa Thiên phủ tọa mệnh.

Nhất vượng phu ích tử.

Nhị lớn lên môi hồng răng trắng.

Tam cá tính ôn lương, độ lượng rộng thùng thình.

Tứ chung tình, thuần khiết. Ngũ nhanh nhẹn linh hoạt, thông minh.

Lục mặt đầy ắp, thân thể động lòng người.

Thất tình cảm và lý trí cân đối. Thiên phủ ở tuất địa tọa mệnh, người này chỉ số thông minh rất cao, nếu có ngôi sao may mắn đồng cung hoặc vây quanh chiếu, tất vì quốc gia lương đống.

Thiên phủ ở hợi địa tọa mệnh, thực tế không bằng trong cổ thư theo như lời được tốt như vậy, trải qua nhiều lần xác minh, nhất là nếu có dương đà hỏa linh không kiếp, hội tương mỹ hảo cục diện, quậy đến rất tao.

Thiên phủ tọa cung phúc đức người của, yêu thích bên ngoài sinh hoạt, sự yên lặng hoàn cảnh, mọi việc không thể gấp phải từ từ lai, cũng tinh vu ẩm thực hưởng thụ, giỏi về chế biến thức ăn, suốt đời hưởng phúc.

Thiên phủ tọa cung thiên di người của, tất có xảo nghệ trong người, cho nên thuở nhỏ nhất tập nhất nghệ tinh, có thể đi khắp thiên hạ, đến đây mệnh sáng sớm rời xa nơi chôn rau cắt rốn, tự nghĩ ra thiên hạ, tiền đồ tự cẩm, người này bạn là có thể lực khôn khéo cao cường, sâu thủ trưởng thưởng thức đề bạt. Sự nghiệp tất thành công, tài phú cũng đi theo.

Thiên phủ tọa cung tật ách người của, suốt đời bản thân khỏe mạnh, cho dù có bệnh, cũng sẽ rất nhanh thuyên phục, nhưng phạ dương đà cùng triền, hội nhân công tác quá độ hoặc tinh thần thụ kích thích, mà dẫn đến tinh thần tan vỡ hoặc phân liệt.

Thiên phủ tọa cung điền trạch, có thể đầu tư bất động sản, hội kinh doanh kiến trúc thổ mộc.

Thiên phủ tọa cung tài bạch, đây là trời sinh hội kiếm tiền mệnh, người ta không cần cùng người khứ tác kịch liệt cạnh tranh hoặc bận rộn công tác, cai của ngươi tóm lại là của ngươi.

Thiên phủ không thích cùng không kiếp đồng cung, vưu kị ở lục thân của cung, chủ cô khắc.

Khổ hạn phùng Thiên phủ quá mức cát, đắp nhân tam phương tứ chính, có thiên tướng, tử vi, hoặc cái khác ngôi sao may mắn vây quanh chiếu, chủ tài lộc thịnh vượng, mập ra dị thường, thể xác và tinh thần thư sướng khoái trá.

Thái âm tinh nghiên cứu

Nếu như người ta có thể tương thái âm tinh nghiên cứu rất thấu triệt, như vậy người ta đối tử vi đẩu số công lực, cũng rất thâm hậu.

Nhất nhiều Tinh phạ sát, thái âm tinh vưu phạ dương đà, không chỉ hội được can bệnh, hơn nữa trong nhà âm suy dương thịnh. (đối nữ tính có hình khắc)

Nhị cung phúc đức có thái dương mặt trăng, hoặc thái dương mặt trăng ở tam phương tứ chính xung chiếu người của, có đào hoa.

Tam nam mệnh mặt trăng lạc hãm người của cũng có đào hoa. (tiểu hạn phùng thượng, là người nào tiểu hạn ni, cái này yếu tham chiếu đại hạn để phán đoán.)

Tứ mặt trăng lạc hãm lại cùng Tứ Sát đồng cung người của, người này xử trí theo cảm tính, hơn nữa tứ chi hội thụ thương.

Ngũ mặt trăng ở cung thiên di, nên thương lữ phát tài, giá thương lữ chỉ:

1 bọn người buôn nước bọt.

2 bán sỉ thương.

3 mậu dịch.

4 ủy thác đi.

5 lạp bảo.

6 đẩy mạnh tiêu thụ.

7 bãi hàng vỉa hè.

Lục cung thân có mặt trăng, có dưới đây trạng huống:

1 bố mẹ có nhị mẫu hoặc tam mẫu danh xưng là.

2 tùy mẫu cho làm con thừa tự.

3 có khiết phích.

Thất huynh đệ cung có mặt trăng ở hãm địa, chủ tỷ muội đa, huynh đệ ít, đây đó ít có trợ lực. Ở miếu vượng, huynh đệ tỷ muội đa, năng lực hỗ trợ.

Bát mặt trăng tọa cung tử nữ ở hãm địa, nữ nhi đa, nam nhi ít. (thậm chí vô tử)

Cửu mặt trăng ở cung điền trạch, nếu là miếu vượng địa, thì ruộng đồng, sườn núi, bất động sản rất nhiều. Nếu là lạc hãm, nhưng có bất động sản, không nhiều lắm mà thôi.

Thập mặt trăng ở cung phu thê, phối ngẫu rất anh tuấn, đẹp.

Mười một mặt trăng bất luận tọa cung nào, chỉ cần ở mão thìn tị ngọ hãm địa, nếu lại cùng dương đà hỏa linh cùng triền, người này tất là xử trí theo cảm tính, khiếm lý trí tự hỏi và tuyển trạch, khư khư cố chấp, hơn nữa tứ chi (thủ hoặc đủ) sẽ có bị thương tàn phế.

Mười hai thái âm tinh một … khác đặc sắc, nhiều Tinh đều ưa hóa khoa hóa quyền hóa lộc. Phàm mặt trăng ở hãm địa người, bất luận kỳ có hay không Tứ Hóa, đều chủ người này lao lực mệnh, nên sớm rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đáo phần đất bên ngoài khứ phát triển, tương lai hội áo gấm về nhà.

Mười ba cung phụ mẫu có thiên cơ mặt trăng, thân thế của hắn cũng rất phức tạp, chí ít hắn sẽ có hai người mụ mụ (tức phụ thân của hắn hội thủ hai nữ nhân, hoặc tùy mụ mụ tái giá hoặc cho làm con thừa tự.)

Mười bốn mặt trăng vừa đại diện thân thể can, nếu như mặt trăng và dương nhận đồng cung, người này tương lai hội được ung thư gan, nếu như mặt trăng và Hỏa Tinh đồng cung hoặc ở đối cung xung chiếu, sẽ can bệnh.

Mười lăm nữ mệnh mặt trăng cùng trời ngồi chung mệnh, đều dài hơn được rất đẹp, nên nhà kề, nếu không có nhà kề, cũng chủ chồng của cô tại ngoại hữu tình phụ, không được chồng của cô thương hương tiếc ngọc. Nếu không có cãi nhau, đồng sàng dị mộng, cũng trượng phu hàng đêm không trở về nhà, bằng thủ Sống góa bụa. Bằng không, cũng là ly hôn hậu, đang cùng có phụ của phu ở chung, có lẽ gả cho đã ly dị nam nhân. Rất nhiều đi tiểu thuyết, ta mới không cần đối đãi tiểu lão bà, không biết, nếu như mạng của ngươi là nhà kề mệnh, nếu không đối đãi tiểu lão bà, thì trượng phu của ngươi, đối với ngươi trái lại không bằng tọa tiểu lão bà tới ngọt ngào hạnh phúc, sở dĩ xin khuyên vị hôn các tiểu thư, người ta kết hôn mục đích hay mong muốn phải nhận được phu quân sủng ái và thương tiếc, dã sử người ta phải nhận được càng nhiều hơn ân ái và hạnh phúc, sở dĩ cái này cũng nói là mệnh.

Mười sáu nữ mệnh mặt trăng tọa mệnh, thiên lương tại thân cung, hoặc thiên lương tọa mệnh, mặt trăng tọa cung thân nói:

1 suốt đời nghèo khó.

2 dâm loạn khó tránh khỏi.

3 thương phu khắc tử.

4 nơi phiêu đãng.

Mười bảy, mặt trăng ở tị địa là lạc hãm, bất luận tọa cung nào, người này có tiền thì không thích hợp mua bất động sản, nên mãi hoàng kim chứa đựng của, cũng không thể đầu tư bất động sản, tất khuy tiền.

Mười tám, mặt trăng và xương khúc đồng cung hoặc vây quanh chiếu, người này có bén nhạy giác quan thứ sáu, có thể học cực kỳ tâm lý học, quỷ hồn thuật.

Mười chín, mặt trăng và xương khúc đồng cung người của, không cần phải đi tham gia công chức tuyển cử, cũng không thích hợp cật nhà nước phạn, cái gọi là nhà nước phạn, hay quốc gia bổng lộc, bao quát chính phủ cơ cấu, quân nhân viên và giáo viên, bởi vì, người ta không có cật chung thân bổng lộc mệnh, không thể làm gì khác hơn là từ thương, từ công, theo nghề thuốc (nên tư nhân y viện hoặc tự giả sử phòng khám bệnh, không thích hợp ở công lập y viện phục vụ). Sách cổ xưng là 1.cửu lưu thuật sĩ.

Hai mươi, cung mệnh cung thân có mặt trăng ở hãm địa, người này tâm bỉ hoàng liên đau khổ.

Tham lang Tinh nghiên cứu

Tham lang Tinh ở sách cổ trung có đặc thù thuyết pháp: Nó ngũ hành thuộc mộc mà cây thuộc thủy, hóa khí là đào hoa, bởi vậy, đến đây Tinh ở trong tử vi đẩu số sắm vai một loại rất hoạt kê vai, ví dụ như nó có thể thiện ghê tởm, làm hại là phúc, rất khó vu định luận.

Ví dụ như nhiều Tinh phạ sát, duy độc tham lang không sợ hỏa linh, ngược lại còn thích và hỏa linh đồng cung, xưng là hỏa tham cách, đương mậu năm tham lang hóa lộc, hội phúc chí tâm linh, giàu to rồi một khoản tiền của phi nghĩa, hoặc có đột phát hiện ra.

Tham lang tọa thân mệnh người, hứng thú rộng khắp, tửu sắc tài vận, mọi thứ câu hảo, cho nên nếu kỳ phụ mẫu hài lòng, kinh tế cho phép, nên ban ở nghệ thuật hoặc ngôn ngữ, cầm kỳ thư họa, vũ đạo, đàn dương cầm, âm nhạc hoặc cái khác học thuật tài bồi, tất thành hữu dụng của tài. Nếu kỳ gia đình nghèo nàn, thì dễ chìm đắm vào đánh bạc tốt háo sắc chờ bất lương tập quán, đắp nhân cận mực thì hắc, cận chu thì xích, cho nên nếu người ta tử nữ cung mệnh hoặc cung thân có tham lang, người ta đương hiệu Mạnh mẫu tam thiên di, hoặc làm gương tốt, không phải, người ta hội hại của ngươi tử nữ suốt đời, phải có thận.

