Tử vi

Phi tinh khái niệm

Bản dịch:

[phi tinh khái niệm nhất] lộc tùy kỵ tẩu – song kị

Cung mệnh tọa Hóa lộc năm sinh, kị lai – lộc tùy kỵ tẩu:

Bạn đang xem: Phi tinh khái niệm

Như làm mệnh, điền trạch lưỡng tam phương hóa kỵ nhập mệnh phùng Hóa lộc năm sinh, là đúng cuộc sống tẫn trách mất tiền, đến đây chỉ kị vô phá lộc tùy kỵ tẩu, không được (không phải) ứng với tác hung luận. Như dễ bởi vì nó cung vị phi kị lai nhập, nhưng đề phòng có ưu.

Cung mệnh tự hóa lộc, kị lai – lộc tùy kỵ tẩu:

Bất luận cung nào phi kị lai nhập, đều muốn mất đi thái độ bình thường tính hợp hài hòa. Đến đây lộc tùy kỵ tẩu, đa thuộc bất bình và mà không năng lực gọi là cát.

Cung mệnh tọa hóa kỵ năm sinh, lộc lai – lộc tùy kỵ tẩu

Cung mệnh tọa hóa kỵ năm sinh làm chấp tính rất nặng, nhân sinh tất lo ngại đa não, mừng nhất phúc đức tam phương phi lộc lai nhập, có thể lựa chọn thiện cố chấp; kỳ dư cung vị phi lộc lai nhập, mặc dù xưng là có được, đề phòng thất viên mãn.

Cung mệnh tự Hóa kị, lộc lai – lộc tùy kỵ tẩu:

Bất luận cung nào phi lộc lai nhập, đều muốn mất đi thái độ bình thường tính hợp hài hòa. Đến đây lộc tùy kỵ tẩu tuy là ta phải, cũng thuộc bất bình và, cho nên không thuộc về toàn bộ cát.

Chú: Lộc tùy kỵ tẩu là cùng trong cung đồng tinh diệu lộc, kị tương phùng, không giống tinh diệu không làm đến đây luận.

Mệnh tọa hóa kỵ năm sinh, kị lai – song kị:

Cung mệnh tọa hóa kỵ năm sinh làm chấp tính rất nặng, nhân sinh tất lo ngại đa não. Bất luận cung nào phi kị lai nhập, đều muốn bất bình, hoặc chỉ sanh hận, không đúng tý nào.

Cung mệnh hóa lộc cập Hóa kị đáo cung phu thê – song kị:

Cung mệnh biến thành lộc và kị tất bất đồng tinh diệu, lúc này lộc về lộc, kị về kị, đồng thời bao hàm lưỡng chủng bất đồng tượng nghĩa.

Cung mệnh Hóa kị đáo cung phu thê, cung phu thê tự Hóa kị – song kị:

Chính là ta chấp tình sinh hôn nhân mà phối ngẫu dĩ mỏng đối đãi, như vô; hoặc ta ngộ khác giới đích mưu hạ chấp tình, nhưng không được (không phải) bình thường thường kéo dài, nhưng đề phòng không qua nổi thời gian dài khảo nghiệm. Tình

Lộc tùy kỵ tẩu kỳ nghĩa có nhị, khả năng gấp bội của tổn hại và gấp bội của có được. Là tổn hại là có được, toàn bộ thị cung vị của được mất mà định.

Thí dụ như, tài bạch hóa lộc nhập điền trạch phùng hóa kỵ năm sinh, khả năng nhất mãi mua nữa bất động sản. Nếu như tài bạch hóa lộc nhập giao hữu phùng hóa kỵ năm sinh, thì tài vừa vỡ vừa tái phá, làm sao tử? Bổn chết!

Nếu như ta cung tật ách tham lang tự Hóa kị, mà giao hữu dĩ tham lang lộc bay vào lai hội, thái độ làm người gia cấp lại sinh ta; dễ dĩ cung Nô bộc tham lang tự Hóa kị, mà tật ách dĩ tham lang lộc bay vào mà hội, thì là ta nhiệt kiểm thiếp nhân lãnh cái mông. Hoặc ta cung tật ách tham lang tự hóa lộc, mà giao hữu dĩ tham lang kị bay vào lai hội, thì ta hữu cầu tất ứng, mặc cho người đạp hư; dễ dĩ cung Nô bộc tham lang tự hóa lộc, mà tật ách dĩ tham lang kị bay vào mà hội, thì là ta ta cần ta cứ lấy, không ăn bạch không ăn!

Tái cử nhất liệt, thí dụ như cung phu thê hóa lộc nhập cung mệnh phùng cung mệnh tự Hóa kị, phép tắc cái ta giai không được (không phải) cự không được (không phải) thiêu!

Đã ngoài đều là lộc tùy kỵ tẩu, là phải là thất toàn bộ khán biến thành của cung mà định. Riên chỉ tự Hóa kị phùng hóa lộc nhập hoặc tự hóa lộc phùng hóa kỵ nhập giai thuộc bất bình và, thường tồn sinh phi thường thái trạng thái tình huống.

[phi tinh khái niệm nhị] song kị thành lập điều kiện diệu dần lục

Trên cơ bản đương có song kị sản sinh thì hay hung, không có khả năng vác vác có được chính, thế nhưng anh(chị) nhất định phải có một quan niệm, hay ở thập ma dạng dưới tình huống biến thành song kị.

Sản sinh song kị đích tình huống có:

1, cung vị nào đó có năm sinh kị, từ người cung vị vừa Hóa kị đi tới nơi này một cung vị, hay song kị; như cung phu thê có năm sinh kị, biểu thị hôn duyên không được (không phải) thuận, bởi vì kị là xung đối cung sự nghiệp cung, sở dĩ cũng biểu thị hội nhân hôn nhân không được (không phải) thuận mà ảnh vang lên công tác, lúc này mạng của ngươi cung vừa Hóa kị đáo cung phu thê, là được song kị, bản mệnh Hóa kị đáo cung phu thê biểu thị đối một nửa kia rất lưu ý cũng rất quan tâm, thế nhưng kị xung đối cung giống như thượng thuật, bởi vậy cái này song kị liền có thể giải thích làm hôn duyên bất hảo, thật vất vả kết hôn rồi vừa nhân quá để ý một nửa kia, có thể dùng hôn nhân xảy ra vấn đề, tiến tới ảnh hưởng nghiêm trọng liễu công tác, bởi vậy bỉ chỉ kị xung sự nghiệp cung hoàn thảm, đến nỗi làm sao quá để ý một nửa kia vừa vì sao hôn duyên bất hảo muốn xem ra sao tinh Hóa kị cũng yếu dĩ kị chuyển kị tài nhìn ra.

2, cung vị nào đó Hóa kị đáo cái khác cung, mà cung vừa tự Hóa kị, như bản mệnh Hóa kị đáo cung phu thê vừa cung phu thê tự Hóa kị, bản mệnh hóa đáo phu thê mặt trên có giải thích, cung phu thê tự Hóa kị biểu thị một nửa kia dĩ mỏng đối đãi, như vô, mà ảnh vang lên công tác của ngươi, sở dĩ liền có thể giải thích cho ngươi rất ái của ngươi một nửa kia, vì nàng phụ ra rất nhiều, thế nhưng người chỉ thích chính mình mà sinh ra hôn nhân thượng vấn đề, tiến tới ảnh hưởng nghiêm trọng liễu công tác của ngươi.

3, nào đó cung có năm sinh kị vừa tự Hóa kị, dĩ cung phu thê đến xem không phải biểu thị của ngươi nhân duyên không được (không phải) thuận, thật vất vả kết hôn rồi lại cưới được liễu một bất hảo chung đụng lão bà, mà ảnh hưởng nghiêm trọng liễu công tác, sở dĩ có kể trên đích tình huống đô hội kiến nghị kết hôn muộn. Thiên

Nhưng đây đều là chỉ Hóa kị đáo nó cung mà không phải ngã cung, nếu như là ngã cung vậy một như vậy hung mà là lao lực, như có năm sinh kị ở tài bạch, ở tài bạch biểu thị Yêu tiền tài nhưng kiếm tiền không đổi, vô phúc có thể hưởng (nhân kị xung cung phúc đức), lúc này cung mệnh hóa kị đáo tài bạch, tựu biểu thị rất có tâm kiếm tiền mà lại lao lực, hai người vừa kết hợp không phải biểu thị cố tình kiếm tiền Yêu tiền tài thế nhưng kiếm rất lao lực mà lại vô phúc có thể hưởng, khán đến nơi đây anh(chị) nên lý giải cũng không là tuyệt đối hung, muốn xem là kị là nhập ngã cung hoàn là nó cung, nếu có hóa khoa có thể phân giải kị của ách.

Chú: Chỉ kị của tọa hoặc xung, chỉ cần thu liễm thủ phân, vị tất đại phôi sinh sự!

[phi tinh khái niệm tam] đại hạn, Lưu Niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời làm động bàn

Động bàn phân tích là tối lệnh luận mệnh cái đau đầu địa phương.

Luận đại hạn thời gian, bản mệnh và đại hạn lưỡng bàn coi như không phức tạp. Luận Lưu Niên thì, cần phải bận tâm bản mệnh, đại hạn và Lưu Niên tam bàn. Nếu bàn về lưu nguyệt đến nỗi lưu nguyệt dưới là dễ khiến người hỗn loạn.

Luận mệnh, thủ nắm trong tay trước bản mệnh bàn ưu khuyết điểm định cách cục Cao Thấp. Rồi sau đó luận đến nỗi đại hạn động bàn, quan đến đây hạn là có được ưu hoặc dính kém? Cùng với khán đến đây đại hạn cung mệnh là tại chỗ nguyên mệnh cung nào? Đến đây cung phi hóa có hay không tam cát nhập hoặc chiếu ta? Kị là xung ta vẫn là ta tọa? Đại để mệnh tam phương “Dương cung” có được đại hạn hóa tam cát lai tọa là hảo, nhưng còn không bằng tam cát lai chiếu rộng lưu sướng. Mà kị thì trái lại, tọa kị thắng sinh kị xung.

Đại để điền trạch tam phương “Âm cung” có được đại hạn Tứ Hóa bay vào đều tốt, chiếu là cát không vào thất hoặc kị xung mà tản. Mệnh bàn chủng loại nhiều không kể xiết, hóa tượng thiên biến vạn hóa, cần phải dựa vào chính mình chăm chỉ thể ngộ.

Chú: Đã ngoài sở luận trước hết minh bạch đại hạn sở tại chỗ cung vị hoạt bàn tượng nghĩa, dĩ định đại hạn biến thành của “Kị” là cát là hung.

[phi tinh khái niệm tứ] kết hôn của tượng

Kết hôn là đại sự, tất nhiên Lưu Niên, đại hạn, bản mệnh tam bàn có chặt chẽ tương liên kết. Bất kể là thể 〈 bản mệnh 〉 ứng với sinh dụng 〈 đại hạn, Lưu Niên 〉 hoặc dụng về sinh thể, đều phải có để ý có thể theo.

Khán nhân duyên, sẽ tiên nhìn ngươi của cung phu thê, chỉ có cung phu thê tinh là nhìn không ra thập ma đồ, bởi vì phải kết hôn phải là song phương đều đồng ý tài năng kết hôn, cho nên khi cung phu thê hóa lộc (duyên) hoặc Hóa kị (phân) đáo mạng của ngươi cung, tật ách, điền trạch (cũng chính là cân người của ngươi hoặc bản thân hữu duyên hoặc dính cùng một chỗ), vậy biểu thị có người muốn kết hôn anh(chị) có lẽ muốn gả cho anh(chị), mà lúc này mạng của ngươi cung cũng hóa lộc hoặc Hóa kị đáo cung phu thê hoặc bằng hữu cung (một nửa kia bản thân) vậy biểu thị các ngươi yếu kết hôn, đương nhiên nhược anh(chị) của cung phu thê có năm sinh kị hoặc hóa quyền năm sinh, lúc này anh(chị) nhược hóa lộc hoặc Hóa kị đáo cung phu thê sẽ không tốt, na hội như một không đáy dường như cho ngươi đối với ngươi một nửa kia không ngừng mất tiền, bất quá nhưng hội kết hôn, chỉ là như vậy ta sẽ cảm thấy anh(chị) rất thương cảm!

Chú: Nhập tật ách, điền trạch kết hôn trọng đại.

