Tử vi

QUÝ NHÂN LÀ GÌ ?

Quý nhân được dân gian hiểu là người cứu giúp mình lúc hiểm nguy gian khó. Bây giờ chúng ta xem quý nhân là gì nhé.

Như các bài trước ta biết Khôi Việt Quang Quý hoá giải Không Kiếp. Quan Phúc Thai Toạ hoá giải Hoả Linh. Long Phượng Hổ Cái hoá giải Kình Đà. Những sao hoá giải này có ý nghĩa cụ thể như sau: Khôi Việt là chính khí, Quan Phúc là nhân hậu, Quang Quý là thông minh, Thai Toạ là kiên nhẫn. Tóm lại sự hoá giải sát tinh phụ thuộc vào tu dưỡng đạo đức rất nhiều. Sát tinh là kết quả hình tượng hoá sự trái lý âm dương. Các kiểu âm dương trái khoáy được đúc kết thành sát tinh. Âm dương trái khoáy chính là những cảnh đời khó khăn, những hoàn cảnh mà làm bậy thì tiện tay hơn làm đúng. Nó giống như cầm túi rác ném xuống đường tiện hơn là đi trăm mét vứt vào thùng rác. Nó là quyết định trong tay người có quyền sinh quyền sát thích làm thế nào cũng được, vậy có làm đúng đạo lý hay không. Hay nó đơn giản là rửa bát quét nhà hay gấp chăn màn khi ở một mình, chẳng ai kiểm soát mình làm hay không. Người xưa giáo dục nghiêm cẩn, ngay cả khi ở một mình cũng nghiêm chỉnh như đứng trước vạn người mà không dám bừa bãi phóng túng.

Lục sát tinh dù sao đều là chủ tinh. Chính xác thì không phải chủ tinh nhưng có thể mượn tạm làm chủ khi vắng bóng chính tinh ở cung vô chính diệu. Chủ tinh nghĩa là mình có thể làm chủ được.

Bạn đang xem: QUÝ NHÂN LÀ GÌ ?

Hoả Linh là cơn điên. Quan Phúc Thai Toạ là những tu dưỡng giúp hoá giải cơn điên. Quan Phúc còn có hàm ý mượn trợ lực của người tu hành.

Không Kiếp là sự gian trá. Khôi Việt Quang Quý là chính khí và trí thông minh giúp biến gian trá thành biết điều, nhờ đó tránh được hoạ. Khôi Việt còn có hàm ý được nương tựa chính quyền.

Đà La là nằm phục xuống, đi với Bạch Hổ là hổ phục. Kình Dương là bay vút lên, đi với Phượng Các là phượng bay lên trời. Chứ Hổ Kình thành hổ vồ và Phượng Đà lại thành phượng rớt.

Cho nên khi bạn thấy một rừng sao quý nhân đứng ở vận cùng với sát tinh thì vận đó bạn đầy thử thách, thử thách là có làm người tốt hay không.

Quý nhân chính là người thường có chính khí hoặc nhân hậu. Chính khí như người quân tử. Nhân hậu như người tu hành. Quân tử thời nay là người sống đúng pháp luật, người tốt đời. Tu hành thì đời nào cũng vậy, là người giữ được Đạo, người đẹp đạo.

(Tác giả: Alex Phong)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm QUÝ NHÂN LÀ GÌ ?

Quý nhân được dân gian hiểu là người cứu giúp mình lúc hiểm nguy gian khó. Bây giờ chúng ta xem quý nhân là gì nhé.

Như các bài trước ta biết Khôi Việt Quang Quý hoá giải Không Kiếp. Quan Phúc Thai Toạ hoá giải Hoả Linh. Long Phượng Hổ Cái hoá giải Kình Đà. Những sao hoá giải này có ý nghĩa cụ thể như sau: Khôi Việt là chính khí, Quan Phúc là nhân hậu, Quang Quý là thông minh, Thai Toạ là kiên nhẫn. Tóm lại sự hoá giải sát tinh phụ thuộc vào tu dưỡng đạo đức rất nhiều. Sát tinh là kết quả hình tượng hoá sự trái lý âm dương. Các kiểu âm dương trái khoáy được đúc kết thành sát tinh. Âm dương trái khoáy chính là những cảnh đời khó khăn, những hoàn cảnh mà làm bậy thì tiện tay hơn làm đúng. Nó giống như cầm túi rác ném xuống đường tiện hơn là đi trăm mét vứt vào thùng rác. Nó là quyết định trong tay người có quyền sinh quyền sát thích làm thế nào cũng được, vậy có làm đúng đạo lý hay không. Hay nó đơn giản là rửa bát quét nhà hay gấp chăn màn khi ở một mình, chẳng ai kiểm soát mình làm hay không. Người xưa giáo dục nghiêm cẩn, ngay cả khi ở một mình cũng nghiêm chỉnh như đứng trước vạn người mà không dám bừa bãi phóng túng.

Lục sát tinh dù sao đều là chủ tinh. Chính xác thì không phải chủ tinh nhưng có thể mượn tạm làm chủ khi vắng bóng chính tinh ở cung vô chính diệu. Chủ tinh nghĩa là mình có thể làm chủ được.

Hoả Linh là cơn điên. Quan Phúc Thai Toạ là những tu dưỡng giúp hoá giải cơn điên. Quan Phúc còn có hàm ý mượn trợ lực của người tu hành.

Không Kiếp là sự gian trá. Khôi Việt Quang Quý là chính khí và trí thông minh giúp biến gian trá thành biết điều, nhờ đó tránh được hoạ. Khôi Việt còn có hàm ý được nương tựa chính quyền.

Đà La là nằm phục xuống, đi với Bạch Hổ là hổ phục. Kình Dương là bay vút lên, đi với Phượng Các là phượng bay lên trời. Chứ Hổ Kình thành hổ vồ và Phượng Đà lại thành phượng rớt.

Cho nên khi bạn thấy một rừng sao quý nhân đứng ở vận cùng với sát tinh thì vận đó bạn đầy thử thách, thử thách là có làm người tốt hay không.

Quý nhân chính là người thường có chính khí hoặc nhân hậu. Chính khí như người quân tử. Nhân hậu như người tu hành. Quân tử thời nay là người sống đúng pháp luật, người tốt đời. Tu hành thì đời nào cũng vậy, là người giữ được Đạo, người đẹp đạo.

(Tác giả: Alex Phong)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button