Tử vi

Phi tinh tử vi đấu sổ tinh diệu cách cục ba la mật

Bản dịch:

Phi tinh tử vi đẩu số cây mít

[phi tinh đấu sổ tinh diệu cây mít]

Tử vi tinh hệ

Bạn đang xem: Phi tinh tử vi đấu sổ tinh diệu cách cục ba la mật

Tử vi: Hay hoàng đế, hồi tưởng một chút lịch sử.

Ngũ hành: Kỷ thổ

Hóa khí: Tôn, làm quan lộc chủ, có giải trừ ách, kéo dài thọ, chế hóa công.

Ưa: Ngôi sao may mắn tướng tá, phụ bật, thiên tướng, xương khúc, khôi việt, lộc tồn.

Tượng: Cao to, tôn quý, trang nhã.

Nhân: Tổng thống, ông chủ, hiệu trưởng, chủ quản, quản lí, người lãnh đạo vật, lão sư.

Địa: Nhà nước bộ phận then chốt, cao to kiến trúc, khách sạn lớn, ẩm ướt của đất.

Vật: Trân quý vật như hột xoàn.

Bản thân: Đầu, não.

Nhan sắc: Tử sắc.

[tử vi tinh nhập cung mệnh thì tính tình]

Tử vi tộc cùng hắn người hỗ động thường thường nhu (có thể tưởng) yếu xuyên thấu qua bên thứ ba lai ở giữa xử lý, vãng chỗ tốt tưởng, là mượn lực sử lực, suy nghĩ chu đáo, năng lực trao quyền cho hắn nhân hành sự, có rộng thùng thình bao dung người đó cách tính chất đặc biệt, thế nhưng, từ một cái góc độ khác khán, đã có không dám hoặc không muốn trực tiếp mặt đối với chuyện (kháng áp tính thấp), vô pháp lập tức giải quyết vấn đề (kéo dài) tính chất đặc biệt, có thôi ủy trút trách nhiệm, không dám dũng sinh nhâm sự trốn tránh cá tính. Ngoài ra, tử vi tộc có “Dĩ ta vi tôn” lòng của thái, cho rằng người khác đối với ta phục vụ và kính dâng đều là chuyện đương nhiên, bình thường có “Người người cho ta” tìm cách.

Khiêm cung lễ độ, trung hậu bất túc, tự phụ, bên tai mềm, vô chủ sai ai ra trình diện, lòng tự trọng cường, thiện chủ tể hiệu lệnh, bất thiện chủ trương, chỉ tinh thì không nói nhiều, nhưng tiếp xúc hậu hội chậm rãi mà nói.

Nhập lục thân cung: Cai lục thân hiển quý.

Nhập tật ách: Tính khí. Và đào hoa tinh đồng cung: Tung dục, tử vi ┼ tham lang → thận hư. Tử vi ┼ hồng loan hoặc thiên hỉ → nữ tính thời gian hành kinh không chính xác, bạch đái, hoặc tử cung có bệnh. Cũng chủ đầu hoặc não, chú ý cao huyết áp cập bệnh nhà giàu.

Nhập thiên di: Ra ngoài cách. (cung thiên di bỉ cung mệnh hảo người đều là ra ngoài cách. )

Nhập quan lộc: Người lãnh đạo vật.

Nhập tài bạch: Bất thiện quản lý tài sản, nhưng là xử lý tài vật cao thủ.

Nhập điền trạch: Gia phụ cận có nhà nước bộ phận then chốt, cao tầng kiến trúc, tử tham là thanh sắc nơi.

Nhập phúc đức: Kiếp trước tu vi không sai, kiếp đắt quá nhân. Ngồi một mình thì quen biết khắp thiên hạ, tri tâm không có mấy nhân.

Nhập 12 cung

Nhập tử ngọ:

Tử vi cư tử → cực hướng ly minh cách.

Tử vi cư ngọ → cực cư ly minh cách.

Phú nói: Tử vi cư ngọ vô hình kị, giáp đinh kỷ mệnh chí công khanh.

Tử vi cư tử ngọ, khoa lộc quyền chiếu nhất kỳ.

Tử ngọ là trời địa vị: Tử vi cư tử ngọ, canh rõ ràng năng lực lãnh đạo.

Tử vi ┼ tham lang → cực cư mão dậu cách →”Đào hoa phạm chủ” hoặc nên xuất gia.

Phú nói: “Cực cư mão dậu, kiếp không Tứ Sát, đa số thoát tục của tăng.”

Tử tham nhập mệnh → thận hư. Tướng mạo không sai, phòng sắc nan; nữ tính gia sát tinh, chú ý tình cảm tranh cãi.

Tử tham ở dậu cách cục so sánh mão cung cao, tài năng ở trên thương trường tranh nhỏ nhoi.

Đây là một loại khác tử tham cách,

Mệnh: Tử phá xương khúc. Quan: Liêm tham. Tài: Vũ khúc.

Mệnh can kỷ, khiến cho quan lộc tham lang hóa quyền, cung Quan lộc can quý hóa phá quân phi hóa lộc nhập mệnh, mệnh và quan tương liên, bản mệnh bàn không chỉ có là tử đặc biệt cũng tử tham cách, liêm đặc biệt.

Tử vi ở thìn tuất xấu vị

Tử vi ở xấu vị → và phá quân đồng cung.

Phá quân đối cung thiên tướng → mặt mày hốc hác tại nơi điều cung tuyến, tương đối phản bội; nhất là thìn tuất xấu vị tối phản bội:

Nhập mệnh thiên → người này phản bội.

Nhập huynh giao hữu → bằng hữu phản bội, ta cũng sẽ phản bội.

Nhập phu quan → ta phản bội; phu thê tuổi tác chênh lệch đại.

Nhập tử điền → tử nữ phản bội cập đối phòng địa sản chỗ để ý thượng.

Nhập tài phúc → kiếm tiền hoặc xử lý tài vụ thượng phản bội.

Phụ tật → cha mẹ tư tưởng hoặc văn chương của ta so sánh phản bội.

Thư viết: Phá quân ở thìn tuất xấu vị, chủ vi thần bất trung, là tử bất hiếu.

Phản bội → thích đột phá truyền thống, năng lực thành công cũng có địa vị cao.

Phú nói: Tử phá xấu vị cung, quyền bổng lộc và chức quyền tam công.

Tử phá → làm theo ý mình, quyết giữ ý mình, tự cho là đúng, lý tưởng quá cao, nhạc cao ít người hoạ, cuối cùng tan rã trong không vui; đối thích nhân sự vật địa hội bất kể tâm huyết, bất kể được mất, toàn bộ nỗ lực, trái lại bất tiết nhất cố.

Phòng tham ô, trông coi tự đạo. Tình cảm tuổi tác chênh lệch đại hoặc tình cảm vỡ tan hiện tượng.

Tử phá của tài → đại lai một đi không trở lại. Không đem tiền đương tiền khán.

Tử tướng → thụ đối cung phá quân ảnh hưởng, nỗi lòng biến hóa khoái mà lại đại, làm việc tâm tình hóa. Ưa cắt vào ngôn ngữ, hoặc người khác nói chuyện đáo phân nửa, tự cho là mình biết hết đạo nhân nói nội dung.

Tử vi nhập dần thân tị hợi

Nhập dần thân; cùng trời phủ đồng cung; Thiên phủ trang trọng.

Thiên phủ mậu thổ, thuần dương; Tử Phủ đồng cung quyền lệnh rất nặng, giống nhau sẽ không cả đời làm thuê sinh nhân, cho dù yếu quán ven đường, cũng muốn mình làm ông chủ. Người này nói chuyện như ngoại giao ứng đối, cho dù rất khách khí, cũng có quyền uy tính. Nên kết hôn muộn.

Nhập tị hợi; tử sát đồng cung; thất sát là vội vàng xao động.

Không thích bị người ước thúc, không nói lời nào, TenTen bản trứ mặt, hình như người khác khiếm hắn bao nhiêu tiền dường như.

Nữ mệnh gặp của, kỳ phối ngẫu đa sợ vợ.

Thiên cơ tinh:

Chạy máy, cơ linh, động cơ, linh cơ khẽ động, gặp thời ứng biến, nhạy bén, cơ mưu, cơ linh, ăn ý, cơ hội, xảo trá, thần cơ diệu toán, cơ khí, máy móc, máy xe, máy bay, máy vi tính.

Ngũ hành: Ất mộc. Hóa khí viết thiện, Hóa kị viết ác, chủ tư tưởng và trí tuệ, huynh đệ chủ, tôn giáo tinh.

Thiên cơ: Trục, là động tinh, động não gân.

Thiên cơ Hóa kị: Hao tổn tâm trí, suy nghĩ thắt.

Thiên cơ Hóa kị; tứ chi tàn chướng, nguyên nhân gây ra vu thần kinh hệ bị hao tổn. (và văn khúc đồng cung Hóa kị quá mức)

Thiên cơ: Bố thí tinh, Hóa kị thì, ứng với đa bố thí bằng không tiền tài dễ bị đảo.

Thiên cơ gia Hóa kị: Thang lầu, ưng cái cập tai nạn xe cộ.

Thiên cơ ┼ âm sát: Phù chú. Ở cung Quan lộc ưa quan nghiên cứu phù chú.

Thiên cơ ngồi một mình cư mệnh: Thiên hướng động não gân; nhược cư thiên, thì thiên hướng tứ chi động.

Chủ: Động não, phân tích, kế hoạch, người nhiều mưu trí.

Ý tưởng: Tôn giáo, trí tuệ, biến động.

Nhân: Nghiệp vụ, bí thư, phụ tá, linh môi, vận động viên, tôn giáo nhân sĩ.

Địa: Âm miếu, bên lề đường, viên hoàn biên.

Vật: Máy xe, xe có rèm che, bánh răng.

Bản thân: Gân cốt, tay chân, hệ thần kinh.

Tính tình: Có co dãn, tửu lượng không sai; nhập mệnh thì, cá tính phi thường mẫn cảm, giác quan thứ sáu rất mạnh, đối rất nhiều chuyện phát sinh hứng thú, là hiếu học người, thông minh, cơ trí, khéo đưa đẩy vừa hiền hoà, thức thời, ăn nói nhã nhặn, giao tế trường tài.

Khuyết điểm: Thích chõ mũi vào chuyện người khác, gấp gáp, đa học mà không tinh. Hóa kị thì, dễ đứng núi này trông núi nọ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, trước khi cưới đào hoa không ngừng, hôn hậu ưa tại ngoại dính hoa nhạ cây cỏ. Thiên cơ tọa mệnh, thái dương ở cung phu thê, nhược thái dương Hóa kị, hoặc bị chiếm đóng cung, vô luận nam nữ, đối hôn nhân bất lợi, phu thê bình thường khóe miệng.

Thiện động não không thích hợp thể lực công tác, ứng với dĩ kiến thức chuyên nghiệp mưu sinh, như xí hoa, thiết kế hoặc can thiệp tính công tác, thành tựu sẽ khá cao. Động não, như cung tài bạch tinh diệu tổ hợp không tốt, dễ biến thành trí tuệ hình của kinh tế phạm hoặc gạt tài hoặc lục hợp màu tổ đầu.

Thiên cơ là dịch mã, tính thiện thay đổi, chủ chức nghiệp, hoàn cảnh biến động đại, như chức nghiệp thường thay đổi, nơi ở thường dọn nhà chờ.

Nhập mệnh: Thông minh, cơ mưu giỏi thay đổi, đa tài đa nghệ.

Nhập mệnh thiên huynh giao hữu, người ngoài xử sự rất có một bộ, Hóa kị thì, khiếm huynh đệ trái.

Nhập huynh: Huynh đệ trong có thiên cơ tính chất. Như thông minh, cơ trí, đa tài đa nghệ.

Hóa lộc thì, thiên cơ tính chất tăng cường, huynh đệ trung tâm có ý nghĩ đặc biệt người tốt; hóa quyền thì giữa huynh đệ đa tranh chấp.

Nhập phu: Phối ngẫu có thiên cơ của tính chất, hoặc tuổi tác soa cự đại. Phối ngẫu suy nghĩ động nhanh hơn, thông minh.

Hóa kị thì, gia đình đa tranh cãi, phối ngẫu thần kinh đặc biệt suy nhược, tôi ngày xưa thường là phối ngẫu hao tổn tâm trí. Hóa quyền, gia đình đa phân tranh.

Nhập tử: Tử nữ có thiên cơ tính chất. Tử nữ đa thông minh.

Hóa kị, tử nữ thần kinh đặc biệt suy nhược, cách cũ là tử nữ phiền não.

Nhập tài: Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kháo trí tuệ cập hai tay kiếm tiền, thích hợp tiền mặt sinh ý hoặc quay vòng khoái ngắn kỳ đầu tư.

Tiền tài lưu thông tính đại, tài lai tài khứ, đi vận thiên cơ ở tài bạch, có quay đầu lại thốn của hiện tượng. Huynh đệ tài.

Chúng sinh tài. Tài là chúng sinh, bất khả mở ra khoản công ty.

Nhập tật: Gan cập thần kinh não vấn đề. Nhược ở huynh giao hữu tuyến, biểu tay chân thần kinh vấn đề.

Nhập thiên: Ngồi không yên, chạy tới chạy lui, nên vãng xa xa phát triển.

Hóa lộc, kiếm tiền phần nhiều là huynh đệ bằng hữu.

Nhập nô: Chú ý mình có hay không thường thay lão bản, hoặc công ty nhân viên lưu động tính đại.

Nhập quan: Thích hợp biến động tính giác đại công tác, Hóa kị thì là nhân viên kỹ thuật, không thích hợp tọa bàn công tác.

Nhập điền: Hội thường dọn nhà, trong nhà dễ có tranh chấp, nhất là Hóa kị thì canh nghiệm. Nên ở bên lề đường hoặc viên hoàn biên.

Trong nhà người ta lui tới như nước chảy, Hóa kị thì, thường là trong nhà đại chuyện nhỏ hao tổn tâm trí. Nhược giá trị đại hạn, đến đây đại hạn đặc biệt là trong nhà phiền não.

Nhập phúc: Suy nghĩ nhiều hình chính là nhân vật, Hóa kị càng sâu, có thể nghiên cứu Phật học.

Nhập phụ: Phụ mẫu thần kinh não đặc biệt suy nhược, Hóa kị thì quá nặng, tôi ngày xưa thường vì cha mẹ hao tổn tâm trí. Phụ mẫu quản giáo tử nữ nghiêm ngặt.

Thiên cơ ở tử ngọ ─ thạch trung tâm ẩn ngọc cách.

Mệnh tọa tử ngọ, tam phương tứ đang có tam hóa cát người là cường.

Cổ viết: Cự môn tử ngọ lộc quyền khoa, thạch trung tâm ẩn ngọc phúc thịnh vượng.

Ưu điểm: Năng lực phát huy tài trí mẫn tiệp, lợi cho khẩu tài là sự nghiệp, ngoại, nghiệp vụ, luật sư chờ đều có thể có tốt đẹp chính là biểu hiện. Khuyết điểm là năm mới nhất định khổ cực.

Cung mệnh can mậu khiến cho thiên cơ ở đối cung thiên di Hóa kị, là bắn ra kị.

Mệnh tọa cự môn cư ngọ cung, tọa hóa quyền năm sinh, can cung mậu bắn ra kị đáo đối cung thiên di thiên cơ, nói rất bá đạo, đến đây cách quyền kị bá đạo nhất. Nhưng tuyệt đối không thể có lộc và khoa đồng cung.

Mệnh tọa dần, can cung canh, đối cung thiên di thiên đồng thiên lương.

Đại hạn đi hợi cung, kỷ can tứ hóa vũ tham lương khúc. Văn khúc Hóa kị nhập quan xung phu, đến đây đại hạn có chuyện. Nhìn nữa đại hạn phu thê.

Đại hạn phu thê đinh dậu cung, đinh can tứ hóa âm cùng cơ cự, đại hạn phu thê cự môn Hóa kị xung bản mệnh phu thê.

Cự môn là quan niệm, cãi nhau tinh. Văn khúc là tình cảm tinh.

Thiên cơ ở mão dậu ─ cơ cự đồng cung → bất lợi hôn nhân.

Nữ mệnh cốt tủy phú nói : Cự môn thiên cơ là phá đãng.

Bất luận nam nữ mệnh đối tình cảm bất lợi.

Cự cơ nhập mệnh ─ cung phu thê là nhật nguyệt đồng cung, cung phu thê không thích hợp động, lưỡng khỏa động tinh đồng cung, canh đột hiển không an định hiện. Quyền kị cũng đại diện chuyển động.

Phú nói: Cự cơ đồng cung, công khanh vị. Tiên phá đãng hậu vị chí công khanh.

Nữ mệnh có tài hoa, tiểu cây ớt.

“Cơ cự hóa dậu (kị) cách” : Thiên cơ, cự môn ở mão, dậu đồng cung, phùng Hóa kị xưng của. Trọng điểm ở Hóa kị.

Lâm dương cảng mệnh bàn.

“Đổi vị thiên cơ cự diệu quá, hóa hung khổ cực thụ bôn ba, tâm cao ý dũng chưa từng nghỉ, hóa ngữ vô tình cú cũng ngoa.”

Cự cơ cùng lâm cách ─ mão cung mạnh hơn dậu cung.

Trải qua nói: Cự cơ ở mão, trước tiên lui tổ rồi sau đó tự hưng.

Cự cơ ở dậu, dù có tài quan cũng không quang vinh.

Ất năm sinh ra, thiên cơ ất mộc hữu thiên cơ tứ hóa của hóa lộc cập cự môn thủy tướng sinh, lộc tồn đất lai bồi, là cực phẩm của quý cách. Dậu cung thì là mộc tử thủy bại nơi.

Ưu điểm; nghiên cứu tâm cường, có thể tập được nhất nghệ tinh, có khẩu tài và tài hùng biện, suy nghĩ biến hóa khoái, trung niên sau này phát đạt.

Khuyết điểm: Năm mới khổ cực bôn ba, cố tính cố chấp, tự cho là, dễ trêu chọc thị phi, dẫn phát phiền phức, nhược kế thừa tổ nghiệp tất phá hết hậu kháo kỷ lực tự nghĩ ra người, tài năng phát đạt, ở mệnh ở phu, hôn nhân không đẹp mãn, tình cảm phức tạp, tơ tình nan để ý.

Thiên cơ ở thìn tuất ─

Thiên cơ (thiện), thiên lương (ấm) ở mệnh hoặc thiên, “Thiện ấm triều cương cách”. Thiện ấm triều cương, nhân từ dài, dụng suy nghĩ đi trợ giúp người khác.

Người này thông minh cơ trí, tâm địa thiện lương, khẩu tài cũng tốt, mọi việc năng lực xử lý tận thiện tận mỹ. Khuyết điểm là trước phải quá trình trắc trở, mới có thể thành công. Nhược phùng thiên không cướp, lúc tuổi già nên tín tôn giáo.

Đến đây cách bất lợi nữ mệnh, tố chất thần kinh, ưa để tâm vào chuyện vụn vặt, tâm loạn như ma, không thích hợp tảo hôn.

“Cơ lương thiện đàm binh” : Cơ biết, thông, có bày ra, năng lực phân tích. Thiện đàm binh, cho nên nên phụ tá nhân tài, không thể làm người cầm đầu.

Cơ lương ở xấu vị ngồi đối diện

Thiên lương ở xấu, thiên cơ ở vị, thì là nhật nguyệt tịnh minh cách, thềm son quế trì cách, ngay hôm đó tị nguyệt dậu cách. Nhược thiên cơ ở mệnh, thì cung thiên di là nhật tị nguyệt dậu cách, là ra ngoài cách.

Thềm son ─ thái dương; quế trì ─ ánh trăng.

“Nhật nguyệt tịnh minh cách” : Thái dương Thái âm cùng thủ vị cung.

“Nhật nguyệt bức tường cách” : Nhật nguyệt tịnh minh cách rơi cung điền trạch.

Nhược thiên lương cư cung điền trạch nhật nguyệt tịnh minh ngày nguyệt bức tường cách, người này điền trạch là sản nghiệp tổ tiên.

Nhật nguyệt cư điền trạch nhật nguyệt tịnh minh ngày nguyệt bức tường cách, điền trạch là chính nỗ lực đả biện đoạt được. Có hay không sản nghiệp tổ tiên, khán cung điền trạch và tứ hóa.

Nhật tị nguyệt minh cách” : Cung mệnh ở xấu, thiên lương tọa mệnh, thì thái dương ở tị, Thái âm ở xấu. Nhật nguyệt ở mệnh tam phương, là “Nhật nguyệt tịnh minh” “Nhật tị nguyệt dậu cách”.

Phú nói: Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng sinh nghiêu điện.

Thơ viết: Nhị diệu thường minh chính được trung tâm, tài hoa thanh thế định anh hùng, niên thiếu tế được phong vân hội, nhảy Thiên Trì liền long.

Ưu điểm: Tâm địa thiện lương, quang minh lỗi lạc, xử sự có một bộ.

Xấu, giờ Tỵ sinh ra, văn xương, văn khúc ở tị cung hội thái dương sinh quan lộc, có lợi sinh con đường làm quan.

Khuyết điểm: Giáp sinh ra, thái dương Hóa kị, sự nghiệp có thị phi, mắt cũng có tâm bệnh. Đến đây cách phùng dương đà hội chiếu, đa khắc song thân, Hóa kị cũng thế.

Nhật nguyệt bức tường cách: Mệnh ở tuất, phá quân tọa thủ, nhật nguyệt nhất định ở xấu thủ cung điền trạch; cung mệnh ở thìn, nhật nguyệt nhất định ở vị thủ cung điền trạch.

Nhược tử vi ở vị tọa mệnh, Thái âm ở tuất thủ điền trạch, thái dương ở thìn chiếu điền trạch, là nhật nguyệt tịnh minh cách. Thái dương ở thìn tị, Thái âm ở dậu tuất, đều có thể xưng là “Nhật nguyệt tịnh minh cách”.

Ưu điểm: Suốt đời tương có thật nhiều bất động sản.

Khuyết điểm: Thìn cung không thích nhập hỏa linh; tuất cung không thích nhập xương khúc.

Cần phải phòng đào hoa.

Thiên cơ ở dần thân

── và Thái âm đồng cung.

Tứ mã địa ─ dần thân tị hợi, sở hữu tinh diệu ở tứ mã địa, đều có động ý.

Sao dịch mã ── thái dương, Thái âm, thiên cơ.

Thái dương → dương động. Thái âm → âm động, sông nhỏ lẳng lặng thảng trứ. Thiên cơ → như trục động.

Cơ âm → xinh đẹp tổ hợp, văn tĩnh sâu thẩm, có chuyện không được đầy đủ thuyết, có đau khổ không được đầy đủ tố; ở dần thân đào hoa là xa địa đào hoa. Thường chạy xa địa hoặc xuất ngoại, có đào, hoặc nhân duyên hảo.

Nhập phu thê: Hai vợ chồng hoặc trải qua ái tình trường bào, hoặc cố hương cách xa nhau khá xa, có lẽ hai người đều có.

Cơ âm nhâm một viên Hóa kị thì, chú ý sưu thuế vấn đề.

Cơ âm ở dần thân ─ tiêu chuẩn “Cơ nguyệt cùng lương” cách. Cơ âm tọa mệnh ─ thiên đồng ở tài, thiên lương ở quan.

Phú nói: “Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân.” “Cơ âm xương khúc đồng cung sinh dần, nam làm người ở từ nữ là xướng”.

“Cơ nguyệt cùng lương cách” ─ bốn sao tụ họp ở mệnh, tài, quan.

Ưu điểm:

1. Thiên đồng, Thái âm sinh tử hoặc ngọ, xí hoa lực, hòa hợp lực, phân tích lực chờ tam cường, nhất lưu phụ tá nhân tài. Cung mệnh ở thìn hoặc ở tuất, cơ lương tọa mệnh, cũng “Thiện ấm triều cương” cách.

2. Thiên cơ, Thái âm đồng cung sinh dần hoặc thân, tối nên nhân viên công vụ, không thích hợp chính gây dựng sự nghiệp.

3. Thiên đồng, thiên lương đồng cung sinh dần thân có văn nghệ tài hoa, có lão sư, lão đại phong phạm, nên công giáo giới, văn hóa sự nghiệp.

Đến đây cách kiêm Thái âm ở tuất là trăng sáng quang huy, tao nhã nho nhã, năm mới đắc chí.

“Cơ nguyệt cùng lương” cách người, nên đại lý thương, hoặc cửa hàng bán lẻ sinh ý, hoặc đương phụ tá.

Khuyết điểm: Thiên cơ, Thái âm đồng cung sinh dần thân tọa mệnh, có điểm âm trầm và tố chất thần kinh.

Dần thân cơ nguyệt cùng lương cách, bất lợi tình cảm, có nhiều thị phi, nên học mệnh lý, triết học.

Thiên cơ ở tị hợi

Thiên cơ thủ mệnh vị của “Thiên cơ tị hợi cách”, đối cung là Thái âm.

Thơ nói: “Thiên cơ tị hợi cung, thái độ làm người tính tự cung, thương nhân đa tinh gạt, quyền mưu tất ly tông.”

Vừa nói: “Thái độ làm người đa quỷ kế, tự tính tố kinh doanh, tham uống đa cơ sai ai ra trình diện, ly tông tất họ hàng xa.”

Đến đây cách người, hội rời xa nơi chôn rau cắt rốn phấn đấu, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự nhiên lục thân duyên mỏng.

Thiên cơ ở tị, Thái âm ở hợi, là ﹂ trăng sáng Thiên môn” cách, cách cục so sánh Thái âm ở tị, thiên cơ ở hợi cao.

Phú nói: “Trăng sáng Thiên môn, tiến tước phong hậu.”

“Trăng sáng Thiên môn sinh hợi địa, lên nói phụ trách quyền to.”

Thái âm ở hợi tọa mệnh, thân, làm việc ôn, cá tính cẩn thận, năm mới là được đắc chí, nam tử tướng nghê nhã nhặn, nữ tử vóc người diện mạo đều tốt.

Cơ âm: Phùng thiên mã chủ có đi xa, nữ mệnh tình cảm đa tranh cãi làm phức tạp, như hội đào hoa tinh đa, chỉ lập gia đình làm thiếp, hoặc lưu lạc phong trần, đến đây nhân cung phúc đức tọa cự môn, như gặp cát, cũng sẽ có một đoạn tình cảm khúc chiết.

Cơ cự: Nữ mệnh thì đinh, mậu sinh ra không được cát, suốt đời đời sống tình cảm phức tạp không được thuận.

Cơ lương: Nữ mệnh tay nghề, nấu nướng kỹ xảo thật tốt, mà lại có tài nghệ trong người, nhưng hôn nhân có khúc chiết, điều không phải kết hôn muộn hay hôn nhân không được trôi chảy, nếu có dương nhận đồng cung, chủ năm mới phụ mẫu không được đầy đủ, trung niên hôn nhân dễ sinh biến hóa, lúc tuổi già tử đa không được tụ.

Thái dương

Nhiệt tình chuyên gia, chủ động thế nhưng lạc hãm trái lại chủ vì tư lợi.

Ngũ hành: Bính hỏa, thuần dương, nam bắc đấu trung thiên ngôi sao may mắn.

Hóa khí: Quý, ngoại giao hình quan lộc chủ. Hỏa của tinh, tính bác ái, vô tư, công bình chờ.

Chủ dịch mã: Thái dương chủ động. Dương động, chủ quang minh và bác ái mà lại đều đều. Nhưng nghiêm ngặt thuyết, nhưng có nhiều chỗ có chỗ thiếu hụt.

Ở tử làm một dương sơ khởi, thái dương không có sáng.

Ở xấu là nhị dương sơ khởi. Như trước một lượng, nhưng nhật nguyệt tịnh minh cách.

Ở dần là tam dương khai thái. Chân chính hảo, họ Đông Phương xuất hiện ngân bạch sắc là lúc.

Ở dần mão là sơ thăng.

Ở thìn tị là thăng điện.

Ở ngọ là nhật lệ trung thiên.

Ở vị thân là thiên viên. Làm việc có tiên chuyên cần hậu nọa hiện tượng.

Ở dậu là tây một, quý mà không hiển, tú mà không thực.

Ở tuất hợi tử xấu là thất huy. Chủ suốt đời lao lực, cùng người khó hoà hợp, đa chiêu thị phi; nhược và Tứ Sát xung hợp, canh chủ tật bệnh. Tại đây ta cung vị tọa mệnh, làm việc sẽ không sinh long hoạt hổ, thế nhưng còn có thể bả làm xong chuyện. Nhược phải có dáng tươi cười, thì muốn xem có hay không có hóa lộc đồng cung, hoặc là cái khác cười tinh đồng cung. Giá chắc là sẽ không rọi sáng chính, hội rọi sáng người khác cách cục, sẽ đem giao phó chuyện làm hảo.

Đồng lý, thái dương nếu là cư tài, cũng như vậy luận.

Thái dương từ dần đáo thân là minh, từ dậu đáo xấu ám.

Thái dương ưa bạch thiên, xuân hạ sinh ra. Dạ sinh ra, thái dương thất huy, nhật nguyệt trái lại bối, mùa đông sinh ra, giai chủ suốt đời lao lực bôn ba.

Thái dương hoặc Thái âm cư mệnh người, rất chú trọng sinh nhật ngày đó, như ban ngày, buổi tối hoặc trời mưa các loại.

Thái dương ─ thi mà không bị; Thái âm ─ thụ sau đó thi. Thái âm đại diện nữ hài, đều tương đối bị động.

Thái dương ái ─ nhiệt liệt yêu; Thái âm ái ─ mẫu tính, ôn nhu yêu.

Thái dương cũng chủ máu, phùng giáp can thì, dễ đầu váng mắt hoa, lưu niên, lưu nguyệt gặp phải, có đến đây hiện tượng, cũng chủ mắt đau nhức.

Thái dương ─ cao huyết áp; Thái âm ─ huyết áp thấp.

Thái dương cư ám vị Hóa kị ─ rất muốn phát giận, thế nhưng không phát ra được, nhược ở sáng chỗ Hóa kị, thoáng cái tựu bộc phát ra.

Thái dương thất huy ┼ thiên hình ─ chắc chắn hình tụng.

Thái dương vượng ┼ thiên hình ─ quân cảnh nhân viên.

Thái dương thất huy, hội sát kị, bất lợi phụ thân. Nữ mệnh thì bất lợi liệu thân và trượng phu.

Thái dương hội dương đà, bản thân có thương tích; hội hỏa linh, bỏng lửa; rơi điền trạch hội hỏa linh thất huy, hoả hoạn.

Thái dương Hóa kị ─ giới cậy mạnh. Bất lợi mắt. Ở mệnh hoặc ở tật, chỉ cần thất huy mắt có bệnh.

Chú ý: Thái dương Hóa kị không nhất định là mắt cận thị, phải thất huy cung vị mới là.

Nữ mệnh thái dương quá vượng ─ đoạt phụ, phu quyền, nặng sự nghiệp quên gia đình.

Nam mệnh thái dương Hóa kị ─ thái cương liệt, nữ mệnh cùng luận.

Thái dương nhập mệnh, vũ khúc ở huynh, liêm trinh là tật, tử vi ở điền, thiên cơ là phúc.

Tượng ý: Quang minh, mặt ngoài, dịch mã, quan lộc.

Nhân: Luật sư, chính trị gia, quan hệ xã hội, nam nhân, phụ thân, nhi tử, quan viên, nữ nhân là phối ngẫu.

Sự: Giao tế, làm nổi bật tâm tư của nhân vật, bàn bạc (dương, liêm, thiên hình đều là pháp luật, chính trị tinh).

Địa: Bãi đất, tháp sắt, pháp viện.

Vật: Thiết bị điện, môtơ, kính mắt, thủy tinh (thái dương, cự môn đại diện tủ lạnh, có môn có thể quan, ám thiết bị điện)

Bản thân: Mắt, đại tràng, máu, bộ mặt lấm tấm.

Tính tình: Nhập mệnh chủ thái độ làm người chính trực kiên cường, hướng ngoại, không câu nệ tiểu tiết, làm việc tích cực chủ động, ngoại giao trường hợp biểu hiện chuyên gia, ưa tham gia hoạt động, kết giao bằng hữu. Lòng tự trọng cường, không thích thụ tâm chi phối, nói thái trực tiếp, chẳng bảo lưu, nhắm thẳng vào người khác ngực, cố hữu thì khó tránh khỏi làm cho chịu không nổi, ưa tranh luận, dễ phát giận.

Nam tính thẳng thắn bất kể được mất, tính tình sảo ngại nôn nóng.

Nữ tính cử chỉ đang lúc có nam tử thái độ, cá tính cường, khác giới duyên tốt, ở sự nghiệp thượng điều không phải người yếu, bất lợi hôn nhân, dễ có tình cảm của làm phức tạp, kị cá tính vô cùng kiên cường nuông chiều. Thế nhưng đời sống tình cảm đối loại này hình nữ tử mà nói cũng không phải rất trọng yếu, hơn nữa cầm được thì cũng buông được.

[nhật nguyệt trái lại bối]

Thái dương và Thái âm không thích nhất ngồi hãm cung, nhật nguyệt trái lại bối, làm lụng vất vả khổ cực.

Suốt đời tịnh không có nghĩa là không có thành tựu, chỉ là không có biện pháp hưởng thanh phúc, nhất là ở dũ chật vật trong hoàn cảnh, thành tựu dũ cao. Sợ nhất dạ sinh ra, suốt đời so sánh không được thông thuận, còn nhỏ hoàn cảnh không tốt, và phụ mẫu vô duyên, làm việc tiên chuyên cần hậu nọa rời xa nơi chôn rau cắt rốn, tự lập sống lại.

Đến đây cách thái dương cư mệnh, cá tính so sánh kiên cường, nhận mệnh; nhược Thái âm cư mệnh, cá tính so sánh nhu nhược, nhưng cũng học mệnh lý học thuật.

Nhật nguyệt trái lại bối cũng chủ đào hoa, đào hoa tính chất là gián đoạn, kéo dài không dứt, cũ khứ mới tới.

Thái dương nhập các cung

Nhập huynh: Có thái dương cư mệnh tính chất. Vượng người huynh đệ mậu tựu cao; thất huy huynh đệ không nên thân.

Nhập phu: Nam mệnh vượng thủ, thái thái có nam tử tâm chí, nhưng bản thân cũng đại nam nhân chủ nghĩa người, trên nguyên tắc thái thái tuy mạnh, cũng cụ kỳ phu, nhược thất huy, Hóa kị, gia sát, cực kỳ không ổn, nam nữ cùng luận. Nhân thái dương là tranh luận ngôi sao, cho nên phu thê dễ có cãi nhau việc phát sinh, lưu niên hoặc đại hạn gặp của, hay nhất hai vợ chồng không nên thường cùng một chỗ, trái lại năng lực tường an vô sự, như tiên sinh thường ra nước hoặc tới phần đất bên ngoài việc buôn bán các loại, phân thủ lưỡng địa không vì tai.

Nhập tử: Vượng thủ, tử nữ hoạt bát hiếu động. Thất huy, Hóa kị, tử nữ ít. Gia sát, tử nữ dịch học phôi.

Nhập tài: Thái dương điều không phải tài tinh, là bác ái tinh, là cho nên kiếm tiền đều tương đối bác ái, nhưng nếu gia đà la thì, kỳ tính phí thời gian, ở trời thu thì, đà la hóa khí, tựu tương đối không được bác ái.

Vượng thủ, tài phú đa, nhưng sĩ diện hảo, dùng tiền cũng nhiều, nhân bác ái của cho nên.

Gia thiên không cướp, hoa không được dùng tiền không phải do người ta, luôn sẽ có rất nhiều chuyện lai hoa tiền của ngươi; gia lộc vưu nghiệm.

Thất huy là chiếu người khác mà không chiếu chính, tiền của người khác tài quản lý tốt, tự kỷ tiền tài lại loạn thất bát tao. Như ở ngân hàng đi làm cho vay sẽ không bị đảo, nhưng mình lén tá vu cũng nhân cũng sẽ bị đảo.

Thất huy, nhưng hóa lộc hoặc hóa quyền, thì chủ thiện quản lý tài sản, duy hành hung vận thì dễ bị vu hãm.

Thái dương Hóa kị ở tài bạch, hay nhất tài giấu diếm bạch, mặc kệ bản năm sinh hoặc đại hạn hoặc lưu niên, nhất để lộ ra, như ngọn sẽ bị người khác biết, người khác hội hướng người ta vay tiền.

Nhập tật: Vượng thủ ─ cao huyết áp, chảy máu não. Thất huy ─ mắt tật. Thái dương con mắt trái, Thái âm mắt phải, nam tả nữ hữu cũng.

Nhập thiên: Vượng thủ ─ xuất ngoại được quý, năm mới rời nhà tại ngoại, hoặc khi hắn nhân gia lớn lên, chủ ngoại khác người, tại gia đãi không được. Bạch trời sinh bởi vì nghiệm.

Thất huy, tâm tình thường không ra lãng, nhất là ra ngoài thì, tâm tình càng thêm phiền muộn, nan phát triển.

Nhập nô: Vượng thủ, bằng hữu đa, bản nhân cũng háo khách, bằng hữu đa giỏi về giao tế người. Thất huy giảm cát.

Nhập quan: Thái dương làm quan lộc chủ, nhưng không được chuyên sinh nhất nghiệp, thích thay đổi để đổi lại, công tác so sánh tạp, làm ngoại giao công tác so sánh tốt, nghiệp vụ, quầy hàng hoặc quản lí nhân viên chờ.

Vượng thủ, có địa vị, quyền bính chủ quản nhân tài.

Thất huy, giống nhau lao động tính chất công tác người. Hóa kị, nên đi làm tộc.

Nhập điền: Vượng thủ, được tổ nghiệp trợ giúp. Thất huy, vô sản nghiệp tổ tiên.

Ở phụ cận có cao lầu hoặc đột xuất vật, như sắt tháp chờ, bản nhân dĩ ở lâu là nên.

Thái dương và Thái âm đồng cung sinh điền trạch, bất động sản đa, ở đại, nhất là ở vị cung bỉ xấu cung cường, ─『 nhật nguyệt bức tường ﹃ cách.

Gia kị, gia có phá thủy tinh, muốn đuổi khoái thay đổi, bằng không bất hảo. (thái dương chủ thủy tinh, vừa là quan lộc chủ)

Nhập phúc: Dĩ vượng hoặc thất huy quyết định miệng quý nhân mạnh yếu. Cá tính sảo ngại vội vàng xao động.

Nhập phụ: Vượng thủ, phụ mẫu thanh danh tốt, thất huy thì phủ. Thất huy gia sát phụ mẫu chết sớm.

Thái dương cư tử ngọ:

Thiên lương nhất định ở đối cung, cự môn ở quan lộcm thích vu dĩ miệng là hành nghiệp, nhưng dễ có đào hoa. Ở tử so sánh mệt nhọc, chú ý nhân duyên, ất canh năm sinh ra, bất khả cân tiền tài hay nói giỡn.

Thái dương ở tử thất huy, không chiếu sáng tự, nhưng cũng rọi sáng người khác. Như con là cung tài bạch, đại diện quản công ty tài cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mình của tài lại quản không đến.

Thiên lương ở tử ngọ, là “Thọ tinh nhập miếu” cách. Tức thiên lương ở tử ngọ cư mệnh hoặc cư thân, thái dương đối cung chiếu.

“Thọ tinh nhập miếu” cách cũng “Cơ nguyệt cùng lương cách” một trong loại.

Phú nói: “Thiên lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển triều đình.” hoặc nói: “Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển.” thiên lương cư ngọ so sánh hợp thọ tinh nhập miếu cách, nhân thái dương ở tử ánh dương quang bất túc, bản chất thâm trầm, hành sự cũng chìm tiềm. Thiên lương ở tử, thái dương ở ngọ, phóng xạ lực cường, khiến người khuyết thiếu nội hàm, dễ thành không tốt.

Thái dương ở tử phát không được tính tình, ở ngọ, tính tình thoáng cái tựu bộc phát ra.

Thiên lương ở tử tọa mệnh, thái dương ở tử củng chiếu, thơ nói: Mệnh gặp ly minh củng thọ tinh, suốt đời quang vinh đạt mộc ân sâu, bay vút lên thiên nga thanh tiêu cận, khí tượng đường đường thị đế bàng. Cực phẩm quý cách.

“Khúc gặp lương tinh, vị trí thai cương.” thiên lương, văn khúc đồng cung ở ngọ thủ mệnh điều kiện tốt nhất; văn khúc ở tử chiếu mệnh thứ hai.

Đến đây cách cục người, tính tình trung hậu, thông minh ngay thẳng, ưa văn bút và âm nhạc, mà lại có năng lực lãnh đạo, nữ mệnh có thể chính mình sự nghiệp, vượng phu ích tử. Thích hợp văn giáo nghiệp, như: Nhà trẻ, trường học chờ.

Thiên lương ở tử bỉ ở ngọ, hành vi biểu hiện thượng so sánh hoạt bát.

Thiên lương không thích hóa lộc và hóa quyền, chủ ái nói khoác. Cũng không ưa hóa khoa, chủ làm việc cận nặng bên ngoài. Cũng không ưa kị lai phá tan.

Thiên lương gia Hỏa Tinh, Hỏa Tinh có thể khích lệ thiên lương lười nhác, nhiên tất có Hỏa Tinh tàn sát bừa bãi là tai của giai đoạn, quá hậu, thiên lương tài khả bày ra kỳ ưu điểm.

Thái dương ở ngọ là “Nhật lệ trung thiên”, thủ mệnh là “Kim xán quang huy” cách.

Phú nói: Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của trách, địch quốc của phú.”

Khán đến đây cách (hàm dương lương ở mão dậu), phải chú ý có hay không hình thành “Dương lương xương lộc” cách. Chỉ cần mệnh tài quan thiên tụ họp thái dương, thiên lương, xương (khúc), lộc tồn (hóa lộc) tức là.

Phú nói: Thiên lương thái dương xương (khúc) lộc (hóa lộc lộc tồn) hội, lợi cuộc thi và lên chức.

Nếu có hai người cùng là “Dương lương cách”, nhất định phải chú ý là mùa hè hoặc mùa đông sinh ra, như thế mùa hè sinh ra, vượng ở thái dương, một thân có ngoại giao tính chất, nhược thiên lương so sánh vượng, thì có lão đại phong phạm.

Như mã anh cửu, canh dần năm tháng năm giờ Mùi sinh, Thái âm tọa mệnh, hóa khoa, có nương nương khang cảm giác, nhưng sẽ không rất rõ ràng, nhân quan lộc thái dương ở mão vượng, lạc thư nhất cửu tạo thành chữ thập, tọa quan lộc cân tọa mệnh không sai biệt lắm, quan lộc là hành vi của biểu hiện cung vị.

Vừa dĩ tứ hóa luận của, cung Quan lộc can kỷ Hóa kị nhập mệnh, chỉ tinh có dương cương khí, đồng cung đồng khí, cho nên Thái âm phùng Hóa kị, lại được nhu tịnh tể.

“Kim xán quang huy” cách, lại bảo “Nhật lệ trung thiên cách”, tức thái dương ở ngọ thủ mệnh.

Nhược mệnh tọa tử, thái dương cư ngọ, cung thiên di nhật lệ trung thiên cách hoặc kim xán quang huy cách.

Đến đây cách ưu điểm là: Cá tính kiên cường, chí hướng rộng lớn, lòng tự tin cường, giao tế năng lực cường, niên thiếu đắc chí, thành tựu phi phàm, có thể ở chính trải qua giới phát triển, ngoại giao giới cũng tốt.

Khuyết điểm; tính cách quái gở, quá độ tự mãn, dễ khinh thường người khác mà khiến cho phản cảm, sản sinh khó hoà hợp hiện tượng.

Thái dương ở mão dậu

“Mặt trời mọc phù tang” cách, “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” cách.

Thơ nói; thái dương mão vị quý kham khoa, tất chủ bình sinh phú quý gia, thuần túy niên thiếu lên biệt thự, chiến chinh thanh thế động di hoa.

Mệnh ở mão, thì tài ở hợi, Thái âm tọa thủ, “Trăng sáng Thiên môn” cách; quan lộc thiên không cung ở vị, là “Minh châu rời bến” cách. Nhược hình thành “Dương lương xương lộc” cách canh hay, nhưng yếu ở các cung không thay đổi kị, (hàm tự Hóa kị), bằng không giảm cát.

Thái dương ở dậu là tây một, nhiên không thể hung luận của, thái dương như trước chiếu Lôi môn, nếu vì mão thiên di, nhưng có thể xuất ngoại đả biện tranh ra một mảnh thiên.

Thái dương ở mão thủ mệnh, ban ngày sinh ra điều kiện tốt nhất. Loại này mệnh bàn chỉ cần mệnh ở hợi, mão, vị giai cát,

『 mão 』─ mặt trời mọc phù tang cách.

『 vị 』─ minh châu rời bến cách.

『 hợi 』─ trăng sáng Thiên môn cách.

Ưu điểm: Ngôn ngữ ngay thẳng, giao tế năng lực tốt, phản ứng cấp tốc.

Khuyết điểm: Không thích hợp nữ mệnh, có nam nhân tính cách, đoạt phu quyền, có nam nhân duyên.

[trăng sáng Thiên môn] cách: Thái âm ở hợi thủ mệnh hoặc thân.

Ban đêm sinh ra nhân cao hơn, có thể vãng văn nghệ, học thuật phương diện phát triển, sẽ thành danh nhân học giả.

[minh châu rời bến] cách; mệnh tọa vị, thiên đồng và cự môn đồng cung ở xấu tọa thiên di.

Lúc này thái dương ở mão thủ tài bạch, là “Mặt trời mọc phù tang” cách, “Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách”.

Thái âm ở hợi thủ quan lộc ─”Trăng sáng Thiên môn cách”.

Lúc này cung mệnh ưa sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật.

Ưu điểm; tâm địa thiện lương, có tài hoa, hứng thú rộng khắp, ở trong xã hội có hài lòng biểu hiện.

Đại vận hoặc lưu niên gặp đến đây cách, chủ lên chức, phát triển.

Nữ mệnh thì thanh tú động lòng người, tài đức lưỡng bị.

Phú nói; tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng.

Khuyết điểm: Tối kỵ mệnh vô chính diệu, tức vô tả hữu xương khúc nhập, lại bị dương đà sao Hóa kỵ phá tan.

Thái dương ở xấu vị

Thái dương và Thái âm đồng cung ở xấu vị, nhật nguyệt đồng cung cách.

Phú nói: Nhật nguyệt cùng lâm, quan cư Hầu bá.

Là “Nước lửa ký tế”, thực chất trung dung luận người, nhưng là trong mắt người khác quái nhân, mà hắn trái lại cho rằng ngươi quái.

Nhật nguyệt → trằn trọc.

Quyền kị → trằn trọc.

Thủy → Thái âm.

Hỏa → thái dương.

Tế người: Trợ giúp cũng.

Nước lửa ký tế, thủy ở trên, hỏa tại hạ. Như Hóa kị nhập, gọi thủy hỏa vị tế, hỏa thủy vị tế yếu chú ý thân thể trạng huống, chủ tâm thận không giao, hỏa ở trên, thủy tại hạ, tâm thuộc hỏa, thủy thuộc thận.

Tọa xấu mạnh hơn tọa vị; chiếu mệnh mạnh hơn tọa mệnh. Bởi vì:

1. Vị cung thái dương ngã về tây, Thái âm còn chưa sai ai ra trình diện.

2. Giống nhau đều ưa dương khí, thí dụ như giờ tý đả tọa hội mạo mồ hôi nóng, nhất dương sơ khởi; buổi trưa đả tọa hội đổ mồ hôi lạnh, nhất âm sơ khởi.

Phú nói: Nhật nguyệt thủ không bằng chiếu, hợp ấm phúc tụ, không sợ hung ách.

Nhật nguyệt ở tật ách, có thân thể của cản trở, nên làm y dược, mệnh bốc trái lại cát.

Ưu điểm: Tư tưởng trí tuệ tài trí hơn người, sớm thông suốt, năng lực hữu hiệu vận dụng sở học, ưa hóa quyền và hóa khoa, năng lực văn năng lực vũ, đại quý của mệnh.

Ở xấu cung, cá tính bảo thủ, làm việc cẩn thận, cương nhu tịnh tể, không được du quy cự, phi thường thích hợp nữ mệnh, có nữ tính của ôn nhu, lại có nam tính của kiên cường, làm một thành công chức nghiệp phụ nữ, nghi thất nghi gia.

Ở vị cung, cũng chủ cẩn thận, nên công, giáo, hoặc chế độ hoàn thiện của dân doanh công ty.

Khuyết điểm: Tìm cách và làm phép khác hẳn với thường nhân, hôn nhân ứng với đa chú ý, phòng nhược ba người tham gia, nhật nguyệt bất lợi hôn nhân.

Thái dương ở thìn tuất

Là “Nhật nguyệt trái lại bối” cách. Thìn cung là đập chứa nước, tuất cung là hỏa kho, là nước lửa giao hòa nơi, lại thêm bất luận cái gì một viên đào hoa tinh, cũng rất dễ dàng có đào hoa, nhật nguyệt trái lại bối bản thân là thuộc về đào hoa cách. Kỳ đi đào hoa thì so sánh giống nhau đào hoa cách người bất đồng là tương đối sẽ không xảy ra chuyện tình.

Thái dương ở thìn trội hơn thái dương ở tuất. Thái dương ở tuất, Thái âm ở thìn, là “Nhật nguyệt trái lại bối cách”, biểu lao lực mệnh, tịnh không có nghĩa là không có thành tựu.

NGHĨA “Nhật nguyệt trái lại bối” cách, dĩ xấu vị tuyến là phân cách tuyến, đối mặt mệnh bàn, tả là dương (tức dần mão thìn tị ngọ), hữu là âm (tức tử hợi tuất dậu thân), thái dương rơi dương phương, Thái âm tựu rơi âm phương, nhược trái lại, tức là nhật nguyệt trái lại bối cách.

Thái dương sinh dần thân

Phú nói: Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại.

Thái dương chủ biểu hiện, cự môn chủ khẩu tài; thái dương chủ, cự môn chủ ám.

Cự nhật đồng cung, thì thái dương có khu ám công, trái lại cũng sẽ bả không tốt chiếu nhập, biểu hiện thượng hội có cạm bẫy, nhưng không ngại sự, như làm sai sự, mọi người rất dễ tha thứ hắn, không được cân hắn tính toán.

Thích hợp làm giáo dục, văn hóa, xuất bản, luật sư, chính trị hoặc công ích chờ của công tác. Nhưng Hóa kị lánh đương biệt luận.

Cự nhật đồng cung cách: Cự môn và thái dương đồng cung sinh dần thân tọa mệnh, tọa dần so sánh thân cung cường.

Ưu điểm: Tài năng hơi tệ, khẩu tài cũng tốt, nhiệt tâm công ích, tâm địa hảo áo cơm không thiếu.

Khuyết điểm: Cá tính cố chấp, mặc dù có nhiều, nhưng làm lụng vất vả khó tránh khỏi, dễ cùng người cạnh tranh sinh thị phi.

Ở thân tọa mệnh, làm việc tiên chuyên cần hậu nọa, tiên nhiệt hậu lãnh.

Phạ Hóa kị, dễ có thị phi.

Cự nhật đồng cung sinh dần thủ quan lộc, cung mệnh ở tuất, văn khúc ngồi một mình, “Đào hoa cuồn cuộn cách, chỉ có buổi trưa sinh nhân mới có thể gặp được.

Suốt đời phải chú ý tình cảm làm phức tạp, nhất ba vị bình, nhất ba vừa khởi.

Mệnh bàn phân tích: Đinh dậu năm tháng sáu mười sáu nhật giờ Tỵ sinh . Mậu dần 87 năm tháng giêng hai mươi chín nhật, hưởng thọ 42 tuổi.

Đại hạn đi tới cung tử nữ, đại hạn tân can văn xương Hóa kị nhập đại thiên, phải chú ý: Thất sát hội tùy văn xương Hóa kị, bằng đại thiên có lưỡng khỏa Hóa kị.

Đến đây tân can Hóa kị tự xung, cần phải chú ý 1. Bản thân 2. Ngoại tai (mệnh thiên tử điền).

Bản mệnh điền trạch, đại hạn hóa kỵ nhập, điền trạch vấn đề rất nặng.

Đại hạn tật ách bính can Hóa kị nhập bản mệnh tật ách nghiêm trọng nhất. (dĩ tiểu xung đại, nghiêm trọng, dĩ đại xung tiểu so sánh thứ)

Bản mệnh cung phụ mẫu quý can bắn ra lộc đáo bản tật (lưu niên xung đại hạn)(cung tật ách không thích nhất sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa lộc hội lùi lại tống y thời gian).

Cung tật ách bất hảo sợ nhất cung phúc đức cũng không tiện. Tật ách soa nhiều lắm sinh bệnh, như phúc đức tái soa, thì một phúc.

Đại hạn phúc đức quý can tham lang tự Hóa kị, 87 năm mậu dần năm vừa Hóa kị nhập bản mệnh phúc đức, bản mệnh phúc đức vừa Hóa kị nhập bản mệnh cung.

Thái dương ở tị, thì cự môn tất ở hợi, hai sao giai được vị, có thể sánh bằng chiếu “Cự nhật đồng cung” lai luận. Nhược nhật ở hợi, cự môn ở tị, thì cai lượng ám, cai ám lượng, cho nên thị phi cũng nhiều. Dĩ dần thân làm trục, đối mặt mệnh bàn, cự môn hay nhất bên phải phía dưới, dậu tuất hợi tử xấu, thái dương bên trái phía trên, mão thìn tị ngọ vị, trái lại, đến đây hai sao là trái lại bối, dễ bị oan uổng, hiểu lầm giải thích không rõ.

Thái dương ở tị, suốt đời có lộc ăn tốt, năm mới một bước lên mây.

Thái dương ở hợi, suốt đời phần nhiều là phi, không phải là không có năng lực, mà là có chí nan thân, có tài nhưng không gặp thời, chích thích hợp làm giáo viên hoặc kỹ thuật viên của công tác, vưu bất lợi nữ mệnh, ở đệ tam đại hạn thì, tình cảm dễ xảy ra vấn đề.

Chú ý; thất sát tùy văn xương Hóa kị, phá quân tùy văn khúc Hóa kị.

Đại hạn tân hợi, tân can văn xương Hóa kị, thất sát cũng tùy văn xương Hóa kị. Thất sát phát triển an toàn hạn điền trạch; đại hạn thiên di ất tị, ất can Hóa kị nhập bản mệnh điền trạch, mệnh thiên tử điền đều là ngoại tai hiện ra?

87 năm mậu dần năm, mậu thiên cơ Hóa kị, thiên cơ ở đây mệnh bàn là thượng giới, đại diện máy bay, cho nên trụy thân máy bay vong.

Sao Vũ khúc

Vũ khúc ─ tân kim, thuần âm, tài bạch chủ.

── chính tài tinh, quả tú tinh, tu đạo tinh, thực hành tinh.

Vũ khúc ─ chủ tài, ưa nhập tài bạch, điền trạch. Nhập quan lộc, cung mệnh thứ hai. Nhất Hóa kị tài tựu xói mòn liễu.

Vũ khúc ─ chính tài tinh, là thực hành tinh, chấp hành tinh, là có chứa động tác, là kiếm tiền hành động.

Thái âm ─ cũng là tài tinh, là kế hoạch phát tài hình, chỉ kiếm tiền ý niệm trong đầu.

Thiên phủ ─ cũng là tài tinh, là tài khố hình.

Vũ khúc ─ hóa khí là kị, viết quả tú.

Hóa khí người ─ số mệnh cũng, đi chỡ đi đáo lưu niên hoặc đại hạn, sẽ hóa khí. Nếu là Hóa kị, tựu là chân chánh, vũ khúc ─ Hóa kị, chân chính có cô hiện tượng.

Vũ khúc ─ quả tú, nhập mệnh người đó, muốn cùng hắn người sầu triền miên là rất khó, bản thân tựu đái cô vị đạo.

Vũ khúc ─ thực hành tinh, có quyền không có thế (như cảnh sát), nhân không tiếp thu thâu mà thiện tranh, đùa giỡn ta thủ đoạn nhỏ tranh thế mặt, tranh thì có quyền, nhưng lại càng cô đơn, tử không tiếp thu thua tính cách, sở dĩ vũ khúc tọa mệnh người, học đông tây năng lực tinh.

Vũ khúc thiên hướng thực hành, không được thiên hướng ngọ hoa, nhưng có lúc tin cậy trứ tân điểm quan trọng(giọt) và thực hành lực, làm được có bài bản hẳn hoi.

Vũ khúc hóa lộc ─ có lúc điểm nhỏ tử là có thể kiếm tiền.

Vũ khúc thuộc kim ─ có thương tổn tính, chủ tài, tiền dễ nhất đả thương người. Cổng vòm hình tròn môn thuộc kim, kim có cô khắc ý, bất lợi tình cảm vợ chồng. Cô khắc ngôi sao vụ lợi tu đạo, như chùa miểu. Vũ khúc ưa hội khôi việt, thiên tài chính tài chính các loại.

Vũ khúc thuộc cứng rắn ─ nhất là Hóa kị, càng không thể lại dùng cứng rắn, bằng không dễ bẻ gẫy. Động công là dương, tịnh công thuần âm, vũ khúc Hóa kị muốn luyện tịnh công tới khí, tịnh công hay đả tọa, có thể cải thiện vũ khúc Hóa kị.

Vũ khúc nhập mệnh, thiên đồng tất là huynh, liêm trinh tất là tài, tử vi thì là cung, thiên cơ hay điền, thái dương vi phụ.

Ý tưởng ─ tiền tài, dây điện.

Nhân ─ quân cảnh, tài chính nhân viên.

Sự ─ chiến tranh, đánh giết.

Địa ─ bót cảnh sát, quân doanh, cơ quan tài chính.

Vật ─ tiền tài, lưỡi dao, thanh sắt.

Bản thân ─ mũi, khí quản, phổi.

Vũ khúc nhập các cung:

Nhập mệnh: Âm kim, cá tính lãnh cứng rắn, thanh âm chát chúa, hình thể không nhất định cao to.

Trán rộng lông mày thô, bộ lông to cứng rắn, tính cách cương nghị, thành thực tín dụng, nặng nghĩa khí.

Nữ mệnh không ra lãng, bảo thủ.

Nhập huynh: Huynh đệ tính lãnh cứng rắn, cương liệt.

Nhập phu: Phối ngẫu có lãnh cứng rắn cương liệt tính chất.

Tu đạo, quả tú ngôi sao, không thích nhất nhập cung phu thê, kết hôn muộn điều kiện tốt nhất, nữ mệnh tình cảm đa bảo thủ.

Vị hôn của nhân, cảm tình bảo thủ, không đổi đánh vào, có chồng người, đối phối ngẫu lãnh đạm.

Nhược gia dương đà, Hóa kị, thiên hình, thiên không cướp chờ, gia đình sinh hoạt đơn điệu, quan hệ vợ chồng lãnh đạm, hoặc năm mới mất vợ hay chồng, hoặc gặp nhau ít ly biệt đa, nhược nữ mệnh vũ khúc chỉ thủ thìn tuất, thất sát ở cung phu thê, canh ứng với chú ý kinh doanh tình cảm vợ chồng sinh hoạt.

Nhập tử: Tử nữ cá tính có vũ khúc của tính chất, có lẽ mẹ goá con côi ngôi sao bất lợi lục thân, và tử duyên phận không được thân.

Nhập tài; tài bạch chủ nhập tài vị, tương đối khá, tài phú không nhỏ. Nên tài chính sự nghiệp, ưa hội lộc mã, thành công phú ông của khả năng.

Nhập tật: Chủ phế trải qua ho khan, phổi, mũi của tật.

Hội văn khúc Hóa kị, mũi súc mủ, sự khó thở.

Hội dương nhận, Hóa kị, chú ý vết đao. (ở mệnh chú ý mũi; ở tật chú ý phế; ở mệnh, phụ cung Hóa kị chủ ba. )

Nhập thiên: Dương đà giáp vũ khúc kị, chú ý tai nạn xe cộ.

Vũ khúc Hóa kị ở thiên di, ra ngoài dễ bị khai hóa đơn phạt hoặc đất khách rủi ro; và lộc mã cùng bôn ba, cự thương của cách.

Vũ khúc chủ động, chủ tranh, biến động tính rất lớn.

Nhập nô: Quả tú tinh, cho nên nan thâm giao.

Nhập quan: Tài chính nghiệp, kế toán, quân cảnh, ngũ kim, nhân viên kỹ thuật.

Nhập điền: Vũ khúc → đại, ở căn phòng lớn; phụ cận có cơ quan tài chính, chùa miểu.

Nhập phúc: Hội kiếm tiền, nhưng không biết hưởng dụng, phí sức sức lao động.

Nhập phụ: Song thân trung tâm có vũ khúc của tính chất hoặc và phụ mẫu tình cảm không tốt.

Vũ khúc ở mười hai cung

Vũ khúc ở tử ngọ

Tất cùng trời phủ đồng cung, thất sát ở đối cung.

Vũ khúc là chính tài tinh, Thiên phủ thuộc kho, cho nên không thích Hóa kị, cũng không ưa thiên không cướp, cũng không ưa dương nhận đồng cung, hội nhân tài

Cầm đao. Ưa kỷ năm lộc tồn tại thiên, là” song lộc giao lưu cách”, hoặc” lộc hợp uyên ương cách”, cũng ưa quý sinh ra.

Cùng trời phủ đồng cung, “Phủ tướng triêu viên cách”, đối cung là thất sát, biểu hiện trang trọng, khó nén trong lòng vội vàng xao động.

Phủ tướng triêu viên cách: Cung mệnh, cung tài bạch, hoặc cung Quan lộc của bất luận cái gì nhất cung, nếu có Thiên phủ tinh, như vậy thiên tướng tinh nhất định ở cái khác nhị cung một trong cung.

Phú nói: “Phủ tướng triêu viên, thực lộc thiên chung.” phúc khí thâm hậu, nhân duyên hảo, có lộc ăn cũng có, Thiên phủ cùng trời tướng đều là áo cơm ngôi sao, ăn mặc đều rất tốt, có thể lập sinh mọi người trên, nhân tế quan hệ hài lòng, gặp trắc trở thì, sẽ có người vươn viện thủ hỗ trợ, đến đây cách ưa hội xương, khúc, phụ, bật, kể trên ngôi sao may mắn dũ đa, thì dũ phú quý.

Thiên phủ ở ngọ: Tất và vũ khúc đồng cung, tử vi, thiên tướng nhất định ở tuất, nhược mệnh ở ngọ, quý cực nhất phẩm.

Nhược mệnh ở tuất, phủ vũ ở tài bạch; hoặc mệnh ở mão, phủ vũ ở điền trạch: Đều là phú giáp một phương người. Gia hội tam hóa cát càng sâu.

Loại này cách cục phải chú ý hôn nhân cập đời sống tình cảm. Thiên phủ tọa mệnh, phá quân nhất định ở cung phu thê.

Lộc hợp uyên ương cách: Mệnh tài quan thiên có lộc tồn cập hóa lộc hai sao người, tên gọi tắt “Lộc hợp uyên ương cách”, chủ phúc vừa chủ quý.

Thơ viết: “Lộc hợp uyên ương phúc khí cao, tư nhân văn võ tất anh hào; thôi kim tích ngọc thân quang vinh quý, tước vị thăng tiến y áo bào tím.”

Vừa viết: “Tài quan hai nơi và thiên di, song lộc phùng của nhất nên; đức hợp Càn Khôn nhân kính trọng, thao thao phú quý thế ngạc nhiên” còn đây là song lộc ở tài quan thiên chiếu mệnh mà nói.

Đến đây cách người, tài quan song mỹ, bị người kính trọng. Nữ mệnh cũng quý.

Song lộc thủ phu thê, nam nhân thê phú, nữ nhân phu quý. Chụp ảnh chung phu thê cũng cùng luận. Hợp phu thê là song lộc ở thiên quan phúc.

Thiên đồng tọa mệnh, thì không thích song lộc giao lưu, ngại quá mức chây lười. Cái khác phúc thọ tinh cũng thế, như thiên lương gia song lộc, phúc phận tuy cao, nói chuyện lại không chịu trách nhiệm.

Phú nói: “Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã.” tựu nữ nhân mà nói, song lộc gia thiên mã, lợi hại, ương ngạnh người.

Vũ khúc ở mão dậu

Tất và thất sát đồng cung, Thiên phủ thì ở đối cung.

Thất sát là nghiêm túc xơ xác tiêu điều, chủ âm hỏa; vũ khúc chủ quả tú, là tân kim. Hai sao cùng nhau có lãnh cứng rắn của vị đạo, âm hỏa khắc âm kim, vũ sát đồng cung, không cần Hóa kị, giống nhau tựu đô hội có mũi vấn đề.

Vũ khúc thuộc phế, mũi là phế cửa sổ.

Vũ khúc chủ tài, âm hỏa khắc âm kim, cho nên vừa khắc tài, tài không hiện. Vũ sát ở dậu, tân can, thất sát tùy văn xương Hóa kị. Giống nhau thuyết hóa kỵ năm sinh lớn hơn tự Hóa kị, nhưng tự Hóa kị trứ nặng ở biểu hiện thượng, cho nên thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng. Nếu không tưởng tài của không hiện, thì cần phải tu đạo luyện khí, cô khắc tinh có lợi tu hành.

Ở mão là “Vũ khúc thủ viên cách”, chủ thẳng thắn chính trực, gia sát chú ý lôi điện, đầu gỗ kích thương.

Vũ khúc ở xấu vị

Tất và tham lang đồng cung, vũ tham không được phát người thiếu niên, phát cũng hư phát, cho nên thích hợp làm trung tâm lúc tuổi già tài phát tích việc nghiệp, như thầy tướng số, viện dưỡng lão. Phú nói:” vũ tham mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra.”

Vũ tham tọa mệnh, nói như vậy tương đối cấp tiến, trừ phi có hóa lộc hoặc tự hóa lộc, hóa khoa hoặc tự hóa khoa lai mềm hoá. Đến đây cách ưa hỏa linh lai hội, hình thành “Hỏa tham cách” hoặc “Linh tham cách, canh chủ hoành phát.

Vũ tham ở xấu ưu sinh ở vị, nhân ở xấu tất là “Nhật nguyệt giáp mệnh cách”, ở vị thì là “Nhật nguyệt trái lại bối cách”. Nhược nhật nguyệt giáp của cung là tài bạch, là “Nhật nguyệt giáp tài cách”.

Hỏa tham, linh tham không chỉ đồng cung có thể coi, nhược dần ngọ tuất năm giờ hợi sinh ra, vũ tham ở xấu, hỏa linh giáp vũ tham, cực mạnh. Cái khác hỏa linh sinh tam phương tứ chính, cũng hỏa tham, linh tham cách. Nhược hỏa, linh và tham ở riêng nhị cung, mà có tam hóa cát liên tiếp, kỳ lực không thể so đồng cung soa.

Vũ tham đồng hành cách: Phàm vũ tham tọa mệnh người, cũng đồng thời là “Nhật nguyệt giáp mệnh cách”.

Đến đây cách người ở nơi sinh vô pháp mở rộng chí lớn, cần phải phó tha hương phát triển; nếu sớm năm đắc chí, cũng phù dung sớm nở tối tàn. Nhược mệnh vô chính diệu, tá đối cung thiên di của vũ tham người, nhất định niên thiếu cô bần, năm mới rời xa nơi chôn rau cắt rốn, vô tổ nghiệp có thể dựa vào, xuất ngoại phát triển trái lại được bạn bè trợ giúp cũng.

Đến đây cách cục người, cá tính chớ quá cương, nhược hội xương khúc, dương đà cập Hóa kị, dễ có tình cảm tranh cãi.

Nhật nguyệt giáp mệnh người, suốt đời giàu có, thích hợp công thương nghiệp, vũ tham ở xấu ưu sinh ở vị, nhân nhật nguyệt vị trái lại bối.

Hỏa tham cách, linh tham cách, đều vì ông chủ mệnh, có thể làm nước ngoài sinh ý, vừa có cơ vận, có đột phát cơ hội hội. Không sợ thiên không cướp, thiên không cướp hội tham lang, trái lại năng lực tập chính.

Phạ dương đà, gặp của có sắc nan.

Hỏa tham mạnh yếu, dựa vào thìn, tuất, xấu, vị của của trình tự ──

Thìn là thủy kho, cực mạnh; tuất là hỏa kho, thứ cường; xấu là kim khố, là yếu; vị là mộc kho, yếu nhất.

Vũ khúc ở thìn tuất

Tham lang nhất định ở đối cung, có thể tá luận là “Vũ tham đồng hành cách”, nếu có tam cát hóa liên tiếp càng mạnh.

Xấu vị vũ tham và thìn tuất vũ tham bất đồng là, người trước so sánh cấp tiến, hậu người so sánh tao nhã, nhưng trên thực tế hai người giai cấp tiến, chỉ là người trước so sánh rõ ràng, hậu người so sánh ẩn mà thôi.

Đeo sao được địa cách: Vũ khúc ở thìn thủ mệnh, vừa là thìn năm sinh ra; hoặc vũ khúc ở tuất thủ mệnh, vừa là tuất năm sinh ra; hoặc vũ khúc ở xấu thủ mệnh, vừa là xấu năm sinh ra; hoặc vũ khúc ở vị thủ mệnh, vừa là vị năm sinh ra.

Thơ viết: “Đeo sao nhập miếu thật là tường, vị chính quan lớn nơi cường; thủ địa công thành đa kế sách thần kỳ, uy phong bát diện tính danh dương.”

Như cung tài bạch, cung Quan lộc có đến đây cách cục, còn lại là tài chính và thuế vụ quan hoặc cơ quan tài chính, chức vị không thấp.

Vũ khúc ở dần thân

Tất cùng trời tương đồng cung, đối cung phá quân tọa thủ.

Vũ tướng hai sao pha tạp, tài, cũng chủ cô. Nhập mệnh, là song trọng cá tính người, có lúc uy vũ, có lúc ôn hòa; luận phu thê, chủ nhị; luận tài, chủ nhị loại đã ngoài của tài nguyên; luận quan, có kiêm chức; luận điền, có nhị nơi ở.

Thiên phủ và liêm trinh đồng cung, tựa như máy vi tính, trí nhớ hảo, nhưng không cần thiết sức hiểu biết hảo, cung thiên di có bò năm kị, cho nên có đôi khi hội kịp thời. (nhược gặp bính can tự Hóa kị cũng cùng đến đây luận).

Phủ liêm ở mệnh, thiên, trí nhớ hảo; nhập tật, trí nhớ cũng không tệ lắm, nhưng biểu hiện so sánh không được; nhược phủ liêm ở cung phu thê, thì phối ngẫu trí nhớ hảo.

Vũ tướng nhập đại hạn cung phu thê tọa Hóa lộc năm sinh vừa tự Hóa kị, có phần ly hiện tượng, giao đối tượng nhiều lần tản.

Nếu là tài, thì không cho nên tổn thất. Vừa xung quan, tài quan lưỡng thất.

Nhìn nữa đại quan, bính can Hóa kị xung thiên mệnh, quan lộc cùng ta vô duyên, mua quan bán tước.

Tất và phá quân đồng cung, thiên tướng đối cung tọa thủ.

Vũ phá ở tị, phá quân thủy khắc tị hỏa, đã hỏa khắc vũ khúc kim, lưỡng khắc đều là vô tình khắc; vũ phá ở hợi, vũ khúc âm kim sinh hợi thủy, phá quân quý thủy và hợi thủy bỉ và, là sống của vô tình, trợ giúp của vô tình, đều là vô tình của sinh khắc. Cho nên luận mệnh, thì buồn bực và đã thấy ra tua thay; luận giao hữu, thì đa lại thích tự tri giao không có mấy; luận tài, nhìn như tài nguyên quảng, nhưng lại tài không hiện, hoặc lai mà không tụ.

Nhược phá quân hóa lộc, hoặc quan võ vinh thân; vô hóa lộc, thương gia tố phúc.

Mặt mày hốc hác, tự có kỳ phản bội tính.

Thiên đồng tinh

── nhâm thủy, thuần dương, là dùng ăn nước, hệ thống cung cấp nước uống, thùng nước dặm thủy chờ, cũng là bồn cầu thủy. Thiên đồng Hóa kị, khả năng bồn cầu phá hủy, hoặc vòi nước phôi rơi, thùng nước phá hủy.

Thiên đồng Hóa kị ─ cai thông không được thông, không nên thông lại thông, nóc nhà thẩm thủy, tường hoặc ống nước, thùng nước, bồn cầu dễ thẩm thủy.

Thiên đồng chủ hòa hợp, Hóa kị thì, tựu vô pháp hòa hợp, thì hội lậu tài, hoặc bản thân không khỏe, nữ tính thời gian hành kinh không được thuận, máu tuần hoàn xảy ra vấn đề, sự trao đổi chất vấn đề; hoặc và người nhà không được hòa hợp, vưu sỉ thiên đồng Hóa kị rơi cung điền trạch càng lộ vẻ.

Thiên đồng ─ hòa hợp tinh, xã giao tinh, hòa sự lão, gà mẹ tinh. Cũng dẫn thân là quán ven đường.

Thiên đồng cũng là cung phúc đức chủ, hóa khí viết phúc.

Ngũ phúc thọ tinh

Thiên đồng, thiên lương, liêm trinh, tham lang, Thiên phủ.

Ngũ phúc thọ tinh ─ phúc thọ ngôi sao, bản ý là lão lai tốt hơn, đi lão vận. Nhược tài tinh, thì đi tráng niên vận, ngũ phúc thọ tinh ở mệnh hoặc quan, có một đặc sắc hay: Thông minh nhưng không được chuyên tâm, chính khóa không được độc độc khóa ngoại.

Thiên đồng canh chủ phúc đức, nó ngoạn tâm nặng, tính trẻ con vị mẫn; vừa gà mẹ tinh, nói xong khó nghe điểm hay thích chõ mũi vào chuyện người khác, êm tai là nhiệt tâm công ích.

Thiên đồng chủ phúc thọ, nhược niên thiếu hưởng phúc, lão lai vô thọ, hơn nữa cân viên này tinh có liên quan nhân, giống nhau có thể so với so sánh lười nhác, hội hưởng thanh phúc. Nếu như thời kỳ thiếu niên so sánh hưởng thanh phúc, lão lai sẽ vô thọ, bởi vì thiên đồng đi lão vận ngôi sao, nếu như niên thiếu phi thường chăm chỉ, lão lai phúc thọ song toàn.

Tổn hại phúc ý gì? Có “Toàn bộ tổn hại” cân “Tái tạo phúc” lưỡng chủng.

Toàn bộ tổn hại ─ khứ tửu điếm, ktv, hưởng thanh phúc xem ti vi các loại.

Tái tạo phúc ─ tố một ít chuyện tốt.

Toàn bộ tổn hại hay tổn thất, cần phải tái tạo phúc. Chỉ cần nhập mệnh thiên quan phúc, đều cân thọ mệnh hữu quan.

Thiên đồng ─ nhâm thủy ─ và bàng quang hữu quan, bàng quang trải qua thông nhĩ, mũi, hầu.

Thiên đồng hóa kỵ năm sinh tái tự Hóa kị cư điền trạch, (khả năng kém nhất), điền trạch chủ nhà vận vừa chủ tài vận, cũng tài khố, thiên đồng Hóa kị là đi tả ngôi sao (cai tiết không ngừng, không nên tiết mà tiết), cho nên gia vận tài vận toàn bộ tiết.

Thiên đồng hóa kỵ năm sinh ┼ tự Hóa kị cư tài bạch ── tài vận toàn bộ tiết.

Thiên đồng hóa kỵ năm sinh ┼ tự Hóa kị cư tật ách ── tiêu chảy.

Thiên đồng hóa kỵ năm sinh ┼ tự Hóa kị cư tử nữ ── xung điền trạch, bỉ điền trạch tọa hóa kỵ năm sinh, tự Hóa kị hoàn hảo, nhưng đại vận đi tới cung tử nữ tựu toàn bộ xong.

Thiên đồng xảy ra vấn đề ─ nên niệm “Phúc đức chính thần bảo trải qua”.

Thiên đồng Hóa kị rơi nào đó cung ─ tạm thời không được hòa hợp, hòa hợp lâu cũng sẽ biến thành đến đây vấn đề chuyên gia.

Thiên đồng nhập mệnh: Liêm trinh tất là tử, tử vi tất là nô, thiên cơ làm quan, mặt trời là phúc, vũ khúc vi phụ.

Tượng ý: Hưởng phúc, hòa hợp, lười nhác.

Nhân: Hòa hợp nhân, bác sĩ, giáo sư.

Sự: Hòa hợp, bàn bạc, phục vụ.

Địa: Quán ăn nhỏ, phúc đức chính thần miếu, nước tiểu câu (cái ao), vòi nước.

Vật: Lưu động nước, ống nước, bồn cầu, lãnh môi.

Bản thân: Bàng quang, thân đóa.

Thiên đồng nhập các cung giải thích

Nhập mệnh: Tính tình ôn hòa, tính tình phát quá là tốt rồi, đa học ít tinh. Ưa hóa lộc, không thích Hóa kị, nhưng hóa lộc khiến người canh lười nhác, Hóa kị thì chủ lao lực, nhưng hóa lộc và Hóa kị đều chủ lạc quan.

Hóa kị: Hòa hợp bất lương, không như mong muốn.

Thiên đồng nhập nữ mệnh, say mê sinh La Mạn Đế Khắc bầu không khí, gặp lại đào hoa tinh như tả hữu, xương khúc, Thái âm thì, dễ có tình cảm làm phức tạp.

Nhập huynh: Huynh đệ có thiên đồng tính chất. Vô Hóa kị, tình cảm hòa hợp, Hóa kị, thì cải biến.

Nhập phu: Tình cảm vợ chồng hài hòa, nam lấy vợ hiền thê, nữ phối lương phu. (gia sát kị ngoại trừ)

Nhập tử: Tử nữ có thiên đồng tính chất, tử nữ đa nhu thuận. Hóa kị thì cải biến.

Nhập tài: Thiên đồng không được chủ tài, ở tài bạch biểu áo cơm không có gì lo lắng, đối tiền tài thấy so sánh đạm, Hóa kị thì thường quay đầu lại thốn, thậm chí có thì là tài hòa hợp không đến.

Nhập tật: Nhâm thủy, chủ bàng quang, nhĩ, mập giả tạo, bệnh phù của tật, kị hội dương đà hỏa linh Hóa kị, chủ khai đao và mặt mày hốc hác, bằng không bệnh nhẹ nhiều năm phụ thân. Lánh chủ các hệ thống tuần hoàn tâm bệnh, như thời gian hành kinh không được thuận, máu tuần hoàn, vấn đề tân trần đại tạ.

Nhập thiên: Xuất ngoại có quý nhân tương trợ.

Nhập nô: Nhân tế quan hệ hài lòng. Hóa kị, và giao hữu hiệp bất lương, chú ý xả chân sau đích tình hình.

Nhập quan: Làm việc không được tích cực, nhưng thích hợp làm hòa hợp tính của công tác.

Nhập điền: Nơi ở phụ cận có thủy câu, ẩm thực điếm.

Nhập phúc: Phúc hậu, ngũ phúc thọ tinh, nhưng đi vận sợ nhất Hóa kị phá tan.

Nhập phụ: Phụ mẫu có thiên đồng tinh người, phụ mẫu hòa ái dễ gần.

Thiên đồng ở mười hai cung

Thiên đồng ở tử

Và Thái âm đồng cung, cùng âm ở tử thủ mệnh, viết “Thủy trừng quế ngạc” cách. Cùng âm ở tử thủ điền trạch, “Nguyệt sinh biển cả” cách, cũng cơ nguyệt cùng lương cách một loại.

Phú nói: “Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián của tài.” có thể phục công chức, là cố vấn cách, như giám ủy, cố vấn chờ. Ất canh năm sinh ra, không tốt; bính năm đinh sinh ra, sinh sinh ban đêm người, phúc quý song toàn.

Cùng âm ở tử ─ chú trọng sinh hoạt hưởng thụ; hạn gặp, có du ngoạn của vận. Nữ mệnh diện mạo giảo hảo, thông minh thanh tú, nhưng tình cảm quá mức phong phú, dễ phát sinh vấn đề, dĩ không ổn định luận, nên kết hôn muộn.

Cùng âm thủ điền trạch, điền trạch phong phú, chủ đại phú.

Thiên đồng ở ngọ

Cùng âm ở ngọ, nước pha nóng lạnh ở dương hỏa hương, so sánh lao lực, cũng là cố vấn cách, không thích hợp làm lão bản. Đến đây cách người thường ra ngoài, xã giao đa, nhưng có quen biết khắp thiên hạ, tri âm không có mấy nhân cảm giác khái, nữ mệnh dễ thụ cảm tình làm phức tạp.

Đầu ngựa đái tiến cách ─

Tử ngọ mão dậu tứ chính vị đều là đầu ngựa, thủ tứ mã địa trước một vị, dương nhận nhập đến đây cung, giai xưng “Đầu ngựa đái tiến cách”. Đến đây cách bôn ba bất định, bị thường gian khổ, có rời xa nơi chôn rau cắt rốn hiện ra. Phùng khoa lộc quyền tam cát hóa, khổ cực nhưng tối sẽ thành công.

Cùng âm ở ngọ cư mệnh, bính năm hai tháng, tháng sáu, tháng mười sinh ra, lộc tồn tại tị, dương nhận ở ngọ, vị đầu ngựa đái tiến cách. Phú nói: “Cùng âm cư ngọ viên, dương nhận cùng độ,, là đầu ngựa đái tiến, chủ uy trấn biên cương.”

Nguyệt cùng gặp sát cách

Cùng âm ở ngọ thủ mệnh, phùng sát tinh tức là.

Phú nói: “Cùng âm ở ngọ, gia sát nặng, tứ chi doanh hoàng.”

Là điển hình bi quan chủ nghĩa người, gặp hảo chưa đủ, gặp phôi thiên không than thở, bản thân cũng béo không đứng dậy, cần phải phòng sắc nan.

Thiên đồng ở mão dậu

Bất lợi nữ mệnh hôn nhân, dễ có lão nhị, hoặc ly hôn tái giá.

Mẫu mệnh thì có tranh chấp ý vị, dục nâng cao một bước, có nôn nóng, bất tuân của biểu hiện, nhưng cũng không sai của cố vấn cách.

Thiên đồng cư mão dậu, Thái âm ở đối cung, cự cơ phân thủ tài, quan, cự cơ là phá đãng, cùng âm đối cung nhìn nhau, đời sống tình cảm phức tạp, bất lợi nữ mệnh. Nhược nhiều hơn chút đào hoa nhập mệnh, phúc, lập mệnh ở mão cung so sánh hưởng thụ, đối tượng là bạch mã vương tử, ở dậu cung tựu có thể xảy ra trương thành thục lý, tựa như đáp tắc xi như nhau. Nếu như thân cung không ở mão, so sánh không được nghiêm trọng, nên làm tiêu khiển sự nghiệp. Cô gái này đã ly hôn.

Thiên đồng ở xấu vị ─ tất và cự môn đồng cung

Cùng cự ở xấu, là vị cung của “Minh châu rời bến” cách, mão cung dương lương là “Mặt trời mọc phù tang” cách, hợi cung Thái âm là “Trăng sáng Thiên môn” cách.

Cùng cự ở vị, phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, chỉ cần không thay đổi kị, cũng hiểu được kế hoạch, cũng sẽ giao tế. Nữ mệnh tư sắc bất phàm, gia xương khúc vưu mỹ, Dương quý phi, điêu thiền vì thế cách.

Thiên đồng ở thìn tuất ─ và cự môn đối cung tọa; thìn là trời la, tuất là địa võng.

Thìn là thủy kho, có mộc dư khí, bản thân thì thuộc đất, đập chứa nước chính là thân tử thìn kéo dài; tuất là hỏa kho, dần ngọ tuất kéo dài. Thìn tuất tối ngại cự môn, thìn tuất là thiên la địa võng, thu liễm, bảo thủ, cất dấu, cự môn là hóa ám, nhìn không thấy, cho nên thìn tuất tối ngại cự môn.

Thìn tuất thiên đồng đều tốt khách, cần phải phòng bên ngoài chính là phi. Thiên đồng ở tuất, trái lại là kỳ cách, nhân lộc tồn tại tài, lộc khoa ở quan, thiên đồng hóa quyền, khôi việt giáp mệnh, cự môn Hóa kị ở đối cung, chỉ phụ mẫu sớm tang.

Thiên đồng ở tuất ─”Hóa tinh trái lại quý” cách.

Phú nói: Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Thơ viết: Hai sao biến hóa tối vô cùng, cùng tuất tương phùng cự gặp long, sinh giá trị đinh tân cần phải phú quý, thanh niên công chính triều đình trung tâm.

Vừa: Cự môn thìn tuất là hãm địa, tân mạng người gặp trái lại là kỳ.

Tân nhân cự môn tọa thìn, cũng “Hóa tinh trái lại quý” cách, là tân năm cự môn hóa lộc tọa giờ Thìn, dậu cung lộc tồn lai không bàn mà hợp ý nhau. Đến đây cách đồng thời là “Quyền lộc tuần phùng cách.”

Quyền lộc tuần phùng cách ─ hóa quyền hóa lộc đồng mệnh cung, hoặc mệnh của tam phương tứ chính.

Cung mệnh can hoặc cung mệnh chi mà sống năm can hoặc chi, danh “Quyền lộc sinh phùng”.

Phú nói: Quyền lộc tương phùng, tài quan song mỹ.

Vừa nói: Quyền lộc thủ tài phúc vị, xử sự vinh hoa.

Quyền lộc ở mệnh, tài văn chương tốt. Quyền lộc tuần phùng cách cũng phạ sát tinh, hội sát tinh, ngoại cường trung tâm càn.

Phú nói: Quyền lộc ngôi sao may mắn nô bộc vị, tung quan quý cũng bôn ba.

Nhân cung Nô bộc vì hắn cung, điều không phải ngã cung của cho nên.

Cự môn ở thìn cung tọa mệnh, tân năm sinh ra; thiên đồng ở tuất cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra, vị của.

“Thìn tuất ứng với ngại cự môn”, cự môn ở thìn tuất hãm địa, trừ tân năm sinh ra ngoại lệ. Cự môn vốn có thị phi, hình tụng chờ sự, nên làm luật sư, quan toà hoặc dĩ miệng hành trình nghiệp là việc chính.

Thiên đồng ở dần thân

Tất cùng trời lương đồng cung, cùng lương ở dần thân là ông ba phải, nhưng điều không phải phối ngẫu ông ba phải, mà là bằng hữu ông ba phải, và phối ngẫu quan niệm phân biệt cự, nhân cơ cự ở phu quan, phu thê trong lúc đó không được hiệp.

Cùng lương ở thiên, quan tọa cự môn, đối từ xưa, trung cổ chuyện vật có hứng thú.

Nữ mệnh cùng lương thủ mệnh, nên tố nhà kề.

Đến đây lệ: Lộc quyền khoa “Tam kỳ giao nhau cách”, văn xương Hóa kị xung mệnh.

Hóa khoa năm sinh có hay không có giải trừ ách công?

Khán bản năm sinh tại nơi một cung vị, cai cung có thập ma tinh diệu, nếu như là thiên lương tinh, thì có giải trừ ách công, thiên lương là ngũ phúc thọ tinh, phàm là ngũ phúc thọ tinh đều có giải trừ ách công.

Đến đây mệnh tân năm sinh, tân can rơi huynh đệ và phụ mẫu lưỡng cung, tinh diệu là tử vi cùng trời phủ, tử vi, Thiên phủ đều có giải trừ ách công, nhược yếu bản năm sinh văn khúc khoa có giải trừ ách công, phải thính phụ mẫu, huynh đệ nói.

Đại hạn đi cung tử nữ kỷ hợi, kỷ văn khúc Hóa kị xung phu thê, thùy tượng 1. Phu thê vấn đề 2. Quan lộc vấn đề. Nhìn nữa đại hạn phu thê, can cung đinh cự môn Hóa kị xung bản mệnh phu thê, cho nên mới có thể hội ly hôn.

Văn khúc làm lễ nhạc ngôi sao, niệm kinh mới có thể giải quyết phu thê vấn đề, hát cũng có thể giải quyết, nhưng văn khúc lại đồng thời là chuyên cần lễ Phật ngôi sao, hát bất năng chuyên cần lễ Phật.

Cung phúc đức vi phu thê khí mấy vị, đại hạn phu thê hóa lộc tới bản mệnh phúc đức, đại diện phu thê vấn đề khả năng có thể cứu chữa.

Có thể cứu chữa? Ly hôn? Làm sao định luận, phải khán hóa quyền năm sinh tinh nhập ngã cung mới có hiệu, nhược nhập nó cung thì không hiệu. Như vào cung phụ mẫu, thì yếu phụ mẫu làm chủ mới hữu dụng.

Thiên đồng ở tị hợi

Cùng trời lương đối cung tọa

Phú nói: Lương cùng tị hợi, nam đa lang thang nữ đa dâm. Làm nhiều phiêu oành khách, nhất là gia mệnh mã hoặc nguyệt mã càng sâu.

Thiên lương ở dần thân đã hợi thủ cung mệnh, đều vì “Thiên lương phiêu đãng” cách.

Phú nói: Thiên lương thiên mã, thái độ làm người phiêu đãng phong lưu.

Vừa nói: Thiên lương tị hợi phùng của, tuy đẹp mà dâm.

Lương cùng tị hợi cách, có thể làm thầy thuốc; thiên lương nhập mệnh, đương quân y thích hợp hơn.

Lang thang ─ hiện đại giải trừ là chạy tới chạy lui rất bận rộn hình dạng.

Thiên đồng ở tị hợi, bất luận nam nữ, dễ thụ cảm động mà phát triển trở thành là tình cảm, nhất là ở hợi, thủy vượng hơn, nữ mệnh canh cần phải chú ý, thái bác ái, ứng với cẩn thận.

Sao Liêm trinh

─ ký trinh mà lại liêm, thứ đào hoa, cụ xung đột tính.

Đào hoa ─ tinh thần đào hoa.

Liêm trinh là khoanh tròn, là tù tinh, hóa (khí) kị viết tù, không thay đổi kị cũng có tù vị đạo.

Liêm trinh ở quan lộc → quan lộc chủ; ở mệnh thân thể điền, khiếu thứ đào hoa.

Ở quan lộc ─ trạng thái tĩnh quan lộc lực đại diện sự nghiệp vận chuyển buôn bán trạng huống, nhược Hóa kị thì, thì có vận chuyển buôn bán trạng huống không tốt hoặc có tài nhưng không gặp thời của hám.

Liêm trinh ─ đinh hỏa lại có ất mộc cập mậu thổ. Đinh hỏa, loại hóa sau khi là “Tham” và “Tranh” của biểu tượng, liêm trinh tọa mệnh, lục thân vô kháo, cá tính tranh cường háo thắng, thái độ làm người tương đối hiện thực, lòng háo thắng cường. Năng lực chịu khổ nhọc, thời niên thiếu tương đương gian khổ, lớn lên hậu sự nghiệp có thành tựu hậu, tựu ưa quan truy cầu vật chất hưởng thụ, cũng dễ là lợi ích sở mê hoặc, dĩ bù đắp còn nhỏ của bất túc.

Liêm trinh tọa mệnh → và đổ hữu quan.

Liêm trinh là tù tinh → đựng thị phi ý, dễ có phạm tội khuynh hướng. Nhưng đa thuộc về hành chính thượng thiếu sót, không phải người sự quan phi. Nhất là liêm trinh và dương nhận đồng cung, hoặc hình thành ﹂ hình tù giáp ấn” cách người, dễ nhất chọc hành chánh quan tư, như vượt đèn đỏ, không tuân thủ quy tắc giao thông chờ.

Liêm trinh là tù → hệ đinh hỏa của liệt, nhược ở mùa hè hoặc hỏa năm, là hỏa càng thêm thượng hoả, tâm hoả vượng, khó chịu khoái, kéo dài đến rất nhiều tật bệnh, như bệnh ung thư.

Thiên cơ vĩnh ở liêm trinh cung tật ách. Liêm trinh có chuyện tìm thiên cơ, nhất, lục cộng tông. Liêm trinh thiên cơ Hóa kị thì, nên niệm 〈 thanh tịnh trải qua 〉

Thiên cơ Hóa kị → suy nghĩ thắt. Liêm trinh Hóa kị → tâm tình úc tốt.

Tượng ý: Đào hoa, đánh bạc, tù nại, pháp luật, quan phi.

Nhân: Dân cờ bạc, phạm nhân, phong trần nữ lang.

Sự: Hành chánh quan phi, đánh bạc, sanh non (cung tử nữ Hóa kị).

Địa: Phong nguyệt nơi, ngục giam, sòng bạc, rẫy.

Vật: Xe chở tù, điện tử, tảng đá.

Bản thân: Phụ nữ tật bệnh, thiếu máu, bệnh ung thư.

Liêm trinh nhập các cung của giải thích

Liêm trinh Hóa kị nhập nữ mệnh → tình cảm đa sinh làm phức tạp.

Huynh đệ → huynh đệ có liêm trinh tính chất. Hóa kị, dễ thụ huynh đệ liên lụy.

Phu thê → phối ngẫu có liêm trinh tính chất, mà lại phải chú ý phối ngẫu có vấn đề tình cảm.

Tử nữ → tử nữ có liêm trinh tính chất. Tử nữ cá tính cường, cụ phản bội tính.

Tài bạch → liêm trinh của tài không đổi thủ, thiện lưu động, cho nên nên kinh thương, nhượng tiền lưu thông. Hóa kị thì, vật đánh bạc.

Tật ách → nghi nan tạp chứng, Hóa kị đa bệnh ung thư.

Nữ tính và tử nữ không hợp, dễ được tả vú ung thư.

Nữ tính cả người không hợp, dễ được hữu vú ung thư.

Áp lực công việc quá lớn, dễ được ung thư vú.

Bị khi dễ ghi hận trong lòng, dễ có ung thư gan.

Trong không hợp, dễ được ung thư bao tử.

Đổi công tác hoàn cảnh hoặc ở nhà hoàn cảnh, dễ được cốt ung thư.

Công tác nghiệp vụ tranh cãi, dễ có trực tràng ung thư.

Và thủy hữu quan, dễ được thận bệnh.

Tâm tình quá mức cao vút, dễ được bệnh tim.

Thiên di → nên vãng đô thị phát triển.

Giao hữu → bằng hữu đa liêm trinh tính chất. Giao hữu đa bằng hữu khác phái, biến động tính đại.

Quan lộc → thiên hướng thiết bị điện nghiệp.

Điền trạch → ở dần thân tị hợi, và dịch mã hữu quan, chủ còn nhỏ có rời xa nơi chôn rau cắt rốn, xuất ngoại học ở trường, hoặc đáo ngoại mưu sinh hiện tượng.

Phúc đức → tâm tư dễ thay đổi, Hóa kị thì, lòng có thiên thiên kết.

Phụ mẫu → phụ mẫu có liêm trinh tính chất, Hóa kị thì và phụ mẫu tình cảm không tốt, hoặc phụ mẫu một trong có gặp ở ngoài, ly hôn hiện tượng.

Liêm trinh ở tử ngọ

Tất cùng trời tương đồng cung, đối cung phá quân ngồi một mình. Nhập mệnh, thông minh, không hợp đàn, chỉ vì thất sát tọa phúc đức, nhưng cũng kinh thương.

Đến đây mệnh nhược và dương nhận đồng cung, “Hình tù giáp ấn”. Lập mệnh ở ngọ, bính, tuất hóa kỵ năm sinh kiêng kị; lập mệnh ở tử, nhâm hóa kỵ năm sinh kiêng kị. Hình tù giáp ấn người, đa chủ thị phi gặp chuyện cai phán đoán mà không phán đoán, trái lại tao kỳ loạn, chú ý có hình tụng, đánh bạc việc. Bất luận nam nữ giai cần phải hôn nhân, có gặp ở ngoài của khả năng, mà cung phu thê tham lang tinh cũng sẽ tăng phối ngẫu gặp ở ngoài tình hình.

Nữ mệnh còn phải cẩn thận khai đao hoặc sanh non sự.

Liêm trinh ở mão dậu

Nhất định và phá quân đồng cung. Nữ tính liêm phá đồng cung, tình cảm dễ gặp phải khúc chiết. Gia Hóa kị hoặc sát tinh, có ly hôn nguy cơ. Kết hôn muộn hay nhất, tảo hôn dễ khởi biến hóa.

Mão dậu lưỡng cung không thích canh năm sinh ra dương nhận cư dậu đại hung.

Liêm phá gia sát tinh hoặc Hóa kị đồng cung, cẩn thận tai nạn xe cộ, quan phi, tranh tụng, lao ngục chờ tai nan, canh phải cẩn thận bản thân khang tình hình.

Liêm trinh ở thìn tuất

Liêm trinh ở thìn tuất tất cùng trời phủ đồng cung.

Thiên phủ liêm trinh ở tuất cung, khiếu “Thiên phủ thủ tuất cách”, chú ý hôn nhân.

Cổ nói: Thiên phủ tuất cung vô sát tinh, giáp kỷ sinh ra phú vạn kim.

Đến đây mệnh dễ có tình duyên, khẩu tài không sai. Bính sinh ra Hóa kị nhập mệnh, có hung hiểm, cẩn thận bản thân khỏe mạnh.

Liêm trinh ở xấu vị

Liêm trinh và thất sát ở xấu vị đồng cung, cá tính cố chấp, muốn sẽ, bản thân dễ bị bị thương, và sát tinh hoặc dương nhận đồng cung, có khai đao việc.

Cốt tủy phú: Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người.

Quá nhỏ phú: Liêm trinh thất sát đồng vị, trên đường mai thi.

Liêm trinh thất sát yếu tích phúc, phải cư sinh vị cung miếu vượng nơi, mà lại vô sát tinh phá tan, cư xấu hãm địa gia cát có thể phúc quý, lâu thì bất lợi; trên đường mai thi, chính là muốn cẩn thận tai nạn xe cộ.

Liêm trinh ở dần thân

Liêm trinh ngồi một mình dần thân tọa mệnh có bao nhiêu loại cách cục, “Hùng ở lại càn nguyên cách”, “Tử Phủ triêu viên cách” “Phủ tướng triêu viên cách” chờ ba loại.

Vô sát người, trong công tác có quý nhân, cũng có thể tự hành gây dựng sự nghiệp. Bính sinh ra, liêm trinh Hóa kị, bất lợi. Đến đây cách bất lợi nữ mệnh, liêm trinh nhập mệnh thân có đái đào hoa, đối cung tham lang tọa thủ, nên kết hôn muộn, bằng không đa cảm tình khúc chiết.

Nhị, Tử Phủ triêu viên cách

Cổ nói: “Tử Phủ triêu viên gặp quyền lộc, chung thân phúc hậu tới tam công”. (hoặc phú xa ông)

Vừa nói: “Tử vi, Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công.”

Tam, Phủ tướng triêu viên cách

Phủ tướng triêu viên cách, thời cổ xưng là thực lộc thiên chung, hiện đại thuyết pháp là áo cơm không thiếu.

Liêm trinh ở tị hợi

Liêm trinh ở tị hợi, tất và tham lang đồng cung. Lưỡng khỏa đào hoa tinh cùng một chỗ, bất luận nam nữ mệnh, khác giới duyên cường, nhất là hợi cung, khiếu “Hiện lên thủy đào hoa”.

Liêm trinh ở hợi cung nam mệnh, ngàn vạn lần bất năng lại thêm sát tinh hoặc Hóa kị, bằng không dễ có đào hoa tranh cãi, hoặc trầm mê sinh tửu sắc trong, nữ mệnh thì có rơi vào phong trần khả năng. Hay nhất không nên dưỡng thành uống rượu tập quán.

Thiên phủ tinh hệ

Thiên phủ tinh

Thiên phủ → mậu thổ, thuần dương; tử vi → kỷ thổ, thuần âm.

Tử vi tinh hệ lục sao quản lục điều tuyến, Thiên phủ tinh hệ có bát sao, nhiều hơn lưỡng sao, tất và tử vi tinh hệ lục sao nào đó lưỡng khỏa trùng điệp ở một cái tuyến thượng.

Thiên phủ đối cung nhất định là thất sát.

Phá quân và thiên tướng nhất định đối cung tọa.

Một cái tuyến có tam sao chỉ có “Phủ sát” và “Mặt mày hốc hác” ; tức tử vi tinh hệ mỗi một sao chỉ để ý một cái tuyến, hơn nữa giá lưỡng khỏa Thiên phủ tinh hệ, bằng tam sao.

Thiên phủ ←→ thất sát. phá quân ←→ thiên tướng.

Giá lưỡng điều định luật đây đó tương khắc vừa tương dung, thật giống như âm dương như nhau.

Phủ âm tham cự tướng lương sát phá, thuận đi mà bài.

Thiên phủ tọa cung mệnh, thì Thái âm tọa phụ mẫu, tham lang là phúc đức, cự môn cư điền trạch, thiên tướng tọa quan lộc, thiên lương là giao hữu, thất sát ở đối cung thiên di, phá quân thì tọa cung phu thê.

Như vậy, phủ tướng nhất định tam hợp, mà hình thành “Phủ tướng triêu viên cách”.

Thiên phủ ở mệnh tài quan trong đó nhất cung, thiên tướng cũng nhất định ở mệnh tài quan trong đó nhất cung.

Thái âm cùng trời lương nhất định ở tam hợp phương, Thái âm tọa mệnh, thiên lương nhất định ở cung Quan lộc.

Tử vi đẩu số phân hai đại loại, vừa là “Cơ nguyệt cùng lương”, vừa là “Sát Phá Lang”.

Sát Phá Lang của tính thuần dương, cơ nguyệt cùng lương thuần âm.

Phàm thuộc Sát Phá Lang người, đệ nhất đại hạn đi Sát Phá Lang, đệ nhị đại hạn đi cơ nguyệt cùng lương, đệ tam đại hạn nhất định vừa đi Sát Phá Lang, dĩ loại này thôi. Mà cơ nguyệt cùng lương người, cũng như vậy luận.

Có một hiện tượng nhất định phát sinh, như cơ nguyệt cùng lương người, đại hạn đi Sát Phá Lang thì, lúc đầu nhất định sẽ không thái tập quán, bởi vì âm dương thuộc tính không hợp.

Thiên phủ → phòng ốc → kho.

Thái âm → tài khố → giọt nước mà thành của tài, mà thành tài khố của mẫu, Thái âm ở trên trời phủ của cung phụ mẫu.

Tham lang ở trên trời phủ của cung phúc đức, tham lang là dục vọng chi thần, Thiên phủ tọa mệnh người, là một rất có dục vọng người.

Cự môn ở điền trạch, cự môn → thật lớn của môn.

Thiên tướng ở trên trời phủ của cung Quan lộc → phủ tướng triêu viên, thực lộc thiên chung, ăn mặc không lo.

Thiên lương ở cung Nô bộc, Thiên phủ tọa mệnh người thích đương lão đại.

Thất sát ở trên trời phủ của đối cung, bề ngoài ổn trọng trầm ổn, nội tâm là vội vàng xao động.

Đang nhìn Thiên phủ tọa mệnh người đó đại hạn thì, đặc biệt muốn xem cung phu thê, bởi vì phá quân vĩnh viễn ở cung phu thê.

Phá quân chủ phu, tử, nô, phá quân ở đây tam cung không hề yêu cầu thường ý.

Phá quân chủ hao tổn, hao tổn sinh ra, tựu dễ xảy ra vấn đề.

Phá quân cũng là động tinh, cung phu thê không thích động tinh, tình cảm cần phải ổn định. Thiên phủ tuy là quyền lệnh ngôi sao, thế nhưng cũng muốn bị quản chế sinh phá quân, mà Thiên phủ còn lại là cực không muốn, bởi vì nó là quyền lệnh ngôi sao, cho nên phu thê lâu sẽ có vấn đề, phải giải quyết phu thê đang lúc vấn đề, Thiên phủ tọa mệnh người, cần tiền lai cung ứng, nhân phá quân chủ hao tổn.

Sát Phá Lang ưa quan ở sự nghiệp cung, sự nghiệp cung phải có bốc đồng.

Thiên phủ quản tham lang, tham lang quản thiên tướng, thiên tướng quản thất sát, thất sát vừa quản tham lang, tham lang quản phá quân.

Quản → ước thúc.

Thiên phủ tọa mệnh người, thường thường dụng tiện nghi giá, mãi cao cấp đông tây. Nhược thực sự rất muốn mà vừa mua không nổi thì, cũng hội mình khắc chế, bởi vì Thiên phủ ước thúc tham lang.

Thiên tướng cũng quản thất sát, như tướng lĩnh của điều động.

Thiên phủ tương đối chỗ đặc thù hay ﹂ nhất tâm lưỡng dụng”, đã điền trạch chủ vừa tài bạch chủ, chỗ tốt ở chỗ này, chỗ hỏng cũng ở nơi đây. Chỗ hỏng là nó đối một việc rất dễ minh bạch, nhưng minh bạch hậu tương đối sẽ không sâu hơn nhập đi giải trừ, ý tức rất khó tái tiến bộ.

Thiên phủ tọa mệnh nữ hài, mãi thập ma đông tây, hoặc ở nơi nào mãi so sánh tiện nghi, người đều biết, dũ béo, đối tiền tài phương diện tựu dũ năng lực tính toán tỉ mỉ. Nhưng sẽ không bị nói rõ keo kiệt, như hoa một trăm nguyên mua đồ, thoạt nhìn thì có ba trăm nguyên giá trị.

Quyền lệnh đại diện cố chấp, nhược đại vận đi tới quyền lệnh ngôi sao cung vị, cái này đại hạn thì có cố chấp hiện tượng.

Thiên phủ cùng trời tướng đều là áo cơm ngôi sao.

Thiên phủ ở phương diện ăn tương đối chú ý thực sự, thế nhưng ăn ngon. Thiên tướng thì tương đối chú ý cao quý. Thiên phó cân thiên tướng đồng thời cũng là nịnh bợ tinh, người khác phách ngựa của bọn họ thí. Vuốt mông ngựa phương pháp tuyệt đối không được như nhau.

Thiên phủ tọa mệnh người đó, quyền lệnh đại, nhất tâm nhị dụng, phách hắn nịnh bợ phải cẩn thận tìm từ, phải có căn cứ tài giảng, như: Người ta bây giờ nhìn lại bỉ hai tháng tiền lục soát sinh ra (trọng điểm là hai tháng tiền).

Thiên tướng tùy tiện nói tương đối không có vấn đề gì, loạn phách hắn sẽ vui vẻ.

Thiên tướng quý tinh, quý tinh đều tương đối lại, lại thập ma / lại sinh tố việc vặt vãnh, kết thúc công việc, như ăn hậu không được rửa chén, hoặc rời giường hậu không được gấp bị ──.

Thiên tướng tọa mệnh con cái, yếu xưng hắn không có làm sự. Như: Hắn sẽ chủ động giúp làm gia sự các loại.

Thiên phủ chủ tài khố, tương đối không thích sát tinh, có sát thì kho phá. Ưa tài tinh, như; vũ khúc, hóa lộc hoặc lộc tồn.

Tượng ý: Điền trạch, tài khố, y lộc.

Nhân: Thông quản lí, tài vụ chủ quản.

Địa: Rẫy, ngân hàng, thương khố.

Vật: Tiền quỹ, tủ sắt.

Bản thân: Tính khí.

Thiên phủ nhập các cung giải thích

Nhập mệnh; tài khố ngôi sao, ổn định, hội cát năng lực tụ tài. Thích ổn định, coi trọng cảm giác an toàn. Như hội thiên không cướp có tài bị cướp hiện tượng, thì tương đối tồn không được tiền, mà lại không có cảm giác an toàn.

Nhập huynh: Huynh đệ có Thiên phủ tinh tính chất. Phụ mẫu so sánh đông huynh đệ, so sánh không đau ta, nhân Thiên phủ ở huynh đệ, tham lang nhất định ở phụ mẫu, Thiên phủ ước hẹn bó buộc tham lang.

Nhập phu: Phối ngẫu có Thiên phủ của tính chất, thiện quản lý tài sản, hội sát tinh thì nên kết hôn muộn.

Nhập tử nữ: Tử nữ có Thiên phủ tinh của tính chất.

Nhập tài: Thiên phủ là tài bạch tinh, là lộc kho, chủ suốt đời giàu có, vừa thiện quản lý tài sản.

Nhập tật: Thuần dương đất, tính khí của tật.

Nhập thiên: Ưa trợ giúp nhân.

Nhập nô: Gặp gỡ người đa số ông chủ cập chủ quản.

Nhập quan: Ưa lộc quyền khoa tam cát hội chiếu, cách cao, sẽ có thành tựu. Nên tài chính và kinh tế.

Nhập điền: Thiên phủ là điền trạch chủ, chủ giàu có.

Nhập phúc: Thấy đủ, lạc quan.

Nhập phụ: Phụ mẫu hiền lành.

Thiên phủ ở tử ngọ mão dậu

Thiên phủ ở tử ngọ, tất và vũ khúc đồng cung, vũ khúc là tài tinh, Vũ phủ rất sợ thiên không cướp hoặc cái khác sát tinh, tài bị cướp của hiện tượng.

Thiên phủ ở mão dậu ngồi một mình, đối cung vũ sát.

Thiên phủ ở thìn tuất xấu vị

Thiên phủ ở thìn tuất, và liêm trinh đồng cung, duyệt liêm trinh ở thìn tuất.

Thiên phủ ở tuất, có thể hình thành “Thiên phủ thủ tuất cách “

Cổ nói;”Thiên phủh nhâm cung vô sát thấu, giáp kỷ sinh ra phú vạn kim” giáp liêm trinh hóa lộc nhập mệnh, lộc tồn hóa khoa nhập quan, cung tài bạch có tử vi tinh; kỷ sinh ra, lộc tồn cân hóa lộc phân biệt tọa tài quan lưỡng địa.

Tướng Cự cùng Tham Âm

Thiên phủ ở xấu vị ngồi một mình, đối cung liêm sát.

Thiên phủ ở dần thân tị hợi

Thiên phủ ở dần thân tị hợi và tử vi đồng cung.

Thiên phủ ở tị hợi, ngồi một mình, tử sát ở đối cung. Tị hợi Thiên phủ, cần phải chú ý cung phu thê liêm phá tổ hợp.

Thái âm tinh

Đại âm tinh → quý thủy, chủ tài bạch và điền trạch, vừa chủ nữ nhân. Nữ nhân đại diện mẫu thân, bản thân, nữ nhi, nam tính đại diện mẫu thân, thê tử, nữ nhi.

Thái âm và thái dương bất đồng ─ thái dương bác ái, thi mà không bị; Thái âm cũng là bác ái, thụ rồi sau đó thi

Thái âm tọa mệnh người, ứng với chú trọng sinh nhật một ngày kia? Mùng một và mười lăm bất đồng, nông lịch mười lăm ban ngày hậu sinh ra, như mười hai giờ thái dương, dần dần tây hạ xu thế. Mười lăm nhật sau này sinh ra mệnh tọa Thái âm người, tuy rằng viên mãn, nhưng hội đi xuống sườn núi. Nửa tháng đầu sinh ra người ái tâm hội càng ngày càng mạnh, nửa tháng sau sinh ra người, ánh trăng cường độ ánh sáng yếu dần, hội so sánh xấu hổ.

Nhật nguyệt đồng cung trục → nhật nguyệt xấu vị đồng cung.

Nhật nguyệt trái lại bối → sinh hoạt dễ ngày đêm điên đảo, “Ám quang điểu”. Thái âm Hóa kị nhập điền trạch, cũng là ám quang điểu.

Thái âm → chủ thanh minh, vệ sinh sáng sủa ý, đại âm tọa mệnh người đại đô sẽ có khiết phích. Hóa kị hoặc nhật nguyệt trái lại bối tựu cải biến, hữu tâm vô lực.

Thái âm cư điền trạch → uông kỳ là đại hạn điền trạch, trong rất sạch sẽ. Hóa kị thì cải biến, hữu tâm vô lực.

Kị → là tâm cũng

Đại âm → vệ sinh của đồ dùng, sự vật, nữ nhân đồ dùng.

Ngày hôm nay tâm huyết dâng trào tưởng chỉnh lý gian phòng → ngày hôm nay khả năng là quý can hoặc canh can hoặc đinh can, Thái âm hóa lộc và hóa khoa đô hội chỉnh lý, quyền có thể sẽ không, quyền có quyền hành ý, không sai biệt lắm thì tốt rồi, mà kị tựu hữu tâm vô lực.

Thái dương → dương động.

Thái âm → âm động, như sông nhỏ nước chảy lẳng lặng thảng trứ của động.

Thiên cơ → âm động, trục động, có động như không nhúc nhích, vận chuyển thật nhanh.

Thái âm và thái dương đều là dịch mã, động như cậu bé và nữ hài động không giống với, vận động gia chữ Nhật nhân chơi bóng thì, động cũng không giống với, dương động và âm động chính là cái đạo lý này.

Thái âm → dịch mã, ngoại tai giống như tai nạn xe cộ, chứng bệnh còn lại là bệnh tiểu đường cập nữ nhân tâm bệnh, đại diện mắt phải, huyết áp là huyết áp thấp.

Thái âm tài là giọt nước mà thành, nhược Hóa kị cũng là giọt nước mà tổn hại.

Tượng ý: Vệ sinh, dịch mã.

Nhân: Nữ nhân, mẫu thân, thái thái, nữ nhi.

Sự: Vệ sinh.

Địa: Lữ quán.

Vật: Vệ sinh đồ dùng, nữ nhân đồ dùng.

Bản thân: Mắt, bệnh phụ nữ.

Thái âm nhập các cung của giải thích

Nhập mệnh: Nam mệnh Thái âm tọa mệnh, như hóa lộc hoặc hóa khoa hoặc không có tự hóa người, đều có chứa son phấn khí, hóa quyền hoặc Hóa kị, có trợ giúp cải thiện son phấn khí, khiến cho của cương nhu tịnh tể.

Nhập huynh: Giữa huynh đệ có Thái âm của tính chất, có lẽ huynh đệ cá tính so sánh nhu tính hóa. Tỷ muội thì ôn nhu hiền thục.

Nhập phu: Phối ngẫu có Thái âm của tính chất, thất huy gia sát, chú ý phối ngẫu thân khỏe mạnh.

Nhập tử: Tử nữ thông minh dịu ngoan.

Nhập tài: Tài giọt nước mà thành, Hóa kị thì giọt nước mà tổn hại.

Nhập tật: Bệnh tiểu đường cập nữ nhân tâm bệnh, đại diện mắt phải, huyết áp thấp.

Nhập thiên; tại ngoại có nữ nhân duyên.

Nhập nô: Có nữ tính duyên.

Nhập quan: Thích hợp bất động sản buôn bán cập đồ trang điểm hoặc vệ sinh đồ dùng việc nghiệp hoặc lữ quán nghiệp.

Nhập điền: Thái âm là điền trạch chủ, chủ bất động sản đa.

Nhập phúc: Có tình duyên, nặng tinh thần hưởng thụ.

Nhập phụ: Và mẫu thân duyên hậu, thất huy trái lại, Hóa kị và mẫu thân tướng thiếu nợ.

Thái âm ở tử ngọ mão dậu

Thái âm ở tử ngọ → cùng trời cùng đồng cung.

Cùng âm ở ngọ gia dương nhận → đầu ngựa đái tiến cách.

Thái âm ở mão dậu độc, đối cung thiên đồng.

Nhật tị nguyệt dậu cách → thái dương ở tị, Thái âm ở dậu.

Thái âm ở thìn tuất xấu vị

Ở xấu vị, và thái dương đồng cung. Ở thìn tuất độc, đối cung thái dương.

Thái âm ở dần thân tị hợi

Thái âm ở dần thân → thiên cơ đồng cung. Ở đã hợi ngồi một mình, đối cung thiên cơ.

Đã hợi Thái âm có thể hình thành “Trăng sáng Thiên môn cách”, chủ phú, có ngoài ý muốn của tài.

Cổ nói: “Trăng sáng Thiên môn sinh hợi địa, lên nói phụ trách quyền to.”

Vừa nói: “Trăng sáng Thiên môn, tiến tước phong hầu.”

Tham lang tinh

Tham lang → giáp mộc và quý thủy, hóa khí viết tiêu chuẩn.

Tham lang → dục vọng chi thần, tiêu chuẩn hay lý tưởng chủ nghĩa và hoàn mỹ chủ nghĩa người, đô hội xóa sạch bích tướng mặt quang, mọi việc đều mong muốn xử lý tận thiện tận mỹ.

Tham lang Hóa kị → tiêu chuẩn biến thành không có tiêu chuẩn, dục vọng lạp cao, vô pháp hoàn thành mục tiêu, mong muốn thất bại → tính ra lệch lạc.

Ví dụ như: “Bất hảo” thì tưởng “Tốt”, hoặc người khác nói được ba hoa chích choè thì, rất dễ tin tưởng, sự hậu mới phát giác đương sơ vì sao một nghĩ rõ ràng.

“Mong muốn thất bại → tính ra lệch lạc” là tham lang Hóa kị dễ dàng nhất phạm sai lầm. Nhược một kiên trì, cuối cùng tổng hội hao tổn một ít tiền tài.

Kiên trì thập ma? Nghe được hết sức tốt chuyện tình, đã nghĩ thành chia ra hảo là tốt rồi, nhân gia thuyết thể kiếm một trăm vạn nguyên, đã nghĩ kiếm mười vạn nguyên thì tốt rồi.

Tham lang → đào hoa, và quý thủy hữu quan, hóa khí viết tiêu chuẩn cũng cùng quý thủy hữu quan.

Tham lang → giáp mộc, là thần tiên của ở lại, nguyên tài vật liệu, trở lại nguyên trạng, tấm lòng son, tạo hóa của thủy → thần tiên.

Tham lang Hóa kị không nói chuyện quý thủy, chỉ nói giáp mộc, không nên bằng dục vọng đi làm sự, như khaiKTV hoặc thanh sắc nơi đều không thể.

Hóa kị thì, không phải sợ kị, chỉ cần tố viên này tinh chính tính, không nên tố nó bất chính một mặt.

Tham lang tinh là ngũ phúc thọ tinh, phàm là ngũ phúc thọ tinh, đều có giải trừ ách công.

Nhưng tham lang và liêm trinh lưỡng sao, nhất gặp đào hoa sẽ không có giải trừ ách công.

Thiên cơ 瞐 ngũ thọ, giải trừ ách công, nó là tôn giáo, thần minh tinh, đau khổ do tôn giáo và thần minh phương diện trứ thủ, thì có giải trừ ách công .

Tham lang Hóa kị hậu biến thành quý thủy, đi đào hoa lộ tuyến, sẽ không có giải trừ ách năng lực, Hóa kị hậu, sẽ tầm giáp mộc, trở lại nguyên trạng → luyện tiên.

Chú ý: Tham lang Hóa kị → không nên hát tửu, nhược gia văn xương hoặc văn khúc hội lợi hại hơn, trở thành “Tham xương cách”.

Tham xương cách → chính sự điên đảo, phấn thân toái cốt. Phấn thân toái cốt → tiêu chuẩn tai nạn xe cộ cách.

Chính sự điên đảo → nên làm không có làm, không được nên làm tố nhất đống lớn.

Tham lang → yếu cá cũng muốn hà, nhược là thật không có cá, mới có thể yếu hà. Dục vọng chi thần, vĩnh viễn đòi lấy vật gì chất và tinh thần đều xem trọng.

Tham lang tọa mệnh tự hóa lộc, đặc biệt dễ xóa sạch bích song mặt quang.

Tham lang → đào hoa tinh, có nhân duyên. Đào hoa cách → mệnh tọa thủy cung, thập, mười một, mười hai tháng sinh ra. , gặp thiên không cướp, trái lại năng lực tập chính, giảm đào hoa tính chất, gặp lộc tồn cũng có thể khứ sắc tâm.

Tham lang ┼ văn xương ┼ hóa lộc → lung tung tố lung tung kiếm.

Tham lang Hóa kị → nhất định phải làm tham lang bản thân chính tính.

Tham lang ┼ Hỏa Tinh hoặc linh tinh → hỏa tham cách hoặc linh tham cách → hoành phát.

Tham lang còn có một đặc tính, hay rất dễ ly rượu thích hiềm khích lúc trước.

Tham lang Hóa kị nhập mệnh → thiên lãnh tính càng mạnh, như không được độc chính khóa, thích khóa ngoại thư; tức không làm việc đàng hoàng, đi chỡ đi đáo cũng hội như vậy. Sự nghiệp cũng nên ít lưu ý hành nghiệp, như quan thôn nghiệp, linh cốt tháp.

Tượng ý: Đào hoa, thần tiên.

Nhân: Mệnh lý sư, phong trần nữ lang, linh môi

Sự nghiệp: Uống rượu, đánh bạc, tu đạo

Địa: Tiệm rượu, phần mộ, phòng khiêu vũ

Vật: Chỉ, tình thú đồ dùng

Bản thân: Bộ phận sinh dục, can

Tham lang nhập các cung

Nhập huynh: Huynh đệ có tham lang tính chất người, hoặc huynh đệ trung tâm không hề thính phụ mẫu quản giáo người. Bởi vì tham lang quản thiên tướng, tham lang ở huynh đệ cung, thiên tướng nhất định ở cung phụ mẫu.

Nhập phu: Tham lang nếu là đào hoa tinh, không thích nhập cung phu thê, đào hoa tinh nhập cung phu thê, tình cảm vợ chồng dễ nghèo nàn, kết hôn muộn là nên. Gặp sát tinh hoặc Hóa kị, chủ hôn tiền quan hệ tương đối phức tạp, có lẽ hôn hậu dễ có bên thứ ba tham gia.

Nhập tử: Tử nữ có tham lang của tính chất, mà lại tử nữ dục vọng khá cao.

Nhập tài: Chủ thiên tài, và vũ khúc cùng, chủ vãn phát, vũ tham không được phát người thiếu niên. Nhưng trung niên sau này phát không được phát / không biết, muốn xem đi vận. Nếu như cùng với hắn đào hoa tinh hội hợp gia hóa lộc, thích hợp khác giới phát tài hành nghiệp, nếu như đào hoa tinh diệu tổ hợp lại thêm Hóa kị, thì phải cẩn thận nhân sắc rủi ro.

Nhập tật: Tham lang tương đối đại diện bệnh phụ nữ, hoặc hạ bộ của tật, hoặc can vấn đề (giáp mộc), nhưng tham lang tinh chứng bệnh, đại thể biểu hiện ở nước bộ phận.

Nhập thiên: Thích tân kỳ kích thích sinh hoạt, khác giới duyên tốt.

Nhập nô: Bằng hữu có tham lang của tính chất người. Bằng hữu đa thuộc ăn uống phiêu đổ người.

Nhập quan: Nên nghề giải trí.

Nhập điền: Vũ tham tài trạch vị, hoành phát của cải.

Nhập phúc: Hoàn mỹ chủ nghĩa người, dục vọng đa, nhưng rất lý trí, lý trí biết còn hơn tình cảm.

Nhập phụ: Phụ mẫu có tham lang của tính chất người. Và mẫu thân so sánh vô duyên.

Tham lang nhập tử ngọ mão dậu

Tham lang nhập tử: “Hiện lên thủy đào hoa cách”. Phú nói: “Tham cư hợi tử, tên là hiện lên thủy đào hoa.”

Tham lang cư mão dậu, cân tử vi đồng cung, là “Đào hoa phạm chủ cách”.

Tham lang ở thìn tuất xấu vị

Tham lang ở thìn tuất ngồi một mình, đối cung vũ khúc.

Tham lang ở xấu vị và vũ khúc đồng cung, hình thành ﹂ vũ tham cách”.

Phú nói: “Vũ tham tài vị, hoành phát của cải”.

Tham lang nhập thìn tuất xấu vị tứ cung, được miếu vượng. Như gặp Hỏa Tinh, là “Hỏa tham cách” ; gặp linh tinh, là “Linh tham cách”. Giai chủ hoành phát.

Tham lang ở dần thân tị hợi

Tham lang ở dần cung ngồi một mình, đối cung liêm trinh. Như tham cư dần cung gia đà la, cổ vị: “Phong lưu màu trượng”, có đào hoa ý tứ hàm xúc.

Cự môn tinh

─ thật lớn của môn, tại thân thể là tát vào mồm

─ chủ ngờ vực vô căn cứ, hóa ám.

Thuộc quý thủy ─ ở chứng bệnh là thận. Cũng chủ thông minh.

Thuộc kỷ thổ ─ ở chứng bệnh là tỳ. Biểu hàm hậu. Tiên thiên thuộc đất.

Thuộc tân kim ─ ở chứng bệnh biểu phế. Cũng biểu không tin tà.

Tượng ý: Ám, khẩu thiệt, thị phi, pháp luật.

Nhân: Ám huyệt, phần mộ.

Vật: Quan tài, thuốc Đông y.

Bản thân: Miệng bộ.

Cự môn thuộc đất, vừa ám tạp, ba ngũ hành, sản sinh tật bệnh thì, nhược không có lập tức tính nguy hiểm, phần lớn đều kiểm không tra được. Nhân tiên thiên thuộc đất, cho nên ứng với tiên cố hảo tính khí, có bệnh nên tiên nhìn trúng y, cật thuốc Đông y.

Tân kim ─ là chiết mà không phán đoán mềm kim, không tin tà.