[phi tinh khái niệm ngũ] lục thân chiếm đoạt cung vị – huynh đệ sanh đôi cung mệnh phân biệt tự kim

Lục thân chiếm đoạt cung vị – huynh đệ sanh đôi cung mệnh phân biệt:

Cung mệnh: Ta, thứ nữ, tổ mẫu, ngoại tổ phụ

Huynh đệ cung: Đại ca, mẫu thân, trưởng nữ

Cung phu thê: Nhị đệ, ngoại tổ mẫu

Cung tử nữ: Tam đệ, trưởng tử

Cung tài bạch: Tứ đệ, con thứ

Cung tật ách: Ngũ đệ, con trai thứ ba

Cung thiên di: Tứ tử

Cung Nô bộc: Ngũ tỷ

Sự nghiệp cung: Tứ tỷ

Cung điền trạch: Tam tỷ, ông cố phụ

Cung phúc đức: Nhị tỷ, tổ phụ

Cung phụ mẫu: Phụ thân, mười một đệ, đại tỷ, tam nữ

Trưởng tử chiêm cung tử nữ, con thứ thì dĩ tài bạch làm mệnh, con trai thứ ba tật ách… 〈 thuận số 〉 trưởng nữ thì tá huynh đệ làm cung mệnh, thứ nữ thì tá bản mệnh cung làm mệnh 〈 trùng điệp 〉, tam nữ thì tá cung phụ mẫu làm cung mệnh.. 〈 nghịch sổ 〉 cổ người Trung Quốc trọng nam khinh nữ, luận nữ mệnh 〈 tổ mẫu, mẫu thân, tỷ muội, nữ nhi 〉 giai mượn cung làm dụng, độ chuẩn xác tất nhiên là có chiết khấu.

Song bào thai cung mệnh phân biệt: Giả thiết đến đây huynh đệ sanh đôi là thứ nhất thai. Như vậy: Cuộc đời này thìn mệnh bàn giống nhau sinh đôi hai huynh đệ, dĩ ứng với chứng qua lại mọi việc phương thức, mà quyết định đến đây mệnh bàn làm sinh đôi hai huynh đệ Trong, là khuynh hướng sinh ở đâu cái mệnh? Giả sử kỳ trạng thái tình huống phù hợp lão đại, thì lão đại chiêm đến đây mệnh bàn mệnh cung. Mà lão nhị đương cư huynh đệ cung, luận lão nhị chuyện, tựu dĩ huynh đệ cung lập thái cực, dĩ huynh đệ cung làm lão nhị cung mệnh, mượn cung phán đoán suy luận.

[phi tinh khái niệm lục] lưu mệnh phi hóa và bản mệnh kết hợp tương ứng sinh đại hạn

Lưu mệnh và bản mệnh cung vị kết hợp với nhau (thủ tượng), dụng đại hạn tác phân chia cách biệt.

Lưu Niên mệnh đi tới bản mệnh cung phúc đức, đại hạn cung điền trạch, dĩ bản mệnh và Lưu Niên tố thiên nhân hợp nhất đến xem, hay bản mệnh cung phúc đức và lưu mệnh hợp nhất, nói cách khác khả năng muốn làm thập ma sự hoặc là đối thập ma sự có hứng thú, tái dĩ địa (đại hạn) tố khác nhau, nói cách khác chuyện cần làm hoặc hứng thú sự la theo trong đầu phát sinh, nhân tọa hóa khoa năm sinh và kị, sở dĩ khả năng làm đều không phải rất thuận lợi, thác thác lạp lạp không được (không phải) rõ ràng, vậy sau khán Lưu Niên biến thành lộc cập kị hóa đến nỗi ở đâu chỗ, có thể biết chuyện muốn làm tình tiền căn hậu quả liễu, như nhau cũng là dĩ thiên nhân hợp nhất đến xem, dĩ địa tố khác nhau!

Giả sử như vũ khúc hóa lộc ở huynh đệ lưu tử, nhìn ra khả năng cân nói yêu thương hữu quan, cung tử nữ làm đào hoa vị huynh đệ cung làm giường ngủ, vừa vặn vừa đại hạn bản mệnh, bởi vậy nhìn ra là muốn phát triển cân tính có liên quan tình cảm lưu luyến, thế nhưng Hóa kị ở tài bạch lưu thiên di, dĩ đại hạn cung tử nữ làm khác nhau nước xoáy lưu mệnh năm, cũng liền nhìn ra tiền đều để tình cảm tốn ra liễu, nhưng nhân nước xoáy, sở dĩ rất rõ ràng tâm đều không ở trong nhà, cứ thế sinh có rất nhiều chuyện cũng không có chuẩn bị cho tốt; bất quá giá cũng có có thể là muốn cùng huynh đệ bằng hữu khứ đầu tư thập ma kết quả không có kiếm được tiền

[phi tinh khái niệm thất] Bản cung tự hóa

Tự hóa lộc (lộc ra), tự hóa quyền (quyền ra), tự hóa khoa (khoa ra), tự Hóa kị (kị xuất), đều có dễ tiêu tán của tượng

Tự hóa lộc và tự Hóa kị thì tất sai ai ra trình diện kỳ thất, điền trạch tự hóa lộc phùng giao hữu phi kị lai nhập 〈 đồng nhất tinh diệu 〉, là ta lộc gặp nạn. Điền trạch tự Hóa kị phùng giao hữu phi lộc lai nhập 〈 đồng nhất tinh diệu 〉, mặc dù giao hữu thất ta phải, nhưng không khỏi dẫn phát tranh cãi.

Nhược dễ dĩ điền trạch tự Hóa kị phùng tài bạch hóa lộc nhập, ta tương hao tổn tài, thậm chí dẫn gia đình tài vụ phân tranh. Tự hóa lộc và tự Hóa kị sinh đồng nhất trương mệnh bàn nội bất khả thấy nhiều, thấy nhiều hiểu ngũ đến nỗi lục cung cái, chủ người này tính cách ý chí trái lại phúc, đa thất nguyên tắc, ảnh hưởng làm và thành tựu.

Tự hóa quyền ở ít chấp tính, thất nguyên tắc trạng thái tình huống hạ, cũng chỉ đầu voi đuôi chuột hoặc phô trương thanh thế. Thí dụ như, cung phụ mẫu tự hóa quyền, có được để ý không buông tha nhân. Nhưng tự hóa quyền ít lí lẽ phân minh chấp tính.

Chú: Lộc nhân, kị quả tiêu tán là cụ thương tổn tính.

[phi tinh khái niệm bát] tự nhiên sản xuất sinh nhật là tuyệt đối tính

Tự nhiên sản xuất loan sinh huynh đệ, vận mạng của bọn họ cũng không hoàn toàn giống nhau. Như dễ dĩ do bọn họ cha mẹ tới mệnh  bàn khán, tiên đi ra ngoài ca ca mệnh chiêm cung tử nữ, đệ đệ thì mệnh chiêm cung tài bạch, hai người số phận đương nhiên không giống nhau, này đây “Sinh nhật phi tuyệt đối tính” !

Lúc đầu phụ nữ đa dùng làm việc, phụ nữ có thai lâm bồn tiền lao động thường dẫn đến động thai khí mà sớm sinh sản, thì đến đây nhìn như tự nhiên mà không phải là tự nhiên sinh sản giờ thìn tương khiến cho luận mệnh thất chuẩn. Người hiện đại động đề cao và sanh mổ (c-section), tuyệt đối thuộc mất tự nhiên, loại cuộc đời này thìn luận kỳ số phận cũng tương thất chuẩn. Nhất là xem trọng ngày tốt lương thì sanh mổ (c-section), là có thể sinh ra mong muốn quý tử sao? Nếu như có thể nói, nhật hậu chẳng phải tương có đầy đường trần thủy làm thịt và vương vĩnh khánh?

Bởi vì nhân tố quá nhiều đề cao, mổ bụng, trước thời gian liễu ra đời giờ thìn, lệch khỏi quỹ đạo vốn có mệnh cách, vô pháp luận chuẩn. Cho nên luận mệnh dùng “Tự nhiên sinh sản” nguyên bản giờ thìn. Giả như người người giai tìm ngày tốt lương thì sanh mổ (c-section) tử, thì người người giai ngày thường quý tử. Như vậy, tương lai không được (không phải) là được đầy đường vương vĩnh Khánh Hoà trần thủy làm thịt sao? Ai tới đương thị tỉnh tiểu dân? Thiên hạ bất loạn cũng khó! Bởi vì “Sinh sản giờ thìn”, là không sửa đổi được thiên nhiên trước nhân quả trạng thái.

[phi tinh khái niệm cửu] người ngoại quốc có lẽ sinh ra bài bàn giờ thìn

Người ngoại quốc có lẽ ở ngoại quốc ra đời nhân, thường thường nhượng bài bàn cái đau đầu không biết hẳn là phải thay đổi đoán thành Đài Loan thời gian có lẽ dụng địa phương thời gian khứ bài bàn thì cá nhân ta biết cùng với nghiệm chứng người ngoại quốc có lẽ ở ngoại quốc ra đời nhân, không nên đưa hắn đổi thành chút nào không ảnh hưởng Đài Loan thời gian

Thí dụ như, ở nước Mỹ sinh ra, đã đem sinh nhật giờ thìn, dương lịch đổi thành nông lịch, lại đem năm sinh. Sinh nguyệt. Sinh nhật. Sinh thì đổi thành địa chi giờ thìn xuống phía dưới bài bàn là được!

Đẩu số cao nhân tử Vân tiên sinh sáng tác thư” đẩu số luận nhân duyên” Trong có nhắc tới bộ phận này hắn cá nhân quan điểm, hứng thú nhân, cũng có thể đi xem!

[phi tinh khái niệm thập] phá toái hôn nhân điều kiện vi

Cung phu thê, cung mệnh, cung phụ mẫu, cung điền trạch làm ly hôn cần phải tham khảo điều kiện, bởi vì ly hôn là hủy đi cái này “Gia”. Cung tài bạch và phúc cung cũng có thể tham khảo.

Cung phụ mẫu là cung phu thê của cung điền trạch, là hôn nhân mà đến gia đình.

Cung tài bạch là cung phu thê của cung phu thê, chỉ kết hôn hậu chính mình

Chú: Mệnh làm thái cực điểm, khán tất cả sự cũng không thể ly khai cung mệnh.

[phi tinh khái niệm mười một] lộc, quyền, khoa, kị thuyết pháp

Cày bừa vụ xuân, làm cỏ mùa hè, thu hoạch vụ thu, đông giấu là thiên nhiên ta mọi người bất biến cách, cho nên ngày mốt thực vụ vận dụng lên:

“Lộc” : Ngũ hành thuộc mộc. Mùa xuân, sinh cơ vô hạn, mong muốn của thủy. Đại biểu sinh sôi, vui sướng, thông minh, hóa cát lành, mong muốn, tình cảm, phúc lộc, thanh nhàn, lười nhác, thỏa mãn, bắt đầu, nguyên nhân, tiền 〈 nhập tài hương 〉, xinh đẹp, tốt, lớn, nhiều.

“Quyền” : Ngũ hành thuộc hỏa. Mùa hè, hân quang vinh tráng thịnh, rắn chắc buồn thiu. Đại biểu cường tráng, ý đồ, vận động, tự tin, tự phụ, năng lực, quả đoán, ứng biến, chưa đủ, tốt, lớn, nhiều.

“Khoa” : Ngũ hành thuộc kim. Trời thu, thu hoạch 〈 sai ai ra trình diện thịnh mà chế diễn lễ giáo văn minh và pháp lệnh 〉. Đại biểu khoa cử, văn minh, tự hạn chế, văn chất, thư hương, quý nhân 〈 hóa lệ khí 〉, thanh tú, ôn nhu, tin tức, xa xưa, tinh xảo, vừa phải.

“Kị” : Ngũ hành thuộc thủy. Mùa đông, ngủ đông cất dấu, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại biểu thu liễm, trách nhiệm, nghĩa vụ, gánh vác, lao lực, nghĩa khí, tham, tăng, si, cố chấp, ưu đau khổ, nghiệp chướng, kết thúc, sửu, phôi, tiểu nhân, ít.

Chú: Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng tức thiên nhiên xuân, hạ, thu, đông của tượng. Thế gian tất cả nhân sự được mất, không rời thiên nhiên thiên thùy tượng.

