Tử vi

QUAN LỘC CUNG

Tử Vi

 • Tử Vi tại Quan, nhập miếu, nếu không gặp các sao sát hình kị, mà có Phủ Tướng, cát tinh, Bát Toạ, Ân Quang, Thiên Quý đồng độ hoặc hội chiếu thì có làm việc trong chính giới, quan cao lộc hậu, dù theo ngành kinh doanh buôn bán cũng từ thương giới mà theo chính giới
 • Nếu thêm Hoá Lộc, Lộc Mã hội hợp, thì có thể nắm quyền về tài chính, hoặc giỏi về quản lý tài chính, thích hợp làm lãnh đạo tài chính, kinh tế, tiền tệ, ngân hàng, hoặc thuế vụ.
 • Trong xã hội hiện đại, không nhất thiết làm chính giới, có thể làm công thương nghiệp hoặc mậu dịch, dù nào cũng sẽ có tiếng tăm, nhân vật lớn. Hội Lộc Mã thì nên theo ngành tiền tệ, ngân hàng, cũng có thể kinh doanh xuất nhập khẩu, dễ phát lớn.
 • Tử Vi tại Quan, dù không có cát tinh, có sát tinh hội hợp hoặc đông độ, cũng chủ về có tài lãnh đạo, giỏi tổ chức và vạch kế sách. Nếu có Phá quân hội chiếu, bất kể làm chính giới hay kinh doanh đều thành tựu, nhưng nhiều trở ngại. Nếu Phá Quân Hoá Lộc chủ về đa tài đa năng, có thể kinh doanh nhiều lĩnh vực, hoặc bản thân kiêm nhiều nghề, nhưng cũng cần trải qua nhiều sóng gió, trắc trở mới có thành tựu.
 • Vũ Khúc ở miếu, cùng Kình Dương Thiên Hình hội hợp Tử Vi thủ sự nghiệp thì thích hợp quân đội hay cảnh sát lập sự nghiệp, cũng có thể kinh doanh những thiết bị phòng trộm cướp, nghề bảo an
 • Tử Vi Hoá Khoa ở cung sự nghiệp, rất thích hợp phát triển chính giới, cũng nên làm những nghề phục vụ công cộng.
 • Tử Vi tại Quan không sợ tứ sát. Nhưng nếu có Không Kiếp Hao đông độ hội chiếu, phần nhiều xảy ra trở ngại lúc phát triển, chỉ nên theo đuổi sự nghiệp mang tính tưởng tượng tsáng tạo như công nghiệp, không thích hợp làm chính giới hay buôn bán. Làm một nhà công nghiệp, sáng tạo và chế tạo thực hành, biến thành sản phẩm là lý tưởng nhất.
 • Tử Phá đông độ, chỉ nên theo ngành công nghiệp, thương nghiệp, không thích hợp chính giới. Cuộc đời sự nghiệp trong thành có bại, không toàn mỹ lắm. Phá Quân Hoá Lộc tuy có thể thành tự nhưng vẫn không lý tưởng. Nếu có Lộc Tồn đồng độ, thường chuốc đố kỵ, gây ra cạnh tranh. Nếu Tử Vi Hoá Khoa thì danh lợi lớn. Nếu có Xương Khúc hội hợp thì nên theo nghiệp văn hoá nghệ thuật.
 • Tử Phủ tại Quan, cần các sao phụ tá và cát hoá. Nếu không có triều củng thì chỉ là người làm công việc chủ quản thông thường. Nếu có Lộc Tồn Hoá Lộc đồng độ hoặc hội chiếu, thích hợp làm chủ quản bộ môn về tài chính kinh tế. Nếu có Lộc mã ở đối cun, nữ mệnh nên giúp chồng phát triển, nam mệnh chủ về nhờ vợ có tiền của, hoặc kinh doanh cho sự nghiệp của nhà vợ, nếu không phải vậy thì nên kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Tử Tham đồng độ, gặp tam cát hoá, cát tinh, ắt là nhân vật lớn trong chính giới, giỏi giao tế và sở trường nghệ thuật, nếu có sát tinh thì nên kinh doanh, ngành công nghiệp, cũng sẽ dễ phát triển. Nhưng gặp Không Kiếp Hao thì chỉ hợp công nghiệp, nếu đầu cơ ắt thất bại, có điều sự nghiệp phát triển vẫn xảy ra sóng gió, trắc trở.
 • Tử Tướng tại Quan, gặp cát tinh được bách quan triều củng, thích hợp tiến thân trong chính giới. Gặp Không Kiếp Hao thì nên theo công nghiệp, gặp sát tinh làm nhân viên ngành khoa học ứng dụng, chủ về kỹ năng chuyên môn, làm việc trong chính giới ắt sẽ có điên đảo, không nên đầu cơ
 • Tử Sát ở cung sự nghiệp, nếu gặp sát tinh, hoặc Liêm Kỵ thì nên gia nhập quân đội cảnh sát, theo võ nghiệp thì hơn, hoặc theo ngành công nghiệp, nghề nghiệp đặc biệt, gặp Long Phượng càng đúng, không nên làm trong chính giới và theo ngành kinh doanh buôn bán, sẽ có phong ba.

Thiên Cơ

 • Thiên Cơ tại Quan, cuộc đời sẽ làm nhiều nghề khác nhau, không chuyên một nghề.
 • Nếu có cát tinh, Tam Thai, Bát Toạ hội chiếu, phát triển ở nhiều phương diện, hoặc lam kiêm nhiều nghề nhiều chức. Gặp Xương Khúc Hoá Khoa hội chiếu, nên theo sự nghiệp văn hoá, hoặc liên quan tới công chúng sẽ thành danh.
 • Thiên Cơ miếu, có tam cát hoá, thêm cát tinh thì nên làm việc trong chính giới. Thiên Cơ lạc hãm hoặc gặp sát tinh thì chỉ nên làm trong danh nghiệp lớn, hoặc phục vụ xã hội
 • Thiên Cơ Hoá Lộc Hoá Khoa tại Quan, gặp Thiên Vu, Thiên Lương, Cự Môn, có thể khởi nghiệp bằng khoa tướng số. Gặp Hoa Cái thì có thể hành nghề tôn giáo.
 • Có tứ sát hội chiếu làm tăng biến động, tính không ổn định của Thiên Cơ, thường thay đổi công việc hoặc nghề nghiệp, hoặc làm nghề lưu động, cương vị công tác luôn bị điều động.
 • Thiên Cơ tại Quan có Không Kiếp Hao hội hợp, thích hợp làm ngành công nghiệp, đầu cơ ắt bại
 • Cơ Âm tại Quan, tăng tính lưu động của Thiên Cơ, khiến sự nghiệp mệnh tạo nhiều biến động. Nếu là Cơ Nguyệ Đồng Lương thì nên làm công chức, hoặc làm viẹc doanh nghiệp lớn, có tính phục vụ. Có cát tinh, thêm Song Lộc thì có thể làm việc trong tập đoàn tài chính, kinh doanh nhiều nghiệp vụ. Gặp Xương Khúc Long Phượng nên theo nghiệp văn hoá. Cơ Nghiệp Đồng Lương gặp đủ tam cát hoá, không có sát tinh thì thích hợp quân đội cảnh sát, làm công tác bảo an, gặp sát tinh có thể thích hợp ngành công nghiệp.
 • Cơ Cự tại Quan, dù có cát tinh hoặc các sao Thiên Tài Long Phượng, vẫn chủ về có kỹ năng chuyên môn nhưng không giữ một nghè, văn hay võ đều thay đổi. Tuy nhiều ảo tưởng, nếu thêm nỗ lực hậu thiên thì vẫn có thể biến ảo thành thực. Nếu gặp sao sát kị, lông bông, lang bạt, thêm Không Kiếp Hình Hao thì chủ về phạm pháp, điều tiếng, phá tán hao tài.
 • Cơ Lương tại Quan, thường kiêm nhiều chức vụ nhưng hay thay đổi. Bất kể có phải là Cơ Nguyệt Đồng Lương hay không, đều khôgn nên tự kinh doanh làm ăn, mà nên làm việc trong một doanh nghiệp, tập đoàn lớn có tính phục vụ, hoặc làm công tác xã hội, cũng có thể theo ngành y dược. Gặp các sao sát kị hình hao, dễ dính vào tranh chấp kiện tụng, phạm pháp, nên suy tính đến việc theo ngành pháp luật, tư pháp, nếu sát tinh quá nặng mà cung mệnh không cát, chủ về giang hồ phiêu bạt, nghèo nàn, văn nhân thất chí.

