Tử vi

Quan tinh điện cung thân trình bày và phân tích

Cung thân làm hậu thiên. Ngày mốt tức thủ thực tế vận mệnh như thế nào. Cho nên thầy tướng số hẳn là coi trọng nhất cung thân.

Cung thân giải thích như thế nào, nhu trước biết các cung ngôi sao bản chất, tái có lối suy nghĩ nhập ngày mốt vận mệnh lúc ý là sao như. Sau đó tìm chút sự thật người quen nghiệm chứng đây trực tiếp đương chi đoạn pháp, không dưới mười bàn, khi có mệnh bàn tức nhân sinh cảm giác cảm khái. Từ nay về sau đi vào quan tinh điện đẩu số hệ thống, nhân sinh phong cảnh nhìn một cái không xót gì.

Ngoài điện đấy cùng học sở dĩ không rõ cung thân cách dùng, kì thực ở chỗ trụ cột sao cung hàm nghĩa tới mơ hồ. Ý nghĩ lâm vào không có ý nghĩa đấy tam phương tứ chính hòa phi hóa lúc, tắc từng bước mê, từng bước mê.

Bạn đang xem: Quan tinh điện cung thân trình bày và phân tích

Cung mệnh quản có lối suy nghĩ, cung thân quản hành động. Có lối suy nghĩ như thế nào cũng không trực tiếp làm cho kết quả. Chỉ làm động vừa ra, kết quả lập hiện tại, cho nên cát hung cực kỳ trực tiếp. Cung thân cũng có thể hiểu thành ngày mốt hoàn cảnh, cả đời có cái gì. Đọc lấy cung thân đắc ý tượng, nhất định cùng nhân sinh kín kẽ.

Thước đo luận đạo: “Thân mệnh câu cát phú quý song toàn. Thân cát mệnh hung cũng vì đẹp luận. Mệnh yếu thân cường tài nguyên không tụ.” Thân mệnh câu cát không cần nhiều lời. Thân cát mệnh hung, tuy rằng lo lắng sai lầm rồi nhưng sự tình lại làm đúng, giống nhau kết quả may mắn. Phản chi thân hung mệnh cát, tái khôn khéo có lối suy nghĩ nghiêm cẩn, một làm sự tình liền làm sai, giống nhau hung ác. Mệnh yếu thân cường là chỉ không tự tin không mạnh khí, nhưng làm việc lại xuất tẫn nổi bật, chỉ sẽ trở thành bia ngắm. Chung quanh gây chuyện lại ép không được, đến cùng bị người khi dễ, làm sao còn có thể tụ tài nguyên? Mệnh cường thân nhược tắc nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Vô sát cả đời nhàn nhã.

Cung thân vui mừng trực tiếp tọa quý nhân ngôi sao, tài ngôi sao, hưởng thụ ngôi sao, phúc tinh các loại. Chủ cả đời phú quý yên vui. Phản chi gặp động tinh, hỗn loạn bất an. Gia sát trọng càng đổi càng bần.

Cung thân nhập mệnh lúc, góc nghĩ đi nhất trí. Hoạt pháp đơn giản. Nhưng lại dễ dàng không một cái trọng điểm phương hướng, sẽ mê mang.

Nhập phúc đức lúc, vui mừng ảo tưởng, cường điệu tinh thần cảm thụ, hơi nhẹ thị danh lợi, không đủ sự thật. Vui mừng tự hỏi nhân sinh ý nghĩa, vui mừng vui đùa hưởng thụ. Phúc cung lại vi tài chi di chuyển, tài ngôi sao lâu ngày cũng chủ lợi nhuận đầu tư.

Nhập cung quan lúc, chủ sự nghiệp tâm mạnh. Gặp quan ngôi sao may mắn, chủ sự nghiệp thành công. Nam mệnh vui mừng thân nhập Quan, nữ mệnh tắc ngại lao lực, nan chiếu cố gia đình.

Nhập di chuyển, nhân sinh hay thay đổi hóa, bôn ba. Vui mừng gặp quý nhân ngôi sao đại cát đại lợi. Phối hợp giao thông tinh tình huống, cũng có trọng đại khái niệm là giao thông du lịch hậu cần tương quan ngành sản xuất.

Nhập tiền tài lúc, vì cầu tài mắt xác thực. Victoria tài vận. Gặp tài ngôi sao cát. Vui mừng nhập tài cung tọa hưởng lạc ngôi sao, vi đến thế gian hưởng lạc vì một đời nội dung, chủ phú quý.

Nhập vợ chồng lúc hôn nhân ảnh hưởng lớn. Nữ mệnh nếu cung vô chính diệu tọa hoa đào ngôi sao vô sát chủ hôn nhân an bình hạnh phúc dựa vào lão công. Nếu sao thái dương sát kị hãm địa, ngược lại chủ bị lão công liên lụy.

Cung thân không bàn mà hợp ý nhau nhập các cung

1, thân là hành vi, thân không bàn mà hợp ý nhau nhưng vì hành vi động cơ. Làm sự tình lúc trong lòng nghĩ cái gì. Vì chuyện gì tận tâm lực.

2, cung thân chỉ có thể nhập mệnh phúc Quan thiên tài phu, cho nên cung thân không bàn mà hợp ý nhau, cũng chỉ có thể là phụ trạch bạn bè tật tử Huynh.

3, thân không bàn mà hợp ý nhau nhập phụ, tương đối danh, vì quyền, các loại ý. Cũng có lo cho gia đình, hiếu thuận các loại ý.

4, thân không bàn mà hợp ý nhau nhập trạch, gia đình trách nhiệm.

5, thân không bàn mà hợp ý nhau nhập hữu, góc nghĩa khí. Nhập cô thần quả tú cũng có không để ý tới ý của người ta.

6, thân không bàn mà hợp ý nhau nhập tật, làm đơn vị, công tác góc tận tâm.

7, thân không bàn mà hợp ý nhau nhập tử, đúng đứa nhỏ trả giá. Thường xuyên biết làm lão sư, mang đệ tử ý.

8, thân không bàn mà hợp ý nhau nhập Huynh, đúng huynh đệ tốt tận tâm. Tọa sát phản chi. Đúng ích lợi mẫn cảm.