Kể trên những… này quan niệm, là đến từ sinh Lương lão sư nhược du sáng tác, ở rể cỏ tính – phi tinh tử vi đẩu số một lá thư Trong!

[phi tinh khái niệm mười hai] mượn cung cần phải rõ ràng hóa xuất hóa nhập cung vị – trở về thái cực

Hết thảy mượn cung khán lục thân sự, phi hóa chỗ rơi cung vị phải trở về bản mệnh bàn cung vị giải thích, vị của “Trở về thái cực”.

Thí dụ như, huynh đệ hóa kỵ nhập phu thê, anh(chị) có thể giải thích Thành huynh đệ đối tình cảm chuyên chấp. Nếu như anh(chị) đem giải thích Thành huynh đệ Hóa kị nhập huynh đệ của hắn, đó là rối loạn phương hướng, thuyết cũng nói không rõ. Đồng loạt nam mệnh

Giao hữu tọa dậu có được thái dương hóa kỵ năm sinh, dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập cung phúc đức phùng mệnh lộc. Nói giao hữu cố tình 〈 hóa kỵ năm sinh 〉 ta vô đề phòng 〈 mệnh lộc 〉, ta tương thiệt thòi lớn. Chuyển cung phúc đức canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch, có được phu thê cập tài bạch lưỡng giai bính hóa thiên đồng lưỡng lộc lai hội ở điền trạch. Đến đây tương dẫn phu thê cập tài bạch lưỡng giai trước sau bị cướp của ách.

Kì thực người này tằng nhân đổ lầm vào cái tròng mất tiền, cập nhật hậu lão bà giao hữu vô ý sinh ngoài giá thú tình, dẫn sói vào nhà mà chết dĩ ly hôn xong việc.

Lộc là phúc, thường kẻ khác cư an không được (không phải) nghĩ nguy, sở dĩ gặp nạn, đến đây tức nếu nói “Lộc tùy kỵ tẩu”.

Chú: Đến đây thiên làm Lương lão sư nhược du to lớn tác, cho nên tá dẫn thuật lai thuyết minh khái niệm.

[phi tinh khái niệm mười ba] ẩn dấu sinh mệnh bàn mười hai cung phía sau hoạt bàn tượng nghĩa

Tịnh bàn mười hai cung từng cung vị tượng nghĩa, là không thể vẹn vẹn  chỉ sinh chỉ một cung vị giải thích.

Thí dụ như: Mệnh tọa hóa kỵ năm sinh làm:

Nhất, “Ta” tính cách cố chấp, sở dĩ ta cả đời này hội có rất nhiều chuyện khán không ra, không bỏ xuống được, cố chấp, không sung sướng, tự cho là đúng, ghi chép ân oán, tham, tăng, si các loại chuyện phiền toái phát sinh. Đây chỉ là vây trứ dĩ “Ta” làm lập trường tác giải thích tượng nghĩa.

Nhị, dĩ giao hữu lập trường nói, mệnh làm “Giao hữu cung tật ách” ; giao hữu tật ách có được kị, giao hữu đương nhiên không sung sướng. Bởi vậy, hóa kỵ nhập mệnh của người bất luận ngoại duyên cho dù tốt, sợ rằng nhưng cứu là người tri kỷ hi, thường nhân hiểu nhau hậu trái lại tướng ly.

Tam, mệnh là “Tử nữ cung điền trạch”. Con cái mùi lớn lên, vui sướng tìm ta, ủy khuất cũng tìm ta; ta là bọn hắn hướng tâm và che chở cung vị. Sở dĩ hóa kỵ nhập mệnh của người, sợ rằng liên con cái duyên đô hội độ chênh lệch, bởi vì khi bọn hắn hội tự hỏi sau này, hội bởi vì ta cố chấp, bất hảo câu thông mà giảm thấp liễu tử nữ lực hướng tâm.

Tứ, mệnh là “Phu thê cung phúc đức”. Ta khiên hệ trứ hôn nhân hỉ nộ ái ố, sở dĩ hóa kỵ nhập mệnh của người, thường nhân cố chấp, bất hảo câu thông mà giảm thấp liễu phối ngẫu dung hợp lực. Trên đời thông thường: Bởi vì không biết mà kết hôn, bởi vì hiểu rất rõ mà ly hôn.

Đã ngoài đơn giản cử hóa kỵ nhập mệnh làm thí dụ, nó có thể dẫn phát quanh thân bao nhiêu sự? Bởi vậy, ẩn dấu sinh mệnh bàn mười hai cung phía sau có cực quảng đại 『 hoạt bàn 』 tượng nghĩa.

Chú: Đến đây thiên làm Lương lão sư nhược du to lớn tác, cho nên tá dẫn thuật lai thuyết minh khái niệm.

[phi tinh khái niệm mười bốn] đơn cung phi hóa tạp đàm quan

Phi tinh tử vi đẩu số cũng không chỉ một cung vị trình bày và phân tích, như phùng tha cung bay tới Tứ Hóa hoặc và tứ hóa năm sinh tương giao hội va chạm, tượng nghĩa tương khả năng sản sinh trọng đại biến dời.

Thí dụ như:

Cung mệnh hóa kỵ nhập cung tài bạch, biểu thị làm tài phí sức 〈 xung phúc đức, cho nên phí sức 〉.

Cung mệnh hóa kỵ nhập cung Nô bộc, thì tiếc là tình nặng nghĩa, luận tài thì làm tổn hại tài (xung huynh đệ – kho tài).

Cung điền trạch hóa kỵ nhập cung mệnh, là gánh nặng gia đình gánh vác.

Cung tử nữ hóa kỵ nhập cung mệnh, khiếm con cái trái.

Cung phu thê hóa kỵ nhập cung mệnh, tình cảm, hôn nhân trái.

Cung tài bạch hóa kỵ nhập cung mệnh: Làm tài lao lực.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung điền trạch, người đối diện đình hữu tình.

Cung phu thê hóa lộc nhập cung mệnh, khác giới duyên hảo.

Cung phụ mẫu hóa kỵ nhập cung mệnh, có được phụ mẫu trưởng bối thương yêu.

Mệnh kị cung nhập sự nghiệp cung: Chuyên nghiệp, chuyên chú.

Cung thiên di hóa kỵ nhập cung Nô bộc, bất thiện giao tế nghênh tiếp.

Sự nghiệp cung hóa lộc nhập cung tài bạch, lợi nhuận hảo.

Cung điền trạch hóa kỵ nhập cung tài bạch, làm theo khả năng đưa sinh.

Đã ngoài chỉ là đơn cung phi hóa tượng nghĩa, nhược phùng tha cung tọa có năm sinh kị có lẽ tự hóa hoặc cùng tha cung bay tới Tứ Hóa, kỳ tượng nghĩa khả năng sản sinh biến dời, nói cách khác, cũng không phải là chỉ là kể trên đơn cung tượng nghĩa phân giải dịch, mà là có cái khác của tượng nghĩa!

Thí dụ như:

Cung mệnh hóa kỵ nhập cung phu thê phùng tự Hóa kị (kị xuất), là ta chấp tình còn đối với phương dĩ mỏng đối đãi, như vô.

Cung phu thê hóa kỵ nhập sự nghiệp cung phùng hóa kỵ năm sinh, phu thê bất năng cộng đồng sự nghiệp.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung tử nữ phùng hóa kỵ năm sinh, thì bất năng hợp bạn bè.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung phúc đức phùng tự hóa lộc (lộc ra), mạn bất kinh tâm.

Tư cử đã ngoài hóa tượng, phán dẫn các vị năng lực đối sinh tượng nghĩa hiểu thêm rõ ràng!

Chú: Luận mệnh là 『 nhìn chung toàn cục 』 ước định, mà không phải dĩ bất luận cái gì chỉ một hóa tượng tức năng lực tác như đinh chém sắt kết quả luận, để tránh khỏi sai lầm sinh mà lệch tổng thể toàn bộ.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

【飞星概念一】禄随忌走-双忌

命宫坐生年禄,忌来-禄随忌走:

如为命、田宅两三方忌入命逢生年禄,是对人生的尽责付出,此单忌无破的禄随忌走,不应作凶论。如易以其它宫位的飞忌来入,但防有忧。

命宫自化禄,忌来-禄随忌走:

不论何宫飞忌来入,都将失去常态性的合谐。此禄随忌走,多属不平和而不能称吉。

命宫坐生年忌,禄来-禄随忌走

命宫坐生年忌为执性甚重,人生必多虑多恼,最喜福德三方飞禄来入,或可择善固执;其馀宫位飞禄来入,虽称为得,防失圆满。

命宫自化忌,禄来-禄随忌走:

不论何宫飞禄来入,都将失去常态性的合谐。此禄随忌走虽为我得,亦属不平和,故不属全吉。

注:禄随忌走是同宫中同星曜的禄、忌相逢,非同星曜不作此论。

命坐生年忌,忌来-双忌:

命宫坐生年忌为执性甚重,人生必多虑多恼。不论何宫飞忌来入,都将不平,或恐生恨,一无是处。

命宫化禄及化忌到夫妻宫-双忌:

命宫所化的禄与忌必不同星曜,此刻禄归禄、忌归忌,同时含藏两种不同象义。

命宫化忌到夫妻宫,夫妻宫自化忌-双忌:

乃我执情於婚姻而配偶以淡薄相待,有若无;或我遇异性的当下执情,但不恒常持久,但防经不起长时间考验。情

禄随忌走其义有二,可能加倍之损与加倍之得。是损是得,全视宫位之得失而定。

譬如,财帛禄入田宅逢生年忌,可能一买再买不动产。如若财帛禄入交友逢生年忌,则财一破又再破,怎麼死?笨死的!

如果我疾厄宫贪狼自化忌,而交友以贪狼禄飞入来会,为人家倒贴於我;易以交友宫贪狼自化忌,而疾厄以贪狼禄飞入而会,则是我热脸贴人冷屁股。或我疾厄宫贪 狼自化禄,而交友以贪狼忌飞入来会,则我有求必应、任人糟蹋;易以交友宫贪狼自化禄,而疾厄以贪狼忌飞入而会,则是我予取予求,不吃白不吃!

再举一列,譬如夫妻宫禄入命宫逢命宫自化忌,则来者我皆不拒不挑!

以上都是禄随忌走,是得是失全看所化之宫而定。唯自化忌逢禄入或自化禄逢忌入皆属不平和,常存於非常态状况。

【飞星概念二】双忌成立条件曜寅六

基本上当有双忌产生时就是凶,不可能负负得正,但是你必须要有一个观念,就是在什麼样的情况下变成双忌的。

产生双忌的情况有:

1、某宫位有生年忌,从另一个宫位又化忌来到这个宫位,就是双忌;如夫妻宫有生年忌,表示婚缘不顺,由於忌是冲对宫事业宫,所以也表示会因婚姻的不顺而影 响了工作,这时你的命宫又化忌到夫妻宫,就成了双忌,本命化忌到夫妻宫表示对另一半很在意也很关心,但是忌冲对宫就如上所述,因此这个双忌就可解释为婚缘 不好,好不容易结婚了又因太在意另一半,使得婚姻出了问题,进而严重的影响了工作,因此比单忌冲事业宫还惨,至於如何太在意另一半又为何婚缘不好要看是何 星化忌亦要以忌转忌才看的出来。

2、某宫位化忌到其它宫,而那宫又自化忌,如本命化忌到夫妻宫又夫妻宫自化忌,本命化到夫妻上面有解释,夫妻宫自化忌表示另一半以淡薄相待,有若无,而影 响了你的工作,所以就可解释为你很爱你的另一半,为她附出很多,但是她只爱自己而产生了婚姻上的问题,进而严重的影响了你的工作。

3、某宫有生年忌又自化忌,那以夫妻宫来看不就表示你的姻缘不顺,好不容易结婚了却娶到了一个不好相处的老婆,而严重的影响了工作,所以有上述的情况都会建议晚婚。天

但这都是指化忌到它宫而不是我宫,如果是我宫那就没那麼凶而是劳碌,如有生年忌在财帛,在财帛表示爱钱但赚钱不易,无福可享(因忌冲福德宫),这时命宫化 忌到财帛,就表示很有心赚钱且劳碌,两个一结合不就表示有心赚钱爱钱但是赚的很劳碌且无福可享,看到这里你就应该了解并不是绝对的凶,要看是忌是入我宫还 是它宫,若有化科可解忌之厄。

注:单忌之坐或冲,只要收敛守分,未必大坏於事!