Thái Dương

Bạn đang xem: QUAN LỘC CUNG

 • Thái Dương nhập miếu tại Quan, tại Ngọ, sự nghiệp rất lớn, cần gặp cát tinh mà không gặp sát tinh, Không Kiếp mới là thượng cách. Nếu không gặp cát tinh mà gặp Không Kiếp Hình Hai thì sự nghiệp tuy lớn nhưng trống rỗng, dễ sụp đổ
 • Thái Dương miếu, được cát tinh vây chiếu, không gặp ác sát, có thể làm trong chính giới, cũng có thể kinh doanh buôn bán, đều chủ sự nghiệp hưng thịnh, có địa vị cao trong xã hội, nhiều học trò.
 • Thái Dương miếu, có cát tinh vây chiếu, lại có tam cát hoá hội hợp, có Văn Xương đồng độ, là kết cấu tốt nhất. Chủ về làm trong chính giới hay kinh doanh buôn bán, đều là nhân tài lãnh đạo, có thể phú quý. Tại Ngọ không có sat tinh, được bách quan triều củng, là lương đống quốc gia, nhân vật quan trọng trong chính giới, có sát tinh thì trong thành có bại. Thái Dương rất ưa Cự Môn hội chiếu, gặp cát tinh là nhân tài ngoại giao, tư pháp.
 • Thái Dương lạc hãm, dù gặp tam cát hoá, hoặc bách quan triều củng thì sự nghiệp trước sau vẫn trống rỗng. Nhật Kỵ thì một khi sự nghiệp tiến triển, thị phi theo đó mà đến. Không thích hợp làm trong chính giới, hợp với tư pháp, pháp luật, cũng nên làm giáo dục. Nếu gặp Xương Khúc, có thể làm công việc mang tính quảng bá. Gặp Long Phượng thích hợp nghiên cứu khoa học. Gặp Không Kiếp nên khởi nghiệp bằng trí tưởng tượng, là nhân tài phát minh.
 • Thái Dương lạc hãm, sát tinh nặng thì bôn ba vất vả.
 • Nhật Nguyệt tại Quan, được cát tinh vây chiếu hay hội hợp, có thể phú quý, làm việc chính giới thương nghiệp. Gặp sát tinh thì sự nghiệp, nghề nghiệp hay thay đổi, hợp làm tham mưu, cố vấn hoặc làm trong lĩnh vực quan hệ công cộng, quảng bá, phục vụ xã hội.
 • Nhật Cự đồng độ, ở Dần tốt hơn Thân. không có sát tinh thì đại phú đại quý, là nhân vật quan trọng trong giới ngoại giao, có các sao sát, kị thì thích hợp pháp luật, tư pháp, giáo dục. Gặp Lộc Mã có thể làm ngoại thương, được người ngoại quốc xem trọng. Lộc Mã mà có sát tinh thì nên theo thương nghiệp, làm người bán hàng chào hàng. Nếu có Xương Khúc là nhân tài trong ngành quảng cáo, công tác văn hoá. Nhật Cự đồng cung không ưa có sát tinh mà gặp đủ tam cát hoá, là nhân vật cao cấp trong chính giới, nếu đồng thời gặp sát tinh, làm kinh doanh buôn bán cũng là lãnh đạo một phương, hoặc là nhân sĩ mà xã hội biết tên, ở Thân kém hơn.
 • Dương Lương tại Quan, gặp cát tinh, thích hợp làm giám sát, kiểm toán. Nếu có sat tinh thì nên khởi nghiệp bằng nghề nghiệp hưởng lương, nghiên cứu khoa học. Gặp Kình Dương Thiên Hình có thể là nhân tài trong y dược, trị liệu. Nếu Dương Lương gặp Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc, có Xương Khúc hội hợp thì nên thi tuyển, thành nhân tài chuyên nghiệp. Nếu gặp các sao văn, hoặc Thiên Lương Khoa Quyền, thích hợp theo ngành xã hội, liên quan tới công chúng, nhưng bất kể đều không nen bỏ vốn làm ăn kinh doanh.

Vũ Khúc

 • Vũ Khúc tại Quan, cổ nhân cho rằng hợp với võ nghiệp vinh thân. Trong xã hội hiện đại, lấy Vũ Khúc làm chủ tinh cung tài bạch, nên cũng có thể theo ngành tài chính, kinh doanh làm ăn cũng có lợi, những công việc thuộc hành kim đều hợp
 • Vũ Khúc nhập miếu, có tam cát hoá, hoặc gặp Lộc Mã, nếu làm trong chính giới có thể là nhân vật trọng yếu về tài chính kinh tế, làm ăn trong giới kinh doanh thì sự nghiệp phát triển. Gặp thêm Xương Khúc, Long Phượng có thể thành nhân tài phân tích kinh tế.
 • Vũ Khúc có Phá Quân hội chiếu, gặp thêm Thiên Hình thích hợp gia nhập quân đội, cảnh sát hay công tác bảo an, mới tránh được sóng gió thị phi. Thêm Thất Sát hội chiếu, có cát tinh hội hợp, sẽ là nhân vật trọng yếu tài kiêm văn võ. Cổ nhân cho rằng đây là cách cục thống lãnh trăm vạn hùng binh, trấn thủ biên cương.
 • Vũ Tham đồng độ, thích hợp kinh doanh buôn bán. Nếu làm trong chính giới thì nhiều tham vọng, không bằng làm ăn kinh doanh, dù bản tính bạo hay mưu tính kiếm lợi, cũng không rơi vào hung hiểm. Có Hoả Linh đồng độ không bằng Hoả Tham hay Linh Tham, làm ăn kinh doanh chủ về hoạt phát nhưng không hoạnh phá.
 • Vũ Khúc Hoá Kỵ thì kinh doanh lên xuống, khốn khó trùng trùng. Nên làm thuê hưởng lương tốt hơn, nhưng sự nghiệp trong quá trình phát triển vẫn gặp nhiều sóng gió, trắc trở, thương có phản ứng sai lầm, hành động không mang lại hiệu quả tốt cho bản thân.
 • Vũ Khúc nếu gặp tứ sát, Không Kiếp Hình Hao thì cuộc đời nhiều tình huống bối rối khó xử, trở ngại, thị phi, mưu tính nhiều mà thành tựu ít, vất vả nhiều mà thu hoạch ít.
 • Vũ Phủ ở Tí tốt hơn Ngọ, có thể theo ngành tài chính kinh tế, kế toán, là nhân tài quản lý tài chính chuyên nghiệp. Nếu có cát tinh hội chiếu, lại gặp tam hoá cát, là lãnh đạo tài chính kinh tế, năm quyền tài chính một phương. Gặp Lộc Mã thích hợp làm ăn kinh doanh. Gặp sát tinh hội chiếu có thể là chuyên gia thiết kế, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật. Có Xương Khúc Long Phượng đồng độ hội chiếu thì phát đạt.
 • Vũ Tham đồng độ, gặp cát tinh thì nên buôn bán, nghề nghiệp tiêu dùng, tính trang điểm, trang trí. Nếu hội hợp Liêm Kỵ, thì sự nghiệp tiền tài vẫn có lúc trở ngại, không nên đầu cơ, dù bản tính bạo hay mưu tính kiếm lợi, cũng nên xem xét nếu không chủ về phá tán, thất bại
 • Vũ Tướng đồng độ, tính kiêm văn võ, thích hợp làm việc chính giới, gia nhập quân đội hay cảnh sát, công tác bảo an. Làm ăn kinh doanh thì không giỏi quản lý tài chính, sự nghiệp phát triển sẽ có phản ứng sai lầm, hành động ko hiệu quả tốt cho bản thân. Nếu có cát tinh hội hợp, có thể ngành tiền tệ, ngân hàng.
 • Vũ Sát tại Quan, gặp các tinh Tam Thai, Bát Toạ, Thai Phụ, Phong Cáo thích hợp quân đội cảnh sát hoặc làm nhân viên bảo an, có thể lập công danh. Gặp sát tinh nên theo ngành công nghiệp, hoặc nghề thuộc tính chất hành kim. Gặp Thiên Phủ đồng độ hội chiếu, có thể theo ngành ẩm thực, thực phẩm.
 • Vũ Phá đồng độ, cổ nhân cho rằng tinh hệ này thích hợp võ nghiệp, ngày nay hợp công thương nghiệp, làm việc công xưởng, vẫn tốn nhiều sức lực. Gặp Thiên Phủ hội chiếu, có thể kinh doanh ẩm thực, thực phẩm. Nhưng bất kể là nghiệp võ hay kinh doanh, cuộc đời nhiều phong ba hiểm trở, nên có suy nghĩ thiết thực, các sao sát kị hình mà nặng thì càng không nên mạo hiểm, mở rộng sự nghiệp hoặc đầu tư.

Thiên Đồng

 • Thiên Đồng tại Quan, chủ tay trắng làm nên. Thường thích hợp với nghề có tính mỹ quan và hưởng thụ. Như hướng dẫn du lịch, làm tóc, trang trí, trang điểm, làm đẹp, nấu ăn.
 • Thiên Đồng có tam cát hoá hội chiếu hoặc Lộc Mã thì sự nghiệp từ nhỏ tới lớn, dần hanh thông, thành nhân tài lãnh đạo trong nghề nghiệp.
 • Thiên Đồng lạc hãm, không hợp kinh doanh buôn bán, chỉ hợp làm thuê hưởng lương, hoặc làm công chức, làm việc trong doanh nghiệp lớn
 • Thiên Đồng có Đà La, Thiên Mã hội chiếu thì cuộc đời sự nghiệp nhiều thay đổi, hoặc hay thay đổi nghề nghiệp.
 • Thiên Đồng có Kình Dương, Thiên Hình hội chiếu, phần nhiều vì sự nghiệp mà bất hoà, tranh chấp, hoặc bị kẻ xấu cạnh tranh.
 • Thiên Đồng có Hoả Linh, chủ về sự nghiệp nhiều nghịch cảnh, nên làm thuê thì hơn, không nên tự kinh doanh.
 • Thiên Đồng gặp Không Kiếp thì nhờ tài nghệ mà tay trắng làm nên.
 • Đồng Âm tại Quan, chỉ nên phát triển trong cục diện đã thành. Rất nên được người đề bạt hoặc kế thừa công việc của người khác, cũng có thể suy tính công cuộc làm ăn kinh doanh của người nào đó. Nhưng cần Lộc Mã hội chiếu mới cso thể làm được, nếu có Xương Khúc thì nên theo đuổi nghiệp văn nghệ, không có thì làm công chức.
 • Đồng Cự tại Quan, dù gặp cát tinh cũng phải trải qua gian khổ, phấn đấu mới thành. Nếu không có cát tinh, mà có sát tinh hội hợp thì làm việc thiếu nghị lực, không kiên nhẫn, sự nghiệp giữa đường bị phế.
 • Đồng Lương tại Quan, bất kể kinh doanh hay làm trong chính giới, đều nên làm người vạch kế sách, gặp cát tinh có thẻ đảm nhiệm chức vụ cơ yếu, hoặc nhân viên phụ trách tài vụ. Nếu gặp sát tinh thì nên làm việc phục vụ xã hội, hoặc công tác bệnh viên. Gặp Thiên Mã và các sao đào hoa, thì thích hợp với những nghề lưu động, như tiếp viên hàng không, thuyền viên, phi công. Nhưng gặp cát tinh, lại có Kình Dương Thiên hình hội hợp, có thể đảm nhiệm công tác vệ sinh phòng dịch, dữ liệu hoặc nhân viên hải quan, bưu cục.