Chư tinh nhập cung thân bản tóm tắt:

Sao tử vi: đương cung thân tọa sao tử vi lúc, đầu tiên bày tỏ là, cả đời này phải gánh vác rất nhiều thứ. Sao tử vi cao nhất, trời sập xuống, cao tử chỉa vào. Sao tử vi tại thân cung, chính là đặt cái tác dụng này. Chúng ta không thể lấy mỗ ta biểu tượng làm như kết luận, mà là phải hiểu bản chất. Nơi này, chúng ta bình thường có thể làm ra trở xuống suy đoán:

Một, phải gánh vác tổng hội so với bên người một số người mạnh. Do đó sao tử vi tại thân cung, bản thân mình không gặp qua quá kém.

Hai, trả giá, mệt nhọc, áp lực. Này đó nhất định có. Vì cái gì, cung thân vi xử sự phong cách, cây cái gì cũng xem rất trọng phải, có thể không mệt mỏi sao. Chu đáo. Do đó cả đời lại luôn là cảm thấy được áp lực rất lớn.

Sao tử vi tại thân cung khỏe? Không tốt sao? Sao tử vi lại là đắt ngôi sao, giống như quý ngôi sao đồng cung, tắc chủ cả đời gần quý.

Sao thiên cơ: sao thiên cơ chủ tài trí. Phàm tài trí ngôi sao tại thân cung người, nhất định phí não. Nhân cung thân vi xử sự phong cách, xử sự phong cách là thiên cơ, nhận việc sự đều phí não. Mà thiên cơ lại có tâm cơ ý tứ, sinh hoạt hàng ngày là rất bình thường đấy, mà thiên cơ tại thân cung người, bình thời xử sự làm người, liền có vẻ hơi quá mức sứ tâm cơ, lộng xảo thành chuyên, thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Thiên cơ vi động tinh, lại có hoàn cảnh hỗn loạn có thể. Gia hội động tinh nghiêm trọng hơn, nếu cùng không kiếp đồng cung, tắc cả đời lại giống như xe cáp treo rồi.

Sao thái dương: thái dương chủ phát tán, nam nhân, hào quang. Trên thực tế, nữ nhân mệnh thân cung mặt trời lời nói có đôi khi tốt, nhân cường điệu nam nhân tầm quan trọng, thường thường chủ phối ngẫu năng lực tốt, có thể dựa vào. Thái dương cũng vì trả giá, nhưng cùng tử vi đấy gánh vác bất đồng, còn có hoa tiêu ý tứ của. Một cái phụ trách tiêu tiền người là hạnh phúc. Chúng ta rất tin như thế trứ. Nam mệnh thân cung thái dương, liền ngược lại là chủ bôn ba, chiếu sáng lên người khác, dựa vào chính mình còn phải cho cho người khác. Một cái ngôi sao liền có rất nhiều ý tứ, cát hung rốt cuộc phải làm thế nào phán đoán đâu, đáp án chính là tổng hợp lại phán đoán. Nếu cây mấy trọng điểm cung vị ý tứ của đều hiểu rõ, xem mệnh sẽ có loại kinh hô, đúng đấy chính là như vậy, hoàn toàn đúng vậy, không có không biết phán đoán lành dữ tình huống.

Sao vũ khúc: vũ khúc chủ hành động, tiền tài, kiên cường. Vũ khúc tại thân cung lúc, cũng chủ không rỗi rãnh, khoái nhân khoái ngữ, làm việc rõ ràng quyết đoán. Quanh thân hoàn cảnh, cùng người ở chung, thường thường giai quan hệ lợi ích, nhân vũ khúc vi tài ngôi sao, lại chủ hành động, cho nên cung thân vũ khúc lúc, có nhiều cầu tài hành động, thường thường chủ phú cục. Nhưng vũ khúc lại chủ vô tình, ở gia đình, phương diện tình cảm liền khó tránh khỏi khiếm khuyết, nếu lại gặp quả tú, Kình Hình hỏa tinh đẳng càng nghiêm trọng hơn.

Sao thiên đồng: thiên đồng tại thân cung không thể nghi ngờ là thực thư thích. Nhân thiên đồng chủ hừ phúc, chỉ cần không thấy sát kị cùng xuất hiện, đô chủ áp lực không lớn, tương đối hưởng thụ. Liền đơn thuần thoải mái hay không tới nói, thiên đồng, thiên tướng, Thái Âm, thiên phủ là so sánh an dật. Mà thiên đồng lại là đơn thuần nhất khoái hoạt. Luận nhân sinh thành tựu cao thấp giảng không rõ lắm, nhưng không ai muốn vượt qua thư thích cuộc sống đi. Thiên đồng trong người, mạnh mẽ đấy bảo đảm điểm này. Nếu gặp phúc tinh thì càng thêm xác thực.

Sao liêm trinh: sao liêm trinh vi tù ngôi sao, cẩn thận, mẫn cảm, phức tạp, cũng chủ hoa đào, tinh xảo, lại là sự nghiệp chủ. Sao liêm trinh nhập cung thân, thật sự là sống rất mệt mỏi đấy. Nhu phải đối mặt rất phức tạp hoàn cảnh. Như gia sát ngôi sao tắc càng chủ phiền toái sự tình nhiều lắm. Bất quá, nếu cùng hoa đào ngôi sao đồng cung, tắc cũng có thể chính là tiếp xúc tính nghệ thuật chất gì đó khá nhiều. Khác cung thân liêm trinh, cũng chủ sự nghiệp tương đối mạnh.

Sao thiên phủ: cung thân thiên phủ, nói đơn giản, chính là hoàn cảnh tổng thể yên ổn, có thân cung thiên phủ cung Tật thiên mã đấy, tuy rằng cũng chủ sẽ chạy trốn tương đối nhiều, nhưng cũng không khổ cực, hơn nữa cả đời tổng thể là so sánh yên ổn cũng không xóc nảy. Thân ở trong phòng ý tứ của. Thường xuyên chính là nghề tự do người. Khác, thiên phủ chủ giấu, cũng chủ hành động tương đối bảo thủ, không phải rất cởi mở. Thiên phủ lại là thành tín, mặc dù có lòng dạ, có chuyện cũng không cái gì cũng hướng bên ngoài nói, nhưng cũng là nói là làm loại hình. Cái gọi là tại thiên thành tượng, trên mặt đất thành hình. Cung mệnh đấy tin tức không nhất định sẽ ở trong vận mệnh trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nhưng cung thân đấy tin tức, thành như các chỗ gặp, là hình dáng gì, cả đời này chính là dáng vẻ này.

