Tử vi

Phủ tướng triều viên cáchPhủ tướng triều viên cách:

Thiên phủ, thiên tướng nhị tinh một ở cung tài bạch, một ở cung quan lộc, đến chụp ảnh chung cung mệnh, cung mệnh tam phương tứ chính có lộc tồn, khoa quyền lộc, trái

Bạn đang xem: Phủ tướng triều viên cách

Phải, xương khúc, Khôi Việt gia hội phương hợp đây cách, có Tứ Sát kiếp không hóa kị gia hội tắc đặc biệt. Đây cách còn chủ cùng cùng thân nhân bằng hữu cảm tình sâu,

Nhân tình vị nùng. Đây cách có bốn:

Sửu cung an mệnh vô chính diệu, cung tị thiên phủ, cung dậu thiên tướng lai triều; chưa cung an mệnh vô chính diệu, cung hợi thiên phủ, mão cung thiên tướng lai triều;

Mão cung an mệnh vô chính diệu, cung hợi thiên tướng, chưa cung thiên phủ lai triều; cung dậu an mệnh vô chính diệu, cung tị thiên tướng, sửu cung thiên phủ lai triều.

Thiên phủ tại sửu ( chưa ) an mệnh, thiên tướng ở tị ( hoặc hợi ) lai triều; thiên phủ ở mão ( dậu ) an mệnh, thiên tướng ở chưa ( xấu ) lai triều;

Thiên phủ ở tị ( hợi ) an mệnh, thiên tướng ở dậu ( mão ) lai triều. Liêm trinh ở dần ( thân ) an mệnh, thiên phủ, thiên tướng ở ngọ, tuất ( tử

Thìn ) đến chầu đây lệ gặp trước tử phủ triều viên cách.

Thơ nói: cung mệnh phủ tướng được câu phùng, vô sát thân đương đãi thánh quân. Phú quý song toàn nhân kính ngưỡng, lồng lộng đức nghiệp tràn đầy Càn Khôn.

Thường nói: “Thiên phủ, thiên tướng là áo lộc chi thần, nhập sĩ làm quan, chủ điềm hanh thông “, “Phủ tướng cùng đi sẽ cung mệnh, cả nhà

Ăn lộc “, “Phủ tướng triều viên cách tối lương, xuất sĩ làm quan đại cát xương” ( vô Tứ Sát chư ác phá tan làm chuẩn ), “Dần phùng phủ tướng, vị trí

Đăng nhất phẩm tới quang vinh “, “Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý cùng phu hiền” .

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phủ tướng triều viên cáchPhủ tướng triều viên cách:

Thiên phủ, thiên tướng nhị tinh một ở cung tài bạch, một ở cung quan lộc, đến chụp ảnh chung cung mệnh, cung mệnh tam phương tứ chính có lộc tồn, khoa quyền lộc, trái

Phải, xương khúc, Khôi Việt gia hội phương hợp đây cách, có Tứ Sát kiếp không hóa kị gia hội tắc đặc biệt. Đây cách còn chủ cùng cùng thân nhân bằng hữu cảm tình sâu,

Nhân tình vị nùng. Đây cách có bốn:

Sửu cung an mệnh vô chính diệu, cung tị thiên phủ, cung dậu thiên tướng lai triều; chưa cung an mệnh vô chính diệu, cung hợi thiên phủ, mão cung thiên tướng lai triều;

Mão cung an mệnh vô chính diệu, cung hợi thiên tướng, chưa cung thiên phủ lai triều; cung dậu an mệnh vô chính diệu, cung tị thiên tướng, sửu cung thiên phủ lai triều.

Thiên phủ tại sửu ( chưa ) an mệnh, thiên tướng ở tị ( hoặc hợi ) lai triều; thiên phủ ở mão ( dậu ) an mệnh, thiên tướng ở chưa ( xấu ) lai triều;

Thiên phủ ở tị ( hợi ) an mệnh, thiên tướng ở dậu ( mão ) lai triều. Liêm trinh ở dần ( thân ) an mệnh, thiên phủ, thiên tướng ở ngọ, tuất ( tử

Thìn ) đến chầu đây lệ gặp trước tử phủ triều viên cách.

Thơ nói: cung mệnh phủ tướng được câu phùng, vô sát thân đương đãi thánh quân. Phú quý song toàn nhân kính ngưỡng, lồng lộng đức nghiệp tràn đầy Càn Khôn.

Thường nói: “Thiên phủ, thiên tướng là áo lộc chi thần, nhập sĩ làm quan, chủ điềm hanh thông “, “Phủ tướng cùng đi sẽ cung mệnh, cả nhà

Ăn lộc “, “Phủ tướng triều viên cách tối lương, xuất sĩ làm quan đại cát xương” ( vô Tứ Sát chư ác phá tan làm chuẩn ), “Dần phùng phủ tướng, vị trí

Đăng nhất phẩm tới quang vinh “, “Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý cùng phu hiền” .

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button