Tử vi

Phú Tử Vi Cung Điền – Lê Quang Lăng

Trong Tử Vi Đẩu Số chia ra làm 12 cung, Cung điền miêu tả về Điền Trạch, Thờ Cúng, Tài Sản đất cát, Vị trí đất, Cung điền cũng là nơi con người ta hành xử, đối xử với nhau trong nhà…. và còn nhiều vấn đề khác thể hiện trong cung Điền. Bản thân tôi là một học trò đam mê tử vi, và sở thích sưu tầm những bài thơ phú hay, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một bài Phú Tử Vi Cung Điền do Thầy Tôi đúc kết từ hàng vạn lá số khác nhau và xin được chia sẻ đến mọi người.

Xem thêm: Phú tử vi Lê Quý Đôn

Phú Tử Vi Cung Điền

Bạn đang xem: Phú Tử Vi Cung Điền – Lê Quang Lăng

Bây giờ bàn đến Điền Cung

Lộc tồn thiên mã ung dung thanh nhàn

Hoa cái đài các giang san

Người hầu kẻ giúp tân toan mấy kỳ

Điền kia mà có Long Trì

Giếng hoang phá bỏ, cạnh kê bếp bàn

Ở điền mà có quý quang

Cúng thờ lễ tiết khang trang cửa nhà

Cự Môn Địa Võng Thiên La

Gần đình,sát chợ ấy là ở lâu

Đường Phủ Nguyệt Đức giao cầu

Lầu son gác tía nơi đâu kinh thành

Thanh Long ấy tượng rồng xanh

Được ngai đất phát an lành cháu con

Tử Vi đóng ở cung điền

Nhà này phải có trang viên thư phòng

Đất xây mà có Thiên Đồng

Xưa là ao ruộng tổ tông lấp bồi

Thái Âm vốn thuỷ cùng đôi

Thái Dương vuông vức để ngôi tam kỳ

Thiên Phủ tinh thổ miễn chê

Ở lâu phát phú gốc đề gốc đa

Vũ Khúc ấy số lắm nhà

Phú gia địch quốc ắt là không sai

Tham Lang thuỷ tổ các loài

Chăn nuôi bất lợi góc nhà mạch long

Tây phương phải xét kỳ công

Nam phương phạm đến khó lòng an cư

Phá Quân đất tổ có dư

Đến đời hậu xét phải chừa thứ huynh

Thất Sát chỗ ấy thực tình

Xưa là khu đất đao binh chiến thời

Quý quang tả hữu toạ ngồi

Vuông thành hai lối ở người dựng xây

Mặt tiền rộng rãi là đây

Kình Dương Bạch Hổ chỗ này đáng lo

Xưa kia nhà xác chả thờ

Xưa kia bãi đống hay mơ âm phần

Thiên Cơ ngộ Hoả ở gần

Có cây sét đánh,có lần hoả tai

Kiếp Sát độc nhất cùng Thai

Tử Tuyệt Không Kiếp có ai thọ bền?

Đà La Hoá Kỵ chiếu xiên

Đệ huynh giành giật ưu phiền về sau

Điền Cung Tử Phủ giao cầu

Đất đai tổ nghiệp về sau giao mình

Hoá Khoa Khôi Việt Văn Tinh

Thập tam sinh đất thánh nhân học kỳ

Phượng Các là đất phương Phi

Giải Thần đẹp đẽ, thế cao vuông bằng

Thiên Địa mà ngộ Giải Thần

Cúng thờ tiên tổ phúc phần về sau

Xét điền phải nhớ lấy câu

Vuông thành sắc cạnh ở lâu thọ kỳ

Ngõ sâu thế đất chữ “CHI”

Hoạ sinh từ đó, khí nhà không lên

Ao sâu đất méo chả bền

Xét tường hoạ phúc cho nên mới rành

Tam Thai Bát Toạ đồng tranh

Phú gia có tiếng nổi tranh nhất vùng

Ở nhà chớ ở ngõ cùng

Xây nhà tránh vấp Thiên Cung Hổ tàng

Tránh ngày nguyệt kỵ tam nương

Tránh ngày thổ kỵ…tìm đường dựng xây

Địa Kiếp Tang Tuế ma đầy

Kình Dương Kiếp Sát đất này có vong

Thái Tuế cũng đất khá hung

Giữ gìn hoà khí trung dung an nhàn…..