Thái âm tinh: đơn thuần luận thái âm tinh tính tới nói, nhu, tĩnh. Cung thân bị vây dạng này cung vị, không áp lực quá lớn, cũng so sánh yên ổn. Nhưng Thái Âm hành động mẫu tinh, tại thân cung lúc, còn nữa cha mẹ hôn nhân bất lợi tình huống. Tám chín phần mười có ly dị tình huống, thậm chí là mẫu thân chết sớm, bất quá cũng không phải là tuyệt đối. Mới trước đây cùng cùng cha mẹ không lớn bao nhiêu trưởng bối đồng thời cuộc sống, chắc có bái nhận càn phụ mẫu, hoặc có sức ảnh hưởng lớn hơn cha mẹ trưởng bối, đều có thể hóa giải loại này cha mẹ hôn nhân không tốt tình huống. Liền quá âm nhu, tĩnh, đại biểu nữ nhân này tượng mà nói, nữ nhân cũng có bản thân năng lực khá mạnh vừa nói. Nam tới nói cũng chủ cả đời so sánh yên ổn. Nếu có tình huống cũng có dựa vào nữ nhân tình huống xuất hiện. Thái Âm không lành gặp sát, gặp hỏa linh thành thập ác, tắc cả đời nhiều gặp mạo hiểm.

Tham lang tinh: tham lang là hoa đào ngôi sao, chủ giải trí, xã giao, tô son trát phấn, che dấu, cũng chủ thân thể, thể năng. Cung thân tham lang tinh, xã giao nhiều, có hoa đào. Tham lang tới tô son trát phấn ý, cũng có sắc tới giảo hoạt, không thành thực ý. Vi ăn chơi đàng điếm, cũng chủ có lừa gạt, tâm cơ một loại ý tứ. Góc chi thiên đồng sự vui sướng, tham lang đấy giải trí phức tạp hơn hòa thế cố nhiều. Cho nên tham lang cũng chủ tầng ngoài, cung thân tham lang, dễ dàng hợp với mặt ngoài, cũng có chìm nổi, dao động ý. Dù sao Sát Phá Lang, không một là ngừng. Cổ ngôn cực cư mão dậu, trái lại vi thoát tục tăng nhân, đại khái là thủ tham lang tới trình độ nhất định, có thể ý thức được thế giới trước mắt bất quá là mặt ngoài ảo giác đi.

Cánh cửa cực lớn ngôi sao: cánh cửa cực lớn vi ám tinh, vi võ mồm ngôi sao. Ám một mặt này, cùng tham lang đấy tô son trát phấn có chút cùng loại, đều là che dấu chân tướng ý tứ. Nhưng tham lang chủ dùng những vật khác dấu mặt ngoài, mà cánh cửa cực lớn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cung thân cánh cửa cực lớn, có võ mồm, thị phi nhiều ý tứ của. Cũng có không công khai hoặc không chính thức đấy hoàn cảnh. Nếu tổ hợp không lành, không bài trừ là sinh hoạt ở xã hội mặt tối. Tổ hợp tốt, cũng có không nên đường hoàng các loại tính chất. Khác cánh cửa cực lớn vi võ mồm thị phi, gặp lại thị phi tinh chủ thị phi không ngừng. Nếu là xử lý thị phi đấy chức nghiệp, vậy thì thật là tốt. Bằng không rất an ninh.

Thiên tướng ngôi sao: thiên tướng vi áo cơm chủ, phụ tá, quan sát, do dự các loại ý. Nhập cung thân, giống như là chủ có có lộc ăn, cuộc sống so sánh an nhàn. Sát trọng khác luận. Thiên tướng cũng cùng trang phục ngành sản xuất có quan hệ. Thiên tướng coi trọng hai giáp, lộc giáp thành lành, cả đời tiền tài không lo. Nếu vì hình kị giáp, tắc cả đời làm khó thêm việc, lại hoặc chịu áp chế.

Sao thiên lương: thiên lương vi hình kỷ, che chở, quản lý các loại ý. Cung thân hữu thiên lương, cũng có cùng loại với sao tử vi đấy, gánh chịu trách nhiệm ý tứ của. Thiên lương trong người, cũng chủ nhiều tai họa có thể. Thiên lương vi ấm ngôi sao, Đồng Quý nhân ngôi sao lúc, cũng chủ có người trợ giúp. Cùng trưởng giả giao tiếp nhiều. Thiên hình đồng cung, có cùng pháp luật tương quan.

Sao thất sát: thất sát vi khai sáng, cũng đại biểu lực cản. Sao thất sát tại thân cung lúc, tỏ vẻ cả đời dốc sức làm. Cũng như thế so sánh hỗn loạn cả đời. Phàm động tinh tọa mệnh, giai có chứa hỗn loạn sắc thái.

Sao phá quân: phá quân vi phá xáo, tiêu hao, phá cái cũ xây dựng cái mới. Không thể nghi ngờ sao phá quân tại thân cung, là tối dày vò người. Phá quân hóa khí vi hao tổn, dao động lớn. Cung thân vi rơi xuống đất thành hình cung vị, tọa phá quân, cả đời phập phồng không chừng, thay đổi thất thường.

Sao hóa lộc: cung thân hóa lộc bản thân là chủ một loại cùng tiền tài có liên quan tình huống. Duy không mừng thái dương hóa lộc tại thân cung, chủ tán tiễn đi ra ngoài.

Sao hóa quyền: hóa quyền tại thân cung cũng thế so sánh nỗ lực ý tứ, cũng tỏ vẻ không cố gắng liền làm không được các loại áp lực thật lớn.

Sao hóa khoa: hóa khoa là thả lỏng, tỏ vẻ an nhàn thoải mái. Cùng văn tinh đồng cung, văn nghệ tính chất trọng.

Sao hóa kị: tỏ vẻ phiền toái, tại thân cung chủ nhiều phiền phức, lo lắng cơ. Sợ nhất liêm trinh hóa kị, chủ quan hệ rất phức tạp phiền toái sự tình. Đương nhiên này đó hòa cái gọi là nhân sinh thành tựu không nhất định có quan hệ. Trên thực tế thành tựu đại giả, phiền toái nhiều nhất.