Cự môn Hóa kị ─ nên nói không nói, không được nên nói thiên thuyết, cự môn Hóa kị người ứng với ít nói, làm nhiều sự.

Đinh năm sinh, bản mệnh ở dậu tọa thiên không cung.

1. Đại hạn đi vào cung tật ách (thìn) cự môn Hóa kị thì, vừa vặn từ tam quân đại học hiệu trưởng điệu thăng Bộ trưởng bộ quốc phòng, khi đó tựu cần phải chú ý: Cự môn hóa khí là ám, hay nhất không nên cùng nhân can thiệp vào, huống chi là Hóa kị. Đến đây điều động thực giá trị cũng không tốt.

2. Cự môn biểu khẩu tài, lưu niên vận hoặc lưu nguyệt gặp phải, sẽ có thị phi.

3. Thái dương quan lộc chủ, lạc hãm tử cung, dễ bị người hiểu lầm giải thích không rõ.

4. Cự môn cư thìn, thìn là buổi sáng 7 điểm tới 9 điểm.

5. Từ thứ 3 và thứ 4 đến xem, cũng biết cai lượng ngôi sao một lượng, cai ám ngôi sao không được ám.

6. Giống nhau cự môn ở dần thân tuyến bên trái quang minh vừa… vừa, thì có thị phi không dễ dàng rửa sạch hiện tượng, bị hiểu lầm thì, tưởng giải thích sẽ dũ miêu dũ hắc, sự tình càng lúc càng lớn, sở dĩ không bằng không giải thích trái lại rất tốt, nhất là ở mệnh bàn ngã cung, loại hiện tượng này hội rõ ràng hơn, nếu như khi hắn cung, đi chỡ đi đáo, cũng hội như vậy. Nếu như gặp phải loại này đại hạn, tựu cần vùi đầu nghiên cứu, không nên lấy chồng gia tranh xuất đầu, đợi được nghiên cứu thành công, dĩ nhiên là có người mời chúng ta đi ra.

7. Cự môn Hóa kị thì, hội nghị thường kỳ không tự chủ được nói ra không nên nói.

Cự môn hóa lộc thì, nói chuyện tình 70%, để ý 30%; hóa tạm thời, nói chuyện để ý 70%, tình 30%, hóa khoa thì, nói chuyện so sánh nhã nhặn.

Cự môn không được tọa mệnh, ở cái khác cung vị, đại hạn tam phương tứ chính đáo cự môn, nhất là đại hạn mệnh thiên gặp phải, không có Hóa kị, cái này đại hạn có thể so với trước đại hạn canh có thể nói. (nếu như hơn nữa lộc hoặc quyền càng mạnh)

Cổ nói: Cự môn xưng ﹂ cách sừng sát”.

Cách sừng sát ─ quan niệm phân biệt cự, có sự khác nhau, nhưng không có nghĩa là ly hôn.

Cự môn tinh tọa cung phu thê, hay cách sừng sát, không cần tái Hóa kị. Phu thê tuổi tác nên kém thật nhiều tốt hơn.

Cung vị cách sừng sát ─ như mạng cung, cung phu thê tọa tuất.

Cự môn ─ thiên y tinh, thiên đình bác sĩ, cho nên là đệ nhất thiên hạ danh y, nhưng lại là bệnh phù tinh, nhược một có bệnh nhân lai danh y /﹂ thời thế tạo anh hùng”.

Cự môn hóa lộc hoặc hóa khoa ─ đối thuốc Đông y vị đạo thê thích, chí ít sẽ không đáng ghét. Hóa kị thì so sánh cực đoan, điều không phải rất thích hay rất đáng ghét; nếu như cự môn không được tứ, hay đối cái mùi này cảm giác hoàn hảo, không sai.

Cự môn ─ thuốc Đông y, trung cổ, cổ điển.

Cự môn Hóa kị ─ đất thạch lưu.

Cự môn ─ là mệnh bốc tinh, chủ nghiên cứu.

Tham lang ─ đệ nhất thiên mệnh bốc tinh, thiên tài hình.

Thiên cơ và cự môn ─ đệ nhị mệnh bốc tinh, thuộc trí tuệ hình và nghiên cứu hình.

Thái âm cùng trời lương ─ đệ tam mệnh bốc tinh, ma ma hình.

Cự môn hóa ám ─ chủ đau buồn âm thầm, nó cư chỗ tối khán chỗ sáng phân ngoại rõ ràng, cự môn nhập mệnh người đó, có thấy rõ lực, đối với chuyện của quan sát bỉ người khác thấu triệt, cũng đa nghi, đối sinh âm linh đặc biệt dễ cảm ứng hoặc có hứng thú, như thích xem thần quái tiết mục.

Cự môn ─ dịch mã, vất vả cực nhọc, mệnh ở dần thân tị hợi, dịch mã động rõ ràng hơn, thông thường có rời xa nơi chôn rau cắt rốn hiện ra, lập tự chủ cách.

Cự môn của ác ─ chỉ có lộc tồn có thể giải trừ.

Cự môn nhập các cung

Nhập mệnh ─ hóa lộc, có có lộc ăn, nói cảm tính, rất có tài hùng biện. Hóa quyền, nói lý tính đái quyền uy. Hóa khoa, hào hoa phong nhã. Hóa kị, ngôn từ lợi hại, thường đắc tội với người mà không tự biết.

Tối ngại dương nhận, đà la, phần nhiều là phi làm phức tạp.

Cự môn ─ phần nhiều là phi, nguyên nhân gây ra tài hùng biện. Cự môn nhập mệnh người đó cẩn thận tỉ mỉ, không thích hợp nữ mệnh, dễ đa nghi mà khiến cho ái tình thường thay đổi.

Nhập lục thân cung ─ lục thân có cự môn tinh của tính chất. Mà lại và lục thân có sự khác nhau, thường có khẩu thiệt thị phi.

Nhập tài ─ dĩ miệng phát tài, Hóa kị thì nhân tài khởi thị phi.

Nhập tật ─ chủ âm đất, âm thủy, âm kim, nên chú ý tính khí, thận, phế, tật bệnh do úc tốt dựng lên, cũng ưa cật thuốc bổ.

Nhập thiên ─ tại ngoại dễ có thị phi.

Nhập quan ─ dĩ miệng phát tài, như luật sư, lão sư.

Nhập điền ─ nhược cung Nô bộc can là đinh người, thường tao tiểu thâu. Đi vận phùng của, cai năm tao tiểu thâu.

Nhập phúc ─ phí sức.

Cự môn nhập tử ngọ mão dậu

Cự môn nhập tử ngọ cung, “Thạch trung tâm ẩn ngọc cách”.

Tọa mệnh người, năm mới nhất định khổ cực, có tài hoa, dựa vào chính mình nỗ lực phấn đấu tài năng thành công.

Ở mão dậu ─ thiên cơ đồng cung. Thiên cơ ở mão dậu, “Cự cơ hoá dậu cách”.

Cự môn ở thìn tuất độc, đối cung thiên đồng. Cự môn không thích nhất nhập thìn tuất lưỡng cung.

Cự môn ở xấu vị cùng trời cùng đồng cung.

Cự môn ở dần thân tị hợi

Cự môn ở dần thân ─ và thái dương đồng cung, ﹂ cự nhật đồng cung cách”.

Phú nói;”Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại.”

Thái dương chủ biểu hiện, cự môn chủ khẩu tài; thái dương chủ minh, cự môn hóa ám.

Cự nhật đồng cung ─ thái dương khu ám, trái lại, cũng sẽ chiếu xạ không tốt, ở biểu hiện trên có thì sẽ ra ta cạm bẫy, nhưng không có gì đáng ngại, vì thế cách công. Như làm sai sự, mọi người rất dễ tha thứ bất kể so sánh.

Nên giáo dục, văn, xuất bản, luật sư, chính trị hoặc công ích chờ, Hóa kị thì lánh đương biệt luận.

Ở dần cung bỉ thân cung cường. Ở thân lập mệnh người, làm việc tiên chuyên cần hậu lại, tiên nhiệt hậu lãnh.

Ưu điểm; tài năng hơi tệ, khẩu tài cũng tốt, nhiệt tâm công ích, tâm địa hảo, áo cơm không thiếu.

Khuyết điểm: Cá tính cố chấp, mặc dù có nhiều, làm lụng vất vả khó tránh khỏi, dễ cùng người tranh luận, sinh thị phi.

Phạ Hóa kị dễ có thị phi.

Cung mệnh ở tuất; văn khúc độc, cự nhật đồng cung ở dần thủ quan lộc, “Đào hoa cổn lãng cách”. Đến đây cách buổi trưa sinh ra mới sai ai ra trình diện, chú ý tình cảm làm phức tạp.

Cự môn ở đã hợi độc, đối cung là thái dương.

Thiên tướng tinh

Thiên tướng cùng trời phủ đều là quý tinh, Thiên phủ đái quyền lệnh, thiên tướng là hóa quý.

Thiên tướng bản thân là cao quý chính là, thuộc nhâm thủy, đại diện phun nước suối.

Thiên đồng cũng là nhâm thủy, nhưng đặc tính hình thành ống nước thủy, thùng nước thủy.

Ý tưởng; áo cơm, giấy chứng nhận

Nhân: Thao gia, coi trọng bề ngoài người.

Sự; ẩm thực.

Địa; phục sức cửa hàng, nhà hàng

Vật; con dấu, giấy chứng nhận, ăn mặc

Bản thân: Bàng quang

Thiên tướng là áo cơm của, phủ tựa hồ cũng rất tốt, hơn nữa có nhiều đồng tình tâm, thích tiểu động vật. Hội tả hữu xương, người theo đuổi đa, tình cảm dễ sinh khúc chiết, nhân thiên tướng có đồng tình tâm, dễ sinh đồng tình yêu. Sở dĩ thiên tướng tọa mệnh hoặc ngồi cung phu thê người đó, đều phải chú ý loại này tình hình.

Thiên tướng là cười tinh, thiên diêu cũng là cười tinh, thiên tướng cười tương đối cao quý, thiên diêu tuỳ hỉ cười.

Thiên tướng Thiên phủ đều là nịnh bợ, thiên tướng có thể tùy chỗ vuốt mông ngựa, Thiên phủ sẽ khẳng.

Thiên tướng hóa khí viết ấn, là ấn tinh. Bản thân không thay đổi kị, nhược và nó tinh Hóa kị, nhất là ở cung Quan lộc, hay nhất không nên tố bảo, chi phiếu cũng giống vậy.

Ấn tinh (ấm tinh) nhược tọa cung phúc đức, suốt đời đều tương đối sẽ không thiếu tiền, đây không phải là tiền bao nhiêu vấn đề.

Thiên tướng nhập các cung

Nhập lục thân cung; cai lục thân có thiên tướng tính chất người. Ở phu thê nam được mỹ thê, nữ lương phu. Hội tả hữu xương khúc người theo đuổi đa, tình cảm dễ.

Nhập tài: Giỏi về quản lý tài sản, gia sát, đa chú ý công văn vấn đề; và vũ khúc đồng cung, tiền tài có lưỡng chủng nơi phát ra.

Nhập tật: Hạ thể của tật.

Nhập thiên: Xuất ngoại có thể.

Nhập quan: Và vũ khúc cùng, có kiêm chức, thích hợp đại lý thương.

Nhập điền: Gia sát, chú ý phòng địa sản, có công văn phiền phức, gian quyền tài sản vấn đề. Trong nhà thích hợp nuôi cá cảnh nhiệt đới.

Nhập phúc: Nặng bề ngoài trang phục, suốt đời tương đối sẽ không thiếu tiền dụng.

Thiên tướng ở tử ngọ mão dậu

Thiên tướng ở tử ngọ ─ và liêm trinh đồng cung. Liêm trinh hóa khí viết tù, thiên tướng hóa khí viết ấn, hơn nữa dương nhận hóa khí viết hình, hình thành “Hình tù giáp ấn cách”.

Hình tù giáp ấn cách ─ suốt đời cần phải phòng thị phi, quan phi, tranh tụng. Nếu là bính năm sinh, liêm trinh Hóa kị, càng nguy hiểm. Đại hạn phùng đến đây cách cũng cùng luận.

Nữ mệnh có khai đao, sanh non, sẩy thai, trượng phu thân khỏe mạnh không tốt, hoặc là trượng phu dễ có gặp ở ngoài chờ sự.

Thiên tướng ở tử ngọ, mời xem liêm trinh ở tử ngọ.

Thiên tướng ở mão dậu độc, đối cung liêm phá.

Thiên tướng ở thìn tuất xấu vị

Thiên tướng ở thìn tuất tất và tử vi đồng cung, đối cung phá quân tọa thủ.

Ở xấu vị độc, đối cung tử phá.

Thiên tướng ở dần thân tị hợi

Thiên tướng ở dần thân, nhất định và vũ khúc đồng cung, đối cung phá quân, thiên lương ở trên trời tướng tiền nhất cung, hậu nhất cung là cự môn. Vũ khúc chủ tài, thiên lương chủ ấm, thiên tướng chủ ấn, hình thành “Tài ấm giáp ấn cách”, tài ấm giáp ấn dĩ mệnh, tài, quan, điền là tốt nhất.

Nhược thiên tướng cùng trời lương một trong số đó cư mệnh, không gặp sát tinh, giai khiếu “Ấm ấn củng mệnh cách”.

Thiên tướng tị hợi độc, vũ phá đối cung tọa.

Tài ấm giáp ấn cách

Lương dương

Tướng vũ Cự

Thiên lương tinh

Thiên lương dương đất, hóa khí viết ấn, có giải trừ ách kéo dài thọ chế hóa công.

Thiên lương là ấm tinh, ấm người, có cây cối ý, cũng đại diện trưởng bối, thần minh, phụ mẫu, thủ trưởng, dân ý đại diện.

Tượng ý: Cây cối, bồn hoa, thuốc Đông y, chiếu cố, phúc thọ.

Nhân: Lão sư, trung y sư, lão, phụ mẫu, lão, thủ trưởng, hộ lý nhân viên.

Địa: Có hoa cây cỏ cây cối địa phương.

Vật: Cây cối

Bản thân: Não bộ.

Thiên lương hóa khí viết, ấm cũng, cung phụ mẫu đứng đầu tể, cư mệnh thái độ làm người lão đại tâm tính, ưa chiếu cố người khác, phàm là tài cán vì người khác suy nghĩ. Vừa nỗ lực, cho nên tất có nhân đến đây cứu trợ.

Chế hóa giải ách công ─ phàm là có thể gặp dữ hóa lành, hơn nữa sự tình cũng hội tìm tới cửa được kỳ hóa giải, bởi vậy đi hạn phùng của, tất có kinh, trắc trở việc phát sinh, nhưng đều năng lực hóa hiểm vi di. Gặp dữ hóa lành, không có nghĩa là không có chuyện gì phát sinh, mà là phát sinh hậu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Thiên lương đại diện y dược, nó có thể là y, cũng có thể là thuốc, cũng là y dược.

Bác sĩ y bệnh nhân, có ấm ý.

Thiên lương ─ nói khoác. Xinh đẹp lời nói dối, xuất phát từ thiện. Tựa như phụ mẫu giáo dục hài tử, hoặc bác sĩ nói cho bệnh nhân làm sao làm sao.

Thiên lương tọa mệnh hoặc nhập thiên, quan người, thích hợp học y học, nhất là nhập mệnh hoặc nhập quan người, đại vận đi tới cùng. Như Hóa kị tựu không thích y học.

Thiên lương như cây cối, hóa khoa, tựa như bồn hoa, khoa là nhã nhặn. Hóa lộc, tươi tốt. Hóa quyền cây lớn. Hóa kị, và nó tinh đồng cung thì, kị đại diện hai người cực, nhất là tươi tốt nhưng rất loạn, nhất là bị chém đứt, đã không có.

Thiên lương ┼ Hỏa Tinh hoặc tinh ─ hút, hoặc uống thuốc.

Thiên lương ─ dương đất, phàm thuộc đất người, tất ưa cải cọ, thiên lương cũng không năng lực ngoại lệ, cho nên thiện lưỡi bạn. Nhập thân mệnh, phải chú ý có hay không có Hóa kị đồng cung, có Hóa kị kết quả hội đắc tội với người mà không tự biết. Nhược và, Thái âm, thiên đồng đồng cung, là “Cơ nguyệt cùng lương cách”, tam hợp xương khúc, lộc tồn, là “Dương lương xương lộc cách”.

Thiên lương là ngũ thiên mệnh đủ tinh một trong, cũng ngũ phúc thọ tinh một trong, cho nên cuộc đời ưa nghiên cứu y dược, huyền học phương diện sự học vấn, nhưng cần phải phòng hôn nhân hoặc vấn đề tình cảm, nhân xử lý bất đương bỏ lỡ lương duyên.

Thiên lương nhập các cung

Nhập lục thân: Lục thân đang lúc có thiên lương của tính chất người, và lục thân niên kỉ linh chênh lệch đại, có lục thân hội chiếu cố người khác đương lão đại.

Tài bạch: Không coi trọng tiền tài.

Tật ách: Suốt đời ít ốm đau. Gặp Hóa kị, não phương diện tật bệnh, gia xương khúc vưu nghiệm.

Thiên di: Có lớn tuổi của đề bạt.

Nô bộc: Có lẽ sẽ có anh em kết nghĩa.

Quan lộc: Tất và y hữu quan, y sư, hộ lý nhân viên.

Điền: Có tổ nghiệp, phụ cận có đại thụ là hợp cục.

Phúc đức: Có thể được tổ tiên hoặc trưởng bối phúc ấm và quan tâm.

Thiên lương nhập tử ngọ mão dậu

Thiên lương ở tử ngọ, thái dương đối cung chiếu, là “Thọ tinh nhập miếu cách””.

Cổ nói: Thiên lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển. Vừa nói: Khúc gặp lương tinh, vị tới thai cương.

Thiên lương ┼ xương khúc hóa lộc hoặc lộc tồn, tự hóa lộc, là “Dương lương xương lộc cách”.

Thái dương ở ngọ, thiên lương ở tử “Nhật lệ trung thiên cách”, thiên lương ở tử so sánh ở ngọ tốt.

Thiên lương ở mão dậu, và thái dương đồng cung.

Thiên lương ở thìn tuất xấu vị

Thiên lương ở thìn tuất thiên cơ đồng cung, cách cục có nhị, “Thiện ấm triều cương cách” và “Cơ nguyệt cùng lương cách”.

Cơ lương thiện đàm binh”, khẩu tài thật tốt, nữ mệnh không thích hợp, tình cảm dễ sinh khúc chiết, không thích hợp tảo hôn.

Cơ lương Thiện ấm triều cương cách

Cơ lương

Cơ lương Cơ cùng lương cách

Âm cùng

Cơ nguyệt cùng lương cách có lục loại bàn.

Thiên lương ở xấu vị độc, đối cung. Thiên lương ở xấu bỉ ở vị hảo, là “Nhật nguyệt tịnh minh cách”, hoặc xưng “Nhật tị nguyệt dậu cách”.

Phú nói: Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu phụng sinh nghiêu điện.

Thái dương

Nhật nguyệt tịnh minh cách Thái âm

Thiên lương

Thiên lương ở dần thân tị hợi

Thiên lương ở tị hợi cung, cùng trời cùng đối cung, cổ nói: Lương cùng tị hợi cung, nam đa lang thang nữ đa dâm.

Dĩ hiện nay mà nói thì vị tất, thời cổ so sánh bảo thủ, nữ hài hoặc cậu bé tương đối mở ra, nam khiếu lang thang, nữ khiếu đa dâm, đến đây mệnh cách đương ngoại vụ tốt.

Thiên lương ở dần thân, cùng trời cùng đồng cung.

Thiên lương ở dần thân tị, gặp mã, dịch hình thành “Lương mã phiêu đãng cách”, chủ phong lưu.

Thất sát tinh

─ thuộc tân kim, đinh hỏa, chủ cô khắc hình sát, tư sinh tử, hóa khí là sát, gặp tử vi đế tọa thì hóa sát quyền. Thất bản thân cụ quyền ý tứ hàm xúc, quyền cụ sát thương tính, quyền nhược nhập bệnh vị, có khai đao của nguy, thất sát gặp tử vi cách lên cao, ở dần thân, đã hợi, tử ngọ cách cao, dư cách thấp. Cái cách cao hình nhân, cách thấp bị người hình. Như cảnh sát khai hóa đơn phạt là cách cao, bị khai hóa đơn phạt người, cách thấp, bị người hình.

Ở dần thân tị hợi gặp tử vi, Thiên phủ, là có thể hóa sát vì quyền. Tử ngọ là thiên địa của chính vị, ở dần thân tị hợi và tử ngọ lục cung, có thể hình thành triêu đấu cách và ngưỡng đấu cách.

Thất sát âm hỏa, kim, thuộc tính âm nhưng tính chất lại rất dương cương, ngũ hành âm hỏa khắc âm kim, thất sát bản thân rất mâu thuẫn.

Thất sát tọa mệnh ─ tương đối không có can đảm, nhưng rất hội phát giận. Phạ tiểu động vật như con chuột, con gián các loại.

Nguyên nhân: Sợ bị người đè xuống, nhất là thất sát ngồi một mình người rõ ràng hơn, cư quan lộc cùng đến đây luận.

Thất sát bản thân mâu thuẫn là một loại dằn vặt, nhược thành công có thể do tôi luyện mà đến, nhượng thất sát thành một đứng đầu, nhưng sáng, tôi luyện không dậy nổi, biến thành một loại phóng đãng, thất sát nhập mệnh của, tróc ưa quan niên thiếu đắc chí, bởi vì niên thiếu đắc chí, nhược đã bị thất bại sẽ chưa gượng dậy nổi, cả người mất đi lòng tin.

Thất sát là đại sát tương ─ đại tướng quân vương, thất sát nhập mệnh hoặc nhập quan người, ở làm việc thời gian, rất dễ khai thác, mở rộng nghiệp vụ, đấu tranh anh dũng; đáo một cái giai đoạn, sẽ có cảm giác mệt mỏi, cách cũ làm cho đầu voi đuôi chuột, năm phút đồng hồ nhiệt ấn tượng.

Thất sát ở trên trời là tăng nói, trên mặt đất là sát tương.

Thất sát song thân phận, cùng lúc đấu tranh anh dũng, cùng lúc đi tu hành lộ tuyến.

Thất sát cư mệnh ─ rất hội khai sáng, nhưng cần người khác thay hắn gìn giữ cái đã có, chính hắn bất thiện sinh gìn giữ cái đã có.

1. Ta van ngươi phối ngẫu giúp hắn kết thúc công việc. Bảo lưu khổ cực có được thành quả, thuận tiện thay hắn kinh doanh, quy hoạch mục tiêu kế tiếp đi mở sáng lập.

2. Mình điều chỉnh. Thất sát, trúc tiết tính động vật, như gậy trúc nhất tiết nhất tiết,, trúc con mắt như đấu tranh anh dũng hậu khá nghỉ ngơi, được hội lại muốn xung, vòng đi vòng lại.

Phàm nhất tiết nhất tiết vật phẩm, như lửa xa đại diện thất sát.

Thất sát học đông tây, phải học một đoạn cố tình được hậu, nghỉ ngơi một đoạn thì, nặng hơn học yêu cầu tinh ranh hơn tiến. Ngàn vạn lần bất khả ở đây học một điểm, nơi nào học một điểm, đáo cuối cùng thập nghệ cửu phải không.

Bởi vậy, thất sát phạ phức tạp, cùng với chặt đứt không có nhận tiếp theo.

Thất sát đối cung nhất định là Thiên phủ, thất sát cư mệnh người cùng trời phủ cư mệnh người vừa vặn tướng trái lại.

Thất sát bề ngoài nôn nóng, nội tâm bình ổn.

Thiên phủ bề ngoài trầm ổn, nội tâm lại gấp táo.

Thất sát tọa mệnh ─ phát giận rất nhanh khí của tiêu mất, bởi vì Thiên phủ ở đối cung.

Làm sai sự sẽ không xin lỗi. Chỉ có mệnh ở dần thân tị hợi người, mới có thể xin lỗi, nhưng là như ngoại giao từ.

Cổ nói;”Sát hãm chấn đổi” thất sát nan mão dậu bị quản chế.

Chủ huyết quang, chủ cô.

Tướng mạo đại cũng sẽ không thật xinh đẹp, nhưng gia xương khúc tựu dáng dấp không tệ.

Thất sát gia xương khúc, nảy mầm mà chẳng ra hoa, tú mà không thực. Sẽ không kết quả ý.

Xương khúc là hệ sao giờ, biến động khoái, thất sát nhất tiết nhất tiết, cho nên đa học ít tinh.

Tượng ý ─ xơ xác tiêu điều, lạnh lùng nghiêm nghị, đao thiết.

Nhân ─ quân cảnh, đao thợ rèn, chiếu tướng.

Sự ─ đao thiết nghiệp, đánh giết.

Địa ─ quân doanh, bót cảnh sát, đao thiết cửa hàng.

Vật ─ đao thương, trúc, thiết khí.

Bản thân ─ phế.

Nhập huynh ─ huynh đệ có thất sát tính chất. Huynh đệ duyên phận so sánh bạc nhược.

Nhập phu ─ phối ngẫu có thất sát tính chất, hoặc tình cảm không tốt, hôn nhân dễ sinh biến hóa, bất lợi tảo hôn.

Nhập tử ─ tử nữ có thất sát tính chất. Phùng dương nhận, đẻ non hoặc sanh non hoặc sẩy thai hoặc mổ bụng sinh sản.

Như con nữ ở mão dậu, vũ sát đồng cung, phùng dương nhận và sao Hóa kỵ, sinh sản đều phải cẩn thận.

Nhập tài ─ tài tới cũng nhanh, đi cũng nhanh; và dương nhận đồng cung, nhân tài cầm đao.

Nhập tật ─ phổi nên cẩn thận. Phùng tân năm, thất sát nhược cư lưu tật, cũng chủ khai đao.

Nhập thiên ─ suốt đời sức sống cường, gặp lục sát tinh cẩn thận tai nạn xe cộ.

Nhập nô ─ bằng hữu có thất sát tính chất, bằng hữu đa tính liệt.

Nhập quan ─ nên làm biến động tính giác đại hành nghiệp, hay nhất có điệu, như quân cảnh.

Nhập điền ─ phụ cận có đồn công an, quân doanh là hợp cục.

Nhập phúc ─ suốt đời lao lực.

Nhập phụ ─ phụ mẫu có thất sát tính chất người. Phùng lục sát tinh, phụ mẫu tình cảm nghèo nàn.

Thất sát ở tử ngọ mão dậu

Đại cách cục “Thất sát ngưỡng đấu cách” và “Thất sát triêu đấu cách” ─ thất sát ở dần thân tử ngọ, tam phương tứ chính không gặp sát.

Cổ nhân nói: Ngưỡng đấu triêu đấu, tước lộc quang vinh xương.

Thất sát ở mão dậu ─ và vũ khúc đồng cung, Thiên phủ ở cung.

Thất sát ở thìn tuất xấu vị

Ở xấu vị và liêm trinh đồng cung, Thiên phủ ở đối cung.

Thất sát ở thìn tuất, độc, đối cung phủ liêm.

Thất sát ở dần thân tị hợi

Thất sát nan tị hợi và tử vi đồng cung, Thiên phủ ở đối cung.

Sát

Thất sát triêu đấu cách

Phủ tử

Phủ tử

Thất sát ngưỡng đấu cách

Sát

Sát

Thất sát triêu đấu cách

Phủ

Phủ

Thất sát ngưỡng đấu cách

Sát

Phá quân tinh

─ quý thủy. Phá, hao tổn ý.

Phá quân, và thất sát, tham lang hình thành “Sát Phá Lang cách”, trên cơ bản đây là biến động cách cục.

Biến động cách cục ─ đấu tranh anh dũng, hoạt động lực mười phần cách cục.

Sát phá ngoan cách cục ─ thích hợp quân cảnh nhân, hay nhất thường điệu, điều động tựu thăng quan. Chiến tranh thì rất dễ nổi danh.

Biến động tính đại ─ nhân sinh cảnh ngộ, hôn nhân, tài, tính tình, đối sự vật giá trị quan cập phương thức xử lý chờ.

Phá quân biến động tính cực đại ─ nhập mệnh, có thể nhỏ thời gian không được thích đọc sách, có lẽ hoàn cảnh không tốt vô pháp đọc sách, lúc tuổi già lại nhiệt tâm học vấn, cũng mới có thể tình đầu ý hợp, chung tới bỏ trốn, lúc tuổi già tình cảm không tốt mà ly hôn xong việc.

Phá quân tọa mệnh người ─ mặt ngoài giả bộ dũ kiên cường, nội tâm thường thường rất yếu đuối.

Một ngay thẳng, không có tâm cơ, nhưng ở trong đám người thường thường có vẻ cô độc, gấp gáp, cho nên nên tu thân dưỡng tính, đa tham gia ta sống, tích cực công thiện nhân tế quan hệ.

Phá quân ─ phá hao tổn, mọi việc thành trung tâm đái phá, hoặc phá rồi sau đó thành.

Trên thực tế, Sát Phá Lang cách cục người, nơi chốn tràn ngập không có phá hư vậy có kiến thiết hiện tượng.

Phá quân hóa khí viết hao tổn. Phá quân tọa nhất cung tựu phá nhất cung. Chỉ cần bả phá quân chính tính trở thành kiến thiết trước phá.

Phá quân chủ phu, tử, nô ngôi sao diệu, đối với những người này phải không yêu cầu thường.

Nhập cung phu thê ─ kiếm tiền dưỡng lão bà là phải.

Nhập cung tử nữ ─ kiếm tiền nuôi nữ nhân là phải.

Nhập nô bộc cung ─ bằng hữu lai gia, mời bằng hữu ăn cơm là phải.

Nhược phá quân ở đây tam cung, sẽ canh được khí, rất có lực, canh chủ hao tổn.

Phá quân hao tổn ─ cam nguyện.

Nhập cung phu thê ─ cam nguyện bị phối ngẫu hao tổn.

Nhập cung tử nữ ─ cam nguyện chăn nữ hao tổn.

Nhập nô bộc cung ─ cam nguyện bị bằng hữu hao tổn.

Cho nên phá quân tọa mệnh, dường như phu, tử, nô cũng tọa phá quân.

Thư nói: “Phá quân của tính khó nhất minh”.

Phá quân người, mặc kệ đối sự, đối với người hoặc đối vật, đều có một loại đặc tính, thích người ta, cả đời đều nỗ lực cũng không thể nói là, nếu không thích, để ý cũng không để ý.

Giống nhau nói đến, phá quân tọa mệnh của vóc người không cao, chỉ có tử ngọ vị mới có thể khá cao.

Tử ngọ vị là ﹂ anh tinh nhập miếu cách”.

Phá quân người bộ ngực so sánh hậu.

Phá quân tọa mệnh, thiên lương nhất định ở tật ách, cân thiên cơ không bàn mà hợp ý nhau. (thiên lương là thần minh tinh, thiên cơ là tôn giáo tinh)

Thiên phủ tọa mệnh, phá quân nhất định tọa cung phu thê.

Thất sát tùy văn xương Hóa kị, phá quân tùy văn khúc Hóa kị. Nhược phá quân và văn khúc đồng cung Hóa kị, yếu coi là song Hóa kị.

Phá quân đối cung là thiên tướng, thiên tướng giống vậy chấp chính đảng, phá quân là tốt rồi bỉ không cầm quyền đảng.

Phá quân là biển rộng thủy, khe suối thủy, nghĩa rộng là quầy hàng tua, xe container, viễn dương thuyền đánh cá, hàng ngoại nhập.

Phá quân nhập cung điền trạch, hoặc đại hạn cung điền trạch, trong nhất định có một người địa phương rất loạn, phương pháp tốt nhất hay hi sinh một gian phòng đang lúc, nhượng nó loạn.

Liêm trinh nhập điền trạch cũng là loạn, nó loạn là rương rương quỹ quỹ rất nhiều.

Thái âm Hóa kị nhập điền, chỉnh lý trong cũng sẽ cảm thấy hữu tâm vô lực.

Phá quân bản thân bất luận tài, nếu bàn về còn lại là tài lai tài khứ.

Tử phá vay tiền có thể tá đến lớn bút tiền, nhưng là biểu thị chính khiếm rất nhiều.

Tượng ý: Phá hao tổn, biến động.

Nhân: Lái buôn khách, thịt phiến thái phiến, công nhân bến tàu.

Sự: Viễn dương.

Địa: Cạnh biển, chợ bán thức ăn, chỗ đổ rác

Vật: Bụi bặm chồng chất, biển rộng thủy, hàng ngoại nhập

Bản thân: Thận

Phá quân nhập các cung

Nhập nữ mệnh: Phùng sát tinh có rơi phong trần nguy hiểm.

Nhập huynh: Huynh đệ có phá quân tính chất.

Nhập phu: Phối ngẫu có phá quân tính chất, dĩ kết hôn muộn là tốt. Hẳn là chú ý bản thân giao hữu, bằng không dễ đi lên lối rẽ.

Nhập tử: Tử nữ có phá quân tính chất.

Nhập tài: Tài lai tài khứ, đối kim tiền lực khống chế thiếu.

Hay nhất bên người không nên phóng nhiều lắm tiền mặt.

Nhập tật: Chủ tâm bẩn, và văn khúc Hóa kị đồng cung, trái tim ma túy. Nam tính chủ bộ phận sinh dục, như dương héo; nữ tính bà chủ khoa, như sanh non hoặc sẩy thai. Nhưng ở vị trí nữ vị thì bình an.

Nhập thiên: Chủ bôn ba, ở tứ mã địa nghiêm trọng hơn.

Nhập nô: Bằng hữu trung tâm có phá quân tính chất, hoặc tri âm tồn tầm.

Nhập quan: Biến động tính của công tác so sánh hợp, như quân cảnh, khách du lịch, lưu động bán hàng rong, suốt đời khả năng có một lần sự nghiệp của khúc chiết.

Nhập điền: Phụ cận có chợ bán thức ăn là hợp cục.

Nhập: Lao lực.

Phụ mẫu: Phụ mẫu có phá quân của tính chất, hoặc cho làm con thừa tự, nhận thức nghĩa phụ mẫu so sánh tốt.

Phá quân nhập tử ngọ mão dậu

Ở tử ngọ độc, là chính vị, là “Anh quân nhập miếu cách”.

Phú nói: Phá quân tử ngọ vô sát thấu, quan tư thanh hiển tới tam công.”

Phá quân Đồng Văn khúc ở ngọ cung, có thuỷ ách.

Phá quân ở mão dậu, tất và liêm trinh đồng cung, đối cung thiên tướng.

Phá quân ở thìn tuất xấu vị

Ở thìn tuất ngồi một mình, đối cung tử tướng.

Phá quân xấu vị, và tử vi đồng cung.

Phá quân ở dần thân tị hợi

Phá quân ở tị hợi và vũ khúc đồng cung. Ở dần thân ngồi một mình, đối cung vũ tướng.

Lục ngôi sao may mắn và lộc tồn

Tả phụ và hữu bật

Tả phụ thuộc mậu thổ, hữu bật chủ quý thủy. Hai người giai hóa khí là, hóa trợ lực, là trợ lực tinh.

Tử vi tinh thích và tả phụ hoặc hữu bật đồng cung, cổ nói “Ưa phụ bật hơi bị tướng tá” cũng.

Tả phụ làm việc thiện lệnh, hữu bật tư chế lệnh.

Sách cổ có đến đây vừa nói: Tả hữu nhập phu thê, dễ nhị hôn.

Tả hữu hai sao chính là quý nhân tinh, chính là muốn bang trợ nâm, lời thật thì khó nghe. Hữu bật là tư chế lệnh, có quản thúc ý tứ hàm xúc, điểm xuất phát hảo, nhưng cửu của người ta chịu không nổi lánh kết tân vui mừng. Tả phụ làm việc thiện, nói so sánh thể mệnh lệnh.

Tam giáp cát → xương khúc giáp, khôi việt giáp, phụ bật giáp, dĩ “Giáp ngã cung” hay nhất.

Phụ bật ở thiên di → dũ ra bên ngoài bào tựu dũ có quý nhân.

Phụ bật ┼ âm sát, hoặc lục sát, hoặc Hóa kị → khả năng có bằng hữu làm trở ngại chứ không giúp gì hoặc xả hậu chân hiện tượng.

Phụ bật nhập cung tật ách → sẽ có bệnh biến chứng.

Tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc chờ đều là trợ lực tinh, vô luận là hảo cách cục hoặc phôi cách cục, không có giá tứ sao cũng sẽ không quá tốt hoặc quá xấu.

Giá tứ sao một loại khác công năng là “Tăng số lượng”. Ở cung tật ách → sẽ có bệnh biến chứng, mà lại sẽ có những thứ khác tật bệnh. Ở cung phu thê → khả năng có hai lần hôn nhân, mặc kệ nam nhân hoặc nữ nhân, kết hôn hậu, tổng còn có thể có người theo đuổi.

Cung phụ mẫu là công văn cung, huynh đệ cung là phó công văn cung, huynh đệ cung như có tả hữu hoặc sao Hóa kỵ người, đi ngược chiều chỡ đi đáo huynh đệ cung thì, có dưới đây vài loại tình hình: (nhập cung phụ mẫu cũng cùng)

1. Nặng thi.

2. Chuyển trường hoặc đọc sách không được trôi chảy.

Văn xương, văn khúc

Văn xương → tân kim; văn khúc → quý thủy. Hai sao giai tư khoa bảng, chuyên cần lễ Phật, lễ nhạc ngôi sao.

Hệ sao giờ, như kim giây như nhau nhanh chóng chuyển, hội nghị thường kỳ có đột như kỳ lai cảm giác, so sánh bất lợi tình cảm, đột như kỳ lai tình cảm, tới nhanh đi cũng nhanh, tịnh hội không rõ xa nhau, văn xương tình cảm dịch chiết dễ phán đoán, văn khúc tình cảm thì có triền miên không muốn ý, tình cảm ổn định mà không ưa ba động.

Cổ nhân: Xương khúc bất lợi nữ mệnh, nhất là văn khúc.

Văn khúc là thủy, phàm là thuộc nước tình cảm tinh diệu đều có đào hoa ý vị, văn khúc thì hệ, đa dễ dễ dàng thay đổi, như đào hoa tinh, đa chủ dụng tình không được chuyên, canh kị và liêm trinh hoặc tham lang hoặc sát tinh đồng cung, dễ đọa phong trần. Và cự môn đồng cung thì dễ có tình cảm làm phức tạp.

Văn khúc sinh tuất vị ngồi một mình cung mệnh, thái dương, cự môn thủ quan lộc, là “Đào hoa cổn lãng cách”, tình cảm đa không được thuận, một ba vị bình, một ba lại khởi.

Thơ nói: “Văn xương văn khúc thiên khôi tú, không bán thư cũng có thể nhân.”

Phàm xương khúc nhập mệnh người giai đẹp, mặc kệ và thập ma tinh diệu cùng một chỗ, xương khúc có thể tăng phong thái, cho dù bằng cấp không cao.”

Thơ nói: “Dương phi háo sắc, chỉ vì tam hợp xương khúc.”

Xương khúc phần kết thư, khế ước hoặc ngân phiếu định mức, như gia Hóa kị, tất môn chính nghiệp không tốt. Phải không lợi đọc sách, cũng không phải là sẽ không đọc sách. Lưu niên gặp của, cẩn thận ngân phiếu định mức thiếu sót khiến cho quan phi, gia sát vưu quá mức.

Âm Tham Cự cùng

Mệnh Tướng võ khoa

Phủ liêm lộc Dương quý phi mệnh bàn

Một giáp năm tháng giêng

Sơ thất nhật giờ Mùi

Dương nữ

Quý mão năm 9 nguyệt 9 nhật Lương dương kị

Xương dương Sát

Lộc tồn

Phá quyền Đà Tử Khúc cơ

Sao Hóa kỵ có dính tính và xích tính, chuyên chú sinh một khoa hoặc nào đó khoa, cũng có thể năng lực biến thành chuyên gia.

Xương khúc kị, cũng có thể năng lực biến thành thích vô cùng âm nhạc và cực không thích âm nhạc; cũng có thể năng lực rất có lễ nghê hoặc cực bất lễ nghê.

Xương khúc kị đại hạn → mại thư khả năng nặng thi hoặc tạm nghỉ học hoặc chuyển trường, chỉ vì xương khúc kị bất lợi đọc sách.

Văn xương → như nghị luận văn, như công văn, khế, hoặc ngân phiếu định mức, điều lệ; văn khúc như trữ tình văn.

Xương khúc nhập mệnh hoặc tật → đa và thần kinh phương diện có liên quan tật bệnh, cũng dễ cảm thấy mệt nhọc hoặc mất ngủ, gia kị vưu quá mức.

Xương khúc Hóa kị nhập tài → cẩn thận bị khiêu phiếu hoặc nợ khó đòi, tuyệt không đánh bạc, bằng không tất nhà tan nhân.

Xương khúc Hóa kị nhập quan → thi vận hoặc lên chức vận độ chênh lệch.

Văn khúc ý tưởng là băng ghi âm, văn xương tượng ý bút lông, cung mệnh có văn khúc Hóa kị người, có thể nóng tóc quăn giải trừ của, hoặc đa thính băng ghi âm.

Thiên khôi cùng trời việt

Thiên khôi là dương quý, thiên việt là âm quý.

Thiên khôi là bính hỏa, thuần dương, tư tài, hóa khí là khoa.

Thiên việt là đinh hỏa, thuần âm, tư tài, hóa khí là khoa.

Quý nhân tinh nhập mệnh, chính tiên đương người khác quý nhân, thường bang trợ người khác, nhật hậu người khác cũng sẽ giúp ngươi.

Quý nhân hay đối với ta có lợi người, nhất là ở cứu cấp thì, bất luận là khó có hình hoặc vô, hoặc ở tinh thần, vật chất thượng, có thể có bang trợ hoặc chỉ điểm hoặc cứu viện người.

Thiên khôi thiên việt ở cổ đại là thiên ất quý nhân, cũng là và hợp quý nhân.

Dương quý nhân chỉ nam nhân, âm quý nhân chỉ nữ nhân. Nhược đại vận phùng đáo dương quý nhân, nhưng thực tế thuyết bang trợ chúng ta là nữ nhân, như vậy cái này nữ quý nhân dễ “Ăn nói lung tung”, “Tùy tiện nói một chút”. Giá bất năng oán thùy, chỉ có thể trách số phận cai như vậy. Trừ phi dụng gấp gáp đinh nhân phương thức, như cân giá quý nhân, tiền trận tử không phải nói yếu… .

Dương quý nhân, xuân hạ sinh hội vượng; âm quý nhân, thu đông sinh ra vượng.

Thiên khôi dĩ tử đáo ngọ là tốt, thiên việt chưa tới hợi là tốt .

Chiêm nghiệm phái: Khôi việt, xương khúc, tả hữu, đến đây lục sao là tế di tinh.

Thiên việt là âm quý nhân, so sánh dễ sản sinh đào hoa; thiên việt ┼ hồng loan → hồ đồ đào hoa. Ở mệnh hoặc phu cung thì, ứng với đặc biệt cẩn thận.

Trung niên gặp khôi việt, khôi việt trái lại thành tiểu nhân, hoặc làm trở ngại chứ không giúp gì của hiện tượng.

Tọa quý hướng quý → có “Đắt vô cùng” và “Cái thế văn chương” nói đến, nhưng khôi việt mệnh cách quá mức yếu đuối, như có sát tinh phá tan mới là thượng cách, nếu có nhất sát đồng cung, quý khí khó tránh khỏi có tổn hại.

→ khôi việt tọa cung nơi chi, tức là quý nhân, như thiên khôi tọa hợi, thuộc heo người tức là quý nhân. Còn có một loại, nhược thiên khôi cư nô bộc cung, bằng hữu kia có thể là ta quý nhân, nô bộc cũng là ông chủ của cung vị, cho nên ông chủ cũng có thể là ta quý nhân.

→ can cung hóa lộc nhập cung vị, tức quý nhân phương hướng, na một viên tinh hóa lộc, na một viên tinh người tức là quý nhân.

Khôi việt nhập các cung của giải thích

Nhập mệnh → thông minh tú lệ, nhân duyên hơi tệ, suốt đời gặp dữ hóa lành, có nhiều quý nhân đến đỡ và dẫn, nhược một sao nhập mệnh mà một … khác tinh nhập thiên di, vị của “Tọa quý hướng quý”.

Nhập huynh → giữa huynh đệ có khôi việt của tính chất, có hiển quý người.

Nhập phu → phối ngẫu có khôi việt của tính chất. Nam mệnh có thiên việt, chủ có tế di.

Nhập tử → tử nữ có khôi việt của tính chất. Tử nữ thông minh.

Nhập tài → có thể được quý nhân tương trợ.

Nhập tật → thiên khôi chú ý da của tật, thiên việt chú ý bệnh kín.

Nhập thiên → ứng với ra bên ngoài phát triển.

Nhập nô → bằng hữu có trợ lực.

Nhập quan → có thể làm chính trị hoặc văn giáo công tác.

Nhập điền → phụ cận có lâm vườn (thiên việt) hoặc ban công (thiên khôi) là hợp cục.

Nhập phúc → suốt đời có quý nhân.

Nhập phụ → phụ mẫu có khôi việt của tính chất. Phụ mẫu hiển quý.

Lộc tồn tinh

Lộc tồn là kỷ thổ, thuần âm, chưởng thiên lộc ngôi sao, hóa khí viết phú.

Lộc tồn tinh tiền có dương nhận, sau có đà la.

Lộc tồn → chủ tài phú và lộc kho → phàm là chủ tài ngôi sao, nhất định chủ cô.

Chủ tài ngôi sao lưỡng chủng thuộc tính: Vừa là đất, vừa là kim. Hóa lộc nay luận kim, cổ là đất. Vũ khúc thuộc kim, Thiên phủ thuộc đất. Kim của tính chất so sánh thuộc tài, đất của tính chất so sánh thuộc kho.

Phàm là cô tinh, tựu vụ lợi tu hành, nhưng cô cũng là nhất loại duyên phận, hai người ra đi, mà khi sơ nhận thức tựu là một loại duyên.

Dĩ tài mà nói, lộc tồn thuộc về dệt hoa trên gấm hình, như lộc tồn nhập bản mệnh cung tài bạch, nhưng đại hạn tài vận soa thì, lộc tồn cũng sẽ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Lộc tồn của tài có tam chuyển ngoặt… . .

1. Dệt hoa trên gấm.

2. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

3. Tuyệt xử phùng sanh.

Lộc tồn nhập cung phu thê, đại diện nam có thê tài, nữ có phu tài, biểu thị kết hôn hậu, vận hội chuyển biến tốt đẹp.

Nam mệnh, lộc tồn tại phu thê, phạ lão bà. Nữ mệnh cung phu thê có lộc tồn, phạ lão công.

Cổ nói: “Lộc tồn cư nô bộc vị, dù có quan cũng bôn ba.” → làm đại lão bản, cũng sẽ bề bộn nhiều việc.

“Dương đà giáp kị” bại cách → Hóa kị tinh nhập lộc tồn tọa cung.

Lộc tồn nhập 12 cung giải thích

Nhập mệnh → mọi việc cần phải dựa vào chính mình, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cách.

Nhập lục thân cung → chủ cô, dễ sinh tranh chấp.

Nhập phu → chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nam có thê tài, nữ có phu tài.

Nhập tài → lộc tồn là tài tinh, vui hơn hội vũ khúc, Thiên phủ, thiên mã, dĩ phú luận.

Nhập tật → thời niên thiếu người yếu đa bệnh, nên chú ý tính khí.

Nhập thiên → có quý nhân đến đỡ.

Nhập nô → bôn ba.

Nhập quan → tài quan song mỹ.

Nhập điền → dĩ phú luận.

Nhập phúc → suốt đời phúc hậu.

Nhập phụ → chủ cô, và phụ thân so sánh vô duyên.

Thái thìn châu, dân quốc 35 năm 8 nguyệt 18 nhật giờ Thân sinh

Lộc tồn cư quan lộc

1. Quan lộc cư tị vị, lộc tồn độc thủ, đối quan linh tham, chủ hoành phát, vừa gia nguyệt mã, hình thành lộc mã cùng bôn ba.

2. Đại hạn nhâm can vũ khúc Hóa kị nhập phúc đức xung tài bạch, cố hữu tài tai.

3. Vũ khúc Hóa kị sở xung của cung tài bạch tọa Thiên phủ, Thiên phủ là điền trạch, tài bạch chủ.

4. Đại hạn cung tài bạch canh can Hóa kị xung bản mệnh cung tật ách → không có tiền không ai biết. Nhược xung mệnh, không có tiền đại gia biết (cung tật ách là ám vị, cung mệnh thuần dương).

5. Đại hạn quan lộc bính can Hóa kị xung bản quan → mua quan bán tước (đồng loại tương trùng).

6. Đại tài cự môn là ám, và ngầm hữu quan.

7. Đại quan bính can Hóa kị nhập bản mệnh phu thê, liêm trinh là sự nghiệp nội bộ thượng nghiệp trạng thái, tham lang tính ra lệch lạc.

8. Bản mệnh cung phu thê hợi vị tọa liêm tham, gia gặp loan ưa, suốt đời đào hoa không ngừng, lại thêm sách mã kị, thị phi nhật có, hôn nhân tất sinh khúc chiết.

9. Đại hạn điền trạch Hóa kị xung bản mệnh điền trạch, điền trạch cùng ta vô duyên, điền trạch cho ta tài khố.

10. Nếu bàn về thọ nguyên: Đại hạn nhâm can Hóa kị nhập Đại huynh tận trời phủ tinh, Thiên phủ là ngũ Phúc Thọ tinh.

11. Đại quan bính thân Hóa kị nhập đại tật, liêm trinh và tham lang giai ngũ Phúc Thọ tinh.

12. Đại tài canh tử hóa chỉ nhập bản mệnh phụ mẫu, thiên đồng cùng trời lương giai ngũ Phúc Thọ tinh.

13. Đại quan Hóa kị nhập đại tật (liêm tham) xung động lộc tồn, lộc tồn chưởng nhân thọ cơ, là thật nhân của ở lại.

Lục sát tinh và âm sát

Dương nhận tinh

Kình dương hay dương nhận, dương hỏa kim, ở sổ chủ tật ách, hóa khí viết hình, hình phạt chính thương cập tàn nhẫn. Dương nhận nhập mệnh người, cá tính cương liệt, tánh khí nóng nảy, có uy quyền, cùng người không đổi ở chung, không thích hợp nữ mệnh. Ngũ hành thuộc kim người, khó tránh khỏi có chứa hình khắc, cho nên và máu hữu quan. Cung mệnh phùng nhiều chủ mặt mày hốc hác; đi hạn gặp của, có nhiều huyết quang tai ương, như khai đao. Và cự môn hoặc liêm trinh, Hỏa Tinh đồng cung, chủ bệnh kín hoặc đầu, mặt, tay chân có thương tích; như và thất sát, chủ khai đao hoặc mặt mày hốc hác hoặc ngoại thương gãy xương.

Dương nhận → cũng chủ thị phi, nhược phạm tiểu nhân, cũng là minh tiểu nhân, hội kêu gào, cho ngươi thật mất mặt.

Dương nhận → sắc bén vật, châm, làm thịt toản hoặc tháp sắt, động vật như ong mật.

Dương nhận → cư thìn tuất xấu vị tứ mộ địa là phúc, so sánh không có thương tổn hại, trái lại thân cây kình, cũng chủ rời nhà đi xa.

Cư tử ngọ mão dậu tứ bại địa, thì hình khắc rất nặng, dĩ dậu cung đại, mão cung thứ hai.

Dương nhận nhập các cung giải thích

Nhập mệnh → tánh khí nóng nảy, cá tính cương liệt.

Nhập huynh → huynh đệ có dương nhận tính chất.

Nhập phu → phối ngẫu có dương nhận tính chất. Có nhiều thiểm điện kết hôn cử chỉ, chú ý tình cảm kinh doanh.

Nhập tử → tử nữ có dương nhận tính chất. Nữ mệnh có sẩy thai, sanh non hoặc mổ bụng sinh sản việc. Hội đào hoa tinh diệu, dễ sính một thời cực nhanh.

Nhập tài → và tài tinh hội, chú ý thị phi, minh tổn hao; và sát tinh hội, vô pháp tụ tài.

Nhập tật → chủ dương điên phong hoặc não thần kinh suy nhược, hoặc ngoại thương gãy xương, hoặc mặt mày hốc hác, khai đao.

Nhập thiên → chú ý đối ngoại nhân tế quan hệ, hoặc thông nhau hoặc ngoài ý muốn thương tổn, hoặc bị lừa.

Nhập nô → bằng hữu đang lúc chú ý khẩu thiệt tranh chấp.

Nhập quan → như năng lực làm ngoại khoa y sư, hoặc quân nhân, hoặc ngũ kim, điện cơ các loại công việc hay nhất, nhưng phải chú ý đồng cung tinh diệu nhược Hóa kị, ứng với đa phòng ngoài ý muốn tai ương.

Nhập điền → phụ cận có xoa lộ hoặc tiêm hình vật hợp cách.

Nhập phúc → so sánh lao lực.

Nhập phụ → và phụ mẫu tình cảm nghèo nàn.

Đà la tinh

Đà la là tân kim, hóa khí viết kị, đại diện thị phi.

Đà la chính là cũng không ám, cho nên nếu như phạm tiểu nhân, nên chú ý có người ở phía sau xả hậu chân, bắn tên trộm, cho ngươi không thắng phòng.

Đà la đối vận mệnh đời người có ngăn trở hoặc kéo dài, hoặc là phi, hoặc cô độc của ám chỉ.

Thị phi → suốt đời phần nhiều là phi và làm phức tạp.

Cô độc → còn nhỏ và song thân vô duyên, lão lai thì thành cô đơn.

Kéo dài → sự nghiệp thành tựu chậm chạp, hôn nhân đại đô kết hôn muộn.

Đà la kéo dài, nhất định phải học vài thứ nhượng nó mài, nếu là không có như vậy đang dùng của, sẽ nhiễu không ra ngõ cụt, sẽ bi quan và dài dòng (dài dòng = khoa ┼ kị = phiền phức), sẽ mệt nhọc, hội tiếng oán than dậy đất, cho nên muốn học một điểm triết học gì đó, như mạng để ý, kinh Phật.

Đà la hóa khí viết kị, tính chất như khoa ┼ kị, nhược cung mệnh có khoa ┼ kị người đó, người này rất dài dòng, một câu nói giảng rất nhiều biến.

Kết sỏi và đà la hữu quan.

Đà la tọa mệnh thiên, có sao Hóa kỵ, bản thân nghèo nàn.

Đà la nhập mệnh thiên → có tiên thiên xỉ phôi cân đầu khớp xương toan.

Nhập các cung giải thích

Nhập mệnh → và tham lang đồng hành, kị tửu sắc quá cú độ thành tật; nữ mệnh vưu kị.

Nhập huynh → huynh đệ có đà la tính chất, như tính cách lặng yên, khó bắt mạc.

Nhập phu → phối ngẫu có đà la tính chất, chú ý tình cảm kinh doanh.

Nhập tử → tử nữ có đà la của tính chất.

Nhập tài → có ám tổn hại.

Nhập tật → có tiên thiên xỉ phôi cân đầu khớp xương toan.

Nhập thiên → dễ có thị phi.

Nhập nô → phòng có người ở phía sau bắn tên trộm.

Nhập quan → sự nghiệp có ám tổn hại, nên làm khoa chỉnh hình tương quan công tác.

Nhập điền → ở nhà phụ cận có thạch ma hoặc săm lốp xe cửa hàng là hợp cục.

Nhập phúc → trong lòng có chút vấn đề không giải được.

Nhập phụ → song thân duyên mỏng.

Địa không và Địa kiếp

Địa không thuộc đinh hỏa, Địa kiếp thuộc bính hỏa.

Tam giáp hung → dương đà giáp, thiên không cướp giáp, hỏa linh giáp.

Tam giáp cát → xương khúc giáp, khôi việt giáp, phụ bật giáp.

Tam giáp hung trung tâm có sao Hóa kỵ nhập, là dương đà giáp kị, thiên không cướp giáp kị, hỏa linh giáp kị là bại cục.

Cung mệnh tọa kị, mà lại tam giáp hung giáp, giáp kị ràng buộc, khốn đốn cảm giác, mà lại dễ có nhánh khí quản nghèo nàn, hoặc cột sống tâm bệnh.

Nhược tam giáp hung của cung vị, kị ở đối cung, thì là không tính là giáp kị.

Ứng với chú ý mệnh bàn có cung nhượng nó kị.

Như nô bộc cung nhượng nó giáp kị, tựu phải chú ý bằng hữu vấn đề, nhược nô bộc ở mão, mão là họ Đông Phương, chú ý họ Đông Phương tới bằng hữu.

Thiên không cướp đặc tính → cá tính khó có thể nắm lấy.

Thiên không cướp nhập mệnh, hoặc đại hạn có đến đây nhị tinh người, nên học huyền không sự học. Mệnh lý, Phật học, triết học, địa lý. . . .

Dần ngọ tuất sinh ra, hỏa, linh hai sao do xấu mão bắt đầu, cho nên cung mệnh tọa dần sẽ bị giáp.

Giáp lực lượng lớn hơn chiếu, chiếu lớn hơn tọa. Củng, củng quan củng mệnh, tam hợp lực so sánh thứ.

Thiên không cướp là hệ sao giờ, hệ sao giờ đều có thình lình xảy ra ý, cũng giai có cảm tình làm phức tạp vấn đề.

Thiên không tinh nhập mệnh, cân mệnh tọa thiên không cung (mệnh vô chính diệu) người đó, dễ học tập, tiếp thu mới sự vật, như thế thói quen tốt khó học, thói xấu không cần nhân giáo vừa nhìn sẽ, cận chu người xích, gần mực thì đen.

Đẩu số 〈 quá nhỏ phú 〉 nói: “Mệnh lý phùng thiên không, như giữa không trung chiết sí.” phòng đột như kỳ lai ngoài ý muốn tai ương.

Âm sát ở tài bạch, có nham hiểm.

Thiên không cướp ở tài bạch, sẽ có bỗng nhiên toát ra chi tiêu.

Thiên không cướp ở cung phu thê, không rõ tản.

Đại hạn mệnh, thiên lúc rảnh rỗi cướp, nếu như lưu niên có nữa, thiên không cướp lực lượng cũng rất đại, rất có thể từ chỗ cao té xuống, hoặc bị cao vật hạ xuống đập phải. Như liêm tham ở dần thân tị hợi, rất dễ từ chỗ cao té xuống hoặc bị chỗ cao hạ xuống vật thể đập phải.

Hỏa Tinh, linh tinh

Hỏa Tinh thuộc bính, chủ cương, vừa xưng viêm. Linh tinh thuộc đinh hỏa, chủ liệt.

Viêm tinh cổ khiếu tảo bả tinh, đái suy, đoản mệnh sát. Làm quan người cẩn thận bị xuống chức hoặc miễn chức. Giống nhau dân chúng cẩn thận xúc phạm hình phạt, có lao ngục tai ương. Suốt đời đa cô độc, lục thân duyên mỏng, hơn nữa tai nạn thường tới người, trên người bộ lông đặc biệt đa. Như gặp dương nhận, đà la đồng cung, tam phương sẽ tới, trẻ con thời kì nhất định có tai nạn. Cách phá giải, chỉ có tống cho người khác nuôi hoặc đổi họ người khác họ.

Đến đây mệnh làm phiền lục, mà lại phải cẩn thận mặt mày hốc hác. Nếu như và tham lang đồng cung, là “Hỏa tham cách”, chủ hoành phát. Nếu như chỉ tọa Hỏa Tinh, trung niên sau này xuất gia là thượng sách, nhưng yếu ghi nhớ kỹ giữ nghiêm phật môn thanh quy.

Tinh ý tứ và Hỏa Tinh cùng, cũng giống vậy cô đơn, như nhau và lục thân duyên mỏng, như nhau bản thân mang thương đái tật, chích nên tăng nói. Và thất sát đồng cung, chủ trận vong. Và phá quân cư tài bạch điền trạch lưỡng cung, phải cẩn thận tài không đổi tụ thủ. Và tham lang cung là “Linh tham cách”, chủ hoành phát.

Hai sao giai bất lợi tình cảm, ứng với kết hôn muộn, tảo hôn dễ sinh biến.

Nếu như hỏa linh hai sao giáp cung mệnh, thì suốt đời của thành tựu, tất so với thường nhân nỗ lực càng nhiều hơn tâm huyết.

Âm sát

Âm sát thuộc hỏa, ở dương là tiểu nhân, ở âm là tà sùng, là nghiệp lực sát, nhân quả tinh.

Cung mệnh nếu như hóa lộc và Hóa kị đồng cung, hoặc sinh mệnh lộc, tự Hóa kị; hoặc hóa kỵ năm sinh, tự hóa lộc; hoặc mệnh tọa Hóa lộc năm sinh hoặc kị; đối cung cung thiên di bắn ra lộc hoặc kị, hoặc cung mệnh có âm sát người, tính tình âm tình bất định, có đôi khi rộng rãi, có đôi khi không ra lãng, vô nguyên nhân buồn bực, mà lại dễ và một … khác độ không gian câu thông hoặc cảm ứng.

Lộc ─ rộng rãi, kị ─ không ra lãng, lộc ┼ kị, thì có lúc rộng rãi có lúc không ra lãng. Nếu như mệnh có lộc kị lại thêm âm sát, thì người này là lạ tính tình nghiêm trọng hơn.

Âm sát nhập mệnh hoặc thiên, nên niệm “Vãng sinh nguyền rủa” “Thất phật diệt tội chân ngôn”.

Âm sát là quỷ mị, ở mệnh tài quan điền, hay nhất cung phụng thần minh, dĩ bảo tài quan không bị ám tổn hại.

Ở điền, trong nhà nên cung phụng thần minh.

Ở quan, doanh nghiệp nơi nên cung phụng thần minh; nếu là đi làm tộc, nên thường đáo phụ cận miếu cúi chào.

Đại hạn gặp âm sát, cai đại hạn yếu cung phụng thần minh, thần minh nên chọn có có bắt yêu phục ma, tam thái tử hoặc huyền thiên thượng đế các loại.

Nhập tật, sinh bệnh khán bác sĩ nhược khán bất hảo,, hoặc tra không ra nguyên nhân, có thể vấn thần minh.

Sở hữu sát khí giai thuộc hỏa, âm sát cũng không ngoại lệ.

Âm sát gặp thiên không cướp, có thể tách ra sát tính.

Âm sát gia liêm trinh, là bãi tha ma, nhược gia Hóa kị loạn hơn, cự ly rất xa, cần phải khán đại hạn cung điền trạch can cục sổ.

Âm sát cần phải phùng kị xung thì khơi mào.

Âm sát nhập điền, ở nhà phụ cận có âm miếu.

Hóa kị nhập cung điền trạch, đại hạn đi tới thì, dương trạch đặc biệt dễ xảy ra vấn đề, khả năng có hạ vài loại:

1. Tưởng ở đây đại hạn tìm được phong thuỷ không có vấn đề phòng ở tương đối khó khăn.

2. Nhược thỉnh địa lý sư, cũng thỉnh không được tốt địa lý sư, sẽ có góc chết.

Cách phá giải, hay ở mau vào nhập lớn thứ tư hạn hoặc tiến nhập lớn thứ tư hạn thì, sẽ nghiên cứu dương trạch phương diện này vấn đề. Cung điền trạch tự hóa lộc, mặt ngoài, bên trong đã lạn rơi.

Vũ khúc nhập mệnh, nhiều ít sẽ có không tin tà thành phần.

Âm sát nhập mệnh thì, tính tình âm không được tình bất định, thường vô nguyên nhân buồn bực, nên dễ và một … khác không gian người câu thông hoặc cảm ứng.

Đến đây tạo tự Hóa kị, mà lại có âm sát nhập mệnh. Làm sao tài năng khơi mào âm sát, chính là muốn Hóa kị xung hoặc nhập.

Đến đây lệ đại hạn là ất xấu, lưu niên vừa đụng tới nhâm tuất, như vậy sẽ bả âm sát hiển hiện ra.

Người này ở nhâm tuất năm đụng tới thuỷ ách. Đẩu số nói: “Nhị khúc tương phùng không thấm nước ách.”, chú ý thái tuế can. Tả hữu xương khúc hội tăng số lượng, cố hữu âm sát sẽ có hai người đã ngoài.

Bản mệnh cung thiên di tham lang gia văn xương, là “Tham xương cách”, chủ chính sự điên đảo, phấn thân toái cốt. Ngọn chuẩn tai nạn xe cộ cách cục.

Chính sự điên đảo ─ nên làm không có làm, không được nên làm tố nhất đống lớn.

80 năm (tân vị), văn xương Hóa kị, dẫn động cung thiên di. Tân vị năm, tháng giêng canh can, hai tháng tân can, ba tháng nhâm can. . .

Cung điền trạch ất can Hóa kị nhập nô bộc cung, khiếu “Nghiệp chướng hiển hiện”. (phúc đức của kho ─ nô bộc cung).

Đại hạn Hóa kị xung điền trạch khiếu ﹂ thùy”.

Đại hạn điền trạch Hóa kị xung thiên mệnh, hoặc bản mệnh, hoặc bổn điền, khiếu “Ấn sổ”.

Thùy tượng ─ trời sinh đã định trước, do bản mệnh bàn có thể đoán, nhưng chưa phát sinh.

Ấn sổ ─ trúng mục tiêu vốn có, nhưng chưa phát sinh, có ngày đáo, nhân duyên thành thục, dẫn đến sự tình phát sinh.

Cô thần quả tú

Cô thần và quả tú, một là bính hỏa, là dương cô, một là đinh hỏa, âm cô.

Trên nguyên tắc, nam phạ dương cô, nữ phạ âm cô, tức nam phạ cô thần, nữ phạ quả tú.

Thính kỳ danh thì có cô độc và cô đơn cảm giác.

Nữ mệnh cô thần nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu cô độc, nhược thân thể mình nghèo nàn, tiên sinh thì càng cô độc.

Nam mệnh quả tú nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu cô độc, nhược mẫu mệnh nhĩ thể bất hảo, vậy quá thái canh cô độc.

Cô thần nhập phụ mẫu, phụ thân cô đơn; quả tú nhập phụ mẫu, mẫu thân cô đơn.

Cô thần nhập cung tử nữ, có lưỡng chủng thanh huống, một loại là thuần một sắc đều là cậu bé, một loại khác chích sinh một cậu bé, còn lại đều là nữ hài.

Quả tú nhập cung tử nữ, cũng có lưỡng chủng thanh huống, một loại là thuần một sắc đều là nữ hài, một loại khác chích sinh nhất cô gái, còn lại đều là cậu bé.

Cô thần quả tú nhập cung tài bạch, đại diện một loại tổn hao hoặc túng quẫn, nhưng nếu cung tài bạch tinh diệu không sai, hơn nữa hóa tinh cũng hóa không sai, cũng chỉ tổn thất một điểm mà tị.

Cô thần nhập tật ách chủ phiền muộn; quả tú nhập tật ách chủ 痚 sang.

Nhập điền trạch: Cô thần đại diện cô cây hoặc cô tháp, quả tú đại diện đất trống hoặc phần mộ.

Nhập phúc đức: Chủ cảm giác cô độc.

Hồng loan cùng trời ưa

Hồng loan thuộc quý thủy, thiên hỉ thuộc nhâm thủy. Lưu niên phùng của, “Hồng loan tinh động”, có thai sự cận.

Hồng loan tinh động không nhất định chỉ kết hôn. Phùng lưu loan hoặc lưu ưa, thì khác giới duyên hội tăng.

Hồng loan chủ thông minh, nhưng ái mộ hư vinh; thiên hỉ chủ tuấn mỹ, có người.

Loan ưa phân thủ, thân cung, đại diện tảo hôn. Tử buổi trưa người sống, mệnh thân nhất định đồng cung; mão dậu người sống, mệnh thân thì phân thủ đối cung.

Loan ưa còn có một cái đặc điểm, loan ưa đến muộn năm trái lại bất lợi, sẽ có huyết quang tai ương, hoặc mất vợ hay chồng đau. Trung niên phùng của sinh con trai, hoặc có gặp ở ngoài.

Loan ưa gia thiên việt, sẽ biến thành hồ đồ đào hoa.

Hồng loan ở vật là uyên ương, thiên hỉ ở vật là chim công.

Cư điền, trong nhà nên bài biện hồ cá.

Cư tài bạch, chủ tài lai tài khứ, và khác giới hữu quan; chỉ thủ, hảo đổ.

Cư phúc đức, chủ có lộc ăn.

Nguyệt mã và mệnh mã

Thiên mã tinh bính hỏa, chủ tài, thiên động, là tước lộc của căn cơ.

Nữ mệnh không thích và phá quân, tham lang đồng cung, chủ tính nhu cầu đa, đào hoa đa.

Vừa kị và thiên lương ở chung tị hợi, chủ tính nhu cầu đa, dễ thụ dụ dỗ, không coi trọng trinh tiết.

Cùng trời tương đồng cung sinh dần thân, nên sớm rời nhà hương phát triển, chắc chắn tươi tốt.

Mệnh mã chủ yếu chủ tài, thứ nhì lên chức, dũ động dũ có; nguyệt mã thì lên chức là, thứ nhì chủ tài, yếu động mới có tài.

Sở dĩ, nguyệt mã hoặc mệnh mã, đều là chủ tài và lên chức.

◎ Mã ưa hội hóa lộc hoặc lộc tồn, lộc mã cùng bôn ba cách, vừa xưng “Chiết tiên mã”, phú nói: “Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự”, cư tài điền tối hay.

◎ ┼ Tử Phủ → phù dư mã → chủ danh lợi hiển đạt.

◎ ┼ thái dương → là hùng mã → chủ công danh. Thái dương ở vượng vị chủ quý, thất huy chủ tha mài.

◎ ┼ Thái âm → là thư mã → chủ tài phú. Vượng vị cát, thất huy chủ kéo dài .

◎ ┼ lộc tồn thiên tướng → lộc mã phối ấn cách.

◎ ┼ Hỏa Tinh → chiến mã → thân cây kình. Ở thiên di phòng tai nạn xe cộ.

◎ ┼ tử vi → quyền mã → chủ quyền.

◎ ┼ vũ tướng → tài ấn tọa mã → chủ danh lợi.

◎ ┼ dương nhận hoặc thất sát → âm thi mã → chủ uổng phí tâm cơ, dương năm sinh ra hung.

◎ ┼ đà la → chiết đủ mã → chủ tha mài.

◎ ┼ thiên không cướp → là ngựa chết → tại chỗ giẫm chận tại chỗ. Nhập thiên di, có tai nạn xe cộ của lự.

◎ ┼ linh tinh → đà mã → thái độ làm người hối hả, cẩn thận bị bán đứng mà không tự biết.

Cổ nói: “Mã gặp không vong, chung thân bôn tẩu”. Mã và địa không, Địa kiếp đồng cung, lực lượng lớn nhất (kém cõi nhất), hoặc cai cung vô chủ tinh cũng là.

Mã vô người không thể tự vãng. Lộc mã cùng bôn ba, gia dương đà, hỏa linh bất luận cái gì một sao, thì có lộc mã cùng bôn ba của tính, nhưng vẫn là có tha đà hiện, tức là có tốt một mặt, cũng có phôi một mặt.

Lộc mã cùng bôn ba khi hắn cung, tựu là của người khác.

Mã gia tự hóa lộc, lộc mã cùng bôn ba so sánh không rõ ràng.

Vô Hóa lộc năm sinh mã, đại hạn hoặc lưu niên lộc mã cũng rất đẹp, ứng với ở ngã cung mới tốt.

Mệnh mã lực lượng lớn hơn nguyệt mã.

Mệnh mã chủ yếu chủ tài, thứ nhì lên chức, dũ động dũ có. Như vào quan lộc, hoặc đại hạn quan lộc, lưu niên quan lộc, đều rất có phát tài và thăng thiên mong muốn.

Mệnh mã phùng thiên không cướp, lưu niên gặp của, cẩn thận tai nạn xe cộ.

Mã nhập các cung

Nhập mệnh → có mã của tính, trời sinh hiếu động, gấp gáp. Nữ mệnh dễ cùng người lên xe trước hậu mua vé bổ sung, gia đà la bết bát hơn.

Nhập lục thân → lục thân có mã tính chất, trời sinh hiếu động, gấp gáp.

Nhập phu → nam mệnh nhất định phải thê trợ giúp, phối ngẫu sẽ làm là gia đình nỗ lực sở hữu tinh thần, nếu như sẽ cùng tài tinh đồng cung, năng lực nhân thê mà làm giàu, hoặc nhà gái có phong phú của đồ cưới. Nữ mệnh thì có bang phu vận.

Nhập tài → mệnh mã chủ tài, thứ chủ lên chức, dũ động dũ có; nguyệt mã thì chủ lên chức, thứ nhì chủ tài, yếu động mới có tài.

Nhập tật → vô sự tìm việc tố, điển hình lao mệnh, có tự an ủi cử chỉ hoặc bệnh di tinh, nữ mệnh có bạch đái hoặc bệnh phụ nữ.

Nhập thiên → gấp gáp; mệnh mã phùng thiên không cướp, lưu niên gặp của, cẩn thận tai nạn xe cộ.

Nhập nô → điều không phải thuộc hạ lưu động tỷ số cao, chính là mình sẽ không nhân tài áp dụng, mọi việc đều phải chính lai.

Nhập quan → thích hợp tương đối động thái hành nghiệp, như phỏng vấn người, tiếp viên hàng không hoặc ngoại vụ.

Nhập điền → trong nhà nhân viên như nước chảy.

Nhập phúc → động người có phúc.

Nhập phụ → phụ mẫu hai người hoặc một người trong đó thường viên địa bôn ba.

Thiên khốc cùng trời hư

Thiên khốc → dương hỏa kim, là canh kim và bính hỏa. Chủ thị phi, biểu tình phiền muộn.

Thiên hư → âm hỏa đất, là đinh hỏa và kỷ thổ. Chủ hư hao tổn, biểu tình hư lãnh.

Mẹ goá con côi → tự nhiên không vui. Khốc hư → khốc tinh, nhất phó khóc tang trứ kiểm.

Cười tinh → thiên tướng → cao quý của cười. Thiên diêu → tam bát của cười.

Khốc tinh và cười tinh đều nhập mệnh → cho dù ở cười cũng tốt như đang khóc.

Khốc hư → tang phục tinh, đại hạn gặp của không thích nhất cung mệnh hoặc cung điền trạch gặp phải, trong nhà khả năng có tang sự.

Đại hạn đi tới thân cung, thiên khốc ở đại hạn điền trạch. Đại hạn giáp can thái dương Hóa kị nhập Đại huynh xung bản mệnh tài bạch, vốn là bất hảo, nhưng bản mệnh tài bạch vô tinh diệu, tá đối cung, sao Hóa kỵ tá nhập tài bạch, hình thành “Nhập kho kị”.

Nhập kho kị lý tưởng nhất ở thìn tuất xấu vị tứ cung, thìn tuất xấu vị hay nhất lại đang ngã cung, nhất là dĩ tài bạch hay nhất. Nhập kho kị khán kỳ danh hay ở giảng “Kho”, hay nhất ở tài bạch hoặc điền trạch. Nhược nhập mệnh hoặc nhập quan cũng tốt.

Cai nhập kho kị tá tự đối cung, thìn tuất xấu vị cũng là cung tài bạch, can cung là là kỷ can, không có tự hóa. Nếu như đại hạn hoặc lưu niên có một viên kị bay vào, sẽ phát.

Bản mệnh phúc đức có kị, ngay cả có nghiệp, nghiệp lực ở phật gia nói là bởi vì quả, phúc đức hãy nhìn nhân quả.

Bản mệnh phúc đức vừa nặng điệp đại hạn huynh giao hữu, là tai kiếp tuyến.

Dĩ cung phúc đức vị đương cung mệnh, cung Nô bộc tuất tức là cung điền trạch, cung điền trạch là kho, cho nên cung Nô bộc là phúc đức của kho, tức nhân quả của kho. Nhân quả của kho ngàn vạn lần bất khả xung nhân quả, tức nô bộc cung bất khả xung cung phúc đức. Có lẽ nhân quả không nên và huynh giao hữu tuyến trùng điệp, mà lại có sao Hóa kỵ tồn tại.

Cung phúc đức có sao Hóa kỵ, là nhân quả kho phá. Đại hạn cung phúc đức Hóa kị xung mệnh điền trạch (tức đại hạn cung mệnh), trong nhà có việc.

→ tiên tra cung phu thê → tái tra cung tử nữ → vừa tra cung phụ mẫu.

Đại hạn cung tử nữ Hóa kị nhập cánh đồng tự xung, đại hạn cung phu thê nhâm ngọ tự Hóa kị. Đến đây đại hạn tử nữ có việc.

86 năm Đinh Sửu lưu tử bính tuất, bính can Hóa kị xung thiên mệnh, vừa bản mệnh điền trạch.

Xung bản mệnh điền trạch tức và trong nhà vô duyên.

Bản mệnh bàn có ra một cái kết luận: Kiếm tiền là một chuyện, nhân quả vừa là một chuyện.

Thiên hình tinh

Thiên hình là nhật của tinh, mặt trời là hỏa của tinh. Thiên hình bính hỏa

Cung phúc đức → nghiệp lực cung. Thiên hình → nghiệp lực tinh.

Thiên hình → đa học đa năng lực, đại diện đa; thiên hình nhập mệnh → có thể đương bầy bói, cũng có thể đái bộ đội run.

Tượng ý:

1. Cô khắc, cô độc, quyền uy.

2. Quan phi, hình thương, tài cán, quyền uy.

3. Sinh mệnh, kiểm hình vuông, tính cương vô ái, còn nhỏ vô mặt mày hốc hác bị thương tàn phế người, lúc tuổi già nhập không môn.

4. Sinh sổ biểu đa; sinh tình biểu cô; sinh bệnh tiểu nhi ma túy.

5. Nam nhân, cẩu, mệnh lý, nhân, mượn tiền.

6. Đương phô, đao kéo, hòn đá.

Hỏi ông trời hình sở chủ vì sao?

Hi di tiên sinh viết: Thiên hình thủ thân mệnh, không vì tăng nói, định chủ cô hình, không được yểu thì bần, phụ mẫu huynh đệ không được toàn bộ. Nhị hạn phùng của, chủ xuất gia, quan phi, lao ngục, mất tiền, nhập miếu tối cát.

Ca viết: Thiên hình chưa chắc là hung tinh, nhập miếu tên là thiên hỉ thần; xương khúc ngôi sao may mắn lai được thông qua, tất nhiên hiến kế đáo vương đình.

Vừa viết: Hình cư dần thượng tịnh dậu tuất, canh lâm mão vị tự quang minh; tất gặp văn tinh thành đại nghiệp, nắm giữ biên cương trăm vạn binh.

Vừa viết: Tam không được hề hào thiên hình, là tăng là nói là độc thân; khốc hư hai sao giai cùng đáo, cuối cùng khó thoát có tật nhân.

Nhập cung mệnh → tính tình soa, nhiều chuyện, sự thoạt nhìn hình như có việc như nhau.

Nhập lục thân cung → chủ lục thân đa. Không can thiệp chuyện của nhau. Sinh trứng gà không có, lạp cứt gà một đống.

Nhập phu → phu thê đồng sàng dị mộng.

Nhập tài → đa tiến nhiều hơn. Hội cát, thể kiếm pháp luật tương quan của tiền tài, nhưng bản thân chú ý quan phi, nhân hình ở tài, thiên diêu đang ở mệnh.

Nhập tật → bính hỏa, nóng tính vượng của tật.

Nhập quan → sự nghiệp đa; có sát hợp, chú ý quan phi.

Nhập điền → phụ cận có đương phô hoặc đao kéo cửa hàng, hoặc trong nhà ưa nuôi chó.

Nhập phúc → hứng thú đa; chủ đa tư, có cảm giác cô độc.

Nhập phụ → phụ mẫu vô, nhiều tiểu nhân.

Tài phúc một đường, nhập phúc đức, cả đời phải cẩn thận tiền tài quan tòa, như ở đại hạn giao hữu, có thể nói nhân bằng hữu khiến cho của tiền tài quan tòa.

Mượn tiền nhìn bầu trời hình ở ở đâu cung, như ở điền, hướng bằng hữu khác phái tá là được tá đáo.

Lưu nhật có thiên hình, bằng hữu nhược lai vay tiền, tá khứ sẽ không hoàn.

Giống nhau lai, thiên hình tọa can Hóa kị xung mệnh, hoặc Hóa kị tự xung người, đều tương đối không thích cẩu; nhược hóa lộc, thì đến đây đại hạn hội ưa cẩu.

Thiên diêu tinh

Thiên diêu thuộc quý thủy, nguyệt của tinh, cũng là đào hoa tinh, làm cho ăn nói xuất chúng, dáng vẻ phi phàm, cao trí tuệ.

Thiên diêu là một viên cười tinh, chủ đào hoa và phong lưu, cân tình dục, nữ nhân hữu quan, phàm là nữ tính hạ ngươi ngu dốt, kinh nguyệt, giấy vệ sinh giai chủ của.

Thiên diêu đào hoa phần lớn là dùng tiền mua, phong lưu một chút mà thôi.

◎ Nhược chỉ thủ, hoặc sở hội tinh diệu phi đào hoa tinh, chủ hiếu học, cơ biến, có tình duyên.

◎ Gặp Thái âm, phá quân, loan ưa, đều chủ phiêu đãng, ưa nơi phong lưu.

◎ Hội hình sát, thì nam chủ đào hoa sắc tranh cãi cân quan phi, nữ chủ rủi ro và thất thân.

◎ Nhược và tử vi đồng cung, vị của “Đào hoa phạm chủ”, nhất là dĩ tử vi ở mão dậu và tham lang đồng cung càng sâu.

◎ Và văn tinh đồng cung, thủ đoạn học thuật thành công tựu, tài vận cũng tốt.

◎ Khổ hạn, lưu niên phùng của, chủ nhận thức bằng hữu khác phái, nhưng tình cảm tiến triển rất nhanh, cứ thế mến nhau; lưu niên gặp loan ưa, có hôn lễ niềm vui.

◎ Nữ mệnh hóa kỵ nhập mệnh, thân, phúc đức, canh kị ở trên thuật cung vị cùng với hắn đào hoa tinh diệu cùng độ.

Tượng ý:

1. Đào hoa, phong lưu, dâm đãng.

2. Hảo uống.

3. Thuốc, chất có hại, điểu, kinh nguyệt, WC, giấy vệ sinh.

4. Chủ thủy tai.

Nhập cung mệnh → thường thường mặt mang dáng tươi cười.

Nhập huynh đệ → đa tỷ muội, ít huynh đệ. Phùng cự môn hoặc tham lang, chủ có cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội, hoặc cùng mẫu dị phụ của huynh đệ tỷ muội.

Nhập phu thê → phối ngẫu có dáng tươi cười, hoặc có tái hôn khả năng, định chủ nhị hôn là sai lầm, mà lại đây đó giai phi mối tình đầu tình tình nhân. Như thiên diêu ở cung phu thê của tọa can Hóa kị nhập huynh giao hữu, chủ đào hoa không ngừng, mà lại có trùng hôn của tượng, nhưng nếu như cung phu thê can hóa lộc, quyền tới mệnh, thiên, tật, tựu tương đối sẽ không trùng hôn, nhược hai người đều có, thì cần phải khán quyền.

Hóa lộc tới mệnh, thiên, tật → sẽ không trùng hôn.

Hóa kị nhập huynh giao hữu → hội nhị hôn.

Nhị loại hiện tượng đều có, cần phải khán quyền.

Đến đây lệ vừa vặn hóa quyền nhập mệnh, vậy phải xem lòng của thái, cho nên có thể có đào hoa, cũng có thể không có.

Mà quyền nhập mệnh, cũng biểu thị sẽ không trùng hôn.

Nhập tử nữ → chủ nữ đa nam ít, tử nữ đa tuấn lệ thông minh.

Nhập tài bạch → hội cát, tài vận tốt, công tác đồng bọn nữ tính nhiều nói việt kiếm tiền; nhược hội sát kị, thiên không cướp, thì nhân khác giới rủi ro, mà lại xử lý tiền tài thì có dáng tươi cười.

Nhập tật ách → thuần âm hư bàng quang bệnh di tinh của tật, nữ chủ bạch đái.

Nhập thiên di → xuất ngoại được quý, quý nhân đa số nữ tính, vừa chủ khác giới duyên tốt, ra ngoài có dáng tươi cười.

Nhập giao hữu → đào hoa rất nhiều, dễ được khác giới ưu ái.

Nhập quan lộc → cùng người khác xử lý sự tình thì có dáng tươi cười, mà lại thích thay đổi chức nghiệp và công tác hoàn cảnh.

Nhập điền trạch → thủy đạo, nhà vệ sinh công cộng, lánh chủ dù có gia sản cũng sẽ có thay đổi. Cư tử điền, trong hội thường thường có chim nhỏ bay tới (đại hạn cùng luận), nếu như thiên diêu của tọa can nhập điền trạch, trong như nhau hội thường thường có chim nhỏ bay tới.

Nhập phúc đức → đa huyễn tưởng, phong lưu, khác giới duyên tốt.

Nhập phụ mẫu → bản thân dung mạo không sai, hội đào hoa, phụ mẫu một trong khả năng tái hôn.

Hình diêu bổn phương

Hình diêu bổn phương (tức tam hợp phương) là phá thể vị, cũng chết bài vị.

Dĩ phá thể tương lai khán:

1. Bản cung bất luận tứ hóa. Tứ hóa là hình diêu bổn phương của can cung tứ hóa.

2. Hình diêu bổn phương của can cung Hóa kị nhập na nhất cung, chủ nhất cung có việc. Ví dụ như đại hạn huynh đệ, thật là đại hạn huynh đệ sẽ có sự, không nhất định rất nghiêm trọng, thế nhưng nhất định sẽ có, hoặc Hứa huynh đệ việc cùng ta không quan hệ, nhưng là mạng của ta bàn.

3. Hình diêu bổn phương biến thành của lộc, quyền, khoa, không thể đụng vào đáo hóa kỵ năm sinh.

4. Hình diêu bổn phương của can cung Hóa kị, không thể đụng vào đáo lộc, quyền, khoa.

5. Lệ nói rõ:

Hình diêu bổn phương ở xấu cung, tọa ất can.

1. Tọa Can Lộc quyền khoa đụng tới hóa kỵ năm sinh, chủ cai cung có việc.

2. Tọa cung Hóa kị không thể đụng vào đáo lộc quyền khoa.

Trên thực tế đến đây tạo tình hình:

1. Phụ chết sớm, mẫu tái giá.

2. Dương nam thuận đi, đi tới quan lộc đại hạn thì, cung phụ mẫu tức là đại hạn cung tử nữ, chủ con cái có việc.

3. Tử chết bởi thương chi cướp cò.

Lệ nhị; nam mệnh 78 năm nông 5 nguyệt 2 nhật giờ Mùi sinh

Hình diêu bổn phương ở dậu cung, tọa quý can, tọa Can Lộc quyền khoa đụng tới hóa kỵ năm sinh, chủ cai cung có việc.

1. Hình diêu bổn phương hóa khoa đụng tới bản mệnh hóa kỵ năm sinh, 17 tuổi tai nạn xe cộ bỏ mình, xương cổ gãy.

2. Hình diêu bổn phương Hóa kị đụng tới bản mệnh hóa quyền năm sinh, phụ mẫu hai người tình cảm nghèo nàn .

Bản mệnh tọa hóa kỵ năm sinh, tự Hóa kị:

1. Văn khúc phùng sao Hóa kỵ, sẽ không đọc sách.

2. Tính tình bất hảo, cột sống có thương tích (mệnh thiên có sao Hóa kỵ, chú ý cột sống có chuyện).

3. Thiên di Hóa kị xung bản mệnh, chú ý tai nạn xe cộ.

4. Đại hạn cung tật ách (tị) Hóa kị xung bản mệnh.

5. Cung Quan lộc thối mã kị tới cung mệnh.

Thiên hình của cung Quan lộc can Hóa kị khán quan phi

Lệ nhất cùng cạn thì cùng kị, tiến mã kị.

1. Mệnh ở ngọ, tọa thiên cơ, tài canh can tự Hóa kị, chủ tài của hòa hợp có chuyện. Dựa vào tiến mã kị nguyên lý, kị do tài lai, cố hữu tài của vấn đề: Mệnh quan thái dương Hóa kị nhập phu xung quan, cho nên quan cũng có chuyện.

2. Cự môn là pháp luật tinh, thiên hình là nghiệp lực tinh, lại cùng tài hữu quan (tiến mã kị), cho nên trong công tác cân tiền hữu quan việc, sẽ có quan phi vấn đề (thái dương cũng pháp luật tinh).

3. Đến đây cách của kị là tài bạch biến thành đi ra, cho nên tài bất khả để lộ ra.

4. Thiên hình của cung Quan lộc can Hóa kị khán quan phi. Nhâm can vũ khúc Hóa kị, phàm liêm trinh Hóa kị, vũ khúc Hóa kị, tham lang Hóa kị người, tố công vụ nhân viên phải tránh tham ô, việc buôn bán người cẩn thận đi thuế.

5. Thiên hình của cung Quan lộc can Hóa kị, xung đại hạn tật ách (phụ tật tuyến là công văn cung vị), vừa bản mệnh điền trạch. Ở luận pháp luật thì, hay nhất không nên có nữa sao Hóa kỵ xung mệnh, quan, phụ, cũng không nếu có sao Hóa kỵ xung điền, biểu thị vô pháp đãi ở nhà, tức lao ngục tai ương.

Luận bản thân thì, hay nhất không nên có nữa sao Hóa kỵ xung điền, bằng không chỉ cần phải nằm viện.

1. Đại hạn giáp can thái dương Hóa kị nhập cung phụ mẫu. Mặt trời là pháp luật tinh, phụ mẫu là công văn vị, vì vậy đại hạn công văn có chuyện.

2. Thái dương đại diện phụ thân, vì vậy đại hạn phụ thân có chuyện.

3. Nhật nguyệt đồng cung, phụ thân bản thân nghèo nàn, mẫu thân chiếu cố phụ thân, đáo cuối cùng mẫu thân bản thân cũng sẽ nghèo nàn.

4. Phụ mẫu có chuyện, nhìn nữa đại hạn phụ mẫu.

5. Thiên hình của cung Quan lộc tân can, Hóa kị nhập đại hạn quan lộc. (văn xương là công văn tinh, tham lang là tham, vừa tọa bản mệnh cung phúc đức, người này tham ô).

Thiên hình của cung tài bạch can Hóa kị khán hoả hoạn

1. Đại hạn ất can Hóa kị nhập mệnh xung thiên, xung động Hỏa Tinh.

2. Thiên hình của cung tài bạch can Hóa kị khán hoả hoạn. Canh can thiên đồng Hóa kị vừa xung động Hỏa Tinh.

3. Chú ý đinh dậu cung, tức 82 năm quý dậu thâm niên yếu dự phòng hoả hoạn.

Thiên diêu của cung tài bạch Hóa kị khán thủy tai

1. Ất xấu đại hạn, ất can Hóa kị nhập huynh giao hữu tuyến ─ tai kiếp tuyến.

2. Đến đây đại hạn là bản mệnh cung điền trạch, biến thành ra tai ương cướp là gia cập gia vận vấn đề.

3. Cung điền trạch cũng là tài khố, cho nên cũng là biểu hiện ra tài vấn đề.

4. Thiên diêu của tài (hợi cung) Hóa kị khán thủy tai. Quý tham lang Hóa kị nhập thiên di xung mệnh, là bên ngoài nước ách, hoặc dĩ đến đây đại hạn của mệnh thiên tử điền.

5. “Nhị khúc tương phùng không thấm nước ách”. thập ma thời gian phát sinh ư? Dĩ lưu niên thái tuế can đến xem, mà không phải bản mệnh lưu niên can, bằng không chẳng phải là mỗi 12 năm tựu phải chú ý một lần, cho nên là nhâm tuất năm (dân quốc 71 năm).

Thiên diêu của cung Quan lộc can hóa lộc khán đào hoa

◎ Đến đây mệnh dĩ nam tính mà nói, sao thuỷ nhiều lắm phải chú ý đào hoa vấn đề.

◎ Thiên diêu của tọa can hóa lộc của cung là đào hoa của nguyên.

◎ Thiên diêu của tọa can Hóa kị của cung là phiền phức đào hoa chỗ ở, hoặc cai đào hoa sở chuyện kiêng kỵ.

Cái gọi là phiền phức đào hoa, tức gặp gỡ hậu mới phát hiện đối phương cũng không thích hợp chính, nhưng lại không bỏ rơi được, tạo thành thể xác và tinh thần cực độ mệt nhọc ý.

1. Cung phu thê giáp can Hóa kị tự xung ─ tình cảm vợ chồng nghèo nàn, chính có gặp ở ngoài.

2. Thiên diêu của cung Quan lộc (Đinh Hợi) can cung hóa lộc khán đào hoa ─ đinh can hóa lộc nhập phúc đức, tác động thiên hỉ tinh, thiên đồng tinh, thái âm tinh (sao thuỷ nhiều lắm cũng phải chú ý đào hoa vấn đề)

3. Thiên diêu tọa can hóa lộc của cung là đào hoa của nguyên ─ quý can phá quân hóa lộc nhập huynh đệ, tác động sao Liêm trinh (người này gặp ở ngoài đối tượng dưới đất sòng bạc nhận thức. Phá quân chủ ngầm, liêm trinh là đánh bạc tinh).

4. Thiên diêu tọa can Hóa kị của cung là phiền phức đào hoa chỗ ở, hoặc cai đào hoa sở chuyện kiêng kỵ ─ quý tham lang Hóa kị tự xung, tác động sao Vũ khúc, vũ khúc là tài tinh.

5. Hai người nhận thức không lâu sau, thường nhân tiền tài việc cãi nhau.

Mui xe tinh

Mui xe thuộc giáp mộc, chủ cao ngạo, văn chương và khoa danh, và học tập mệnh lý hoặc ưa thầy tướng số hoặc thắp hương cúi chào thần phật hữu quan, vừa xưng tiểu Văn xương.

Hoa cổ tự thông hoa, cho nên mui xe có xinh đẹp che ý.

Bạch đế mỗi lần đi tuần, bên cạnh thái giám cầm cùng loại cây dù gì đó, thay hoàng đế che nắng hay mui xe.

Mui xe có cao ngạo ý. Tượng ý ─ mui xe ─ kiệu.

Mui xe → ở ngã cung nhất là nhập mệnh, điền → người này đái thần phật cốt, yêu thích huyền học, nhập mệnh người rõ ràng nhất, trung niên sau này tất tín không thể nghi ngờ. Có mui xe người, dũ sớm học mệnh lý dũ hảo.

Mệnh tài quan điền có mui xe hoặc âm sát người, nên cung phụng thần minh.

Mui xe ở điền trạch, tại gia cung phụng thần minh; ở quan lộc, doanh nghiệp nơi cung phụng, đi làm tộcm đáo công ty phụ hương cân miếu thờ cúi chào.

Nói chung, mui xe tại nơi cung vị, chuyên cần thắp hương lễ Phật, đối cái kia cung vị có bang trợ.

Đại hạn gặp mui xe hoặc âm sát, cai đại hạn yếu cung phụng thần minh, học mệnh lý.

Bản mệnh bàn có mui xe nhược đại hạn gặp của, lưu niên gặp lại của, một năm kia nhất định công lực nhân. Nhưng đệ tứ hạn người đó sinh kinh lịch đa thuyết minh mệnh bàn tự hỏi thể hội chờ mới có thể chu diên, khéo đưa đẩy. Nhiên đệ nhị hạn trí nhớ cường.

Mui xe ở đại hạn phụ tật hạn (công văn tuyến), đến đây hạn có thể làm bút, trứ thư, nghiên cứu.

Mui xe cư huynh giao hữu, sẽ và bằng giao hữu đàm mệnh nói rõ lí lẽ, hoặc thích tìm người thầy tướng số.

Hơi thở thần

Cung mệnh có hơi thở thần, bình thường đả hắc xuy, hoặc bình thường có cảm giác mệt mỏi. Đại hạn cùng.

Hơi thở thần vĩnh ở mệnh mã và mui xe trong lúc đó, đại hạn hoặc lưu niên đều giống nhau.

Hơi thở thần nhập điền trạch, đái gia thấy sàng tựu muốn ngủ.

Hơi thở thần nhập mệnh, quan, tố một chút việc tựu muốn ngủ, nhất là ở cung Quan lộc, cùng người đàm chẳng giác đả hắc xuy đã nghĩ thụy.

Nhập thiên → xuất ngoại thường cảm một tinh thần.

Nhập tài → kiếm tiền cũng sẽ tha mài.

[phi tinh đấu sổ cách cục cây mít]

Tinh thần cách cục

Tam kỳ kỳ ngộ cách

Mệnh

1. Mệnh tài quan thiên có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa tam sao diệu hội hợp.

2. “Tam kỳ cung hướng tử vi cung, mừng nhất mạng sống con người để ý phùng, tiếp để ý âm dương chính xác tể tướng, công quý không được nói hùa”.

3. Thường có đặc thù nhân duyên mà thành công.

1. Xương khúc ở xấu vị thủ mệnh.

2. Văn tinh cung mệnh hướng nam ly, hung thần ứng với vô hội ngộ thì, Hàn Mặc ngang dọc nhân kính trọng, thủ phàn đan quế thượng vân thê.

3. Thông minh, văn học thành công, bản lĩnh cao nhân, xảo nghệ trong người.

4. Kiếp trước của nghiệp tinh, kỳ chỗ ở cung vị, tất có nghiệp chướng, cho nên yếu tiếp nhận đến đây cung vị, tài năng thành tựu chính.

5. Bính Thiên can, tân Thiên can cách cục bất đồng.

Song lộc phúc khí cách

1. Lộc tồn và hóa lộc tinh cùng thủ cung mệnh hoặc cung tài bạch.

2. “Lộc hợp uyên ương phúc khí cao, tư nhân văn võ tất anh hào”.”Tài sản vô số thân quang vinh phú, tước vị thăng tiến y áo bào tím”.

3. Câu đủ phúc lộc, nên vãng thương nghiệp phát triển, vận may lúc tới, tài phú không nhỏ, công vụ nhân viên trái lại bất năng xong phú quý.

4. Đại hạn cùng luận, đại hạn tài bạch phùng của, nhất định đại kiếm.

Xảo nghệ tùy thân cách

1. Hóa khoa thủ mệnh, hóa quyền ở tam phương gặp gỡ.

2. “Vũ môn nhảy liền bay lên không, đau đầu cao chót vót biển trung tâm, ba cấp phi trở mình hợp biến hóa, phong vân đất bằng phẳng khởi giao long”.

3. Hóa khoa là viết văn tinh, kỷ câu đủ giáo, học điều kiện, hội ngộ quyền tinh, càng thêm thành tựu sự nghiệp.

4. Quyền khoa tam phương hội là tài nghệ, tài nghệ, chuyên nghệ nhân duyên, nên vãng tài hoa phương diện phát triển, thành tựu phi phàm.

5. Đại hạn cùng đến đây luận.

Khoa lộc cùng tồn tại cách

1. Hóa khoa thủ mệnh, tam phương đắc hóa lộc hoặc lộc tồn gặp gỡ.

2. “Khoa danh ở mệnh số trung tâm cường, trác việt tài hoa chừng truyện, nhảy liên lên ba cấp lãng, y quan đẹp đãi trải qua đình”.

3. Văn học tài nghệ là sự nghiệp điều kiện, trước hết được gọi là khí, mới có thể có đáo tài phú.

4. Tứ hóa biến hóa bất đồng người thành tựu cũng bất đồng; đại hạn cùng luận đến đây cách.

Quyền lộc sinh ý cách

1. Hóa lộc và hóa quyền cùng thủ cung mệnh.

2. “Mệnh phùng quyền lộc thực kham khoa, thiên tái công danh phú quý gia, chỉ sai ai ra trình diện cũng ứng với thân phú hậu, bình sinh vững bước rất nhai”.

3. “Quyền lộc tuần phùng, tài quan song mỹ”.

Kiếp trước nghiệp báo cách

1 phụ tinh cung mệnh tối kham nói, mẫn tiệp tài hoa chúng sờ tiên, nhẹ thì suất thần kiêm ngũ mã, nặng cần phải nhập tướng chấn uy quyền”.

2. Văn xương là kiếp trước nghiệp tinh, tả phụ là kiếp trước của báo, tam phương tây chính vị hội hợp, nghiệp nhà báo sinh, nếu muốn cành hoa mỹ lệ, phải hướng nham thạch trùng kích, đến đây cách điều kiện tốt nhất vẽ hình người.

3. Cụ bị tài hoa điều kiện, thời gian vừa đến tất có một phen làm.

Phủ thương lượng giả cách

1. Phủ tướng hai sao hội chiếu cung mệnh.

2. “Cung mệnh phủ tương đắc câu phùng, vô sát thân đương thị thánh quân, phú quý song toàn nhân kính ngưỡng, lồng lộng đức nghiệp mãn Càn Khôn “

3. Thiên phủ chưởng tài khố, thiên tướng là ấn tinh, hai sao hội hợp là biến thành thương trường được lợi điều kiện, từ thương quản lý tài sản mọi việc đều thuận lợi.

4. Được trưởng bối đề bạt, quý nhân tương trợ. Chích phải cố gắng, thành công sắp tới.

5. Cung phu thê tọa thất sát, bất lợi hôn nhân.

Hãm địa trái lại quý cách

1. Năm đinh sinh ra, thiên đồng ở tuất cung thủ mệnh; tân năm sinh ra, cự môn ở thìn cung thủ mệnh.

2. “Tam tinh biến hóa tối vô cùng, cùng thành tương phùng cự gặp long, sinh giá trị năm đinh cần phải phú quý, thanh niên công chính triều đình trung tâm”.

3. “Cự môn thìn tuất không được địa, tân mạng người gặp trái lại là kỳ”.

4. “Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý”.

Tử Phủ đồng cung cách

1. Tử Phủ tọa mệnh dần, thân cung.

2. “Đồng cung Tử Phủ quý nhân sinh, thiên địa thanh minh Vạn Tượng tân, mừng nhất dần thân cùng được địa, thanh đường quang minh động Càn Khôn”.

3. Tử vi cùng trời phủ đều là đế vương, đến đây mệnh cách nội tâm thường gặp phải mâu thuẫn, ảnh hưởng nhân sinh gặp gỡ.

4. Người này cá tính bảo thủ, bằng hữu không nhiều lắm, không thích hợp tố quá lớn cải biến, được bảo trì hiện huống, ổn định lớn có lợi nhất.

Nhật nguyệt minh ám cách

1. An mệnh sinh xấu, vị cung, nhật nguyệt ngồi chung đến đây cung.

2. “Cung mệnh nhật nguyệt ưa tương phùng, canh gặp khoa quyền ở hóa trung tâm, đến đây mệnh võ quan cần phải xây tiết, văn công định chủ vị ba phần”.

3. Mệnh ở xấu vị thái dương bất minh lượng, mệnh ở vị Thái âm không rõ ràng, nhân sinh thường gặp bình cảnh, cá tính cũng sẽ âm tình tròn khuyết.

4. Tứ hóa quyết định mệnh cách cao thấp.

Cơ lương cao nghệ cách

1. Thiên cơ thiên lương ở thìn tuất cung thủ mệnh.

2. “Cơ lương nhập miếu tối kham nói, được địa giáo quân phúc lộc toàn bộ, hay đoán thần cơ ứng với cái thế, uy uy lẫm lẫm chưởng binh quyền”.

3. “Cơ lương hội hợp thiện đàm binh”.

4. “Cơ lương tả hữu xương khúc hội, văn là hiển quý vũ trung lương”.

5. “Thiên cơ, thiên lương đồng cung thìn tuất, tất có cao nghệ tùy thân”.

6. Hiếu kỳ gặp, giỏi tài ăn nói, hảo biểu hiện nhân, cho nên thị phi, cạnh tranh, biến hóa hành nghiệp tối có thiết đến đây cách.

Thiên phủ gìn giữ cái đã có cách

1. Thiên phủ ở tuất cung thủ mệnh.

2. “Càn là quân tượng phủ vi thần, được địa lai triêu phúc ăn năn hối lỗi, phụ bật trung thần thân báo quốc, thắt lưng kim y tử bái nặng đồng”.

3. “Thiên phủ lâm tuất có tinh cung, thắt lưng kim y tử”.

4. Có thương nghiệp quản lý tài sản điều kiện, phụ tá cách cục.

5. Phụ tá ngôi sao lợi gìn giữ cái đã có, không am hiểu khai sáng.

Đế tinh được quý cách

1. Tử vi ở ngọ thủ cung mệnh.

2. “Ngồi sảnh tư gián túc uy phong, khí tượng đường đường lập trong điện, mấy vòng nội đình thuộc bổn phận sự, chung thân phú quý vị vương công”.

3. “Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ”.

4. “Tử vi cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ sinh ra vị công khanh”.

5. Tử vi, thái dương, thiên lương ở ngọ cung, nhân sinh nhân duyên gặp thường đáo quý nhân tương trợ mà thành công.

Tử Phủ quý nhân cách

1. Tử vi, Thiên phủ nằm ở tam phương hội chiếu cung mệnh.

2. “Nhị đấu tinh mệnh nội lâm, thanh cao mối họa vĩnh viễn không xâm, càng thêm cát diệu nặng gặp gỡ, thực lộc hoàng triều quán cổ kim”.

3. Suốt đời thường và chính trị, nhà nước, thương nghiệp giới trung tâm có thành tựu nhân có nguyên nhân duyên.

4. Thiện dụng nhân tế quan hệ, trời sinh và quyền quý có nguyên nhân.

5. Tử vi “Chư cung giáng phúc, năng lực tiêu bách ác”, Thiên phủ “Sao Nam Đẩu giải trừ ách kéo dài thọ của”, là tinh thần luận mệnh pháp.

Liêm sát sinh diệt cách

1. Liêm trinh tham lang tị hợi thủ mệnh, vũ khúc thất sát tam phương lai hội.

2. “Trinh phùng thất sát thực kham thương, thập chở yêm lưu có tai ương, vận tới trải qua yêu cầu đa bất toại, tiền tài hơn hẳn tuyết tưới thang”.

3. Lục thân duyên mỏng, tiên bại hậu thành, tha hương phát tích.

4. Nhân sinh hay thay đổi hóa, có ăn ý nhân duyên.

Vũ tham trung tâm vận cách

1. Vũ khúc, tham lang ở xấu, vị cung thủ mệnh.

2. “Văn tác giám tư thân hiển đạt, vũ thần dũng mãnh trấn biên cương”.

3. “Vũ tham mộ trung tâm cư, ba mươi hậu mập ra”.

4. “Vũ tham đồng cung, siểm nịnh gian bần”.

5. Vũ tham không được phát niên thiếu lang, ba mươi tuổi hậu dần dần bộc lộ tài năng, cá tính kiên nghị, tiên bại tổ nghiệp, công thành tha hương của.

Cự cơ thị phi cách

1. Cự môn, thiên cơ thủ mệnh mão, dậu.

2. “Cự môn miếu vượng gặp thiên cơ, cao tiết gió mát thế hãn hi, học tựu một khi lên cao khứ, lồng lộng nghiệp chấn hoa di”.

3. “Cơ cự ở chung mão dậu, tất thối tổ rồi sau đó tự hưng”.

4. “Cơ cự dậu thượng hóa cát, tung gặp tài quan cũng không quang vinh”.

5. “Cự môn giao người, thủy chết già ác”.

6. Cá tính cố chấp, phú nghiên cứu tâm, có đặc thù tài nghệ.

7. Suốt đời biến hóa đại, phần nhiều là phi ân oán, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người.

Dương nhận lục thân cách

1. Kình dương ở ngọ cung thủ mệnh.

2. “Dương nhận phải tránh ngọ của phương, nhược lai hạn nội nhất hại, hình thê khắc tử sinh nhàn sự, tàn bệnh trung niên phải sớm vong”.

3. Còn nhỏ đa tai ách, lớn lên đa ngoài ý muốn, biểu hiện ở sự nghiệp thượng, phiêu lưu trung tâm khai sáng cục diện mới.

4. Uy trấn biên cương cách cục, suốt đời bôn ba, quảng kết giao bằng hữu, nhưng lục thân vô duyên.

Phá quân loạn thế cách

1. Phá quân ở, ngọ thủ mệnh.

2. “Bắc đẩu anh tinh tối có quyền, khảm ly trên phúc kéo dài, hoàng kim xây tiết cực kỳ triều đình, thống suất anh hùng trấn bốn phía”.

3. Cạnh tranh, lớn mật, mạo hiểm, thị phi, cải cách, tân duyên.

4. Thành công và thất bại, cách tân và gìn giữ cái đã có, phá hao tổn và quyền uy, đột hiển loạn thế tài năng ra anh hùng.

5. Yên ổn, an nhàn, an ổn của hoàn cảnh, trái lại bất năng thành công tựu.

Cơ nguyệt cùng lương cách

1. Mệnh tài quan phùng bốn sao hội hợp.

2. “Dần thân tứ diệu mệnh gia lâm, tông tổ căn nguyên chắc chắn thành,, đao bút trong nên đứng thẳng, vinh hoa phát vượng ở công môn”.

3. “Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân”.

4. Cụ xí bức tranh, thiết kế, hành chính, cố vấn tài hoa, không thích hợp làm ông chủ, cũng thủ trưởng trợ thủ đắc lực.

5. Ổn định cách cục, thích hợp ở đại công ty hoặc công môn đi làm, chức vụ thượng cũng không nên nhiều lắm trách nhiệm.

Hóa kị loại hình

Bắn ra kị (thủy mệnh kị, xuôi dòng kị)

Bắn ra kị → nào đó cung Hóa kị bắn tới hắn đối cung, tức là cai cung của bắn ra kị.

Văn khúc

Sao Hóa kỵ có cố chấp hiện tượng, cố chấp có thẳng ý tứ hàm xúc.

Quyền có tiểu kị ý, khoa có tiểu lộc ý tư.

Nếu như cung mệnh bắn ra kị, nhập thiên di, đã bảo cung mệnh bắn ra kị, vừa xưng thủy mệnh kị, xuôi dòng kị. → đến đây mệnh cách tại gia đãi không được, tương đối không thích hợp tố mặt tiền cửa hàng sinh ý.

◎ nếu như cung mệnh bắn ra kị đáo thiên di, mà cung thiên di vừa bắn ra kị đáo cung mệnh, hình thành cung mệnh cân cung thiên di cho nhau bắn ra kị → thì tại gia đãi không được, nhưng ở ngoại cũng đãi không được, có thể nói là, vừa ra ngoại cũng rất muốn về nhà, tại gia cũng ngồi không yên, lão muốn đi ngoại bào, cho nên ra ngoài thì luôn luôn người bạn kia gia ngồi một chút, người bạn này gia ngồi một chút.

◎ cung mệnh hóa lộc nhập thiên di, khiếu cung mệnh bắn ra lộc. Nhưng nếu như thiên di Hóa kị bắn vào cung mệnh, đây là vui sướng xuất môn, mất hứng mà về.

Xuôi dòng kị, thủy mệnh kị → có “Phải” ý tứ.

Dĩ tài mà nói, vừa xưng thủy tài kị. Cung tài bạch Hóa kị nhập cung phúc đức, hay nhất không nên tố cho vay sinh ý, bởi vì tài như nước chảy như nhau vẫn chảy ra. Tốt nhất là khai cực kỳ thương, hoặc tố tiền mặt lưu động quyết tốc công tác, mà lại không cần có thương khố trữ hàng.

Dĩ quan mà nói, xưng thủy quan kị, thích hợp tố tiền mặt mua bán công tác.

Nhược ở phúc đức, bởi vì Hóa kị xung tài, chủ tài không đổi tụ thủ.

Nhược ở phu thê, phu thê Hóa kị tự xung, cẩn thận phối ngẫu bản thân khỏe mạnh.

Nghịch thủy kị

Ngã cung → mệnh, tài, quan, điền.

Bán ngã cung → tật, phúc, thiên.

Tha cung → huynh đệ, phu thê, nô bộc, phụ mẫu, tử nữ.

Nghịch thủy kị, nhập kho kị → tốt kị.

1. Nghịch thủy kị chích đối với ta cung có lợi.

2. Nhược khi hắn cung, thì đối với hắn cung có lợi, ở ta thì chủ “Quá thủy”, tại sao lại quá thủy, nguyên nhân là ở mạng của ta bàn thượng. Quá thủy yếu sao vậy quá? Rất đơn giản, 10 năm thay đổi một lần đại hạn, luôn sẽ có đi tới tha cung thời gian.

Nghịch thủy kị → phàm ở ngã cung (mệnh tài quan điền) đối cung (thiên phúc phu tử) có hóa kỵ năm sinh tọa thủ, mà ngã cung tái bắn ra kị, còn đối với cung tuy có hóa kỵ năm sinh tọa thủ, nhưng không được tái tự hóa lộc quyền khoa kị, nhược tự, thì trở về thủy mệnh nghịch.

Như: Cung phúc đức tọa hóa kỵ năm sinh, cung tài bạch bắn ra kị, mà cung phúc đức không có tự hóa.

Cung phu thê tọa hóa kỵ năm sinh, cung Quan lộc bắn ra kị, cung phu thê không có tự hóa.

Cung thiên di tọa hóa kỵ năm sinh, cung mệnh bắn ra kị, cung thiên di không có tự hóa.

Cung tử nữ tọa sinh hóa kỵ năm sinh, cung điền trạch bắn ra kị, cung tử nữ không có tự hóa.

Nghịch thủy kị ở tài bạch, điền trạch lưỡng cung hay nhất, quan lộc thứ hai, cung mệnh vừa thứ hai.

Cung mệnh nghịch thủy kị tương đối bất hảo ư?

Nghịch thủy kị có phát đạt khả năng, thích hợp khởi công hán tố sinh sản người phóng khoáng lạc quan. Nó là lưỡng kị, nhất là hóa kỵ năm sinh tọa thủ cung thiên di, một … khác là cung mệnh bắn ra kị đáo cung thiên di. Cung mệnh đáo cung thiên di, dĩ thân thể của con người bộ vị quan của, chắc là từ đầu đến chân. Cung mệnh là đầu, thiên di là chân, mệnh thiên tuyến thế nhưng cột sống, cho nên bản thân khả năng nghèo nàn.

Một … khác nguyên nhân, sao Hóa kỵ có cố chấp hiện, có thẳng ý tứ, tư tưởng không đổi bị cải biến, nói cách khác tựu chắc là sẽ không nghe người ta khuyến, phi phải chờ tới có hại sau này, mới có thể tỉnh lại. Cố chấp → lựa chọn thiện cố chấp, hội dĩ ta niềm vui làm tốt thiện.

Nói chung, kiếm tiền và cá tính, bản thân là hai chuyện khác nhau, có thể hay không kiếm tiền cân người này hành vi thường ngày, bản thân căn bản không có quan hệ.

Cung thiên di có nghịch thủy kị → ra ngoài cách, phải ly khai nơi sinh dũ xa dũ hảo.

Cung phụ mẫu có nghịch thủy kị → phụ mẫu quá.

Cung tử nữ có nghịch thủy kị → tử nữ quá.

Cung phu thê có nghịch thủy kị → phối ngẫu quá.

Nghịch thủy kị ở huynh giao hữu tuyến tối bất hảo, bằng hữu hiển quý, ta vị phát đạt.

Đại hạn bàn cân bản mệnh bàn trùng điệp quan hệ:

Nếu như hóa kỵ năm sinh tọa bản mệnh cung điền trạch, trở thành cung tử nữ nghịch thủy kị. Đương

Đại hạn đi ngược chiều chỡ đi đáo lớn thứ tư hạn cung tử nữ, tức trở thành một đại hạn cung mệnh nghịch thủy kị.

Đại hạn thuận hành tẩu đáo lớn thứ tư hạn cung điền trạch, trở thành đại hạn thiên di nghịch thủy kị, đây là hắn cung nghịch thủy kị, ta chỉ yếu tận tâm nỗ lực làm việc thì tốt rồi.

Cung phúc đức nghịch thủy kị, thiên hướng vật chất hưởng thụ, tinh thần phương diện độ chênh lệch.

Cung tật ách nghịch thủy kị lại bảo khỏe mạnh kị, chủ bản thân khang.

Thiên không cướp hai sao là tai nạn, mang đến điệt thương, mặt mày hốc hác, hình thương các loại tai nạn, hai sao thuộc hỏa, gặp sao Hóa kỵ, cơn tức quá lớn.

Liêm trinh cư tị cung tọa quý can, đối cung vô chủ tinh, tá đối cung liêm trinh, trở thành nghịch thủy kị. Sao Hóa kỵ trở lại tị cung thì, tị cung tọa quý can, tham lang tự Hóa kị.

Luận tài, người này có kiếm tiền, nhưng lại đem tiền tiêu hết. Nếu bàn về tật ách, thì không phải là khỏe mạnh kị.

Nghịch thủy kị có thể khởi công hán kiếm tiền, có thể độn hàng.

Xuôi dòng kị bất khả khởi công hán và độn hàng.

Mổ bụng sinh sản tật ách nghịch thủy kị lệ

Mậu dần năm, mậu can tứ hóa tham âm bật cơ, hóa kỵ năm sinh thiên cơ tọa tử, mậu quý của năm giáp tố thủ, ngọ cung can cung là mậu.

1. Mậu dần năm, hóa kỵ năm sinh thiên cơ tọa tử.

2. Đến đây năm không thể làm tật ách nghịch thủy kị bàn cục. Ngọ cung mậu can vốn là thành công nghịch thủy kị bàn cục, nhưng cung mệnh cư hợi, quý can, vô chủ tinh, tá đối cung liêm trinh là việc chính tinh.

3. Bản mệnh cung quý can tham lang tự Hóa kị.

4. Vốn là khỏe mạnh kị, bất đắc dĩ bản mệnh vừa tự Hóa kị, cho nên không thích hợp luận không bệnh tật đau nhức.

Chú ý: Bắn ra kị đáo đối cung, đối cung tuyệt đối không thể tái có bất kỳ tự hóa (lộc quyền khoa kị). Vừa có tự, thì không thể là nghịch thủy kị, mà gọi là xuôi dòng nghịch.

Nếu như đối cung tự Hóa kị, đã bảo song kị. Nếu như là tự hóa quyền, quyền kị đồng cung đại diện trằn trọc. Nếu như tự hóa khoa, tựu đại diện dài dòng. Nếu như tự hóa lộc, lộc tùy kỵ tẩu, hình thành lộc kị giao chiến.

Bắn ra cung vị, hay nhất chích bắn ra một sao Hóa kỵ là tốt rồi, không nên tái đái bất luận cái gì một viên hóa tinh.

Sách mã kị

Sách mã kị → ở dần thân tị hợi tứ mã địa có tọa hóa kỵ năm sinh hoặc tự Hóa kị.

Sách mã kị tọa lục thân cung → đối lục thân tình cảm rõ ràng nhất. Chủ lục thân tình cảm không hợp, có lẽ sinh ly tử biệt, có lẽ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Sách mã kị rơi đại hạn lục thân cung → mười năm này cẩn thận và lục thân tình cảm, có nhiều không hợp có lẽ sinh ly tử biệt, có lẽ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hiện tượng.

Sách mã kị cư cung phu thê → nghiêm trọng nhất, chủ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cẩn thận phối ngẫu bản thân khỏe mạnh. Đại hạn phùng của, phu thê 10 năm ngăn lưỡng địa hoặc sinh ly tử biệt.

6- 15 mệnh

16- 25 phụ

26- 35 phúc

56- 65 nô

46- 55 quan Kị

36- 45 điền

1. Hóa kỵ năm sinh tọa thủ hợi địa → sách mã kị.

2. Cung điền trạch Hóa kị.

3. Thuận hành tẩu đáo thứ sáu đại hạn nô bộc cung, cung điền trạch trở thành thiên mệnh phu thê, Hóa kị (sách mã kị), phối ngẫu sinh ly tử biệt.

4. Lục thân cung có sách mã kị giai cùng đến đây luận, ngăn lưỡng địa, chú ý lục thân khỏe mạnh.

Cung mệnh sách mã kị → làm việc sẽ không chuyên tâm.

Tài bạch sách mã kị → kị có loạn, xa nhau ý, có thể một phân thành hai, chia ra làm tam, chia ra làm chờ lâu. Sở hữu tài bạch sách mã kị, biểu thị cá nhân tài nguyên rất nhiều, có thể có thể làm việc không chỉ một, có lẽ có thật nhiều kiếm tiền phương pháp các loại. Thế nhưng sách mã kị tiền đặc biệt không thủ được, khả năng tay trái tiến tài, tay phải ra tài, sở dĩ thường thường vì tiền tài việc ưu phiền.

Quan lộc sách mã kị → sự nghiệp có bao nhiêu hiện tượng. Sao Hóa kỵ nhập quan, thích hợp làm đi làm tộc. Vì vậy sách mã kị khó an sinh một phần công tác, tâm lý luôn luôn tưởng cỡi lừa tìm mã, nhưng lại không dám tùy tiện đổi công tác.

Nếu như đại hạn mệnh, tài, quan điều không phải tứ mã địa (dần thân tị hợi), mà lại không có Hóa kị, thế nhưng thiên mệnh, đại tài, đại quan can cung Hóa kị đáo tứ mã địa, hình thành thiên mệnh, đại tài, đại quan sách mã kị, thì thường gọi đến đây đại hạn hạn đuôi vận chuyển phôi, hoặc đại hạn tài bạch hạn đuôi vận chuyển phôi, hoặc đại hạn quan lộc hạn đuôi vận chuyển phôi. Hạn đuôi, tức đại hạn cuối cùng hai ba năm.

Nhập kho kị

Nhập kho kị → hóa kỵ năm sinh phải ở thìn tuất xấu vị tứ mộ kho, mà lại cai cung bất năng tự hóa lộc quyền khoa kị.

Sao Hóa kỵ trung tâm chỉ có nhập kho kị và nghịch thủy kị là tốt sao Hóa kỵ.

Nhập kho kị dĩ nhập tài bạch, điền trạch lưỡng cung điều kiện tốt nhất, thứ là cung Quan lộc, ngã cung lần thứ hai của.

Ngã cung bao hàm cung mệnh, mệnh có nhập kho kị đương nhiên được, nhưng người viết ở thay chọn người mổ bụng sinh sản canh giờ, cũng không chọn nhập kho kị ở cung mệnh. Bởi vì sao Hóa kỵ có kỳ đặc tính.

Nhập lục thân cung → chủ lục thân nỗ lực phấn đấu sự nghiệp, ta thì chủ quá thủy. Ví dụ như cung phu thê có nhập kho kị, chủ phối ngẫu hội đái tài lai. Có lưỡng chủng tình hình, khả năng đồng thời phát sinh, hoặc lựa chọn vừa phát sinh:

1. Phối ngẫu có phong phú của đồ cưới, hoặc phối ngẫu có tích súc.

2. Phối ngẫu có ấm phu cách, hội trợ giúp sự nghiệp của ta, hoặc thiện quản lý tài sản.

Nhập kho kị không ở ngã cung, như thiên mệnh, đại tài, đại quan, cánh đồng, lưu niên tái hóa một viên sao Hóa kỵ nhập “Nhập kho kị” của cung, sẽ đánh vỡ nhập kho kị, nhượng sao Hóa kỵ chạy đến. Tình hình như thế đã bảo “Kị phá tan nhập kho kị, khoanh tay được kim”.

Tật mậu Xương hình lương thiên đinh quyền

Nghệ thuật gia Bạch tiểu thư ất vị năm 3 nguyệt nào đó nhật giờ hợi

1. Thiên đồng cư tị cung, cùng lương phiêu đãng cách, năm mới trú Nhật bản.

2. Cung tài bạch vô chủ tinh, tá đối cung thái dương Thái âm Hóa kị nhập tài hình thành cung tài bạch nhập kho kị.

3. Lớn thứ tư hạn đi tới bản mệnh cung điền trạch giáp thân, giáp can thái dương Hóa kị, phá tan bản mệnh phúc đức cập cung tài bạch.

4. Phá tan bản mệnh cung tài bạch chủ phát.

5. Phá tan bản mệnh phúc đức nghề chính chướng hiển hiện, cần phải chú ý dương trạch hoặc âm trạch có chuyện.

6. Phúc đức có chuyện tựu khán đại hạn phúc đức, đại hạn cung phúc đức Hóa kị xung bản mệnh điền trạch (tử điền) cập thiên mệnh, giá 10 năm đại hạn gia vận có chuyện.

7. Bản mệnh phu thê văn khúc tự Hóa kị, phu thê duyên phận nghèo nàn.

8. Đại hạn cung phu thê có chuyện, nhìn nữa đại hạn cung phu thê tự Hóa kị, giá 10 năm tình cảm vợ chồng không được thuận.

9. Kế tiếp đại hạn 44- 53 ất dậu, ất can vừa phá tan nhập kho kị, Bạch tiểu thư còn có thể đi mười năm phát vận may.

Trái lại cung kị

Trái lại cung kị → đại hạn đi bản mệnh, bản tài, bản quan tam hợp phương thì, thiên mệnh tam hợp phương Hóa kị xung bản mệnh tam hợp phương thì, là trái lại cung kị.

Đến đây kị hung ác độc địa, hung tính là phổ thông kị gấp hai.

