Tử vi

Phủ Tướng đơn thủ ( Phần 2 )

Phủ Tướng đơn thủ ( Phần 2 )

Trường hợp lí tưởng là cách Phủ Tướng ngộ Lộc Tồn Ấn Tả Hữu gia Xương Khúc Khôi Việt Tuế Phượng Khoa. Trường hợp có Hóa Khoa tại tuổi Tân, Nhâm, Bính, Mậu với Lộc Tồn an tại Dậu, Hợi, Tỵ, Tỵ. Xét tới bộ Tuế Phượng chỉ có tuổi Tân có khả năng có trong tam hợp Mệnh, các tuổi Bính, Mậu, Nhâm đi với địa chi là Dần Ngọ Tuất Thân Tí Thìn không có Tuế Phượng ở các cung Tị Dậu Sửu. Cũng vì tứ hóa của tuổi Tân là Xương Khúc hóa thành Khoa Kỵ. Để được cả Lộc Tồn, Tuế Phượng và Khoa thì có thêm Kỵ. Phối hợp các sao an theo tháng như Tả Hữu, Xương Khúc ta được cách Phủ Tướng ngộ Lộc Ấn Tả Hữu Xương Khúc Tuế Phượng Khoa Kỵ thủ Mệnh. Lưu ý không thể có bộ Khôi Việt vì ở tam hợp Dần Ngọ Tuất. Nhìn chung đây cũng là cách khá hay, cát tinh vây chiếu. Thế nhưng để được cách cục này là lý tưởng với Phủ Tướng đơn thủ là khó khăn. Tất cả các mức độ tốt xấu cần so sánh nên lấy mốc để đo, cái tí lệ để đạt được một bộ Xương Khúc Tả Hữu bất kỳ là khó khăn. Với Xương Khúc chỉ 1/4 số người đạt, thêm Tả Hữu khoảng 10 người trên 100 người tức hơn 90 người còn lại. Nếu có Không Kiếp ta lại vào 1/4 xui xẻo nhất, thêm bộ Hình Kỵ chắc chỉ khoảng 3 người trên 100 người có cách này. Trên cơ sở là như vậy, khi gia thêm hợp cách hay bất hợp cách phúc hóa đều tăng theo số nhân. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng Cát Tinh hay Sát Tinh cũng chỉ là tên gọi của sự giao khí ngũ hành âm dương mà tạo thành. Do đó, xảy ra cách khi Cát Tinh đi với Hung Tinh tai họa lớn hơn cả hai hung tinh giao hội. Điều này khiến Tử Vi luận khó khăn hơn rất nhiều.

Như cách Hỏa Không Kiếp không độc bằng Đào Hoa ngộ Không Kiếp. Vì một bên là yểu cách và tai họa cách. Vì vậy việc nắm bắt tính chất cơ bản của Chính Tinh hay Bàng Tinh là việc quan trọng hơn. Phủ Tướng quan trọng nhất ở tính cơ bản là sự tác động tình cảm. Luận đoán hợp cách nếu tăng cường tính chất này theo chiều hướng tốt để có thành tựu. Nếu không hợp cách thể hiện rõ mặt khuyết điểm của tính chất cơ bản. Như việc có sự giúp đỡ, tình cảm với người khác rất dễ khiến họ làm việc sức lực cho bản thân. Đôi khi chỉ cần lời động viên, lời hứa khả là rất đủ dùng. Thiên Phủ là sao thuộc tính ẩn, luôn có Thái Dương nhị hợp để thể hiện ra mặt bên ngoài. Thiên Phủ vì vậy được Mệnh danh là ” Giao Long vãn uyên” do tính chất che giấu là chủ yếu. Thiên Tướng hiền hòa hơn sao Thiên Phủ nên đặc biệt bộ Phủ Tưởng nhấn mạnh tính chất của Phủ. Thiên Phủ thường có sự suy xét kỹ lưỡng để tránh việc gây tác động tình cảm xấu tới kẻ khác, vì có mục đích nên rất ngại bị Triệt Tuần, gặp Thiên Hư cũng là cách cục xấu vì hình thành cách giả tạo khiến kẻ khác cảm thấy thứ tình cảm lợi ích quá lộ liễu. Phủ Tướng không cần Hóa Khí nhưng tính chất có đủ ở mặt công danh, tài lộc nhưng khó thục hiện nếu đơn thủ. Cách này rất kỵ gặp bộ Không Kiếp tuy không gây nên cách xấu như đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm nhưng khiến cách cục trở nên thấp hơn bình thường, nếu trường hợp Không Kiếp cư Tị Hợi có phần khả quan, đặc biệt với Thiên Tướng thủ mệnh là cách cục hay hơn việc có Khôi Việt vì ” Không Kiếp tị hợi lưỡng nghi”. Cách Thiên Tướng ngộ Không Kiếp thực chất không phải sao Thiên Tướng ngăn được Không Kiếp mà cách Phủ Tướng dụng được Không Kiếp. Tuy nhiên ở vị trí Thiên Phủ rất độc do Thất Sát xung. Ở vị trí Thiên Tướng và tính chất của sao này khi Thiên Phủ phối hợp ở tam hợp tốt hơn.