Tham lang tọa cung điền trạch, nếu và hỏa linh đồng cung, mời cần phải tương của ngươi nơi ở, tham gia hoả hoạn bảo hiểm, đồng thời người ta phải nói cho các ngươi biết người nhà, làm nhiều hoả hoạn diễn tập, làm sao cứu hoả? Làm sao đào sinh? Để tránh khỏi một ngày phát sinh cháy, chân tay luống cuống, đến nỗi sinh mệnh tài sản đã bị tổn hại.

Tham lang sợ nhất và đà la đồng cung, bất luận tọa cung nào đất, đều chủ người này:

1 tính sinh hoạt quá độ, hoặc tự an ủi quá độ.

2 nhân sắc phạm hình.

3 nữ mệnh dễ lưu lạc phong trần.

4 hội nhân tính hưng phấn quá độ mà chết.

5 thận hư, tính thần kinh suy nhược.

Tham lang và dương đà đồng cung, nên đồ tể, thịt thương.

Tham lang tọa cung phu thê, và phá quân tọa cung phu thê có cộng đồng hiện tượng, tức ly hôn, phi ly tức khắc, gia sát vưu hung, tam độ hôn nhân.

Nữ mệnh tham lang tọa cung phu thê, biểu thị:

1 trượng phu là đổ hoặc háo sắc.

2 trượng phu tánh khí nóng nảy, dễ tức giận.

3 chồng của cô ưa khoe khoang tài phú, tài năng hoặc quyền thế.

Nếu như người ta cung phu thê có tham lang tọa thủ, người ta hẳn là:

1 nhẫn nhục chịu đựng

2 hướng dẫn từng bước

3 nhu năng lực khắc cương

Dùng tới thuật phương thức, để thay thế Trung Hoa Trung Quốc vừa khóc nhị náo tam thắt cổ phương thức lai cảm hóa của ngươi tiên sinh, khiến cho hắn trở thành hữu dụng của tài, khiến cho hắn vĩnh viễn bái phục của ngươi váy hạ, tố làm trung tâm như một của thần.

Tham lang ngồi một mình cung phúc đức người của đáng thương nhất, bởi vì hắn khi còn sống cũng không thể thỏa mãn mà cảm thán, tiếc nuối, ôm hận dưới vượt qua. Con này trách hắn không biết đủ, hoặc là người đang phúc trung chẳng phúc ba, bằng không hắn sẽ chán chường, chẳng tỉnh lại, chơi bời lêu lổng, hoặc suốt ngày dĩ đổ lai gây tê chính, dĩ độ thời gian. Nếu gia sát, canh không có thuốc nào cứu được.

Tham lang tại thân thể đại diện thận, sở dĩ phàm tham lang tọa cung tật ách tất mắc thận hư, gia đà la vưu kị.

Tham lang ở cung Quan lộc, vượng địa có phú quý, hãm địa hội tham ô, gia sát hội nhân tham ô án thụ xem xét.

Phàm tham lang và hồng loan đồng cung, sẽ phát sinh:

1 lên xe trước hậu mua vé bổ sung.

2 và khác giới bỏ trốn hoặc đối phương yêu cầu bỏ trốn.

Cự môn Tinh nghiên cứu

Cự môn Tinh nếu tọa cung phụ mẫu, có dưới đây tình huống phát sinh:

1 mọi việc có lừa dối, hoặc giấu diếm phụ mẫu.

2 gặp phụ mẫu trịch khí.

3 bỉ phụ mẫu chết sớm, lệnh phụ mẫu tóc bạc tống tóc đen.

4 chính không chết tử tế được.

5 và phụ mẫu có sự khác nhau.

6 nên tố người khác nuôi con hoặc nghĩa tử.

Cự môn tọa cung mệnh người của:

1 thiện hoa ngôn xảo ngữ.

2 thiện biện luận.

3 thiện lừa dối, nói sạo.

4 khẩu tài hảo, có tài cán.

5 trí nhớ cường, ánh mắt lợi hại.

6 tiếu lí tàng đao.

7 đa nghi hoặc, có nghiên cứu tinh thần, mọi việc truy nguyên, tra ra manh mối.

8 gia sát, rất không nói lý lẽ, trầm mê tửu sắc.

Cự môn tọa cung Quan lộc:

1 vượng địa có quyền quý.

2 ở dậu địa, gia đạo sa sút tái hưng, từng có một đoạn thương tâm luyến ái sử, có đầu không có đuôi.

3 chức nghiệp nhiều biến động, hoặc bị cuốn gói.

Cự môn tọa nô bộc cung:

1 bộ hạ không đắc lực.

2 gia sát, hạ nhân xảy ra chủ bán nhân, hoặc ăn cây táo, rào cây sung.

3 không được bộ hạ tín nhiệm, ủng hộ.

Cự môn tọa cung tật ách:

1 bệnh bao tử.

2 thở khò khè.

3 khí quản viêm.

4 bệnh ngoài da.

5 có sát đồng cung, dễ nhân hảo tửu mà được can bệnh, bệnh lây qua đường sinh dục, hoặc bí nước tiểu hệ thống tật bệnh.

6 nhĩ tật.

7 da dị ứng.

8 phấn hoa dị ứng.

Cự môn tọa cung phu thê:

1 phu thê thường cãi nhau.

2 cho dù bất ly hôn, cũng mỹ ngọc có hà.

3 phu thê giống người qua đường, cừu nhân.

4 gia kiếp không, tình cảm vợ chồng, càng ngày càng lãnh đạm, nếu không có ly hôn, cũng khắc phối ngẫu.

Cự môn tọa cung tử nữ:

1 buồn lo vô cớ.

2 lao lực mệnh.

3 công tác bận rộn.

Cự môn và dương đà đồng cung, bất luận cung nào đất, chủ tính sinh hoạt không bình thường, hoặc mê vu đồng tính luyến ái, đồng tình luyến ái.

Thiên tướng Tinh nghiên cứu

Thiên tướng Tinh ở trong tử vi đẩu số, là một chính phái, hạnh phúc ngôi sao, hắn ở mười hai cung trung giai cát tường.

Mệnh cung: Thái độ làm người chính phái, có phong độ, cử chỉ cao nhã, nhân tế quan hệ hảo, suốt đời y lộc sung túc, đương chủ quan, doanh chính ấn, nắm quyền.

Thân cung: Giống như trên

Huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội tình cảm hảo, năng lực tin lẫn nhau hỗ trợ.

Cung phu thê: Phối ngẫu hiền lương, có trách nhiệm cảm, kham dĩ giao phó chung thân, phối ngẫu nên lớn tuổi, thêm cát Tinh, thân càng thêm thân.

Cung tử nữ: Tử nữ ái thể diện, năng lực quang tông Diệu Tổ, vừa chủ tử tôn phồn vinh.

Cung tài bạch: Họ Chủ Phụ mẫu là người nhà có tiền, nhạc phụ cũng là người có tiền, suốt đời tài lộc không thiếu.

Cung tật ách: Hội được bệnh tiểu đường, bệnh phụ nữ, bàng quang vô lực, con cái dễ dạ nước tiểu.

Cung thiên di: Nên đa du ngoạn, xuất ngoại, có thể ở nước ngoài kết giao đối với ngươi sinh ý hữu ích bằng hữu.

Nô bộc cung: Hạ nhân đắc lực, có thể giúp chủ ánh sáng cạnh cửa.

Cung Quan lộc: Đương chủ quan, doanh chính ấn, nắm quyền, làm quan công chính, cũng có thể là nhà công nghiệp hoặc xí nghiệp gia, cũng nên là y sư, nhà bào chế thuốc, hộ sĩ, y kỹ nhân viên. (nhưX quang kỹ sư, xét nghiệm sư)

Cung điền trạch: Có tổ nghiệp, mình cũng hội mãi bất động sản, có cấp bậc cao thự hoặc building.

Cung phúc đức: Háo khách, ưa hưởng thụ, ái mốt, có tinh thần trọng nghĩa, cùng chung chí hướng bằng hữu đa.

Cung phụ mẫu: Phụ mẫu sĩ diện, nhân cách cao thượng, bị người kính trọng, cũng chủ có phụ mẫu dư ấm.

Nữ mệnh vưu nên thiên tướng tọa mệnh, sách cổ nói: Thiên tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử đắt và phu có tài có đức, có dưới đây trạng huống:

Nhất hiền lương có chí.

Nhị sĩ diện hảo.

Tam ái trang phục.

Tứ háo khách.

Ngũ cần phải phụ gia đình sinh kế, hoặc nhà mẹ đẻ sinh kế.

Lục có lòng trắc ẩn.

Thất nói thành thực chắc chắn.

Bát có tinh thần trọng nghĩa.

Cửu giỏi về chế biến thức ăn, tinh vu thực vật liệu lý chi đạo.

Thập không nhỏ khí, không uổng ngụy.

Mười một suốt đời không lo ăn mặc.

Mười hai năng lực nói thiện nói.

Mười ba nhân tế quan hệ hảo.

Mười bốn ưa cùng người kết bái can tỷ muội.

Mười lăm có giúp chồng vận.

Mười sáu năng lực sinh quý tử, tử nữ có tiền đồ, tử nữ hiếu thuận.

Thiên tướng bất luận ở cung nào đất, sợ nhất hỏa linh đồng cung, biểu thị yếu động một lần giải phẫu, cắt mất trên người một khí quan, như ruột thừa, hạch cửa họng, dạ dày, trĩ, tử cung chờ một chút, hoặc tay chân thụ thương, cổ xưng tàn tật.

Thiên tướng cũng sợ phùng dương nhận, vưu kị ở mão dậu lưỡng địa, khổ hạn phùng của, hội bị tiểu nhân liên lụy, rủi ro, danh dự bị hao tổn, tăng vô tận phiền não.

Thiên lương Tinh nghiên cứu

Đến đây Tinh hay nhất ở ngọ địa tọa mệnh, chủ thái độ làm người quan tư thanh hiển. Nếu tại thân cung nên làm lão sư, giáo thụ, huấn luyện viên.

Đến đây Tinh sách cổ xưng là kéo dài tuổi thọ của ở lại, thực đái cô khắc ngôi sao, vì vậy Tinh tọa mệnh, kỳ phối ngẫu chết trước, tọa cung phu thê cũng chủ phối ngẫu có khắc, cho nên lúc tuổi già cô độc khó tránh khỏi.

Đến đây Tinh nếu ở tị hợi lưỡng địa, bất luận tọa cung nào, nam nữ đều chủ:

1 ái lang thang, tại gia đãi không được, ưa tại ngoại lưu lạc.