【飞星概念三】大限、流年、流月、流日、流时为动盘

动盘解析是最令论命者头痛的地方。

论大限时,本命与大限两盘还算不复杂。论流年时,须顾及本命、大限与流年三盘。若论流月至流月以下是容易使人混乱了。

论命,首先掌控本命盘的优劣点定格局高低。而後论至大限动盘,观此限是得优或沾劣?以及看此大限命宫是踏原命何宫?此宫飞化是否三吉入或照我?忌是冲我还是我坐?大抵命三方「阳宫」得大限化三吉来坐是好,但还不如三吉来照的宽广流畅。而忌则反,坐忌胜於忌冲。

大抵田宅三方「阴宫」得大限四化飞入皆好,照是吉不入室或忌冲而散。命盘种类多不胜数,化象千变万化,须靠自己勤加体悟。

注:以上所论必须先明白大限所踏宫位的活盘象义,以定大限所化之「忌」是吉是凶。

【飞星概念四】结婚之象

结婚是大事,必然流年、大限、本命三盘有紧密相联结。不管是体〈本命〉应於用〈大限、流年〉或用归於体,都应有理可循。

看姻缘,就要先看你的夫妻宫,只有夫妻宫星是看不出什麼东西的,因为要结婚必须是双方都同意才能结婚,所以当夫妻宫化禄(缘)或化忌(份)到你的命宫、疾 厄、田宅(也就是跟你的人或身体有缘或黏在一起),那就表示有人想娶你或者想嫁给你,而这时你的命宫也化禄或化忌到夫妻宫或朋友宫(另一半的身体)那就表 示你们要结婚,当然若你的夫妻宫有生年忌或生年权,此时你若化禄或化忌到夫妻宫就不好了,那会像一个无底洞似的让你对你的另一半不停的付出,不过仍会结 婚,只是这样我会觉得你很可怜!

注:入疾厄、田宅结婚较大。

【飞星概念五】六亲所占宫位-孪生兄弟命宫分别字金

六亲所占宫位-孪生兄弟命宫分别:

命宫:我、次女、祖母、外祖父

兄弟宫:大哥、母亲、长女

夫妻宫:二弟、外祖母

子女宫:三弟、长子

财帛宫:四弟、次子

疾厄宫:五弟、三子

迁移宫:四子

交友宫:五姊

事业宫:四姊

田宅宫:三姊、曾祖父

福德宫:二姊、祖父

父母宫:父亲、十一弟、大姊、三女

长子占子女宫,次子则以财帛为命,三子疾厄...〈顺数〉长女则借兄弟为命宫,次女则借本命宫为命〈重叠〉,三女则借父母宫为命宫..〈逆数〉古中国人重男轻女,论女命〈祖母、母亲、姐妹、女儿〉皆借宫为用,准确性自是有折扣。

双胞胎命宫分别:假设此孪生兄弟为第一胎。那麼:此生辰命盘相同的孪生两兄弟,以应证过往诸事的方式,而决定此命盘为孪生两兄弟中,是倾向於何者之命?设 其状况符合老大,则老大占此命盘之命宫。而老二当居兄弟宫,论老二的事,就以兄弟宫立太极,以兄弟宫为老二的命宫,借宫论断。

【飞星概念六】流命飞化与本命结合相应於大限

流命和本命宫位相结合(取象),用大限作区隔。

流年命走到本命的福德宫、大限田宅宫,以本命和流年做天人合一来看,就是本命福德宫和流命合一,也就是说可能想做什麼事或是对什麼事有兴趣,再以地(大 限)做区别,也就是说要做的事或有兴趣的事是从家里头发生的,因坐生年科和忌,所以可能做的不是很顺利,托托拉拉不乾脆,然後看流年所化之禄及忌化至何 处,就可以知道想做的事情的前因後果了,一样也是以天人合一来看,以地做区别!

设如武曲化禄在兄弟流子,看的出可能跟谈恋爱有关,子女宫为桃花位兄弟宫为床位,刚好又是大限本命,因此看的出来是想发展跟性有关的恋情,但是化忌在财帛 流迁,以大限子女宫为区别回冲流命年,也就看的出来钱都为了感情花出去了,但因回冲,所以很明显的心都不在家中,以至於有很多事情都没有弄好;不过这亦有 可能是想跟兄弟朋友去投资什麼结果没有赚到钱

【飞星概念七】本宫自化

自化禄(禄出)、自化权(权出)、自化科(科出)、自化忌(忌出),皆有容易消散之象

自化禄与自化忌则必见其失,田宅自化禄逢交友飞忌来入〈同一星曜〉,是我禄遭劫。田宅自化忌逢交友飞禄来入〈同一星曜〉,虽友失我得,仍不免引发纠纷。

若易以田宅自化忌逢财帛禄入,我将耗财,甚或引家庭财务纷争。自化禄与自化忌於同一张命盘内不可多见,多见达五至六宫者,主此人个性意志反覆,多失原则,影响作为和成就。

自化权在少执性、失原则的状况下,亦恐虎头蛇尾或虚张声势。譬如,父母宫自化权,得理不饶人。但自化权少事理分明的执性。

注:禄因、忌果的消散是具伤害性。

【飞星概念八】自然生产的生辰是绝对性

自然生产的銮生兄弟,他们的命运却是不尽相同。如易以由他们父母的命盘来看,先出来的哥哥命占子女宫,弟弟则命占财帛宫,两者的命运当然不相同,是以「生辰非绝对性」!

早期妇女多需干活,孕妇临盆前的劳动常导致动胎气而提前生产,则此看似自然而非自然的生产时辰将使论命失准。现代人的动辄催生与剖腹产,绝对属不自然,类 此生辰论其命运亦将失准。尤其看好吉日良时的剖腹产,就能生出预期的贵子吗?如果能的话,日後岂不将有满街的陈水扁与王永庆?

人为因素过多的催生、剖腹,提早了出生的时辰,偏离本来的命格,无法论准。故论命需「自然生产」的原本时辰。设若人人皆找吉日良时剖腹产子,则人人皆生得贵子。那麼,将来不就成了满街的王永庆和陈水扁吗?谁来当市井小民?天下不乱也难!人为的「生产时辰」,是改变不了自然界既定的因果状态。

【飞星概念九】外国人或者出生排盘时辰

外国人或者在外国出生的人,常常让排盘者头痛不知道应该要换算成台湾时间或者用当地时间去排盘就我个人所知道以及验证外国人或者在外国出生的人,不应该将他换成毫无影响的台湾时间

譬如,在美国出生,就将生日时辰,阳历换成农历,再将生年.生月.生日.生时换成地支时辰下去排盘即可!

斗数高人紫云先生著作书」斗数论姻缘」中有提到这部分他个人观点,有兴趣的人,也可以去看看!

【飞星概念十】破碎婚姻的条件微

夫妻宫、命宫、父母宫、田宅宫为离婚必要参考条件,因为离婚是拆了这个「家」。财帛宫和福的宫亦可参考。

父母宫是夫妻宫之田宅宫,是婚姻而来的家庭。

财帛宫是夫妻宫之夫妻宫,指结婚後的自己

注:命为太极点,看一切事都不能离开命宫。

【飞星概念十一】禄、权、科、忌说法

春耕、夏耘、秋收、冬藏是大自然予人们的不变法则,故後天的实务运用上:

「禄」:五行属木。春天,生机无限,希望之始。代表生发、喜悦、聪明、祥和、希望、感情、福禄、清闲、懒散、满足、开始、原因、钱〈入财乡〉、美的、好的、大的、多的。

「权」:五行属火。夏天,欣荣壮盛、结实纍纍。代表强壮、企图、运动、自信、自负、能力、果断、应变、不满足、好的、大的、多的。

「科」:五行属金。秋天,收成〈见盛而制衍礼教文明与律令〉。代表科举、文明、自律、文质、书香、贵人〈化戾气〉、秀气、优柔、讯息、悠远、精致的、适中的。

「忌」:五行属水。冬天,蛰伏收藏、养精蓄锐。代表收敛、责任、义务、负担、劳碌、义气、贪、憎、痴、执著、忧苦、业障、结束、丑的、坏的、小的、少的。

注:两仪生四象,四象即大自然的春、夏、秋、冬之象。世间的一切人事的得失,不离自然界的天垂象。

上述这些观念,是来自於梁老师若瑜的著作,在草根性-飞星紫微斗数一书中!

【飞星概念十二】借宫须清楚化出化入宫位—回归太极

一切的借宫看六亲事,飞化的落点宫位必须归回本命盘的宫位解释,谓之「回归太极」。

譬如,兄弟忌入夫妻,你可以解释成兄弟对感情专执。如果你把它解释成兄弟化忌入他的兄弟,那是乱了方向,说也说不清的。 一例男命

交友坐酉得太阳生年忌,以癸贪狼忌入福德宫逢命禄。言交友有心〈生年忌〉我无防〈命禄〉,我将吃大亏。转福德宫庚天同忌入田宅,得夫妻及财帛俩皆丙化天同两禄来会於田宅。此将引夫妻及财帛俩皆先後被劫之厄。

实则此人曾因赌误入圈套失财,及日後老婆交友不慎生婚外情,引狼入室而终以离婚收场。

禄是福,常令人居安不思危,所以遭劫,此即所谓的「禄随忌走」。

注:此篇为梁老师若瑜之大作,故借引述来诠释概念。

【飞星概念十三】隐藏於命盘十二宫後面的活盘象义

静盘十二宫的每个宫位象义,是不能仅止於单一宫位的解释。

譬如:命坐生年忌为:

一、「我」个性执著,所以我这一辈子会有很多事情看不开、放不下、固执、不快乐、自以为是、记恩怨、贪、憎、痴等种种麻烦事发生。这只是围著以「我」为立场作解释的象义。

二、以交友的立场言,命为「交友的疾厄宫」;交友疾厄得忌,交友当然不快乐。因此,忌入命的人不论外缘再好,恐怕仍究是知己者稀,常因相知後反而相离。

三、命是「子女的田宅宫」。小孩未长大,快乐找我,委屈也找我;我是他们向心和庇护的宫位。所以忌入命的人,恐怕连小孩缘都会较差,因为当他们会思考以後,会因为我的固执、不好沟通而减低了子女的向心力。

四、命是「夫妻的福德宫」。我牵系著婚姻的喜怒哀乐,所以忌入命的人,常因固执、不好沟通而减低了配偶的融合力。世上常见:因为不了解而结婚,因为太了解而离婚。

以上简单的举忌入命为例,它可以引发周边多少的事?因此,隐藏於命盘十二宫後面有极广大的『活盘』象义。

注:此篇为梁老师若瑜之大作,故借引述来诠释概念。

【飞星概念十四】单宫飞化杂谈官

飞星紫微斗数绝非单一宫位的论述,如逢他宫飞来的四化或与生年四化相交会碰撞,象义将可能产生重大变易。

譬如:

命宫忌入财帛宫,表示为财劳心〈冲福德,故劳心〉。

命宫忌入交友宫,则惜情重义,论财则为损财(冲兄弟-库财)。

田宅宫忌入命宫,是家累负担。

子女宫忌入命宫,欠小孩债。

夫妻宫忌入命宫,感情、婚姻债。

财帛宫忌入命宫:为财劳碌。

命宫禄入田宅宫,对家庭有情。

夫妻宫禄入命宫,异性缘好。

父母宫忌入命宫,得父母长辈疼爱。

命忌宫入事业宫:敬业、专注。

迁移宫忌入交友宫,不善交际迎逢。

事业宫禄入财帛宫,利润好。

田宅宫忌入财帛宫,量力而为的置产。

以上只是单宫飞化的象义,若逢他宫坐有生年忌或者自化或与他宫飞来的四化,那其象义可能产生变易,也就是说,并非只是上述单宫的象义解译,而是有其他之象义!

譬如:

命宫忌入夫妻宫逢自化忌(忌出),是我执情而对方以淡薄相待,有若无。

夫妻宫忌入事业宫逢生年忌,夫妻不能共同事业。

财帛宫禄入子女宫逢生年忌,则不能合夥。

命宫禄入福德宫逢自化禄(禄出),漫不经心。

兹举以上化象,盼引各位能对於象义更加明白清楚!

