Tử vi

Phương pháp tính hạn (minhgiac)

Có lá số đúng rồi tiếp theo là phương pháp tính hạn cũng phải đúng thì giải số mới có hy vọng xác xuất nhất. tôi sẽ chia sẻ cách tính hạn bạn thử tham khảo xem:

– khởi thời hạn bắt đầu từ nhật hạn.

– khởi nhật hạn bắt đầu từ nguyệt hạn 

Bạn đang xem: Phương pháp tính hạn (minhgiac)

– khởi nguyệt hạn bắt đầu từ lưu liên đại hạn 

– khởi đại hạn bắt đầu từ bản mệnh

SỰ THUẬN NGHỊCH CỦA VIỆC TÍNH HẠN, KHỞI HẠN PHỤ THUỘC VÀO DƯONG NAM ÂM NỮ HAY ÂM NAM DƯƠNG NỮ

tất nhiên việc thuận nghịch đối cả với nguyệt han,nhật hạn và thời hạn nữa.

về hạn: các ông các bà đã biết là có lưu thái tếu, tiểu hạn, lưu niên đại hạn chúng ta có bốn hạn như vậy. lưu thái tếu, tiểu hạn thì cứ 12 năm lại trở lại. chẳng nhẽ năm này bị xấu, có tang chẳng hạn. vậy 12 năm sau nó trở lại nó lại cũng xấu cũn có tang sao? Vô Lý đúng không? vậy ta sẽ có cái gì là cái khác để phân định hạn đây? để mà biết hạn đây? đó chính là đại hạn và lưu niên đại hạn. vì lẽ nó chẳng trùng lập như tếu và tiểu hạn vậy. nên tôi muốn nói rằng tầm quan trọng khi xét một đại hạn và lưu niên đại hạn là như thế nào. đương nhiên việc lấy thaais tếu lưu và tiểu hạn là mệnh lưu sẽ là cái sai nhìn thấy. sao cứ phải bàn mấy chuyện hạn này nọ nhằng nhằng quá ta.

+ về cục số: chúng ta ai cũng nghe câu “cách cục” trong tử vi. và tử vi chính lad xem về “cách cục”. vậy mà các ông các bà cứ bàn qua tán lại cục bay, dung, treo lắc, mát xoa gì đó nghe nó nhung món lẩu ấy trả giải quyết được vấn đề gì cả. vậy ta sẽ phân tích cụm từ “cách cục” nhé.

cách cục = cách ( ở bộ sao) + với cục ( cục số) 


vậy ý sâu xa là gì là ta chỉ xét mối tương quan giữa cách với cục mà thôi. vì sao? vì cục là cái gì? nó chính là ngũ hành nạp âm của tháng, của cung mà mệnh lập. vậy các ông xét đến cung có hợp mệnh hay không chẳng phải là thừa sao? rồi xét đến mệnh hợp sao sao ở chẳng phải là thừa sao? vì tuổi( địa chi) và thiên can đã được mã hóa hết bằng các sao rồi, bằng cách an, bằng tứ hóa rồi. thì việc các ông xét thêm cái này cái nọ chỉ đem lại để làm cái gì? mà quan trọng hàng đầu vẫn là cách cục. còn nó cùng sao cùng hành bản mệnh ít nhất cũng có một giá trị hiện thể nào đó ( đó sẽ được biểu ra cái tướng).

các ông thường nghe nói tuổi này tuổi nọ được cách này tốt sẽ công danh mãn toại. ví dụ như : tử vi cư dần, ngọ chẳng hạn thì nói giáp đinh kỷ vô sát tấu thị công khanh. chẳng hạn vậy dựa vào đâu? xin trả lời là dựa vào chính các tinh đẩu và tứ hóa chứ dựa vào đâu? sẽ có người vặn là tuổi đinh vì là thổ, hỏa hợp sao tử phủ thổ chẳng hạn. vậy tuổi giáp là mộc khắc thổ sao vẫn tốt? vậy nó có phải là mấu chốt không? tôi có thể hoặc bất kỳ ai có thể đưa cả vài chục câu phú để chứng mình điều này được.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phương pháp tính hạn (minhgiac)

Có lá số đúng rồi tiếp theo là phương pháp tính hạn cũng phải đúng thì giải số mới có hy vọng xác xuất nhất. tôi sẽ chia sẻ cách tính hạn bạn thử tham khảo xem:

– khởi thời hạn bắt đầu từ nhật hạn.

