Tử vi

Quan vận luận – Toàn thư

Sự nghiệp là nền móng vững chắc cho cả cuộc đời. Tử Vi Đẩu Số hơn 1000 năm trước, đã đưa ra phương pháp và lý luận suy đoán về sự nghiệp, đó là cung Quan lộc. Lấy cung Mệnh làm chuẩn, thuận đếm đến cung vị thứ 5 là cung Quan lộc tam hội chiếu về cung mệnh, có ảnh hưởng quan trọng đến cung mệnh, đồng thời là cung cơ bản để xem xét luận đoán về đường sự nghiệp, quan lộc.

Trong một thời gian dài sau khi sáng lập ra Tử vi Đẩu Số, việc được làm quan là nghề nghiệp được coi trọng nhất, có thể thấy người xưa đều lấy cung Quan lộc để luận đoán sỹ đồ của mình, với quan niệm: học để ra làm quan. Về sau cùng với sự phát triển của xã hội, thì bất luận là sỹ – nông – công – thương, đều có thể thông qua cung vị này, để luận đoán công việc và sự nghiệp của mình. Mà muốn xem cung vị này, thì trước tiên cần có nhận thức về tiêu chuẩn đối với một công việc tốt là như thê nào?

Ở xã hội hiện đại, một công việc được cho là tốt, được đa số công nhận gồm một số những điều kiện như:

Bạn đang xem: Quan vận luận – Toàn thư

– Đãi ngộ cao, phúc lợi tốt.

– Địa điểm, chế độ làm việc kiện toàn, thăng tiến thuận lợi, tiền đồ tốt.

– Địa điểm làm việc thích hợp, môi trường làm việc thoải mái, giao thông thuận tiện.

– Địa điểm làm việc có địa thế và phong thủy tốt.

– Nội dung và tính chất công việc phù hợp với bản thân, là sở trường của bản thân.

– Địa điểm làm việc có quan hệ giao tiếp tốt.

Theo như lý luận của Tử Vi Đẩu Số, thì thực hiện 6 điều kiện như trên, có liên quan đến tổ hợp sao của cung vị:

– Đãi ngộ cao, phúc lợi tốt. Đãi ngộ tốt ở đây cần xem cung Tài bạch và Phúc đức. Còn đối với vấn đề phúc lợi tốt, thì cần xem tới cung Tài bạch và cung Mệnh tốt. Tối thiểu trong cuộc đời có cung Mệnh, cung Tài bạch, cung Phúc đức đại hạn của một đại hạn đều cát lợi, thì mới có thể hưởng thụ đãi ngộ cao, phúc lợi tốt.

– Địa điểm làm việc có chế độ kiện toàn, còn đường thăng tiến thuận lợi, tiền đồ tốt. Cần xem tới cung Mệnh, cung Quan lộc và cung Phúc đức đều tốt, hơn nữa tối thiểu cung Mệnh, cung Phúc đức, cung Quan lộc của đại hạn nào đó (đại hạn tương đồng với đại hạn nói ở trên) đều đẹp, mỗi lưu niên đều tốt, hoặc tối thiểu sự khác biệt giữa lưu niên và lưu niên là không lớn.

– Địa điểm làm việc thích hợp, môi trường làm việc thoải mái, giao thông thuận tiện. Cần xem cung Mệnh, cung Phúc đức, cung Thiên di, cung Điền trạch đều đẹp, đặc biệt là cung Phúc đức và Quan lộc là quan trọng nhất.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Quan vận luận - Toàn thư

Sự nghiệp là nền móng vững chắc cho cả cuộc đời. Tử Vi Đẩu Số hơn 1000 năm trước, đã đưa ra phương pháp và lý luận suy đoán về sự nghiệp, đó là cung Quan lộc. Lấy cung Mệnh làm chuẩn, thuận đếm đến cung vị thứ 5 là cung Quan lộc tam hội chiếu về cung mệnh, có ảnh hưởng quan trọng đến cung mệnh, đồng thời là cung cơ bản để xem xét luận đoán về đường sự nghiệp, quan lộc.

Trong một thời gian dài sau khi sáng lập ra Tử vi Đẩu Số, việc được làm quan là nghề nghiệp được coi trọng nhất, có thể thấy người xưa đều lấy cung Quan lộc để luận đoán sỹ đồ của mình, với quan niệm: học để ra làm quan. Về sau cùng với sự phát triển của xã hội, thì bất luận là sỹ – nông – công – thương, đều có thể thông qua cung vị này, để luận đoán công việc và sự nghiệp của mình. Mà muốn xem cung vị này, thì trước tiên cần có nhận thức về tiêu chuẩn đối với một công việc tốt là như thê nào?

Ở xã hội hiện đại, một công việc được cho là tốt, được đa số công nhận gồm một số những điều kiện như:

– Đãi ngộ cao, phúc lợi tốt.

– Địa điểm, chế độ làm việc kiện toàn, thăng tiến thuận lợi, tiền đồ tốt.

– Địa điểm làm việc thích hợp, môi trường làm việc thoải mái, giao thông thuận tiện.

– Địa điểm làm việc có địa thế và phong thủy tốt.

– Nội dung và tính chất công việc phù hợp với bản thân, là sở trường của bản thân.

– Địa điểm làm việc có quan hệ giao tiếp tốt.

Theo như lý luận của Tử Vi Đẩu Số, thì thực hiện 6 điều kiện như trên, có liên quan đến tổ hợp sao của cung vị:

– Đãi ngộ cao, phúc lợi tốt. Đãi ngộ tốt ở đây cần xem cung Tài bạch và Phúc đức. Còn đối với vấn đề phúc lợi tốt, thì cần xem tới cung Tài bạch và cung Mệnh tốt. Tối thiểu trong cuộc đời có cung Mệnh, cung Tài bạch, cung Phúc đức đại hạn của một đại hạn đều cát lợi, thì mới có thể hưởng thụ đãi ngộ cao, phúc lợi tốt.

– Địa điểm làm việc có chế độ kiện toàn, còn đường thăng tiến thuận lợi, tiền đồ tốt. Cần xem tới cung Mệnh, cung Quan lộc và cung Phúc đức đều tốt, hơn nữa tối thiểu cung Mệnh, cung Phúc đức, cung Quan lộc của đại hạn nào đó (đại hạn tương đồng với đại hạn nói ở trên) đều đẹp, mỗi lưu niên đều tốt, hoặc tối thiểu sự khác biệt giữa lưu niên và lưu niên là không lớn.

– Địa điểm làm việc thích hợp, môi trường làm việc thoải mái, giao thông thuận tiện. Cần xem cung Mệnh, cung Phúc đức, cung Thiên di, cung Điền trạch đều đẹp, đặc biệt là cung Phúc đức và Quan lộc là quan trọng nhất.

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button