2 dễ trầm mê nào đó ham mê, như ngoạn chạy bằng điện, chơi mạt chược.

Khổ hạn phùng thiên lương:

1 là gây dựng sự nghiệp cơ hội tốt.

2 cho dù bệnh tình nguy kịch, không cần phải lo lắng, năng lực gặp dữ hóa lành.

Thiên lương tọa cung tử nữ biểu thị:

1 tử nữ hiếu thuận, vưu nên nữ nhi, nữ nhi bỉ nam nhi có tiền đồ.

2 người ta thái độ làm người rất lý trí.

3 tính sinh hoạt rất thỏa mãn, vưu năng lực tận lực làm cho đối phương vui sướng.

4 nếu gia sát thì toàn bộ mỹ hảo cục diện bị phá hư:

(1) phu thê trong lúc đó tính sinh hoạt rất thô lỗ.

(2) sở sanh tử nữ cá tính ngoan cố, cô độc, bất hiếu.

Thiên lương tọa cung tài bạch người của, nên học y, giáo thụ, sáng tác, nghệ thuật nhiều phương diện phát triển, gia văn xương văn khúc, nên văn hóa sự nghiệp hoặc văn nghệ phương diện, có thể phát đại tài.

Thiên lương nếu và văn xương tọa cung Quan lộc Vưu Giai, đắp trời đầy mây lương đất, văn xương thuộc kim, trong đất sinh kim, cát tường như ý, có thể trở thành là danh chính trị gia, năng lực lĩnh đạo đàn luân, cho dù không có văn xương cùng độ, đổi chủ sự nghiệp đắc ý, nên y tế công tác, giáo thụ, giáo dục công tác, đại chúng truyền bá, nhà xuất bản. Đều có thể trở nên nổi bật.

Nhưng nếu ở hãm địa, chủ người này làm việc qua loa, bất năng chăm chỉ, cẩn thận tỉ mỉ, mọi việc có đầu không có đuôi. Chỉ lo cá nhân lợi ích, vì tư lợi người của.

Thiên lương phạ sát, vưu kị ở tị hợi thân nhiều địa, chẳng những có thất tình của bi, hơn nữa và lục thân có khắc, nhất định là cô độc tịch mịch mệnh, nữ mệnh vưu không thích hợp. Kỳ tình nhân hoặc trượng phu đều nhìn về phía người khác ôm ấp hoặc lũ dễ tình nhân, do cảm động sinh tịch mịch, hàng đêm hận ngắn.

Đến đây Tinh tọa cát ách cung dễ được dưới đây tật bệnh:

1 trái tim suy nhược.

2 tiêu hóa bất lương.

3 nóng tính đại.

4 chân chân phù thũng.

Như phát hiện con gái của mình cung cung tật ách có thiên lương tọa thủ nói, không thích hợp chuyên ăn trắng mễ, nên ăn nhiều bột mì loại, như diện điều, bánh mì. Thực mễ thực bất khả vô cùng tinh bạch, ăn nhiều gạo lức, là được tương kể trên tật bệnh hóa giải vu vô hình.

Thiên lương tọa mệnh hoặc ngồi cung phu thê, có nhất hiện tượng đặc thù, trừ kể trên phối ngẫu chết trước ở ngoài, bất khả kinh thương, cho dù cùng người kết phường cũng không nên.

Nữ mệnh thiên lương tọa cung phúc đức, đa tình cảm làm phức tạp.

Thiên lương Tinh nghiên cứu

Đến đây Tinh hay nhất ở ngọ địa tọa mệnh, chủ thái độ làm người quan tư thanh hiển. Nếu tại thân cung nên làm lão sư, giáo thụ, huấn luyện viên.

Đến đây Tinh sách cổ xưng là kéo dài tuổi thọ của ở lại, thực đái cô khắc ngôi sao, vì vậy Tinh tọa mệnh, kỳ phối ngẫu chết trước, tọa cung phu thê cũng chủ phối ngẫu có khắc, cho nên lúc tuổi già cô độc khó tránh khỏi.

Đến đây Tinh nếu ở tị hợi lưỡng địa, bất luận tọa cung nào, nam nữ đều chủ:

1 ái lang thang, tại gia đãi không được, ưa tại ngoại lưu lạc.

2 dễ trầm mê nào đó ham mê, như ngoạn chạy bằng điện, chơi mạt chược.

Khổ hạn phùng thiên lương:

1 là gây dựng sự nghiệp cơ hội tốt.

2 cho dù bệnh tình nguy kịch, không cần phải lo lắng, năng lực gặp dữ hóa lành.

Thiên lương tọa cung tử nữ biểu thị:

1 tử nữ hiếu thuận, vưu nên nữ nhi, nữ nhi bỉ nam nhi có tiền đồ.

2 người ta thái độ làm người rất lý trí.

3 tính sinh hoạt rất thỏa mãn, vưu năng lực tận lực làm cho đối phương vui sướng.

4 nếu gia sát thì toàn bộ mỹ hảo cục diện bị phá hư:

(1) phu thê trong lúc đó tính sinh hoạt rất thô lỗ.

(2) sở sanh tử nữ cá tính ngoan cố, cô độc, bất hiếu.

Thiên lương tọa cung tài bạch người của, nên học y, giáo thụ, sáng tác, nghệ thuật nhiều phương diện phát triển, gia văn xương văn khúc, nên văn hóa sự nghiệp hoặc văn nghệ phương diện, có thể phát đại tài.

Thiên lương nếu và văn xương tọa cung Quan lộc Vưu Giai, đắp trời đầy mây lương đất, văn xương thuộc kim, trong đất sinh kim, cát tường như ý, có thể trở thành là danh chính trị gia, năng lực lĩnh đạo đàn luân, cho dù không có văn xương cùng độ, đổi chủ sự nghiệp đắc ý, nên y tế công tác, giáo thụ, giáo dục công tác, đại chúng truyền bá, nhà xuất bản. Đều có thể trở nên nổi bật.

Nhưng nếu ở hãm địa, chủ người này làm việc qua loa, bất năng chăm chỉ, cẩn thận tỉ mỉ, mọi việc có đầu không có đuôi. Chỉ lo cá nhân lợi ích, vì tư lợi người của.

Thiên lương phạ sát, vưu kị ở tị hợi thân nhiều địa, chẳng những có thất tình của bi, hơn nữa và lục thân có khắc, nhất định là cô độc tịch mịch mệnh, nữ mệnh vưu không thích hợp. Kỳ tình nhân hoặc trượng phu đều nhìn về phía người khác ôm ấp hoặc lũ dễ tình nhân, do cảm động sinh tịch mịch, hàng đêm hận ngắn.

Đến đây Tinh tọa cát ách cung dễ được dưới đây tật bệnh:

1 trái tim suy nhược.

2 tiêu hóa bất lương.

3 nóng tính đại.

4 chân chân phù thũng.

Như phát hiện con gái của mình cung cung tật ách có thiên lương tọa thủ nói, không thích hợp chuyên ăn trắng mễ, nên ăn nhiều bột mì loại, như diện điều, bánh mì. Thực mễ thực bất khả vô cùng tinh bạch, ăn nhiều gạo lức, là được tương kể trên tật bệnh hóa giải vu vô hình.

Thiên lương tọa mệnh hoặc ngồi cung phu thê, có nhất hiện tượng đặc thù, trừ kể trên phối ngẫu chết trước ở ngoài, bất khả kinh thương, cho dù cùng người kết phường cũng không nên.

Nữ mệnh thiên lương tọa cung phúc đức, đa tình cảm làm phức tạp.

Thất sát Tinh nghiên cứu

Nghiên cứu tử vi đẩu số, đối thất sát Tinh yếu đặc biệt chú ý, đến đây Tinh trừ và tử vi đồng cung ở ngoài (tử vi năng lực hóa thất sát vì quyền), hắn hung tính rất nhiều, phải cẩn thận thôi tường.

Nhất, thất sát tọa mệnh, chủ nhân hỉ nộ vô thường, gấp gáp, có nhanh trí, nếu ở tị hợi, tất có tử vi đồng cung, nên đương quân nhân, có thể thăng quan tướng, chưởng đại quyền sanh sát, mà khi canh gác người tham mưu, quân pháp nơi chốn trường chờ chức hoặc uy trấn biên cương, nhưng nếu có Tứ Sát đồng cung, mặc dù cũng chủ đại quyền sanh sát, nhưng cũng không giống với, đắp nhân người trước thái độ làm người của đại quyền sanh sát, cho nên có thể làm đại quan, người sau là chưởng súc sinh của đại quyền sanh sát, cho nên chích nên là đồ tể, thịt thương, trong đó có khác nhau một trời một vực.

Nhị, thất sát tọa mệnh, tam phương tứ đang có Tứ Sát hội chiếu, hoặc ở cung mệnh trước sau tướng giáp, tất có dưới đây trạng huống phát sinh:

(1) năm mới chết non.

(2) tác chiến trận vong.

(3) khom lưng lưng còng, hoặc xương cột sống thụ thương.

(4) tứ chi không được đầy đủ (nếu xuất gia là tăng, có thể hóa giải, trái lại thịnh vượng, thiêm phúc thiêm thọ.)

Tam, thất sát tọa cung Quan lộc gia sát, không nên tham gia công chức tuyển cử, tất lạc tuyển, nên độc công chuyên, hoặc tập nhất nghệ tinh, hoặc kinh doanh thịt thương, loại thịt gia công.

Tứ, thất sát tọa tật ách, chớ tức giận, nam “Nổi giận thương can”, mà lại kỳ đại tràng khô ráo không đồng nhất, khi thì tiêu chảy, khi thì táo bón, vưu bất khả tham ăn lần thạch liễu, dễ được bệnh tắc ruột (đương khai đao), duy có thể dùng nước trái cây cơ đả nước hát, cũng dễ dương héo, bệnh phổi, thổ huyết chờ chứng, hơn nữa phùng đại hạn không cát, sẽ có tàn tật, như cát ruột thừa, tử cung, hạch cửa họng các loại, hoặc tay chân thụ thương.

Ngũ, cung thiên di có thất sát, vừa phùng quan phù, hoặc lưu dương, hoặc bạch hổ tương trùng, tất phạm pháp bị bắt, tống ngoài đảo quản huấn.

Lục, cung mệnh hoặc cung thân có thất sát, lại cùng Tứ Sát cùng độ, phùng lưu niên bạch hổ, có hung họa hoặc đột tử.

Thất, nữ mệnh thất sát tọa mệnh, gấp gáp, hỉ nộ vô thường, có chí khí, thông minh, quả đoán, dám đảm đương, chỉ là đối trượng phu tử nữ đều có đi khắc, hơn nữa lịch thụ gian khổ.