Tả phụ hữu bật: cung thân ngồi chỗ này đúng trợ lực ngôi sao, hoặc ngồi thứ nhất, đều là chủ có thể được cường lực trợ giúp. Đặc biệt ngồi ở cung sự nghiệp, nếu tham khảo điền trạch cha mẹ gặp cát, tắc giống như là gia cảnh giàu có, hoặc phối ngẫu gia cảnh giàu có, có thể được cha mẹ thật lớn trợ lực tình hình. Tả hữu tại thân cung, tỏ vẻ trợ lực rất lớn, bình thường những người khác rất khó vô tư cho lớn như vậy trợ lực. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, chỉ suy đoán như vậy, chuẩn xác có tám chín phần mười. Còn có tình huống chính là khác phái ra sức trợ giúp.

Văn xương văn khúc: nói như thế nào đây, xương khúc văn nghệ ngôi sao, rỗi rãnh. Có xương khúc đấy, bình thường trên kinh tế cũng còn không có trở ngại. Cũng có chút là tham gia văn hóa phương diện nghề nghiệp. Nhiều mặt hợp tham gia trong lời nói, liền có thể so sánh xác định tình huống thực tế.

Thiên khôi thiên việt: Khôi Việt ngôi sao nhập cung thân, thật là cát lợi. Đại biểu cho cơ hội, tính ỷ lại. Có người khác hỗ trợ sáng tạo điều kiện tốt, đương nhiên, này người khác, hơn phân nửa là chỉ cha mẹ. Như vậy suy đoán cũng so sánh phù hợp xã hội bây giờ tình huống, qua hai mươi năm nữa, có lẽ tình hình lại không giống với. Nhưng Khôi Việt đã có sẵn cơ hội điểm ấy vô luận thời đại như thế nào biến đều sẽ không sai. Cổ đại tới nói có thể nhiều thủ tình cờ đã bị người đương quyền thưởng thức xác suất cao hơn. Hiện tại chúng ta bình thường suy đoán cha mẹ hao tổn tâm cơ sáng tạo điều kiện. Bất quá Khôi Việt cùng trái phải có ý tứ là bất đồng, tả hữu là trực tiếp ném cho ngươi một khoản tiền hoặc trực tiếp cho ra sức trợ giúp. Khôi Việt đấy năng lực, chỉ có thể là sáng tạo điều kiện. Tương đối tới nói, suy đoán gia cảnh trình độ giàu có mà nói, so với tả hữu kém cỏi. Đương nhiên, tình huống thực tế thiên biến vạn hóa, vẫn phải là toàn bộ xem thêm mới tốt.

Kình dương: dương ngôi sao nhập cung thân, chủ khai sáng, cạnh tranh, làm lộc, gặp hồng loan đồng cung huyết quang, mỗi ngày hình đồng cung hình khắc. Văn tinh hòa võ tinh, văn tinh, ngôi sao may mắn nhập thân nhàn nhã, võ tinh nhập thân chủ lực cản, thật kiền. Nhàn nhã được có điều kiện, thật kiền đấy xảy ra thành tích, cũng khó nói ai tốt ai không tốt. Đẩu số kỳ thật cũng không phải là đơn thuần tài Quan đoạn pháp. Mà là toàn diện nhìn thanh vận mệnh chân tướng hoàn chỉnh đoán mệnh thuật.

Đà la: vì cái gì cây Kình Đà tách biệt để giảng, là bởi vì đà la là tương đối đặc thù đấy. Mặc dù đều là sát tinh, nhưng đà la chủ chậm, cung thân đà la, sự kéo dài thêm, lại, vừa nhiều ở một sự kiện bên trên nhiễu thật lâu. Đà la hóa khí vi kị, sợ nhất sao hóa kỵ đồng cung, tắc chủ lớn vô cùng lực cản. Nhìn thấy vi song kỵ. Đà la, thiên tướng, thiên đồng, thiên quan, thiên phúc cùng cấp cung, tỏ vẻ không vội, từ từ sẽ đến. Phong cách làm việc chậm.

Đốm lửa: đốm lửa chủ nhanh. Hấp tấp. Cũng tỏ vẻ tiết tấu nhanh. Ở xã hội hiện đại, thường thường dễ dàng ở vào cao áp lực buôn bán cạnh tranh trong hoàn cảnh. Mặt khác đốm lửa trong người, cũng là rất mạnh cạnh tranh năng lực, bởi vì phản ứng nhanh, hành động nhanh, đều là chuyện tốt. Đứng ở người lười góc độ xem, liền ngại quá bận rộn. Người bận rộn, vội chỗ tốt rất rõ ràng, tỏ vẻ có việc làm. Chỉ cần không phải sóc nhảy trong lồng, đều rất dễ dàng lấy được rất lớn đấy thành công.

Linh tinh: linh tinh hành động ám một mặt, muốn so đốm lửa tới thống khổ chút. Linh, sẽ vang ý tứ của, chủ không yên tĩnh. Hoàn cảnh ồn ào, tâm phiền ý loạn. Cũng tỏ vẻ phong cách làm việc độc ác, âm trầm.

Không kiếp: không kiếp nhập thân không thể nghi ngờ là thực khúc chiết đấy. Nếu thiên cơ, Sát Phá Lang cùng cấp cung, tắc cả đời giống như xe cáp treo bàn. Cung mệnh vi một loại khả năng, nhưng cung thân là thật sự phát sinh hiện tượng.

Cô thần quả tú: hai cái này ngôi sao đầu tiên là có cảm giác cô độc ý tứ. Có chút là nhà đình không – cảm giác ấm áp, như gia lý đấu tranh nhiều. Có chút là muốn bị nhân nhìn đến cô đơn chiếc bóng, mà cảm tình tổng không chiếm được cân bằng, kết quả ngược lại phát triển ra đại lượng hoa đào, ngoại tình và vân vân. Tuyết thiên nói qua, cô thần quả tú, nhưng thật ra là đẩu số lý lớn nhất hoa đào ngôi sao.

Cung thân tọa rất nhiều sao nhỏ thời điểm, có thể đúng vận mệnh lên tác dụng mang tính chất quyết định. Vô luận mệnh bàn lý mặt là tinh diệu ai lớn ai nhỏ, mà là muốn xem ai có tác dụng. Như rồng ao phượng các, thiên việt thiên quý thiên mã, có thể đại biểu khu nhà cấp cao xe xịn.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Quan tinh điện cung thân trình bày và phân tích

Cung thân làm hậu thiên. Ngày mốt tức thủ thực tế vận mệnh như thế nào. Cho nên thầy tướng số hẳn là coi trọng nhất cung thân.