Đệ ngũ đại hạn đi tới cung tài bạch, bính can Hóa kị nhập thiên xung mệnh, đây là tài bạch Hóa kị trái lại cung kị, vừa xưng tài bạch trái lại cung kị. Chú ý tài đảo.

Đệ ngũ đại hạn thiên mệnh đi tới bản tài bạch, thiên mệnh đinh can Hóa kị nhập thiên xung mệnh, đến đây tài trái lại cung hóa kỵ nhập đại phu, đại quan tân can Hóa kị nhập đại phu tự xung, trùng điệp bản mệnh tam hợp, quan lộc trái lại cung kị.

1. Tối kỵ nhập thiên xung bản mệnh, dĩ tiểu xung đại, trái lại cung kị tài đảo.

2. Đại phu Hóa kị nhập bản quan xung bản phu, đến đây đại hạn chú ý tình cảm vợ chồng.

3. Bản mệnh tân can Hóa kị nhập thiên tự xung, chú ý đối ngoại nhân tế quan hệ.

Đi ngược chiều đệ ngũ đại hạn đi tới cung tài bạch, bính can Hóa kị nhập thiên xung mệnh, đây là tài bạch hóa xuất trái lại cung kị, nếu như lưu niên đi tới, cũng muốn đặc biệt chú ý.

Đệ nhất nghiêm trọng bính can cung.

Đệ nhị nghiêm trọng giáp can cung.

Đệ tam nghiêm trọng mậu can cung.

Nếu như đại hạn đi tới cung tài bạch, đại hạn cung mệnh Hóa kị xung bản mệnh, dĩ tiểu xung đại, mười năm này vận không tốt.

Tuyệt mệnh kị

Tuyệt mệnh kị có lưỡng chủng tình hình:

Loại thứ nhất: Cung mệnh hoặc cung Quan lộc có hóa kỵ năm sinh tọa thủ thì, thiên mệnh hoặc đại quan, đại thiên bất khả tái Hóa kị nhập hoặc xung hóa kỵ năm sinh của cung.

vị hóa kỵ nhập, kị xuất ư?

Nếu như Hóa kị nhập ta bản mệnh, ngã cung (mệnh tài quan điền), đã bảo hóa kỵ nhập.

Nếu như Hóa kị xung ta bản mệnh, ngã cung, đã bảo kị xuất.

Thật lớn hạn

Cung Quan lộc tọa hóa kỵ năm sinh, đương đệ ngũ đại hạn đi tới cung tài bạch thì, hình thành thiên mệnh (bản tài) Hóa kị nhập bản quan (đại tài). Phải cẩn thận quan tụng và tài đảo.

Loại thứ hai là: Cung mệnh hoặc cung Quan lộc không có hóa kỵ năm sinh tọa thủ, nhưng thiên mệnh, đại thiên, đại quan, cánh đồng ở giữa ý lưỡng cung Hóa kị xung bản mệnh, bản quan, bổn điền.

Nam mệnh 45 năm 6 nguyệt nào đó nhật giờ mẹo sinh

1. Đại hạn đi tới cung Quan lộc thì, bính can Hóa kị nhập bản thiên xung mệnh ─ còn đây là cung Quan lộc hóa xuất trái lại cung kị.

2. Bản quan có việc, nhìn nữa đại hạn quan lộc. Đại quan (bản tài) can Hóa kị nhập bản tử xung bổn điền ─ phá tan Hóa lộc năm sinh mà lại xung điền trạch (điền trạch là tài khố). Bởi vậy tài phương diện có việc, tái kiểm tra đại tài.

3. Đại tài (bản mệnh nhâm can Hóa kị xung đại hạn bản mệnh quan lộc, trùng điệp bản mệnh tam phương)─ đại tài trái lại cung kị.

4. Cái này đại hạn có hai người trái lại cung kị → đặc biệt chú ý tổn hại tài vấn đề. Mặt khác hoàn phải chú ý quan phi, đại hạn bính liêm trinh Hóa kị, chủ hành chánh quan phi.

5. Thiên hình quan lộc khán quan phi, thiên hình quan lộc ở bản phúc giáp can thái dương Hóa kị xung đại hạn cung phụ mẫu, phụ mẫu là công văn vị, thái dương vừa pháp luật tinh, cái này đại hạn quan phi vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Dây dưa kị

Ý lưỡng cung phát ra sao Hóa kỵ, hình thành lưỡng cung cho nhau nhìn nhau, xưng là dây dưa kị. Chủ thị phi.

1. Cung tật ách kỷ can văn khúc Hóa kị nhập điền trạch, tài bạch canh can thiên đồng Hóa kị nhập tử ─ tử điền hình thành dây dưa kị.

Mệnh hóa kỵ nhập phúc, giao hữu hóa kỵ nhập tài ─ ta và bằng hữu có tiền tài phương diện dây dưa thị phi.

Thị phi kị

Nào đó hai người đối đãi cung vị, nếu như phát sinh lộc lai kị khứ, có lẽ kị lai lộc đi hiện tượng, xưng là thị phi kị.

Mệnh Hóa kị nhập phu, phu hóa lộc nhập mệnh, tức là thị phi kị.

Thị phi kị chủ yếu ở chỗ sản sinh không thăng bằng cảm, như ta đối với ngươi tốt, thế nhưng ngươi đối với ta bất hảo, tâm lý sản sinh không thăng bằng.

Tuần hoàn kị

Nào đó hai người cung vị hỗ Hóa kị tinh đáo đối phương của cung xưng là tuần hoàn kị.

Cung mệnh Hóa kị đáo cung phu thê, cung phu thê cũng Hóa kị đáo cung mệnh.

Tuần hoàn kị trọng điểm: Không ai nhường ai, ngươi đối với ta vô tình, ta cũng đúng người ta vô nghĩa, hỗn loạn ồn ào.

Tiến mã kị, thối mã kị

Tiến mã kị giống nhau đều phát sinh ở tử, xấu, dần, mão bốn người cung vị. Cùng cạn thì đồng khí. Tử và dần cùng cạn, xấu và mão cùng cạn.

Thoái thoái mã kị dựa vào đến đây nguyên lý mà thành.

Tử cung hóa nhất kị đáo dần cung, dần cung lại có tự Hóa kị, thì dần cung cũng sẽ như tử cung như nhau phao nhất sao Hóa kỵ đáo thìn cung. Dựa vào loại này thôi.

Thiên đồng ở tử, giáp can thái dương Hóa kị đáo dần cung, dần cung thái dương tự Hóa kị, đến đây kị vừa hội thuận thế phao đáo thìn cung, nhìn nữa thìn cung có vô tự hóa. Dựa vào loại này thôi.

Tuy rằng sao Hóa kỵ do tử cung đẩy mạnh tới dần cung, lại do dần cung thôi tới thìn cung, thế nhưng sao Hóa kỵ vẫn như cũ ở dần, bất khả khinh thường.

Thối mã kị

Tử tham ở mão cung, kỷ can hóa nhất sao Hóa kỵ đáo xấu cung, xấu cung vừa văn khúc tự Hóa kị, đến đây sao Hóa kỵ vừa hội thuận thế phao đáo hợi cung, nhìn nữa hợi cung có vô tự, dựa vào loại này thôi.

Chú ý: Tuy rằng sao Hóa kỵ đã do mão cung đẩy mạnh tới xấu cung, lại do xấu cung thôi tới hợi cung, thế nhưng sao Hóa kỵ vẫn như cũ ở xấu, bất khả khinh thường.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

飛星紫微斗數波羅蜜

【飛星斗數星曜波羅蜜】

紫微星系

紫微:就是皇帝,回想一下歷史。

五行:己土

化氣:尊,為官祿主,有解厄、延夀、制化之功。

喜:吉星相佐,輔弼、天相、昌曲、魁鉞、祿存。

象:高大、尊貴、典雅。

人:總統、老闆、校長、主管、經理、領導人物、老師。

地:公家機關、高大建物、大飯店、潮溼之土。

物:珍貴物如鑽石。

身體:頭、腦。

顏色:紫色。

【紫微星入命宮時的性情】

紫微族與他人的互動往往需(或會想)要透過第三者來居中處理,往好處想,是借力使力,思慮周詳,能授權給他人行事,具有寬大包容的人格特質,可是,從另一個角度看,卻有不敢或不願直接面對事情(抗壓性低)、無法立即解決問題的(拖延)特質,有推諉卸責,不敢勇於任事的逃避個性。此外,紫微族有「以我為尊」的心態,認為別人對我的服務與奉獻都是理所當然的,經常有「人人為我」的想法。

謙恭有禮,忠厚不足、自負、耳根軟、無主見、自尊心強、善主宰號令、不善主張、單星時話不多,但接觸後會侃侃而談。

入六親宮:該六親顯貴。

入疾厄:脾胃。與桃花星同宮:縱慾,紫微┼貪狼→腎虛。紫微┼紅鸞或天喜→女性經期不準、白帶、或子宮有病。也主頭或腦,注意高血壓及富貴病。

入遷移:外出格。(遷移宮比命宮好者都是外出格。)

入官祿:領導人物。

入財帛:不善理財,但卻是處理財物高手。

入田宅:家附近有公家機關、高層建物、紫貪是聲色場所。

入福德:前世修為不錯,今世多貴人。獨坐則相識滿天下,知心無幾人。

入12宮

入子午:

紫微居子→極向離明格。

紫微居午→極居離明格。

賦云:紫微居午無刑忌,甲丁己命至公卿。

紫微居子午,科祿權照最為奇。

子午為天地位:紫微居子午,更彰顯領導能力。

己 曲紫

庚 忌命

辛 破

戊 己×年7月×日寅時

郝伯村

梁日

丁 科 府廉

相武

丙 祿 巨同

丁 貪

丙 權 陰

紫微在卯酉

紫微┼貪狼→極居卯酉格→「桃花犯主」或宜出家。

賦云:「極居卯酉,劫空四煞,多為脫俗之僧。」

紫貪入命→腎虛。長相不差,防色難;女性加煞星,注意感情糾紛。

紫貪在酉格局較卯宮高,能在商場上爭得一席之地。

胡茵夢命盤

戊 昌破 紫

曲 命

乙 財

甲 廉貪

癸 官

這是另一種紫貪格,

命:紫破昌曲。官:廉貪。財:武曲。

命干己,使官祿貪狼化權,官祿宮干癸化破軍祿入命,命和官相連,本命盤不僅是紫破格亦是紫貪格、廉破格。

紫微在辰戌丑未

紫微在丑未→與破軍同宮。

破軍對宮天相→破相在那條宮線,比較叛逆;尤其是辰戌丑未最叛逆:

入命遷→此人叛逆。

入兄友→朋友叛逆,我也會叛逆。

入夫官→我叛逆;夫妻年齡差距大。

入子田→子女叛逆及對房地產之處理上。

入財福→賺錢或處理財務上叛逆。

父疾→父母的思想或我的文章較叛逆。

書曰:破軍在辰戌丑未,主為臣不忠,為子不孝。

叛逆→喜歡突破傳統,能成功亦可得高位。

賦云:紫破丑未宮,權祿位三公。

紫破→我行我素,固執己見,自以為是,理想過高,曲高和寡,最後不歡而散;對喜歡的人事物地會不計心血,不計得失、全部付出,反之不屑一顧。

防貪污,監守自盗。感情年齡差距大或情感破裂現象。

紫破之財→大來大去。不把錢當錢看。

紫相→受對宮破軍影響,心緒變化快且大,做事情緒化。喜切入話語,或別人講話到一半,自以為自己全知道人講的內容。

紫微入寅申巳亥

入寅申;與天府同宮;天府莊重。

天府戊土,屬陽; 紫府同宮權令很重,一般不會一輩子受雇於人,即使攞路邊攤,也要自己當老闆。此人講話如外交詞令,即使很客氣,也有權威性。宜晚婚。

入巳亥;紫殺同宮;七殺是急躁的。

不喜受人約束,不說話,天天板著面孔,好像別人欠他多少錢似的。

女命遇之,其配偶多懼內。

天機星:

機動、機靈、動機、靈機一動、臨機應變、機敏、機謀、機伶、投機、機會、機心、神機妙算、機器、機械、機車、飛機、電腦。

五行:乙木。化氣曰善,化忌曰惡,主思想與智慧,兄弟主,宗教星。

天機:軸,是動星,動腦筋。

天機化忌:傷腦筋,腦筋打結。

天機化忌;四肢殘障,起因于神經系受損。(與文曲同宮化忌甚)

天機:佈施星,化忌時,應多佈施否則錢財容易被倒。

天機加化忌:樓梯、鷹架及車禍。

天機┼陰 煞:符咒。在官祿宮喜觀研究符咒。

天機獨坐居命:偏向動腦筋;若居遷,則偏向四肢動。

主:動腦、分析、計畫、智多星。

意象:宗教、智慧、變動。

人:業務、秘書、幕僚、靈媒、運動員、宗教人士。

地:陰廟、馬路邊、圓環邊。

物:機車、轎車、齒輪。

身體:筋骨、手足、神經系統。

性情:具有彈性,酒量不錯;入命時,個性非常敏感,第六感很強,對許多事情發生興趣,是好學者,聰明、機智、圓滑又隨和,識時務,談吐斯文,交際長才。

缺點:好管閒事、性急、多學而不精。化忌時,容易見異思遷,聰明反被聰明誤,婚前桃花不斷,婚後喜在外粘花惹草。天機坐命,太陽在夫妻宮,若太陽化忌,或失陷宮,無論男女,對婚姻不利,夫妻經常口角。

擅動腦不適合體力工作,應以專業知識謀生,如企劃、設計或交涉性工作,成就會較高。動腦,如財帛宮星曜組合不佳,容易變成智慧型之經濟犯或詐財或六合彩組頭。

天機為譯馬,性善變,主職業、環境變動大,如職業常換、住處常搬家 等。

入命:聰明,機謀善變,多才多藝。

入命遷兄友,待人處事很有一套,化忌時,欠兄弟債。

入兄:兄弟之中有天機的性質。如聰明、機智、多才多藝。

化祿時,天機性質增強,兄弟中有頭腦特別好的人;化權則兄弟間多爭執。

入夫:配偶有天機之性質,或年齡差鉅大。配偶腦筋動得快,聰明。

化忌時,家庭多糾紛,配偶神經特別衰弱,故我常為配偶傷腦筋。化權,家庭多紛爭。

入子:子女有天機的性質。子女多聰明。

化忌,子女 神經特別衰弱,故常為子女煩惱。

入財:白手起家,靠智慧及雙手賺錢,適合現金生意或週轉快之短期投資。

錢財的流通性大,財來財去,行運天機在財帛,有調頭寸之現象。兄弟財。

眾生財。財是眾生的,不可開放款公司。

入疾:肝臟及腦神經問題。若在兄友線,表手足神經問題。

入遷:坐不住,跑來跑去,宜往遠處發展。

化祿,賺錢多是兄弟朋友的。

入奴:注意自己是否常換老闆,或公司人員流動性大。

入官:適合變動性較大的工作,化忌時為技術人員,不適合坐辦公桌。

入田:會常搬家,家中易有爭執,尤其是化忌時更驗。宜住馬路邊或圓環邊。

家中來來往往的人川流不息,化忌時,常為家中大小事情傷腦筋。若值大限,此大限特別為家中煩惱。

入福:多想型的人物,化忌更甚,可研究佛學。

入父:父母腦神經特別衰弱,化忌時更重,故我常為父母傷腦筋。父母管教子女嚴格。

天機在子午─石中隱玉格。

命坐子午,三方四正有三化吉者為強。

古曰:巨門子午祿權科,石中隱玉福興隆。

優點:能發揮才智敏捷,利于口才的事業,外、業務、律師等都可以有良好的表現。缺點是早年一定辛苦。

陳水扁命盤

丁 巨門權

戊 命

丙 癸年生 人

乙 天機

甲 遷

命宮干戊使天機在對宮遷移化忌,為射出忌。

命坐巨門居午宮,坐生年權,宮干戊射出忌到對宮遷移天機,話很霸道,此格權忌最霸道。但絕對不能有祿與科同宮。

廉貞

貪狼

癸 巨門權

文曲

甲官

乙 天梁

天同

壬 癸年生 人 武殺

丁大夫

財戊

命庚 破

辛 天機

庚 夫 大限

命坐寅 ,宮干庚,對宮遷移天同天梁。

大限走亥宮,己干四化武貪梁曲。文曲化忌入官沖夫,此大限有問題。再看大限夫妻。

大限夫妻丁酉宮,丁干四化陰同機巨,大限夫妻巨門化忌沖本命夫妻。

巨門是觀念,吵架星。文曲為感情星。

天機在卯酉─機巨同宮→不利婚姻。

女命骨髓賦云 :巨門天機為破蕩。

不論男女命對感情不利。

巨機入命─夫妻宮為日月同宮,夫妻宮不宜動,兩棵動星同宮,更突顯不安定現。權忌也代表轉動。

賦云:巨機同宮,公卿之位。先破蕩後位至公卿。

女命有才華,小辣椒。

「機巨化酉(忌)格」:天機、巨門在卯、酉同宮,逢化忌稱之。重點在化忌。

林洋港命盤。

「兌位天機巨曜過,化凶辛苦受奔波,心高意勇何曾歇,化語無情句亦訛。」

丁卯年四月十五日寅時或申時。

寅時金四局

巨機

忌命癸

申時

土五局

命 己

巨機

忌癸

巨機同臨格─卯宮強于酉宮。

經云:巨機在卯,先退祖而後自興。

巨機在酉,縱有財官也不榮。

乙年生人,天機乙木有天機四化之化祿及巨門水相生,祿存土來培,乃極品之貴格。酉宮則為木死水敗之地。

優點;研究心強,可習得一技之長,有口才與辯才,腦筋變化快,中年以後發達。

缺點:早年辛苦奔波,固性固執,自以為,易招惹是非,引發麻煩,若繼承祖業必破盡後靠己力自創者,才能發達,在命在夫,婚姻不美滿,感情複雜,情絲難理。

天機在辰戌─

天機(善)、天梁(蔭)在命或遷,「善蔭朝綱格」。善蔭朝綱,仁慈之長,用腦筋去幫助別人。

此人聰明機智,心地善良,口才亦佳,凡事能處理得盡善盡美。缺點是必先經過困難,方能成功。若逢空劫,晚年宜信宗教。

此格不利女命,神經質,喜鑽牛角尖,心亂如麻,不宜早婚。

「機梁善談兵」:機知、聰、有策劃、分析能力。善談兵,故宜幕僚人才,不能當主帥。

機梁在丑未對坐

天梁在丑,天機在未,則為日月並明格,丹墀桂墀格,即日巳月酉格。若天機在命,則遷移宮為日巳月酉格,為外出格。

丹墀─太陽;桂墀─月亮。

「日月並明格」:太陽太陰同守未宮。

「日月照壁格」:日月並明格落田宅宮。

若天梁居田宅宮的日月並明之日月照壁格,此人的田宅為祖產。

日月居田宅的日月並明之日月照壁格,田宅是自己努力打拚所得。有沒有祖產,看田宅宮和四化。

日巳月明格」:命宮在丑,天梁坐命,則太陽在巳、太陰在丑。日月在命三方,為「日月並明」「日巳月酉格」。

賦云:日月並明,佐九重於堯殿。

詩曰:二曜常明正得中,才華聲勢定英雄,少年際得風雲會,一躍天池便龍。

優點:心地善良,光明磊落,處事有一套。

丑、巳時生人,文昌,文曲在巳宮會太陽於官祿,有利於仕途。

缺點:甲生人,太陽化忌,事業有是非,眼睛也有毛病。此格逢羊陀會照,多剋雙親,化忌亦然。

日月照壁格:命在戌、破軍坐守,日月一定在丑守田宅宮;命宮在辰,日月一定在未守田宅宮。

若紫微在未坐命,太陰在戌守田宅,太陽在辰照田宅,乃日月並明格。太陽在辰巳、太陰在酉戌,皆可稱為「日月並明格」。

優點:一生將有許多不動產。

缺點:辰宮不喜入火鈴;戌宮不喜入昌曲。

須防桃花。

天機在寅申

──與太陰同宮。

四馬地─寅申巳亥,所有星曜在四馬地,皆有動之意。

驛馬星──太陽、太陰、天機。

太陽→陽動。太陰→陰動,小河靜靜的淌著。天機→像軸動。

機陰→漂亮的組合,文靜深沈,有話不全說,有苦不全訴;在寅申的桃花是遠地桃花。常跑遠地或出國,有桃、或人緣好。

入夫妻:夫妻二人或經愛情長跑,或故鄉相隔甚遠,或者兩者都有。

機陰任一顆化忌時,注意稅捐問題。

機陰在寅申─標準的「機月同梁」格。機陰坐命─天同在財,天梁在官。

賦云:「機月同梁作吏人。」「機陰昌曲同宮於寅,男為僕從女為娼」。

「機月同梁格」─四星會齊在命、財、官。

優點:

1.天同、太陰於子或午,企劃力、協調力、分析力等三強,一流輔佐人才。命宮在辰或在戌,機梁坐命,亦為「善蔭朝綱」格。

(同陰)

梁機

(梁機)

2.天機、太陰同宮於寅或申,最宜公務員,不適合自己創業。

(機陰)

機陰

3.天同、天梁同宮於寅申有文藝才華,有老師、老大的風範,宜公教界、文化事業。

梁同

此格兼太陰在戌為明月光輝,溫文儒雅,早年得志。

「機月同梁」格之人,宜代理商,或門市生意,或當幕僚。

缺點:天機、太陰同宮於寅申坐命,有點陰沉和神經質。

寅申的機月同梁格,不利感情,多有是非,宜學命理、哲學。

天機在巳亥

天機守命謂之「天機巳亥格」,對宮為太陰。

詩云:「天機巳亥宮,為人性似弓、商賈多精詐,權謀必離宗。」

又云:「為人多狡計,自性做經營,貪飲多機見,離宗必遠親。」

此格之人,會離鄉背井奮鬥,白手起家,自然六親緣薄。

天機在巳,太陰在亥,為﹂月朗天門」格,格局較太陰在巳,天機在亥高。

賦云:「月朗天門,進爵封候。」

「月朗天門於亥地,登雲職掌大權。」

太陰在亥坐命、身,做事溫,個性謹慎,早年即可得志,男子相貎斯文,女子身材面貌皆好。

機陰:逢天馬主有遠行,女命感情多糾紛困擾,如會桃花星多,恐嫁人做妾,或淪落風塵,此因福德宮坐巨門,如遇吉,也會有一段感情波折。

機巨:女命則丁、戊生人不吉,一生感情生活複雜不順。

機梁:女命手藝、烹飪技巧極佳,且有技藝在身,但婚姻有波折、不是晚婚就是婚姻不順遂,若有羊刃同宮,主早年父母不全,中年婚姻易生變化,晚年子多不聚。

太陽

熱情大方,主動但是落陷反主自私自利。

五行:丙火,屬陽,南北斗中天吉星。

化氣:貴,外交型的官祿主。火之精,性博愛,無私,公平等。

主驛馬:太陽主動。陽動,主光明與博愛且均勻。但嚴格說,仍有些地方有缺陷。

在子為一陽初起,太陽沒有光亮。

在丑為二陽初起。依舊沒亮,但日月並明格。

在寅為三陽開泰。真正好,東方出現魚肚白之時。

在寅卯為初升。

在辰巳為升殿。

在午為日麗中天。

在未申為偏垣。做事有先勤後惰的現象。

在酉為西沒,貴而不顯,秀而不實。

在戌亥子丑為失輝。主一生勞碌,與人寡合,多招是非;若與四煞沖合,更主疾病。在這些宮位坐命,做事不會生龍活虎,但是還會把事情做完。若要有笑容,則要看是否有化祿同宮,或是其它笑星同宮。這是不會照亮自己,會照亮別人的格局,會把交待的事做好。

同理,太陽若是居財,亦是如此論。

太陽從寅到申為明,從酉到丑暗。

太陽喜白 天 、春夏生人。夜生人,太陽失輝、日月反背、冬季生人,皆主一生 勞碌奔波。

太陽或太陰居命者,很注重生日那天 ,如白天、晚上或下雨等等。

太陽─施而不受;太陰─ 受而后施。太陰代表女孩,都比較被動。

太陽的愛─熱烈之愛;太陰的愛─母性、溫柔之愛。

太陽也主血液,逢甲干時,容易頭暈目眩,流年、流月遇到,有此現象,也主眼痛。

太陽─高血壓;太陰─低血壓。

太陽居暗位化忌─很想發脾氣,但是發不出來,若在光亮處化忌,一下子就爆發出來。

太陽失輝┼天刑─定有刑訟。

太陽旺┼天刑─軍警人員。

太陽失輝,會煞忌,不利父親。女命則不利料親與丈夫。

太陽會羊陀,身體有傷;會火鈴,火傷;落田宅會火鈴失輝,火災。

太陽化忌─戒逞強。不利眼睛。在命或在疾,只要失輝眼睛有病。

注意:太陽化忌不一定是近視眼,必須失輝宮位方是。

女命太陽過旺─奪父、夫權,重事業忽略家庭。

男命太陽化忌─太剛烈,女命同論。

太陽入命,武曲在兄,廉貞為疾,紫微在田,天機是福。

象意:光明、表面、驛馬、官祿。

人:律師、政治家、公關、男人、父親、兒子、官員,女人為配偶。

事:交際、亮相、接洽(陽、廉、天刑皆是法律、政治星)。

地:高地、鐵塔、法院。

物:電器、馬達、眼鏡、玻璃(太陽、巨門代表冰箱,有門可關、暗的電器)

身體:眼睛、大腸、血、面部斑點。

性情:入命主為人正直剛強、外向、不拘小節,做事積極主動,外交場合表現大方,喜參加活動,結交朋友。自尊心強,不喜受心支配,說話太直接,不知保留,直指他人心口,故有時難免讓人受不了,喜爭論,易發脾氣。

男性坦率不計得失,脾氣稍嫌急燥。

女性舉止間有男子之態,個性強,異性緣佳,在事業上不是弱者,不利婚姻,易有感情之困擾,忌個性過于剛強嬌縱。但是感情生活對這類型女子來說並不是很重要,而且拿得起放得下。

【日月反背】

太陽與太陰最不喜歡坐在陷宮,日月反背,操勞辛苦。

一生並不代表沒有成就,只是沒有辦法享清福,尤其在愈艱難的環境下,成就愈高。最怕夜生人,一生較不順暢,幼年環境不佳,與父母無緣,做事先勤後惰離鄉背井,自立更生。

此格太陽居命,個性較堅強,認命;若太陰居命,個性較柔弱,但可學命理學術。

日月反背也主桃花,桃花性質是斷斷續續,綿綿不絕,舊去新來。

太陽入各宮

入兄:有太陽居命的性質。旺者兄弟戊就高;失輝兄弟不成器。

入夫:男命旺守,太太有男子心志,但本人卻是大男人主義者,原則上太太雖強,亦懼其夫,若失輝、化忌、加煞,極為不妙,男女同論。因太陽為爭論之星,故夫妻易有吵架之事發生,流年或大限遇之,最好夫妻倆不要常在一起,反而能相安無事,如先生常出國或至外地做生意等等,分守兩地不為災。

入子:旺守,子女活潑好動。失輝、化忌,子女少。加煞,子女易學壞。

入財:太陽不是財星,是博愛星,是故賺錢都比較博愛,但若加陀羅時,其性蹉跎,在秋天時,陀羅化氣,就比較不博愛。

旺守,財富多,但好面子,花錢也多,因博愛之故。

加空劫,花不花錢由不得你,總會有許多事來花你的錢;加祿尤驗。

失輝是照別人而不照自己,別人的錢財管理很好,自 己的錢財卻亂七八糟。如在銀行上班放款不會被倒,但自己私下借于也人就會被倒。

失輝,但化祿或化權,則主善理財,唯行凶運時易遭誣陷。

太陽化忌在財帛,最好財不露白,不管本生年或大限或流年,一露白,如標會被別人知道,別人會向你借錢。

入疾:旺守─高血壓、腦溢血。失輝─眼疾。太陽左眼,太陰右眼,男左女右也。

入遷:旺守─出外得貴,早年離家在外,或在他人家長大,主外出格,在家待不住。白 天生人為驗。

失輝,心情常不開朗,尤其外出時,心情更加煩悶,難發展。

入奴:旺守,朋友多,本 人亦好客,朋友多善于交際之人。失輝減吉。

入官:太陽為官祿主,但不專於一業,喜歡換來換去,工作較雜,從事外交工作較佳,業務、櫃台或經理人員等。

旺守,有地位,權柄的主管人才。

失輝,一般勞動性質工作之人。化忌,宜上班族。

入田:旺守,得祖業之助。失輝,無祖產。

住家附近有高樓或凸出物,如鐵塔等,本 人以住樓為宜。

太陽與太陰同宮於田宅,不動產多,住家大,尤其在未宮比丑宮強,─『日月照壁﹃格。

加忌,家有破玻璃,要趕快換,否則不好。(太陽主玻璃,一為官祿主)

入福:以 旺或失輝決定口貴人強弱。個性稍嫌急躁。

入父:旺守,父母聲名佳,失輝則否。失輝加煞父母早亡。

太陽居子午:

天梁一定在對宮,巨門在官祿m 適于以口為行業,但易有桃花。在子較勞累,注意姻緣,乙庚年生人,不可跟金錢開玩笑。

太陽在子失輝,照不亮自,但可照亮別人。如子為財帛宮,代表管公司財一絲不苟,但自己之財卻管不來。

天梁在子午,為「夀星入廟」格。即天梁在子午居命或居身,太陽對宮照。

「夀星入廟」格亦為「機月同梁格」之一種。

賦云:「天梁居午位,官資清顯朝堂。」或云:「梁居午位,官資清顯。」天梁居午較合夀星入廟格,因太陽在子陽光不足,本質深沉,行事亦沉潛。天梁在子,太陽在午,放射力強,使人缺乏內涵,易成刻薄。

太陽在子發不了脾氣,在午,脾氣一下子就爆發出來了。

天梁在子坐命,太陽在子拱照,詩云:命遇離明拱夀星,一生榮達沐深恩,飛騰鴻鵠青宵近,氣象堂堂侍帝旁。極品貴格。

「曲遇梁星,位置台綱。」天梁、文曲同宮在午 守命最佳;文曲在子照命次之。

此格局之人,性情忠厚、聰明耿直,喜文 筆與音樂,且具有領導能力,女命可擁有事業,旺夫益子。適合文教業,如:托兒所、學校等。

天梁在子比在午,行為表現上 較活潑。

天梁不喜化祿與化權,主愛吹噓。亦不喜化科,主做事僅重浮面。亦不喜忌來沖破。

天梁加火星,火星可激勵天梁的懶散,然必有火星肆虐為災之階段,過後,天梁才可展現其優點。

太陽在午為「日麗中天」,守命為「金燦光輝」格。

賦云:太陽居午,謂之日麗中天,有專權之責,敵國之富。」

看此格(含陽梁在卯酉),要注意是否形成「陽梁昌祿」格。只要命財官遷會齊太陽、天梁、昌(曲)、祿存(化祿)即是。

賦云:天梁太陽昌(曲)祿(化祿祿存)會,利考試與升遷。

若有二人同是「陽梁格」,就必須注意是夏天或冬天生人,如是夏天生人,旺在太陽,其人有外交性質,若天梁較旺,則有老大風範。

如馬英九,庚寅年五月未時生,太陰坐命,化科,有娘娘腔的感覺,但不會很明顯,因官祿太陽在卯旺,洛書一九合十,坐官祿跟坐命差不多,官祿乃行為之表現宮位。

辛 紫

壬 陀

癸 破祿存

55-64

庚 庚寅年

5月未時

土五局

日祿

梁昌

己45-54 府

武權

戊35-44 同忌

25-34 貪

15-24 陰科

5-14

又以 四化論之,官祿宮干己化忌入命,恐星有陽剛之氣,同宮同氣,故太陰逢化忌,則剛柔並濟。

「金燦光輝」格,又叫「日麗中天格」,即太陽在午守命。

若命坐子,太陽居午,遷移宮的日麗中天格或金燦光輝格。

此格優點是:個性堅強、志向遠大、自信心強、交際能力強、少年得志、成就非凡,可在政經界發展,外交界亦佳。

缺點;性格孤僻,過度自滿,易輕忽他人而引起反感,產生寡合現象。

太陽在卯酉

「日出扶桑」格、「日照雷門」格。

詩云;太陽卯位貴堪誇,必主平生富貴家,純粹少年登甲第,戰征聲勢動夷華。

命在卯,則財在亥,太陰坐守,「月朗天門」格;官祿空宮在未,為「明珠出海」格。若形成「陽梁昌祿」格更妙,但要在各宮不化忌,(含自化忌),否則減吉。

太陽在酉為西沒,然不可以凶論之,太陽依舊照雷門,若為卯遷移,仍可出外打拚爭出一片天。

太陽在卯守命,白天生人最佳。此種命盤只要命在亥、卯、未皆吉,

『卯』─日出扶桑格。

『未』─明珠出海格。

『亥』─月朗天門格。

優點:言語直爽,交際能力佳,反應迅速。

缺點:不宜女命,有男人性格,奪夫權,有男人緣。

【月朗天門】格:太陰在亥守命或身。

夜間出生人更佳,可往文藝、學術方面發展,可成名人學者。

【明珠出海】格;命坐未,天同與巨門同宮在丑坐遷移。

此時太陽在卯守財帛,為「日出扶桑」格、「日照雷門格」。

太陰在亥守官祿─「月朗天門格」。

此時命宮喜見文昌、文曲、左輔、右弼。

優點;心地善良、有才華、興趣廣泛,在社會上有良好表現。

大運或流年遇此格,主升遷、發展。

女命則清秀可人,才德兩備。

賦云;三合明珠生旺地,穩步蟾宮。

缺點:最忌命無正曜,即無左右昌曲入,又被羊陀忌星沖破。

太陽在丑未

太陽與太陰同宮在丑未,日月同宮格。

賦云:日月同臨,官居侯伯。

為「水火既濟」,實質的中庸論者,但卻是他人眼中的怪人,而他反認為你怪。

日月→輾轉。

權忌→輾轉。

水→太陰。

火→太陽。

濟者:助也。

水火既濟,水在上,火在下。如化忌入,叫水火未濟,火水未濟要注意身體狀況,主心腎不交,火在上,水在下,心屬火,水屬腎。

坐丑強于坐未;照命強于坐命。因為:

1. 未宮的太陽西斜,太陰還未見。

2. 一般都比較喜歡陽氣,譬如子時打坐會冒熱汗,一陽初起;午時打坐會冒冷汗,一陰初起。

賦云:日月守不如照,合蔭福聚,不怕凶厄。

日月在疾厄,有身體之障礙,宜從事醫藥、命卜反吉。

優點:思想智慧高人一等,早開竅,能有效的運用所學,喜化權與化科,能文能武,大貴之命。

在丑宮,個性保守,做事謹慎,剛柔並濟,不逾規距,非常適宜女命,有女性之柔美,又有男性之堅強,為一成功的職業婦女,宜室宜家。

在未宮,亦主謹慎,宜公、教,或制度完善之民營公司。

缺點:想法與作法異于常人,婚姻應多注意,防篛三者介入,日月不利婚姻。

太陽在辰戌

為「日月反背」格。辰宮是水庫,戌宮為火庫,乃水火交融之地,再加任何一顆桃花星,就很容易有桃花,日月反背本身就屬于桃花格。其走桃花運時較一般桃花格之人不同是比較不會出事情。

太陽在辰優于太陽在戌。太陽在戌,太陰在辰,為「日月反背格」,表勞碌命,並不代表沒有成就。

廣義的「日月反背」格,以丑未線為分割線,面對命盤,左為陽(即寅卯辰巳午),右為陰(即子亥戌酉申),太陽落陽方,太陰就落陰方,若反之,即為日月反背格。

太陽於寅申

賦云:巨日同宮,官封三代。

太陽主表現,巨門主口才;太陽主,巨門主暗。

巨日同宮,則太陽有驅暗之功,反之也會把不好的照入,表現上會有紕漏,但無礙事,如做錯事,人們很容易原諒他,不跟他計較。

適合從事教育、文化、出版、律師、政治或公益等之工作。但化忌另當別論。

巨日同宮格:巨門和太陽同宮於寅申坐命,坐寅較申宮強。

優點:才能頗佳,口才亦佳,熱心公益,心地好衣食不缺。

缺點:個性固執,雖富有,但操勞難免,易與人競爭生是非。

在申坐命,做事先勤後惰、先熱後冷。

怕化忌,易有是非。

巨日同宮於寅守官祿,命宮在戌,文曲獨坐,「桃花滾滾格,只有午時生人才能遇到。

一生要注意感情困擾,一波未平,一波又起。

命盤分析:丁酉年六月十六日巳時生 。戊寅87年正月二十九日,享年42歲。

大限走到子女宮,大限辛干文昌化忌入大遷,要注意:七殺會隨文昌化忌,等於大遷有兩顆化忌。

此辛干化忌自 沖,須注意1.身體2.外災(命遷子田)。

本命田宅,大限忌入,田宅問題很重。

大限疾厄丙干化忌入本命疾厄最嚴重。(以小沖大,嚴重,以大沖小較次)

本命父母宮癸干射出祿到本疾(流年沖 大限)(疾厄宮最不喜見化祿,化祿會延遲送醫時間)。

疾厄宮不好最怕福德宮也不好。疾厄差頂多生病,如福德再差,則沒福。

大限福德癸干貪狼自化忌,87年戊寅年又化忌入本命福德,本命福德又化忌入本命宮。

紫右殺昌陀

乙 祿存

丙 羊

機科梁

甲 丁酉年6月16日

巳時

金4局

陰男 廉左破

54-63己

44-53庚

日巨忌

4-13

命 壬 貪武

14-23

癸 同權

陰祿

24-33壬 府

34-43

太陽居巳亥

太陽在巳,則巨門必在亥,二星皆得位,可比照「巨日同宮」來論。若日在亥、巨門在巳,則該亮的暗,該暗的亮,故是非也多了。以寅申為軸,面對命盤,巨門最好在右下方,酉戌亥子丑,太陽在左上方,卯辰巳午未,反之,此二星為反背,易遭冤枉,誤會解釋不清。

太陽在巳,一生口福佳,早年平步青雲。

太陽在亥,一生多是非,不是沒有能力,而是有志難伸,懷才不遇,只適合當教員或技術員之工作,尤不利女命,在第三大限時,感情容易出問題。

例:陰男,16年生(72歲亡)

日陀

12-21乙 破祿存

2-11

命 丙 機科

丁 府紫

22-31

甲 16年丁卯年

水二局

陰男 陰祿

同權

32-41

癸 貪

42-51

壬 梁

52-61

癸 相廉

62-71

壬 巨忌

72-81

注意;七殺隨文昌化忌,破軍隨文曲化忌。

大限辛亥,辛干文昌化忌,七殺也隨文昌化忌。七殺坐大限田宅;大限遷移乙巳,乙干化忌入本命田宅,命遷子田均是外災之兆?

87年戊寅年,戊天機化忌,天機在此命盤為上界,代表 飛機,故墜機身亡。

武曲星

武曲─辛金,屬陰,財帛主。

──正財星,寡宿星、修道星、實行星。

武曲─主財,喜入財帛,田宅。入官祿、命宮次之。一化忌財就流失了。

武曲─正財星,是實行星、執行星,是帶有動作的,為賺錢的行動。

太陰─也是財星,是計畫生財型,指賺錢的念頭。

天府─也是財星,是財庫型。

武曲─化氣為忌,曰寡宿。

化氣者─氣運也,行運走到流年或大限,就會化氣。若是化忌,就是真正的,武曲─化忌,真正有孤的現象。

武曲─寡宿,入命的人,想跟他她纏綿悱惻是很難的,本身就帶孤的味道。

武曲─實行星,有權無勢(如警察),因不認輸而善爭,耍些小手段爭勢面,爭則有權,但就越孤單,死不認輸的性格,所以武曲坐命之人,學東西能精。

武曲偏向實行,不偏向午劃,但有時可靠著新點子與實行力,做得有板有眼。

武曲化祿─有時小點子就能賺錢。

武曲屬金─具有傷害性,主財,錢最易傷人。拱門圓形門屬金,金有孤剋之意,不利夫妻感情。孤剋之星利於修道,如寺廟。武曲喜會魁鉞,偏金融財政之類。

武曲屬硬─尤其是化忌,更不能再用硬,否則容易折斷。動功為陽,靜功屬陰,武曲化忌要練靜功來得氣,靜功就是打坐,可以改善武曲化忌。

武曲入命,天同必是兄,廉貞必為財,紫微則為宮,天機就是田,太陽為父。

意象─金錢,電線。

人─軍警、金融人員。

事─戰爭、打殺。

地─警局、軍營、金融機構。

物─金錢、刀刃、鐵絲。

身體─鼻子、氣管、肺部。

武曲入各宮:

入命:陰金,個性冷硬,聲音清脆,體型不一定高大。

額寬眉粗,毛髮粗硬,性格剛毅,誠實信用,重義氣。

女命不開朗,保守。

入兄:兄弟性冷硬、剛烈。

入夫:配偶有冷硬剛烈性質。

修道、寡宿之星,最不喜入夫妻宮,晚婚最佳,女命感情多保守。

未婚之 人,感 情保守,不易攻入,已婚之人,對配偶冷淡。

若加羊陀、化忌、天刑、空劫等,家庭生活單調,夫妻關係冷淡,或早年喪偶,或相聚少離別多,若女命武曲單守辰戌,七殺在夫妻宮,更應注意經營夫妻感情生活。

入子:子女個性有武曲之性質,或者孤寡之星不利六親,與子緣分不親。

入財;財帛主入財位,相當不錯,財富不小。宜金融事業,喜會祿馬,有成富翁之可能。

入疾:主肺經咳嗽,肺部、鼻子之疾。

會文曲化忌,鼻畜膿,呼吸困難。

會羊刃、化忌,注意刀傷。(在命注意鼻;在疾注意肺;在命、父宮化忌主疤。)

入遷:羊陀夾武曲忌,注意車禍。

武曲化忌在遷移,外出容易被開罰單或異地破財;與祿馬交馳,巨商之格。

武曲主動,主爭,變動性很大。

入奴:寡宿星,故難深交。

入官:金融業、會計、軍警、五金,技術人員。

入田:武曲→大,住大房子;附近有金融機構、寺廟。

入福:會賺錢,但不會享用,勞心勞力。

入父:雙親中有武曲之性質或與父母感情不佳。

武曲在十二宮

武曲在子午

必與天府同宮,七殺在對宮。

武曲為正財星,天府屬庫,故不喜化忌,也不喜空劫,亦不喜羊刃同宮,會因財

持刀。喜己年祿存在遷,為”雙祿交流格”,或”祿合鴛鴦格”,亦喜癸生人。

與天府同宮,「府相朝垣格」,對宮為七殺,表現莊重,難掩心中急躁。

府相朝垣格:命宮、財帛宮、或官祿宮之任何一宮,若有天府星,那麼天相星一定在其它二宮之一宮。

賦云:「府相朝垣,食祿千鐘。」福氣深厚,人緣好、口福亦有,天府與天相皆是衣食之星,吃穿都很不錯,可立於眾人之上,人際關係良好,遇困難時,會有人伸出援手幫忙,此格喜會昌、曲、輔、弼,上述吉星愈多,則愈富貴。

天府在午:必與武曲同宮,紫微、天相一定在戌,若命在午,貴極一品。

若命在戌,府武在財帛;或命在卯,府武在田宅:都是富甲一方之人。加會三化吉更甚。

這種格局要注意婚姻及感情生活。天府坐命,破軍一定在夫妻宮。

府武

府相朝垣

命 府相朝垣

武府

祿合鴛鴦格:命財官遷有祿存及化祿二星者,簡稱「祿合鴛鴦格」,主福又主貴。

詩曰:「祿合鴛鴦福氣高,斯人文武必英豪;推金積玉身榮貴,爵位高遷衣紫袍。」

又曰:「財官兩處與遷移,雙祿逢之最為宜;德合乾坤人敬重,滔滔富貴世稀奇」此乃雙祿在財官遷照命而言。

此格之人,財官雙美,受人敬重。女命亦貴。

祿存

化祿

祿合鴛鴦格

祿存

祿合鴛鴦格

化祿

化祿

祿合鴛鴦格 祿存

雙祿守夫妻,男因妻富,女因夫貴。合照夫妻亦同論。合夫妻為雙祿在遷官福。

天同坐命,則不喜雙祿交流,嫌過份疏懶。其它 福夀星亦然,如天梁加雙祿,福份雖高,講話卻不負責任。

賦云:「呂后專權,兩重天祿天馬。」就女人來說,雙祿加天馬,厲害、跋扈之人。

武曲在卯酉

必與七殺同宮,天府則在對宮。

七殺為嚴肅肅殺,主陰火;武曲主寡宿,為辛金。兩星一起有冷硬之味道,陰火剋陰金,武殺同宮,不必化忌,一般就都會有鼻子的問題。

武曲屬肺,鼻子是肺的窗戶。

武曲主財,陰火剋陰金,故又剋財,財不顯。武殺在酉、辛干,七殺隨文昌化忌。一般說生年忌大於自化忌,但自化忌著重在表現上,故看起來比較嚴重。若不想財之不顯,則須修道練氣,孤剋星有利修行。

在卯為「武曲守垣格」,主坦率正直,加煞注意雷電、木頭擊傷。

武曲在丑未

必與貪狼同宮,武貪不發少年人,發也虛發,故適合從事中晚年才發跡之事業,如算命、養老院。賦云:「 武貪墓中居,三十才發福。」

武貪坐命,一般來說比較激進,除非有化祿或自化祿、化科或自化科來軟化。此格喜火鈴來會,形成「火貪格」或「鈴貪格,更主橫發。

武貪在丑優於在未,因在丑必為「日月夾命格」,在未則為「日月反背格」。若日月夾之宮為財帛,為「日月夾財格」。

火貪、鈴貪不只同宮可稱,若寅午戌年亥時生人,武貪在丑,火鈴夾武貪,最強。其它火鈴於三方四正,亦為火貪、鈴貪格。若火、鈴與貪分居二宮,而有三化吉聯接,其力不比同宮差。

武貪同行格:凡武貪坐命者,亦同時為「日月夾命格」。

此格之人在出生地無法伸展大志,須赴他鄉發展;若早年得志,亦為曇花一現。若命無正曜,借對宮遷移之武貪者,必定少年孤貧,早年離鄉背井,無祖業可依,出外發展反得友人之助也。

此格局之人,個性切勿過剛,若會昌曲、羊陀及化忌,易有感情糾紛。

日月夾命之人,一生富足,適合工商業,武貪在丑優於在未,因日月未反背。

火貪格、鈴貪格,皆為老板命,可做國外生意,一有機運,有突發之機會。不怕空劫,空劫會貪狼,反能習正。

怕羊陀,遇之有色難。

火貪之強弱,依辰、戌、丑、未之之順序──

辰為水庫,最強;戌為火庫,次強;丑為金庫,為弱;未為木庫,最弱。

武曲在辰戌

貪狼一定在對宮,可借論為「武貪同行格」,若有三吉化聯接更強。

丑未的武貪和辰戌的武貪不同是,前者較激進,後者較溫文,但實際上兩者皆激進,只是前者較明顯,後者較隱而已。

將星得地格:武曲在辰守命,又為辰年生人;或武曲在戌守命,又為戌年生人;或武曲在丑守命,又為丑年生人;或武曲在未守命,又為未年生人。

詩曰:「將星入廟實為祥,位正高官到處強;守地攻城多妙策,威風八面姓名揚。」

如財帛宮、官祿宮有此格局,則是財稅官或金融機構,職位不低。

武曲在寅申

必與天相同宮,對宮破軍坐守。

武相兩星駁雜,財,亦主孤。入命,為雙重個性之人,有時威武,有時溫和;論夫妻,主二;論財,主二種以上之財源;論官,有兼職;論田,有二住處。

天府與廉貞同宮,就像電腦、記憶力好,但不見得理解力好,遷移宮有牛年忌,故有時候會當機。(若遇丙干自化忌亦同此論)。

府廉在命、遷,記憶力好;入疾,記憶力還不錯,但表現較不出來; 若府廉在夫妻宮,則配偶記憶力好。

武相入大限夫妻宮坐生年祿又自化忌,有分離現象,交對象屢屢散。

若是財,則無故損失。又沖官,財官兩失。

再看大官,丙干化忌沖大命,官祿與我無緣,官倒。

己 貪權

庚 巨 同

辛 相 武祿

府 廉

戊 命 己年3月午時 梁科 日

丁 殺 曲忌

大限

丁 紫

丙 機

武曲在巳亥

必與破軍同宮,天相對宮坐守。

武破在巳,破軍水剋巳火,已火剋武曲金,兩剋皆是無情剋;武破在亥,武曲陰金生亥水,破軍癸水與亥水比和,是生之無情、助之無情,皆是無情之生剋。故論命,則納悶與看開輪替;論友,則多又好似知交無幾;論財,看似財源廣,但又財不顯,或來而不聚。

若破軍化祿,或武職榮身;無化祿,商家做福。

破相,自有其叛逆性。

天同星

──壬水,屬陽,為食用之水,自來水、水桶裡的水等,也是馬桶的水。天同化忌,可能馬桶壞了,或水龍頭壞掉,水桶壞了。

天同化忌─該通的不通,不該通的卻通,屋頂滲水,牆壁或水管、水桶、馬桶容易滲水。

天同主協調,化忌時,就無法協調,則會漏財,或身體不適,女性經期不順、血液循環出問題、新陳代謝問題;或與家人不協調,尤恥天同化忌落田宅宮更顯。

天同─協調星、社交星、和事佬、雞婆星。亦引伸為路邊攤。

天同也是福德宮主,化氣曰福。

五福夀星

天同、天梁、廉貞、貪狼、天府。

五福夀星─福夀之星,本意是老來較好,走老運。若財星,則走壯年運,五福夀星在命或官,有一個特色就是:聰明但不專心,正課不讀讀課外。

天同更主福德,它玩心重,童心未泯;又是雞婆星,說得難聽點就是好管閒事,好聽是熱心公益。

天同主福夀,若少年享福,老來無夀,而且跟這顆星有關的人,一般會比較懶散,會享清福。如果少年時期較享清福,老來就會無夀,因為天同走老運之星,如果少年非常勤奮,老來福夀雙全。

損福何意?有「全損」跟「再造福」兩種。

全損─去酒店、ktv、享清福看電視等等。

再造福─做一些好事。

全損就是損失,須再造福。只要入命遷官福,都跟夀命有關。

天同─壬水─與膀胱有關,膀胱經通耳、鼻、喉。

天同生年忌再自化忌居田宅,(可能最差的),田宅主家運又主財運,亦是財庫,天同化忌是腹瀉之星(該洩不洩,不該洩而洩),故家運財運全泄。

天同生年忌┼自化忌居財帛──財運全泄。

天同生年忌┼自化忌居疾厄──拉肚子。

天同生年忌┼自化忌居子女──沖田宅,比田宅坐生年忌、自化忌還好,但大運走到子女宮就全完了。

天同出問題─宜唸「福德正神寶經」。

天同化忌落某宮─暫時不協調,協調久了也會變成此問題的專家。

天同入命:廉貞必是子,紫微必是奴,天機為官,太陽是福,武曲為父。

象意:享福、協調、懶散。

人:協調人、醫生、教師。

事:協調、洽商、服務。

地:小吃店、福德正神廟、小水溝(水池)、水龍頭。

物:流動之水、水管、馬桶、冷媒。

身體:膀胱、身朵。

天同入各宮解釋

入命:性情溫和,脾氣發過就好,多學少精。喜化祿,不喜化忌,但化祿使人更懶散,化忌則主勞碌,但化祿與化忌都主樂觀。

化忌:協調不良,事與願違。

天同入女命,醉心於羅曼蒂克的氣氛,再遇桃花星如左右、昌曲、太陰時,易有感情困擾。

入兄:兄弟有天同的性質。無化忌,感情融洽,化忌,則改變。

入夫:夫妻感情和諧,男娶賢妻,女配良夫。(加煞忌除外)

入子:子女有天同的性質,子女多乖巧。化忌則改變。

入財:天同不主財,在財帛表衣食無慮,對錢財看得較淡,化忌則常調頭寸,甚至有時為財協調不來。

入疾:壬水,主膀胱、耳、虛胖、水腫之疾,忌會羊陀火鈴化忌,主開刀與破相,否則小病長年附身。另主各 循環系統的毛病,如經期不順、血液循環、新陳代謝的問題。

入遷:出外有貴人相助。

入奴:人際關係良好。化忌,與友協不良,注意扯後腳的情形。

入官:做事不積極,但適合從事協調性之工作。

入田:住宅附近有水溝、飲食店。

入福:福厚,五福夀星,但行運最怕化忌沖破。

入父:父母有天同星者,父母和藹可親。

天同在十二宮

天同在子

與太陰同宮,同陰在子守命,曰「水澄桂萼」格。同陰在子守田宅,「月生滄海」格,亦是機月同梁格的一種。

賦云:「太陰居子,號曰水澄桂萼,得清要之職,忠諫之材。」可服公職,為顧問格,如監委、顧問等。乙庚年生人,不佳;丙丁年生人,生於夜間者,福貴雙全。

同陰在子─注重生活享受;限遇,有旅遊之運。女命面貌姣好、聰 明秀氣,但感情太過豐富,容易發生問題,以不穩定論,宜晚婚。

同陰守田宅,田宅豐富,主大富。

天同在午

同陰在午,陰陽水在陽火鄉,較勞碌,也是顧問格,不宜當老板。此格之人常外出,社交多,但有相識滿天下,知音無幾人之感概,女命易受感 情困擾。

馬頭帶箭格─

子午卯酉四正位都是馬頭,取四馬地之前一位,羊刃入此宮,皆稱「馬頭帶箭格」。此格奔波不定,備嘗艱辛,有離鄉背井之兆。逢科祿權三吉化,辛苦但最會成功。

同陰在午居命,丙年二月、六月、十月生人,祿存在巳,羊刃在午,謂馬頭帶箭格。賦云:「同陰居午垣,羊刃同度,,為馬頭帶箭,主威鎮邊疆。」

月同遇煞格

同陰在午守命,逢煞星即是。

賦云:「同陰在午,加煞重,肢體贏黃。」

為典型的悲觀主義者,遇好不滿足,遇壞空悲嘆,身體也胖不起來,須防色難。

天同在卯酉

不利女命婚姻 ,易有老二,或離婚再嫁。

母命則有爭執之意味,欲更上一層樓,有急燥、不馴之表現,但亦是不錯之顧問格。

44-53 相 廉祿

34-43 梁

24-33 殺

14-23

54-63 63.8.13.子時

金四局

4-13命

64-73 武科

府紫

74-83 機 破權 陽忌

天同居卯酉,太陰在對宮,巨機分守財、官,巨機為破蕩,同陰對宮相望,感情生活複雜,不利女命。若多一些桃花入命、福,立命在卯宮較享受,對象是白馬王子,在酉宮就可能生張熟李,就像搭計程車一樣。如果身宮不在卯,較不嚴重,宜從事娛樂事業。此女已離婚。

天同在丑未─必與巨門同宮

25-34

己 貪

15-24

庚 巨同

5-14

辛 命 相武科

府廉祿

35-44

戊 甲子年正月

七日未時

楊貴妃

土五局 梁日忌

羊昌鸞

45-54

丁 殺右

破權

祿存

55-64 丙 陀

65-74

丁 紫

丙 機曲

22-31 貪曲

12-21 巨同

2-11辛 相武昌

府廉

32-41

戊 壬戌年八月23日寅時

貂蟬

水二局

梁祿

42-51 陀殺

破權

52-61

62-71 紫權刃 機祿存

同巨在丑,為未宮之「明珠出海」格,卯宮陽梁為「日出扶桑」格,亥宮太陰為「月朗天門」格。

同巨在未,煩惱多,懷才不遇,只要不化忌,亦懂得計畫,也會交際。女命姿色不凡,加昌曲尤美,楊貴妃、貂蟬為此格。

天同在辰戌─與巨門對宮坐;辰為天羅,戌為地網。

辰為水庫,有木的餘氣,本身則屬土,水庫乃是申子辰的延續;戌為火庫,寅午戌的延續。辰戌最嫌巨門,辰戌為天羅地網, 收斂、保守、收藏,巨門乃化暗,看不見的,故辰戌最嫌巨門。

辰戌的天同都好客,須防外頭的是非。天同在戌,反為奇格,因祿存在財,祿科在官,天同化權,魁鉞夾命,巨門化忌在對宮,恐父母早喪。

天同在戌─「化星反貴」格。

賦云:天同戌宮為反背,丁人化吉主大貴。

詩曰:二星變化最無窮,同戌相逢巨遇龍,生值丁辛須富貴,青年公正廟堂中。

又:巨門辰戌為陷地,辛人命遇反為奇。

辛人巨門坐辰,亦為「化星反貴」格,是辛年巨門化祿坐辰時,酉宮祿存來暗合。此格同時為「權祿巡逢格。」

權祿巡逢格─化權化祿同命宮,或命之三方四正。

命宮干或命宮支為生年干或支,名「權祿生逢」。

賦云:權祿相逢,財官雙美。

又云:權祿守財福之位,處事榮華。

權祿在命,才氣佳。權祿巡逢格亦怕煞星,會煞星,外強中乾。

賦云:權祿吉星奴僕位,縱官貴也奔馳。

因交友宮為他宮,不是我宮之故。

巨門在辰宮坐命,辛年生人;天同在戌宮坐命,丁年生人,謂之。

「辰戌應嫌巨門」,巨門在辰戌陷地,除辛年生人例外。巨門本有是非、刑訟等事,宜從事律師、法官或以口之行業為主。

天同在寅申

必與天梁同宮,同梁在寅申為好好先生,但不是配偶的好好先生,而是朋友的好好先生,與配偶觀念有差距,因機巨在夫官,夫妻之間不協。

同梁在遷,官坐巨門,對古老、中古的事物有興趣。

女命同梁守命,宜做偏房。

貪廉

癸 巨祿

曲科甲 相

乙 同梁

昌忌陀

壬 辛年 武殺

存 丁

辛 日權

刃 戊

庚 命 紫破

辛 機

庚 大限

此例:祿權科「三奇交會格」,文昌化忌沖命。

生年科是否有解厄之功?

看本生年在那個宮位,該宮有什麼星曜,如果是天梁星,就有解厄之功,天梁為五福夀星,凡是五福夀星皆有解厄之功。

此命辛年生,辛干落兄弟和父母兩宮,星曜為紫微與天府,紫微、天府都有解厄之功,若要本生年文曲科有解厄之功,必須聽父母、兄弟的話。

大限走子女宮己亥,己文曲化忌沖夫妻,垂象1.夫妻問題2.官祿問題。再看大限夫妻,宮干丁巨門化忌沖本命夫妻,故有可能會離婚。

文曲為禮樂之星,唸經有可能解決夫妻問題,唱歌也可解決,但文 曲又同時為勤禮佛之星,唱歌不能勤禮佛。

福德宮為夫妻之氣數位,大限夫妻化祿至本命福德,代表夫妻問題可能有救。

有救?離婚?如何定論,必須看生年權星入我宮才有效,若入它宮則無效。如入父母宮,則要父母做主才有用。

天同在巳亥

與天梁對宮坐

賦云:梁同巳亥,男多浪蕩女多淫。多做飄蓬客,尤其加命馬或月馬更甚。

天梁在寅申已亥守命宮,皆為「天梁飄蕩」格。

賦云:天梁天馬,為人飄蕩風流。

又云:天梁巳亥逢之,雖美而淫。

梁同巳亥格,可當醫生;天梁入命,當軍醫更適合。

浪蕩─現代解為跑來跑去很忙的樣子。

天同在巳亥,不論男女,易受感動而發展成為感情,尤其在亥,水更旺,女命更須注意,太博愛,應小心。

廉貞星

─既貞且廉,次桃花,具衝突性。

桃花─精神桃花。

廉貞是框框,為囚星,化(氣)忌曰囚,不化忌也有囚的味道。

廉貞在官祿→官祿主;在命身子田,叫次桃花。

在官祿─靜態的官祿力代表事業營運狀況,若化忌時,則有營運狀況不佳或懷才不遇之憾。

廉貞─丁火又有乙木及戊土。丁火,類化之後為「貪」與「爭」之表象,廉貞坐命,六親無靠,個性爭強好勝,為人比較現實,好勝心強。能吃苦耐勞,少年時相當艱辛,長大後事業有了成就後,就喜觀追求物質的享受,也易為利益所誘惑,以彌補幼年之不足。

廉貞坐命→與賭有關。

廉貞為囚星→含有是非之意,易有犯罪的傾向。但多屬於行政上的缺失,不是人事官非。尤其廉貞和羊刃同宮,或形成﹂刑囚夾印」格者,最易惹上行政官司,如闖紅燈、不守交通規則等。

廉貞為囚→係丁火之烈,若在夏天或火年,為火上加上火,心火旺,不爽快,延伸到許多疾病,如癌症。

天機永在廉貞的疾厄宫。廉貞有事找天機,一、六共宗。廉貞與天機化忌時,宜念〈清淨經〉

天機化忌→腦筋打結。廉貞化忌→心情鬱卒。

象意:桃花、 賭博、囚柰、法律、官非。

人:賭徒、犯人、風塵女郎。

事:行政官非、賭博、流產(子女宮化忌)。

地:風月場所、監獄、賭場、山坡地。

物:囚車、電子、石頭。

身體:婦女疾病、貧血、癌症。

廉貞入各宮之解釋

廉貞化忌入女命→感情多生困擾。

兄弟→兄弟有廉貞的性質。化忌,易受兄弟拖累。

夫妻→配偶有廉貞的性質,且要注意配偶有感情問題。

子女→子女有廉貞的性質。子女個性強,具叛逆性。

財帛→廉貞之財不易守,善流動,故宜經商,讓錢流通。化忌時,勿賭博。

疾厄→疑難雜症,化忌多癌症。

女性與子女不合,易得左乳房癌。

女性與一般人不合,易得右乳房癌。

工作壓力太大,容易得乳癌。

被欺負懷恨在心,易有肝癌。

家裡不合,易得胃癌。

改換工作環境或居家環境,易得骨 癌。

工作 業務糾紛,易有直腸癌。

與水有關,易得腎臟病。

心情過份高亢,易得心臟病。

遷移→宜往都市發展。

交友→朋友多廉貞性質。交友多異性朋友,變動性大。

官祿→偏向電器業。

田宅→在寅申巳亥,與驛馬有關,主幼年有離鄉背井,出外求學,或到外謀生的現象。

福德→心思 易變,化忌時,心有千千結。

父母→父母有廉貞性質,化忌則與父母感情不佳,或父母之一有外遇、離婚的現象。

廉貞在子午

必與天相同宮,對宮破軍獨坐。入命,聰明,不合群,只因七殺坐福德,但可經商。

此命若與羊刃同宮,「刑囚夾印」。立命在午,丙、戌生年忌諱;立命在子,壬生年忌諱。刑囚夾印者,多主是非 遇事該斷而不斷,反遭其亂,注意有刑訟、賭博之事。不論男女皆須婚姻,有外遇之可能,而夫妻宮貪狼星也會增加配偶外遇之情形。

女命還須小心開刀或流產事。

廉貞在卯酉

必定與破軍同宮。女性廉破同宮,感情容易遇到波折。加化忌或煞星,有離婚危機。晚婚最好,早婚容易起變化。

卯酉兩宮不喜庚年生人羊刃居酉大凶。

廉破加煞星或化忌同宮,小心車禍、官非、爭訟、牢獄等災 難,更要小心身體康情形。

廉貞在辰戌

廉貞在辰戌必與天府同宮。

天府廉貞在戌宮,叫「天府守戌格」,注意婚姻。

古云:天府戌宮無煞星,甲己生人富萬金。

此命易有異性緣,口才不錯。丙生人化忌入命,有凶險,小心身體健康。

廉貞在丑未

廉貞與七殺在丑未同宮,個性固執,想要就要,身體易遭創傷,與煞星或羊刃同宮,有開刀之事。

骨髓賦:廉貞七殺,反為積富之人。

太微賦:廉貞七殺同位,路上埋屍。

廉貞七殺要積福,必須居於未宮廟旺之地,且 無煞星冲破,居丑陷地加吉可福貴,多則不利;路上埋屍,就是要小心車禍。

廉貞在寅申

廉貞獨坐寅申坐命有多種格局,「雄宿乾元格」、「紫府朝垣 格」「府相朝垣格」等三種。

廉貞

紫相

貪狼 府武

一、 雄宿乾元格

無煞者,工作上有貴人,也可自行創業。丙生人,廉貞化忌,不利。此格不利女命,廉貞入命身有帶桃花,對宮貪狼坐守,宜晚婚,否則多感 情波折。

廉相

紫府 廉相

相武

府廉

二、紫府朝垣格

古云:「紫府朝垣遇權祿,終身福厚至三公」。(或富奢翁)

又云:「紫微、天府,全依輔弼之功。」

三、 府相朝垣格

府相朝垣格,古時稱為食祿千鐘,現代說法是衣食不缺。

廉貞在巳亥

廉貞在巳亥,必與貪狼同宮。兩顆桃花星在一起,不論男女命,異性緣強,尤其是亥宮,叫「泛水桃花」。

廉貞在亥宮的男命,千萬不能再加煞星或化忌,否則容易有桃花糾紛,或沉迷於酒色之中,女命則有墮入風塵的可能。最好不要養成喝酒的習慣。

天府星系

天府星

天府→戊土,屬陽;紫微→己土,屬陰。

紫微星系六顆星管六條線,天府星系有八顆星,多出 兩顆星,必與紫微星系六顆星的某兩顆重疊在一條線上。

天府對宮一定是七殺。

破軍和天相一定對宮坐。

一條線有三顆星的只有「府殺」和「破相」;即紫微星系的每一顆星只管一條線,加上這兩顆天府星系,等於三顆星。

天府←→七殺。 破軍←→天相。

這兩條定律彼此相剋又相容,就好像陰陽一樣。

府陰貪巨相梁殺破,順行而排。

天府坐命宮,則太陰坐父母,貪狼為福德,巨門居田宅,天相坐官祿,天梁為交友,七殺在對宮遷移,破軍則坐夫妻宮。

如此,府相一定三合,而形成「府相朝垣格」。

天府在命財官其中一宮,天相也一定在命財官其中一宮。

太陰與天梁一定在三合方,太陰坐命,天梁一定在官祿宫。

紫微斗數分兩大類,一為「機月同梁」,一為「殺破狼」。

殺破狼之性屬陽,機月同梁屬陰。

凡屬殺破狼者,第一大限走殺破狼,第二大限走機月同梁,第三大限一定又走殺破狼,以此類推。而機月同梁者,亦如此論。

有一個現象一定發生,如機月同梁者,大限走殺破狼時,起初一定不會太習慣,因為陰陽屬性不合。

天府→房屋→庫。

太陰→財庫→涓滴而成之財,而成財庫之母,太陰在天府之父母宮。

貪狼在天府之福德宮,貪狼是慾望之神,天府坐命之人,是一個很有慾望之人。

巨門在田宅,巨門→巨大之門。

天相在天府之官祿宮→府相朝垣,食祿千鐘,吃穿不愁。

天梁在交友宮,天府坐命之人喜歡當老大。

七殺在天府之對宮,外表穩重沉穩,內心是急躁的。

在看天府坐命的人的大限時,特要看夫妻宮,因為破軍永遠在夫妻宮。

破軍主夫、子、奴,破軍在此三宮有不求償之意。

破軍主耗,耗多了,就容易出問題。

破軍也是動星,夫妻宮不喜動星,感情須穩定。天府雖是權令之星,但是也要受制於破軍,而天府則是極不願意,因為它是權令之星,故夫妻久了就會有問題,要解決夫妻間的問題,天府坐命之人,要用錢來供應,因破軍主耗。

殺破狼喜觀在事業宮,事業宮要有衝勁。

天府管貪狼,貪狼管天相,天相管七殺,七殺又管貪狼,貪狼管破軍。

管→約束。

天府坐命之人,常常用便宜的價錢,買高級的東西。若實在很想要而又買不起時,亦會自我克制,因為天府約束貪狼。

天相也管七殺,如將領之調動。

天府比較特殊的地方就是﹂一心兩用」,既是田宅主又是財帛主,好處在這裡,壞處也在這裡。壞處是它對一件事情很容易明白,但明白 後比較不會再深入去瞭解,意即很難再進步。

天府坐命的女孩,買什麼東西,或在哪裡買較便宜,她都知道,愈胖,對金錢方面就愈能精打細算。但不會被說明寒酸,如花一百元買東西,看起來就有三百元的價值。

權令代表固執,若大運走到權令之星的宮位,這個大限就有固執的現象。

天府與天相都是衣食之星。

天府在吃的方面比較講究實在,但是好吃。天相 則比較講究高貴。天付跟天相同時也是馬屁星,別人拍他們的馬屁。拍馬屁的方法絕對不 一樣。

天府坐命的人,權令大,一心二用,拍他馬屁要小心措辭,要有根據才講,如:你現在看起來比兩個月前廋多了(重點是兩個月前)。

天相隨便說比較沒有關係,亂拍他就會高興。

天相貴星,貴星都比較懶,懶什麼/懶於做雜事、收尾,如吃飯後不洗碗,或起床後不摺被──。

天相坐命的小孩,要稱他沒有做的事。如:他會主動幫忙做家事之類。

天府主財庫,比較不喜煞星,有煞則庫破。喜財星,如;武曲、化祿或祿存。

象意:田宅、財庫、衣祿。

人:熜經理、財務主管。

地:山坡地、銀行、倉庫。

物:錢櫃、保險箱。

身體:脾胃。

天府入各宮解釋

入命;財庫之星,穩定,會吉能聚財。喜歡穩定,重視安全感。如會空劫有財被劫的現象,則比較存不到錢,且 沒有安全感。

入兄:兄弟有天府星的性質。父母較疼兄弟,較不疼我,因天府在兄弟,貪狼一定在父母,天府會約束貪狼。

入夫:配偶有天府之性質,善理財,會煞星則宜晚婚。

入子女:子女有天府星之性質。

入財:天府為財帛星,為祿庫,主一生 富足,又善理財。

入疾:屬陽土,脾胃之疾。

入遷:喜助人。

入奴:交往之人多為老板及主管。

入官:喜祿權科三吉會照,格高,會有成就。宜財經。

入田:天府為田宅主,主富足。

入福:知足、樂觀。

入父:父母慈祥。

天府在子午卯酉

天府在子午,必與武曲同宮,武曲是財星,武府很怕空劫或其他煞星,財被劫之現象。

天府在卯酉獨坐,對宮武殺。

天府在辰戌丑未

天府在辰戌,和廉貞同宮 ,閱廉貞在辰戌。

天府在戌,可形成 「天府守戌格」

古云;「天府h壬宮無煞湊,甲己生人富萬金 」甲廉貞化祿入命,祿存化科入官,財帛宮有紫微星;己生人,祿存跟化祿分別坐財官兩地。

甲生人

府廉祿

武科

祿存

機 紫祿存

財 破

殺 己生人

日梁 府廉

武祿

相 巨同 貪 陰

天府在丑未獨坐,對宮廉殺。

天府在寅申巳亥

天府在 寅申巳亥與紫微同宮。

天府在巳亥,獨坐,紫殺在對宮。巳亥天府,須注意夫妻宮廉破的組合。

太陰星

大陰星→癸水,主財帛與田宅,又主女人。女人代表母親、本身、女兒,男性代表母親、妻子、女兒。

太陰與太陽不同─太陽博愛,施而不受;太陰也是博愛,受而後施

太陰坐命者,應注重生日哪一天?初一和十五不同,農曆十五日以後出生,像十二點的太陽,漸漸西下的趨勢。十五日 以後出生 命坐太陰者,雖然圓滿,但會走下坡。上半月出生者愛心會愈來愈強,下半月出生者,月亮光度漸弱,會較害羞。

日月同宮軸→日月丑未同宮。

日月反背→生活容易日夜顛倒,「暗光鳥」。太陰化忌入田宅,也是暗光鳥。

太陰→主清明,清潔明亮之意,大陰坐命者大都會有潔癖。化忌或日月反背就改變,有心無力。

太陰居田宅→尢其是大限田宅,家裡很乾淨。化忌則改變,有心無力。

忌→乃心也

大陰→清潔之用品、事物,女人用品。

今天心血來潮想整理房間→今天可能 是癸干或庚干或丁干,太陰化祿與化科都會整理,權可能不會,權有權衡之意,差不多就好了,而忌就有心無力。

太陽→陽動。

太陰→陰動,像小河流水靜靜的淌著之動。

天機→陰動,軸動,有動像沒動,運轉非常快。

太陰和太陽都是驛馬,動起來像男孩和女孩的動不一樣,運動家和文 人打球時,動起來也不一樣,陽動和陰動就是這個道理。

太陰→驛馬,外災有如車禍,病症則是糖尿病及女人毛病,代表右眼,血壓是低血壓。

太陰的財是涓滴而成,若化忌也是涓滴而損。

象意:清潔、驛馬。

人:女人、母親、太太、女兒。

事:清潔。

地:旅館。

物:清潔用品、女人用品。

身體:眼睛、婦女病。

太陰入各宮之解釋

入命:男命太陰坐命,如化祿或化科或沒有自化者,都帶有脂粉氣,化權或化忌,有助改善脂粉氣,使之剛柔並濟。

入兄:兄弟間有太陰之性質,或者兄弟個性較柔性化。姊妹則溫柔賢淑。

入夫:配偶有太陰之性質,失輝加煞,注意配偶身健康。

入子:子女聰明溫順。

入財:財涓滴而成,化忌則涓滴而損。

入疾:糖尿病及女人毛病,代表右眼、低血壓。

入遷;在外有女人緣。

入奴:有女性緣。

入官:適合不動產買賣及化妝品或清潔用品之事業或旅館業。

入田:太陰為田宅主,主不動產多。

入福:有異性緣,重精神享受。

入父:與母親緣厚,失輝反之,化忌與母親相 欠債。

太陰在子午卯酉

太陰在子午→與天同同宮。

同陰在午加羊刃→馬頭帶箭格。

太陰在卯酉獨,對宮天同。

日巳月酉格→太陽在巳,太陰在酉。

太陰在辰戌丑未

在丑未,與太陽同宮。在辰戌獨,對宮太陽。

太陰在寅申巳亥

太陰在寅申→與天機同宮。在已亥獨坐,對宮天機。

已亥太陰可形成「月朗天門格」,主富,可得意外之財。

古云:「月朗天門於亥地,登雲職掌大權。」

又云:「月朗天門,進爵封侯。」

貪狼星

貪狼→甲木與癸水,化氣曰標準。

貪狼→慾望之神,標準就是理想 主義和完美主義者 ,都會抹壁相 面光,凡事都希望處理盡善盡美。

貪狼化忌→標準變為沒有標準,慾望拉高,無法完成目標,希望落空→估算錯誤。

例如:「不好」時想「很好」,或別人說得天花亂墜時,很容易相信,事後才發覺當初為何沒想清楚。

「希望落空→估算錯誤」是貪狼化忌最容易犯的錯誤。若沒堅持,最後總會耗損一些金錢。

堅持什麼?聽到十分好的事情,就想成一分好就好,人家說可賺一百萬元,就想賺十萬元就好了。

貪狼→桃花,與癸水有關,化氣曰標準也與癸水有關。

貪狼→甲木,乃神仙之宿,原材物料,返璞歸真、赤子之心、造化之始→神仙。

貪狼化忌不談癸水,只談甲木,不要憑慾望去做事,如開KTV或聲色場所都不可以。

化忌時,不要怕忌,只要做這顆星的正性,不要做它不正的那一面。

貪狼星是五福夀星,凡是五福夀星,皆有解厄之功。

但貪狼與廉貞兩顆星,一遇桃花就沒有解厄之功。

天機瞐五夀,解厄之功,它是宗教、神明星,苦由宗教與神明方面著手,就有解厄之功 。

貪狼化忌後變成癸水,走桃花路線,就沒有 解厄的能力,化忌後,就要尋甲木,返璞歸真→練仙。

注意:貪狼化忌→不要喝酒,若加文昌或文 曲會更厲害,成為「貪昌格」。

貪昌格→正事顛倒、粉身碎骨。粉身碎骨→標準的車禍格。

正事顛倒→該做的沒做,不該做的做一大堆。

貪狼→要魚也要 蝦,若是真的沒有魚,才會要蝦。慾望之神,永遠要物質與精神並重。

貪狼坐命自化祿,特別容易抹壁雙面光。

貪狼→桃花星,有人緣。桃花格→命坐水宮,十、十一、十二月生人。,遇空劫,反能習正,減桃花性 質,遇祿存也可以 去色心。

貪狼┼文昌┼化祿→胡亂做胡亂賺。

貪狼化忌→一定要做貪狼本身的正性。

貪狼┼火星或鈴星→火貪格或鈴貪格→橫發。

貪狼還有一特性,就是很容易杯酒釋前嫌。

貪狼化忌入命→偏冷性更強,如不讀正課,喜歡課外書;即不務正業,行運走到亦會如此。事業也宜冷門的行業,如棺村業、靈骨塔。

象意:桃花,神仙。

人:命理師、風塵女郎、靈媒

事業:飲酒、賭博、修道

地:酒家、墳墓、舞廳

物:紙、情趣用品

身體:性器官、肝

貪狼入各宮

入兄:兄弟有貪狼的性質者,或兄弟中有不聽父母管教者。因為貪狼管天相,貪狼在兄弟宮,天相 一定在父母宮。

入夫:貪狼既然是桃花星,不喜入夫妻宫,桃花星入夫妻宮,夫妻感情容易欠佳,晚婚為宜。遇煞星或化忌,主婚前關係比較複雜,或者婚後容易有第三者介入。

入子:子女有貪狼之性質,且子女慾望較高。

入財:主偏財,與武曲同,主晚發,武貪不發少年人。但中年以後發不發/不知道,要看行運。如果與其他桃花星會合加化祿,適合異性生財的行業,如果桃花星曜組合再加化忌,則要小心因色破財。

入疾:貪狼比較代表婦女病,或下部之疾,或肝的問題(甲木),但貪狼星的病症,大多表現在水的部份。

入遷:喜歡新奇刺激的生活,異性緣佳。

入奴:朋友有貪狼之性質者。朋友多屬吃喝嫖賭者。

入官:宜娛樂業。

入田:武貪財宅位,橫發資財。

入福:完美主義者,慾望多,但很理智,理智知勝過感情。

入父:父母有貪狼之性質者。與母親較無緣。

貪狼入子午卯酉

貪狼入子:「泛水桃花格」。賦云:「貪居亥子,名為泛水桃花。」

貪狼居卯酉,跟紫微同宮,為「桃花犯主格」。

貪狼在辰戌丑未

貪狼在辰戌獨坐,對宮武曲。

貪狼在丑未與武曲同宮,形成﹂武貪格」。

賦云:「武貪財位,橫發資財」。

貪狼入辰戌丑未四宮,得廟旺。如遇火星,為「火貪格」;遇鈴星,為「鈴貪格」。皆主橫發。

貪狼在寅申巳亥

貪狼在寅宮獨坐,對宮廉貞。如貪居寅宮加陀羅,古謂:「風流彩杖」,有桃花意味。

巨門星

─巨大之門,在身體是嘴巴

─主猜疑,化暗。

屬癸水─在病症為腎。亦主聰明。

屬己土─在病症為脾。表憨厚。先天屬土。

屬辛金─在病症表肺。亦表不信邪。

象意:暗,口舌,是非,法律。

人:暗穴,墳墓。

物:棺材,中藥。

身體:口部。

巨門屬土,又是暗雜,三個五行,產生疾病時,若沒有立即性的危險,大部份都檢查不出來。因先天屬土,故應先固好脾胃,有病宜先看中醫、吃中藥。

辛金─是折而不斷軟金,不信邪。

巨門化忌─該說的不說,不該說的偏說,巨門化忌之人應少說,多做事。

陳履安命例

相 陀羅

乙 財 梁 祿存

丙 子 廉殺刃

丁 夫

戊 兄

巨忌

甲 疾 大限 丁年生

己 命

紫貪

癸 遷 天同權

庚 父

機科

陰祿

壬 奴 府

癸 官 陽

壬 田 武

辛 福

丁生年,本命在酉坐空宮。

1. 大限走入疾厄宮(辰)巨門化忌時,剛好從三軍大學校長調升國防部長,那時就須注意:巨門化氣為暗,最好不要和人強出頭,更何況是化忌。此調動實值並不好。

2. 巨門表口才,流年運或流月遇到,就會有是非。

3. 太陽官祿主,落陷子宮,容易被人誤會解釋不清。

4. 巨門居辰,辰為上午7點至9點。

5. 從第3和第4來看,可知該亮之星沒亮,該暗之星不暗。

6. 一般巨門在寅申線的左邊光明那一頭,就有是非不容易洗清的現象,被誤會時,想解釋就會愈描愈黑,事情愈來愈大,所以不如不解釋反而更好,尤其在命盤我宮,這種現象會更明顯,如果在他宮,行運走到,亦會如此。如果遇到這種大限,就需要埋頭研究,不要跟人家爭出頭,等到研究有成,自然就有人請我們出來。

7. 巨門化忌時,常會不由自主地講出不該講的話。

巨門化祿時,講話情70%,理30%;化權時,講話理70%,情30%,化科時,講話較斯文。

巨門不坐命,在其他宮位,大限三方四正到巨門,尤其大限命遷遇到,沒有化忌,這個大限會比上個大限更會說話。(如果加上祿或權更強)

古云:巨門稱﹂隔角煞」。

隔角煞─觀念有差距,有代溝,但不代表離婚。

巨門星坐夫妻宮,就是隔角煞,不必再化忌。夫妻年齡宜相差多些較好。

宮位隔角煞─如命宫,夫妻宮坐戌。

巨門─天醫星,天庭的醫生,故是天下第一名醫,但又是病符星,若沒有病人那來名醫/﹂時勢造英雄」。

巨門化祿或化科─對中藥的味道妻喜歡,至少不會討厭。化忌則較極端,不是很喜歡就是很討厭;如果巨門不四,就是對這個味道感覺還好,不錯。

巨門─中藥,中古,古典。

巨門化忌─土石流。

巨門─為命卜星,主研究。

貪狼─第一大命卜星,天才型。

天機與巨門─第二命卜星,屬智慧型與研究型。

太陰與天梁─第三命卜星,媽媽型。

巨門化暗─主隐憂,它居暗處看明處份外清晰,巨門入命的人,有洞察力,對事情之觀察比別人透澈,亦多疑,對於陰靈特別容易感應或有興趣,如喜歡看靈異節目。

巨門─驛馬,辛勞,命在寅申巳亥,驛馬動更明顯,通常有離鄉背井之兆,立自主格。

巨門之惡─唯有祿存可解。

巨門入各宮

入命─化祿,有口福,說話感性,頗有辯才。化權,說話理性帶權威。化科,文質彬彬。化忌,言辭銳利,常得罪人而不自知。

最嫌羊刃、陀羅,多是非困擾。

巨門─多是非,起因辯才。巨門入命的人細心,不宜女命,容易多疑而使愛情常變。

入六親宮─六親有巨門星之性質。且 與六親有代溝,常有口舌是非。

入財─以口生財,化忌則因財起是非。

入疾─主陰土、陰水、陰金,宜注意脾胃、腎、肺,疾病由鬱卒而起,亦喜吃補品。

入遷─在外易有是非。

入官─以口生財,如律師、老師。

入田─若交友宮干為丁者,常遭小偷。行運逢之,該年遭小偷。

入福─勞心。

巨門入子午卯酉

巨門入子午宮,「石中隐玉格」。

坐命之人,早年一定辛苦,有才華,靠自己努力奮鬥才能成功。

在卯酉─與天機同宮。天機在卯酉,「巨機化酉格」。

巨門在辰戌獨,對宮天同。巨門最不喜入辰戌兩宮。

巨門在丑未與天同同宮。

巨門在寅申巳亥

巨門在寅申─與太陽同宮,﹂巨日同宮格」。

賦云;「巨日同宮,官封三代。」

太陽主表現,巨門主口才;太陽主明,巨門化暗。

巨日同宮─太陽驅暗,反之,也會照射不好的,在表現上有時就會出些紕漏,但不礙事,為此格之功。如做錯事,人們很容易原諒不計較。

宜教育、文、出版、律師、政治或公益等,化忌時另當別論。

在寅宮比申宮強。在申立命者,做事先勤後懶、先熱後冷。

優點;才能頗佳,口才亦佳,熱心公益,心地好,衣食不缺。

缺點:個性固執,雖富有,操勞難免,易與人爭競,生是非。

怕化忌容易有是非。

命宮在戌;文曲獨,巨日同宮在寅守官祿,「桃花滾浪格」。此格午時生人才得見,注意感情困擾。

巨門在已亥獨,對宮是太陽。

天相星

天相與天府都是貴星,天府帶權令,天相是化貴。

天相本身是高貴的,屬壬水,代表噴泉之水。

天同也是壬水,但特性形成水管的水,水桶的水。

意象;衣食、證書

人:饕家、重視外表者。

事;飲食。

地;服飾店、餐廳

物;印章、證書、衣飾

身體:膀胱

天相是衣食之,穿著似乎都很不錯,而且富有同情心,喜歡小動物。會左右昌,追求者多,感情易生波折,因天相有同情心,易生同情之愛。所以天相坐命或坐夫妻宮的人,都要注意此類情形。

天相是笑星,天姚也是笑星,天相的笑比較高貴,天姚隨喜笑。

天相天府都是馬屁,天相可以隨地拍馬屁,天府就要肯。

天相化氣曰印,是印星。本身不化忌,若和它星化忌,尤其在官祿宮,最好不要做保,支票也一樣。

印星(蔭星)若坐福德宮,一生都比較不會缺錢,這不是錢多少的問題。

天相入各宮

入六親宮;該六親有天相的性質者。在夫妻男得美妻,女良夫。會左右昌曲追求者多,感情易。

入財:善於理財,加煞,多注意文書問題;與武曲同宮,錢財有兩種來源。

入疾:下體之疾。

入遷:出外可。

入官:與武曲同,有兼職,適合代理商。

入田:加煞,注意房地產,有文書麻煩,艱產權問題。家中適合養熱帶魚。

入福:重外表打扮,一生比較不會缺錢用。

天相在子午卯酉

天相在子午─與廉貞同宮。廉貞化氣曰囚,天相化氣曰印,加上羊刃化氣曰刑,形成「刑囚夾印格」。

刑囚夾印格─一生須防是非、官非、爭訟。若是丙年生,廉貞化忌,更是危險。大限逢此格亦同論。

女命有開刀、流產、墮胎、丈夫身健康不佳,或是丈夫容易有外遇等事。

天相在子午,請看廉貞在子午。

天相在卯酉獨,對宮廉破。

天相在辰戌丑未

天相在辰戌必與紫微同宮,對宮破軍坐守。

在丑未獨,對宮紫破。

相 羊

刑囚夾印格

相 羊

天相在寅申巳亥

天相在寅申,必定與武曲同宮,對宮破軍,天梁在天相前一宮,後一宮為巨門。武曲主財,天梁主蔭,天相主印,形成 「財蔭夾印格」,財蔭夾印以命、財、官、田為最好。

若天相與天梁其中之一居命,不遇煞星,皆叫「蔭印拱命格」。

天相巳亥獨,武破對宮坐。

財蔭夾印格

梁陽

相武 巨

天梁星

天梁陽土,化氣曰印,有解厄延夀制化之功。

天梁為蔭星,蔭者,有樹木之意,也代表長輩、神明、父母、上司、民意代表。

象意:樹木、盆栽、中藥、照顧、福夀。

人:老師、中醫師、老、父母、老、上司、護理人員。

地:有花草樹木的地方。

物:樹木

身體:腦部。

天梁化氣曰,蔭也,父母宮之主宰,居命為人老大心態,喜照顧他人,凡是能為他人著想。又是付出,故必有人前來救助。

制化解厄之功─凡是可逢凶化吉,而且事情也會找上門來得其化解,因此行限逢之,必有驚、困難之事發生,但均能化險為夷。逢凶化吉,不代表沒有事情發生,而是發生後大事化小,小事化無。

天梁代表醫藥,它可以是醫,也可以是藥,也是醫藥。

醫生醫病人,有蔭之意。

天梁─吹噓。美麗的謊言,出於善。就像父母教導孩子,或醫生告訴病人如何如何。

天梁坐命或入遷、官者,適合學醫學,尤其是入命或入官者,大運走到同。如化忌就不喜歡醫學。

天梁像樹木,化科,就像盆栽,科是斯文。化祿,茂盛。化權樹大。化忌,與它星同宮時,忌代表兩個極,一是茂盛但很亂,一是被砍掉,沒有了。

天梁┼火星或星─吸,或吃藥。

天梁─陽土,凡屬土者,必喜爭辯,天梁亦不能免俗,故善舌辦。入身命,要注意是否有化忌同宮,有化忌結果會得罪人而不自知。若與、太陰、天同同宮,為「機月同梁格」,三合昌曲、祿存,為「陽梁昌祿格」。

天梁為五大命足星之一,亦為五福夀星之一,故生平喜研究醫藥、玄學方面之學問,但須防婚姻或感情問題,因處理不當錯失良緣。

天梁入各宮

入六親:六親間有天梁之性質者,與六親的年齡差距大,有六親會照顧別人當老大。

財帛:不重視錢財。

疾厄:一生少病痛。遇化忌,腦方面疾病,加昌曲尤驗。

遷移:可得年長之提拔。

奴僕:或許會有忘年之交。

官祿:必與醫有關,醫師、護理人員。

田:有祖業,附近有大樹為合局。

福德:能得祖上或長輩的福蔭與關懷。

天梁入子午卯酉

天梁在子午,太陽對宮照,為「夀星入廟格」」。

古云:天梁居午位,官資清顯。又云:曲遇梁星,位至台綱。

天梁┼昌曲化祿或祿存、自化祿,為「陽梁昌祿格」。

太陽在午,天梁在子「日麗中天格」,天梁在子較在午佳。

天梁在卯酉,與太陽同宮。

天梁在辰戌丑未

天梁在辰戌與天機同宮,格局有二,「善蔭朝綱格」和「機月同梁格」。

機梁善談兵」,口才極佳,女命不宜,感情易生波折,不宜早婚。

機梁 善蔭朝綱格

機梁

機梁 機同梁格

陰同

機月同梁格有六種盤。

天梁在丑未獨,對宮。天梁在丑比在未好,為「日月並明格」,或稱「日巳月酉格」。

賦云:日月並明,佐九奉於堯殿。

太陽

日月並明格 太陰

天梁

天梁在寅申巳亥

天梁在巳亥宮,與天同對宮,古云:梁同巳亥宮,男多浪蕩女多淫。

以現今來說則未必,古時較保守, 女孩或男孩比較開放,男叫浪蕩,女叫多淫,此命格當外務佳。

天梁在寅申,與天同同宮。

天梁在寅申巳,遇馬,易形成「梁馬飄蕩格」,主風流。

七殺星

─屬辛金,丁火,主孤剋刑殺,司生死,化氣為殺,遇紫微帝座則化殺權。七本身具權的意味,權具殺傷性,權若入病位,有開刀之危,七殺遇紫微格升高,在寅申、已亥、子午格高,餘格低。蓋格高刑人,格低被人刑。如警察開罰單為格高,被開罰單者,格低,被人刑。

在寅申巳亥遇紫微、天府,就能化殺為權。子午乃天地之正位,在寅申巳亥與子午六宮,可形成朝斗格與仰斗格。

七殺陰火、金,屬性陰但性質又很陽剛,五行陰火剋陰金,七殺本身很矛盾。

七殺坐命─比較沒有膽量,但卻很會發脾氣。怕小動物如老鼠、蟑螂之類。

原因:害怕被人壓下,尤其是七殺獨坐之人更明顯,居官祿同此論。

七殺本身的矛盾是一種折磨,若成功可由磨練而來,讓七殺成一個領袖,但旦,磨練不起,變成一種放蕩,七殺入命之,捉喜觀少年得志,因為少年得志,若受到挫敗就會一蹶不振,整個人失去信心。

七殺乃大殺將─大將軍王,七殺入命或入官之人,在做事的時候,很容易開拓,開展業務,衝鋒陷陣;到某個階段,就會有疲倦感,故常給人虎頭蛇尾、五分鐘熱印象。

七殺在天為僧道,在地為殺將。

七殺雙重身份,一方面衝鋒陷陣,一方面走修行路線。

七殺居命─很會開創,但需要他人替他守成,他自己不善於守成。

1. 拜託配偶幫他收尾。保留辛苦得來的成果,順便替他經營,規劃下一個目標去開創。

2. 自我調整。七殺,竹節性動物,如竹子一節一節,,竹目像衝鋒陷陣後稍為休息,得會又要衝,週而復始。

凡一節一節的物品,如火車代表七殺。

七殺學東西,必須學一段有心得後,休息一段時,再重學求更精進。千萬不可這裡學一點、那裡學一點,到最後十藝九不成。

因此,七殺怕節外生枝,以及斷了沒接續。

七殺對宮一定是天府,七殺居命者與天府居命者剛好相 反。

七殺外表急燥,內心平穩。

天府外表沉穩,內心卻急燥。

七殺坐命─發過脾氣很快氣之消了,因為天府在對宮。

做錯事不會道歉。只有命在寅申巳亥者,才會道歉,但也像外交辭。

古云;「殺陷震兌」七殺難卯酉受制。

主血光,主孤。

長相大都不會太漂亮,但加昌曲就長得不錯。

七殺加昌曲,苗而不秀 ,秀而不實。不會結果之意。

昌曲為時系星,變動快,七殺一節一節,故多學少精。

象意─肅殺、冷峻、刀鐵。

人─軍警、刀鐵匠、將軍。

事─刀鐵業、打殺。

地─軍營、警察局、刀鐵店。

物─刀槍、竹、鐵器。

身體─肺。

入兄─兄弟有七殺性質。兄弟緣份較薄弱。

入夫─配偶有七殺性質,或感情不佳,婚姻易生變化,不利早婚。

入子─子女有七殺性質。逢羊刃,小產或流產或墮胎或剖腹生產。

如子女在卯酉,武殺同宮,逢羊刃與忌星,生產都得小心。

入財─財來得快,去得也快;與羊刃同宮,因財持刀。

入疾─肺部宜小心。逢辛年,七殺若居流疾,亦主開刀。

入遷─一生活力強,遇六煞星小心車禍。

入奴─朋友有七殺性質,朋友多性烈。

入官─宜從事變動性較大的行業,最好有調,如軍警。

入田─附近有派出所、軍營為合局。

入福─一生勞碌。

入父─父母有七殺性質者。逢六煞星,父母感情欠佳。

七殺在子午卯酉

大格局「七殺仰斗格」與「七殺朝斗格」─七殺在寅申子午,三方四正不見煞。

古人云:仰斗朝斗,爵祿榮昌。

七殺在卯酉─與武曲同宮,天府在宮。

七殺在辰戌丑未

在丑未與廉貞同宮,天府在對宮。

七殺在辰戌,獨,對宮府廉。

七殺在寅申巳亥

七殺難巳亥與紫微同宮,天府在對宮。

七殺朝斗格

府紫

府紫

七殺仰斗格

七殺朝斗格

七殺仰斗格

破軍星

─癸水。破,耗損之意。

破軍,與七殺、貪狼形成「殺破狼格」,基本上這是變動格局。

變動格局─衝鋒陷陣、活動力十足格局。

殺破狠 格局─適合軍警人,最好常調,調動就升官。打仗時很容易出名。

變動性大─人生境遇、婚姻、財、性情、對事物價值觀及處理方式等。

破軍變動性極大─入命,可能小時候不喜歡讀書,或者環境不佳無法讀書,晚年卻熱心學問,也有可能情投意合,終至私奔,晚年感情不佳而離婚收場。

破軍坐命之人─表面裝得愈堅強,內心往往很脆弱。

個直爽,沒有心機,但在人群中往往顯得孤獨、性急,故宜修身養性,多參加些活,積極攻善人際關係。

破軍─破耗,凡事成中帶破,或破而後成。

事實上,殺破狼格局之人,處處充滿沒有破壞那有建設的現象。

破軍化氣曰耗。破軍坐那一宮就破那一宮。只要把破軍的正性當成建設之前的破。

破軍主夫、子、奴之星曜,對這些人是不求償的。

入夫妻宮─賺錢養老婆是應該的。

入子女宮─賺錢養兒女是應該的。

入奴僕宮─朋友來家,請朋友吃飯是應該的。

若破軍在此三宮,就會更得氣,更有力,更主耗。

破軍的耗─甘願。

入夫妻宮─甘願被配偶耗損。

入子女宮─甘願被子女耗損。

入奴僕宮─甘願被朋友耗損。

故破軍坐命,如同夫、子、奴也坐破軍。

書云:「破軍之性最難明」。

破軍之人,不管對事、對人或對物,都有一種特性,喜歡你,一輩子都付出也無所謂,若不喜歡,理都不理。

一般說來,破軍坐命之人長得不高,唯有子午位才會較高。

子午位乃﹂英星入廟 格」。

破軍之人胸脯較厚。

破軍坐命,天梁一定在疾厄,跟天機暗合。(天梁是神明星,天機是宗教星)

天府坐命,破軍一定坐夫妻宮。

七殺隨文昌化忌,破軍隨文曲化忌。若破軍與文曲同宮化忌,要視為雙化忌。

破軍的對宮是天相,天相好比執政黨,破軍就好比在野黨。

破軍是大海水,山溝水,引申為貨櫃輪、貨櫃車、遠洋漁船、舶來品。

破軍入田宅宮,或大限田宅宮,家裡一定有某個地方很亂,最好方法就是犧牲一間房間,讓它亂。

廉貞入田宅也是亂,它的亂是箱箱櫃櫃很多。

太陰化忌入田,整理家裡也會感到有心無力。

破軍本身不論財,若論則是財來財去。

紫破借錢可以借到大筆錢,但也表示自己欠很多。

象意:破耗,變動。

人:單幫客、肉販菜販、碼頭工人。

事:遠洋。

地:海邊、菜市場、垃圾場

物:垃圾、大海水、舶來品

身體:腎臟

破軍入各宮

入女命:逢煞星有落風塵的危險。

入兄:兄弟有破軍的性質。

入夫:配偶有破軍的性質,以晚婚為佳。應該注意本身的交友,否則容易走上歧路。

入子:子女有破軍的性質。

入財:財來財去,對金錢的控制力不夠。

最好身邊不要放太多現金。

入疾:主心臟,與文曲化忌同宮,心臟麻痺。男性主性器官,如陽萎;女性主婦科,如流產或墮胎。但在位子女位則平安。

入遷:主奔波,在四馬地更嚴重。

入奴:朋友中有破軍性質,或知音存尋。

入官:變動性之工作較合適,如軍警、旅遊業、流動攤販,一生可能有一次事業之波折。

入田:附近有菜市場為合局。

入:勞碌。

父母:父母有破軍之性質,或過房、認義父母較佳。

破軍入子午卯酉

在子午獨,是正位,為「英軍入廟格」。

賦云:破軍子午無煞湊,官資清顯至三公。」

破軍同文曲在午宫,有水厄。

破軍在卯酉,必與廉貞同宮,對宮天相。

破軍在辰戌丑未

在辰戌獨坐,對宮紫相。

破軍丑未,與紫微同宮。

破軍在寅申巳亥

破軍在巳亥與武曲同宮。在寅申獨坐,對宮武相。

六吉星與祿存

左輔與右弼

左輔屬戊土,右弼主癸水。兩者皆化氣為、化助力,為助力星。

紫微星喜歡與左輔或右弼同宮,古云「喜輔弼為之相佐」也。

左輔行善令,右弼司制令。

古書有此一說:左右入夫妻,容易二婚。

左右二星乃是貴人星,就是要幫助您,忠言逆耳。右弼是司制令,有管束的意味,出發點好,但久之你受不了另結新歡。左輔行善,說話較命令式。

三夾吉→昌曲夾、魁鉞夾、輔弼夾,以「夾我宮」最好。

輔弼在遷移→愈往外跑就愈有貴人。

輔弼┼陰煞,或六煞,或化忌→可能有朋友幫倒忙或扯後腿的現象。

輔弼入疾厄宮→會有併發症。

左輔、右弼、文昌、文曲等都是助力星,無論是好格局或壞格局,沒有這四顆星都不會太好或太壞。

這四顆星另一種功能是「增加數量」。在疾厄宮→會有併發症,且會有其它的疾病。在夫妻宮→可能有兩次婚姻,不管男人或女人,結婚後,總還會有追求者。

父母宮是文書宮,兄弟宮是副文書宮,兄弟宮如有左右或忌星者,逆行運走到兄弟宮時,有下列幾種情形:(入父母宮亦同)

1. 重考。

2. 轉學或讀書不順遂。

文昌、文曲

文昌→辛金;文曲→癸水。兩星皆司科甲,勤禮佛、禮樂之星。

時系星,像秒針一樣快速的轉,常會有突如其來的感覺,較不利感情,突如其來的感情,來的快去的也快,並會莫名的分開,文昌的感情易折易斷,文曲的感情則有纏綿不捨之意,感情穩定而不喜波動。

古人:昌曲不利女命,尤其是文曲。

文曲為水,凡是屬水的感情的星曜皆有桃花之意味,文曲時系,多容易水性楊花,如桃花星,多主用情不專,更忌與廉貞或貪狼或煞星同宮,易墮風塵。與巨門同宮則易有感情困擾。

文曲於戌位獨坐命宮,太陽、巨門守官祿,為「桃花滾浪格」,感情多不順,一波未平一波又起。

詩云:「文昌文曲天魁秀,不賣書也可人。」

凡昌曲入命者皆漂亮,不管與什麼星曜在一起,昌曲可增加風采,縱使學歷不高。」

詩云:「楊妃好色,只因三合昌曲。」

昌曲主文書、契約或票據,如加化忌,必主課業不佳。是不利讀書,並非 不會讀書。流年遇之,小心票據的缺失引起官非,加煞尤甚。

陰 貪 巨同

命 相武科

府廉祿 楊貴妃命盤

甲子年正月

初七日未時

陽女

癸卯年9月9日 梁陽忌

昌羊 殺

祿存

破權 陀 紫 曲機

忌星有黏性與斥性,專注 於某一科或某種科目,也可能變成專家。

昌曲忌,也可能變為極喜歡音樂和極不喜歡音樂;也可能極有禮貎或極不禮貎。

昌曲忌的大限→賣書可能重考或休學或轉學,只因昌曲忌不利讀書。

文昌→如論說文,如文書、契、或票據、規章;文曲像抒情文。

昌曲入命或疾→多與神經方面有關的疾病,也容易感到疲勞或失眠,加忌尤甚。

昌曲化忌入財→小心被跳票或呆帳,絕不賭博,否則必家破人。

昌曲化忌入官→考運或升遷運較差。

文曲的意象是錄音帶,文昌象意毛筆,命宮有文曲化忌者,可燙捲髮解之,或多聽錄音帶。

天魁與天鉞

天魁為陽貴,天鉞為陰貴。

天魁為丙火,屬陽,司才,化氣為科。

天鉞為丁火,屬陰,司才,化氣為科。

貴人星入命,自己先當別人的貴人,常幫助他人,日後別人也會幫你的。

貴人就是對我有利之人,尤其在急難時,不論是難有形或無,或在精神、物質上,能有幫助或指點或救援之人。

天魁天鉞在古代是天乙貴人,也是和合貴人。

陽貴人指男人,陰貴人指女人。若大運逢到陽貴人,但實際說幫助我們的是個女人,那麼這個女貴人容易「信口開河」,「隨便講講」。這不能怨誰,只能怪命運該如此。除非用緊迫釘人方式,如跟這貴人,前陣子不是說要……。

陽貴人,春夏生會旺; 陰貴人,秋冬生人旺。

天魁以子到午為佳,天鉞未到亥為佳 。

占驗派:魁鉞、昌曲、左右,此六顆星為細姨星。

天鉞為陰貴人,較易產生桃花;天鉞┼紅鸞→胡塗桃花。在命或夫宮時,應特別小心。

中年遇魁鉞,魁鉞反成小人,或幫倒忙之現象。

坐貴向貴→有「極貴」和「蓋世文章」之說,但魁鉞命格甚脆弱,如有殺星沖破才是上格,若有一殺同宮,貴氣難免有損。

→魁鉞坐宮之地支,即為貴人,如天魁坐亥,屬豬者即為貴人。還有一種,若天魁居奴僕宮,那朋友可能是我的貴人,奴僕也是老板之宮位,故老板也可能是我的貴人。

→宮干化祿入的宮位,即貴人方向,哪一顆星化祿,哪一顆星之人即為貴人。

魁鉞入各宮之解釋

入命→聰明秀麗,人緣頗佳,一生逢凶化吉,多有貴人扶持與提攜,若一星入命而另一星入遷移,謂之「坐貴向貴」。

入兄→兄弟間有魁鉞之性質,有顯貴者。

入夫→配偶有魁鉞之性質。男命有天鉞,主有細姨。

入子→子女有魁鉞之性質。子女聰明。

入財→能得貴人相助。

入疾→天魁注意皮膚之疾,天鉞注意暗疾。

入遷→應往外發展。

入奴→朋友有助力。

入官→可從事政治或文教工作。

入田→附近有林園(天鉞)或樓台(天魁)為合局。

入福→一生有貴人。

入父→父母有魁鉞之性質。父母顯貴。

祿存星

祿存為己土,屬陰,掌天祿之星,化氣曰富。

祿存星前有羊刃,後有陀羅。

祿存→主財富與祿庫→凡是主財之星,一定主孤。

主財之星兩種屬性:一為土,一為金。化祿今論金,古為土。武曲屬金、天府屬土。金之性質較屬財,土之性質較屬庫。

凡是孤星,就利於修行,但孤也是一 種緣份,兩個人分開了,而當初認識就是一種緣。

以財來講,祿存屬於錦上添花型,如祿存入本命財帛宮,但大限財運差時,祿存也不會雪中送炭。

祿存之財有三轉折……..

1. 錦上添花。

2. 雪中送炭。

3. 絕處逢生。

祿存入夫妻宮,代表男有妻財,女有夫財,表示結婚後,運會好轉。

男命,祿存在夫妻,怕老婆。女命夫妻宮有祿存,怕老公。

古云:「祿存居奴僕位,縱有官也奔馳。」→當了大老板,也會很忙。

「羊陀夾忌」敗格→化忌星入祿存坐宮。

祿存入12宮解釋

入命→凡事須靠自己,白手起家格。

入六親宮→主孤,易生爭執。

入夫→聚少離多,男有妻財,女有夫財。

入財→祿存為財星,更喜會武曲、天府、天馬,以富論。

入疾→少年時體弱多病,宜注意脾胃。

入遷→有貴人扶持。

入奴→奔馳。

入官→財官雙美。

入田→以富論。

入福→一生福厚。

入父→主孤,與父親較無緣。

祿存

癸 官 機權

羊刃

甲 紫破

丙 大官

陀羅

壬 大限 丙戌 府

丁 財

武殺

辛 福 陰

同祿

梁昌科

庚 相

辛 命 巨

文曲

庚 大財 廉忌

蔡辰州,民國35年8月18日申時生

祿存居官祿

1. 官祿居巳位,祿存獨守,對官鈴貪,主橫發,又加月馬,形成祿馬交馳。

2. 大限壬干武曲化忌入福德沖財帛,故有財災。

3. 武曲化忌所沖之財帛宮坐天府,天府為田宅、財帛主。

4. 大限財帛宮庚干化忌沖本命疾厄宮→沒錢沒人知。若沖命,沒錢大家知(疾厄宮乃暗位,命宮屬陽)。

5. 大限官祿丙干化忌沖本官→官倒(同類相沖)。

6. 大財巨門為暗,與地下有關。

7. 大官丙干化忌入本命夫妻,廉貞乃事業內部的緔業狀態,貪狼估算錯誤。

8. 本命夫妻宮亥位坐廉貪,加遇鸞喜,一生桃花不斷,再加拆馬忌,是非日有,婚姻必生波折。

9. 大限田宅化忌沖本命田宅,田宅與我無緣,田宅為我財庫。

10. 若論壽元:大限壬干化忌入大兄沖天府星,天府乃五福壽星。

11. 大官丙申化忌入大疾,廉貞與貪狼皆五福壽星。

12. 大財庚子化恐入本命父母,天同與天梁皆五福壽星。

13. 大官化忌入大疾(廉貪)沖動祿存,祿存掌人壽基,為真人之宿。

六煞星與陰煞

羊刃星

擎羊就是羊刃,陽火金,在數主疾厄,化氣曰刑,主刑傷及殘忍。羊刃入命者,個性剛烈,脾氣暴躁,有威權,與人不易相處,不宜女命。五行屬金者,難免帶有刑剋,故與血液有關。命宮逢之多主破相;行限遇之,多有血光之災,如開刀。與巨門或廉貞、火星同宮,主暗疾或頭、面、手足有傷;如與七殺,主開刀或破相或外傷骨折。

羊刃→亦主是非,若犯小人,也是明的小人,會叫囂,讓你沒面子。

羊刃→鋒利之物,針、扁鑽或鐵塔,動物如蜜蜂。

羊刃→居辰戌丑未四墓地為福,較沒有傷害,反主幹勁,也主離家遠行。

居子午卯酉四敗地,則刑剋極重,以酉宮大,卯宮次之。

羊刃入各宮解釋

入命→脾氣暴躁,個性剛烈。

入兄→兄弟有羊刃的性質。

入夫→配偶有羊刃的性質。多有閃電結婚之舉,注意感情的經營。

入子→子女有羊刃的性質。女命有墮胎、流產或剖腹生產之事。會桃花星曜,易逞一時之快。

入財→與財星會,注意是非,明的損耗;與煞星會,無法聚財。

入疾→主羊癲瘋或腦神經衰弱,或外傷骨折,或破相、開刀。

入遷→注意對外人際關係,或交通或意外傷害,或受騙。

入奴→朋友間注意口舌之爭執。

入官→如能從事外科醫師,或軍人,或五金、電機等工作最好,但要注意同宮星曜若化忌,應多防意外之災。

入田→附近有叉路或尖形的物合格。

入福→較勞碌。

入父→與父母感情欠佳。

陀羅星

陀羅為辛金,化氣曰忌,代表是非。

陀羅的是非是暗的,故如果犯小人,宜注意有人在背後扯後腿、放冷箭,讓你不勝防。

陀羅對人生命運有挫折或拖延,或是非,或孤獨之暗示。

是非→一生多是非與困擾。

孤獨→幼年與雙親無緣,老來則成孤單。

拖延→事業成就遲緩,婚姻大都晚婚。

陀羅的拖延,一定要學些東西讓它磨,若是沒有如此正用之,就會繞不出死胡同,就會悲觀與囉嗦(囉嗦=科┼忌=麻煩),就會疲勞,會怨聲載道,故要學一點哲學的東西,如命理、佛典。

陀羅化氣曰忌,性質如科┼忌,若命宮有科┼忌的人,這人很囉嗦,一句話講很多遍。

結石與陀羅有關。

陀羅坐命遷,有忌星,身體欠佳。

陀羅入命遷→有先天的齒壞跟骨頭酸。

入各宮解釋

入命→與貪狼同行,忌酒色過夠度成疾;女命尤忌。

入兄→兄弟有陀羅的性質,如性格沈默,難捉摸。

入夫→配偶有陀羅的性質,注意感情經營。

入子→子女有陀羅之性質。

入財→有暗損。

入疾→有先天的齒壞跟骨頭酸。

入遷→容易有是非。

入奴→防有人在背後放冷箭。

入官→事業有暗損,宜從事骨科相關工作。

入田→居家附近有石磨或輪胎店為合局。

入福→心中有些問題解不開。

入父→雙親緣薄。

地空與地劫

地空屬丁火,地劫屬丙火。

三夾凶→羊陀夾、空劫夾、火鈴夾。

三夾吉→昌曲夾、魁鉞夾、輔弼夾。

三夾凶中有忌星入,為羊陀夾忌、空劫夾忌、火鈴夾忌為敗局。

命宮坐忌,且三夾凶夾,夾忌束縛、困頓的感覺,且容易有支氣管欠佳,或脊椎的毛病。

若三夾凶之宮位,忌在對宮,則為不算夾忌。

應注意命盤有那宮讓它忌。

如奴僕宮讓它夾忌,就要注意朋友的問題,若奴僕在卯,卯為東方,注意東方來的朋友。

空劫特性→個性難以捉摸。

空劫入命,或大限有此二 星者,宜學玄空之學。命理、佛學、哲學、地理….

寅午戌生人,火、鈴二星由丑卯開始,故命宮坐寅會被夾。

夾的力量大於照,照大於坐。拱,拱官拱命,三合力較次。

空劫是時系星,時系星皆有突如其來之意,也皆有感情的困擾問題。

空星入命,跟命坐空宮(命無主星)的人,容易學習,接受新的事物,如是好習慣難學,壞習慣不用人教一看就會,近朱者赤,近墨者黑。

斗數〈太微賦〉云:「命理逢空,如半空折翅。」防突如其來的意外之災。

陰煞在財帛,有陰損。

空劫在財帛,會有忽然冒出的開銷。

空劫在夫妻宮,莫名的散了。

大限命、遷有空劫,如果流年再有,空劫力量就很大,很有可能從高處跌下,或被高物落下砸到。如廉貪在寅申巳亥,很容易從高處跌下或被高處落下的物體砸到。

火星、鈴星

火星屬丙、主剛,又稱炎。鈴星屬丁火,主烈。

炎星古叫掃把星,帶衰,短命殺。當官者小心被降職或免職。一般民眾小心觸犯刑罰,有牢獄之災。一生多孤獨,六親緣薄,而且災難常臨身,身上毛髮特多。如遇羊刃、陀羅同宮,三方會到,嬰兒時期一定有災難。破解之道,只有送給別人養或改姓別人的姓。

此命多勞碌,且要小心破相。如果與貪狼同宮,為「火貪格」,主 橫發。如果單坐火星,中年以後出家為上策,但要切記嚴守佛門清規。

星的意思與火星同 ,也一樣孤單,一樣與六親緣薄,一樣身體帶傷帶疾,只宜僧道。與七殺同宮,主陣亡。與破軍居財帛田宅兩宮,要小心財不易聚守。與貪狼宮為「鈴貪格」,主橫發。

二星皆不利感情,應晚婚,早婚易生變。

如果火鈴二星夾命宮,則一生之成就,必比常人付出更多的心血。

陰煞

陰煞屬火,在陽為小人,在陰為邪崇,為業力煞、因果星。

命宮如果化祿與化忌同宮,或生命祿、自化忌;或生年忌、自化祿;或命坐生年祿或忌;對宮遷移宮射出祿或忌,或命宮有陰煞者,性情陰晴不定,有時候開朗,有時候不開朗,無原因的納悶,且容易與另一度空間溝通或感應。

祿─開朗,忌─不開朗,祿┼忌,則有時開朗有時不開朗。如果命有祿忌再加陰煞,則此人怪怪的性情更嚴重。

陰煞入命或遷,宜唸「往生咒」「七佛滅罪真言」。

陰煞是鬼魅,在命財官田,最好供奉神明, 以保財官不受暗損。

在田,家中宜供奉神明。

在官,營業場所宜供奉神明;若是上班族,宜常到附近的廟拜拜。

大限遇陰煞,該大限要供奉神明,神明宜選有有捉妖服魔的,三太子或玄天上帝等等。

入疾,生病看醫生若看不好,,或查不出原因,可問神明。

所有煞氣皆屬火,陰煞也不例外。

陰煞遇空劫,可沖散煞性。

陰煞加廉貞,為亂葬崗,若加化忌更亂,距離多遠,須看大限田宅宮干局數。

陰煞須逢忌沖則挑起。

陰煞入田,居家附近有陰廟。

化忌入田宅宮,大限走到時,陽宅特別容易出問題,可能有下幾種:

1. 想在此大限找到風水沒問題的房子比較困難。

2. 若請地理師,也請不到好的地理師,會有死角。

破解之道,就是在快進入第四大限或進入第四大限時,就要研究陽宅這方面的問題。田宅宮自化祿,表面的, 裡面已經爛掉。

丁 疾 廉相

戊 財 梁

80年

己 子 殺

81年

庚 夫

貪祿

丙 遷 同

82年

辛 兄

陰權

乙 奴 武曲

陰煞

壬 命

紫府

甲 官 機忌

大限

乙 田 破

甲 福 陽

癸 父

武曲入命,多少會有不信邪的成份。

陰煞入命時,性情陰不晴不定,常無原因納悶,宜容易與另一空間者溝通或感應。

此造自化忌,且有陰煞入命。如何才能挑起陰煞,就是要化忌沖或入。

此例大限是乙丑,流年又碰到壬戌,如此就會把陰煞顯現出來。

此人在壬戌年碰到水厄。斗數云:「二曲相逢防水厄。」,注意太歲干。左右昌曲會增加數量,故有陰煞會有兩個以上。

本命遷移宮貪狼加文昌,為「貪昌格」,主正事顛倒、粉身碎骨。標凖的車禍格局。

正事顛倒─該做的沒做,不該做的做一大堆。

80年(辛未),文昌化忌,引動遷移宮。辛未年,正月庚干,二月辛干,三月壬干…

田宅宮乙干化忌入奴僕宮,叫「業障顯現」。(福德之庫─奴僕宮)。

大限化忌沖田宅叫﹂垂」。

大限田宅化忌沖大命,或本命,或本田,叫「印數」。

垂象─天生注定的,由本命盤就可以算,但尚未發生。

印數─命中原有的,但尚未發生,有天時間到,因緣成熟,導致事情發生。

孤辰寡宿

孤辰和寡宿,一個是丙火,為陽孤,一個是丁火,陰孤。

原則上,男怕陽孤,女怕陰孤,即男怕孤辰,女怕寡宿。

聽其名就有孤獨與落寞之感。

女命孤辰入夫妻宮,主配偶孤獨,若自己身體欠佳,先生就更孤獨。

男命寡宿入夫妻宮,主配偶孤獨,若母命耳體不好,那太太更孤獨。

孤辰入父母,父親孤單;寡宿入父母,母親孤單。

孤辰入子女宮,有兩種清況,一種是清一色都是男孩,另一種只生一個男孩,其餘都是女孩。

寡宿入子女宮,也有兩種清況,一種是清一色都是女孩,另一種只生一個女孩,其餘都是男孩。

孤辰寡宿入財帛宮,代表一種損耗或拮据,但若財帛宮星曜不錯,而且化星也化的不錯,就只損失一點而巳。

孤辰入疾厄主鬱悶;寡宿入疾厄主痚瘡。

入田宅:孤辰代表孤樹或孤塔,寡宿代表空地或墳墓。

入福德:主孤獨感。

紅鸞與天喜

紅鸞屬癸水,天喜屬壬水。流年逢之,「紅鸞星動」,有喜事近。

紅鸞星動不一定指結婚。逢流鸞或流喜,則異性緣會增加。

紅鸞主聰明,但愛慕虛榮;天喜主俊美,有人。

鸞喜分守、身宮,代表早婚。子午時生者,命身一定同宮;卯酉生者,命身則分守對宮。

鸞喜還有一個特點,鸞喜到晚年反而不利,會有血光之災,或喪偶之痛。中年逢之添丁,或有外遇。

鸞喜加天鉞,會變成糊塗桃花。

紅鸞在物為鴛鴦,天喜在物為孔雀。

居田,家中宜擺設魚缸。

居財帛,主財來財去,與異性有關;單守,好賭。

居福德,主口福。

月馬與命馬

天馬星丙火,主財、遷動,為爵祿之根基。

女命不喜和破軍、貪狼同宮,主性需求多,桃花多。

又忌和天梁同居巳亥,主性需求多,易受引誘,不重視貞潔。

與天相同宮於寅申,宜早離家鄉發展,必將茂盛。

命馬主要主財,其次升遷,愈動愈有;月馬則升遷為,其次主財,要動方有財。

所以,月馬或命馬,都是主財與升遷。

◎ 馬喜會化祿或祿存,祿馬交馳格,又稱「折鞭馬」,賦云:「天祿天馬,驚人甲第」,居財田最妙。

◎ ┼紫府→扶輿馬→主名利顯達。

◎ ┼太陽→為雄馬→主功名。太陽在旺位主貴,失輝主拖磨。

◎ ┼太陰→為雌馬→主財富。旺位吉,失輝主拖延 。

◎ ┼祿存天相→祿馬配印格。

◎ ┼火星→戰馬→主幹勁。在遷移防車禍。

◎ ┼紫微→權馬→主權。

◎ ┼武相→財印坐馬→主名利。

◎ ┼羊刃或七殺→負屍馬→主白費心機,陽年生人凶。

◎ ┼陀羅→折足馬→主拖磨。

◎ ┼空劫→為死馬→原地踏步。入遷移,有車禍之慮。

◎ ┼鈴星→駄馬→為人奔忙,小心被出賣而不自知。

古云:「馬遇空亡,終身奔走」。馬和地空,地劫同宮,力量最大(最差),或該宮無主星也是。

馬無人不能自往。祿馬交馳,加羊陀、火鈴任何一星,就有祿馬交馳之性,但還是有磋跎現,即是有好的一面,也有壞的一面。

祿馬交馳在他宮,就是別人的。

馬加自化祿,祿馬交馳較不明顯。

無生年祿馬,大限或流年祿馬也很漂亮,應在我宮才好。

命馬之力量大於月馬。

命馬主要主財,其次升遷,愈動愈有。如入官祿,或大限官祿、流年官祿,都很有發財和升遷的希望。

命馬逢空劫,流年遇之,小心車禍。

馬入各宮

入命→有馬之性,天生好動,性急。女命容易與人先上車後補票,加陀羅更糟糕。

入六親→六親有馬的性質,天生好動,性急。

入夫→男命必得妻助,配偶必當為家庭付出所有精神,如果再與財星同宮,能因妻而致富,或女方有豐富之嫁妝。女命則有幫夫運。

入財→命馬主財,次主升遷,愈動愈有;月馬則主升遷,其次主財,要動方有財。

入疾→無事找事做,典型的勞命,有自慰之舉或遺精,女命有白帶或婦女病。

入遷→性急;命馬逢空劫,流年遇之,小心車禍。

入奴→不是部屬流動率高,就是自己不會因才適用,凡事都要自己來。

入官→適合比較動態的行業,如採訪者、空中小姐或外務。

入田→家中人員川流不息。

入福→動者有福。

入父→父母兩人或其中一人常袁地奔波。

天哭與天虛

天哭→陽火金,為庚金與丙火。主是非,表情鬱悶。

天虛→陰火土,為丁火與己土。主虛耗,表情虛冷。

孤寡→落落寡歡。哭虛→哭星,一副哭喪著臉。

笑星→天相→高貴之笑。天姚→三八之笑。

哭星與笑星都入命→即使在笑也好像在哭。

哭虛→喪服星,大限遇之最不喜命宮或田宅宮遇到,家中可能有喪事。

白冰冰 乙未年3月某日亥時

4-13

辛 命 府武

14-23

壬 陰忌

癸 24-33 貪

大限

34-43 甲

羊刃

破軍

庚 乙未年3月某日亥時 機祿

44-53 乙

祿存

文曲

己 紫科

54-63 丙

廉陀

戊 天虛

己 財 殺

74-83 戊 梁權昌

天哭

64-73 丁

大限走到申宮,天哭在大限田宅。大限甲干太陽化忌入大兄沖本命財帛,本來是不好,但本命財帛無星曜,借對宮,忌星借入財帛,形成「入庫忌」。

入庫忌最理想在辰戌丑未四宮,辰戌丑未最好又在我宮,尤其以財帛最好。入庫忌看其名就是在講「庫」,最好在財帛或田宅。若入命或入官也很好。

該入庫忌借自對宮,辰戌丑未也是財帛宮,宮干乃為己干,沒有自化。如果大限或流年有一顆忌飛入,就會發。

本命福德有忌,就是有業,業力在佛家言是因果,福德可看因果。

本命福德又重疊大限兄友,為災劫線。

以福德宮未當命宮,交友宮戌即為田宅宮,田宅宮為庫,故交友宮為福德之庫,即因果之庫。因果之庫千萬不可沖因果,即奴僕宮不可沖福德宮。或者因果不要與兄友線重疊,且有忌星存在。

福德宮有忌星,為因果庫破。大限福德宮化忌沖命田宅(即大限命宮),家中有事。

→先查夫妻宮→再查子女宮→又查父母宮。

大限子女宮化忌入大田自沖,大限夫妻宮壬午自化忌。此大限子女有事。

86年丁丑的流子丙戌,丙干化忌沖大命,又是本命田宅。

沖本命田宅即與家中無緣。

本命盤可得出一個結論:賺錢是一回事,因果又是一回事。

天刑星

天刑是日之精,太陽是火之精。天刑丙火

福德宮→業力宮。天刑→業力星。

天刑→多學多能,代表多;天刑入命→可以當算命師,也可以帶部隊打戰。

象意:

1. 孤剋、孤獨、權威。

2. 官非、刑傷、才幹、權威。

3. 於命,臉方型,性剛無毐,幼年無破相傷殘者,晚年入空門。

4. 於數表多;於情表孤;於病小兒痲痺。

5. 男人、狗、命理、因、借貸。

6. 當舖、刀剪、石塊。

問天刑所主為何?