Bát, thất sát tọa cung phu thê, phối ngẫu chết trước.

Cửu, thất sát tọa cung tử nữ, có dưới đây trạng huống:

1 tử nữ dễ được tuyến chất bệnh.

2 phu thê trong lúc đó tính sinh hoạt, chưa đầy đủ hưởng thụ.

Giả như lại có Tứ Sát đồng cung:

1 phu thê trong lúc đó tính sinh hoạt bất năng hòa hợp.

2 tử nữ tâm tình cá tính cũng không tốt, thậm chí sẽ cùng tử nữ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ các loại.

3 tử nữ trung có thụ thương hoặc chết non người.

Thập, thất sát tọa cung điền trạch, không được tổ nghiệp, cho dù có tổ nghiệp, cũng bị cầm cố, thất sát vưu kị và liêm trinh dương nhận tọa cung điền trạch, sẽ có dưới đây trạng huống:

1 năm mới hình khắc phụ mẫu.

2 lúc tuổi già cật tử cật tôn.

Nếu cha mẹ ngươi cung điền trạch có thất sát, hoặc liêm trinh thất sát dương nhận đồng cung nói, người ta hoặc huynh đệ của ngươi hội sớm tử, hoặc của ngươi tử tôn hội chết non. Mạng của ngươi hoặc người ta con cháu mệnh tốt, lại phát sinh chết non, người ta hội mạc danh kỳ diệu, oán giận tử vi đẩu số không chính xác, kỳ thực người ta không biết, sai không ở tử vi đẩu số, mà là tổ phụ của ngươi hoặc phụ thân của ngươi cung điền trạch có thất sát liêm trinh dương nhận nguyên nhân cũng.

Mười một, thất sát tọa cung thân người của, có dưới đây trạng huống phát sinh:

1 thụ cận dằn vặt.

2 nếu cung thân tam phương tứ đang có sát xung, đoản mệnh chết non.

3 nếu cung thân lại có Tứ Sát đồng cung, nếu không có chết non, cũng tất mặt mày hốc hác.

Mười hai, phàm thất sát nếu và hỏa linh dương nhận đồng cung, bất luận ở cung nào, nên chú ý dưới đây vài điểm:

1 không thích hợp đương quân hiến cảnh, thủ vệ, bảo tiêu, thị vệ.

2 nếu phục binh dịch, không thích hợp phía trước tuyến, nếu phía trước tuyến cần phải đặc biệt cẩn thận:

(1) không thể trái kháng quân lệnh.

(2) bất khả sính anh hùng.

(3) bất khả lấy thân thử nghiệm.

(4) mọi việc cẩn thận.

3 bất khả nói hoặc bối, thôi, dời, thiêu vật nặng, lỗ xương cột sống nữu thương.

Mười ba, thất sát tọa cung phúc đức, sách cổ viết: Nữ mệnh tối kỵ thất sát đơn thủ phúc đức, tiện không thể nghi ngờ. Mà không có nói tới nam mệnh thất sát tọa cung phúc đức thì như thế nào? Trên thực tế, bất luận nam nữ, phàm thất sát chỉ tọa cung phúc đức người, đều có dưới đây hiện tượng:

1 ưa kích thích tính luyến ái, như là ái đáo tiệm rượu, phòng khiêu vũ, phong nguyệt nơi, tìm lạc thú, tìm phát tiết, tìm kích thích.

2 ưa tố lão đại, ái làm náo động, ưa lời tâng bốc, ưa bị người là cung, nịnh hót a dua, bất năng tiếp thu người khác thiện ý kiến nghị hoặc phê bình, tự nhận so với hắn nhân ưu việt. Kỳ thực dễ nhất bị người lợi dụng, chỉ cần có người tôn hắn lão đại, nhiều lời dễ nghe nói, rót điểm nước cơm, hắn cũng không biết vựng đáo na một quốc gia đi? Hắn hội bễ nghễ thiên hạ, duy ngã độc tôn, sở dĩ bằng hữu của hắn, hát hắn, nã hắn.

3 ưa trộm đạo, sảo không cẩn thận hoặc không tự ái, sẽ chìm đắm vào hắc đạo hoặc trộm cướp chi lưu, nữ mệnh dễ lưu lạc phong trần, hoặc thay đổi thất thường, ái tình không chuyên.

4 người đối diện đình một có trách nhiệm cảm.

5 bỏ rơi vợ con, nữ mệnh bỏ chồng quên con.

6 tính sinh hoạt rất loạn, nữ mệnh ai cũng có thể làm chồng, có tiền đó là phu.

7 như phùng nô bộc cung tinh tú bất hảo, thì sở giao người đều là bạn nhậu, ăn cây táo, rào cây sung.

Phàm thất sát tọa phúc đức người của, bất luận nam nữ, nên tu tâm dưỡng tính, iìt ham muốn, vật tồn tham niệm chi tâm, nữ mệnh nên quan tâm gia đình, vật thụ ngoại giới mê hoặc, giúp chồng dạy con, an bần thủ phân, đương năng lực xu cát tị hung, trời giáng cát tường. Chỉ nói là lai dễ, phải biết rằng phàm thất sát tọa cung phúc đức nữ nhân, người chắc là sẽ không cam tâm tình nguyện tố gia đình bà chủ, nàng là không chịu cô đơn người của, người thích chọn thêm nhiều vẻ sinh hoạt.

Thất sát gia sát, bằng lửa cháy đổ thêm dầu.

Thất sát và dương nhận hoặc linh Tinh đồng cung, lưu niên bạch hổ tương trùng, có tai hoạ hoặc ngồi tù.

Phá quân Tinh nghiên cứu

Phá quân thuộc cô độc dâm dục ngôi sao, khán nữ mệnh yếu đặc biệt chú ý:

Nhất tại tí ngọ tọa mệnh, chủ Phúc Thọ quang vinh xương, tài năng xuất chúng, vượng phu ích tử.

Nhị nhưng ở hạn địa, mão dậu dần thân tị hợi tọa mệnh, dâm đãng vô sỉ, mà lại khắc trượng phu.

Tam gia sát vưu kị, hội nhân gian tình mà mưu sát chồng, hoặc sát hại chính tử nữ, chích nên là người tiểu thiếp, ** phụ, hoặc ni cô.

Tứ phá quân nếu và dương nhận đồng cung, loại này nữ nhân không có thấy xa, chỉ biết là hiện nay hưởng thụ, không hề trinh tiết quan niệm, ai cũng có thể làm chồng, trêu hoa ghẹo nguyệt, chung dồn đùa lửa **** .

Ngũ phá quân tọa cung phu thê, tất ly hôn.

Lục phá quân tọa cung tử nữ, người này tính dục cường liệt, chỉ cần nam nhân nàng yêu mến, bất luận là quan hệ như thế nào, sư sinh quan hệ, thân thuộc quan hệ, thuộc hạ quan hệ, trăm phương nghìn kế cũng phải đuổi yêu cầu tới tay mới nghỉ, hoặc trầm mê đồng tính luyến ái, nếu như có sát đồng cung, thì nhân tính sinh hoạt quá độ, tường thương thân tâm, hơn nữa và tử nữ trong lúc đó không hề tình thương của mẹ, mẫu từ, uổng làm người mẫu.

Thất nếu tọa cung phúc đức, hội trầm mê đánh bạc say rượu.

Bát nữ trên mệnh bàn, nếu có phá quân liêm trinh đồng cung, bất luận ở cung nào đất, đương liêm trinh Hóa kị, hội lưu lạc phong trần, hoặc bị một vị nam nhân mê chết, mà phạm đào hoa, gia sát, có lao ngục tai ương. Phá quân ở cung Quan lộc tối kỵ và đà la đồng cung, tất tọa ăn mày luận của, cho dù không tọa cung Quan lộc, ở đại hạn của quan lộc, cũng tác đến đây mười năm cần nhờ mượn tiền cầu sinh, nếu trong mệnh bàn cung Quan lộc là phá quân tọa thủ, thì người ta có tiền thì, nên mãi hoàng kim tồn trữ, phùng nghèo khó thì để mà bán của cải lấy tiền mặt độ nhật, nếu đại hạn quan lộc có phá quân nói, đến đây mười năm bất khả kinh thương, ở đây tiền nhất đại hạn mười năm trung, nên đa tiết kiệm dự trữ, để vượt qua kế tiếp mười năm đại hạn, đắp nhân quá đến đây mười năm đại hạn, kế tiếp mười năm đại hạn, vừa hiện ra mỹ hảo cục diện.

Phá quân tọa cung phu thê, sở dĩ phải ly hôn người, khả năng trượng phu trầm mê ăn uống phiêu đổ, hoặc thê tử phản kháng tâm quá cường, lệnh trượng phu không thể chịu đựng được, cho nên song phương nên đa nhường nhịn khuyên nhủ, nhân phi thánh hiền, ai mà có thể vô quá? Hợp thời thường tỉnh lại, người đối diện đình nỗ lực càng nhiều hơn quan tâm và từ ái, nếu như song phương đã huyên túi bụi, vô phương tiên ở riêng một đoạn thời gian, làm cho song phương tâm tình bình tĩnh trở lại, ngày khác ở tâm bình khí hòa lai thảo luận, tố trượng phu, ở một đoạn này thời kì, canh phải cố gắng phấn đấu, hối cải để làm người mới, xuất ra chân thực và thành tựu cấp thê tử khán, dĩ giành được chiếm được người hồi tâm chuyển ý, gương vỡ lại lành.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

潘子渔对斗数主星的鉴解

紫微星研究

紫微坐兄弟, 子女, 父母, 疾厄, 奴仆, 均为劳碌命, 尤忌在奴仆宫, 因其友人接贵, 终日在贵人高官中打躬作揖, 逢迎拍马, 受人驱驰使唤, 又主为人势力, 无远大抱负, 志气, 现实之人也

紫微需要好的星宿, 亦称吉星来衬托它, 才能显出他的尊贵, 宛如”牡丹虽好, 全杖绿叶扶持”, 如果紫微是牡丹, 则所谓绿叶是指左辅, 右弼, 天府, 天相, 文昌, 文曲, 禄存, 天魁, 天钺, 则大富大贵.

紫微天府的组合原本是很好的搭配, 但若坐命反而不好, 为什么呢, 因为它的夫妻宫破军坐守, 主婚因有波折或离婚, 分居或破镜重圆, 总是美中不足.

紫微天府坐夫妻宫, 夫妻双方须付出加倍爱心来维护这个家庭, 若有左辅, 右弼, 空劫同宫, 必因配偶好赌好色, 或其他原因而分离, 若坐父母宫, 主父母早亡, 坐子女宫子女单传, 加煞子女夭折而绝嗣.