Liêm Trinh

 • Liêm Trinh tại Quan, nhập miếu, thường đều nên theo võ nghiệp. Liêm Kỵ càng đúng, nếu làm nghề khác sẽ nhiều trở ngại hoặc biến động thay đổi lớn. Có cát tinh vây chiếu hoặc đồng độ, Tử Vi hội chiếu thì từ văn mà nắm quyền võ.
 • Liêm Trinh nếu có Vũ Khúc, Xương Khúc hội hợp đều thích hợp làm trong chính giới, quân đội, công việc giám sát kỉ luật, chủ về chức văn mà vẫn võ, hoặc chức võ mà vẫn văn, là nhân tài kiêm văn võ. Nếu kinh doanh buôn bán, xem kĩ các sao hội chiếu để định nghề nghiệp hoặc hướng kinh doanh. Có Tham Lang hội chiếu, có thể theo ngành thiết kế, quan hệ công cộng, quảng cáo. Có Thất Sát, gặp Thiên Trù, có thể theo ngành ẩm thực thực phẩm. Có Thiên Phủ hội chiếu có thể theo ngành tiền tệ, ngân hàng. Có Thiên Tương hội chiếu, là nhân tài thương nghiệp chuyên vạch kế sách, hoặc nhân tài kế hoạch kinh tế. Có Xương Khúc đồng độ thích hợp sự nghiệp nghệ thuật.
 • Liêm Tướng tại Quan, gặp cát tinh, thích hợp ngành quan đội cảnh sát, hải quan, làm trong chính giới cũng sẽ chức văn mà làm việc võ, gặp các sao ác sát hình kị hao hội hợp thì nguy cơ bãi chức hoặc thất nghiệp vỡ nợ, sập tiệm, gặp sát tinh nhẹ thì thích hợp kinh doanh buôn bán, theo ngành công nghiệp, có thể dựa vào kĩ thuật mà khởi nghiệp
 • Liêm Phá tại Quan, kết cấu khá xấu, nếu theo ngành buôn bán hoặc công nghiệp, cuộc đời ít nhất một lần thất bại hay gặp trắc trở, vì vậy cần xem kỹ đại hạn và lưu niên, để ứng phó thiết thực. Làm trong chính giới thì đảm nhiệm văn thư, găp cát tinh cũng có thể nhờ kinh lịch mà lên chức, thăng tiến, gặp sát tinh thì ở mãi một chỗ. Nếu buôn bán cũng nên lấy ẩm thực làm nghề nghiệp, hoặc làm nghề có tính nguy hiểm, có thể gia nhập quân đội cảnh sát, làm công tác bảo an, hải quan.
 • Liêm Phủ tại Quan, gặp cát tinh, sự nghiệp hình thành được cục diện. Do ảnh hưởng bảo thủ cẩn thận của Thiên Phủ, không thích hợp võ nghiệp, có thể làm việc trong ngành tiền tệ, ngân hàng, tài chính kinh tế. Nếu gặp sát tinh, sự nghiệp có nhiều biến động, sóng gió, trắc trở, gặp Hoá Kỵ thì kinh doanh không thuận, không nên đầu cơ
 • Liêm Tham tại Quan, rất nên làm nghề nhiều giao tế, hoặc có tính tiêu dùng, vui chơi giải trí, nghệ thuật. Gặp Xương Khúc Thiên Tài hội hợp thì thích hợp làm văn nghên. Gặp Đào Hoa, Đại Hao Thiên Diêu Hồng Hỷ thì nen theo ngành nghệ thuật biểu diễn. Gặp Thiên Mã thì thích hợp làm nghề hướng dẫn du lịch.
 • Liêm Sát tại Quan, thích hợp gia nhập quân đội, cảnh sát, hải quan, các công việc giám sát kỉ luật, bảo an. Gặp Xương Khúc, Long Phượng thì nên có nghề chuyên môn mưu sinh. Gặp Thiên Nguyệt, và có hai văn tinh vây chiếu đồng độ thì làm bác sĩ ngoại khoa, thày thuốc, y sử. Có Thiên Trù đồng độ có thể theo ngành ẩm thực. Liêm Kỵ thì thích hợp gia nhạp quân đội hay cảnh sát, có thể làm công việc liên quan tới máu.

Thiên Phủ

 • Thiên Phủ tại Quan, nhập miếu, được cát tinh, chủ về sự nghiệp phát triển, có thành tựu. Nếu ở hãm địa, hội Xương Khúc, cổ nhân cho rằng bất quá là thư lại, trông coi văn thư huyện phủ.
 • Thiên Phủ tại Quan gặp Lộc mã có thể làm ăn kinh doanh mà giàu có, nhưng không nên sáng lập sự nghiệp mới, chỉ nên tiệm tiến từ cục diện đã có
 • Thiên Phủ Hoá Khoa, thích hợp ngành tiền tệ, tài chính, ngân hàng, hoặc tự kinh doanh, ít nhất cũng một mình đảm trách được công việc, nhưng không nên đầu cơ
 • Thiên Phủ gặp sát tinh, thích hợp theo ngành công nghiệp, có Không Kiếp đồng độ, chủ về nghị lực kinh người trong phát triển sự nghiệp trong giới công nghiệp.
 • Thiên Phủ có hai cách làm giàu: một là Vũ Phủ ở Ngọ, gặp Tử Tướng ở Tuất hay Dần được Lộc Tồn, không có sát kị, gặp cát tinh phù trợ, chủ về đại quý, thích hợp chính giới.
 • Hai là Thiên Phủ tại Sửu, Lộc Tồn ở Dậu hội hợp, không có sát tinh, gặp cát tinh cũng đại quý.

Thái Âm

 • Thái Âm tại Quan, tính chất biến hoá đa đoan, cần phải xem xét kỹ các sao hội hợp
 • Nếu là cách Cơ Nguyệt Đồng Lương thì không thích hợp kinh doanh, thích hợp làm việc chính giới, hoặc cty lớn, rất nên làm việc ở những cơ cấu có tính phục vụ công cộng. Gặp Hoá Lộc, Lộc Mã, tuy có thể làm ăn kinh doanh, nhưng phải tổ chức thành cty TNHH, không nên một mình bỏ vốn kinh doanh.
 • Cách Cơ Nguyệt Đồng Lương gặp tam cát hoá cùng chiếu, không có sát tinh thích hợp đảm nhiệm quân quyền, thêm các sao phụ tá hội chiếu thì phù hợp trong chính giới lẫn quân đội.
 • Thái Âm được Xương Khúc hội chiếu, làm văn hoá, hoặc làm trong giới quảng cáo
 • Thái Âm được Tả Hữu hội chiếu, thích hợp làm trong chính giới, gặp thêm Lộc Tồn, chủ về nghề liên quan tới tài chính kinh tế, cũng thích hợp kinh doanh buôn bán.
 • Thái Âm có Thiên Lương, gặp Đại Hao, Thiên Vu, Kiếp Sát thì thích hợp làm thuế vụ.
 • Thái Âm có Thiên Đồng hoặc Thiên Cơ đồng độ, đều thích hợp làm nghề không có cơ sở căn bản cố định, nếu không sự nghiệp nhiều biến động.
 • Thái Âm có hai cách cục thích hợp với công nghiệp. Một là Cơ Âm đồng độ, được tam cát hoá hội chiếu. Hai là có Không Kiếp đồng độ. Trường hợp trước thuận lợi, trường hợp sau thì nhiều biến động, nhưng thích hợp theo ngành phát minh khoa học kỹ thuật, hoặc dựa vào chuyên môn để khởi nghiệp.
 • Thái Âm có Xương Khúc Long Phượng Thiên Tài đồng độ hay hội chiếu, là thiên tài nghệ thuật, có thể phát triển nghề nghiệp ở lĩnh vực nghệ thuật. Gặp thêm Hồng Hỷ Đào Hoa Thiên Diêu thì thích hợp làm nghề có tính giải trí, vui chơi hoặc chủ về thành danh trong giới nghệ thuật biểu diễn.

Tham Lang

 • Tham Lang tại Quan, thích hợp công tác nghiệp vụ, nếu là doanh nghiệp thì làm khâu bán hàng, quan hệ công chúng. Cần phải lấy thủ tục giao tế làm công tác trọng yếu, cũng có thể theo ngành giải trí, vui chơi, nghệ thuật biể diễn, nhất là gặp các sao văn, các sao đào hoa.
 • Nếu có tam cát hoá hội chiếu, không có sát kị hình hao, lại được cát tinh, và Thiên Phúc, Thiên Quan, Ân Quang, Thiên Quý, Tam Thai, Bát Toạ, Thai Phụ, Phong cáo, Thiên Vu hội chiếu, có thể thành nhân vật lớn trong chính giới, giao tế giỏi, xử sự khéo léo.
 • Tham Lang nếu có Vũ Khúc đồng độ hay hội chiếu, có Hoả Linh hội hợp thì thích hợp theo võ nghiệp mà vinh thân.
 • Tham Lang có Tử Vi hội hợp, có phụ diệu, cũng có thể làm việc trong chính giới, đồng thời hội sát tinh, có thể kinh doanh buôn bán. Nếu có Không Kiếp đồng độ, thích hợp theo ngành công nghiệp, nhưng có Địa Kiếp Đại Hao đồng độ, vẫn có sóng gió trở ngại.
 • Tham Lang có Hoá Kỵ, sự nghiệp phá triển lý tưởng, nếu gặp cát tinh chủ lý tưởng thì thất bại, nhưng lại có thể phất lên bất ngờ, ngoài dự liệ.
 • Tham Lang Hoá Kỵ gặp nhiều sát tinh thì hoạnh phát hoạnh phá, phất lên đột ngột rồi suy sụp nhanh chóng, phải chú ý duy trình thành tựu đạt được, mới có thể không phá sản. Hai cách Hoả Tham hay Linh Tham có thể tạo bất ngờ, dù không có Hoá Kỵ, hoặc không gặp sát tinh khác, cũng phải khắc kỉ, cố gắng, nỗ lực.
 • Tham Lang nếu gặp các sao kỵ, còn gặp Hình Hao, Không Kiếp thì dễ có đột biến mà thất bại.