注:论命是『纵观全局』的评估,而不是以任何单一化象即能作斩钉截铁的结果论,以免失之於以偏概全。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phi tinh khái niệm

Bản dịch:

[phi tinh khái niệm nhất] lộc tùy kỵ tẩu – song kị

Cung mệnh tọa Hóa lộc năm sinh, kị lai – lộc tùy kỵ tẩu:

Như làm mệnh, điền trạch lưỡng tam phương hóa kỵ nhập mệnh phùng Hóa lộc năm sinh, là đúng cuộc sống tẫn trách mất tiền, đến đây chỉ kị vô phá lộc tùy kỵ tẩu, không được (không phải) ứng với tác hung luận. Như dễ bởi vì nó cung vị phi kị lai nhập, nhưng đề phòng có ưu.

Cung mệnh tự hóa lộc, kị lai – lộc tùy kỵ tẩu:

Bất luận cung nào phi kị lai nhập, đều muốn mất đi thái độ bình thường tính hợp hài hòa. Đến đây lộc tùy kỵ tẩu, đa thuộc bất bình và mà không năng lực gọi là cát.

Cung mệnh tọa hóa kỵ năm sinh, lộc lai – lộc tùy kỵ tẩu

Cung mệnh tọa hóa kỵ năm sinh làm chấp tính rất nặng, nhân sinh tất lo ngại đa não, mừng nhất phúc đức tam phương phi lộc lai nhập, có thể lựa chọn thiện cố chấp; kỳ dư cung vị phi lộc lai nhập, mặc dù xưng là có được, đề phòng thất viên mãn.

Cung mệnh tự Hóa kị, lộc lai – lộc tùy kỵ tẩu:

Bất luận cung nào phi lộc lai nhập, đều muốn mất đi thái độ bình thường tính hợp hài hòa. Đến đây lộc tùy kỵ tẩu tuy là ta phải, cũng thuộc bất bình và, cho nên không thuộc về toàn bộ cát.

Chú: Lộc tùy kỵ tẩu là cùng trong cung đồng tinh diệu lộc, kị tương phùng, không giống tinh diệu không làm đến đây luận.

Mệnh tọa hóa kỵ năm sinh, kị lai – song kị:

Cung mệnh tọa hóa kỵ năm sinh làm chấp tính rất nặng, nhân sinh tất lo ngại đa não. Bất luận cung nào phi kị lai nhập, đều muốn bất bình, hoặc chỉ sanh hận, không đúng tý nào.

Cung mệnh hóa lộc cập Hóa kị đáo cung phu thê – song kị:

Cung mệnh biến thành lộc và kị tất bất đồng tinh diệu, lúc này lộc về lộc, kị về kị, đồng thời bao hàm lưỡng chủng bất đồng tượng nghĩa.

Cung mệnh Hóa kị đáo cung phu thê, cung phu thê tự Hóa kị – song kị:

Chính là ta chấp tình sinh hôn nhân mà phối ngẫu dĩ mỏng đối đãi, như vô; hoặc ta ngộ khác giới đích mưu hạ chấp tình, nhưng không được (không phải) bình thường thường kéo dài, nhưng đề phòng không qua nổi thời gian dài khảo nghiệm. Tình

Lộc tùy kỵ tẩu kỳ nghĩa có nhị, khả năng gấp bội của tổn hại và gấp bội của có được. Là tổn hại là có được, toàn bộ thị cung vị của được mất mà định.

Thí dụ như, tài bạch hóa lộc nhập điền trạch phùng hóa kỵ năm sinh, khả năng nhất mãi mua nữa bất động sản. Nếu như tài bạch hóa lộc nhập giao hữu phùng hóa kỵ năm sinh, thì tài vừa vỡ vừa tái phá, làm sao tử? Bổn chết!

Nếu như ta cung tật ách tham lang tự Hóa kị, mà giao hữu dĩ tham lang lộc bay vào lai hội, thái độ làm người gia cấp lại sinh ta; dễ dĩ cung Nô bộc tham lang tự Hóa kị, mà tật ách dĩ tham lang lộc bay vào mà hội, thì là ta nhiệt kiểm thiếp nhân lãnh cái mông. Hoặc ta cung tật ách tham lang tự hóa lộc, mà giao hữu dĩ tham lang kị bay vào lai hội, thì ta hữu cầu tất ứng, mặc cho người đạp hư; dễ dĩ cung Nô bộc tham lang tự hóa lộc, mà tật ách dĩ tham lang kị bay vào mà hội, thì là ta ta cần ta cứ lấy, không ăn bạch không ăn!

Tái cử nhất liệt, thí dụ như cung phu thê hóa lộc nhập cung mệnh phùng cung mệnh tự Hóa kị, phép tắc cái ta giai không được (không phải) cự không được (không phải) thiêu!

Đã ngoài đều là lộc tùy kỵ tẩu, là phải là thất toàn bộ khán biến thành của cung mà định. Riên chỉ tự Hóa kị phùng hóa lộc nhập hoặc tự hóa lộc phùng hóa kỵ nhập giai thuộc bất bình và, thường tồn sinh phi thường thái trạng thái tình huống.

[phi tinh khái niệm nhị] song kị thành lập điều kiện diệu dần lục

Trên cơ bản đương có song kị sản sinh thì hay hung, không có khả năng vác vác có được chính, thế nhưng anh(chị) nhất định phải có một quan niệm, hay ở thập ma dạng dưới tình huống biến thành song kị.

Sản sinh song kị đích tình huống có:

1, cung vị nào đó có năm sinh kị, từ người cung vị vừa Hóa kị đi tới nơi này một cung vị, hay song kị; như cung phu thê có năm sinh kị, biểu thị hôn duyên không được (không phải) thuận, bởi vì kị là xung đối cung sự nghiệp cung, sở dĩ cũng biểu thị hội nhân hôn nhân không được (không phải) thuận mà ảnh vang lên công tác, lúc này mạng của ngươi cung vừa Hóa kị đáo cung phu thê, là được song kị, bản mệnh Hóa kị đáo cung phu thê biểu thị đối một nửa kia rất lưu ý cũng rất quan tâm, thế nhưng kị xung đối cung giống như thượng thuật, bởi vậy cái này song kị liền có thể giải thích làm hôn duyên bất hảo, thật vất vả kết hôn rồi vừa nhân quá để ý một nửa kia, có thể dùng hôn nhân xảy ra vấn đề, tiến tới ảnh hưởng nghiêm trọng liễu công tác, bởi vậy bỉ chỉ kị xung sự nghiệp cung hoàn thảm, đến nỗi làm sao quá để ý một nửa kia vừa vì sao hôn duyên bất hảo muốn xem ra sao tinh Hóa kị cũng yếu dĩ kị chuyển kị tài nhìn ra.

2, cung vị nào đó Hóa kị đáo cái khác cung, mà cung vừa tự Hóa kị, như bản mệnh Hóa kị đáo cung phu thê vừa cung phu thê tự Hóa kị, bản mệnh hóa đáo phu thê mặt trên có giải thích, cung phu thê tự Hóa kị biểu thị một nửa kia dĩ mỏng đối đãi, như vô, mà ảnh vang lên công tác của ngươi, sở dĩ liền có thể giải thích cho ngươi rất ái của ngươi một nửa kia, vì nàng phụ ra rất nhiều, thế nhưng người chỉ thích chính mình mà sinh ra hôn nhân thượng vấn đề, tiến tới ảnh hưởng nghiêm trọng liễu công tác của ngươi.

3, nào đó cung có năm sinh kị vừa tự Hóa kị, dĩ cung phu thê đến xem không phải biểu thị của ngươi nhân duyên không được (không phải) thuận, thật vất vả kết hôn rồi lại cưới được liễu một bất hảo chung đụng lão bà, mà ảnh hưởng nghiêm trọng liễu công tác, sở dĩ có kể trên đích tình huống đô hội kiến nghị kết hôn muộn. Thiên

Nhưng đây đều là chỉ Hóa kị đáo nó cung mà không phải ngã cung, nếu như là ngã cung vậy một như vậy hung mà là lao lực, như có năm sinh kị ở tài bạch, ở tài bạch biểu thị Yêu tiền tài nhưng kiếm tiền không đổi, vô phúc có thể hưởng (nhân kị xung cung phúc đức), lúc này cung mệnh hóa kị đáo tài bạch, tựu biểu thị rất có tâm kiếm tiền mà lại lao lực, hai người vừa kết hợp không phải biểu thị cố tình kiếm tiền Yêu tiền tài thế nhưng kiếm rất lao lực mà lại vô phúc có thể hưởng, khán đến nơi đây anh(chị) nên lý giải cũng không là tuyệt đối hung, muốn xem là kị là nhập ngã cung hoàn là nó cung, nếu có hóa khoa có thể phân giải kị của ách.

Chú: Chỉ kị của tọa hoặc xung, chỉ cần thu liễm thủ phân, vị tất đại phôi sinh sự!

[phi tinh khái niệm tam] đại hạn, Lưu Niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời làm động bàn

Động bàn phân tích là tối lệnh luận mệnh cái đau đầu địa phương.

Luận đại hạn thời gian, bản mệnh và đại hạn lưỡng bàn coi như không phức tạp. Luận Lưu Niên thì, cần phải bận tâm bản mệnh, đại hạn và Lưu Niên tam bàn. Nếu bàn về lưu nguyệt đến nỗi lưu nguyệt dưới là dễ khiến người hỗn loạn.

Luận mệnh, thủ nắm trong tay trước bản mệnh bàn ưu khuyết điểm định cách cục Cao Thấp. Rồi sau đó luận đến nỗi đại hạn động bàn, quan đến đây hạn là có được ưu hoặc dính kém? Cùng với khán đến đây đại hạn cung mệnh là tại chỗ nguyên mệnh cung nào? Đến đây cung phi hóa có hay không tam cát nhập hoặc chiếu ta? Kị là xung ta vẫn là ta tọa? Đại để mệnh tam phương “Dương cung” có được đại hạn hóa tam cát lai tọa là hảo, nhưng còn không bằng tam cát lai chiếu rộng lưu sướng. Mà kị thì trái lại, tọa kị thắng sinh kị xung.

Đại để điền trạch tam phương “Âm cung” có được đại hạn Tứ Hóa bay vào đều tốt, chiếu là cát không vào thất hoặc kị xung mà tản. Mệnh bàn chủng loại nhiều không kể xiết, hóa tượng thiên biến vạn hóa, cần phải dựa vào chính mình chăm chỉ thể ngộ.

Chú: Đã ngoài sở luận trước hết minh bạch đại hạn sở tại chỗ cung vị hoạt bàn tượng nghĩa, dĩ định đại hạn biến thành của “Kị” là cát là hung.

[phi tinh khái niệm tứ] kết hôn của tượng

Kết hôn là đại sự, tất nhiên Lưu Niên, đại hạn, bản mệnh tam bàn có chặt chẽ tương liên kết. Bất kể là thể 〈 bản mệnh 〉 ứng với sinh dụng 〈 đại hạn, Lưu Niên 〉 hoặc dụng về sinh thể, đều phải có để ý có thể theo.

Khán nhân duyên, sẽ tiên nhìn ngươi của cung phu thê, chỉ có cung phu thê tinh là nhìn không ra thập ma đồ, bởi vì phải kết hôn phải là song phương đều đồng ý tài năng kết hôn, cho nên khi cung phu thê hóa lộc (duyên) hoặc Hóa kị (phân) đáo mạng của ngươi cung, tật ách, điền trạch (cũng chính là cân người của ngươi hoặc bản thân hữu duyên hoặc dính cùng một chỗ), vậy biểu thị có người muốn kết hôn anh(chị) có lẽ muốn gả cho anh(chị), mà lúc này mạng của ngươi cung cũng hóa lộc hoặc Hóa kị đáo cung phu thê hoặc bằng hữu cung (một nửa kia bản thân) vậy biểu thị các ngươi yếu kết hôn, đương nhiên nhược anh(chị) của cung phu thê có năm sinh kị hoặc hóa quyền năm sinh, lúc này anh(chị) nhược hóa lộc hoặc Hóa kị đáo cung phu thê sẽ không tốt, na hội như một không đáy dường như cho ngươi đối với ngươi một nửa kia không ngừng mất tiền, bất quá nhưng hội kết hôn, chỉ là như vậy ta sẽ cảm thấy anh(chị) rất thương cảm!

Chú: Nhập tật ách, điền trạch kết hôn trọng đại.