古书紫微贪狼同宫, 认为桃花犯主为至淫, 女命会沦落风尘, 经印证并不一定沦落风尘, 若在酉地, 金克木, 史贪狼知所节制, 若有煞星, 能使此人看破红尘, 遁入空门.

紫微天相或紫微破军的组合, 会使人不忠不孝, 若加煞, 不必参加公职选举, 不适合当政府官员, 经商则吉. 紫微破军, 同宫古书描述为态度恶劣之公务员.

紫微加煞, 古书称为”反小志而孤寒”, 变成一个没有志气的人, 或未人奸诈伪善, 心术不正.

紫微若有空劫在三方四正拱照, 亦宜为僧为道.

紫微在诸宫之概况

身命宫 气质高雅, 心地善良, 女命端庄, 旺夫益子.

兄弟宫 兄弟聪明, 可靠, 兄弟姊妹彼此照顾.

夫妻宫 夫唱妇随, 感情融洽, 生活美满幸福. 但忌与贪狼同宫, 会受对方精神与肉体虐待, 配偶霸道.

子女宫 子女活泼健康, 心地善良, 聪明可爱.

疾厄宫 脾胃欠佳, 痨伤, 加煞则易神经分裂, 头痛或糖尿病.

迁移宫 有长辈或贵人提拔而开拓事业.

奴仆宫 下人得力, 能助主成功, 光耀门楫.

官禄宫 担任高贵职业, 如教授, 工程师, 学者, 宗教家, 受人遵崇.

田宅宫 住宅高级华丽, 会有不动产.

福德宫 一生快乐富足, 爱好传统文化, 品格高尚, 受人景仰.

父母宫 有富贵之父母, 可寿优良家庭教育, 加煞, 宜作他人养子, 或在家教育.

紫微贪狼同宫在诸宫之概况

身命宫 喜当老大, 人格不够光明正大, 不诚实, 有桃花, 常为异性感情困扰烦恼, 喜与小人为伍不忠不义.

兄弟宫 有晚婚或单身主义者, 或为和尚尼姑者, 或因你好色而树敌太多以致无处容身.

夫妻宫 受到对方精神上及肉体上虐待, 蹂躏, 不胜其烦, 配偶霸道, 专权, 或因自己淫荡伤及配偶.

子女宫 子女将来非王即寇.

财帛宫因色破财, 被人用仙人跳诈财, 被异性用甜言蜜语或假欺殷勤而失财, 或过着没有理想, 没有目标的生活, 行尸走肉, 先贫后富.

疾厄宫 脑神经, 性神经衰弱, 加煞尤严重, 会精神分裂, 或洗肾, 因纵欲过度, 体力消耗太大而得病.

迁移宫 到处招蜂引蝶, 处处留情, 加煞, 被异性拖累受苦, 加吉, 有贵人提拔, 劳力生财.

奴仆宫 下人得力.

官禄宫 掌权, 官高权大, 有贵.

田宅宫 有祖产.

福德宫 工作繁忙, 先苦后甘, 早年辛苦, 晚年享福.

父母宫 父母望子成龙或望女成凤心切, 以致使你精神与心理负荷太重, 使父子或父女之间有代沟, 心灵不能感应, 宜拜义父母.

天机星研究

天机星在紫微斗数中, 称为延年益寿之星, 也可譬如是一位忠厚善良的长者, 所以它很怕四煞, 一与四煞同宫就破坏它美好的局面, 尤其天机落陷, 即丑未巳亥.

天机落陷与煞同宫, 其概略状况如下

1宜戒酒, 会因酒误事.

2为人狡猾, 不够诚实.

3宜习一技之长, 或经商.

4如有不良习惯, 宜及早改正.

大小限逢天机

1宜出国或远行.

2宜搬家.

3宜改换环境.

4改换职业, 若逢天马或流马尤吉, 在寅申有太阴, 太阴亦主动, 故动则必吉, 亦主动则有财, 因天马亦主财之故.

惟女命若坐寅申, 不论其夫妻宫星宿如何, 必有二度婚姻.

天机太阴若坐财帛宫, 亦主宜经营副业, 因其进财来源有两条路.

若坐夫妻宫, 亦主有二度婚姻, 且其中一妾, 必系偏房所生, 即系其岳父之第二妻所生.

天机在巳加煞坐子女宫, 子女中会得癌症夭折.

天机在陷地坐父母宫加煞, 小时送人作养子, 大时又被人招赘.

天机尤喜与天梁同宫, 不论在何宫

1此人有张良之才, 可为最佳军事参谋, 或幕僚.

2宜习医.

3文章好.

4寿比南山.

5不怕凶危.

6参加各种考试, 能金榜题名.

7惟会迷花恋酒.

8大器晚成.

9有绝艺在身.

10个性慈祥, 谦逊, 有厚福.

天机天梁若坐迁移宫, 此人宜从事艺术, 如国画, 写小说, 钢琴, 医术…十年寒窗无人问, 一举成名天下知, 将来兼能周游列国.

惟天机天梁, 不论坐何宫, 最怕空劫羊陀

1早有刑克, 晚又孤.

2晚年宜遁入空门.

3惟此等之人, 登有慈悲心怀.

天机天梁亦喜坐福德宫, 主此人

1精神生活重于物质生活.

2有艺术天赋, 高深造诣.

天机坐福德加煞

1受尽世事许多折磨. 2 终乃遁入空门皈依.

天机在身体代表胆, 所以天机坐疾厄宫的人, 胆小如鼠, 如突然一声巨响, 会把它吓得心跳不已. 落陷加煞, 主体质欠佳, 眼花齿落, 易有伤疤, 胃病, 没有元气, 月经延迟, 缺乏忍耐.

天机在子女宫, 此人对做爱对象很随便, 不挑剔, 或说没有审美眼光, 但却能享受各种各式性技巧, 常能达到高潮而陶醉, 或说来者不拒.

天机不在陷地坐父母宫的话, 表示双亲聪明世故, 你会受到优良家庭教育, 但若有巨门或四煞同宫, 与父母缘薄, 宜拜义父母.

凡命盘上天机与天梁会合, 或天机天梁坐命, 或天机天梁再三方四正的人, 都主此人心地善良, 慈祥福厚, 但怕在有地空地劫羊陀同宫或拱照, 会看破红尘, 遁世思想.

太阳星研究

太阳星首先要重视庙旺或落陷, 凡在卯辰巳午称为庙旺, 凡在戌亥子称为落陷. 太阳落陷, 太阴必落陷, 称违反背, 主人劳碌, 宜早离开出生地, 到外乡去奋斗, 会在异乡有成就.

太阳火星同宫, 主人左目有伤, 太阳化忌亦主眼睛多病.

女命太阳在旺地坐命, 或身宫有太阳在庙旺, 必眉清目秀, 自尊心强, 仪态大方, 宽宏大量, 慈祥, 旺夫益子, 若又有化权化禄同宫, 其夫必为政府官员, 国家栋梁. 若在陷地坐命, 虽劳碌, 亦主贞节之妇. 惟早年勤奋, 中年候怠惰, 或主遇人不淑, 夫君好赌好色或多病, 须靠自己赚钱来扶养他, 或嫁人为偏房, 反得夫君宠爱, 以吉论之.

男命太阳在庙旺坐命, 豪气万丈, 英雄人物. 若在陷地, 则早年虽勤奋工作, 中年候沉迷酒色赌. 不论太阳在何宫, 只要落陷加煞, 此人与父亲无缘, 而且自己眼睛也多病痛.

太阳为火, 坐子戌两地为水火不容, 无论坐何宫均不吉, 必劳碌奔波, 寡合招非.

太阳在旺地有天刑同度, 不论坐何宫, 宜军警.

太阳在卯辰巳午坐命的人, 都是富贵双全.

太阳在旺宫主此人干劲十足, 再接再厉, 反之太阳在陷地之人, 大都是先勤后懒, 虎头蛇尾.

太阳在丑未, 必有太阴同度, 喜坐财帛与福德, 主此人钱财不缺, 可以生活得很充实美满.

太阳在酉, 必有天梁同度, 主此人怀才不遇, 满腹牢骚.

太阳代表眼睛, 若太阳化忌, 加煞, 均主此人有色盲, 或眼翳, 或散光, 或受伤, 或目盲.

惟太阳在旺地不怕化忌, 如有化忌, 犹如太阴在旺地化忌一样, 称为变景, 指暂时受些委屈, 过后更加辉煌.

武曲星研究

武曲最怕与六煞同宫, 所谓六煞即羊陀火铃空劫(其中尤忌空劫).

与诸煞同宫之意义也有分别

武曲羊刃 因财动刀

武曲陀罗 因财被劫

武曲火星 因财被劫

武曲铃星 因财被劫

武曲空劫 破产(坐命则因财丧生)

常与武曲组合星宿, 有贪狼, 称为武贪格, 凡命盘上有武曲贪狼同宫的人, 不论坐何宫何地, 都主此人, 三十岁前运不好, 先贫后富, 大器晚成, 但亦主此人会被异性迷得死死, 男女皆然.

另外与武曲组合的星宿有天府, 特殊意义, 主寿比南山, 但亦忌与诸煞同缠, 会破坏其美好局面.

武曲星另一特色, 当其化禄时, 最适合经商, 可发财.

凡己年生人, 不论武曲在何宫何地, 都宜经商, 或大限十年逢武曲化禄, 亦宜经商, 若小限一年逢武曲化禄, 总不能只做一年生意呀, 故若逢小限武曲化禄, 只宜副业之类生意, 以便发点小财, 贴补零用.

武曲最怕空劫, 武曲空劫同宫, 财有暗耗, 它在什么宫就表示因什么而暗耗, 尤忌在命宫, 主因财丧命.

武曲空劫同宫现象

命 宫 会将祖业败光, 或因财丧命.

兄弟宫 被兄弟需索无厌而破财.

夫妻宫 太太或娘家需索无厌, 或因太太好赌, 或因太太多病而破产. 因财导致婚姻破裂.

子女宫 被子女所致, 如子女多病, 或败家子.

财帛宫 破产, 破财, 破败.

疾厄宫 因病花费, 因病拖累, 因病破产.

迁移宫 死于他乡.

奴仆宫 被下人拖累而破产, 下人盗财, 不可与人作保.

官禄宫 功名无望.

田宅宫 卖尽田产.

福德宫 一生辛苦.

父母宫 因父母多病, 或经商失败而破耗, 或克父母.

女命武曲坐子女宫, 有一特殊现象, 即此人个性骄矜, 眼光高, 然若有人追求, 不可轻易用情, 即千方百计, 亦不为动, 然若经一夜甜蜜缠绵的爱之后, 就像换了一个人似的, 不再矜持自骄了. 其实很多女人都有这种个性, 唯独武曲坐子女宫的女人, 特别有此倾向而已.

凡武曲加煞, 要注意几点

一 如果你是在银行界, 金融界, 邮局, 公司出纳, 会计等服务者, 要小心钱财, 大多是前多付给别人, 只好自己去赔.

