Tử vi

Phi tinh mạn đàm 24: Luận tai nạn xe cộ

Mọi người đều biết cung Thiên Di có thể đoán biết được có thể có tai nạn xe cộ, nhưng cũng chỉ là ước đoán không thể nói là đúng 100% được. Ở đây ta cũng thảo luận một chút phương pháp phi tinh để các “đại gia” tham khảo một chút.

Cung Thiên di phi hóa kỵ nhập cung Điền trạch xung cung Tử nữ, sẽ có phát sinh khả năng tai nạn xe cộ, hơn nữa còn là người ta lái xe va chạm người.

Trái lại, cung Tử nữ phi hóa kỵ nhập Thiên di xung cung Mệnh, tai nạn xe cộ, người ở giữa là ngươi sẽ bị va chạm.

Bạn đang xem: Phi tinh mạn đàm 24: Luận tai nạn xe cộ

Bị cái gì va chạm, sẽ sử dụng tinh tình (tính chất tinh đẩu) nhé.

Nói ví dụ, là Cự môn hóa kỵ, chính là do xe tải va chạm.

Nếu có sao Phá quân ở Thiên di, liền có thể là cấp xe container va chạm. (đây cũng không phải là nói giỡn)

Nếu như sao Phá quân và Văn khúc đồng độ mà là Văn khúc Hóa kỵ, vậy sẽ phải rất nhỏ nhé!

Nếu như là sao Văn xương Hóa kỵ, cũng chỉ là do xe đạp hoặc máy xe nhỏ va chạm thôi.

Tiện thể nhắc tới, nếu như là luận Đào hoa, cung Tử nữ phi kỵ xung Mệnh, chắc là sẽ không có đào hoa.

Ghi chú thêm:

Ở trên có nói nếu cung Thiên di có:

  • Phá quân Hóa Kỵ thì là cấp xe container va chạm
  • Cự môn hóa kỵ, chính là do xe tải va chạm
  • Văn khúc Hóa kỵ, vậy sẽ là xe rất nhỏ

Nếu bạn nào đọc sách Tứ Hóa Phái tập 1 của tác giả Nguyễn Anh Vũ có đặt thứ tự sức mạnh phi hóa của sao hóa theo thứ tự:

“Tử vi, Thiên phủ > Thái dương, Thái âm > Vũ khúc > Thất sát, Phá quân, Tham lang > Thiên cơ, Liêm trinh, Thiên lương, Thiên đồng, Thiên tướng, Cự môn > Văn xương, Văn khúc, Tả phụ, Hữu bật”

Cái này rất logic với bài viết.

Trong Tứ hóa phái thì phi hóa hiểu như là khái niệm Vector mà ta học ở cấp 3 (tương đương khái niệm Lực trong vật lý)

Vector = Hướng (gồm phương và chiều) và độ lớn (hay độ dài)

Lực = Hướng + cường độ lực

Với Phi hóa thì Hướng (phi hóa từ cung nào tới cung nào). Còn cường độ thì đa phần là giấu kín. Trong sách Tứ hóa phái có hướng dẫn phương pháp xác định bằng sắp xếp thứ tự sao hóa như trên, một số lưu phái sử dụng Cục để đánh giá cường độ phi hóa.

Cường độ phi hóa rất quan trọng. Vì lý thuyết là Hóa Kỵ nhập Tha Cung sẽ xung hại Ngã Cung. Nhưng có chắc không? Chắc hay không chắc thì phải xác định cường độ của phi hóa mới ước đoán được.

(Cửu Thiên Phi Tinh – Phù Cừ Cổ Học dịch và bình chú)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phi tinh mạn đàm 24: Luận tai nạn xe cộ

Mọi người đều biết cung Thiên Di có thể đoán biết được có thể có tai nạn xe cộ, nhưng cũng chỉ là ước đoán không thể nói là đúng 100% được. Ở đây ta cũng thảo luận một chút phương pháp phi tinh để các “đại gia” tham khảo một chút.

Cung Thiên di phi hóa kỵ nhập cung Điền trạch xung cung Tử nữ, sẽ có phát sinh khả năng tai nạn xe cộ, hơn nữa còn là người ta lái xe va chạm người.

Trái lại, cung Tử nữ phi hóa kỵ nhập Thiên di xung cung Mệnh, tai nạn xe cộ, người ở giữa là ngươi sẽ bị va chạm.

Bị cái gì va chạm, sẽ sử dụng tinh tình (tính chất tinh đẩu) nhé.

Nói ví dụ, là Cự môn hóa kỵ, chính là do xe tải va chạm.

Nếu có sao Phá quân ở Thiên di, liền có thể là cấp xe container va chạm. (đây cũng không phải là nói giỡn)

Nếu như sao Phá quân và Văn khúc đồng độ mà là Văn khúc Hóa kỵ, vậy sẽ phải rất nhỏ nhé!

Nếu như là sao Văn xương Hóa kỵ, cũng chỉ là do xe đạp hoặc máy xe nhỏ va chạm thôi.

Tiện thể nhắc tới, nếu như là luận Đào hoa, cung Tử nữ phi kỵ xung Mệnh, chắc là sẽ không có đào hoa.

Ghi chú thêm:

Ở trên có nói nếu cung Thiên di có:

  • Phá quân Hóa Kỵ thì là cấp xe container va chạm
  • Cự môn hóa kỵ, chính là do xe tải va chạm
  • Văn khúc Hóa kỵ, vậy sẽ là xe rất nhỏ

Nếu bạn nào đọc sách Tứ Hóa Phái tập 1 của tác giả Nguyễn Anh Vũ có đặt thứ tự sức mạnh phi hóa của sao hóa theo thứ tự:

“Tử vi, Thiên phủ > Thái dương, Thái âm > Vũ khúc > Thất sát, Phá quân, Tham lang > Thiên cơ, Liêm trinh, Thiên lương, Thiên đồng, Thiên tướng, Cự môn > Văn xương, Văn khúc, Tả phụ, Hữu bật”

Cái này rất logic với bài viết.

Trong Tứ hóa phái thì phi hóa hiểu như là khái niệm Vector mà ta học ở cấp 3 (tương đương khái niệm Lực trong vật lý)

Vector = Hướng (gồm phương và chiều) và độ lớn (hay độ dài)

Lực = Hướng + cường độ lực

Với Phi hóa thì Hướng (phi hóa từ cung nào tới cung nào). Còn cường độ thì đa phần là giấu kín. Trong sách Tứ hóa phái có hướng dẫn phương pháp xác định bằng sắp xếp thứ tự sao hóa như trên, một số lưu phái sử dụng Cục để đánh giá cường độ phi hóa.

Cường độ phi hóa rất quan trọng. Vì lý thuyết là Hóa Kỵ nhập Tha Cung sẽ xung hại Ngã Cung. Nhưng có chắc không? Chắc hay không chắc thì phải xác định cường độ của phi hóa mới ước đoán được.

(Cửu Thiên Phi Tinh – Phù Cừ Cổ Học dịch và bình chú)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button