[phi tinh khái niệm ngũ] lục thân chiếm đoạt cung vị – huynh đệ sanh đôi cung mệnh phân biệt tự kim

Lục thân chiếm đoạt cung vị – huynh đệ sanh đôi cung mệnh phân biệt:

Cung mệnh: Ta, thứ nữ, tổ mẫu, ngoại tổ phụ

Huynh đệ cung: Đại ca, mẫu thân, trưởng nữ

Cung phu thê: Nhị đệ, ngoại tổ mẫu

Cung tử nữ: Tam đệ, trưởng tử

Cung tài bạch: Tứ đệ, con thứ

Cung tật ách: Ngũ đệ, con trai thứ ba

Cung thiên di: Tứ tử

Cung Nô bộc: Ngũ tỷ

Sự nghiệp cung: Tứ tỷ

Cung điền trạch: Tam tỷ, ông cố phụ

Cung phúc đức: Nhị tỷ, tổ phụ

Cung phụ mẫu: Phụ thân, mười một đệ, đại tỷ, tam nữ

Trưởng tử chiêm cung tử nữ, con thứ thì dĩ tài bạch làm mệnh, con trai thứ ba tật ách… 〈 thuận số 〉 trưởng nữ thì tá huynh đệ làm cung mệnh, thứ nữ thì tá bản mệnh cung làm mệnh 〈 trùng điệp 〉, tam nữ thì tá cung phụ mẫu làm cung mệnh.. 〈 nghịch sổ 〉 cổ người Trung Quốc trọng nam khinh nữ, luận nữ mệnh 〈 tổ mẫu, mẫu thân, tỷ muội, nữ nhi 〉 giai mượn cung làm dụng, độ chuẩn xác tất nhiên là có chiết khấu.

Song bào thai cung mệnh phân biệt: Giả thiết đến đây huynh đệ sanh đôi là thứ nhất thai. Như vậy: Cuộc đời này thìn mệnh bàn giống nhau sinh đôi hai huynh đệ, dĩ ứng với chứng qua lại mọi việc phương thức, mà quyết định đến đây mệnh bàn làm sinh đôi hai huynh đệ Trong, là khuynh hướng sinh ở đâu cái mệnh? Giả sử kỳ trạng thái tình huống phù hợp lão đại, thì lão đại chiêm đến đây mệnh bàn mệnh cung. Mà lão nhị đương cư huynh đệ cung, luận lão nhị chuyện, tựu dĩ huynh đệ cung lập thái cực, dĩ huynh đệ cung làm lão nhị cung mệnh, mượn cung phán đoán suy luận.

[phi tinh khái niệm lục] lưu mệnh phi hóa và bản mệnh kết hợp tương ứng sinh đại hạn

Lưu mệnh và bản mệnh cung vị kết hợp với nhau (thủ tượng), dụng đại hạn tác phân chia cách biệt.

Lưu Niên mệnh đi tới bản mệnh cung phúc đức, đại hạn cung điền trạch, dĩ bản mệnh và Lưu Niên tố thiên nhân hợp nhất đến xem, hay bản mệnh cung phúc đức và lưu mệnh hợp nhất, nói cách khác khả năng muốn làm thập ma sự hoặc là đối thập ma sự có hứng thú, tái dĩ địa (đại hạn) tố khác nhau, nói cách khác chuyện cần làm hoặc hứng thú sự la theo trong đầu phát sinh, nhân tọa hóa khoa năm sinh và kị, sở dĩ khả năng làm đều không phải rất thuận lợi, thác thác lạp lạp không được (không phải) rõ ràng, vậy sau khán Lưu Niên biến thành lộc cập kị hóa đến nỗi ở đâu chỗ, có thể biết chuyện muốn làm tình tiền căn hậu quả liễu, như nhau cũng là dĩ thiên nhân hợp nhất đến xem, dĩ địa tố khác nhau!

Giả sử như vũ khúc hóa lộc ở huynh đệ lưu tử, nhìn ra khả năng cân nói yêu thương hữu quan, cung tử nữ làm đào hoa vị huynh đệ cung làm giường ngủ, vừa vặn vừa đại hạn bản mệnh, bởi vậy nhìn ra là muốn phát triển cân tính có liên quan tình cảm lưu luyến, thế nhưng Hóa kị ở tài bạch lưu thiên di, dĩ đại hạn cung tử nữ làm khác nhau nước xoáy lưu mệnh năm, cũng liền nhìn ra tiền đều để tình cảm tốn ra liễu, nhưng nhân nước xoáy, sở dĩ rất rõ ràng tâm đều không ở trong nhà, cứ thế sinh có rất nhiều chuyện cũng không có chuẩn bị cho tốt; bất quá giá cũng có có thể là muốn cùng huynh đệ bằng hữu khứ đầu tư thập ma kết quả không có kiếm được tiền

[phi tinh khái niệm thất] Bản cung tự hóa

Tự hóa lộc (lộc ra), tự hóa quyền (quyền ra), tự hóa khoa (khoa ra), tự Hóa kị (kị xuất), đều có dễ tiêu tán của tượng

Tự hóa lộc và tự Hóa kị thì tất sai ai ra trình diện kỳ thất, điền trạch tự hóa lộc phùng giao hữu phi kị lai nhập 〈 đồng nhất tinh diệu 〉, là ta lộc gặp nạn. Điền trạch tự Hóa kị phùng giao hữu phi lộc lai nhập 〈 đồng nhất tinh diệu 〉, mặc dù giao hữu thất ta phải, nhưng không khỏi dẫn phát tranh cãi.

Nhược dễ dĩ điền trạch tự Hóa kị phùng tài bạch hóa lộc nhập, ta tương hao tổn tài, thậm chí dẫn gia đình tài vụ phân tranh. Tự hóa lộc và tự Hóa kị sinh đồng nhất trương mệnh bàn nội bất khả thấy nhiều, thấy nhiều hiểu ngũ đến nỗi lục cung cái, chủ người này tính cách ý chí trái lại phúc, đa thất nguyên tắc, ảnh hưởng làm và thành tựu.

Tự hóa quyền ở ít chấp tính, thất nguyên tắc trạng thái tình huống hạ, cũng chỉ đầu voi đuôi chuột hoặc phô trương thanh thế. Thí dụ như, cung phụ mẫu tự hóa quyền, có được để ý không buông tha nhân. Nhưng tự hóa quyền ít lí lẽ phân minh chấp tính.

Chú: Lộc nhân, kị quả tiêu tán là cụ thương tổn tính.

[phi tinh khái niệm bát] tự nhiên sản xuất sinh nhật là tuyệt đối tính

Tự nhiên sản xuất loan sinh huynh đệ, vận mạng của bọn họ cũng không hoàn toàn giống nhau. Như dễ dĩ do bọn họ cha mẹ tới mệnh  bàn khán, tiên đi ra ngoài ca ca mệnh chiêm cung tử nữ, đệ đệ thì mệnh chiêm cung tài bạch, hai người số phận đương nhiên không giống nhau, này đây “Sinh nhật phi tuyệt đối tính” !

Lúc đầu phụ nữ đa dùng làm việc, phụ nữ có thai lâm bồn tiền lao động thường dẫn đến động thai khí mà sớm sinh sản, thì đến đây nhìn như tự nhiên mà không phải là tự nhiên sinh sản giờ thìn tương khiến cho luận mệnh thất chuẩn. Người hiện đại động đề cao và sanh mổ (c-section), tuyệt đối thuộc mất tự nhiên, loại cuộc đời này thìn luận kỳ số phận cũng tương thất chuẩn. Nhất là xem trọng ngày tốt lương thì sanh mổ (c-section), là có thể sinh ra mong muốn quý tử sao? Nếu như có thể nói, nhật hậu chẳng phải tương có đầy đường trần thủy làm thịt và vương vĩnh khánh?

Bởi vì nhân tố quá nhiều đề cao, mổ bụng, trước thời gian liễu ra đời giờ thìn, lệch khỏi quỹ đạo vốn có mệnh cách, vô pháp luận chuẩn. Cho nên luận mệnh dùng “Tự nhiên sinh sản” nguyên bản giờ thìn. Giả như người người giai tìm ngày tốt lương thì sanh mổ (c-section) tử, thì người người giai ngày thường quý tử. Như vậy, tương lai không được (không phải) là được đầy đường vương vĩnh Khánh Hoà trần thủy làm thịt sao? Ai tới đương thị tỉnh tiểu dân? Thiên hạ bất loạn cũng khó! Bởi vì “Sinh sản giờ thìn”, là không sửa đổi được thiên nhiên trước nhân quả trạng thái.

[phi tinh khái niệm cửu] người ngoại quốc có lẽ sinh ra bài bàn giờ thìn

Người ngoại quốc có lẽ ở ngoại quốc ra đời nhân, thường thường nhượng bài bàn cái đau đầu không biết hẳn là phải thay đổi đoán thành Đài Loan thời gian có lẽ dụng địa phương thời gian khứ bài bàn thì cá nhân ta biết cùng với nghiệm chứng người ngoại quốc có lẽ ở ngoại quốc ra đời nhân, không nên đưa hắn đổi thành chút nào không ảnh hưởng Đài Loan thời gian

Thí dụ như, ở nước Mỹ sinh ra, đã đem sinh nhật giờ thìn, dương lịch đổi thành nông lịch, lại đem năm sinh. Sinh nguyệt. Sinh nhật. Sinh thì đổi thành địa chi giờ thìn xuống phía dưới bài bàn là được!

Đẩu số cao nhân tử Vân tiên sinh sáng tác thư” đẩu số luận nhân duyên” Trong có nhắc tới bộ phận này hắn cá nhân quan điểm, hứng thú nhân, cũng có thể đi xem!

[phi tinh khái niệm thập] phá toái hôn nhân điều kiện vi

Cung phu thê, cung mệnh, cung phụ mẫu, cung điền trạch làm ly hôn cần phải tham khảo điều kiện, bởi vì ly hôn là hủy đi cái này “Gia”. Cung tài bạch và phúc cung cũng có thể tham khảo.

Cung phụ mẫu là cung phu thê của cung điền trạch, là hôn nhân mà đến gia đình.

Cung tài bạch là cung phu thê của cung phu thê, chỉ kết hôn hậu chính mình

Chú: Mệnh làm thái cực điểm, khán tất cả sự cũng không thể ly khai cung mệnh.

[phi tinh khái niệm mười một] lộc, quyền, khoa, kị thuyết pháp

Cày bừa vụ xuân, làm cỏ mùa hè, thu hoạch vụ thu, đông giấu là thiên nhiên ta mọi người bất biến cách, cho nên ngày mốt thực vụ vận dụng lên:

“Lộc” : Ngũ hành thuộc mộc. Mùa xuân, sinh cơ vô hạn, mong muốn của thủy. Đại biểu sinh sôi, vui sướng, thông minh, hóa cát lành, mong muốn, tình cảm, phúc lộc, thanh nhàn, lười nhác, thỏa mãn, bắt đầu, nguyên nhân, tiền 〈 nhập tài hương 〉, xinh đẹp, tốt, lớn, nhiều.

“Quyền” : Ngũ hành thuộc hỏa. Mùa hè, hân quang vinh tráng thịnh, rắn chắc buồn thiu. Đại biểu cường tráng, ý đồ, vận động, tự tin, tự phụ, năng lực, quả đoán, ứng biến, chưa đủ, tốt, lớn, nhiều.

“Khoa” : Ngũ hành thuộc kim. Trời thu, thu hoạch 〈 sai ai ra trình diện thịnh mà chế diễn lễ giáo văn minh và pháp lệnh 〉. Đại biểu khoa cử, văn minh, tự hạn chế, văn chất, thư hương, quý nhân 〈 hóa lệ khí 〉, thanh tú, ôn nhu, tin tức, xa xưa, tinh xảo, vừa phải.

“Kị” : Ngũ hành thuộc thủy. Mùa đông, ngủ đông cất dấu, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại biểu thu liễm, trách nhiệm, nghĩa vụ, gánh vác, lao lực, nghĩa khí, tham, tăng, si, cố chấp, ưu đau khổ, nghiệp chướng, kết thúc, sửu, phôi, tiểu nhân, ít.

Chú: Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng tức thiên nhiên xuân, hạ, thu, đông của tượng. Thế gian tất cả nhân sự được mất, không rời thiên nhiên thiên thùy tượng.

Kể trên những… này quan niệm, là đến từ sinh Lương lão sư nhược du sáng tác, ở rể cỏ tính – phi tinh tử vi đẩu số một lá thư Trong!