Cung thân giải thích như thế nào, nhu trước biết các cung ngôi sao bản chất, tái có lối suy nghĩ nhập ngày mốt vận mệnh lúc ý là sao như. Sau đó tìm chút sự thật người quen nghiệm chứng đây trực tiếp đương chi đoạn pháp, không dưới mười bàn, khi có mệnh bàn tức nhân sinh cảm giác cảm khái. Từ nay về sau đi vào quan tinh điện đẩu số hệ thống, nhân sinh phong cảnh nhìn một cái không xót gì.

Ngoài điện đấy cùng học sở dĩ không rõ cung thân cách dùng, kì thực ở chỗ trụ cột sao cung hàm nghĩa tới mơ hồ. Ý nghĩ lâm vào không có ý nghĩa đấy tam phương tứ chính hòa phi hóa lúc, tắc từng bước mê, từng bước mê.

Cung mệnh quản có lối suy nghĩ, cung thân quản hành động. Có lối suy nghĩ như thế nào cũng không trực tiếp làm cho kết quả. Chỉ làm động vừa ra, kết quả lập hiện tại, cho nên cát hung cực kỳ trực tiếp. Cung thân cũng có thể hiểu thành ngày mốt hoàn cảnh, cả đời có cái gì. Đọc lấy cung thân đắc ý tượng, nhất định cùng nhân sinh kín kẽ.

Thước đo luận đạo: “Thân mệnh câu cát phú quý song toàn. Thân cát mệnh hung cũng vì đẹp luận. Mệnh yếu thân cường tài nguyên không tụ.” Thân mệnh câu cát không cần nhiều lời. Thân cát mệnh hung, tuy rằng lo lắng sai lầm rồi nhưng sự tình lại làm đúng, giống nhau kết quả may mắn. Phản chi thân hung mệnh cát, tái khôn khéo có lối suy nghĩ nghiêm cẩn, một làm sự tình liền làm sai, giống nhau hung ác. Mệnh yếu thân cường là chỉ không tự tin không mạnh khí, nhưng làm việc lại xuất tẫn nổi bật, chỉ sẽ trở thành bia ngắm. Chung quanh gây chuyện lại ép không được, đến cùng bị người khi dễ, làm sao còn có thể tụ tài nguyên? Mệnh cường thân nhược tắc nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Vô sát cả đời nhàn nhã.

Cung thân vui mừng trực tiếp tọa quý nhân ngôi sao, tài ngôi sao, hưởng thụ ngôi sao, phúc tinh các loại. Chủ cả đời phú quý yên vui. Phản chi gặp động tinh, hỗn loạn bất an. Gia sát trọng càng đổi càng bần.

Cung thân nhập mệnh lúc, góc nghĩ đi nhất trí. Hoạt pháp đơn giản. Nhưng lại dễ dàng không một cái trọng điểm phương hướng, sẽ mê mang.

Nhập phúc đức lúc, vui mừng ảo tưởng, cường điệu tinh thần cảm thụ, hơi nhẹ thị danh lợi, không đủ sự thật. Vui mừng tự hỏi nhân sinh ý nghĩa, vui mừng vui đùa hưởng thụ. Phúc cung lại vi tài chi di chuyển, tài ngôi sao lâu ngày cũng chủ lợi nhuận đầu tư.

Nhập cung quan lúc, chủ sự nghiệp tâm mạnh. Gặp quan ngôi sao may mắn, chủ sự nghiệp thành công. Nam mệnh vui mừng thân nhập Quan, nữ mệnh tắc ngại lao lực, nan chiếu cố gia đình.

Nhập di chuyển, nhân sinh hay thay đổi hóa, bôn ba. Vui mừng gặp quý nhân ngôi sao đại cát đại lợi. Phối hợp giao thông tinh tình huống, cũng có trọng đại khái niệm là giao thông du lịch hậu cần tương quan ngành sản xuất.

Nhập tiền tài lúc, vì cầu tài mắt xác thực. Victoria tài vận. Gặp tài ngôi sao cát. Vui mừng nhập tài cung tọa hưởng lạc ngôi sao, vi đến thế gian hưởng lạc vì một đời nội dung, chủ phú quý.

Nhập vợ chồng lúc hôn nhân ảnh hưởng lớn. Nữ mệnh nếu cung vô chính diệu tọa hoa đào ngôi sao vô sát chủ hôn nhân an bình hạnh phúc dựa vào lão công. Nếu sao thái dương sát kị hãm địa, ngược lại chủ bị lão công liên lụy.

Cung thân không bàn mà hợp ý nhau nhập các cung

1, thân là hành vi, thân không bàn mà hợp ý nhau nhưng vì hành vi động cơ. Làm sự tình lúc trong lòng nghĩ cái gì. Vì chuyện gì tận tâm lực.

2, cung thân chỉ có thể nhập mệnh phúc Quan thiên tài phu, cho nên cung thân không bàn mà hợp ý nhau, cũng chỉ có thể là phụ trạch bạn bè tật tử Huynh.

3, thân không bàn mà hợp ý nhau nhập phụ, tương đối danh, vì quyền, các loại ý. Cũng có lo cho gia đình, hiếu thuận các loại ý.

4, thân không bàn mà hợp ý nhau nhập trạch, gia đình trách nhiệm.

5, thân không bàn mà hợp ý nhau nhập hữu, góc nghĩa khí. Nhập cô thần quả tú cũng có không để ý tới ý của người ta.

6, thân không bàn mà hợp ý nhau nhập tật, làm đơn vị, công tác góc tận tâm.

7, thân không bàn mà hợp ý nhau nhập tử, đúng đứa nhỏ trả giá. Thường xuyên biết làm lão sư, mang đệ tử ý.

8, thân không bàn mà hợp ý nhau nhập Huynh, đúng huynh đệ tốt tận tâm. Tọa sát phản chi. Đúng ích lợi mẫn cảm.