Cự Môn

 • Cự Môn tại Quan, thường chủ về năng lực lời nói, hung cát tuỳ miếu hãm mà tính. Nếu tốt, có thể làm nghề liên quan tới lời nói, như ngoại giao, giáo dục, luật pháp, làm cho gia vận hưng thinh. Gặp Thiên Cơ có thể thành chuyên viên máy tính, kế toán. Gặp Xương Khúc có thể theo ngành nghệ thuật hoặc khoa thuật số lý tướng.
 • Cự Môn gặp tam cát hoá, được các sao phụ tá hội chiếu, chủ về dùng tài ăn nói hoặc tri thức chuyên môn thành danh. Nếu đồng thời gặp sát tinh, Thiên Hình thì làm lãnh đạo bang hội. Nếu gặp Hoa Cái, là nhân tài truyền bá tôn giáo. Không có các sao sát kị hình là nhân vật trọng yếu trong chính giới hay quân đội, là người có tiếng tăm trong giới thương nghiệp.
 • Cự Nhật đồng độ, chủ danh hơn lợi
 • Cự Cơ đồng độ, sự nghiệp thường có biến động, không giữ một nghề hay chức vụ, nặng về ham muốn vật chất, nhiều không tưởng.
 • Cự Đồng đồng độ, làm việc có đầu không đuôi
 • Cự Môn tại Quang, nếu các sao sát kị nặng, lại gặp Thiên Mã là khách giang hồ phiêu bạt. Gặp các sao văn thì nghèo nàn, văn nhân thất chí.

Thiên Tướng

 • Thiên Tướng tại Quan, ưa hội chiếu với tam cát hoá, cát tinh và Lộc Tồn, là nhân vật trọng yếu trong chính giới, nhân vật lớn trong công thương nghiệp.
 • Thiên Tướng có Tử Vi hội chiếu, nên lập thập trong chính giới
 • Thiên Tướng có cát tinh hội chiếu, mà không có sát tinh, lập thân trong chính giới tốt, không nên mưu tính giành vị trí tối cao, nếu không sẽ thành bia cho ngươi ta nhắm, lúc đến niên hạn có vận trình không tốt sẽ ngã ngựa.
 • Thiên Tướng có Vũ Khúc hoặc Liêm Trinh đồng độ, thích hợp quân đội, cảnh sát, hải quan hoặc ngành công nghiệp
 • Thiên Tướng có Vũ Khúc Phá Quân vây chiếu, sự nghiệp lên xuống vô thường, không thích hợp làm việc trong chính giới, có thể dựa vào chuyên môn phát triển. Gặp Long Phương Tài, càng có lợi.
 • Thiên Tướng có tứ sát hội chiếu, sự nghiệp nhiều tình huống rối bời, đang thuận cảnh cũng có lúc trở ngại, gặp thêm các sao hình kị hao, làm việc trong chính giới có nguy cơ bãi chức, trong thường trường thì phá tán, thất bại, hoặc ngừng kinh doanh, vỡ nợ.

Thiên Lương

 • Thiên Lương tại Quan, trường hợp độc toạ ở cung Ngọ là cách cục tốt nhất, không gặp các sao sát kị được cát tinh tam cát hoá vây chiếu đồng độ, theo ngành kinh doanh buôn bán hay làm việc trong chính giới đều là lãnh đạo.
 • Thiên Lương hội Lộc Mã, đại lợi làm ăn, được người nơi khác (ngoại quốc) tín nhiệm.
 • Lương Dương đồng độ, nhờ tài nghệ mà nổi tiếng, gặp Lộc Mã thì tên tuổi được nc ngoài biết tới, gặp sát tinh hợp với việc phục vụ xã hội.
 • Thiên Lương tại Quan, thường các chức vị giám sát, cũng có thể làm chuyên viên máy tính, kiểm toán, thiết kế … Nếu có Thiên Đồng hội chiến, là nhân tài tham mưu cố vấn, công tác kế hoạch.
 • Thiên Lương tại Quan, gặp các sao sát hình, có thể theo ngành y, gặp nhiều sát tinh, thêm Không Kiếp, Hình Hao thì nên làm những việc có tính nguy hiểm, nếu không dễ sinh họa, hoặc phạm pháp mà phá tán hao tài
 • Thiên Lương tại Tị, phần nhiều làm các nghề đặc biệt.

Thất Sát

 • Thất Sát tại Quan, thích hợp theo công nghiệp, nên lấy sức người làm nguồn vốn chính, không nên đầu cơ. Thất Sát tại Quan, cuộc đời ắt sẽ có lần trắc trở nghiêm trọng, nếu đầu cơ khó dựng lại cục diện.
 • Thất Sát có Vũ Khúc, Liêm Trinh đồng độ, có cát tinh, Tam Thai, Bát Toạ, Thiên Phúc, quyền uy xuất chúng, theo võ nghiệp có thể vinh thân, theo ngành công nghiệp chủ về danh tiếng có thể truyền ra nước ngoài.
 • Thất Sát không sợ tứ sát, có tứ sát đồng độ hoặc hội chiếu, lập nghiệp gian khổ, cuộc đời nhiều thị phi sóng gió
 • Thất Sát có Không Kiếp, thích hợp lập thân bằng kỹ nghệ, nếu không sẽ phá tán, thất bại
 • Thất Sát tại Quan, bất kể cát tinh hay sát tinh, đều không nên theo ngành văn hoá giáo dục, vì mệnh tạo giỏi quản lý người dươi quyền, thích hợp hoạt động trong quân đội cảnh sát, hoặc lãnh đạo công xưởng.

Phá Quân

 • Phá Quân tại Quan, làm việc quản lý hoặc kinh doanh công xưởng, hoặc theo võ nghiệp.
 • Phá Quân có tam cát hoá hội hợp, là người có quyền uy, cổ nhân gọi là “Uy trấn Hoa Di”.
 • Phá Quân tại Quan, không thích hợp kinh doanh, nếu không nhiều sóng gió, trắc trở, dù cát tinh hội hợp, cũng thành bại lên xuống.
 • Phá Quân Hoá Lộc hoặc Lộc Tồn đồng độ thì tính cương nghị hơn người, một lần thất bại một lần đưng lên, có cát tinh hội chiếu thì cũng thành tựu. Nếu không có cát tinh thì áp lực rát nặng, gặp Không Kiếp thì ắt một lần vỡ nợ hoặc phá sản. Nếu theo ngành công nghiệp, có thể dựa vào sản phẩm mới hoán chuyển nguy cơ.
 • Phá Quân tại Quan, không đầu cơ, sẽ thất bại
 • Phá Quân thích hợp ngành giao thông vận tải, gặp Lộc Mã càng tốt.

 

– Cung Quan Thất Sát uy hùng

Miếu thời chức trưởng vẫy vùng quân công

– Cung Quan Tham Vũ đồng tông

Công danh hẹn bước ruổi dong lên đường

– Nhật Nguyệt cư Quan rất hay

Chức quyền số đã sẵn tay trời dành

– Cung Quan Dần Mão Thiên Hình

Tri dân trọng chức, chưởng binh cao quyền

– Thiên Quan Thiên Tướng miếu viên

Hiển vinh đức trọng tài hiền ấy ai

– Hỏa Linh Mùi Sửu an bài

Chiến công đã hẹn đức tài binh nhung

– Cung Quan mà gặp Đào Hồng

Thiếu niên đã thỏa tang bồng chí trai

– Kình tứ Mộ Mã triều lai

Biên cương ắt hẳn ra tài võ công

– Cung Quan giáp Phượng giáp Long

Giáp Xương Giáp Khúc một dòng hanh thông

(Phượng Long chức vị, Xương Khúc đỗ cao)