二 如果你是收费员, 请注意

1在电梯或小巷时, 防歹徒抢劫,

2一手给收据, 一手收钱, 而且找钱时, 要点清.

天同星研究

天同星在紫微斗数中称为福星, 凡人命宫或身宫有天同的人, 喜欢研究医学, 哲学或英语或音乐, 理想高, 幻想多, 可是大多数是博而不精.

女命, 要特别注意天同星, 因为天同可代表很多现象.

1天同在巳亥两地坐命, 均主此人长得很漂亮, 惟性生活需求多, 需要男性多方安慰.

2天同在酉地, 因酉乃水之沐浴之地, 不论坐何宫, 此人必再嫁, 或为人小妾.

3天同在丑未, 因丑未为陷地, 不论坐何宫, 若加煞, 会沦落风尘, 若加煞又有吉星同宫, 必先沦落风尘, 后被恩客娶为妻妾, 乃有福气.

4女命天同在丑未坐命的人, 不但刑克很重, 而且个性凶暴, 婚姻不美满, 非克即离. 若非出身贫贱, 恐亦有二三次婚嫁, 惟天同在丑比在未要好命多多.

5古书云 女命天同必是贤, 那是指在寅卯子地座命而言, 其他各地欠佳.

天同虽名福星, 却不宜在官禄宫坐守, 主此人没有奋斗精神, 仅知坐享其成. 但若巨门在亥坐命, 官禄宫天同在卯坐守, 则另当别论, 这不是紫微斗数矛盾地方, 而是因为巨门在亥坐命, 太阳在巳庙旺冲照之故也.

天同与羊陀同宫有几点特殊现象

1会发胖.

2易受外伤.

3眼睛一大一小或瞇瞇眼, 古称眇目.

天同加煞, 不管坐何宫, 易受人欺骗.

天同坐父母宫, 表示父母个性温良, 忠厚, 宽量, 父母对子女教育十分得体, 很有爱心, 使子女在充满慈祥融洽的家庭环境中孕育长大, 但若有四煞同宫, 表示须负担生父母或养父母, 钺父母的生活费用.

天同尤喜天梁组合, 坐福德宫, 表示你会享尽一段美好的恋爱使.

天同天梁坐迁移宫, 受上司提拔, 升官发财

天同坐官禄宫尤喜有文昌或文曲同宫, 会因你有天赋超人智慧, 善于利用你的财富生财, 就像雪球一样越滚越大.

天同亦喜坐田宅宫, 会居住豪华舒适的住宅或别墅.

天同若坐夫妻宫, 加文昌或文曲, 都是一对令人称羡, 宛如仙侣一般的一对佳偶.

大小限逢天同, 旺地, 参加亲友婚庆事多或常聚餐饮晏, 陷地, 参加亲友丧事多.

廉贞星研究

一廉贞怕煞, 更忌羊刃同宫, 流年白虎相冲, 恐有官司, 牢狱之灾, 若廉贞羊刃又合天相同宫, 古书称”囚刑夹印”, 大小限及白虎相冲, 必有灾祸缠身.

二 廉贞亦怕火星, 尤忌与诸空同缠, 会有投河上吊等强况发生.

三 廉贞与贪狼同宫, 主酒色亡身, 若又有陀罗, 会有下列状况

1破相.

2因色惹祸.

3名誉受损.

4孤独贫苦.

廉贞若有羊刃同宫或拱照, 会犯法被捕.

贪狼与陀罗同宫, 会性生活过度, 使肾脏受损, 廉贞贪狼在与陀罗同宫, 除了肾脏受损之外, 又加名誉受损.

女命会

1沦落风尘.

2被人强暴或轮奸.

3犯法坐牢. (男命必犯法坐牢, 更忌流年白虎相冲)

化解方法

1勿使用支票.

2勿与人作保.

3洁身自爱.

4勿以身试法.

5勿贪色犯淫, 远离酒色.

廉贞在寅申宫坐官禄, 无煞, 必有富贵, 即使不坐官禄宫, 只要无煞均主富贵扬名.

廉贞喜与禄存同宫, 会发财, 有了财, 就有贵.

廉贞与文曲, 文昌同宫, 主人喜好音乐. 在身命宫坐守, 有短命夭折现象.

廉贞除怕与四煞同宫之外, 也怕与左辅或右弼同宫, 会犯法被拔掉头发(古代刑法之一), 故小限遇廉贞与左右同宫, 须洁身自爱, 勿以身试法, 勿妄想妄求, 不贪污, 不伪证, 自求多福, 但也可能受到他人或盗贼之伤害, 宜小心警惕. 或因长发卷入机器而丧身之类.

廉贞亦怕化忌, 会发生官司, 桃色纠纷, 赌博纠纷, 债务纠纷, 烦恼, 车祸, 破财, 失业等等.

廉贞七杀同宫不加煞, 会积少成多, 成为富翁. 加煞有车祸之殃.

廉贞羊刃同宫, 流年白虎相冲, 有官司, 或凡事易于迷惑.

廉贞火铃同宫, 爱吃醋, 凡事猜疑, 度量狭小.

廉贞贪狼加煞, 因异性感情纠纷.

廉贞破军加羊刃, 会受无妄之灾, 或触犯刑法.

廉贞火铃空劫, 会投河或上吊自杀.

廉贞天相加羊刃同宫, 古书称囚刑夹印, 大小限及流年白虎相冲, 有官司, 是非, 纠纷, 牢狱, 刀伤等事发生. 若廉贞七杀羊刃坐田宅宫, 早年刑克父母, 或晚年吃子吃孙.

廉贞坐疾厄宫, 易得癌症

在疾厄宫易得之病如下

廉贞 皮肤过敏

廉贞加四煞 牙痛, 口腔癌

廉贞七杀 胃肠病

廉贞七杀加煞 四肢伤残

廉贞破军 肺病,

廉贞破军加煞 肺癌或四肢伤残

廉贞贪狼 阳萎, 肾亏, 眼疾

廉贞贪狼加煞 尿毒症, 肾亏

廉贞天相 肠胃病, 糖尿病

廉贞天相加煞 要开刀, 胰脏癌

廉贞天府加煞 伤残, 口腔癌

如廉贞在命盘上作巳亥两地, 不论坐何宫, 均主坏命或坏运, 因为巳亥必与贪狼同宫, 每逢廉贞化忌, 必有官司, 车祸, 桃花, 烦恼不断, 官灾连绵, 加煞尤忌, 必有官司或牢狱, 或车祸, 女命落风尘, 若逢化禄, 或遭强暴, 又主因风流而生花柳病.

廉贞在巳地, 若有煞同宫, 肢体有伤残之虞, 又主此人感情用事, 又有不正常桃花.

廉贞坐命, 怕化忌及昌曲同度, 会因聪明过度而夭折.

廉贞坐命之人, 不可与火铃坐命的异性谈恋爱, 因为两人爱情如火, 会受到父母反对, 或环境不许可, 以致两人双双为情自杀, 或其中一人会殉情自杀.

廉贞羊刃坐官禄, 会犯法坐牢.

廉侦破军加煞, 会使为政府官员, 亦主此人不能显达, 到不如去学习一技之长, 以技艺为生, 可免去许多烦恼. 廉贞在申独坐官禄, 必为大官, 有权有势.

天府星的研究

此星被称为天府, 亦因其主田宅又主财帛, 故凡此星坐命守身, 居田宅, 均主人一生富足, 女命尤喜天府坐命.

一 旺夫益子.

二 长得唇红齿白.

三 个性温良, 度量宽大.

四 钟情, 纯洁. 五 机巧, 聪明.

六 面孔丰满, 体态可人.

七感情与理智平衡. 天府在戌地坐命, 此人智商很高, 若有吉星同宫或拱照, 必为国家栋梁.

天府在亥地坐命, 实际不如古书上所说得那么好, 经多次印证, 尤其是若有羊陀火铃空劫, 会将美好局面, 搅得很糟.

天府坐福德宫的人, 喜爱户外生活, 宁静环境, 凡事不能急要慢慢来, 也精于饮食享受, 善于烹调, 一生享福.

天府坐迁移宫的人, 必有巧艺在身, 故自幼一习一技之长, 可以走遍天下, 此命一早离乡背井, 自创天下, 前程似锦, 此人办是能力精明高强, 深得上司赏识提拔. 事业必成功, 财富也跟着来.

天府坐疾厄宫的人, 一生身体健康, 即使有病, 也会很快痊复, 但怕羊陀同缠, 会因工作过度或精神受刺激, 而导致精神崩溃或分裂.

天府坐田宅宫, 可以投资不动产, 会经营建筑土木.

天府坐财帛宫, 这是天生会赚钱的命, 你不必与人去作激烈竞争或忙碌工作, 该你的总归是你的.

天府不喜与空劫同宫, 尤忌在六亲之宫, 主孤克.

大小限逢天府甚吉, 盖因三方四正, 有天相, 紫微, 或其他吉星拱照, 主财禄兴隆, 发福异常, 身心舒畅愉快.

太阴星研究

如果你能够将太阴星研究得很透彻, 那么你对紫微斗数的功力, 就很深厚了.

一 诸星怕煞, 太阴星尤怕羊陀, 不但会得肝病, 而且家中阴衰阳盛. (对女性有刑克)

二 福德宫有太阳太阴, 或太阳太阴在三方四正冲照的人, 有桃花.

三 男命太阴落陷的人也有桃花. (小限逢上, 是哪个小限呢, 这就要参照大限来判断.)

四 太阴落陷又与四煞同宫的人, 此人感情用事, 而且肢体会受伤.

五 太阴在迁移宫, 宜商旅生财, 这商旅指:

1 跑单帮.

2 批发商.

3 贸易.

4 委讬行.

5 拉保.

6 推销.

7 摆地摊.

六 身宫有太阴, 有下列状况:

1 堂上有二母或三母之称.

2 随母过继.

3 有洁癖.

七 兄弟宫有太阴在陷地, 主姊妹多, 兄弟少, 彼此少有助力. 在庙旺, 兄弟姊妹多, 能互助.

八 太阴坐子女宫在陷地, 女儿多, 男儿少. (甚至无子)

九 太阴在田宅宫, 若是庙旺之地, 则田地, 山坡, 不动产很多. 若是落陷, 仍有不动产, 不多而已.

十 太阴在夫妻宫, 配偶很英俊, 漂亮.

十一太阴不论坐何宫, 只要在卯辰巳午陷地, 若又与羊陀火铃同缠, 此人必是感情用事, 欠理智思考与选择, 一意孤行, 而且肢体(手或足)会有伤残.

十二太阴星另一特色, 诸星均喜化科化权化禄. 凡太阴在陷地者, 不论其有无四化, 均主此人劳碌命, 宜早离乡背井, 到外地去发展, 将来会衣锦还乡.

