Tử vi

Quan điểm về Tuần – Triệt của Vương Đình Chi

Triệt Không và Tuần Không đều có ‘Chính không’ và ‘Bàng không’ khác nhau.

Người sinh năm Dương, các Dương cung (Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất) là ‘Chính không’, Âm cung (Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi) là ‘Bàng không’.

Ngược lại, người sinh năm Âm thì Âm cung là ‘Chính không’, Dương cung là ‘Bàng không’.

Bạn đang xem: Quan điểm về Tuần – Triệt của Vương Đình Chi

‘Chính không’ thực ý nghĩa là không vong, ‘Bàng không’ không tính như vậy.

Triệt Không chủ chướng ngại, bất cứ việc gì cũng dễ sinh thêm rắc rối. Triệt Không không hỉ có Lộc Tồn, Hóa Lộc đồng độ, chủ cản trợ tài khí. Nhưng mà hỉ cư Phúc đức cung, chủ “kỳ nhân lượng độ đại”.

Tuần Không chủ không thực, cũng chủ không thành tựu.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Quan điểm về Tuần - Triệt của Vương Đình Chi

Triệt Không và Tuần Không đều có ‘Chính không’ và ‘Bàng không’ khác nhau.

Người sinh năm Dương, các Dương cung (Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất) là ‘Chính không’, Âm cung (Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi) là ‘Bàng không’.

Ngược lại, người sinh năm Âm thì Âm cung là ‘Chính không’, Dương cung là ‘Bàng không’.

‘Chính không’ thực ý nghĩa là không vong, ‘Bàng không’ không tính như vậy.

Triệt Không chủ chướng ngại, bất cứ việc gì cũng dễ sinh thêm rắc rối. Triệt Không không hỉ có Lộc Tồn, Hóa Lộc đồng độ, chủ cản trợ tài khí. Nhưng mà hỉ cư Phúc đức cung, chủ “kỳ nhân lượng độ đại”.

Tuần Không chủ không thực, cũng chủ không thành tựu.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button