Tử vi

Quân thần khánh hội cách

Quân thần khánh hội cách:

Cung mệnh có sao tử vi, được thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, tam thai, bát tọa, long trì, phượng các, ân quang,

Thiên quý các loại ngôi sao may mắn ở tam phương tứ chính hội hợp, vô sát phương hợp đây cách, thêm lộc tồn cũng cát hóa càng tốt. Gặp Tứ Sát không kiếp kị chư ác đồng cung hoặc

Bạn đang xem: Quân thần khánh hội cách

Gia hội gọi là nô khi chủ, thần che quân, trái lại làm hại loạn, không hợp đây cách. Tử vi vi quân, phủ tướng, tả hữu, xương khúc chư tinh chỉ thần,

Cho nên vi quân thần khánh hội. Mạng người được đây cách, không lớn quý tức đương đại phú.

Thường nói: “Quân thần khánh hội, tài học kinh bang” .(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Quân thần khánh hội cách

Quân thần khánh hội cách:

Cung mệnh có sao tử vi, được thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, tam thai, bát tọa, long trì, phượng các, ân quang,

Thiên quý các loại ngôi sao may mắn ở tam phương tứ chính hội hợp, vô sát phương hợp đây cách, thêm lộc tồn cũng cát hóa càng tốt. Gặp Tứ Sát không kiếp kị chư ác đồng cung hoặc

Gia hội gọi là nô khi chủ, thần che quân, trái lại làm hại loạn, không hợp đây cách. Tử vi vi quân, phủ tướng, tả hữu, xương khúc chư tinh chỉ thần,

Cho nên vi quân thần khánh hội. Mạng người được đây cách, không lớn quý tức đương đại phú.

Thường nói: “Quân thần khánh hội, tài học kinh bang” .(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button