– Tuế Hổ Phù hợp Văn Xương

Có tài hùng biện văn chương hơn người

– Phá Quân Phá Toái một nơi

Tính ưa mạo hiểm việc thời chiến chinh

– Giáp Liêm giáp Sát tung hoành

Tuổi già mới rạng công danh đó mà

– Hỏa Linh hợp Mã một nhà

Hoặc nghề cơ khí hoặc là chở chuyên

– Quan Lộc Tử Mã nhất ban

Khốc Hư Tí Ngọ đồng sàng hoạnh thương

– Mã Long Thiên Hỉ thuận đường

Hoặc là Lộc Mã hợp phường tốt thay

– Tấu Thư Bác Sĩ xem qua

Rộng đường văn học con nhà trâm anh

– Phong Cáo Thiên Tướng chính tinh

Ơn nhờ lộc nước hiển vinh muôn phần

– Không Kiếp Thiên Tướng gian truân

Khoa tinh niên thiếu giữ phần đăng khoa

– Cung Quan hội hợp cát tường

Một rằng Tử Phủ ba phương Hóa chầu

Hai rằng Khôi Việt đáng yêu

Ba rằng Tả Hữu hợp chiều Âm Dương

Miếu thì văn võ vẹn toàn

Hãm cung cũng giữ được phần công danh

– Hình Riêu Cơ Tấu Vũ cùng

Khéo nghề thuyền thợ vững đường sinh nhai

– Khúc Xương Long Phượng phát văn

Vũ Tham Sát Phá lại rằng võ công

– Nhật Nguyệt Quan Lộc bất thông

Chỉ hiềm một nỗi đồng cung Sửu Mùi

– Những ai đai ấn triệt hồi

Thiên Tướng Không Kiếp đứng ngồi một bên

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm QUAN LỘC CUNG

Tử Vi

 • Tử Vi tại Quan, nhập miếu, nếu không gặp các sao sát hình kị, mà có Phủ Tướng, cát tinh, Bát Toạ, Ân Quang, Thiên Quý đồng độ hoặc hội chiếu thì có làm việc trong chính giới, quan cao lộc hậu, dù theo ngành kinh doanh buôn bán cũng từ thương giới mà theo chính giới
 • Nếu thêm Hoá Lộc, Lộc Mã hội hợp, thì có thể nắm quyền về tài chính, hoặc giỏi về quản lý tài chính, thích hợp làm lãnh đạo tài chính, kinh tế, tiền tệ, ngân hàng, hoặc thuế vụ.
 • Trong xã hội hiện đại, không nhất thiết làm chính giới, có thể làm công thương nghiệp hoặc mậu dịch, dù nào cũng sẽ có tiếng tăm, nhân vật lớn. Hội Lộc Mã thì nên theo ngành tiền tệ, ngân hàng, cũng có thể kinh doanh xuất nhập khẩu, dễ phát lớn.
 • Tử Vi tại Quan, dù không có cát tinh, có sát tinh hội hợp hoặc đông độ, cũng chủ về có tài lãnh đạo, giỏi tổ chức và vạch kế sách. Nếu có Phá quân hội chiếu, bất kể làm chính giới hay kinh doanh đều thành tựu, nhưng nhiều trở ngại. Nếu Phá Quân Hoá Lộc chủ về đa tài đa năng, có thể kinh doanh nhiều lĩnh vực, hoặc bản thân kiêm nhiều nghề, nhưng cũng cần trải qua nhiều sóng gió, trắc trở mới có thành tựu.
 • Vũ Khúc ở miếu, cùng Kình Dương Thiên Hình hội hợp Tử Vi thủ sự nghiệp thì thích hợp quân đội hay cảnh sát lập sự nghiệp, cũng có thể kinh doanh những thiết bị phòng trộm cướp, nghề bảo an
 • Tử Vi Hoá Khoa ở cung sự nghiệp, rất thích hợp phát triển chính giới, cũng nên làm những nghề phục vụ công cộng.
 • Tử Vi tại Quan không sợ tứ sát. Nhưng nếu có Không Kiếp Hao đông độ hội chiếu, phần nhiều xảy ra trở ngại lúc phát triển, chỉ nên theo đuổi sự nghiệp mang tính tưởng tượng tsáng tạo như công nghiệp, không thích hợp làm chính giới hay buôn bán. Làm một nhà công nghiệp, sáng tạo và chế tạo thực hành, biến thành sản phẩm là lý tưởng nhất.
 • Tử Phá đông độ, chỉ nên theo ngành công nghiệp, thương nghiệp, không thích hợp chính giới. Cuộc đời sự nghiệp trong thành có bại, không toàn mỹ lắm. Phá Quân Hoá Lộc tuy có thể thành tự nhưng vẫn không lý tưởng. Nếu có Lộc Tồn đồng độ, thường chuốc đố kỵ, gây ra cạnh tranh. Nếu Tử Vi Hoá Khoa thì danh lợi lớn. Nếu có Xương Khúc hội hợp thì nên theo nghiệp văn hoá nghệ thuật.
 • Tử Phủ tại Quan, cần các sao phụ tá và cát hoá. Nếu không có triều củng thì chỉ là người làm công việc chủ quản thông thường. Nếu có Lộc Tồn Hoá Lộc đồng độ hoặc hội chiếu, thích hợp làm chủ quản bộ môn về tài chính kinh tế. Nếu có Lộc mã ở đối cun, nữ mệnh nên giúp chồng phát triển, nam mệnh chủ về nhờ vợ có tiền của, hoặc kinh doanh cho sự nghiệp của nhà vợ, nếu không phải vậy thì nên kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Tử Tham đồng độ, gặp tam cát hoá, cát tinh, ắt là nhân vật lớn trong chính giới, giỏi giao tế và sở trường nghệ thuật, nếu có sát tinh thì nên kinh doanh, ngành công nghiệp, cũng sẽ dễ phát triển. Nhưng gặp Không Kiếp Hao thì chỉ hợp công nghiệp, nếu đầu cơ ắt thất bại, có điều sự nghiệp phát triển vẫn xảy ra sóng gió, trắc trở.
 • Tử Tướng tại Quan, gặp cát tinh được bách quan triều củng, thích hợp tiến thân trong chính giới. Gặp Không Kiếp Hao thì nên theo công nghiệp, gặp sát tinh làm nhân viên ngành khoa học ứng dụng, chủ về kỹ năng chuyên môn, làm việc trong chính giới ắt sẽ có điên đảo, không nên đầu cơ
 • Tử Sát ở cung sự nghiệp, nếu gặp sát tinh, hoặc Liêm Kỵ thì nên gia nhập quân đội cảnh sát, theo võ nghiệp thì hơn, hoặc theo ngành công nghiệp, nghề nghiệp đặc biệt, gặp Long Phượng càng đúng, không nên làm trong chính giới và theo ngành kinh doanh buôn bán, sẽ có phong ba.

Thiên Cơ

 • Thiên Cơ tại Quan, cuộc đời sẽ làm nhiều nghề khác nhau, không chuyên một nghề.
 • Nếu có cát tinh, Tam Thai, Bát Toạ hội chiếu, phát triển ở nhiều phương diện, hoặc lam kiêm nhiều nghề nhiều chức. Gặp Xương Khúc Hoá Khoa hội chiếu, nên theo sự nghiệp văn hoá, hoặc liên quan tới công chúng sẽ thành danh.
 • Thiên Cơ miếu, có tam cát hoá, thêm cát tinh thì nên làm việc trong chính giới. Thiên Cơ lạc hãm hoặc gặp sát tinh thì chỉ nên làm trong danh nghiệp lớn, hoặc phục vụ xã hội
 • Thiên Cơ Hoá Lộc Hoá Khoa tại Quan, gặp Thiên Vu, Thiên Lương, Cự Môn, có thể khởi nghiệp bằng khoa tướng số. Gặp Hoa Cái thì có thể hành nghề tôn giáo.
 • Có tứ sát hội chiếu làm tăng biến động, tính không ổn định của Thiên Cơ, thường thay đổi công việc hoặc nghề nghiệp, hoặc làm nghề lưu động, cương vị công tác luôn bị điều động.
 • Thiên Cơ tại Quan có Không Kiếp Hao hội hợp, thích hợp làm ngành công nghiệp, đầu cơ ắt bại
 • Cơ Âm tại Quan, tăng tính lưu động của Thiên Cơ, khiến sự nghiệp mệnh tạo nhiều biến động. Nếu là Cơ Nguyệ Đồng Lương thì nên làm công chức, hoặc làm viẹc doanh nghiệp lớn, có tính phục vụ. Có cát tinh, thêm Song Lộc thì có thể làm việc trong tập đoàn tài chính, kinh doanh nhiều nghiệp vụ. Gặp Xương Khúc Long Phượng nên theo nghiệp văn hoá. Cơ Nghiệp Đồng Lương gặp đủ tam cát hoá, không có sát tinh thì thích hợp quân đội cảnh sát, làm công tác bảo an, gặp sát tinh có thể thích hợp ngành công nghiệp.
 • Cơ Cự tại Quan, dù có cát tinh hoặc các sao Thiên Tài Long Phượng, vẫn chủ về có kỹ năng chuyên môn nhưng không giữ một nghè, văn hay võ đều thay đổi. Tuy nhiều ảo tưởng, nếu thêm nỗ lực hậu thiên thì vẫn có thể biến ảo thành thực. Nếu gặp sao sát kị, lông bông, lang bạt, thêm Không Kiếp Hình Hao thì chủ về phạm pháp, điều tiếng, phá tán hao tài.
 • Cơ Lương tại Quan, thường kiêm nhiều chức vụ nhưng hay thay đổi. Bất kể có phải là Cơ Nguyệt Đồng Lương hay không, đều khôgn nên tự kinh doanh làm ăn, mà nên làm việc trong một doanh nghiệp, tập đoàn lớn có tính phục vụ, hoặc làm công tác xã hội, cũng có thể theo ngành y dược. Gặp các sao sát kị hình hao, dễ dính vào tranh chấp kiện tụng, phạm pháp, nên suy tính đến việc theo ngành pháp luật, tư pháp, nếu sát tinh quá nặng mà cung mệnh không cát, chủ về giang hồ phiêu bạt, nghèo nàn, văn nhân thất chí.

