Tử vi

“Quyền sát hóa Lộc” trước khổ cực sau ngọt bùi

“Quyền sát hóa Lộc cách” – tức Kình Dương hoặc Đà La cùng Hỏa Tinh tọa mệnh nhập miếu vượng. trong đó lại lấy mệnh Kình Dương Hỏa Tinh, so sánh với Đà La Hỏa Tinh nhập mệnh thì đều tốt.

Cổ ca rằng:

“Tam sát gia lâm miếu vượng cung

Bạn đang xem: “Quyền sát hóa Lộc” trước khổ cực sau ngọt bùi

Tính tình cương mãnh chấn anh hùng

Kỷ phiên hiểm địa đô kinh quá

Lẫm lẫm uy quyền chúng hãn đồng.”

(Tam sát gia lâm cung miếu vượng, tính tình cương mãnh uy chấn như bậc anh hùng, chổ hiểm địa nào cũng đều xông pha, từng trải, uy quyền lẫm liệt trong chúng nhân hiếm có người tương tự).

Trong ca từ thuyết pháp “Tam sát gia lâm” có điểm mơ hồ, bởi vì Kình Dương và Đà La vĩnh viễn cách nhau một cung, căn bản không có khả năng gia lâm. Cổ nhân bất quá nói chung chung, chỉ là thuận theo thể cách văn từ của ca quyết vậy thôi.

Kình Dương, Đà La tốt khi cư bốn cung thìn tuất sửu mùi là nhập miếu, trong bốn cung vị này, Hỏa Tinh vào cung thìn là lạc hãm, bởi vậy khi Kình Đà vào ba cung tuất sửu mùi gặp Hỏa Tinh đều hợp cách.

Nguyên nhân thành cách chính là Kình Dương Đà La đều thuộc kim (đới) hỏa, phân biệt thành một dương một âm, vào miếu vượng cung gặp Hỏa Tinh, ấy là hỏa luyện kim tinh, lại thành cách cục, tức là không chỉ Hỏa Tinh vừa triệt tiêu được tính chất tàng ẩn hình kỵ của Dương Đà (*), mà còn là Dương Đà cũng triệt tiêu được tính chất “cương liệt hoành bạo chi cách”của Hỏa Tinh (nóng nảy khí khái và ngang ngược, hung bạo của Hỏa Tinh), nhưng Dương Đà gặp Hỏa Tinh mặc dù thành cách nhưng cuộc sống vẫn khó tránh được sự lao khổ, hỏa luyện kim tinh, tất nhiên là được một phen rèn luyện vậy, bởi vậy chủ nhân trước lao khổ sau mới thành (tiên lao hậu thành).

Cách cục này không nên trộn lẫn đứng cùng với Tham Lang, bởi vì Tham Lang Hỏa Tinh tự thành “Hỏa Tham cách”, nếu lại gặp Dương Đà, tắc cách cục có phần pha lẫn, làm cho hai cách cục đồng loạt biến sắc, nhạt nhòa. Cách cục lấy Hỏa làm sát, Hỏa khắc kim là tài là lộc, nên xưng là “Quyền sát hóa Lộc”.

(*) lực hình kỵ của Dương Đà: Kình Dương hóa khí là Hình, Đà La hóa khí là Kỵ.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

“Quyền sát hóa Lộc cách” – tức Kình Dương hoặc Đà La cùng Hỏa Tinh tọa mệnh nhập miếu vượng. trong đó lại lấy mệnh Kình Dương Hỏa Tinh, so sánh với Đà La Hỏa Tinh nhập mệnh thì đều tốt.

Cổ ca rằng:

“Tam sát gia lâm miếu vượng cung

Tính tình cương mãnh chấn anh hùng

Kỷ phiên hiểm địa đô kinh quá

Lẫm lẫm uy quyền chúng hãn đồng.”

(Tam sát gia lâm cung miếu vượng, tính tình cương mãnh uy chấn như bậc anh hùng, chổ hiểm địa nào cũng đều xông pha, từng trải, uy quyền lẫm liệt trong chúng nhân hiếm có người tương tự).

Trong ca từ thuyết pháp “Tam sát gia lâm” có điểm mơ hồ, bởi vì Kình Dương và Đà La vĩnh viễn cách nhau một cung, căn bản không có khả năng gia lâm. Cổ nhân bất quá nói chung chung, chỉ là thuận theo thể cách văn từ của ca quyết vậy thôi.

Kình Dương, Đà La tốt khi cư bốn cung thìn tuất sửu mùi là nhập miếu, trong bốn cung vị này, Hỏa Tinh vào cung thìn là lạc hãm, bởi vậy khi Kình Đà vào ba cung tuất sửu mùi gặp Hỏa Tinh đều hợp cách.

Nguyên nhân thành cách chính là Kình Dương Đà La đều thuộc kim (đới) hỏa, phân biệt thành một dương một âm, vào miếu vượng cung gặp Hỏa Tinh, ấy là hỏa luyện kim tinh, lại thành cách cục, tức là không chỉ Hỏa Tinh vừa triệt tiêu được tính chất tàng ẩn hình kỵ của Dương Đà (*), mà còn là Dương Đà cũng triệt tiêu được tính chất “cương liệt hoành bạo chi cách”của Hỏa Tinh (nóng nảy khí khái và ngang ngược, hung bạo của Hỏa Tinh), nhưng Dương Đà gặp Hỏa Tinh mặc dù thành cách nhưng cuộc sống vẫn khó tránh được sự lao khổ, hỏa luyện kim tinh, tất nhiên là được một phen rèn luyện vậy, bởi vậy chủ nhân trước lao khổ sau mới thành (tiên lao hậu thành).

Cách cục này không nên trộn lẫn đứng cùng với Tham Lang, bởi vì Tham Lang Hỏa Tinh tự thành “Hỏa Tham cách”, nếu lại gặp Dương Đà, tắc cách cục có phần pha lẫn, làm cho hai cách cục đồng loạt biến sắc, nhạt nhòa. Cách cục lấy Hỏa làm sát, Hỏa khắc kim là tài là lộc, nên xưng là “Quyền sát hóa Lộc”.

(*) lực hình kỵ của Dương Đà: Kình Dương hóa khí là Hình, Đà La hóa khí là Kỵ.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button