希夷先生曰:天刑守身命,不為僧道,定主孤刑,不夭則貧,父母兄弟不得全。二限逢之,主出家、官非、牢獄、失財、入廟最吉。

歌曰:天刑未必是凶星,入廟名為天喜神;昌曲吉星來湊合,定然獻策到王庭。

又曰:刑居寅上並酉戌,更臨卯位自光明;必遇文星成大業,掌握邊疆百萬兵。

又曰:三不了兮號天刑,為僧為道是孤身;哭虛兩星皆同到,終是難逃有疾人。

入命宮→脾氣差,事情多,事看起來好像有事一樣。

入六親宮→主六親多。互不干涉。生雞蛋沒有,拉雞屎一堆。

入夫→夫妻同床異夢。

入財→多進多出。會吉,可賺法律相關之錢財,但本身注意官非,因刑在財,天姚一同在命。

入疾→丙火,肝火旺之疾。

入官→事業多;有煞合,注意官非。

入田→附近有當舖或刀剪店,或家中喜養狗。

入福→興趣多;主多思、有孤獨感。

入父→父母無,小人多。

財福一線,入福德,一輩子得小心錢財官司,如在大限交友,可以說因朋友引起之錢財官司。

借貸看天刑在何宮,如在田,向異性朋友借即可借到。

流日有天刑,朋友若來借錢,借去不會還。

一般來,天刑坐干化忌沖命,或化忌自沖者,都比較不喜歡狗;若化祿,則此大限會比較喜歡狗。

天姚星

天姚屬癸水,月之精,也是桃花星,讓人談吐出眾,儀表非凡,高智慧。

天姚是一顆笑星,主桃花與風流,跟色情、女人有關,凡是女性賀爾蒙、月事、衛生紙皆主之。

天姚的桃花大多是花錢買的,風流一下而已。

◎ 若單守,或所會星曜非桃花星,主好學、機變、有異性緣。

◎ 遇太陰、破軍、鸞喜、都主飄蕩,喜到處風流。

◎ 會刑煞,則男主桃花色糾紛跟官非,女主破財與失身。

◎ 若與紫微同宮,謂之「桃花犯主」,尤其以紫微在卯酉與貪狼同宮更甚。

◎ 與文星同宮,偏門的學術有成就,財運亦佳。

◎ 大小限、流年逢之,主認識異性朋友,但感情進展快速,以至相戀;流年遇鸞喜,有婚慶之喜。

◎ 女命忌入命、身、福德,更忌在上述宮位與其他桃花星曜同度。

象意:

1. 桃花、風流、淫蕩。

2. 好飲。

3. 藥、毒品、鳥、月事、廁所、衛生紙。

4. 主水災。

入命宮→常常面帶笑容。

入兄弟→多姊妹、少兄弟。逢巨門或貪狼,主有同父異母的兄弟姊妹,或同母異父之兄弟姊妹。

入夫妻→配偶有笑容,或有再婚的可能,定主二婚是錯誤的,且彼此皆非初戀情情人。如天姚在夫妻宮之坐干化忌入兄友,主桃花不斷,且有重婚之象,但如果夫妻宮干化祿、權至命、遷、疾,就比較不會重婚,若二者都有,則須看權。

化祿至命、遷、疾→不會重婚。

乙 破權

丙 命 機

丁 紫府

武姚

甲 夫 陰

癸 貪

壬 梁

癸 廉相

壬 遷 巨

化忌入兄友→會二婚。

二種現象都有,須看權。

此例剛好化權入命,那就要看的心態,故可以有桃花,也可以沒有。

而權入命,也表示不會重婚。

入子女→主女多男少,子女多俊麗聰明。

入財帛→會吉,財運佳,工作伙伴女性多的話越賺錢;若會煞忌、空劫,則因異性破財,且處理錢財時有笑容。

入疾厄→屬陰虛膀胱遺精之疾,女主白帶。

入遷移→出外得貴,貴人多為女性,又主異性緣佳,外出有笑容。

入交友→桃花頗多,易得異性青睞。

入官祿→與別人處理事情時有笑容,且喜歡換職業與工作環境。

入田宅→水道、公廁,另主縱有家產亦會有變。居子田,家裡會常常有小鳥飛來(大限同論),如果天姚之坐干入田宅,家裡一樣會常常有小鳥飛來。

入福德→多幻想,風流,異性緣佳。

入父母→本人容貌不錯,會桃花,父母之一可能再婚。

刑姚本方

刑姚本方(即三合方)為破體位,也是死神位。

以破體位來看:

1. 本宮不論四化。四化乃刑姚本方之宮干四化。

2. 刑姚本方之宮干化忌入哪一宮,主那一宮有事。例如大限兄弟,那該大限兄弟會有事,不一定很嚴重,但是一定會有,或許兄弟之事與我無關,但卻是我的命盤。

3. 刑姚本方所化之祿 、權、科,不能碰到生年忌。

4. 刑姚本方之宮干化忌,不能碰到祿、權、科。

5. 例說明:

廉貪祿

天刑

22-31 丁 巨

32-41 戊 相

大限 官

42-51 己 同梁

陰權

12-21 丙 戊寅年

9月

陽男

水2局 武殺

天姚

2-11 乙 日

甲 紫破忌

乙 機忌

右科

財 癸

男,戊寅年生

刑姚本方在丑宮,坐乙干。

1. 坐干祿權科碰到生年忌,主該宮有事。

2. 坐宮化忌不能碰到祿權科。

事實上此造情形:

1. 父早亡,母改嫁。

2. 陽男順行,走到官祿大限時,父母宮即為大限子女宮,主小孩有事。

3. 子死於槍枝走火。

例二;男命78年農5月2日未時生

刑姚本方在酉宮 ,坐癸干,坐干祿權科碰到生年忌,主該宮有事。

機姚

遷 己 紫

疾 庚

財 辛 破

子 壬

友 戊 己巳年 姚刑

本方

夫 癸

梁科

官 丁 府廉

16-25

武祿

田 丙 刑巨同

福 丁 貪權

父 丙 陰 曲忌

6-15

命 乙

1. 刑姚本方化科碰到本命生年忌,17歲車禍身亡,頸椎斷裂。

2. 刑姚本方化忌碰到本命生年權,父母兩人感情欠佳 。

本命坐生年忌、自化忌:

1. 文曲逢忌星,不會讀書。

2. 脾氣不好,脊椎有傷(命遷有忌星,注意脊椎有問題)。

3. 遷移化忌沖本命,注意車禍。

4. 大限疾厄宮(巳)化忌沖本命。

5. 官祿宮退馬忌至命宮。

天刑之官祿宮干化忌看官非

例一 同干則同忌,進馬忌。

14-23 癸 機

5-14命甲 破紫

乙 刑

日權

24-33 壬 辛丑年

4月14日

金4局

亥時 府

武殺

曲科

34-43 辛 陰

官 戊

同梁

44-53 庚 相

54-63 辛 巨祿

庚 廉貪

昌忌

1. 命在午,坐天機,財庚干自化忌,主財之協調有問題。依進馬忌原理,忌由財來,故有財之問題:命官太陽化忌入夫沖官,故官也有問題。

2. 巨門是法律星,天刑是業力星,又跟財有關(進馬忌),故工作上跟錢有關之事,會有官非問題(太陽亦是法律星)。

3. 此格之忌乃財帛所化出來,故財不可露白。

4. 天刑之官祿宮干化忌看官非。壬干武曲化忌,凡廉貞化忌、武曲化忌、貪狼化忌者,做公務人員切忌貪污,做生意之人小心走稅。

5. 天刑之官祿宮干化忌,沖大限疾厄(父疾線乃文書宮位),又是本命田宅。在論法律時,最好不要再有忌星沖命、官、父,也不 要再有忌星沖田,表示無法待在家裡,即牢獄之災。

論身體時,最好不要再有忌星沖田,否則恐須住院。

例二

辛 廉

戊 陰男

刑巨機

丁 破大限

22-31甲

昌貪

丙 陰日

丁 府武

命 丙 同

1. 大限甲干太陽化忌入父母宮。太陽是法律星,父母是文書位,故此大限文書有問題。

2. 太陽代表父親,故此大限父親有問題。

3. 日月同宮,父親身體欠佳,母親照顧父親,到最後母親身體也會欠佳。

4. 父母有問題,再看大限父母。

5. 天刑之官祿宮辛干,化忌入大限官祿。(文昌為文書星,貪狼為貪,又坐本命福德宮,此人貪污)。

天刑之財帛宮干化忌看火災

癸 刑相 廉

甲 梁

43-52乙 殺

壬 陽男

木三局 同火

命 辛 武

府紫昌

庚 機

辛 破

庚 日

35年10月3日申時生人男命,於82年發生火災。(工廠住家)

1. 大限乙干化忌入命沖遷,沖動火星。

2. 天刑之財帛宮干化忌看火災。庚干天同化忌又沖動火星。

3. 注意丁酉宮,即82年癸酉年時要預防火災。

天姚之財帛宮化忌看水災

丙 戊子年3月某日

午時

陰姚

乙 曲武

陰煞命

紫府

甲 機忌

32-41

1. 乙丑大限,乙干化忌入兄友線─災劫線。

2. 此大限乃本命田宅宮,所化出之災劫為家及家運的問題。

3. 田宅宮也是財庫,故也是表現出財的問題。

4. 天姚之財(亥宮)化忌看水災。癸貪狼化忌入遷移沖命,為外面之水厄,或以此大限之命遷子田。

5. 「二曲相逢防水厄」。那什麼時候發生呢?以流年太歲干來看,而不是本命流年干,否則豈不是每12年就要注意一次,故為壬戌年(民國71年)。

天姚之官祿宮干化祿看桃花

紫殺

辛 鸞

壬 姚

機梁

庚 34年7月

20日戌時

乙酉年陰男

土五局 廉破

年 丙

巨陽

戊 武貪

己 陰同喜

戊 府

◎ 此命以男性來講,水星太多要注意桃花問題。

◎ 天姚之坐干化祿之宮為桃花之源。

◎ 天姚之坐干化忌之宮為麻煩桃花之所在,或該桃花所忌諱之事。

所謂麻煩桃花,即交往後才發現對方並不適合自己,但又甩不掉,造成身心極度疲勞之意。

1. 夫妻宮甲干化忌自沖─夫妻感情欠佳,自己有外遇。

2. 天姚之官祿宮(丁亥)宮干化祿看桃花─丁干化祿入福德,牽動天喜星、天同星、太陰星(水星太多也要注意桃花問題)

3. 天姚坐干化祿之宮為桃花之源─癸干破軍化祿入兄弟,牽動廉貞星(此人外遇對象在地下賭場認識。破軍主地下,廉貞為賭博星)。

4. 天姚坐干化忌之宮為麻煩桃花之所在,或該桃花所忌諱之事─癸貪狼化忌自沖,牽動武曲星,武曲為財星。

5. 兩人認識不久,常因金錢之事吵架。

華蓋星

華蓋屬甲木,主孤高、文章與科名,與學習命理或喜算命或燒香拜拜神佛有關,又稱小文昌。

華古字通花,故華蓋有美麗的蓋子之意。

白帝 每次出巡,身旁太監拿的類似雨傘的東西,替皇帝遮陽就是華蓋。

華蓋有 孤高之意。象意─華蓋─轎。

華蓋→在我宮尤其入命、田→此人帶神佛骨,喜好玄學,入命者最明顯,中年以後必信無疑。有華蓋者,愈早學命理愈好。

命財官田有華蓋或陰煞者,宜供奉神明。

華蓋在田宅,在家供奉神明;在官祿,營業場所供奉,上班族m 到公司附鄉斤的廟宇拜拜。

總之,華蓋在那宮位,勤燒香禮佛,對那個宮位有幫助。

大限遇華蓋或陰煞,該大限要供奉神明,學命理。

本命盤有華蓋若大限遇之,流年再遇之,那一年必定功力倍增。但第四限的人生經歷多詮釋命盤思考體會等才會周延,圓滑。然第二限記憶力強。

華蓋在大限父疾限(文書線),此限可做筆、著書、研究。

華蓋居兄友,就會與朋 友談命說理,或喜歡找人算命。

息神

命宮有息神,經常打哈吹,或經常有累的感覺。大限同。

息神永在命馬與華蓋之間,大限或流年都一樣。

息神入田宅,帶家看到床就想睡覺。

息神入命、官,做一點事就想睡覺,尤其在官祿宮,與人談不知覺打哈吹就想睡。

入遷→出外常感沒精神。

入財→賺錢也會拖磨。

【飛星斗數格局波羅蜜】

星辰格局

三奇奇遇格

遷 祿

1. 命財官遷有化祿、化權、化科三顆星曜會合。

2. 「三奇供向紫微宮,最喜人生命理逢,燮理陰陽真宰相,功貴不雷同」。

3. 常有特殊因緣而成功。

前世果報格

昌曲

昌曲

1. 昌曲在丑未守命。

2. 文星供命向南離,凶煞應無會遇時,翰墨縱橫人敬重,手攀丹桂上雲梯。

3. 聰明,文學有成,本事高人,巧藝在身。

4. 前世之業星,其所在的宮位,必有業障,故要接納此宮位,才能成就自己。

5. 丙天干、辛天干格局不同。

雙祿福氣格

化祿

祿存

1. 祿存與化祿星同守命宮或財帛宮。

2. 「祿合鴛鴦福氣高,斯人文武必英豪」。「堆金積玉身榮富,爵位高遷衣紫袍」。

3. 俱足福祿,宜往商業發展,好運來時,財富不小,公務人員反而不能得到富貴。

4. 大限同論,大限財帛逢之,必定大賺。

巧藝隨身格

1. 化科守命,化權在三方相會。

2. 「禹門一躍便騰空,頭痛崢嶸大浪中,三級飛翻合變化,風雲平地起蛟龍」。

3. 化科為文墨星,己俱足教、學條件,會遇權星,更加成就事業。

4. 權科三方會乃才藝、技藝、專藝因緣,宜往才華方面發展,成就非凡。

5. 大限同此論。

科祿並存格

祿

1. 化科守命,三方得化祿或祿存相會。

2. 「科名在命數中強,卓越才華遠近傳,一躍連登三級浪,衣冠濟楚待經廷」。

3. 文學才藝為事業的條件,必須先得名氣,才能得到財富。

4. 四化變化不同人的成就也不同;大限同論此格。

權祿生意格

祿權

1. 化祿和化權同守命宮。

2. 「命逢權祿實堪誇,千載功名富貴家,單見也應身富厚,平生穩步好生涯」。

3. 「權祿巡逢,財官雙美」。

前世業報格

1輔星供命最堪言,敏捷才華眾莫先,輕則帥臣兼五馬,重須入相振威權」。

2.文昌為前世業星,左輔為前世之報,三方西正位會合,業報人生,要想浪花美麗,必須向岩石衝擊,此格最佳寫照。

3.具備才華條件,時間一到必有一番作為。

府相商賈格

巨 廉相

財 梁 殺

貪 同

陰 武

府紫

官 機 破 陽

1. 府相二星會照命宮。

2. 「命宮府相得俱逢,無煞身當侍聖君,富貴雙全人景仰,巍巍德業滿乾坤」

3. 天府掌財庫,天相為印星,兩星會合為變成商場得利條件,從商理財無往不利。

4. 得長輩提拔,貴人相助。只要努力,成功指日可待。

5. 夫妻宮坐七殺,不利婚姻。

陷地反貴格

1. 丁年生人,天同在戌宮守命;辛年生人,巨門在辰宮守命。

2. 「三星變化最無窮,同成相逢巨遇龍,生值丁年須富貴,青年公正廟堂中」。

3. 「巨門辰戌不得地,辛人命遇反為奇」。

4. 「天同戌宮為反背,丁人化吉主大貴」。

紫府同宮格

紫府

1. 紫府坐命寅、申宮。

2. 「同宮紫府貴人生,天地清明萬象新,最喜寅申同得地,聲堂磊落動乾坤」。

3. 紫微與天府都是帝王, 此命格內心常會出現矛盾,影響人生際遇。

4. 此人個性保守,朋友不多,不宜做太大的改變,得保持現況,穩定成長最有利。

日月明暗格

陽陰

1. 安命於丑、未宮,日月同坐此宮。

2. 「命宮日月喜相逢,更遇科權在化中,此命武官須建節,文公定主位三分」。

3. 命在丑位太陽不明亮,命在未太陰不明朗,人生常遇瓶頸,個性也會陰晴圓缺。

4. 四化決定命格高低。

機梁高藝格

梁機

1. 天機天梁在辰戌宮守命。

2. 「機梁入廟最堪言,得地教君福祿全,妙算神機應蓋世,威威凜凜掌兵權」。

3. 「機梁會合善談兵」。

4. 「機梁左右昌曲會,文為顯貴武忠良」。

5. 「天機、天梁同宮辰戌,必有高藝隨身」。

6. 好奇遇,好口才,好表現的因,故是非、競爭、變化的行業最有切此格。

天府守成格

府廉

1. 天府在戌宮守命。

2. 「乾為君象府為臣,得地來朝福自新,輔弼忠臣身報國,腰金衣紫拜重瞳」。

3. 「天府臨戌有星供,腰金衣紫」。

4. 有商業理財條件,幕僚格局。

5. 輔佐之星利守成,不擅長開創。

帝星得貴格

紫微

1. 紫微在午守命宮。

2. 「乘廳司諫肅威風,氣象堂堂立殿中,幾轉內庭分內事,終身富貴位王公」。

3. 「紫微居子午,科權祿照最為奇」。

4. 「紫微居午,無羊陀,甲丁己生人位公卿」。

5. 紫微、太陽、天梁在午宮,人生因緣經常遇到貴人相助而成功。

紫府貴人格

武相

府廉

紫微

1. 紫微、天府位於三方會照命宮。

2. 「二斗星命內臨,清高禍患永無侵,更加吉曜重相會,食祿皇朝冠古今」。

3. 一生常與政治、公家、商業界中有成就的人有因緣。

4. 善用人際關係,天生與權貴有因。

5. 紫微的「諸宮降福,能消百惡」,天府的「南斗解厄延夀之」,乃星辰論命法。

廉殺生滅格

廉貪

武殺

紫破

1. 廉貞貪狼巳亥守命,武曲七殺三方來會。

2. 「貞逢七殺實堪傷,十載淹留有災殃,運至經求多不遂,錢財勝似雪澆湯」。

3. 六親緣薄,先敗後成,他鄉發跡。

4. 人生多變化,有投機因緣。

武貪中運格

武貪

1. 武曲、貪狼在丑、未宮守命。

2. 「文作監司身顯達,武臣勇猛鎮邊疆」。

3. 「武貪墓中居,三十後發福」。

4. 「武貪同宮,諂佞奸貧」。

5. 武貪不發少年郎,三十歲後漸漸嶄露頭角,個性堅毅,先敗祖業,功成他鄉之。

巨機是非格

巨機

1. 巨門、天機守命卯、酉。

2. 「巨門廟旺遇天機,高節清風世罕稀,學就一朝騰達去,巍巍業震華夷」。

3. 「機巨同居卯酉,必退祖而後自興」。

4. 「機巨酉上化吉,縱遇財官也不榮」。

5. 「巨門交人,始善終惡」。

6. 個性執著,富研究心,有特殊才藝。

7. 一生變化大,多是非恩怨,白手起家之人。

羊刃六親格

同陰羊

梁機

1. 擎羊在午宮守命。

2. 「羊刃切忌午之方,若來限內最為殃,刑妻剋子生閒事,殘病中年要早亡」。

3. 幼年多災厄,長大多意外,表現在事業上,風險中開創新的局面。

4. 威鎮邊疆的格局,一生奔波,廣交朋友,但六親無緣。

破軍亂世格

七殺

貪狼

破軍

1. 破軍在、午守命。

2. 「北斗英星最有權,坎離之上福綿綿,黃金建節超廊廟,統帥英雄鎮四邊」。

3. 競爭、大膽、冒險、是非、改革、新緣。

4. 成功與失敗,革新與守成,破耗與權威,突顯亂世才能出英雄。

5. 安定、安逸、安穩之環境,反而不能有成就。

機月同梁格

天機

太陰

同梁

1. 命財官逢四星會合。

2. 「寅申四曜命加臨,宗祖根源定有成,,刀筆之中宜卓立,榮華發旺在公門」。

3. 「機月同梁作吏人」。

4. 具企畫、設計、行政、顧問之才華,不適合當老闆,卻是上司的得力助手。

5. 穩定格局,適合在大公司或公門上班,職務上也不宜太多責任。

化忌類型

射出忌(水命忌、順水忌)

射出忌→某宮化忌射到他的對宮,即為該宮之射出忌。

己\

文曲

忌星有固執的現象,固執有直的意味。

權有小忌之意,科有小祿之意思。

如果命宮射出忌,入遷移,就叫命宮射出忌,又稱水命忌、順水忌。→此命格在家待不住,比較不適合做店面生意。

◎如果命宮射出忌到遷移,而遷移宮又射出忌到命宮,形成命宮跟遷移宮互相射出忌→則在家待不住,但在外也待不住,可以說為,一出外就很想回家,在家也坐不住,老想往外跑,故外出時總是那個朋友家坐坐,這個朋友家坐坐。

◎命宮化祿入遷移,叫命宫射出祿。但如果遷移化忌射入命宮,這就是快樂出門,敗興而歸。

順水忌、水命忌→有「不得不」的意思。

以財而言,又稱水財忌。財帛宮化忌入福德宮,最好不要做放款生意,因為財如流水一樣一直流出。最好是開超商,或做現金流動決速的工作,且不要有倉庫存貨。

以官而言,稱水官忌,適合做現金買賣的工作。

若在福德,因為化忌沖財,主財不易聚守。

若在夫妻,夫妻化忌自沖,小心配偶的身體健康。

逆水忌

我宮→命、財、官、田。

半我宮→疾、福、遷。

他宮→兄弟、夫妻、奴僕、父母、子女。

逆水忌、入庫忌→好的忌。

1. 逆水忌只對我宮有利。

2. 若在他宮,則對他宮有利,在我則主「過水」,為何會過水,原因是在我的命盤上。過水要怎麼過?很簡單,10年換一次大限,總會有走到他宮的時候。

逆水忌→凡在我宮(命財官田)的對宮(遷福夫子)有生年忌坐守,而我宮再射出忌,而對宮雖有生年忌坐守,但不得再自化祿權科忌,若自,則回歸水命逆。

如:福德宮坐生年忌,財帛宮射出忌,而福德宮沒有自化。

夫妻宮坐生年忌,官祿宮射出忌,夫妻宮沒有自化。

遷移宮坐生年忌,命宮射出忌,遷移宮沒有自化。

子女宮坐生生年忌,田宅宮射出忌,子女宮沒有自化。

逆水忌在財帛、田宅兩宮最好,官祿次之,命宮又次之。

命宮的逆水忌比較不好呢?

逆水忌有發達的可能,適合開工廠做生產達人。它是兩忌,一是生年忌坐守遷移宮,另一是命宮射出忌到遷移宮。命宮到遷移宮,以人的身體部位觀之,應該是從頭到腳。命宮為頭,遷移為腳,命遷線可是脊椎,故身體可能欠佳。

另一原因,忌星有固執的現,有直的意思,思想不易被改變,換句話說就是不會聽人勸,非要等到吃虧以後,才會反省。固執→擇善固執,會以我之喜好為善。

總之,賺錢與個性、身體是兩碼事,會不會賺錢跟這個人的操守、身體根本沒有關係。

遷移宮有逆水忌→外出格,要離開出生地愈遠愈好。

父母宮有逆水忌→父母大發。

子女宮有逆水忌→子女大發。

夫妻宮有逆水忌→配偶大發。

逆水忌在兄友線最不好,朋友顯貴,我未發達。

大限盤跟本命盤的重疊關係:

如果生年忌坐本命田宅宮,成為子女宮的逆水忌。當

大限逆行運走到第四大限子女宮,即成為這個大限命宮的逆水忌。

大限順行走到第四大限田宅宮,成為大限遷移的逆水忌,這是他宮的逆水忌,我只要盡心努力做事就好了。

福德宮逆水忌,偏向物質享受,精神方面較差。

疾厄宮逆水忌又叫健康忌,主身體康。

空劫兩星是災難,帶來跌傷、破相、刑傷等等災難,兩星屬火,遇忌星,火氣過大。

廉忌

遷 癸 巨

疾 甲 相

財 乙 梁同

子 丙

友 壬 丙生人 武殺

夫 丁

官 辛 陽

兄 戊

田 庚 紫破

福 辛 機

父 庚

命 己

廉貞居巳宮坐癸干,對宮無主星,借對宮的廉貞,成為逆水忌。忌星回到巳宮時,巳宮坐癸干,貪狼自化忌。

論財,此人有賺錢,但又把錢花掉。若論疾厄,就不是健康忌。

逆水忌可以開工廠賺錢,可以囤貨。

順水忌不可開工廠和囤貨。

剖腹生產疾厄逆水忌例

廉貪

丁 巨

疾 戊 相

己 同梁

丙 戊生人 武破

乙 陽

甲 紫破 機忌

命 癸

戊寅年,戊干四化貪陰弼機,生年忌天機坐子,戊癸之年甲做首,午宮宮干為戊。

1. 戊寅年,生年忌天機坐子。

2. 此年不能做疾厄逆水忌盤局。午宮戊干本來是成功的逆水忌盤局,但命宮居亥,癸干,無主星,借對宮廉貞為主星。

3. 本命宮癸干貪狼自化忌。

4. 本來是健康忌,無奈本命又自化忌,故不宜論無病痛。

注意:射出忌到對宮,對宮絕對不能再有任何自化(祿權科忌)。一有自,就不能叫做逆水忌,而是叫順水逆。

如果對宮自化忌,就叫雙忌。如果是自化權,權忌同宮代表輾轉。如果自化科,就代表囉嗦。如果自化祿,祿隨忌走,形成祿忌交戰。

射出的宮位,最好只射出一個忌星就好,不要再帶任何一顆化星。

拆馬忌

拆馬忌→在寅申巳亥四馬地有坐生年忌或自化忌。

拆馬忌坐六親宮→對六親的感情最明顯。主六親感情不合,或者生離死別,或者聚少離多。

拆馬忌落大限六親宮→這十年小心與六親感情,多有不合或者生離死別,或者聚少離多的現象。

拆馬忌居夫妻宮→最嚴重,主聚少離多,小心配偶的身體健康。大限逢之,夫妻10年分隔兩地或生離死別。

6-15命

16-25父

26-35福

56-65奴

46-55官 忌

36-45田

1. 生年忌坐守亥地→拆馬忌。

2. 田宅宮化忌。

3. 順行走到第六大限奴僕宮,田宅宮成為大命夫妻,化忌(拆馬忌),配偶生離死別。

4. 六親宮有拆馬忌皆同此論,分隔兩地,注意六親健康。

命宮拆馬忌→做事不會專心。

財帛拆馬忌→忌有亂、分開之意,可以一分為二,一分為三,一分為多等。所有財帛拆馬忌,表示個人財源頗多,可能工作不只一個,或者有許多賺錢的方法等等。可是拆馬忌的錢格外守不住,可能左手進財,右手出財,所以常常為錢財之事煩憂。

官祿拆馬忌→事業有多的現象。忌星入官,適合當上班族。故此拆馬忌難安於一份工作,心理總是想騎驢找馬,但又不敢貿然換工作。

如果大限命、財、官不是四馬地(寅申巳亥),且沒有化忌,但是大命、大財、大官宮干化忌到四馬地,形成大命、大財、大官的拆馬忌,則通稱此大限限尾運轉壞,或大限財帛限尾運轉壞,或大限官祿限尾運轉壞。限尾,即大限最後兩三年。

入庫忌

入庫忌→生年忌必須在辰戌丑未四墓庫,且該宮不能自化祿權科忌。

忌星中只有入庫忌和逆水忌是好的忌星。

入庫忌以入財帛、田宅兩宮最佳,次為官祿宮,我宮再次之。

我宮包含命宮,命有入庫忌當然好,但筆者在替人選剖腹生產時辰,並不選入庫忌在命宮。因為忌星有其特性。

入六親宮→主六親努力奮鬥事業,我則主過水。例如夫妻宮有入庫忌,主配偶會帶財來。有兩種情形,可能同時發生,或擇一發生:

1. 配偶有豐富之嫁妝,或配偶有積蓄。

2. 配偶有蔭夫格,會助我的事業,或善理財。

入庫忌不在我宮,如大命、大財、大官、大田,流年再化一顆忌星入「入庫忌」之宮,就會打破入庫忌,讓忌星跑出來。這種情形就叫「忌衝破入庫忌,垂手得金」。

4命辛 武府左

14父壬 陽陰忌

福癸 貪右限

田甲

兄庚 乙未 巨機祿

官乙

夫己 相紫科

奴丙

子戊

財己 殺

疾戊 昌刑梁遷丁權

藝術家白小姐乙未年3月某日亥時

1. 天同居巳宮,同梁飄蕩格,早年旅居日本。

2. 財帛宮無主星,借對宮太陽太陰化忌入財形成財帛宮入庫忌。

3. 第四大限走到本命田宅宮甲申,甲干太陽化忌,沖破本命福德及財帛宮。

4. 沖破本命財帛宮主發。

5. 沖破本命福德主業障顯現,須注意陽宅或陰宅有問題。

6. 福德有問題就看大限福德,大限福德宮化忌沖本命田宅(子田)及大命,這10年大限家運有問題。

7. 本命夫妻文曲自化忌,夫妻緣分欠佳。

8. 大限夫妻宮有問題,再看大限夫妻宮自化忌,這10年夫妻感情不順。

9. 下一個大限44-53乙酉,乙干又沖破入庫忌,白小姐還會走十年發好運。

反弓忌

反弓忌→大限走本命、本財、本官三合方時,大命三合方化忌沖本命三合方時,為反弓忌。

此忌凶狠,凶性為普通忌的兩倍。

己 紫

辛 破

官壬

命戊

陽梁

丁 府廉

遷甲

相武

丙 巨同

丁 貪大限

財丙 陰

第五大限走到財帛宮,丙干化忌入遷沖命,此為財帛化忌的反弓忌,又稱財帛的反弓忌。注意財倒。

昌巨

遷乙 相廉

疾丙 梁大限

財丁 殺

子戊

友甲 同

夫己

官癸 武

兄庚

府紫

田壬 機

福癸 破

父壬 陽

命辛

第五大限大命走到本財帛,大命丁干化忌入遷沖命,此財的反弓忌入大夫,大官辛干化忌入大夫自沖,重疊本命三合,官祿的反弓忌。

1. 大忌入遷沖本命,以小沖大,反弓忌財倒。

2. 大夫化忌入本官沖本夫,此大限注意夫妻感情。

3. 本命辛干化忌入遷自沖,注意對外人際關係。

辛 大財

官壬

命戊

丁 府廉

遷甲

丁 大限

財丙

逆行第五大限走到財帛宮,丙干化忌入遷沖命,此為財帛化出的反弓忌,如果流年走到,也要特別注意。

第一嚴重丙宮干。

第二嚴重甲宮干。

第三嚴重戊宮干。

如果大限走到財帛宮,大限命宮化忌沖本命,以小沖大,這十年運不佳。

絕命忌

絕命忌有兩種情形:

第一種:命宮或官祿宮有生年忌坐守時,大命或大官、大遷不可再化忌入或沖生年忌之宮。

那謂忌入、忌出呢?

如果化忌入我本命、我宮(命財官田),就叫忌入。

如果化忌沖我本命、我宮,就叫忌出。

巨大限

財己

戊 同

命癸

丙 曲機忌

官丁

官祿宮坐生年忌,當第五大限走到財帛宮時,形成大命(本財)化忌入本官(大財)。要小心官訟與財倒。

第二種是:命宮或官祿宮沒有生年忌坐守,但大命、大遷、大官、大田當中任意兩宮化忌沖本命、本官、本田。

機曲

遷 紫府

陰大限

同大遷

福己

梁大官

命己

大限遷移(本福)乙干與大限官祿(本命)己干化忌入本遷移沖本命。

左機權

父癸 紫

福甲 曲昌科

田乙 大限破

42官丙

命壬 丙生人 右

奴丁

梁日

兄辛 府廉忌

遷戊

刑相武

夫庚 巨同祿

子辛 貪

財庚 陰

疾己

男命45年6月某日卯時生

1. 大限走到官祿宮時,丙干化忌入本遷沖命─此乃官祿宮化出的反弓忌。

2. 本官有事,再看大限的官祿。大官(本財)干化忌入本子沖本田─沖破生年祿且沖田宅(田宅為財庫)。因此財方面有事,再檢查大財。

3. 大財(本命壬干化忌沖大限本命官祿,重疊本命三方)─大財的反弓忌。

4. 這個大限有兩個反弓忌→特別注意損財問題。另外還要注意官非 ,大限丙廉貞化忌,主行政官非。

5. 天刑的官祿看官非,天刑官祿在本福甲干太陽化忌沖大限父母宮,父母乃文書位,太陽又是法律星,這個大限官非問題非常嚴重。

糾纏忌

任意兩宮所發出的忌星,形成兩宮互相對望,稱為糾纏忌。主是非。

父癸

福甲 曲

田乙 大限

官丙

命壬

奴丁

兄辛

遷戊

夫庚 巨同

子辛

財庚

疾己

1. 疾厄宮己干文曲化忌入田宅,財帛庚干天同化忌入子─子田形成糾纏忌。

命忌入福,友忌入財─我和朋友有金錢方面的糾纏是非。

是非忌

某兩個對待宮位,如果發生祿來忌去,或者忌來祿去的現象,稱為是非 忌。

命化忌入夫,夫化祿入命,即為是非忌。

是非忌主要在于產生不平衡感,如我對你很好,但是你對我不好,心理產生不平衡。

循環忌

某兩個宮位互化忌星到對方之宮稱為循環忌。

命宮化忌到夫妻宮,夫妻宮也化忌到命宮。

循環忌的重點: 誰也不讓誰,你對我無情,我也對你無義,擾擾嚷嚷。

進馬忌、退馬忌

進馬忌一般都發生在子、丑、寅、卯四個宮位。同干則同氣。子與寅同干,丑與卯同干。

進退馬忌依此原理而生的。

子宮化一忌到寅宮,寅宮又有自化忌,則寅宮也會像子宮一樣拋一忌星到辰宮。依此類推。

丙 進馬忌

巨陽忌

甲 同

天同在子,甲干太陽化忌到寅宮,寅宮太陽自化忌,此忌又會順勢拋到辰宮,再看辰宮有無自化。依此類推。

雖然忌星由子宫推進至寅宮,再由寅宮推至辰宮,但是忌星依然在寅,不可輕忽。

退馬忌

退馬忌

貪紫

戊 曲忌

紫貪在卯宮,己干化一忌星到丑宫,丑宮又文曲自化忌,此忌星又會順勢拋到亥宮,再看亥宮有無自,依此類推。

注意:雖然忌星已由卯宮推進至丑宮,再由丑宮推至亥宮,但是忌星依然在丑,不可輕忽。

Bản dịch:

Phi tinh tử vi đẩu số cây mít

[phi tinh đấu sổ tinh diệu cây mít]

Tử vi tinh hệ

Tử vi: Hay hoàng đế, hồi tưởng một chút lịch sử.

Ngũ hành: Kỷ thổ

Hóa khí: Tôn, làm quan lộc chủ, có giải trừ ách, kéo dài thọ, chế hóa công.

Ưa: Ngôi sao may mắn tướng tá, phụ bật, thiên tướng, xương khúc, khôi việt, lộc tồn.

Tượng: Cao to, tôn quý, trang nhã.

Nhân: Tổng thống, ông chủ, hiệu trưởng, chủ quản, quản lí, người lãnh đạo vật, lão sư.

Địa: Nhà nước bộ phận then chốt, cao to kiến trúc, khách sạn lớn, ẩm ướt của đất.

Vật: Trân quý vật như hột xoàn.

Bản thân: Đầu, não.

Nhan sắc: Tử sắc.

[tử vi tinh nhập cung mệnh thì tính tình]

Tử vi tộc cùng hắn người hỗ động thường thường nhu (có thể tưởng) yếu xuyên thấu qua bên thứ ba lai ở giữa xử lý, vãng chỗ tốt tưởng, là mượn lực sử lực, suy nghĩ chu đáo, năng lực trao quyền cho hắn nhân hành sự, có rộng thùng thình bao dung người đó cách tính chất đặc biệt, thế nhưng, từ một cái góc độ khác khán, đã có không dám hoặc không muốn trực tiếp mặt đối với chuyện (kháng áp tính thấp), vô pháp lập tức giải quyết vấn đề (kéo dài) tính chất đặc biệt, có thôi ủy trút trách nhiệm, không dám dũng sinh nhâm sự trốn tránh cá tính. Ngoài ra, tử vi tộc có “Dĩ ta vi tôn” lòng của thái, cho rằng người khác đối với ta phục vụ và kính dâng đều là chuyện đương nhiên, bình thường có “Người người cho ta” tìm cách.

Khiêm cung lễ độ, trung hậu bất túc, tự phụ, bên tai mềm, vô chủ sai ai ra trình diện, lòng tự trọng cường, thiện chủ tể hiệu lệnh, bất thiện chủ trương, chỉ tinh thì không nói nhiều, nhưng tiếp xúc hậu hội chậm rãi mà nói.

Nhập lục thân cung: Cai lục thân hiển quý.

Nhập tật ách: Tính khí. Và đào hoa tinh đồng cung: Tung dục, tử vi ┼ tham lang → thận hư. Tử vi ┼ hồng loan hoặc thiên hỉ → nữ tính thời gian hành kinh không chính xác, bạch đái, hoặc tử cung có bệnh. Cũng chủ đầu hoặc não, chú ý cao huyết áp cập bệnh nhà giàu.

Nhập thiên di: Ra ngoài cách. (cung thiên di bỉ cung mệnh hảo người đều là ra ngoài cách. )

Nhập quan lộc: Người lãnh đạo vật.

Nhập tài bạch: Bất thiện quản lý tài sản, nhưng là xử lý tài vật cao thủ.

Nhập điền trạch: Gia phụ cận có nhà nước bộ phận then chốt, cao tầng kiến trúc, tử tham là thanh sắc nơi.

Nhập phúc đức: Kiếp trước tu vi không sai, kiếp đắt quá nhân. Ngồi một mình thì quen biết khắp thiên hạ, tri tâm không có mấy nhân.

Nhập 12 cung

Nhập tử ngọ:

Tử vi cư tử → cực hướng ly minh cách.

Tử vi cư ngọ → cực cư ly minh cách.

Phú nói: Tử vi cư ngọ vô hình kị, giáp đinh kỷ mệnh chí công khanh.

Tử vi cư tử ngọ, khoa lộc quyền chiếu nhất kỳ.

Tử ngọ là trời địa vị: Tử vi cư tử ngọ, canh rõ ràng năng lực lãnh đạo.

Tử vi ┼ tham lang → cực cư mão dậu cách →”Đào hoa phạm chủ” hoặc nên xuất gia.

Phú nói: “Cực cư mão dậu, kiếp không Tứ Sát, đa số thoát tục của tăng.”

Tử tham nhập mệnh → thận hư. Tướng mạo không sai, phòng sắc nan; nữ tính gia sát tinh, chú ý tình cảm tranh cãi.

Tử tham ở dậu cách cục so sánh mão cung cao, tài năng ở trên thương trường tranh nhỏ nhoi.

Đây là một loại khác tử tham cách,

Mệnh: Tử phá xương khúc. Quan: Liêm tham. Tài: Vũ khúc.

Mệnh can kỷ, khiến cho quan lộc tham lang hóa quyền, cung Quan lộc can quý hóa phá quân phi hóa lộc nhập mệnh, mệnh và quan tương liên, bản mệnh bàn không chỉ có là tử đặc biệt cũng tử tham cách, liêm đặc biệt.

Tử vi ở thìn tuất xấu vị

Tử vi ở xấu vị → và phá quân đồng cung.

Phá quân đối cung thiên tướng → mặt mày hốc hác tại nơi điều cung tuyến, tương đối phản bội; nhất là thìn tuất xấu vị tối phản bội:

Nhập mệnh thiên → người này phản bội.

Nhập huynh giao hữu → bằng hữu phản bội, ta cũng sẽ phản bội.

Nhập phu quan → ta phản bội; phu thê tuổi tác chênh lệch đại.

Nhập tử điền → tử nữ phản bội cập đối phòng địa sản chỗ để ý thượng.

Nhập tài phúc → kiếm tiền hoặc xử lý tài vụ thượng phản bội.

Phụ tật → cha mẹ tư tưởng hoặc văn chương của ta so sánh phản bội.

Thư viết: Phá quân ở thìn tuất xấu vị, chủ vi thần bất trung, là tử bất hiếu.

Phản bội → thích đột phá truyền thống, năng lực thành công cũng có địa vị cao.

Phú nói: Tử phá xấu vị cung, quyền bổng lộc và chức quyền tam công.

Tử phá → làm theo ý mình, quyết giữ ý mình, tự cho là đúng, lý tưởng quá cao, nhạc cao ít người hoạ, cuối cùng tan rã trong không vui; đối thích nhân sự vật địa hội bất kể tâm huyết, bất kể được mất, toàn bộ nỗ lực, trái lại bất tiết nhất cố.

Phòng tham ô, trông coi tự đạo. Tình cảm tuổi tác chênh lệch đại hoặc tình cảm vỡ tan hiện tượng.

Tử phá của tài → đại lai một đi không trở lại. Không đem tiền đương tiền khán.

Tử tướng → thụ đối cung phá quân ảnh hưởng, nỗi lòng biến hóa khoái mà lại đại, làm việc tâm tình hóa. Ưa cắt vào ngôn ngữ, hoặc người khác nói chuyện đáo phân nửa, tự cho là mình biết hết đạo nhân nói nội dung.

Tử vi nhập dần thân tị hợi

Nhập dần thân; cùng trời phủ đồng cung; Thiên phủ trang trọng.

Thiên phủ mậu thổ, thuần dương; Tử Phủ đồng cung quyền lệnh rất nặng, giống nhau sẽ không cả đời làm thuê sinh nhân, cho dù yếu quán ven đường, cũng muốn mình làm ông chủ. Người này nói chuyện như ngoại giao ứng đối, cho dù rất khách khí, cũng có quyền uy tính. Nên kết hôn muộn.

Nhập tị hợi; tử sát đồng cung; thất sát là vội vàng xao động.

Không thích bị người ước thúc, không nói lời nào, TenTen bản trứ mặt, hình như người khác khiếm hắn bao nhiêu tiền dường như.

Nữ mệnh gặp của, kỳ phối ngẫu đa sợ vợ.

Thiên cơ tinh:

Chạy máy, cơ linh, động cơ, linh cơ khẽ động, gặp thời ứng biến, nhạy bén, cơ mưu, cơ linh, ăn ý, cơ hội, xảo trá, thần cơ diệu toán, cơ khí, máy móc, máy xe, máy bay, máy vi tính.

Ngũ hành: Ất mộc. Hóa khí viết thiện, Hóa kị viết ác, chủ tư tưởng và trí tuệ, huynh đệ chủ, tôn giáo tinh.

Thiên cơ: Trục, là động tinh, động não gân.

Thiên cơ Hóa kị: Hao tổn tâm trí, suy nghĩ thắt.

Thiên cơ Hóa kị; tứ chi tàn chướng, nguyên nhân gây ra vu thần kinh hệ bị hao tổn. (và văn khúc đồng cung Hóa kị quá mức)

Thiên cơ: Bố thí tinh, Hóa kị thì, ứng với đa bố thí bằng không tiền tài dễ bị đảo.

Thiên cơ gia Hóa kị: Thang lầu, ưng cái cập tai nạn xe cộ.

Thiên cơ ┼ âm sát: Phù chú. Ở cung Quan lộc ưa quan nghiên cứu phù chú.

Thiên cơ ngồi một mình cư mệnh: Thiên hướng động não gân; nhược cư thiên, thì thiên hướng tứ chi động.

Chủ: Động não, phân tích, kế hoạch, người nhiều mưu trí.

Ý tưởng: Tôn giáo, trí tuệ, biến động.

Nhân: Nghiệp vụ, bí thư, phụ tá, linh môi, vận động viên, tôn giáo nhân sĩ.

Địa: Âm miếu, bên lề đường, viên hoàn biên.

Vật: Máy xe, xe có rèm che, bánh răng.

Bản thân: Gân cốt, tay chân, hệ thần kinh.

Tính tình: Có co dãn, tửu lượng không sai; nhập mệnh thì, cá tính phi thường mẫn cảm, giác quan thứ sáu rất mạnh, đối rất nhiều chuyện phát sinh hứng thú, là hiếu học người, thông minh, cơ trí, khéo đưa đẩy vừa hiền hoà, thức thời, ăn nói nhã nhặn, giao tế trường tài.

Khuyết điểm: Thích chõ mũi vào chuyện người khác, gấp gáp, đa học mà không tinh. Hóa kị thì, dễ đứng núi này trông núi nọ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, trước khi cưới đào hoa không ngừng, hôn hậu ưa tại ngoại dính hoa nhạ cây cỏ. Thiên cơ tọa mệnh, thái dương ở cung phu thê, nhược thái dương Hóa kị, hoặc bị chiếm đóng cung, vô luận nam nữ, đối hôn nhân bất lợi, phu thê bình thường khóe miệng.

Thiện động não không thích hợp thể lực công tác, ứng với dĩ kiến thức chuyên nghiệp mưu sinh, như xí hoa, thiết kế hoặc can thiệp tính công tác, thành tựu sẽ khá cao. Động não, như cung tài bạch tinh diệu tổ hợp không tốt, dễ biến thành trí tuệ hình của kinh tế phạm hoặc gạt tài hoặc lục hợp màu tổ đầu.

Thiên cơ là dịch mã, tính thiện thay đổi, chủ chức nghiệp, hoàn cảnh biến động đại, như chức nghiệp thường thay đổi, nơi ở thường dọn nhà chờ.

Nhập mệnh: Thông minh, cơ mưu giỏi thay đổi, đa tài đa nghệ.

Nhập mệnh thiên huynh giao hữu, người ngoài xử sự rất có một bộ, Hóa kị thì, khiếm huynh đệ trái.

Nhập huynh: Huynh đệ trong có thiên cơ tính chất. Như thông minh, cơ trí, đa tài đa nghệ.

Hóa lộc thì, thiên cơ tính chất tăng cường, huynh đệ trung tâm có ý nghĩ đặc biệt người tốt; hóa quyền thì giữa huynh đệ đa tranh chấp.

Nhập phu: Phối ngẫu có thiên cơ của tính chất, hoặc tuổi tác soa cự đại. Phối ngẫu suy nghĩ động nhanh hơn, thông minh.

Hóa kị thì, gia đình đa tranh cãi, phối ngẫu thần kinh đặc biệt suy nhược, tôi ngày xưa thường là phối ngẫu hao tổn tâm trí. Hóa quyền, gia đình đa phân tranh.

Nhập tử: Tử nữ có thiên cơ tính chất. Tử nữ đa thông minh.

Hóa kị, tử nữ thần kinh đặc biệt suy nhược, cách cũ là tử nữ phiền não.

Nhập tài: Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kháo trí tuệ cập hai tay kiếm tiền, thích hợp tiền mặt sinh ý hoặc quay vòng khoái ngắn kỳ đầu tư.

Tiền tài lưu thông tính đại, tài lai tài khứ, đi vận thiên cơ ở tài bạch, có quay đầu lại thốn của hiện tượng. Huynh đệ tài.

Chúng sinh tài. Tài là chúng sinh, bất khả mở ra khoản công ty.

Nhập tật: Gan cập thần kinh não vấn đề. Nhược ở huynh giao hữu tuyến, biểu tay chân thần kinh vấn đề.

Nhập thiên: Ngồi không yên, chạy tới chạy lui, nên vãng xa xa phát triển.

Hóa lộc, kiếm tiền phần nhiều là huynh đệ bằng hữu.

Nhập nô: Chú ý mình có hay không thường thay lão bản, hoặc công ty nhân viên lưu động tính đại.

Nhập quan: Thích hợp biến động tính giác đại công tác, Hóa kị thì là nhân viên kỹ thuật, không thích hợp tọa bàn công tác.

Nhập điền: Hội thường dọn nhà, trong nhà dễ có tranh chấp, nhất là Hóa kị thì canh nghiệm. Nên ở bên lề đường hoặc viên hoàn biên.

Trong nhà người ta lui tới như nước chảy, Hóa kị thì, thường là trong nhà đại chuyện nhỏ hao tổn tâm trí. Nhược giá trị đại hạn, đến đây đại hạn đặc biệt là trong nhà phiền não.

Nhập phúc: Suy nghĩ nhiều hình chính là nhân vật, Hóa kị càng sâu, có thể nghiên cứu Phật học.

Nhập phụ: Phụ mẫu thần kinh não đặc biệt suy nhược, Hóa kị thì quá nặng, tôi ngày xưa thường vì cha mẹ hao tổn tâm trí. Phụ mẫu quản giáo tử nữ nghiêm ngặt.

Thiên cơ ở tử ngọ ─ thạch trung tâm ẩn ngọc cách.

Mệnh tọa tử ngọ, tam phương tứ đang có tam hóa cát người là cường.

Cổ viết: Cự môn tử ngọ lộc quyền khoa, thạch trung tâm ẩn ngọc phúc thịnh vượng.

Ưu điểm: Năng lực phát huy tài trí mẫn tiệp, lợi cho khẩu tài là sự nghiệp, ngoại, nghiệp vụ, luật sư chờ đều có thể có tốt đẹp chính là biểu hiện. Khuyết điểm là năm mới nhất định khổ cực.

Cung mệnh can mậu khiến cho thiên cơ ở đối cung thiên di Hóa kị, là bắn ra kị.

Mệnh tọa cự môn cư ngọ cung, tọa hóa quyền năm sinh, can cung mậu bắn ra kị đáo đối cung thiên di thiên cơ, nói rất bá đạo, đến đây cách quyền kị bá đạo nhất. Nhưng tuyệt đối không thể có lộc và khoa đồng cung.

Mệnh tọa dần, can cung canh, đối cung thiên di thiên đồng thiên lương.

Đại hạn đi hợi cung, kỷ can tứ hóa vũ tham lương khúc. Văn khúc Hóa kị nhập quan xung phu, đến đây đại hạn có chuyện. Nhìn nữa đại hạn phu thê.

Đại hạn phu thê đinh dậu cung, đinh can tứ hóa âm cùng cơ cự, đại hạn phu thê cự môn Hóa kị xung bản mệnh phu thê.

Cự môn là quan niệm, cãi nhau tinh. Văn khúc là tình cảm tinh.

Thiên cơ ở mão dậu ─ cơ cự đồng cung → bất lợi hôn nhân.

Nữ mệnh cốt tủy phú nói : Cự môn thiên cơ là phá đãng.

Bất luận nam nữ mệnh đối tình cảm bất lợi.

Cự cơ nhập mệnh ─ cung phu thê là nhật nguyệt đồng cung, cung phu thê không thích hợp động, lưỡng khỏa động tinh đồng cung, canh đột hiển không an định hiện. Quyền kị cũng đại diện chuyển động.

Phú nói: Cự cơ đồng cung, công khanh vị. Tiên phá đãng hậu vị chí công khanh.

Nữ mệnh có tài hoa, tiểu cây ớt.

“Cơ cự hóa dậu (kị) cách” : Thiên cơ, cự môn ở mão, dậu đồng cung, phùng Hóa kị xưng của. Trọng điểm ở Hóa kị.

Lâm dương cảng mệnh bàn.

“Đổi vị thiên cơ cự diệu quá, hóa hung khổ cực thụ bôn ba, tâm cao ý dũng chưa từng nghỉ, hóa ngữ vô tình cú cũng ngoa.”

Cự cơ cùng lâm cách ─ mão cung mạnh hơn dậu cung.

Trải qua nói: Cự cơ ở mão, trước tiên lui tổ rồi sau đó tự hưng.

Cự cơ ở dậu, dù có tài quan cũng không quang vinh.

Ất năm sinh ra, thiên cơ ất mộc hữu thiên cơ tứ hóa của hóa lộc cập cự môn thủy tướng sinh, lộc tồn đất lai bồi, là cực phẩm của quý cách. Dậu cung thì là mộc tử thủy bại nơi.

Ưu điểm; nghiên cứu tâm cường, có thể tập được nhất nghệ tinh, có khẩu tài và tài hùng biện, suy nghĩ biến hóa khoái, trung niên sau này phát đạt.

Khuyết điểm: Năm mới khổ cực bôn ba, cố tính cố chấp, tự cho là, dễ trêu chọc thị phi, dẫn phát phiền phức, nhược kế thừa tổ nghiệp tất phá hết hậu kháo kỷ lực tự nghĩ ra người, tài năng phát đạt, ở mệnh ở phu, hôn nhân không đẹp mãn, tình cảm phức tạp, tơ tình nan để ý.

Thiên cơ ở thìn tuất ─

Thiên cơ (thiện), thiên lương (ấm) ở mệnh hoặc thiên, “Thiện ấm triều cương cách”. Thiện ấm triều cương, nhân từ dài, dụng suy nghĩ đi trợ giúp người khác.

Người này thông minh cơ trí, tâm địa thiện lương, khẩu tài cũng tốt, mọi việc năng lực xử lý tận thiện tận mỹ. Khuyết điểm là trước phải quá trình trắc trở, mới có thể thành công. Nhược phùng thiên không cướp, lúc tuổi già nên tín tôn giáo.

Đến đây cách bất lợi nữ mệnh, tố chất thần kinh, ưa để tâm vào chuyện vụn vặt, tâm loạn như ma, không thích hợp tảo hôn.

“Cơ lương thiện đàm binh” : Cơ biết, thông, có bày ra, năng lực phân tích. Thiện đàm binh, cho nên nên phụ tá nhân tài, không thể làm người cầm đầu.

Cơ lương ở xấu vị ngồi đối diện

Thiên lương ở xấu, thiên cơ ở vị, thì là nhật nguyệt tịnh minh cách, thềm son quế trì cách, ngay hôm đó tị nguyệt dậu cách. Nhược thiên cơ ở mệnh, thì cung thiên di là nhật tị nguyệt dậu cách, là ra ngoài cách.

Thềm son ─ thái dương; quế trì ─ ánh trăng.

“Nhật nguyệt tịnh minh cách” : Thái dương Thái âm cùng thủ vị cung.

“Nhật nguyệt bức tường cách” : Nhật nguyệt tịnh minh cách rơi cung điền trạch.

Nhược thiên lương cư cung điền trạch nhật nguyệt tịnh minh ngày nguyệt bức tường cách, người này điền trạch là sản nghiệp tổ tiên.

Nhật nguyệt cư điền trạch nhật nguyệt tịnh minh ngày nguyệt bức tường cách, điền trạch là chính nỗ lực đả biện đoạt được. Có hay không sản nghiệp tổ tiên, khán cung điền trạch và tứ hóa.

Nhật tị nguyệt minh cách” : Cung mệnh ở xấu, thiên lương tọa mệnh, thì thái dương ở tị, Thái âm ở xấu. Nhật nguyệt ở mệnh tam phương, là “Nhật nguyệt tịnh minh” “Nhật tị nguyệt dậu cách”.

Phú nói: Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng sinh nghiêu điện.

Thơ viết: Nhị diệu thường minh chính được trung tâm, tài hoa thanh thế định anh hùng, niên thiếu tế được phong vân hội, nhảy Thiên Trì liền long.

Ưu điểm: Tâm địa thiện lương, quang minh lỗi lạc, xử sự có một bộ.

Xấu, giờ Tỵ sinh ra, văn xương, văn khúc ở tị cung hội thái dương sinh quan lộc, có lợi sinh con đường làm quan.

Khuyết điểm: Giáp sinh ra, thái dương Hóa kị, sự nghiệp có thị phi, mắt cũng có tâm bệnh. Đến đây cách phùng dương đà hội chiếu, đa khắc song thân, Hóa kị cũng thế.

Nhật nguyệt bức tường cách: Mệnh ở tuất, phá quân tọa thủ, nhật nguyệt nhất định ở xấu thủ cung điền trạch; cung mệnh ở thìn, nhật nguyệt nhất định ở vị thủ cung điền trạch.

Nhược tử vi ở vị tọa mệnh, Thái âm ở tuất thủ điền trạch, thái dương ở thìn chiếu điền trạch, là nhật nguyệt tịnh minh cách. Thái dương ở thìn tị, Thái âm ở dậu tuất, đều có thể xưng là “Nhật nguyệt tịnh minh cách”.

Ưu điểm: Suốt đời tương có thật nhiều bất động sản.

Khuyết điểm: Thìn cung không thích nhập hỏa linh; tuất cung không thích nhập xương khúc.

Cần phải phòng đào hoa.

Thiên cơ ở dần thân

── và Thái âm đồng cung.

Tứ mã địa ─ dần thân tị hợi, sở hữu tinh diệu ở tứ mã địa, đều có động ý.

Sao dịch mã ── thái dương, Thái âm, thiên cơ.

Thái dương → dương động. Thái âm → âm động, sông nhỏ lẳng lặng thảng trứ. Thiên cơ → như trục động.

Cơ âm → xinh đẹp tổ hợp, văn tĩnh sâu thẩm, có chuyện không được đầy đủ thuyết, có đau khổ không được đầy đủ tố; ở dần thân đào hoa là xa địa đào hoa. Thường chạy xa địa hoặc xuất ngoại, có đào, hoặc nhân duyên hảo.

Nhập phu thê: Hai vợ chồng hoặc trải qua ái tình trường bào, hoặc cố hương cách xa nhau khá xa, có lẽ hai người đều có.

Cơ âm nhâm một viên Hóa kị thì, chú ý sưu thuế vấn đề.

Cơ âm ở dần thân ─ tiêu chuẩn “Cơ nguyệt cùng lương” cách. Cơ âm tọa mệnh ─ thiên đồng ở tài, thiên lương ở quan.

Phú nói: “Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân.” “Cơ âm xương khúc đồng cung sinh dần, nam làm người ở từ nữ là xướng”.

“Cơ nguyệt cùng lương cách” ─ bốn sao tụ họp ở mệnh, tài, quan.

Ưu điểm:

1. Thiên đồng, Thái âm sinh tử hoặc ngọ, xí hoa lực, hòa hợp lực, phân tích lực chờ tam cường, nhất lưu phụ tá nhân tài. Cung mệnh ở thìn hoặc ở tuất, cơ lương tọa mệnh, cũng “Thiện ấm triều cương” cách.

2. Thiên cơ, Thái âm đồng cung sinh dần hoặc thân, tối nên nhân viên công vụ, không thích hợp chính gây dựng sự nghiệp.

3. Thiên đồng, thiên lương đồng cung sinh dần thân có văn nghệ tài hoa, có lão sư, lão đại phong phạm, nên công giáo giới, văn hóa sự nghiệp.

Đến đây cách kiêm Thái âm ở tuất là trăng sáng quang huy, tao nhã nho nhã, năm mới đắc chí.

“Cơ nguyệt cùng lương” cách người, nên đại lý thương, hoặc cửa hàng bán lẻ sinh ý, hoặc đương phụ tá.

Khuyết điểm: Thiên cơ, Thái âm đồng cung sinh dần thân tọa mệnh, có điểm âm trầm và tố chất thần kinh.

Dần thân cơ nguyệt cùng lương cách, bất lợi tình cảm, có nhiều thị phi, nên học mệnh lý, triết học.

Thiên cơ ở tị hợi

Thiên cơ thủ mệnh vị của “Thiên cơ tị hợi cách”, đối cung là Thái âm.

Thơ nói: “Thiên cơ tị hợi cung, thái độ làm người tính tự cung, thương nhân đa tinh gạt, quyền mưu tất ly tông.”

Vừa nói: “Thái độ làm người đa quỷ kế, tự tính tố kinh doanh, tham uống đa cơ sai ai ra trình diện, ly tông tất họ hàng xa.”

Đến đây cách người, hội rời xa nơi chôn rau cắt rốn phấn đấu, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự nhiên lục thân duyên mỏng.

Thiên cơ ở tị, Thái âm ở hợi, là ﹂ trăng sáng Thiên môn” cách, cách cục so sánh Thái âm ở tị, thiên cơ ở hợi cao.

Phú nói: “Trăng sáng Thiên môn, tiến tước phong hậu.”

“Trăng sáng Thiên môn sinh hợi địa, lên nói phụ trách quyền to.”

Thái âm ở hợi tọa mệnh, thân, làm việc ôn, cá tính cẩn thận, năm mới là được đắc chí, nam tử tướng nghê nhã nhặn, nữ tử vóc người diện mạo đều tốt.

Cơ âm: Phùng thiên mã chủ có đi xa, nữ mệnh tình cảm đa tranh cãi làm phức tạp, như hội đào hoa tinh đa, chỉ lập gia đình làm thiếp, hoặc lưu lạc phong trần, đến đây nhân cung phúc đức tọa cự môn, như gặp cát, cũng sẽ có một đoạn tình cảm khúc chiết.

Cơ cự: Nữ mệnh thì đinh, mậu sinh ra không được cát, suốt đời đời sống tình cảm phức tạp không được thuận.

Cơ lương: Nữ mệnh tay nghề, nấu nướng kỹ xảo thật tốt, mà lại có tài nghệ trong người, nhưng hôn nhân có khúc chiết, điều không phải kết hôn muộn hay hôn nhân không được trôi chảy, nếu có dương nhận đồng cung, chủ năm mới phụ mẫu không được đầy đủ, trung niên hôn nhân dễ sinh biến hóa, lúc tuổi già tử đa không được tụ.

Thái dương

Nhiệt tình chuyên gia, chủ động thế nhưng lạc hãm trái lại chủ vì tư lợi.

Ngũ hành: Bính hỏa, thuần dương, nam bắc đấu trung thiên ngôi sao may mắn.

Hóa khí: Quý, ngoại giao hình quan lộc chủ. Hỏa của tinh, tính bác ái, vô tư, công bình chờ.

Chủ dịch mã: Thái dương chủ động. Dương động, chủ quang minh và bác ái mà lại đều đều. Nhưng nghiêm ngặt thuyết, nhưng có nhiều chỗ có chỗ thiếu hụt.

Ở tử làm một dương sơ khởi, thái dương không có sáng.

Ở xấu là nhị dương sơ khởi. Như trước một lượng, nhưng nhật nguyệt tịnh minh cách.

Ở dần là tam dương khai thái. Chân chính hảo, họ Đông Phương xuất hiện ngân bạch sắc là lúc.

Ở dần mão là sơ thăng.

Ở thìn tị là thăng điện.

Ở ngọ là nhật lệ trung thiên.

Ở vị thân là thiên viên. Làm việc có tiên chuyên cần hậu nọa hiện tượng.

Ở dậu là tây một, quý mà không hiển, tú mà không thực.

Ở tuất hợi tử xấu là thất huy. Chủ suốt đời lao lực, cùng người khó hoà hợp, đa chiêu thị phi; nhược và Tứ Sát xung hợp, canh chủ tật bệnh. Tại đây ta cung vị tọa mệnh, làm việc sẽ không sinh long hoạt hổ, thế nhưng còn có thể bả làm xong chuyện. Nhược phải có dáng tươi cười, thì muốn xem có hay không có hóa lộc đồng cung, hoặc là cái khác cười tinh đồng cung. Giá chắc là sẽ không rọi sáng chính, hội rọi sáng người khác cách cục, sẽ đem giao phó chuyện làm hảo.

Đồng lý, thái dương nếu là cư tài, cũng như vậy luận.

Thái dương từ dần đáo thân là minh, từ dậu đáo xấu ám.

Thái dương ưa bạch thiên, xuân hạ sinh ra. Dạ sinh ra, thái dương thất huy, nhật nguyệt trái lại bối, mùa đông sinh ra, giai chủ suốt đời lao lực bôn ba.

Thái dương hoặc Thái âm cư mệnh người, rất chú trọng sinh nhật ngày đó, như ban ngày, buổi tối hoặc trời mưa các loại.

Thái dương ─ thi mà không bị; Thái âm ─ thụ sau đó thi. Thái âm đại diện nữ hài, đều tương đối bị động.

Thái dương ái ─ nhiệt liệt yêu; Thái âm ái ─ mẫu tính, ôn nhu yêu.

Thái dương cũng chủ máu, phùng giáp can thì, dễ đầu váng mắt hoa, lưu niên, lưu nguyệt gặp phải, có đến đây hiện tượng, cũng chủ mắt đau nhức.

Thái dương ─ cao huyết áp; Thái âm ─ huyết áp thấp.

Thái dương cư ám vị Hóa kị ─ rất muốn phát giận, thế nhưng không phát ra được, nhược ở sáng chỗ Hóa kị, thoáng cái tựu bộc phát ra.

Thái dương thất huy ┼ thiên hình ─ chắc chắn hình tụng.

Thái dương vượng ┼ thiên hình ─ quân cảnh nhân viên.

Thái dương thất huy, hội sát kị, bất lợi phụ thân. Nữ mệnh thì bất lợi liệu thân và trượng phu.

Thái dương hội dương đà, bản thân có thương tích; hội hỏa linh, bỏng lửa; rơi điền trạch hội hỏa linh thất huy, hoả hoạn.

Thái dương Hóa kị ─ giới cậy mạnh. Bất lợi mắt. Ở mệnh hoặc ở tật, chỉ cần thất huy mắt có bệnh.

Chú ý: Thái dương Hóa kị không nhất định là mắt cận thị, phải thất huy cung vị mới là.

Nữ mệnh thái dương quá vượng ─ đoạt phụ, phu quyền, nặng sự nghiệp quên gia đình.

Nam mệnh thái dương Hóa kị ─ thái cương liệt, nữ mệnh cùng luận.

Thái dương nhập mệnh, vũ khúc ở huynh, liêm trinh là tật, tử vi ở điền, thiên cơ là phúc.

Tượng ý: Quang minh, mặt ngoài, dịch mã, quan lộc.

Nhân: Luật sư, chính trị gia, quan hệ xã hội, nam nhân, phụ thân, nhi tử, quan viên, nữ nhân là phối ngẫu.

Sự: Giao tế, làm nổi bật tâm tư của nhân vật, bàn bạc (dương, liêm, thiên hình đều là pháp luật, chính trị tinh).

Địa: Bãi đất, tháp sắt, pháp viện.

Vật: Thiết bị điện, môtơ, kính mắt, thủy tinh (thái dương, cự môn đại diện tủ lạnh, có môn có thể quan, ám thiết bị điện)

Bản thân: Mắt, đại tràng, máu, bộ mặt lấm tấm.

Tính tình: Nhập mệnh chủ thái độ làm người chính trực kiên cường, hướng ngoại, không câu nệ tiểu tiết, làm việc tích cực chủ động, ngoại giao trường hợp biểu hiện chuyên gia, ưa tham gia hoạt động, kết giao bằng hữu. Lòng tự trọng cường, không thích thụ tâm chi phối, nói thái trực tiếp, chẳng bảo lưu, nhắm thẳng vào người khác ngực, cố hữu thì khó tránh khỏi làm cho chịu không nổi, ưa tranh luận, dễ phát giận.

Nam tính thẳng thắn bất kể được mất, tính tình sảo ngại nôn nóng.

Nữ tính cử chỉ đang lúc có nam tử thái độ, cá tính cường, khác giới duyên tốt, ở sự nghiệp thượng điều không phải người yếu, bất lợi hôn nhân, dễ có tình cảm của làm phức tạp, kị cá tính vô cùng kiên cường nuông chiều. Thế nhưng đời sống tình cảm đối loại này hình nữ tử mà nói cũng không phải rất trọng yếu, hơn nữa cầm được thì cũng buông được.

[nhật nguyệt trái lại bối]

Thái dương và Thái âm không thích nhất ngồi hãm cung, nhật nguyệt trái lại bối, làm lụng vất vả khổ cực.

Suốt đời tịnh không có nghĩa là không có thành tựu, chỉ là không có biện pháp hưởng thanh phúc, nhất là ở dũ chật vật trong hoàn cảnh, thành tựu dũ cao. Sợ nhất dạ sinh ra, suốt đời so sánh không được thông thuận, còn nhỏ hoàn cảnh không tốt, và phụ mẫu vô duyên, làm việc tiên chuyên cần hậu nọa rời xa nơi chôn rau cắt rốn, tự lập sống lại.

Đến đây cách thái dương cư mệnh, cá tính so sánh kiên cường, nhận mệnh; nhược Thái âm cư mệnh, cá tính so sánh nhu nhược, nhưng cũng học mệnh lý học thuật.

Nhật nguyệt trái lại bối cũng chủ đào hoa, đào hoa tính chất là gián đoạn, kéo dài không dứt, cũ khứ mới tới.

Thái dương nhập các cung

Nhập huynh: Có thái dương cư mệnh tính chất. Vượng người huynh đệ mậu tựu cao; thất huy huynh đệ không nên thân.

Nhập phu: Nam mệnh vượng thủ, thái thái có nam tử tâm chí, nhưng bản thân cũng đại nam nhân chủ nghĩa người, trên nguyên tắc thái thái tuy mạnh, cũng cụ kỳ phu, nhược thất huy, Hóa kị, gia sát, cực kỳ không ổn, nam nữ cùng luận. Nhân thái dương là tranh luận ngôi sao, cho nên phu thê dễ có cãi nhau việc phát sinh, lưu niên hoặc đại hạn gặp của, hay nhất hai vợ chồng không nên thường cùng một chỗ, trái lại năng lực tường an vô sự, như tiên sinh thường ra nước hoặc tới phần đất bên ngoài việc buôn bán các loại, phân thủ lưỡng địa không vì tai.

Nhập tử: Vượng thủ, tử nữ hoạt bát hiếu động. Thất huy, Hóa kị, tử nữ ít. Gia sát, tử nữ dịch học phôi.

Nhập tài: Thái dương điều không phải tài tinh, là bác ái tinh, là cho nên kiếm tiền đều tương đối bác ái, nhưng nếu gia đà la thì, kỳ tính phí thời gian, ở trời thu thì, đà la hóa khí, tựu tương đối không được bác ái.

Vượng thủ, tài phú đa, nhưng sĩ diện hảo, dùng tiền cũng nhiều, nhân bác ái của cho nên.

Gia thiên không cướp, hoa không được dùng tiền không phải do người ta, luôn sẽ có rất nhiều chuyện lai hoa tiền của ngươi; gia lộc vưu nghiệm.

Thất huy là chiếu người khác mà không chiếu chính, tiền của người khác tài quản lý tốt, tự kỷ tiền tài lại loạn thất bát tao. Như ở ngân hàng đi làm cho vay sẽ không bị đảo, nhưng mình lén tá vu cũng nhân cũng sẽ bị đảo.

Thất huy, nhưng hóa lộc hoặc hóa quyền, thì chủ thiện quản lý tài sản, duy hành hung vận thì dễ bị vu hãm.

Thái dương Hóa kị ở tài bạch, hay nhất tài giấu diếm bạch, mặc kệ bản năm sinh hoặc đại hạn hoặc lưu niên, nhất để lộ ra, như ngọn sẽ bị người khác biết, người khác hội hướng người ta vay tiền.

Nhập tật: Vượng thủ ─ cao huyết áp, chảy máu não. Thất huy ─ mắt tật. Thái dương con mắt trái, Thái âm mắt phải, nam tả nữ hữu cũng.

Nhập thiên: Vượng thủ ─ xuất ngoại được quý, năm mới rời nhà tại ngoại, hoặc khi hắn nhân gia lớn lên, chủ ngoại khác người, tại gia đãi không được. Bạch trời sinh bởi vì nghiệm.

Thất huy, tâm tình thường không ra lãng, nhất là ra ngoài thì, tâm tình càng thêm phiền muộn, nan phát triển.

Nhập nô: Vượng thủ, bằng hữu đa, bản nhân cũng háo khách, bằng hữu đa giỏi về giao tế người. Thất huy giảm cát.

Nhập quan: Thái dương làm quan lộc chủ, nhưng không được chuyên sinh nhất nghiệp, thích thay đổi để đổi lại, công tác so sánh tạp, làm ngoại giao công tác so sánh tốt, nghiệp vụ, quầy hàng hoặc quản lí nhân viên chờ.

Vượng thủ, có địa vị, quyền bính chủ quản nhân tài.

Thất huy, giống nhau lao động tính chất công tác người. Hóa kị, nên đi làm tộc.

Nhập điền: Vượng thủ, được tổ nghiệp trợ giúp. Thất huy, vô sản nghiệp tổ tiên.

Ở phụ cận có cao lầu hoặc đột xuất vật, như sắt tháp chờ, bản nhân dĩ ở lâu là nên.

Thái dương và Thái âm đồng cung sinh điền trạch, bất động sản đa, ở đại, nhất là ở vị cung bỉ xấu cung cường, ─『 nhật nguyệt bức tường ﹃ cách.

Gia kị, gia có phá thủy tinh, muốn đuổi khoái thay đổi, bằng không bất hảo. (thái dương chủ thủy tinh, vừa là quan lộc chủ)

Nhập phúc: Dĩ vượng hoặc thất huy quyết định miệng quý nhân mạnh yếu. Cá tính sảo ngại vội vàng xao động.

Nhập phụ: Vượng thủ, phụ mẫu thanh danh tốt, thất huy thì phủ. Thất huy gia sát phụ mẫu chết sớm.

Thái dương cư tử ngọ:

Thiên lương nhất định ở đối cung, cự môn ở quan lộcm thích vu dĩ miệng là hành nghiệp, nhưng dễ có đào hoa. Ở tử so sánh mệt nhọc, chú ý nhân duyên, ất canh năm sinh ra, bất khả cân tiền tài hay nói giỡn.

Thái dương ở tử thất huy, không chiếu sáng tự, nhưng cũng rọi sáng người khác. Như con là cung tài bạch, đại diện quản công ty tài cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mình của tài lại quản không đến.

Thiên lương ở tử ngọ, là “Thọ tinh nhập miếu” cách. Tức thiên lương ở tử ngọ cư mệnh hoặc cư thân, thái dương đối cung chiếu.

“Thọ tinh nhập miếu” cách cũng “Cơ nguyệt cùng lương cách” một trong loại.

Phú nói: “Thiên lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển triều đình.” hoặc nói: “Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển.” thiên lương cư ngọ so sánh hợp thọ tinh nhập miếu cách, nhân thái dương ở tử ánh dương quang bất túc, bản chất thâm trầm, hành sự cũng chìm tiềm. Thiên lương ở tử, thái dương ở ngọ, phóng xạ lực cường, khiến người khuyết thiếu nội hàm, dễ thành không tốt.

Thái dương ở tử phát không được tính tình, ở ngọ, tính tình thoáng cái tựu bộc phát ra.

Thiên lương ở tử tọa mệnh, thái dương ở tử củng chiếu, thơ nói: Mệnh gặp ly minh củng thọ tinh, suốt đời quang vinh đạt mộc ân sâu, bay vút lên thiên nga thanh tiêu cận, khí tượng đường đường thị đế bàng. Cực phẩm quý cách.

“Khúc gặp lương tinh, vị trí thai cương.” thiên lương, văn khúc đồng cung ở ngọ thủ mệnh điều kiện tốt nhất; văn khúc ở tử chiếu mệnh thứ hai.

Đến đây cách cục người, tính tình trung hậu, thông minh ngay thẳng, ưa văn bút và âm nhạc, mà lại có năng lực lãnh đạo, nữ mệnh có thể chính mình sự nghiệp, vượng phu ích tử. Thích hợp văn giáo nghiệp, như: Nhà trẻ, trường học chờ.

Thiên lương ở tử bỉ ở ngọ, hành vi biểu hiện thượng so sánh hoạt bát.

Thiên lương không thích hóa lộc và hóa quyền, chủ ái nói khoác. Cũng không ưa hóa khoa, chủ làm việc cận nặng bên ngoài. Cũng không ưa kị lai phá tan.

Thiên lương gia Hỏa Tinh, Hỏa Tinh có thể khích lệ thiên lương lười nhác, nhiên tất có Hỏa Tinh tàn sát bừa bãi là tai của giai đoạn, quá hậu, thiên lương tài khả bày ra kỳ ưu điểm.

Thái dương ở ngọ là “Nhật lệ trung thiên”, thủ mệnh là “Kim xán quang huy” cách.

Phú nói: Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của trách, địch quốc của phú.”

Khán đến đây cách (hàm dương lương ở mão dậu), phải chú ý có hay không hình thành “Dương lương xương lộc” cách. Chỉ cần mệnh tài quan thiên tụ họp thái dương, thiên lương, xương (khúc), lộc tồn (hóa lộc) tức là.

Phú nói: Thiên lương thái dương xương (khúc) lộc (hóa lộc lộc tồn) hội, lợi cuộc thi và lên chức.

Nếu có hai người cùng là “Dương lương cách”, nhất định phải chú ý là mùa hè hoặc mùa đông sinh ra, như thế mùa hè sinh ra, vượng ở thái dương, một thân có ngoại giao tính chất, nhược thiên lương so sánh vượng, thì có lão đại phong phạm.

Như mã anh cửu, canh dần năm tháng năm giờ Mùi sinh, Thái âm tọa mệnh, hóa khoa, có nương nương khang cảm giác, nhưng sẽ không rất rõ ràng, nhân quan lộc thái dương ở mão vượng, lạc thư nhất cửu tạo thành chữ thập, tọa quan lộc cân tọa mệnh không sai biệt lắm, quan lộc là hành vi của biểu hiện cung vị.

Vừa dĩ tứ hóa luận của, cung Quan lộc can kỷ Hóa kị nhập mệnh, chỉ tinh có dương cương khí, đồng cung đồng khí, cho nên Thái âm phùng Hóa kị, lại được nhu tịnh tể.

“Kim xán quang huy” cách, lại bảo “Nhật lệ trung thiên cách”, tức thái dương ở ngọ thủ mệnh.

Nhược mệnh tọa tử, thái dương cư ngọ, cung thiên di nhật lệ trung thiên cách hoặc kim xán quang huy cách.

Đến đây cách ưu điểm là: Cá tính kiên cường, chí hướng rộng lớn, lòng tự tin cường, giao tế năng lực cường, niên thiếu đắc chí, thành tựu phi phàm, có thể ở chính trải qua giới phát triển, ngoại giao giới cũng tốt.

Khuyết điểm; tính cách quái gở, quá độ tự mãn, dễ khinh thường người khác mà khiến cho phản cảm, sản sinh khó hoà hợp hiện tượng.

Thái dương ở mão dậu

“Mặt trời mọc phù tang” cách, “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” cách.

Thơ nói; thái dương mão vị quý kham khoa, tất chủ bình sinh phú quý gia, thuần túy niên thiếu lên biệt thự, chiến chinh thanh thế động di hoa.

Mệnh ở mão, thì tài ở hợi, Thái âm tọa thủ, “Trăng sáng Thiên môn” cách; quan lộc thiên không cung ở vị, là “Minh châu rời bến” cách. Nhược hình thành “Dương lương xương lộc” cách canh hay, nhưng yếu ở các cung không thay đổi kị, (hàm tự Hóa kị), bằng không giảm cát.

Thái dương ở dậu là tây một, nhiên không thể hung luận của, thái dương như trước chiếu Lôi môn, nếu vì mão thiên di, nhưng có thể xuất ngoại đả biện tranh ra một mảnh thiên.

Thái dương ở mão thủ mệnh, ban ngày sinh ra điều kiện tốt nhất. Loại này mệnh bàn chỉ cần mệnh ở hợi, mão, vị giai cát,

『 mão 』─ mặt trời mọc phù tang cách.

『 vị 』─ minh châu rời bến cách.

『 hợi 』─ trăng sáng Thiên môn cách.

Ưu điểm: Ngôn ngữ ngay thẳng, giao tế năng lực tốt, phản ứng cấp tốc.

Khuyết điểm: Không thích hợp nữ mệnh, có nam nhân tính cách, đoạt phu quyền, có nam nhân duyên.

[trăng sáng Thiên môn] cách: Thái âm ở hợi thủ mệnh hoặc thân.

Ban đêm sinh ra nhân cao hơn, có thể vãng văn nghệ, học thuật phương diện phát triển, sẽ thành danh nhân học giả.

[minh châu rời bến] cách; mệnh tọa vị, thiên đồng và cự môn đồng cung ở xấu tọa thiên di.

Lúc này thái dương ở mão thủ tài bạch, là “Mặt trời mọc phù tang” cách, “Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách”.

Thái âm ở hợi thủ quan lộc ─”Trăng sáng Thiên môn cách”.

Lúc này cung mệnh ưa sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật.

Ưu điểm; tâm địa thiện lương, có tài hoa, hứng thú rộng khắp, ở trong xã hội có hài lòng biểu hiện.

Đại vận hoặc lưu niên gặp đến đây cách, chủ lên chức, phát triển.

Nữ mệnh thì thanh tú động lòng người, tài đức lưỡng bị.

Phú nói; tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng.

Khuyết điểm: Tối kỵ mệnh vô chính diệu, tức vô tả hữu xương khúc nhập, lại bị dương đà sao Hóa kỵ phá tan.

Thái dương ở xấu vị

Thái dương và Thái âm đồng cung ở xấu vị, nhật nguyệt đồng cung cách.

Phú nói: Nhật nguyệt cùng lâm, quan cư Hầu bá.

Là “Nước lửa ký tế”, thực chất trung dung luận người, nhưng là trong mắt người khác quái nhân, mà hắn trái lại cho rằng ngươi quái.

Nhật nguyệt → trằn trọc.

Quyền kị → trằn trọc.

Thủy → Thái âm.

Hỏa → thái dương.

Tế người: Trợ giúp cũng.

Nước lửa ký tế, thủy ở trên, hỏa tại hạ. Như Hóa kị nhập, gọi thủy hỏa vị tế, hỏa thủy vị tế yếu chú ý thân thể trạng huống, chủ tâm thận không giao, hỏa ở trên, thủy tại hạ, tâm thuộc hỏa, thủy thuộc thận.

Tọa xấu mạnh hơn tọa vị; chiếu mệnh mạnh hơn tọa mệnh. Bởi vì:

1. Vị cung thái dương ngã về tây, Thái âm còn chưa sai ai ra trình diện.

2. Giống nhau đều ưa dương khí, thí dụ như giờ tý đả tọa hội mạo mồ hôi nóng, nhất dương sơ khởi; buổi trưa đả tọa hội đổ mồ hôi lạnh, nhất âm sơ khởi.

Phú nói: Nhật nguyệt thủ không bằng chiếu, hợp ấm phúc tụ, không sợ hung ách.

Nhật nguyệt ở tật ách, có thân thể của cản trở, nên làm y dược, mệnh bốc trái lại cát.

Ưu điểm: Tư tưởng trí tuệ tài trí hơn người, sớm thông suốt, năng lực hữu hiệu vận dụng sở học, ưa hóa quyền và hóa khoa, năng lực văn năng lực vũ, đại quý của mệnh.

Ở xấu cung, cá tính bảo thủ, làm việc cẩn thận, cương nhu tịnh tể, không được du quy cự, phi thường thích hợp nữ mệnh, có nữ tính của ôn nhu, lại có nam tính của kiên cường, làm một thành công chức nghiệp phụ nữ, nghi thất nghi gia.

Ở vị cung, cũng chủ cẩn thận, nên công, giáo, hoặc chế độ hoàn thiện của dân doanh công ty.

Khuyết điểm: Tìm cách và làm phép khác hẳn với thường nhân, hôn nhân ứng với đa chú ý, phòng nhược ba người tham gia, nhật nguyệt bất lợi hôn nhân.

Thái dương ở thìn tuất

Là “Nhật nguyệt trái lại bối” cách. Thìn cung là đập chứa nước, tuất cung là hỏa kho, là nước lửa giao hòa nơi, lại thêm bất luận cái gì một viên đào hoa tinh, cũng rất dễ dàng có đào hoa, nhật nguyệt trái lại bối bản thân là thuộc về đào hoa cách. Kỳ đi đào hoa thì so sánh giống nhau đào hoa cách người bất đồng là tương đối sẽ không xảy ra chuyện tình.

Thái dương ở thìn trội hơn thái dương ở tuất. Thái dương ở tuất, Thái âm ở thìn, là “Nhật nguyệt trái lại bối cách”, biểu lao lực mệnh, tịnh không có nghĩa là không có thành tựu.

NGHĨA “Nhật nguyệt trái lại bối” cách, dĩ xấu vị tuyến là phân cách tuyến, đối mặt mệnh bàn, tả là dương (tức dần mão thìn tị ngọ), hữu là âm (tức tử hợi tuất dậu thân), thái dương rơi dương phương, Thái âm tựu rơi âm phương, nhược trái lại, tức là nhật nguyệt trái lại bối cách.

Thái dương sinh dần thân

Phú nói: Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại.

Thái dương chủ biểu hiện, cự môn chủ khẩu tài; thái dương chủ, cự môn chủ ám.

Cự nhật đồng cung, thì thái dương có khu ám công, trái lại cũng sẽ bả không tốt chiếu nhập, biểu hiện thượng hội có cạm bẫy, nhưng không ngại sự, như làm sai sự, mọi người rất dễ tha thứ hắn, không được cân hắn tính toán.

Thích hợp làm giáo dục, văn hóa, xuất bản, luật sư, chính trị hoặc công ích chờ của công tác. Nhưng Hóa kị lánh đương biệt luận.

Cự nhật đồng cung cách: Cự môn và thái dương đồng cung sinh dần thân tọa mệnh, tọa dần so sánh thân cung cường.

Ưu điểm: Tài năng hơi tệ, khẩu tài cũng tốt, nhiệt tâm công ích, tâm địa hảo áo cơm không thiếu.

Khuyết điểm: Cá tính cố chấp, mặc dù có nhiều, nhưng làm lụng vất vả khó tránh khỏi, dễ cùng người cạnh tranh sinh thị phi.

Ở thân tọa mệnh, làm việc tiên chuyên cần hậu nọa, tiên nhiệt hậu lãnh.

Phạ Hóa kị, dễ có thị phi.

Cự nhật đồng cung sinh dần thủ quan lộc, cung mệnh ở tuất, văn khúc ngồi một mình, “Đào hoa cuồn cuộn cách, chỉ có buổi trưa sinh nhân mới có thể gặp được.

Suốt đời phải chú ý tình cảm làm phức tạp, nhất ba vị bình, nhất ba vừa khởi.

Mệnh bàn phân tích: Đinh dậu năm tháng sáu mười sáu nhật giờ Tỵ sinh . Mậu dần 87 năm tháng giêng hai mươi chín nhật, hưởng thọ 42 tuổi.

Đại hạn đi tới cung tử nữ, đại hạn tân can văn xương Hóa kị nhập đại thiên, phải chú ý: Thất sát hội tùy văn xương Hóa kị, bằng đại thiên có lưỡng khỏa Hóa kị.

Đến đây tân can Hóa kị tự xung, cần phải chú ý 1. Bản thân 2. Ngoại tai (mệnh thiên tử điền).

Bản mệnh điền trạch, đại hạn hóa kỵ nhập, điền trạch vấn đề rất nặng.

Đại hạn tật ách bính can Hóa kị nhập bản mệnh tật ách nghiêm trọng nhất. (dĩ tiểu xung đại, nghiêm trọng, dĩ đại xung tiểu so sánh thứ)

Bản mệnh cung phụ mẫu quý can bắn ra lộc đáo bản tật (lưu niên xung đại hạn)(cung tật ách không thích nhất sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa lộc hội lùi lại tống y thời gian).

Cung tật ách bất hảo sợ nhất cung phúc đức cũng không tiện. Tật ách soa nhiều lắm sinh bệnh, như phúc đức tái soa, thì một phúc.

Đại hạn phúc đức quý can tham lang tự Hóa kị, 87 năm mậu dần năm vừa Hóa kị nhập bản mệnh phúc đức, bản mệnh phúc đức vừa Hóa kị nhập bản mệnh cung.

Thái dương ở tị, thì cự môn tất ở hợi, hai sao giai được vị, có thể sánh bằng chiếu “Cự nhật đồng cung” lai luận. Nhược nhật ở hợi, cự môn ở tị, thì cai lượng ám, cai ám lượng, cho nên thị phi cũng nhiều. Dĩ dần thân làm trục, đối mặt mệnh bàn, cự môn hay nhất bên phải phía dưới, dậu tuất hợi tử xấu, thái dương bên trái phía trên, mão thìn tị ngọ vị, trái lại, đến đây hai sao là trái lại bối, dễ bị oan uổng, hiểu lầm giải thích không rõ.

Thái dương ở tị, suốt đời có lộc ăn tốt, năm mới một bước lên mây.

Thái dương ở hợi, suốt đời phần nhiều là phi, không phải là không có năng lực, mà là có chí nan thân, có tài nhưng không gặp thời, chích thích hợp làm giáo viên hoặc kỹ thuật viên của công tác, vưu bất lợi nữ mệnh, ở đệ tam đại hạn thì, tình cảm dễ xảy ra vấn đề.

Chú ý; thất sát tùy văn xương Hóa kị, phá quân tùy văn khúc Hóa kị.

Đại hạn tân hợi, tân can văn xương Hóa kị, thất sát cũng tùy văn xương Hóa kị. Thất sát phát triển an toàn hạn điền trạch; đại hạn thiên di ất tị, ất can Hóa kị nhập bản mệnh điền trạch, mệnh thiên tử điền đều là ngoại tai hiện ra?

87 năm mậu dần năm, mậu thiên cơ Hóa kị, thiên cơ ở đây mệnh bàn là thượng giới, đại diện máy bay, cho nên trụy thân máy bay vong.

Sao Vũ khúc

Vũ khúc ─ tân kim, thuần âm, tài bạch chủ.

── chính tài tinh, quả tú tinh, tu đạo tinh, thực hành tinh.

Vũ khúc ─ chủ tài, ưa nhập tài bạch, điền trạch. Nhập quan lộc, cung mệnh thứ hai. Nhất Hóa kị tài tựu xói mòn liễu.

Vũ khúc ─ chính tài tinh, là thực hành tinh, chấp hành tinh, là có chứa động tác, là kiếm tiền hành động.

Thái âm ─ cũng là tài tinh, là kế hoạch phát tài hình, chỉ kiếm tiền ý niệm trong đầu.

Thiên phủ ─ cũng là tài tinh, là tài khố hình.

Vũ khúc ─ hóa khí là kị, viết quả tú.

Hóa khí người ─ số mệnh cũng, đi chỡ đi đáo lưu niên hoặc đại hạn, sẽ hóa khí. Nếu là Hóa kị, tựu là chân chánh, vũ khúc ─ Hóa kị, chân chính có cô hiện tượng.

Vũ khúc ─ quả tú, nhập mệnh người đó, muốn cùng hắn người sầu triền miên là rất khó, bản thân tựu đái cô vị đạo.

Vũ khúc ─ thực hành tinh, có quyền không có thế (như cảnh sát), nhân không tiếp thu thâu mà thiện tranh, đùa giỡn ta thủ đoạn nhỏ tranh thế mặt, tranh thì có quyền, nhưng lại càng cô đơn, tử không tiếp thu thua tính cách, sở dĩ vũ khúc tọa mệnh người, học đông tây năng lực tinh.

Vũ khúc thiên hướng thực hành, không được thiên hướng ngọ hoa, nhưng có lúc tin cậy trứ tân điểm quan trọng(giọt) và thực hành lực, làm được có bài bản hẳn hoi.

Vũ khúc hóa lộc ─ có lúc điểm nhỏ tử là có thể kiếm tiền.

Vũ khúc thuộc kim ─ có thương tổn tính, chủ tài, tiền dễ nhất đả thương người. Cổng vòm hình tròn môn thuộc kim, kim có cô khắc ý, bất lợi tình cảm vợ chồng. Cô khắc ngôi sao vụ lợi tu đạo, như chùa miểu. Vũ khúc ưa hội khôi việt, thiên tài chính tài chính các loại.

Vũ khúc thuộc cứng rắn ─ nhất là Hóa kị, càng không thể lại dùng cứng rắn, bằng không dễ bẻ gẫy. Động công là dương, tịnh công thuần âm, vũ khúc Hóa kị muốn luyện tịnh công tới khí, tịnh công hay đả tọa, có thể cải thiện vũ khúc Hóa kị.

Vũ khúc nhập mệnh, thiên đồng tất là huynh, liêm trinh tất là tài, tử vi thì là cung, thiên cơ hay điền, thái dương vi phụ.

Ý tưởng ─ tiền tài, dây điện.

Nhân ─ quân cảnh, tài chính nhân viên.

Sự ─ chiến tranh, đánh giết.

Địa ─ bót cảnh sát, quân doanh, cơ quan tài chính.

Vật ─ tiền tài, lưỡi dao, thanh sắt.

Bản thân ─ mũi, khí quản, phổi.

Vũ khúc nhập các cung:

Nhập mệnh: Âm kim, cá tính lãnh cứng rắn, thanh âm chát chúa, hình thể không nhất định cao to.

Trán rộng lông mày thô, bộ lông to cứng rắn, tính cách cương nghị, thành thực tín dụng, nặng nghĩa khí.

Nữ mệnh không ra lãng, bảo thủ.

Nhập huynh: Huynh đệ tính lãnh cứng rắn, cương liệt.

Nhập phu: Phối ngẫu có lãnh cứng rắn cương liệt tính chất.

Tu đạo, quả tú ngôi sao, không thích nhất nhập cung phu thê, kết hôn muộn điều kiện tốt nhất, nữ mệnh tình cảm đa bảo thủ.

Vị hôn của nhân, cảm tình bảo thủ, không đổi đánh vào, có chồng người, đối phối ngẫu lãnh đạm.

Nhược gia dương đà, Hóa kị, thiên hình, thiên không cướp chờ, gia đình sinh hoạt đơn điệu, quan hệ vợ chồng lãnh đạm, hoặc năm mới mất vợ hay chồng, hoặc gặp nhau ít ly biệt đa, nhược nữ mệnh vũ khúc chỉ thủ thìn tuất, thất sát ở cung phu thê, canh ứng với chú ý kinh doanh tình cảm vợ chồng sinh hoạt.

Nhập tử: Tử nữ cá tính có vũ khúc của tính chất, có lẽ mẹ goá con côi ngôi sao bất lợi lục thân, và tử duyên phận không được thân.

Nhập tài; tài bạch chủ nhập tài vị, tương đối khá, tài phú không nhỏ. Nên tài chính sự nghiệp, ưa hội lộc mã, thành công phú ông của khả năng.

Nhập tật: Chủ phế trải qua ho khan, phổi, mũi của tật.

Hội văn khúc Hóa kị, mũi súc mủ, sự khó thở.

Hội dương nhận, Hóa kị, chú ý vết đao. (ở mệnh chú ý mũi; ở tật chú ý phế; ở mệnh, phụ cung Hóa kị chủ ba. )

Nhập thiên: Dương đà giáp vũ khúc kị, chú ý tai nạn xe cộ.

Vũ khúc Hóa kị ở thiên di, ra ngoài dễ bị khai hóa đơn phạt hoặc đất khách rủi ro; và lộc mã cùng bôn ba, cự thương của cách.

Vũ khúc chủ động, chủ tranh, biến động tính rất lớn.

Nhập nô: Quả tú tinh, cho nên nan thâm giao.

Nhập quan: Tài chính nghiệp, kế toán, quân cảnh, ngũ kim, nhân viên kỹ thuật.

Nhập điền: Vũ khúc → đại, ở căn phòng lớn; phụ cận có cơ quan tài chính, chùa miểu.

Nhập phúc: Hội kiếm tiền, nhưng không biết hưởng dụng, phí sức sức lao động.

Nhập phụ: Song thân trung tâm có vũ khúc của tính chất hoặc và phụ mẫu tình cảm không tốt.

Vũ khúc ở mười hai cung

Vũ khúc ở tử ngọ

Tất cùng trời phủ đồng cung, thất sát ở đối cung.

Vũ khúc là chính tài tinh, Thiên phủ thuộc kho, cho nên không thích Hóa kị, cũng không ưa thiên không cướp, cũng không ưa dương nhận đồng cung, hội nhân tài

Cầm đao. Ưa kỷ năm lộc tồn tại thiên, là” song lộc giao lưu cách”, hoặc” lộc hợp uyên ương cách”, cũng ưa quý sinh ra.

Cùng trời phủ đồng cung, “Phủ tướng triêu viên cách”, đối cung là thất sát, biểu hiện trang trọng, khó nén trong lòng vội vàng xao động.

Phủ tướng triêu viên cách: Cung mệnh, cung tài bạch, hoặc cung Quan lộc của bất luận cái gì nhất cung, nếu có Thiên phủ tinh, như vậy thiên tướng tinh nhất định ở cái khác nhị cung một trong cung.

Phú nói: “Phủ tướng triêu viên, thực lộc thiên chung.” phúc khí thâm hậu, nhân duyên hảo, có lộc ăn cũng có, Thiên phủ cùng trời tướng đều là áo cơm ngôi sao, ăn mặc đều rất tốt, có thể lập sinh mọi người trên, nhân tế quan hệ hài lòng, gặp trắc trở thì, sẽ có người vươn viện thủ hỗ trợ, đến đây cách ưa hội xương, khúc, phụ, bật, kể trên ngôi sao may mắn dũ đa, thì dũ phú quý.

Thiên phủ ở ngọ: Tất và vũ khúc đồng cung, tử vi, thiên tướng nhất định ở tuất, nhược mệnh ở ngọ, quý cực nhất phẩm.

Nhược mệnh ở tuất, phủ vũ ở tài bạch; hoặc mệnh ở mão, phủ vũ ở điền trạch: Đều là phú giáp một phương người. Gia hội tam hóa cát càng sâu.

Loại này cách cục phải chú ý hôn nhân cập đời sống tình cảm. Thiên phủ tọa mệnh, phá quân nhất định ở cung phu thê.

Lộc hợp uyên ương cách: Mệnh tài quan thiên có lộc tồn cập hóa lộc hai sao người, tên gọi tắt “Lộc hợp uyên ương cách”, chủ phúc vừa chủ quý.

Thơ viết: “Lộc hợp uyên ương phúc khí cao, tư nhân văn võ tất anh hào; thôi kim tích ngọc thân quang vinh quý, tước vị thăng tiến y áo bào tím.”

Vừa viết: “Tài quan hai nơi và thiên di, song lộc phùng của nhất nên; đức hợp Càn Khôn nhân kính trọng, thao thao phú quý thế ngạc nhiên” còn đây là song lộc ở tài quan thiên chiếu mệnh mà nói.

Đến đây cách người, tài quan song mỹ, bị người kính trọng. Nữ mệnh cũng quý.

Song lộc thủ phu thê, nam nhân thê phú, nữ nhân phu quý. Chụp ảnh chung phu thê cũng cùng luận. Hợp phu thê là song lộc ở thiên quan phúc.

Thiên đồng tọa mệnh, thì không thích song lộc giao lưu, ngại quá mức chây lười. Cái khác phúc thọ tinh cũng thế, như thiên lương gia song lộc, phúc phận tuy cao, nói chuyện lại không chịu trách nhiệm.

Phú nói: “Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã.” tựu nữ nhân mà nói, song lộc gia thiên mã, lợi hại, ương ngạnh người.

Vũ khúc ở mão dậu

Tất và thất sát đồng cung, Thiên phủ thì ở đối cung.

Thất sát là nghiêm túc xơ xác tiêu điều, chủ âm hỏa; vũ khúc chủ quả tú, là tân kim. Hai sao cùng nhau có lãnh cứng rắn của vị đạo, âm hỏa khắc âm kim, vũ sát đồng cung, không cần Hóa kị, giống nhau tựu đô hội có mũi vấn đề.

Vũ khúc thuộc phế, mũi là phế cửa sổ.

Vũ khúc chủ tài, âm hỏa khắc âm kim, cho nên vừa khắc tài, tài không hiện. Vũ sát ở dậu, tân can, thất sát tùy văn xương Hóa kị. Giống nhau thuyết hóa kỵ năm sinh lớn hơn tự Hóa kị, nhưng tự Hóa kị trứ nặng ở biểu hiện thượng, cho nên thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng. Nếu không tưởng tài của không hiện, thì cần phải tu đạo luyện khí, cô khắc tinh có lợi tu hành.

Ở mão là “Vũ khúc thủ viên cách”, chủ thẳng thắn chính trực, gia sát chú ý lôi điện, đầu gỗ kích thương.

Vũ khúc ở xấu vị

Tất và tham lang đồng cung, vũ tham không được phát người thiếu niên, phát cũng hư phát, cho nên thích hợp làm trung tâm lúc tuổi già tài phát tích việc nghiệp, như thầy tướng số, viện dưỡng lão. Phú nói:” vũ tham mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra.”

Vũ tham tọa mệnh, nói như vậy tương đối cấp tiến, trừ phi có hóa lộc hoặc tự hóa lộc, hóa khoa hoặc tự hóa khoa lai mềm hoá. Đến đây cách ưa hỏa linh lai hội, hình thành “Hỏa tham cách” hoặc “Linh tham cách, canh chủ hoành phát.

Vũ tham ở xấu ưu sinh ở vị, nhân ở xấu tất là “Nhật nguyệt giáp mệnh cách”, ở vị thì là “Nhật nguyệt trái lại bối cách”. Nhược nhật nguyệt giáp của cung là tài bạch, là “Nhật nguyệt giáp tài cách”.

Hỏa tham, linh tham không chỉ đồng cung có thể coi, nhược dần ngọ tuất năm giờ hợi sinh ra, vũ tham ở xấu, hỏa linh giáp vũ tham, cực mạnh. Cái khác hỏa linh sinh tam phương tứ chính, cũng hỏa tham, linh tham cách. Nhược hỏa, linh và tham ở riêng nhị cung, mà có tam hóa cát liên tiếp, kỳ lực không thể so đồng cung soa.

Vũ tham đồng hành cách: Phàm vũ tham tọa mệnh người, cũng đồng thời là “Nhật nguyệt giáp mệnh cách”.

Đến đây cách người ở nơi sinh vô pháp mở rộng chí lớn, cần phải phó tha hương phát triển; nếu sớm năm đắc chí, cũng phù dung sớm nở tối tàn. Nhược mệnh vô chính diệu, tá đối cung thiên di của vũ tham người, nhất định niên thiếu cô bần, năm mới rời xa nơi chôn rau cắt rốn, vô tổ nghiệp có thể dựa vào, xuất ngoại phát triển trái lại được bạn bè trợ giúp cũng.

Đến đây cách cục người, cá tính chớ quá cương, nhược hội xương khúc, dương đà cập Hóa kị, dễ có tình cảm tranh cãi.

Nhật nguyệt giáp mệnh người, suốt đời giàu có, thích hợp công thương nghiệp, vũ tham ở xấu ưu sinh ở vị, nhân nhật nguyệt vị trái lại bối.

Hỏa tham cách, linh tham cách, đều vì ông chủ mệnh, có thể làm nước ngoài sinh ý, vừa có cơ vận, có đột phát cơ hội hội. Không sợ thiên không cướp, thiên không cướp hội tham lang, trái lại năng lực tập chính.

Phạ dương đà, gặp của có sắc nan.

Hỏa tham mạnh yếu, dựa vào thìn, tuất, xấu, vị của của trình tự ──

Thìn là thủy kho, cực mạnh; tuất là hỏa kho, thứ cường; xấu là kim khố, là yếu; vị là mộc kho, yếu nhất.

Vũ khúc ở thìn tuất

Tham lang nhất định ở đối cung, có thể tá luận là “Vũ tham đồng hành cách”, nếu có tam cát hóa liên tiếp càng mạnh.

Xấu vị vũ tham và thìn tuất vũ tham bất đồng là, người trước so sánh cấp tiến, hậu người so sánh tao nhã, nhưng trên thực tế hai người giai cấp tiến, chỉ là người trước so sánh rõ ràng, hậu người so sánh ẩn mà thôi.

Đeo sao được địa cách: Vũ khúc ở thìn thủ mệnh, vừa là thìn năm sinh ra; hoặc vũ khúc ở tuất thủ mệnh, vừa là tuất năm sinh ra; hoặc vũ khúc ở xấu thủ mệnh, vừa là xấu năm sinh ra; hoặc vũ khúc ở vị thủ mệnh, vừa là vị năm sinh ra.

Thơ viết: “Đeo sao nhập miếu thật là tường, vị chính quan lớn nơi cường; thủ địa công thành đa kế sách thần kỳ, uy phong bát diện tính danh dương.”

Như cung tài bạch, cung Quan lộc có đến đây cách cục, còn lại là tài chính và thuế vụ quan hoặc cơ quan tài chính, chức vị không thấp.

Vũ khúc ở dần thân

Tất cùng trời tương đồng cung, đối cung phá quân tọa thủ.

Vũ tướng hai sao pha tạp, tài, cũng chủ cô. Nhập mệnh, là song trọng cá tính người, có lúc uy vũ, có lúc ôn hòa; luận phu thê, chủ nhị; luận tài, chủ nhị loại đã ngoài của tài nguyên; luận quan, có kiêm chức; luận điền, có nhị nơi ở.

Thiên phủ và liêm trinh đồng cung, tựa như máy vi tính, trí nhớ hảo, nhưng không cần thiết sức hiểu biết hảo, cung thiên di có bò năm kị, cho nên có đôi khi hội kịp thời. (nhược gặp bính can tự Hóa kị cũng cùng đến đây luận).

Phủ liêm ở mệnh, thiên, trí nhớ hảo; nhập tật, trí nhớ cũng không tệ lắm, nhưng biểu hiện so sánh không được; nhược phủ liêm ở cung phu thê, thì phối ngẫu trí nhớ hảo.

Vũ tướng nhập đại hạn cung phu thê tọa Hóa lộc năm sinh vừa tự Hóa kị, có phần ly hiện tượng, giao đối tượng nhiều lần tản.

Nếu là tài, thì không cho nên tổn thất. Vừa xung quan, tài quan lưỡng thất.

Nhìn nữa đại quan, bính can Hóa kị xung thiên mệnh, quan lộc cùng ta vô duyên, mua quan bán tước.

Tất và phá quân đồng cung, thiên tướng đối cung tọa thủ.

Vũ phá ở tị, phá quân thủy khắc tị hỏa, đã hỏa khắc vũ khúc kim, lưỡng khắc đều là vô tình khắc; vũ phá ở hợi, vũ khúc âm kim sinh hợi thủy, phá quân quý thủy và hợi thủy bỉ và, là sống của vô tình, trợ giúp của vô tình, đều là vô tình của sinh khắc. Cho nên luận mệnh, thì buồn bực và đã thấy ra tua thay; luận giao hữu, thì đa lại thích tự tri giao không có mấy; luận tài, nhìn như tài nguyên quảng, nhưng lại tài không hiện, hoặc lai mà không tụ.

Nhược phá quân hóa lộc, hoặc quan võ vinh thân; vô hóa lộc, thương gia tố phúc.

Mặt mày hốc hác, tự có kỳ phản bội tính.

Thiên đồng tinh

── nhâm thủy, thuần dương, là dùng ăn nước, hệ thống cung cấp nước uống, thùng nước dặm thủy chờ, cũng là bồn cầu thủy. Thiên đồng Hóa kị, khả năng bồn cầu phá hủy, hoặc vòi nước phôi rơi, thùng nước phá hủy.

Thiên đồng Hóa kị ─ cai thông không được thông, không nên thông lại thông, nóc nhà thẩm thủy, tường hoặc ống nước, thùng nước, bồn cầu dễ thẩm thủy.

Thiên đồng chủ hòa hợp, Hóa kị thì, tựu vô pháp hòa hợp, thì hội lậu tài, hoặc bản thân không khỏe, nữ tính thời gian hành kinh không được thuận, máu tuần hoàn xảy ra vấn đề, sự trao đổi chất vấn đề; hoặc và người nhà không được hòa hợp, vưu sỉ thiên đồng Hóa kị rơi cung điền trạch càng lộ vẻ.

Thiên đồng ─ hòa hợp tinh, xã giao tinh, hòa sự lão, gà mẹ tinh. Cũng dẫn thân là quán ven đường.

Thiên đồng cũng là cung phúc đức chủ, hóa khí viết phúc.

Ngũ phúc thọ tinh

Thiên đồng, thiên lương, liêm trinh, tham lang, Thiên phủ.

Ngũ phúc thọ tinh ─ phúc thọ ngôi sao, bản ý là lão lai tốt hơn, đi lão vận. Nhược tài tinh, thì đi tráng niên vận, ngũ phúc thọ tinh ở mệnh hoặc quan, có một đặc sắc hay: Thông minh nhưng không được chuyên tâm, chính khóa không được độc độc khóa ngoại.

Thiên đồng canh chủ phúc đức, nó ngoạn tâm nặng, tính trẻ con vị mẫn; vừa gà mẹ tinh, nói xong khó nghe điểm hay thích chõ mũi vào chuyện người khác, êm tai là nhiệt tâm công ích.

Thiên đồng chủ phúc thọ, nhược niên thiếu hưởng phúc, lão lai vô thọ, hơn nữa cân viên này tinh có liên quan nhân, giống nhau có thể so với so sánh lười nhác, hội hưởng thanh phúc. Nếu như thời kỳ thiếu niên so sánh hưởng thanh phúc, lão lai sẽ vô thọ, bởi vì thiên đồng đi lão vận ngôi sao, nếu như niên thiếu phi thường chăm chỉ, lão lai phúc thọ song toàn.

Tổn hại phúc ý gì? Có “Toàn bộ tổn hại” cân “Tái tạo phúc” lưỡng chủng.

Toàn bộ tổn hại ─ khứ tửu điếm, ktv, hưởng thanh phúc xem ti vi các loại.

Tái tạo phúc ─ tố một ít chuyện tốt.

Toàn bộ tổn hại hay tổn thất, cần phải tái tạo phúc. Chỉ cần nhập mệnh thiên quan phúc, đều cân thọ mệnh hữu quan.

Thiên đồng ─ nhâm thủy ─ và bàng quang hữu quan, bàng quang trải qua thông nhĩ, mũi, hầu.

Thiên đồng hóa kỵ năm sinh tái tự Hóa kị cư điền trạch, (khả năng kém nhất), điền trạch chủ nhà vận vừa chủ tài vận, cũng tài khố, thiên đồng Hóa kị là đi tả ngôi sao (cai tiết không ngừng, không nên tiết mà tiết), cho nên gia vận tài vận toàn bộ tiết.

Thiên đồng hóa kỵ năm sinh ┼ tự Hóa kị cư tài bạch ── tài vận toàn bộ tiết.

Thiên đồng hóa kỵ năm sinh ┼ tự Hóa kị cư tật ách ── tiêu chảy.

Thiên đồng hóa kỵ năm sinh ┼ tự Hóa kị cư tử nữ ── xung điền trạch, bỉ điền trạch tọa hóa kỵ năm sinh, tự Hóa kị hoàn hảo, nhưng đại vận đi tới cung tử nữ tựu toàn bộ xong.

Thiên đồng xảy ra vấn đề ─ nên niệm “Phúc đức chính thần bảo trải qua”.

Thiên đồng Hóa kị rơi nào đó cung ─ tạm thời không được hòa hợp, hòa hợp lâu cũng sẽ biến thành đến đây vấn đề chuyên gia.

Thiên đồng nhập mệnh: Liêm trinh tất là tử, tử vi tất là nô, thiên cơ làm quan, mặt trời là phúc, vũ khúc vi phụ.

Tượng ý: Hưởng phúc, hòa hợp, lười nhác.

Nhân: Hòa hợp nhân, bác sĩ, giáo sư.

Sự: Hòa hợp, bàn bạc, phục vụ.

Địa: Quán ăn nhỏ, phúc đức chính thần miếu, nước tiểu câu (cái ao), vòi nước.

Vật: Lưu động nước, ống nước, bồn cầu, lãnh môi.

Bản thân: Bàng quang, thân đóa.

Thiên đồng nhập các cung giải thích

Nhập mệnh: Tính tình ôn hòa, tính tình phát quá là tốt rồi, đa học ít tinh. Ưa hóa lộc, không thích Hóa kị, nhưng hóa lộc khiến người canh lười nhác, Hóa kị thì chủ lao lực, nhưng hóa lộc và Hóa kị đều chủ lạc quan.

Hóa kị: Hòa hợp bất lương, không như mong muốn.

Thiên đồng nhập nữ mệnh, say mê sinh La Mạn Đế Khắc bầu không khí, gặp lại đào hoa tinh như tả hữu, xương khúc, Thái âm thì, dễ có tình cảm làm phức tạp.

Nhập huynh: Huynh đệ có thiên đồng tính chất. Vô Hóa kị, tình cảm hòa hợp, Hóa kị, thì cải biến.

Nhập phu: Tình cảm vợ chồng hài hòa, nam lấy vợ hiền thê, nữ phối lương phu. (gia sát kị ngoại trừ)

Nhập tử: Tử nữ có thiên đồng tính chất, tử nữ đa nhu thuận. Hóa kị thì cải biến.

Nhập tài: Thiên đồng không được chủ tài, ở tài bạch biểu áo cơm không có gì lo lắng, đối tiền tài thấy so sánh đạm, Hóa kị thì thường quay đầu lại thốn, thậm chí có thì là tài hòa hợp không đến.

Nhập tật: Nhâm thủy, chủ bàng quang, nhĩ, mập giả tạo, bệnh phù của tật, kị hội dương đà hỏa linh Hóa kị, chủ khai đao và mặt mày hốc hác, bằng không bệnh nhẹ nhiều năm phụ thân. Lánh chủ các hệ thống tuần hoàn tâm bệnh, như thời gian hành kinh không được thuận, máu tuần hoàn, vấn đề tân trần đại tạ.

Nhập thiên: Xuất ngoại có quý nhân tương trợ.

Nhập nô: Nhân tế quan hệ hài lòng. Hóa kị, và giao hữu hiệp bất lương, chú ý xả chân sau đích tình hình.

Nhập quan: Làm việc không được tích cực, nhưng thích hợp làm hòa hợp tính của công tác.

Nhập điền: Nơi ở phụ cận có thủy câu, ẩm thực điếm.

Nhập phúc: Phúc hậu, ngũ phúc thọ tinh, nhưng đi vận sợ nhất Hóa kị phá tan.

Nhập phụ: Phụ mẫu có thiên đồng tinh người, phụ mẫu hòa ái dễ gần.

Thiên đồng ở mười hai cung

Thiên đồng ở tử

Và Thái âm đồng cung, cùng âm ở tử thủ mệnh, viết “Thủy trừng quế ngạc” cách. Cùng âm ở tử thủ điền trạch, “Nguyệt sinh biển cả” cách, cũng cơ nguyệt cùng lương cách một loại.

Phú nói: “Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián của tài.” có thể phục công chức, là cố vấn cách, như giám ủy, cố vấn chờ. Ất canh năm sinh ra, không tốt; bính năm đinh sinh ra, sinh sinh ban đêm người, phúc quý song toàn.

Cùng âm ở tử ─ chú trọng sinh hoạt hưởng thụ; hạn gặp, có du ngoạn của vận. Nữ mệnh diện mạo giảo hảo, thông minh thanh tú, nhưng tình cảm quá mức phong phú, dễ phát sinh vấn đề, dĩ không ổn định luận, nên kết hôn muộn.

Cùng âm thủ điền trạch, điền trạch phong phú, chủ đại phú.

Thiên đồng ở ngọ

Cùng âm ở ngọ, nước pha nóng lạnh ở dương hỏa hương, so sánh lao lực, cũng là cố vấn cách, không thích hợp làm lão bản. Đến đây cách người thường ra ngoài, xã giao đa, nhưng có quen biết khắp thiên hạ, tri âm không có mấy nhân cảm giác khái, nữ mệnh dễ thụ cảm tình làm phức tạp.

Đầu ngựa đái tiến cách ─

Tử ngọ mão dậu tứ chính vị đều là đầu ngựa, thủ tứ mã địa trước một vị, dương nhận nhập đến đây cung, giai xưng “Đầu ngựa đái tiến cách”. Đến đây cách bôn ba bất định, bị thường gian khổ, có rời xa nơi chôn rau cắt rốn hiện ra. Phùng khoa lộc quyền tam cát hóa, khổ cực nhưng tối sẽ thành công.

Cùng âm ở ngọ cư mệnh, bính năm hai tháng, tháng sáu, tháng mười sinh ra, lộc tồn tại tị, dương nhận ở ngọ, vị đầu ngựa đái tiến cách. Phú nói: “Cùng âm cư ngọ viên, dương nhận cùng độ,, là đầu ngựa đái tiến, chủ uy trấn biên cương.”

Nguyệt cùng gặp sát cách

Cùng âm ở ngọ thủ mệnh, phùng sát tinh tức là.

Phú nói: “Cùng âm ở ngọ, gia sát nặng, tứ chi doanh hoàng.”

Là điển hình bi quan chủ nghĩa người, gặp hảo chưa đủ, gặp phôi thiên không than thở, bản thân cũng béo không đứng dậy, cần phải phòng sắc nan.

Thiên đồng ở mão dậu

Bất lợi nữ mệnh hôn nhân, dễ có lão nhị, hoặc ly hôn tái giá.

Mẫu mệnh thì có tranh chấp ý vị, dục nâng cao một bước, có nôn nóng, bất tuân của biểu hiện, nhưng cũng không sai của cố vấn cách.

Thiên đồng cư mão dậu, Thái âm ở đối cung, cự cơ phân thủ tài, quan, cự cơ là phá đãng, cùng âm đối cung nhìn nhau, đời sống tình cảm phức tạp, bất lợi nữ mệnh. Nhược nhiều hơn chút đào hoa nhập mệnh, phúc, lập mệnh ở mão cung so sánh hưởng thụ, đối tượng là bạch mã vương tử, ở dậu cung tựu có thể xảy ra trương thành thục lý, tựa như đáp tắc xi như nhau. Nếu như thân cung không ở mão, so sánh không được nghiêm trọng, nên làm tiêu khiển sự nghiệp. Cô gái này đã ly hôn.

Thiên đồng ở xấu vị ─ tất và cự môn đồng cung

Cùng cự ở xấu, là vị cung của “Minh châu rời bến” cách, mão cung dương lương là “Mặt trời mọc phù tang” cách, hợi cung Thái âm là “Trăng sáng Thiên môn” cách.

Cùng cự ở vị, phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, chỉ cần không thay đổi kị, cũng hiểu được kế hoạch, cũng sẽ giao tế. Nữ mệnh tư sắc bất phàm, gia xương khúc vưu mỹ, Dương quý phi, điêu thiền vì thế cách.

Thiên đồng ở thìn tuất ─ và cự môn đối cung tọa; thìn là trời la, tuất là địa võng.

Thìn là thủy kho, có mộc dư khí, bản thân thì thuộc đất, đập chứa nước chính là thân tử thìn kéo dài; tuất là hỏa kho, dần ngọ tuất kéo dài. Thìn tuất tối ngại cự môn, thìn tuất là thiên la địa võng, thu liễm, bảo thủ, cất dấu, cự môn là hóa ám, nhìn không thấy, cho nên thìn tuất tối ngại cự môn.

Thìn tuất thiên đồng đều tốt khách, cần phải phòng bên ngoài chính là phi. Thiên đồng ở tuất, trái lại là kỳ cách, nhân lộc tồn tại tài, lộc khoa ở quan, thiên đồng hóa quyền, khôi việt giáp mệnh, cự môn Hóa kị ở đối cung, chỉ phụ mẫu sớm tang.

Thiên đồng ở tuất ─”Hóa tinh trái lại quý” cách.

Phú nói: Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Thơ viết: Hai sao biến hóa tối vô cùng, cùng tuất tương phùng cự gặp long, sinh giá trị đinh tân cần phải phú quý, thanh niên công chính triều đình trung tâm.

Vừa: Cự môn thìn tuất là hãm địa, tân mạng người gặp trái lại là kỳ.

Tân nhân cự môn tọa thìn, cũng “Hóa tinh trái lại quý” cách, là tân năm cự môn hóa lộc tọa giờ Thìn, dậu cung lộc tồn lai không bàn mà hợp ý nhau. Đến đây cách đồng thời là “Quyền lộc tuần phùng cách.”

Quyền lộc tuần phùng cách ─ hóa quyền hóa lộc đồng mệnh cung, hoặc mệnh của tam phương tứ chính.

Cung mệnh can hoặc cung mệnh chi mà sống năm can hoặc chi, danh “Quyền lộc sinh phùng”.

Phú nói: Quyền lộc tương phùng, tài quan song mỹ.

Vừa nói: Quyền lộc thủ tài phúc vị, xử sự vinh hoa.

Quyền lộc ở mệnh, tài văn chương tốt. Quyền lộc tuần phùng cách cũng phạ sát tinh, hội sát tinh, ngoại cường trung tâm càn.

Phú nói: Quyền lộc ngôi sao may mắn nô bộc vị, tung quan quý cũng bôn ba.

Nhân cung Nô bộc vì hắn cung, điều không phải ngã cung của cho nên.

Cự môn ở thìn cung tọa mệnh, tân năm sinh ra; thiên đồng ở tuất cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra, vị của.

“Thìn tuất ứng với ngại cự môn”, cự môn ở thìn tuất hãm địa, trừ tân năm sinh ra ngoại lệ. Cự môn vốn có thị phi, hình tụng chờ sự, nên làm luật sư, quan toà hoặc dĩ miệng hành trình nghiệp là việc chính.

Thiên đồng ở dần thân

Tất cùng trời lương đồng cung, cùng lương ở dần thân là ông ba phải, nhưng điều không phải phối ngẫu ông ba phải, mà là bằng hữu ông ba phải, và phối ngẫu quan niệm phân biệt cự, nhân cơ cự ở phu quan, phu thê trong lúc đó không được hiệp.

Cùng lương ở thiên, quan tọa cự môn, đối từ xưa, trung cổ chuyện vật có hứng thú.

Nữ mệnh cùng lương thủ mệnh, nên tố nhà kề.

Đến đây lệ: Lộc quyền khoa “Tam kỳ giao nhau cách”, văn xương Hóa kị xung mệnh.

Hóa khoa năm sinh có hay không có giải trừ ách công?

Khán bản năm sinh tại nơi một cung vị, cai cung có thập ma tinh diệu, nếu như là thiên lương tinh, thì có giải trừ ách công, thiên lương là ngũ phúc thọ tinh, phàm là ngũ phúc thọ tinh đều có giải trừ ách công.

Đến đây mệnh tân năm sinh, tân can rơi huynh đệ và phụ mẫu lưỡng cung, tinh diệu là tử vi cùng trời phủ, tử vi, Thiên phủ đều có giải trừ ách công, nhược yếu bản năm sinh văn khúc khoa có giải trừ ách công, phải thính phụ mẫu, huynh đệ nói.

Đại hạn đi cung tử nữ kỷ hợi, kỷ văn khúc Hóa kị xung phu thê, thùy tượng 1. Phu thê vấn đề 2. Quan lộc vấn đề. Nhìn nữa đại hạn phu thê, can cung đinh cự môn Hóa kị xung bản mệnh phu thê, cho nên mới có thể hội ly hôn.

Văn khúc làm lễ nhạc ngôi sao, niệm kinh mới có thể giải quyết phu thê vấn đề, hát cũng có thể giải quyết, nhưng văn khúc lại đồng thời là chuyên cần lễ Phật ngôi sao, hát bất năng chuyên cần lễ Phật.

Cung phúc đức vi phu thê khí mấy vị, đại hạn phu thê hóa lộc tới bản mệnh phúc đức, đại diện phu thê vấn đề khả năng có thể cứu chữa.

Có thể cứu chữa? Ly hôn? Làm sao định luận, phải khán hóa quyền năm sinh tinh nhập ngã cung mới có hiệu, nhược nhập nó cung thì không hiệu. Như vào cung phụ mẫu, thì yếu phụ mẫu làm chủ mới hữu dụng.

Thiên đồng ở tị hợi

Cùng trời lương đối cung tọa

Phú nói: Lương cùng tị hợi, nam đa lang thang nữ đa dâm. Làm nhiều phiêu oành khách, nhất là gia mệnh mã hoặc nguyệt mã càng sâu.

Thiên lương ở dần thân đã hợi thủ cung mệnh, đều vì “Thiên lương phiêu đãng” cách.

Phú nói: Thiên lương thiên mã, thái độ làm người phiêu đãng phong lưu.

Vừa nói: Thiên lương tị hợi phùng của, tuy đẹp mà dâm.

Lương cùng tị hợi cách, có thể làm thầy thuốc; thiên lương nhập mệnh, đương quân y thích hợp hơn.

Lang thang ─ hiện đại giải trừ là chạy tới chạy lui rất bận rộn hình dạng.

Thiên đồng ở tị hợi, bất luận nam nữ, dễ thụ cảm động mà phát triển trở thành là tình cảm, nhất là ở hợi, thủy vượng hơn, nữ mệnh canh cần phải chú ý, thái bác ái, ứng với cẩn thận.

Sao Liêm trinh

─ ký trinh mà lại liêm, thứ đào hoa, cụ xung đột tính.

Đào hoa ─ tinh thần đào hoa.

Liêm trinh là khoanh tròn, là tù tinh, hóa (khí) kị viết tù, không thay đổi kị cũng có tù vị đạo.

Liêm trinh ở quan lộc → quan lộc chủ; ở mệnh thân thể điền, khiếu thứ đào hoa.

Ở quan lộc ─ trạng thái tĩnh quan lộc lực đại diện sự nghiệp vận chuyển buôn bán trạng huống, nhược Hóa kị thì, thì có vận chuyển buôn bán trạng huống không tốt hoặc có tài nhưng không gặp thời của hám.

Liêm trinh ─ đinh hỏa lại có ất mộc cập mậu thổ. Đinh hỏa, loại hóa sau khi là “Tham” và “Tranh” của biểu tượng, liêm trinh tọa mệnh, lục thân vô kháo, cá tính tranh cường háo thắng, thái độ làm người tương đối hiện thực, lòng háo thắng cường. Năng lực chịu khổ nhọc, thời niên thiếu tương đương gian khổ, lớn lên hậu sự nghiệp có thành tựu hậu, tựu ưa quan truy cầu vật chất hưởng thụ, cũng dễ là lợi ích sở mê hoặc, dĩ bù đắp còn nhỏ của bất túc.

Liêm trinh tọa mệnh → và đổ hữu quan.