Thái Dương

 • Thái Dương nhập miếu tại Quan, tại Ngọ, sự nghiệp rất lớn, cần gặp cát tinh mà không gặp sát tinh, Không Kiếp mới là thượng cách. Nếu không gặp cát tinh mà gặp Không Kiếp Hình Hai thì sự nghiệp tuy lớn nhưng trống rỗng, dễ sụp đổ
 • Thái Dương miếu, được cát tinh vây chiếu, không gặp ác sát, có thể làm trong chính giới, cũng có thể kinh doanh buôn bán, đều chủ sự nghiệp hưng thịnh, có địa vị cao trong xã hội, nhiều học trò.
 • Thái Dương miếu, có cát tinh vây chiếu, lại có tam cát hoá hội hợp, có Văn Xương đồng độ, là kết cấu tốt nhất. Chủ về làm trong chính giới hay kinh doanh buôn bán, đều là nhân tài lãnh đạo, có thể phú quý. Tại Ngọ không có sat tinh, được bách quan triều củng, là lương đống quốc gia, nhân vật quan trọng trong chính giới, có sát tinh thì trong thành có bại. Thái Dương rất ưa Cự Môn hội chiếu, gặp cát tinh là nhân tài ngoại giao, tư pháp.
 • Thái Dương lạc hãm, dù gặp tam cát hoá, hoặc bách quan triều củng thì sự nghiệp trước sau vẫn trống rỗng. Nhật Kỵ thì một khi sự nghiệp tiến triển, thị phi theo đó mà đến. Không thích hợp làm trong chính giới, hợp với tư pháp, pháp luật, cũng nên làm giáo dục. Nếu gặp Xương Khúc, có thể làm công việc mang tính quảng bá. Gặp Long Phượng thích hợp nghiên cứu khoa học. Gặp Không Kiếp nên khởi nghiệp bằng trí tưởng tượng, là nhân tài phát minh.
 • Thái Dương lạc hãm, sát tinh nặng thì bôn ba vất vả.
 • Nhật Nguyệt tại Quan, được cát tinh vây chiếu hay hội hợp, có thể phú quý, làm việc chính giới thương nghiệp. Gặp sát tinh thì sự nghiệp, nghề nghiệp hay thay đổi, hợp làm tham mưu, cố vấn hoặc làm trong lĩnh vực quan hệ công cộng, quảng bá, phục vụ xã hội.
 • Nhật Cự đồng độ, ở Dần tốt hơn Thân. không có sát tinh thì đại phú đại quý, là nhân vật quan trọng trong giới ngoại giao, có các sao sát, kị thì thích hợp pháp luật, tư pháp, giáo dục. Gặp Lộc Mã có thể làm ngoại thương, được người ngoại quốc xem trọng. Lộc Mã mà có sát tinh thì nên theo thương nghiệp, làm người bán hàng chào hàng. Nếu có Xương Khúc là nhân tài trong ngành quảng cáo, công tác văn hoá. Nhật Cự đồng cung không ưa có sát tinh mà gặp đủ tam cát hoá, là nhân vật cao cấp trong chính giới, nếu đồng thời gặp sát tinh, làm kinh doanh buôn bán cũng là lãnh đạo một phương, hoặc là nhân sĩ mà xã hội biết tên, ở Thân kém hơn.
 • Dương Lương tại Quan, gặp cát tinh, thích hợp làm giám sát, kiểm toán. Nếu có sat tinh thì nên khởi nghiệp bằng nghề nghiệp hưởng lương, nghiên cứu khoa học. Gặp Kình Dương Thiên Hình có thể là nhân tài trong y dược, trị liệu. Nếu Dương Lương gặp Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc, có Xương Khúc hội hợp thì nên thi tuyển, thành nhân tài chuyên nghiệp. Nếu gặp các sao văn, hoặc Thiên Lương Khoa Quyền, thích hợp theo ngành xã hội, liên quan tới công chúng, nhưng bất kể đều không nen bỏ vốn làm ăn kinh doanh.

Vũ Khúc

 • Vũ Khúc tại Quan, cổ nhân cho rằng hợp với võ nghiệp vinh thân. Trong xã hội hiện đại, lấy Vũ Khúc làm chủ tinh cung tài bạch, nên cũng có thể theo ngành tài chính, kinh doanh làm ăn cũng có lợi, những công việc thuộc hành kim đều hợp
 • Vũ Khúc nhập miếu, có tam cát hoá, hoặc gặp Lộc Mã, nếu làm trong chính giới có thể là nhân vật trọng yếu về tài chính kinh tế, làm ăn trong giới kinh doanh thì sự nghiệp phát triển. Gặp thêm Xương Khúc, Long Phượng có thể thành nhân tài phân tích kinh tế.
 • Vũ Khúc có Phá Quân hội chiếu, gặp thêm Thiên Hình thích hợp gia nhập quân đội, cảnh sát hay công tác bảo an, mới tránh được sóng gió thị phi. Thêm Thất Sát hội chiếu, có cát tinh hội hợp, sẽ là nhân vật trọng yếu tài kiêm văn võ. Cổ nhân cho rằng đây là cách cục thống lãnh trăm vạn hùng binh, trấn thủ biên cương.
 • Vũ Tham đồng độ, thích hợp kinh doanh buôn bán. Nếu làm trong chính giới thì nhiều tham vọng, không bằng làm ăn kinh doanh, dù bản tính bạo hay mưu tính kiếm lợi, cũng không rơi vào hung hiểm. Có Hoả Linh đồng độ không bằng Hoả Tham hay Linh Tham, làm ăn kinh doanh chủ về hoạt phát nhưng không hoạnh phá.
 • Vũ Khúc Hoá Kỵ thì kinh doanh lên xuống, khốn khó trùng trùng. Nên làm thuê hưởng lương tốt hơn, nhưng sự nghiệp trong quá trình phát triển vẫn gặp nhiều sóng gió, trắc trở, thương có phản ứng sai lầm, hành động không mang lại hiệu quả tốt cho bản thân.
 • Vũ Khúc nếu gặp tứ sát, Không Kiếp Hình Hao thì cuộc đời nhiều tình huống bối rối khó xử, trở ngại, thị phi, mưu tính nhiều mà thành tựu ít, vất vả nhiều mà thu hoạch ít.
 • Vũ Phủ ở Tí tốt hơn Ngọ, có thể theo ngành tài chính kinh tế, kế toán, là nhân tài quản lý tài chính chuyên nghiệp. Nếu có cát tinh hội chiếu, lại gặp tam hoá cát, là lãnh đạo tài chính kinh tế, năm quyền tài chính một phương. Gặp Lộc Mã thích hợp làm ăn kinh doanh. Gặp sát tinh hội chiếu có thể là chuyên gia thiết kế, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật. Có Xương Khúc Long Phượng đồng độ hội chiếu thì phát đạt.
 • Vũ Tham đồng độ, gặp cát tinh thì nên buôn bán, nghề nghiệp tiêu dùng, tính trang điểm, trang trí. Nếu hội hợp Liêm Kỵ, thì sự nghiệp tiền tài vẫn có lúc trở ngại, không nên đầu cơ, dù bản tính bạo hay mưu tính kiếm lợi, cũng nên xem xét nếu không chủ về phá tán, thất bại
 • Vũ Tướng đồng độ, tính kiêm văn võ, thích hợp làm việc chính giới, gia nhập quân đội hay cảnh sát, công tác bảo an. Làm ăn kinh doanh thì không giỏi quản lý tài chính, sự nghiệp phát triển sẽ có phản ứng sai lầm, hành động ko hiệu quả tốt cho bản thân. Nếu có cát tinh hội hợp, có thể ngành tiền tệ, ngân hàng.
 • Vũ Sát tại Quan, gặp các tinh Tam Thai, Bát Toạ, Thai Phụ, Phong Cáo thích hợp quân đội cảnh sát hoặc làm nhân viên bảo an, có thể lập công danh. Gặp sát tinh nên theo ngành công nghiệp, hoặc nghề thuộc tính chất hành kim. Gặp Thiên Phủ đồng độ hội chiếu, có thể theo ngành ẩm thực, thực phẩm.
 • Vũ Phá đồng độ, cổ nhân cho rằng tinh hệ này thích hợp võ nghiệp, ngày nay hợp công thương nghiệp, làm việc công xưởng, vẫn tốn nhiều sức lực. Gặp Thiên Phủ hội chiếu, có thể kinh doanh ẩm thực, thực phẩm. Nhưng bất kể là nghiệp võ hay kinh doanh, cuộc đời nhiều phong ba hiểm trở, nên có suy nghĩ thiết thực, các sao sát kị hình mà nặng thì càng không nên mạo hiểm, mở rộng sự nghiệp hoặc đầu tư.

Thiên Đồng

 • Thiên Đồng tại Quan, chủ tay trắng làm nên. Thường thích hợp với nghề có tính mỹ quan và hưởng thụ. Như hướng dẫn du lịch, làm tóc, trang trí, trang điểm, làm đẹp, nấu ăn.
 • Thiên Đồng có tam cát hoá hội chiếu hoặc Lộc Mã thì sự nghiệp từ nhỏ tới lớn, dần hanh thông, thành nhân tài lãnh đạo trong nghề nghiệp.
 • Thiên Đồng lạc hãm, không hợp kinh doanh buôn bán, chỉ hợp làm thuê hưởng lương, hoặc làm công chức, làm việc trong doanh nghiệp lớn
 • Thiên Đồng có Đà La, Thiên Mã hội chiếu thì cuộc đời sự nghiệp nhiều thay đổi, hoặc hay thay đổi nghề nghiệp.
 • Thiên Đồng có Kình Dương, Thiên Hình hội chiếu, phần nhiều vì sự nghiệp mà bất hoà, tranh chấp, hoặc bị kẻ xấu cạnh tranh.
 • Thiên Đồng có Hoả Linh, chủ về sự nghiệp nhiều nghịch cảnh, nên làm thuê thì hơn, không nên tự kinh doanh.
 • Thiên Đồng gặp Không Kiếp thì nhờ tài nghệ mà tay trắng làm nên.
 • Đồng Âm tại Quan, chỉ nên phát triển trong cục diện đã thành. Rất nên được người đề bạt hoặc kế thừa công việc của người khác, cũng có thể suy tính công cuộc làm ăn kinh doanh của người nào đó. Nhưng cần Lộc Mã hội chiếu mới cso thể làm được, nếu có Xương Khúc thì nên theo đuổi nghiệp văn nghệ, không có thì làm công chức.
 • Đồng Cự tại Quan, dù gặp cát tinh cũng phải trải qua gian khổ, phấn đấu mới thành. Nếu không có cát tinh, mà có sát tinh hội hợp thì làm việc thiếu nghị lực, không kiên nhẫn, sự nghiệp giữa đường bị phế.
 • Đồng Lương tại Quan, bất kể kinh doanh hay làm trong chính giới, đều nên làm người vạch kế sách, gặp cát tinh có thẻ đảm nhiệm chức vụ cơ yếu, hoặc nhân viên phụ trách tài vụ. Nếu gặp sát tinh thì nên làm việc phục vụ xã hội, hoặc công tác bệnh viên. Gặp Thiên Mã và các sao đào hoa, thì thích hợp với những nghề lưu động, như tiếp viên hàng không, thuyền viên, phi công. Nhưng gặp cát tinh, lại có Kình Dương Thiên hình hội hợp, có thể đảm nhiệm công tác vệ sinh phòng dịch, dữ liệu hoặc nhân viên hải quan, bưu cục.