[phi tinh khái niệm mười hai] mượn cung cần phải rõ ràng hóa xuất hóa nhập cung vị – trở về thái cực

Hết thảy mượn cung khán lục thân sự, phi hóa chỗ rơi cung vị phải trở về bản mệnh bàn cung vị giải thích, vị của “Trở về thái cực”.

Thí dụ như, huynh đệ hóa kỵ nhập phu thê, anh(chị) có thể giải thích Thành huynh đệ đối tình cảm chuyên chấp. Nếu như anh(chị) đem giải thích Thành huynh đệ Hóa kị nhập huynh đệ của hắn, đó là rối loạn phương hướng, thuyết cũng nói không rõ. Đồng loạt nam mệnh

Giao hữu tọa dậu có được thái dương hóa kỵ năm sinh, dĩ quý tham lang hóa kỵ nhập cung phúc đức phùng mệnh lộc. Nói giao hữu cố tình 〈 hóa kỵ năm sinh 〉 ta vô đề phòng 〈 mệnh lộc 〉, ta tương thiệt thòi lớn. Chuyển cung phúc đức canh thiên đồng hóa kỵ nhập điền trạch, có được phu thê cập tài bạch lưỡng giai bính hóa thiên đồng lưỡng lộc lai hội ở điền trạch. Đến đây tương dẫn phu thê cập tài bạch lưỡng giai trước sau bị cướp của ách.

Kì thực người này tằng nhân đổ lầm vào cái tròng mất tiền, cập nhật hậu lão bà giao hữu vô ý sinh ngoài giá thú tình, dẫn sói vào nhà mà chết dĩ ly hôn xong việc.

Lộc là phúc, thường kẻ khác cư an không được (không phải) nghĩ nguy, sở dĩ gặp nạn, đến đây tức nếu nói “Lộc tùy kỵ tẩu”.

Chú: Đến đây thiên làm Lương lão sư nhược du to lớn tác, cho nên tá dẫn thuật lai thuyết minh khái niệm.

[phi tinh khái niệm mười ba] ẩn dấu sinh mệnh bàn mười hai cung phía sau hoạt bàn tượng nghĩa

Tịnh bàn mười hai cung từng cung vị tượng nghĩa, là không thể vẹn vẹn  chỉ sinh chỉ một cung vị giải thích.

Thí dụ như: Mệnh tọa hóa kỵ năm sinh làm:

Nhất, “Ta” tính cách cố chấp, sở dĩ ta cả đời này hội có rất nhiều chuyện khán không ra, không bỏ xuống được, cố chấp, không sung sướng, tự cho là đúng, ghi chép ân oán, tham, tăng, si các loại chuyện phiền toái phát sinh. Đây chỉ là vây trứ dĩ “Ta” làm lập trường tác giải thích tượng nghĩa.

Nhị, dĩ giao hữu lập trường nói, mệnh làm “Giao hữu cung tật ách” ; giao hữu tật ách có được kị, giao hữu đương nhiên không sung sướng. Bởi vậy, hóa kỵ nhập mệnh của người bất luận ngoại duyên cho dù tốt, sợ rằng nhưng cứu là người tri kỷ hi, thường nhân hiểu nhau hậu trái lại tướng ly.

Tam, mệnh là “Tử nữ cung điền trạch”. Con cái mùi lớn lên, vui sướng tìm ta, ủy khuất cũng tìm ta; ta là bọn hắn hướng tâm và che chở cung vị. Sở dĩ hóa kỵ nhập mệnh của người, sợ rằng liên con cái duyên đô hội độ chênh lệch, bởi vì khi bọn hắn hội tự hỏi sau này, hội bởi vì ta cố chấp, bất hảo câu thông mà giảm thấp liễu tử nữ lực hướng tâm.

Tứ, mệnh là “Phu thê cung phúc đức”. Ta khiên hệ trứ hôn nhân hỉ nộ ái ố, sở dĩ hóa kỵ nhập mệnh của người, thường nhân cố chấp, bất hảo câu thông mà giảm thấp liễu phối ngẫu dung hợp lực. Trên đời thông thường: Bởi vì không biết mà kết hôn, bởi vì hiểu rất rõ mà ly hôn.

Đã ngoài đơn giản cử hóa kỵ nhập mệnh làm thí dụ, nó có thể dẫn phát quanh thân bao nhiêu sự? Bởi vậy, ẩn dấu sinh mệnh bàn mười hai cung phía sau có cực quảng đại 『 hoạt bàn 』 tượng nghĩa.

Chú: Đến đây thiên làm Lương lão sư nhược du to lớn tác, cho nên tá dẫn thuật lai thuyết minh khái niệm.

[phi tinh khái niệm mười bốn] đơn cung phi hóa tạp đàm quan

Phi tinh tử vi đẩu số cũng không chỉ một cung vị trình bày và phân tích, như phùng tha cung bay tới Tứ Hóa hoặc và tứ hóa năm sinh tương giao hội va chạm, tượng nghĩa tương khả năng sản sinh trọng đại biến dời.

Thí dụ như:

Cung mệnh hóa kỵ nhập cung tài bạch, biểu thị làm tài phí sức 〈 xung phúc đức, cho nên phí sức 〉.

Cung mệnh hóa kỵ nhập cung Nô bộc, thì tiếc là tình nặng nghĩa, luận tài thì làm tổn hại tài (xung huynh đệ – kho tài).

Cung điền trạch hóa kỵ nhập cung mệnh, là gánh nặng gia đình gánh vác.

Cung tử nữ hóa kỵ nhập cung mệnh, khiếm con cái trái.

Cung phu thê hóa kỵ nhập cung mệnh, tình cảm, hôn nhân trái.

Cung tài bạch hóa kỵ nhập cung mệnh: Làm tài lao lực.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung điền trạch, người đối diện đình hữu tình.

Cung phu thê hóa lộc nhập cung mệnh, khác giới duyên hảo.

Cung phụ mẫu hóa kỵ nhập cung mệnh, có được phụ mẫu trưởng bối thương yêu.

Mệnh kị cung nhập sự nghiệp cung: Chuyên nghiệp, chuyên chú.

Cung thiên di hóa kỵ nhập cung Nô bộc, bất thiện giao tế nghênh tiếp.

Sự nghiệp cung hóa lộc nhập cung tài bạch, lợi nhuận hảo.

Cung điền trạch hóa kỵ nhập cung tài bạch, làm theo khả năng đưa sinh.

Đã ngoài chỉ là đơn cung phi hóa tượng nghĩa, nhược phùng tha cung tọa có năm sinh kị có lẽ tự hóa hoặc cùng tha cung bay tới Tứ Hóa, kỳ tượng nghĩa khả năng sản sinh biến dời, nói cách khác, cũng không phải là chỉ là kể trên đơn cung tượng nghĩa phân giải dịch, mà là có cái khác của tượng nghĩa!

Thí dụ như:

Cung mệnh hóa kỵ nhập cung phu thê phùng tự Hóa kị (kị xuất), là ta chấp tình còn đối với phương dĩ mỏng đối đãi, như vô.

Cung phu thê hóa kỵ nhập sự nghiệp cung phùng hóa kỵ năm sinh, phu thê bất năng cộng đồng sự nghiệp.

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung tử nữ phùng hóa kỵ năm sinh, thì bất năng hợp bạn bè.

Cung mệnh hóa lộc nhập cung phúc đức phùng tự hóa lộc (lộc ra), mạn bất kinh tâm.

Tư cử đã ngoài hóa tượng, phán dẫn các vị năng lực đối sinh tượng nghĩa hiểu thêm rõ ràng!

Chú: Luận mệnh là 『 nhìn chung toàn cục 』 ước định, mà không phải dĩ bất luận cái gì chỉ một hóa tượng tức năng lực tác như đinh chém sắt kết quả luận, để tránh khỏi sai lầm sinh mà lệch tổng thể toàn bộ.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

【飞星概念一】禄随忌走-双忌

命宫坐生年禄,忌来-禄随忌走:

如为命、田宅两三方忌入命逢生年禄,是对人生的尽责付出,此单忌无破的禄随忌走,不应作凶论。如易以其它宫位的飞忌来入,但防有忧。

命宫自化禄,忌来-禄随忌走:

不论何宫飞忌来入,都将失去常态性的合谐。此禄随忌走,多属不平和而不能称吉。

命宫坐生年忌,禄来-禄随忌走

命宫坐生年忌为执性甚重,人生必多虑多恼,最喜福德三方飞禄来入,或可择善固执;其馀宫位飞禄来入,虽称为得,防失圆满。

命宫自化忌,禄来-禄随忌走:

不论何宫飞禄来入,都将失去常态性的合谐。此禄随忌走虽为我得,亦属不平和,故不属全吉。

注:禄随忌走是同宫中同星曜的禄、忌相逢,非同星曜不作此论。

命坐生年忌,忌来-双忌:

命宫坐生年忌为执性甚重,人生必多虑多恼。不论何宫飞忌来入,都将不平,或恐生恨,一无是处。

命宫化禄及化忌到夫妻宫-双忌:

命宫所化的禄与忌必不同星曜,此刻禄归禄、忌归忌,同时含藏两种不同象义。

命宫化忌到夫妻宫,夫妻宫自化忌-双忌:

乃我执情於婚姻而配偶以淡薄相待,有若无;或我遇异性的当下执情,但不恒常持久,但防经不起长时间考验。情

禄随忌走其义有二,可能加倍之损与加倍之得。是损是得,全视宫位之得失而定。

譬如,财帛禄入田宅逢生年忌,可能一买再买不动产。如若财帛禄入交友逢生年忌,则财一破又再破,怎麼死?笨死的!

如果我疾厄宫贪狼自化忌,而交友以贪狼禄飞入来会,为人家倒贴於我;易以交友宫贪狼自化忌,而疾厄以贪狼禄飞入而会,则是我热脸贴人冷屁股。或我疾厄宫贪 狼自化禄,而交友以贪狼忌飞入来会,则我有求必应、任人糟蹋;易以交友宫贪狼自化禄,而疾厄以贪狼忌飞入而会,则是我予取予求,不吃白不吃!

再举一列,譬如夫妻宫禄入命宫逢命宫自化忌,则来者我皆不拒不挑!

以上都是禄随忌走,是得是失全看所化之宫而定。唯自化忌逢禄入或自化禄逢忌入皆属不平和,常存於非常态状况。

【飞星概念二】双忌成立条件曜寅六

基本上当有双忌产生时就是凶,不可能负负得正,但是你必须要有一个观念,就是在什麼样的情况下变成双忌的。

产生双忌的情况有:

1、某宫位有生年忌,从另一个宫位又化忌来到这个宫位,就是双忌;如夫妻宫有生年忌,表示婚缘不顺,由於忌是冲对宫事业宫,所以也表示会因婚姻的不顺而影 响了工作,这时你的命宫又化忌到夫妻宫,就成了双忌,本命化忌到夫妻宫表示对另一半很在意也很关心,但是忌冲对宫就如上所述,因此这个双忌就可解释为婚缘 不好,好不容易结婚了又因太在意另一半,使得婚姻出了问题,进而严重的影响了工作,因此比单忌冲事业宫还惨,至於如何太在意另一半又为何婚缘不好要看是何 星化忌亦要以忌转忌才看的出来。

2、某宫位化忌到其它宫,而那宫又自化忌,如本命化忌到夫妻宫又夫妻宫自化忌,本命化到夫妻上面有解释,夫妻宫自化忌表示另一半以淡薄相待,有若无,而影 响了你的工作,所以就可解释为你很爱你的另一半,为她附出很多,但是她只爱自己而产生了婚姻上的问题,进而严重的影响了你的工作。

3、某宫有生年忌又自化忌,那以夫妻宫来看不就表示你的姻缘不顺,好不容易结婚了却娶到了一个不好相处的老婆,而严重的影响了工作,所以有上述的情况都会建议晚婚。天

但这都是指化忌到它宫而不是我宫,如果是我宫那就没那麼凶而是劳碌,如有生年忌在财帛,在财帛表示爱钱但赚钱不易,无福可享(因忌冲福德宫),这时命宫化 忌到财帛,就表示很有心赚钱且劳碌,两个一结合不就表示有心赚钱爱钱但是赚的很劳碌且无福可享,看到这里你就应该了解并不是绝对的凶,要看是忌是入我宫还 是它宫,若有化科可解忌之厄。

注:单忌之坐或冲,只要收敛守分,未必大坏於事!