Chư tinh nhập cung thân bản tóm tắt:

Sao tử vi: đương cung thân tọa sao tử vi lúc, đầu tiên bày tỏ là, cả đời này phải gánh vác rất nhiều thứ. Sao tử vi cao nhất, trời sập xuống, cao tử chỉa vào. Sao tử vi tại thân cung, chính là đặt cái tác dụng này. Chúng ta không thể lấy mỗ ta biểu tượng làm như kết luận, mà là phải hiểu bản chất. Nơi này, chúng ta bình thường có thể làm ra trở xuống suy đoán:

Một, phải gánh vác tổng hội so với bên người một số người mạnh. Do đó sao tử vi tại thân cung, bản thân mình không gặp qua quá kém.

Hai, trả giá, mệt nhọc, áp lực. Này đó nhất định có. Vì cái gì, cung thân vi xử sự phong cách, cây cái gì cũng xem rất trọng phải, có thể không mệt mỏi sao. Chu đáo. Do đó cả đời lại luôn là cảm thấy được áp lực rất lớn.

Sao tử vi tại thân cung khỏe? Không tốt sao? Sao tử vi lại là đắt ngôi sao, giống như quý ngôi sao đồng cung, tắc chủ cả đời gần quý.

Sao thiên cơ: sao thiên cơ chủ tài trí. Phàm tài trí ngôi sao tại thân cung người, nhất định phí não. Nhân cung thân vi xử sự phong cách, xử sự phong cách là thiên cơ, nhận việc sự đều phí não. Mà thiên cơ lại có tâm cơ ý tứ, sinh hoạt hàng ngày là rất bình thường đấy, mà thiên cơ tại thân cung người, bình thời xử sự làm người, liền có vẻ hơi quá mức sứ tâm cơ, lộng xảo thành chuyên, thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Thiên cơ vi động tinh, lại có hoàn cảnh hỗn loạn có thể. Gia hội động tinh nghiêm trọng hơn, nếu cùng không kiếp đồng cung, tắc cả đời lại giống như xe cáp treo rồi.

Sao thái dương: thái dương chủ phát tán, nam nhân, hào quang. Trên thực tế, nữ nhân mệnh thân cung mặt trời lời nói có đôi khi tốt, nhân cường điệu nam nhân tầm quan trọng, thường thường chủ phối ngẫu năng lực tốt, có thể dựa vào. Thái dương cũng vì trả giá, nhưng cùng tử vi đấy gánh vác bất đồng, còn có hoa tiêu ý tứ của. Một cái phụ trách tiêu tiền người là hạnh phúc. Chúng ta rất tin như thế trứ. Nam mệnh thân cung thái dương, liền ngược lại là chủ bôn ba, chiếu sáng lên người khác, dựa vào chính mình còn phải cho cho người khác. Một cái ngôi sao liền có rất nhiều ý tứ, cát hung rốt cuộc phải làm thế nào phán đoán đâu, đáp án chính là tổng hợp lại phán đoán. Nếu cây mấy trọng điểm cung vị ý tứ của đều hiểu rõ, xem mệnh sẽ có loại kinh hô, đúng đấy chính là như vậy, hoàn toàn đúng vậy, không có không biết phán đoán lành dữ tình huống.

Sao vũ khúc: vũ khúc chủ hành động, tiền tài, kiên cường. Vũ khúc tại thân cung lúc, cũng chủ không rỗi rãnh, khoái nhân khoái ngữ, làm việc rõ ràng quyết đoán. Quanh thân hoàn cảnh, cùng người ở chung, thường thường giai quan hệ lợi ích, nhân vũ khúc vi tài ngôi sao, lại chủ hành động, cho nên cung thân vũ khúc lúc, có nhiều cầu tài hành động, thường thường chủ phú cục. Nhưng vũ khúc lại chủ vô tình, ở gia đình, phương diện tình cảm liền khó tránh khỏi khiếm khuyết, nếu lại gặp quả tú, Kình Hình hỏa tinh đẳng càng nghiêm trọng hơn.

Sao thiên đồng: thiên đồng tại thân cung không thể nghi ngờ là thực thư thích. Nhân thiên đồng chủ hừ phúc, chỉ cần không thấy sát kị cùng xuất hiện, đô chủ áp lực không lớn, tương đối hưởng thụ. Liền đơn thuần thoải mái hay không tới nói, thiên đồng, thiên tướng, Thái Âm, thiên phủ là so sánh an dật. Mà thiên đồng lại là đơn thuần nhất khoái hoạt. Luận nhân sinh thành tựu cao thấp giảng không rõ lắm, nhưng không ai muốn vượt qua thư thích cuộc sống đi. Thiên đồng trong người, mạnh mẽ đấy bảo đảm điểm này. Nếu gặp phúc tinh thì càng thêm xác thực.

Sao liêm trinh: sao liêm trinh vi tù ngôi sao, cẩn thận, mẫn cảm, phức tạp, cũng chủ hoa đào, tinh xảo, lại là sự nghiệp chủ. Sao liêm trinh nhập cung thân, thật sự là sống rất mệt mỏi đấy. Nhu phải đối mặt rất phức tạp hoàn cảnh. Như gia sát ngôi sao tắc càng chủ phiền toái sự tình nhiều lắm. Bất quá, nếu cùng hoa đào ngôi sao đồng cung, tắc cũng có thể chính là tiếp xúc tính nghệ thuật chất gì đó khá nhiều. Khác cung thân liêm trinh, cũng chủ sự nghiệp tương đối mạnh.

Sao thiên phủ: cung thân thiên phủ, nói đơn giản, chính là hoàn cảnh tổng thể yên ổn, có thân cung thiên phủ cung Tật thiên mã đấy, tuy rằng cũng chủ sẽ chạy trốn tương đối nhiều, nhưng cũng không khổ cực, hơn nữa cả đời tổng thể là so sánh yên ổn cũng không xóc nảy. Thân ở trong phòng ý tứ của. Thường xuyên chính là nghề tự do người. Khác, thiên phủ chủ giấu, cũng chủ hành động tương đối bảo thủ, không phải rất cởi mở. Thiên phủ lại là thành tín, mặc dù có lòng dạ, có chuyện cũng không cái gì cũng hướng bên ngoài nói, nhưng cũng là nói là làm loại hình. Cái gọi là tại thiên thành tượng, trên mặt đất thành hình. Cung mệnh đấy tin tức không nhất định sẽ ở trong vận mệnh trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nhưng cung thân đấy tin tức, thành như các chỗ gặp, là hình dáng gì, cả đời này chính là dáng vẻ này.