Liêm Trinh

 • Liêm Trinh tại Quan, nhập miếu, thường đều nên theo võ nghiệp. Liêm Kỵ càng đúng, nếu làm nghề khác sẽ nhiều trở ngại hoặc biến động thay đổi lớn. Có cát tinh vây chiếu hoặc đồng độ, Tử Vi hội chiếu thì từ văn mà nắm quyền võ.
 • Liêm Trinh nếu có Vũ Khúc, Xương Khúc hội hợp đều thích hợp làm trong chính giới, quân đội, công việc giám sát kỉ luật, chủ về chức văn mà vẫn võ, hoặc chức võ mà vẫn văn, là nhân tài kiêm văn võ. Nếu kinh doanh buôn bán, xem kĩ các sao hội chiếu để định nghề nghiệp hoặc hướng kinh doanh. Có Tham Lang hội chiếu, có thể theo ngành thiết kế, quan hệ công cộng, quảng cáo. Có Thất Sát, gặp Thiên Trù, có thể theo ngành ẩm thực thực phẩm. Có Thiên Phủ hội chiếu có thể theo ngành tiền tệ, ngân hàng. Có Thiên Tương hội chiếu, là nhân tài thương nghiệp chuyên vạch kế sách, hoặc nhân tài kế hoạch kinh tế. Có Xương Khúc đồng độ thích hợp sự nghiệp nghệ thuật.
 • Liêm Tướng tại Quan, gặp cát tinh, thích hợp ngành quan đội cảnh sát, hải quan, làm trong chính giới cũng sẽ chức văn mà làm việc võ, gặp các sao ác sát hình kị hao hội hợp thì nguy cơ bãi chức hoặc thất nghiệp vỡ nợ, sập tiệm, gặp sát tinh nhẹ thì thích hợp kinh doanh buôn bán, theo ngành công nghiệp, có thể dựa vào kĩ thuật mà khởi nghiệp
 • Liêm Phá tại Quan, kết cấu khá xấu, nếu theo ngành buôn bán hoặc công nghiệp, cuộc đời ít nhất một lần thất bại hay gặp trắc trở, vì vậy cần xem kỹ đại hạn và lưu niên, để ứng phó thiết thực. Làm trong chính giới thì đảm nhiệm văn thư, găp cát tinh cũng có thể nhờ kinh lịch mà lên chức, thăng tiến, gặp sát tinh thì ở mãi một chỗ. Nếu buôn bán cũng nên lấy ẩm thực làm nghề nghiệp, hoặc làm nghề có tính nguy hiểm, có thể gia nhập quân đội cảnh sát, làm công tác bảo an, hải quan.
 • Liêm Phủ tại Quan, gặp cát tinh, sự nghiệp hình thành được cục diện. Do ảnh hưởng bảo thủ cẩn thận của Thiên Phủ, không thích hợp võ nghiệp, có thể làm việc trong ngành tiền tệ, ngân hàng, tài chính kinh tế. Nếu gặp sát tinh, sự nghiệp có nhiều biến động, sóng gió, trắc trở, gặp Hoá Kỵ thì kinh doanh không thuận, không nên đầu cơ
 • Liêm Tham tại Quan, rất nên làm nghề nhiều giao tế, hoặc có tính tiêu dùng, vui chơi giải trí, nghệ thuật. Gặp Xương Khúc Thiên Tài hội hợp thì thích hợp làm văn nghên. Gặp Đào Hoa, Đại Hao Thiên Diêu Hồng Hỷ thì nen theo ngành nghệ thuật biểu diễn. Gặp Thiên Mã thì thích hợp làm nghề hướng dẫn du lịch.
 • Liêm Sát tại Quan, thích hợp gia nhập quân đội, cảnh sát, hải quan, các công việc giám sát kỉ luật, bảo an. Gặp Xương Khúc, Long Phượng thì nên có nghề chuyên môn mưu sinh. Gặp Thiên Nguyệt, và có hai văn tinh vây chiếu đồng độ thì làm bác sĩ ngoại khoa, thày thuốc, y sử. Có Thiên Trù đồng độ có thể theo ngành ẩm thực. Liêm Kỵ thì thích hợp gia nhạp quân đội hay cảnh sát, có thể làm công việc liên quan tới máu.

Thiên Phủ

 • Thiên Phủ tại Quan, nhập miếu, được cát tinh, chủ về sự nghiệp phát triển, có thành tựu. Nếu ở hãm địa, hội Xương Khúc, cổ nhân cho rằng bất quá là thư lại, trông coi văn thư huyện phủ.
 • Thiên Phủ tại Quan gặp Lộc mã có thể làm ăn kinh doanh mà giàu có, nhưng không nên sáng lập sự nghiệp mới, chỉ nên tiệm tiến từ cục diện đã có
 • Thiên Phủ Hoá Khoa, thích hợp ngành tiền tệ, tài chính, ngân hàng, hoặc tự kinh doanh, ít nhất cũng một mình đảm trách được công việc, nhưng không nên đầu cơ
 • Thiên Phủ gặp sát tinh, thích hợp theo ngành công nghiệp, có Không Kiếp đồng độ, chủ về nghị lực kinh người trong phát triển sự nghiệp trong giới công nghiệp.
 • Thiên Phủ có hai cách làm giàu: một là Vũ Phủ ở Ngọ, gặp Tử Tướng ở Tuất hay Dần được Lộc Tồn, không có sát kị, gặp cát tinh phù trợ, chủ về đại quý, thích hợp chính giới.
 • Hai là Thiên Phủ tại Sửu, Lộc Tồn ở Dậu hội hợp, không có sát tinh, gặp cát tinh cũng đại quý.

Thái Âm

 • Thái Âm tại Quan, tính chất biến hoá đa đoan, cần phải xem xét kỹ các sao hội hợp
 • Nếu là cách Cơ Nguyệt Đồng Lương thì không thích hợp kinh doanh, thích hợp làm việc chính giới, hoặc cty lớn, rất nên làm việc ở những cơ cấu có tính phục vụ công cộng. Gặp Hoá Lộc, Lộc Mã, tuy có thể làm ăn kinh doanh, nhưng phải tổ chức thành cty TNHH, không nên một mình bỏ vốn kinh doanh.
 • Cách Cơ Nguyệt Đồng Lương gặp tam cát hoá cùng chiếu, không có sát tinh thích hợp đảm nhiệm quân quyền, thêm các sao phụ tá hội chiếu thì phù hợp trong chính giới lẫn quân đội.
 • Thái Âm được Xương Khúc hội chiếu, làm văn hoá, hoặc làm trong giới quảng cáo
 • Thái Âm được Tả Hữu hội chiếu, thích hợp làm trong chính giới, gặp thêm Lộc Tồn, chủ về nghề liên quan tới tài chính kinh tế, cũng thích hợp kinh doanh buôn bán.
 • Thái Âm có Thiên Lương, gặp Đại Hao, Thiên Vu, Kiếp Sát thì thích hợp làm thuế vụ.
 • Thái Âm có Thiên Đồng hoặc Thiên Cơ đồng độ, đều thích hợp làm nghề không có cơ sở căn bản cố định, nếu không sự nghiệp nhiều biến động.
 • Thái Âm có hai cách cục thích hợp với công nghiệp. Một là Cơ Âm đồng độ, được tam cát hoá hội chiếu. Hai là có Không Kiếp đồng độ. Trường hợp trước thuận lợi, trường hợp sau thì nhiều biến động, nhưng thích hợp theo ngành phát minh khoa học kỹ thuật, hoặc dựa vào chuyên môn để khởi nghiệp.
 • Thái Âm có Xương Khúc Long Phượng Thiên Tài đồng độ hay hội chiếu, là thiên tài nghệ thuật, có thể phát triển nghề nghiệp ở lĩnh vực nghệ thuật. Gặp thêm Hồng Hỷ Đào Hoa Thiên Diêu thì thích hợp làm nghề có tính giải trí, vui chơi hoặc chủ về thành danh trong giới nghệ thuật biểu diễn.

Tham Lang

 • Tham Lang tại Quan, thích hợp công tác nghiệp vụ, nếu là doanh nghiệp thì làm khâu bán hàng, quan hệ công chúng. Cần phải lấy thủ tục giao tế làm công tác trọng yếu, cũng có thể theo ngành giải trí, vui chơi, nghệ thuật biể diễn, nhất là gặp các sao văn, các sao đào hoa.
 • Nếu có tam cát hoá hội chiếu, không có sát kị hình hao, lại được cát tinh, và Thiên Phúc, Thiên Quan, Ân Quang, Thiên Quý, Tam Thai, Bát Toạ, Thai Phụ, Phong cáo, Thiên Vu hội chiếu, có thể thành nhân vật lớn trong chính giới, giao tế giỏi, xử sự khéo léo.
 • Tham Lang nếu có Vũ Khúc đồng độ hay hội chiếu, có Hoả Linh hội hợp thì thích hợp theo võ nghiệp mà vinh thân.
 • Tham Lang có Tử Vi hội hợp, có phụ diệu, cũng có thể làm việc trong chính giới, đồng thời hội sát tinh, có thể kinh doanh buôn bán. Nếu có Không Kiếp đồng độ, thích hợp theo ngành công nghiệp, nhưng có Địa Kiếp Đại Hao đồng độ, vẫn có sóng gió trở ngại.
 • Tham Lang có Hoá Kỵ, sự nghiệp phá triển lý tưởng, nếu gặp cát tinh chủ lý tưởng thì thất bại, nhưng lại có thể phất lên bất ngờ, ngoài dự liệ.
 • Tham Lang Hoá Kỵ gặp nhiều sát tinh thì hoạnh phát hoạnh phá, phất lên đột ngột rồi suy sụp nhanh chóng, phải chú ý duy trình thành tựu đạt được, mới có thể không phá sản. Hai cách Hoả Tham hay Linh Tham có thể tạo bất ngờ, dù không có Hoá Kỵ, hoặc không gặp sát tinh khác, cũng phải khắc kỉ, cố gắng, nỗ lực.
 • Tham Lang nếu gặp các sao kỵ, còn gặp Hình Hao, Không Kiếp thì dễ có đột biến mà thất bại.