— Phú tử vi cung điền – Tác giả Lê Quang Lăng —

(Dẫn theo trang tuvicaimenh.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phú Tử Vi Cung Điền – Lê Quang Lăng

Trong Tử Vi Đẩu Số chia ra làm 12 cung, Cung điền miêu tả về Điền Trạch, Thờ Cúng, Tài Sản đất cát, Vị trí đất, Cung điền cũng là nơi con người ta hành xử, đối xử với nhau trong nhà…. và còn nhiều vấn đề khác thể hiện trong cung Điền. Bản thân tôi là một học trò đam mê tử vi, và sở thích sưu tầm những bài thơ phú hay, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một bài Phú Tử Vi Cung Điền do Thầy Tôi đúc kết từ hàng vạn lá số khác nhau và xin được chia sẻ đến mọi người.

Xem thêm: Phú tử vi Lê Quý Đôn

Phú Tử Vi Cung Điền

Bây giờ bàn đến Điền Cung

Lộc tồn thiên mã ung dung thanh nhàn

Hoa cái đài các giang san

Người hầu kẻ giúp tân toan mấy kỳ

Điền kia mà có Long Trì

Giếng hoang phá bỏ, cạnh kê bếp bàn

Ở điền mà có quý quang

Cúng thờ lễ tiết khang trang cửa nhà

Cự Môn Địa Võng Thiên La

Gần đình,sát chợ ấy là ở lâu

Đường Phủ Nguyệt Đức giao cầu

Lầu son gác tía nơi đâu kinh thành

Thanh Long ấy tượng rồng xanh

Được ngai đất phát an lành cháu con

Tử Vi đóng ở cung điền

Nhà này phải có trang viên thư phòng

Đất xây mà có Thiên Đồng

Xưa là ao ruộng tổ tông lấp bồi

Thái Âm vốn thuỷ cùng đôi

Thái Dương vuông vức để ngôi tam kỳ

Thiên Phủ tinh thổ miễn chê

Ở lâu phát phú gốc đề gốc đa

Vũ Khúc ấy số lắm nhà

Phú gia địch quốc ắt là không sai

Tham Lang thuỷ tổ các loài

Chăn nuôi bất lợi góc nhà mạch long

Tây phương phải xét kỳ công

Nam phương phạm đến khó lòng an cư

Phá Quân đất tổ có dư

Đến đời hậu xét phải chừa thứ huynh

Thất Sát chỗ ấy thực tình

Xưa là khu đất đao binh chiến thời

Quý quang tả hữu toạ ngồi

Vuông thành hai lối ở người dựng xây

Mặt tiền rộng rãi là đây

Kình Dương Bạch Hổ chỗ này đáng lo

Xưa kia nhà xác chả thờ

Xưa kia bãi đống hay mơ âm phần

Thiên Cơ ngộ Hoả ở gần

Có cây sét đánh,có lần hoả tai

Kiếp Sát độc nhất cùng Thai

Tử Tuyệt Không Kiếp có ai thọ bền?

Đà La Hoá Kỵ chiếu xiên

Đệ huynh giành giật ưu phiền về sau

Điền Cung Tử Phủ giao cầu

Đất đai tổ nghiệp về sau giao mình

Hoá Khoa Khôi Việt Văn Tinh

Thập tam sinh đất thánh nhân học kỳ

Phượng Các là đất phương Phi

Giải Thần đẹp đẽ, thế cao vuông bằng

Thiên Địa mà ngộ Giải Thần

Cúng thờ tiên tổ phúc phần về sau

Xét điền phải nhớ lấy câu

Vuông thành sắc cạnh ở lâu thọ kỳ

Ngõ sâu thế đất chữ “CHI”

Hoạ sinh từ đó, khí nhà không lên

Ao sâu đất méo chả bền

Xét tường hoạ phúc cho nên mới rành

Tam Thai Bát Toạ đồng tranh

Phú gia có tiếng nổi tranh nhất vùng

Ở nhà chớ ở ngõ cùng

Xây nhà tránh vấp Thiên Cung Hổ tàng

Tránh ngày nguyệt kỵ tam nương

Tránh ngày thổ kỵ…tìm đường dựng xây

Địa Kiếp Tang Tuế ma đầy

Kình Dương Kiếp Sát đất này có vong

Thái Tuế cũng đất khá hung

Giữ gìn hoà khí trung dung an nhàn…..

— Phú tử vi cung điền – Tác giả Lê Quang Lăng —

(Dẫn theo trang tuvicaimenh.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button