Liêm trinh là tù tinh → đựng thị phi ý, dễ có phạm tội khuynh hướng. Nhưng đa thuộc về hành chính thượng thiếu sót, không phải người sự quan phi. Nhất là liêm trinh và dương nhận đồng cung, hoặc hình thành ﹂ hình tù giáp ấn” cách người, dễ nhất chọc hành chánh quan tư, như vượt đèn đỏ, không tuân thủ quy tắc giao thông chờ.

Liêm trinh là tù → hệ đinh hỏa của liệt, nhược ở mùa hè hoặc hỏa năm, là hỏa càng thêm thượng hoả, tâm hoả vượng, khó chịu khoái, kéo dài đến rất nhiều tật bệnh, như bệnh ung thư.

Thiên cơ vĩnh ở liêm trinh cung tật ách. Liêm trinh có chuyện tìm thiên cơ, nhất, lục cộng tông. Liêm trinh thiên cơ Hóa kị thì, nên niệm 〈 thanh tịnh trải qua 〉

Thiên cơ Hóa kị → suy nghĩ thắt. Liêm trinh Hóa kị → tâm tình úc tốt.

Tượng ý: Đào hoa, đánh bạc, tù nại, pháp luật, quan phi.

Nhân: Dân cờ bạc, phạm nhân, phong trần nữ lang.

Sự: Hành chánh quan phi, đánh bạc, sanh non (cung tử nữ Hóa kị).

Địa: Phong nguyệt nơi, ngục giam, sòng bạc, rẫy.

Vật: Xe chở tù, điện tử, tảng đá.

Bản thân: Phụ nữ tật bệnh, thiếu máu, bệnh ung thư.

Liêm trinh nhập các cung của giải thích

Liêm trinh Hóa kị nhập nữ mệnh → tình cảm đa sinh làm phức tạp.

Huynh đệ → huynh đệ có liêm trinh tính chất. Hóa kị, dễ thụ huynh đệ liên lụy.

Phu thê → phối ngẫu có liêm trinh tính chất, mà lại phải chú ý phối ngẫu có vấn đề tình cảm.

Tử nữ → tử nữ có liêm trinh tính chất. Tử nữ cá tính cường, cụ phản bội tính.

Tài bạch → liêm trinh của tài không đổi thủ, thiện lưu động, cho nên nên kinh thương, nhượng tiền lưu thông. Hóa kị thì, vật đánh bạc.

Tật ách → nghi nan tạp chứng, Hóa kị đa bệnh ung thư.

Nữ tính và tử nữ không hợp, dễ được tả vú ung thư.

Nữ tính cả người không hợp, dễ được hữu vú ung thư.

Áp lực công việc quá lớn, dễ được ung thư vú.

Bị khi dễ ghi hận trong lòng, dễ có ung thư gan.

Trong không hợp, dễ được ung thư bao tử.

Đổi công tác hoàn cảnh hoặc ở nhà hoàn cảnh, dễ được cốt ung thư.

Công tác nghiệp vụ tranh cãi, dễ có trực tràng ung thư.

Và thủy hữu quan, dễ được thận bệnh.

Tâm tình quá mức cao vút, dễ được bệnh tim.

Thiên di → nên vãng đô thị phát triển.

Giao hữu → bằng hữu đa liêm trinh tính chất. Giao hữu đa bằng hữu khác phái, biến động tính đại.

Quan lộc → thiên hướng thiết bị điện nghiệp.

Điền trạch → ở dần thân tị hợi, và dịch mã hữu quan, chủ còn nhỏ có rời xa nơi chôn rau cắt rốn, xuất ngoại học ở trường, hoặc đáo ngoại mưu sinh hiện tượng.

Phúc đức → tâm tư dễ thay đổi, Hóa kị thì, lòng có thiên thiên kết.

Phụ mẫu → phụ mẫu có liêm trinh tính chất, Hóa kị thì và phụ mẫu tình cảm không tốt, hoặc phụ mẫu một trong có gặp ở ngoài, ly hôn hiện tượng.

Liêm trinh ở tử ngọ

Tất cùng trời tương đồng cung, đối cung phá quân ngồi một mình. Nhập mệnh, thông minh, không hợp đàn, chỉ vì thất sát tọa phúc đức, nhưng cũng kinh thương.

Đến đây mệnh nhược và dương nhận đồng cung, “Hình tù giáp ấn”. Lập mệnh ở ngọ, bính, tuất hóa kỵ năm sinh kiêng kị; lập mệnh ở tử, nhâm hóa kỵ năm sinh kiêng kị. Hình tù giáp ấn người, đa chủ thị phi gặp chuyện cai phán đoán mà không phán đoán, trái lại tao kỳ loạn, chú ý có hình tụng, đánh bạc việc. Bất luận nam nữ giai cần phải hôn nhân, có gặp ở ngoài của khả năng, mà cung phu thê tham lang tinh cũng sẽ tăng phối ngẫu gặp ở ngoài tình hình.

Nữ mệnh còn phải cẩn thận khai đao hoặc sanh non sự.

Liêm trinh ở mão dậu

Nhất định và phá quân đồng cung. Nữ tính liêm phá đồng cung, tình cảm dễ gặp phải khúc chiết. Gia Hóa kị hoặc sát tinh, có ly hôn nguy cơ. Kết hôn muộn hay nhất, tảo hôn dễ khởi biến hóa.

Mão dậu lưỡng cung không thích canh năm sinh ra dương nhận cư dậu đại hung.

Liêm phá gia sát tinh hoặc Hóa kị đồng cung, cẩn thận tai nạn xe cộ, quan phi, tranh tụng, lao ngục chờ tai nan, canh phải cẩn thận bản thân khang tình hình.

Liêm trinh ở thìn tuất

Liêm trinh ở thìn tuất tất cùng trời phủ đồng cung.

Thiên phủ liêm trinh ở tuất cung, khiếu “Thiên phủ thủ tuất cách”, chú ý hôn nhân.

Cổ nói: Thiên phủ tuất cung vô sát tinh, giáp kỷ sinh ra phú vạn kim.

Đến đây mệnh dễ có tình duyên, khẩu tài không sai. Bính sinh ra Hóa kị nhập mệnh, có hung hiểm, cẩn thận bản thân khỏe mạnh.

Liêm trinh ở xấu vị

Liêm trinh và thất sát ở xấu vị đồng cung, cá tính cố chấp, muốn sẽ, bản thân dễ bị bị thương, và sát tinh hoặc dương nhận đồng cung, có khai đao việc.

Cốt tủy phú: Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người.

Quá nhỏ phú: Liêm trinh thất sát đồng vị, trên đường mai thi.

Liêm trinh thất sát yếu tích phúc, phải cư sinh vị cung miếu vượng nơi, mà lại vô sát tinh phá tan, cư xấu hãm địa gia cát có thể phúc quý, lâu thì bất lợi; trên đường mai thi, chính là muốn cẩn thận tai nạn xe cộ.

Liêm trinh ở dần thân

Liêm trinh ngồi một mình dần thân tọa mệnh có bao nhiêu loại cách cục, “Hùng ở lại càn nguyên cách”, “Tử Phủ triêu viên cách” “Phủ tướng triêu viên cách” chờ ba loại.

Vô sát người, trong công tác có quý nhân, cũng có thể tự hành gây dựng sự nghiệp. Bính sinh ra, liêm trinh Hóa kị, bất lợi. Đến đây cách bất lợi nữ mệnh, liêm trinh nhập mệnh thân có đái đào hoa, đối cung tham lang tọa thủ, nên kết hôn muộn, bằng không đa cảm tình khúc chiết.

Nhị, Tử Phủ triêu viên cách

Cổ nói: “Tử Phủ triêu viên gặp quyền lộc, chung thân phúc hậu tới tam công”. (hoặc phú xa ông)

Vừa nói: “Tử vi, Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công.”

Tam, Phủ tướng triêu viên cách

Phủ tướng triêu viên cách, thời cổ xưng là thực lộc thiên chung, hiện đại thuyết pháp là áo cơm không thiếu.

Liêm trinh ở tị hợi

Liêm trinh ở tị hợi, tất và tham lang đồng cung. Lưỡng khỏa đào hoa tinh cùng một chỗ, bất luận nam nữ mệnh, khác giới duyên cường, nhất là hợi cung, khiếu “Hiện lên thủy đào hoa”.

Liêm trinh ở hợi cung nam mệnh, ngàn vạn lần bất năng lại thêm sát tinh hoặc Hóa kị, bằng không dễ có đào hoa tranh cãi, hoặc trầm mê sinh tửu sắc trong, nữ mệnh thì có rơi vào phong trần khả năng. Hay nhất không nên dưỡng thành uống rượu tập quán.

Thiên phủ tinh hệ

Thiên phủ tinh

Thiên phủ → mậu thổ, thuần dương; tử vi → kỷ thổ, thuần âm.

Tử vi tinh hệ lục sao quản lục điều tuyến, Thiên phủ tinh hệ có bát sao, nhiều hơn lưỡng sao, tất và tử vi tinh hệ lục sao nào đó lưỡng khỏa trùng điệp ở một cái tuyến thượng.

Thiên phủ đối cung nhất định là thất sát.

Phá quân và thiên tướng nhất định đối cung tọa.

Một cái tuyến có tam sao chỉ có “Phủ sát” và “Mặt mày hốc hác” ; tức tử vi tinh hệ mỗi một sao chỉ để ý một cái tuyến, hơn nữa giá lưỡng khỏa Thiên phủ tinh hệ, bằng tam sao.

Thiên phủ ←→ thất sát. phá quân ←→ thiên tướng.

Giá lưỡng điều định luật đây đó tương khắc vừa tương dung, thật giống như âm dương như nhau.

Phủ âm tham cự tướng lương sát phá, thuận đi mà bài.

Thiên phủ tọa cung mệnh, thì Thái âm tọa phụ mẫu, tham lang là phúc đức, cự môn cư điền trạch, thiên tướng tọa quan lộc, thiên lương là giao hữu, thất sát ở đối cung thiên di, phá quân thì tọa cung phu thê.

Như vậy, phủ tướng nhất định tam hợp, mà hình thành “Phủ tướng triêu viên cách”.

Thiên phủ ở mệnh tài quan trong đó nhất cung, thiên tướng cũng nhất định ở mệnh tài quan trong đó nhất cung.

Thái âm cùng trời lương nhất định ở tam hợp phương, Thái âm tọa mệnh, thiên lương nhất định ở cung Quan lộc.

Tử vi đẩu số phân hai đại loại, vừa là “Cơ nguyệt cùng lương”, vừa là “Sát Phá Lang”.

Sát Phá Lang của tính thuần dương, cơ nguyệt cùng lương thuần âm.

Phàm thuộc Sát Phá Lang người, đệ nhất đại hạn đi Sát Phá Lang, đệ nhị đại hạn đi cơ nguyệt cùng lương, đệ tam đại hạn nhất định vừa đi Sát Phá Lang, dĩ loại này thôi. Mà cơ nguyệt cùng lương người, cũng như vậy luận.

Có một hiện tượng nhất định phát sinh, như cơ nguyệt cùng lương người, đại hạn đi Sát Phá Lang thì, lúc đầu nhất định sẽ không thái tập quán, bởi vì âm dương thuộc tính không hợp.

Thiên phủ → phòng ốc → kho.

Thái âm → tài khố → giọt nước mà thành của tài, mà thành tài khố của mẫu, Thái âm ở trên trời phủ của cung phụ mẫu.

Tham lang ở trên trời phủ của cung phúc đức, tham lang là dục vọng chi thần, Thiên phủ tọa mệnh người, là một rất có dục vọng người.

Cự môn ở điền trạch, cự môn → thật lớn của môn.

Thiên tướng ở trên trời phủ của cung Quan lộc → phủ tướng triêu viên, thực lộc thiên chung, ăn mặc không lo.

Thiên lương ở cung Nô bộc, Thiên phủ tọa mệnh người thích đương lão đại.

Thất sát ở trên trời phủ của đối cung, bề ngoài ổn trọng trầm ổn, nội tâm là vội vàng xao động.

Đang nhìn Thiên phủ tọa mệnh người đó đại hạn thì, đặc biệt muốn xem cung phu thê, bởi vì phá quân vĩnh viễn ở cung phu thê.

Phá quân chủ phu, tử, nô, phá quân ở đây tam cung không hề yêu cầu thường ý.

Phá quân chủ hao tổn, hao tổn sinh ra, tựu dễ xảy ra vấn đề.

Phá quân cũng là động tinh, cung phu thê không thích động tinh, tình cảm cần phải ổn định. Thiên phủ tuy là quyền lệnh ngôi sao, thế nhưng cũng muốn bị quản chế sinh phá quân, mà Thiên phủ còn lại là cực không muốn, bởi vì nó là quyền lệnh ngôi sao, cho nên phu thê lâu sẽ có vấn đề, phải giải quyết phu thê đang lúc vấn đề, Thiên phủ tọa mệnh người, cần tiền lai cung ứng, nhân phá quân chủ hao tổn.

Sát Phá Lang ưa quan ở sự nghiệp cung, sự nghiệp cung phải có bốc đồng.

Thiên phủ quản tham lang, tham lang quản thiên tướng, thiên tướng quản thất sát, thất sát vừa quản tham lang, tham lang quản phá quân.

Quản → ước thúc.

Thiên phủ tọa mệnh người, thường thường dụng tiện nghi giá, mãi cao cấp đông tây. Nhược thực sự rất muốn mà vừa mua không nổi thì, cũng hội mình khắc chế, bởi vì Thiên phủ ước thúc tham lang.

Thiên tướng cũng quản thất sát, như tướng lĩnh của điều động.

Thiên phủ tương đối chỗ đặc thù hay ﹂ nhất tâm lưỡng dụng”, đã điền trạch chủ vừa tài bạch chủ, chỗ tốt ở chỗ này, chỗ hỏng cũng ở nơi đây. Chỗ hỏng là nó đối một việc rất dễ minh bạch, nhưng minh bạch hậu tương đối sẽ không sâu hơn nhập đi giải trừ, ý tức rất khó tái tiến bộ.

Thiên phủ tọa mệnh nữ hài, mãi thập ma đông tây, hoặc ở nơi nào mãi so sánh tiện nghi, người đều biết, dũ béo, đối tiền tài phương diện tựu dũ năng lực tính toán tỉ mỉ. Nhưng sẽ không bị nói rõ keo kiệt, như hoa một trăm nguyên mua đồ, thoạt nhìn thì có ba trăm nguyên giá trị.

Quyền lệnh đại diện cố chấp, nhược đại vận đi tới quyền lệnh ngôi sao cung vị, cái này đại hạn thì có cố chấp hiện tượng.

Thiên phủ cùng trời tướng đều là áo cơm ngôi sao.

Thiên phủ ở phương diện ăn tương đối chú ý thực sự, thế nhưng ăn ngon. Thiên tướng thì tương đối chú ý cao quý. Thiên phó cân thiên tướng đồng thời cũng là nịnh bợ tinh, người khác phách ngựa của bọn họ thí. Vuốt mông ngựa phương pháp tuyệt đối không được như nhau.

Thiên phủ tọa mệnh người đó, quyền lệnh đại, nhất tâm nhị dụng, phách hắn nịnh bợ phải cẩn thận tìm từ, phải có căn cứ tài giảng, như: Người ta bây giờ nhìn lại bỉ hai tháng tiền lục soát sinh ra (trọng điểm là hai tháng tiền).

Thiên tướng tùy tiện nói tương đối không có vấn đề gì, loạn phách hắn sẽ vui vẻ.

Thiên tướng quý tinh, quý tinh đều tương đối lại, lại thập ma / lại sinh tố việc vặt vãnh, kết thúc công việc, như ăn hậu không được rửa chén, hoặc rời giường hậu không được gấp bị ──.

Thiên tướng tọa mệnh con cái, yếu xưng hắn không có làm sự. Như: Hắn sẽ chủ động giúp làm gia sự các loại.

Thiên phủ chủ tài khố, tương đối không thích sát tinh, có sát thì kho phá. Ưa tài tinh, như; vũ khúc, hóa lộc hoặc lộc tồn.

Tượng ý: Điền trạch, tài khố, y lộc.

Nhân: Thông quản lí, tài vụ chủ quản.

Địa: Rẫy, ngân hàng, thương khố.

Vật: Tiền quỹ, tủ sắt.

Bản thân: Tính khí.

Thiên phủ nhập các cung giải thích

Nhập mệnh; tài khố ngôi sao, ổn định, hội cát năng lực tụ tài. Thích ổn định, coi trọng cảm giác an toàn. Như hội thiên không cướp có tài bị cướp hiện tượng, thì tương đối tồn không được tiền, mà lại không có cảm giác an toàn.

Nhập huynh: Huynh đệ có Thiên phủ tinh tính chất. Phụ mẫu so sánh đông huynh đệ, so sánh không đau ta, nhân Thiên phủ ở huynh đệ, tham lang nhất định ở phụ mẫu, Thiên phủ ước hẹn bó buộc tham lang.

Nhập phu: Phối ngẫu có Thiên phủ của tính chất, thiện quản lý tài sản, hội sát tinh thì nên kết hôn muộn.

Nhập tử nữ: Tử nữ có Thiên phủ tinh của tính chất.

Nhập tài: Thiên phủ là tài bạch tinh, là lộc kho, chủ suốt đời giàu có, vừa thiện quản lý tài sản.

Nhập tật: Thuần dương đất, tính khí của tật.

Nhập thiên: Ưa trợ giúp nhân.

Nhập nô: Gặp gỡ người đa số ông chủ cập chủ quản.

Nhập quan: Ưa lộc quyền khoa tam cát hội chiếu, cách cao, sẽ có thành tựu. Nên tài chính và kinh tế.

Nhập điền: Thiên phủ là điền trạch chủ, chủ giàu có.

Nhập phúc: Thấy đủ, lạc quan.

Nhập phụ: Phụ mẫu hiền lành.

Thiên phủ ở tử ngọ mão dậu

Thiên phủ ở tử ngọ, tất và vũ khúc đồng cung, vũ khúc là tài tinh, Vũ phủ rất sợ thiên không cướp hoặc cái khác sát tinh, tài bị cướp của hiện tượng.

Thiên phủ ở mão dậu ngồi một mình, đối cung vũ sát.

Thiên phủ ở thìn tuất xấu vị

Thiên phủ ở thìn tuất, và liêm trinh đồng cung, duyệt liêm trinh ở thìn tuất.

Thiên phủ ở tuất, có thể hình thành “Thiên phủ thủ tuất cách “

Cổ nói;”Thiên phủh nhâm cung vô sát thấu, giáp kỷ sinh ra phú vạn kim” giáp liêm trinh hóa lộc nhập mệnh, lộc tồn hóa khoa nhập quan, cung tài bạch có tử vi tinh; kỷ sinh ra, lộc tồn cân hóa lộc phân biệt tọa tài quan lưỡng địa.

Tướng Cự cùng Tham Âm

Thiên phủ ở xấu vị ngồi một mình, đối cung liêm sát.

Thiên phủ ở dần thân tị hợi

Thiên phủ ở dần thân tị hợi và tử vi đồng cung.

Thiên phủ ở tị hợi, ngồi một mình, tử sát ở đối cung. Tị hợi Thiên phủ, cần phải chú ý cung phu thê liêm phá tổ hợp.

Thái âm tinh

Đại âm tinh → quý thủy, chủ tài bạch và điền trạch, vừa chủ nữ nhân. Nữ nhân đại diện mẫu thân, bản thân, nữ nhi, nam tính đại diện mẫu thân, thê tử, nữ nhi.

Thái âm và thái dương bất đồng ─ thái dương bác ái, thi mà không bị; Thái âm cũng là bác ái, thụ rồi sau đó thi

Thái âm tọa mệnh người, ứng với chú trọng sinh nhật một ngày kia? Mùng một và mười lăm bất đồng, nông lịch mười lăm ban ngày hậu sinh ra, như mười hai giờ thái dương, dần dần tây hạ xu thế. Mười lăm nhật sau này sinh ra mệnh tọa Thái âm người, tuy rằng viên mãn, nhưng hội đi xuống sườn núi. Nửa tháng đầu sinh ra người ái tâm hội càng ngày càng mạnh, nửa tháng sau sinh ra người, ánh trăng cường độ ánh sáng yếu dần, hội so sánh xấu hổ.

Nhật nguyệt đồng cung trục → nhật nguyệt xấu vị đồng cung.

Nhật nguyệt trái lại bối → sinh hoạt dễ ngày đêm điên đảo, “Ám quang điểu”. Thái âm Hóa kị nhập điền trạch, cũng là ám quang điểu.

Thái âm → chủ thanh minh, vệ sinh sáng sủa ý, đại âm tọa mệnh người đại đô sẽ có khiết phích. Hóa kị hoặc nhật nguyệt trái lại bối tựu cải biến, hữu tâm vô lực.

Thái âm cư điền trạch → uông kỳ là đại hạn điền trạch, trong rất sạch sẽ. Hóa kị thì cải biến, hữu tâm vô lực.

Kị → là tâm cũng

Đại âm → vệ sinh của đồ dùng, sự vật, nữ nhân đồ dùng.

Ngày hôm nay tâm huyết dâng trào tưởng chỉnh lý gian phòng → ngày hôm nay khả năng là quý can hoặc canh can hoặc đinh can, Thái âm hóa lộc và hóa khoa đô hội chỉnh lý, quyền có thể sẽ không, quyền có quyền hành ý, không sai biệt lắm thì tốt rồi, mà kị tựu hữu tâm vô lực.

Thái dương → dương động.

Thái âm → âm động, như sông nhỏ nước chảy lẳng lặng thảng trứ của động.

Thiên cơ → âm động, trục động, có động như không nhúc nhích, vận chuyển thật nhanh.

Thái âm và thái dương đều là dịch mã, động như cậu bé và nữ hài động không giống với, vận động gia chữ Nhật nhân chơi bóng thì, động cũng không giống với, dương động và âm động chính là cái đạo lý này.

Thái âm → dịch mã, ngoại tai giống như tai nạn xe cộ, chứng bệnh còn lại là bệnh tiểu đường cập nữ nhân tâm bệnh, đại diện mắt phải, huyết áp là huyết áp thấp.

Thái âm tài là giọt nước mà thành, nhược Hóa kị cũng là giọt nước mà tổn hại.

Tượng ý: Vệ sinh, dịch mã.

Nhân: Nữ nhân, mẫu thân, thái thái, nữ nhi.

Sự: Vệ sinh.

Địa: Lữ quán.

Vật: Vệ sinh đồ dùng, nữ nhân đồ dùng.

Bản thân: Mắt, bệnh phụ nữ.

Thái âm nhập các cung của giải thích

Nhập mệnh: Nam mệnh Thái âm tọa mệnh, như hóa lộc hoặc hóa khoa hoặc không có tự hóa người, đều có chứa son phấn khí, hóa quyền hoặc Hóa kị, có trợ giúp cải thiện son phấn khí, khiến cho của cương nhu tịnh tể.

Nhập huynh: Giữa huynh đệ có Thái âm của tính chất, có lẽ huynh đệ cá tính so sánh nhu tính hóa. Tỷ muội thì ôn nhu hiền thục.

Nhập phu: Phối ngẫu có Thái âm của tính chất, thất huy gia sát, chú ý phối ngẫu thân khỏe mạnh.

Nhập tử: Tử nữ thông minh dịu ngoan.

Nhập tài: Tài giọt nước mà thành, Hóa kị thì giọt nước mà tổn hại.

Nhập tật: Bệnh tiểu đường cập nữ nhân tâm bệnh, đại diện mắt phải, huyết áp thấp.

Nhập thiên; tại ngoại có nữ nhân duyên.

Nhập nô: Có nữ tính duyên.

Nhập quan: Thích hợp bất động sản buôn bán cập đồ trang điểm hoặc vệ sinh đồ dùng việc nghiệp hoặc lữ quán nghiệp.

Nhập điền: Thái âm là điền trạch chủ, chủ bất động sản đa.

Nhập phúc: Có tình duyên, nặng tinh thần hưởng thụ.

Nhập phụ: Và mẫu thân duyên hậu, thất huy trái lại, Hóa kị và mẫu thân tướng thiếu nợ.

Thái âm ở tử ngọ mão dậu

Thái âm ở tử ngọ → cùng trời cùng đồng cung.

Cùng âm ở ngọ gia dương nhận → đầu ngựa đái tiến cách.

Thái âm ở mão dậu độc, đối cung thiên đồng.

Nhật tị nguyệt dậu cách → thái dương ở tị, Thái âm ở dậu.

Thái âm ở thìn tuất xấu vị

Ở xấu vị, và thái dương đồng cung. Ở thìn tuất độc, đối cung thái dương.

Thái âm ở dần thân tị hợi

Thái âm ở dần thân → thiên cơ đồng cung. Ở đã hợi ngồi một mình, đối cung thiên cơ.

Đã hợi Thái âm có thể hình thành “Trăng sáng Thiên môn cách”, chủ phú, có ngoài ý muốn của tài.

Cổ nói: “Trăng sáng Thiên môn sinh hợi địa, lên nói phụ trách quyền to.”

Vừa nói: “Trăng sáng Thiên môn, tiến tước phong hầu.”

Tham lang tinh

Tham lang → giáp mộc và quý thủy, hóa khí viết tiêu chuẩn.

Tham lang → dục vọng chi thần, tiêu chuẩn hay lý tưởng chủ nghĩa và hoàn mỹ chủ nghĩa người, đô hội xóa sạch bích tướng mặt quang, mọi việc đều mong muốn xử lý tận thiện tận mỹ.

Tham lang Hóa kị → tiêu chuẩn biến thành không có tiêu chuẩn, dục vọng lạp cao, vô pháp hoàn thành mục tiêu, mong muốn thất bại → tính ra lệch lạc.

Ví dụ như: “Bất hảo” thì tưởng “Tốt”, hoặc người khác nói được ba hoa chích choè thì, rất dễ tin tưởng, sự hậu mới phát giác đương sơ vì sao một nghĩ rõ ràng.

“Mong muốn thất bại → tính ra lệch lạc” là tham lang Hóa kị dễ dàng nhất phạm sai lầm. Nhược một kiên trì, cuối cùng tổng hội hao tổn một ít tiền tài.

Kiên trì thập ma? Nghe được hết sức tốt chuyện tình, đã nghĩ thành chia ra hảo là tốt rồi, nhân gia thuyết thể kiếm một trăm vạn nguyên, đã nghĩ kiếm mười vạn nguyên thì tốt rồi.

Tham lang → đào hoa, và quý thủy hữu quan, hóa khí viết tiêu chuẩn cũng cùng quý thủy hữu quan.

Tham lang → giáp mộc, là thần tiên của ở lại, nguyên tài vật liệu, trở lại nguyên trạng, tấm lòng son, tạo hóa của thủy → thần tiên.

Tham lang Hóa kị không nói chuyện quý thủy, chỉ nói giáp mộc, không nên bằng dục vọng đi làm sự, như khaiKTV hoặc thanh sắc nơi đều không thể.

Hóa kị thì, không phải sợ kị, chỉ cần tố viên này tinh chính tính, không nên tố nó bất chính một mặt.

Tham lang tinh là ngũ phúc thọ tinh, phàm là ngũ phúc thọ tinh, đều có giải trừ ách công.

Nhưng tham lang và liêm trinh lưỡng sao, nhất gặp đào hoa sẽ không có giải trừ ách công.

Thiên cơ 瞐 ngũ thọ, giải trừ ách công, nó là tôn giáo, thần minh tinh, đau khổ do tôn giáo và thần minh phương diện trứ thủ, thì có giải trừ ách công .

Tham lang Hóa kị hậu biến thành quý thủy, đi đào hoa lộ tuyến, sẽ không có giải trừ ách năng lực, Hóa kị hậu, sẽ tầm giáp mộc, trở lại nguyên trạng → luyện tiên.

Chú ý: Tham lang Hóa kị → không nên hát tửu, nhược gia văn xương hoặc văn khúc hội lợi hại hơn, trở thành “Tham xương cách”.

Tham xương cách → chính sự điên đảo, phấn thân toái cốt. Phấn thân toái cốt → tiêu chuẩn tai nạn xe cộ cách.

Chính sự điên đảo → nên làm không có làm, không được nên làm tố nhất đống lớn.

Tham lang → yếu cá cũng muốn hà, nhược là thật không có cá, mới có thể yếu hà. Dục vọng chi thần, vĩnh viễn đòi lấy vật gì chất và tinh thần đều xem trọng.

Tham lang tọa mệnh tự hóa lộc, đặc biệt dễ xóa sạch bích song mặt quang.

Tham lang → đào hoa tinh, có nhân duyên. Đào hoa cách → mệnh tọa thủy cung, thập, mười một, mười hai tháng sinh ra. , gặp thiên không cướp, trái lại năng lực tập chính, giảm đào hoa tính chất, gặp lộc tồn cũng có thể khứ sắc tâm.

Tham lang ┼ văn xương ┼ hóa lộc → lung tung tố lung tung kiếm.

Tham lang Hóa kị → nhất định phải làm tham lang bản thân chính tính.

Tham lang ┼ Hỏa Tinh hoặc linh tinh → hỏa tham cách hoặc linh tham cách → hoành phát.

Tham lang còn có một đặc tính, hay rất dễ ly rượu thích hiềm khích lúc trước.

Tham lang Hóa kị nhập mệnh → thiên lãnh tính càng mạnh, như không được độc chính khóa, thích khóa ngoại thư; tức không làm việc đàng hoàng, đi chỡ đi đáo cũng hội như vậy. Sự nghiệp cũng nên ít lưu ý hành nghiệp, như quan thôn nghiệp, linh cốt tháp.

Tượng ý: Đào hoa, thần tiên.

Nhân: Mệnh lý sư, phong trần nữ lang, linh môi

Sự nghiệp: Uống rượu, đánh bạc, tu đạo

Địa: Tiệm rượu, phần mộ, phòng khiêu vũ

Vật: Chỉ, tình thú đồ dùng

Bản thân: Bộ phận sinh dục, can

Tham lang nhập các cung

Nhập huynh: Huynh đệ có tham lang tính chất người, hoặc huynh đệ trung tâm không hề thính phụ mẫu quản giáo người. Bởi vì tham lang quản thiên tướng, tham lang ở huynh đệ cung, thiên tướng nhất định ở cung phụ mẫu.

Nhập phu: Tham lang nếu là đào hoa tinh, không thích nhập cung phu thê, đào hoa tinh nhập cung phu thê, tình cảm vợ chồng dễ nghèo nàn, kết hôn muộn là nên. Gặp sát tinh hoặc Hóa kị, chủ hôn tiền quan hệ tương đối phức tạp, có lẽ hôn hậu dễ có bên thứ ba tham gia.

Nhập tử: Tử nữ có tham lang của tính chất, mà lại tử nữ dục vọng khá cao.

Nhập tài: Chủ thiên tài, và vũ khúc cùng, chủ vãn phát, vũ tham không được phát người thiếu niên. Nhưng trung niên sau này phát không được phát / không biết, muốn xem đi vận. Nếu như cùng với hắn đào hoa tinh hội hợp gia hóa lộc, thích hợp khác giới phát tài hành nghiệp, nếu như đào hoa tinh diệu tổ hợp lại thêm Hóa kị, thì phải cẩn thận nhân sắc rủi ro.

Nhập tật: Tham lang tương đối đại diện bệnh phụ nữ, hoặc hạ bộ của tật, hoặc can vấn đề (giáp mộc), nhưng tham lang tinh chứng bệnh, đại thể biểu hiện ở nước bộ phận.

Nhập thiên: Thích tân kỳ kích thích sinh hoạt, khác giới duyên tốt.

Nhập nô: Bằng hữu có tham lang của tính chất người. Bằng hữu đa thuộc ăn uống phiêu đổ người.

Nhập quan: Nên nghề giải trí.

Nhập điền: Vũ tham tài trạch vị, hoành phát của cải.

Nhập phúc: Hoàn mỹ chủ nghĩa người, dục vọng đa, nhưng rất lý trí, lý trí biết còn hơn tình cảm.

Nhập phụ: Phụ mẫu có tham lang của tính chất người. Và mẫu thân so sánh vô duyên.

Tham lang nhập tử ngọ mão dậu

Tham lang nhập tử: “Hiện lên thủy đào hoa cách”. Phú nói: “Tham cư hợi tử, tên là hiện lên thủy đào hoa.”

Tham lang cư mão dậu, cân tử vi đồng cung, là “Đào hoa phạm chủ cách”.

Tham lang ở thìn tuất xấu vị

Tham lang ở thìn tuất ngồi một mình, đối cung vũ khúc.

Tham lang ở xấu vị và vũ khúc đồng cung, hình thành ﹂ vũ tham cách”.

Phú nói: “Vũ tham tài vị, hoành phát của cải”.

Tham lang nhập thìn tuất xấu vị tứ cung, được miếu vượng. Như gặp Hỏa Tinh, là “Hỏa tham cách” ; gặp linh tinh, là “Linh tham cách”. Giai chủ hoành phát.

Tham lang ở dần thân tị hợi

Tham lang ở dần cung ngồi một mình, đối cung liêm trinh. Như tham cư dần cung gia đà la, cổ vị: “Phong lưu màu trượng”, có đào hoa ý tứ hàm xúc.

Cự môn tinh

─ thật lớn của môn, tại thân thể là tát vào mồm

─ chủ ngờ vực vô căn cứ, hóa ám.

Thuộc quý thủy ─ ở chứng bệnh là thận. Cũng chủ thông minh.

Thuộc kỷ thổ ─ ở chứng bệnh là tỳ. Biểu hàm hậu. Tiên thiên thuộc đất.

Thuộc tân kim ─ ở chứng bệnh biểu phế. Cũng biểu không tin tà.

Tượng ý: Ám, khẩu thiệt, thị phi, pháp luật.

Nhân: Ám huyệt, phần mộ.

Vật: Quan tài, thuốc Đông y.

Bản thân: Miệng bộ.

Cự môn thuộc đất, vừa ám tạp, ba ngũ hành, sản sinh tật bệnh thì, nhược không có lập tức tính nguy hiểm, phần lớn đều kiểm không tra được. Nhân tiên thiên thuộc đất, cho nên ứng với tiên cố hảo tính khí, có bệnh nên tiên nhìn trúng y, cật thuốc Đông y.

Tân kim ─ là chiết mà không phán đoán mềm kim, không tin tà.

Cự môn Hóa kị ─ nên nói không nói, không được nên nói thiên thuyết, cự môn Hóa kị người ứng với ít nói, làm nhiều sự.

Đinh năm sinh, bản mệnh ở dậu tọa thiên không cung.

1. Đại hạn đi vào cung tật ách (thìn) cự môn Hóa kị thì, vừa vặn từ tam quân đại học hiệu trưởng điệu thăng Bộ trưởng bộ quốc phòng, khi đó tựu cần phải chú ý: Cự môn hóa khí là ám, hay nhất không nên cùng nhân can thiệp vào, huống chi là Hóa kị. Đến đây điều động thực giá trị cũng không tốt.

2. Cự môn biểu khẩu tài, lưu niên vận hoặc lưu nguyệt gặp phải, sẽ có thị phi.

3. Thái dương quan lộc chủ, lạc hãm tử cung, dễ bị người hiểu lầm giải thích không rõ.

4. Cự môn cư thìn, thìn là buổi sáng 7 điểm tới 9 điểm.

5. Từ thứ 3 và thứ 4 đến xem, cũng biết cai lượng ngôi sao một lượng, cai ám ngôi sao không được ám.

6. Giống nhau cự môn ở dần thân tuyến bên trái quang minh vừa… vừa, thì có thị phi không dễ dàng rửa sạch hiện tượng, bị hiểu lầm thì, tưởng giải thích sẽ dũ miêu dũ hắc, sự tình càng lúc càng lớn, sở dĩ không bằng không giải thích trái lại rất tốt, nhất là ở mệnh bàn ngã cung, loại hiện tượng này hội rõ ràng hơn, nếu như khi hắn cung, đi chỡ đi đáo, cũng hội như vậy. Nếu như gặp phải loại này đại hạn, tựu cần vùi đầu nghiên cứu, không nên lấy chồng gia tranh xuất đầu, đợi được nghiên cứu thành công, dĩ nhiên là có người mời chúng ta đi ra.

7. Cự môn Hóa kị thì, hội nghị thường kỳ không tự chủ được nói ra không nên nói.

Cự môn hóa lộc thì, nói chuyện tình 70%, để ý 30%; hóa tạm thời, nói chuyện để ý 70%, tình 30%, hóa khoa thì, nói chuyện so sánh nhã nhặn.

Cự môn không được tọa mệnh, ở cái khác cung vị, đại hạn tam phương tứ chính đáo cự môn, nhất là đại hạn mệnh thiên gặp phải, không có Hóa kị, cái này đại hạn có thể so với trước đại hạn canh có thể nói. (nếu như hơn nữa lộc hoặc quyền càng mạnh)

Cổ nói: Cự môn xưng ﹂ cách sừng sát”.

Cách sừng sát ─ quan niệm phân biệt cự, có sự khác nhau, nhưng không có nghĩa là ly hôn.

Cự môn tinh tọa cung phu thê, hay cách sừng sát, không cần tái Hóa kị. Phu thê tuổi tác nên kém thật nhiều tốt hơn.

Cung vị cách sừng sát ─ như mạng cung, cung phu thê tọa tuất.

Cự môn ─ thiên y tinh, thiên đình bác sĩ, cho nên là đệ nhất thiên hạ danh y, nhưng lại là bệnh phù tinh, nhược một có bệnh nhân lai danh y /﹂ thời thế tạo anh hùng”.

Cự môn hóa lộc hoặc hóa khoa ─ đối thuốc Đông y vị đạo thê thích, chí ít sẽ không đáng ghét. Hóa kị thì so sánh cực đoan, điều không phải rất thích hay rất đáng ghét; nếu như cự môn không được tứ, hay đối cái mùi này cảm giác hoàn hảo, không sai.

Cự môn ─ thuốc Đông y, trung cổ, cổ điển.

Cự môn Hóa kị ─ đất thạch lưu.

Cự môn ─ là mệnh bốc tinh, chủ nghiên cứu.

Tham lang ─ đệ nhất thiên mệnh bốc tinh, thiên tài hình.

Thiên cơ và cự môn ─ đệ nhị mệnh bốc tinh, thuộc trí tuệ hình và nghiên cứu hình.

Thái âm cùng trời lương ─ đệ tam mệnh bốc tinh, ma ma hình.

Cự môn hóa ám ─ chủ đau buồn âm thầm, nó cư chỗ tối khán chỗ sáng phân ngoại rõ ràng, cự môn nhập mệnh người đó, có thấy rõ lực, đối với chuyện của quan sát bỉ người khác thấu triệt, cũng đa nghi, đối sinh âm linh đặc biệt dễ cảm ứng hoặc có hứng thú, như thích xem thần quái tiết mục.

Cự môn ─ dịch mã, vất vả cực nhọc, mệnh ở dần thân tị hợi, dịch mã động rõ ràng hơn, thông thường có rời xa nơi chôn rau cắt rốn hiện ra, lập tự chủ cách.

Cự môn của ác ─ chỉ có lộc tồn có thể giải trừ.

Cự môn nhập các cung

Nhập mệnh ─ hóa lộc, có có lộc ăn, nói cảm tính, rất có tài hùng biện. Hóa quyền, nói lý tính đái quyền uy. Hóa khoa, hào hoa phong nhã. Hóa kị, ngôn từ lợi hại, thường đắc tội với người mà không tự biết.

Tối ngại dương nhận, đà la, phần nhiều là phi làm phức tạp.

Cự môn ─ phần nhiều là phi, nguyên nhân gây ra tài hùng biện. Cự môn nhập mệnh người đó cẩn thận tỉ mỉ, không thích hợp nữ mệnh, dễ đa nghi mà khiến cho ái tình thường thay đổi.

Nhập lục thân cung ─ lục thân có cự môn tinh của tính chất. Mà lại và lục thân có sự khác nhau, thường có khẩu thiệt thị phi.

Nhập tài ─ dĩ miệng phát tài, Hóa kị thì nhân tài khởi thị phi.

Nhập tật ─ chủ âm đất, âm thủy, âm kim, nên chú ý tính khí, thận, phế, tật bệnh do úc tốt dựng lên, cũng ưa cật thuốc bổ.

Nhập thiên ─ tại ngoại dễ có thị phi.

Nhập quan ─ dĩ miệng phát tài, như luật sư, lão sư.

Nhập điền ─ nhược cung Nô bộc can là đinh người, thường tao tiểu thâu. Đi vận phùng của, cai năm tao tiểu thâu.

Nhập phúc ─ phí sức.

Cự môn nhập tử ngọ mão dậu

Cự môn nhập tử ngọ cung, “Thạch trung tâm ẩn ngọc cách”.

Tọa mệnh người, năm mới nhất định khổ cực, có tài hoa, dựa vào chính mình nỗ lực phấn đấu tài năng thành công.

Ở mão dậu ─ thiên cơ đồng cung. Thiên cơ ở mão dậu, “Cự cơ hoá dậu cách”.

Cự môn ở thìn tuất độc, đối cung thiên đồng. Cự môn không thích nhất nhập thìn tuất lưỡng cung.

Cự môn ở xấu vị cùng trời cùng đồng cung.

Cự môn ở dần thân tị hợi

Cự môn ở dần thân ─ và thái dương đồng cung, ﹂ cự nhật đồng cung cách”.

Phú nói;”Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại.”

Thái dương chủ biểu hiện, cự môn chủ khẩu tài; thái dương chủ minh, cự môn hóa ám.

Cự nhật đồng cung ─ thái dương khu ám, trái lại, cũng sẽ chiếu xạ không tốt, ở biểu hiện trên có thì sẽ ra ta cạm bẫy, nhưng không có gì đáng ngại, vì thế cách công. Như làm sai sự, mọi người rất dễ tha thứ bất kể so sánh.

Nên giáo dục, văn, xuất bản, luật sư, chính trị hoặc công ích chờ, Hóa kị thì lánh đương biệt luận.

Ở dần cung bỉ thân cung cường. Ở thân lập mệnh người, làm việc tiên chuyên cần hậu lại, tiên nhiệt hậu lãnh.

Ưu điểm; tài năng hơi tệ, khẩu tài cũng tốt, nhiệt tâm công ích, tâm địa hảo, áo cơm không thiếu.

Khuyết điểm: Cá tính cố chấp, mặc dù có nhiều, làm lụng vất vả khó tránh khỏi, dễ cùng người tranh luận, sinh thị phi.

Phạ Hóa kị dễ có thị phi.

Cung mệnh ở tuất; văn khúc độc, cự nhật đồng cung ở dần thủ quan lộc, “Đào hoa cổn lãng cách”. Đến đây cách buổi trưa sinh ra mới sai ai ra trình diện, chú ý tình cảm làm phức tạp.

Cự môn ở đã hợi độc, đối cung là thái dương.

Thiên tướng tinh

Thiên tướng cùng trời phủ đều là quý tinh, Thiên phủ đái quyền lệnh, thiên tướng là hóa quý.

Thiên tướng bản thân là cao quý chính là, thuộc nhâm thủy, đại diện phun nước suối.

Thiên đồng cũng là nhâm thủy, nhưng đặc tính hình thành ống nước thủy, thùng nước thủy.

Ý tưởng; áo cơm, giấy chứng nhận

Nhân: Thao gia, coi trọng bề ngoài người.

Sự; ẩm thực.

Địa; phục sức cửa hàng, nhà hàng

Vật; con dấu, giấy chứng nhận, ăn mặc

Bản thân: Bàng quang

Thiên tướng là áo cơm của, phủ tựa hồ cũng rất tốt, hơn nữa có nhiều đồng tình tâm, thích tiểu động vật. Hội tả hữu xương, người theo đuổi đa, tình cảm dễ sinh khúc chiết, nhân thiên tướng có đồng tình tâm, dễ sinh đồng tình yêu. Sở dĩ thiên tướng tọa mệnh hoặc ngồi cung phu thê người đó, đều phải chú ý loại này tình hình.

Thiên tướng là cười tinh, thiên diêu cũng là cười tinh, thiên tướng cười tương đối cao quý, thiên diêu tuỳ hỉ cười.

Thiên tướng Thiên phủ đều là nịnh bợ, thiên tướng có thể tùy chỗ vuốt mông ngựa, Thiên phủ sẽ khẳng.

Thiên tướng hóa khí viết ấn, là ấn tinh. Bản thân không thay đổi kị, nhược và nó tinh Hóa kị, nhất là ở cung Quan lộc, hay nhất không nên tố bảo, chi phiếu cũng giống vậy.

Ấn tinh (ấm tinh) nhược tọa cung phúc đức, suốt đời đều tương đối sẽ không thiếu tiền, đây không phải là tiền bao nhiêu vấn đề.

Thiên tướng nhập các cung

Nhập lục thân cung; cai lục thân có thiên tướng tính chất người. Ở phu thê nam được mỹ thê, nữ lương phu. Hội tả hữu xương khúc người theo đuổi đa, tình cảm dễ.

Nhập tài: Giỏi về quản lý tài sản, gia sát, đa chú ý công văn vấn đề; và vũ khúc đồng cung, tiền tài có lưỡng chủng nơi phát ra.

Nhập tật: Hạ thể của tật.

Nhập thiên: Xuất ngoại có thể.

Nhập quan: Và vũ khúc cùng, có kiêm chức, thích hợp đại lý thương.

Nhập điền: Gia sát, chú ý phòng địa sản, có công văn phiền phức, gian quyền tài sản vấn đề. Trong nhà thích hợp nuôi cá cảnh nhiệt đới.

Nhập phúc: Nặng bề ngoài trang phục, suốt đời tương đối sẽ không thiếu tiền dụng.

Thiên tướng ở tử ngọ mão dậu

Thiên tướng ở tử ngọ ─ và liêm trinh đồng cung. Liêm trinh hóa khí viết tù, thiên tướng hóa khí viết ấn, hơn nữa dương nhận hóa khí viết hình, hình thành “Hình tù giáp ấn cách”.

Hình tù giáp ấn cách ─ suốt đời cần phải phòng thị phi, quan phi, tranh tụng. Nếu là bính năm sinh, liêm trinh Hóa kị, càng nguy hiểm. Đại hạn phùng đến đây cách cũng cùng luận.

Nữ mệnh có khai đao, sanh non, sẩy thai, trượng phu thân khỏe mạnh không tốt, hoặc là trượng phu dễ có gặp ở ngoài chờ sự.

Thiên tướng ở tử ngọ, mời xem liêm trinh ở tử ngọ.

Thiên tướng ở mão dậu độc, đối cung liêm phá.

Thiên tướng ở thìn tuất xấu vị

Thiên tướng ở thìn tuất tất và tử vi đồng cung, đối cung phá quân tọa thủ.

Ở xấu vị độc, đối cung tử phá.

Thiên tướng ở dần thân tị hợi

Thiên tướng ở dần thân, nhất định và vũ khúc đồng cung, đối cung phá quân, thiên lương ở trên trời tướng tiền nhất cung, hậu nhất cung là cự môn. Vũ khúc chủ tài, thiên lương chủ ấm, thiên tướng chủ ấn, hình thành “Tài ấm giáp ấn cách”, tài ấm giáp ấn dĩ mệnh, tài, quan, điền là tốt nhất.

Nhược thiên tướng cùng trời lương một trong số đó cư mệnh, không gặp sát tinh, giai khiếu “Ấm ấn củng mệnh cách”.

Thiên tướng tị hợi độc, vũ phá đối cung tọa.

Tài ấm giáp ấn cách

Lương dương

Tướng vũ Cự

Thiên lương tinh

Thiên lương dương đất, hóa khí viết ấn, có giải trừ ách kéo dài thọ chế hóa công.

Thiên lương là ấm tinh, ấm người, có cây cối ý, cũng đại diện trưởng bối, thần minh, phụ mẫu, thủ trưởng, dân ý đại diện.

Tượng ý: Cây cối, bồn hoa, thuốc Đông y, chiếu cố, phúc thọ.

Nhân: Lão sư, trung y sư, lão, phụ mẫu, lão, thủ trưởng, hộ lý nhân viên.

Địa: Có hoa cây cỏ cây cối địa phương.

Vật: Cây cối

Bản thân: Não bộ.

Thiên lương hóa khí viết, ấm cũng, cung phụ mẫu đứng đầu tể, cư mệnh thái độ làm người lão đại tâm tính, ưa chiếu cố người khác, phàm là tài cán vì người khác suy nghĩ. Vừa nỗ lực, cho nên tất có nhân đến đây cứu trợ.

Chế hóa giải ách công ─ phàm là có thể gặp dữ hóa lành, hơn nữa sự tình cũng hội tìm tới cửa được kỳ hóa giải, bởi vậy đi hạn phùng của, tất có kinh, trắc trở việc phát sinh, nhưng đều năng lực hóa hiểm vi di. Gặp dữ hóa lành, không có nghĩa là không có chuyện gì phát sinh, mà là phát sinh hậu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Thiên lương đại diện y dược, nó có thể là y, cũng có thể là thuốc, cũng là y dược.

Bác sĩ y bệnh nhân, có ấm ý.

Thiên lương ─ nói khoác. Xinh đẹp lời nói dối, xuất phát từ thiện. Tựa như phụ mẫu giáo dục hài tử, hoặc bác sĩ nói cho bệnh nhân làm sao làm sao.

Thiên lương tọa mệnh hoặc nhập thiên, quan người, thích hợp học y học, nhất là nhập mệnh hoặc nhập quan người, đại vận đi tới cùng. Như Hóa kị tựu không thích y học.

Thiên lương như cây cối, hóa khoa, tựa như bồn hoa, khoa là nhã nhặn. Hóa lộc, tươi tốt. Hóa quyền cây lớn. Hóa kị, và nó tinh đồng cung thì, kị đại diện hai người cực, nhất là tươi tốt nhưng rất loạn, nhất là bị chém đứt, đã không có.

Thiên lương ┼ Hỏa Tinh hoặc tinh ─ hút, hoặc uống thuốc.

Thiên lương ─ dương đất, phàm thuộc đất người, tất ưa cải cọ, thiên lương cũng không năng lực ngoại lệ, cho nên thiện lưỡi bạn. Nhập thân mệnh, phải chú ý có hay không có Hóa kị đồng cung, có Hóa kị kết quả hội đắc tội với người mà không tự biết. Nhược và, Thái âm, thiên đồng đồng cung, là “Cơ nguyệt cùng lương cách”, tam hợp xương khúc, lộc tồn, là “Dương lương xương lộc cách”.

Thiên lương là ngũ thiên mệnh đủ tinh một trong, cũng ngũ phúc thọ tinh một trong, cho nên cuộc đời ưa nghiên cứu y dược, huyền học phương diện sự học vấn, nhưng cần phải phòng hôn nhân hoặc vấn đề tình cảm, nhân xử lý bất đương bỏ lỡ lương duyên.

Thiên lương nhập các cung

Nhập lục thân: Lục thân đang lúc có thiên lương của tính chất người, và lục thân niên kỉ linh chênh lệch đại, có lục thân hội chiếu cố người khác đương lão đại.

Tài bạch: Không coi trọng tiền tài.

Tật ách: Suốt đời ít ốm đau. Gặp Hóa kị, não phương diện tật bệnh, gia xương khúc vưu nghiệm.

Thiên di: Có lớn tuổi của đề bạt.

Nô bộc: Có lẽ sẽ có anh em kết nghĩa.

Quan lộc: Tất và y hữu quan, y sư, hộ lý nhân viên.

Điền: Có tổ nghiệp, phụ cận có đại thụ là hợp cục.

Phúc đức: Có thể được tổ tiên hoặc trưởng bối phúc ấm và quan tâm.

Thiên lương nhập tử ngọ mão dậu

Thiên lương ở tử ngọ, thái dương đối cung chiếu, là “Thọ tinh nhập miếu cách””.

Cổ nói: Thiên lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển. Vừa nói: Khúc gặp lương tinh, vị tới thai cương.

Thiên lương ┼ xương khúc hóa lộc hoặc lộc tồn, tự hóa lộc, là “Dương lương xương lộc cách”.

Thái dương ở ngọ, thiên lương ở tử “Nhật lệ trung thiên cách”, thiên lương ở tử so sánh ở ngọ tốt.

Thiên lương ở mão dậu, và thái dương đồng cung.

Thiên lương ở thìn tuất xấu vị

Thiên lương ở thìn tuất thiên cơ đồng cung, cách cục có nhị, “Thiện ấm triều cương cách” và “Cơ nguyệt cùng lương cách”.

Cơ lương thiện đàm binh”, khẩu tài thật tốt, nữ mệnh không thích hợp, tình cảm dễ sinh khúc chiết, không thích hợp tảo hôn.

Cơ lương Thiện ấm triều cương cách

Cơ lương

Cơ lương Cơ cùng lương cách

Âm cùng

Cơ nguyệt cùng lương cách có lục loại bàn.

Thiên lương ở xấu vị độc, đối cung. Thiên lương ở xấu bỉ ở vị hảo, là “Nhật nguyệt tịnh minh cách”, hoặc xưng “Nhật tị nguyệt dậu cách”.

Phú nói: Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu phụng sinh nghiêu điện.

Thái dương

Nhật nguyệt tịnh minh cách Thái âm

Thiên lương

Thiên lương ở dần thân tị hợi

Thiên lương ở tị hợi cung, cùng trời cùng đối cung, cổ nói: Lương cùng tị hợi cung, nam đa lang thang nữ đa dâm.

Dĩ hiện nay mà nói thì vị tất, thời cổ so sánh bảo thủ, nữ hài hoặc cậu bé tương đối mở ra, nam khiếu lang thang, nữ khiếu đa dâm, đến đây mệnh cách đương ngoại vụ tốt.

Thiên lương ở dần thân, cùng trời cùng đồng cung.

Thiên lương ở dần thân tị, gặp mã, dịch hình thành “Lương mã phiêu đãng cách”, chủ phong lưu.

Thất sát tinh

─ thuộc tân kim, đinh hỏa, chủ cô khắc hình sát, tư sinh tử, hóa khí là sát, gặp tử vi đế tọa thì hóa sát quyền. Thất bản thân cụ quyền ý tứ hàm xúc, quyền cụ sát thương tính, quyền nhược nhập bệnh vị, có khai đao của nguy, thất sát gặp tử vi cách lên cao, ở dần thân, đã hợi, tử ngọ cách cao, dư cách thấp. Cái cách cao hình nhân, cách thấp bị người hình. Như cảnh sát khai hóa đơn phạt là cách cao, bị khai hóa đơn phạt người, cách thấp, bị người hình.

Ở dần thân tị hợi gặp tử vi, Thiên phủ, là có thể hóa sát vì quyền. Tử ngọ là thiên địa của chính vị, ở dần thân tị hợi và tử ngọ lục cung, có thể hình thành triêu đấu cách và ngưỡng đấu cách.

Thất sát âm hỏa, kim, thuộc tính âm nhưng tính chất lại rất dương cương, ngũ hành âm hỏa khắc âm kim, thất sát bản thân rất mâu thuẫn.

Thất sát tọa mệnh ─ tương đối không có can đảm, nhưng rất hội phát giận. Phạ tiểu động vật như con chuột, con gián các loại.

Nguyên nhân: Sợ bị người đè xuống, nhất là thất sát ngồi một mình người rõ ràng hơn, cư quan lộc cùng đến đây luận.

Thất sát bản thân mâu thuẫn là một loại dằn vặt, nhược thành công có thể do tôi luyện mà đến, nhượng thất sát thành một đứng đầu, nhưng sáng, tôi luyện không dậy nổi, biến thành một loại phóng đãng, thất sát nhập mệnh của, tróc ưa quan niên thiếu đắc chí, bởi vì niên thiếu đắc chí, nhược đã bị thất bại sẽ chưa gượng dậy nổi, cả người mất đi lòng tin.

Thất sát là đại sát tương ─ đại tướng quân vương, thất sát nhập mệnh hoặc nhập quan người, ở làm việc thời gian, rất dễ khai thác, mở rộng nghiệp vụ, đấu tranh anh dũng; đáo một cái giai đoạn, sẽ có cảm giác mệt mỏi, cách cũ làm cho đầu voi đuôi chuột, năm phút đồng hồ nhiệt ấn tượng.

Thất sát ở trên trời là tăng nói, trên mặt đất là sát tương.

Thất sát song thân phận, cùng lúc đấu tranh anh dũng, cùng lúc đi tu hành lộ tuyến.

Thất sát cư mệnh ─ rất hội khai sáng, nhưng cần người khác thay hắn gìn giữ cái đã có, chính hắn bất thiện sinh gìn giữ cái đã có.

1. Ta van ngươi phối ngẫu giúp hắn kết thúc công việc. Bảo lưu khổ cực có được thành quả, thuận tiện thay hắn kinh doanh, quy hoạch mục tiêu kế tiếp đi mở sáng lập.

2. Mình điều chỉnh. Thất sát, trúc tiết tính động vật, như gậy trúc nhất tiết nhất tiết,, trúc con mắt như đấu tranh anh dũng hậu khá nghỉ ngơi, được hội lại muốn xung, vòng đi vòng lại.

Phàm nhất tiết nhất tiết vật phẩm, như lửa xa đại diện thất sát.

Thất sát học đông tây, phải học một đoạn cố tình được hậu, nghỉ ngơi một đoạn thì, nặng hơn học yêu cầu tinh ranh hơn tiến. Ngàn vạn lần bất khả ở đây học một điểm, nơi nào học một điểm, đáo cuối cùng thập nghệ cửu phải không.

Bởi vậy, thất sát phạ phức tạp, cùng với chặt đứt không có nhận tiếp theo.

Thất sát đối cung nhất định là Thiên phủ, thất sát cư mệnh người cùng trời phủ cư mệnh người vừa vặn tướng trái lại.

Thất sát bề ngoài nôn nóng, nội tâm bình ổn.

Thiên phủ bề ngoài trầm ổn, nội tâm lại gấp táo.

Thất sát tọa mệnh ─ phát giận rất nhanh khí của tiêu mất, bởi vì Thiên phủ ở đối cung.

Làm sai sự sẽ không xin lỗi. Chỉ có mệnh ở dần thân tị hợi người, mới có thể xin lỗi, nhưng là như ngoại giao từ.

Cổ nói;”Sát hãm chấn đổi” thất sát nan mão dậu bị quản chế.

Chủ huyết quang, chủ cô.

Tướng mạo đại cũng sẽ không thật xinh đẹp, nhưng gia xương khúc tựu dáng dấp không tệ.

Thất sát gia xương khúc, nảy mầm mà chẳng ra hoa, tú mà không thực. Sẽ không kết quả ý.

Xương khúc là hệ sao giờ, biến động khoái, thất sát nhất tiết nhất tiết, cho nên đa học ít tinh.

Tượng ý ─ xơ xác tiêu điều, lạnh lùng nghiêm nghị, đao thiết.

Nhân ─ quân cảnh, đao thợ rèn, chiếu tướng.

Sự ─ đao thiết nghiệp, đánh giết.

Địa ─ quân doanh, bót cảnh sát, đao thiết cửa hàng.

Vật ─ đao thương, trúc, thiết khí.

Bản thân ─ phế.

Nhập huynh ─ huynh đệ có thất sát tính chất. Huynh đệ duyên phận so sánh bạc nhược.

Nhập phu ─ phối ngẫu có thất sát tính chất, hoặc tình cảm không tốt, hôn nhân dễ sinh biến hóa, bất lợi tảo hôn.

Nhập tử ─ tử nữ có thất sát tính chất. Phùng dương nhận, đẻ non hoặc sanh non hoặc sẩy thai hoặc mổ bụng sinh sản.

Như con nữ ở mão dậu, vũ sát đồng cung, phùng dương nhận và sao Hóa kỵ, sinh sản đều phải cẩn thận.

Nhập tài ─ tài tới cũng nhanh, đi cũng nhanh; và dương nhận đồng cung, nhân tài cầm đao.

Nhập tật ─ phổi nên cẩn thận. Phùng tân năm, thất sát nhược cư lưu tật, cũng chủ khai đao.

Nhập thiên ─ suốt đời sức sống cường, gặp lục sát tinh cẩn thận tai nạn xe cộ.

Nhập nô ─ bằng hữu có thất sát tính chất, bằng hữu đa tính liệt.

Nhập quan ─ nên làm biến động tính giác đại hành nghiệp, hay nhất có điệu, như quân cảnh.

Nhập điền ─ phụ cận có đồn công an, quân doanh là hợp cục.

Nhập phúc ─ suốt đời lao lực.

Nhập phụ ─ phụ mẫu có thất sát tính chất người. Phùng lục sát tinh, phụ mẫu tình cảm nghèo nàn.

Thất sát ở tử ngọ mão dậu

Đại cách cục “Thất sát ngưỡng đấu cách” và “Thất sát triêu đấu cách” ─ thất sát ở dần thân tử ngọ, tam phương tứ chính không gặp sát.

Cổ nhân nói: Ngưỡng đấu triêu đấu, tước lộc quang vinh xương.

Thất sát ở mão dậu ─ và vũ khúc đồng cung, Thiên phủ ở cung.

Thất sát ở thìn tuất xấu vị

Ở xấu vị và liêm trinh đồng cung, Thiên phủ ở đối cung.

Thất sát ở thìn tuất, độc, đối cung phủ liêm.

Thất sát ở dần thân tị hợi

Thất sát nan tị hợi và tử vi đồng cung, Thiên phủ ở đối cung.

Sát

Thất sát triêu đấu cách

Phủ tử

Phủ tử

Thất sát ngưỡng đấu cách

Sát

Sát

Thất sát triêu đấu cách

Phủ

Phủ

Thất sát ngưỡng đấu cách

Sát

Phá quân tinh

─ quý thủy. Phá, hao tổn ý.

Phá quân, và thất sát, tham lang hình thành “Sát Phá Lang cách”, trên cơ bản đây là biến động cách cục.

Biến động cách cục ─ đấu tranh anh dũng, hoạt động lực mười phần cách cục.

Sát phá ngoan cách cục ─ thích hợp quân cảnh nhân, hay nhất thường điệu, điều động tựu thăng quan. Chiến tranh thì rất dễ nổi danh.

Biến động tính đại ─ nhân sinh cảnh ngộ, hôn nhân, tài, tính tình, đối sự vật giá trị quan cập phương thức xử lý chờ.

Phá quân biến động tính cực đại ─ nhập mệnh, có thể nhỏ thời gian không được thích đọc sách, có lẽ hoàn cảnh không tốt vô pháp đọc sách, lúc tuổi già lại nhiệt tâm học vấn, cũng mới có thể tình đầu ý hợp, chung tới bỏ trốn, lúc tuổi già tình cảm không tốt mà ly hôn xong việc.

Phá quân tọa mệnh người ─ mặt ngoài giả bộ dũ kiên cường, nội tâm thường thường rất yếu đuối.

Một ngay thẳng, không có tâm cơ, nhưng ở trong đám người thường thường có vẻ cô độc, gấp gáp, cho nên nên tu thân dưỡng tính, đa tham gia ta sống, tích cực công thiện nhân tế quan hệ.

Phá quân ─ phá hao tổn, mọi việc thành trung tâm đái phá, hoặc phá rồi sau đó thành.

Trên thực tế, Sát Phá Lang cách cục người, nơi chốn tràn ngập không có phá hư vậy có kiến thiết hiện tượng.

Phá quân hóa khí viết hao tổn. Phá quân tọa nhất cung tựu phá nhất cung. Chỉ cần bả phá quân chính tính trở thành kiến thiết trước phá.

Phá quân chủ phu, tử, nô ngôi sao diệu, đối với những người này phải không yêu cầu thường.

Nhập cung phu thê ─ kiếm tiền dưỡng lão bà là phải.

Nhập cung tử nữ ─ kiếm tiền nuôi nữ nhân là phải.

Nhập nô bộc cung ─ bằng hữu lai gia, mời bằng hữu ăn cơm là phải.

Nhược phá quân ở đây tam cung, sẽ canh được khí, rất có lực, canh chủ hao tổn.

Phá quân hao tổn ─ cam nguyện.

Nhập cung phu thê ─ cam nguyện bị phối ngẫu hao tổn.

Nhập cung tử nữ ─ cam nguyện chăn nữ hao tổn.

Nhập nô bộc cung ─ cam nguyện bị bằng hữu hao tổn.

Cho nên phá quân tọa mệnh, dường như phu, tử, nô cũng tọa phá quân.

Thư nói: “Phá quân của tính khó nhất minh”.

Phá quân người, mặc kệ đối sự, đối với người hoặc đối vật, đều có một loại đặc tính, thích người ta, cả đời đều nỗ lực cũng không thể nói là, nếu không thích, để ý cũng không để ý.

Giống nhau nói đến, phá quân tọa mệnh của vóc người không cao, chỉ có tử ngọ vị mới có thể khá cao.

Tử ngọ vị là ﹂ anh tinh nhập miếu cách”.

Phá quân người bộ ngực so sánh hậu.

Phá quân tọa mệnh, thiên lương nhất định ở tật ách, cân thiên cơ không bàn mà hợp ý nhau. (thiên lương là thần minh tinh, thiên cơ là tôn giáo tinh)

Thiên phủ tọa mệnh, phá quân nhất định tọa cung phu thê.

Thất sát tùy văn xương Hóa kị, phá quân tùy văn khúc Hóa kị. Nhược phá quân và văn khúc đồng cung Hóa kị, yếu coi là song Hóa kị.

Phá quân đối cung là thiên tướng, thiên tướng giống vậy chấp chính đảng, phá quân là tốt rồi bỉ không cầm quyền đảng.

Phá quân là biển rộng thủy, khe suối thủy, nghĩa rộng là quầy hàng tua, xe container, viễn dương thuyền đánh cá, hàng ngoại nhập.

Phá quân nhập cung điền trạch, hoặc đại hạn cung điền trạch, trong nhất định có một người địa phương rất loạn, phương pháp tốt nhất hay hi sinh một gian phòng đang lúc, nhượng nó loạn.

Liêm trinh nhập điền trạch cũng là loạn, nó loạn là rương rương quỹ quỹ rất nhiều.

Thái âm Hóa kị nhập điền, chỉnh lý trong cũng sẽ cảm thấy hữu tâm vô lực.

Phá quân bản thân bất luận tài, nếu bàn về còn lại là tài lai tài khứ.

Tử phá vay tiền có thể tá đến lớn bút tiền, nhưng là biểu thị chính khiếm rất nhiều.

Tượng ý: Phá hao tổn, biến động.

Nhân: Lái buôn khách, thịt phiến thái phiến, công nhân bến tàu.

Sự: Viễn dương.

Địa: Cạnh biển, chợ bán thức ăn, chỗ đổ rác

Vật: Bụi bặm chồng chất, biển rộng thủy, hàng ngoại nhập

Bản thân: Thận

Phá quân nhập các cung

Nhập nữ mệnh: Phùng sát tinh có rơi phong trần nguy hiểm.

Nhập huynh: Huynh đệ có phá quân tính chất.

Nhập phu: Phối ngẫu có phá quân tính chất, dĩ kết hôn muộn là tốt. Hẳn là chú ý bản thân giao hữu, bằng không dễ đi lên lối rẽ.

Nhập tử: Tử nữ có phá quân tính chất.

Nhập tài: Tài lai tài khứ, đối kim tiền lực khống chế thiếu.

Hay nhất bên người không nên phóng nhiều lắm tiền mặt.

Nhập tật: Chủ tâm bẩn, và văn khúc Hóa kị đồng cung, trái tim ma túy. Nam tính chủ bộ phận sinh dục, như dương héo; nữ tính bà chủ khoa, như sanh non hoặc sẩy thai. Nhưng ở vị trí nữ vị thì bình an.

Nhập thiên: Chủ bôn ba, ở tứ mã địa nghiêm trọng hơn.

Nhập nô: Bằng hữu trung tâm có phá quân tính chất, hoặc tri âm tồn tầm.

Nhập quan: Biến động tính của công tác so sánh hợp, như quân cảnh, khách du lịch, lưu động bán hàng rong, suốt đời khả năng có một lần sự nghiệp của khúc chiết.

Nhập điền: Phụ cận có chợ bán thức ăn là hợp cục.

Nhập: Lao lực.

Phụ mẫu: Phụ mẫu có phá quân của tính chất, hoặc cho làm con thừa tự, nhận thức nghĩa phụ mẫu so sánh tốt.

Phá quân nhập tử ngọ mão dậu

Ở tử ngọ độc, là chính vị, là “Anh quân nhập miếu cách”.

Phú nói: Phá quân tử ngọ vô sát thấu, quan tư thanh hiển tới tam công.”

Phá quân Đồng Văn khúc ở ngọ cung, có thuỷ ách.

Phá quân ở mão dậu, tất và liêm trinh đồng cung, đối cung thiên tướng.

Phá quân ở thìn tuất xấu vị

Ở thìn tuất ngồi một mình, đối cung tử tướng.

Phá quân xấu vị, và tử vi đồng cung.

Phá quân ở dần thân tị hợi

Phá quân ở tị hợi và vũ khúc đồng cung. Ở dần thân ngồi một mình, đối cung vũ tướng.

Lục ngôi sao may mắn và lộc tồn

Tả phụ và hữu bật

Tả phụ thuộc mậu thổ, hữu bật chủ quý thủy. Hai người giai hóa khí là, hóa trợ lực, là trợ lực tinh.

Tử vi tinh thích và tả phụ hoặc hữu bật đồng cung, cổ nói “Ưa phụ bật hơi bị tướng tá” cũng.

Tả phụ làm việc thiện lệnh, hữu bật tư chế lệnh.

Sách cổ có đến đây vừa nói: Tả hữu nhập phu thê, dễ nhị hôn.

Tả hữu hai sao chính là quý nhân tinh, chính là muốn bang trợ nâm, lời thật thì khó nghe. Hữu bật là tư chế lệnh, có quản thúc ý tứ hàm xúc, điểm xuất phát hảo, nhưng cửu của người ta chịu không nổi lánh kết tân vui mừng. Tả phụ làm việc thiện, nói so sánh thể mệnh lệnh.

Tam giáp cát → xương khúc giáp, khôi việt giáp, phụ bật giáp, dĩ “Giáp ngã cung” hay nhất.

Phụ bật ở thiên di → dũ ra bên ngoài bào tựu dũ có quý nhân.

Phụ bật ┼ âm sát, hoặc lục sát, hoặc Hóa kị → khả năng có bằng hữu làm trở ngại chứ không giúp gì hoặc xả hậu chân hiện tượng.

Phụ bật nhập cung tật ách → sẽ có bệnh biến chứng.

Tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc chờ đều là trợ lực tinh, vô luận là hảo cách cục hoặc phôi cách cục, không có giá tứ sao cũng sẽ không quá tốt hoặc quá xấu.

Giá tứ sao một loại khác công năng là “Tăng số lượng”. Ở cung tật ách → sẽ có bệnh biến chứng, mà lại sẽ có những thứ khác tật bệnh. Ở cung phu thê → khả năng có hai lần hôn nhân, mặc kệ nam nhân hoặc nữ nhân, kết hôn hậu, tổng còn có thể có người theo đuổi.

Cung phụ mẫu là công văn cung, huynh đệ cung là phó công văn cung, huynh đệ cung như có tả hữu hoặc sao Hóa kỵ người, đi ngược chiều chỡ đi đáo huynh đệ cung thì, có dưới đây vài loại tình hình: (nhập cung phụ mẫu cũng cùng)

1. Nặng thi.

2. Chuyển trường hoặc đọc sách không được trôi chảy.

Văn xương, văn khúc

Văn xương → tân kim; văn khúc → quý thủy. Hai sao giai tư khoa bảng, chuyên cần lễ Phật, lễ nhạc ngôi sao.

Hệ sao giờ, như kim giây như nhau nhanh chóng chuyển, hội nghị thường kỳ có đột như kỳ lai cảm giác, so sánh bất lợi tình cảm, đột như kỳ lai tình cảm, tới nhanh đi cũng nhanh, tịnh hội không rõ xa nhau, văn xương tình cảm dịch chiết dễ phán đoán, văn khúc tình cảm thì có triền miên không muốn ý, tình cảm ổn định mà không ưa ba động.

Cổ nhân: Xương khúc bất lợi nữ mệnh, nhất là văn khúc.

Văn khúc là thủy, phàm là thuộc nước tình cảm tinh diệu đều có đào hoa ý vị, văn khúc thì hệ, đa dễ dễ dàng thay đổi, như đào hoa tinh, đa chủ dụng tình không được chuyên, canh kị và liêm trinh hoặc tham lang hoặc sát tinh đồng cung, dễ đọa phong trần. Và cự môn đồng cung thì dễ có tình cảm làm phức tạp.

Văn khúc sinh tuất vị ngồi một mình cung mệnh, thái dương, cự môn thủ quan lộc, là “Đào hoa cổn lãng cách”, tình cảm đa không được thuận, một ba vị bình, một ba lại khởi.

Thơ nói: “Văn xương văn khúc thiên khôi tú, không bán thư cũng có thể nhân.”

Phàm xương khúc nhập mệnh người giai đẹp, mặc kệ và thập ma tinh diệu cùng một chỗ, xương khúc có thể tăng phong thái, cho dù bằng cấp không cao.”

Thơ nói: “Dương phi háo sắc, chỉ vì tam hợp xương khúc.”

Xương khúc phần kết thư, khế ước hoặc ngân phiếu định mức, như gia Hóa kị, tất môn chính nghiệp không tốt. Phải không lợi đọc sách, cũng không phải là sẽ không đọc sách. Lưu niên gặp của, cẩn thận ngân phiếu định mức thiếu sót khiến cho quan phi, gia sát vưu quá mức.

Âm Tham Cự cùng

Mệnh Tướng võ khoa

Phủ liêm lộc Dương quý phi mệnh bàn

Một giáp năm tháng giêng

Sơ thất nhật giờ Mùi

Dương nữ

Quý mão năm 9 nguyệt 9 nhật Lương dương kị

Xương dương Sát

Lộc tồn

Phá quyền Đà Tử Khúc cơ

Sao Hóa kỵ có dính tính và xích tính, chuyên chú sinh một khoa hoặc nào đó khoa, cũng có thể năng lực biến thành chuyên gia.

Xương khúc kị, cũng có thể năng lực biến thành thích vô cùng âm nhạc và cực không thích âm nhạc; cũng có thể năng lực rất có lễ nghê hoặc cực bất lễ nghê.

Xương khúc kị đại hạn → mại thư khả năng nặng thi hoặc tạm nghỉ học hoặc chuyển trường, chỉ vì xương khúc kị bất lợi đọc sách.

Văn xương → như nghị luận văn, như công văn, khế, hoặc ngân phiếu định mức, điều lệ; văn khúc như trữ tình văn.

Xương khúc nhập mệnh hoặc tật → đa và thần kinh phương diện có liên quan tật bệnh, cũng dễ cảm thấy mệt nhọc hoặc mất ngủ, gia kị vưu quá mức.

Xương khúc Hóa kị nhập tài → cẩn thận bị khiêu phiếu hoặc nợ khó đòi, tuyệt không đánh bạc, bằng không tất nhà tan nhân.

Xương khúc Hóa kị nhập quan → thi vận hoặc lên chức vận độ chênh lệch.

Văn khúc ý tưởng là băng ghi âm, văn xương tượng ý bút lông, cung mệnh có văn khúc Hóa kị người, có thể nóng tóc quăn giải trừ của, hoặc đa thính băng ghi âm.

Thiên khôi cùng trời việt

Thiên khôi là dương quý, thiên việt là âm quý.

Thiên khôi là bính hỏa, thuần dương, tư tài, hóa khí là khoa.

Thiên việt là đinh hỏa, thuần âm, tư tài, hóa khí là khoa.

Quý nhân tinh nhập mệnh, chính tiên đương người khác quý nhân, thường bang trợ người khác, nhật hậu người khác cũng sẽ giúp ngươi.

Quý nhân hay đối với ta có lợi người, nhất là ở cứu cấp thì, bất luận là khó có hình hoặc vô, hoặc ở tinh thần, vật chất thượng, có thể có bang trợ hoặc chỉ điểm hoặc cứu viện người.

Thiên khôi thiên việt ở cổ đại là thiên ất quý nhân, cũng là và hợp quý nhân.

Dương quý nhân chỉ nam nhân, âm quý nhân chỉ nữ nhân. Nhược đại vận phùng đáo dương quý nhân, nhưng thực tế thuyết bang trợ chúng ta là nữ nhân, như vậy cái này nữ quý nhân dễ “Ăn nói lung tung”, “Tùy tiện nói một chút”. Giá bất năng oán thùy, chỉ có thể trách số phận cai như vậy. Trừ phi dụng gấp gáp đinh nhân phương thức, như cân giá quý nhân, tiền trận tử không phải nói yếu… .

Dương quý nhân, xuân hạ sinh hội vượng; âm quý nhân, thu đông sinh ra vượng.

Thiên khôi dĩ tử đáo ngọ là tốt, thiên việt chưa tới hợi là tốt .

Chiêm nghiệm phái: Khôi việt, xương khúc, tả hữu, đến đây lục sao là tế di tinh.

Thiên việt là âm quý nhân, so sánh dễ sản sinh đào hoa; thiên việt ┼ hồng loan → hồ đồ đào hoa. Ở mệnh hoặc phu cung thì, ứng với đặc biệt cẩn thận.

Trung niên gặp khôi việt, khôi việt trái lại thành tiểu nhân, hoặc làm trở ngại chứ không giúp gì của hiện tượng.

Tọa quý hướng quý → có “Đắt vô cùng” và “Cái thế văn chương” nói đến, nhưng khôi việt mệnh cách quá mức yếu đuối, như có sát tinh phá tan mới là thượng cách, nếu có nhất sát đồng cung, quý khí khó tránh khỏi có tổn hại.

→ khôi việt tọa cung nơi chi, tức là quý nhân, như thiên khôi tọa hợi, thuộc heo người tức là quý nhân. Còn có một loại, nhược thiên khôi cư nô bộc cung, bằng hữu kia có thể là ta quý nhân, nô bộc cũng là ông chủ của cung vị, cho nên ông chủ cũng có thể là ta quý nhân.

→ can cung hóa lộc nhập cung vị, tức quý nhân phương hướng, na một viên tinh hóa lộc, na một viên tinh người tức là quý nhân.

Khôi việt nhập các cung của giải thích

Nhập mệnh → thông minh tú lệ, nhân duyên hơi tệ, suốt đời gặp dữ hóa lành, có nhiều quý nhân đến đỡ và dẫn, nhược một sao nhập mệnh mà một … khác tinh nhập thiên di, vị của “Tọa quý hướng quý”.

Nhập huynh → giữa huynh đệ có khôi việt của tính chất, có hiển quý người.

Nhập phu → phối ngẫu có khôi việt của tính chất. Nam mệnh có thiên việt, chủ có tế di.

Nhập tử → tử nữ có khôi việt của tính chất. Tử nữ thông minh.

Nhập tài → có thể được quý nhân tương trợ.

Nhập tật → thiên khôi chú ý da của tật, thiên việt chú ý bệnh kín.

Nhập thiên → ứng với ra bên ngoài phát triển.

Nhập nô → bằng hữu có trợ lực.

Nhập quan → có thể làm chính trị hoặc văn giáo công tác.

Nhập điền → phụ cận có lâm vườn (thiên việt) hoặc ban công (thiên khôi) là hợp cục.

Nhập phúc → suốt đời có quý nhân.

Nhập phụ → phụ mẫu có khôi việt của tính chất. Phụ mẫu hiển quý.

Lộc tồn tinh

Lộc tồn là kỷ thổ, thuần âm, chưởng thiên lộc ngôi sao, hóa khí viết phú.

Lộc tồn tinh tiền có dương nhận, sau có đà la.

Lộc tồn → chủ tài phú và lộc kho → phàm là chủ tài ngôi sao, nhất định chủ cô.

Chủ tài ngôi sao lưỡng chủng thuộc tính: Vừa là đất, vừa là kim. Hóa lộc nay luận kim, cổ là đất. Vũ khúc thuộc kim, Thiên phủ thuộc đất. Kim của tính chất so sánh thuộc tài, đất của tính chất so sánh thuộc kho.

Phàm là cô tinh, tựu vụ lợi tu hành, nhưng cô cũng là nhất loại duyên phận, hai người ra đi, mà khi sơ nhận thức tựu là một loại duyên.

Dĩ tài mà nói, lộc tồn thuộc về dệt hoa trên gấm hình, như lộc tồn nhập bản mệnh cung tài bạch, nhưng đại hạn tài vận soa thì, lộc tồn cũng sẽ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Lộc tồn của tài có tam chuyển ngoặt… . .

1. Dệt hoa trên gấm.

2. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

3. Tuyệt xử phùng sanh.

Lộc tồn nhập cung phu thê, đại diện nam có thê tài, nữ có phu tài, biểu thị kết hôn hậu, vận hội chuyển biến tốt đẹp.

Nam mệnh, lộc tồn tại phu thê, phạ lão bà. Nữ mệnh cung phu thê có lộc tồn, phạ lão công.

Cổ nói: “Lộc tồn cư nô bộc vị, dù có quan cũng bôn ba.” → làm đại lão bản, cũng sẽ bề bộn nhiều việc.

“Dương đà giáp kị” bại cách → Hóa kị tinh nhập lộc tồn tọa cung.

Lộc tồn nhập 12 cung giải thích

Nhập mệnh → mọi việc cần phải dựa vào chính mình, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cách.

Nhập lục thân cung → chủ cô, dễ sinh tranh chấp.

Nhập phu → chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nam có thê tài, nữ có phu tài.

Nhập tài → lộc tồn là tài tinh, vui hơn hội vũ khúc, Thiên phủ, thiên mã, dĩ phú luận.

Nhập tật → thời niên thiếu người yếu đa bệnh, nên chú ý tính khí.

Nhập thiên → có quý nhân đến đỡ.

Nhập nô → bôn ba.

Nhập quan → tài quan song mỹ.

Nhập điền → dĩ phú luận.

Nhập phúc → suốt đời phúc hậu.

Nhập phụ → chủ cô, và phụ thân so sánh vô duyên.

Thái thìn châu, dân quốc 35 năm 8 nguyệt 18 nhật giờ Thân sinh

Lộc tồn cư quan lộc

1. Quan lộc cư tị vị, lộc tồn độc thủ, đối quan linh tham, chủ hoành phát, vừa gia nguyệt mã, hình thành lộc mã cùng bôn ba.

2. Đại hạn nhâm can vũ khúc Hóa kị nhập phúc đức xung tài bạch, cố hữu tài tai.

3. Vũ khúc Hóa kị sở xung của cung tài bạch tọa Thiên phủ, Thiên phủ là điền trạch, tài bạch chủ.

4. Đại hạn cung tài bạch canh can Hóa kị xung bản mệnh cung tật ách → không có tiền không ai biết. Nhược xung mệnh, không có tiền đại gia biết (cung tật ách là ám vị, cung mệnh thuần dương).

5. Đại hạn quan lộc bính can Hóa kị xung bản quan → mua quan bán tước (đồng loại tương trùng).

6. Đại tài cự môn là ám, và ngầm hữu quan.

7. Đại quan bính can Hóa kị nhập bản mệnh phu thê, liêm trinh là sự nghiệp nội bộ thượng nghiệp trạng thái, tham lang tính ra lệch lạc.

8. Bản mệnh cung phu thê hợi vị tọa liêm tham, gia gặp loan ưa, suốt đời đào hoa không ngừng, lại thêm sách mã kị, thị phi nhật có, hôn nhân tất sinh khúc chiết.

9. Đại hạn điền trạch Hóa kị xung bản mệnh điền trạch, điền trạch cùng ta vô duyên, điền trạch cho ta tài khố.

10. Nếu bàn về thọ nguyên: Đại hạn nhâm can Hóa kị nhập Đại huynh tận trời phủ tinh, Thiên phủ là ngũ Phúc Thọ tinh.

11. Đại quan bính thân Hóa kị nhập đại tật, liêm trinh và tham lang giai ngũ Phúc Thọ tinh.

12. Đại tài canh tử hóa chỉ nhập bản mệnh phụ mẫu, thiên đồng cùng trời lương giai ngũ Phúc Thọ tinh.

13. Đại quan Hóa kị nhập đại tật (liêm tham) xung động lộc tồn, lộc tồn chưởng nhân thọ cơ, là thật nhân của ở lại.

Lục sát tinh và âm sát

Dương nhận tinh

Kình dương hay dương nhận, dương hỏa kim, ở sổ chủ tật ách, hóa khí viết hình, hình phạt chính thương cập tàn nhẫn. Dương nhận nhập mệnh người, cá tính cương liệt, tánh khí nóng nảy, có uy quyền, cùng người không đổi ở chung, không thích hợp nữ mệnh. Ngũ hành thuộc kim người, khó tránh khỏi có chứa hình khắc, cho nên và máu hữu quan. Cung mệnh phùng nhiều chủ mặt mày hốc hác; đi hạn gặp của, có nhiều huyết quang tai ương, như khai đao. Và cự môn hoặc liêm trinh, Hỏa Tinh đồng cung, chủ bệnh kín hoặc đầu, mặt, tay chân có thương tích; như và thất sát, chủ khai đao hoặc mặt mày hốc hác hoặc ngoại thương gãy xương.

Dương nhận → cũng chủ thị phi, nhược phạm tiểu nhân, cũng là minh tiểu nhân, hội kêu gào, cho ngươi thật mất mặt.

Dương nhận → sắc bén vật, châm, làm thịt toản hoặc tháp sắt, động vật như ong mật.

Dương nhận → cư thìn tuất xấu vị tứ mộ địa là phúc, so sánh không có thương tổn hại, trái lại thân cây kình, cũng chủ rời nhà đi xa.

Cư tử ngọ mão dậu tứ bại địa, thì hình khắc rất nặng, dĩ dậu cung đại, mão cung thứ hai.

Dương nhận nhập các cung giải thích

Nhập mệnh → tánh khí nóng nảy, cá tính cương liệt.

Nhập huynh → huynh đệ có dương nhận tính chất.

Nhập phu → phối ngẫu có dương nhận tính chất. Có nhiều thiểm điện kết hôn cử chỉ, chú ý tình cảm kinh doanh.

Nhập tử → tử nữ có dương nhận tính chất. Nữ mệnh có sẩy thai, sanh non hoặc mổ bụng sinh sản việc. Hội đào hoa tinh diệu, dễ sính một thời cực nhanh.

Nhập tài → và tài tinh hội, chú ý thị phi, minh tổn hao; và sát tinh hội, vô pháp tụ tài.

Nhập tật → chủ dương điên phong hoặc não thần kinh suy nhược, hoặc ngoại thương gãy xương, hoặc mặt mày hốc hác, khai đao.

Nhập thiên → chú ý đối ngoại nhân tế quan hệ, hoặc thông nhau hoặc ngoài ý muốn thương tổn, hoặc bị lừa.

Nhập nô → bằng hữu đang lúc chú ý khẩu thiệt tranh chấp.

Nhập quan → như năng lực làm ngoại khoa y sư, hoặc quân nhân, hoặc ngũ kim, điện cơ các loại công việc hay nhất, nhưng phải chú ý đồng cung tinh diệu nhược Hóa kị, ứng với đa phòng ngoài ý muốn tai ương.

Nhập điền → phụ cận có xoa lộ hoặc tiêm hình vật hợp cách.

Nhập phúc → so sánh lao lực.

Nhập phụ → và phụ mẫu tình cảm nghèo nàn.

Đà la tinh

Đà la là tân kim, hóa khí viết kị, đại diện thị phi.

Đà la chính là cũng không ám, cho nên nếu như phạm tiểu nhân, nên chú ý có người ở phía sau xả hậu chân, bắn tên trộm, cho ngươi không thắng phòng.

Đà la đối vận mệnh đời người có ngăn trở hoặc kéo dài, hoặc là phi, hoặc cô độc của ám chỉ.

Thị phi → suốt đời phần nhiều là phi và làm phức tạp.

Cô độc → còn nhỏ và song thân vô duyên, lão lai thì thành cô đơn.

Kéo dài → sự nghiệp thành tựu chậm chạp, hôn nhân đại đô kết hôn muộn.

Đà la kéo dài, nhất định phải học vài thứ nhượng nó mài, nếu là không có như vậy đang dùng của, sẽ nhiễu không ra ngõ cụt, sẽ bi quan và dài dòng (dài dòng = khoa ┼ kị = phiền phức), sẽ mệt nhọc, hội tiếng oán than dậy đất, cho nên muốn học một điểm triết học gì đó, như mạng để ý, kinh Phật.

Đà la hóa khí viết kị, tính chất như khoa ┼ kị, nhược cung mệnh có khoa ┼ kị người đó, người này rất dài dòng, một câu nói giảng rất nhiều biến.

Kết sỏi và đà la hữu quan.

Đà la tọa mệnh thiên, có sao Hóa kỵ, bản thân nghèo nàn.

Đà la nhập mệnh thiên → có tiên thiên xỉ phôi cân đầu khớp xương toan.

Nhập các cung giải thích

Nhập mệnh → và tham lang đồng hành, kị tửu sắc quá cú độ thành tật; nữ mệnh vưu kị.

Nhập huynh → huynh đệ có đà la tính chất, như tính cách lặng yên, khó bắt mạc.

Nhập phu → phối ngẫu có đà la tính chất, chú ý tình cảm kinh doanh.

Nhập tử → tử nữ có đà la của tính chất.

Nhập tài → có ám tổn hại.

Nhập tật → có tiên thiên xỉ phôi cân đầu khớp xương toan.

Nhập thiên → dễ có thị phi.

Nhập nô → phòng có người ở phía sau bắn tên trộm.

Nhập quan → sự nghiệp có ám tổn hại, nên làm khoa chỉnh hình tương quan công tác.

Nhập điền → ở nhà phụ cận có thạch ma hoặc săm lốp xe cửa hàng là hợp cục.

Nhập phúc → trong lòng có chút vấn đề không giải được.

Nhập phụ → song thân duyên mỏng.

Địa không và Địa kiếp

Địa không thuộc đinh hỏa, Địa kiếp thuộc bính hỏa.

Tam giáp hung → dương đà giáp, thiên không cướp giáp, hỏa linh giáp.

Tam giáp cát → xương khúc giáp, khôi việt giáp, phụ bật giáp.

Tam giáp hung trung tâm có sao Hóa kỵ nhập, là dương đà giáp kị, thiên không cướp giáp kị, hỏa linh giáp kị là bại cục.

Cung mệnh tọa kị, mà lại tam giáp hung giáp, giáp kị ràng buộc, khốn đốn cảm giác, mà lại dễ có nhánh khí quản nghèo nàn, hoặc cột sống tâm bệnh.

Nhược tam giáp hung của cung vị, kị ở đối cung, thì là không tính là giáp kị.

Ứng với chú ý mệnh bàn có cung nhượng nó kị.

Như nô bộc cung nhượng nó giáp kị, tựu phải chú ý bằng hữu vấn đề, nhược nô bộc ở mão, mão là họ Đông Phương, chú ý họ Đông Phương tới bằng hữu.

Thiên không cướp đặc tính → cá tính khó có thể nắm lấy.

Thiên không cướp nhập mệnh, hoặc đại hạn có đến đây nhị tinh người, nên học huyền không sự học. Mệnh lý, Phật học, triết học, địa lý. . . .

Dần ngọ tuất sinh ra, hỏa, linh hai sao do xấu mão bắt đầu, cho nên cung mệnh tọa dần sẽ bị giáp.

Giáp lực lượng lớn hơn chiếu, chiếu lớn hơn tọa. Củng, củng quan củng mệnh, tam hợp lực so sánh thứ.

Thiên không cướp là hệ sao giờ, hệ sao giờ đều có thình lình xảy ra ý, cũng giai có cảm tình làm phức tạp vấn đề.

Thiên không tinh nhập mệnh, cân mệnh tọa thiên không cung (mệnh vô chính diệu) người đó, dễ học tập, tiếp thu mới sự vật, như thế thói quen tốt khó học, thói xấu không cần nhân giáo vừa nhìn sẽ, cận chu người xích, gần mực thì đen.

Đẩu số 〈 quá nhỏ phú 〉 nói: “Mệnh lý phùng thiên không, như giữa không trung chiết sí.” phòng đột như kỳ lai ngoài ý muốn tai ương.

Âm sát ở tài bạch, có nham hiểm.

Thiên không cướp ở tài bạch, sẽ có bỗng nhiên toát ra chi tiêu.

Thiên không cướp ở cung phu thê, không rõ tản.

Đại hạn mệnh, thiên lúc rảnh rỗi cướp, nếu như lưu niên có nữa, thiên không cướp lực lượng cũng rất đại, rất có thể từ chỗ cao té xuống, hoặc bị cao vật hạ xuống đập phải. Như liêm tham ở dần thân tị hợi, rất dễ từ chỗ cao té xuống hoặc bị chỗ cao hạ xuống vật thể đập phải.

Hỏa Tinh, linh tinh

Hỏa Tinh thuộc bính, chủ cương, vừa xưng viêm. Linh tinh thuộc đinh hỏa, chủ liệt.

Viêm tinh cổ khiếu tảo bả tinh, đái suy, đoản mệnh sát. Làm quan người cẩn thận bị xuống chức hoặc miễn chức. Giống nhau dân chúng cẩn thận xúc phạm hình phạt, có lao ngục tai ương. Suốt đời đa cô độc, lục thân duyên mỏng, hơn nữa tai nạn thường tới người, trên người bộ lông đặc biệt đa. Như gặp dương nhận, đà la đồng cung, tam phương sẽ tới, trẻ con thời kì nhất định có tai nạn. Cách phá giải, chỉ có tống cho người khác nuôi hoặc đổi họ người khác họ.

Đến đây mệnh làm phiền lục, mà lại phải cẩn thận mặt mày hốc hác. Nếu như và tham lang đồng cung, là “Hỏa tham cách”, chủ hoành phát. Nếu như chỉ tọa Hỏa Tinh, trung niên sau này xuất gia là thượng sách, nhưng yếu ghi nhớ kỹ giữ nghiêm phật môn thanh quy.

Tinh ý tứ và Hỏa Tinh cùng, cũng giống vậy cô đơn, như nhau và lục thân duyên mỏng, như nhau bản thân mang thương đái tật, chích nên tăng nói. Và thất sát đồng cung, chủ trận vong. Và phá quân cư tài bạch điền trạch lưỡng cung, phải cẩn thận tài không đổi tụ thủ. Và tham lang cung là “Linh tham cách”, chủ hoành phát.

Hai sao giai bất lợi tình cảm, ứng với kết hôn muộn, tảo hôn dễ sinh biến.

Nếu như hỏa linh hai sao giáp cung mệnh, thì suốt đời của thành tựu, tất so với thường nhân nỗ lực càng nhiều hơn tâm huyết.

Âm sát

Âm sát thuộc hỏa, ở dương là tiểu nhân, ở âm là tà sùng, là nghiệp lực sát, nhân quả tinh.

Cung mệnh nếu như hóa lộc và Hóa kị đồng cung, hoặc sinh mệnh lộc, tự Hóa kị; hoặc hóa kỵ năm sinh, tự hóa lộc; hoặc mệnh tọa Hóa lộc năm sinh hoặc kị; đối cung cung thiên di bắn ra lộc hoặc kị, hoặc cung mệnh có âm sát người, tính tình âm tình bất định, có đôi khi rộng rãi, có đôi khi không ra lãng, vô nguyên nhân buồn bực, mà lại dễ và một … khác độ không gian câu thông hoặc cảm ứng.

Lộc ─ rộng rãi, kị ─ không ra lãng, lộc ┼ kị, thì có lúc rộng rãi có lúc không ra lãng. Nếu như mệnh có lộc kị lại thêm âm sát, thì người này là lạ tính tình nghiêm trọng hơn.

Âm sát nhập mệnh hoặc thiên, nên niệm “Vãng sinh nguyền rủa” “Thất phật diệt tội chân ngôn”.

Âm sát là quỷ mị, ở mệnh tài quan điền, hay nhất cung phụng thần minh, dĩ bảo tài quan không bị ám tổn hại.

Ở điền, trong nhà nên cung phụng thần minh.

Ở quan, doanh nghiệp nơi nên cung phụng thần minh; nếu là đi làm tộc, nên thường đáo phụ cận miếu cúi chào.

Đại hạn gặp âm sát, cai đại hạn yếu cung phụng thần minh, thần minh nên chọn có có bắt yêu phục ma, tam thái tử hoặc huyền thiên thượng đế các loại.

Nhập tật, sinh bệnh khán bác sĩ nhược khán bất hảo,, hoặc tra không ra nguyên nhân, có thể vấn thần minh.

Sở hữu sát khí giai thuộc hỏa, âm sát cũng không ngoại lệ.

Âm sát gặp thiên không cướp, có thể tách ra sát tính.

Âm sát gia liêm trinh, là bãi tha ma, nhược gia Hóa kị loạn hơn, cự ly rất xa, cần phải khán đại hạn cung điền trạch can cục sổ.

Âm sát cần phải phùng kị xung thì khơi mào.

Âm sát nhập điền, ở nhà phụ cận có âm miếu.

Hóa kị nhập cung điền trạch, đại hạn đi tới thì, dương trạch đặc biệt dễ xảy ra vấn đề, khả năng có hạ vài loại:

1. Tưởng ở đây đại hạn tìm được phong thuỷ không có vấn đề phòng ở tương đối khó khăn.

2. Nhược thỉnh địa lý sư, cũng thỉnh không được tốt địa lý sư, sẽ có góc chết.

Cách phá giải, hay ở mau vào nhập lớn thứ tư hạn hoặc tiến nhập lớn thứ tư hạn thì, sẽ nghiên cứu dương trạch phương diện này vấn đề. Cung điền trạch tự hóa lộc, mặt ngoài, bên trong đã lạn rơi.

Vũ khúc nhập mệnh, nhiều ít sẽ có không tin tà thành phần.

Âm sát nhập mệnh thì, tính tình âm không được tình bất định, thường vô nguyên nhân buồn bực, nên dễ và một … khác không gian người câu thông hoặc cảm ứng.

Đến đây tạo tự Hóa kị, mà lại có âm sát nhập mệnh. Làm sao tài năng khơi mào âm sát, chính là muốn Hóa kị xung hoặc nhập.

Đến đây lệ đại hạn là ất xấu, lưu niên vừa đụng tới nhâm tuất, như vậy sẽ bả âm sát hiển hiện ra.

Người này ở nhâm tuất năm đụng tới thuỷ ách. Đẩu số nói: “Nhị khúc tương phùng không thấm nước ách.”, chú ý thái tuế can. Tả hữu xương khúc hội tăng số lượng, cố hữu âm sát sẽ có hai người đã ngoài.

Bản mệnh cung thiên di tham lang gia văn xương, là “Tham xương cách”, chủ chính sự điên đảo, phấn thân toái cốt. Ngọn chuẩn tai nạn xe cộ cách cục.

Chính sự điên đảo ─ nên làm không có làm, không được nên làm tố nhất đống lớn.

80 năm (tân vị), văn xương Hóa kị, dẫn động cung thiên di. Tân vị năm, tháng giêng canh can, hai tháng tân can, ba tháng nhâm can. . .

Cung điền trạch ất can Hóa kị nhập nô bộc cung, khiếu “Nghiệp chướng hiển hiện”. (phúc đức của kho ─ nô bộc cung).

Đại hạn Hóa kị xung điền trạch khiếu ﹂ thùy”.

Đại hạn điền trạch Hóa kị xung thiên mệnh, hoặc bản mệnh, hoặc bổn điền, khiếu “Ấn sổ”.

Thùy tượng ─ trời sinh đã định trước, do bản mệnh bàn có thể đoán, nhưng chưa phát sinh.

Ấn sổ ─ trúng mục tiêu vốn có, nhưng chưa phát sinh, có ngày đáo, nhân duyên thành thục, dẫn đến sự tình phát sinh.

Cô thần quả tú

Cô thần và quả tú, một là bính hỏa, là dương cô, một là đinh hỏa, âm cô.

Trên nguyên tắc, nam phạ dương cô, nữ phạ âm cô, tức nam phạ cô thần, nữ phạ quả tú.

Thính kỳ danh thì có cô độc và cô đơn cảm giác.

Nữ mệnh cô thần nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu cô độc, nhược thân thể mình nghèo nàn, tiên sinh thì càng cô độc.

Nam mệnh quả tú nhập cung phu thê, chủ phối ngẫu cô độc, nhược mẫu mệnh nhĩ thể bất hảo, vậy quá thái canh cô độc.

Cô thần nhập phụ mẫu, phụ thân cô đơn; quả tú nhập phụ mẫu, mẫu thân cô đơn.

Cô thần nhập cung tử nữ, có lưỡng chủng thanh huống, một loại là thuần một sắc đều là cậu bé, một loại khác chích sinh một cậu bé, còn lại đều là nữ hài.

Quả tú nhập cung tử nữ, cũng có lưỡng chủng thanh huống, một loại là thuần một sắc đều là nữ hài, một loại khác chích sinh nhất cô gái, còn lại đều là cậu bé.

Cô thần quả tú nhập cung tài bạch, đại diện một loại tổn hao hoặc túng quẫn, nhưng nếu cung tài bạch tinh diệu không sai, hơn nữa hóa tinh cũng hóa không sai, cũng chỉ tổn thất một điểm mà tị.

Cô thần nhập tật ách chủ phiền muộn; quả tú nhập tật ách chủ 痚 sang.

Nhập điền trạch: Cô thần đại diện cô cây hoặc cô tháp, quả tú đại diện đất trống hoặc phần mộ.

Nhập phúc đức: Chủ cảm giác cô độc.

Hồng loan cùng trời ưa

Hồng loan thuộc quý thủy, thiên hỉ thuộc nhâm thủy. Lưu niên phùng của, “Hồng loan tinh động”, có thai sự cận.

Hồng loan tinh động không nhất định chỉ kết hôn. Phùng lưu loan hoặc lưu ưa, thì khác giới duyên hội tăng.

Hồng loan chủ thông minh, nhưng ái mộ hư vinh; thiên hỉ chủ tuấn mỹ, có người.

Loan ưa phân thủ, thân cung, đại diện tảo hôn. Tử buổi trưa người sống, mệnh thân nhất định đồng cung; mão dậu người sống, mệnh thân thì phân thủ đối cung.

Loan ưa còn có một cái đặc điểm, loan ưa đến muộn năm trái lại bất lợi, sẽ có huyết quang tai ương, hoặc mất vợ hay chồng đau. Trung niên phùng của sinh con trai, hoặc có gặp ở ngoài.

Loan ưa gia thiên việt, sẽ biến thành hồ đồ đào hoa.

Hồng loan ở vật là uyên ương, thiên hỉ ở vật là chim công.

Cư điền, trong nhà nên bài biện hồ cá.

Cư tài bạch, chủ tài lai tài khứ, và khác giới hữu quan; chỉ thủ, hảo đổ.

Cư phúc đức, chủ có lộc ăn.

Nguyệt mã và mệnh mã

Thiên mã tinh bính hỏa, chủ tài, thiên động, là tước lộc của căn cơ.

Nữ mệnh không thích và phá quân, tham lang đồng cung, chủ tính nhu cầu đa, đào hoa đa.

Vừa kị và thiên lương ở chung tị hợi, chủ tính nhu cầu đa, dễ thụ dụ dỗ, không coi trọng trinh tiết.

Cùng trời tương đồng cung sinh dần thân, nên sớm rời nhà hương phát triển, chắc chắn tươi tốt.

Mệnh mã chủ yếu chủ tài, thứ nhì lên chức, dũ động dũ có; nguyệt mã thì lên chức là, thứ nhì chủ tài, yếu động mới có tài.

Sở dĩ, nguyệt mã hoặc mệnh mã, đều là chủ tài và lên chức.

◎ Mã ưa hội hóa lộc hoặc lộc tồn, lộc mã cùng bôn ba cách, vừa xưng “Chiết tiên mã”, phú nói: “Thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự”, cư tài điền tối hay.

◎ ┼ Tử Phủ → phù dư mã → chủ danh lợi hiển đạt.

◎ ┼ thái dương → là hùng mã → chủ công danh. Thái dương ở vượng vị chủ quý, thất huy chủ tha mài.

◎ ┼ Thái âm → là thư mã → chủ tài phú. Vượng vị cát, thất huy chủ kéo dài .

◎ ┼ lộc tồn thiên tướng → lộc mã phối ấn cách.

◎ ┼ Hỏa Tinh → chiến mã → thân cây kình. Ở thiên di phòng tai nạn xe cộ.

◎ ┼ tử vi → quyền mã → chủ quyền.

◎ ┼ vũ tướng → tài ấn tọa mã → chủ danh lợi.

◎ ┼ dương nhận hoặc thất sát → âm thi mã → chủ uổng phí tâm cơ, dương năm sinh ra hung.

◎ ┼ đà la → chiết đủ mã → chủ tha mài.

◎ ┼ thiên không cướp → là ngựa chết → tại chỗ giẫm chận tại chỗ. Nhập thiên di, có tai nạn xe cộ của lự.

◎ ┼ linh tinh → đà mã → thái độ làm người hối hả, cẩn thận bị bán đứng mà không tự biết.

Cổ nói: “Mã gặp không vong, chung thân bôn tẩu”. Mã và địa không, Địa kiếp đồng cung, lực lượng lớn nhất (kém cõi nhất), hoặc cai cung vô chủ tinh cũng là.

Mã vô người không thể tự vãng. Lộc mã cùng bôn ba, gia dương đà, hỏa linh bất luận cái gì một sao, thì có lộc mã cùng bôn ba của tính, nhưng vẫn là có tha đà hiện, tức là có tốt một mặt, cũng có phôi một mặt.

Lộc mã cùng bôn ba khi hắn cung, tựu là của người khác.

Mã gia tự hóa lộc, lộc mã cùng bôn ba so sánh không rõ ràng.

Vô Hóa lộc năm sinh mã, đại hạn hoặc lưu niên lộc mã cũng rất đẹp, ứng với ở ngã cung mới tốt.

Mệnh mã lực lượng lớn hơn nguyệt mã.

Mệnh mã chủ yếu chủ tài, thứ nhì lên chức, dũ động dũ có. Như vào quan lộc, hoặc đại hạn quan lộc, lưu niên quan lộc, đều rất có phát tài và thăng thiên mong muốn.

Mệnh mã phùng thiên không cướp, lưu niên gặp của, cẩn thận tai nạn xe cộ.

Mã nhập các cung

Nhập mệnh → có mã của tính, trời sinh hiếu động, gấp gáp. Nữ mệnh dễ cùng người lên xe trước hậu mua vé bổ sung, gia đà la bết bát hơn.

Nhập lục thân → lục thân có mã tính chất, trời sinh hiếu động, gấp gáp.

Nhập phu → nam mệnh nhất định phải thê trợ giúp, phối ngẫu sẽ làm là gia đình nỗ lực sở hữu tinh thần, nếu như sẽ cùng tài tinh đồng cung, năng lực nhân thê mà làm giàu, hoặc nhà gái có phong phú của đồ cưới. Nữ mệnh thì có bang phu vận.

Nhập tài → mệnh mã chủ tài, thứ chủ lên chức, dũ động dũ có; nguyệt mã thì chủ lên chức, thứ nhì chủ tài, yếu động mới có tài.

Nhập tật → vô sự tìm việc tố, điển hình lao mệnh, có tự an ủi cử chỉ hoặc bệnh di tinh, nữ mệnh có bạch đái hoặc bệnh phụ nữ.

Nhập thiên → gấp gáp; mệnh mã phùng thiên không cướp, lưu niên gặp của, cẩn thận tai nạn xe cộ.

Nhập nô → điều không phải thuộc hạ lưu động tỷ số cao, chính là mình sẽ không nhân tài áp dụng, mọi việc đều phải chính lai.

Nhập quan → thích hợp tương đối động thái hành nghiệp, như phỏng vấn người, tiếp viên hàng không hoặc ngoại vụ.

Nhập điền → trong nhà nhân viên như nước chảy.

Nhập phúc → động người có phúc.

Nhập phụ → phụ mẫu hai người hoặc một người trong đó thường viên địa bôn ba.

Thiên khốc cùng trời hư

Thiên khốc → dương hỏa kim, là canh kim và bính hỏa. Chủ thị phi, biểu tình phiền muộn.

Thiên hư → âm hỏa đất, là đinh hỏa và kỷ thổ. Chủ hư hao tổn, biểu tình hư lãnh.

Mẹ goá con côi → tự nhiên không vui. Khốc hư → khốc tinh, nhất phó khóc tang trứ kiểm.

Cười tinh → thiên tướng → cao quý của cười. Thiên diêu → tam bát của cười.

Khốc tinh và cười tinh đều nhập mệnh → cho dù ở cười cũng tốt như đang khóc.

Khốc hư → tang phục tinh, đại hạn gặp của không thích nhất cung mệnh hoặc cung điền trạch gặp phải, trong nhà khả năng có tang sự.

Đại hạn đi tới thân cung, thiên khốc ở đại hạn điền trạch. Đại hạn giáp can thái dương Hóa kị nhập Đại huynh xung bản mệnh tài bạch, vốn là bất hảo, nhưng bản mệnh tài bạch vô tinh diệu, tá đối cung, sao Hóa kỵ tá nhập tài bạch, hình thành “Nhập kho kị”.

Nhập kho kị lý tưởng nhất ở thìn tuất xấu vị tứ cung, thìn tuất xấu vị hay nhất lại đang ngã cung, nhất là dĩ tài bạch hay nhất. Nhập kho kị khán kỳ danh hay ở giảng “Kho”, hay nhất ở tài bạch hoặc điền trạch. Nhược nhập mệnh hoặc nhập quan cũng tốt.

Cai nhập kho kị tá tự đối cung, thìn tuất xấu vị cũng là cung tài bạch, can cung là là kỷ can, không có tự hóa. Nếu như đại hạn hoặc lưu niên có một viên kị bay vào, sẽ phát.

Bản mệnh phúc đức có kị, ngay cả có nghiệp, nghiệp lực ở phật gia nói là bởi vì quả, phúc đức hãy nhìn nhân quả.

Bản mệnh phúc đức vừa nặng điệp đại hạn huynh giao hữu, là tai kiếp tuyến.

Dĩ cung phúc đức vị đương cung mệnh, cung Nô bộc tuất tức là cung điền trạch, cung điền trạch là kho, cho nên cung Nô bộc là phúc đức của kho, tức nhân quả của kho. Nhân quả của kho ngàn vạn lần bất khả xung nhân quả, tức nô bộc cung bất khả xung cung phúc đức. Có lẽ nhân quả không nên và huynh giao hữu tuyến trùng điệp, mà lại có sao Hóa kỵ tồn tại.

Cung phúc đức có sao Hóa kỵ, là nhân quả kho phá. Đại hạn cung phúc đức Hóa kị xung mệnh điền trạch (tức đại hạn cung mệnh), trong nhà có việc.

→ tiên tra cung phu thê → tái tra cung tử nữ → vừa tra cung phụ mẫu.

Đại hạn cung tử nữ Hóa kị nhập cánh đồng tự xung, đại hạn cung phu thê nhâm ngọ tự Hóa kị. Đến đây đại hạn tử nữ có việc.

86 năm Đinh Sửu lưu tử bính tuất, bính can Hóa kị xung thiên mệnh, vừa bản mệnh điền trạch.

Xung bản mệnh điền trạch tức và trong nhà vô duyên.

Bản mệnh bàn có ra một cái kết luận: Kiếm tiền là một chuyện, nhân quả vừa là một chuyện.

Thiên hình tinh

Thiên hình là nhật của tinh, mặt trời là hỏa của tinh. Thiên hình bính hỏa

Cung phúc đức → nghiệp lực cung. Thiên hình → nghiệp lực tinh.

Thiên hình → đa học đa năng lực, đại diện đa; thiên hình nhập mệnh → có thể đương bầy bói, cũng có thể đái bộ đội run.

Tượng ý:

1. Cô khắc, cô độc, quyền uy.

2. Quan phi, hình thương, tài cán, quyền uy.

3. Sinh mệnh, kiểm hình vuông, tính cương vô ái, còn nhỏ vô mặt mày hốc hác bị thương tàn phế người, lúc tuổi già nhập không môn.

4. Sinh sổ biểu đa; sinh tình biểu cô; sinh bệnh tiểu nhi ma túy.

5. Nam nhân, cẩu, mệnh lý, nhân, mượn tiền.

6. Đương phô, đao kéo, hòn đá.

Hỏi ông trời hình sở chủ vì sao?

Hi di tiên sinh viết: Thiên hình thủ thân mệnh, không vì tăng nói, định chủ cô hình, không được yểu thì bần, phụ mẫu huynh đệ không được toàn bộ. Nhị hạn phùng của, chủ xuất gia, quan phi, lao ngục, mất tiền, nhập miếu tối cát.

Ca viết: Thiên hình chưa chắc là hung tinh, nhập miếu tên là thiên hỉ thần; xương khúc ngôi sao may mắn lai được thông qua, tất nhiên hiến kế đáo vương đình.

Vừa viết: Hình cư dần thượng tịnh dậu tuất, canh lâm mão vị tự quang minh; tất gặp văn tinh thành đại nghiệp, nắm giữ biên cương trăm vạn binh.

Vừa viết: Tam không được hề hào thiên hình, là tăng là nói là độc thân; khốc hư hai sao giai cùng đáo, cuối cùng khó thoát có tật nhân.

Nhập cung mệnh → tính tình soa, nhiều chuyện, sự thoạt nhìn hình như có việc như nhau.

Nhập lục thân cung → chủ lục thân đa. Không can thiệp chuyện của nhau. Sinh trứng gà không có, lạp cứt gà một đống.

Nhập phu → phu thê đồng sàng dị mộng.

Nhập tài → đa tiến nhiều hơn. Hội cát, thể kiếm pháp luật tương quan của tiền tài, nhưng bản thân chú ý quan phi, nhân hình ở tài, thiên diêu đang ở mệnh.

Nhập tật → bính hỏa, nóng tính vượng của tật.

Nhập quan → sự nghiệp đa; có sát hợp, chú ý quan phi.

Nhập điền → phụ cận có đương phô hoặc đao kéo cửa hàng, hoặc trong nhà ưa nuôi chó.

Nhập phúc → hứng thú đa; chủ đa tư, có cảm giác cô độc.

Nhập phụ → phụ mẫu vô, nhiều tiểu nhân.

Tài phúc một đường, nhập phúc đức, cả đời phải cẩn thận tiền tài quan tòa, như ở đại hạn giao hữu, có thể nói nhân bằng hữu khiến cho của tiền tài quan tòa.

Mượn tiền nhìn bầu trời hình ở ở đâu cung, như ở điền, hướng bằng hữu khác phái tá là được tá đáo.

Lưu nhật có thiên hình, bằng hữu nhược lai vay tiền, tá khứ sẽ không hoàn.

Giống nhau lai, thiên hình tọa can Hóa kị xung mệnh, hoặc Hóa kị tự xung người, đều tương đối không thích cẩu; nhược hóa lộc, thì đến đây đại hạn hội ưa cẩu.

Thiên diêu tinh

Thiên diêu thuộc quý thủy, nguyệt của tinh, cũng là đào hoa tinh, làm cho ăn nói xuất chúng, dáng vẻ phi phàm, cao trí tuệ.

Thiên diêu là một viên cười tinh, chủ đào hoa và phong lưu, cân tình dục, nữ nhân hữu quan, phàm là nữ tính hạ ngươi ngu dốt, kinh nguyệt, giấy vệ sinh giai chủ của.

Thiên diêu đào hoa phần lớn là dùng tiền mua, phong lưu một chút mà thôi.

◎ Nhược chỉ thủ, hoặc sở hội tinh diệu phi đào hoa tinh, chủ hiếu học, cơ biến, có tình duyên.

◎ Gặp Thái âm, phá quân, loan ưa, đều chủ phiêu đãng, ưa nơi phong lưu.

◎ Hội hình sát, thì nam chủ đào hoa sắc tranh cãi cân quan phi, nữ chủ rủi ro và thất thân.

◎ Nhược và tử vi đồng cung, vị của “Đào hoa phạm chủ”, nhất là dĩ tử vi ở mão dậu và tham lang đồng cung càng sâu.

◎ Và văn tinh đồng cung, thủ đoạn học thuật thành công tựu, tài vận cũng tốt.

◎ Khổ hạn, lưu niên phùng của, chủ nhận thức bằng hữu khác phái, nhưng tình cảm tiến triển rất nhanh, cứ thế mến nhau; lưu niên gặp loan ưa, có hôn lễ niềm vui.

◎ Nữ mệnh hóa kỵ nhập mệnh, thân, phúc đức, canh kị ở trên thuật cung vị cùng với hắn đào hoa tinh diệu cùng độ.

Tượng ý:

1. Đào hoa, phong lưu, dâm đãng.

2. Hảo uống.

3. Thuốc, chất có hại, điểu, kinh nguyệt, WC, giấy vệ sinh.

4. Chủ thủy tai.

Nhập cung mệnh → thường thường mặt mang dáng tươi cười.

Nhập huynh đệ → đa tỷ muội, ít huynh đệ. Phùng cự môn hoặc tham lang, chủ có cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội, hoặc cùng mẫu dị phụ của huynh đệ tỷ muội.

Nhập phu thê → phối ngẫu có dáng tươi cười, hoặc có tái hôn khả năng, định chủ nhị hôn là sai lầm, mà lại đây đó giai phi mối tình đầu tình tình nhân. Như thiên diêu ở cung phu thê của tọa can Hóa kị nhập huynh giao hữu, chủ đào hoa không ngừng, mà lại có trùng hôn của tượng, nhưng nếu như cung phu thê can hóa lộc, quyền tới mệnh, thiên, tật, tựu tương đối sẽ không trùng hôn, nhược hai người đều có, thì cần phải khán quyền.

Hóa lộc tới mệnh, thiên, tật → sẽ không trùng hôn.

Hóa kị nhập huynh giao hữu → hội nhị hôn.

Nhị loại hiện tượng đều có, cần phải khán quyền.

Đến đây lệ vừa vặn hóa quyền nhập mệnh, vậy phải xem lòng của thái, cho nên có thể có đào hoa, cũng có thể không có.

Mà quyền nhập mệnh, cũng biểu thị sẽ không trùng hôn.

Nhập tử nữ → chủ nữ đa nam ít, tử nữ đa tuấn lệ thông minh.

Nhập tài bạch → hội cát, tài vận tốt, công tác đồng bọn nữ tính nhiều nói việt kiếm tiền; nhược hội sát kị, thiên không cướp, thì nhân khác giới rủi ro, mà lại xử lý tiền tài thì có dáng tươi cười.

Nhập tật ách → thuần âm hư bàng quang bệnh di tinh của tật, nữ chủ bạch đái.

Nhập thiên di → xuất ngoại được quý, quý nhân đa số nữ tính, vừa chủ khác giới duyên tốt, ra ngoài có dáng tươi cười.

Nhập giao hữu → đào hoa rất nhiều, dễ được khác giới ưu ái.

Nhập quan lộc → cùng người khác xử lý sự tình thì có dáng tươi cười, mà lại thích thay đổi chức nghiệp và công tác hoàn cảnh.

Nhập điền trạch → thủy đạo, nhà vệ sinh công cộng, lánh chủ dù có gia sản cũng sẽ có thay đổi. Cư tử điền, trong hội thường thường có chim nhỏ bay tới (đại hạn cùng luận), nếu như thiên diêu của tọa can nhập điền trạch, trong như nhau hội thường thường có chim nhỏ bay tới.

Nhập phúc đức → đa huyễn tưởng, phong lưu, khác giới duyên tốt.

Nhập phụ mẫu → bản thân dung mạo không sai, hội đào hoa, phụ mẫu một trong khả năng tái hôn.

Hình diêu bổn phương

Hình diêu bổn phương (tức tam hợp phương) là phá thể vị, cũng chết bài vị.

Dĩ phá thể tương lai khán:

1. Bản cung bất luận tứ hóa. Tứ hóa là hình diêu bổn phương của can cung tứ hóa.

2. Hình diêu bổn phương của can cung Hóa kị nhập na nhất cung, chủ nhất cung có việc. Ví dụ như đại hạn huynh đệ, thật là đại hạn huynh đệ sẽ có sự, không nhất định rất nghiêm trọng, thế nhưng nhất định sẽ có, hoặc Hứa huynh đệ việc cùng ta không quan hệ, nhưng là mạng của ta bàn.

3. Hình diêu bổn phương biến thành của lộc, quyền, khoa, không thể đụng vào đáo hóa kỵ năm sinh.

4. Hình diêu bổn phương của can cung Hóa kị, không thể đụng vào đáo lộc, quyền, khoa.

5. Lệ nói rõ:

Hình diêu bổn phương ở xấu cung, tọa ất can.

1. Tọa Can Lộc quyền khoa đụng tới hóa kỵ năm sinh, chủ cai cung có việc.

2. Tọa cung Hóa kị không thể đụng vào đáo lộc quyền khoa.

Trên thực tế đến đây tạo tình hình:

1. Phụ chết sớm, mẫu tái giá.

2. Dương nam thuận đi, đi tới quan lộc đại hạn thì, cung phụ mẫu tức là đại hạn cung tử nữ, chủ con cái có việc.

3. Tử chết bởi thương chi cướp cò.

Lệ nhị; nam mệnh 78 năm nông 5 nguyệt 2 nhật giờ Mùi sinh

Hình diêu bổn phương ở dậu cung, tọa quý can, tọa Can Lộc quyền khoa đụng tới hóa kỵ năm sinh, chủ cai cung có việc.

1. Hình diêu bổn phương hóa khoa đụng tới bản mệnh hóa kỵ năm sinh, 17 tuổi tai nạn xe cộ bỏ mình, xương cổ gãy.

2. Hình diêu bổn phương Hóa kị đụng tới bản mệnh hóa quyền năm sinh, phụ mẫu hai người tình cảm nghèo nàn .

Bản mệnh tọa hóa kỵ năm sinh, tự Hóa kị:

1. Văn khúc phùng sao Hóa kỵ, sẽ không đọc sách.

2. Tính tình bất hảo, cột sống có thương tích (mệnh thiên có sao Hóa kỵ, chú ý cột sống có chuyện).

3. Thiên di Hóa kị xung bản mệnh, chú ý tai nạn xe cộ.

4. Đại hạn cung tật ách (tị) Hóa kị xung bản mệnh.

5. Cung Quan lộc thối mã kị tới cung mệnh.

Thiên hình của cung Quan lộc can Hóa kị khán quan phi

Lệ nhất cùng cạn thì cùng kị, tiến mã kị.

1. Mệnh ở ngọ, tọa thiên cơ, tài canh can tự Hóa kị, chủ tài của hòa hợp có chuyện. Dựa vào tiến mã kị nguyên lý, kị do tài lai, cố hữu tài của vấn đề: Mệnh quan thái dương Hóa kị nhập phu xung quan, cho nên quan cũng có chuyện.

2. Cự môn là pháp luật tinh, thiên hình là nghiệp lực tinh, lại cùng tài hữu quan (tiến mã kị), cho nên trong công tác cân tiền hữu quan việc, sẽ có quan phi vấn đề (thái dương cũng pháp luật tinh).

3. Đến đây cách của kị là tài bạch biến thành đi ra, cho nên tài bất khả để lộ ra.

4. Thiên hình của cung Quan lộc can Hóa kị khán quan phi. Nhâm can vũ khúc Hóa kị, phàm liêm trinh Hóa kị, vũ khúc Hóa kị, tham lang Hóa kị người, tố công vụ nhân viên phải tránh tham ô, việc buôn bán người cẩn thận đi thuế.

5. Thiên hình của cung Quan lộc can Hóa kị, xung đại hạn tật ách (phụ tật tuyến là công văn cung vị), vừa bản mệnh điền trạch. Ở luận pháp luật thì, hay nhất không nên có nữa sao Hóa kỵ xung mệnh, quan, phụ, cũng không nếu có sao Hóa kỵ xung điền, biểu thị vô pháp đãi ở nhà, tức lao ngục tai ương.

Luận bản thân thì, hay nhất không nên có nữa sao Hóa kỵ xung điền, bằng không chỉ cần phải nằm viện.

1. Đại hạn giáp can thái dương Hóa kị nhập cung phụ mẫu. Mặt trời là pháp luật tinh, phụ mẫu là công văn vị, vì vậy đại hạn công văn có chuyện.

2. Thái dương đại diện phụ thân, vì vậy đại hạn phụ thân có chuyện.

3. Nhật nguyệt đồng cung, phụ thân bản thân nghèo nàn, mẫu thân chiếu cố phụ thân, đáo cuối cùng mẫu thân bản thân cũng sẽ nghèo nàn.

4. Phụ mẫu có chuyện, nhìn nữa đại hạn phụ mẫu.

5. Thiên hình của cung Quan lộc tân can, Hóa kị nhập đại hạn quan lộc. (văn xương là công văn tinh, tham lang là tham, vừa tọa bản mệnh cung phúc đức, người này tham ô).

Thiên hình của cung tài bạch can Hóa kị khán hoả hoạn

1. Đại hạn ất can Hóa kị nhập mệnh xung thiên, xung động Hỏa Tinh.

2. Thiên hình của cung tài bạch can Hóa kị khán hoả hoạn. Canh can thiên đồng Hóa kị vừa xung động Hỏa Tinh.

3. Chú ý đinh dậu cung, tức 82 năm quý dậu thâm niên yếu dự phòng hoả hoạn.

Thiên diêu của cung tài bạch Hóa kị khán thủy tai

1. Ất xấu đại hạn, ất can Hóa kị nhập huynh giao hữu tuyến ─ tai kiếp tuyến.

2. Đến đây đại hạn là bản mệnh cung điền trạch, biến thành ra tai ương cướp là gia cập gia vận vấn đề.