Thái âm tinh: đơn thuần luận thái âm tinh tính tới nói, nhu, tĩnh. Cung thân bị vây dạng này cung vị, không áp lực quá lớn, cũng so sánh yên ổn. Nhưng Thái Âm hành động mẫu tinh, tại thân cung lúc, còn nữa cha mẹ hôn nhân bất lợi tình huống. Tám chín phần mười có ly dị tình huống, thậm chí là mẫu thân chết sớm, bất quá cũng không phải là tuyệt đối. Mới trước đây cùng cùng cha mẹ không lớn bao nhiêu trưởng bối đồng thời cuộc sống, chắc có bái nhận càn phụ mẫu, hoặc có sức ảnh hưởng lớn hơn cha mẹ trưởng bối, đều có thể hóa giải loại này cha mẹ hôn nhân không tốt tình huống. Liền quá âm nhu, tĩnh, đại biểu nữ nhân này tượng mà nói, nữ nhân cũng có bản thân năng lực khá mạnh vừa nói. Nam tới nói cũng chủ cả đời so sánh yên ổn. Nếu có tình huống cũng có dựa vào nữ nhân tình huống xuất hiện. Thái Âm không lành gặp sát, gặp hỏa linh thành thập ác, tắc cả đời nhiều gặp mạo hiểm.

Tham lang tinh: tham lang là hoa đào ngôi sao, chủ giải trí, xã giao, tô son trát phấn, che dấu, cũng chủ thân thể, thể năng. Cung thân tham lang tinh, xã giao nhiều, có hoa đào. Tham lang tới tô son trát phấn ý, cũng có sắc tới giảo hoạt, không thành thực ý. Vi ăn chơi đàng điếm, cũng chủ có lừa gạt, tâm cơ một loại ý tứ. Góc chi thiên đồng sự vui sướng, tham lang đấy giải trí phức tạp hơn hòa thế cố nhiều. Cho nên tham lang cũng chủ tầng ngoài, cung thân tham lang, dễ dàng hợp với mặt ngoài, cũng có chìm nổi, dao động ý. Dù sao Sát Phá Lang, không một là ngừng. Cổ ngôn cực cư mão dậu, trái lại vi thoát tục tăng nhân, đại khái là thủ tham lang tới trình độ nhất định, có thể ý thức được thế giới trước mắt bất quá là mặt ngoài ảo giác đi.

Cánh cửa cực lớn ngôi sao: cánh cửa cực lớn vi ám tinh, vi võ mồm ngôi sao. Ám một mặt này, cùng tham lang đấy tô son trát phấn có chút cùng loại, đều là che dấu chân tướng ý tứ. Nhưng tham lang chủ dùng những vật khác dấu mặt ngoài, mà cánh cửa cực lớn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cung thân cánh cửa cực lớn, có võ mồm, thị phi nhiều ý tứ của. Cũng có không công khai hoặc không chính thức đấy hoàn cảnh. Nếu tổ hợp không lành, không bài trừ là sinh hoạt ở xã hội mặt tối. Tổ hợp tốt, cũng có không nên đường hoàng các loại tính chất. Khác cánh cửa cực lớn vi võ mồm thị phi, gặp lại thị phi tinh chủ thị phi không ngừng. Nếu là xử lý thị phi đấy chức nghiệp, vậy thì thật là tốt. Bằng không rất an ninh.

Thiên tướng ngôi sao: thiên tướng vi áo cơm chủ, phụ tá, quan sát, do dự các loại ý. Nhập cung thân, giống như là chủ có có lộc ăn, cuộc sống so sánh an nhàn. Sát trọng khác luận. Thiên tướng cũng cùng trang phục ngành sản xuất có quan hệ. Thiên tướng coi trọng hai giáp, lộc giáp thành lành, cả đời tiền tài không lo. Nếu vì hình kị giáp, tắc cả đời làm khó thêm việc, lại hoặc chịu áp chế.

Sao thiên lương: thiên lương vi hình kỷ, che chở, quản lý các loại ý. Cung thân hữu thiên lương, cũng có cùng loại với sao tử vi đấy, gánh chịu trách nhiệm ý tứ của. Thiên lương trong người, cũng chủ nhiều tai họa có thể. Thiên lương vi ấm ngôi sao, Đồng Quý nhân ngôi sao lúc, cũng chủ có người trợ giúp. Cùng trưởng giả giao tiếp nhiều. Thiên hình đồng cung, có cùng pháp luật tương quan.

Sao thất sát: thất sát vi khai sáng, cũng đại biểu lực cản. Sao thất sát tại thân cung lúc, tỏ vẻ cả đời dốc sức làm. Cũng như thế so sánh hỗn loạn cả đời. Phàm động tinh tọa mệnh, giai có chứa hỗn loạn sắc thái.

Sao phá quân: phá quân vi phá xáo, tiêu hao, phá cái cũ xây dựng cái mới. Không thể nghi ngờ sao phá quân tại thân cung, là tối dày vò người. Phá quân hóa khí vi hao tổn, dao động lớn. Cung thân vi rơi xuống đất thành hình cung vị, tọa phá quân, cả đời phập phồng không chừng, thay đổi thất thường.

Sao hóa lộc: cung thân hóa lộc bản thân là chủ một loại cùng tiền tài có liên quan tình huống. Duy không mừng thái dương hóa lộc tại thân cung, chủ tán tiễn đi ra ngoài.

Sao hóa quyền: hóa quyền tại thân cung cũng thế so sánh nỗ lực ý tứ, cũng tỏ vẻ không cố gắng liền làm không được các loại áp lực thật lớn.

Sao hóa khoa: hóa khoa là thả lỏng, tỏ vẻ an nhàn thoải mái. Cùng văn tinh đồng cung, văn nghệ tính chất trọng.

Sao hóa kị: tỏ vẻ phiền toái, tại thân cung chủ nhiều phiền phức, lo lắng cơ. Sợ nhất liêm trinh hóa kị, chủ quan hệ rất phức tạp phiền toái sự tình. Đương nhiên này đó hòa cái gọi là nhân sinh thành tựu không nhất định có quan hệ. Trên thực tế thành tựu đại giả, phiền toái nhiều nhất.