Bạn đang xem: Phủ Tướng đơn thủ ( Phần 2 )

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phủ Tướng đơn thủ ( Phần 2 )

Phủ Tướng đơn thủ ( Phần 2 )

Trường hợp lí tưởng là cách Phủ Tướng ngộ Lộc Tồn Ấn Tả Hữu gia Xương Khúc Khôi Việt Tuế Phượng Khoa. Trường hợp có Hóa Khoa tại tuổi Tân, Nhâm, Bính, Mậu với Lộc Tồn an tại Dậu, Hợi, Tỵ, Tỵ. Xét tới bộ Tuế Phượng chỉ có tuổi Tân có khả năng có trong tam hợp Mệnh, các tuổi Bính, Mậu, Nhâm đi với địa chi là Dần Ngọ Tuất Thân Tí Thìn không có Tuế Phượng ở các cung Tị Dậu Sửu. Cũng vì tứ hóa của tuổi Tân là Xương Khúc hóa thành Khoa Kỵ. Để được cả Lộc Tồn, Tuế Phượng và Khoa thì có thêm Kỵ. Phối hợp các sao an theo tháng như Tả Hữu, Xương Khúc ta được cách Phủ Tướng ngộ Lộc Ấn Tả Hữu Xương Khúc Tuế Phượng Khoa Kỵ thủ Mệnh. Lưu ý không thể có bộ Khôi Việt vì ở tam hợp Dần Ngọ Tuất. Nhìn chung đây cũng là cách khá hay, cát tinh vây chiếu. Thế nhưng để được cách cục này là lý tưởng với Phủ Tướng đơn thủ là khó khăn. Tất cả các mức độ tốt xấu cần so sánh nên lấy mốc để đo, cái tí lệ để đạt được một bộ Xương Khúc Tả Hữu bất kỳ là khó khăn. Với Xương Khúc chỉ 1/4 số người đạt, thêm Tả Hữu khoảng 10 người trên 100 người tức hơn 90 người còn lại. Nếu có Không Kiếp ta lại vào 1/4 xui xẻo nhất, thêm bộ Hình Kỵ chắc chỉ khoảng 3 người trên 100 người có cách này. Trên cơ sở là như vậy, khi gia thêm hợp cách hay bất hợp cách phúc hóa đều tăng theo số nhân. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng Cát Tinh hay Sát Tinh cũng chỉ là tên gọi của sự giao khí ngũ hành âm dương mà tạo thành. Do đó, xảy ra cách khi Cát Tinh đi với Hung Tinh tai họa lớn hơn cả hai hung tinh giao hội. Điều này khiến Tử Vi luận khó khăn hơn rất nhiều.

Như cách Hỏa Không Kiếp không độc bằng Đào Hoa ngộ Không Kiếp. Vì một bên là yểu cách và tai họa cách. Vì vậy việc nắm bắt tính chất cơ bản của Chính Tinh hay Bàng Tinh là việc quan trọng hơn. Phủ Tướng quan trọng nhất ở tính cơ bản là sự tác động tình cảm. Luận đoán hợp cách nếu tăng cường tính chất này theo chiều hướng tốt để có thành tựu. Nếu không hợp cách thể hiện rõ mặt khuyết điểm của tính chất cơ bản. Như việc có sự giúp đỡ, tình cảm với người khác rất dễ khiến họ làm việc sức lực cho bản thân. Đôi khi chỉ cần lời động viên, lời hứa khả là rất đủ dùng. Thiên Phủ là sao thuộc tính ẩn, luôn có Thái Dương nhị hợp để thể hiện ra mặt bên ngoài. Thiên Phủ vì vậy được Mệnh danh là ” Giao Long vãn uyên” do tính chất che giấu là chủ yếu. Thiên Tướng hiền hòa hơn sao Thiên Phủ nên đặc biệt bộ Phủ Tưởng nhấn mạnh tính chất của Phủ. Thiên Phủ thường có sự suy xét kỹ lưỡng để tránh việc gây tác động tình cảm xấu tới kẻ khác, vì có mục đích nên rất ngại bị Triệt Tuần, gặp Thiên Hư cũng là cách cục xấu vì hình thành cách giả tạo khiến kẻ khác cảm thấy thứ tình cảm lợi ích quá lộ liễu. Phủ Tướng không cần Hóa Khí nhưng tính chất có đủ ở mặt công danh, tài lộc nhưng khó thục hiện nếu đơn thủ. Cách này rất kỵ gặp bộ Không Kiếp tuy không gây nên cách xấu như đủ bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm nhưng khiến cách cục trở nên thấp hơn bình thường, nếu trường hợp Không Kiếp cư Tị Hợi có phần khả quan, đặc biệt với Thiên Tướng thủ mệnh là cách cục hay hơn việc có Khôi Việt vì ” Không Kiếp tị hợi lưỡng nghi”. Cách Thiên Tướng ngộ Không Kiếp thực chất không phải sao Thiên Tướng ngăn được Không Kiếp mà cách Phủ Tướng dụng được Không Kiếp. Tuy nhiên ở vị trí Thiên Phủ rất độc do Thất Sát xung. Ở vị trí Thiên Tướng và tính chất của sao này khi Thiên Phủ phối hợp ở tam hợp tốt hơn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button