3. Cung điền trạch cũng là tài khố, cho nên cũng là biểu hiện ra tài vấn đề.

4. Thiên diêu của tài (hợi cung) Hóa kị khán thủy tai. Quý tham lang Hóa kị nhập thiên di xung mệnh, là bên ngoài nước ách, hoặc dĩ đến đây đại hạn của mệnh thiên tử điền.

5. “Nhị khúc tương phùng không thấm nước ách”. thập ma thời gian phát sinh ư? Dĩ lưu niên thái tuế can đến xem, mà không phải bản mệnh lưu niên can, bằng không chẳng phải là mỗi 12 năm tựu phải chú ý một lần, cho nên là nhâm tuất năm (dân quốc 71 năm).

Thiên diêu của cung Quan lộc can hóa lộc khán đào hoa

◎ Đến đây mệnh dĩ nam tính mà nói, sao thuỷ nhiều lắm phải chú ý đào hoa vấn đề.

◎ Thiên diêu của tọa can hóa lộc của cung là đào hoa của nguyên.

◎ Thiên diêu của tọa can Hóa kị của cung là phiền phức đào hoa chỗ ở, hoặc cai đào hoa sở chuyện kiêng kỵ.

Cái gọi là phiền phức đào hoa, tức gặp gỡ hậu mới phát hiện đối phương cũng không thích hợp chính, nhưng lại không bỏ rơi được, tạo thành thể xác và tinh thần cực độ mệt nhọc ý.

1. Cung phu thê giáp can Hóa kị tự xung ─ tình cảm vợ chồng nghèo nàn, chính có gặp ở ngoài.

2. Thiên diêu của cung Quan lộc (Đinh Hợi) can cung hóa lộc khán đào hoa ─ đinh can hóa lộc nhập phúc đức, tác động thiên hỉ tinh, thiên đồng tinh, thái âm tinh (sao thuỷ nhiều lắm cũng phải chú ý đào hoa vấn đề)

3. Thiên diêu tọa can hóa lộc của cung là đào hoa của nguyên ─ quý can phá quân hóa lộc nhập huynh đệ, tác động sao Liêm trinh (người này gặp ở ngoài đối tượng dưới đất sòng bạc nhận thức. Phá quân chủ ngầm, liêm trinh là đánh bạc tinh).

4. Thiên diêu tọa can Hóa kị của cung là phiền phức đào hoa chỗ ở, hoặc cai đào hoa sở chuyện kiêng kỵ ─ quý tham lang Hóa kị tự xung, tác động sao Vũ khúc, vũ khúc là tài tinh.

5. Hai người nhận thức không lâu sau, thường nhân tiền tài việc cãi nhau.

Mui xe tinh

Mui xe thuộc giáp mộc, chủ cao ngạo, văn chương và khoa danh, và học tập mệnh lý hoặc ưa thầy tướng số hoặc thắp hương cúi chào thần phật hữu quan, vừa xưng tiểu Văn xương.

Hoa cổ tự thông hoa, cho nên mui xe có xinh đẹp che ý.

Bạch đế mỗi lần đi tuần, bên cạnh thái giám cầm cùng loại cây dù gì đó, thay hoàng đế che nắng hay mui xe.

Mui xe có cao ngạo ý. Tượng ý ─ mui xe ─ kiệu.

Mui xe → ở ngã cung nhất là nhập mệnh, điền → người này đái thần phật cốt, yêu thích huyền học, nhập mệnh người rõ ràng nhất, trung niên sau này tất tín không thể nghi ngờ. Có mui xe người, dũ sớm học mệnh lý dũ hảo.

Mệnh tài quan điền có mui xe hoặc âm sát người, nên cung phụng thần minh.

Mui xe ở điền trạch, tại gia cung phụng thần minh; ở quan lộc, doanh nghiệp nơi cung phụng, đi làm tộcm đáo công ty phụ hương cân miếu thờ cúi chào.

Nói chung, mui xe tại nơi cung vị, chuyên cần thắp hương lễ Phật, đối cái kia cung vị có bang trợ.

Đại hạn gặp mui xe hoặc âm sát, cai đại hạn yếu cung phụng thần minh, học mệnh lý.

Bản mệnh bàn có mui xe nhược đại hạn gặp của, lưu niên gặp lại của, một năm kia nhất định công lực nhân. Nhưng đệ tứ hạn người đó sinh kinh lịch đa thuyết minh mệnh bàn tự hỏi thể hội chờ mới có thể chu diên, khéo đưa đẩy. Nhiên đệ nhị hạn trí nhớ cường.

Mui xe ở đại hạn phụ tật hạn (công văn tuyến), đến đây hạn có thể làm bút, trứ thư, nghiên cứu.

Mui xe cư huynh giao hữu, sẽ và bằng giao hữu đàm mệnh nói rõ lí lẽ, hoặc thích tìm người thầy tướng số.

Hơi thở thần

Cung mệnh có hơi thở thần, bình thường đả hắc xuy, hoặc bình thường có cảm giác mệt mỏi. Đại hạn cùng.

Hơi thở thần vĩnh ở mệnh mã và mui xe trong lúc đó, đại hạn hoặc lưu niên đều giống nhau.

Hơi thở thần nhập điền trạch, đái gia thấy sàng tựu muốn ngủ.

Hơi thở thần nhập mệnh, quan, tố một chút việc tựu muốn ngủ, nhất là ở cung Quan lộc, cùng người đàm chẳng giác đả hắc xuy đã nghĩ thụy.

Nhập thiên → xuất ngoại thường cảm một tinh thần.

Nhập tài → kiếm tiền cũng sẽ tha mài.

[phi tinh đấu sổ cách cục cây mít]

Tinh thần cách cục

Tam kỳ kỳ ngộ cách

Mệnh

1. Mệnh tài quan thiên có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa tam sao diệu hội hợp.

2. “Tam kỳ cung hướng tử vi cung, mừng nhất mạng sống con người để ý phùng, tiếp để ý âm dương chính xác tể tướng, công quý không được nói hùa”.

3. Thường có đặc thù nhân duyên mà thành công.

1. Xương khúc ở xấu vị thủ mệnh.

2. Văn tinh cung mệnh hướng nam ly, hung thần ứng với vô hội ngộ thì, Hàn Mặc ngang dọc nhân kính trọng, thủ phàn đan quế thượng vân thê.

3. Thông minh, văn học thành công, bản lĩnh cao nhân, xảo nghệ trong người.

4. Kiếp trước của nghiệp tinh, kỳ chỗ ở cung vị, tất có nghiệp chướng, cho nên yếu tiếp nhận đến đây cung vị, tài năng thành tựu chính.

5. Bính Thiên can, tân Thiên can cách cục bất đồng.

Song lộc phúc khí cách

1. Lộc tồn và hóa lộc tinh cùng thủ cung mệnh hoặc cung tài bạch.

2. “Lộc hợp uyên ương phúc khí cao, tư nhân văn võ tất anh hào”.”Tài sản vô số thân quang vinh phú, tước vị thăng tiến y áo bào tím”.

3. Câu đủ phúc lộc, nên vãng thương nghiệp phát triển, vận may lúc tới, tài phú không nhỏ, công vụ nhân viên trái lại bất năng xong phú quý.

4. Đại hạn cùng luận, đại hạn tài bạch phùng của, nhất định đại kiếm.

Xảo nghệ tùy thân cách

1. Hóa khoa thủ mệnh, hóa quyền ở tam phương gặp gỡ.

2. “Vũ môn nhảy liền bay lên không, đau đầu cao chót vót biển trung tâm, ba cấp phi trở mình hợp biến hóa, phong vân đất bằng phẳng khởi giao long”.

3. Hóa khoa là viết văn tinh, kỷ câu đủ giáo, học điều kiện, hội ngộ quyền tinh, càng thêm thành tựu sự nghiệp.

4. Quyền khoa tam phương hội là tài nghệ, tài nghệ, chuyên nghệ nhân duyên, nên vãng tài hoa phương diện phát triển, thành tựu phi phàm.

5. Đại hạn cùng đến đây luận.

Khoa lộc cùng tồn tại cách

1. Hóa khoa thủ mệnh, tam phương đắc hóa lộc hoặc lộc tồn gặp gỡ.

2. “Khoa danh ở mệnh số trung tâm cường, trác việt tài hoa chừng truyện, nhảy liên lên ba cấp lãng, y quan đẹp đãi trải qua đình”.

3. Văn học tài nghệ là sự nghiệp điều kiện, trước hết được gọi là khí, mới có thể có đáo tài phú.

4. Tứ hóa biến hóa bất đồng người thành tựu cũng bất đồng; đại hạn cùng luận đến đây cách.

Quyền lộc sinh ý cách

1. Hóa lộc và hóa quyền cùng thủ cung mệnh.

2. “Mệnh phùng quyền lộc thực kham khoa, thiên tái công danh phú quý gia, chỉ sai ai ra trình diện cũng ứng với thân phú hậu, bình sinh vững bước rất nhai”.

3. “Quyền lộc tuần phùng, tài quan song mỹ”.

Kiếp trước nghiệp báo cách

1 phụ tinh cung mệnh tối kham nói, mẫn tiệp tài hoa chúng sờ tiên, nhẹ thì suất thần kiêm ngũ mã, nặng cần phải nhập tướng chấn uy quyền”.

2. Văn xương là kiếp trước nghiệp tinh, tả phụ là kiếp trước của báo, tam phương tây chính vị hội hợp, nghiệp nhà báo sinh, nếu muốn cành hoa mỹ lệ, phải hướng nham thạch trùng kích, đến đây cách điều kiện tốt nhất vẽ hình người.

3. Cụ bị tài hoa điều kiện, thời gian vừa đến tất có một phen làm.

Phủ thương lượng giả cách

1. Phủ tướng hai sao hội chiếu cung mệnh.

2. “Cung mệnh phủ tương đắc câu phùng, vô sát thân đương thị thánh quân, phú quý song toàn nhân kính ngưỡng, lồng lộng đức nghiệp mãn Càn Khôn “

3. Thiên phủ chưởng tài khố, thiên tướng là ấn tinh, hai sao hội hợp là biến thành thương trường được lợi điều kiện, từ thương quản lý tài sản mọi việc đều thuận lợi.

4. Được trưởng bối đề bạt, quý nhân tương trợ. Chích phải cố gắng, thành công sắp tới.

5. Cung phu thê tọa thất sát, bất lợi hôn nhân.

Hãm địa trái lại quý cách

1. Năm đinh sinh ra, thiên đồng ở tuất cung thủ mệnh; tân năm sinh ra, cự môn ở thìn cung thủ mệnh.

2. “Tam tinh biến hóa tối vô cùng, cùng thành tương phùng cự gặp long, sinh giá trị năm đinh cần phải phú quý, thanh niên công chính triều đình trung tâm”.

3. “Cự môn thìn tuất không được địa, tân mạng người gặp trái lại là kỳ”.

4. “Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý”.

Tử Phủ đồng cung cách

1. Tử Phủ tọa mệnh dần, thân cung.

2. “Đồng cung Tử Phủ quý nhân sinh, thiên địa thanh minh Vạn Tượng tân, mừng nhất dần thân cùng được địa, thanh đường quang minh động Càn Khôn”.

3. Tử vi cùng trời phủ đều là đế vương, đến đây mệnh cách nội tâm thường gặp phải mâu thuẫn, ảnh hưởng nhân sinh gặp gỡ.

4. Người này cá tính bảo thủ, bằng hữu không nhiều lắm, không thích hợp tố quá lớn cải biến, được bảo trì hiện huống, ổn định lớn có lợi nhất.

Nhật nguyệt minh ám cách

1. An mệnh sinh xấu, vị cung, nhật nguyệt ngồi chung đến đây cung.

2. “Cung mệnh nhật nguyệt ưa tương phùng, canh gặp khoa quyền ở hóa trung tâm, đến đây mệnh võ quan cần phải xây tiết, văn công định chủ vị ba phần”.

3. Mệnh ở xấu vị thái dương bất minh lượng, mệnh ở vị Thái âm không rõ ràng, nhân sinh thường gặp bình cảnh, cá tính cũng sẽ âm tình tròn khuyết.

4. Tứ hóa quyết định mệnh cách cao thấp.

Cơ lương cao nghệ cách

1. Thiên cơ thiên lương ở thìn tuất cung thủ mệnh.

2. “Cơ lương nhập miếu tối kham nói, được địa giáo quân phúc lộc toàn bộ, hay đoán thần cơ ứng với cái thế, uy uy lẫm lẫm chưởng binh quyền”.

3. “Cơ lương hội hợp thiện đàm binh”.

4. “Cơ lương tả hữu xương khúc hội, văn là hiển quý vũ trung lương”.

5. “Thiên cơ, thiên lương đồng cung thìn tuất, tất có cao nghệ tùy thân”.

6. Hiếu kỳ gặp, giỏi tài ăn nói, hảo biểu hiện nhân, cho nên thị phi, cạnh tranh, biến hóa hành nghiệp tối có thiết đến đây cách.

Thiên phủ gìn giữ cái đã có cách

1. Thiên phủ ở tuất cung thủ mệnh.

2. “Càn là quân tượng phủ vi thần, được địa lai triêu phúc ăn năn hối lỗi, phụ bật trung thần thân báo quốc, thắt lưng kim y tử bái nặng đồng”.

3. “Thiên phủ lâm tuất có tinh cung, thắt lưng kim y tử”.

4. Có thương nghiệp quản lý tài sản điều kiện, phụ tá cách cục.

5. Phụ tá ngôi sao lợi gìn giữ cái đã có, không am hiểu khai sáng.

Đế tinh được quý cách

1. Tử vi ở ngọ thủ cung mệnh.

2. “Ngồi sảnh tư gián túc uy phong, khí tượng đường đường lập trong điện, mấy vòng nội đình thuộc bổn phận sự, chung thân phú quý vị vương công”.

3. “Tử vi cư tử ngọ, khoa quyền lộc chiếu nhất kỳ”.

4. “Tử vi cư ngọ, vô dương đà, giáp đinh kỷ sinh ra vị công khanh”.

5. Tử vi, thái dương, thiên lương ở ngọ cung, nhân sinh nhân duyên gặp thường đáo quý nhân tương trợ mà thành công.

Tử Phủ quý nhân cách

1. Tử vi, Thiên phủ nằm ở tam phương hội chiếu cung mệnh.

2. “Nhị đấu tinh mệnh nội lâm, thanh cao mối họa vĩnh viễn không xâm, càng thêm cát diệu nặng gặp gỡ, thực lộc hoàng triều quán cổ kim”.

3. Suốt đời thường và chính trị, nhà nước, thương nghiệp giới trung tâm có thành tựu nhân có nguyên nhân duyên.

4. Thiện dụng nhân tế quan hệ, trời sinh và quyền quý có nguyên nhân.

5. Tử vi “Chư cung giáng phúc, năng lực tiêu bách ác”, Thiên phủ “Sao Nam Đẩu giải trừ ách kéo dài thọ của”, là tinh thần luận mệnh pháp.

Liêm sát sinh diệt cách

1. Liêm trinh tham lang tị hợi thủ mệnh, vũ khúc thất sát tam phương lai hội.

2. “Trinh phùng thất sát thực kham thương, thập chở yêm lưu có tai ương, vận tới trải qua yêu cầu đa bất toại, tiền tài hơn hẳn tuyết tưới thang”.

3. Lục thân duyên mỏng, tiên bại hậu thành, tha hương phát tích.

4. Nhân sinh hay thay đổi hóa, có ăn ý nhân duyên.

Vũ tham trung tâm vận cách

1. Vũ khúc, tham lang ở xấu, vị cung thủ mệnh.

2. “Văn tác giám tư thân hiển đạt, vũ thần dũng mãnh trấn biên cương”.

3. “Vũ tham mộ trung tâm cư, ba mươi hậu mập ra”.

4. “Vũ tham đồng cung, siểm nịnh gian bần”.

5. Vũ tham không được phát niên thiếu lang, ba mươi tuổi hậu dần dần bộc lộ tài năng, cá tính kiên nghị, tiên bại tổ nghiệp, công thành tha hương của.

Cự cơ thị phi cách

1. Cự môn, thiên cơ thủ mệnh mão, dậu.

2. “Cự môn miếu vượng gặp thiên cơ, cao tiết gió mát thế hãn hi, học tựu một khi lên cao khứ, lồng lộng nghiệp chấn hoa di”.

3. “Cơ cự ở chung mão dậu, tất thối tổ rồi sau đó tự hưng”.

4. “Cơ cự dậu thượng hóa cát, tung gặp tài quan cũng không quang vinh”.

5. “Cự môn giao người, thủy chết già ác”.

6. Cá tính cố chấp, phú nghiên cứu tâm, có đặc thù tài nghệ.

7. Suốt đời biến hóa đại, phần nhiều là phi ân oán, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người.

Dương nhận lục thân cách

1. Kình dương ở ngọ cung thủ mệnh.

2. “Dương nhận phải tránh ngọ của phương, nhược lai hạn nội nhất hại, hình thê khắc tử sinh nhàn sự, tàn bệnh trung niên phải sớm vong”.

3. Còn nhỏ đa tai ách, lớn lên đa ngoài ý muốn, biểu hiện ở sự nghiệp thượng, phiêu lưu trung tâm khai sáng cục diện mới.

4. Uy trấn biên cương cách cục, suốt đời bôn ba, quảng kết giao bằng hữu, nhưng lục thân vô duyên.

Phá quân loạn thế cách

1. Phá quân ở, ngọ thủ mệnh.

2. “Bắc đẩu anh tinh tối có quyền, khảm ly trên phúc kéo dài, hoàng kim xây tiết cực kỳ triều đình, thống suất anh hùng trấn bốn phía”.

3. Cạnh tranh, lớn mật, mạo hiểm, thị phi, cải cách, tân duyên.

4. Thành công và thất bại, cách tân và gìn giữ cái đã có, phá hao tổn và quyền uy, đột hiển loạn thế tài năng ra anh hùng.

5. Yên ổn, an nhàn, an ổn của hoàn cảnh, trái lại bất năng thành công tựu.

Cơ nguyệt cùng lương cách

1. Mệnh tài quan phùng bốn sao hội hợp.

2. “Dần thân tứ diệu mệnh gia lâm, tông tổ căn nguyên chắc chắn thành,, đao bút trong nên đứng thẳng, vinh hoa phát vượng ở công môn”.

3. “Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân”.

4. Cụ xí bức tranh, thiết kế, hành chính, cố vấn tài hoa, không thích hợp làm ông chủ, cũng thủ trưởng trợ thủ đắc lực.

5. Ổn định cách cục, thích hợp ở đại công ty hoặc công môn đi làm, chức vụ thượng cũng không nên nhiều lắm trách nhiệm.

Hóa kị loại hình

Bắn ra kị (thủy mệnh kị, xuôi dòng kị)

Bắn ra kị → nào đó cung Hóa kị bắn tới hắn đối cung, tức là cai cung của bắn ra kị.

Văn khúc

Sao Hóa kỵ có cố chấp hiện tượng, cố chấp có thẳng ý tứ hàm xúc.

Quyền có tiểu kị ý, khoa có tiểu lộc ý tư.

Nếu như cung mệnh bắn ra kị, nhập thiên di, đã bảo cung mệnh bắn ra kị, vừa xưng thủy mệnh kị, xuôi dòng kị. → đến đây mệnh cách tại gia đãi không được, tương đối không thích hợp tố mặt tiền cửa hàng sinh ý.

◎ nếu như cung mệnh bắn ra kị đáo thiên di, mà cung thiên di vừa bắn ra kị đáo cung mệnh, hình thành cung mệnh cân cung thiên di cho nhau bắn ra kị → thì tại gia đãi không được, nhưng ở ngoại cũng đãi không được, có thể nói là, vừa ra ngoại cũng rất muốn về nhà, tại gia cũng ngồi không yên, lão muốn đi ngoại bào, cho nên ra ngoài thì luôn luôn người bạn kia gia ngồi một chút, người bạn này gia ngồi một chút.

◎ cung mệnh hóa lộc nhập thiên di, khiếu cung mệnh bắn ra lộc. Nhưng nếu như thiên di Hóa kị bắn vào cung mệnh, đây là vui sướng xuất môn, mất hứng mà về.

Xuôi dòng kị, thủy mệnh kị → có “Phải” ý tứ.

Dĩ tài mà nói, vừa xưng thủy tài kị. Cung tài bạch Hóa kị nhập cung phúc đức, hay nhất không nên tố cho vay sinh ý, bởi vì tài như nước chảy như nhau vẫn chảy ra. Tốt nhất là khai cực kỳ thương, hoặc tố tiền mặt lưu động quyết tốc công tác, mà lại không cần có thương khố trữ hàng.

Dĩ quan mà nói, xưng thủy quan kị, thích hợp tố tiền mặt mua bán công tác.

Nhược ở phúc đức, bởi vì Hóa kị xung tài, chủ tài không đổi tụ thủ.

Nhược ở phu thê, phu thê Hóa kị tự xung, cẩn thận phối ngẫu bản thân khỏe mạnh.

Nghịch thủy kị

Ngã cung → mệnh, tài, quan, điền.

Bán ngã cung → tật, phúc, thiên.

Tha cung → huynh đệ, phu thê, nô bộc, phụ mẫu, tử nữ.

Nghịch thủy kị, nhập kho kị → tốt kị.

1. Nghịch thủy kị chích đối với ta cung có lợi.

2. Nhược khi hắn cung, thì đối với hắn cung có lợi, ở ta thì chủ “Quá thủy”, tại sao lại quá thủy, nguyên nhân là ở mạng của ta bàn thượng. Quá thủy yếu sao vậy quá? Rất đơn giản, 10 năm thay đổi một lần đại hạn, luôn sẽ có đi tới tha cung thời gian.

Nghịch thủy kị → phàm ở ngã cung (mệnh tài quan điền) đối cung (thiên phúc phu tử) có hóa kỵ năm sinh tọa thủ, mà ngã cung tái bắn ra kị, còn đối với cung tuy có hóa kỵ năm sinh tọa thủ, nhưng không được tái tự hóa lộc quyền khoa kị, nhược tự, thì trở về thủy mệnh nghịch.

Như: Cung phúc đức tọa hóa kỵ năm sinh, cung tài bạch bắn ra kị, mà cung phúc đức không có tự hóa.

Cung phu thê tọa hóa kỵ năm sinh, cung Quan lộc bắn ra kị, cung phu thê không có tự hóa.

Cung thiên di tọa hóa kỵ năm sinh, cung mệnh bắn ra kị, cung thiên di không có tự hóa.

Cung tử nữ tọa sinh hóa kỵ năm sinh, cung điền trạch bắn ra kị, cung tử nữ không có tự hóa.

Nghịch thủy kị ở tài bạch, điền trạch lưỡng cung hay nhất, quan lộc thứ hai, cung mệnh vừa thứ hai.

Cung mệnh nghịch thủy kị tương đối bất hảo ư?

Nghịch thủy kị có phát đạt khả năng, thích hợp khởi công hán tố sinh sản người phóng khoáng lạc quan. Nó là lưỡng kị, nhất là hóa kỵ năm sinh tọa thủ cung thiên di, một … khác là cung mệnh bắn ra kị đáo cung thiên di. Cung mệnh đáo cung thiên di, dĩ thân thể của con người bộ vị quan của, chắc là từ đầu đến chân. Cung mệnh là đầu, thiên di là chân, mệnh thiên tuyến thế nhưng cột sống, cho nên bản thân khả năng nghèo nàn.

Một … khác nguyên nhân, sao Hóa kỵ có cố chấp hiện, có thẳng ý tứ, tư tưởng không đổi bị cải biến, nói cách khác tựu chắc là sẽ không nghe người ta khuyến, phi phải chờ tới có hại sau này, mới có thể tỉnh lại. Cố chấp → lựa chọn thiện cố chấp, hội dĩ ta niềm vui làm tốt thiện.

Nói chung, kiếm tiền và cá tính, bản thân là hai chuyện khác nhau, có thể hay không kiếm tiền cân người này hành vi thường ngày, bản thân căn bản không có quan hệ.

Cung thiên di có nghịch thủy kị → ra ngoài cách, phải ly khai nơi sinh dũ xa dũ hảo.

Cung phụ mẫu có nghịch thủy kị → phụ mẫu quá.

Cung tử nữ có nghịch thủy kị → tử nữ quá.

Cung phu thê có nghịch thủy kị → phối ngẫu quá.

Nghịch thủy kị ở huynh giao hữu tuyến tối bất hảo, bằng hữu hiển quý, ta vị phát đạt.

Đại hạn bàn cân bản mệnh bàn trùng điệp quan hệ:

Nếu như hóa kỵ năm sinh tọa bản mệnh cung điền trạch, trở thành cung tử nữ nghịch thủy kị. Đương

Đại hạn đi ngược chiều chỡ đi đáo lớn thứ tư hạn cung tử nữ, tức trở thành một đại hạn cung mệnh nghịch thủy kị.

Đại hạn thuận hành tẩu đáo lớn thứ tư hạn cung điền trạch, trở thành đại hạn thiên di nghịch thủy kị, đây là hắn cung nghịch thủy kị, ta chỉ yếu tận tâm nỗ lực làm việc thì tốt rồi.

Cung phúc đức nghịch thủy kị, thiên hướng vật chất hưởng thụ, tinh thần phương diện độ chênh lệch.

Cung tật ách nghịch thủy kị lại bảo khỏe mạnh kị, chủ bản thân khang.

Thiên không cướp hai sao là tai nạn, mang đến điệt thương, mặt mày hốc hác, hình thương các loại tai nạn, hai sao thuộc hỏa, gặp sao Hóa kỵ, cơn tức quá lớn.

Liêm trinh cư tị cung tọa quý can, đối cung vô chủ tinh, tá đối cung liêm trinh, trở thành nghịch thủy kị. Sao Hóa kỵ trở lại tị cung thì, tị cung tọa quý can, tham lang tự Hóa kị.

Luận tài, người này có kiếm tiền, nhưng lại đem tiền tiêu hết. Nếu bàn về tật ách, thì không phải là khỏe mạnh kị.

Nghịch thủy kị có thể khởi công hán kiếm tiền, có thể độn hàng.

Xuôi dòng kị bất khả khởi công hán và độn hàng.

Mổ bụng sinh sản tật ách nghịch thủy kị lệ

Mậu dần năm, mậu can tứ hóa tham âm bật cơ, hóa kỵ năm sinh thiên cơ tọa tử, mậu quý của năm giáp tố thủ, ngọ cung can cung là mậu.

1. Mậu dần năm, hóa kỵ năm sinh thiên cơ tọa tử.

2. Đến đây năm không thể làm tật ách nghịch thủy kị bàn cục. Ngọ cung mậu can vốn là thành công nghịch thủy kị bàn cục, nhưng cung mệnh cư hợi, quý can, vô chủ tinh, tá đối cung liêm trinh là việc chính tinh.

3. Bản mệnh cung quý can tham lang tự Hóa kị.

4. Vốn là khỏe mạnh kị, bất đắc dĩ bản mệnh vừa tự Hóa kị, cho nên không thích hợp luận không bệnh tật đau nhức.

Chú ý: Bắn ra kị đáo đối cung, đối cung tuyệt đối không thể tái có bất kỳ tự hóa (lộc quyền khoa kị). Vừa có tự, thì không thể là nghịch thủy kị, mà gọi là xuôi dòng nghịch.

Nếu như đối cung tự Hóa kị, đã bảo song kị. Nếu như là tự hóa quyền, quyền kị đồng cung đại diện trằn trọc. Nếu như tự hóa khoa, tựu đại diện dài dòng. Nếu như tự hóa lộc, lộc tùy kỵ tẩu, hình thành lộc kị giao chiến.

Bắn ra cung vị, hay nhất chích bắn ra một sao Hóa kỵ là tốt rồi, không nên tái đái bất luận cái gì một viên hóa tinh.

Sách mã kị

Sách mã kị → ở dần thân tị hợi tứ mã địa có tọa hóa kỵ năm sinh hoặc tự Hóa kị.

Sách mã kị tọa lục thân cung → đối lục thân tình cảm rõ ràng nhất. Chủ lục thân tình cảm không hợp, có lẽ sinh ly tử biệt, có lẽ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Sách mã kị rơi đại hạn lục thân cung → mười năm này cẩn thận và lục thân tình cảm, có nhiều không hợp có lẽ sinh ly tử biệt, có lẽ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều hiện tượng.

Sách mã kị cư cung phu thê → nghiêm trọng nhất, chủ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cẩn thận phối ngẫu bản thân khỏe mạnh. Đại hạn phùng của, phu thê 10 năm ngăn lưỡng địa hoặc sinh ly tử biệt.

6- 15 mệnh

16- 25 phụ

26- 35 phúc

56- 65 nô

46- 55 quan Kị

36- 45 điền

1. Hóa kỵ năm sinh tọa thủ hợi địa → sách mã kị.

2. Cung điền trạch Hóa kị.

3. Thuận hành tẩu đáo thứ sáu đại hạn nô bộc cung, cung điền trạch trở thành thiên mệnh phu thê, Hóa kị (sách mã kị), phối ngẫu sinh ly tử biệt.

4. Lục thân cung có sách mã kị giai cùng đến đây luận, ngăn lưỡng địa, chú ý lục thân khỏe mạnh.

Cung mệnh sách mã kị → làm việc sẽ không chuyên tâm.

Tài bạch sách mã kị → kị có loạn, xa nhau ý, có thể một phân thành hai, chia ra làm tam, chia ra làm chờ lâu. Sở hữu tài bạch sách mã kị, biểu thị cá nhân tài nguyên rất nhiều, có thể có thể làm việc không chỉ một, có lẽ có thật nhiều kiếm tiền phương pháp các loại. Thế nhưng sách mã kị tiền đặc biệt không thủ được, khả năng tay trái tiến tài, tay phải ra tài, sở dĩ thường thường vì tiền tài việc ưu phiền.

Quan lộc sách mã kị → sự nghiệp có bao nhiêu hiện tượng. Sao Hóa kỵ nhập quan, thích hợp làm đi làm tộc. Vì vậy sách mã kị khó an sinh một phần công tác, tâm lý luôn luôn tưởng cỡi lừa tìm mã, nhưng lại không dám tùy tiện đổi công tác.

Nếu như đại hạn mệnh, tài, quan điều không phải tứ mã địa (dần thân tị hợi), mà lại không có Hóa kị, thế nhưng thiên mệnh, đại tài, đại quan can cung Hóa kị đáo tứ mã địa, hình thành thiên mệnh, đại tài, đại quan sách mã kị, thì thường gọi đến đây đại hạn hạn đuôi vận chuyển phôi, hoặc đại hạn tài bạch hạn đuôi vận chuyển phôi, hoặc đại hạn quan lộc hạn đuôi vận chuyển phôi. Hạn đuôi, tức đại hạn cuối cùng hai ba năm.

Nhập kho kị

Nhập kho kị → hóa kỵ năm sinh phải ở thìn tuất xấu vị tứ mộ kho, mà lại cai cung bất năng tự hóa lộc quyền khoa kị.

Sao Hóa kỵ trung tâm chỉ có nhập kho kị và nghịch thủy kị là tốt sao Hóa kỵ.

Nhập kho kị dĩ nhập tài bạch, điền trạch lưỡng cung điều kiện tốt nhất, thứ là cung Quan lộc, ngã cung lần thứ hai của.

Ngã cung bao hàm cung mệnh, mệnh có nhập kho kị đương nhiên được, nhưng người viết ở thay chọn người mổ bụng sinh sản canh giờ, cũng không chọn nhập kho kị ở cung mệnh. Bởi vì sao Hóa kỵ có kỳ đặc tính.

Nhập lục thân cung → chủ lục thân nỗ lực phấn đấu sự nghiệp, ta thì chủ quá thủy. Ví dụ như cung phu thê có nhập kho kị, chủ phối ngẫu hội đái tài lai. Có lưỡng chủng tình hình, khả năng đồng thời phát sinh, hoặc lựa chọn vừa phát sinh:

1. Phối ngẫu có phong phú của đồ cưới, hoặc phối ngẫu có tích súc.

2. Phối ngẫu có ấm phu cách, hội trợ giúp sự nghiệp của ta, hoặc thiện quản lý tài sản.

Nhập kho kị không ở ngã cung, như thiên mệnh, đại tài, đại quan, cánh đồng, lưu niên tái hóa một viên sao Hóa kỵ nhập “Nhập kho kị” của cung, sẽ đánh vỡ nhập kho kị, nhượng sao Hóa kỵ chạy đến. Tình hình như thế đã bảo “Kị phá tan nhập kho kị, khoanh tay được kim”.

Tật mậu Xương hình lương thiên đinh quyền

Nghệ thuật gia Bạch tiểu thư ất vị năm 3 nguyệt nào đó nhật giờ hợi

1. Thiên đồng cư tị cung, cùng lương phiêu đãng cách, năm mới trú Nhật bản.

2. Cung tài bạch vô chủ tinh, tá đối cung thái dương Thái âm Hóa kị nhập tài hình thành cung tài bạch nhập kho kị.

3. Lớn thứ tư hạn đi tới bản mệnh cung điền trạch giáp thân, giáp can thái dương Hóa kị, phá tan bản mệnh phúc đức cập cung tài bạch.

4. Phá tan bản mệnh cung tài bạch chủ phát.

5. Phá tan bản mệnh phúc đức nghề chính chướng hiển hiện, cần phải chú ý dương trạch hoặc âm trạch có chuyện.

6. Phúc đức có chuyện tựu khán đại hạn phúc đức, đại hạn cung phúc đức Hóa kị xung bản mệnh điền trạch (tử điền) cập thiên mệnh, giá 10 năm đại hạn gia vận có chuyện.

7. Bản mệnh phu thê văn khúc tự Hóa kị, phu thê duyên phận nghèo nàn.

8. Đại hạn cung phu thê có chuyện, nhìn nữa đại hạn cung phu thê tự Hóa kị, giá 10 năm tình cảm vợ chồng không được thuận.

9. Kế tiếp đại hạn 44- 53 ất dậu, ất can vừa phá tan nhập kho kị, Bạch tiểu thư còn có thể đi mười năm phát vận may.

Trái lại cung kị

Trái lại cung kị → đại hạn đi bản mệnh, bản tài, bản quan tam hợp phương thì, thiên mệnh tam hợp phương Hóa kị xung bản mệnh tam hợp phương thì, là trái lại cung kị.

Đến đây kị hung ác độc địa, hung tính là phổ thông kị gấp hai.

Đệ ngũ đại hạn đi tới cung tài bạch, bính can Hóa kị nhập thiên xung mệnh, đây là tài bạch Hóa kị trái lại cung kị, vừa xưng tài bạch trái lại cung kị. Chú ý tài đảo.

Đệ ngũ đại hạn thiên mệnh đi tới bản tài bạch, thiên mệnh đinh can Hóa kị nhập thiên xung mệnh, đến đây tài trái lại cung hóa kỵ nhập đại phu, đại quan tân can Hóa kị nhập đại phu tự xung, trùng điệp bản mệnh tam hợp, quan lộc trái lại cung kị.

1. Tối kỵ nhập thiên xung bản mệnh, dĩ tiểu xung đại, trái lại cung kị tài đảo.

2. Đại phu Hóa kị nhập bản quan xung bản phu, đến đây đại hạn chú ý tình cảm vợ chồng.

3. Bản mệnh tân can Hóa kị nhập thiên tự xung, chú ý đối ngoại nhân tế quan hệ.

Đi ngược chiều đệ ngũ đại hạn đi tới cung tài bạch, bính can Hóa kị nhập thiên xung mệnh, đây là tài bạch hóa xuất trái lại cung kị, nếu như lưu niên đi tới, cũng muốn đặc biệt chú ý.

Đệ nhất nghiêm trọng bính can cung.

Đệ nhị nghiêm trọng giáp can cung.

Đệ tam nghiêm trọng mậu can cung.

Nếu như đại hạn đi tới cung tài bạch, đại hạn cung mệnh Hóa kị xung bản mệnh, dĩ tiểu xung đại, mười năm này vận không tốt.

Tuyệt mệnh kị

Tuyệt mệnh kị có lưỡng chủng tình hình:

Loại thứ nhất: Cung mệnh hoặc cung Quan lộc có hóa kỵ năm sinh tọa thủ thì, thiên mệnh hoặc đại quan, đại thiên bất khả tái Hóa kị nhập hoặc xung hóa kỵ năm sinh của cung.

vị hóa kỵ nhập, kị xuất ư?

Nếu như Hóa kị nhập ta bản mệnh, ngã cung (mệnh tài quan điền), đã bảo hóa kỵ nhập.

Nếu như Hóa kị xung ta bản mệnh, ngã cung, đã bảo kị xuất.

Thật lớn hạn

Cung Quan lộc tọa hóa kỵ năm sinh, đương đệ ngũ đại hạn đi tới cung tài bạch thì, hình thành thiên mệnh (bản tài) Hóa kị nhập bản quan (đại tài). Phải cẩn thận quan tụng và tài đảo.

Loại thứ hai là: Cung mệnh hoặc cung Quan lộc không có hóa kỵ năm sinh tọa thủ, nhưng thiên mệnh, đại thiên, đại quan, cánh đồng ở giữa ý lưỡng cung Hóa kị xung bản mệnh, bản quan, bổn điền.

Nam mệnh 45 năm 6 nguyệt nào đó nhật giờ mẹo sinh

1. Đại hạn đi tới cung Quan lộc thì, bính can Hóa kị nhập bản thiên xung mệnh ─ còn đây là cung Quan lộc hóa xuất trái lại cung kị.

2. Bản quan có việc, nhìn nữa đại hạn quan lộc. Đại quan (bản tài) can Hóa kị nhập bản tử xung bổn điền ─ phá tan Hóa lộc năm sinh mà lại xung điền trạch (điền trạch là tài khố). Bởi vậy tài phương diện có việc, tái kiểm tra đại tài.

3. Đại tài (bản mệnh nhâm can Hóa kị xung đại hạn bản mệnh quan lộc, trùng điệp bản mệnh tam phương)─ đại tài trái lại cung kị.

4. Cái này đại hạn có hai người trái lại cung kị → đặc biệt chú ý tổn hại tài vấn đề. Mặt khác hoàn phải chú ý quan phi, đại hạn bính liêm trinh Hóa kị, chủ hành chánh quan phi.

5. Thiên hình quan lộc khán quan phi, thiên hình quan lộc ở bản phúc giáp can thái dương Hóa kị xung đại hạn cung phụ mẫu, phụ mẫu là công văn vị, thái dương vừa pháp luật tinh, cái này đại hạn quan phi vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Dây dưa kị

Ý lưỡng cung phát ra sao Hóa kỵ, hình thành lưỡng cung cho nhau nhìn nhau, xưng là dây dưa kị. Chủ thị phi.

1. Cung tật ách kỷ can văn khúc Hóa kị nhập điền trạch, tài bạch canh can thiên đồng Hóa kị nhập tử ─ tử điền hình thành dây dưa kị.

Mệnh hóa kỵ nhập phúc, giao hữu hóa kỵ nhập tài ─ ta và bằng hữu có tiền tài phương diện dây dưa thị phi.

Thị phi kị

Nào đó hai người đối đãi cung vị, nếu như phát sinh lộc lai kị khứ, có lẽ kị lai lộc đi hiện tượng, xưng là thị phi kị.

Mệnh Hóa kị nhập phu, phu hóa lộc nhập mệnh, tức là thị phi kị.

Thị phi kị chủ yếu ở chỗ sản sinh không thăng bằng cảm, như ta đối với ngươi tốt, thế nhưng ngươi đối với ta bất hảo, tâm lý sản sinh không thăng bằng.

Tuần hoàn kị

Nào đó hai người cung vị hỗ Hóa kị tinh đáo đối phương của cung xưng là tuần hoàn kị.

Cung mệnh Hóa kị đáo cung phu thê, cung phu thê cũng Hóa kị đáo cung mệnh.

Tuần hoàn kị trọng điểm: Không ai nhường ai, ngươi đối với ta vô tình, ta cũng đúng người ta vô nghĩa, hỗn loạn ồn ào.

Tiến mã kị, thối mã kị

Tiến mã kị giống nhau đều phát sinh ở tử, xấu, dần, mão bốn người cung vị. Cùng cạn thì đồng khí. Tử và dần cùng cạn, xấu và mão cùng cạn.

Thoái thoái mã kị dựa vào đến đây nguyên lý mà thành.

Tử cung hóa nhất kị đáo dần cung, dần cung lại có tự Hóa kị, thì dần cung cũng sẽ như tử cung như nhau phao nhất sao Hóa kỵ đáo thìn cung. Dựa vào loại này thôi.

Thiên đồng ở tử, giáp can thái dương Hóa kị đáo dần cung, dần cung thái dương tự Hóa kị, đến đây kị vừa hội thuận thế phao đáo thìn cung, nhìn nữa thìn cung có vô tự hóa. Dựa vào loại này thôi.

Tuy rằng sao Hóa kỵ do tử cung đẩy mạnh tới dần cung, lại do dần cung thôi tới thìn cung, thế nhưng sao Hóa kỵ vẫn như cũ ở dần, bất khả khinh thường.

Thối mã kị

Tử tham ở mão cung, kỷ can hóa nhất sao Hóa kỵ đáo xấu cung, xấu cung vừa văn khúc tự Hóa kị, đến đây sao Hóa kỵ vừa hội thuận thế phao đáo hợi cung, nhìn nữa hợi cung có vô tự, dựa vào loại này thôi.

Chú ý: Tuy rằng sao Hóa kỵ đã do mão cung đẩy mạnh tới xấu cung, lại do xấu cung thôi tới hợi cung, thế nhưng sao Hóa kỵ vẫn như cũ ở xấu, bất khả khinh thường.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

飛星紫微斗數波羅蜜

【飛星斗數星曜波羅蜜】

紫微星系

紫微:就是皇帝,回想一下歷史。

五行:己土

化氣:尊,為官祿主,有解厄、延夀、制化之功。

喜:吉星相佐,輔弼、天相、昌曲、魁鉞、祿存。

象:高大、尊貴、典雅。

人:總統、老闆、校長、主管、經理、領導人物、老師。

地:公家機關、高大建物、大飯店、潮溼之土。

物:珍貴物如鑽石。

身體:頭、腦。

顏色:紫色。

【紫微星入命宮時的性情】

紫微族與他人的互動往往需(或會想)要透過第三者來居中處理,往好處想,是借力使力,思慮周詳,能授權給他人行事,具有寬大包容的人格特質,可是,從另一個角度看,卻有不敢或不願直接面對事情(抗壓性低)、無法立即解決問題的(拖延)特質,有推諉卸責,不敢勇於任事的逃避個性。此外,紫微族有「以我為尊」的心態,認為別人對我的服務與奉獻都是理所當然的,經常有「人人為我」的想法。

謙恭有禮,忠厚不足、自負、耳根軟、無主見、自尊心強、善主宰號令、不善主張、單星時話不多,但接觸後會侃侃而談。

入六親宮:該六親顯貴。

入疾厄:脾胃。與桃花星同宮:縱慾,紫微┼貪狼→腎虛。紫微┼紅鸞或天喜→女性經期不準、白帶、或子宮有病。也主頭或腦,注意高血壓及富貴病。

入遷移:外出格。(遷移宮比命宮好者都是外出格。)

入官祿:領導人物。

入財帛:不善理財,但卻是處理財物高手。

入田宅:家附近有公家機關、高層建物、紫貪是聲色場所。

入福德:前世修為不錯,今世多貴人。獨坐則相識滿天下,知心無幾人。

入12宮

入子午:

紫微居子→極向離明格。

紫微居午→極居離明格。

賦云:紫微居午無刑忌,甲丁己命至公卿。

紫微居子午,科祿權照最為奇。

子午為天地位:紫微居子午,更彰顯領導能力。

己 曲紫

庚 忌命

辛 破

戊 己×年7月×日寅時

郝伯村

梁日

丁 科 府廉

相武

丙 祿 巨同

丁 貪

丙 權 陰

紫微在卯酉

紫微┼貪狼→極居卯酉格→「桃花犯主」或宜出家。

賦云:「極居卯酉,劫空四煞,多為脫俗之僧。」

紫貪入命→腎虛。長相不差,防色難;女性加煞星,注意感情糾紛。

紫貪在酉格局較卯宮高,能在商場上爭得一席之地。

胡茵夢命盤

戊 昌破 紫

曲 命

乙 財

甲 廉貪

癸 官

這是另一種紫貪格,

命:紫破昌曲。官:廉貪。財:武曲。

命干己,使官祿貪狼化權,官祿宮干癸化破軍祿入命,命和官相連,本命盤不僅是紫破格亦是紫貪格、廉破格。

紫微在辰戌丑未

紫微在丑未→與破軍同宮。

破軍對宮天相→破相在那條宮線,比較叛逆;尤其是辰戌丑未最叛逆:

入命遷→此人叛逆。

入兄友→朋友叛逆,我也會叛逆。

入夫官→我叛逆;夫妻年齡差距大。

入子田→子女叛逆及對房地產之處理上。

入財福→賺錢或處理財務上叛逆。

父疾→父母的思想或我的文章較叛逆。

書曰:破軍在辰戌丑未,主為臣不忠,為子不孝。

叛逆→喜歡突破傳統,能成功亦可得高位。

賦云:紫破丑未宮,權祿位三公。

紫破→我行我素,固執己見,自以為是,理想過高,曲高和寡,最後不歡而散;對喜歡的人事物地會不計心血,不計得失、全部付出,反之不屑一顧。

防貪污,監守自盗。感情年齡差距大或情感破裂現象。

紫破之財→大來大去。不把錢當錢看。

紫相→受對宮破軍影響,心緒變化快且大,做事情緒化。喜切入話語,或別人講話到一半,自以為自己全知道人講的內容。

紫微入寅申巳亥

入寅申;與天府同宮;天府莊重。

天府戊土,屬陽; 紫府同宮權令很重,一般不會一輩子受雇於人,即使攞路邊攤,也要自己當老闆。此人講話如外交詞令,即使很客氣,也有權威性。宜晚婚。

入巳亥;紫殺同宮;七殺是急躁的。

不喜受人約束,不說話,天天板著面孔,好像別人欠他多少錢似的。

女命遇之,其配偶多懼內。

天機星:

機動、機靈、動機、靈機一動、臨機應變、機敏、機謀、機伶、投機、機會、機心、神機妙算、機器、機械、機車、飛機、電腦。

五行:乙木。化氣曰善,化忌曰惡,主思想與智慧,兄弟主,宗教星。

天機:軸,是動星,動腦筋。

天機化忌:傷腦筋,腦筋打結。

天機化忌;四肢殘障,起因于神經系受損。(與文曲同宮化忌甚)

天機:佈施星,化忌時,應多佈施否則錢財容易被倒。

天機加化忌:樓梯、鷹架及車禍。

天機┼陰 煞:符咒。在官祿宮喜觀研究符咒。

天機獨坐居命:偏向動腦筋;若居遷,則偏向四肢動。

主:動腦、分析、計畫、智多星。

意象:宗教、智慧、變動。

人:業務、秘書、幕僚、靈媒、運動員、宗教人士。

地:陰廟、馬路邊、圓環邊。

物:機車、轎車、齒輪。

身體:筋骨、手足、神經系統。

性情:具有彈性,酒量不錯;入命時,個性非常敏感,第六感很強,對許多事情發生興趣,是好學者,聰明、機智、圓滑又隨和,識時務,談吐斯文,交際長才。

缺點:好管閒事、性急、多學而不精。化忌時,容易見異思遷,聰明反被聰明誤,婚前桃花不斷,婚後喜在外粘花惹草。天機坐命,太陽在夫妻宮,若太陽化忌,或失陷宮,無論男女,對婚姻不利,夫妻經常口角。

擅動腦不適合體力工作,應以專業知識謀生,如企劃、設計或交涉性工作,成就會較高。動腦,如財帛宮星曜組合不佳,容易變成智慧型之經濟犯或詐財或六合彩組頭。

天機為譯馬,性善變,主職業、環境變動大,如職業常換、住處常搬家 等。

入命:聰明,機謀善變,多才多藝。

入命遷兄友,待人處事很有一套,化忌時,欠兄弟債。

入兄:兄弟之中有天機的性質。如聰明、機智、多才多藝。

化祿時,天機性質增強,兄弟中有頭腦特別好的人;化權則兄弟間多爭執。

入夫:配偶有天機之性質,或年齡差鉅大。配偶腦筋動得快,聰明。

化忌時,家庭多糾紛,配偶神經特別衰弱,故我常為配偶傷腦筋。化權,家庭多紛爭。

入子:子女有天機的性質。子女多聰明。

化忌,子女 神經特別衰弱,故常為子女煩惱。

入財:白手起家,靠智慧及雙手賺錢,適合現金生意或週轉快之短期投資。

錢財的流通性大,財來財去,行運天機在財帛,有調頭寸之現象。兄弟財。

眾生財。財是眾生的,不可開放款公司。

入疾:肝臟及腦神經問題。若在兄友線,表手足神經問題。

入遷:坐不住,跑來跑去,宜往遠處發展。

化祿,賺錢多是兄弟朋友的。

入奴:注意自己是否常換老闆,或公司人員流動性大。

入官:適合變動性較大的工作,化忌時為技術人員,不適合坐辦公桌。

入田:會常搬家,家中易有爭執,尤其是化忌時更驗。宜住馬路邊或圓環邊。

家中來來往往的人川流不息,化忌時,常為家中大小事情傷腦筋。若值大限,此大限特別為家中煩惱。

入福:多想型的人物,化忌更甚,可研究佛學。

入父:父母腦神經特別衰弱,化忌時更重,故我常為父母傷腦筋。父母管教子女嚴格。

天機在子午─石中隱玉格。

命坐子午,三方四正有三化吉者為強。

古曰:巨門子午祿權科,石中隱玉福興隆。

優點:能發揮才智敏捷,利于口才的事業,外、業務、律師等都可以有良好的表現。缺點是早年一定辛苦。

陳水扁命盤

丁 巨門權

戊 命

丙 癸年生 人

乙 天機

甲 遷

命宮干戊使天機在對宮遷移化忌,為射出忌。

命坐巨門居午宮,坐生年權,宮干戊射出忌到對宮遷移天機,話很霸道,此格權忌最霸道。但絕對不能有祿與科同宮。

廉貞

貪狼

癸 巨門權

文曲

甲官

乙 天梁

天同

壬 癸年生 人 武殺

丁大夫

財戊

命庚 破

辛 天機

庚 夫 大限

命坐寅 ,宮干庚,對宮遷移天同天梁。

大限走亥宮,己干四化武貪梁曲。文曲化忌入官沖夫,此大限有問題。再看大限夫妻。

大限夫妻丁酉宮,丁干四化陰同機巨,大限夫妻巨門化忌沖本命夫妻。

巨門是觀念,吵架星。文曲為感情星。

天機在卯酉─機巨同宮→不利婚姻。

女命骨髓賦云 :巨門天機為破蕩。

不論男女命對感情不利。

巨機入命─夫妻宮為日月同宮,夫妻宮不宜動,兩棵動星同宮,更突顯不安定現。權忌也代表轉動。

賦云:巨機同宮,公卿之位。先破蕩後位至公卿。

女命有才華,小辣椒。

「機巨化酉(忌)格」:天機、巨門在卯、酉同宮,逢化忌稱之。重點在化忌。

林洋港命盤。

「兌位天機巨曜過,化凶辛苦受奔波,心高意勇何曾歇,化語無情句亦訛。」

丁卯年四月十五日寅時或申時。

寅時金四局

巨機

忌命癸

申時

土五局

命 己

巨機

忌癸

巨機同臨格─卯宮強于酉宮。

經云:巨機在卯,先退祖而後自興。

巨機在酉,縱有財官也不榮。

乙年生人,天機乙木有天機四化之化祿及巨門水相生,祿存土來培,乃極品之貴格。酉宮則為木死水敗之地。

優點;研究心強,可習得一技之長,有口才與辯才,腦筋變化快,中年以後發達。

缺點:早年辛苦奔波,固性固執,自以為,易招惹是非,引發麻煩,若繼承祖業必破盡後靠己力自創者,才能發達,在命在夫,婚姻不美滿,感情複雜,情絲難理。

天機在辰戌─

天機(善)、天梁(蔭)在命或遷,「善蔭朝綱格」。善蔭朝綱,仁慈之長,用腦筋去幫助別人。

此人聰明機智,心地善良,口才亦佳,凡事能處理得盡善盡美。缺點是必先經過困難,方能成功。若逢空劫,晚年宜信宗教。

此格不利女命,神經質,喜鑽牛角尖,心亂如麻,不宜早婚。

「機梁善談兵」:機知、聰、有策劃、分析能力。善談兵,故宜幕僚人才,不能當主帥。

機梁在丑未對坐

天梁在丑,天機在未,則為日月並明格,丹墀桂墀格,即日巳月酉格。若天機在命,則遷移宮為日巳月酉格,為外出格。

丹墀─太陽;桂墀─月亮。

「日月並明格」:太陽太陰同守未宮。

「日月照壁格」:日月並明格落田宅宮。

若天梁居田宅宮的日月並明之日月照壁格,此人的田宅為祖產。

日月居田宅的日月並明之日月照壁格,田宅是自己努力打拚所得。有沒有祖產,看田宅宮和四化。

日巳月明格」:命宮在丑,天梁坐命,則太陽在巳、太陰在丑。日月在命三方,為「日月並明」「日巳月酉格」。

賦云:日月並明,佐九重於堯殿。

詩曰:二曜常明正得中,才華聲勢定英雄,少年際得風雲會,一躍天池便龍。

優點:心地善良,光明磊落,處事有一套。

丑、巳時生人,文昌,文曲在巳宮會太陽於官祿,有利於仕途。

缺點:甲生人,太陽化忌,事業有是非,眼睛也有毛病。此格逢羊陀會照,多剋雙親,化忌亦然。

日月照壁格:命在戌、破軍坐守,日月一定在丑守田宅宮;命宮在辰,日月一定在未守田宅宮。

若紫微在未坐命,太陰在戌守田宅,太陽在辰照田宅,乃日月並明格。太陽在辰巳、太陰在酉戌,皆可稱為「日月並明格」。

優點:一生將有許多不動產。

缺點:辰宮不喜入火鈴;戌宮不喜入昌曲。

須防桃花。

天機在寅申

──與太陰同宮。

四馬地─寅申巳亥,所有星曜在四馬地,皆有動之意。

驛馬星──太陽、太陰、天機。

太陽→陽動。太陰→陰動,小河靜靜的淌著。天機→像軸動。

機陰→漂亮的組合,文靜深沈,有話不全說,有苦不全訴;在寅申的桃花是遠地桃花。常跑遠地或出國,有桃、或人緣好。

入夫妻:夫妻二人或經愛情長跑,或故鄉相隔甚遠,或者兩者都有。

機陰任一顆化忌時,注意稅捐問題。

機陰在寅申─標準的「機月同梁」格。機陰坐命─天同在財,天梁在官。

賦云:「機月同梁作吏人。」「機陰昌曲同宮於寅,男為僕從女為娼」。

「機月同梁格」─四星會齊在命、財、官。

優點:

1.天同、太陰於子或午,企劃力、協調力、分析力等三強,一流輔佐人才。命宮在辰或在戌,機梁坐命,亦為「善蔭朝綱」格。

(同陰)

梁機

(梁機)

2.天機、太陰同宮於寅或申,最宜公務員,不適合自己創業。

(機陰)

機陰

3.天同、天梁同宮於寅申有文藝才華,有老師、老大的風範,宜公教界、文化事業。

梁同

此格兼太陰在戌為明月光輝,溫文儒雅,早年得志。

「機月同梁」格之人,宜代理商,或門市生意,或當幕僚。

缺點:天機、太陰同宮於寅申坐命,有點陰沉和神經質。

寅申的機月同梁格,不利感情,多有是非,宜學命理、哲學。

天機在巳亥

天機守命謂之「天機巳亥格」,對宮為太陰。

詩云:「天機巳亥宮,為人性似弓、商賈多精詐,權謀必離宗。」

又云:「為人多狡計,自性做經營,貪飲多機見,離宗必遠親。」

此格之人,會離鄉背井奮鬥,白手起家,自然六親緣薄。

天機在巳,太陰在亥,為﹂月朗天門」格,格局較太陰在巳,天機在亥高。

賦云:「月朗天門,進爵封候。」

「月朗天門於亥地,登雲職掌大權。」

太陰在亥坐命、身,做事溫,個性謹慎,早年即可得志,男子相貎斯文,女子身材面貌皆好。

機陰:逢天馬主有遠行,女命感情多糾紛困擾,如會桃花星多,恐嫁人做妾,或淪落風塵,此因福德宮坐巨門,如遇吉,也會有一段感情波折。

機巨:女命則丁、戊生人不吉,一生感情生活複雜不順。

機梁:女命手藝、烹飪技巧極佳,且有技藝在身,但婚姻有波折、不是晚婚就是婚姻不順遂,若有羊刃同宮,主早年父母不全,中年婚姻易生變化,晚年子多不聚。

太陽

熱情大方,主動但是落陷反主自私自利。

五行:丙火,屬陽,南北斗中天吉星。

化氣:貴,外交型的官祿主。火之精,性博愛,無私,公平等。

主驛馬:太陽主動。陽動,主光明與博愛且均勻。但嚴格說,仍有些地方有缺陷。

在子為一陽初起,太陽沒有光亮。

在丑為二陽初起。依舊沒亮,但日月並明格。

在寅為三陽開泰。真正好,東方出現魚肚白之時。

在寅卯為初升。

在辰巳為升殿。

在午為日麗中天。

在未申為偏垣。做事有先勤後惰的現象。

在酉為西沒,貴而不顯,秀而不實。

在戌亥子丑為失輝。主一生勞碌,與人寡合,多招是非;若與四煞沖合,更主疾病。在這些宮位坐命,做事不會生龍活虎,但是還會把事情做完。若要有笑容,則要看是否有化祿同宮,或是其它笑星同宮。這是不會照亮自己,會照亮別人的格局,會把交待的事做好。

同理,太陽若是居財,亦是如此論。

太陽從寅到申為明,從酉到丑暗。

太陽喜白 天 、春夏生人。夜生人,太陽失輝、日月反背、冬季生人,皆主一生 勞碌奔波。

太陽或太陰居命者,很注重生日那天 ,如白天、晚上或下雨等等。

太陽─施而不受;太陰─ 受而后施。太陰代表女孩,都比較被動。

太陽的愛─熱烈之愛;太陰的愛─母性、溫柔之愛。

太陽也主血液,逢甲干時,容易頭暈目眩,流年、流月遇到,有此現象,也主眼痛。

太陽─高血壓;太陰─低血壓。

太陽居暗位化忌─很想發脾氣,但是發不出來,若在光亮處化忌,一下子就爆發出來。

太陽失輝┼天刑─定有刑訟。

太陽旺┼天刑─軍警人員。

太陽失輝,會煞忌,不利父親。女命則不利料親與丈夫。

太陽會羊陀,身體有傷;會火鈴,火傷;落田宅會火鈴失輝,火災。

太陽化忌─戒逞強。不利眼睛。在命或在疾,只要失輝眼睛有病。

注意:太陽化忌不一定是近視眼,必須失輝宮位方是。

女命太陽過旺─奪父、夫權,重事業忽略家庭。

男命太陽化忌─太剛烈,女命同論。

太陽入命,武曲在兄,廉貞為疾,紫微在田,天機是福。

象意:光明、表面、驛馬、官祿。

人:律師、政治家、公關、男人、父親、兒子、官員,女人為配偶。

事:交際、亮相、接洽(陽、廉、天刑皆是法律、政治星)。

地:高地、鐵塔、法院。

物:電器、馬達、眼鏡、玻璃(太陽、巨門代表冰箱,有門可關、暗的電器)

身體:眼睛、大腸、血、面部斑點。

性情:入命主為人正直剛強、外向、不拘小節,做事積極主動,外交場合表現大方,喜參加活動,結交朋友。自尊心強,不喜受心支配,說話太直接,不知保留,直指他人心口,故有時難免讓人受不了,喜爭論,易發脾氣。

男性坦率不計得失,脾氣稍嫌急燥。

女性舉止間有男子之態,個性強,異性緣佳,在事業上不是弱者,不利婚姻,易有感情之困擾,忌個性過于剛強嬌縱。但是感情生活對這類型女子來說並不是很重要,而且拿得起放得下。

【日月反背】

太陽與太陰最不喜歡坐在陷宮,日月反背,操勞辛苦。

一生並不代表沒有成就,只是沒有辦法享清福,尤其在愈艱難的環境下,成就愈高。最怕夜生人,一生較不順暢,幼年環境不佳,與父母無緣,做事先勤後惰離鄉背井,自立更生。

此格太陽居命,個性較堅強,認命;若太陰居命,個性較柔弱,但可學命理學術。

日月反背也主桃花,桃花性質是斷斷續續,綿綿不絕,舊去新來。

太陽入各宮

入兄:有太陽居命的性質。旺者兄弟戊就高;失輝兄弟不成器。

入夫:男命旺守,太太有男子心志,但本人卻是大男人主義者,原則上太太雖強,亦懼其夫,若失輝、化忌、加煞,極為不妙,男女同論。因太陽為爭論之星,故夫妻易有吵架之事發生,流年或大限遇之,最好夫妻倆不要常在一起,反而能相安無事,如先生常出國或至外地做生意等等,分守兩地不為災。

入子:旺守,子女活潑好動。失輝、化忌,子女少。加煞,子女易學壞。

入財:太陽不是財星,是博愛星,是故賺錢都比較博愛,但若加陀羅時,其性蹉跎,在秋天時,陀羅化氣,就比較不博愛。

旺守,財富多,但好面子,花錢也多,因博愛之故。

加空劫,花不花錢由不得你,總會有許多事來花你的錢;加祿尤驗。

失輝是照別人而不照自己,別人的錢財管理很好,自 己的錢財卻亂七八糟。如在銀行上班放款不會被倒,但自己私下借于也人就會被倒。

失輝,但化祿或化權,則主善理財,唯行凶運時易遭誣陷。

太陽化忌在財帛,最好財不露白,不管本生年或大限或流年,一露白,如標會被別人知道,別人會向你借錢。

入疾:旺守─高血壓、腦溢血。失輝─眼疾。太陽左眼,太陰右眼,男左女右也。

入遷:旺守─出外得貴,早年離家在外,或在他人家長大,主外出格,在家待不住。白 天生人為驗。

失輝,心情常不開朗,尤其外出時,心情更加煩悶,難發展。

入奴:旺守,朋友多,本 人亦好客,朋友多善于交際之人。失輝減吉。

入官:太陽為官祿主,但不專於一業,喜歡換來換去,工作較雜,從事外交工作較佳,業務、櫃台或經理人員等。

旺守,有地位,權柄的主管人才。

失輝,一般勞動性質工作之人。化忌,宜上班族。

入田:旺守,得祖業之助。失輝,無祖產。

住家附近有高樓或凸出物,如鐵塔等,本 人以住樓為宜。

太陽與太陰同宮於田宅,不動產多,住家大,尤其在未宮比丑宮強,─『日月照壁﹃格。

加忌,家有破玻璃,要趕快換,否則不好。(太陽主玻璃,一為官祿主)

入福:以 旺或失輝決定口貴人強弱。個性稍嫌急躁。

入父:旺守,父母聲名佳,失輝則否。失輝加煞父母早亡。

太陽居子午:

天梁一定在對宮,巨門在官祿m 適于以口為行業,但易有桃花。在子較勞累,注意姻緣,乙庚年生人,不可跟金錢開玩笑。

太陽在子失輝,照不亮自,但可照亮別人。如子為財帛宮,代表管公司財一絲不苟,但自己之財卻管不來。

天梁在子午,為「夀星入廟」格。即天梁在子午居命或居身,太陽對宮照。

「夀星入廟」格亦為「機月同梁格」之一種。

賦云:「天梁居午位,官資清顯朝堂。」或云:「梁居午位,官資清顯。」天梁居午較合夀星入廟格,因太陽在子陽光不足,本質深沉,行事亦沉潛。天梁在子,太陽在午,放射力強,使人缺乏內涵,易成刻薄。

太陽在子發不了脾氣,在午,脾氣一下子就爆發出來了。

天梁在子坐命,太陽在子拱照,詩云:命遇離明拱夀星,一生榮達沐深恩,飛騰鴻鵠青宵近,氣象堂堂侍帝旁。極品貴格。

「曲遇梁星,位置台綱。」天梁、文曲同宮在午 守命最佳;文曲在子照命次之。

此格局之人,性情忠厚、聰明耿直,喜文 筆與音樂,且具有領導能力,女命可擁有事業,旺夫益子。適合文教業,如:托兒所、學校等。

天梁在子比在午,行為表現上 較活潑。

天梁不喜化祿與化權,主愛吹噓。亦不喜化科,主做事僅重浮面。亦不喜忌來沖破。

天梁加火星,火星可激勵天梁的懶散,然必有火星肆虐為災之階段,過後,天梁才可展現其優點。

太陽在午為「日麗中天」,守命為「金燦光輝」格。

賦云:太陽居午,謂之日麗中天,有專權之責,敵國之富。」

看此格(含陽梁在卯酉),要注意是否形成「陽梁昌祿」格。只要命財官遷會齊太陽、天梁、昌(曲)、祿存(化祿)即是。

賦云:天梁太陽昌(曲)祿(化祿祿存)會,利考試與升遷。

若有二人同是「陽梁格」,就必須注意是夏天或冬天生人,如是夏天生人,旺在太陽,其人有外交性質,若天梁較旺,則有老大風範。

如馬英九,庚寅年五月未時生,太陰坐命,化科,有娘娘腔的感覺,但不會很明顯,因官祿太陽在卯旺,洛書一九合十,坐官祿跟坐命差不多,官祿乃行為之表現宮位。

辛 紫

壬 陀

癸 破祿存

55-64

庚 庚寅年

5月未時

土五局

日祿

梁昌

己45-54 府

武權

戊35-44 同忌

25-34 貪

15-24 陰科

5-14

又以 四化論之,官祿宮干己化忌入命,恐星有陽剛之氣,同宮同氣,故太陰逢化忌,則剛柔並濟。

「金燦光輝」格,又叫「日麗中天格」,即太陽在午守命。

若命坐子,太陽居午,遷移宮的日麗中天格或金燦光輝格。

此格優點是:個性堅強、志向遠大、自信心強、交際能力強、少年得志、成就非凡,可在政經界發展,外交界亦佳。

缺點;性格孤僻,過度自滿,易輕忽他人而引起反感,產生寡合現象。

太陽在卯酉

「日出扶桑」格、「日照雷門」格。

詩云;太陽卯位貴堪誇,必主平生富貴家,純粹少年登甲第,戰征聲勢動夷華。

命在卯,則財在亥,太陰坐守,「月朗天門」格;官祿空宮在未,為「明珠出海」格。若形成「陽梁昌祿」格更妙,但要在各宮不化忌,(含自化忌),否則減吉。

太陽在酉為西沒,然不可以凶論之,太陽依舊照雷門,若為卯遷移,仍可出外打拚爭出一片天。

太陽在卯守命,白天生人最佳。此種命盤只要命在亥、卯、未皆吉,

『卯』─日出扶桑格。

『未』─明珠出海格。

『亥』─月朗天門格。

優點:言語直爽,交際能力佳,反應迅速。

缺點:不宜女命,有男人性格,奪夫權,有男人緣。

【月朗天門】格:太陰在亥守命或身。

夜間出生人更佳,可往文藝、學術方面發展,可成名人學者。

【明珠出海】格;命坐未,天同與巨門同宮在丑坐遷移。

此時太陽在卯守財帛,為「日出扶桑」格、「日照雷門格」。

太陰在亥守官祿─「月朗天門格」。

此時命宮喜見文昌、文曲、左輔、右弼。

優點;心地善良、有才華、興趣廣泛,在社會上有良好表現。

大運或流年遇此格,主升遷、發展。

女命則清秀可人,才德兩備。

賦云;三合明珠生旺地,穩步蟾宮。

缺點:最忌命無正曜,即無左右昌曲入,又被羊陀忌星沖破。

太陽在丑未

太陽與太陰同宮在丑未,日月同宮格。

賦云:日月同臨,官居侯伯。

為「水火既濟」,實質的中庸論者,但卻是他人眼中的怪人,而他反認為你怪。

日月→輾轉。

權忌→輾轉。

水→太陰。

火→太陽。

濟者:助也。

水火既濟,水在上,火在下。如化忌入,叫水火未濟,火水未濟要注意身體狀況,主心腎不交,火在上,水在下,心屬火,水屬腎。

坐丑強于坐未;照命強于坐命。因為:

1. 未宮的太陽西斜,太陰還未見。

2. 一般都比較喜歡陽氣,譬如子時打坐會冒熱汗,一陽初起;午時打坐會冒冷汗,一陰初起。

賦云:日月守不如照,合蔭福聚,不怕凶厄。

日月在疾厄,有身體之障礙,宜從事醫藥、命卜反吉。

優點:思想智慧高人一等,早開竅,能有效的運用所學,喜化權與化科,能文能武,大貴之命。

在丑宮,個性保守,做事謹慎,剛柔並濟,不逾規距,非常適宜女命,有女性之柔美,又有男性之堅強,為一成功的職業婦女,宜室宜家。

在未宮,亦主謹慎,宜公、教,或制度完善之民營公司。

缺點:想法與作法異于常人,婚姻應多注意,防篛三者介入,日月不利婚姻。

太陽在辰戌

為「日月反背」格。辰宮是水庫,戌宮為火庫,乃水火交融之地,再加任何一顆桃花星,就很容易有桃花,日月反背本身就屬于桃花格。其走桃花運時較一般桃花格之人不同是比較不會出事情。

太陽在辰優于太陽在戌。太陽在戌,太陰在辰,為「日月反背格」,表勞碌命,並不代表沒有成就。

廣義的「日月反背」格,以丑未線為分割線,面對命盤,左為陽(即寅卯辰巳午),右為陰(即子亥戌酉申),太陽落陽方,太陰就落陰方,若反之,即為日月反背格。

太陽於寅申

賦云:巨日同宮,官封三代。

太陽主表現,巨門主口才;太陽主,巨門主暗。

巨日同宮,則太陽有驅暗之功,反之也會把不好的照入,表現上會有紕漏,但無礙事,如做錯事,人們很容易原諒他,不跟他計較。

適合從事教育、文化、出版、律師、政治或公益等之工作。但化忌另當別論。

巨日同宮格:巨門和太陽同宮於寅申坐命,坐寅較申宮強。

優點:才能頗佳,口才亦佳,熱心公益,心地好衣食不缺。

缺點:個性固執,雖富有,但操勞難免,易與人競爭生是非。

在申坐命,做事先勤後惰、先熱後冷。

怕化忌,易有是非。

巨日同宮於寅守官祿,命宮在戌,文曲獨坐,「桃花滾滾格,只有午時生人才能遇到。

一生要注意感情困擾,一波未平,一波又起。

命盤分析:丁酉年六月十六日巳時生 。戊寅87年正月二十九日,享年42歲。

大限走到子女宮,大限辛干文昌化忌入大遷,要注意:七殺會隨文昌化忌,等於大遷有兩顆化忌。

此辛干化忌自 沖,須注意1.身體2.外災(命遷子田)。

本命田宅,大限忌入,田宅問題很重。

大限疾厄丙干化忌入本命疾厄最嚴重。(以小沖大,嚴重,以大沖小較次)

本命父母宮癸干射出祿到本疾(流年沖 大限)(疾厄宮最不喜見化祿,化祿會延遲送醫時間)。

疾厄宮不好最怕福德宮也不好。疾厄差頂多生病,如福德再差,則沒福。

大限福德癸干貪狼自化忌,87年戊寅年又化忌入本命福德,本命福德又化忌入本命宮。

紫右殺昌陀

乙 祿存

丙 羊

機科梁

甲 丁酉年6月16日

巳時

金4局

陰男 廉左破

54-63己

44-53庚

日巨忌

4-13

命 壬 貪武

14-23

癸 同權

陰祿

24-33壬 府

34-43

太陽居巳亥

太陽在巳,則巨門必在亥,二星皆得位,可比照「巨日同宮」來論。若日在亥、巨門在巳,則該亮的暗,該暗的亮,故是非也多了。以寅申為軸,面對命盤,巨門最好在右下方,酉戌亥子丑,太陽在左上方,卯辰巳午未,反之,此二星為反背,易遭冤枉,誤會解釋不清。

太陽在巳,一生口福佳,早年平步青雲。

太陽在亥,一生多是非,不是沒有能力,而是有志難伸,懷才不遇,只適合當教員或技術員之工作,尤不利女命,在第三大限時,感情容易出問題。

例:陰男,16年生(72歲亡)

日陀

12-21乙 破祿存

2-11

命 丙 機科

丁 府紫

22-31

甲 16年丁卯年

水二局

陰男 陰祿

同權

32-41

癸 貪

42-51

壬 梁

52-61

癸 相廉

62-71

壬 巨忌

72-81

注意;七殺隨文昌化忌,破軍隨文曲化忌。

大限辛亥,辛干文昌化忌,七殺也隨文昌化忌。七殺坐大限田宅;大限遷移乙巳,乙干化忌入本命田宅,命遷子田均是外災之兆?

87年戊寅年,戊天機化忌,天機在此命盤為上界,代表 飛機,故墜機身亡。

武曲星

武曲─辛金,屬陰,財帛主。

──正財星,寡宿星、修道星、實行星。

武曲─主財,喜入財帛,田宅。入官祿、命宮次之。一化忌財就流失了。

武曲─正財星,是實行星、執行星,是帶有動作的,為賺錢的行動。

太陰─也是財星,是計畫生財型,指賺錢的念頭。

天府─也是財星,是財庫型。

武曲─化氣為忌,曰寡宿。

化氣者─氣運也,行運走到流年或大限,就會化氣。若是化忌,就是真正的,武曲─化忌,真正有孤的現象。

武曲─寡宿,入命的人,想跟他她纏綿悱惻是很難的,本身就帶孤的味道。

武曲─實行星,有權無勢(如警察),因不認輸而善爭,耍些小手段爭勢面,爭則有權,但就越孤單,死不認輸的性格,所以武曲坐命之人,學東西能精。

武曲偏向實行,不偏向午劃,但有時可靠著新點子與實行力,做得有板有眼。

武曲化祿─有時小點子就能賺錢。

武曲屬金─具有傷害性,主財,錢最易傷人。拱門圓形門屬金,金有孤剋之意,不利夫妻感情。孤剋之星利於修道,如寺廟。武曲喜會魁鉞,偏金融財政之類。

武曲屬硬─尤其是化忌,更不能再用硬,否則容易折斷。動功為陽,靜功屬陰,武曲化忌要練靜功來得氣,靜功就是打坐,可以改善武曲化忌。

武曲入命,天同必是兄,廉貞必為財,紫微則為宮,天機就是田,太陽為父。

意象─金錢,電線。

人─軍警、金融人員。

事─戰爭、打殺。

地─警局、軍營、金融機構。

物─金錢、刀刃、鐵絲。

身體─鼻子、氣管、肺部。

武曲入各宮:

入命:陰金,個性冷硬,聲音清脆,體型不一定高大。

額寬眉粗,毛髮粗硬,性格剛毅,誠實信用,重義氣。

女命不開朗,保守。

入兄:兄弟性冷硬、剛烈。

入夫:配偶有冷硬剛烈性質。

修道、寡宿之星,最不喜入夫妻宮,晚婚最佳,女命感情多保守。

未婚之 人,感 情保守,不易攻入,已婚之人,對配偶冷淡。

若加羊陀、化忌、天刑、空劫等,家庭生活單調,夫妻關係冷淡,或早年喪偶,或相聚少離別多,若女命武曲單守辰戌,七殺在夫妻宮,更應注意經營夫妻感情生活。

入子:子女個性有武曲之性質,或者孤寡之星不利六親,與子緣分不親。

入財;財帛主入財位,相當不錯,財富不小。宜金融事業,喜會祿馬,有成富翁之可能。

入疾:主肺經咳嗽,肺部、鼻子之疾。

會文曲化忌,鼻畜膿,呼吸困難。

會羊刃、化忌,注意刀傷。(在命注意鼻;在疾注意肺;在命、父宮化忌主疤。)

入遷:羊陀夾武曲忌,注意車禍。

武曲化忌在遷移,外出容易被開罰單或異地破財;與祿馬交馳,巨商之格。

武曲主動,主爭,變動性很大。

入奴:寡宿星,故難深交。

入官:金融業、會計、軍警、五金,技術人員。

入田:武曲→大,住大房子;附近有金融機構、寺廟。

入福:會賺錢,但不會享用,勞心勞力。

入父:雙親中有武曲之性質或與父母感情不佳。

武曲在十二宮

武曲在子午

必與天府同宮,七殺在對宮。

武曲為正財星,天府屬庫,故不喜化忌,也不喜空劫,亦不喜羊刃同宮,會因財

持刀。喜己年祿存在遷,為”雙祿交流格”,或”祿合鴛鴦格”,亦喜癸生人。

與天府同宮,「府相朝垣格」,對宮為七殺,表現莊重,難掩心中急躁。

府相朝垣格:命宮、財帛宮、或官祿宮之任何一宮,若有天府星,那麼天相星一定在其它二宮之一宮。

賦云:「府相朝垣,食祿千鐘。」福氣深厚,人緣好、口福亦有,天府與天相皆是衣食之星,吃穿都很不錯,可立於眾人之上,人際關係良好,遇困難時,會有人伸出援手幫忙,此格喜會昌、曲、輔、弼,上述吉星愈多,則愈富貴。

天府在午:必與武曲同宮,紫微、天相一定在戌,若命在午,貴極一品。

若命在戌,府武在財帛;或命在卯,府武在田宅:都是富甲一方之人。加會三化吉更甚。

這種格局要注意婚姻及感情生活。天府坐命,破軍一定在夫妻宮。

府武

府相朝垣

命 府相朝垣

武府

祿合鴛鴦格:命財官遷有祿存及化祿二星者,簡稱「祿合鴛鴦格」,主福又主貴。

詩曰:「祿合鴛鴦福氣高,斯人文武必英豪;推金積玉身榮貴,爵位高遷衣紫袍。」

又曰:「財官兩處與遷移,雙祿逢之最為宜;德合乾坤人敬重,滔滔富貴世稀奇」此乃雙祿在財官遷照命而言。

此格之人,財官雙美,受人敬重。女命亦貴。

祿存

化祿

祿合鴛鴦格

祿存

祿合鴛鴦格

化祿

化祿

祿合鴛鴦格 祿存

雙祿守夫妻,男因妻富,女因夫貴。合照夫妻亦同論。合夫妻為雙祿在遷官福。

天同坐命,則不喜雙祿交流,嫌過份疏懶。其它 福夀星亦然,如天梁加雙祿,福份雖高,講話卻不負責任。

賦云:「呂后專權,兩重天祿天馬。」就女人來說,雙祿加天馬,厲害、跋扈之人。

武曲在卯酉

必與七殺同宮,天府則在對宮。

七殺為嚴肅肅殺,主陰火;武曲主寡宿,為辛金。兩星一起有冷硬之味道,陰火剋陰金,武殺同宮,不必化忌,一般就都會有鼻子的問題。

武曲屬肺,鼻子是肺的窗戶。

武曲主財,陰火剋陰金,故又剋財,財不顯。武殺在酉、辛干,七殺隨文昌化忌。一般說生年忌大於自化忌,但自化忌著重在表現上,故看起來比較嚴重。若不想財之不顯,則須修道練氣,孤剋星有利修行。

在卯為「武曲守垣格」,主坦率正直,加煞注意雷電、木頭擊傷。

武曲在丑未

必與貪狼同宮,武貪不發少年人,發也虛發,故適合從事中晚年才發跡之事業,如算命、養老院。賦云:「 武貪墓中居,三十才發福。」

武貪坐命,一般來說比較激進,除非有化祿或自化祿、化科或自化科來軟化。此格喜火鈴來會,形成「火貪格」或「鈴貪格,更主橫發。

武貪在丑優於在未,因在丑必為「日月夾命格」,在未則為「日月反背格」。若日月夾之宮為財帛,為「日月夾財格」。

火貪、鈴貪不只同宮可稱,若寅午戌年亥時生人,武貪在丑,火鈴夾武貪,最強。其它火鈴於三方四正,亦為火貪、鈴貪格。若火、鈴與貪分居二宮,而有三化吉聯接,其力不比同宮差。

武貪同行格:凡武貪坐命者,亦同時為「日月夾命格」。

此格之人在出生地無法伸展大志,須赴他鄉發展;若早年得志,亦為曇花一現。若命無正曜,借對宮遷移之武貪者,必定少年孤貧,早年離鄉背井,無祖業可依,出外發展反得友人之助也。

此格局之人,個性切勿過剛,若會昌曲、羊陀及化忌,易有感情糾紛。

日月夾命之人,一生富足,適合工商業,武貪在丑優於在未,因日月未反背。

火貪格、鈴貪格,皆為老板命,可做國外生意,一有機運,有突發之機會。不怕空劫,空劫會貪狼,反能習正。

怕羊陀,遇之有色難。

火貪之強弱,依辰、戌、丑、未之之順序──

辰為水庫,最強;戌為火庫,次強;丑為金庫,為弱;未為木庫,最弱。

武曲在辰戌

貪狼一定在對宮,可借論為「武貪同行格」,若有三吉化聯接更強。

丑未的武貪和辰戌的武貪不同是,前者較激進,後者較溫文,但實際上兩者皆激進,只是前者較明顯,後者較隱而已。

將星得地格:武曲在辰守命,又為辰年生人;或武曲在戌守命,又為戌年生人;或武曲在丑守命,又為丑年生人;或武曲在未守命,又為未年生人。

詩曰:「將星入廟實為祥,位正高官到處強;守地攻城多妙策,威風八面姓名揚。」

如財帛宮、官祿宮有此格局,則是財稅官或金融機構,職位不低。

武曲在寅申

必與天相同宮,對宮破軍坐守。

武相兩星駁雜,財,亦主孤。入命,為雙重個性之人,有時威武,有時溫和;論夫妻,主二;論財,主二種以上之財源;論官,有兼職;論田,有二住處。

天府與廉貞同宮,就像電腦、記憶力好,但不見得理解力好,遷移宮有牛年忌,故有時候會當機。(若遇丙干自化忌亦同此論)。

府廉在命、遷,記憶力好;入疾,記憶力還不錯,但表現較不出來; 若府廉在夫妻宮,則配偶記憶力好。

武相入大限夫妻宮坐生年祿又自化忌,有分離現象,交對象屢屢散。

若是財,則無故損失。又沖官,財官兩失。

再看大官,丙干化忌沖大命,官祿與我無緣,官倒。

己 貪權

庚 巨 同

辛 相 武祿

府 廉

戊 命 己年3月午時 梁科 日

丁 殺 曲忌

大限

丁 紫

丙 機

武曲在巳亥

必與破軍同宮,天相對宮坐守。

武破在巳,破軍水剋巳火,已火剋武曲金,兩剋皆是無情剋;武破在亥,武曲陰金生亥水,破軍癸水與亥水比和,是生之無情、助之無情,皆是無情之生剋。故論命,則納悶與看開輪替;論友,則多又好似知交無幾;論財,看似財源廣,但又財不顯,或來而不聚。

若破軍化祿,或武職榮身;無化祿,商家做福。

破相,自有其叛逆性。

天同星

──壬水,屬陽,為食用之水,自來水、水桶裡的水等,也是馬桶的水。天同化忌,可能馬桶壞了,或水龍頭壞掉,水桶壞了。

天同化忌─該通的不通,不該通的卻通,屋頂滲水,牆壁或水管、水桶、馬桶容易滲水。

天同主協調,化忌時,就無法協調,則會漏財,或身體不適,女性經期不順、血液循環出問題、新陳代謝問題;或與家人不協調,尤恥天同化忌落田宅宮更顯。

天同─協調星、社交星、和事佬、雞婆星。亦引伸為路邊攤。

天同也是福德宮主,化氣曰福。

五福夀星

天同、天梁、廉貞、貪狼、天府。

五福夀星─福夀之星,本意是老來較好,走老運。若財星,則走壯年運,五福夀星在命或官,有一個特色就是:聰明但不專心,正課不讀讀課外。

天同更主福德,它玩心重,童心未泯;又是雞婆星,說得難聽點就是好管閒事,好聽是熱心公益。

天同主福夀,若少年享福,老來無夀,而且跟這顆星有關的人,一般會比較懶散,會享清福。如果少年時期較享清福,老來就會無夀,因為天同走老運之星,如果少年非常勤奮,老來福夀雙全。

損福何意?有「全損」跟「再造福」兩種。

全損─去酒店、ktv、享清福看電視等等。

再造福─做一些好事。

全損就是損失,須再造福。只要入命遷官福,都跟夀命有關。

天同─壬水─與膀胱有關,膀胱經通耳、鼻、喉。

天同生年忌再自化忌居田宅,(可能最差的),田宅主家運又主財運,亦是財庫,天同化忌是腹瀉之星(該洩不洩,不該洩而洩),故家運財運全泄。

天同生年忌┼自化忌居財帛──財運全泄。

天同生年忌┼自化忌居疾厄──拉肚子。

天同生年忌┼自化忌居子女──沖田宅,比田宅坐生年忌、自化忌還好,但大運走到子女宮就全完了。

天同出問題─宜唸「福德正神寶經」。

天同化忌落某宮─暫時不協調,協調久了也會變成此問題的專家。

天同入命:廉貞必是子,紫微必是奴,天機為官,太陽是福,武曲為父。

象意:享福、協調、懶散。

人:協調人、醫生、教師。

事:協調、洽商、服務。

地:小吃店、福德正神廟、小水溝(水池)、水龍頭。

物:流動之水、水管、馬桶、冷媒。

身體:膀胱、身朵。

天同入各宮解釋

入命:性情溫和,脾氣發過就好,多學少精。喜化祿,不喜化忌,但化祿使人更懶散,化忌則主勞碌,但化祿與化忌都主樂觀。

化忌:協調不良,事與願違。

天同入女命,醉心於羅曼蒂克的氣氛,再遇桃花星如左右、昌曲、太陰時,易有感情困擾。

入兄:兄弟有天同的性質。無化忌,感情融洽,化忌,則改變。

入夫:夫妻感情和諧,男娶賢妻,女配良夫。(加煞忌除外)

入子:子女有天同的性質,子女多乖巧。化忌則改變。

入財:天同不主財,在財帛表衣食無慮,對錢財看得較淡,化忌則常調頭寸,甚至有時為財協調不來。

入疾:壬水,主膀胱、耳、虛胖、水腫之疾,忌會羊陀火鈴化忌,主開刀與破相,否則小病長年附身。另主各 循環系統的毛病,如經期不順、血液循環、新陳代謝的問題。

入遷:出外有貴人相助。

入奴:人際關係良好。化忌,與友協不良,注意扯後腳的情形。

入官:做事不積極,但適合從事協調性之工作。

入田:住宅附近有水溝、飲食店。

入福:福厚,五福夀星,但行運最怕化忌沖破。

入父:父母有天同星者,父母和藹可親。

天同在十二宮

天同在子

與太陰同宮,同陰在子守命,曰「水澄桂萼」格。同陰在子守田宅,「月生滄海」格,亦是機月同梁格的一種。

賦云:「太陰居子,號曰水澄桂萼,得清要之職,忠諫之材。」可服公職,為顧問格,如監委、顧問等。乙庚年生人,不佳;丙丁年生人,生於夜間者,福貴雙全。

同陰在子─注重生活享受;限遇,有旅遊之運。女命面貌姣好、聰 明秀氣,但感情太過豐富,容易發生問題,以不穩定論,宜晚婚。

同陰守田宅,田宅豐富,主大富。

天同在午

同陰在午,陰陽水在陽火鄉,較勞碌,也是顧問格,不宜當老板。此格之人常外出,社交多,但有相識滿天下,知音無幾人之感概,女命易受感 情困擾。

馬頭帶箭格─

子午卯酉四正位都是馬頭,取四馬地之前一位,羊刃入此宮,皆稱「馬頭帶箭格」。此格奔波不定,備嘗艱辛,有離鄉背井之兆。逢科祿權三吉化,辛苦但最會成功。

同陰在午居命,丙年二月、六月、十月生人,祿存在巳,羊刃在午,謂馬頭帶箭格。賦云:「同陰居午垣,羊刃同度,,為馬頭帶箭,主威鎮邊疆。」

月同遇煞格

同陰在午守命,逢煞星即是。

賦云:「同陰在午,加煞重,肢體贏黃。」

為典型的悲觀主義者,遇好不滿足,遇壞空悲嘆,身體也胖不起來,須防色難。

天同在卯酉

不利女命婚姻 ,易有老二,或離婚再嫁。

母命則有爭執之意味,欲更上一層樓,有急燥、不馴之表現,但亦是不錯之顧問格。

44-53 相 廉祿

34-43 梁

24-33 殺

14-23

54-63 63.8.13.子時

金四局

4-13命

64-73 武科

府紫

74-83 機 破權 陽忌

天同居卯酉,太陰在對宮,巨機分守財、官,巨機為破蕩,同陰對宮相望,感情生活複雜,不利女命。若多一些桃花入命、福,立命在卯宮較享受,對象是白馬王子,在酉宮就可能生張熟李,就像搭計程車一樣。如果身宮不在卯,較不嚴重,宜從事娛樂事業。此女已離婚。

天同在丑未─必與巨門同宮

25-34

己 貪

15-24

庚 巨同

5-14

辛 命 相武科

府廉祿

35-44

戊 甲子年正月

七日未時

楊貴妃

土五局 梁日忌

羊昌鸞

45-54

丁 殺右

破權

祿存

55-64 丙 陀

65-74

丁 紫

丙 機曲

22-31 貪曲

12-21 巨同

2-11辛 相武昌

府廉

32-41

戊 壬戌年八月23日寅時

貂蟬

水二局

梁祿

42-51 陀殺

破權

52-61

62-71 紫權刃 機祿存

同巨在丑,為未宮之「明珠出海」格,卯宮陽梁為「日出扶桑」格,亥宮太陰為「月朗天門」格。

同巨在未,煩惱多,懷才不遇,只要不化忌,亦懂得計畫,也會交際。女命姿色不凡,加昌曲尤美,楊貴妃、貂蟬為此格。

天同在辰戌─與巨門對宮坐;辰為天羅,戌為地網。

辰為水庫,有木的餘氣,本身則屬土,水庫乃是申子辰的延續;戌為火庫,寅午戌的延續。辰戌最嫌巨門,辰戌為天羅地網, 收斂、保守、收藏,巨門乃化暗,看不見的,故辰戌最嫌巨門。

辰戌的天同都好客,須防外頭的是非。天同在戌,反為奇格,因祿存在財,祿科在官,天同化權,魁鉞夾命,巨門化忌在對宮,恐父母早喪。

天同在戌─「化星反貴」格。

賦云:天同戌宮為反背,丁人化吉主大貴。

詩曰:二星變化最無窮,同戌相逢巨遇龍,生值丁辛須富貴,青年公正廟堂中。

又:巨門辰戌為陷地,辛人命遇反為奇。

辛人巨門坐辰,亦為「化星反貴」格,是辛年巨門化祿坐辰時,酉宮祿存來暗合。此格同時為「權祿巡逢格。」

權祿巡逢格─化權化祿同命宮,或命之三方四正。

命宮干或命宮支為生年干或支,名「權祿生逢」。

賦云:權祿相逢,財官雙美。

又云:權祿守財福之位,處事榮華。

權祿在命,才氣佳。權祿巡逢格亦怕煞星,會煞星,外強中乾。

賦云:權祿吉星奴僕位,縱官貴也奔馳。

因交友宮為他宮,不是我宮之故。

巨門在辰宮坐命,辛年生人;天同在戌宮坐命,丁年生人,謂之。

「辰戌應嫌巨門」,巨門在辰戌陷地,除辛年生人例外。巨門本有是非、刑訟等事,宜從事律師、法官或以口之行業為主。

天同在寅申

必與天梁同宮,同梁在寅申為好好先生,但不是配偶的好好先生,而是朋友的好好先生,與配偶觀念有差距,因機巨在夫官,夫妻之間不協。

同梁在遷,官坐巨門,對古老、中古的事物有興趣。

女命同梁守命,宜做偏房。

貪廉

癸 巨祿

曲科甲 相

乙 同梁

昌忌陀

壬 辛年 武殺

存 丁

辛 日權

刃 戊

庚 命 紫破

辛 機

庚 大限

此例:祿權科「三奇交會格」,文昌化忌沖命。

生年科是否有解厄之功?

看本生年在那個宮位,該宮有什麼星曜,如果是天梁星,就有解厄之功,天梁為五福夀星,凡是五福夀星皆有解厄之功。

此命辛年生,辛干落兄弟和父母兩宮,星曜為紫微與天府,紫微、天府都有解厄之功,若要本生年文曲科有解厄之功,必須聽父母、兄弟的話。

大限走子女宮己亥,己文曲化忌沖夫妻,垂象1.夫妻問題2.官祿問題。再看大限夫妻,宮干丁巨門化忌沖本命夫妻,故有可能會離婚。

文曲為禮樂之星,唸經有可能解決夫妻問題,唱歌也可解決,但文 曲又同時為勤禮佛之星,唱歌不能勤禮佛。

福德宮為夫妻之氣數位,大限夫妻化祿至本命福德,代表夫妻問題可能有救。

有救?離婚?如何定論,必須看生年權星入我宮才有效,若入它宮則無效。如入父母宮,則要父母做主才有用。

天同在巳亥

與天梁對宮坐

賦云:梁同巳亥,男多浪蕩女多淫。多做飄蓬客,尤其加命馬或月馬更甚。

天梁在寅申已亥守命宮,皆為「天梁飄蕩」格。

賦云:天梁天馬,為人飄蕩風流。

又云:天梁巳亥逢之,雖美而淫。

梁同巳亥格,可當醫生;天梁入命,當軍醫更適合。

浪蕩─現代解為跑來跑去很忙的樣子。

天同在巳亥,不論男女,易受感動而發展成為感情,尤其在亥,水更旺,女命更須注意,太博愛,應小心。

廉貞星

─既貞且廉,次桃花,具衝突性。

桃花─精神桃花。

廉貞是框框,為囚星,化(氣)忌曰囚,不化忌也有囚的味道。

廉貞在官祿→官祿主;在命身子田,叫次桃花。

在官祿─靜態的官祿力代表事業營運狀況,若化忌時,則有營運狀況不佳或懷才不遇之憾。

廉貞─丁火又有乙木及戊土。丁火,類化之後為「貪」與「爭」之表象,廉貞坐命,六親無靠,個性爭強好勝,為人比較現實,好勝心強。能吃苦耐勞,少年時相當艱辛,長大後事業有了成就後,就喜觀追求物質的享受,也易為利益所誘惑,以彌補幼年之不足。

廉貞坐命→與賭有關。

廉貞為囚星→含有是非之意,易有犯罪的傾向。但多屬於行政上的缺失,不是人事官非。尤其廉貞和羊刃同宮,或形成﹂刑囚夾印」格者,最易惹上行政官司,如闖紅燈、不守交通規則等。

廉貞為囚→係丁火之烈,若在夏天或火年,為火上加上火,心火旺,不爽快,延伸到許多疾病,如癌症。

天機永在廉貞的疾厄宫。廉貞有事找天機,一、六共宗。廉貞與天機化忌時,宜念〈清淨經〉

天機化忌→腦筋打結。廉貞化忌→心情鬱卒。

象意:桃花、 賭博、囚柰、法律、官非。

人:賭徒、犯人、風塵女郎。

事:行政官非、賭博、流產(子女宮化忌)。

地:風月場所、監獄、賭場、山坡地。

物:囚車、電子、石頭。

身體:婦女疾病、貧血、癌症。

廉貞入各宮之解釋

廉貞化忌入女命→感情多生困擾。

兄弟→兄弟有廉貞的性質。化忌,易受兄弟拖累。

夫妻→配偶有廉貞的性質,且要注意配偶有感情問題。

子女→子女有廉貞的性質。子女個性強,具叛逆性。

財帛→廉貞之財不易守,善流動,故宜經商,讓錢流通。化忌時,勿賭博。

疾厄→疑難雜症,化忌多癌症。

女性與子女不合,易得左乳房癌。

女性與一般人不合,易得右乳房癌。

工作壓力太大,容易得乳癌。

被欺負懷恨在心,易有肝癌。

家裡不合,易得胃癌。

改換工作環境或居家環境,易得骨 癌。

工作 業務糾紛,易有直腸癌。

與水有關,易得腎臟病。

心情過份高亢,易得心臟病。

遷移→宜往都市發展。

交友→朋友多廉貞性質。交友多異性朋友,變動性大。

官祿→偏向電器業。

田宅→在寅申巳亥,與驛馬有關,主幼年有離鄉背井,出外求學,或到外謀生的現象。

福德→心思 易變,化忌時,心有千千結。

父母→父母有廉貞性質,化忌則與父母感情不佳,或父母之一有外遇、離婚的現象。

廉貞在子午

必與天相同宮,對宮破軍獨坐。入命,聰明,不合群,只因七殺坐福德,但可經商。

此命若與羊刃同宮,「刑囚夾印」。立命在午,丙、戌生年忌諱;立命在子,壬生年忌諱。刑囚夾印者,多主是非 遇事該斷而不斷,反遭其亂,注意有刑訟、賭博之事。不論男女皆須婚姻,有外遇之可能,而夫妻宮貪狼星也會增加配偶外遇之情形。

女命還須小心開刀或流產事。

廉貞在卯酉

必定與破軍同宮。女性廉破同宮,感情容易遇到波折。加化忌或煞星,有離婚危機。晚婚最好,早婚容易起變化。

卯酉兩宮不喜庚年生人羊刃居酉大凶。

廉破加煞星或化忌同宮,小心車禍、官非、爭訟、牢獄等災 難,更要小心身體康情形。

廉貞在辰戌

廉貞在辰戌必與天府同宮。

天府廉貞在戌宮,叫「天府守戌格」,注意婚姻。

古云:天府戌宮無煞星,甲己生人富萬金。

此命易有異性緣,口才不錯。丙生人化忌入命,有凶險,小心身體健康。

廉貞在丑未

廉貞與七殺在丑未同宮,個性固執,想要就要,身體易遭創傷,與煞星或羊刃同宮,有開刀之事。

骨髓賦:廉貞七殺,反為積富之人。

太微賦:廉貞七殺同位,路上埋屍。

廉貞七殺要積福,必須居於未宮廟旺之地,且 無煞星冲破,居丑陷地加吉可福貴,多則不利;路上埋屍,就是要小心車禍。

廉貞在寅申

廉貞獨坐寅申坐命有多種格局,「雄宿乾元格」、「紫府朝垣 格」「府相朝垣格」等三種。

廉貞

紫相

貪狼 府武

一、 雄宿乾元格

無煞者,工作上有貴人,也可自行創業。丙生人,廉貞化忌,不利。此格不利女命,廉貞入命身有帶桃花,對宮貪狼坐守,宜晚婚,否則多感 情波折。

廉相

紫府 廉相

相武

府廉

二、紫府朝垣格

古云:「紫府朝垣遇權祿,終身福厚至三公」。(或富奢翁)

又云:「紫微、天府,全依輔弼之功。」

三、 府相朝垣格

府相朝垣格,古時稱為食祿千鐘,現代說法是衣食不缺。

廉貞在巳亥

廉貞在巳亥,必與貪狼同宮。兩顆桃花星在一起,不論男女命,異性緣強,尤其是亥宮,叫「泛水桃花」。

廉貞在亥宮的男命,千萬不能再加煞星或化忌,否則容易有桃花糾紛,或沉迷於酒色之中,女命則有墮入風塵的可能。最好不要養成喝酒的習慣。

天府星系

天府星

天府→戊土,屬陽;紫微→己土,屬陰。

紫微星系六顆星管六條線,天府星系有八顆星,多出 兩顆星,必與紫微星系六顆星的某兩顆重疊在一條線上。

天府對宮一定是七殺。

破軍和天相一定對宮坐。

一條線有三顆星的只有「府殺」和「破相」;即紫微星系的每一顆星只管一條線,加上這兩顆天府星系,等於三顆星。

天府←→七殺。 破軍←→天相。

這兩條定律彼此相剋又相容,就好像陰陽一樣。

府陰貪巨相梁殺破,順行而排。

天府坐命宮,則太陰坐父母,貪狼為福德,巨門居田宅,天相坐官祿,天梁為交友,七殺在對宮遷移,破軍則坐夫妻宮。

如此,府相一定三合,而形成「府相朝垣格」。

天府在命財官其中一宮,天相也一定在命財官其中一宮。

太陰與天梁一定在三合方,太陰坐命,天梁一定在官祿宫。

紫微斗數分兩大類,一為「機月同梁」,一為「殺破狼」。

殺破狼之性屬陽,機月同梁屬陰。

凡屬殺破狼者,第一大限走殺破狼,第二大限走機月同梁,第三大限一定又走殺破狼,以此類推。而機月同梁者,亦如此論。

有一個現象一定發生,如機月同梁者,大限走殺破狼時,起初一定不會太習慣,因為陰陽屬性不合。

天府→房屋→庫。

太陰→財庫→涓滴而成之財,而成財庫之母,太陰在天府之父母宮。

貪狼在天府之福德宮,貪狼是慾望之神,天府坐命之人,是一個很有慾望之人。

巨門在田宅,巨門→巨大之門。

天相在天府之官祿宮→府相朝垣,食祿千鐘,吃穿不愁。

天梁在交友宮,天府坐命之人喜歡當老大。

七殺在天府之對宮,外表穩重沉穩,內心是急躁的。

在看天府坐命的人的大限時,特要看夫妻宮,因為破軍永遠在夫妻宮。

破軍主夫、子、奴,破軍在此三宮有不求償之意。

破軍主耗,耗多了,就容易出問題。

破軍也是動星,夫妻宮不喜動星,感情須穩定。天府雖是權令之星,但是也要受制於破軍,而天府則是極不願意,因為它是權令之星,故夫妻久了就會有問題,要解決夫妻間的問題,天府坐命之人,要用錢來供應,因破軍主耗。

殺破狼喜觀在事業宮,事業宮要有衝勁。

天府管貪狼,貪狼管天相,天相管七殺,七殺又管貪狼,貪狼管破軍。

管→約束。

天府坐命之人,常常用便宜的價錢,買高級的東西。若實在很想要而又買不起時,亦會自我克制,因為天府約束貪狼。

天相也管七殺,如將領之調動。

天府比較特殊的地方就是﹂一心兩用」,既是田宅主又是財帛主,好處在這裡,壞處也在這裡。壞處是它對一件事情很容易明白,但明白 後比較不會再深入去瞭解,意即很難再進步。

天府坐命的女孩,買什麼東西,或在哪裡買較便宜,她都知道,愈胖,對金錢方面就愈能精打細算。但不會被說明寒酸,如花一百元買東西,看起來就有三百元的價值。

權令代表固執,若大運走到權令之星的宮位,這個大限就有固執的現象。

天府與天相都是衣食之星。

天府在吃的方面比較講究實在,但是好吃。天相 則比較講究高貴。天付跟天相同時也是馬屁星,別人拍他們的馬屁。拍馬屁的方法絕對不 一樣。

天府坐命的人,權令大,一心二用,拍他馬屁要小心措辭,要有根據才講,如:你現在看起來比兩個月前廋多了(重點是兩個月前)。

天相隨便說比較沒有關係,亂拍他就會高興。

天相貴星,貴星都比較懶,懶什麼/懶於做雜事、收尾,如吃飯後不洗碗,或起床後不摺被──。

天相坐命的小孩,要稱他沒有做的事。如:他會主動幫忙做家事之類。

天府主財庫,比較不喜煞星,有煞則庫破。喜財星,如;武曲、化祿或祿存。

象意:田宅、財庫、衣祿。

人:熜經理、財務主管。

地:山坡地、銀行、倉庫。

物:錢櫃、保險箱。

身體:脾胃。

天府入各宮解釋

入命;財庫之星,穩定,會吉能聚財。喜歡穩定,重視安全感。如會空劫有財被劫的現象,則比較存不到錢,且 沒有安全感。

入兄:兄弟有天府星的性質。父母較疼兄弟,較不疼我,因天府在兄弟,貪狼一定在父母,天府會約束貪狼。

入夫:配偶有天府之性質,善理財,會煞星則宜晚婚。

入子女:子女有天府星之性質。

入財:天府為財帛星,為祿庫,主一生 富足,又善理財。

入疾:屬陽土,脾胃之疾。

入遷:喜助人。

入奴:交往之人多為老板及主管。

入官:喜祿權科三吉會照,格高,會有成就。宜財經。

入田:天府為田宅主,主富足。

入福:知足、樂觀。

入父:父母慈祥。

天府在子午卯酉

天府在子午,必與武曲同宮,武曲是財星,武府很怕空劫或其他煞星,財被劫之現象。

天府在卯酉獨坐,對宮武殺。

天府在辰戌丑未

天府在辰戌,和廉貞同宮 ,閱廉貞在辰戌。

天府在戌,可形成 「天府守戌格」

古云;「天府h壬宮無煞湊,甲己生人富萬金 」甲廉貞化祿入命,祿存化科入官,財帛宮有紫微星;己生人,祿存跟化祿分別坐財官兩地。

甲生人

府廉祿

武科

祿存

機 紫祿存

財 破

殺 己生人

日梁 府廉

武祿

相 巨同 貪 陰

天府在丑未獨坐,對宮廉殺。

天府在寅申巳亥

天府在 寅申巳亥與紫微同宮。

天府在巳亥,獨坐,紫殺在對宮。巳亥天府,須注意夫妻宮廉破的組合。

太陰星

大陰星→癸水,主財帛與田宅,又主女人。女人代表母親、本身、女兒,男性代表母親、妻子、女兒。

太陰與太陽不同─太陽博愛,施而不受;太陰也是博愛,受而後施

太陰坐命者,應注重生日哪一天?初一和十五不同,農曆十五日以後出生,像十二點的太陽,漸漸西下的趨勢。十五日 以後出生 命坐太陰者,雖然圓滿,但會走下坡。上半月出生者愛心會愈來愈強,下半月出生者,月亮光度漸弱,會較害羞。

日月同宮軸→日月丑未同宮。

日月反背→生活容易日夜顛倒,「暗光鳥」。太陰化忌入田宅,也是暗光鳥。

太陰→主清明,清潔明亮之意,大陰坐命者大都會有潔癖。化忌或日月反背就改變,有心無力。

太陰居田宅→尢其是大限田宅,家裡很乾淨。化忌則改變,有心無力。

忌→乃心也

大陰→清潔之用品、事物,女人用品。

今天心血來潮想整理房間→今天可能 是癸干或庚干或丁干,太陰化祿與化科都會整理,權可能不會,權有權衡之意,差不多就好了,而忌就有心無力。

太陽→陽動。

太陰→陰動,像小河流水靜靜的淌著之動。

天機→陰動,軸動,有動像沒動,運轉非常快。

太陰和太陽都是驛馬,動起來像男孩和女孩的動不一樣,運動家和文 人打球時,動起來也不一樣,陽動和陰動就是這個道理。

太陰→驛馬,外災有如車禍,病症則是糖尿病及女人毛病,代表右眼,血壓是低血壓。

太陰的財是涓滴而成,若化忌也是涓滴而損。

象意:清潔、驛馬。

人:女人、母親、太太、女兒。

事:清潔。

地:旅館。

物:清潔用品、女人用品。

身體:眼睛、婦女病。

太陰入各宮之解釋

入命:男命太陰坐命,如化祿或化科或沒有自化者,都帶有脂粉氣,化權或化忌,有助改善脂粉氣,使之剛柔並濟。

入兄:兄弟間有太陰之性質,或者兄弟個性較柔性化。姊妹則溫柔賢淑。

入夫:配偶有太陰之性質,失輝加煞,注意配偶身健康。

入子:子女聰明溫順。

入財:財涓滴而成,化忌則涓滴而損。

入疾:糖尿病及女人毛病,代表右眼、低血壓。

入遷;在外有女人緣。

入奴:有女性緣。

入官:適合不動產買賣及化妝品或清潔用品之事業或旅館業。

入田:太陰為田宅主,主不動產多。

入福:有異性緣,重精神享受。

入父:與母親緣厚,失輝反之,化忌與母親相 欠債。

太陰在子午卯酉

太陰在子午→與天同同宮。

同陰在午加羊刃→馬頭帶箭格。

太陰在卯酉獨,對宮天同。

日巳月酉格→太陽在巳,太陰在酉。

太陰在辰戌丑未

在丑未,與太陽同宮。在辰戌獨,對宮太陽。

太陰在寅申巳亥

太陰在寅申→與天機同宮。在已亥獨坐,對宮天機。

已亥太陰可形成「月朗天門格」,主富,可得意外之財。

古云:「月朗天門於亥地,登雲職掌大權。」

又云:「月朗天門,進爵封侯。」

貪狼星

貪狼→甲木與癸水,化氣曰標準。

貪狼→慾望之神,標準就是理想 主義和完美主義者 ,都會抹壁相 面光,凡事都希望處理盡善盡美。

貪狼化忌→標準變為沒有標準,慾望拉高,無法完成目標,希望落空→估算錯誤。

例如:「不好」時想「很好」,或別人說得天花亂墜時,很容易相信,事後才發覺當初為何沒想清楚。

「希望落空→估算錯誤」是貪狼化忌最容易犯的錯誤。若沒堅持,最後總會耗損一些金錢。

堅持什麼?聽到十分好的事情,就想成一分好就好,人家說可賺一百萬元,就想賺十萬元就好了。

貪狼→桃花,與癸水有關,化氣曰標準也與癸水有關。

貪狼→甲木,乃神仙之宿,原材物料,返璞歸真、赤子之心、造化之始→神仙。

貪狼化忌不談癸水,只談甲木,不要憑慾望去做事,如開KTV或聲色場所都不可以。

化忌時,不要怕忌,只要做這顆星的正性,不要做它不正的那一面。

貪狼星是五福夀星,凡是五福夀星,皆有解厄之功。

但貪狼與廉貞兩顆星,一遇桃花就沒有解厄之功。

天機瞐五夀,解厄之功,它是宗教、神明星,苦由宗教與神明方面著手,就有解厄之功 。

貪狼化忌後變成癸水,走桃花路線,就沒有 解厄的能力,化忌後,就要尋甲木,返璞歸真→練仙。

注意:貪狼化忌→不要喝酒,若加文昌或文 曲會更厲害,成為「貪昌格」。

貪昌格→正事顛倒、粉身碎骨。粉身碎骨→標準的車禍格。

正事顛倒→該做的沒做,不該做的做一大堆。

貪狼→要魚也要 蝦,若是真的沒有魚,才會要蝦。慾望之神,永遠要物質與精神並重。

貪狼坐命自化祿,特別容易抹壁雙面光。

貪狼→桃花星,有人緣。桃花格→命坐水宮,十、十一、十二月生人。,遇空劫,反能習正,減桃花性 質,遇祿存也可以 去色心。

貪狼┼文昌┼化祿→胡亂做胡亂賺。

貪狼化忌→一定要做貪狼本身的正性。

貪狼┼火星或鈴星→火貪格或鈴貪格→橫發。

貪狼還有一特性,就是很容易杯酒釋前嫌。

貪狼化忌入命→偏冷性更強,如不讀正課,喜歡課外書;即不務正業,行運走到亦會如此。事業也宜冷門的行業,如棺村業、靈骨塔。

象意:桃花,神仙。

人:命理師、風塵女郎、靈媒

事業:飲酒、賭博、修道

地:酒家、墳墓、舞廳

物:紙、情趣用品

身體:性器官、肝

貪狼入各宮

入兄:兄弟有貪狼的性質者,或兄弟中有不聽父母管教者。因為貪狼管天相,貪狼在兄弟宮,天相 一定在父母宮。

入夫:貪狼既然是桃花星,不喜入夫妻宫,桃花星入夫妻宮,夫妻感情容易欠佳,晚婚為宜。遇煞星或化忌,主婚前關係比較複雜,或者婚後容易有第三者介入。

入子:子女有貪狼之性質,且子女慾望較高。

入財:主偏財,與武曲同,主晚發,武貪不發少年人。但中年以後發不發/不知道,要看行運。如果與其他桃花星會合加化祿,適合異性生財的行業,如果桃花星曜組合再加化忌,則要小心因色破財。

入疾:貪狼比較代表婦女病,或下部之疾,或肝的問題(甲木),但貪狼星的病症,大多表現在水的部份。

入遷:喜歡新奇刺激的生活,異性緣佳。

入奴:朋友有貪狼之性質者。朋友多屬吃喝嫖賭者。

入官:宜娛樂業。

入田:武貪財宅位,橫發資財。

入福:完美主義者,慾望多,但很理智,理智知勝過感情。

入父:父母有貪狼之性質者。與母親較無緣。

貪狼入子午卯酉

貪狼入子:「泛水桃花格」。賦云:「貪居亥子,名為泛水桃花。」

貪狼居卯酉,跟紫微同宮,為「桃花犯主格」。

貪狼在辰戌丑未

貪狼在辰戌獨坐,對宮武曲。

貪狼在丑未與武曲同宮,形成﹂武貪格」。

賦云:「武貪財位,橫發資財」。

貪狼入辰戌丑未四宮,得廟旺。如遇火星,為「火貪格」;遇鈴星,為「鈴貪格」。皆主橫發。

貪狼在寅申巳亥

貪狼在寅宮獨坐,對宮廉貞。如貪居寅宮加陀羅,古謂:「風流彩杖」,有桃花意味。

巨門星

─巨大之門,在身體是嘴巴

─主猜疑,化暗。

屬癸水─在病症為腎。亦主聰明。

屬己土─在病症為脾。表憨厚。先天屬土。

屬辛金─在病症表肺。亦表不信邪。

象意:暗,口舌,是非,法律。

人:暗穴,墳墓。

物:棺材,中藥。

身體:口部。

巨門屬土,又是暗雜,三個五行,產生疾病時,若沒有立即性的危險,大部份都檢查不出來。因先天屬土,故應先固好脾胃,有病宜先看中醫、吃中藥。

辛金─是折而不斷軟金,不信邪。

巨門化忌─該說的不說,不該說的偏說,巨門化忌之人應少說,多做事。

陳履安命例

相 陀羅

乙 財 梁 祿存

丙 子 廉殺刃

丁 夫

戊 兄

巨忌

甲 疾 大限 丁年生

己 命

紫貪

癸 遷 天同權

庚 父

機科

陰祿

壬 奴 府

癸 官 陽

壬 田 武

辛 福

丁生年,本命在酉坐空宮。

1. 大限走入疾厄宮(辰)巨門化忌時,剛好從三軍大學校長調升國防部長,那時就須注意:巨門化氣為暗,最好不要和人強出頭,更何況是化忌。此調動實值並不好。

2. 巨門表口才,流年運或流月遇到,就會有是非。

3. 太陽官祿主,落陷子宮,容易被人誤會解釋不清。

4. 巨門居辰,辰為上午7點至9點。

5. 從第3和第4來看,可知該亮之星沒亮,該暗之星不暗。

6. 一般巨門在寅申線的左邊光明那一頭,就有是非不容易洗清的現象,被誤會時,想解釋就會愈描愈黑,事情愈來愈大,所以不如不解釋反而更好,尤其在命盤我宮,這種現象會更明顯,如果在他宮,行運走到,亦會如此。如果遇到這種大限,就需要埋頭研究,不要跟人家爭出頭,等到研究有成,自然就有人請我們出來。

7. 巨門化忌時,常會不由自主地講出不該講的話。

巨門化祿時,講話情70%,理30%;化權時,講話理70%,情30%,化科時,講話較斯文。

巨門不坐命,在其他宮位,大限三方四正到巨門,尤其大限命遷遇到,沒有化忌,這個大限會比上個大限更會說話。(如果加上祿或權更強)

古云:巨門稱﹂隔角煞」。

隔角煞─觀念有差距,有代溝,但不代表離婚。

巨門星坐夫妻宮,就是隔角煞,不必再化忌。夫妻年齡宜相差多些較好。

宮位隔角煞─如命宫,夫妻宮坐戌。

巨門─天醫星,天庭的醫生,故是天下第一名醫,但又是病符星,若沒有病人那來名醫/﹂時勢造英雄」。

巨門化祿或化科─對中藥的味道妻喜歡,至少不會討厭。化忌則較極端,不是很喜歡就是很討厭;如果巨門不四,就是對這個味道感覺還好,不錯。

巨門─中藥,中古,古典。

巨門化忌─土石流。

巨門─為命卜星,主研究。

貪狼─第一大命卜星,天才型。

天機與巨門─第二命卜星,屬智慧型與研究型。

太陰與天梁─第三命卜星,媽媽型。

巨門化暗─主隐憂,它居暗處看明處份外清晰,巨門入命的人,有洞察力,對事情之觀察比別人透澈,亦多疑,對於陰靈特別容易感應或有興趣,如喜歡看靈異節目。

巨門─驛馬,辛勞,命在寅申巳亥,驛馬動更明顯,通常有離鄉背井之兆,立自主格。

巨門之惡─唯有祿存可解。

巨門入各宮

入命─化祿,有口福,說話感性,頗有辯才。化權,說話理性帶權威。化科,文質彬彬。化忌,言辭銳利,常得罪人而不自知。

最嫌羊刃、陀羅,多是非困擾。

巨門─多是非,起因辯才。巨門入命的人細心,不宜女命,容易多疑而使愛情常變。

入六親宮─六親有巨門星之性質。且 與六親有代溝,常有口舌是非。

入財─以口生財,化忌則因財起是非。

入疾─主陰土、陰水、陰金,宜注意脾胃、腎、肺,疾病由鬱卒而起,亦喜吃補品。

入遷─在外易有是非。

入官─以口生財,如律師、老師。

入田─若交友宮干為丁者,常遭小偷。行運逢之,該年遭小偷。

入福─勞心。

巨門入子午卯酉

巨門入子午宮,「石中隐玉格」。

坐命之人,早年一定辛苦,有才華,靠自己努力奮鬥才能成功。

在卯酉─與天機同宮。天機在卯酉,「巨機化酉格」。

巨門在辰戌獨,對宮天同。巨門最不喜入辰戌兩宮。

巨門在丑未與天同同宮。

巨門在寅申巳亥

巨門在寅申─與太陽同宮,﹂巨日同宮格」。

賦云;「巨日同宮,官封三代。」

太陽主表現,巨門主口才;太陽主明,巨門化暗。

巨日同宮─太陽驅暗,反之,也會照射不好的,在表現上有時就會出些紕漏,但不礙事,為此格之功。如做錯事,人們很容易原諒不計較。

宜教育、文、出版、律師、政治或公益等,化忌時另當別論。

在寅宮比申宮強。在申立命者,做事先勤後懶、先熱後冷。

優點;才能頗佳,口才亦佳,熱心公益,心地好,衣食不缺。

缺點:個性固執,雖富有,操勞難免,易與人爭競,生是非。

怕化忌容易有是非。

命宮在戌;文曲獨,巨日同宮在寅守官祿,「桃花滾浪格」。此格午時生人才得見,注意感情困擾。

巨門在已亥獨,對宮是太陽。

天相星

天相與天府都是貴星,天府帶權令,天相是化貴。

天相本身是高貴的,屬壬水,代表噴泉之水。

天同也是壬水,但特性形成水管的水,水桶的水。

意象;衣食、證書

人:饕家、重視外表者。

事;飲食。

地;服飾店、餐廳

物;印章、證書、衣飾

身體:膀胱

天相是衣食之,穿著似乎都很不錯,而且富有同情心,喜歡小動物。會左右昌,追求者多,感情易生波折,因天相有同情心,易生同情之愛。所以天相坐命或坐夫妻宮的人,都要注意此類情形。

天相是笑星,天姚也是笑星,天相的笑比較高貴,天姚隨喜笑。

天相天府都是馬屁,天相可以隨地拍馬屁,天府就要肯。

天相化氣曰印,是印星。本身不化忌,若和它星化忌,尤其在官祿宮,最好不要做保,支票也一樣。

印星(蔭星)若坐福德宮,一生都比較不會缺錢,這不是錢多少的問題。

天相入各宮

入六親宮;該六親有天相的性質者。在夫妻男得美妻,女良夫。會左右昌曲追求者多,感情易。

入財:善於理財,加煞,多注意文書問題;與武曲同宮,錢財有兩種來源。

入疾:下體之疾。

入遷:出外可。

入官:與武曲同,有兼職,適合代理商。

入田:加煞,注意房地產,有文書麻煩,艱產權問題。家中適合養熱帶魚。

入福:重外表打扮,一生比較不會缺錢用。

天相在子午卯酉

天相在子午─與廉貞同宮。廉貞化氣曰囚,天相化氣曰印,加上羊刃化氣曰刑,形成「刑囚夾印格」。

刑囚夾印格─一生須防是非、官非、爭訟。若是丙年生,廉貞化忌,更是危險。大限逢此格亦同論。

女命有開刀、流產、墮胎、丈夫身健康不佳,或是丈夫容易有外遇等事。

天相在子午,請看廉貞在子午。

天相在卯酉獨,對宮廉破。

天相在辰戌丑未

天相在辰戌必與紫微同宮,對宮破軍坐守。

在丑未獨,對宮紫破。

相 羊

刑囚夾印格

相 羊

天相在寅申巳亥

天相在寅申,必定與武曲同宮,對宮破軍,天梁在天相前一宮,後一宮為巨門。武曲主財,天梁主蔭,天相主印,形成 「財蔭夾印格」,財蔭夾印以命、財、官、田為最好。

若天相與天梁其中之一居命,不遇煞星,皆叫「蔭印拱命格」。

天相巳亥獨,武破對宮坐。

財蔭夾印格

梁陽

相武 巨

天梁星

天梁陽土,化氣曰印,有解厄延夀制化之功。

天梁為蔭星,蔭者,有樹木之意,也代表長輩、神明、父母、上司、民意代表。

象意:樹木、盆栽、中藥、照顧、福夀。

人:老師、中醫師、老、父母、老、上司、護理人員。

地:有花草樹木的地方。

物:樹木

身體:腦部。

天梁化氣曰,蔭也,父母宮之主宰,居命為人老大心態,喜照顧他人,凡是能為他人著想。又是付出,故必有人前來救助。

制化解厄之功─凡是可逢凶化吉,而且事情也會找上門來得其化解,因此行限逢之,必有驚、困難之事發生,但均能化險為夷。逢凶化吉,不代表沒有事情發生,而是發生後大事化小,小事化無。

天梁代表醫藥,它可以是醫,也可以是藥,也是醫藥。

醫生醫病人,有蔭之意。

天梁─吹噓。美麗的謊言,出於善。就像父母教導孩子,或醫生告訴病人如何如何。

天梁坐命或入遷、官者,適合學醫學,尤其是入命或入官者,大運走到同。如化忌就不喜歡醫學。

天梁像樹木,化科,就像盆栽,科是斯文。化祿,茂盛。化權樹大。化忌,與它星同宮時,忌代表兩個極,一是茂盛但很亂,一是被砍掉,沒有了。

天梁┼火星或星─吸,或吃藥。

天梁─陽土,凡屬土者,必喜爭辯,天梁亦不能免俗,故善舌辦。入身命,要注意是否有化忌同宮,有化忌結果會得罪人而不自知。若與、太陰、天同同宮,為「機月同梁格」,三合昌曲、祿存,為「陽梁昌祿格」。

天梁為五大命足星之一,亦為五福夀星之一,故生平喜研究醫藥、玄學方面之學問,但須防婚姻或感情問題,因處理不當錯失良緣。

天梁入各宮

入六親:六親間有天梁之性質者,與六親的年齡差距大,有六親會照顧別人當老大。

財帛:不重視錢財。

疾厄:一生少病痛。遇化忌,腦方面疾病,加昌曲尤驗。

遷移:可得年長之提拔。

奴僕:或許會有忘年之交。

官祿:必與醫有關,醫師、護理人員。

田:有祖業,附近有大樹為合局。

福德:能得祖上或長輩的福蔭與關懷。

天梁入子午卯酉

天梁在子午,太陽對宮照,為「夀星入廟格」」。

古云:天梁居午位,官資清顯。又云:曲遇梁星,位至台綱。

天梁┼昌曲化祿或祿存、自化祿,為「陽梁昌祿格」。

太陽在午,天梁在子「日麗中天格」,天梁在子較在午佳。

天梁在卯酉,與太陽同宮。

天梁在辰戌丑未

天梁在辰戌與天機同宮,格局有二,「善蔭朝綱格」和「機月同梁格」。

機梁善談兵」,口才極佳,女命不宜,感情易生波折,不宜早婚。

機梁 善蔭朝綱格

機梁

機梁 機同梁格

陰同

機月同梁格有六種盤。

天梁在丑未獨,對宮。天梁在丑比在未好,為「日月並明格」,或稱「日巳月酉格」。

賦云:日月並明,佐九奉於堯殿。

太陽

日月並明格 太陰

天梁

天梁在寅申巳亥

天梁在巳亥宮,與天同對宮,古云:梁同巳亥宮,男多浪蕩女多淫。

以現今來說則未必,古時較保守, 女孩或男孩比較開放,男叫浪蕩,女叫多淫,此命格當外務佳。

天梁在寅申,與天同同宮。

天梁在寅申巳,遇馬,易形成「梁馬飄蕩格」,主風流。

七殺星

─屬辛金,丁火,主孤剋刑殺,司生死,化氣為殺,遇紫微帝座則化殺權。七本身具權的意味,權具殺傷性,權若入病位,有開刀之危,七殺遇紫微格升高,在寅申、已亥、子午格高,餘格低。蓋格高刑人,格低被人刑。如警察開罰單為格高,被開罰單者,格低,被人刑。

在寅申巳亥遇紫微、天府,就能化殺為權。子午乃天地之正位,在寅申巳亥與子午六宮,可形成朝斗格與仰斗格。

七殺陰火、金,屬性陰但性質又很陽剛,五行陰火剋陰金,七殺本身很矛盾。

七殺坐命─比較沒有膽量,但卻很會發脾氣。怕小動物如老鼠、蟑螂之類。

原因:害怕被人壓下,尤其是七殺獨坐之人更明顯,居官祿同此論。

七殺本身的矛盾是一種折磨,若成功可由磨練而來,讓七殺成一個領袖,但旦,磨練不起,變成一種放蕩,七殺入命之,捉喜觀少年得志,因為少年得志,若受到挫敗就會一蹶不振,整個人失去信心。

七殺乃大殺將─大將軍王,七殺入命或入官之人,在做事的時候,很容易開拓,開展業務,衝鋒陷陣;到某個階段,就會有疲倦感,故常給人虎頭蛇尾、五分鐘熱印象。

七殺在天為僧道,在地為殺將。

七殺雙重身份,一方面衝鋒陷陣,一方面走修行路線。

七殺居命─很會開創,但需要他人替他守成,他自己不善於守成。

1. 拜託配偶幫他收尾。保留辛苦得來的成果,順便替他經營,規劃下一個目標去開創。

2. 自我調整。七殺,竹節性動物,如竹子一節一節,,竹目像衝鋒陷陣後稍為休息,得會又要衝,週而復始。

凡一節一節的物品,如火車代表七殺。

七殺學東西,必須學一段有心得後,休息一段時,再重學求更精進。千萬不可這裡學一點、那裡學一點,到最後十藝九不成。

因此,七殺怕節外生枝,以及斷了沒接續。

七殺對宮一定是天府,七殺居命者與天府居命者剛好相 反。

七殺外表急燥,內心平穩。

天府外表沉穩,內心卻急燥。

七殺坐命─發過脾氣很快氣之消了,因為天府在對宮。

做錯事不會道歉。只有命在寅申巳亥者,才會道歉,但也像外交辭。

古云;「殺陷震兌」七殺難卯酉受制。

主血光,主孤。

長相大都不會太漂亮,但加昌曲就長得不錯。

七殺加昌曲,苗而不秀 ,秀而不實。不會結果之意。

昌曲為時系星,變動快,七殺一節一節,故多學少精。

象意─肅殺、冷峻、刀鐵。

人─軍警、刀鐵匠、將軍。

事─刀鐵業、打殺。

地─軍營、警察局、刀鐵店。

物─刀槍、竹、鐵器。

身體─肺。

入兄─兄弟有七殺性質。兄弟緣份較薄弱。

入夫─配偶有七殺性質,或感情不佳,婚姻易生變化,不利早婚。

入子─子女有七殺性質。逢羊刃,小產或流產或墮胎或剖腹生產。

如子女在卯酉,武殺同宮,逢羊刃與忌星,生產都得小心。

入財─財來得快,去得也快;與羊刃同宮,因財持刀。

入疾─肺部宜小心。逢辛年,七殺若居流疾,亦主開刀。

入遷─一生活力強,遇六煞星小心車禍。

入奴─朋友有七殺性質,朋友多性烈。

入官─宜從事變動性較大的行業,最好有調,如軍警。

入田─附近有派出所、軍營為合局。

入福─一生勞碌。

入父─父母有七殺性質者。逢六煞星,父母感情欠佳。

七殺在子午卯酉

大格局「七殺仰斗格」與「七殺朝斗格」─七殺在寅申子午,三方四正不見煞。

古人云:仰斗朝斗,爵祿榮昌。

七殺在卯酉─與武曲同宮,天府在宮。

七殺在辰戌丑未

在丑未與廉貞同宮,天府在對宮。

七殺在辰戌,獨,對宮府廉。

七殺在寅申巳亥

七殺難巳亥與紫微同宮,天府在對宮。

七殺朝斗格

府紫

府紫

七殺仰斗格

七殺朝斗格

七殺仰斗格

破軍星

─癸水。破,耗損之意。

破軍,與七殺、貪狼形成「殺破狼格」,基本上這是變動格局。

變動格局─衝鋒陷陣、活動力十足格局。

殺破狠 格局─適合軍警人,最好常調,調動就升官。打仗時很容易出名。

變動性大─人生境遇、婚姻、財、性情、對事物價值觀及處理方式等。

破軍變動性極大─入命,可能小時候不喜歡讀書,或者環境不佳無法讀書,晚年卻熱心學問,也有可能情投意合,終至私奔,晚年感情不佳而離婚收場。

破軍坐命之人─表面裝得愈堅強,內心往往很脆弱。

個直爽,沒有心機,但在人群中往往顯得孤獨、性急,故宜修身養性,多參加些活,積極攻善人際關係。

破軍─破耗,凡事成中帶破,或破而後成。

事實上,殺破狼格局之人,處處充滿沒有破壞那有建設的現象。

破軍化氣曰耗。破軍坐那一宮就破那一宮。只要把破軍的正性當成建設之前的破。

破軍主夫、子、奴之星曜,對這些人是不求償的。

入夫妻宮─賺錢養老婆是應該的。

入子女宮─賺錢養兒女是應該的。

入奴僕宮─朋友來家,請朋友吃飯是應該的。

若破軍在此三宮,就會更得氣,更有力,更主耗。

破軍的耗─甘願。

入夫妻宮─甘願被配偶耗損。

入子女宮─甘願被子女耗損。

入奴僕宮─甘願被朋友耗損。

故破軍坐命,如同夫、子、奴也坐破軍。

書云:「破軍之性最難明」。

破軍之人,不管對事、對人或對物,都有一種特性,喜歡你,一輩子都付出也無所謂,若不喜歡,理都不理。

一般說來,破軍坐命之人長得不高,唯有子午位才會較高。

子午位乃﹂英星入廟 格」。

破軍之人胸脯較厚。

破軍坐命,天梁一定在疾厄,跟天機暗合。(天梁是神明星,天機是宗教星)

天府坐命,破軍一定坐夫妻宮。

七殺隨文昌化忌,破軍隨文曲化忌。若破軍與文曲同宮化忌,要視為雙化忌。

破軍的對宮是天相,天相好比執政黨,破軍就好比在野黨。

破軍是大海水,山溝水,引申為貨櫃輪、貨櫃車、遠洋漁船、舶來品。

破軍入田宅宮,或大限田宅宮,家裡一定有某個地方很亂,最好方法就是犧牲一間房間,讓它亂。

廉貞入田宅也是亂,它的亂是箱箱櫃櫃很多。

太陰化忌入田,整理家裡也會感到有心無力。

破軍本身不論財,若論則是財來財去。

紫破借錢可以借到大筆錢,但也表示自己欠很多。

象意:破耗,變動。

人:單幫客、肉販菜販、碼頭工人。

事:遠洋。

地:海邊、菜市場、垃圾場

物:垃圾、大海水、舶來品

身體:腎臟

破軍入各宮

入女命:逢煞星有落風塵的危險。

入兄:兄弟有破軍的性質。

入夫:配偶有破軍的性質,以晚婚為佳。應該注意本身的交友,否則容易走上歧路。

入子:子女有破軍的性質。

入財:財來財去,對金錢的控制力不夠。

最好身邊不要放太多現金。

入疾:主心臟,與文曲化忌同宮,心臟麻痺。男性主性器官,如陽萎;女性主婦科,如流產或墮胎。但在位子女位則平安。

入遷:主奔波,在四馬地更嚴重。

入奴:朋友中有破軍性質,或知音存尋。

入官:變動性之工作較合適,如軍警、旅遊業、流動攤販,一生可能有一次事業之波折。

入田:附近有菜市場為合局。

入:勞碌。

父母:父母有破軍之性質,或過房、認義父母較佳。

破軍入子午卯酉

在子午獨,是正位,為「英軍入廟格」。

賦云:破軍子午無煞湊,官資清顯至三公。」

破軍同文曲在午宫,有水厄。

破軍在卯酉,必與廉貞同宮,對宮天相。

破軍在辰戌丑未

在辰戌獨坐,對宮紫相。

破軍丑未,與紫微同宮。

破軍在寅申巳亥

破軍在巳亥與武曲同宮。在寅申獨坐,對宮武相。

六吉星與祿存

左輔與右弼

左輔屬戊土,右弼主癸水。兩者皆化氣為、化助力,為助力星。

紫微星喜歡與左輔或右弼同宮,古云「喜輔弼為之相佐」也。

左輔行善令,右弼司制令。

古書有此一說:左右入夫妻,容易二婚。

左右二星乃是貴人星,就是要幫助您,忠言逆耳。右弼是司制令,有管束的意味,出發點好,但久之你受不了另結新歡。左輔行善,說話較命令式。

三夾吉→昌曲夾、魁鉞夾、輔弼夾,以「夾我宮」最好。

輔弼在遷移→愈往外跑就愈有貴人。

輔弼┼陰煞,或六煞,或化忌→可能有朋友幫倒忙或扯後腿的現象。

輔弼入疾厄宮→會有併發症。

左輔、右弼、文昌、文曲等都是助力星,無論是好格局或壞格局,沒有這四顆星都不會太好或太壞。

這四顆星另一種功能是「增加數量」。在疾厄宮→會有併發症,且會有其它的疾病。在夫妻宮→可能有兩次婚姻,不管男人或女人,結婚後,總還會有追求者。

父母宮是文書宮,兄弟宮是副文書宮,兄弟宮如有左右或忌星者,逆行運走到兄弟宮時,有下列幾種情形:(入父母宮亦同)

1. 重考。

2. 轉學或讀書不順遂。

文昌、文曲

文昌→辛金;文曲→癸水。兩星皆司科甲,勤禮佛、禮樂之星。

時系星,像秒針一樣快速的轉,常會有突如其來的感覺,較不利感情,突如其來的感情,來的快去的也快,並會莫名的分開,文昌的感情易折易斷,文曲的感情則有纏綿不捨之意,感情穩定而不喜波動。

古人:昌曲不利女命,尤其是文曲。

文曲為水,凡是屬水的感情的星曜皆有桃花之意味,文曲時系,多容易水性楊花,如桃花星,多主用情不專,更忌與廉貞或貪狼或煞星同宮,易墮風塵。與巨門同宮則易有感情困擾。

文曲於戌位獨坐命宮,太陽、巨門守官祿,為「桃花滾浪格」,感情多不順,一波未平一波又起。

詩云:「文昌文曲天魁秀,不賣書也可人。」

凡昌曲入命者皆漂亮,不管與什麼星曜在一起,昌曲可增加風采,縱使學歷不高。」

詩云:「楊妃好色,只因三合昌曲。」

昌曲主文書、契約或票據,如加化忌,必主課業不佳。是不利讀書,並非 不會讀書。流年遇之,小心票據的缺失引起官非,加煞尤甚。

陰 貪 巨同

命 相武科

府廉祿 楊貴妃命盤

甲子年正月

初七日未時

陽女

癸卯年9月9日 梁陽忌

昌羊 殺

祿存

破權 陀 紫 曲機

忌星有黏性與斥性,專注 於某一科或某種科目,也可能變成專家。

昌曲忌,也可能變為極喜歡音樂和極不喜歡音樂;也可能極有禮貎或極不禮貎。

昌曲忌的大限→賣書可能重考或休學或轉學,只因昌曲忌不利讀書。

文昌→如論說文,如文書、契、或票據、規章;文曲像抒情文。

昌曲入命或疾→多與神經方面有關的疾病,也容易感到疲勞或失眠,加忌尤甚。

昌曲化忌入財→小心被跳票或呆帳,絕不賭博,否則必家破人。

昌曲化忌入官→考運或升遷運較差。

文曲的意象是錄音帶,文昌象意毛筆,命宮有文曲化忌者,可燙捲髮解之,或多聽錄音帶。

天魁與天鉞

天魁為陽貴,天鉞為陰貴。

天魁為丙火,屬陽,司才,化氣為科。

天鉞為丁火,屬陰,司才,化氣為科。

貴人星入命,自己先當別人的貴人,常幫助他人,日後別人也會幫你的。

貴人就是對我有利之人,尤其在急難時,不論是難有形或無,或在精神、物質上,能有幫助或指點或救援之人。

天魁天鉞在古代是天乙貴人,也是和合貴人。

陽貴人指男人,陰貴人指女人。若大運逢到陽貴人,但實際說幫助我們的是個女人,那麼這個女貴人容易「信口開河」,「隨便講講」。這不能怨誰,只能怪命運該如此。除非用緊迫釘人方式,如跟這貴人,前陣子不是說要……。

陽貴人,春夏生會旺; 陰貴人,秋冬生人旺。

天魁以子到午為佳,天鉞未到亥為佳 。

占驗派:魁鉞、昌曲、左右,此六顆星為細姨星。

天鉞為陰貴人,較易產生桃花;天鉞┼紅鸞→胡塗桃花。在命或夫宮時,應特別小心。

中年遇魁鉞,魁鉞反成小人,或幫倒忙之現象。

坐貴向貴→有「極貴」和「蓋世文章」之說,但魁鉞命格甚脆弱,如有殺星沖破才是上格,若有一殺同宮,貴氣難免有損。

→魁鉞坐宮之地支,即為貴人,如天魁坐亥,屬豬者即為貴人。還有一種,若天魁居奴僕宮,那朋友可能是我的貴人,奴僕也是老板之宮位,故老板也可能是我的貴人。

→宮干化祿入的宮位,即貴人方向,哪一顆星化祿,哪一顆星之人即為貴人。

魁鉞入各宮之解釋

入命→聰明秀麗,人緣頗佳,一生逢凶化吉,多有貴人扶持與提攜,若一星入命而另一星入遷移,謂之「坐貴向貴」。

入兄→兄弟間有魁鉞之性質,有顯貴者。

入夫→配偶有魁鉞之性質。男命有天鉞,主有細姨。

入子→子女有魁鉞之性質。子女聰明。

入財→能得貴人相助。

入疾→天魁注意皮膚之疾,天鉞注意暗疾。

入遷→應往外發展。

入奴→朋友有助力。

入官→可從事政治或文教工作。

入田→附近有林園(天鉞)或樓台(天魁)為合局。

入福→一生有貴人。

入父→父母有魁鉞之性質。父母顯貴。

祿存星

祿存為己土,屬陰,掌天祿之星,化氣曰富。

祿存星前有羊刃,後有陀羅。

祿存→主財富與祿庫→凡是主財之星,一定主孤。

主財之星兩種屬性:一為土,一為金。化祿今論金,古為土。武曲屬金、天府屬土。金之性質較屬財,土之性質較屬庫。

凡是孤星,就利於修行,但孤也是一 種緣份,兩個人分開了,而當初認識就是一種緣。

以財來講,祿存屬於錦上添花型,如祿存入本命財帛宮,但大限財運差時,祿存也不會雪中送炭。

祿存之財有三轉折……..