Tả phụ hữu bật: cung thân ngồi chỗ này đúng trợ lực ngôi sao, hoặc ngồi thứ nhất, đều là chủ có thể được cường lực trợ giúp. Đặc biệt ngồi ở cung sự nghiệp, nếu tham khảo điền trạch cha mẹ gặp cát, tắc giống như là gia cảnh giàu có, hoặc phối ngẫu gia cảnh giàu có, có thể được cha mẹ thật lớn trợ lực tình hình. Tả hữu tại thân cung, tỏ vẻ trợ lực rất lớn, bình thường những người khác rất khó vô tư cho lớn như vậy trợ lực. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, chỉ suy đoán như vậy, chuẩn xác có tám chín phần mười. Còn có tình huống chính là khác phái ra sức trợ giúp.

Văn xương văn khúc: nói như thế nào đây, xương khúc văn nghệ ngôi sao, rỗi rãnh. Có xương khúc đấy, bình thường trên kinh tế cũng còn không có trở ngại. Cũng có chút là tham gia văn hóa phương diện nghề nghiệp. Nhiều mặt hợp tham gia trong lời nói, liền có thể so sánh xác định tình huống thực tế.

Thiên khôi thiên việt: Khôi Việt ngôi sao nhập cung thân, thật là cát lợi. Đại biểu cho cơ hội, tính ỷ lại. Có người khác hỗ trợ sáng tạo điều kiện tốt, đương nhiên, này người khác, hơn phân nửa là chỉ cha mẹ. Như vậy suy đoán cũng so sánh phù hợp xã hội bây giờ tình huống, qua hai mươi năm nữa, có lẽ tình hình lại không giống với. Nhưng Khôi Việt đã có sẵn cơ hội điểm ấy vô luận thời đại như thế nào biến đều sẽ không sai. Cổ đại tới nói có thể nhiều thủ tình cờ đã bị người đương quyền thưởng thức xác suất cao hơn. Hiện tại chúng ta bình thường suy đoán cha mẹ hao tổn tâm cơ sáng tạo điều kiện. Bất quá Khôi Việt cùng trái phải có ý tứ là bất đồng, tả hữu là trực tiếp ném cho ngươi một khoản tiền hoặc trực tiếp cho ra sức trợ giúp. Khôi Việt đấy năng lực, chỉ có thể là sáng tạo điều kiện. Tương đối tới nói, suy đoán gia cảnh trình độ giàu có mà nói, so với tả hữu kém cỏi. Đương nhiên, tình huống thực tế thiên biến vạn hóa, vẫn phải là toàn bộ xem thêm mới tốt.

Kình dương: dương ngôi sao nhập cung thân, chủ khai sáng, cạnh tranh, làm lộc, gặp hồng loan đồng cung huyết quang, mỗi ngày hình đồng cung hình khắc. Văn tinh hòa võ tinh, văn tinh, ngôi sao may mắn nhập thân nhàn nhã, võ tinh nhập thân chủ lực cản, thật kiền. Nhàn nhã được có điều kiện, thật kiền đấy xảy ra thành tích, cũng khó nói ai tốt ai không tốt. Đẩu số kỳ thật cũng không phải là đơn thuần tài Quan đoạn pháp. Mà là toàn diện nhìn thanh vận mệnh chân tướng hoàn chỉnh đoán mệnh thuật.

Đà la: vì cái gì cây Kình Đà tách biệt để giảng, là bởi vì đà la là tương đối đặc thù đấy. Mặc dù đều là sát tinh, nhưng đà la chủ chậm, cung thân đà la, sự kéo dài thêm, lại, vừa nhiều ở một sự kiện bên trên nhiễu thật lâu. Đà la hóa khí vi kị, sợ nhất sao hóa kỵ đồng cung, tắc chủ lớn vô cùng lực cản. Nhìn thấy vi song kỵ. Đà la, thiên tướng, thiên đồng, thiên quan, thiên phúc cùng cấp cung, tỏ vẻ không vội, từ từ sẽ đến. Phong cách làm việc chậm.

Đốm lửa: đốm lửa chủ nhanh. Hấp tấp. Cũng tỏ vẻ tiết tấu nhanh. Ở xã hội hiện đại, thường thường dễ dàng ở vào cao áp lực buôn bán cạnh tranh trong hoàn cảnh. Mặt khác đốm lửa trong người, cũng là rất mạnh cạnh tranh năng lực, bởi vì phản ứng nhanh, hành động nhanh, đều là chuyện tốt. Đứng ở người lười góc độ xem, liền ngại quá bận rộn. Người bận rộn, vội chỗ tốt rất rõ ràng, tỏ vẻ có việc làm. Chỉ cần không phải sóc nhảy trong lồng, đều rất dễ dàng lấy được rất lớn đấy thành công.

Linh tinh: linh tinh hành động ám một mặt, muốn so đốm lửa tới thống khổ chút. Linh, sẽ vang ý tứ của, chủ không yên tĩnh. Hoàn cảnh ồn ào, tâm phiền ý loạn. Cũng tỏ vẻ phong cách làm việc độc ác, âm trầm.

Không kiếp: không kiếp nhập thân không thể nghi ngờ là thực khúc chiết đấy. Nếu thiên cơ, Sát Phá Lang cùng cấp cung, tắc cả đời giống như xe cáp treo bàn. Cung mệnh vi một loại khả năng, nhưng cung thân là thật sự phát sinh hiện tượng.

Cô thần quả tú: hai cái này ngôi sao đầu tiên là có cảm giác cô độc ý tứ. Có chút là nhà đình không – cảm giác ấm áp, như gia lý đấu tranh nhiều. Có chút là muốn bị nhân nhìn đến cô đơn chiếc bóng, mà cảm tình tổng không chiếm được cân bằng, kết quả ngược lại phát triển ra đại lượng hoa đào, ngoại tình và vân vân. Tuyết thiên nói qua, cô thần quả tú, nhưng thật ra là đẩu số lý lớn nhất hoa đào ngôi sao.

Cung thân tọa rất nhiều sao nhỏ thời điểm, có thể đúng vận mệnh lên tác dụng mang tính chất quyết định. Vô luận mệnh bàn lý mặt là tinh diệu ai lớn ai nhỏ, mà là muốn xem ai có tác dụng. Như rồng ao phượng các, thiên việt thiên quý thiên mã, có thể đại biểu khu nhà cấp cao xe xịn.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button