十三 父母宫有天机太阴, 他的身世也很复杂, 至少他会有两个妈妈(即他的父亲会取两个女人, 或随妈妈改嫁或过继.)

十四 太阴又代表身体的肝, 如果太阴与羊刃同宫, 此人将来会得肝癌, 如果太阴和火星同宫或在对宫冲照, 会的肝病.

十五女命太阴与天同坐命, 都长得很漂亮, 宜偏房, 若非偏房, 亦主其夫在外有情妇, 不得其夫怜香惜玉. 若非吵吵闹闹, 同床异梦, 亦丈夫夜夜不回家, 等于守活寡. 要不然, 也是离婚后, 在与有妇之夫同居, 或者嫁给离过婚的男人. 很多小解说, 我才不要做人小老婆, 殊不知, 如果你的命是偏房命, 若不做人小老婆, 则妳的丈夫, 对妳反不如坐小老婆来得甜蜜幸福, 所以奉劝未婚小姐们, 妳结婚的目的就是希望会得到夫君的宠爱与怜惜, 野史你会得到更多的恩爱和幸福, 所以这也说是命.

十六 女命太阴坐命, 天梁在身宫, 或天梁坐命, 太阴坐身宫的话:

1 一生贫苦.

2 淫乱难免.

3 伤夫克子.

4 到处飘荡.

十七, 太阴在巳地为落陷, 不论坐何宫, 此人有钱时不宜购买不动产, 宜买黄金储存之, 更不可以投资不动产, 必亏钱.

十八, 太阴与昌曲同宫或拱照, 此人有敏锐的第六感, 可学超心理学, 鬼魂之术.

十九, 太阴与昌曲同宫的人, 不必去参加公职选举, 也不适合吃公家饭, 所谓公家饭, 就是国家俸禄, 包括政府机构, 军公教人员, 因为, 你没有吃终身俸禄的命, 只好从商, 从工, 从医(宜私立医院或自设诊所, 不宜在公立医院服务). 古书称为九流术士.

二十, 命宫身宫有太阴在陷地, 此人心比黄莲苦.

贪狼星研究

贪狼星在古书中有特殊说法: 它五行属木而根属水, 化气为桃花, 因此, 此星在紫微斗数中扮演一种很滑稽的角色, 例如它可善可恶, 为祸为福, 很难于定论.

例如诸星怕煞, 惟独贪狼不怕火铃, 反喜与火铃同宫, 称为火贪格, 当戊年贪狼化禄, 会福至心灵, 发了一笔横财, 或有突发之兆.

贪狼坐身命之人, 兴趣广泛, 酒色财气, 样样俱好, 故若其父母良好, 经济许可, 宜予以在艺术或语言, 琴棋书画, 舞蹈, 钢琴, 音乐或其他学术栽培, 必成有用之材. 若其家庭欠佳, 则易沦入好赌好色等不良习惯, 盖因近墨则黑, 近朱则赤, 故若你子女的命宫或身宫有贪狼, 你当效孟母三迁, 或以身作则, 不然, 你会害了你的子女一生, 不可不慎.

贪狼坐田宅宫, 若与火铃同宫, 请你务必将你的住宅, 参加火灾保险, 并且你必须告诉你们家人, 多做火灾演习, 如何救火?如何逃生?以免一旦发生火警, 手足无措, 以致生命财产受到损害.

贪狼最怕与陀罗同宫, 不论坐何宫何地, 均主此人:

1性生活过度, 或自慰过度.

2因色犯刑.

3女命易沦落风尘.

4会因性兴奋过度而死.

5肾亏, 性神经衰弱.

贪狼与羊陀同宫, 宜屠宰, 肉商.

贪狼坐夫妻宫, 与破军坐夫妻宫有共同现象, 即离婚, 非离即克, 加煞尤凶, 三度婚姻.

女命贪狼坐夫妻宫, 表示:

1 丈夫嗜赌或好色.

2 丈夫脾气暴躁, 容易生气.

3 其夫喜自夸财富, 才能或权势.

如果你夫妻宫有贪狼坐守, 你应该:

1 逆来顺受

2 循循善诱

3 柔能克刚

用上述方式, 来代替中国一哭二闹三上吊方式来感化你的先生, 使他成为有用之材, 使他永远拜服你的裙下, 做为中心不二之臣.

贪狼独坐福德宫的人最可怜, 因为他的一生都不能满足而感叹, 遗憾, 抱恨之下度过. 这只怪他不知足, 或是人在福中不知福吧, 要不然他就会颓废, 不知振作, 游手好闲, 或终日以赌来麻醉自己, 以度时光. 若加煞, 更无药可救.

贪狼在身体代表肾, 所以凡贪狼坐疾厄宫必患肾亏, 加陀罗尤忌.

贪狼在官禄宫, 旺地有富贵, 陷地会贪污, 加煞会因贪污案受审.

凡贪狼与红鸾同宫, 会发生:

1 先上车后补票.

2 与异性私奔或对方要求私奔.

巨门星研究

巨门星若坐父母宫, 有下列情况发生:

1凡事有欺骗, 或隐瞒父母.

2遭父母掷弃.

3 比父母早亡, 令父母白发送黑发.

4 自己不得好死.

5 与父母有代沟.

6 宜做他人养子或义子.

巨门坐命宫的人:

1 善花言巧语.

2 善辩论.

3 善欺骗, 撒谎.

4 口才好, 有才干.

5 记忆力强, 目光锐利.

6 笑里藏刀.

7 多疑惑, 有研究精神, 凡事追根究底, 水落石出.

8 加煞, 蛮不讲理, 沉迷酒色.

巨门坐官禄宫:

1 旺地有权贵.

2 在酉地, 家道中落再兴, 有过一段伤心的恋爱史, 有始无终.

3 职业多变动, 或被炒鱿鱼.

巨门坐奴仆宫:

1 部下不得力.

2 加煞, 下人会出卖主人, 或吃里扒外.

3 不得部下信任, 拥护.

巨门坐疾厄宫:

1 胃病.

2 哮喘.

3 气管炎.

4 皮肤病.

5 有煞同宫, 易因好酒而得肝病, 性病, 或泌尿系统疾病.

6 耳疾.

7 皮肤过敏.

8 花粉过敏.

巨门坐夫妻宫:

1 夫妻常吵架.

2 即使不离婚, 亦是美玉有瑕.

3 夫妻宛如路人, 仇人.

4 加劫空, 夫妻感情, 越来越冷淡, 若非离婚, 亦克配偶.

巨门坐子女宫:

1杞人忧天.

2劳碌命.

3工作繁忙.

巨门与羊陀同宫, 不论何宫何地, 主性生活不正常, 或迷于同性恋, 鸡奸.

天相星研究

天相星在紫微斗数中, 是一个正派, 幸福之星, 他在十二宫中皆吉祥.

命 宫: 为人正派, 有风度, 举止高雅, 人际关系好, 一生衣禄丰足, 当主官, 营正印, 掌权.

身 宫: 同上

兄弟宫: 兄弟姊妹感情好, 能互信互助.

夫妻宫: 配偶贤良, 有责任感, 堪以托付终身, 配偶宜年长, 加吉星, 亲上加亲.

子女宫: 子女爱体面, 能光宗耀祖, 又主子孙繁荣.

财帛宫: 主父母是有钱人家, 岳父也是有钱的人, 一生财禄不缺.

疾厄宫: 会得糖尿病, 妇女病, 膀胱无力, 小孩易夜尿.

迁移宫: 宜多旅游, 出国, 可在国外交结对你生意有益的朋友.

奴仆宫: 下人得力, 能助主光耀门楣.

官禄宫: 当主官, 营正印, 掌权, 为官公正, 亦可为实业家或企业家, 亦宜为医师, 药剂师, 护士, 医技人员. (如X光技师, 化验师)

田宅宫: 可得祖业, 自己也会买不动产, 有高级别墅或大厦.

福德宫: 好客, 喜享受, 爱时髦, 有正义感, 志同道合的朋友多.

父母宫: 父母爱面子, 人格高尚, 受人敬重, 亦主可得父母馀荫.

女命尤宜天相坐命, 古书云: 天相之星女命缠, 必当子贵与夫贤, 有下列状况:

一 贤良有志.

二 好面子.

三 爱打扮.

四 好客.

五 须负家庭生计, 或娘家生计.

六 有恻隐之心.

七 说话诚实算数.

八 有正义感.

九 善于烹调, 精于食物料理之道.

十 不小气, 不虚伪.

十一 一生不愁吃穿.

十二 能言善道.

十三 人际关系好.

十四 喜与人结拜干姊妹.

十五 有帮夫运.

十六 能生贵子, 子女有出息, 子女孝顺.

天相不论在何宫何地, 最怕火铃同宫, 表示要动一次手术, 割掉身上某一器官, 如盲肠, 扁桃腺, 胃, 痔, 子宫等等, 或手足受伤, 古称残疾.

天相也怕逢羊刃, 尤忌在卯酉两地, 大小限逢之, 会被小人拖累, 破财, 名誉受损, 增加无尽烦恼.

天梁星研究

此星最好在午地坐命, 主为人官资清显. 若在身宫宜当老师, 教授, 教官.

此星古书称为延寿之宿, 实带孤克之星, 故此星坐命, 其配偶先死, 坐夫妻宫亦主配偶有克, 故晚年孤独难免.

此星若在巳亥两地, 不论坐何宫, 男女均主:

1爱浪荡, 在家待不住, 喜在外流浪.

2易沉迷某种嗜好, 如玩电动, 打麻将.

大小限逢天梁:

1是创业的好机会.

2即使病危, 不必担心, 能逢凶化吉.

天梁坐子女宫表示:

1子女孝顺, 尤宜女儿, 女儿比男儿有出息.

2 你为人很理智.

3 性生活很满足, 尤能尽量让对方快乐.

4 若加煞则整个美好局面被破坏:

(1)夫妻之间性生活很粗鲁.

(2)所生子女个性顽固, 孤独, 不孝.

天梁坐财帛宫的人, 宜学医, 教授, 著作, 艺术诸方面发展, 加文昌文曲, 宜文化事业或文艺方面, 可发大财.

天梁若与文昌坐官禄宫尤佳, 盖阴天梁土, 文昌属金, 土中生金, 吉祥如意, 能成为名政治家, 能领导群伦, 即使没有文昌同度, 易主事业得意, 宜医务工作, 教授, 教育工作, 大众传播, 出版社. 都能出人头地.

但若在陷地, 主此人办事草率, 不能勤奋, 细心, 凡事有始无终. 只顾个人利益, 自私自利的人.

天梁怕煞, 尤忌在巳亥申诸地, 不但有失恋之悲, 而且与六亲有克, 注定是孤独寂寞之命, 女命尤不宜. 其情人或丈夫都投向他人怀抱或屡易情夫, 犹感人生寂寞, 夜夜恨短.