1. 錦上添花。

2. 雪中送炭。

3. 絕處逢生。

祿存入夫妻宮,代表男有妻財,女有夫財,表示結婚後,運會好轉。

男命,祿存在夫妻,怕老婆。女命夫妻宮有祿存,怕老公。

古云:「祿存居奴僕位,縱有官也奔馳。」→當了大老板,也會很忙。

「羊陀夾忌」敗格→化忌星入祿存坐宮。

祿存入12宮解釋

入命→凡事須靠自己,白手起家格。

入六親宮→主孤,易生爭執。

入夫→聚少離多,男有妻財,女有夫財。

入財→祿存為財星,更喜會武曲、天府、天馬,以富論。

入疾→少年時體弱多病,宜注意脾胃。

入遷→有貴人扶持。

入奴→奔馳。

入官→財官雙美。

入田→以富論。

入福→一生福厚。

入父→主孤,與父親較無緣。

祿存

癸 官 機權

羊刃

甲 紫破

丙 大官

陀羅

壬 大限 丙戌 府

丁 財

武殺

辛 福 陰

同祿

梁昌科

庚 相

辛 命 巨

文曲

庚 大財 廉忌

蔡辰州,民國35年8月18日申時生

祿存居官祿

1. 官祿居巳位,祿存獨守,對官鈴貪,主橫發,又加月馬,形成祿馬交馳。

2. 大限壬干武曲化忌入福德沖財帛,故有財災。

3. 武曲化忌所沖之財帛宮坐天府,天府為田宅、財帛主。

4. 大限財帛宮庚干化忌沖本命疾厄宮→沒錢沒人知。若沖命,沒錢大家知(疾厄宮乃暗位,命宮屬陽)。

5. 大限官祿丙干化忌沖本官→官倒(同類相沖)。

6. 大財巨門為暗,與地下有關。

7. 大官丙干化忌入本命夫妻,廉貞乃事業內部的緔業狀態,貪狼估算錯誤。

8. 本命夫妻宮亥位坐廉貪,加遇鸞喜,一生桃花不斷,再加拆馬忌,是非日有,婚姻必生波折。

9. 大限田宅化忌沖本命田宅,田宅與我無緣,田宅為我財庫。

10. 若論壽元:大限壬干化忌入大兄沖天府星,天府乃五福壽星。

11. 大官丙申化忌入大疾,廉貞與貪狼皆五福壽星。

12. 大財庚子化恐入本命父母,天同與天梁皆五福壽星。

13. 大官化忌入大疾(廉貪)沖動祿存,祿存掌人壽基,為真人之宿。

六煞星與陰煞

羊刃星

擎羊就是羊刃,陽火金,在數主疾厄,化氣曰刑,主刑傷及殘忍。羊刃入命者,個性剛烈,脾氣暴躁,有威權,與人不易相處,不宜女命。五行屬金者,難免帶有刑剋,故與血液有關。命宮逢之多主破相;行限遇之,多有血光之災,如開刀。與巨門或廉貞、火星同宮,主暗疾或頭、面、手足有傷;如與七殺,主開刀或破相或外傷骨折。

羊刃→亦主是非,若犯小人,也是明的小人,會叫囂,讓你沒面子。

羊刃→鋒利之物,針、扁鑽或鐵塔,動物如蜜蜂。

羊刃→居辰戌丑未四墓地為福,較沒有傷害,反主幹勁,也主離家遠行。

居子午卯酉四敗地,則刑剋極重,以酉宮大,卯宮次之。

羊刃入各宮解釋

入命→脾氣暴躁,個性剛烈。

入兄→兄弟有羊刃的性質。

入夫→配偶有羊刃的性質。多有閃電結婚之舉,注意感情的經營。

入子→子女有羊刃的性質。女命有墮胎、流產或剖腹生產之事。會桃花星曜,易逞一時之快。

入財→與財星會,注意是非,明的損耗;與煞星會,無法聚財。

入疾→主羊癲瘋或腦神經衰弱,或外傷骨折,或破相、開刀。

入遷→注意對外人際關係,或交通或意外傷害,或受騙。

入奴→朋友間注意口舌之爭執。

入官→如能從事外科醫師,或軍人,或五金、電機等工作最好,但要注意同宮星曜若化忌,應多防意外之災。

入田→附近有叉路或尖形的物合格。

入福→較勞碌。

入父→與父母感情欠佳。

陀羅星

陀羅為辛金,化氣曰忌,代表是非。

陀羅的是非是暗的,故如果犯小人,宜注意有人在背後扯後腿、放冷箭,讓你不勝防。

陀羅對人生命運有挫折或拖延,或是非,或孤獨之暗示。

是非→一生多是非與困擾。

孤獨→幼年與雙親無緣,老來則成孤單。

拖延→事業成就遲緩,婚姻大都晚婚。

陀羅的拖延,一定要學些東西讓它磨,若是沒有如此正用之,就會繞不出死胡同,就會悲觀與囉嗦(囉嗦=科┼忌=麻煩),就會疲勞,會怨聲載道,故要學一點哲學的東西,如命理、佛典。

陀羅化氣曰忌,性質如科┼忌,若命宮有科┼忌的人,這人很囉嗦,一句話講很多遍。

結石與陀羅有關。

陀羅坐命遷,有忌星,身體欠佳。

陀羅入命遷→有先天的齒壞跟骨頭酸。

入各宮解釋

入命→與貪狼同行,忌酒色過夠度成疾;女命尤忌。

入兄→兄弟有陀羅的性質,如性格沈默,難捉摸。

入夫→配偶有陀羅的性質,注意感情經營。

入子→子女有陀羅之性質。

入財→有暗損。

入疾→有先天的齒壞跟骨頭酸。

入遷→容易有是非。

入奴→防有人在背後放冷箭。

入官→事業有暗損,宜從事骨科相關工作。

入田→居家附近有石磨或輪胎店為合局。

入福→心中有些問題解不開。

入父→雙親緣薄。

地空與地劫

地空屬丁火,地劫屬丙火。

三夾凶→羊陀夾、空劫夾、火鈴夾。

三夾吉→昌曲夾、魁鉞夾、輔弼夾。

三夾凶中有忌星入,為羊陀夾忌、空劫夾忌、火鈴夾忌為敗局。

命宮坐忌,且三夾凶夾,夾忌束縛、困頓的感覺,且容易有支氣管欠佳,或脊椎的毛病。

若三夾凶之宮位,忌在對宮,則為不算夾忌。

應注意命盤有那宮讓它忌。

如奴僕宮讓它夾忌,就要注意朋友的問題,若奴僕在卯,卯為東方,注意東方來的朋友。

空劫特性→個性難以捉摸。

空劫入命,或大限有此二 星者,宜學玄空之學。命理、佛學、哲學、地理….

寅午戌生人,火、鈴二星由丑卯開始,故命宮坐寅會被夾。

夾的力量大於照,照大於坐。拱,拱官拱命,三合力較次。

空劫是時系星,時系星皆有突如其來之意,也皆有感情的困擾問題。

空星入命,跟命坐空宮(命無主星)的人,容易學習,接受新的事物,如是好習慣難學,壞習慣不用人教一看就會,近朱者赤,近墨者黑。

斗數〈太微賦〉云:「命理逢空,如半空折翅。」防突如其來的意外之災。

陰煞在財帛,有陰損。

空劫在財帛,會有忽然冒出的開銷。

空劫在夫妻宮,莫名的散了。

大限命、遷有空劫,如果流年再有,空劫力量就很大,很有可能從高處跌下,或被高物落下砸到。如廉貪在寅申巳亥,很容易從高處跌下或被高處落下的物體砸到。

火星、鈴星

火星屬丙、主剛,又稱炎。鈴星屬丁火,主烈。

炎星古叫掃把星,帶衰,短命殺。當官者小心被降職或免職。一般民眾小心觸犯刑罰,有牢獄之災。一生多孤獨,六親緣薄,而且災難常臨身,身上毛髮特多。如遇羊刃、陀羅同宮,三方會到,嬰兒時期一定有災難。破解之道,只有送給別人養或改姓別人的姓。

此命多勞碌,且要小心破相。如果與貪狼同宮,為「火貪格」,主 橫發。如果單坐火星,中年以後出家為上策,但要切記嚴守佛門清規。

星的意思與火星同 ,也一樣孤單,一樣與六親緣薄,一樣身體帶傷帶疾,只宜僧道。與七殺同宮,主陣亡。與破軍居財帛田宅兩宮,要小心財不易聚守。與貪狼宮為「鈴貪格」,主橫發。

二星皆不利感情,應晚婚,早婚易生變。

如果火鈴二星夾命宮,則一生之成就,必比常人付出更多的心血。

陰煞

陰煞屬火,在陽為小人,在陰為邪崇,為業力煞、因果星。

命宮如果化祿與化忌同宮,或生命祿、自化忌;或生年忌、自化祿;或命坐生年祿或忌;對宮遷移宮射出祿或忌,或命宮有陰煞者,性情陰晴不定,有時候開朗,有時候不開朗,無原因的納悶,且容易與另一度空間溝通或感應。

祿─開朗,忌─不開朗,祿┼忌,則有時開朗有時不開朗。如果命有祿忌再加陰煞,則此人怪怪的性情更嚴重。

陰煞入命或遷,宜唸「往生咒」「七佛滅罪真言」。

陰煞是鬼魅,在命財官田,最好供奉神明, 以保財官不受暗損。

在田,家中宜供奉神明。

在官,營業場所宜供奉神明;若是上班族,宜常到附近的廟拜拜。

大限遇陰煞,該大限要供奉神明,神明宜選有有捉妖服魔的,三太子或玄天上帝等等。

入疾,生病看醫生若看不好,,或查不出原因,可問神明。

所有煞氣皆屬火,陰煞也不例外。

陰煞遇空劫,可沖散煞性。

陰煞加廉貞,為亂葬崗,若加化忌更亂,距離多遠,須看大限田宅宮干局數。

陰煞須逢忌沖則挑起。

陰煞入田,居家附近有陰廟。

化忌入田宅宮,大限走到時,陽宅特別容易出問題,可能有下幾種:

1. 想在此大限找到風水沒問題的房子比較困難。

2. 若請地理師,也請不到好的地理師,會有死角。

破解之道,就是在快進入第四大限或進入第四大限時,就要研究陽宅這方面的問題。田宅宮自化祿,表面的, 裡面已經爛掉。

丁 疾 廉相

戊 財 梁

80年

己 子 殺

81年

庚 夫

貪祿

丙 遷 同

82年

辛 兄

陰權

乙 奴 武曲

陰煞

壬 命

紫府

甲 官 機忌

大限

乙 田 破

甲 福 陽

癸 父

武曲入命,多少會有不信邪的成份。

陰煞入命時,性情陰不晴不定,常無原因納悶,宜容易與另一空間者溝通或感應。

此造自化忌,且有陰煞入命。如何才能挑起陰煞,就是要化忌沖或入。

此例大限是乙丑,流年又碰到壬戌,如此就會把陰煞顯現出來。

此人在壬戌年碰到水厄。斗數云:「二曲相逢防水厄。」,注意太歲干。左右昌曲會增加數量,故有陰煞會有兩個以上。

本命遷移宮貪狼加文昌,為「貪昌格」,主正事顛倒、粉身碎骨。標凖的車禍格局。

正事顛倒─該做的沒做,不該做的做一大堆。

80年(辛未),文昌化忌,引動遷移宮。辛未年,正月庚干,二月辛干,三月壬干…

田宅宮乙干化忌入奴僕宮,叫「業障顯現」。(福德之庫─奴僕宮)。

大限化忌沖田宅叫﹂垂」。

大限田宅化忌沖大命,或本命,或本田,叫「印數」。

垂象─天生注定的,由本命盤就可以算,但尚未發生。

印數─命中原有的,但尚未發生,有天時間到,因緣成熟,導致事情發生。

孤辰寡宿

孤辰和寡宿,一個是丙火,為陽孤,一個是丁火,陰孤。

原則上,男怕陽孤,女怕陰孤,即男怕孤辰,女怕寡宿。

聽其名就有孤獨與落寞之感。

女命孤辰入夫妻宮,主配偶孤獨,若自己身體欠佳,先生就更孤獨。

男命寡宿入夫妻宮,主配偶孤獨,若母命耳體不好,那太太更孤獨。

孤辰入父母,父親孤單;寡宿入父母,母親孤單。

孤辰入子女宮,有兩種清況,一種是清一色都是男孩,另一種只生一個男孩,其餘都是女孩。

寡宿入子女宮,也有兩種清況,一種是清一色都是女孩,另一種只生一個女孩,其餘都是男孩。

孤辰寡宿入財帛宮,代表一種損耗或拮据,但若財帛宮星曜不錯,而且化星也化的不錯,就只損失一點而巳。

孤辰入疾厄主鬱悶;寡宿入疾厄主痚瘡。

入田宅:孤辰代表孤樹或孤塔,寡宿代表空地或墳墓。

入福德:主孤獨感。

紅鸞與天喜

紅鸞屬癸水,天喜屬壬水。流年逢之,「紅鸞星動」,有喜事近。

紅鸞星動不一定指結婚。逢流鸞或流喜,則異性緣會增加。

紅鸞主聰明,但愛慕虛榮;天喜主俊美,有人。

鸞喜分守、身宮,代表早婚。子午時生者,命身一定同宮;卯酉生者,命身則分守對宮。

鸞喜還有一個特點,鸞喜到晚年反而不利,會有血光之災,或喪偶之痛。中年逢之添丁,或有外遇。

鸞喜加天鉞,會變成糊塗桃花。

紅鸞在物為鴛鴦,天喜在物為孔雀。

居田,家中宜擺設魚缸。

居財帛,主財來財去,與異性有關;單守,好賭。

居福德,主口福。

月馬與命馬

天馬星丙火,主財、遷動,為爵祿之根基。

女命不喜和破軍、貪狼同宮,主性需求多,桃花多。

又忌和天梁同居巳亥,主性需求多,易受引誘,不重視貞潔。

與天相同宮於寅申,宜早離家鄉發展,必將茂盛。

命馬主要主財,其次升遷,愈動愈有;月馬則升遷為,其次主財,要動方有財。

所以,月馬或命馬,都是主財與升遷。

◎ 馬喜會化祿或祿存,祿馬交馳格,又稱「折鞭馬」,賦云:「天祿天馬,驚人甲第」,居財田最妙。

◎ ┼紫府→扶輿馬→主名利顯達。

◎ ┼太陽→為雄馬→主功名。太陽在旺位主貴,失輝主拖磨。

◎ ┼太陰→為雌馬→主財富。旺位吉,失輝主拖延 。

◎ ┼祿存天相→祿馬配印格。

◎ ┼火星→戰馬→主幹勁。在遷移防車禍。

◎ ┼紫微→權馬→主權。

◎ ┼武相→財印坐馬→主名利。

◎ ┼羊刃或七殺→負屍馬→主白費心機,陽年生人凶。

◎ ┼陀羅→折足馬→主拖磨。

◎ ┼空劫→為死馬→原地踏步。入遷移,有車禍之慮。

◎ ┼鈴星→駄馬→為人奔忙,小心被出賣而不自知。

古云:「馬遇空亡,終身奔走」。馬和地空,地劫同宮,力量最大(最差),或該宮無主星也是。

馬無人不能自往。祿馬交馳,加羊陀、火鈴任何一星,就有祿馬交馳之性,但還是有磋跎現,即是有好的一面,也有壞的一面。

祿馬交馳在他宮,就是別人的。

馬加自化祿,祿馬交馳較不明顯。

無生年祿馬,大限或流年祿馬也很漂亮,應在我宮才好。

命馬之力量大於月馬。

命馬主要主財,其次升遷,愈動愈有。如入官祿,或大限官祿、流年官祿,都很有發財和升遷的希望。

命馬逢空劫,流年遇之,小心車禍。

馬入各宮

入命→有馬之性,天生好動,性急。女命容易與人先上車後補票,加陀羅更糟糕。

入六親→六親有馬的性質,天生好動,性急。

入夫→男命必得妻助,配偶必當為家庭付出所有精神,如果再與財星同宮,能因妻而致富,或女方有豐富之嫁妝。女命則有幫夫運。

入財→命馬主財,次主升遷,愈動愈有;月馬則主升遷,其次主財,要動方有財。

入疾→無事找事做,典型的勞命,有自慰之舉或遺精,女命有白帶或婦女病。

入遷→性急;命馬逢空劫,流年遇之,小心車禍。

入奴→不是部屬流動率高,就是自己不會因才適用,凡事都要自己來。

入官→適合比較動態的行業,如採訪者、空中小姐或外務。

入田→家中人員川流不息。

入福→動者有福。

入父→父母兩人或其中一人常袁地奔波。

天哭與天虛

天哭→陽火金,為庚金與丙火。主是非,表情鬱悶。

天虛→陰火土,為丁火與己土。主虛耗,表情虛冷。

孤寡→落落寡歡。哭虛→哭星,一副哭喪著臉。

笑星→天相→高貴之笑。天姚→三八之笑。

哭星與笑星都入命→即使在笑也好像在哭。

哭虛→喪服星,大限遇之最不喜命宮或田宅宮遇到,家中可能有喪事。

白冰冰 乙未年3月某日亥時

4-13

辛 命 府武

14-23

壬 陰忌

癸 24-33 貪

大限

34-43 甲

羊刃

破軍

庚 乙未年3月某日亥時 機祿

44-53 乙

祿存

文曲

己 紫科

54-63 丙

廉陀

戊 天虛

己 財 殺

74-83 戊 梁權昌

天哭

64-73 丁

大限走到申宮,天哭在大限田宅。大限甲干太陽化忌入大兄沖本命財帛,本來是不好,但本命財帛無星曜,借對宮,忌星借入財帛,形成「入庫忌」。

入庫忌最理想在辰戌丑未四宮,辰戌丑未最好又在我宮,尤其以財帛最好。入庫忌看其名就是在講「庫」,最好在財帛或田宅。若入命或入官也很好。

該入庫忌借自對宮,辰戌丑未也是財帛宮,宮干乃為己干,沒有自化。如果大限或流年有一顆忌飛入,就會發。

本命福德有忌,就是有業,業力在佛家言是因果,福德可看因果。

本命福德又重疊大限兄友,為災劫線。

以福德宮未當命宮,交友宮戌即為田宅宮,田宅宮為庫,故交友宮為福德之庫,即因果之庫。因果之庫千萬不可沖因果,即奴僕宮不可沖福德宮。或者因果不要與兄友線重疊,且有忌星存在。

福德宮有忌星,為因果庫破。大限福德宮化忌沖命田宅(即大限命宮),家中有事。

→先查夫妻宮→再查子女宮→又查父母宮。

大限子女宮化忌入大田自沖,大限夫妻宮壬午自化忌。此大限子女有事。

86年丁丑的流子丙戌,丙干化忌沖大命,又是本命田宅。

沖本命田宅即與家中無緣。

本命盤可得出一個結論:賺錢是一回事,因果又是一回事。

天刑星

天刑是日之精,太陽是火之精。天刑丙火

福德宮→業力宮。天刑→業力星。

天刑→多學多能,代表多;天刑入命→可以當算命師,也可以帶部隊打戰。

象意:

1. 孤剋、孤獨、權威。

2. 官非、刑傷、才幹、權威。

3. 於命,臉方型,性剛無毐,幼年無破相傷殘者,晚年入空門。

4. 於數表多;於情表孤;於病小兒痲痺。

5. 男人、狗、命理、因、借貸。

6. 當舖、刀剪、石塊。

問天刑所主為何?

希夷先生曰:天刑守身命,不為僧道,定主孤刑,不夭則貧,父母兄弟不得全。二限逢之,主出家、官非、牢獄、失財、入廟最吉。

歌曰:天刑未必是凶星,入廟名為天喜神;昌曲吉星來湊合,定然獻策到王庭。

又曰:刑居寅上並酉戌,更臨卯位自光明;必遇文星成大業,掌握邊疆百萬兵。

又曰:三不了兮號天刑,為僧為道是孤身;哭虛兩星皆同到,終是難逃有疾人。

入命宮→脾氣差,事情多,事看起來好像有事一樣。

入六親宮→主六親多。互不干涉。生雞蛋沒有,拉雞屎一堆。

入夫→夫妻同床異夢。

入財→多進多出。會吉,可賺法律相關之錢財,但本身注意官非,因刑在財,天姚一同在命。

入疾→丙火,肝火旺之疾。

入官→事業多;有煞合,注意官非。

入田→附近有當舖或刀剪店,或家中喜養狗。

入福→興趣多;主多思、有孤獨感。

入父→父母無,小人多。

財福一線,入福德,一輩子得小心錢財官司,如在大限交友,可以說因朋友引起之錢財官司。

借貸看天刑在何宮,如在田,向異性朋友借即可借到。

流日有天刑,朋友若來借錢,借去不會還。

一般來,天刑坐干化忌沖命,或化忌自沖者,都比較不喜歡狗;若化祿,則此大限會比較喜歡狗。

天姚星

天姚屬癸水,月之精,也是桃花星,讓人談吐出眾,儀表非凡,高智慧。

天姚是一顆笑星,主桃花與風流,跟色情、女人有關,凡是女性賀爾蒙、月事、衛生紙皆主之。

天姚的桃花大多是花錢買的,風流一下而已。

◎ 若單守,或所會星曜非桃花星,主好學、機變、有異性緣。

◎ 遇太陰、破軍、鸞喜、都主飄蕩,喜到處風流。

◎ 會刑煞,則男主桃花色糾紛跟官非,女主破財與失身。

◎ 若與紫微同宮,謂之「桃花犯主」,尤其以紫微在卯酉與貪狼同宮更甚。

◎ 與文星同宮,偏門的學術有成就,財運亦佳。

◎ 大小限、流年逢之,主認識異性朋友,但感情進展快速,以至相戀;流年遇鸞喜,有婚慶之喜。

◎ 女命忌入命、身、福德,更忌在上述宮位與其他桃花星曜同度。

象意:

1. 桃花、風流、淫蕩。

2. 好飲。

3. 藥、毒品、鳥、月事、廁所、衛生紙。

4. 主水災。

入命宮→常常面帶笑容。

入兄弟→多姊妹、少兄弟。逢巨門或貪狼,主有同父異母的兄弟姊妹,或同母異父之兄弟姊妹。

入夫妻→配偶有笑容,或有再婚的可能,定主二婚是錯誤的,且彼此皆非初戀情情人。如天姚在夫妻宮之坐干化忌入兄友,主桃花不斷,且有重婚之象,但如果夫妻宮干化祿、權至命、遷、疾,就比較不會重婚,若二者都有,則須看權。

化祿至命、遷、疾→不會重婚。

乙 破權

丙 命 機

丁 紫府

武姚

甲 夫 陰

癸 貪

壬 梁

癸 廉相

壬 遷 巨

化忌入兄友→會二婚。

二種現象都有,須看權。

此例剛好化權入命,那就要看的心態,故可以有桃花,也可以沒有。

而權入命,也表示不會重婚。

入子女→主女多男少,子女多俊麗聰明。

入財帛→會吉,財運佳,工作伙伴女性多的話越賺錢;若會煞忌、空劫,則因異性破財,且處理錢財時有笑容。

入疾厄→屬陰虛膀胱遺精之疾,女主白帶。

入遷移→出外得貴,貴人多為女性,又主異性緣佳,外出有笑容。

入交友→桃花頗多,易得異性青睞。

入官祿→與別人處理事情時有笑容,且喜歡換職業與工作環境。

入田宅→水道、公廁,另主縱有家產亦會有變。居子田,家裡會常常有小鳥飛來(大限同論),如果天姚之坐干入田宅,家裡一樣會常常有小鳥飛來。

入福德→多幻想,風流,異性緣佳。

入父母→本人容貌不錯,會桃花,父母之一可能再婚。

刑姚本方

刑姚本方(即三合方)為破體位,也是死神位。

以破體位來看:

1. 本宮不論四化。四化乃刑姚本方之宮干四化。

2. 刑姚本方之宮干化忌入哪一宮,主那一宮有事。例如大限兄弟,那該大限兄弟會有事,不一定很嚴重,但是一定會有,或許兄弟之事與我無關,但卻是我的命盤。

3. 刑姚本方所化之祿 、權、科,不能碰到生年忌。

4. 刑姚本方之宮干化忌,不能碰到祿、權、科。

5. 例說明:

廉貪祿

天刑

22-31 丁 巨

32-41 戊 相

大限 官

42-51 己 同梁

陰權

12-21 丙 戊寅年

9月

陽男

水2局 武殺

天姚

2-11 乙 日

甲 紫破忌

乙 機忌

右科

財 癸

男,戊寅年生

刑姚本方在丑宮,坐乙干。

1. 坐干祿權科碰到生年忌,主該宮有事。

2. 坐宮化忌不能碰到祿權科。

事實上此造情形:

1. 父早亡,母改嫁。

2. 陽男順行,走到官祿大限時,父母宮即為大限子女宮,主小孩有事。

3. 子死於槍枝走火。

例二;男命78年農5月2日未時生

刑姚本方在酉宮 ,坐癸干,坐干祿權科碰到生年忌,主該宮有事。

機姚

遷 己 紫

疾 庚

財 辛 破

子 壬

友 戊 己巳年 姚刑

本方

夫 癸

梁科

官 丁 府廉

16-25

武祿

田 丙 刑巨同

福 丁 貪權

父 丙 陰 曲忌

6-15

命 乙

1. 刑姚本方化科碰到本命生年忌,17歲車禍身亡,頸椎斷裂。

2. 刑姚本方化忌碰到本命生年權,父母兩人感情欠佳 。

本命坐生年忌、自化忌:

1. 文曲逢忌星,不會讀書。

2. 脾氣不好,脊椎有傷(命遷有忌星,注意脊椎有問題)。

3. 遷移化忌沖本命,注意車禍。

4. 大限疾厄宮(巳)化忌沖本命。

5. 官祿宮退馬忌至命宮。

天刑之官祿宮干化忌看官非

例一 同干則同忌,進馬忌。

14-23 癸 機

5-14命甲 破紫

乙 刑

日權

24-33 壬 辛丑年

4月14日

金4局

亥時 府

武殺

曲科

34-43 辛 陰

官 戊

同梁

44-53 庚 相

54-63 辛 巨祿

庚 廉貪

昌忌

1. 命在午,坐天機,財庚干自化忌,主財之協調有問題。依進馬忌原理,忌由財來,故有財之問題:命官太陽化忌入夫沖官,故官也有問題。

2. 巨門是法律星,天刑是業力星,又跟財有關(進馬忌),故工作上跟錢有關之事,會有官非問題(太陽亦是法律星)。

3. 此格之忌乃財帛所化出來,故財不可露白。

4. 天刑之官祿宮干化忌看官非。壬干武曲化忌,凡廉貞化忌、武曲化忌、貪狼化忌者,做公務人員切忌貪污,做生意之人小心走稅。

5. 天刑之官祿宮干化忌,沖大限疾厄(父疾線乃文書宮位),又是本命田宅。在論法律時,最好不要再有忌星沖命、官、父,也不 要再有忌星沖田,表示無法待在家裡,即牢獄之災。

論身體時,最好不要再有忌星沖田,否則恐須住院。

例二

辛 廉

戊 陰男

刑巨機

丁 破大限

22-31甲

昌貪

丙 陰日

丁 府武

命 丙 同

1. 大限甲干太陽化忌入父母宮。太陽是法律星,父母是文書位,故此大限文書有問題。

2. 太陽代表父親,故此大限父親有問題。

3. 日月同宮,父親身體欠佳,母親照顧父親,到最後母親身體也會欠佳。

4. 父母有問題,再看大限父母。

5. 天刑之官祿宮辛干,化忌入大限官祿。(文昌為文書星,貪狼為貪,又坐本命福德宮,此人貪污)。

天刑之財帛宮干化忌看火災

癸 刑相 廉

甲 梁

43-52乙 殺

壬 陽男

木三局 同火

命 辛 武

府紫昌

庚 機

辛 破

庚 日

35年10月3日申時生人男命,於82年發生火災。(工廠住家)

1. 大限乙干化忌入命沖遷,沖動火星。

2. 天刑之財帛宮干化忌看火災。庚干天同化忌又沖動火星。

3. 注意丁酉宮,即82年癸酉年時要預防火災。

天姚之財帛宮化忌看水災

丙 戊子年3月某日

午時

陰姚

乙 曲武

陰煞命

紫府

甲 機忌

32-41

1. 乙丑大限,乙干化忌入兄友線─災劫線。

2. 此大限乃本命田宅宮,所化出之災劫為家及家運的問題。

3. 田宅宮也是財庫,故也是表現出財的問題。

4. 天姚之財(亥宮)化忌看水災。癸貪狼化忌入遷移沖命,為外面之水厄,或以此大限之命遷子田。

5. 「二曲相逢防水厄」。那什麼時候發生呢?以流年太歲干來看,而不是本命流年干,否則豈不是每12年就要注意一次,故為壬戌年(民國71年)。

天姚之官祿宮干化祿看桃花

紫殺

辛 鸞

壬 姚

機梁

庚 34年7月

20日戌時

乙酉年陰男

土五局 廉破

年 丙

巨陽

戊 武貪

己 陰同喜

戊 府

◎ 此命以男性來講,水星太多要注意桃花問題。

◎ 天姚之坐干化祿之宮為桃花之源。

◎ 天姚之坐干化忌之宮為麻煩桃花之所在,或該桃花所忌諱之事。

所謂麻煩桃花,即交往後才發現對方並不適合自己,但又甩不掉,造成身心極度疲勞之意。

1. 夫妻宮甲干化忌自沖─夫妻感情欠佳,自己有外遇。

2. 天姚之官祿宮(丁亥)宮干化祿看桃花─丁干化祿入福德,牽動天喜星、天同星、太陰星(水星太多也要注意桃花問題)

3. 天姚坐干化祿之宮為桃花之源─癸干破軍化祿入兄弟,牽動廉貞星(此人外遇對象在地下賭場認識。破軍主地下,廉貞為賭博星)。

4. 天姚坐干化忌之宮為麻煩桃花之所在,或該桃花所忌諱之事─癸貪狼化忌自沖,牽動武曲星,武曲為財星。

5. 兩人認識不久,常因金錢之事吵架。

華蓋星

華蓋屬甲木,主孤高、文章與科名,與學習命理或喜算命或燒香拜拜神佛有關,又稱小文昌。

華古字通花,故華蓋有美麗的蓋子之意。

白帝 每次出巡,身旁太監拿的類似雨傘的東西,替皇帝遮陽就是華蓋。

華蓋有 孤高之意。象意─華蓋─轎。

華蓋→在我宮尤其入命、田→此人帶神佛骨,喜好玄學,入命者最明顯,中年以後必信無疑。有華蓋者,愈早學命理愈好。

命財官田有華蓋或陰煞者,宜供奉神明。

華蓋在田宅,在家供奉神明;在官祿,營業場所供奉,上班族m 到公司附鄉斤的廟宇拜拜。

總之,華蓋在那宮位,勤燒香禮佛,對那個宮位有幫助。

大限遇華蓋或陰煞,該大限要供奉神明,學命理。

本命盤有華蓋若大限遇之,流年再遇之,那一年必定功力倍增。但第四限的人生經歷多詮釋命盤思考體會等才會周延,圓滑。然第二限記憶力強。

華蓋在大限父疾限(文書線),此限可做筆、著書、研究。

華蓋居兄友,就會與朋 友談命說理,或喜歡找人算命。

息神

命宮有息神,經常打哈吹,或經常有累的感覺。大限同。

息神永在命馬與華蓋之間,大限或流年都一樣。

息神入田宅,帶家看到床就想睡覺。

息神入命、官,做一點事就想睡覺,尤其在官祿宮,與人談不知覺打哈吹就想睡。

入遷→出外常感沒精神。

入財→賺錢也會拖磨。

【飛星斗數格局波羅蜜】

星辰格局

三奇奇遇格

遷 祿

1. 命財官遷有化祿、化權、化科三顆星曜會合。

2. 「三奇供向紫微宮,最喜人生命理逢,燮理陰陽真宰相,功貴不雷同」。

3. 常有特殊因緣而成功。

前世果報格

昌曲

昌曲

1. 昌曲在丑未守命。

2. 文星供命向南離,凶煞應無會遇時,翰墨縱橫人敬重,手攀丹桂上雲梯。

3. 聰明,文學有成,本事高人,巧藝在身。

4. 前世之業星,其所在的宮位,必有業障,故要接納此宮位,才能成就自己。

5. 丙天干、辛天干格局不同。

雙祿福氣格

化祿

祿存

1. 祿存與化祿星同守命宮或財帛宮。

2. 「祿合鴛鴦福氣高,斯人文武必英豪」。「堆金積玉身榮富,爵位高遷衣紫袍」。

3. 俱足福祿,宜往商業發展,好運來時,財富不小,公務人員反而不能得到富貴。

4. 大限同論,大限財帛逢之,必定大賺。

巧藝隨身格

1. 化科守命,化權在三方相會。

2. 「禹門一躍便騰空,頭痛崢嶸大浪中,三級飛翻合變化,風雲平地起蛟龍」。

3. 化科為文墨星,己俱足教、學條件,會遇權星,更加成就事業。

4. 權科三方會乃才藝、技藝、專藝因緣,宜往才華方面發展,成就非凡。

5. 大限同此論。

科祿並存格

祿

1. 化科守命,三方得化祿或祿存相會。

2. 「科名在命數中強,卓越才華遠近傳,一躍連登三級浪,衣冠濟楚待經廷」。

3. 文學才藝為事業的條件,必須先得名氣,才能得到財富。

4. 四化變化不同人的成就也不同;大限同論此格。

權祿生意格

祿權

1. 化祿和化權同守命宮。

2. 「命逢權祿實堪誇,千載功名富貴家,單見也應身富厚,平生穩步好生涯」。

3. 「權祿巡逢,財官雙美」。

前世業報格

1輔星供命最堪言,敏捷才華眾莫先,輕則帥臣兼五馬,重須入相振威權」。

2.文昌為前世業星,左輔為前世之報,三方西正位會合,業報人生,要想浪花美麗,必須向岩石衝擊,此格最佳寫照。

3.具備才華條件,時間一到必有一番作為。

府相商賈格

巨 廉相

財 梁 殺

貪 同

陰 武

府紫

官 機 破 陽

1. 府相二星會照命宮。

2. 「命宮府相得俱逢,無煞身當侍聖君,富貴雙全人景仰,巍巍德業滿乾坤」

3. 天府掌財庫,天相為印星,兩星會合為變成商場得利條件,從商理財無往不利。

4. 得長輩提拔,貴人相助。只要努力,成功指日可待。

5. 夫妻宮坐七殺,不利婚姻。

陷地反貴格

1. 丁年生人,天同在戌宮守命;辛年生人,巨門在辰宮守命。

2. 「三星變化最無窮,同成相逢巨遇龍,生值丁年須富貴,青年公正廟堂中」。

3. 「巨門辰戌不得地,辛人命遇反為奇」。

4. 「天同戌宮為反背,丁人化吉主大貴」。

紫府同宮格

紫府

1. 紫府坐命寅、申宮。

2. 「同宮紫府貴人生,天地清明萬象新,最喜寅申同得地,聲堂磊落動乾坤」。

3. 紫微與天府都是帝王, 此命格內心常會出現矛盾,影響人生際遇。

4. 此人個性保守,朋友不多,不宜做太大的改變,得保持現況,穩定成長最有利。

日月明暗格

陽陰

1. 安命於丑、未宮,日月同坐此宮。

2. 「命宮日月喜相逢,更遇科權在化中,此命武官須建節,文公定主位三分」。

3. 命在丑位太陽不明亮,命在未太陰不明朗,人生常遇瓶頸,個性也會陰晴圓缺。

4. 四化決定命格高低。

機梁高藝格

梁機

1. 天機天梁在辰戌宮守命。

2. 「機梁入廟最堪言,得地教君福祿全,妙算神機應蓋世,威威凜凜掌兵權」。

3. 「機梁會合善談兵」。

4. 「機梁左右昌曲會,文為顯貴武忠良」。

5. 「天機、天梁同宮辰戌,必有高藝隨身」。

6. 好奇遇,好口才,好表現的因,故是非、競爭、變化的行業最有切此格。

天府守成格

府廉

1. 天府在戌宮守命。

2. 「乾為君象府為臣,得地來朝福自新,輔弼忠臣身報國,腰金衣紫拜重瞳」。

3. 「天府臨戌有星供,腰金衣紫」。

4. 有商業理財條件,幕僚格局。

5. 輔佐之星利守成,不擅長開創。

帝星得貴格

紫微

1. 紫微在午守命宮。

2. 「乘廳司諫肅威風,氣象堂堂立殿中,幾轉內庭分內事,終身富貴位王公」。

3. 「紫微居子午,科權祿照最為奇」。

4. 「紫微居午,無羊陀,甲丁己生人位公卿」。

5. 紫微、太陽、天梁在午宮,人生因緣經常遇到貴人相助而成功。

紫府貴人格

武相

府廉

紫微

1. 紫微、天府位於三方會照命宮。

2. 「二斗星命內臨,清高禍患永無侵,更加吉曜重相會,食祿皇朝冠古今」。

3. 一生常與政治、公家、商業界中有成就的人有因緣。

4. 善用人際關係,天生與權貴有因。

5. 紫微的「諸宮降福,能消百惡」,天府的「南斗解厄延夀之」,乃星辰論命法。

廉殺生滅格

廉貪

武殺

紫破

1. 廉貞貪狼巳亥守命,武曲七殺三方來會。

2. 「貞逢七殺實堪傷,十載淹留有災殃,運至經求多不遂,錢財勝似雪澆湯」。

3. 六親緣薄,先敗後成,他鄉發跡。

4. 人生多變化,有投機因緣。

武貪中運格

武貪

1. 武曲、貪狼在丑、未宮守命。

2. 「文作監司身顯達,武臣勇猛鎮邊疆」。

3. 「武貪墓中居,三十後發福」。

4. 「武貪同宮,諂佞奸貧」。

5. 武貪不發少年郎,三十歲後漸漸嶄露頭角,個性堅毅,先敗祖業,功成他鄉之。

巨機是非格

巨機

1. 巨門、天機守命卯、酉。

2. 「巨門廟旺遇天機,高節清風世罕稀,學就一朝騰達去,巍巍業震華夷」。

3. 「機巨同居卯酉,必退祖而後自興」。

4. 「機巨酉上化吉,縱遇財官也不榮」。

5. 「巨門交人,始善終惡」。

6. 個性執著,富研究心,有特殊才藝。

7. 一生變化大,多是非恩怨,白手起家之人。

羊刃六親格

同陰羊

梁機

1. 擎羊在午宮守命。

2. 「羊刃切忌午之方,若來限內最為殃,刑妻剋子生閒事,殘病中年要早亡」。

3. 幼年多災厄,長大多意外,表現在事業上,風險中開創新的局面。

4. 威鎮邊疆的格局,一生奔波,廣交朋友,但六親無緣。

破軍亂世格

七殺

貪狼

破軍

1. 破軍在、午守命。

2. 「北斗英星最有權,坎離之上福綿綿,黃金建節超廊廟,統帥英雄鎮四邊」。

3. 競爭、大膽、冒險、是非、改革、新緣。

4. 成功與失敗,革新與守成,破耗與權威,突顯亂世才能出英雄。

5. 安定、安逸、安穩之環境,反而不能有成就。

機月同梁格

天機

太陰

同梁

1. 命財官逢四星會合。

2. 「寅申四曜命加臨,宗祖根源定有成,,刀筆之中宜卓立,榮華發旺在公門」。

3. 「機月同梁作吏人」。

4. 具企畫、設計、行政、顧問之才華,不適合當老闆,卻是上司的得力助手。

5. 穩定格局,適合在大公司或公門上班,職務上也不宜太多責任。

化忌類型

射出忌(水命忌、順水忌)

射出忌→某宮化忌射到他的對宮,即為該宮之射出忌。

己\

文曲

忌星有固執的現象,固執有直的意味。

權有小忌之意,科有小祿之意思。

如果命宮射出忌,入遷移,就叫命宮射出忌,又稱水命忌、順水忌。→此命格在家待不住,比較不適合做店面生意。

◎如果命宮射出忌到遷移,而遷移宮又射出忌到命宮,形成命宮跟遷移宮互相射出忌→則在家待不住,但在外也待不住,可以說為,一出外就很想回家,在家也坐不住,老想往外跑,故外出時總是那個朋友家坐坐,這個朋友家坐坐。

◎命宮化祿入遷移,叫命宫射出祿。但如果遷移化忌射入命宮,這就是快樂出門,敗興而歸。

順水忌、水命忌→有「不得不」的意思。

以財而言,又稱水財忌。財帛宮化忌入福德宮,最好不要做放款生意,因為財如流水一樣一直流出。最好是開超商,或做現金流動決速的工作,且不要有倉庫存貨。

以官而言,稱水官忌,適合做現金買賣的工作。

若在福德,因為化忌沖財,主財不易聚守。

若在夫妻,夫妻化忌自沖,小心配偶的身體健康。

逆水忌

我宮→命、財、官、田。

半我宮→疾、福、遷。

他宮→兄弟、夫妻、奴僕、父母、子女。

逆水忌、入庫忌→好的忌。

1. 逆水忌只對我宮有利。

2. 若在他宮,則對他宮有利,在我則主「過水」,為何會過水,原因是在我的命盤上。過水要怎麼過?很簡單,10年換一次大限,總會有走到他宮的時候。

逆水忌→凡在我宮(命財官田)的對宮(遷福夫子)有生年忌坐守,而我宮再射出忌,而對宮雖有生年忌坐守,但不得再自化祿權科忌,若自,則回歸水命逆。

如:福德宮坐生年忌,財帛宮射出忌,而福德宮沒有自化。

夫妻宮坐生年忌,官祿宮射出忌,夫妻宮沒有自化。

遷移宮坐生年忌,命宮射出忌,遷移宮沒有自化。

子女宮坐生生年忌,田宅宮射出忌,子女宮沒有自化。

逆水忌在財帛、田宅兩宮最好,官祿次之,命宮又次之。

命宮的逆水忌比較不好呢?

逆水忌有發達的可能,適合開工廠做生產達人。它是兩忌,一是生年忌坐守遷移宮,另一是命宮射出忌到遷移宮。命宮到遷移宮,以人的身體部位觀之,應該是從頭到腳。命宮為頭,遷移為腳,命遷線可是脊椎,故身體可能欠佳。

另一原因,忌星有固執的現,有直的意思,思想不易被改變,換句話說就是不會聽人勸,非要等到吃虧以後,才會反省。固執→擇善固執,會以我之喜好為善。

總之,賺錢與個性、身體是兩碼事,會不會賺錢跟這個人的操守、身體根本沒有關係。

遷移宮有逆水忌→外出格,要離開出生地愈遠愈好。

父母宮有逆水忌→父母大發。

子女宮有逆水忌→子女大發。

夫妻宮有逆水忌→配偶大發。

逆水忌在兄友線最不好,朋友顯貴,我未發達。

大限盤跟本命盤的重疊關係:

如果生年忌坐本命田宅宮,成為子女宮的逆水忌。當

大限逆行運走到第四大限子女宮,即成為這個大限命宮的逆水忌。

大限順行走到第四大限田宅宮,成為大限遷移的逆水忌,這是他宮的逆水忌,我只要盡心努力做事就好了。

福德宮逆水忌,偏向物質享受,精神方面較差。

疾厄宮逆水忌又叫健康忌,主身體康。

空劫兩星是災難,帶來跌傷、破相、刑傷等等災難,兩星屬火,遇忌星,火氣過大。

廉忌

遷 癸 巨

疾 甲 相

財 乙 梁同

子 丙

友 壬 丙生人 武殺

夫 丁

官 辛 陽

兄 戊

田 庚 紫破

福 辛 機

父 庚

命 己

廉貞居巳宮坐癸干,對宮無主星,借對宮的廉貞,成為逆水忌。忌星回到巳宮時,巳宮坐癸干,貪狼自化忌。

論財,此人有賺錢,但又把錢花掉。若論疾厄,就不是健康忌。

逆水忌可以開工廠賺錢,可以囤貨。

順水忌不可開工廠和囤貨。

剖腹生產疾厄逆水忌例

廉貪

丁 巨

疾 戊 相

己 同梁

丙 戊生人 武破

乙 陽

甲 紫破 機忌

命 癸

戊寅年,戊干四化貪陰弼機,生年忌天機坐子,戊癸之年甲做首,午宮宮干為戊。

1. 戊寅年,生年忌天機坐子。

2. 此年不能做疾厄逆水忌盤局。午宮戊干本來是成功的逆水忌盤局,但命宮居亥,癸干,無主星,借對宮廉貞為主星。

3. 本命宮癸干貪狼自化忌。

4. 本來是健康忌,無奈本命又自化忌,故不宜論無病痛。

注意:射出忌到對宮,對宮絕對不能再有任何自化(祿權科忌)。一有自,就不能叫做逆水忌,而是叫順水逆。

如果對宮自化忌,就叫雙忌。如果是自化權,權忌同宮代表輾轉。如果自化科,就代表囉嗦。如果自化祿,祿隨忌走,形成祿忌交戰。

射出的宮位,最好只射出一個忌星就好,不要再帶任何一顆化星。

拆馬忌

拆馬忌→在寅申巳亥四馬地有坐生年忌或自化忌。

拆馬忌坐六親宮→對六親的感情最明顯。主六親感情不合,或者生離死別,或者聚少離多。

拆馬忌落大限六親宮→這十年小心與六親感情,多有不合或者生離死別,或者聚少離多的現象。

拆馬忌居夫妻宮→最嚴重,主聚少離多,小心配偶的身體健康。大限逢之,夫妻10年分隔兩地或生離死別。

6-15命

16-25父

26-35福

56-65奴

46-55官 忌

36-45田

1. 生年忌坐守亥地→拆馬忌。

2. 田宅宮化忌。

3. 順行走到第六大限奴僕宮,田宅宮成為大命夫妻,化忌(拆馬忌),配偶生離死別。

4. 六親宮有拆馬忌皆同此論,分隔兩地,注意六親健康。

命宮拆馬忌→做事不會專心。

財帛拆馬忌→忌有亂、分開之意,可以一分為二,一分為三,一分為多等。所有財帛拆馬忌,表示個人財源頗多,可能工作不只一個,或者有許多賺錢的方法等等。可是拆馬忌的錢格外守不住,可能左手進財,右手出財,所以常常為錢財之事煩憂。

官祿拆馬忌→事業有多的現象。忌星入官,適合當上班族。故此拆馬忌難安於一份工作,心理總是想騎驢找馬,但又不敢貿然換工作。

如果大限命、財、官不是四馬地(寅申巳亥),且沒有化忌,但是大命、大財、大官宮干化忌到四馬地,形成大命、大財、大官的拆馬忌,則通稱此大限限尾運轉壞,或大限財帛限尾運轉壞,或大限官祿限尾運轉壞。限尾,即大限最後兩三年。

入庫忌

入庫忌→生年忌必須在辰戌丑未四墓庫,且該宮不能自化祿權科忌。

忌星中只有入庫忌和逆水忌是好的忌星。

入庫忌以入財帛、田宅兩宮最佳,次為官祿宮,我宮再次之。

我宮包含命宮,命有入庫忌當然好,但筆者在替人選剖腹生產時辰,並不選入庫忌在命宮。因為忌星有其特性。

入六親宮→主六親努力奮鬥事業,我則主過水。例如夫妻宮有入庫忌,主配偶會帶財來。有兩種情形,可能同時發生,或擇一發生:

1. 配偶有豐富之嫁妝,或配偶有積蓄。

2. 配偶有蔭夫格,會助我的事業,或善理財。

入庫忌不在我宮,如大命、大財、大官、大田,流年再化一顆忌星入「入庫忌」之宮,就會打破入庫忌,讓忌星跑出來。這種情形就叫「忌衝破入庫忌,垂手得金」。

4命辛 武府左

14父壬 陽陰忌

福癸 貪右限

田甲

兄庚 乙未 巨機祿

官乙

夫己 相紫科

奴丙

子戊

財己 殺

疾戊 昌刑梁遷丁權

藝術家白小姐乙未年3月某日亥時

1. 天同居巳宮,同梁飄蕩格,早年旅居日本。

2. 財帛宮無主星,借對宮太陽太陰化忌入財形成財帛宮入庫忌。

3. 第四大限走到本命田宅宮甲申,甲干太陽化忌,沖破本命福德及財帛宮。

4. 沖破本命財帛宮主發。

5. 沖破本命福德主業障顯現,須注意陽宅或陰宅有問題。

6. 福德有問題就看大限福德,大限福德宮化忌沖本命田宅(子田)及大命,這10年大限家運有問題。

7. 本命夫妻文曲自化忌,夫妻緣分欠佳。

8. 大限夫妻宮有問題,再看大限夫妻宮自化忌,這10年夫妻感情不順。

9. 下一個大限44-53乙酉,乙干又沖破入庫忌,白小姐還會走十年發好運。

反弓忌

反弓忌→大限走本命、本財、本官三合方時,大命三合方化忌沖本命三合方時,為反弓忌。

此忌凶狠,凶性為普通忌的兩倍。

己 紫

辛 破

官壬

命戊

陽梁

丁 府廉

遷甲

相武

丙 巨同

丁 貪大限

財丙 陰

第五大限走到財帛宮,丙干化忌入遷沖命,此為財帛化忌的反弓忌,又稱財帛的反弓忌。注意財倒。

昌巨

遷乙 相廉

疾丙 梁大限

財丁 殺

子戊

友甲 同

夫己

官癸 武

兄庚

府紫

田壬 機

福癸 破

父壬 陽

命辛

第五大限大命走到本財帛,大命丁干化忌入遷沖命,此財的反弓忌入大夫,大官辛干化忌入大夫自沖,重疊本命三合,官祿的反弓忌。

1. 大忌入遷沖本命,以小沖大,反弓忌財倒。

2. 大夫化忌入本官沖本夫,此大限注意夫妻感情。

3. 本命辛干化忌入遷自沖,注意對外人際關係。

辛 大財

官壬

命戊

丁 府廉

遷甲

丁 大限

財丙

逆行第五大限走到財帛宮,丙干化忌入遷沖命,此為財帛化出的反弓忌,如果流年走到,也要特別注意。

第一嚴重丙宮干。

第二嚴重甲宮干。

第三嚴重戊宮干。

如果大限走到財帛宮,大限命宮化忌沖本命,以小沖大,這十年運不佳。

絕命忌

絕命忌有兩種情形:

第一種:命宮或官祿宮有生年忌坐守時,大命或大官、大遷不可再化忌入或沖生年忌之宮。

那謂忌入、忌出呢?

如果化忌入我本命、我宮(命財官田),就叫忌入。

如果化忌沖我本命、我宮,就叫忌出。

巨大限

財己

戊 同

命癸

丙 曲機忌

官丁

官祿宮坐生年忌,當第五大限走到財帛宮時,形成大命(本財)化忌入本官(大財)。要小心官訟與財倒。

第二種是:命宮或官祿宮沒有生年忌坐守,但大命、大遷、大官、大田當中任意兩宮化忌沖本命、本官、本田。

機曲

遷 紫府

陰大限

同大遷

福己

梁大官

命己

大限遷移(本福)乙干與大限官祿(本命)己干化忌入本遷移沖本命。

左機權

父癸 紫

福甲 曲昌科

田乙 大限破

42官丙

命壬 丙生人 右

奴丁

梁日

兄辛 府廉忌

遷戊

刑相武

夫庚 巨同祿

子辛 貪

財庚 陰

疾己

男命45年6月某日卯時生

1. 大限走到官祿宮時,丙干化忌入本遷沖命─此乃官祿宮化出的反弓忌。

2. 本官有事,再看大限的官祿。大官(本財)干化忌入本子沖本田─沖破生年祿且沖田宅(田宅為財庫)。因此財方面有事,再檢查大財。

3. 大財(本命壬干化忌沖大限本命官祿,重疊本命三方)─大財的反弓忌。

4. 這個大限有兩個反弓忌→特別注意損財問題。另外還要注意官非 ,大限丙廉貞化忌,主行政官非。

5. 天刑的官祿看官非,天刑官祿在本福甲干太陽化忌沖大限父母宮,父母乃文書位,太陽又是法律星,這個大限官非問題非常嚴重。

糾纏忌

任意兩宮所發出的忌星,形成兩宮互相對望,稱為糾纏忌。主是非。

父癸

福甲 曲

田乙 大限

官丙

命壬

奴丁

兄辛

遷戊

夫庚 巨同

子辛

財庚

疾己

1. 疾厄宮己干文曲化忌入田宅,財帛庚干天同化忌入子─子田形成糾纏忌。

命忌入福,友忌入財─我和朋友有金錢方面的糾纏是非。

是非忌

某兩個對待宮位,如果發生祿來忌去,或者忌來祿去的現象,稱為是非 忌。

命化忌入夫,夫化祿入命,即為是非忌。

是非忌主要在于產生不平衡感,如我對你很好,但是你對我不好,心理產生不平衡。

循環忌

某兩個宮位互化忌星到對方之宮稱為循環忌。

命宮化忌到夫妻宮,夫妻宮也化忌到命宮。

循環忌的重點: 誰也不讓誰,你對我無情,我也對你無義,擾擾嚷嚷。

進馬忌、退馬忌

進馬忌一般都發生在子、丑、寅、卯四個宮位。同干則同氣。子與寅同干,丑與卯同干。

進退馬忌依此原理而生的。

子宮化一忌到寅宮,寅宮又有自化忌,則寅宮也會像子宮一樣拋一忌星到辰宮。依此類推。

丙 進馬忌

巨陽忌

甲 同

天同在子,甲干太陽化忌到寅宮,寅宮太陽自化忌,此忌又會順勢拋到辰宮,再看辰宮有無自化。依此類推。

雖然忌星由子宫推進至寅宮,再由寅宮推至辰宮,但是忌星依然在寅,不可輕忽。

退馬忌

退馬忌

貪紫

戊 曲忌

紫貪在卯宮,己干化一忌星到丑宫,丑宮又文曲自化忌,此忌星又會順勢拋到亥宮,再看亥宮有無自,依此類推。

注意:雖然忌星已由卯宮推進至丑宮,再由丑宮推至亥宮,但是忌星依然在丑,不可輕忽。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phi tinh tử vi đấu sổ tinh diệu cách cục ba la mật

Bản dịch:

Phi tinh tử vi đẩu số cây mít

[phi tinh đấu sổ tinh diệu cây mít]

Tử vi tinh hệ

Tử vi: Hay hoàng đế, hồi tưởng một chút lịch sử.

Ngũ hành: Kỷ thổ

Hóa khí: Tôn, làm quan lộc chủ, có giải trừ ách, kéo dài thọ, chế hóa công.

Ưa: Ngôi sao may mắn tướng tá, phụ bật, thiên tướng, xương khúc, khôi việt, lộc tồn.

Tượng: Cao to, tôn quý, trang nhã.

Nhân: Tổng thống, ông chủ, hiệu trưởng, chủ quản, quản lí, người lãnh đạo vật, lão sư.

Địa: Nhà nước bộ phận then chốt, cao to kiến trúc, khách sạn lớn, ẩm ướt của đất.

Vật: Trân quý vật như hột xoàn.

Bản thân: Đầu, não.

Nhan sắc: Tử sắc.

[tử vi tinh nhập cung mệnh thì tính tình]

Tử vi tộc cùng hắn người hỗ động thường thường nhu (có thể tưởng) yếu xuyên thấu qua bên thứ ba lai ở giữa xử lý, vãng chỗ tốt tưởng, là mượn lực sử lực, suy nghĩ chu đáo, năng lực trao quyền cho hắn nhân hành sự, có rộng thùng thình bao dung người đó cách tính chất đặc biệt, thế nhưng, từ một cái góc độ khác khán, đã có không dám hoặc không muốn trực tiếp mặt đối với chuyện (kháng áp tính thấp), vô pháp lập tức giải quyết vấn đề (kéo dài) tính chất đặc biệt, có thôi ủy trút trách nhiệm, không dám dũng sinh nhâm sự trốn tránh cá tính. Ngoài ra, tử vi tộc có “Dĩ ta vi tôn” lòng của thái, cho rằng người khác đối với ta phục vụ và kính dâng đều là chuyện đương nhiên, bình thường có “Người người cho ta” tìm cách.

Khiêm cung lễ độ, trung hậu bất túc, tự phụ, bên tai mềm, vô chủ sai ai ra trình diện, lòng tự trọng cường, thiện chủ tể hiệu lệnh, bất thiện chủ trương, chỉ tinh thì không nói nhiều, nhưng tiếp xúc hậu hội chậm rãi mà nói.

Nhập lục thân cung: Cai lục thân hiển quý.

Nhập tật ách: Tính khí. Và đào hoa tinh đồng cung: Tung dục, tử vi ┼ tham lang → thận hư. Tử vi ┼ hồng loan hoặc thiên hỉ → nữ tính thời gian hành kinh không chính xác, bạch đái, hoặc tử cung có bệnh. Cũng chủ đầu hoặc não, chú ý cao huyết áp cập bệnh nhà giàu.

Nhập thiên di: Ra ngoài cách. (cung thiên di bỉ cung mệnh hảo người đều là ra ngoài cách. )

Nhập quan lộc: Người lãnh đạo vật.

Nhập tài bạch: Bất thiện quản lý tài sản, nhưng là xử lý tài vật cao thủ.

Nhập điền trạch: Gia phụ cận có nhà nước bộ phận then chốt, cao tầng kiến trúc, tử tham là thanh sắc nơi.

Nhập phúc đức: Kiếp trước tu vi không sai, kiếp đắt quá nhân. Ngồi một mình thì quen biết khắp thiên hạ, tri tâm không có mấy nhân.

Nhập 12 cung

Nhập tử ngọ:

Tử vi cư tử → cực hướng ly minh cách.

Tử vi cư ngọ → cực cư ly minh cách.

Phú nói: Tử vi cư ngọ vô hình kị, giáp đinh kỷ mệnh chí công khanh.

Tử vi cư tử ngọ, khoa lộc quyền chiếu nhất kỳ.

Tử ngọ là trời địa vị: Tử vi cư tử ngọ, canh rõ ràng năng lực lãnh đạo.

Tử vi ┼ tham lang → cực cư mão dậu cách →”Đào hoa phạm chủ” hoặc nên xuất gia.

Phú nói: “Cực cư mão dậu, kiếp không Tứ Sát, đa số thoát tục của tăng.”

Tử tham nhập mệnh → thận hư. Tướng mạo không sai, phòng sắc nan; nữ tính gia sát tinh, chú ý tình cảm tranh cãi.

Tử tham ở dậu cách cục so sánh mão cung cao, tài năng ở trên thương trường tranh nhỏ nhoi.

Đây là một loại khác tử tham cách,

Mệnh: Tử phá xương khúc. Quan: Liêm tham. Tài: Vũ khúc.

Mệnh can kỷ, khiến cho quan lộc tham lang hóa quyền, cung Quan lộc can quý hóa phá quân phi hóa lộc nhập mệnh, mệnh và quan tương liên, bản mệnh bàn không chỉ có là tử đặc biệt cũng tử tham cách, liêm đặc biệt.

Tử vi ở thìn tuất xấu vị

Tử vi ở xấu vị → và phá quân đồng cung.

Phá quân đối cung thiên tướng → mặt mày hốc hác tại nơi điều cung tuyến, tương đối phản bội; nhất là thìn tuất xấu vị tối phản bội:

Nhập mệnh thiên → người này phản bội.

Nhập huynh giao hữu → bằng hữu phản bội, ta cũng sẽ phản bội.

Nhập phu quan → ta phản bội; phu thê tuổi tác chênh lệch đại.

Nhập tử điền → tử nữ phản bội cập đối phòng địa sản chỗ để ý thượng.

Nhập tài phúc → kiếm tiền hoặc xử lý tài vụ thượng phản bội.

Phụ tật → cha mẹ tư tưởng hoặc văn chương của ta so sánh phản bội.

Thư viết: Phá quân ở thìn tuất xấu vị, chủ vi thần bất trung, là tử bất hiếu.

Phản bội → thích đột phá truyền thống, năng lực thành công cũng có địa vị cao.

Phú nói: Tử phá xấu vị cung, quyền bổng lộc và chức quyền tam công.

Tử phá → làm theo ý mình, quyết giữ ý mình, tự cho là đúng, lý tưởng quá cao, nhạc cao ít người hoạ, cuối cùng tan rã trong không vui; đối thích nhân sự vật địa hội bất kể tâm huyết, bất kể được mất, toàn bộ nỗ lực, trái lại bất tiết nhất cố.

Phòng tham ô, trông coi tự đạo. Tình cảm tuổi tác chênh lệch đại hoặc tình cảm vỡ tan hiện tượng.

Tử phá của tài → đại lai một đi không trở lại. Không đem tiền đương tiền khán.

Tử tướng → thụ đối cung phá quân ảnh hưởng, nỗi lòng biến hóa khoái mà lại đại, làm việc tâm tình hóa. Ưa cắt vào ngôn ngữ, hoặc người khác nói chuyện đáo phân nửa, tự cho là mình biết hết đạo nhân nói nội dung.

Tử vi nhập dần thân tị hợi

Nhập dần thân; cùng trời phủ đồng cung; Thiên phủ trang trọng.

Thiên phủ mậu thổ, thuần dương; Tử Phủ đồng cung quyền lệnh rất nặng, giống nhau sẽ không cả đời làm thuê sinh nhân, cho dù yếu quán ven đường, cũng muốn mình làm ông chủ. Người này nói chuyện như ngoại giao ứng đối, cho dù rất khách khí, cũng có quyền uy tính. Nên kết hôn muộn.

Nhập tị hợi; tử sát đồng cung; thất sát là vội vàng xao động.

Không thích bị người ước thúc, không nói lời nào, TenTen bản trứ mặt, hình như người khác khiếm hắn bao nhiêu tiền dường như.

Nữ mệnh gặp của, kỳ phối ngẫu đa sợ vợ.

Thiên cơ tinh:

Chạy máy, cơ linh, động cơ, linh cơ khẽ động, gặp thời ứng biến, nhạy bén, cơ mưu, cơ linh, ăn ý, cơ hội, xảo trá, thần cơ diệu toán, cơ khí, máy móc, máy xe, máy bay, máy vi tính.

Ngũ hành: Ất mộc. Hóa khí viết thiện, Hóa kị viết ác, chủ tư tưởng và trí tuệ, huynh đệ chủ, tôn giáo tinh.

Thiên cơ: Trục, là động tinh, động não gân.

Thiên cơ Hóa kị: Hao tổn tâm trí, suy nghĩ thắt.

Thiên cơ Hóa kị; tứ chi tàn chướng, nguyên nhân gây ra vu thần kinh hệ bị hao tổn. (và văn khúc đồng cung Hóa kị quá mức)

Thiên cơ: Bố thí tinh, Hóa kị thì, ứng với đa bố thí bằng không tiền tài dễ bị đảo.

Thiên cơ gia Hóa kị: Thang lầu, ưng cái cập tai nạn xe cộ.

Thiên cơ ┼ âm sát: Phù chú. Ở cung Quan lộc ưa quan nghiên cứu phù chú.

Thiên cơ ngồi một mình cư mệnh: Thiên hướng động não gân; nhược cư thiên, thì thiên hướng tứ chi động.

Chủ: Động não, phân tích, kế hoạch, người nhiều mưu trí.

Ý tưởng: Tôn giáo, trí tuệ, biến động.

Nhân: Nghiệp vụ, bí thư, phụ tá, linh môi, vận động viên, tôn giáo nhân sĩ.

Địa: Âm miếu, bên lề đường, viên hoàn biên.

Vật: Máy xe, xe có rèm che, bánh răng.

Bản thân: Gân cốt, tay chân, hệ thần kinh.

Tính tình: Có co dãn, tửu lượng không sai; nhập mệnh thì, cá tính phi thường mẫn cảm, giác quan thứ sáu rất mạnh, đối rất nhiều chuyện phát sinh hứng thú, là hiếu học người, thông minh, cơ trí, khéo đưa đẩy vừa hiền hoà, thức thời, ăn nói nhã nhặn, giao tế trường tài.

Khuyết điểm: Thích chõ mũi vào chuyện người khác, gấp gáp, đa học mà không tinh. Hóa kị thì, dễ đứng núi này trông núi nọ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, trước khi cưới đào hoa không ngừng, hôn hậu ưa tại ngoại dính hoa nhạ cây cỏ. Thiên cơ tọa mệnh, thái dương ở cung phu thê, nhược thái dương Hóa kị, hoặc bị chiếm đóng cung, vô luận nam nữ, đối hôn nhân bất lợi, phu thê bình thường khóe miệng.

Thiện động não không thích hợp thể lực công tác, ứng với dĩ kiến thức chuyên nghiệp mưu sinh, như xí hoa, thiết kế hoặc can thiệp tính công tác, thành tựu sẽ khá cao. Động não, như cung tài bạch tinh diệu tổ hợp không tốt, dễ biến thành trí tuệ hình của kinh tế phạm hoặc gạt tài hoặc lục hợp màu tổ đầu.

Thiên cơ là dịch mã, tính thiện thay đổi, chủ chức nghiệp, hoàn cảnh biến động đại, như chức nghiệp thường thay đổi, nơi ở thường dọn nhà chờ.

Nhập mệnh: Thông minh, cơ mưu giỏi thay đổi, đa tài đa nghệ.

Nhập mệnh thiên huynh giao hữu, người ngoài xử sự rất có một bộ, Hóa kị thì, khiếm huynh đệ trái.

Nhập huynh: Huynh đệ trong có thiên cơ tính chất. Như thông minh, cơ trí, đa tài đa nghệ.

Hóa lộc thì, thiên cơ tính chất tăng cường, huynh đệ trung tâm có ý nghĩ đặc biệt người tốt; hóa quyền thì giữa huynh đệ đa tranh chấp.

Nhập phu: Phối ngẫu có thiên cơ của tính chất, hoặc tuổi tác soa cự đại. Phối ngẫu suy nghĩ động nhanh hơn, thông minh.

Hóa kị thì, gia đình đa tranh cãi, phối ngẫu thần kinh đặc biệt suy nhược, tôi ngày xưa thường là phối ngẫu hao tổn tâm trí. Hóa quyền, gia đình đa phân tranh.

Nhập tử: Tử nữ có thiên cơ tính chất. Tử nữ đa thông minh.

Hóa kị, tử nữ thần kinh đặc biệt suy nhược, cách cũ là tử nữ phiền não.

Nhập tài: Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kháo trí tuệ cập hai tay kiếm tiền, thích hợp tiền mặt sinh ý hoặc quay vòng khoái ngắn kỳ đầu tư.

Tiền tài lưu thông tính đại, tài lai tài khứ, đi vận thiên cơ ở tài bạch, có quay đầu lại thốn của hiện tượng. Huynh đệ tài.

Chúng sinh tài. Tài là chúng sinh, bất khả mở ra khoản công ty.

Nhập tật: Gan cập thần kinh não vấn đề. Nhược ở huynh giao hữu tuyến, biểu tay chân thần kinh vấn đề.

Nhập thiên: Ngồi không yên, chạy tới chạy lui, nên vãng xa xa phát triển.

Hóa lộc, kiếm tiền phần nhiều là huynh đệ bằng hữu.

Nhập nô: Chú ý mình có hay không thường thay lão bản, hoặc công ty nhân viên lưu động tính đại.

Nhập quan: Thích hợp biến động tính giác đại công tác, Hóa kị thì là nhân viên kỹ thuật, không thích hợp tọa bàn công tác.

Nhập điền: Hội thường dọn nhà, trong nhà dễ có tranh chấp, nhất là Hóa kị thì canh nghiệm. Nên ở bên lề đường hoặc viên hoàn biên.

Trong nhà người ta lui tới như nước chảy, Hóa kị thì, thường là trong nhà đại chuyện nhỏ hao tổn tâm trí. Nhược giá trị đại hạn, đến đây đại hạn đặc biệt là trong nhà phiền não.

Nhập phúc: Suy nghĩ nhiều hình chính là nhân vật, Hóa kị càng sâu, có thể nghiên cứu Phật học.

Nhập phụ: Phụ mẫu thần kinh não đặc biệt suy nhược, Hóa kị thì quá nặng, tôi ngày xưa thường vì cha mẹ hao tổn tâm trí. Phụ mẫu quản giáo tử nữ nghiêm ngặt.

Thiên cơ ở tử ngọ ─ thạch trung tâm ẩn ngọc cách.

Mệnh tọa tử ngọ, tam phương tứ đang có tam hóa cát người là cường.

Cổ viết: Cự môn tử ngọ lộc quyền khoa, thạch trung tâm ẩn ngọc phúc thịnh vượng.

Ưu điểm: Năng lực phát huy tài trí mẫn tiệp, lợi cho khẩu tài là sự nghiệp, ngoại, nghiệp vụ, luật sư chờ đều có thể có tốt đẹp chính là biểu hiện. Khuyết điểm là năm mới nhất định khổ cực.

Cung mệnh can mậu khiến cho thiên cơ ở đối cung thiên di Hóa kị, là bắn ra kị.

Mệnh tọa cự môn cư ngọ cung, tọa hóa quyền năm sinh, can cung mậu bắn ra kị đáo đối cung thiên di thiên cơ, nói rất bá đạo, đến đây cách quyền kị bá đạo nhất. Nhưng tuyệt đối không thể có lộc và khoa đồng cung.

Mệnh tọa dần, can cung canh, đối cung thiên di thiên đồng thiên lương.

Đại hạn đi hợi cung, kỷ can tứ hóa vũ tham lương khúc. Văn khúc Hóa kị nhập quan xung phu, đến đây đại hạn có chuyện. Nhìn nữa đại hạn phu thê.

Đại hạn phu thê đinh dậu cung, đinh can tứ hóa âm cùng cơ cự, đại hạn phu thê cự môn Hóa kị xung bản mệnh phu thê.

Cự môn là quan niệm, cãi nhau tinh. Văn khúc là tình cảm tinh.

Thiên cơ ở mão dậu ─ cơ cự đồng cung → bất lợi hôn nhân.

Nữ mệnh cốt tủy phú nói : Cự môn thiên cơ là phá đãng.

Bất luận nam nữ mệnh đối tình cảm bất lợi.

Cự cơ nhập mệnh ─ cung phu thê là nhật nguyệt đồng cung, cung phu thê không thích hợp động, lưỡng khỏa động tinh đồng cung, canh đột hiển không an định hiện. Quyền kị cũng đại diện chuyển động.

Phú nói: Cự cơ đồng cung, công khanh vị. Tiên phá đãng hậu vị chí công khanh.

Nữ mệnh có tài hoa, tiểu cây ớt.

“Cơ cự hóa dậu (kị) cách” : Thiên cơ, cự môn ở mão, dậu đồng cung, phùng Hóa kị xưng của. Trọng điểm ở Hóa kị.

Lâm dương cảng mệnh bàn.

“Đổi vị thiên cơ cự diệu quá, hóa hung khổ cực thụ bôn ba, tâm cao ý dũng chưa từng nghỉ, hóa ngữ vô tình cú cũng ngoa.”

Cự cơ cùng lâm cách ─ mão cung mạnh hơn dậu cung.

Trải qua nói: Cự cơ ở mão, trước tiên lui tổ rồi sau đó tự hưng.

Cự cơ ở dậu, dù có tài quan cũng không quang vinh.

Ất năm sinh ra, thiên cơ ất mộc hữu thiên cơ tứ hóa của hóa lộc cập cự môn thủy tướng sinh, lộc tồn đất lai bồi, là cực phẩm của quý cách. Dậu cung thì là mộc tử thủy bại nơi.

Ưu điểm; nghiên cứu tâm cường, có thể tập được nhất nghệ tinh, có khẩu tài và tài hùng biện, suy nghĩ biến hóa khoái, trung niên sau này phát đạt.

Khuyết điểm: Năm mới khổ cực bôn ba, cố tính cố chấp, tự cho là, dễ trêu chọc thị phi, dẫn phát phiền phức, nhược kế thừa tổ nghiệp tất phá hết hậu kháo kỷ lực tự nghĩ ra người, tài năng phát đạt, ở mệnh ở phu, hôn nhân không đẹp mãn, tình cảm phức tạp, tơ tình nan để ý.

Thiên cơ ở thìn tuất ─

Thiên cơ (thiện), thiên lương (ấm) ở mệnh hoặc thiên, “Thiện ấm triều cương cách”. Thiện ấm triều cương, nhân từ dài, dụng suy nghĩ đi trợ giúp người khác.

Người này thông minh cơ trí, tâm địa thiện lương, khẩu tài cũng tốt, mọi việc năng lực xử lý tận thiện tận mỹ. Khuyết điểm là trước phải quá trình trắc trở, mới có thể thành công. Nhược phùng thiên không cướp, lúc tuổi già nên tín tôn giáo.

Đến đây cách bất lợi nữ mệnh, tố chất thần kinh, ưa để tâm vào chuyện vụn vặt, tâm loạn như ma, không thích hợp tảo hôn.

“Cơ lương thiện đàm binh” : Cơ biết, thông, có bày ra, năng lực phân tích. Thiện đàm binh, cho nên nên phụ tá nhân tài, không thể làm người cầm đầu.

Cơ lương ở xấu vị ngồi đối diện

Thiên lương ở xấu, thiên cơ ở vị, thì là nhật nguyệt tịnh minh cách, thềm son quế trì cách, ngay hôm đó tị nguyệt dậu cách. Nhược thiên cơ ở mệnh, thì cung thiên di là nhật tị nguyệt dậu cách, là ra ngoài cách.

Thềm son ─ thái dương; quế trì ─ ánh trăng.

“Nhật nguyệt tịnh minh cách” : Thái dương Thái âm cùng thủ vị cung.

“Nhật nguyệt bức tường cách” : Nhật nguyệt tịnh minh cách rơi cung điền trạch.

Nhược thiên lương cư cung điền trạch nhật nguyệt tịnh minh ngày nguyệt bức tường cách, người này điền trạch là sản nghiệp tổ tiên.

Nhật nguyệt cư điền trạch nhật nguyệt tịnh minh ngày nguyệt bức tường cách, điền trạch là chính nỗ lực đả biện đoạt được. Có hay không sản nghiệp tổ tiên, khán cung điền trạch và tứ hóa.

Nhật tị nguyệt minh cách” : Cung mệnh ở xấu, thiên lương tọa mệnh, thì thái dương ở tị, Thái âm ở xấu. Nhật nguyệt ở mệnh tam phương, là “Nhật nguyệt tịnh minh” “Nhật tị nguyệt dậu cách”.

Phú nói: Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng sinh nghiêu điện.

Thơ viết: Nhị diệu thường minh chính được trung tâm, tài hoa thanh thế định anh hùng, niên thiếu tế được phong vân hội, nhảy Thiên Trì liền long.

Ưu điểm: Tâm địa thiện lương, quang minh lỗi lạc, xử sự có một bộ.

Xấu, giờ Tỵ sinh ra, văn xương, văn khúc ở tị cung hội thái dương sinh quan lộc, có lợi sinh con đường làm quan.

Khuyết điểm: Giáp sinh ra, thái dương Hóa kị, sự nghiệp có thị phi, mắt cũng có tâm bệnh. Đến đây cách phùng dương đà hội chiếu, đa khắc song thân, Hóa kị cũng thế.

Nhật nguyệt bức tường cách: Mệnh ở tuất, phá quân tọa thủ, nhật nguyệt nhất định ở xấu thủ cung điền trạch; cung mệnh ở thìn, nhật nguyệt nhất định ở vị thủ cung điền trạch.

Nhược tử vi ở vị tọa mệnh, Thái âm ở tuất thủ điền trạch, thái dương ở thìn chiếu điền trạch, là nhật nguyệt tịnh minh cách. Thái dương ở thìn tị, Thái âm ở dậu tuất, đều có thể xưng là “Nhật nguyệt tịnh minh cách”.

Ưu điểm: Suốt đời tương có thật nhiều bất động sản.

Khuyết điểm: Thìn cung không thích nhập hỏa linh; tuất cung không thích nhập xương khúc.

Cần phải phòng đào hoa.

Thiên cơ ở dần thân

── và Thái âm đồng cung.

Tứ mã địa ─ dần thân tị hợi, sở hữu tinh diệu ở tứ mã địa, đều có động ý.

Sao dịch mã ── thái dương, Thái âm, thiên cơ.

Thái dương → dương động. Thái âm → âm động, sông nhỏ lẳng lặng thảng trứ. Thiên cơ → như trục động.

Cơ âm → xinh đẹp tổ hợp, văn tĩnh sâu thẩm, có chuyện không được đầy đủ thuyết, có đau khổ không được đầy đủ tố; ở dần thân đào hoa là xa địa đào hoa. Thường chạy xa địa hoặc xuất ngoại, có đào, hoặc nhân duyên hảo.

Nhập phu thê: Hai vợ chồng hoặc trải qua ái tình trường bào, hoặc cố hương cách xa nhau khá xa, có lẽ hai người đều có.

Cơ âm nhâm một viên Hóa kị thì, chú ý sưu thuế vấn đề.

Cơ âm ở dần thân ─ tiêu chuẩn “Cơ nguyệt cùng lương” cách. Cơ âm tọa mệnh ─ thiên đồng ở tài, thiên lương ở quan.

Phú nói: “Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân.” “Cơ âm xương khúc đồng cung sinh dần, nam làm người ở từ nữ là xướng”.

“Cơ nguyệt cùng lương cách” ─ bốn sao tụ họp ở mệnh, tài, quan.

Ưu điểm:

1. Thiên đồng, Thái âm sinh tử hoặc ngọ, xí hoa lực, hòa hợp lực, phân tích lực chờ tam cường, nhất lưu phụ tá nhân tài. Cung mệnh ở thìn hoặc ở tuất, cơ lương tọa mệnh, cũng “Thiện ấm triều cương” cách.

2. Thiên cơ, Thái âm đồng cung sinh dần hoặc thân, tối nên nhân viên công vụ, không thích hợp chính gây dựng sự nghiệp.

3. Thiên đồng, thiên lương đồng cung sinh dần thân có văn nghệ tài hoa, có lão sư, lão đại phong phạm, nên công giáo giới, văn hóa sự nghiệp.

Đến đây cách kiêm Thái âm ở tuất là trăng sáng quang huy, tao nhã nho nhã, năm mới đắc chí.

“Cơ nguyệt cùng lương” cách người, nên đại lý thương, hoặc cửa hàng bán lẻ sinh ý, hoặc đương phụ tá.

Khuyết điểm: Thiên cơ, Thái âm đồng cung sinh dần thân tọa mệnh, có điểm âm trầm và tố chất thần kinh.

Dần thân cơ nguyệt cùng lương cách, bất lợi tình cảm, có nhiều thị phi, nên học mệnh lý, triết học.

Thiên cơ ở tị hợi

Thiên cơ thủ mệnh vị của “Thiên cơ tị hợi cách”, đối cung là Thái âm.

Thơ nói: “Thiên cơ tị hợi cung, thái độ làm người tính tự cung, thương nhân đa tinh gạt, quyền mưu tất ly tông.”

Vừa nói: “Thái độ làm người đa quỷ kế, tự tính tố kinh doanh, tham uống đa cơ sai ai ra trình diện, ly tông tất họ hàng xa.”

Đến đây cách người, hội rời xa nơi chôn rau cắt rốn phấn đấu, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự nhiên lục thân duyên mỏng.

Thiên cơ ở tị, Thái âm ở hợi, là ﹂ trăng sáng Thiên môn” cách, cách cục so sánh Thái âm ở tị, thiên cơ ở hợi cao.

Phú nói: “Trăng sáng Thiên môn, tiến tước phong hậu.”

“Trăng sáng Thiên môn sinh hợi địa, lên nói phụ trách quyền to.”

Thái âm ở hợi tọa mệnh, thân, làm việc ôn, cá tính cẩn thận, năm mới là được đắc chí, nam tử tướng nghê nhã nhặn, nữ tử vóc người diện mạo đều tốt.

Cơ âm: Phùng thiên mã chủ có đi xa, nữ mệnh tình cảm đa tranh cãi làm phức tạp, như hội đào hoa tinh đa, chỉ lập gia đình làm thiếp, hoặc lưu lạc phong trần, đến đây nhân cung phúc đức tọa cự môn, như gặp cát, cũng sẽ có một đoạn tình cảm khúc chiết.

Cơ cự: Nữ mệnh thì đinh, mậu sinh ra không được cát, suốt đời đời sống tình cảm phức tạp không được thuận.

Cơ lương: Nữ mệnh tay nghề, nấu nướng kỹ xảo thật tốt, mà lại có tài nghệ trong người, nhưng hôn nhân có khúc chiết, điều không phải kết hôn muộn hay hôn nhân không được trôi chảy, nếu có dương nhận đồng cung, chủ năm mới phụ mẫu không được đầy đủ, trung niên hôn nhân dễ sinh biến hóa, lúc tuổi già tử đa không được tụ.

Thái dương

Nhiệt tình chuyên gia, chủ động thế nhưng lạc hãm trái lại chủ vì tư lợi.

Ngũ hành: Bính hỏa, thuần dương, nam bắc đấu trung thiên ngôi sao may mắn.

Hóa khí: Quý, ngoại giao hình quan lộc chủ. Hỏa của tinh, tính bác ái, vô tư, công bình chờ.

Chủ dịch mã: Thái dương chủ động. Dương động, chủ quang minh và bác ái mà lại đều đều. Nhưng nghiêm ngặt thuyết, nhưng có nhiều chỗ có chỗ thiếu hụt.

Ở tử làm một dương sơ khởi, thái dương không có sáng.

Ở xấu là nhị dương sơ khởi. Như trước một lượng, nhưng nhật nguyệt tịnh minh cách.

Ở dần là tam dương khai thái. Chân chính hảo, họ Đông Phương xuất hiện ngân bạch sắc là lúc.

Ở dần mão là sơ thăng.

Ở thìn tị là thăng điện.

Ở ngọ là nhật lệ trung thiên.

Ở vị thân là thiên viên. Làm việc có tiên chuyên cần hậu nọa hiện tượng.

Ở dậu là tây một, quý mà không hiển, tú mà không thực.

Ở tuất hợi tử xấu là thất huy. Chủ suốt đời lao lực, cùng người khó hoà hợp, đa chiêu thị phi; nhược và Tứ Sát xung hợp, canh chủ tật bệnh. Tại đây ta cung vị tọa mệnh, làm việc sẽ không sinh long hoạt hổ, thế nhưng còn có thể bả làm xong chuyện. Nhược phải có dáng tươi cười, thì muốn xem có hay không có hóa lộc đồng cung, hoặc là cái khác cười tinh đồng cung. Giá chắc là sẽ không rọi sáng chính, hội rọi sáng người khác cách cục, sẽ đem giao phó chuyện làm hảo.

Đồng lý, thái dương nếu là cư tài, cũng như vậy luận.

Thái dương từ dần đáo thân là minh, từ dậu đáo xấu ám.

Thái dương ưa bạch thiên, xuân hạ sinh ra. Dạ sinh ra, thái dương thất huy, nhật nguyệt trái lại bối, mùa đông sinh ra, giai chủ suốt đời lao lực bôn ba.

Thái dương hoặc Thái âm cư mệnh người, rất chú trọng sinh nhật ngày đó, như ban ngày, buổi tối hoặc trời mưa các loại.

Thái dương ─ thi mà không bị; Thái âm ─ thụ sau đó thi. Thái âm đại diện nữ hài, đều tương đối bị động.

Thái dương ái ─ nhiệt liệt yêu; Thái âm ái ─ mẫu tính, ôn nhu yêu.

Thái dương cũng chủ máu, phùng giáp can thì, dễ đầu váng mắt hoa, lưu niên, lưu nguyệt gặp phải, có đến đây hiện tượng, cũng chủ mắt đau nhức.

Thái dương ─ cao huyết áp; Thái âm ─ huyết áp thấp.

Thái dương cư ám vị Hóa kị ─ rất muốn phát giận, thế nhưng không phát ra được, nhược ở sáng chỗ Hóa kị, thoáng cái tựu bộc phát ra.

Thái dương thất huy ┼ thiên hình ─ chắc chắn hình tụng.

Thái dương vượng ┼ thiên hình ─ quân cảnh nhân viên.

Thái dương thất huy, hội sát kị, bất lợi phụ thân. Nữ mệnh thì bất lợi liệu thân và trượng phu.

Thái dương hội dương đà, bản thân có thương tích; hội hỏa linh, bỏng lửa; rơi điền trạch hội hỏa linh thất huy, hoả hoạn.

Thái dương Hóa kị ─ giới cậy mạnh. Bất lợi mắt. Ở mệnh hoặc ở tật, chỉ cần thất huy mắt có bệnh.

Chú ý: Thái dương Hóa kị không nhất định là mắt cận thị, phải thất huy cung vị mới là.

Nữ mệnh thái dương quá vượng ─ đoạt phụ, phu quyền, nặng sự nghiệp quên gia đình.

Nam mệnh thái dương Hóa kị ─ thái cương liệt, nữ mệnh cùng luận.

Thái dương nhập mệnh, vũ khúc ở huynh, liêm trinh là tật, tử vi ở điền, thiên cơ là phúc.

Tượng ý: Quang minh, mặt ngoài, dịch mã, quan lộc.

Nhân: Luật sư, chính trị gia, quan hệ xã hội, nam nhân, phụ thân, nhi tử, quan viên, nữ nhân là phối ngẫu.

Sự: Giao tế, làm nổi bật tâm tư của nhân vật, bàn bạc (dương, liêm, thiên hình đều là pháp luật, chính trị tinh).

Địa: Bãi đất, tháp sắt, pháp viện.

Vật: Thiết bị điện, môtơ, kính mắt, thủy tinh (thái dương, cự môn đại diện tủ lạnh, có môn có thể quan, ám thiết bị điện)

Bản thân: Mắt, đại tràng, máu, bộ mặt lấm tấm.

Tính tình: Nhập mệnh chủ thái độ làm người chính trực kiên cường, hướng ngoại, không câu nệ tiểu tiết, làm việc tích cực chủ động, ngoại giao trường hợp biểu hiện chuyên gia, ưa tham gia hoạt động, kết giao bằng hữu. Lòng tự trọng cường, không thích thụ tâm chi phối, nói thái trực tiếp, chẳng bảo lưu, nhắm thẳng vào người khác ngực, cố hữu thì khó tránh khỏi làm cho chịu không nổi, ưa tranh luận, dễ phát giận.

Nam tính thẳng thắn bất kể được mất, tính tình sảo ngại nôn nóng.

Nữ tính cử chỉ đang lúc có nam tử thái độ, cá tính cường, khác giới duyên tốt, ở sự nghiệp thượng điều không phải người yếu, bất lợi hôn nhân, dễ có tình cảm của làm phức tạp, kị cá tính vô cùng kiên cường nuông chiều. Thế nhưng đời sống tình cảm đối loại này hình nữ tử mà nói cũng không phải rất trọng yếu, hơn nữa cầm được thì cũng buông được.

[nhật nguyệt trái lại bối]

Thái dương và Thái âm không thích nhất ngồi hãm cung, nhật nguyệt trái lại bối, làm lụng vất vả khổ cực.

Suốt đời tịnh không có nghĩa là không có thành tựu, chỉ là không có biện pháp hưởng thanh phúc, nhất là ở dũ chật vật trong hoàn cảnh, thành tựu dũ cao. Sợ nhất dạ sinh ra, suốt đời so sánh không được thông thuận, còn nhỏ hoàn cảnh không tốt, và phụ mẫu vô duyên, làm việc tiên chuyên cần hậu nọa rời xa nơi chôn rau cắt rốn, tự lập sống lại.

Đến đây cách thái dương cư mệnh, cá tính so sánh kiên cường, nhận mệnh; nhược Thái âm cư mệnh, cá tính so sánh nhu nhược, nhưng cũng học mệnh lý học thuật.

Nhật nguyệt trái lại bối cũng chủ đào hoa, đào hoa tính chất là gián đoạn, kéo dài không dứt, cũ khứ mới tới.

Thái dương nhập các cung

Nhập huynh: Có thái dương cư mệnh tính chất. Vượng người huynh đệ mậu tựu cao; thất huy huynh đệ không nên thân.

Nhập phu: Nam mệnh vượng thủ, thái thái có nam tử tâm chí, nhưng bản thân cũng đại nam nhân chủ nghĩa người, trên nguyên tắc thái thái tuy mạnh, cũng cụ kỳ phu, nhược thất huy, Hóa kị, gia sát, cực kỳ không ổn, nam nữ cùng luận. Nhân thái dương là tranh luận ngôi sao, cho nên phu thê dễ có cãi nhau việc phát sinh, lưu niên hoặc đại hạn gặp của, hay nhất hai vợ chồng không nên thường cùng một chỗ, trái lại năng lực tường an vô sự, như tiên sinh thường ra nước hoặc tới phần đất bên ngoài việc buôn bán các loại, phân thủ lưỡng địa không vì tai.

Nhập tử: Vượng thủ, tử nữ hoạt bát hiếu động. Thất huy, Hóa kị, tử nữ ít. Gia sát, tử nữ dịch học phôi.

Nhập tài: Thái dương điều không phải tài tinh, là bác ái tinh, là cho nên kiếm tiền đều tương đối bác ái, nhưng nếu gia đà la thì, kỳ tính phí thời gian, ở trời thu thì, đà la hóa khí, tựu tương đối không được bác ái.

Vượng thủ, tài phú đa, nhưng sĩ diện hảo, dùng tiền cũng nhiều, nhân bác ái của cho nên.

Gia thiên không cướp, hoa không được dùng tiền không phải do người ta, luôn sẽ có rất nhiều chuyện lai hoa tiền của ngươi; gia lộc vưu nghiệm.

Thất huy là chiếu người khác mà không chiếu chính, tiền của người khác tài quản lý tốt, tự kỷ tiền tài lại loạn thất bát tao. Như ở ngân hàng đi làm cho vay sẽ không bị đảo, nhưng mình lén tá vu cũng nhân cũng sẽ bị đảo.

Thất huy, nhưng hóa lộc hoặc hóa quyền, thì chủ thiện quản lý tài sản, duy hành hung vận thì dễ bị vu hãm.

Thái dương Hóa kị ở tài bạch, hay nhất tài giấu diếm bạch, mặc kệ bản năm sinh hoặc đại hạn hoặc lưu niên, nhất để lộ ra, như ngọn sẽ bị người khác biết, người khác hội hướng người ta vay tiền.

Nhập tật: Vượng thủ ─ cao huyết áp, chảy máu não. Thất huy ─ mắt tật. Thái dương con mắt trái, Thái âm mắt phải, nam tả nữ hữu cũng.

Nhập thiên: Vượng thủ ─ xuất ngoại được quý, năm mới rời nhà tại ngoại, hoặc khi hắn nhân gia lớn lên, chủ ngoại khác người, tại gia đãi không được. Bạch trời sinh bởi vì nghiệm.

Thất huy, tâm tình thường không ra lãng, nhất là ra ngoài thì, tâm tình càng thêm phiền muộn, nan phát triển.

Nhập nô: Vượng thủ, bằng hữu đa, bản nhân cũng háo khách, bằng hữu đa giỏi về giao tế người. Thất huy giảm cát.

Nhập quan: Thái dương làm quan lộc chủ, nhưng không được chuyên sinh nhất nghiệp, thích thay đổi để đổi lại, công tác so sánh tạp, làm ngoại giao công tác so sánh tốt, nghiệp vụ, quầy hàng hoặc quản lí nhân viên chờ.

Vượng thủ, có địa vị, quyền bính chủ quản nhân tài.

Thất huy, giống nhau lao động tính chất công tác người. Hóa kị, nên đi làm tộc.

Nhập điền: Vượng thủ, được tổ nghiệp trợ giúp. Thất huy, vô sản nghiệp tổ tiên.

Ở phụ cận có cao lầu hoặc đột xuất vật, như sắt tháp chờ, bản nhân dĩ ở lâu là nên.

Thái dương và Thái âm đồng cung sinh điền trạch, bất động sản đa, ở đại, nhất là ở vị cung bỉ xấu cung cường, ─『 nhật nguyệt bức tường ﹃ cách.

Gia kị, gia có phá thủy tinh, muốn đuổi khoái thay đổi, bằng không bất hảo. (thái dương chủ thủy tinh, vừa là quan lộc chủ)

Nhập phúc: Dĩ vượng hoặc thất huy quyết định miệng quý nhân mạnh yếu. Cá tính sảo ngại vội vàng xao động.

Nhập phụ: Vượng thủ, phụ mẫu thanh danh tốt, thất huy thì phủ. Thất huy gia sát phụ mẫu chết sớm.

Thái dương cư tử ngọ:

Thiên lương nhất định ở đối cung, cự môn ở quan lộcm thích vu dĩ miệng là hành nghiệp, nhưng dễ có đào hoa. Ở tử so sánh mệt nhọc, chú ý nhân duyên, ất canh năm sinh ra, bất khả cân tiền tài hay nói giỡn.

Thái dương ở tử thất huy, không chiếu sáng tự, nhưng cũng rọi sáng người khác. Như con là cung tài bạch, đại diện quản công ty tài cẩn thận tỉ mỉ, nhưng mình của tài lại quản không đến.

Thiên lương ở tử ngọ, là “Thọ tinh nhập miếu” cách. Tức thiên lương ở tử ngọ cư mệnh hoặc cư thân, thái dương đối cung chiếu.

“Thọ tinh nhập miếu” cách cũng “Cơ nguyệt cùng lương cách” một trong loại.

Phú nói: “Thiên lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển triều đình.” hoặc nói: “Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển.” thiên lương cư ngọ so sánh hợp thọ tinh nhập miếu cách, nhân thái dương ở tử ánh dương quang bất túc, bản chất thâm trầm, hành sự cũng chìm tiềm. Thiên lương ở tử, thái dương ở ngọ, phóng xạ lực cường, khiến người khuyết thiếu nội hàm, dễ thành không tốt.

Thái dương ở tử phát không được tính tình, ở ngọ, tính tình thoáng cái tựu bộc phát ra.

Thiên lương ở tử tọa mệnh, thái dương ở tử củng chiếu, thơ nói: Mệnh gặp ly minh củng thọ tinh, suốt đời quang vinh đạt mộc ân sâu, bay vút lên thiên nga thanh tiêu cận, khí tượng đường đường thị đế bàng. Cực phẩm quý cách.

“Khúc gặp lương tinh, vị trí thai cương.” thiên lương, văn khúc đồng cung ở ngọ thủ mệnh điều kiện tốt nhất; văn khúc ở tử chiếu mệnh thứ hai.

Đến đây cách cục người, tính tình trung hậu, thông minh ngay thẳng, ưa văn bút và âm nhạc, mà lại có năng lực lãnh đạo, nữ mệnh có thể chính mình sự nghiệp, vượng phu ích tử. Thích hợp văn giáo nghiệp, như: Nhà trẻ, trường học chờ.

Thiên lương ở tử bỉ ở ngọ, hành vi biểu hiện thượng so sánh hoạt bát.

Thiên lương không thích hóa lộc và hóa quyền, chủ ái nói khoác. Cũng không ưa hóa khoa, chủ làm việc cận nặng bên ngoài. Cũng không ưa kị lai phá tan.

Thiên lương gia Hỏa Tinh, Hỏa Tinh có thể khích lệ thiên lương lười nhác, nhiên tất có Hỏa Tinh tàn sát bừa bãi là tai của giai đoạn, quá hậu, thiên lương tài khả bày ra kỳ ưu điểm.

Thái dương ở ngọ là “Nhật lệ trung thiên”, thủ mệnh là “Kim xán quang huy” cách.

Phú nói: Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của trách, địch quốc của phú.”

Khán đến đây cách (hàm dương lương ở mão dậu), phải chú ý có hay không hình thành “Dương lương xương lộc” cách. Chỉ cần mệnh tài quan thiên tụ họp thái dương, thiên lương, xương (khúc), lộc tồn (hóa lộc) tức là.

Phú nói: Thiên lương thái dương xương (khúc) lộc (hóa lộc lộc tồn) hội, lợi cuộc thi và lên chức.

Nếu có hai người cùng là “Dương lương cách”, nhất định phải chú ý là mùa hè hoặc mùa đông sinh ra, như thế mùa hè sinh ra, vượng ở thái dương, một thân có ngoại giao tính chất, nhược thiên lương so sánh vượng, thì có lão đại phong phạm.

Như mã anh cửu, canh dần năm tháng năm giờ Mùi sinh, Thái âm tọa mệnh, hóa khoa, có nương nương khang cảm giác, nhưng sẽ không rất rõ ràng, nhân quan lộc thái dương ở mão vượng, lạc thư nhất cửu tạo thành chữ thập, tọa quan lộc cân tọa mệnh không sai biệt lắm, quan lộc là hành vi của biểu hiện cung vị.

Vừa dĩ tứ hóa luận của, cung Quan lộc can kỷ Hóa kị nhập mệnh, chỉ tinh có dương cương khí, đồng cung đồng khí, cho nên Thái âm phùng Hóa kị, lại được nhu tịnh tể.

“Kim xán quang huy” cách, lại bảo “Nhật lệ trung thiên cách”, tức thái dương ở ngọ thủ mệnh.

Nhược mệnh tọa tử, thái dương cư ngọ, cung thiên di nhật lệ trung thiên cách hoặc kim xán quang huy cách.

Đến đây cách ưu điểm là: Cá tính kiên cường, chí hướng rộng lớn, lòng tự tin cường, giao tế năng lực cường, niên thiếu đắc chí, thành tựu phi phàm, có thể ở chính trải qua giới phát triển, ngoại giao giới cũng tốt.

Khuyết điểm; tính cách quái gở, quá độ tự mãn, dễ khinh thường người khác mà khiến cho phản cảm, sản sinh khó hoà hợp hiện tượng.

Thái dương ở mão dậu

“Mặt trời mọc phù tang” cách, “Ánh sáng mặt trời Lôi môn” cách.

Thơ nói; thái dương mão vị quý kham khoa, tất chủ bình sinh phú quý gia, thuần túy niên thiếu lên biệt thự, chiến chinh thanh thế động di hoa.

Mệnh ở mão, thì tài ở hợi, Thái âm tọa thủ, “Trăng sáng Thiên môn” cách; quan lộc thiên không cung ở vị, là “Minh châu rời bến” cách. Nhược hình thành “Dương lương xương lộc” cách canh hay, nhưng yếu ở các cung không thay đổi kị, (hàm tự Hóa kị), bằng không giảm cát.

Thái dương ở dậu là tây một, nhiên không thể hung luận của, thái dương như trước chiếu Lôi môn, nếu vì mão thiên di, nhưng có thể xuất ngoại đả biện tranh ra một mảnh thiên.

Thái dương ở mão thủ mệnh, ban ngày sinh ra điều kiện tốt nhất. Loại này mệnh bàn chỉ cần mệnh ở hợi, mão, vị giai cát,

『 mão 』─ mặt trời mọc phù tang cách.

『 vị 』─ minh châu rời bến cách.

『 hợi 』─ trăng sáng Thiên môn cách.

Ưu điểm: Ngôn ngữ ngay thẳng, giao tế năng lực tốt, phản ứng cấp tốc.

Khuyết điểm: Không thích hợp nữ mệnh, có nam nhân tính cách, đoạt phu quyền, có nam nhân duyên.

[trăng sáng Thiên môn] cách: Thái âm ở hợi thủ mệnh hoặc thân.

Ban đêm sinh ra nhân cao hơn, có thể vãng văn nghệ, học thuật phương diện phát triển, sẽ thành danh nhân học giả.

[minh châu rời bến] cách; mệnh tọa vị, thiên đồng và cự môn đồng cung ở xấu tọa thiên di.

Lúc này thái dương ở mão thủ tài bạch, là “Mặt trời mọc phù tang” cách, “Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách”.

Thái âm ở hợi thủ quan lộc ─”Trăng sáng Thiên môn cách”.

Lúc này cung mệnh ưa sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật.

Ưu điểm; tâm địa thiện lương, có tài hoa, hứng thú rộng khắp, ở trong xã hội có hài lòng biểu hiện.

Đại vận hoặc lưu niên gặp đến đây cách, chủ lên chức, phát triển.

Nữ mệnh thì thanh tú động lòng người, tài đức lưỡng bị.

Phú nói; tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng.

Khuyết điểm: Tối kỵ mệnh vô chính diệu, tức vô tả hữu xương khúc nhập, lại bị dương đà sao Hóa kỵ phá tan.

Thái dương ở xấu vị

Thái dương và Thái âm đồng cung ở xấu vị, nhật nguyệt đồng cung cách.

Phú nói: Nhật nguyệt cùng lâm, quan cư Hầu bá.

Là “Nước lửa ký tế”, thực chất trung dung luận người, nhưng là trong mắt người khác quái nhân, mà hắn trái lại cho rằng ngươi quái.

Nhật nguyệt → trằn trọc.

Quyền kị → trằn trọc.

Thủy → Thái âm.

Hỏa → thái dương.

Tế người: Trợ giúp cũng.

Nước lửa ký tế, thủy ở trên, hỏa tại hạ. Như Hóa kị nhập, gọi thủy hỏa vị tế, hỏa thủy vị tế yếu chú ý thân thể trạng huống, chủ tâm thận không giao, hỏa ở trên, thủy tại hạ, tâm thuộc hỏa, thủy thuộc thận.

Tọa xấu mạnh hơn tọa vị; chiếu mệnh mạnh hơn tọa mệnh. Bởi vì:

1. Vị cung thái dương ngã về tây, Thái âm còn chưa sai ai ra trình diện.

2. Giống nhau đều ưa dương khí, thí dụ như giờ tý đả tọa hội mạo mồ hôi nóng, nhất dương sơ khởi; buổi trưa đả tọa hội đổ mồ hôi lạnh, nhất âm sơ khởi.

Phú nói: Nhật nguyệt thủ không bằng chiếu, hợp ấm phúc tụ, không sợ hung ách.

Nhật nguyệt ở tật ách, có thân thể của cản trở, nên làm y dược, mệnh bốc trái lại cát.

Ưu điểm: Tư tưởng trí tuệ tài trí hơn người, sớm thông suốt, năng lực hữu hiệu vận dụng sở học, ưa hóa quyền và hóa khoa, năng lực văn năng lực vũ, đại quý của mệnh.

Ở xấu cung, cá tính bảo thủ, làm việc cẩn thận, cương nhu tịnh tể, không được du quy cự, phi thường thích hợp nữ mệnh, có nữ tính của ôn nhu, lại có nam tính của kiên cường, làm một thành công chức nghiệp phụ nữ, nghi thất nghi gia.

Ở vị cung, cũng chủ cẩn thận, nên công, giáo, hoặc chế độ hoàn thiện của dân doanh công ty.

Khuyết điểm: Tìm cách và làm phép khác hẳn với thường nhân, hôn nhân ứng với đa chú ý, phòng nhược ba người tham gia, nhật nguyệt bất lợi hôn nhân.

Thái dương ở thìn tuất

Là “Nhật nguyệt trái lại bối” cách. Thìn cung là đập chứa nước, tuất cung là hỏa kho, là nước lửa giao hòa nơi, lại thêm bất luận cái gì một viên đào hoa tinh, cũng rất dễ dàng có đào hoa, nhật nguyệt trái lại bối bản thân là thuộc về đào hoa cách. Kỳ đi đào hoa thì so sánh giống nhau đào hoa cách người bất đồng là tương đối sẽ không xảy ra chuyện tình.

Thái dương ở thìn trội hơn thái dương ở tuất. Thái dương ở tuất, Thái âm ở thìn, là “Nhật nguyệt trái lại bối cách”, biểu lao lực mệnh, tịnh không có nghĩa là không có thành tựu.

NGHĨA “Nhật nguyệt trái lại bối” cách, dĩ xấu vị tuyến là phân cách tuyến, đối mặt mệnh bàn, tả là dương (tức dần mão thìn tị ngọ), hữu là âm (tức tử hợi tuất dậu thân), thái dương rơi dương phương, Thái âm tựu rơi âm phương, nhược trái lại, tức là nhật nguyệt trái lại bối cách.

Thái dương sinh dần thân

Phú nói: Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại.

Thái dương chủ biểu hiện, cự môn chủ khẩu tài; thái dương chủ, cự môn chủ ám.

Cự nhật đồng cung, thì thái dương có khu ám công, trái lại cũng sẽ bả không tốt chiếu nhập, biểu hiện thượng hội có cạm bẫy, nhưng không ngại sự, như làm sai sự, mọi người rất dễ tha thứ hắn, không được cân hắn tính toán.

Thích hợp làm giáo dục, văn hóa, xuất bản, luật sư, chính trị hoặc công ích chờ của công tác. Nhưng Hóa kị lánh đương biệt luận.

Cự nhật đồng cung cách: Cự môn và thái dương đồng cung sinh dần thân tọa mệnh, tọa dần so sánh thân cung cường.

Ưu điểm: Tài năng hơi tệ, khẩu tài cũng tốt, nhiệt tâm công ích, tâm địa hảo áo cơm không thiếu.

Khuyết điểm: Cá tính cố chấp, mặc dù có nhiều, nhưng làm lụng vất vả khó tránh khỏi, dễ cùng người cạnh tranh sinh thị phi.

Ở thân tọa mệnh, làm việc tiên chuyên cần hậu nọa, tiên nhiệt hậu lãnh.

Phạ Hóa kị, dễ có thị phi.

Cự nhật đồng cung sinh dần thủ quan lộc, cung mệnh ở tuất, văn khúc ngồi một mình, “Đào hoa cuồn cuộn cách, chỉ có buổi trưa sinh nhân mới có thể gặp được.

Suốt đời phải chú ý tình cảm làm phức tạp, nhất ba vị bình, nhất ba vừa khởi.

Mệnh bàn phân tích: Đinh dậu năm tháng sáu mười sáu nhật giờ Tỵ sinh . Mậu dần 87 năm tháng giêng hai mươi chín nhật, hưởng thọ 42 tuổi.

Đại hạn đi tới cung tử nữ, đại hạn tân can văn xương Hóa kị nhập đại thiên, phải chú ý: Thất sát hội tùy văn xương Hóa kị, bằng đại thiên có lưỡng khỏa Hóa kị.

Đến đây tân can Hóa kị tự xung, cần phải chú ý 1. Bản thân 2. Ngoại tai (mệnh thiên tử điền).

Bản mệnh điền trạch, đại hạn hóa kỵ nhập, điền trạch vấn đề rất nặng.

Đại hạn tật ách bính can Hóa kị nhập bản mệnh tật ách nghiêm trọng nhất. (dĩ tiểu xung đại, nghiêm trọng, dĩ đại xung tiểu so sánh thứ)

Bản mệnh cung phụ mẫu quý can bắn ra lộc đáo bản tật (lưu niên xung đại hạn)(cung tật ách không thích nhất sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa lộc hội lùi lại tống y thời gian).

Cung tật ách bất hảo sợ nhất cung phúc đức cũng không tiện. Tật ách soa nhiều lắm sinh bệnh, như phúc đức tái soa, thì một phúc.

Đại hạn phúc đức quý can tham lang tự Hóa kị, 87 năm mậu dần năm vừa Hóa kị nhập bản mệnh phúc đức, bản mệnh phúc đức vừa Hóa kị nhập bản mệnh cung.

Thái dương ở tị, thì cự môn tất ở hợi, hai sao giai được vị, có thể sánh bằng chiếu “Cự nhật đồng cung” lai luận. Nhược nhật ở hợi, cự môn ở tị, thì cai lượng ám, cai ám lượng, cho nên thị phi cũng nhiều. Dĩ dần thân làm trục, đối mặt mệnh bàn, cự môn hay nhất bên phải phía dưới, dậu tuất hợi tử xấu, thái dương bên trái phía trên, mão thìn tị ngọ vị, trái lại, đến đây hai sao là trái lại bối, dễ bị oan uổng, hiểu lầm giải thích không rõ.

Thái dương ở tị, suốt đời có lộc ăn tốt, năm mới một bước lên mây.

Thái dương ở hợi, suốt đời phần nhiều là phi, không phải là không có năng lực, mà là có chí nan thân, có tài nhưng không gặp thời, chích thích hợp làm giáo viên hoặc kỹ thuật viên của công tác, vưu bất lợi nữ mệnh, ở đệ tam đại hạn thì, tình cảm dễ xảy ra vấn đề.

Chú ý; thất sát tùy văn xương Hóa kị, phá quân tùy văn khúc Hóa kị.

Đại hạn tân hợi, tân can văn xương Hóa kị, thất sát cũng tùy văn xương Hóa kị. Thất sát phát triển an toàn hạn điền trạch; đại hạn thiên di ất tị, ất can Hóa kị nhập bản mệnh điền trạch, mệnh thiên tử điền đều là ngoại tai hiện ra?

87 năm mậu dần năm, mậu thiên cơ Hóa kị, thiên cơ ở đây mệnh bàn là thượng giới, đại diện máy bay, cho nên trụy thân máy bay vong.

Sao Vũ khúc

Vũ khúc ─ tân kim, thuần âm, tài bạch chủ.

── chính tài tinh, quả tú tinh, tu đạo tinh, thực hành tinh.

Vũ khúc ─ chủ tài, ưa nhập tài bạch, điền trạch. Nhập quan lộc, cung mệnh thứ hai. Nhất Hóa kị tài tựu xói mòn liễu.

Vũ khúc ─ chính tài tinh, là thực hành tinh, chấp hành tinh, là có chứa động tác, là kiếm tiền hành động.

Thái âm ─ cũng là tài tinh, là kế hoạch phát tài hình, chỉ kiếm tiền ý niệm trong đầu.

Thiên phủ ─ cũng là tài tinh, là tài khố hình.

Vũ khúc ─ hóa khí là kị, viết quả tú.

Hóa khí người ─ số mệnh cũng, đi chỡ đi đáo lưu niên hoặc đại hạn, sẽ hóa khí. Nếu là Hóa kị, tựu là chân chánh, vũ khúc ─ Hóa kị, chân chính có cô hiện tượng.

Vũ khúc ─ quả tú, nhập mệnh người đó, muốn cùng hắn người sầu triền miên là rất khó, bản thân tựu đái cô vị đạo.

Vũ khúc ─ thực hành tinh, có quyền không có thế (như cảnh sát), nhân không tiếp thu thâu mà thiện tranh, đùa giỡn ta thủ đoạn nhỏ tranh thế mặt, tranh thì có quyền, nhưng lại càng cô đơn, tử không tiếp thu thua tính cách, sở dĩ vũ khúc tọa mệnh người, học đông tây năng lực tinh.

Vũ khúc thiên hướng thực hành, không được thiên hướng ngọ hoa, nhưng có lúc tin cậy trứ tân điểm quan trọng(giọt) và thực hành lực, làm được có bài bản hẳn hoi.

Vũ khúc hóa lộc ─ có lúc điểm nhỏ tử là có thể kiếm tiền.

Vũ khúc thuộc kim ─ có thương tổn tính, chủ tài, tiền dễ nhất đả thương người. Cổng vòm hình tròn môn thuộc kim, kim có cô khắc ý, bất lợi tình cảm vợ chồng. Cô khắc ngôi sao vụ lợi tu đạo, như chùa miểu. Vũ khúc ưa hội khôi việt, thiên tài chính tài chính các loại.