Cự Môn

 • Cự Môn tại Quan, thường chủ về năng lực lời nói, hung cát tuỳ miếu hãm mà tính. Nếu tốt, có thể làm nghề liên quan tới lời nói, như ngoại giao, giáo dục, luật pháp, làm cho gia vận hưng thinh. Gặp Thiên Cơ có thể thành chuyên viên máy tính, kế toán. Gặp Xương Khúc có thể theo ngành nghệ thuật hoặc khoa thuật số lý tướng.
 • Cự Môn gặp tam cát hoá, được các sao phụ tá hội chiếu, chủ về dùng tài ăn nói hoặc tri thức chuyên môn thành danh. Nếu đồng thời gặp sát tinh, Thiên Hình thì làm lãnh đạo bang hội. Nếu gặp Hoa Cái, là nhân tài truyền bá tôn giáo. Không có các sao sát kị hình là nhân vật trọng yếu trong chính giới hay quân đội, là người có tiếng tăm trong giới thương nghiệp.
 • Cự Nhật đồng độ, chủ danh hơn lợi
 • Cự Cơ đồng độ, sự nghiệp thường có biến động, không giữ một nghề hay chức vụ, nặng về ham muốn vật chất, nhiều không tưởng.
 • Cự Đồng đồng độ, làm việc có đầu không đuôi
 • Cự Môn tại Quang, nếu các sao sát kị nặng, lại gặp Thiên Mã là khách giang hồ phiêu bạt. Gặp các sao văn thì nghèo nàn, văn nhân thất chí.

Thiên Tướng

 • Thiên Tướng tại Quan, ưa hội chiếu với tam cát hoá, cát tinh và Lộc Tồn, là nhân vật trọng yếu trong chính giới, nhân vật lớn trong công thương nghiệp.
 • Thiên Tướng có Tử Vi hội chiếu, nên lập thập trong chính giới
 • Thiên Tướng có cát tinh hội chiếu, mà không có sát tinh, lập thân trong chính giới tốt, không nên mưu tính giành vị trí tối cao, nếu không sẽ thành bia cho ngươi ta nhắm, lúc đến niên hạn có vận trình không tốt sẽ ngã ngựa.
 • Thiên Tướng có Vũ Khúc hoặc Liêm Trinh đồng độ, thích hợp quân đội, cảnh sát, hải quan hoặc ngành công nghiệp
 • Thiên Tướng có Vũ Khúc Phá Quân vây chiếu, sự nghiệp lên xuống vô thường, không thích hợp làm việc trong chính giới, có thể dựa vào chuyên môn phát triển. Gặp Long Phương Tài, càng có lợi.
 • Thiên Tướng có tứ sát hội chiếu, sự nghiệp nhiều tình huống rối bời, đang thuận cảnh cũng có lúc trở ngại, gặp thêm các sao hình kị hao, làm việc trong chính giới có nguy cơ bãi chức, trong thường trường thì phá tán, thất bại, hoặc ngừng kinh doanh, vỡ nợ.

Thiên Lương

 • Thiên Lương tại Quan, trường hợp độc toạ ở cung Ngọ là cách cục tốt nhất, không gặp các sao sát kị được cát tinh tam cát hoá vây chiếu đồng độ, theo ngành kinh doanh buôn bán hay làm việc trong chính giới đều là lãnh đạo.
 • Thiên Lương hội Lộc Mã, đại lợi làm ăn, được người nơi khác (ngoại quốc) tín nhiệm.
 • Lương Dương đồng độ, nhờ tài nghệ mà nổi tiếng, gặp Lộc Mã thì tên tuổi được nc ngoài biết tới, gặp sát tinh hợp với việc phục vụ xã hội.
 • Thiên Lương tại Quan, thường các chức vị giám sát, cũng có thể làm chuyên viên máy tính, kiểm toán, thiết kế … Nếu có Thiên Đồng hội chiến, là nhân tài tham mưu cố vấn, công tác kế hoạch.
 • Thiên Lương tại Quan, gặp các sao sát hình, có thể theo ngành y, gặp nhiều sát tinh, thêm Không Kiếp, Hình Hao thì nên làm những việc có tính nguy hiểm, nếu không dễ sinh họa, hoặc phạm pháp mà phá tán hao tài
 • Thiên Lương tại Tị, phần nhiều làm các nghề đặc biệt.

Thất Sát

 • Thất Sát tại Quan, thích hợp theo công nghiệp, nên lấy sức người làm nguồn vốn chính, không nên đầu cơ. Thất Sát tại Quan, cuộc đời ắt sẽ có lần trắc trở nghiêm trọng, nếu đầu cơ khó dựng lại cục diện.
 • Thất Sát có Vũ Khúc, Liêm Trinh đồng độ, có cát tinh, Tam Thai, Bát Toạ, Thiên Phúc, quyền uy xuất chúng, theo võ nghiệp có thể vinh thân, theo ngành công nghiệp chủ về danh tiếng có thể truyền ra nước ngoài.
 • Thất Sát không sợ tứ sát, có tứ sát đồng độ hoặc hội chiếu, lập nghiệp gian khổ, cuộc đời nhiều thị phi sóng gió
 • Thất Sát có Không Kiếp, thích hợp lập thân bằng kỹ nghệ, nếu không sẽ phá tán, thất bại
 • Thất Sát tại Quan, bất kể cát tinh hay sát tinh, đều không nên theo ngành văn hoá giáo dục, vì mệnh tạo giỏi quản lý người dươi quyền, thích hợp hoạt động trong quân đội cảnh sát, hoặc lãnh đạo công xưởng.

Phá Quân

 • Phá Quân tại Quan, làm việc quản lý hoặc kinh doanh công xưởng, hoặc theo võ nghiệp.
 • Phá Quân có tam cát hoá hội hợp, là người có quyền uy, cổ nhân gọi là “Uy trấn Hoa Di”.
 • Phá Quân tại Quan, không thích hợp kinh doanh, nếu không nhiều sóng gió, trắc trở, dù cát tinh hội hợp, cũng thành bại lên xuống.
 • Phá Quân Hoá Lộc hoặc Lộc Tồn đồng độ thì tính cương nghị hơn người, một lần thất bại một lần đưng lên, có cát tinh hội chiếu thì cũng thành tựu. Nếu không có cát tinh thì áp lực rát nặng, gặp Không Kiếp thì ắt một lần vỡ nợ hoặc phá sản. Nếu theo ngành công nghiệp, có thể dựa vào sản phẩm mới hoán chuyển nguy cơ.
 • Phá Quân tại Quan, không đầu cơ, sẽ thất bại
 • Phá Quân thích hợp ngành giao thông vận tải, gặp Lộc Mã càng tốt.

 

– Cung Quan Thất Sát uy hùng

Miếu thời chức trưởng vẫy vùng quân công

– Cung Quan Tham Vũ đồng tông

Công danh hẹn bước ruổi dong lên đường

– Nhật Nguyệt cư Quan rất hay

Chức quyền số đã sẵn tay trời dành

– Cung Quan Dần Mão Thiên Hình

Tri dân trọng chức, chưởng binh cao quyền

– Thiên Quan Thiên Tướng miếu viên

Hiển vinh đức trọng tài hiền ấy ai

– Hỏa Linh Mùi Sửu an bài

Chiến công đã hẹn đức tài binh nhung

– Cung Quan mà gặp Đào Hồng

Thiếu niên đã thỏa tang bồng chí trai

– Kình tứ Mộ Mã triều lai

Biên cương ắt hẳn ra tài võ công

– Cung Quan giáp Phượng giáp Long

Giáp Xương Giáp Khúc một dòng hanh thông

(Phượng Long chức vị, Xương Khúc đỗ cao)

– Tuế Hổ Phù hợp Văn Xương

Có tài hùng biện văn chương hơn người

– Phá Quân Phá Toái một nơi

Tính ưa mạo hiểm việc thời chiến chinh

– Giáp Liêm giáp Sát tung hoành

Tuổi già mới rạng công danh đó mà

– Hỏa Linh hợp Mã một nhà

Hoặc nghề cơ khí hoặc là chở chuyên

– Quan Lộc Tử Mã nhất ban

Khốc Hư Tí Ngọ đồng sàng hoạnh thương

– Mã Long Thiên Hỉ thuận đường

Hoặc là Lộc Mã hợp phường tốt thay

– Tấu Thư Bác Sĩ xem qua

Rộng đường văn học con nhà trâm anh

– Phong Cáo Thiên Tướng chính tinh

Ơn nhờ lộc nước hiển vinh muôn phần

– Không Kiếp Thiên Tướng gian truân

Khoa tinh niên thiếu giữ phần đăng khoa

– Cung Quan hội hợp cát tường

Một rằng Tử Phủ ba phương Hóa chầu

Hai rằng Khôi Việt đáng yêu

Ba rằng Tả Hữu hợp chiều Âm Dương

Miếu thì văn võ vẹn toàn

Hãm cung cũng giữ được phần công danh

– Hình Riêu Cơ Tấu Vũ cùng

Khéo nghề thuyền thợ vững đường sinh nhai

– Khúc Xương Long Phượng phát văn

Vũ Tham Sát Phá lại rằng võ công

– Nhật Nguyệt Quan Lộc bất thông

Chỉ hiềm một nỗi đồng cung Sửu Mùi

– Những ai đai ấn triệt hồi

Thiên Tướng Không Kiếp đứng ngồi một bên

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button