此星坐吉厄宫易得下列疾病:

1 心脏衰弱.

2 消化不良.

3 肝火大.

4 脚腿浮肿.

如发现自己的子女宫疾厄宫有天梁坐守的话, 不宜专吃白米, 宜多吃面粉类, 如面条, 面包. 食米食不可过于精白, 多吃糙米, 即可将上述疾病化解于无形.

天梁坐命或坐夫妻宫, 有一特殊现象, 除上述配偶先死之外, 不可经商, 即使与人合伙亦不宜.

女命天梁坐福德宫, 多感情困扰.

天梁星研究

此星最好在午地坐命, 主为人官资清显. 若在身宫宜当老师, 教授, 教官.

此星古书称为延寿之宿, 实带孤克之星, 故此星坐命, 其配偶先死, 坐夫妻宫亦主配偶有克, 故晚年孤独难免.

此星若在巳亥两地, 不论坐何宫, 男女均主:

1 爱浪荡, 在家待不住, 喜在外流浪.

2 易沉迷某种嗜好, 如玩电动, 打麻将.

大小限逢天梁:

1 是创业的好机会.

2 即使病危, 不必担心, 能逢凶化吉.

天梁坐子女宫表示:

1 子女孝顺, 尤宜女儿, 女儿比男儿有出息.

2 你为人很理智.

3 性生活很满足, 尤能尽量让对方快乐.

4 若加煞则整个美好局面被破坏:

(1)夫妻之间性生活很粗鲁.

(2)所生子女个性顽固, 孤独, 不孝.

天梁坐财帛宫的人, 宜学医, 教授, 著作, 艺术诸方面发展, 加文昌文曲, 宜文化事业或文艺方面, 可发大财.

天梁若与文昌坐官禄宫尤佳, 盖阴天梁土, 文昌属金, 土中生金, 吉祥如意, 能成为名政治家, 能领导群伦, 即使没有文昌同度, 易主事业得意, 宜医务工作, 教授, 教育工作, 大众传播, 出版社. 都能出人头地.

但若在陷地, 主此人办事草率, 不能勤奋, 细心, 凡事有始无终. 只顾个人利益, 自私自利的人.

天梁怕煞, 尤忌在巳亥申诸地, 不但有失恋之悲, 而且与六亲有克, 注定是孤独寂寞之命, 女命尤不宜. 其情人或丈夫都投向他人怀抱或屡易情夫, 犹感人生寂寞, 夜夜恨短.

此星坐吉厄宫易得下列疾病:

1 心脏衰弱.

2 消化不良.

3 肝火大.

4 脚腿浮肿.

如发现自己的子女宫疾厄宫有天梁坐守的话, 不宜专吃白米, 宜多吃面粉类, 如面条, 面包. 食米食不可过于精白, 多吃糙米, 即可将上述疾病化解于无形.

天梁坐命或坐夫妻宫, 有一特殊现象, 除上述配偶先死之外, 不可经商, 即使与人合伙亦不宜.

女命天梁坐福德宫, 多感情困扰.

七杀星研究

研究紫微斗数, 对七杀星要特别注意, 此星除与紫微同宫之外(紫微能化七杀为权), 他的凶性很多, 要仔细推详.

一, 七杀坐命, 主人喜怒无常, 性急, 有急智, 若在巳亥, 必有紫微同宫, 宜当军人, 可升将官, 掌生杀大权, 可当警备司令, 军法处处长等职或威镇边疆, 但若有四煞同宫, 虽亦主生杀大权, 但可不一样, 盖因前者为人之生杀大权, 故可当大官, 后者乃掌畜生之生杀大权, 故只宜为屠宰, 肉商, 其中有天渊之别.

二, 七杀坐命, 三方四正有四煞会照, 或在命宫前后相夹, 必有下列状况发生:

(1)早年夭折.

(2)作战阵亡.

(3)弯腰驼背, 或脊椎骨受伤.

(4)四肢不全(若出家为僧, 可化解, 反而兴隆, 添福添寿.)

三, 七杀坐官禄宫加煞, 不要参加公职选举, 必落选, 宜读工专, 或习一技之长, 或经营肉商, 肉类加工.

四, 七杀坐疾厄, 切勿生气, 男”暴怒伤肝”, 且其大肠干燥不一, 时而拉肚子, 时而便秘, 尤不可贪吃番石柳, 易得肠阻塞(当开刀), 惟可用果汁机打汁喝, 也易的阳萎, 肺病, 吐血等症, 而且逢大限不吉, 会有残疾, 如割盲肠, 子宫, 扁桃腺之类, 或手足受伤.

五, 迁移宫有七杀, 又逢官符, 或流羊, 或白虎相冲, 必犯法被捕, 送外岛管训.

六, 命宫或身宫有七杀, 又与四煞同度, 逢流年白虎, 有凶祸或横死.

七, 女命七杀坐命, 性急, 喜怒无常, 有志气, 聪明, 果断, 敢做敢为, 只是对丈夫子女都有行克, 而且历受艰辛.

八, 七杀坐夫妻宫, 配偶先死.

九, 七杀坐子女宫, 有下列状况:

1子女易得腺质病.

2夫妻之间性生活, 没有满足的享受.

假如又有四煞同宫:

1夫妻之间性生活不能协调.

2子女情绪个性都不好, 甚至会和子女断绝父子关系之类.

3子女中有受伤或夭折者.

十, 七杀坐田宅宫, 不得祖业, 即使有祖业, 亦被典卖, 七杀尤忌与廉贞羊刃坐田宅宫, 会有下列状况:

1早年刑克父母.

2晚年吃子吃孙.

若你父母的田宅宫有七杀, 或廉贞七杀羊刃同宫的话, 你或你的兄弟会早死, 或你的子孙会夭折. 你的命或你子孙的命很好, 却发生夭折, 你会莫名其妙, 抱怨紫微斗数不准, 其实你不知道, 错不在紫微斗数, 而是你的祖父或你的父亲的田宅宫有七杀廉贞羊刃之故也.

十一, 七杀坐身宫的人, 有下列状况发生:

1受近折磨.

2若身宫三方四正有煞冲, 短命夭折.

3若身宫又有四煞同宫, 若非夭折, 亦必破相.

十二, 凡七杀若与火铃羊刃同宫, 不论在何宫, 宜注意下列数点:

1不宜当军宪警, 守卫, 保镖, 侍卫.

2若服兵役, 不宜在前线, 若在前线务必特别小心:

(1)不可违抗军令.

(2)不可逞英雄.

(3)不可以身试法.

(4)凡事谨慎小心.

3不可提或背, 推, 移, 挑重物, 孔脊椎骨扭伤.

十三, 七杀坐福德宫, 古书曰: 女命最忌七杀单守福德, 贱无疑. 而没有提到男命七杀坐福德宫又如何?事实上, 不论男女, 凡七杀单坐福德宫之人, 都有下列现象:

1喜刺激性恋爱, 诸如爱到酒家, 舞厅, 风月场所, 找乐趣, 找发泄, 找刺激.

2喜做老大, 爱出风头, 喜戴高帽子, 喜受人为恭, 奉承阿谀, 不能接受他人善意建议或批评, 自认比他人优越. 其实最易被人利用, 只要有人尊他老大, 多说好听的话, 灌点米汤, 他就不知道晕到哪一国去了?他会睥睨天下, 唯我独尊, 所以他的朋友, 喝他的, 拿他的.

3喜偷鸡摸狗, 稍不谨慎或不自爱, 就会沦入黑道或盗窃之流, 女命易沦落风尘, 或朝三暮四, 爱情不专.

4对家庭没有责任感.

5抛妻弃子, 女命抛夫弃子.

6性生活很乱, 女命人尽可夫, 有钱便是夫.

7如逢奴仆宫星宿不好, 则所交之人皆是酒肉朋友, 吃里扒外.

凡七杀坐福德的人, 不论男女, 宜修心养性, 寡欲, 勿存贪念之心, 女命宜关心家庭, 勿受外界诱惑, 相夫教子, 安贫守份, 当能趋吉避凶, 天降吉祥. 只是说来容易, 要知道凡七杀坐福德宫的女人, 她是不会心甘情愿做家庭主妇的, 她是不甘寂寞的人, 她喜欢多采多姿的生活.

七杀加煞, 等于火上加油.

七杀与羊刃或铃星同宫, 流年白虎相冲, 有灾祸或坐牢.

破军星研究

破军属孤独淫欲之星, 看女命要特别注意:

一 在子午坐命, 主福寿荣昌, 才能出众, 旺夫益子.

二 但在限地, 卯酉寅申巳亥坐命, 淫荡无耻, 且克丈夫.

三 加煞尤忌, 会因奸情而谋杀亲夫, 或杀害自己子女, 只宜为人小妾, **妇, 或尼姑.

四 破军若与羊刃同宫, 此种女人没有远见, 只知道目前享受, 毫无贞节观念, 人尽可夫, 招蜂引蝶, 终致玩火**** .

五 破军坐夫妻宫, 必离婚.

六破军坐子女宫, 此人性欲强烈, 只要她心爱的男人, 不论是何关系, 师生关系, 亲属关系, 部属关系, 千方百计也要追求到手方休, 或沉迷同性恋, 如有煞同宫, 则因性生活过度, 戕伤身心, 而且与子女之间毫无母爱, 母慈, 枉为人母.

七 若坐福德宫, 会沉迷赌博酗酒.

八女命盘上, 若有破军廉贞同宫, 不论在何宫何地, 当廉贞化忌, 会沦落风尘, 或被一位男人迷死, 而犯桃花, 加煞, 有牢狱之灾. 破军在官禄宫最忌与陀罗同宫, 必坐求乞论之, 即使不坐官禄宫, 在大限之官禄, 亦作此十年要靠借贷求生, 若命盘中官禄宫是破军坐守, 则你有钱时, 宜买黄金存储, 逢贫困时用以变卖渡日, 若大限官禄有破军的话, 此十年不可经商, 在此前一大限的十年中, 宜多节俭储蓄, 以便渡过下一个十年大限, 盖因过此十年大限, 下一个十年大限, 又呈现美好局面.

破军坐夫妻宫, 所以会离婚者, 可能丈夫沉迷吃喝嫖赌, 或妻子反抗心过强, 令丈夫无法忍受, 故双方宜多忍让规劝, 人非圣贤, 孰能无过?应时常反省, 对家庭付出更多的关怀与慈爱, 如果双方已闹得不可开交, 无妨先分居一段时间, 好让双方心境平静下来, 改日在心平气和来讨论, 做丈夫的, 在这一段时期, 更要努力奋斗, 改过自新, 拿出真实与成就给妻子看, 以博得她回心转意, 破镜重圆.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button