Tử vi

“Quyền Lộc tuần phùng” có khuyết điểm

“Quyền Lộc tuần phùng cách” – tức Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn cùng Hóa Quyền đồng thủ cung Mệnh.

Cổ ca nói rằng:

“Mệnh phùng Quyền Lộc thật kham khoa

Bạn đang xem: “Quyền Lộc tuần phùng” có khuyết điểm

Thiên tái công danh phú quý gia

Đan kiến dã ứng thân phú hậu

Bình sanh ổn bộ hảo sanh nhai.”

(Mệnh phùng Quyền Lộc thật đáng được ngợi khen, nghìn năm mới gặp người công danh phú quý như vậy, gặp được một sao Quyền hay Lộc cũng ứng bản thân sung túc, giàu có, bình sanh cuộc sống cứ vững bước tốt đẹp).

Cách cục này cũng thuộc về mệnh cục “Tam hóa tinh” và cùng loại hình với “Giáp đệ đăng dong cách” (Trạng nguyên lên ngôi), “Khoa danh hội Lộc cách”.

Khuyết điểm ở cách cục loại này là phải hoàn toàn coi kỷ càng tính chất chính diệu thủ cung, nếu chỉ chú trọng ba sao Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, sẽ có phần võ đoán quá mức. Hơn nữa, ngược lại trong ba cách cục, khuyết điểm nhiều nhất chính là “Quyền Lộc tuần phùng cách”. Bởi vì hai Hóa tinh tốt tụ vào một cung, cung còn lại liền khó tránh sự mất đi bản sắc, vì thế mà toàn cục dễ dàng mất đi sự cân đối, nên không thể xem là cách cục quá tốt đẹp.

Cổ nhân tuy có thuyết pháp “Quyền Lộc tuần phùng, tài quan song mỹ”, nhưng cũng không phải nói Hóa Lộc Hóa Quyền tụ vào một cung, mà là chỉ tam phương tứ chánh gặp Lộc Quyền hội hợp. Cách cục này cũng có một điều kiện, đó là Quyền Lộc đồng thủ Mệnh Quan ứng khi không thấy Sát diệu, thì mới quý.

Nếu gặp sát tinh Hỏa Linh Dương Đà, cổ nhân cho rằng cận chủ “Hư dự chi long” (*), cũng tức là hữu danh vô thật, càng khó nói đến chuyện “Thiên tái công danh phú quý gia” được.

Chiếu theo kinh nghiệm Vương Đình Chi, người có Lộc Quyền thủ mệnh, đảo thích hợp làm công tác kế toán, đặc biệt càng đúng với mệnh Thiên Cơ Hóa Lộc, Vũ Khúc Hóa Quyền.

(*) “Hư dự chi long” : danh dự to tát nhưng hão huyền.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

“Quyền Lộc tuần phùng cách” – tức Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn cùng Hóa Quyền đồng thủ cung Mệnh.

Cổ ca nói rằng:

“Mệnh phùng Quyền Lộc thật kham khoa

Thiên tái công danh phú quý gia

Đan kiến dã ứng thân phú hậu

Bình sanh ổn bộ hảo sanh nhai.”

(Mệnh phùng Quyền Lộc thật đáng được ngợi khen, nghìn năm mới gặp người công danh phú quý như vậy, gặp được một sao Quyền hay Lộc cũng ứng bản thân sung túc, giàu có, bình sanh cuộc sống cứ vững bước tốt đẹp).

Cách cục này cũng thuộc về mệnh cục “Tam hóa tinh” và cùng loại hình với “Giáp đệ đăng dong cách” (Trạng nguyên lên ngôi), “Khoa danh hội Lộc cách”.

Khuyết điểm ở cách cục loại này là phải hoàn toàn coi kỷ càng tính chất chính diệu thủ cung, nếu chỉ chú trọng ba sao Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, sẽ có phần võ đoán quá mức. Hơn nữa, ngược lại trong ba cách cục, khuyết điểm nhiều nhất chính là “Quyền Lộc tuần phùng cách”. Bởi vì hai Hóa tinh tốt tụ vào một cung, cung còn lại liền khó tránh sự mất đi bản sắc, vì thế mà toàn cục dễ dàng mất đi sự cân đối, nên không thể xem là cách cục quá tốt đẹp.

Cổ nhân tuy có thuyết pháp “Quyền Lộc tuần phùng, tài quan song mỹ”, nhưng cũng không phải nói Hóa Lộc Hóa Quyền tụ vào một cung, mà là chỉ tam phương tứ chánh gặp Lộc Quyền hội hợp. Cách cục này cũng có một điều kiện, đó là Quyền Lộc đồng thủ Mệnh Quan ứng khi không thấy Sát diệu, thì mới quý.

Nếu gặp sát tinh Hỏa Linh Dương Đà, cổ nhân cho rằng cận chủ “Hư dự chi long” (*), cũng tức là hữu danh vô thật, càng khó nói đến chuyện “Thiên tái công danh phú quý gia” được.

Chiếu theo kinh nghiệm Vương Đình Chi, người có Lộc Quyền thủ mệnh, đảo thích hợp làm công tác kế toán, đặc biệt càng đúng với mệnh Thiên Cơ Hóa Lộc, Vũ Khúc Hóa Quyền.

(*) “Hư dự chi long” : danh dự to tát nhưng hão huyền.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button