Tử vi

Phương pháp luận đoán Hà Lạc

Phương pháp luận mệnh của Hà Lạc, chính là một loại phương pháp sử dụng những triết lý có liên quan đến Hà Đồ và Lạc Thư để dự đoán. Trong đó phương pháp 1 là: sử dụng nguyên lý “Nhất lục cộng tông, nhị thất đồng đạo, tam bát vi bằng, tứ cửu vi hữu, ngũ thập đồng đồ” của Hà Lạc, nhưng chủ yếu là sử dụng nhất lục cộng tông, để đồng bộ luận đoán cát hung của cung thứ 1 và cung thứ 6. Giả sử cung Mệnh là “1”, đếm nghịch theo chiều kim đồng hồ đến cung Tật Ách là “6”, có thể khảo sát sự đối đãi cùng một cung thống nhất, “nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn (ND: Đã vinh thì cùng vinh đã tổn thì cùng tổn)”, gọi là “nhất lục cộng tông”. Còn lại nhị thất, tam bát, tứ cửu, ngũ thập cùng lý.

Thái cục điểm bất đồng, thì “Nhất lục” cộng tông cũng bất đồng, một mệnh bàn có thể tổ thành 12 cặp cung “Nhất lục” cộng tông: Mệnh Tật, Huynh Di, Phu Nô, Tử Quan, Tài Điền, Tật Phúc, Di Phụ, Nô Mệnh, Quan Huynh, Điền Phu, Phúc Tử, Phụ Tài. Ví dụ lấy cung Huynh Đệ làm Thái cực điểm, tức là Mệnh cung mới, chính là Mệnh Tật của Huynh Đệ, thì cũng là hai cung Huynh Di của mệnh bàn ban đầu là cung “nhất lục cộng tông.

Hà lạc pháp lấy Tứ Hóa tinh làm bước ngoặt chuyển tiếp, có động thì có biến, cho nên Hà lạc pháp luôn cùng kết hợp phân tích suy đoán với Tứ Hóa, đây cũng là một quan điểm của Tử vi Đẩu số Bắc phái. Ví dụ lấy Cung Tật Ách bị Hóa Kị ở đối cung xung chiếu, giả sử lấy cung Tật Ách là cung “lục”, từ cung Tật Ách khởi thuận chiều kim đồng hồ đến cung thứ 6 là cung “nhất”, tức là mệnh cung ban đầu an theo lý luận “Nhất lục cộng tông”, cũng chính là Mệnh cung bị xung giống nhau, cho nên Tật Ách xung Mệnh khó giữ được (chỗ này không nhất định chỉ tử vong, mà đa số là chỉ mệnh cung mất đi sự bảo vệ, sự nghiệp, tài vận cũng là ý nghĩa chỉ sự phá bại lớn), Do vậy mà rút ra được một kết luận trọng yếu sau: ” Xung lục thì nhất vong”. Nếu như mệnh cung bị xung, như vậy đếm thuận chiều kim đồng hồ đến cung thứ 6, vừa đúng là cung Nô Bộc của mệnh cung (Thời nay đa số gọi là cung Giao Hữu), cho nên theo lý luận “Nhất lục cộng tông”, thì rút ra được một kết luận trọng yếu: Cung nô bộc có hóa kị xung chiếu là một trong những cung vị hung nhất.

Sở dĩ, Một sao Hóa Kị mà lại có 3 cung bị xấu: Tọa Kị, cung xung chiếu, cung Giao Hữu xung chiếu. Nhưng trên thực tế, tọa cung chỉ là tăng thêm một chút khó khăn mà thôi, điểm tổn hại chính xác nhất là cung xung chiếu, cung Nô Bộ xung chiếu, chính là cung vị hung nhất bị ảnh hưởng.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Phương pháp luận đoán Hà Lạc

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phương pháp luận đoán Hà Lạc

Phương pháp luận mệnh của Hà Lạc, chính là một loại phương pháp sử dụng những triết lý có liên quan đến Hà Đồ và Lạc Thư để dự đoán. Trong đó phương pháp 1 là: sử dụng nguyên lý “Nhất lục cộng tông, nhị thất đồng đạo, tam bát vi bằng, tứ cửu vi hữu, ngũ thập đồng đồ” của Hà Lạc, nhưng chủ yếu là sử dụng nhất lục cộng tông, để đồng bộ luận đoán cát hung của cung thứ 1 và cung thứ 6. Giả sử cung Mệnh là “1”, đếm nghịch theo chiều kim đồng hồ đến cung Tật Ách là “6”, có thể khảo sát sự đối đãi cùng một cung thống nhất, “nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn (ND: Đã vinh thì cùng vinh đã tổn thì cùng tổn)”, gọi là “nhất lục cộng tông”. Còn lại nhị thất, tam bát, tứ cửu, ngũ thập cùng lý.

Thái cục điểm bất đồng, thì “Nhất lục” cộng tông cũng bất đồng, một mệnh bàn có thể tổ thành 12 cặp cung “Nhất lục” cộng tông: Mệnh Tật, Huynh Di, Phu Nô, Tử Quan, Tài Điền, Tật Phúc, Di Phụ, Nô Mệnh, Quan Huynh, Điền Phu, Phúc Tử, Phụ Tài. Ví dụ lấy cung Huynh Đệ làm Thái cực điểm, tức là Mệnh cung mới, chính là Mệnh Tật của Huynh Đệ, thì cũng là hai cung Huynh Di của mệnh bàn ban đầu là cung “nhất lục cộng tông.

Hà lạc pháp lấy Tứ Hóa tinh làm bước ngoặt chuyển tiếp, có động thì có biến, cho nên Hà lạc pháp luôn cùng kết hợp phân tích suy đoán với Tứ Hóa, đây cũng là một quan điểm của Tử vi Đẩu số Bắc phái. Ví dụ lấy Cung Tật Ách bị Hóa Kị ở đối cung xung chiếu, giả sử lấy cung Tật Ách là cung “lục”, từ cung Tật Ách khởi thuận chiều kim đồng hồ đến cung thứ 6 là cung “nhất”, tức là mệnh cung ban đầu an theo lý luận “Nhất lục cộng tông”, cũng chính là Mệnh cung bị xung giống nhau, cho nên Tật Ách xung Mệnh khó giữ được (chỗ này không nhất định chỉ tử vong, mà đa số là chỉ mệnh cung mất đi sự bảo vệ, sự nghiệp, tài vận cũng là ý nghĩa chỉ sự phá bại lớn), Do vậy mà rút ra được một kết luận trọng yếu sau: ” Xung lục thì nhất vong”. Nếu như mệnh cung bị xung, như vậy đếm thuận chiều kim đồng hồ đến cung thứ 6, vừa đúng là cung Nô Bộc của mệnh cung (Thời nay đa số gọi là cung Giao Hữu), cho nên theo lý luận “Nhất lục cộng tông”, thì rút ra được một kết luận trọng yếu: Cung nô bộc có hóa kị xung chiếu là một trong những cung vị hung nhất.

Sở dĩ, Một sao Hóa Kị mà lại có 3 cung bị xấu: Tọa Kị, cung xung chiếu, cung Giao Hữu xung chiếu. Nhưng trên thực tế, tọa cung chỉ là tăng thêm một chút khó khăn mà thôi, điểm tổn hại chính xác nhất là cung xung chiếu, cung Nô Bộ xung chiếu, chính là cung vị hung nhất bị ảnh hưởng.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button