【飞星概念三】大限、流年、流月、流日、流时为动盘

动盘解析是最令论命者头痛的地方。

论大限时,本命与大限两盘还算不复杂。论流年时,须顾及本命、大限与流年三盘。若论流月至流月以下是容易使人混乱了。

论命,首先掌控本命盘的优劣点定格局高低。而後论至大限动盘,观此限是得优或沾劣?以及看此大限命宫是踏原命何宫?此宫飞化是否三吉入或照我?忌是冲我还是我坐?大抵命三方「阳宫」得大限化三吉来坐是好,但还不如三吉来照的宽广流畅。而忌则反,坐忌胜於忌冲。

大抵田宅三方「阴宫」得大限四化飞入皆好,照是吉不入室或忌冲而散。命盘种类多不胜数,化象千变万化,须靠自己勤加体悟。

注:以上所论必须先明白大限所踏宫位的活盘象义,以定大限所化之「忌」是吉是凶。

【飞星概念四】结婚之象

结婚是大事,必然流年、大限、本命三盘有紧密相联结。不管是体〈本命〉应於用〈大限、流年〉或用归於体,都应有理可循。

看姻缘,就要先看你的夫妻宫,只有夫妻宫星是看不出什麼东西的,因为要结婚必须是双方都同意才能结婚,所以当夫妻宫化禄(缘)或化忌(份)到你的命宫、疾 厄、田宅(也就是跟你的人或身体有缘或黏在一起),那就表示有人想娶你或者想嫁给你,而这时你的命宫也化禄或化忌到夫妻宫或朋友宫(另一半的身体)那就表 示你们要结婚,当然若你的夫妻宫有生年忌或生年权,此时你若化禄或化忌到夫妻宫就不好了,那会像一个无底洞似的让你对你的另一半不停的付出,不过仍会结 婚,只是这样我会觉得你很可怜!

注:入疾厄、田宅结婚较大。

【飞星概念五】六亲所占宫位-孪生兄弟命宫分别字金

六亲所占宫位-孪生兄弟命宫分别:

命宫:我、次女、祖母、外祖父

兄弟宫:大哥、母亲、长女

夫妻宫:二弟、外祖母

子女宫:三弟、长子

财帛宫:四弟、次子

疾厄宫:五弟、三子

迁移宫:四子

交友宫:五姊

事业宫:四姊

田宅宫:三姊、曾祖父

福德宫:二姊、祖父

父母宫:父亲、十一弟、大姊、三女

长子占子女宫,次子则以财帛为命,三子疾厄...〈顺数〉长女则借兄弟为命宫,次女则借本命宫为命〈重叠〉,三女则借父母宫为命宫..〈逆数〉古中国人重男轻女,论女命〈祖母、母亲、姐妹、女儿〉皆借宫为用,准确性自是有折扣。

双胞胎命宫分别:假设此孪生兄弟为第一胎。那麼:此生辰命盘相同的孪生两兄弟,以应证过往诸事的方式,而决定此命盘为孪生两兄弟中,是倾向於何者之命?设 其状况符合老大,则老大占此命盘之命宫。而老二当居兄弟宫,论老二的事,就以兄弟宫立太极,以兄弟宫为老二的命宫,借宫论断。

【飞星概念六】流命飞化与本命结合相应於大限

流命和本命宫位相结合(取象),用大限作区隔。

流年命走到本命的福德宫、大限田宅宫,以本命和流年做天人合一来看,就是本命福德宫和流命合一,也就是说可能想做什麼事或是对什麼事有兴趣,再以地(大 限)做区别,也就是说要做的事或有兴趣的事是从家里头发生的,因坐生年科和忌,所以可能做的不是很顺利,托托拉拉不乾脆,然後看流年所化之禄及忌化至何 处,就可以知道想做的事情的前因後果了,一样也是以天人合一来看,以地做区别!

设如武曲化禄在兄弟流子,看的出可能跟谈恋爱有关,子女宫为桃花位兄弟宫为床位,刚好又是大限本命,因此看的出来是想发展跟性有关的恋情,但是化忌在财帛 流迁,以大限子女宫为区别回冲流命年,也就看的出来钱都为了感情花出去了,但因回冲,所以很明显的心都不在家中,以至於有很多事情都没有弄好;不过这亦有 可能是想跟兄弟朋友去投资什麼结果没有赚到钱

【飞星概念七】本宫自化

自化禄(禄出)、自化权(权出)、自化科(科出)、自化忌(忌出),皆有容易消散之象

自化禄与自化忌则必见其失,田宅自化禄逢交友飞忌来入〈同一星曜〉,是我禄遭劫。田宅自化忌逢交友飞禄来入〈同一星曜〉,虽友失我得,仍不免引发纠纷。

若易以田宅自化忌逢财帛禄入,我将耗财,甚或引家庭财务纷争。自化禄与自化忌於同一张命盘内不可多见,多见达五至六宫者,主此人个性意志反覆,多失原则,影响作为和成就。

自化权在少执性、失原则的状况下,亦恐虎头蛇尾或虚张声势。譬如,父母宫自化权,得理不饶人。但自化权少事理分明的执性。

注:禄因、忌果的消散是具伤害性。

【飞星概念八】自然生产的生辰是绝对性

自然生产的銮生兄弟,他们的命运却是不尽相同。如易以由他们父母的命盘来看,先出来的哥哥命占子女宫,弟弟则命占财帛宫,两者的命运当然不相同,是以「生辰非绝对性」!

早期妇女多需干活,孕妇临盆前的劳动常导致动胎气而提前生产,则此看似自然而非自然的生产时辰将使论命失准。现代人的动辄催生与剖腹产,绝对属不自然,类 此生辰论其命运亦将失准。尤其看好吉日良时的剖腹产,就能生出预期的贵子吗?如果能的话,日後岂不将有满街的陈水扁与王永庆?

人为因素过多的催生、剖腹,提早了出生的时辰,偏离本来的命格,无法论准。故论命需「自然生产」的原本时辰。设若人人皆找吉日良时剖腹产子,则人人皆生得贵子。那麼,将来不就成了满街的王永庆和陈水扁吗?谁来当市井小民?天下不乱也难!人为的「生产时辰」,是改变不了自然界既定的因果状态。

【飞星概念九】外国人或者出生排盘时辰

外国人或者在外国出生的人,常常让排盘者头痛不知道应该要换算成台湾时间或者用当地时间去排盘就我个人所知道以及验证外国人或者在外国出生的人,不应该将他换成毫无影响的台湾时间

譬如,在美国出生,就将生日时辰,阳历换成农历,再将生年.生月.生日.生时换成地支时辰下去排盘即可!

斗数高人紫云先生著作书」斗数论姻缘」中有提到这部分他个人观点,有兴趣的人,也可以去看看!

【飞星概念十】破碎婚姻的条件微

夫妻宫、命宫、父母宫、田宅宫为离婚必要参考条件,因为离婚是拆了这个「家」。财帛宫和福的宫亦可参考。

父母宫是夫妻宫之田宅宫,是婚姻而来的家庭。

财帛宫是夫妻宫之夫妻宫,指结婚後的自己

注:命为太极点,看一切事都不能离开命宫。

【飞星概念十一】禄、权、科、忌说法

春耕、夏耘、秋收、冬藏是大自然予人们的不变法则,故後天的实务运用上:

「禄」:五行属木。春天,生机无限,希望之始。代表生发、喜悦、聪明、祥和、希望、感情、福禄、清闲、懒散、满足、开始、原因、钱〈入财乡〉、美的、好的、大的、多的。

「权」:五行属火。夏天,欣荣壮盛、结实纍纍。代表强壮、企图、运动、自信、自负、能力、果断、应变、不满足、好的、大的、多的。

「科」:五行属金。秋天,收成〈见盛而制衍礼教文明与律令〉。代表科举、文明、自律、文质、书香、贵人〈化戾气〉、秀气、优柔、讯息、悠远、精致的、适中的。

「忌」:五行属水。冬天,蛰伏收藏、养精蓄锐。代表收敛、责任、义务、负担、劳碌、义气、贪、憎、痴、执著、忧苦、业障、结束、丑的、坏的、小的、少的。

注:两仪生四象,四象即大自然的春、夏、秋、冬之象。世间的一切人事的得失,不离自然界的天垂象。

上述这些观念,是来自於梁老师若瑜的著作,在草根性-飞星紫微斗数一书中!

【飞星概念十二】借宫须清楚化出化入宫位—回归太极

一切的借宫看六亲事,飞化的落点宫位必须归回本命盘的宫位解释,谓之「回归太极」。

譬如,兄弟忌入夫妻,你可以解释成兄弟对感情专执。如果你把它解释成兄弟化忌入他的兄弟,那是乱了方向,说也说不清的。 一例男命

交友坐酉得太阳生年忌,以癸贪狼忌入福德宫逢命禄。言交友有心〈生年忌〉我无防〈命禄〉,我将吃大亏。转福德宫庚天同忌入田宅,得夫妻及财帛俩皆丙化天同两禄来会於田宅。此将引夫妻及财帛俩皆先後被劫之厄。

实则此人曾因赌误入圈套失财,及日後老婆交友不慎生婚外情,引狼入室而终以离婚收场。

禄是福,常令人居安不思危,所以遭劫,此即所谓的「禄随忌走」。

注:此篇为梁老师若瑜之大作,故借引述来诠释概念。

【飞星概念十三】隐藏於命盘十二宫後面的活盘象义

静盘十二宫的每个宫位象义,是不能仅止於单一宫位的解释。

譬如:命坐生年忌为:

一、「我」个性执著,所以我这一辈子会有很多事情看不开、放不下、固执、不快乐、自以为是、记恩怨、贪、憎、痴等种种麻烦事发生。这只是围著以「我」为立场作解释的象义。

二、以交友的立场言,命为「交友的疾厄宫」;交友疾厄得忌,交友当然不快乐。因此,忌入命的人不论外缘再好,恐怕仍究是知己者稀,常因相知後反而相离。

三、命是「子女的田宅宫」。小孩未长大,快乐找我,委屈也找我;我是他们向心和庇护的宫位。所以忌入命的人,恐怕连小孩缘都会较差,因为当他们会思考以後,会因为我的固执、不好沟通而减低了子女的向心力。

四、命是「夫妻的福德宫」。我牵系著婚姻的喜怒哀乐,所以忌入命的人,常因固执、不好沟通而减低了配偶的融合力。世上常见:因为不了解而结婚,因为太了解而离婚。

以上简单的举忌入命为例,它可以引发周边多少的事?因此,隐藏於命盘十二宫後面有极广大的『活盘』象义。

注:此篇为梁老师若瑜之大作,故借引述来诠释概念。

【飞星概念十四】单宫飞化杂谈官

飞星紫微斗数绝非单一宫位的论述,如逢他宫飞来的四化或与生年四化相交会碰撞,象义将可能产生重大变易。

譬如:

命宫忌入财帛宫,表示为财劳心〈冲福德,故劳心〉。

命宫忌入交友宫,则惜情重义,论财则为损财(冲兄弟-库财)。

田宅宫忌入命宫,是家累负担。

子女宫忌入命宫,欠小孩债。

夫妻宫忌入命宫,感情、婚姻债。

财帛宫忌入命宫:为财劳碌。

命宫禄入田宅宫,对家庭有情。

夫妻宫禄入命宫,异性缘好。

父母宫忌入命宫,得父母长辈疼爱。

命忌宫入事业宫:敬业、专注。

迁移宫忌入交友宫,不善交际迎逢。

事业宫禄入财帛宫,利润好。

田宅宫忌入财帛宫,量力而为的置产。

以上只是单宫飞化的象义,若逢他宫坐有生年忌或者自化或与他宫飞来的四化,那其象义可能产生变易,也就是说,并非只是上述单宫的象义解译,而是有其他之象义!

譬如:

命宫忌入夫妻宫逢自化忌(忌出),是我执情而对方以淡薄相待,有若无。

夫妻宫忌入事业宫逢生年忌,夫妻不能共同事业。

财帛宫禄入子女宫逢生年忌,则不能合夥。

命宫禄入福德宫逢自化禄(禄出),漫不经心。

兹举以上化象,盼引各位能对於象义更加明白清楚!

注:论命是『纵观全局』的评估,而不是以任何单一化象即能作斩钉截铁的结果论,以免失之於以偏概全。

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button