Vũ khúc thuộc cứng rắn ─ nhất là Hóa kị, càng không thể lại dùng cứng rắn, bằng không dễ bẻ gẫy. Động công là dương, tịnh công thuần âm, vũ khúc Hóa kị muốn luyện tịnh công tới khí, tịnh công hay đả tọa, có thể cải thiện vũ khúc Hóa kị.

Vũ khúc nhập mệnh, thiên đồng tất là huynh, liêm trinh tất là tài, tử vi thì là cung, thiên cơ hay điền, thái dương vi phụ.

Ý tưởng ─ tiền tài, dây điện.

Nhân ─ quân cảnh, tài chính nhân viên.

Sự ─ chiến tranh, đánh giết.

Địa ─ bót cảnh sát, quân doanh, cơ quan tài chính.

Vật ─ tiền tài, lưỡi dao, thanh sắt.

Bản thân ─ mũi, khí quản, phổi.

Vũ khúc nhập các cung:

Nhập mệnh: Âm kim, cá tính lãnh cứng rắn, thanh âm chát chúa, hình thể không nhất định cao to.

Trán rộng lông mày thô, bộ lông to cứng rắn, tính cách cương nghị, thành thực tín dụng, nặng nghĩa khí.

Nữ mệnh không ra lãng, bảo thủ.

Nhập huynh: Huynh đệ tính lãnh cứng rắn, cương liệt.

Nhập phu: Phối ngẫu có lãnh cứng rắn cương liệt tính chất.

Tu đạo, quả tú ngôi sao, không thích nhất nhập cung phu thê, kết hôn muộn điều kiện tốt nhất, nữ mệnh tình cảm đa bảo thủ.

Vị hôn của nhân, cảm tình bảo thủ, không đổi đánh vào, có chồng người, đối phối ngẫu lãnh đạm.

Nhược gia dương đà, Hóa kị, thiên hình, thiên không cướp chờ, gia đình sinh hoạt đơn điệu, quan hệ vợ chồng lãnh đạm, hoặc năm mới mất vợ hay chồng, hoặc gặp nhau ít ly biệt đa, nhược nữ mệnh vũ khúc chỉ thủ thìn tuất, thất sát ở cung phu thê, canh ứng với chú ý kinh doanh tình cảm vợ chồng sinh hoạt.

Nhập tử: Tử nữ cá tính có vũ khúc của tính chất, có lẽ mẹ goá con côi ngôi sao bất lợi lục thân, và tử duyên phận không được thân.

Nhập tài; tài bạch chủ nhập tài vị, tương đối khá, tài phú không nhỏ. Nên tài chính sự nghiệp, ưa hội lộc mã, thành công phú ông của khả năng.

Nhập tật: Chủ phế trải qua ho khan, phổi, mũi của tật.

Hội văn khúc Hóa kị, mũi súc mủ, sự khó thở.

Hội dương nhận, Hóa kị, chú ý vết đao. (ở mệnh chú ý mũi; ở tật chú ý phế; ở mệnh, phụ cung Hóa kị chủ ba. )

Nhập thiên: Dương đà giáp vũ khúc kị, chú ý tai nạn xe cộ.

Vũ khúc Hóa kị ở thiên di, ra ngoài dễ bị khai hóa đơn phạt hoặc đất khách rủi ro; và lộc mã cùng bôn ba, cự thương của cách.

Vũ khúc chủ động, chủ tranh, biến động tính rất lớn.

Nhập nô: Quả tú tinh, cho nên nan thâm giao.

Nhập quan: Tài chính nghiệp, kế toán, quân cảnh, ngũ kim, nhân viên kỹ thuật.

Nhập điền: Vũ khúc → đại, ở căn phòng lớn; phụ cận có cơ quan tài chính, chùa miểu.

Nhập phúc: Hội kiếm tiền, nhưng không biết hưởng dụng, phí sức sức lao động.

Nhập phụ: Song thân trung tâm có vũ khúc của tính chất hoặc và phụ mẫu tình cảm không tốt.

Vũ khúc ở mười hai cung

Vũ khúc ở tử ngọ

Tất cùng trời phủ đồng cung, thất sát ở đối cung.

Vũ khúc là chính tài tinh, Thiên phủ thuộc kho, cho nên không thích Hóa kị, cũng không ưa thiên không cướp, cũng không ưa dương nhận đồng cung, hội nhân tài

Cầm đao. Ưa kỷ năm lộc tồn tại thiên, là” song lộc giao lưu cách”, hoặc” lộc hợp uyên ương cách”, cũng ưa quý sinh ra.

Cùng trời phủ đồng cung, “Phủ tướng triêu viên cách”, đối cung là thất sát, biểu hiện trang trọng, khó nén trong lòng vội vàng xao động.

Phủ tướng triêu viên cách: Cung mệnh, cung tài bạch, hoặc cung Quan lộc của bất luận cái gì nhất cung, nếu có Thiên phủ tinh, như vậy thiên tướng tinh nhất định ở cái khác nhị cung một trong cung.

Phú nói: “Phủ tướng triêu viên, thực lộc thiên chung.” phúc khí thâm hậu, nhân duyên hảo, có lộc ăn cũng có, Thiên phủ cùng trời tướng đều là áo cơm ngôi sao, ăn mặc đều rất tốt, có thể lập sinh mọi người trên, nhân tế quan hệ hài lòng, gặp trắc trở thì, sẽ có người vươn viện thủ hỗ trợ, đến đây cách ưa hội xương, khúc, phụ, bật, kể trên ngôi sao may mắn dũ đa, thì dũ phú quý.

Thiên phủ ở ngọ: Tất và vũ khúc đồng cung, tử vi, thiên tướng nhất định ở tuất, nhược mệnh ở ngọ, quý cực nhất phẩm.

Nhược mệnh ở tuất, phủ vũ ở tài bạch; hoặc mệnh ở mão, phủ vũ ở điền trạch: Đều là phú giáp một phương người. Gia hội tam hóa cát càng sâu.

Loại này cách cục phải chú ý hôn nhân cập đời sống tình cảm. Thiên phủ tọa mệnh, phá quân nhất định ở cung phu thê.

Lộc hợp uyên ương cách: Mệnh tài quan thiên có lộc tồn cập hóa lộc hai sao người, tên gọi tắt “Lộc hợp uyên ương cách”, chủ phúc vừa chủ quý.

Thơ viết: “Lộc hợp uyên ương phúc khí cao, tư nhân văn võ tất anh hào; thôi kim tích ngọc thân quang vinh quý, tước vị thăng tiến y áo bào tím.”

Vừa viết: “Tài quan hai nơi và thiên di, song lộc phùng của nhất nên; đức hợp Càn Khôn nhân kính trọng, thao thao phú quý thế ngạc nhiên” còn đây là song lộc ở tài quan thiên chiếu mệnh mà nói.

Đến đây cách người, tài quan song mỹ, bị người kính trọng. Nữ mệnh cũng quý.

Song lộc thủ phu thê, nam nhân thê phú, nữ nhân phu quý. Chụp ảnh chung phu thê cũng cùng luận. Hợp phu thê là song lộc ở thiên quan phúc.

Thiên đồng tọa mệnh, thì không thích song lộc giao lưu, ngại quá mức chây lười. Cái khác phúc thọ tinh cũng thế, như thiên lương gia song lộc, phúc phận tuy cao, nói chuyện lại không chịu trách nhiệm.

Phú nói: “Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã.” tựu nữ nhân mà nói, song lộc gia thiên mã, lợi hại, ương ngạnh người.

Vũ khúc ở mão dậu

Tất và thất sát đồng cung, Thiên phủ thì ở đối cung.

Thất sát là nghiêm túc xơ xác tiêu điều, chủ âm hỏa; vũ khúc chủ quả tú, là tân kim. Hai sao cùng nhau có lãnh cứng rắn của vị đạo, âm hỏa khắc âm kim, vũ sát đồng cung, không cần Hóa kị, giống nhau tựu đô hội có mũi vấn đề.

Vũ khúc thuộc phế, mũi là phế cửa sổ.

Vũ khúc chủ tài, âm hỏa khắc âm kim, cho nên vừa khắc tài, tài không hiện. Vũ sát ở dậu, tân can, thất sát tùy văn xương Hóa kị. Giống nhau thuyết hóa kỵ năm sinh lớn hơn tự Hóa kị, nhưng tự Hóa kị trứ nặng ở biểu hiện thượng, cho nên thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng. Nếu không tưởng tài của không hiện, thì cần phải tu đạo luyện khí, cô khắc tinh có lợi tu hành.

Ở mão là “Vũ khúc thủ viên cách”, chủ thẳng thắn chính trực, gia sát chú ý lôi điện, đầu gỗ kích thương.

Vũ khúc ở xấu vị

Tất và tham lang đồng cung, vũ tham không được phát người thiếu niên, phát cũng hư phát, cho nên thích hợp làm trung tâm lúc tuổi già tài phát tích việc nghiệp, như thầy tướng số, viện dưỡng lão. Phú nói:” vũ tham mộ trung tâm cư, ba mươi tài mập ra.”

Vũ tham tọa mệnh, nói như vậy tương đối cấp tiến, trừ phi có hóa lộc hoặc tự hóa lộc, hóa khoa hoặc tự hóa khoa lai mềm hoá. Đến đây cách ưa hỏa linh lai hội, hình thành “Hỏa tham cách” hoặc “Linh tham cách, canh chủ hoành phát.

Vũ tham ở xấu ưu sinh ở vị, nhân ở xấu tất là “Nhật nguyệt giáp mệnh cách”, ở vị thì là “Nhật nguyệt trái lại bối cách”. Nhược nhật nguyệt giáp của cung là tài bạch, là “Nhật nguyệt giáp tài cách”.

Hỏa tham, linh tham không chỉ đồng cung có thể coi, nhược dần ngọ tuất năm giờ hợi sinh ra, vũ tham ở xấu, hỏa linh giáp vũ tham, cực mạnh. Cái khác hỏa linh sinh tam phương tứ chính, cũng hỏa tham, linh tham cách. Nhược hỏa, linh và tham ở riêng nhị cung, mà có tam hóa cát liên tiếp, kỳ lực không thể so đồng cung soa.

Vũ tham đồng hành cách: Phàm vũ tham tọa mệnh người, cũng đồng thời là “Nhật nguyệt giáp mệnh cách”.

Đến đây cách người ở nơi sinh vô pháp mở rộng chí lớn, cần phải phó tha hương phát triển; nếu sớm năm đắc chí, cũng phù dung sớm nở tối tàn. Nhược mệnh vô chính diệu, tá đối cung thiên di của vũ tham người, nhất định niên thiếu cô bần, năm mới rời xa nơi chôn rau cắt rốn, vô tổ nghiệp có thể dựa vào, xuất ngoại phát triển trái lại được bạn bè trợ giúp cũng.

Đến đây cách cục người, cá tính chớ quá cương, nhược hội xương khúc, dương đà cập Hóa kị, dễ có tình cảm tranh cãi.

Nhật nguyệt giáp mệnh người, suốt đời giàu có, thích hợp công thương nghiệp, vũ tham ở xấu ưu sinh ở vị, nhân nhật nguyệt vị trái lại bối.

Hỏa tham cách, linh tham cách, đều vì ông chủ mệnh, có thể làm nước ngoài sinh ý, vừa có cơ vận, có đột phát cơ hội hội. Không sợ thiên không cướp, thiên không cướp hội tham lang, trái lại năng lực tập chính.

Phạ dương đà, gặp của có sắc nan.

Hỏa tham mạnh yếu, dựa vào thìn, tuất, xấu, vị của của trình tự ──

Thìn là thủy kho, cực mạnh; tuất là hỏa kho, thứ cường; xấu là kim khố, là yếu; vị là mộc kho, yếu nhất.

Vũ khúc ở thìn tuất

Tham lang nhất định ở đối cung, có thể tá luận là “Vũ tham đồng hành cách”, nếu có tam cát hóa liên tiếp càng mạnh.

Xấu vị vũ tham và thìn tuất vũ tham bất đồng là, người trước so sánh cấp tiến, hậu người so sánh tao nhã, nhưng trên thực tế hai người giai cấp tiến, chỉ là người trước so sánh rõ ràng, hậu người so sánh ẩn mà thôi.

Đeo sao được địa cách: Vũ khúc ở thìn thủ mệnh, vừa là thìn năm sinh ra; hoặc vũ khúc ở tuất thủ mệnh, vừa là tuất năm sinh ra; hoặc vũ khúc ở xấu thủ mệnh, vừa là xấu năm sinh ra; hoặc vũ khúc ở vị thủ mệnh, vừa là vị năm sinh ra.

Thơ viết: “Đeo sao nhập miếu thật là tường, vị chính quan lớn nơi cường; thủ địa công thành đa kế sách thần kỳ, uy phong bát diện tính danh dương.”

Như cung tài bạch, cung Quan lộc có đến đây cách cục, còn lại là tài chính và thuế vụ quan hoặc cơ quan tài chính, chức vị không thấp.

Vũ khúc ở dần thân

Tất cùng trời tương đồng cung, đối cung phá quân tọa thủ.

Vũ tướng hai sao pha tạp, tài, cũng chủ cô. Nhập mệnh, là song trọng cá tính người, có lúc uy vũ, có lúc ôn hòa; luận phu thê, chủ nhị; luận tài, chủ nhị loại đã ngoài của tài nguyên; luận quan, có kiêm chức; luận điền, có nhị nơi ở.

Thiên phủ và liêm trinh đồng cung, tựa như máy vi tính, trí nhớ hảo, nhưng không cần thiết sức hiểu biết hảo, cung thiên di có bò năm kị, cho nên có đôi khi hội kịp thời. (nhược gặp bính can tự Hóa kị cũng cùng đến đây luận).

Phủ liêm ở mệnh, thiên, trí nhớ hảo; nhập tật, trí nhớ cũng không tệ lắm, nhưng biểu hiện so sánh không được; nhược phủ liêm ở cung phu thê, thì phối ngẫu trí nhớ hảo.

Vũ tướng nhập đại hạn cung phu thê tọa Hóa lộc năm sinh vừa tự Hóa kị, có phần ly hiện tượng, giao đối tượng nhiều lần tản.

Nếu là tài, thì không cho nên tổn thất. Vừa xung quan, tài quan lưỡng thất.

Nhìn nữa đại quan, bính can Hóa kị xung thiên mệnh, quan lộc cùng ta vô duyên, mua quan bán tước.

Tất và phá quân đồng cung, thiên tướng đối cung tọa thủ.

Vũ phá ở tị, phá quân thủy khắc tị hỏa, đã hỏa khắc vũ khúc kim, lưỡng khắc đều là vô tình khắc; vũ phá ở hợi, vũ khúc âm kim sinh hợi thủy, phá quân quý thủy và hợi thủy bỉ và, là sống của vô tình, trợ giúp của vô tình, đều là vô tình của sinh khắc. Cho nên luận mệnh, thì buồn bực và đã thấy ra tua thay; luận giao hữu, thì đa lại thích tự tri giao không có mấy; luận tài, nhìn như tài nguyên quảng, nhưng lại tài không hiện, hoặc lai mà không tụ.

Nhược phá quân hóa lộc, hoặc quan võ vinh thân; vô hóa lộc, thương gia tố phúc.

Mặt mày hốc hác, tự có kỳ phản bội tính.

Thiên đồng tinh

── nhâm thủy, thuần dương, là dùng ăn nước, hệ thống cung cấp nước uống, thùng nước dặm thủy chờ, cũng là bồn cầu thủy. Thiên đồng Hóa kị, khả năng bồn cầu phá hủy, hoặc vòi nước phôi rơi, thùng nước phá hủy.

Thiên đồng Hóa kị ─ cai thông không được thông, không nên thông lại thông, nóc nhà thẩm thủy, tường hoặc ống nước, thùng nước, bồn cầu dễ thẩm thủy.

Thiên đồng chủ hòa hợp, Hóa kị thì, tựu vô pháp hòa hợp, thì hội lậu tài, hoặc bản thân không khỏe, nữ tính thời gian hành kinh không được thuận, máu tuần hoàn xảy ra vấn đề, sự trao đổi chất vấn đề; hoặc và người nhà không được hòa hợp, vưu sỉ thiên đồng Hóa kị rơi cung điền trạch càng lộ vẻ.

Thiên đồng ─ hòa hợp tinh, xã giao tinh, hòa sự lão, gà mẹ tinh. Cũng dẫn thân là quán ven đường.

Thiên đồng cũng là cung phúc đức chủ, hóa khí viết phúc.

Ngũ phúc thọ tinh

Thiên đồng, thiên lương, liêm trinh, tham lang, Thiên phủ.

Ngũ phúc thọ tinh ─ phúc thọ ngôi sao, bản ý là lão lai tốt hơn, đi lão vận. Nhược tài tinh, thì đi tráng niên vận, ngũ phúc thọ tinh ở mệnh hoặc quan, có một đặc sắc hay: Thông minh nhưng không được chuyên tâm, chính khóa không được độc độc khóa ngoại.

Thiên đồng canh chủ phúc đức, nó ngoạn tâm nặng, tính trẻ con vị mẫn; vừa gà mẹ tinh, nói xong khó nghe điểm hay thích chõ mũi vào chuyện người khác, êm tai là nhiệt tâm công ích.

Thiên đồng chủ phúc thọ, nhược niên thiếu hưởng phúc, lão lai vô thọ, hơn nữa cân viên này tinh có liên quan nhân, giống nhau có thể so với so sánh lười nhác, hội hưởng thanh phúc. Nếu như thời kỳ thiếu niên so sánh hưởng thanh phúc, lão lai sẽ vô thọ, bởi vì thiên đồng đi lão vận ngôi sao, nếu như niên thiếu phi thường chăm chỉ, lão lai phúc thọ song toàn.

Tổn hại phúc ý gì? Có “Toàn bộ tổn hại” cân “Tái tạo phúc” lưỡng chủng.

Toàn bộ tổn hại ─ khứ tửu điếm, ktv, hưởng thanh phúc xem ti vi các loại.

Tái tạo phúc ─ tố một ít chuyện tốt.

Toàn bộ tổn hại hay tổn thất, cần phải tái tạo phúc. Chỉ cần nhập mệnh thiên quan phúc, đều cân thọ mệnh hữu quan.

Thiên đồng ─ nhâm thủy ─ và bàng quang hữu quan, bàng quang trải qua thông nhĩ, mũi, hầu.

Thiên đồng hóa kỵ năm sinh tái tự Hóa kị cư điền trạch, (khả năng kém nhất), điền trạch chủ nhà vận vừa chủ tài vận, cũng tài khố, thiên đồng Hóa kị là đi tả ngôi sao (cai tiết không ngừng, không nên tiết mà tiết), cho nên gia vận tài vận toàn bộ tiết.

Thiên đồng hóa kỵ năm sinh ┼ tự Hóa kị cư tài bạch ── tài vận toàn bộ tiết.

Thiên đồng hóa kỵ năm sinh ┼ tự Hóa kị cư tật ách ── tiêu chảy.

Thiên đồng hóa kỵ năm sinh ┼ tự Hóa kị cư tử nữ ── xung điền trạch, bỉ điền trạch tọa hóa kỵ năm sinh, tự Hóa kị hoàn hảo, nhưng đại vận đi tới cung tử nữ tựu toàn bộ xong.

Thiên đồng xảy ra vấn đề ─ nên niệm “Phúc đức chính thần bảo trải qua”.

Thiên đồng Hóa kị rơi nào đó cung ─ tạm thời không được hòa hợp, hòa hợp lâu cũng sẽ biến thành đến đây vấn đề chuyên gia.

Thiên đồng nhập mệnh: Liêm trinh tất là tử, tử vi tất là nô, thiên cơ làm quan, mặt trời là phúc, vũ khúc vi phụ.

Tượng ý: Hưởng phúc, hòa hợp, lười nhác.

Nhân: Hòa hợp nhân, bác sĩ, giáo sư.

Sự: Hòa hợp, bàn bạc, phục vụ.

Địa: Quán ăn nhỏ, phúc đức chính thần miếu, nước tiểu câu (cái ao), vòi nước.

Vật: Lưu động nước, ống nước, bồn cầu, lãnh môi.

Bản thân: Bàng quang, thân đóa.

Thiên đồng nhập các cung giải thích

Nhập mệnh: Tính tình ôn hòa, tính tình phát quá là tốt rồi, đa học ít tinh. Ưa hóa lộc, không thích Hóa kị, nhưng hóa lộc khiến người canh lười nhác, Hóa kị thì chủ lao lực, nhưng hóa lộc và Hóa kị đều chủ lạc quan.

Hóa kị: Hòa hợp bất lương, không như mong muốn.

Thiên đồng nhập nữ mệnh, say mê sinh La Mạn Đế Khắc bầu không khí, gặp lại đào hoa tinh như tả hữu, xương khúc, Thái âm thì, dễ có tình cảm làm phức tạp.

Nhập huynh: Huynh đệ có thiên đồng tính chất. Vô Hóa kị, tình cảm hòa hợp, Hóa kị, thì cải biến.

Nhập phu: Tình cảm vợ chồng hài hòa, nam lấy vợ hiền thê, nữ phối lương phu. (gia sát kị ngoại trừ)

Nhập tử: Tử nữ có thiên đồng tính chất, tử nữ đa nhu thuận. Hóa kị thì cải biến.

Nhập tài: Thiên đồng không được chủ tài, ở tài bạch biểu áo cơm không có gì lo lắng, đối tiền tài thấy so sánh đạm, Hóa kị thì thường quay đầu lại thốn, thậm chí có thì là tài hòa hợp không đến.

Nhập tật: Nhâm thủy, chủ bàng quang, nhĩ, mập giả tạo, bệnh phù của tật, kị hội dương đà hỏa linh Hóa kị, chủ khai đao và mặt mày hốc hác, bằng không bệnh nhẹ nhiều năm phụ thân. Lánh chủ các hệ thống tuần hoàn tâm bệnh, như thời gian hành kinh không được thuận, máu tuần hoàn, vấn đề tân trần đại tạ.

Nhập thiên: Xuất ngoại có quý nhân tương trợ.

Nhập nô: Nhân tế quan hệ hài lòng. Hóa kị, và giao hữu hiệp bất lương, chú ý xả chân sau đích tình hình.

Nhập quan: Làm việc không được tích cực, nhưng thích hợp làm hòa hợp tính của công tác.

Nhập điền: Nơi ở phụ cận có thủy câu, ẩm thực điếm.

Nhập phúc: Phúc hậu, ngũ phúc thọ tinh, nhưng đi vận sợ nhất Hóa kị phá tan.

Nhập phụ: Phụ mẫu có thiên đồng tinh người, phụ mẫu hòa ái dễ gần.

Thiên đồng ở mười hai cung

Thiên đồng ở tử

Và Thái âm đồng cung, cùng âm ở tử thủ mệnh, viết “Thủy trừng quế ngạc” cách. Cùng âm ở tử thủ điền trạch, “Nguyệt sinh biển cả” cách, cũng cơ nguyệt cùng lương cách một loại.

Phú nói: “Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián của tài.” có thể phục công chức, là cố vấn cách, như giám ủy, cố vấn chờ. Ất canh năm sinh ra, không tốt; bính năm đinh sinh ra, sinh sinh ban đêm người, phúc quý song toàn.

Cùng âm ở tử ─ chú trọng sinh hoạt hưởng thụ; hạn gặp, có du ngoạn của vận. Nữ mệnh diện mạo giảo hảo, thông minh thanh tú, nhưng tình cảm quá mức phong phú, dễ phát sinh vấn đề, dĩ không ổn định luận, nên kết hôn muộn.

Cùng âm thủ điền trạch, điền trạch phong phú, chủ đại phú.

Thiên đồng ở ngọ

Cùng âm ở ngọ, nước pha nóng lạnh ở dương hỏa hương, so sánh lao lực, cũng là cố vấn cách, không thích hợp làm lão bản. Đến đây cách người thường ra ngoài, xã giao đa, nhưng có quen biết khắp thiên hạ, tri âm không có mấy nhân cảm giác khái, nữ mệnh dễ thụ cảm tình làm phức tạp.

Đầu ngựa đái tiến cách ─

Tử ngọ mão dậu tứ chính vị đều là đầu ngựa, thủ tứ mã địa trước một vị, dương nhận nhập đến đây cung, giai xưng “Đầu ngựa đái tiến cách”. Đến đây cách bôn ba bất định, bị thường gian khổ, có rời xa nơi chôn rau cắt rốn hiện ra. Phùng khoa lộc quyền tam cát hóa, khổ cực nhưng tối sẽ thành công.

Cùng âm ở ngọ cư mệnh, bính năm hai tháng, tháng sáu, tháng mười sinh ra, lộc tồn tại tị, dương nhận ở ngọ, vị đầu ngựa đái tiến cách. Phú nói: “Cùng âm cư ngọ viên, dương nhận cùng độ,, là đầu ngựa đái tiến, chủ uy trấn biên cương.”

Nguyệt cùng gặp sát cách

Cùng âm ở ngọ thủ mệnh, phùng sát tinh tức là.

Phú nói: “Cùng âm ở ngọ, gia sát nặng, tứ chi doanh hoàng.”

Là điển hình bi quan chủ nghĩa người, gặp hảo chưa đủ, gặp phôi thiên không than thở, bản thân cũng béo không đứng dậy, cần phải phòng sắc nan.

Thiên đồng ở mão dậu

Bất lợi nữ mệnh hôn nhân, dễ có lão nhị, hoặc ly hôn tái giá.

Mẫu mệnh thì có tranh chấp ý vị, dục nâng cao một bước, có nôn nóng, bất tuân của biểu hiện, nhưng cũng không sai của cố vấn cách.

Thiên đồng cư mão dậu, Thái âm ở đối cung, cự cơ phân thủ tài, quan, cự cơ là phá đãng, cùng âm đối cung nhìn nhau, đời sống tình cảm phức tạp, bất lợi nữ mệnh. Nhược nhiều hơn chút đào hoa nhập mệnh, phúc, lập mệnh ở mão cung so sánh hưởng thụ, đối tượng là bạch mã vương tử, ở dậu cung tựu có thể xảy ra trương thành thục lý, tựa như đáp tắc xi như nhau. Nếu như thân cung không ở mão, so sánh không được nghiêm trọng, nên làm tiêu khiển sự nghiệp. Cô gái này đã ly hôn.

Thiên đồng ở xấu vị ─ tất và cự môn đồng cung

Cùng cự ở xấu, là vị cung của “Minh châu rời bến” cách, mão cung dương lương là “Mặt trời mọc phù tang” cách, hợi cung Thái âm là “Trăng sáng Thiên môn” cách.

Cùng cự ở vị, phiền não đa, có tài nhưng không gặp thời, chỉ cần không thay đổi kị, cũng hiểu được kế hoạch, cũng sẽ giao tế. Nữ mệnh tư sắc bất phàm, gia xương khúc vưu mỹ, Dương quý phi, điêu thiền vì thế cách.

Thiên đồng ở thìn tuất ─ và cự môn đối cung tọa; thìn là trời la, tuất là địa võng.

Thìn là thủy kho, có mộc dư khí, bản thân thì thuộc đất, đập chứa nước chính là thân tử thìn kéo dài; tuất là hỏa kho, dần ngọ tuất kéo dài. Thìn tuất tối ngại cự môn, thìn tuất là thiên la địa võng, thu liễm, bảo thủ, cất dấu, cự môn là hóa ám, nhìn không thấy, cho nên thìn tuất tối ngại cự môn.

Thìn tuất thiên đồng đều tốt khách, cần phải phòng bên ngoài chính là phi. Thiên đồng ở tuất, trái lại là kỳ cách, nhân lộc tồn tại tài, lộc khoa ở quan, thiên đồng hóa quyền, khôi việt giáp mệnh, cự môn Hóa kị ở đối cung, chỉ phụ mẫu sớm tang.

Thiên đồng ở tuất ─”Hóa tinh trái lại quý” cách.

Phú nói: Thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý.

Thơ viết: Hai sao biến hóa tối vô cùng, cùng tuất tương phùng cự gặp long, sinh giá trị đinh tân cần phải phú quý, thanh niên công chính triều đình trung tâm.

Vừa: Cự môn thìn tuất là hãm địa, tân mạng người gặp trái lại là kỳ.

Tân nhân cự môn tọa thìn, cũng “Hóa tinh trái lại quý” cách, là tân năm cự môn hóa lộc tọa giờ Thìn, dậu cung lộc tồn lai không bàn mà hợp ý nhau. Đến đây cách đồng thời là “Quyền lộc tuần phùng cách.”

Quyền lộc tuần phùng cách ─ hóa quyền hóa lộc đồng mệnh cung, hoặc mệnh của tam phương tứ chính.

Cung mệnh can hoặc cung mệnh chi mà sống năm can hoặc chi, danh “Quyền lộc sinh phùng”.

Phú nói: Quyền lộc tương phùng, tài quan song mỹ.

Vừa nói: Quyền lộc thủ tài phúc vị, xử sự vinh hoa.

Quyền lộc ở mệnh, tài văn chương tốt. Quyền lộc tuần phùng cách cũng phạ sát tinh, hội sát tinh, ngoại cường trung tâm càn.

Phú nói: Quyền lộc ngôi sao may mắn nô bộc vị, tung quan quý cũng bôn ba.

Nhân cung Nô bộc vì hắn cung, điều không phải ngã cung của cho nên.

Cự môn ở thìn cung tọa mệnh, tân năm sinh ra; thiên đồng ở tuất cung tọa mệnh, năm đinh sinh ra, vị của.

“Thìn tuất ứng với ngại cự môn”, cự môn ở thìn tuất hãm địa, trừ tân năm sinh ra ngoại lệ. Cự môn vốn có thị phi, hình tụng chờ sự, nên làm luật sư, quan toà hoặc dĩ miệng hành trình nghiệp là việc chính.

Thiên đồng ở dần thân

Tất cùng trời lương đồng cung, cùng lương ở dần thân là ông ba phải, nhưng điều không phải phối ngẫu ông ba phải, mà là bằng hữu ông ba phải, và phối ngẫu quan niệm phân biệt cự, nhân cơ cự ở phu quan, phu thê trong lúc đó không được hiệp.

Cùng lương ở thiên, quan tọa cự môn, đối từ xưa, trung cổ chuyện vật có hứng thú.

Nữ mệnh cùng lương thủ mệnh, nên tố nhà kề.

Đến đây lệ: Lộc quyền khoa “Tam kỳ giao nhau cách”, văn xương Hóa kị xung mệnh.

Hóa khoa năm sinh có hay không có giải trừ ách công?

Khán bản năm sinh tại nơi một cung vị, cai cung có thập ma tinh diệu, nếu như là thiên lương tinh, thì có giải trừ ách công, thiên lương là ngũ phúc thọ tinh, phàm là ngũ phúc thọ tinh đều có giải trừ ách công.

Đến đây mệnh tân năm sinh, tân can rơi huynh đệ và phụ mẫu lưỡng cung, tinh diệu là tử vi cùng trời phủ, tử vi, Thiên phủ đều có giải trừ ách công, nhược yếu bản năm sinh văn khúc khoa có giải trừ ách công, phải thính phụ mẫu, huynh đệ nói.

Đại hạn đi cung tử nữ kỷ hợi, kỷ văn khúc Hóa kị xung phu thê, thùy tượng 1. Phu thê vấn đề 2. Quan lộc vấn đề. Nhìn nữa đại hạn phu thê, can cung đinh cự môn Hóa kị xung bản mệnh phu thê, cho nên mới có thể hội ly hôn.

Văn khúc làm lễ nhạc ngôi sao, niệm kinh mới có thể giải quyết phu thê vấn đề, hát cũng có thể giải quyết, nhưng văn khúc lại đồng thời là chuyên cần lễ Phật ngôi sao, hát bất năng chuyên cần lễ Phật.

Cung phúc đức vi phu thê khí mấy vị, đại hạn phu thê hóa lộc tới bản mệnh phúc đức, đại diện phu thê vấn đề khả năng có thể cứu chữa.

Có thể cứu chữa? Ly hôn? Làm sao định luận, phải khán hóa quyền năm sinh tinh nhập ngã cung mới có hiệu, nhược nhập nó cung thì không hiệu. Như vào cung phụ mẫu, thì yếu phụ mẫu làm chủ mới hữu dụng.

Thiên đồng ở tị hợi

Cùng trời lương đối cung tọa

Phú nói: Lương cùng tị hợi, nam đa lang thang nữ đa dâm. Làm nhiều phiêu oành khách, nhất là gia mệnh mã hoặc nguyệt mã càng sâu.

Thiên lương ở dần thân đã hợi thủ cung mệnh, đều vì “Thiên lương phiêu đãng” cách.

Phú nói: Thiên lương thiên mã, thái độ làm người phiêu đãng phong lưu.

Vừa nói: Thiên lương tị hợi phùng của, tuy đẹp mà dâm.

Lương cùng tị hợi cách, có thể làm thầy thuốc; thiên lương nhập mệnh, đương quân y thích hợp hơn.

Lang thang ─ hiện đại giải trừ là chạy tới chạy lui rất bận rộn hình dạng.

Thiên đồng ở tị hợi, bất luận nam nữ, dễ thụ cảm động mà phát triển trở thành là tình cảm, nhất là ở hợi, thủy vượng hơn, nữ mệnh canh cần phải chú ý, thái bác ái, ứng với cẩn thận.

Sao Liêm trinh

─ ký trinh mà lại liêm, thứ đào hoa, cụ xung đột tính.

Đào hoa ─ tinh thần đào hoa.

Liêm trinh là khoanh tròn, là tù tinh, hóa (khí) kị viết tù, không thay đổi kị cũng có tù vị đạo.

Liêm trinh ở quan lộc → quan lộc chủ; ở mệnh thân thể điền, khiếu thứ đào hoa.

Ở quan lộc ─ trạng thái tĩnh quan lộc lực đại diện sự nghiệp vận chuyển buôn bán trạng huống, nhược Hóa kị thì, thì có vận chuyển buôn bán trạng huống không tốt hoặc có tài nhưng không gặp thời của hám.

Liêm trinh ─ đinh hỏa lại có ất mộc cập mậu thổ. Đinh hỏa, loại hóa sau khi là “Tham” và “Tranh” của biểu tượng, liêm trinh tọa mệnh, lục thân vô kháo, cá tính tranh cường háo thắng, thái độ làm người tương đối hiện thực, lòng háo thắng cường. Năng lực chịu khổ nhọc, thời niên thiếu tương đương gian khổ, lớn lên hậu sự nghiệp có thành tựu hậu, tựu ưa quan truy cầu vật chất hưởng thụ, cũng dễ là lợi ích sở mê hoặc, dĩ bù đắp còn nhỏ của bất túc.

Liêm trinh tọa mệnh → và đổ hữu quan.

Liêm trinh là tù tinh → đựng thị phi ý, dễ có phạm tội khuynh hướng. Nhưng đa thuộc về hành chính thượng thiếu sót, không phải người sự quan phi. Nhất là liêm trinh và dương nhận đồng cung, hoặc hình thành ﹂ hình tù giáp ấn” cách người, dễ nhất chọc hành chánh quan tư, như vượt đèn đỏ, không tuân thủ quy tắc giao thông chờ.

Liêm trinh là tù → hệ đinh hỏa của liệt, nhược ở mùa hè hoặc hỏa năm, là hỏa càng thêm thượng hoả, tâm hoả vượng, khó chịu khoái, kéo dài đến rất nhiều tật bệnh, như bệnh ung thư.

Thiên cơ vĩnh ở liêm trinh cung tật ách. Liêm trinh có chuyện tìm thiên cơ, nhất, lục cộng tông. Liêm trinh thiên cơ Hóa kị thì, nên niệm 〈 thanh tịnh trải qua 〉

Thiên cơ Hóa kị → suy nghĩ thắt. Liêm trinh Hóa kị → tâm tình úc tốt.

Tượng ý: Đào hoa, đánh bạc, tù nại, pháp luật, quan phi.

Nhân: Dân cờ bạc, phạm nhân, phong trần nữ lang.

Sự: Hành chánh quan phi, đánh bạc, sanh non (cung tử nữ Hóa kị).

Địa: Phong nguyệt nơi, ngục giam, sòng bạc, rẫy.

Vật: Xe chở tù, điện tử, tảng đá.

Bản thân: Phụ nữ tật bệnh, thiếu máu, bệnh ung thư.

Liêm trinh nhập các cung của giải thích

Liêm trinh Hóa kị nhập nữ mệnh → tình cảm đa sinh làm phức tạp.

Huynh đệ → huynh đệ có liêm trinh tính chất. Hóa kị, dễ thụ huynh đệ liên lụy.

Phu thê → phối ngẫu có liêm trinh tính chất, mà lại phải chú ý phối ngẫu có vấn đề tình cảm.

Tử nữ → tử nữ có liêm trinh tính chất. Tử nữ cá tính cường, cụ phản bội tính.

Tài bạch → liêm trinh của tài không đổi thủ, thiện lưu động, cho nên nên kinh thương, nhượng tiền lưu thông. Hóa kị thì, vật đánh bạc.

Tật ách → nghi nan tạp chứng, Hóa kị đa bệnh ung thư.

Nữ tính và tử nữ không hợp, dễ được tả vú ung thư.

Nữ tính cả người không hợp, dễ được hữu vú ung thư.

Áp lực công việc quá lớn, dễ được ung thư vú.

Bị khi dễ ghi hận trong lòng, dễ có ung thư gan.

Trong không hợp, dễ được ung thư bao tử.

Đổi công tác hoàn cảnh hoặc ở nhà hoàn cảnh, dễ được cốt ung thư.

Công tác nghiệp vụ tranh cãi, dễ có trực tràng ung thư.

Và thủy hữu quan, dễ được thận bệnh.

Tâm tình quá mức cao vút, dễ được bệnh tim.

Thiên di → nên vãng đô thị phát triển.

Giao hữu → bằng hữu đa liêm trinh tính chất. Giao hữu đa bằng hữu khác phái, biến động tính đại.

Quan lộc → thiên hướng thiết bị điện nghiệp.

Điền trạch → ở dần thân tị hợi, và dịch mã hữu quan, chủ còn nhỏ có rời xa nơi chôn rau cắt rốn, xuất ngoại học ở trường, hoặc đáo ngoại mưu sinh hiện tượng.

Phúc đức → tâm tư dễ thay đổi, Hóa kị thì, lòng có thiên thiên kết.

Phụ mẫu → phụ mẫu có liêm trinh tính chất, Hóa kị thì và phụ mẫu tình cảm không tốt, hoặc phụ mẫu một trong có gặp ở ngoài, ly hôn hiện tượng.

Liêm trinh ở tử ngọ

Tất cùng trời tương đồng cung, đối cung phá quân ngồi một mình. Nhập mệnh, thông minh, không hợp đàn, chỉ vì thất sát tọa phúc đức, nhưng cũng kinh thương.

Đến đây mệnh nhược và dương nhận đồng cung, “Hình tù giáp ấn”. Lập mệnh ở ngọ, bính, tuất hóa kỵ năm sinh kiêng kị; lập mệnh ở tử, nhâm hóa kỵ năm sinh kiêng kị. Hình tù giáp ấn người, đa chủ thị phi gặp chuyện cai phán đoán mà không phán đoán, trái lại tao kỳ loạn, chú ý có hình tụng, đánh bạc việc. Bất luận nam nữ giai cần phải hôn nhân, có gặp ở ngoài của khả năng, mà cung phu thê tham lang tinh cũng sẽ tăng phối ngẫu gặp ở ngoài tình hình.

Nữ mệnh còn phải cẩn thận khai đao hoặc sanh non sự.

Liêm trinh ở mão dậu

Nhất định và phá quân đồng cung. Nữ tính liêm phá đồng cung, tình cảm dễ gặp phải khúc chiết. Gia Hóa kị hoặc sát tinh, có ly hôn nguy cơ. Kết hôn muộn hay nhất, tảo hôn dễ khởi biến hóa.

Mão dậu lưỡng cung không thích canh năm sinh ra dương nhận cư dậu đại hung.

Liêm phá gia sát tinh hoặc Hóa kị đồng cung, cẩn thận tai nạn xe cộ, quan phi, tranh tụng, lao ngục chờ tai nan, canh phải cẩn thận bản thân khang tình hình.

Liêm trinh ở thìn tuất

Liêm trinh ở thìn tuất tất cùng trời phủ đồng cung.

Thiên phủ liêm trinh ở tuất cung, khiếu “Thiên phủ thủ tuất cách”, chú ý hôn nhân.

Cổ nói: Thiên phủ tuất cung vô sát tinh, giáp kỷ sinh ra phú vạn kim.

Đến đây mệnh dễ có tình duyên, khẩu tài không sai. Bính sinh ra Hóa kị nhập mệnh, có hung hiểm, cẩn thận bản thân khỏe mạnh.

Liêm trinh ở xấu vị

Liêm trinh và thất sát ở xấu vị đồng cung, cá tính cố chấp, muốn sẽ, bản thân dễ bị bị thương, và sát tinh hoặc dương nhận đồng cung, có khai đao việc.

Cốt tủy phú: Liêm trinh thất sát, trái lại là tích phú người.

Quá nhỏ phú: Liêm trinh thất sát đồng vị, trên đường mai thi.

Liêm trinh thất sát yếu tích phúc, phải cư sinh vị cung miếu vượng nơi, mà lại vô sát tinh phá tan, cư xấu hãm địa gia cát có thể phúc quý, lâu thì bất lợi; trên đường mai thi, chính là muốn cẩn thận tai nạn xe cộ.

Liêm trinh ở dần thân

Liêm trinh ngồi một mình dần thân tọa mệnh có bao nhiêu loại cách cục, “Hùng ở lại càn nguyên cách”, “Tử Phủ triêu viên cách” “Phủ tướng triêu viên cách” chờ ba loại.

Vô sát người, trong công tác có quý nhân, cũng có thể tự hành gây dựng sự nghiệp. Bính sinh ra, liêm trinh Hóa kị, bất lợi. Đến đây cách bất lợi nữ mệnh, liêm trinh nhập mệnh thân có đái đào hoa, đối cung tham lang tọa thủ, nên kết hôn muộn, bằng không đa cảm tình khúc chiết.

Nhị, Tử Phủ triêu viên cách

Cổ nói: “Tử Phủ triêu viên gặp quyền lộc, chung thân phúc hậu tới tam công”. (hoặc phú xa ông)

Vừa nói: “Tử vi, Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ bật công.”

Tam, Phủ tướng triêu viên cách

Phủ tướng triêu viên cách, thời cổ xưng là thực lộc thiên chung, hiện đại thuyết pháp là áo cơm không thiếu.

Liêm trinh ở tị hợi

Liêm trinh ở tị hợi, tất và tham lang đồng cung. Lưỡng khỏa đào hoa tinh cùng một chỗ, bất luận nam nữ mệnh, khác giới duyên cường, nhất là hợi cung, khiếu “Hiện lên thủy đào hoa”.

Liêm trinh ở hợi cung nam mệnh, ngàn vạn lần bất năng lại thêm sát tinh hoặc Hóa kị, bằng không dễ có đào hoa tranh cãi, hoặc trầm mê sinh tửu sắc trong, nữ mệnh thì có rơi vào phong trần khả năng. Hay nhất không nên dưỡng thành uống rượu tập quán.

Thiên phủ tinh hệ

Thiên phủ tinh

Thiên phủ → mậu thổ, thuần dương; tử vi → kỷ thổ, thuần âm.

Tử vi tinh hệ lục sao quản lục điều tuyến, Thiên phủ tinh hệ có bát sao, nhiều hơn lưỡng sao, tất và tử vi tinh hệ lục sao nào đó lưỡng khỏa trùng điệp ở một cái tuyến thượng.

Thiên phủ đối cung nhất định là thất sát.

Phá quân và thiên tướng nhất định đối cung tọa.

Một cái tuyến có tam sao chỉ có “Phủ sát” và “Mặt mày hốc hác” ; tức tử vi tinh hệ mỗi một sao chỉ để ý một cái tuyến, hơn nữa giá lưỡng khỏa Thiên phủ tinh hệ, bằng tam sao.

Thiên phủ ←→ thất sát. phá quân ←→ thiên tướng.

Giá lưỡng điều định luật đây đó tương khắc vừa tương dung, thật giống như âm dương như nhau.

Phủ âm tham cự tướng lương sát phá, thuận đi mà bài.

Thiên phủ tọa cung mệnh, thì Thái âm tọa phụ mẫu, tham lang là phúc đức, cự môn cư điền trạch, thiên tướng tọa quan lộc, thiên lương là giao hữu, thất sát ở đối cung thiên di, phá quân thì tọa cung phu thê.

Như vậy, phủ tướng nhất định tam hợp, mà hình thành “Phủ tướng triêu viên cách”.

Thiên phủ ở mệnh tài quan trong đó nhất cung, thiên tướng cũng nhất định ở mệnh tài quan trong đó nhất cung.

Thái âm cùng trời lương nhất định ở tam hợp phương, Thái âm tọa mệnh, thiên lương nhất định ở cung Quan lộc.

Tử vi đẩu số phân hai đại loại, vừa là “Cơ nguyệt cùng lương”, vừa là “Sát Phá Lang”.

Sát Phá Lang của tính thuần dương, cơ nguyệt cùng lương thuần âm.

Phàm thuộc Sát Phá Lang người, đệ nhất đại hạn đi Sát Phá Lang, đệ nhị đại hạn đi cơ nguyệt cùng lương, đệ tam đại hạn nhất định vừa đi Sát Phá Lang, dĩ loại này thôi. Mà cơ nguyệt cùng lương người, cũng như vậy luận.

Có một hiện tượng nhất định phát sinh, như cơ nguyệt cùng lương người, đại hạn đi Sát Phá Lang thì, lúc đầu nhất định sẽ không thái tập quán, bởi vì âm dương thuộc tính không hợp.

Thiên phủ → phòng ốc → kho.

Thái âm → tài khố → giọt nước mà thành của tài, mà thành tài khố của mẫu, Thái âm ở trên trời phủ của cung phụ mẫu.

Tham lang ở trên trời phủ của cung phúc đức, tham lang là dục vọng chi thần, Thiên phủ tọa mệnh người, là một rất có dục vọng người.

Cự môn ở điền trạch, cự môn → thật lớn của môn.

Thiên tướng ở trên trời phủ của cung Quan lộc → phủ tướng triêu viên, thực lộc thiên chung, ăn mặc không lo.

Thiên lương ở cung Nô bộc, Thiên phủ tọa mệnh người thích đương lão đại.

Thất sát ở trên trời phủ của đối cung, bề ngoài ổn trọng trầm ổn, nội tâm là vội vàng xao động.

Đang nhìn Thiên phủ tọa mệnh người đó đại hạn thì, đặc biệt muốn xem cung phu thê, bởi vì phá quân vĩnh viễn ở cung phu thê.

Phá quân chủ phu, tử, nô, phá quân ở đây tam cung không hề yêu cầu thường ý.

Phá quân chủ hao tổn, hao tổn sinh ra, tựu dễ xảy ra vấn đề.

Phá quân cũng là động tinh, cung phu thê không thích động tinh, tình cảm cần phải ổn định. Thiên phủ tuy là quyền lệnh ngôi sao, thế nhưng cũng muốn bị quản chế sinh phá quân, mà Thiên phủ còn lại là cực không muốn, bởi vì nó là quyền lệnh ngôi sao, cho nên phu thê lâu sẽ có vấn đề, phải giải quyết phu thê đang lúc vấn đề, Thiên phủ tọa mệnh người, cần tiền lai cung ứng, nhân phá quân chủ hao tổn.

Sát Phá Lang ưa quan ở sự nghiệp cung, sự nghiệp cung phải có bốc đồng.

Thiên phủ quản tham lang, tham lang quản thiên tướng, thiên tướng quản thất sát, thất sát vừa quản tham lang, tham lang quản phá quân.

Quản → ước thúc.

Thiên phủ tọa mệnh người, thường thường dụng tiện nghi giá, mãi cao cấp đông tây. Nhược thực sự rất muốn mà vừa mua không nổi thì, cũng hội mình khắc chế, bởi vì Thiên phủ ước thúc tham lang.

Thiên tướng cũng quản thất sát, như tướng lĩnh của điều động.

Thiên phủ tương đối chỗ đặc thù hay ﹂ nhất tâm lưỡng dụng”, đã điền trạch chủ vừa tài bạch chủ, chỗ tốt ở chỗ này, chỗ hỏng cũng ở nơi đây. Chỗ hỏng là nó đối một việc rất dễ minh bạch, nhưng minh bạch hậu tương đối sẽ không sâu hơn nhập đi giải trừ, ý tức rất khó tái tiến bộ.

Thiên phủ tọa mệnh nữ hài, mãi thập ma đông tây, hoặc ở nơi nào mãi so sánh tiện nghi, người đều biết, dũ béo, đối tiền tài phương diện tựu dũ năng lực tính toán tỉ mỉ. Nhưng sẽ không bị nói rõ keo kiệt, như hoa một trăm nguyên mua đồ, thoạt nhìn thì có ba trăm nguyên giá trị.

Quyền lệnh đại diện cố chấp, nhược đại vận đi tới quyền lệnh ngôi sao cung vị, cái này đại hạn thì có cố chấp hiện tượng.

Thiên phủ cùng trời tướng đều là áo cơm ngôi sao.

Thiên phủ ở phương diện ăn tương đối chú ý thực sự, thế nhưng ăn ngon. Thiên tướng thì tương đối chú ý cao quý. Thiên phó cân thiên tướng đồng thời cũng là nịnh bợ tinh, người khác phách ngựa của bọn họ thí. Vuốt mông ngựa phương pháp tuyệt đối không được như nhau.

Thiên phủ tọa mệnh người đó, quyền lệnh đại, nhất tâm nhị dụng, phách hắn nịnh bợ phải cẩn thận tìm từ, phải có căn cứ tài giảng, như: Người ta bây giờ nhìn lại bỉ hai tháng tiền lục soát sinh ra (trọng điểm là hai tháng tiền).

Thiên tướng tùy tiện nói tương đối không có vấn đề gì, loạn phách hắn sẽ vui vẻ.

Thiên tướng quý tinh, quý tinh đều tương đối lại, lại thập ma / lại sinh tố việc vặt vãnh, kết thúc công việc, như ăn hậu không được rửa chén, hoặc rời giường hậu không được gấp bị ──.

Thiên tướng tọa mệnh con cái, yếu xưng hắn không có làm sự. Như: Hắn sẽ chủ động giúp làm gia sự các loại.

Thiên phủ chủ tài khố, tương đối không thích sát tinh, có sát thì kho phá. Ưa tài tinh, như; vũ khúc, hóa lộc hoặc lộc tồn.

Tượng ý: Điền trạch, tài khố, y lộc.

Nhân: Thông quản lí, tài vụ chủ quản.

Địa: Rẫy, ngân hàng, thương khố.

Vật: Tiền quỹ, tủ sắt.

Bản thân: Tính khí.

Thiên phủ nhập các cung giải thích

Nhập mệnh; tài khố ngôi sao, ổn định, hội cát năng lực tụ tài. Thích ổn định, coi trọng cảm giác an toàn. Như hội thiên không cướp có tài bị cướp hiện tượng, thì tương đối tồn không được tiền, mà lại không có cảm giác an toàn.

Nhập huynh: Huynh đệ có Thiên phủ tinh tính chất. Phụ mẫu so sánh đông huynh đệ, so sánh không đau ta, nhân Thiên phủ ở huynh đệ, tham lang nhất định ở phụ mẫu, Thiên phủ ước hẹn bó buộc tham lang.

Nhập phu: Phối ngẫu có Thiên phủ của tính chất, thiện quản lý tài sản, hội sát tinh thì nên kết hôn muộn.

Nhập tử nữ: Tử nữ có Thiên phủ tinh của tính chất.

Nhập tài: Thiên phủ là tài bạch tinh, là lộc kho, chủ suốt đời giàu có, vừa thiện quản lý tài sản.

Nhập tật: Thuần dương đất, tính khí của tật.

Nhập thiên: Ưa trợ giúp nhân.

Nhập nô: Gặp gỡ người đa số ông chủ cập chủ quản.

Nhập quan: Ưa lộc quyền khoa tam cát hội chiếu, cách cao, sẽ có thành tựu. Nên tài chính và kinh tế.

Nhập điền: Thiên phủ là điền trạch chủ, chủ giàu có.

Nhập phúc: Thấy đủ, lạc quan.

Nhập phụ: Phụ mẫu hiền lành.

Thiên phủ ở tử ngọ mão dậu

Thiên phủ ở tử ngọ, tất và vũ khúc đồng cung, vũ khúc là tài tinh, Vũ phủ rất sợ thiên không cướp hoặc cái khác sát tinh, tài bị cướp của hiện tượng.

Thiên phủ ở mão dậu ngồi một mình, đối cung vũ sát.

Thiên phủ ở thìn tuất xấu vị

Thiên phủ ở thìn tuất, và liêm trinh đồng cung, duyệt liêm trinh ở thìn tuất.

Thiên phủ ở tuất, có thể hình thành “Thiên phủ thủ tuất cách “

Cổ nói;”Thiên phủh nhâm cung vô sát thấu, giáp kỷ sinh ra phú vạn kim” giáp liêm trinh hóa lộc nhập mệnh, lộc tồn hóa khoa nhập quan, cung tài bạch có tử vi tinh; kỷ sinh ra, lộc tồn cân hóa lộc phân biệt tọa tài quan lưỡng địa.

Tướng Cự cùng Tham Âm

Thiên phủ ở xấu vị ngồi một mình, đối cung liêm sát.

Thiên phủ ở dần thân tị hợi

Thiên phủ ở dần thân tị hợi và tử vi đồng cung.

Thiên phủ ở tị hợi, ngồi một mình, tử sát ở đối cung. Tị hợi Thiên phủ, cần phải chú ý cung phu thê liêm phá tổ hợp.

Thái âm tinh

Đại âm tinh → quý thủy, chủ tài bạch và điền trạch, vừa chủ nữ nhân. Nữ nhân đại diện mẫu thân, bản thân, nữ nhi, nam tính đại diện mẫu thân, thê tử, nữ nhi.

Thái âm và thái dương bất đồng ─ thái dương bác ái, thi mà không bị; Thái âm cũng là bác ái, thụ rồi sau đó thi

Thái âm tọa mệnh người, ứng với chú trọng sinh nhật một ngày kia? Mùng một và mười lăm bất đồng, nông lịch mười lăm ban ngày hậu sinh ra, như mười hai giờ thái dương, dần dần tây hạ xu thế. Mười lăm nhật sau này sinh ra mệnh tọa Thái âm người, tuy rằng viên mãn, nhưng hội đi xuống sườn núi. Nửa tháng đầu sinh ra người ái tâm hội càng ngày càng mạnh, nửa tháng sau sinh ra người, ánh trăng cường độ ánh sáng yếu dần, hội so sánh xấu hổ.

Nhật nguyệt đồng cung trục → nhật nguyệt xấu vị đồng cung.

Nhật nguyệt trái lại bối → sinh hoạt dễ ngày đêm điên đảo, “Ám quang điểu”. Thái âm Hóa kị nhập điền trạch, cũng là ám quang điểu.

Thái âm → chủ thanh minh, vệ sinh sáng sủa ý, đại âm tọa mệnh người đại đô sẽ có khiết phích. Hóa kị hoặc nhật nguyệt trái lại bối tựu cải biến, hữu tâm vô lực.

Thái âm cư điền trạch → uông kỳ là đại hạn điền trạch, trong rất sạch sẽ. Hóa kị thì cải biến, hữu tâm vô lực.

Kị → là tâm cũng

Đại âm → vệ sinh của đồ dùng, sự vật, nữ nhân đồ dùng.

Ngày hôm nay tâm huyết dâng trào tưởng chỉnh lý gian phòng → ngày hôm nay khả năng là quý can hoặc canh can hoặc đinh can, Thái âm hóa lộc và hóa khoa đô hội chỉnh lý, quyền có thể sẽ không, quyền có quyền hành ý, không sai biệt lắm thì tốt rồi, mà kị tựu hữu tâm vô lực.

Thái dương → dương động.

Thái âm → âm động, như sông nhỏ nước chảy lẳng lặng thảng trứ của động.

Thiên cơ → âm động, trục động, có động như không nhúc nhích, vận chuyển thật nhanh.

Thái âm và thái dương đều là dịch mã, động như cậu bé và nữ hài động không giống với, vận động gia chữ Nhật nhân chơi bóng thì, động cũng không giống với, dương động và âm động chính là cái đạo lý này.

Thái âm → dịch mã, ngoại tai giống như tai nạn xe cộ, chứng bệnh còn lại là bệnh tiểu đường cập nữ nhân tâm bệnh, đại diện mắt phải, huyết áp là huyết áp thấp.

Thái âm tài là giọt nước mà thành, nhược Hóa kị cũng là giọt nước mà tổn hại.

Tượng ý: Vệ sinh, dịch mã.

Nhân: Nữ nhân, mẫu thân, thái thái, nữ nhi.

Sự: Vệ sinh.

Địa: Lữ quán.

Vật: Vệ sinh đồ dùng, nữ nhân đồ dùng.

Bản thân: Mắt, bệnh phụ nữ.

Thái âm nhập các cung của giải thích

Nhập mệnh: Nam mệnh Thái âm tọa mệnh, như hóa lộc hoặc hóa khoa hoặc không có tự hóa người, đều có chứa son phấn khí, hóa quyền hoặc Hóa kị, có trợ giúp cải thiện son phấn khí, khiến cho của cương nhu tịnh tể.

Nhập huynh: Giữa huynh đệ có Thái âm của tính chất, có lẽ huynh đệ cá tính so sánh nhu tính hóa. Tỷ muội thì ôn nhu hiền thục.

Nhập phu: Phối ngẫu có Thái âm của tính chất, thất huy gia sát, chú ý phối ngẫu thân khỏe mạnh.

Nhập tử: Tử nữ thông minh dịu ngoan.

Nhập tài: Tài giọt nước mà thành, Hóa kị thì giọt nước mà tổn hại.

Nhập tật: Bệnh tiểu đường cập nữ nhân tâm bệnh, đại diện mắt phải, huyết áp thấp.

Nhập thiên; tại ngoại có nữ nhân duyên.

Nhập nô: Có nữ tính duyên.

Nhập quan: Thích hợp bất động sản buôn bán cập đồ trang điểm hoặc vệ sinh đồ dùng việc nghiệp hoặc lữ quán nghiệp.

Nhập điền: Thái âm là điền trạch chủ, chủ bất động sản đa.

Nhập phúc: Có tình duyên, nặng tinh thần hưởng thụ.

Nhập phụ: Và mẫu thân duyên hậu, thất huy trái lại, Hóa kị và mẫu thân tướng thiếu nợ.

Thái âm ở tử ngọ mão dậu

Thái âm ở tử ngọ → cùng trời cùng đồng cung.

Cùng âm ở ngọ gia dương nhận → đầu ngựa đái tiến cách.

Thái âm ở mão dậu độc, đối cung thiên đồng.

Nhật tị nguyệt dậu cách → thái dương ở tị, Thái âm ở dậu.

Thái âm ở thìn tuất xấu vị

Ở xấu vị, và thái dương đồng cung. Ở thìn tuất độc, đối cung thái dương.

Thái âm ở dần thân tị hợi

Thái âm ở dần thân → thiên cơ đồng cung. Ở đã hợi ngồi một mình, đối cung thiên cơ.

Đã hợi Thái âm có thể hình thành “Trăng sáng Thiên môn cách”, chủ phú, có ngoài ý muốn của tài.

Cổ nói: “Trăng sáng Thiên môn sinh hợi địa, lên nói phụ trách quyền to.”

Vừa nói: “Trăng sáng Thiên môn, tiến tước phong hầu.”

Tham lang tinh

Tham lang → giáp mộc và quý thủy, hóa khí viết tiêu chuẩn.

Tham lang → dục vọng chi thần, tiêu chuẩn hay lý tưởng chủ nghĩa và hoàn mỹ chủ nghĩa người, đô hội xóa sạch bích tướng mặt quang, mọi việc đều mong muốn xử lý tận thiện tận mỹ.

Tham lang Hóa kị → tiêu chuẩn biến thành không có tiêu chuẩn, dục vọng lạp cao, vô pháp hoàn thành mục tiêu, mong muốn thất bại → tính ra lệch lạc.

Ví dụ như: “Bất hảo” thì tưởng “Tốt”, hoặc người khác nói được ba hoa chích choè thì, rất dễ tin tưởng, sự hậu mới phát giác đương sơ vì sao một nghĩ rõ ràng.

“Mong muốn thất bại → tính ra lệch lạc” là tham lang Hóa kị dễ dàng nhất phạm sai lầm. Nhược một kiên trì, cuối cùng tổng hội hao tổn một ít tiền tài.

Kiên trì thập ma? Nghe được hết sức tốt chuyện tình, đã nghĩ thành chia ra hảo là tốt rồi, nhân gia thuyết thể kiếm một trăm vạn nguyên, đã nghĩ kiếm mười vạn nguyên thì tốt rồi.

Tham lang → đào hoa, và quý thủy hữu quan, hóa khí viết tiêu chuẩn cũng cùng quý thủy hữu quan.

Tham lang → giáp mộc, là thần tiên của ở lại, nguyên tài vật liệu, trở lại nguyên trạng, tấm lòng son, tạo hóa của thủy → thần tiên.

Tham lang Hóa kị không nói chuyện quý thủy, chỉ nói giáp mộc, không nên bằng dục vọng đi làm sự, như khaiKTV hoặc thanh sắc nơi đều không thể.

Hóa kị thì, không phải sợ kị, chỉ cần tố viên này tinh chính tính, không nên tố nó bất chính một mặt.

Tham lang tinh là ngũ phúc thọ tinh, phàm là ngũ phúc thọ tinh, đều có giải trừ ách công.

Nhưng tham lang và liêm trinh lưỡng sao, nhất gặp đào hoa sẽ không có giải trừ ách công.

Thiên cơ 瞐 ngũ thọ, giải trừ ách công, nó là tôn giáo, thần minh tinh, đau khổ do tôn giáo và thần minh phương diện trứ thủ, thì có giải trừ ách công .

Tham lang Hóa kị hậu biến thành quý thủy, đi đào hoa lộ tuyến, sẽ không có giải trừ ách năng lực, Hóa kị hậu, sẽ tầm giáp mộc, trở lại nguyên trạng → luyện tiên.

Chú ý: Tham lang Hóa kị → không nên hát tửu, nhược gia văn xương hoặc văn khúc hội lợi hại hơn, trở thành “Tham xương cách”.

Tham xương cách → chính sự điên đảo, phấn thân toái cốt. Phấn thân toái cốt → tiêu chuẩn tai nạn xe cộ cách.

Chính sự điên đảo → nên làm không có làm, không được nên làm tố nhất đống lớn.

Tham lang → yếu cá cũng muốn hà, nhược là thật không có cá, mới có thể yếu hà. Dục vọng chi thần, vĩnh viễn đòi lấy vật gì chất và tinh thần đều xem trọng.

Tham lang tọa mệnh tự hóa lộc, đặc biệt dễ xóa sạch bích song mặt quang.

Tham lang → đào hoa tinh, có nhân duyên. Đào hoa cách → mệnh tọa thủy cung, thập, mười một, mười hai tháng sinh ra. , gặp thiên không cướp, trái lại năng lực tập chính, giảm đào hoa tính chất, gặp lộc tồn cũng có thể khứ sắc tâm.

Tham lang ┼ văn xương ┼ hóa lộc → lung tung tố lung tung kiếm.

Tham lang Hóa kị → nhất định phải làm tham lang bản thân chính tính.

Tham lang ┼ Hỏa Tinh hoặc linh tinh → hỏa tham cách hoặc linh tham cách → hoành phát.

Tham lang còn có một đặc tính, hay rất dễ ly rượu thích hiềm khích lúc trước.

Tham lang Hóa kị nhập mệnh → thiên lãnh tính càng mạnh, như không được độc chính khóa, thích khóa ngoại thư; tức không làm việc đàng hoàng, đi chỡ đi đáo cũng hội như vậy. Sự nghiệp cũng nên ít lưu ý hành nghiệp, như quan thôn nghiệp, linh cốt tháp.

Tượng ý: Đào hoa, thần tiên.

Nhân: Mệnh lý sư, phong trần nữ lang, linh môi

Sự nghiệp: Uống rượu, đánh bạc, tu đạo

Địa: Tiệm rượu, phần mộ, phòng khiêu vũ

Vật: Chỉ, tình thú đồ dùng

Bản thân: Bộ phận sinh dục, can

Tham lang nhập các cung

Nhập huynh: Huynh đệ có tham lang tính chất người, hoặc huynh đệ trung tâm không hề thính phụ mẫu quản giáo người. Bởi vì tham lang quản thiên tướng, tham lang ở huynh đệ cung, thiên tướng nhất định ở cung phụ mẫu.

Nhập phu: Tham lang nếu là đào hoa tinh, không thích nhập cung phu thê, đào hoa tinh nhập cung phu thê, tình cảm vợ chồng dễ nghèo nàn, kết hôn muộn là nên. Gặp sát tinh hoặc Hóa kị, chủ hôn tiền quan hệ tương đối phức tạp, có lẽ hôn hậu dễ có bên thứ ba tham gia.

Nhập tử: Tử nữ có tham lang của tính chất, mà lại tử nữ dục vọng khá cao.

Nhập tài: Chủ thiên tài, và vũ khúc cùng, chủ vãn phát, vũ tham không được phát người thiếu niên. Nhưng trung niên sau này phát không được phát / không biết, muốn xem đi vận. Nếu như cùng với hắn đào hoa tinh hội hợp gia hóa lộc, thích hợp khác giới phát tài hành nghiệp, nếu như đào hoa tinh diệu tổ hợp lại thêm Hóa kị, thì phải cẩn thận nhân sắc rủi ro.

Nhập tật: Tham lang tương đối đại diện bệnh phụ nữ, hoặc hạ bộ của tật, hoặc can vấn đề (giáp mộc), nhưng tham lang tinh chứng bệnh, đại thể biểu hiện ở nước bộ phận.

Nhập thiên: Thích tân kỳ kích thích sinh hoạt, khác giới duyên tốt.

Nhập nô: Bằng hữu có tham lang của tính chất người. Bằng hữu đa thuộc ăn uống phiêu đổ người.

Nhập quan: Nên nghề giải trí.

Nhập điền: Vũ tham tài trạch vị, hoành phát của cải.

Nhập phúc: Hoàn mỹ chủ nghĩa người, dục vọng đa, nhưng rất lý trí, lý trí biết còn hơn tình cảm.

Nhập phụ: Phụ mẫu có tham lang của tính chất người. Và mẫu thân so sánh vô duyên.

Tham lang nhập tử ngọ mão dậu

Tham lang nhập tử: “Hiện lên thủy đào hoa cách”. Phú nói: “Tham cư hợi tử, tên là hiện lên thủy đào hoa.”

Tham lang cư mão dậu, cân tử vi đồng cung, là “Đào hoa phạm chủ cách”.

Tham lang ở thìn tuất xấu vị

Tham lang ở thìn tuất ngồi một mình, đối cung vũ khúc.

Tham lang ở xấu vị và vũ khúc đồng cung, hình thành ﹂ vũ tham cách”.

Phú nói: “Vũ tham tài vị, hoành phát của cải”.

Tham lang nhập thìn tuất xấu vị tứ cung, được miếu vượng. Như gặp Hỏa Tinh, là “Hỏa tham cách” ; gặp linh tinh, là “Linh tham cách”. Giai chủ hoành phát.

Tham lang ở dần thân tị hợi

Tham lang ở dần cung ngồi một mình, đối cung liêm trinh. Như tham cư dần cung gia đà la, cổ vị: “Phong lưu màu trượng”, có đào hoa ý tứ hàm xúc.

Cự môn tinh

─ thật lớn của môn, tại thân thể là tát vào mồm

─ chủ ngờ vực vô căn cứ, hóa ám.

Thuộc quý thủy ─ ở chứng bệnh là thận. Cũng chủ thông minh.

Thuộc kỷ thổ ─ ở chứng bệnh là tỳ. Biểu hàm hậu. Tiên thiên thuộc đất.

Thuộc tân kim ─ ở chứng bệnh biểu phế. Cũng biểu không tin tà.

Tượng ý: Ám, khẩu thiệt, thị phi, pháp luật.

Nhân: Ám huyệt, phần mộ.

Vật: Quan tài, thuốc Đông y.

Bản thân: Miệng bộ.

Cự môn thuộc đất, vừa ám tạp, ba ngũ hành, sản sinh tật bệnh thì, nhược không có lập tức tính nguy hiểm, phần lớn đều kiểm không tra được. Nhân tiên thiên thuộc đất, cho nên ứng với tiên cố hảo tính khí, có bệnh nên tiên nhìn trúng y, cật thuốc Đông y.

Tân kim ─ là chiết mà không phán đoán mềm kim, không tin tà.

Cự môn Hóa kị ─ nên nói không nói, không được nên nói thiên thuyết, cự môn Hóa kị người ứng với ít nói, làm nhiều sự.

Đinh năm sinh, bản mệnh ở dậu tọa thiên không cung.

1. Đại hạn đi vào cung tật ách (thìn) cự môn Hóa kị thì, vừa vặn từ tam quân đại học hiệu trưởng điệu thăng Bộ trưởng bộ quốc phòng, khi đó tựu cần phải chú ý: Cự môn hóa khí là ám, hay nhất không nên cùng nhân can thiệp vào, huống chi là Hóa kị. Đến đây điều động thực giá trị cũng không tốt.

2. Cự môn biểu khẩu tài, lưu niên vận hoặc lưu nguyệt gặp phải, sẽ có thị phi.

3. Thái dương quan lộc chủ, lạc hãm tử cung, dễ bị người hiểu lầm giải thích không rõ.

4. Cự môn cư thìn, thìn là buổi sáng 7 điểm tới 9 điểm.

5. Từ thứ 3 và thứ 4 đến xem, cũng biết cai lượng ngôi sao một lượng, cai ám ngôi sao không được ám.

6. Giống nhau cự môn ở dần thân tuyến bên trái quang minh vừa… vừa, thì có thị phi không dễ dàng rửa sạch hiện tượng, bị hiểu lầm thì, tưởng giải thích sẽ dũ miêu dũ hắc, sự tình càng lúc càng lớn, sở dĩ không bằng không giải thích trái lại rất tốt, nhất là ở mệnh bàn ngã cung, loại hiện tượng này hội rõ ràng hơn, nếu như khi hắn cung, đi chỡ đi đáo, cũng hội như vậy. Nếu như gặp phải loại này đại hạn, tựu cần vùi đầu nghiên cứu, không nên lấy chồng gia tranh xuất đầu, đợi được nghiên cứu thành công, dĩ nhiên là có người mời chúng ta đi ra.

7. Cự môn Hóa kị thì, hội nghị thường kỳ không tự chủ được nói ra không nên nói.

Cự môn hóa lộc thì, nói chuyện tình 70%, để ý 30%; hóa tạm thời, nói chuyện để ý 70%, tình 30%, hóa khoa thì, nói chuyện so sánh nhã nhặn.

Cự môn không được tọa mệnh, ở cái khác cung vị, đại hạn tam phương tứ chính đáo cự môn, nhất là đại hạn mệnh thiên gặp phải, không có Hóa kị, cái này đại hạn có thể so với trước đại hạn canh có thể nói. (nếu như hơn nữa lộc hoặc quyền càng mạnh)

Cổ nói: Cự môn xưng ﹂ cách sừng sát”.

Cách sừng sát ─ quan niệm phân biệt cự, có sự khác nhau, nhưng không có nghĩa là ly hôn.

Cự môn tinh tọa cung phu thê, hay cách sừng sát, không cần tái Hóa kị. Phu thê tuổi tác nên kém thật nhiều tốt hơn.

Cung vị cách sừng sát ─ như mạng cung, cung phu thê tọa tuất.

Cự môn ─ thiên y tinh, thiên đình bác sĩ, cho nên là đệ nhất thiên hạ danh y, nhưng lại là bệnh phù tinh, nhược một có bệnh nhân lai danh y /﹂ thời thế tạo anh hùng”.

Cự môn hóa lộc hoặc hóa khoa ─ đối thuốc Đông y vị đạo thê thích, chí ít sẽ không đáng ghét. Hóa kị thì so sánh cực đoan, điều không phải rất thích hay rất đáng ghét; nếu như cự môn không được tứ, hay đối cái mùi này cảm giác hoàn hảo, không sai.

Cự môn ─ thuốc Đông y, trung cổ, cổ điển.

Cự môn Hóa kị ─ đất thạch lưu.

Cự môn ─ là mệnh bốc tinh, chủ nghiên cứu.

Tham lang ─ đệ nhất thiên mệnh bốc tinh, thiên tài hình.

Thiên cơ và cự môn ─ đệ nhị mệnh bốc tinh, thuộc trí tuệ hình và nghiên cứu hình.

Thái âm cùng trời lương ─ đệ tam mệnh bốc tinh, ma ma hình.

Cự môn hóa ám ─ chủ đau buồn âm thầm, nó cư chỗ tối khán chỗ sáng phân ngoại rõ ràng, cự môn nhập mệnh người đó, có thấy rõ lực, đối với chuyện của quan sát bỉ người khác thấu triệt, cũng đa nghi, đối sinh âm linh đặc biệt dễ cảm ứng hoặc có hứng thú, như thích xem thần quái tiết mục.

Cự môn ─ dịch mã, vất vả cực nhọc, mệnh ở dần thân tị hợi, dịch mã động rõ ràng hơn, thông thường có rời xa nơi chôn rau cắt rốn hiện ra, lập tự chủ cách.

Cự môn của ác ─ chỉ có lộc tồn có thể giải trừ.

Cự môn nhập các cung

Nhập mệnh ─ hóa lộc, có có lộc ăn, nói cảm tính, rất có tài hùng biện. Hóa quyền, nói lý tính đái quyền uy. Hóa khoa, hào hoa phong nhã. Hóa kị, ngôn từ lợi hại, thường đắc tội với người mà không tự biết.

Tối ngại dương nhận, đà la, phần nhiều là phi làm phức tạp.

Cự môn ─ phần nhiều là phi, nguyên nhân gây ra tài hùng biện. Cự môn nhập mệnh người đó cẩn thận tỉ mỉ, không thích hợp nữ mệnh, dễ đa nghi mà khiến cho ái tình thường thay đổi.

Nhập lục thân cung ─ lục thân có cự môn tinh của tính chất. Mà lại và lục thân có sự khác nhau, thường có khẩu thiệt thị phi.

Nhập tài ─ dĩ miệng phát tài, Hóa kị thì nhân tài khởi thị phi.

Nhập tật ─ chủ âm đất, âm thủy, âm kim, nên chú ý tính khí, thận, phế, tật bệnh do úc tốt dựng lên, cũng ưa cật thuốc bổ.

Nhập thiên ─ tại ngoại dễ có thị phi.

Nhập quan ─ dĩ miệng phát tài, như luật sư, lão sư.

Nhập điền ─ nhược cung Nô bộc can là đinh người, thường tao tiểu thâu. Đi vận phùng của, cai năm tao tiểu thâu.

Nhập phúc ─ phí sức.

Cự môn nhập tử ngọ mão dậu

Cự môn nhập tử ngọ cung, “Thạch trung tâm ẩn ngọc cách”.

Tọa mệnh người, năm mới nhất định khổ cực, có tài hoa, dựa vào chính mình nỗ lực phấn đấu tài năng thành công.

Ở mão dậu ─ thiên cơ đồng cung. Thiên cơ ở mão dậu, “Cự cơ hoá dậu cách”.

Cự môn ở thìn tuất độc, đối cung thiên đồng. Cự môn không thích nhất nhập thìn tuất lưỡng cung.

Cự môn ở xấu vị cùng trời cùng đồng cung.

Cự môn ở dần thân tị hợi

Cự môn ở dần thân ─ và thái dương đồng cung, ﹂ cự nhật đồng cung cách”.

Phú nói;”Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại.”

Thái dương chủ biểu hiện, cự môn chủ khẩu tài; thái dương chủ minh, cự môn hóa ám.

Cự nhật đồng cung ─ thái dương khu ám, trái lại, cũng sẽ chiếu xạ không tốt, ở biểu hiện trên có thì sẽ ra ta cạm bẫy, nhưng không có gì đáng ngại, vì thế cách công. Như làm sai sự, mọi người rất dễ tha thứ bất kể so sánh.

Nên giáo dục, văn, xuất bản, luật sư, chính trị hoặc công ích chờ, Hóa kị thì lánh đương biệt luận.

Ở dần cung bỉ thân cung cường. Ở thân lập mệnh người, làm việc tiên chuyên cần hậu lại, tiên nhiệt hậu lãnh.

Ưu điểm; tài năng hơi tệ, khẩu tài cũng tốt, nhiệt tâm công ích, tâm địa hảo, áo cơm không thiếu.

Khuyết điểm: Cá tính cố chấp, mặc dù có nhiều, làm lụng vất vả khó tránh khỏi, dễ cùng người tranh luận, sinh thị phi.

Phạ Hóa kị dễ có thị phi.

Cung mệnh ở tuất; văn khúc độc, cự nhật đồng cung ở dần thủ quan lộc, “Đào hoa cổn lãng cách”. Đến đây cách buổi trưa sinh ra mới sai ai ra trình diện, chú ý tình cảm làm phức tạp.

Cự môn ở đã hợi độc, đối cung là thái dương.

Thiên tướng tinh

Thiên tướng cùng trời phủ đều là quý tinh, Thiên phủ đái quyền lệnh, thiên tướng là hóa quý.

Thiên tướng bản thân là cao quý chính là, thuộc nhâm thủy, đại diện phun nước suối.

Thiên đồng cũng là nhâm thủy, nhưng đặc tính hình thành ống nước thủy, thùng nước thủy.

Ý tưởng; áo cơm, giấy chứng nhận

Nhân: Thao gia, coi trọng bề ngoài người.

Sự; ẩm thực.

Địa; phục sức cửa hàng, nhà hàng

Vật; con dấu, giấy chứng nhận, ăn mặc

Bản thân: Bàng quang

Thiên tướng là áo cơm của, phủ tựa hồ cũng rất tốt, hơn nữa có nhiều đồng tình tâm, thích tiểu động vật. Hội tả hữu xương, người theo đuổi đa, tình cảm dễ sinh khúc chiết, nhân thiên tướng có đồng tình tâm, dễ sinh đồng tình yêu. Sở dĩ thiên tướng tọa mệnh hoặc ngồi cung phu thê người đó, đều phải chú ý loại này tình hình.

Thiên tướng là cười tinh, thiên diêu cũng là cười tinh, thiên tướng cười tương đối cao quý, thiên diêu tuỳ hỉ cười.

Thiên tướng Thiên phủ đều là nịnh bợ, thiên tướng có thể tùy chỗ vuốt mông ngựa, Thiên phủ sẽ khẳng.

Thiên tướng hóa khí viết ấn, là ấn tinh. Bản thân không thay đổi kị, nhược và nó tinh Hóa kị, nhất là ở cung Quan lộc, hay nhất không nên tố bảo, chi phiếu cũng giống vậy.

Ấn tinh (ấm tinh) nhược tọa cung phúc đức, suốt đời đều tương đối sẽ không thiếu tiền, đây không phải là tiền bao nhiêu vấn đề.

Thiên tướng nhập các cung

Nhập lục thân cung; cai lục thân có thiên tướng tính chất người. Ở phu thê nam được mỹ thê, nữ lương phu. Hội tả hữu xương khúc người theo đuổi đa, tình cảm dễ.

Nhập tài: Giỏi về quản lý tài sản, gia sát, đa chú ý công văn vấn đề; và vũ khúc đồng cung, tiền tài có lưỡng chủng nơi phát ra.

Nhập tật: Hạ thể của tật.

Nhập thiên: Xuất ngoại có thể.

Nhập quan: Và vũ khúc cùng, có kiêm chức, thích hợp đại lý thương.

Nhập điền: Gia sát, chú ý phòng địa sản, có công văn phiền phức, gian quyền tài sản vấn đề. Trong nhà thích hợp nuôi cá cảnh nhiệt đới.

Nhập phúc: Nặng bề ngoài trang phục, suốt đời tương đối sẽ không thiếu tiền dụng.

Thiên tướng ở tử ngọ mão dậu

Thiên tướng ở tử ngọ ─ và liêm trinh đồng cung. Liêm trinh hóa khí viết tù, thiên tướng hóa khí viết ấn, hơn nữa dương nhận hóa khí viết hình, hình thành “Hình tù giáp ấn cách”.

Hình tù giáp ấn cách ─ suốt đời cần phải phòng thị phi, quan phi, tranh tụng. Nếu là bính năm sinh, liêm trinh Hóa kị, càng nguy hiểm. Đại hạn phùng đến đây cách cũng cùng luận.

Nữ mệnh có khai đao, sanh non, sẩy thai, trượng phu thân khỏe mạnh không tốt, hoặc là trượng phu dễ có gặp ở ngoài chờ sự.

Thiên tướng ở tử ngọ, mời xem liêm trinh ở tử ngọ.

Thiên tướng ở mão dậu độc, đối cung liêm phá.

Thiên tướng ở thìn tuất xấu vị

Thiên tướng ở thìn tuất tất và tử vi đồng cung, đối cung phá quân tọa thủ.

Ở xấu vị độc, đối cung tử phá.

Thiên tướng ở dần thân tị hợi

Thiên tướng ở dần thân, nhất định và vũ khúc đồng cung, đối cung phá quân, thiên lương ở trên trời tướng tiền nhất cung, hậu nhất cung là cự môn. Vũ khúc chủ tài, thiên lương chủ ấm, thiên tướng chủ ấn, hình thành “Tài ấm giáp ấn cách”, tài ấm giáp ấn dĩ mệnh, tài, quan, điền là tốt nhất.

Nhược thiên tướng cùng trời lương một trong số đó cư mệnh, không gặp sát tinh, giai khiếu “Ấm ấn củng mệnh cách”.

Thiên tướng tị hợi độc, vũ phá đối cung tọa.

Tài ấm giáp ấn cách

Lương dương

Tướng vũ Cự

Thiên lương tinh

Thiên lương dương đất, hóa khí viết ấn, có giải trừ ách kéo dài thọ chế hóa công.

Thiên lương là ấm tinh, ấm người, có cây cối ý, cũng đại diện trưởng bối, thần minh, phụ mẫu, thủ trưởng, dân ý đại diện.

Tượng ý: Cây cối, bồn hoa, thuốc Đông y, chiếu cố, phúc thọ.

Nhân: Lão sư, trung y sư, lão, phụ mẫu, lão, thủ trưởng, hộ lý nhân viên.

Địa: Có hoa cây cỏ cây cối địa phương.

Vật: Cây cối

Bản thân: Não bộ.

Thiên lương hóa khí viết, ấm cũng, cung phụ mẫu đứng đầu tể, cư mệnh thái độ làm người lão đại tâm tính, ưa chiếu cố người khác, phàm là tài cán vì người khác suy nghĩ. Vừa nỗ lực, cho nên tất có nhân đến đây cứu trợ.

Chế hóa giải ách công ─ phàm là có thể gặp dữ hóa lành, hơn nữa sự tình cũng hội tìm tới cửa được kỳ hóa giải, bởi vậy đi hạn phùng của, tất có kinh, trắc trở việc phát sinh, nhưng đều năng lực hóa hiểm vi di. Gặp dữ hóa lành, không có nghĩa là không có chuyện gì phát sinh, mà là phát sinh hậu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Thiên lương đại diện y dược, nó có thể là y, cũng có thể là thuốc, cũng là y dược.

Bác sĩ y bệnh nhân, có ấm ý.

Thiên lương ─ nói khoác. Xinh đẹp lời nói dối, xuất phát từ thiện. Tựa như phụ mẫu giáo dục hài tử, hoặc bác sĩ nói cho bệnh nhân làm sao làm sao.

Thiên lương tọa mệnh hoặc nhập thiên, quan người, thích hợp học y học, nhất là nhập mệnh hoặc nhập quan người, đại vận đi tới cùng. Như Hóa kị tựu không thích y học.

Thiên lương như cây cối, hóa khoa, tựa như bồn hoa, khoa là nhã nhặn. Hóa lộc, tươi tốt. Hóa quyền cây lớn. Hóa kị, và nó tinh đồng cung thì, kị đại diện hai người cực, nhất là tươi tốt nhưng rất loạn, nhất là bị chém đứt, đã không có.

Thiên lương ┼ Hỏa Tinh hoặc tinh ─ hút, hoặc uống thuốc.

Thiên lương ─ dương đất, phàm thuộc đất người, tất ưa cải cọ, thiên lương cũng không năng lực ngoại lệ, cho nên thiện lưỡi bạn. Nhập thân mệnh, phải chú ý có hay không có Hóa kị đồng cung, có Hóa kị kết quả hội đắc tội với người mà không tự biết. Nhược và, Thái âm, thiên đồng đồng cung, là “Cơ nguyệt cùng lương cách”, tam hợp xương khúc, lộc tồn, là “Dương lương xương lộc cách”.

Thiên lương là ngũ thiên mệnh đủ tinh một trong, cũng ngũ phúc thọ tinh một trong, cho nên cuộc đời ưa nghiên cứu y dược, huyền học phương diện sự học vấn, nhưng cần phải phòng hôn nhân hoặc vấn đề tình cảm, nhân xử lý bất đương bỏ lỡ lương duyên.

Thiên lương nhập các cung

Nhập lục thân: Lục thân đang lúc có thiên lương của tính chất người, và lục thân niên kỉ linh chênh lệch đại, có lục thân hội chiếu cố người khác đương lão đại.

Tài bạch: Không coi trọng tiền tài.

Tật ách: Suốt đời ít ốm đau. Gặp Hóa kị, não phương diện tật bệnh, gia xương khúc vưu nghiệm.

Thiên di: Có lớn tuổi của đề bạt.

Nô bộc: Có lẽ sẽ có anh em kết nghĩa.

Quan lộc: Tất và y hữu quan, y sư, hộ lý nhân viên.

Điền: Có tổ nghiệp, phụ cận có đại thụ là hợp cục.

Phúc đức: Có thể được tổ tiên hoặc trưởng bối phúc ấm và quan tâm.

Thiên lương nhập tử ngọ mão dậu

Thiên lương ở tử ngọ, thái dương đối cung chiếu, là “Thọ tinh nhập miếu cách””.

Cổ nói: Thiên lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển. Vừa nói: Khúc gặp lương tinh, vị tới thai cương.

Thiên lương ┼ xương khúc hóa lộc hoặc lộc tồn, tự hóa lộc, là “Dương lương xương lộc cách”.

Thái dương ở ngọ, thiên lương ở tử “Nhật lệ trung thiên cách”, thiên lương ở tử so sánh ở ngọ tốt.

Thiên lương ở mão dậu, và thái dương đồng cung.

Thiên lương ở thìn tuất xấu vị

Thiên lương ở thìn tuất thiên cơ đồng cung, cách cục có nhị, “Thiện ấm triều cương cách” và “Cơ nguyệt cùng lương cách”.

Cơ lương thiện đàm binh”, khẩu tài thật tốt, nữ mệnh không thích hợp, tình cảm dễ sinh khúc chiết, không thích hợp tảo hôn.

Cơ lương Thiện ấm triều cương cách

Cơ lương

Cơ lương Cơ cùng lương cách

Âm cùng

Cơ nguyệt cùng lương cách có lục loại bàn.

Thiên lương ở xấu vị độc, đối cung. Thiên lương ở xấu bỉ ở vị hảo, là “Nhật nguyệt tịnh minh cách”, hoặc xưng “Nhật tị nguyệt dậu cách”.

Phú nói: Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu phụng sinh nghiêu điện.

Thái dương

Nhật nguyệt tịnh minh cách Thái âm

Thiên lương

Thiên lương ở dần thân tị hợi

Thiên lương ở tị hợi cung, cùng trời cùng đối cung, cổ nói: Lương cùng tị hợi cung, nam đa lang thang nữ đa dâm.

Dĩ hiện nay mà nói thì vị tất, thời cổ so sánh bảo thủ, nữ hài hoặc cậu bé tương đối mở ra, nam khiếu lang thang, nữ khiếu đa dâm, đến đây mệnh cách đương ngoại vụ tốt.

Thiên lương ở dần thân, cùng trời cùng đồng cung.

Thiên lương ở dần thân tị, gặp mã, dịch hình thành “Lương mã phiêu đãng cách”, chủ phong lưu.

Thất sát tinh

─ thuộc tân kim, đinh hỏa, chủ cô khắc hình sát, tư sinh tử, hóa khí là sát, gặp tử vi đế tọa thì hóa sát quyền. Thất bản thân cụ quyền ý tứ hàm xúc, quyền cụ sát thương tính, quyền nhược nhập bệnh vị, có khai đao của nguy, thất sát gặp tử vi cách lên cao, ở dần thân, đã hợi, tử ngọ cách cao, dư cách thấp. Cái cách cao hình nhân, cách thấp bị người hình. Như cảnh sát khai hóa đơn phạt là cách cao, bị khai hóa đơn phạt người, cách thấp, bị người hình.

Ở dần thân tị hợi gặp tử vi, Thiên phủ, là có thể hóa sát vì quyền. Tử ngọ là thiên địa của chính vị, ở dần thân tị hợi và tử ngọ lục cung, có thể hình thành triêu đấu cách và ngưỡng đấu cách.

Thất sát âm hỏa, kim, thuộc tính âm nhưng tính chất lại rất dương cương, ngũ hành âm hỏa khắc âm kim, thất sát bản thân rất mâu thuẫn.

Thất sát tọa mệnh ─ tương đối không có can đảm, nhưng rất hội phát giận. Phạ tiểu động vật như con chuột, con gián các loại.

Nguyên nhân: Sợ bị người đè xuống, nhất là thất sát ngồi một mình người rõ ràng hơn, cư quan lộc cùng đến đây luận.

Thất sát bản thân mâu thuẫn là một loại dằn vặt, nhược thành công có thể do tôi luyện mà đến, nhượng thất sát thành một đứng đầu, nhưng sáng, tôi luyện không dậy nổi, biến thành một loại phóng đãng, thất sát nhập mệnh của, tróc ưa quan niên thiếu đắc chí, bởi vì niên thiếu đắc chí, nhược đã bị thất bại sẽ chưa gượng dậy nổi, cả người mất đi lòng tin.

Thất sát là đại sát tương ─ đại tướng quân vương, thất sát nhập mệnh hoặc nhập quan người, ở làm việc thời gian, rất dễ khai thác, mở rộng nghiệp vụ, đấu tranh anh dũng; đáo một cái giai đoạn, sẽ có cảm giác mệt mỏi, cách cũ làm cho đầu voi đuôi chuột, năm phút đồng hồ nhiệt ấn tượng.

Thất sát ở trên trời là tăng nói, trên mặt đất là sát tương.

Thất sát song thân phận, cùng lúc đấu tranh anh dũng, cùng lúc đi tu hành lộ tuyến.

Thất sát cư mệnh ─ rất hội khai sáng, nhưng cần người khác thay hắn gìn giữ cái đã có, chính hắn bất thiện sinh gìn giữ cái đã có.

1. Ta van ngươi phối ngẫu giúp hắn kết thúc công việc. Bảo lưu khổ cực có được thành quả, thuận tiện thay hắn kinh doanh, quy hoạch mục tiêu kế tiếp đi mở sáng lập.

2. Mình điều chỉnh. Thất sát, trúc tiết tính động vật, như gậy trúc nhất tiết nhất tiết,, trúc con mắt như đấu tranh anh dũng hậu khá nghỉ ngơi, được hội lại muốn xung, vòng đi vòng lại.

Phàm nhất tiết nhất tiết vật phẩm, như lửa xa đại diện thất sát.

Thất sát học đông tây, phải học một đoạn cố tình được hậu, nghỉ ngơi một đoạn thì, nặng hơn học yêu cầu tinh ranh hơn tiến. Ngàn vạn lần bất khả ở đây học một điểm, nơi nào học một điểm, đáo cuối cùng thập nghệ cửu phải không.

Bởi vậy, thất sát phạ phức tạp, cùng với chặt đứt không có nhận tiếp theo.

Thất sát đối cung nhất định là Thiên phủ, thất sát cư mệnh người cùng trời phủ cư mệnh người vừa vặn tướng trái lại.

Thất sát bề ngoài nôn nóng, nội tâm bình ổn.

Thiên phủ bề ngoài trầm ổn, nội tâm lại gấp táo.

Thất sát tọa mệnh ─ phát giận rất nhanh khí của tiêu mất, bởi vì Thiên phủ ở đối cung.

Làm sai sự sẽ không xin lỗi. Chỉ có mệnh ở dần thân tị hợi người, mới có thể xin lỗi, nhưng là như ngoại giao từ.

Cổ nói;”Sát hãm chấn đổi” thất sát nan mão dậu bị quản chế.

Chủ huyết quang, chủ cô.

Tướng mạo đại cũng sẽ không thật xinh đẹp, nhưng gia xương khúc tựu dáng dấp không tệ.

Thất sát gia xương khúc, nảy mầm mà chẳng ra hoa, tú mà không thực. Sẽ không kết quả ý.

Xương khúc là hệ sao giờ, biến động khoái, thất sát nhất tiết nhất tiết, cho nên đa học ít tinh.

Tượng ý ─ xơ xác tiêu điều, lạnh lùng nghiêm nghị, đao thiết.

Nhân ─ quân cảnh, đao thợ rèn, chiếu tướng.

Sự ─ đao thiết nghiệp, đánh giết.

Địa ─ quân doanh, bót cảnh sát, đao thiết cửa hàng.

Vật ─ đao thương, trúc, thiết khí.

Bản thân ─ phế.

Nhập huynh ─ huynh đệ có thất sát tính chất. Huynh đệ duyên phận so sánh bạc nhược.

Nhập phu ─ phối ngẫu có thất sát tính chất, hoặc tình cảm không tốt, hôn nhân dễ sinh biến hóa, bất lợi tảo hôn.

Nhập tử ─ tử nữ có thất sát tính chất. Phùng dương nhận, đẻ non hoặc sanh non hoặc sẩy thai hoặc mổ bụng sinh sản.

Như con nữ ở mão dậu, vũ sát đồng cung, phùng dương nhận và sao Hóa kỵ, sinh sản đều phải cẩn thận.

Nhập tài ─ tài tới cũng nhanh, đi cũng nhanh; và dương nhận đồng cung, nhân tài cầm đao.

Nhập tật ─ phổi nên cẩn thận. Phùng tân năm, thất sát nhược cư lưu tật, cũng chủ khai đao.

Nhập thiên ─ suốt đời sức sống cường, gặp lục sát tinh cẩn thận tai nạn xe cộ.

Nhập nô ─ bằng hữu có thất sát tính chất, bằng hữu đa tính liệt.

Nhập quan ─ nên làm biến động tính giác đại hành nghiệp, hay nhất có điệu, như quân cảnh.

Nhập điền ─ phụ cận có đồn công an, quân doanh là hợp cục.

Nhập phúc ─ suốt đời lao lực.

Nhập phụ ─ phụ mẫu có thất sát tính chất người. Phùng lục sát tinh, phụ mẫu tình cảm nghèo nàn.

Thất sát ở tử ngọ mão dậu

Đại cách cục “Thất sát ngưỡng đấu cách” và “Thất sát triêu đấu cách” ─ thất sát ở dần thân tử ngọ, tam phương tứ chính không gặp sát.

Cổ nhân nói: Ngưỡng đấu triêu đấu, tước lộc quang vinh xương.

Thất sát ở mão dậu ─ và vũ khúc đồng cung, Thiên phủ ở cung.

Thất sát ở thìn tuất xấu vị

Ở xấu vị và liêm trinh đồng cung, Thiên phủ ở đối cung.

Thất sát ở thìn tuất, độc, đối cung phủ liêm.

Thất sát ở dần thân tị hợi

Thất sát nan tị hợi và tử vi đồng cung, Thiên phủ ở đối cung.

Sát

Thất sát triêu đấu cách

Phủ tử

Phủ tử

Thất sát ngưỡng đấu cách

Sát

Sát

Thất sát triêu đấu cách

Phủ

Phủ

Thất sát ngưỡng đấu cách

Sát

Phá quân tinh

─ quý thủy. Phá, hao tổn ý.

Phá quân, và thất sát, tham lang hình thành “Sát Phá Lang cách”, trên cơ bản đây là biến động cách cục.

Biến động cách cục ─ đấu tranh anh dũng, hoạt động lực mười phần cách cục.

Sát phá ngoan cách cục ─ thích hợp quân cảnh nhân, hay nhất thường điệu, điều động tựu thăng quan. Chiến tranh thì rất dễ nổi danh.

Biến động tính đại ─ nhân sinh cảnh ngộ, hôn nhân, tài, tính tình, đối sự vật giá trị quan cập phương thức xử lý chờ.

Phá quân biến động tính cực đại ─ nhập mệnh, có thể nhỏ thời gian không được thích đọc sách, có lẽ hoàn cảnh không tốt vô pháp đọc sách, lúc tuổi già lại nhiệt tâm học vấn, cũng mới có thể tình đầu ý hợp, chung tới bỏ trốn, lúc tuổi già tình cảm không tốt mà ly hôn xong việc.

Phá quân tọa mệnh người ─ mặt ngoài giả bộ dũ kiên cường, nội tâm thường thường rất yếu đuối.

Một ngay thẳng, không có tâm cơ, nhưng ở trong đám người thường thường có vẻ cô độc, gấp gáp, cho nên nên tu thân dưỡng tính, đa tham gia ta sống, tích cực công thiện nhân tế quan hệ.

Phá quân ─ phá hao tổn, mọi việc thành trung tâm đái phá, hoặc phá rồi sau đó thành.

Trên thực tế, Sát Phá Lang cách cục người, nơi chốn tràn ngập không có phá hư vậy có kiến thiết hiện tượng.

Phá quân hóa khí viết hao tổn. Phá quân tọa nhất cung tựu phá nhất cung. Chỉ cần bả phá quân chính tính trở thành kiến thiết trước phá.

Phá quân chủ phu, tử, nô ngôi sao diệu, đối với những người này phải không yêu cầu thường.

Nhập cung phu thê ─ kiếm tiền dưỡng lão bà là phải.

Nhập cung tử nữ ─ kiếm tiền nuôi nữ nhân là phải.

Nhập nô bộc cung ─ bằng hữu lai gia, mời bằng hữu ăn cơm là phải.

Nhược phá quân ở đây tam cung, sẽ canh được khí, rất có lực, canh chủ hao tổn.

Phá quân hao tổn ─ cam nguyện.

Nhập cung phu thê ─ cam nguyện bị phối ngẫu hao tổn.

Nhập cung tử nữ ─ cam nguyện chăn nữ hao tổn.

Nhập nô bộc cung ─ cam nguyện bị bằng hữu hao tổn.

Cho nên phá quân tọa mệnh, dường như phu, tử, nô cũng tọa phá quân.

Thư nói: “Phá quân của tính khó nhất minh”.

Phá quân người, mặc kệ đối sự, đối với người hoặc đối vật, đều có một loại đặc tính, thích người ta, cả đời đều nỗ lực cũng không thể nói là, nếu không thích, để ý cũng không để ý.

Giống nhau nói đến, phá quân tọa mệnh của vóc người không cao, chỉ có tử ngọ vị mới có thể khá cao.

Tử ngọ vị là ﹂ anh tinh nhập miếu cách”.

Phá quân người bộ ngực so sánh hậu.

Phá quân tọa mệnh, thiên lương nhất định ở tật ách, cân thiên cơ không bàn mà hợp ý nhau. (thiên lương là thần minh tinh, thiên cơ là tôn giáo tinh)

Thiên phủ tọa mệnh, phá quân nhất định tọa cung phu thê.

Thất sát tùy văn xương Hóa kị, phá quân tùy văn khúc Hóa kị. Nhược phá quân và văn khúc đồng cung Hóa kị, yếu coi là song Hóa kị.

Phá quân đối cung là thiên tướng, thiên tướng giống vậy chấp chính đảng, phá quân là tốt rồi bỉ không cầm quyền đảng.

Phá quân là biển rộng thủy, khe suối thủy, nghĩa rộng là quầy hàng tua, xe container, viễn dương thuyền đánh cá, hàng ngoại nhập.

Phá quân nhập cung điền trạch, hoặc đại hạn cung điền trạch, trong nhất định có một người địa phương rất loạn, phương pháp tốt nhất hay hi sinh một gian phòng đang lúc, nhượng nó loạn.

Liêm trinh nhập điền trạch cũng là loạn, nó loạn là rương rương quỹ quỹ rất nhiều.

Thái âm Hóa kị nhập điền, chỉnh lý trong cũng sẽ cảm thấy hữu tâm vô lực.

Phá quân bản thân bất luận tài, nếu bàn về còn lại là tài lai tài khứ.

Tử phá vay tiền có thể tá đến lớn bút tiền, nhưng là biểu thị chính khiếm rất nhiều.

Tượng ý: Phá hao tổn, biến động.

Nhân: Lái buôn khách, thịt phiến thái phiến, công nhân bến tàu.

Sự: Viễn dương.

Địa: Cạnh biển, chợ bán thức ăn, chỗ đổ rác

Vật: Bụi bặm chồng chất, biển rộng thủy, hàng ngoại nhập

Bản thân: Thận

Phá quân nhập các cung

Nhập nữ mệnh: Phùng sát tinh có rơi phong trần nguy hiểm.

Nhập huynh: Huynh đệ có phá quân tính chất.

Nhập phu: Phối ngẫu có phá quân tính chất, dĩ kết hôn muộn là tốt. Hẳn là chú ý bản thân giao hữu, bằng không dễ đi lên lối rẽ.

Nhập tử: Tử nữ có phá quân tính chất.

Nhập tài: Tài lai tài khứ, đối kim tiền lực khống chế thiếu.

Hay nhất bên người không nên phóng nhiều lắm tiền mặt.

Nhập tật: Chủ tâm bẩn, và văn khúc Hóa kị đồng cung, trái tim ma túy. Nam tính chủ bộ phận sinh dục, như dương héo; nữ tính bà chủ khoa, như sanh non hoặc sẩy thai. Nhưng ở vị trí nữ vị thì bình an.

Nhập thiên: Chủ bôn ba, ở tứ mã địa nghiêm trọng hơn.

Nhập nô: Bằng hữu trung tâm có phá quân tính chất, hoặc tri âm tồn tầm.

Nhập quan: Biến động tính của công tác so sánh hợp, như quân cảnh, khách du lịch, lưu động bán hàng rong, suốt đời khả năng có một lần sự nghiệp của khúc chiết.

Nhập điền: Phụ cận có chợ bán thức ăn là hợp cục.

Nhập: Lao lực.

Phụ mẫu: Phụ mẫu có phá quân của tính chất, hoặc cho làm con thừa tự, nhận thức nghĩa phụ mẫu so sánh tốt.

Phá quân nhập tử ngọ mão dậu

Ở tử ngọ độc, là chính vị, là “Anh quân nhập miếu cách”.

Phú nói: Phá quân tử ngọ vô sát thấu, quan tư thanh hiển tới tam công.”

Phá quân Đồng Văn khúc ở ngọ cung, có thuỷ ách.

Phá quân ở mão dậu, tất và liêm trinh đồng cung, đối cung thiên tướng.

Phá quân ở thìn tuất xấu vị

Ở thìn tuất ngồi một mình, đối cung tử tướng.

Phá quân xấu vị, và tử vi đồng cung.

Phá quân ở dần thân tị hợi

Phá quân ở tị hợi và vũ khúc đồng cung. Ở dần thân ngồi một mình, đối cung vũ tướng.

Lục ngôi sao may mắn và lộc tồn

Tả phụ và hữu bật

Tả phụ thuộc mậu thổ, hữu bật chủ quý thủy. Hai người giai hóa khí là, hóa trợ lực, là trợ lực tinh.

Tử vi tinh thích và tả phụ hoặc hữu bật đồng cung, cổ nói “Ưa phụ bật hơi bị tướng tá” cũng.

Tả phụ làm việc thiện lệnh, hữu bật tư chế lệnh.

Sách cổ có đến đây vừa nói: Tả hữu nhập phu thê, dễ nhị hôn.

Tả hữu hai sao chính là quý nhân tinh, chính là muốn bang trợ nâm, lời thật thì khó nghe. Hữu bật là tư chế lệnh, có quản thúc ý tứ hàm xúc, điểm xuất phát hảo, nhưng cửu của người ta chịu không nổi lánh kết tân vui mừng. Tả phụ làm việc thiện, nói so sánh thể mệnh lệnh.

Tam giáp cát → xương khúc giáp, khôi việt giáp, phụ bật giáp, dĩ “Giáp ngã cung” hay nhất.

Phụ bật ở thiên di → dũ ra bên ngoài bào tựu dũ có quý nhân.

Phụ bật ┼ âm sát, hoặc lục sát, hoặc Hóa kị → khả năng có bằng hữu làm trở ngại chứ không giúp gì hoặc xả hậu chân hiện tượng.

Phụ bật nhập cung tật ách → sẽ có bệnh biến chứng.

Tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc chờ đều là trợ lực tinh, vô luận là hảo cách cục hoặc phôi cách cục, không có giá tứ sao cũng sẽ không quá tốt hoặc quá xấu.

Giá tứ sao một loại khác công năng là “Tăng số lượng”. Ở cung tật ách → sẽ có bệnh biến chứng, mà lại sẽ có những thứ khác tật bệnh. Ở cung phu thê → khả năng có hai lần hôn nhân, mặc kệ nam nhân hoặc nữ nhân, kết hôn hậu, tổng còn có thể có người theo đuổi.

Cung phụ mẫu là công văn cung, huynh đệ cung là phó công văn cung, huynh đệ cung như có tả hữu hoặc sao Hóa kỵ người, đi ngược chiều chỡ đi đáo huynh đệ cung thì, có dưới đây vài loại tình hình: (nhập cung phụ mẫu cũng cùng)

1. Nặng thi.

2. Chuyển trường hoặc đọc sách không được trôi chảy.

Văn xương, văn khúc

Văn xương → tân kim; văn khúc → quý thủy. Hai sao giai tư khoa bảng, chuyên cần lễ Phật, lễ nhạc ngôi sao.

Hệ sao giờ, như kim giây như nhau nhanh chóng chuyển, hội nghị thường kỳ có đột như kỳ lai cảm giác, so sánh bất lợi tình cảm, đột như kỳ lai tình cảm, tới nhanh đi cũng nhanh, tịnh hội không rõ xa nhau, văn xương tình cảm dịch chiết dễ phán đoán, văn khúc tình cảm thì có triền miên không muốn ý, tình cảm ổn định mà không ưa ba động.

Cổ nhân: Xương khúc bất lợi nữ mệnh, nhất là văn khúc.

Văn khúc là thủy, phàm là thuộc nước tình cảm tinh diệu đều có đào hoa ý vị, văn khúc thì hệ, đa dễ dễ dàng thay đổi, như đào hoa tinh, đa chủ dụng tình không được chuyên, canh kị và liêm trinh hoặc tham lang hoặc sát tinh đồng cung, dễ đọa phong trần. Và cự môn đồng cung thì dễ có tình cảm làm phức tạp.

Văn khúc sinh tuất vị ngồi một mình cung mệnh, thái dương, cự môn thủ quan lộc, là “Đào hoa cổn lãng cách”, tình cảm đa không được thuận, một ba vị bình, một ba lại khởi.

Thơ nói: “Văn xương văn khúc thiên khôi tú, không bán thư cũng có thể nhân.”

Phàm xương khúc nhập mệnh người giai đẹp, mặc kệ và thập ma tinh diệu cùng một chỗ, xương khúc có thể tăng phong thái, cho dù bằng cấp không cao.”

Thơ nói: “Dương phi háo sắc, chỉ vì tam hợp xương khúc.”

Xương khúc phần kết thư, khế ước hoặc ngân phiếu định mức, như gia Hóa kị, tất môn chính nghiệp không tốt. Phải không lợi đọc sách, cũng không phải là sẽ không đọc sách. Lưu niên gặp của, cẩn thận ngân phiếu định mức thiếu sót khiến cho quan phi, gia sát vưu quá mức.

Âm Tham Cự cùng

Mệnh Tướng võ khoa

Phủ liêm lộc Dương quý phi mệnh bàn

Một giáp năm tháng giêng

Sơ thất nhật giờ Mùi

Dương nữ

Quý mão năm 9 nguyệt 9 nhật Lương dương kị

Xương dương Sát

Lộc tồn

Phá quyền Đà Tử Khúc cơ

Sao Hóa kỵ có dính tính và xích tính, chuyên chú sinh một khoa hoặc nào đó khoa, cũng có thể năng lực biến thành chuyên gia.

Xương khúc kị, cũng có thể năng lực biến thành thích vô cùng âm nhạc và cực không thích âm nhạc; cũng có thể năng lực rất có lễ nghê hoặc cực bất lễ nghê.

Xương khúc kị đại hạn → mại thư khả năng nặng thi hoặc tạm nghỉ học hoặc chuyển trường, chỉ vì xương khúc kị bất lợi đọc sách.

Văn xương → như nghị luận văn, như công văn, khế, hoặc ngân phiếu định mức, điều lệ; văn khúc như trữ tình văn.

Xương khúc nhập mệnh hoặc tật → đa và thần kinh phương diện có liên quan tật bệnh, cũng dễ cảm thấy mệt nhọc hoặc mất ngủ, gia kị vưu quá mức.

Xương khúc Hóa kị nhập tài → cẩn thận bị khiêu phiếu hoặc nợ khó đòi, tuyệt không đánh bạc, bằng không tất nhà tan nhân.

Xương khúc Hóa kị nhập quan → thi vận hoặc lên chức vận độ chênh lệch.

Văn khúc ý tưởng là băng ghi âm, văn xương tượng ý bút lông, cung mệnh có văn khúc Hóa kị người, có thể nóng tóc quăn giải trừ của, hoặc đa thính băng ghi âm.

Thiên khôi cùng trời việt

Thiên khôi là dương quý, thiên việt là âm quý.

Thiên khôi là bính hỏa, thuần dương, tư tài, hóa khí là khoa.

Thiên việt là đinh hỏa, thuần âm, tư tài, hóa khí là khoa.

Quý nhân tinh nhập mệnh, chính tiên đương người khác quý nhân, thường bang trợ người khác, nhật hậu người khác cũng sẽ giúp ngươi.

Quý nhân hay đối với ta có lợi người, nhất là ở cứu cấp thì, bất luận là khó có hình hoặc vô, hoặc ở tinh thần, vật chất thượng, có thể có bang trợ hoặc chỉ điểm hoặc cứu viện người.

Thiên khôi thiên việt ở cổ đại là thiên ất quý nhân, cũng là và hợp quý nhân.

Dương quý nhân chỉ nam nhân, âm quý nhân chỉ nữ nhân. Nhược đại vận phùng đáo dương quý nhân, nhưng thực tế thuyết bang trợ chúng ta là nữ nhân, như vậy cái này nữ quý nhân dễ “Ăn nói lung tung”, “Tùy tiện nói một chút”. Giá bất năng oán thùy, chỉ có thể trách số phận cai như vậy. Trừ phi dụng gấp gáp đinh nhân phương thức, như cân giá quý nhân, tiền trận tử không phải nói yếu… .

Dương quý nhân, xuân hạ sinh hội vượng; âm quý nhân, thu đông sinh ra vượng.

Thiên khôi dĩ tử đáo ngọ là tốt, thiên việt chưa tới hợi là tốt .

Chiêm nghiệm phái: Khôi việt, xương khúc, tả hữu, đến đây lục sao là tế di tinh.

Thiên việt là âm quý nhân, so sánh dễ sản sinh đào hoa; thiên việt ┼ hồng loan → hồ đồ đào hoa. Ở mệnh hoặc phu cung thì, ứng với đặc biệt cẩn thận.

Trung niên gặp khôi việt, khôi việt trái lại thành tiểu nhân, hoặc làm trở ngại chứ không giúp gì của hiện tượng.

Tọa quý hướng quý → có “Đắt vô cùng” và “Cái thế văn chương” nói đến, nhưng khôi việt mệnh cách quá mức yếu đuối, như có sát tinh phá tan mới là thượng cách, nếu có nhất sát đồng cung, quý khí khó tránh khỏi có tổn hại.

→ khôi việt tọa cung nơi chi, tức là quý nhân, như thiên khôi tọa hợi, thuộc heo người tức là quý nhân. Còn có một loại, nhược thiên khôi cư nô bộc cung, bằng hữu kia có thể là ta quý nhân, nô bộc cũng là ông chủ của cung vị, cho nên ông chủ cũng có thể là ta quý nhân.

→ can cung hóa lộc nhập cung vị, tức quý nhân phương hướng, na một viên tinh hóa lộc, na một viên tinh người tức là quý nhân.

Khôi việt nhập các cung của giải thích

Nhập mệnh → thông minh tú lệ, nhân duyên hơi tệ, suốt đời gặp dữ hóa lành, có nhiều quý nhân đến đỡ và dẫn, nhược một sao nhập mệnh mà một … khác tinh nhập thiên di, vị của “Tọa quý hướng quý”.

Nhập huynh → giữa huynh đệ có khôi việt của tính chất, có hiển quý người.

Nhập phu → phối ngẫu có khôi việt của tính chất. Nam mệnh có thiên việt, chủ có tế di.

Nhập tử → tử nữ có khôi việt của tính chất. Tử nữ thông minh.

Nhập tài → có thể được quý nhân tương trợ.

Nhập tật → thiên khôi chú ý da của tật, thiên việt chú ý bệnh kín.

Nhập thiên → ứng với ra bên ngoài phát triển.

Nhập nô → bằng hữu có trợ lực.

Nhập quan → có thể làm chính trị hoặc văn giáo công tác.

Nhập điền → phụ cận có lâm vườn (thiên việt) hoặc ban công (thiên khôi) là hợp cục.

Nhập phúc → suốt đời có quý nhân.

Nhập phụ → phụ mẫu có khôi việt của tính chất. Phụ mẫu hiển quý.

Lộc tồn tinh

Lộc tồn là kỷ thổ, thuần âm, chưởng thiên lộc ngôi sao, hóa khí viết phú.

Lộc tồn tinh tiền có dương nhận, sau có đà la.

Lộc tồn → chủ tài phú và lộc kho → phàm là chủ tài ngôi sao, nhất định chủ cô.

Chủ tài ngôi sao lưỡng chủng thuộc tính: Vừa là đất, vừa là kim. Hóa lộc nay luận kim, cổ là đất. Vũ khúc thuộc kim, Thiên phủ thuộc đất. Kim của tính chất so sánh thuộc tài, đất của tính chất so sánh thuộc kho.

Phàm là cô tinh, tựu vụ lợi tu hành, nhưng cô cũng là nhất loại duyên phận, hai người ra đi, mà khi sơ nhận thức tựu là một loại duyên.

Dĩ tài mà nói, lộc tồn thuộc về dệt hoa trên gấm hình, như lộc tồn nhập bản mệnh cung tài bạch, nhưng đại hạn tài vận soa thì, lộc tồn cũng sẽ không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Lộc tồn của tài có tam chuyển ngoặt… . .

1. Dệt hoa trên gấm.

2. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

3. Tuyệt xử phùng sanh.

Lộc tồn nhập cung phu thê, đại diện nam có thê tài, nữ có phu tài, biểu thị kết hôn hậu, vận hội chuyển biến tốt đẹp.

Nam mệnh, lộc tồn tại phu thê, phạ lão bà. Nữ mệnh cung phu thê có lộc tồn, phạ lão công.

Cổ nói: “Lộc tồn cư nô bộc vị, dù có quan cũng bôn ba.” → làm đại lão bản, cũng sẽ bề bộn nhiều việc.

“Dương đà giáp kị” bại cách → Hóa kị tinh nhập lộc tồn tọa cung.

Lộc tồn nhập 12 cung giải thích

Nhập mệnh → mọi việc cần phải dựa vào chính mình, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cách.

Nhập lục thân cung → chủ cô, dễ sinh tranh chấp.

Nhập phu → chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nam có thê tài, nữ có phu tài.

Nhập tài → lộc tồn là tài tinh, vui hơn hội vũ khúc, Thiên phủ, thiên mã, dĩ phú luận.

Nhập tật → thời niên thiếu người yếu đa bệnh, nên chú ý tính khí.

Nhập thiên → có quý nhân đến đỡ.

Nhập nô → bôn ba.

Nhập quan → tài quan song mỹ.

Nhập điền → dĩ phú luận.

Nhập phúc → suốt đời phúc hậu.

Nhập phụ → chủ cô, và phụ thân so sánh vô duyên.

Thái thìn châu, dân quốc 35 năm 8 nguyệt 18 nhật giờ Thân sinh

Lộc tồn cư quan lộc

1. Quan lộc cư tị vị, lộc tồn độc thủ, đối quan linh tham, chủ hoành phát, vừa gia nguyệt mã, hình thành lộc mã cùng bôn ba.

2. Đại hạn nhâm can vũ khúc Hóa kị nhập phúc đức xung tài bạch, cố hữu tài tai.

3. Vũ khúc Hóa kị sở xung của cung tài bạch tọa Thiên phủ, Thiên phủ là điền trạch, tài bạch chủ.

4. Đại hạn cung tài bạch canh can Hóa kị xung bản mệnh cung tật ách → không có tiền không ai biết. Nhược xung mệnh, không có tiền đại gia biết (cung tật ách là ám vị, cung mệnh thuần dương).

5. Đại hạn quan lộc bính can Hóa kị xung bản quan → mua quan bán tước (đồng loại tương trùng).

6. Đại tài cự môn là ám, và ngầm hữu quan.

7. Đại quan bính can Hóa kị nhập bản mệnh phu thê, liêm trinh là sự nghiệp nội bộ thượng nghiệp trạng thái, tham lang tính ra lệch lạc.

8. Bản mệnh cung phu thê hợi vị tọa liêm tham, gia gặp loan ưa, suốt đời đào hoa không ngừng, lại thêm sách mã kị, thị phi nhật có, hôn nhân tất sinh khúc chiết.

9. Đại hạn điền trạch Hóa kị xung bản mệnh điền trạch, điền trạch cùng ta vô duyên, điền trạch cho ta tài khố.

10. Nếu bàn về thọ nguyên: Đại hạn nhâm can Hóa kị nhập Đại huynh tận trời phủ tinh, Thiên phủ là ngũ Phúc Thọ tinh.

11. Đại quan bính thân Hóa kị nhập đại tật, liêm trinh và tham lang giai ngũ Phúc Thọ tinh.

12. Đại tài canh tử hóa chỉ nhập bản mệnh phụ mẫu, thiên đồng cùng trời lương giai ngũ Phúc Thọ tinh.

13. Đại quan Hóa kị nhập đại tật (liêm tham) xung động lộc tồn, lộc tồn chưởng nhân thọ cơ, là thật nhân của ở lại.

Lục sát tinh và âm sát

Dương nhận tinh

Kình dương hay dương nhận, dương hỏa kim, ở sổ chủ tật ách, hóa khí viết hình, hình phạt chính thương cập tàn nhẫn. Dương nhận nhập mệnh người, cá tính cương liệt, tánh khí nóng nảy, có uy quyền, cùng người không đổi ở chung, không thích hợp nữ mệnh. Ngũ hành thuộc kim người, khó tránh khỏi có chứa hình khắc, cho nên và máu hữu quan. Cung mệnh phùng nhiều chủ mặt mày hốc hác; đi hạn gặp của, có nhiều huyết quang tai ương, như khai đao. Và cự môn hoặc liêm trinh, Hỏa Tinh đồng cung, chủ bệnh kín hoặc đầu, mặt, tay chân có thương tích; như và thất sát, chủ khai đao hoặc mặt mày hốc hác hoặc ngoại thương gãy xương.

Dương nhận → cũng chủ thị phi, nhược phạm tiểu nhân, cũng là minh tiểu nhân, hội kêu gào, cho ngươi thật mất mặt.

Dương nhận → sắc bén vật, châm, làm thịt toản hoặc tháp sắt, động vật như ong mật.

Dương nhận → cư thìn tuất xấu vị tứ mộ địa là phúc, so sánh không có thương tổn hại, trái lại thân cây kình, cũng chủ rời nhà đi xa.

Cư tử ngọ mão dậu tứ bại địa, thì hình khắc rất nặng, dĩ dậu cung đại, mão cung thứ hai.

Dương nhận nhập các cung giải thích

Nhập mệnh → tánh khí nóng nảy, cá tính cương liệt.

Nhập huynh → huynh đệ có dương nhận tính chất.

Nhập phu → phối ngẫu có dương nhận tính chất. Có nhiều thiểm điện kết hôn cử chỉ, chú ý tình cảm kinh doanh.

Nhập tử → tử nữ có dương nhận tính chất. Nữ mệnh có sẩy thai, sanh non hoặc mổ bụng sinh sản việc. Hội đào hoa tinh diệu, dễ sính một thời cực nhanh.

Nhập tài → và tài tinh hội, chú ý thị phi, minh tổn hao; và sát tinh hội, vô pháp tụ tài.

Nhập tật → chủ dương điên phong hoặc não thần kinh suy nhược, hoặc ngoại thương gãy xương, hoặc mặt mày hốc hác, khai đao.

Nhập thiên → chú ý đối ngoại nhân tế quan hệ, hoặc thông nhau hoặc ngoài ý muốn thương tổn, hoặc bị lừa.

Nhập nô → bằng hữu đang lúc chú ý khẩu thiệt tranh chấp.

Nhập quan → như năng lực làm ngoại khoa y sư, hoặc quân nhân, hoặc ngũ kim, điện cơ các loại công việc hay nhất, nhưng phải chú ý đồng cung tinh diệu nhược Hóa kị, ứng với đa phòng ngoài ý muốn tai ương.

Nhập điền → phụ cận có xoa lộ hoặc tiêm hình vật hợp cách.

Nhập phúc → so sánh lao lực.

Nhập phụ → và phụ mẫu tình cảm nghèo nàn.

Đà la tinh

Đà la là tân kim, hóa khí viết kị, đại diện thị phi.

Đà la chính là cũng không ám, cho nên nếu như phạm tiểu nhân, nên chú ý có người ở phía sau xả hậu chân, bắn tên trộm, cho ngươi không thắng phòng.

Đà la đối vận mệnh đời người có ngăn trở hoặc kéo dài, hoặc là phi, hoặc cô độc của ám chỉ.

Thị phi → suốt đời phần nhiều là phi và làm phức tạp.

Cô độc → còn nhỏ và song thân vô duyên, lão lai thì thành cô đơn.

Kéo dài → sự nghiệp thành tựu chậm chạp, hôn nhân đại đô kết hôn muộn.

Đà la kéo dài, nhất định phải học vài thứ nhượng nó mài, nếu là không có như vậy đang dùng của, sẽ nhiễu không ra ngõ cụt, sẽ bi quan và dài dòng (dài dòng = khoa ┼ kị = phiền phức), sẽ mệt nhọc, hội tiếng oán than dậy đất, cho nên muốn học một điểm triết học gì đó, như mạng để ý, kinh Phật.

Đà la hóa khí viết kị, tính chất như khoa ┼ kị, nhược cung mệnh có khoa ┼ kị người đó, người này rất dài dòng, một câu nói giảng rất nhiều biến.

Kết sỏi và đà la hữu quan.

Đà la tọa mệnh thiên, có sao Hóa kỵ, bản thân nghèo nàn.

Đà la nhập mệnh thiên → có tiên thiên xỉ phôi cân đầu khớp xương toan.

Nhập các cung giải thích

Nhập mệnh → và tham lang đồng hành, kị tửu sắc quá cú độ thành tật; nữ mệnh vưu kị.

Nhập huynh → huynh đệ có đà la tính chất, như tính cách lặng yên, khó bắt mạc.

Nhập phu → phối ngẫu có đà la tính chất, chú ý tình cảm kinh doanh.

Nhập tử → tử nữ có đà la của tính chất.

Nhập tài → có ám tổn hại.

Nhập tật → có tiên thiên xỉ phôi cân đầu khớp xương toan.

Nhập thiên → dễ có thị phi.

Nhập nô → phòng có người ở phía sau bắn tên trộm.

Nhập quan → sự nghiệp có ám tổn hại, nên làm khoa chỉnh hình tương quan công tác.

Nhập điền → ở nhà phụ cận có thạch ma hoặc săm lốp xe cửa hàng là hợp cục.

Nhập phúc → trong lòng có chút vấn đề không giải được.

Nhập phụ → song thân duyên mỏng.

Địa không và Địa kiếp

Địa không thuộc đinh hỏa, Địa kiếp thuộc bính hỏa.

Tam giáp hung → dương đà giáp, thiên không cướp giáp, hỏa linh giáp.

Tam giáp cát → xương khúc giáp, khôi việt giáp, phụ bật giáp.

Tam giáp hung trung tâm có sao Hóa kỵ nhập, là dương đà giáp kị, thiên không cướp giáp kị, hỏa linh giáp kị là bại cục.

Cung mệnh tọa kị, mà lại tam giáp hung giáp, giáp kị ràng buộc, khốn đốn cảm giác, mà lại dễ có nhánh khí quản nghèo nàn, hoặc cột sống tâm bệnh.

Nhược tam giáp hung của cung vị, kị ở đối cung, thì là không tính là giáp kị.

Ứng với chú ý mệnh bàn có cung nhượng nó kị.

Như nô bộc cung nhượng nó giáp kị, tựu phải chú ý bằng hữu vấn đề, nhược nô bộc ở mão, mão là họ Đông Phương, chú ý họ Đông Phương tới bằng hữu.

Thiên không cướp đặc t