– khởi nhật hạn bắt đầu từ nguyệt hạn 

– khởi nguyệt hạn bắt đầu từ lưu liên đại hạn 

– khởi đại hạn bắt đầu từ bản mệnh

SỰ THUẬN NGHỊCH CỦA VIỆC TÍNH HẠN, KHỞI HẠN PHỤ THUỘC VÀO DƯONG NAM ÂM NỮ HAY ÂM NAM DƯƠNG NỮ

tất nhiên việc thuận nghịch đối cả với nguyệt han,nhật hạn và thời hạn nữa.

về hạn: các ông các bà đã biết là có lưu thái tếu, tiểu hạn, lưu niên đại hạn chúng ta có bốn hạn như vậy. lưu thái tếu, tiểu hạn thì cứ 12 năm lại trở lại. chẳng nhẽ năm này bị xấu, có tang chẳng hạn. vậy 12 năm sau nó trở lại nó lại cũng xấu cũn có tang sao? Vô Lý đúng không? vậy ta sẽ có cái gì là cái khác để phân định hạn đây? để mà biết hạn đây? đó chính là đại hạn và lưu niên đại hạn. vì lẽ nó chẳng trùng lập như tếu và tiểu hạn vậy. nên tôi muốn nói rằng tầm quan trọng khi xét một đại hạn và lưu niên đại hạn là như thế nào. đương nhiên việc lấy thaais tếu lưu và tiểu hạn là mệnh lưu sẽ là cái sai nhìn thấy. sao cứ phải bàn mấy chuyện hạn này nọ nhằng nhằng quá ta.

+ về cục số: chúng ta ai cũng nghe câu “cách cục” trong tử vi. và tử vi chính lad xem về “cách cục”. vậy mà các ông các bà cứ bàn qua tán lại cục bay, dung, treo lắc, mát xoa gì đó nghe nó nhung món lẩu ấy trả giải quyết được vấn đề gì cả. vậy ta sẽ phân tích cụm từ “cách cục” nhé.

cách cục = cách ( ở bộ sao) + với cục ( cục số) 


vậy ý sâu xa là gì là ta chỉ xét mối tương quan giữa cách với cục mà thôi. vì sao? vì cục là cái gì? nó chính là ngũ hành nạp âm của tháng, của cung mà mệnh lập. vậy các ông xét đến cung có hợp mệnh hay không chẳng phải là thừa sao? rồi xét đến mệnh hợp sao sao ở chẳng phải là thừa sao? vì tuổi( địa chi) và thiên can đã được mã hóa hết bằng các sao rồi, bằng cách an, bằng tứ hóa rồi. thì việc các ông xét thêm cái này cái nọ chỉ đem lại để làm cái gì? mà quan trọng hàng đầu vẫn là cách cục. còn nó cùng sao cùng hành bản mệnh ít nhất cũng có một giá trị hiện thể nào đó ( đó sẽ được biểu ra cái tướng).

các ông thường nghe nói tuổi này tuổi nọ được cách này tốt sẽ công danh mãn toại. ví dụ như : tử vi cư dần, ngọ chẳng hạn thì nói giáp đinh kỷ vô sát tấu thị công khanh. chẳng hạn vậy dựa vào đâu? xin trả lời là dựa vào chính các tinh đẩu và tứ hóa chứ dựa vào đâu? sẽ có người vặn là tuổi đinh vì là thổ, hỏa hợp sao tử phủ thổ chẳng hạn. vậy tuổi giáp là mộc khắc thổ sao vẫn tốt? vậy nó có phải là mấu chốt không? tôi có thể hoặc bất kỳ ai có thể đưa cả vài chục câu phú để chứng mình điều này được.

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button